Loonspecial. BouwendNL. Informatie ter ondersteuning van uw individuele bedrijfsvoering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loonspecial. BouwendNL. Informatie ter ondersteuning van uw individuele bedrijfsvoering"

Transcriptie

1 Handleiding (loon)administraties 1 januari 2013 p2 Belangrijkste wijzigingen Belastingdienst p2 Aanleveringen Cordares p8 Verhaalregeling WGA p11 Bouw-cao met een jaar verlengd p11 Bijlage 1 Garantielonen bouwplaatswerknemers per 1 januari 2013 p13 Bijlage 2 Salarisschalen uta-werknemers per 1 januari 2013 p14 Bijlage 3 Totaaloverzicht belastingtarieven, premies SV en BTER p15 Bijlage 4 Berekening loonkosten bouwplaatspersoneel p18 Bijlage 5 Berekening nettoloon bouwplaatspersoneel p23 Bijlage 6 Specificatie premies sociale verzekeringen en bedrijfstakeigen regelingen voor bouwplaatspersoneel p28 Bijlage 7 Berekening loonkosten uta-personeel p31 Bijlage 8 Berekeningen nettoloon uta-personeel p32 Bijlage 9 Specificatie premies sociale verzekeringen en bedrijfstakeigen regelingen voor UTA-personeel p33 Bijlage 10 Modelloonstaat p36 BouwendNL Loonspecial 2013 januari Informatie ter ondersteuning van uw individuele bedrijfsvoering

2 loonspecial januari 2013 Handleiding (loon)administraties 1 januari 2013 In deze handleiding voor (loon)administraties per 1 januari 2013 staan de belangrijkste wijzigingen voor de administratieve processen en voor de loonadministratie. De handleiding beoogt niet compleet te zijn. De belangrijkste zaken zijn opgenomen en verder zijn er verwijzingen opgenomen die een individuele werkgever verder kunnen ondersteunen. Achtereenvolgend worden de volgende onderwerpen behandeld: 1. Belangrijkste wijzigingen Belastingdienst 2. Aanleveringen Cordares 3. Verhaalregeling WGA 4. Bouw-cao met een jaar verlengd Het document wordt afgesloten met een aantal bijlagen: Bijlage 1: Loontabellen bouwplaatswerknemers per 1 januari 2013 Bijlage 2: Salaristabellen Uta-werknemers per 1 januari 2013 Bijlage 3: Totaaloverzicht belastingtarieven, premies SV en BTER per 1 januari 2013 Bijlage 4: Voorbeeldberekeningen loonkosten voor bouwplaatspersoneel per 1 januari 2013 Bijlage 5: Voorbeeldberekeningen nettoloon voor bouwplaatspersoneel per 1 januari 2013 Bijlage 6: Overzicht premies SV en BTER voor bouwplaatswerknemers per 1 januari 2013 Bijlage 7: Voorbeeldberekeningen loonkosten per 1 januari 2013 Bijlage 8: Voorbeeldberekeningen nettoloon voor UTA-werknemers per 1 januari 2013 Bijlage 9: Overzicht premies SV en BTER voor UTAwerknemers per 1 januari 2013 Bijlage 10: Modelloonstaat Belangrijkste wijzigingen Belastingdienst Uniform loonbegrip Per 1 januari 2013 is de Wet uniformering loonbegrip in werking getreden. Hierdoor zijn de grondslagen voor het berekenen van het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en de Zvw gelijk. Dit is het zogenoemde uniforme loonbegrip. Dit heeft gevolgen voor: de bijtelling privégebruik auto De bijtelling privégebruik auto was tot en met 2012 loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen en de Zvw, maar geen loon voor de werknemersverzekeringen. Per 1 januari 2013 is deze bijtelling ook loon voor de werknemersverzekeringen. de levensloopregeling Als uw werknemer in 2012 spaarde in een levensloopregeling, was de inleg inclusief uw eventuele bijdrage geen loon voor de loonbelasting/ volksverzekeringen en de Zvw, maar wel loon voor de werknemersverzekeringen. Per 1 januari 2013 is de inleg geen loon meer voor de werknemersverzekeringen. De inleg van de werknemer is dan aftrekbaar voor alle loonheffingen en uw bijdrage is geen loon. Als uw werknemer in 2012 levenslooptegoed opnam, was deze opname loon voor de loonbelasting/ volksverzekeringen en de Zvw, maar geen loon voor 2

