Aansprakelijkheid en r e c h t s b i j s t a n d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansprakelijkheid en r e c h t s b i j s t a n d"

Transcriptie

1 Aansprakelijkheid I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p a a n s p r a k e l i j k h e i d s - en rechtsbijstandverzekeringen. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de verschillende vormen van de vormen van sschade de kenmerken (dekking, premie) van a a n s p r a k e l i j k h e i d s v e r z e k e r i n g v o o r particulieren rechtsbijstandverzekering voor particulieren 100

2 Inleiding Marianne is op visite bij haar buurvrouw Merel en laat een g l a s w i j n v a l l e n o v e r M e r e l s s t e r e o - i n s t a l l a t i e. H e t r e s u l t a a t i s d a t d e i n s t a l l a t i e n i e t m e e r w e r k t. M a r i a n n e s c h r i k t e n o r m e n belt direct met haar verzekeringsadviseur. Gelukkig, zo blijkt, zal haar sverzekering deze schade dekken. Iedereen die deel uitmaakt van de maatschappij heeft regelmatig te maken met andere m e n s e n e n k a n ( p e r o n g e l u k ) s c h a d e t o e b r e n g e n a a n e e n a n d e r. D i e a n d e r k a n d e schuldige vervolgens aansprakelijk stellen en eventueel een schadevergoeding eisen. Niet alleen het huidige, maar ook het toekomstige vermogen van de schuldige kan word e n a a n g e s p r o k e n. S t e l d a t e e n a a n s p r a k e l i j k e s t u d e n t o p h e t m o m e n t d a t h i j s c h a d e v e r o o r z a a k t, w e i n i g v e r m o g e n h e e f t. A l s v e r w a c h t w o r d t d a t h i j i n d e t o e k o m s t v e e l g e l d g a a t v e r d i e n e n, k a n b i j h e t e i s e n v a n e e n s c h a d e v e r g o e d i n g h i e r m e e r e k e n i n g worden gehouden en ook op een later tijdstip aanspraak worden gemaakt op dit vermogen. Aansprakelijkheid i s d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d ( o o k w e l v e r v o l g b a a r h e i d ) v o o r s c h a d e d i e i e m a n d b i j e e n a n d e r a a n r i c h t. A l s e e n f i e t s e r b i j v o o r b e e l d e e n v o e t g a n g e r a a n r i j d t e n d e z e h i e r d o o r l i c h a m e l i j k l e t s e l o p l o o p t e n n i e t m e e r k a n w e r k e n, i s e r s p r a k e v a n inkomensderving. Indien de fietser een sverzekering heeft, worden de medische kosten en de inkomensderving (gedeeltelijk) door de verzekering gedekt. Een sverzekering i s e e n v e r z e k e r i n g v o o r d e j u r i d i s c h e g e v o l g e n van aansprakelijkstelling. Enkele bezitsverzekeringen hebben zowel een sdekking als een dekking voor schade aan het bezit (het bezitsrisico). Een autoverzekering heeft over het algemeen bijvoorbeeld een WA (wettelijke ) dekking en een casco (bezitsrisico) dekking. De behoefte aan sverzekeringen is in beginsel groot. Er kan immers v a n a l l e s g e b e u r e n, w a a r d o o r i e m a n d e e n a n d e r s c h a d e t o e k a n b r e n g e n. I n h e t g e v a l van zwaar lichamelijk letsel en inkomensderving kan het bedrag waarvoor men aansprakelijk wordt gesteld dan hoog oplopen. Het is de taak van een verzekeringsadvis e u r o m h e t r i s i c o b i j p a r t i c u l i e r e n t e r s p r a k e t e b r e n g e n. I n N e d e r l a n d i s a l l e e n v o o r motorvoertuigen een WA v e r z e k e r i n g v e r p l i c h t. Inleiding Het aansprakelijk stellen zelf is niet zo ingewikkeld. De benadeelde schrijft degene die hij aansprakelijk wil stellen voor zijn geleden schade een brief met daarin bijvoorbeeld de volgende tekst: Hierbij stel ik u aansprakelijk voor de schade aan mijn.. welke is ontstaan op

3 Deze brief is dan een aansprakelijkstelling. In de praktijk is het vaak de verzekeringsadviseur die zo n aansprakelijkstelling opstelt voor klanten die schade hebben geled e n. De aansprakelijkstelling wordt door degene die hem heeft ontvangen (of zijn verzeker i n g s a d v i s e u r ) d o o r g e s t u u r d n a a r d e a a n s p r a k e l i j k h e i d s v e r z e k e r a a r. D e z e o n d e r z o e k t vervolgens: 1. of er dekking is op de polis 2. of er sprake is van Als beide vragen met ja worden beantwoord, vergoedt de sverzekeraar de schade (meestal rechtstreeks) aan de benadeelde. Er zijn verschillende soorten : 1. Wettelijke 2. Contractuele Inleiding D e z e k u n n e n v e r v o l g e n s w e e r v e r d e e l d w o r d e n i n c a t e g o r i e ë n v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d, zoals in onderstaande figuur is weergegeven. wettelijke schuld- / risico- / kwalitatieve persoonlijke contractuele werkgevers 102

4 Wettelijke Bij wettelijke wordt allereerst onderscheid gemaakt in: schuld / persoonlijke en risico / kwalitatieve A l s i e m a n d e e n a n d e r s c h a d e b e r o k k e n t e n h i e r v o o r a a n s p r a k e l i j k g e s t e l d w o r d t i s er sprake van schuld, ook wel persoonlijke genoemd. Een persoon kan ook aansprakelijk gesteld worden op basis van alleen zijn hoedanigh e i d. B i j d e z e a a n s p r a k e l i j k s t e l l i n g z o n d e r d i r e c t e v e r w i j t b a a r h e i d ( s c h u l d ) v a n d e g e n e die aansprakelijk gesteld wordt, wordt risico genoemd. Een meer formele benaming van risico is kwalitatieve. In het geval van schuld dient de benadeelde te bewijzen dat de aans p r a k e l i j k g e s t e l d e p a r t i j s c h u l d i g i s a a n h e t v e r o o r z a k e n v a n d e s c h a d e, t e r w i j l b i j risico de bewijslast van het tegendeel bij de aangesproken partij ligt. H e t k a n d u s v o o r k o m e n d a t i e m a n d g e e n s c h u l d h e e f t a a n e e n v o o r v a l, m a a r h i j w e l a a n s p r a k e l i j k g e s t e l d w o r d t v o o r d e s c h a d e d o o r h e t v o o r v a l. Schuld / persoonlijke I n a r t i k e l B W i s b e p a a l d d a t i e m a n d p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k i s a l s e r a a n d e volgende vier vereisten is voldaan: Wettelijke 1. Er is sprake van een onrechtmatige daad. 2. Deze kan toegerekend worden. 3. Er is aantoonbare schade. 4. Er is een causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de schade. Artikel BW 1. H i j d i e j e g e n s e e n a n d e r e e n o n r e c h t m a t i g e d a a d p l e e g t, w e l k e h e m k a n w o r d e n toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoed e n. 2. A l s o n r e c h t m a t i g e d a a d w o r d e n a a n g e m e r k t e e n i n b r e u k o p e e n r e c h t e n e e n d o e n o f n a l a t e n i n s t r i j d m e t e e n w e t t e l i j k e p l i c h t o f m e t h e t g e e n v o l g e n s o n g e s c h r e v e n recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwez i g h e i d v a n e e n r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d. 3. E e n o n r e c h t m a t i g e d a a d k a n a a n d e d a d e r w o r d e n t o e g e r e k e n d, i n d i e n z i j t e w i j t e n i s a a n z i j n s c h u l d o f a a n e e n o o r z a a k w e l k e k r a c h t e n s d e w e t o f d e i n h e t v e r k e e r geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 103

5 1. Onrechtmatige daad Z o a l s i n h e t a r t i k e l t e l e z e n i s, i s e r s p r a k e v a n e e n o n r e c h t m a t i g e d a a d a l s i e m a n d iets doet of nalaat: w a a r m e e h i j i n b r e u k m a a k t o p e e n r e c h t v a n e e n a n d e r Voorbeeld doen of nalaten en daarbij inbreuk maken op het recht van een ander Jan Verstappen download regelmatig illegaal software, muziek en films van het intern e t. O p d e z e m a t e r i a l e n r u s t h e t a u t e u r s r e c h t. Wettelijke In artikel 1 van de Auteurswet 1912 wordt het auteursrecht a l s v o l g t o m s c h r e v e n H e t a u t e u r s r e c h t i s h e t u i t s l u i t e n d recht van de maker van een werk van letterkunde, w e t e n s c h a p o f k u n s t, o f v a n d i e n s r e c h t v e r k r i j g e n d e n, o m d i t o p e n b a a r t e m a k e n e n t e v e r v e e l v o u d i g e n, b e h o u d e n s de beperkingen, bij de wet gesteld. Jan maakt inbreuk op het recht van de auteur en handelt daarmee onrechtmatig. dat in strijd is met de wet Voorbeeld doen of nalaten in strijd met de wet M a r l i n d a O o s t e r h u i s r i j d t i n h a a r a u t o n a a r h a a r w e r k. Z i j h e e f t n o g a l h a a s t o m o p tijd te komen voor een belangrijke vergadering. Zij heeft pech, vrijwel alle stoplicht e n h e e f t z e t e g e n. Bij het laatste stoplicht wordt zij kwaad en rijdt van pure woede dwars door rood. Door rood rijden is in strijd met een wettelijke regel en dus onrechtmatig. 104