3 januari 2013 loonspecial de werknemersverzekeringen. Per 1 januari 2013 is een opname loon voor alle loonheffingen. Ook opnamen uit levenslooptegoed van vóór 1 januari 2013 zijn loon voor alle loonheffingen. Hierdoor ontstaat voor deze opnamen een dubbele heffing: u betaalt premies werknemersverzekeringen over de opname, terwijl er bij de inleg ook premies werknemersverzekeringen zijn betaald. Voor deze dubbele heffing is er geen overgangsregeling. Let op! Is uw werknemer op 1 januari jaar of ouder? Dan is een opname uit het levenslooptegoed ook in 2013 geen loon voor de werknemersverzekeringen, omdat deze opname loon uit vroegere dienstbetrekking is. de vergoeding van de bijdrage Zvw Tot 2013 betaalden alle werknemers en andere verzekeringsplichtigen een bijdrage Zvw: u hield de bijdrage Zvw in op het nettoloon en betaalde deze via de aangifte loonheffingen aan de Belastingdienst. U moest de ingehouden bijdrage Zvw meestal vergoeden. Die vergoeding was loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen, maar geen loon voor de andere loonheffingen. Per saldo betekende dit voor de werknemer dat hij van u de ingehouden bijdrage Zvw vergoed kreeg, maar dat hij hierover wel loonbelasting/premie volksverzekeringen betaalde. Per 1 januari 2013 betalen de meeste werknemers geen bijdrage Zvw meer en is de verplichte vergoeding van die bijdrage vervallen. Daarvoor in de plaats is de werkgeversheffing Zvw gekomen: u betaalt een bepaald percentage over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van uw werknemer tot een bepaald maximumbijdrageloon. U berekent de werkgeversheffing Zvw over het loon voor de Zorgverzekeringswet. In de loonstaat van 2013 is dat kolom 12. De bijdrage Zvw is niet helemaal afgeschaft. Er is niets veranderd voor werknemers en uitkeringsgerechtigden aan wie u in 2012 de bijdrage Zvw niet verplicht hoefde te vergoeden, zoals gepensioneerden en directeurengrootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. U blijft de bijdrage Zvw inhouden op het nettoloon. U berekent de bijdrage (een bepaald percentage) over het loon voor de Zorgverzekeringswet (kolom 12 van de loonstaat van 2013). Betaalt u in 2013 voor een deel van het loon van uw werknemer werkgeversheffing Zvw en houdt u voor een ander deel bijdrage Zvw in? Dan moet u uw werknemer onder twee verschillende nummers inkomstenverhouding opnemen in de aangifte. Let op! Sinds 1 januari 2013 bedoelt de Belastingdienst met bijdrage Zvw het bedrag voor de Zvw dat u inhoudt op het nettoloon van uw werknemer en dat u aan de Belastingdienst betaalt. Met werkgeversheffing Zvw bedoelt de Belastingdienst het bedrag voor de Zvw dat voor uw rekening is en dat u aan de Belastingdienst betaalt. De overkoepelende term voor de bijdrage Zvw en de werkgeversheffing Zvw is inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Er blijven nog 2 uitzonderingen bestaan op het uniforme loonbegrip: 1. Loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals pensioen en VUT-uitkeringen, is loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen en de Zvw, maar geen loon voor de werknemersverzekeringen. 2. Eindheffingsloon is geen loon voor de werknemersverzekeringen en de Zvw. Dit kan overigens anders zijn bij een naheffingsaanslag. De Wet uniformering loonbegrip brengt ook nog de volgende maatregelen met zich mee: veranderingen in de loonstaat Door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip is per 1 januari 2013 de loonstaat gewijzigd. Als u een salarissoftwarepakket gebruikt, is de gewijzigde loonstaat daarin al verwerkt. Als u een zelfgebouwd salarissoftwarepakket gebruikt, moet u de wijzigingen in de loonstaat hierin verwerken. Hieronder ziet u de wijzigingen. In bijlage 1 van deze Loonspecial vindt u een model van de loonstaat Rubriek Gegevens voor de tabeltoepassing In de rubriek Gegevens voor de tabeltoepassing geeft u per 1 januari aan of u de tijdelijke heffingskorting en de jonggehandicaptenkorting toepast. U vult ja in als u de heffingskorting toepast. U vult nee in als u de heffingskorting niet toepast. De tijdelijke heffingskorting wordt ook verwerkt in de tabellen. Kolom 2 Kolom 2 werd al enkele jaren niet meer gebruikt. Maar per 1 januari 2013 vermeldt u in deze kolom iedere keer als u loon boekt het nummer inkomstenverhouding. Kolom 6 Kolom 6 is vervallen. Kolom 9, 10, 11 en 13 Kolom 9, 10, 11 en 13 zijn vervallen. Deze kolommen gaan over het onderdeel Uitsluitend loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen en Zvw. De gegevens die u tot en met 2012 in deze kolommen boekte, boekt u per 1 januari 2013 in kolom 3, 4, 5 of 7. 3