6 d a t i n s t r i j d i s m e t e e n ( o n g e s c h r e v e n ) m a a t s c h a p p e l i j k e r e g e l Voorbeeld doen of nalaten in strijd met een maatschappelijke regel D e f a m i l i e D e L e e u w i s g e k o p b a r b e c u e ë n e n d o e t d i t z o v a a k a l s m a a r k a n. B a r b e c u e ë n i s u i t e r a a r d t o e g e s t a a n, a l l e e n h e e f t d e f a m i l i e d e v e r v e l e n d e g e w o o n t e om de barbecue ook als vuilverbrander te gebruiken. Dit veroorzaakt elke keer enorm veel stank en rook die zich in de buurt verspreid. De buren van de familie De Leeuw h e b b e n h i e r d a n v e e l l a s t v a n. E é n b u u r v r o u w l i j d t a a n a s t m a e n b i j e e n m e d i s c h o n d e r z o e k i s g e b l e k e n d a t h a a r k w a a l z e l f s i s v e r e r g e r d d o o r d e r o o k. In dit geval is er sprake van een handelen in strijd met de maatschappelijke regels en daarom van een onrechtmatige daad. ( A l s r e g e l s n i e t g e s c h r e v e n z i j n, z a l o v e r i g e n s e e n r e c h t e r u i t s p r a a k m o e t e n d o e n over of er sprake is van een onrechtmatige daad.) Het gaat niet alleen om actieve handelingen (doegedragingen), maar ook om handelingen die iemand juist niet uitvoert (onrechtmatig nalaten). B i j d i t l a a t s t e k a n g e d a c h t w o r d e n a a n h e t n i e t w a a r s c h u w e n v a n e e n a m b u l a n c e b i j e e n o n g e l u k o f h e t n i e t inschakelen van politie als iemand getuige is van een inbraak. Ook dan is er sprake van een onrechtmatige daad. Wettelijke 2. Toerekening Iemand kan een onrechtmatige daad worden toegerekend als hij: schuldig is aan de daad of s c h u l d i g i s a a n e e n o o r z a a k d i e v o l g e n s d e w e t o f d e i n h e t v e r k e e r g e l d e n d e regels voor zijn rekening komt. Voorbeeld 1 toerekening Jan van Laar (32) heeft boodschappen gedaan. Hij d u w t z i j n v o l l e w i n k e l w a g e n t j e n a a r z i j n g e p a r k e e r d e a u t o. H i j s c h u u r t m e t h e t w a g e n t j e l a n g s e e n a n d e r e geparkeerde auto met lakschade als gevolg. Jan pleegt een onrechtmatige daad (met een winkelwagentje t e g e n e e n a u t o o p b o t s e n ). Hij is onvoorzichtig geweest. Met wat meer beleid had h i j d e z e s c h a d e k u n n e n v o o r k o m e n. K o r t o m : J a n h e e f t v e r w i j t b a a r g e h a n d e l d. H i j h e e f t d a a r o m s c h u l d a a n h e t o n t s t a a n van de schade. De onrechtmatige daad kan hem worden toegerekend. 105

7 Wettelijke Naast schuld kan een onrechtmatige daad ook op basis van de wet aan de dader worden toegerekend, mits het om een doegedraging gaat en niet om nalaten. I n d e w e t s t a a t d a t e e n d a a d v a n e e n k i n d d a t j o n g e r i s d a n 1 4 j a a r, h e m n i e t a l s o n r e c h t m a t i g e d a a d k a n w o r d e n t o e g e r e k e n d. D i t z i t h e m i n h e t f e i t d a t j o n g e k i n d e r e n z i c h v a a k n o g n i e t b e w u s t z i j n v a n d e g e v o l g e n v a n h u n d a d e n. D a a r o m k o m t i n d e z e g e v a l l e n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e k i n d e r e n v o o r r i s i c o v a n d e ouders of wettelijke voogd(en). Aan personen ouder dan 14 jaar met een verstandelijke handicap wordt een onrechtm a t i g e d a a d w e l t o e g e r e k e n d. A l s j e e r v a n u i t g a a t d a t e e n k i n d j o n g e r d a n 1 4 j a a r d e g e v o l g e n v a n z i j n d a d e n n i e t o v e r z i e t, k u n j e i e m a n d m e t e e n g e e s t e l i j k e a f w i j k i n g d a n w e l e e n o n r e c h t m a t i g e g e d r a g i n g t o e r e k e n e n? D i e d i s c u s s i e h e e f t d e w e t g e v e r u i t d e w e g w i l l e n g a a n, e n d a a r o m i s i n a r t. 6 : B W b e p a a l d d a t e e n g e e s t e l i j k e o f lichamelijke afwijking niet betekent dat er geen onrechtmatige daad kan worden toegerekend. Voorbeeld 2 toerekening Sander Hopman (17 jaar) is verstandelijk gehandicapt. Hij bekrast de auto van Joris H o e f m a n. S a n d e r o v e r z i e t z i j n d a d e n n i e t. H e m v a l t, g e z i e n z i j n h a n d i c a p, n i e t s t e verwijten. Maar het ontbreken van schuld bij Sander is geen beletsel om hem de schade toch toe te rekenen. Voorbeeld 3 toerekening J u w e l i e r B o o n s t r a w o r d t i n z i j n w i n k e l g e w e l d d a d i g o v e r v a l l e n. E r i k v a n d e r H o e k z i e t h e t g e b e u r e n. H i j r a a k t z o v a n s t r e e k van wat hij ziet, dat hij ter plekke een hartaanval krijgt ( t i j d e l i j k e l i c h a m e l i j k e t e k o r t k o m i n g ). N o r m a a l g e s p r o k e n m a g j e v a n e e n t o e s c h o u w e r v e r w a c h t e n d a t h i j h u l p i n r o e p t i n z o n s i t u a t i e ( b e l l e n, r o e p e n n a a r o m s t a n d e r s ). E r i k i s d a a r t o e n u n i e t i n s t a a t. D i t o n r e c h t m a t i g n a l a t e n k a n h e m e c h t e r n i e t worden toegerekend. Groeps Een bijzondere vorm van is groeps, w a a r v a n s p r a k e i s a l s e e n g r o e p m e n s e n s a m e n e e n s c h a d e v e r o o r z a a k t. I n d i e n h e t o p t r e d e n als groep onrechtmatig is, kan iedere persoon uit die groep voor het volledige schadebedrag aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt ook wel hoofdelijke genoemd. Het aangesproken lid van de groep kan de door hem betaalde schadevergoed i n g l a t e r d a n w e e r v o r d e r e n o p d e a n d e r e l e d e n v a n d e g r o e p. H e t i s i n d i t g e v a l n i e t b e l a n g r i j k o f h e t a a n g e s p r o k e n l i d v a n d e g r o e p z e l f o o k v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e s c h a d e. H e t l i d z i j n v a n d e g r o e p i s g e n o e g o m a l s i n d i v i d u h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k t e worden gesteld. 106

8 Artikel BW 1. I n d i e n é é n v a n t o t e e n g r o e p b e h o r e n d e p e r s o n e n o n r e c h t m a t i g s c h a d e t o e b r e n g t e n d e k a n s o p h e t a l d u s t o e b r e n g e n v a n s c h a d e d e z e p e r s o n e n h a d b e h o r e n t e weerhouden van hun gedragingen in groepsverband, zijn zij hoofdelijk aansprakel i j k i n d i e n d e z e g e d r a g i n g e n h u n k u n n e n w o r d e n t o e g e r e k e n d. 2. Zij moeten onderling voor gelijke delen in de schadevergoeding bijdragen, tenzij in de omstandigheden van het geval de billijkheid een andere verdeling vordert. Voorbeeld groeps E e n g r o e p v a n a c h t j o n g e n s l o o p t o v e r s t r a a t. Z e z i j n n e t u i t g e w e e s t. E e n v a n d e j o n g e n s r u k t d e s p i e g e l v a n e e n a u t o. Ve r v o l g e n s t r a p t e e n a n d e r e j o n g e n e e n d e u k i n e e n a n d e r e g e p a r k e e r d e a u t o. S a n d e r, d i e o o k d e e l u i t m a a k t v a n d e g r o e p, i s h e t niet eens met het vandalismegedrag van zijn vrienden. Toch blijft hij deel uitmaken v a n d e g r o e p. E v e n l a t e r w o r d t S a n d e r i n d e k r a a g g e v a t d o o r d e e i g e n a a r v a n e e n v e r n i e l d e a u t o. D e a n d e r e z e v e n j o n g e n s r e n n e n h a r d w e g. H o e w e l S a n d e r n i e t s heeft vernield, is hij hoofdelijk aansprakelijk, omdat hij wel deel uitgemaakt heeft van e e n g r o e p v e r n i e l z u c h t i g e j o n g e n s. D a t b e t e k e n t d a t d e b e n a d e e l d e a u t o e i g e n a a r d e s c h a d e n u, i n z i j n g e h e e l, o p S a n d e r k a n v e r h a l e n. A l s S a n d e r d e s c h a d e v e r g o e d h e e f t, d a n k a n h i j v e r v o l g e n s d e s c h a d e w e e r, v o o r g e l i j k e d e l e n, o p d e m e d e g r o e p s l e d e n ( p r o b e r e n t e ) v e r h a l e n. N i e t a l l e s, e e n a c h t s t e deel blijft voor rekening van Sander. S t e l n u d a t d e g r o e p a l d e h e l e a v o n d b i j e l k a a r i s. Z o n d e r e n i g e a a n l e i d i n g s l a a t een van de groepsleden een fietser tegen de grond. De andere groepsleden zijn ontz e t, o v e r m e e s t e r e n d e d a d e r e n h o u d e n h e m v a s t t o t d e p o l i t i e k o m t. H i e r i s g e e n s p r a k e v a n g r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d. Voorbeeld hoofdelijke A l s a u t o B e n C d e v o o r h e n r i j d e n d e a u t o A g a a n i n h a l e n, s l a a t d e z e p l o t s e l i n g l i n k s a f. B r e m t h a r d e n k o m t t i j d i g t o t s t i l s t a n d, m a a r w o r d t v e r v o l g e n s v a n a c h t e r e n a a n g e r e d e n d o o r C. D e z e h e e f t t e w e i n i g a f s t a n d b e w a a r t. Z o w e l A a l s C z i j n hoofdelijk aansprakelijk voor de schade van B. Wettelijke 3. Aantoonbare schade E r m o e t v o o r a a n s p r a k e l i j k s t e l l i n g o o k s p r a k e z i j n v a n a a n t o o n b a r e s c h a d e. E r z i j n verschillende vormen: materiële schade (zaakschade en personenschade (letsel en dood)) immateriële schade (pijn, verdriet) De benadeelde moet zijn schade en de omvang ervan aantonen. 107

9 4. Causaal verband Tu s s e n d e o n r e c h t m a t i g e d a a d e n d e s c h a d e m o e t t e n s l o t t e o o k e e n c a u s a a l v e r b a n d ( o o r z a k e l i j k v e r b a n d ) z i j n. H i e r m e e w o r d t b e d o e l d d a t e r e e n r e d e l i j k v e r b a n d m o e t z i j n tussen de onrechtmatige daad en de schade. Wettelijke Voorbeeld 1 causaal verband S t e f Wa a l m a n r i j d t m e t z i j n a u t o ( d o o r z i j n s c h u l d ) t e g e n e e n a n d e r e a u t o. D e b e s c h a d i g d e a u t o m o e t w o r d e n w e g g e s l e e p t n a a r e e n h e r s t e l b e d r i j f. Tw e e d a g e n l a t e r w o r d t d e z e a u t o b i j d i t h e r s t e l b e d r i j f g e s t o l e n. E r z o u g e s t e l d k u n n e n w o r d e n d a t a l s d e a a n r i j d i n g n i e t w a s g e b e u r d, d e d i e f s t a l o o k n i e t p l a a t s g e v o n d e n. M a a r d a t g a a t t e v e r. E r i s w e l e e n c a u s a a l v e r b a n d t u s s e n d e v e r k e e r s f o u t ( o n r e c h t m a t i g e d a a d ) v a n S t e f e n d e s c h a d e a a n d e a u t o. M a a r d e v e r v o l g s c h a d e ( d i e f s t a l ) i s n i e t e e n r e d e l i j k e r w i j s t e verwachten gevolg van de aanrijding. Die gebeurtenis staat op zichzelf. Eigen schuld benadeelde en SCHADEBEPERKINGSPLICHT I n v e e l s i t u a t i e s i s d e s c h u l d n i e t g e h e e l e e n d u i d i g e n k a n d e b e n a d e e l d e o o k e e n d e e l v a n d e s c h a d e v e r w e t e n w o r d e n. Artikel BW 1. Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benad e e l d e k a n w o r d e n t o e g e r e k e n d, w o r d t d e v e r g o e d i n g s p l i c h t v e r m i n d e r d d o o r d e schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenred i g h e i d m e t d e m a t e w a a r i n d e a a n i e d e r t o e t e r e k e n e n o m s t a n d i g h e d e n t o t d e schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsv i n d t o f d e v e r g o e d i n g s p l i c h t g e h e e l v e r v a l t o f i n s t a n d b l i j f t, i n d i e n d e b i l l i j k h e i d dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist. 2. B e t r e f t d e v e r g o e d i n g s p l i c h t s c h a d e, t o e g e b r a c h t a a n e e n z a a k d i e e e n d e r d e v o o r d e b e n a d e e l d e i n z i j n m a c h t h a d, d a n w o r d e n b i j t o e p a s s i n g v a n h e t v o r i g e l i d o m s t a n d i g h e d e n d i e a a n d e d e r d e t o e g e r e k e n d k u n n e n w o r d e n, t o e g e r e k e n d a a n de benadeelde. D e s c h a d e v e r g o e d i n g s p l i c h t v a n d e g e n e d i e a a n s p r a k e l i j k i s k a n ( g e d e e l t e l i j k ) w o r d e n v e r m i n d e r d d o o r e i g e n s c h u l d v a n d e g e n e d i e d e s c h a d e l i j d t. D e v e r g o e d i n g s p l i c h t k a n z e l f s g e h e e l v e r v a l l e n a l s b l i j k t d a t d e g e n e d i e d e s c h a d e l i j d t v o l l e d i g s c h u l d i g i s e n i n d i t g e v a l h o e f t d e d a d e r d e s c h a d e n i e t m e e r t e v e r g o e d e n. 108

10 M e t n a m e i n h e t v e r k e e r k o m t h e t v a a k v o o r d a t d e d a d e r m a a r e e n b e p a a l d g e d e e l t e v a n d e g e m a a k t e s c h a d e h o e f t t e b e t a l e n, o m d a t d e b e n a d e e l d e e i g e n s c h u l d h a d a a n d e s c h a d e. A l s d e d a d e r e n d e b e n a d e e l d e n e r n i e t u i t k o m e n, k a n a a n d e r e c h t e r gevraagd worden om een uitspraak te doen. Voorbeeld eigen schuld en schadebeperkingsplicht C h a n d r a r i j d t t i j d e n s e e n n a c h t e l i j k e s t o r m t e g e n e e n o m g e w a a i d e b o o m, d e e i g e n a a r van de boom is hiervoor aansprakelijk. Als blijkt dat Chandra op die plek veel te hard gereden heeft en zo heeft b i j g e d r a g e n a a n h e t o n t s t a a n v a n d e s c h a d e, d a n k a n d e r e c h t e r b e p a l e n d a t z i j s l e c h t s e e n b e p a a l d p e r c e n t a g e v a n h a a r s c h a d e vergoed krijgt. M e t s c h a d e b e p e r k i n g s p l i c h t w o r d t g e d o e l d o p d e v e r p l i c h t i n g v a n e e n i e d e r o m d e o m v a n g v a n z i j n e i g e n s c h a d e z o v e e l mogelijk te beperken. O o k k o m t h e t v r i j v a a k v o o r d a t b e n a d e e l d e n z i c h v r i j w i l l i g b e g e v e n i n s i t u a t i e s w a a r sprake kan zijn van een verhoogd risico. Als iemand dat doet, zijn ook de daaruit voortvloeiende risico s voor zijn rekening. Dit wordt ook wel r i s i c o a a n v a a r d i n g genoemd (deze term is echter door de Hoge Raad als 'ongewenst' bestempeld). Er zijn twee mogelijkheden: 1. de dader is niet aansprakelijk of 2. er is een hoge mate van e i g e n s c h u l d b i j d e b e n a d e e l d e. Wettelijke O o k b i j s p o r t - e n s p e l s i t u a t i e s e n v r i e n d e n d i e n s t e n w o r d t g e k e k e n o f e r w e l s p r a k e i s van een onrechtmatige daad van de dader. In die situaties gelden aangepaste zorgvuld i g h e i d s n o r m e n. B l i j f t d e a c t i e b i n n e n z o n a a n g e p a s t e z o r g v u l d i g h e i d s n o r m d a n i s e r g e e n s p r a k e v a n een onrechtmatige daad. Voorbeelden eigen schuld M a r k e n E l w i n k o p p e n b e i d e n n a a r d e b a l e n b o t s e n m e t h u n h o o f d e n t e g e n e l k a a r. B e i d e n r a k e n g e w o n d. B e i d e n h e b b e n s c h u l d a a n h e t g e b e u r d e. D i t i s n u e e n m a a l h e t r i s i c o v a n h e t spel. Maar als Elwin opzettelijk tegen Mark aanschopt, wordt het anders. Stel dat Mark zijn been breekt. De hieruit vloeiende schade (inkomensderving, geneeskundige kosten) kan Mark waarschijnlijk met succes op Elwin verhalen. 109