4 loonspecial januari 2013 Kolom 8, 12 en 14 Door de Wet uniformering loonbegrip zijn de lonen in kolom 8, 12 en 14 gelijk voor een werknemer met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking die in Nederland belastingplichtig en verzekeringsplichtig is. In kolom 8 vult u het loon voor de werknemersverzekeringen in. Dat doet u alleen als de werknemer verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. U laat kolom 8 bijvoorbeeld leeg bij niet-verzekerde directeuren-grootaandeelhouders. In kolom 12 vult u het loon voor de Zorgverzekeringswet in. Dat doet u alleen als de werknemer verzekerd is voor de Zorgverzekeringswet. In kolom 14 vult u altijd het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen in, ook als de werknemer geen loonbelasting/premie volksverzekeringen hoeft te betalen. Voorbeeld: U hebt een werknemer die niet is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. U laat dan kolom 8 leeg en kolom 12 en 14 vult u in. Let op! Hebt u te maken met grensoverschrijdende arbeid? Dan geldt het volgende: Ook als u loon betaalt waarover u geen loonbelasting hoeft in houden, vult u kolom 14 in. Dat is bijvoorbeeld het geval als een ander land dan Nederland op grond van een verdrag belasting mag heffen. Of als Nederland door het toepassen van de eenzijdige regeling afstand doet van heffing. Als u loon betaalt aan een werknemer op wie de socialeverzekeringswetgeving van een ander land dan Nederland van toepassing is, vermeldt u in kolom 8 en 12 niets. Kolom 16 In kolom 16 vult u de bijdrage Zvw in die u op het loon van uw werknemer inhoudt. afschaffing van de franchise WW-Awf en het werknemersdeel van de premie WW-Awf De franchise WW-Awf en het werknemersdeel van de premie WW-Awf zijn vervallen per 1 januari De premies voor de werknemersverzekeringen berekent u over de aanwas van het cumulatieve premieloon WW-Awf. Voor de WW-Awf gold tot 2013 een franchise. U hoefde over het bedrag van de franchise geen premie WW-Awf te berekenen. Per 1 januari 2013 is deze franchise vervallen. U betaalt dus over het volledige premieloon (tot het maximumpremieloon) de premie WW-Awf. Per 1 januari 2013 is het werknemersdeel van de premie WW-Awf vervallen. Daarmee is de premie WW-Awf een volledige werkgeverslast. Het premiepercentage voor het werknemersdeel van de premie WW-Awf was sinds 2009 al 0%. Veranderingen premiekortingen Voor de premiekortingen is per 1 januari 2013 het volgende veranderd: De premiekorting in dienst hebben oudere werknemers is vervallen. De premiekorting in dienst nemen oudere werknemers is hoger geworden. De hoogte en berekening van de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers zijn veranderd. U mag de premiekortingen niet meer tegelijk toepassen. Premiekorting in dienst hebben oudere werknemers vervallen De premiekorting voor het in dienst hebben van een werknemer van 62 jaar of ouder is vervallen. Ook als uw werknemer in 2013 nog voldoet aan de voorwaarden die golden tot 1 januari 2013, hebt u geen recht meer op deze premiekorting. De overgangsregeling voor de premievrijstelling oudere werknemers blijft bestaan. U kunt de premievrijstelling in 2013 dus nog toepassen. De premievrijstelling stopt met ingang van het loontijdvak waarin de werknemer 62 wordt. Daarna hebt u geen recht meer op de premiekorting in dienst hebben oudere werknemers. Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers hoger geworden De premiekorting in dienst nemen oudere werknemers is omhoog gegaan van naar per jaar bij een werkweek van ten minste 36 uur. Hoogte en berekening premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers veranderd De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers is per 1 januari 2013 omhoog gegaan naar maximaal per jaar bij een werkweek van ten minste 36 uur. Hebt u een jonggehandicapte in dienst die u vanwege zijn arbeidsbeperking minder betaalt dan het wettelijk minimumloon (loondispensatie)? Dan is de korting voor deze werknemer omhoog gegaan naar maximaal per