11 risico / kwalitatieve Zoals besproken heeft s c h u l d a a n s p r a k e l i j k h e i d b e t r e k k i n g o p h e t e i g e n h a n d e l e n ( o f nalaten). Er is sprake van k w a l i t a t i e v e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s i e m a n d a a n s p r a k e l i j k i s v o o r h e t h a n d e l e n ( o f n a l a t e n ) v a n a n d e r e n o f v o o r d e s c h a d e d i e e e n z a a k d i e h i j i n b e z i t heeft, toebrengt aan anderen. Hierna wordt de risico besproken van: Ouders voor hun kinderen Bezitters voor hun zaken Producenten voor hun producten Werkgevers voor hun werknemers Wettelijke Aansprakelijkheid van ouders Z o a l s g e z e g d z i j n o u d e r s ( d e g e n e d i e h e t g e z a g u i t o e f e n e n, d u s o o k v o o g d e n e t c. ) v a n kinderen aansprakelijk voor de onrechtmatige gedragingen van hun kinderen. De leeftijd van het kind is een bepalende factor voor de mate van van de ouders: 0 tot 14 jaar Vo o r s c h a d e d i e i s v e r o o r z a a k t d o o r k i n d e r e n t o t 1 4 j a a r, z i j n d e o u d e r s a l t i j d a a n s p r a k e l i j k. H e t m o e t d a n w e l g a a n o m e e n d o e g e d r a g i n g e n n i e t o m e e n nalaten, en het kind zou zelf, als zijn leeftijd dat niet in de weg zou staan, aansprakelijk zijn. Artikel BW E e n g e d r a g i n g v a n e e n k i n d d a t d e l e e f t i j d v a n v e e r t i e n j a r e n n o g n i e t h e e f t b e r e i k t, kan aan hem niet als een onrechtmatige daad worden toegerekend. Voorbeeld 1 risico ouders J e r o e n H e u v e l a a r ( 6 j a a r ) i s g e f a s c i n e e r d d o o r v u u r. O p e e n m o m e n t d a t z i j n m o e d e r n i e t k i j k t, s l u i p t h i j m e t e e n d o o s j e l u c i f e r s h e t h u i s u i t. O p d e p a r k e e r p l a a t s n a a s t h e t h u i s l u k t het Jeroen om een stapel oude kranten in de fik te steken. H e t v u u r s l a a t o v e r n a a r d e a u t o v a n b u u r m a n P e t e r. D e z e b r a n d t v o l l e d i g u i t. D e o u d e r s v a n J e r o e n z i j n a a n s p r a k e l i j k voor de schade aan de auto van Peter. 110

12 Voorbeeld 2 risico ouders J o n a t h a n ( 1 2 j a a r ) s t e e k t, z o n d e r u i t t e k i j k e n, e e n d r u k k e v e r k e e r s w e g o v e r. M e v r o u w Te r m a t e ( 4 3 ) d i e a a n k o m t f i e t s e n, p r o b e e r t v o o r J o n a t h a n u i t t e w i j k e n. D a a r d o o r k o m t z e t e n v a l. Z e r a a k t z w a a r g e w o n d. O v e r s t e k e n i s e e n d o e g e d r a g i n g. O v e r s t e k e n z o n d e r u i t t e k i j k e n i s d a a r n a a s t o n r e c h t m a t i g. D e o u d e r s v a n J o n a t h a n zijn risicoaansprakelijk. Zij (waarschijnlijk hun sverzekeraar) moeten de letselschade van mevrouw Termate vergoeden. Voorbeeld 3 risico ouders E l i s e ( 11 j a a r ) g a a t e v e n l a n g s b i j h a a r b u u r v r o u w Ta m a r a J a n z e n. Als ze de tuin weer uit loopt, richting huis, vergeet ze het tuinhek achter zich dicht te doen. Daardoor kan Bo, de hond van mevrouw Janzen, de tuin uit lopen. Bo komt op een drukke verkeersweg in de buurt onder een auto. Bo is dood en doordat de auto nog g e p r o b e e r d h e e f t u i t t e w i j k e n, l i e p d e z e g r o t e s c h a d e o p. E l i s e i s in dit geval niet aansprakelijk voor de schade (ze is jonger dan 14) en ook haar ouders niet. Het openlaten van het hek is weliswaar onrechtmatig, maar het is een nalaten, geen doegedraging. Wettelijke Artikel 6:169 BW 1. Voor schade aan een derde toegebracht door een als een doen te beschouwen gedraging van een kind dat nog niet de leeftijd van veertien jaren heeft bereikt en aan wie deze gedraging als een onrechtmatige daad zou kunnen worden toegerek e n d a l s z i j n l e e f t i j d d a a r a a n n i e t i n d e w e g z o u s t a a n, i s d e g e n e d i e h e t o u d e r l i j k g e z a g o f d e v o o g d i j o v e r h e t k i n d u i t o e f e n t, a a n s p r a k e l i j k. 2. Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een kind dat de leeft i j d v a n v e e r t i e n j a r e n a l w e l m a a r d i e v a n z e s t i e n j a r e n n o g n i e t h e e f t b e r e i k t, i s degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakel i j k, t e n z i j h e m n i e t k a n w o r d e n v e r w e t e n d a t h i j d e g e d r a g i n g v a n h e t k i n d n i e t heeft belet. Omstandigheden die aan de derde toegerekend kunnen worden, worden toegerekend aan de benadeelde. 14 en 15 jaar Kinderen vanaf 14 jaar zijn in principe zelf aansprakelijk voor hun onrechtmatige gedragingen. De ouders zijn alleen aansprakelijk als zij de gedragingen hadd e n k u n n e n v o o r k o m e n. D e o u d e r s m o e t e n i n e e n d e r g e l i j k g e v a l a a n t o n e n d a t zij niet schuldig zijn (zij kunnen zich disculperen), in plaats van dat de benadeelde de schuld moet bewijzen. 111

13 16 jaar en ouder Kinderen van 16 en 17 jaar zijn in de eerste plaats op grond van artikel B W z é l f a a n s p r a k e l i j k e n d e o u d e r s p a s i n d e t w e e d e p l a a t s ( a l s z e n a l a t i g z i j n g e w e e s t ). E e n g e e s t e l i j k e o f l i c h a m e l i j k e t e k o r t k o m i n g i s n i e t v o l d o e n d e o m o n d e r d e a a n s p r a k e l i j k h e i d u i t t e k o m e n. Is de minderjarige zelf aansprakelijk, dan is het in principe niet mogelijk om v e r h a a l t e h a l e n b i j d e o u d e r s. H i e r o p z i j n w e l u i t z o n d e r i n g e n m o g e l i j k. Een kind van 18 jaar of ouder is meerderjarig. Ouders zijn dan niet meer aans p r a k e l i j k v o o r d e s c h a d e d i e d e z e k i n d e r e n v e r o o r z a k e n o f d e s c h u l d e n d i e z e m a k e n. Wettelijke Aansprakelijkheid voor zaken De bezitter van de volgende zaken is aansprakelijk voor de schade die deze veroorzaken aan anderen: 1. Gebrekkige roerende zaken 2. Gebrekkige onroerende zaken 3. Dieren 4. Motorrijtuigen (dit wordt in het hoofdstuk Motorrijtuigen uitgebreid behandeld) Aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken De bezitter van een gebrekkige roerende zaak is risicoaansprakelijk als de zaak schad e t o e b r e n g t a a n a n d e r e n e n d e z e v e r o o r z a a k t w o r d t d o o r e e n b i j z o n d e r g e v a a r v a n die zaak. De gebruiker van deze zaak hoeft geen rekening te houden met het gevaar. Voor roerende zaken die bij levering aan de bezitter al gebrekkig waren is de producent van de zaak aansprakelijk, deze product komt later aan bod. 112

14 Artikel BW 1. D e b e z i t t e r v a n e e n r o e r e n d e z a a k w a a r v a n b e k e n d i s d a t z i j, z o z i j n i e t v o l d o e t aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de zaak mag stellen, een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij op grond van de vorige afdeling z o u h e b b e n o n t b r o k e n i n d i e n h i j d i t g e v a a r o p h e t t i j d s t i p v a n o n t s t a a n d a a r v a n zou hebben gekend. 2. Indien de zaak niet aan de in het vorige lid bedoelde eisen voldoet wegens een g e b r e k a l s b e d o e l d i n a f d e l i n g 3 v a n t i t e l 3, b e s t a a t g e e n a a n s p r a k e l i j k h e i d o p grond van het vorige lid voor schade als in die afdeling bedoeld, tenzij: a. a l l e o m s t a n d i g h e d e n i n a a n m e r k i n g g e n o m e n, a a n n e m e l i j k i s d a t h e t g e b r e k n i e t b e s t o n d o p h e t t i j d s t i p w a a r o p h e t p r o d u c t i n h e t v e r k e e r i s g e b r a c h t o f d a t h e t gebrek op een later tijdstip is ontstaan; of b. h e t b e t r e f t z a a k s c h a d e t e r z a k e w a a r v a n k r a c h t e n s a f d e l i n g 3 v a n t i t e l 3 g e e n recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde f r a n c h i s e. 3. De vorige leden zijn niet van toepassing op dieren, schepen en luchtvaartuigen. Voorbeeld 1 voor gebrekkige roerende zaken M i c h e l l e e n t e e n b o o r m a c h i n e b i j z i j n z w a g e r R e n s. M i c h e l b o o r t e c h t e r i n z i j n v o e t e n r a a k t g e w o n d. D a t h e e f t n i e t s m e t d e b o o r m a c h i n e z e l f t e m a k e n. M i c h e l k a n R e n s d a a r o m n i e t r i s i c o a a n s p r a k e l i j k s t e l l e n. A l s M i c h e l t i j d e n s h e t b o r e n e c h t e r e e n e l e k t r i s c h e s c h o k k r i j g t v a n d e b o o r m a c h i n e e n d a a r d o o r g e w o n d r a a k t i s h e t e e n a n d e r v e r h a a l. E e n b o o r m a c h i n e h o o r t daartegen beveiligd te zijn. Rens is in dat geval (als bezitter van de boormachine) risicoaansprakelijk. Voorbeeld 2 voor gebrekkige roerende zaken Sonja van Leersum viert haar verjaardag. Een van haar g a s t e n, S t e f a n B o o r s m a, g a a t o p e e n s t o e l z i t t e n b i j h a a r i n d e s e r r e. Z o n d e r d a t h e t g o e d z i c h t b a a r i s, b l i j k t d a t d e s t o e l e e n h e e l z w a k k e z i t t i n g h e e f t. S t e f a n z a k t d o o r d e z i t t i n g e n k r i j g t d a a r d o o r e e n n a r e rugblessure. Sonja is als eigenaar (bezitter) van de stoel risicoaansprakelijk voor de letselschade van Stefan. Wettelijke 113

15 Aansprakelijkheid voor gebrekkige onroerende zaken D e b e z i t t e r v a n e e n o n r o e r e n d e z a a k ( o p s t a l, g e b o u w ) i s r i s i c o a a n s p r a k e l i j k v o o r schade die het veroorzaakt, als het gebouw niet aan de algemeen geldende eisen voldoet en dus gebrekkig is. Dit geldt niet voor degene die een gebouw huurt. De risico van de bezitter geldt alleen niet als er sprake is van overmacht. Bij erfpacht ligt de bij de bezitter van het erfpachtsrecht. Bij openb a r e w e g e n m o e t d e o v e r h e i d e r v o o r z o r g e n d a t d e w e g e n i n g o e d e s t a a t v e r k e r e n. D e o v e r h e i d i s d a n o o k a a n s p r a k e l i j k. Vo o r l e i d i n g e n g e l d t d a t d e l e i d i n g b e h e e r d e r a a n s p r a k e l i j k i s ( a l s d e l e i d i n g z i c h b e v i n d t i n e e n g e b o u w o f w e r k e n a l s t o e - o f afvoer dient van dit gebouw of werk). Wettelijke Voorbeeld 1 voor gebrekkige onroerende zaken T h e a l o o p t o p d e s t o e p. P l o t s e l i n g k o m t e r v a n e e n v a n d e h u i z e n w a a r z i j l a n g s l o o p t e e n d a k p a n n a a r b e n e d e n. T h e a k a n n i e t m e e r uitwijken en raakt zwaar gewond aan haar hoofd. De bezitter van h e t h u i s i s r i s i c o a a n s p r a k e l i j k e n m o e t d e m e d i s c h e k o s t e n v a n T h e a v e r g o e d e n. Voorbeeld 2 voor gebrekkige onroerende zaken Tijdens een hevige storm met orkaankracht vliegen delen van een gebouw naar bened e n e n v e r w o n d e n e e n v o e t g a n g e r. H i e r h o e f t e e n g e b o u w n i e t o p b e r e k e n d t e z i j n. De bezitter zal zich (vermoedelijk) met succes op overmacht kunnen beroepen. Aansprakelijkheid voor dieren B e z i t t e r s v a n d i e r e n z i j n a a n s p r a k e l i j k v o o r s c h a d e d i e d e d i e r e n t o e b r e n g e n a a n a n d e r e n. O o k w a n n e e r z i j t e n t i j d e v a n h e t v o o r v a l n i e t i n d e b u u r t v a n h e t d i e r w a r e n. A l s h e t d i e r t i j d e n s h e t v e r o o r z a k e n v a n d e s c h a d e o n d e r l a n g d u r i g b e h e e r v a n e e n a n d e r i s, d a n k a n d e z e b e h e e r d e r a a n s p r a k e l i j k z i j n. B i j d i e f s t a l v a n h e t d i e r, i s d e dief aansprakelijk voor de schade. D e s c h a d e m o e t u i t w e l e i g e n b e w e g i n g d o o r h e t d i e r w o r d e n t o e g e b r a c h t. D e s c h a d e die een dier toebrengt na stimulans van een derde (mens) valt erbuiten. Artikel BW 1. De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schad e, t e n z i j a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g r o n d v a n d e v o r i g e a f d e l i n g z o u h e b b e n o n t b r o k e n i n d i e n h i j d e g e d r a g i n g v a n h e t d i e r w a a r d o o r d e s c h a d e w e r d t o e g e b r a c h t, i n z i j n macht zou hebben gehad. 114

16 Voorbeeld 1 voor dieren I n g r i d p a s t o p d e h o n d v a n h e t e c h t p a a r d e M a n. A l s z e d e h o n d u i t l a a t, r u k t h i j z i c h p l o t s e l i n g l o s v a n d e l i j n e n h a p t h i j n a a r e e n a n d e r e v o e t g a n g e r, d e b e j a a r d e m e v r o u w d e Vr i e s. M e v r o u w d e Vr i e s r a a k t z w a a r g e w o n d e n m o e t e e n t i j d i n h e t z i e k e n h u i s b l i j v e n. D e b e z i t t e r s v a n d e h o n d, h e t e c h t p a a r d e M a n, z i j n aansprakelijk voor de schade. Wa n n e e r d e g e n e d i e s c h a d e l i j d t z e l f s c h u l d h e e f t a a n d e s c h a d e, i s d e b e z i t t e r n i e t a a n s p r a k e l i j k. D i t i s b i j v o o r b e e l d h e t g e v a l a l s i e m a n d o n g e v r a a g d e e n h o n d o p s t r a a t g a a t a a i e n, e n d e h o n d v e r v o l g e n s b i j t e n e r s c h a d e o n t s t a a t. D e b e z i t t e r v a n h e t d i e r moet dan wel de schuld van de benadeelde bewijzen. Voorbeeld 2 voor dieren J a n To o r e n a a r ( 1 6 j a a r ) l a a t d e h o n d u i t. O n d e r w e g k o m t h i j P a s c a l Ve e l e n t e g e n. Jan heeft een hekel aan Pascal en omgekeerd. Ze gaan bekvechten en opeens zegt J a n t e g e n d e h o n d : W o d a n, g r i j p h e m! e n h i j w i j s t d a a r b i j n a a r P a s c a l. D e h o n d b i j t Pascal en Pascal raakt gewond. Jan is aansprakelijk voor de letselschade van Pascal op basis van artikel BW. De hond beet niet uit eigen beweging. S t e l n u d a t J a n m e t d e h o n d e e n a n d e r e v o e t g a n g e r p a s s e e r t. Z o n d e r e n i g e a a n l e i d i n g h a p t d e h o n d v a n J a n n a a r d e v o e t g a n g e r. D e b e z i t t e r s v a n d e h o n d, meneer en mevrouw Toorenaar, zijn voor de personenschade van de voetganger aans p r a k e l i j k. A l s J a n To o r e n a a r d e h o n d u i t l i e t v o o r d e b u r e n d i e o p v a k a n t i e z i j n, d a n zijn deze buren de bezitters en daarmee risicoaansprakelijk. Wettelijke 115