jaar bij een werkweek van ten minste 36 uur. Als uw werknemer minder dan 36 uur per week werkt, dan moet u in 2013 de premiekorting evenredig verlagen. Bij werknemers zonder vast overeengekomen arbeidsduur gaat u uit van de uitbetaalde uren in het aangiftetijdvak gedeeld door de normuren per 4 weken (144) of per maand (156). Omdat de premiekorting per 1 januari afhankelijk is van het aantal arbeidsuren, past u de premiekorting toe per aangiftetijdvak en niet meer per loontijdvak. Premiekortingen niet meer tegelijk toepassen U mag de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers en de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers per 1 januari 2013 niet meer 4

5 januari 2013 loonspecial tegelijk toepassen. Heeft uw werknemer tegelijk recht op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers en op de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers? Dan past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toe. Verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd Per 1 januari 2013 is de AOW-gerechtigde leeftijd met 1 maand verhoogd tot 65 jaar plus 1 maand. Hierdoor duren de verzekeringsplicht en de premieplicht voor de werknemersverzekeringen een maand langer. Als u werkgeversheffing Zvw moet betalen, duurt dit ook een maand langer. Tabel CO2 uitstootgrenzen en bijtellingspercentages privégebruik auto Datum eerste tenaamstelling van de auto in 2013 Geen diesel zeer zuinige auto s: 14% bijtelling >50-95 zuinige auto s: 20% bijtelling > overige auto s: 25% bijtelling >124 Diesel zeer zuinige auto s: 14% bijtelling >50-88 zuinige auto s: 20% bijtelling > overige auto s: 25% bijtelling >112 bron: Nieuwsbrief 2013, Belastingdienst CO2-uitstoot in gram per kilometer Voorbeeld 1 Uw werknemer wordt 65 jaar op 14 mei Na zijn 65e blijft hij nog werken. Dit betekent het volgende: Uw werknemer heeft recht op een AOW-uitkering vanaf 14 juni De verzekeringsplicht voor de AOW en de werknemersverzekeringen loopt door tot en met 13 juni U houdt AOW-premie in en u betaalt premies werknemersverzekeringen tot en met 31 mei U blijft werkgeversheffing Zvw betalen tot het einde van de dienstbetrekking. Voorbeeld 2 Uw werknemer wordt 65 jaar op 31 januari Na zijn 65e blijft hij nog werken. Dit betekent het volgende: Uw werknemer heeft recht op een AOW-uitkering vanaf 28 februari De verzekeringsplicht voor de AOW en de werknemersverzekeringen loopt door tot en met 27 februari U houdt AOW-premie in en u betaalt premies werknemersverzekeringen tot en met 31 januari U blijft werkgeversheffing Zvw betalen tot het einde van de dienstbetrekking. Let op! Als de werknemer in december is geworden, dan gelden sinds januari 2013 de bedragen en tarieven voor werknemers van 65 jaar plus 1 maand en ouder. Bijtelling voordeel privégebruik auto Stelt u uw werknemer een personen- of bestelauto ter beschikking? En gaat het om een auto die in 2013 voor het eerst op naam is gesteld? Dan gelden in 2013 de bijtellingspercentages privégebruik auto van de volgende tabel. De bijtellingspercentages voor auto s die vóór 1 januari 2013 voor het eerst op naam zijn gesteld, vindt u in paragraaf van het Handboek Auto s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer Ook in 2013 hebben auto s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer 0% bijtelling voor het privégebruik, tenzij er sprake is van excessief privégebruik (zie paragraaf van het Handboek 2012). Hoelang deze 0% bijtelling geldt, is afhankelijk van de datum waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld: datum eerste tenaamstelling ligt vóór 1 januari De bijtelling van 0% geldt van 1 januari 2012 tot 1 januari datum eerste tenaamstelling ligt in de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2014 De bijtelling van 0% geldt gedurende 60 maanden. De termijn van 60 maanden start op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de datum eerste tenaamstelling valt. Voor auto s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer waarvan de datum eerste tenaamstelling ligt in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016, geldt gedurende 60 maanden een bijtelling van 7%. De bijtellingspercentages en de termijnen zijn gekoppeld aan het kentekenbewijs: ook als de auto van eigenaar wisselt of als u de auto aan een andere werknemer ter beschikking stelt, blijven ze gelden. 