17 Hangmat-arrest Op 8 oktober 2010 heeft de Hoge Raad een opmerkelijke uitspraak gedaan over de r e i k w i j d t e v a n d e r i s i c o a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r g e b r e k e n i n o n r o e r e n d e z a k e n. A l s e e n o n r o e r e n d e z a a k i n b e z i t i s b i j m e e r d e r e p e r s o n e n e n é é n v a n d e z e b e z i t t e r s l o o p t schade op als gevolg van een gebrek in de onroerende zaak, dan kan deze benadeeld e b e z i t t e r d e s c h a d e d e e l s v e r h a l e n o p d e m e d e b e z i t t e r s. D e u i t s p r a a k v a n d e H o g e Raad staat inmiddels bekend als het hangmat-arrest. Wettelijke Situatie Hangmat-arrest E e n j a r i g e v r o u w b e v e s t i g t o p 1 3 j u l i e e n h a n g m a t a a n e e n p i l a a r d i e i n d e t u i n v a n h a a r w o n i n g s t a a t. A l s d e v r o u w i n d e h a n g m a t l i g t, b r e e k t d e p i l a a r k o r t boven de grond af en komt op de vrouw terecht. Zij loopt hierbij een hoge dwarslaesie op en breekt onder andere haar kaak en neus. De vrouw ondergaat intensieve revalidatie, maar zal als gevolg van het ongeval de rest van haar leven moeten doorb r e n g e n i n e e n r o l s t o e l. Z i j k a n h a a r a r m e n e n b e n e n n i e t m e e r g e b r u i k e n e n i s d u s afhankelijk van de zorg van derden. De vrouw is samen met haar partner gezamenlijk eigenaar van de opstal, waarvan de pilaar een onderdeel uitmaakt. Zij hebben een sverzekering voor p a r t i c u l i e r e n a f g e s l o t e n w a a r z i j b e i d e n o p g e d e k t z i j n. U i t o n d e r z o e k b l i j k t d a t d e p i l a a r n i e t g e v u l d i s m e t g e w a p e n d b e t o n, m a a r m e t l o s p u i n w a a r d o o r s c h e u r v o r m i n g kon ontstaan. Claim De vrouw stelt haar partner als (mede)bezitter van de pilaar aansprakelijk op grond v a n a r t. 6 : B W v o o r d e d o o r h a a r o p g e l o p e n s c h a d e. D e v r o u w d i e n t d e c l a i m i n op de sverzekering voor particulieren (AVP). Uitspraak D e H o g e R a a d b e s l i s t d a t d e b e n a d e e l d e d i e t e v e n s m e d e b e z i t t e r i s, h e t r e c h t h e e f t o m d e g e n e t o t w i e n s v e r m o g e n h e t b e z i t h o o r t a a n t e s p r e k e n. O m d a t d e b e n a d e e l d e z e l f o o k m e d e b e z i t t e r i s, m o e t z i j z e l f h e t e i g e n a a n d e e l i n d e o p s t a l d r a g e n. E e n b e l a n g r i j k e f a c t o r i n d e b e s l i s s i n g v a n d e H o g e R a a d w a s o o k d e e e n v o u d i g e w i j z e w a a r o p b e z i t t e r s v a n e e n o p s t a l z i c h k u n n e n v e r z e k e r e n t e g e n d e r i s i c o s v a n d e die voortvloeien uit art. 6:174 BW. H e t a r r e s t l i j k t n i e t a l l e e n v a n t o e p a s s i n g t e z i j n o p d e r i s i c o a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r gebrekkige onroerende zaken (6:174 BW), maar ook op de risico voor g e b r e k k i g e r o e r e n d e z a k e n ( 6 : B W ) e n d i e r e n ( 6 : B W ). D e H o g e R a a d h e e f t hierover nog geen uitspraak gedaan en de meningen binnen de advocatuur zijn verdeeld. 116

18 Product In de wet (artikelen BW BW) i s v a s t g e l e g d d a t c o n s u m e n t e n b e s c h e r m d w o r d e n t e g e n s c h a d e l i j k e g e v o l g e n v a n g e b r e k k i g e p r o d u c t e n. H e t g a a t h i e r b i j o m schade door e e n p r o d u c t e n n i e t s c h a d e a a n e e n p r o d u c t. B i j v o o r b e e l d a l s e r giftige stoffen in baby-voeding worden aangetroffen of colaflessen kapot barsten. Onder product wordt hierbij verstaan een roerende zaak, ook nadat deze een bestanddeel is gaan vormen van een andere roerende of onroerende zaak, alsmede elektriciteit. Elektriciteit wordt in de wet uitdrukkelijk genoemd omdat dit geen tastbaar p r o d u c t i s z o a l s g a s e n w a t e r. Product is een vorm van r i s i c o a a n s p r a k e l i j k h e i d e n v a l t o n d e r d e w e t t e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d. E r h o e f t n a m e l i j k g e e n s c h u l d t e w o r d e n a a n g e t o o n d v a n de producent. Indien een consument schade lijdt door een gebrekkig product moet bij aansprakelijkstelling wel voldaan zijn aan de volgende eisen: Er moet schade zijn. Het product moet gebrekkig zijn. Er moet een causaal verband zijn tussen de onveiligheid van het product en het ontstaan van de schade. Als iemand een heet strijkijzer aanraakt en zich verbrandt of zich in zijn vingers knipt met een schaar, dan is er geen sprake van product van de producent van het strijkijzer respectievelijk de schaar. Wettelijke Voorbeeld product S i m o n h e e f t v i e r f l e s s e n s p a g e k o c h t b i j d e s u p e r m a r k t o p d e h o e k. A l s h i j t h u i s k o m t e n d e f l e s s e n i n d e k o e l k a s t w i l l e g g e n, s p r i n g e n z e o p e n e n b e s c h a d i g e n z e z i j n k o e l k a s t en keukenvloer. De producent van de spaflessen is risicoaansprakelijk voor de schade aan de koelkast en de keukenvloer. A l s S i m o n n i e u w e s p a f l e s s e n w i l h e b b e n m o e t h i j z i c h wenden tot de supermarkt (de detaillist) waar hij ze heeft g e k o c h t. H i e r k a n h i j o p g r o n d v a n c o n s u m e n t e n k o o p n i e u w e s p a f l e s s e n k r i j g e n o f zijn geld terugkrijgen. De schade aan de spaflessen valt immers niet onder producta a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e p r o d u c e n t. O n d e r p r o d u c t a a n s p r a k e l i j k h e i d v a l t d e s c h a d e door een product. In dit geval de schade aan de koelkast en de keukenvloer. A l s p r o d u c e n t w o r d t a a n g e m e r k t d e g e n e d i e h e t p r o d u c t i n h e t v e r k e e r h e e f t g e b r a c h t, maar ook: de EU-importeur; degene die een huismerk heeft aangebracht op het product; degene die een anoniem product verhandelt. 117

19 Vo o r m e t n a m e d e l a a t s t e t w e e g e n o e m d e n g e l d t d a t z i j o n d e r h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d kunnen uitkomen als zij de benadeelde binnen een redelijke termijn de identiteit meed e l e n v a n d e p r o d u c e n t o f v a n d e g e n e d i e h e n h e t p r o d u c t h e e f t g e l e v e r d. Wettelijke In een beperkt aantal gevallen wordt kan de producent zich op een uitsluiting beroepen. In de wet is opgenomen dat de producent aansprakelijk is voor de schade veroorz a a k t d o o r e e n g e b r e k i n z i j n p r o d u c t, t e n z i j : h i j h e t p r o d u c t n i e t i n h e t v e r k e e r h e e f t g e b r a c h t ; h e t, g e l e t o p d e o m s t a n d i g h e d e n, a a n n e m e l i j k i s d a t h e t g e b r e k d a t d e s c h a d e heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop hij het product in het verk e e r h e e f t g e b r a c h t, d a n w e l d a t d i t g e b r e k l a t e r i s o n t s t a a n ; h e t p r o d u c t n o c h v o o r d e v e r k o o p o f v o o r e n i g e a n d e r e v o r m v a n v e r s p r e i d i n g m e t e e n e c o n o m i s c h d o e l v a n d e p r o d u c e n t i s v e r v a a r d i g d, n o c h i s v e r v a a r d i g d o f v e r s p r e i d i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e r o e p o f b e d r i j f ; h e t g e b r e k e e n g e v o l g i s v a n h e t f e i t d a t h e t p r o d u c t i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d w i n g e n d e o v e r h e i d s v o o r s c h r i f t e n ; h e t o p g r o n d v a n d e s t a n d v a n d e w e t e n s c h a p p e l i j k e e n t e c h n i s c h e k e n n i s o p h e t t i j d s t i p w a a r o p h i j h e t p r o d u c t i n h e t v e r k e e r b r a c h t, o n m o g e l i j k w a s h e t b e s t a a n v a n h e t g e b r e k t e o n t d e k k e n ; wat de producent van een grondstof of fabrikant van een onderdeel betreft, het g e b r e k i s t e w i j t e n a a n h e t o n t w e r p v a n h e t p r o d u c t w a a r v a n d e g r o n d s t o f o f h e t onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt. Verder is de producent niet aansprakelijk voor zaakschade onder 500, er geldt dus een franchise. De risico voor schade onder 500 ligt bij de verkoper v a n h e t p r o d u c t. H i e r b i j i s v a n b e l a n g d a t h e t p r o d u c t v o o r g e b r u i k i n d e p r i v é s f e e r b e s t e m d i s e n o o k d a a r b i n n e n i s g e b r u i k t d o o r d e b e n a d e e l d e. Vo o r l e t s e l s c h a d e g e l d t de f r a n c h i s e n i e t e n i s d e p r o d u c e n t a a n s p r a k e l i j k. Werkgevers W e r k g e v e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a l t z o w e l o n d e r d e w e t t e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s o n d e r c o n t r a c t u e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d. O p w a t c o n t r a c t u e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s, w o r d t in het volgende onderdeel nader ingegaan. D e w e t t e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n w e r k g e v e r s i s v o o r s c h a d e d i e i s v e r o o r z a a k t d o o r o n d e r - g e s c h i k t e n ( w e r k n e m e r s ) e n n i e t - o n d e r g e s c h i k t e n ( p e r s o n e n d i e n i e t i n d i e n s t z i j n m a a r w e l o p d r a c h t k r i j g e n v a n d e w e r k g e v e r, z o a l s s t a g i a i r s e n u i t z e n d k r a c h t e n ). Een werkgever is risicoaansprakelijk voor de onrechtmatige daden van zijn onderges c h i k t e n. I n d i t g e v a l z i j n w e r k g e v e r s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e s c h a d e d i e w e r k n e m e r s veroorzaken aan derden tijdens werktijd. Dit is een vorm van risico en valt onder wettelijke. 118

20 Artikel BW 1. Vo o r s c h a d e, a a n e e n d e r d e t o e g e b r a c h t d o o r e e n f o u t v a n e e n o n d e r g e s c h i k t e, i s d e g e n e i n w i e n s d i e n s t d e o n d e r g e s c h i k t e z i j n t a a k v e r v u l t a a n s p r a k e l i j k, i n d i e n d e k a n s o p d e f o u t d o o r d e o p d r a c h t t o t h e t v e r r i c h t e n v a n d e z e t a a k i s v e r g r o o t en degene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout was gelegen. 2. S t o n d d e o n d e r g e s c h i k t e i n d i e n s t v a n e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n e n w a s h i j n i e t werkzaam voor een beroep of bedrijf van deze persoon, dan is deze slechts aansprakelijk, indien de ondergeschikte bij het begaan van de fout handelde ter verv u l l i n g v a n d e h e m o p g e d r a g e n t a a k. 3. Z i j n d e o n d e r g e s c h i k t e e n d e g e n e i n w i e n s d i e n s t h i j s t o n d, b e i d e n v o o r d e s c h a d e a a n s p r a k e l i j k, d a n b e h o e f t d e o n d e r g e s c h i k t e i n h u n o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g n i e t i n de schadevergoeding bij te dragen, tenzij de schade een gevolg is van zijn o p z e t o f b e w u s t e r o e k e l o o s h e i d. U i t d e o m s t a n d i g h e d e n v a n h e t g e v a l, m e d e g e l e t o p d e aard van hun verhouding, kan anders voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald. De werkgever is echter alleen aansprakelijk als de werknemer dat zelf ook is en als de schade is veroorzaakt tijdens de uitvoer van de werkzaamheden in opdracht van de w e r k g e v e r. D e b e n a d e e l d e k a n v e r v o l g e n s k i e z e n w i e h i j a a n s p r a k e l i j k w i l s t e l l e n, d e w e r k n e m e r, d e w e r k g e v e r o f h e n s a m e n. D e w e r k g e v e r k a n d e s c h a d e a l l e e n v e r h a l e n op zijn ondergeschikte als deze door opzet of roekeloosheid de schade veroorzaakte. Wettelijke Artikel BW Indien een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden ter uito e f e n i n g v a n d i e n s b e d r i j f v e r r i c h t, j e g e n s e e n d e r d e a a n s p r a k e l i j k i s v o o r e e n b i j d i e werkzaamheden begane fout, is ook die ander jegens de derde aansprakelijk. In bovenstaand artikel is de risico van werkgevers voor niet-ondergeschikten vastgelegd. Voorbeeld 1 werkgevers J o o s t v a n Va a r t w e r k t b i j s c h i l d e r s b e d r i j f S u p e r P a i n t B V. H i j z e t b i j e e n k l a n t e e n l a d d e r t e g e n d e g e v e l, m a a r d e l a d d e r s c h u i f t w e g e n v a l t b o v e n o p e e n g e p a r k e e r d e a u t o. D e e i g e n a a r v a n d e a u t o k a n Joost en zijn werkgever aanspreken voor de schade. 119

13-05- 14. Programma van vandaag. Aansprakelijkheid van (brede) scholen

13-05- 14. Programma van vandaag. Aansprakelijkheid van (brede) scholen 13 mei 2014 Netwerk sport bewegen en gezonde leefstijl Brechtje Paijmans Doelen Advocatuur & Universiteit Utrecht paijmans@doelenadvocatuur.nl Programma van vandaag ongevallen Aspecten van verzekering

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij stages

Aansprakelijkheid bij stages Aansprakelijkheid bij stages Algemeen Artikel 6:170 BW bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor een ondergeschikte. Door expliciet te spreken over een ondergeschikte heeft de wetgever beoogd dat

Nadere informatie

Artikel 185 WW. Spoorboekje

Artikel 185 WW. Spoorboekje Artikel 185 WW Spoorboekje Wanneer is art. 185 WVW van toepassing? Er moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan wil art. 185 WVW van toepassing zijn. Allereerst zal er sprake moeten zijn van een ongeval

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid

De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid drs V.G.J. (Vincent) Zwijnenberg 8 april 2010 Onderwerpen 1. De behoorlijke verzekering volgens de Hoge Raad 2. De behoorlijke verzekering

Nadere informatie

Programma Een actueel licht op aansprakelijkheid

Programma Een actueel licht op aansprakelijkheid Programma Een actueel licht op aansprakelijkheid Werkgeversaansprakelijkheid: wettelijke achtergrond jurisprudentie ingehuurde ZZP-ers Productaansprakelijkheid wettelijke achtergrond 3D printing import

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche

Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche 9 mei 2006 Barneveld Lezing PTC mr. Annemieke van Dooren-Korenstra ABAB juristen s-hertogenbosch Programma Inleiding Beperken bedrijfsrisico s Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties. Albert Meijer, Accountmanager Overheid

Informatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties. Albert Meijer, Accountmanager Overheid Informatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties Albert Meijer, Accountmanager Overheid De VNG Vrijwilligersverzekering Gerechtshof (12 april 2017): Gemeente is eigenaar civielrechtelijk aansprakelijk (r.o.

Nadere informatie

WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID

WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID door Mariken Peters sectie aansprakelijkheid, verzekeringen en (letsel)schade STELLING 1 Als de werknemer een arbeidsongeval op de werkplek overkomt, is de werkgever altijd

Nadere informatie

Juridische hulp na een trauma ongeval

Juridische hulp na een trauma ongeval Juridische hulp na een trauma ongeval Feenstra & Veenstra Register Experts Dhr. Michèl Feenstra, re Dhr. Mark Veenstra, re Munneke Lourens advocaten Mw. mr. Monique Snijder Mw. mr. Iris Degenaar Feenstra

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de schadeverzekering inzittenden (SVI). Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Schadeverzekering voor Werknemers

Schadeverzekering voor Werknemers Schadeverzekering voor Werknemers Werkgevers worden steeds vaker met succes verplicht de schade te vergoeden die ontstaat doordat een werknemer een ongeval overkomt tijdens werkzaamheden, maar bijvoorbeeld

Nadere informatie

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar!

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! Autoverzekering Besparen Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! De Proteq Autoverzekering is één van de goedkoopste autoverzekeringen van Nederland. Ook de voorwaarden

Nadere informatie

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

Het effect van de Wnra op de schaderegeling. 7 november 2017 mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom

Het effect van de Wnra op de schaderegeling. 7 november 2017 mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom Het effect van de Wnra op de schaderegeling 7 november 2017 mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom Programma Schade van de ambtenaar Rechtspositionele voorschriften Werkgeversaansprakelijkheid Goed werkgeverschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Juridische aspecten van verantwoord gebouwonderhoud. Boekel De Nerée Maurits Mazel Congres verantwoord gebouwonderhoud 16 mei 2013

Juridische aspecten van verantwoord gebouwonderhoud. Boekel De Nerée Maurits Mazel Congres verantwoord gebouwonderhoud 16 mei 2013 Juridische aspecten van verantwoord gebouwonderhoud Boekel De Nerée Maurits Mazel Congres verantwoord gebouwonderhoud 16 mei 2013 Inleiding Wat is verantwoord gebouwonderhoud? Op wie is welke regelgeving

Nadere informatie

NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS

NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS De heeft in december 2008 wederom drie interessante arresten gewezen inzake werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersletsel

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 2 datum: 20 maart 2009 bestand:

Nadere informatie

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW Woningeigenaar en overlast artikel 6:162 BW lid 1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

3.2 Voor hoeveel bent u verzekerd? U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat vermeld.

3.2 Voor hoeveel bent u verzekerd? U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat vermeld. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Schadeverzekering Inzittenden Artikel 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Schadeverzekering Inzittenden zijn onlosmakelijk

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden Dit zijn de polisvoorwaarden van de Schadeverzekering Inzittenden. U vindt hier wanneer u en verzekerden recht hebben op een uitkering

Nadere informatie

Aansprakelijkheid binnen sportverenigingen

Aansprakelijkheid binnen sportverenigingen Aansprakelijkheid binnen sportverenigingen mr. Harold de Boer mr. Stephan de Vries 12 januari 2015 Sport Fryslân De Haan Advocaten & Notarissen PROGRAMMA 1. Inleiding 2. Bestuur en Taak - interne aansprakelijkheid

Nadere informatie

Verkeersverzekering SVI Plus

Verkeersverzekering SVI Plus Verkeersverzekering SVI Plus Geruststellende extra zekerheid voor al uw reizende medewerkers Citaat Je staat er niet vaak bij stil, maar elke dag zijn vaak tientallen medewerkers en vrijwilligers voor

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 3 datum: 20 april 2017 bestand:

Nadere informatie

Workshop Verhalen loonschade

Workshop Verhalen loonschade Workshop Verhalen loonschade 18 mei 2017 Capra Advocaten mr J.J. Blanken 070 36 48 102 / 06 18 50 10 59 j.blanken@capra.nl 1 1. Algemene bevoegdheid tot schadeverhaal: artikel 15:1:12 CAR/UWO - De ambtenaar

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

JURISPRUDENTIE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT JURISPRUDENTIE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT samengesteld door mr. F. Stadermann, mr. W.A. Luiten, mr. M. Keijzer-de Korver en mr. A. Koopman derde, geheel herziene druk Inhoudsopgave DEEL I: AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Nadere informatie

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers RADIUS w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS 1 VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS De stichting heeft ten behoeve van de vrijwilligers een viertal verzekeringen afgesloten.

Nadere informatie

Maar wij hebben alles goed geregeld. juridische zaken waar Stichtingen Present mee te maken kunnen krijgen

Maar wij hebben alles goed geregeld. juridische zaken waar Stichtingen Present mee te maken kunnen krijgen Maar wij hebben alles goed geregeld toch? juridische zaken waar Stichtingen Present mee te maken kunnen krijgen Achtergrond Jurist (privaatrecht en strafrecht) Register-Expert Nostimos Letselschadedeskundigen

Nadere informatie

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen.

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. 1 1 Visie van Interpolis op verzekeren 2 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Sporten is gezond. En hockey

Nadere informatie

Aansprakelijkheid op het ijs

Aansprakelijkheid op het ijs Aansprakelijkheid op het ijs KNSB verenigingsdag voor bestuurders 3 november 2007 Bart Bendel Wouter Vermaas Inhoud workshop Aansprakelijkheid van: Schaatsers Verenigingen Trainers Aansprakelijkheid van

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij verkeers- en mobiliteitseducatie

Aansprakelijkheid bij verkeers- en mobiliteitseducatie Aansprakelijkheid bij verkeers- en mobiliteitseducatie Vlaamse Stichting Verkeerskunde 28/05/2013 Ethias Verzekering Geert Van Aken 1 Risico? Excursies met de fiets Fietsvaardigheidstraining Verkeersroute

Nadere informatie

Letselschade Theorie en praktijk

Letselschade Theorie en praktijk Workshop 2014 Letselschade Theorie en praktijk mr. Judith Pol mr. Tim Gmelig Meijling 3 Waar ga ik het over hebben? Wat is letselschade? Wanneer is letselschade verhaalbaar? Wie kan letselschade verhalen?

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en risico s van de veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen

Aansprakelijkheid en risico s van de veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen Inleiding Aansprakelijkheid en risico s van de veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen De veiligheidsadviseur functioneert onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding van een onderneming.

Nadere informatie

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers Waarom hebt u een a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers nodig? Een belangrijke uitsluiting op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Nadere informatie

PROTOCOL OPVANG VAN KINDEREN MET EEN MEDISCHE INDICATIE/BIG

PROTOCOL OPVANG VAN KINDEREN MET EEN MEDISCHE INDICATIE/BIG PROTOCOL OPVANG VAN KINDEREN MET EEN MEDISCHE INDICATIE/BIG Versie augustus 2015, versie 06 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 9 Geldig tot 31 december 2017 Het doel van dit

Nadere informatie

De Letselschade InfoKit. Letselschade opgelopen? Weet snel waar je aan toe bent met de antwoorden op meer dan 50 FAQʼs.

De Letselschade InfoKit. Letselschade opgelopen? Weet snel waar je aan toe bent met de antwoorden op meer dan 50 FAQʼs. De Letselschade InfoKit Letselschade opgelopen? Weet snel waar je aan toe bent met de antwoorden op meer dan 50 FAQʼs. 1 Algemeen 1. Ik heb letsel opgelopen. Wat moet ik doen? 2. Bij een aanrijding ben

Nadere informatie

Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012

Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012 Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012 Amerikaanse toestanden? Claimcultuur, het maar raak claimen? Ook in Nederland toenemend claimbewustzijn bij burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen?

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Feiten In 2007 vindt een ongeval plaats tussen twee auto s. De ene wordt

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen

Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011 AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN Bart Hannes oktober 2011 1 Verzekeringen I. Burgerlijke aansprakelijkheid II. III. IV. Lichamelijke ongevallen AKTIVIA-polissen Andere risico s 2 I. Burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Verzekerde bestrijdt dit omdat artikel 7:959 BW dwingend recht is.

Verzekerde bestrijdt dit omdat artikel 7:959 BW dwingend recht is. Kosten contra expert Kosten contra expert Bij het invoeren van het huidige verzekeringsrecht heeft de wetgever bepaald dat de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor rekening van de verzekeraar

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers 1/5 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Verkeerschadeverzekering voor Werknemers. Ook de Algemene voorwaarden Bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de ongevallenverzekering

Nadere informatie

Jubileumcongres Beursbengel

Jubileumcongres Beursbengel Workshop - Contracteren met de klant: omgaan met aansprakelijkheidsrisico's, exoneraties en verzekeringsdekking Jubileumcongres Beursbengel Erik van Orsouw erik.van.orsouw@kvdl.nl http://www.kvdl.nl/beursbengel/

Nadere informatie

Productwijzer Verzekering aanhangwagen,

Productwijzer Verzekering aanhangwagen, Productwijzer Verzekering aanhangwagen, boot-/paardentrailer en Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor een: aanhangwagen boottrailer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 759 Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Aansprakelijkheid & Verzekeringen

Aansprakelijkheid & Verzekeringen VO-Signaal Geen voorzijde Aansprakelijkheid wel & Verzekeringen VO op VO-Signaal pagina 1 3 Aansprakelijkheid & Verzekeringen Met VO-Signaal wil Arbo-VO scholen ondersteunen bij de invulling van goed werkgeverschap.

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 Het nieuwe verzekeringsrecht Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 pagina Inleiding 3 Het nieuwe verzekeringsrecht ingevoerd 3 Is er wat veranderd? 3 Waarom deze informatie? 3 Premie 3 Betaal de premie

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Verzekeringen

Aansprakelijkheid Verzekeringen Aansprakelijkheid Verzekeringen Vlaamse Stichting Verkeerskunde Verkeer op School 4 en 8 oktober 2012 Ethias Verzekering Geert Van Aken 1 Risico? Excursies met de fiets Fietsvaardigheidstraining Verkeersroute

Nadere informatie

Bewonersondernemingen

Bewonersondernemingen Bewonersondernemingen Rechtspersoon: stichting, vereniging, coöperatie, b.v. Soorten (basis) verzekeringen voor de vennootschap - Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven - Bestuurdersaansprakelijkheid

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. Even over vrijwilligers. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De voordelen

Nadere informatie

RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ PAARDEN. I. Risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren

RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ PAARDEN. I. Risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ PAARDEN I. Risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren In de Nederlandse wet is een aantal risico-aansprakelijkheden opgenomen, waaronder voor dieren. De

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

AVP-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER

AVP-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER AVP-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners)

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners) AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI (aansprakelijkheid van de bewoners) Artikel 1 Verzekerden 1.1 Als verzekerden worden beschouwd de Individuele bewoners van de verzekerde deelnemer als omschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Productwijzer Caravanverzekering

Productwijzer Caravanverzekering Productwijzer Caravanverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de caravanverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

Informatieblad. De belangrijkste punten op een rij INFOBLAD AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL. Inhoudsopgave

Informatieblad. De belangrijkste punten op een rij INFOBLAD AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL. Inhoudsopgave FS01 SCHORSING EN UITSLUITING VAN LEDEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Informatieblad AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL Informatieblad AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL Inhoudsopgave De belangrijkste punten op een rij

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden.

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden. Rechtbank Amsterdam, 06 juni 2012; de hondenbezitter is aansprakelijk voor de letselschade van een vrouw die tijdens het uitlaten van de hond ten valt komt doordat de hond plotseling hard aan de lijn trok.

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-251 d.d. 20 augustus 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Aansprakelijkheidsverzekering,

Nadere informatie

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Bestuurdersaansprakelijkheid

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Bestuurdersaansprakelijkheid Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk De voor Vereniging van Eigenaren vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van uw. De Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013 VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes 23 oktober 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren Verzekeringen I. Burgerlijke

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Onderdeel van Collectiviteit Vrijwilligersverzekering Servicepunt71 Gemeente Zoeterwoude 1 ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren Wat is verzekerd? Wij verzekeren de aansprakelijkheid van u en uw gezinsleden als particulier voor schade die u of een van uw gezinsleden toebrengt: - Aan zaken en personen buiten uw gezin - Aan personen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden MRT SVI - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1 N.V. Univé Schade Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1 Het is belangrijk om te weten wat u en uw werknemers kunnen verwachten van deze werknemersschadeverzekering. In deze voorwaarden staat

Nadere informatie