0% bijtelling ook voor auto s met dieselmotor Per 1 januari 2012 is de categorie auto s met 0% bijtelling uitgebreid. Auto s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer vielen vanaf die datum ook onder deze categorie. De uitbreiding was alleen aan de orde voor auto s met een benzinemotor. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 geldt de bijtelling van 0% ook voor auto s met een dieselmotor die per kilometer maximaal 50 gram CO2 uitstoten. 5

6 loonspecial januari 2013 Tarief pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen verhoogd Per 1 januari 2013 is het tarief van de pseudoeindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen verhoogd van 30% naar 75%: u moet 75% belasting betalen over het excessieve deel van vertrekvergoedingen van werknemers die in 2009 of later bij u uit dienst gaan. In 2013 betaalt u deze pseudo-eindheffing alleen in de volgende situaties: De werknemer gaat in 2013 bij u uit dienst en de vertrekvergoeding is hoger dan het toetsloon. Het toetsloon voor 2013 is U doet in 2013 nog nabetalingen voor een werknemer die in 2009, 2010, 2011 of 2012 bij u uit dienst is gegaan. Hoe u het toetsloon en het excessieve deel van de vertrekvergoeding berekent, kunt u lezen in de Toelichting excessieve vertrekvergoeding 2013, die u in de loop van 2013 kunt downloaden van De pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen geeft u apart aan met het formulier Aangifte loonheffingen pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding. Dit formulier vraagt u schriftelijk aan bij: Belastingdienst/Amsterdam, Afdeling pseudo-eindheffing, Antwoordnummer 45977, 1050 WH Amsterdam. De vertrekvergoeding zelf moet u als loon van de werknemer in de reguliere aangifte loonheffingen verwerken. Heffingsrente wordt belastingrente Bij naheffingsaanslagen, verminderingen en teruggaven was er tot 2013 sprake van heffingsrente: rente die de Belastingdienst in rekening brengt of vergoedt. Per 1 januari 2013 is de heffingsrente vervangen door belastingrente. In de onderstaande tabel ziet u de verschillen. Verschillen tussen heffingsrente en belastingrente voor de loonheffingen Onderwerp Heffingsrente tot 2013 Belastingrente vanaf 2013 periode waarover de rente berekend wordt periodes tot en met 31 december 2011 periodes vanaf 1 januari 2012 naheffingsaanslag: einddatum van de periode waarover u rente aan de Belastingdienst moet betalen (de begindatum is onveranderd*) teruggaaf over perioden in een voorgaand jaar: vergoeden van rente aan u Correctie of verzoek om teruggaaf: begindatum van de periode waarover wij u rente vergoeden de datum van de naheffingsaanslag vergoeding van de rente in alle gevallen 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waarop de correctie of het verzoek om teruggaaf betrekking heeft de datum waarop u de naheffingsaanslaguiterlijk betaald moet hebben: de datum van de naheffingsaanslag plus 14 kalenderdagen vergoeding van de rente alleen als het tijdstip van de teruggaaf het gevolg is van een vormverzuim** of een tijdverzuim*** van ons 8 weken nadat de Belastingdienst uw oorspronkelijke correctie of verzoek om teruggaaf heeft ontvangen, maar nooit eerder dan 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waarop de correctie of het verzoek om teruggaaf betrekking heeft Correctie of verzoek om teruggaaf: einddatum van de periode waarover de Belastingdienst u rente vergoedt bezwaar tegen een aangifte: begindatum van de periode waarover de Belastingdienst u rente vergoedt bezwaar tegen een aangifte: einddatum van de periode waarover de Belastingdienst u rente vergoedt rentetarief bron: Nieuwsbrief 2013, Belastingdienst de datum van de beschikking 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waarop het bezwaar betrekking heeft de datum van de beschikking heffingsrente: deze rente wordt elk kwartaal vastgesteld de datum van de beschikking plus 14 kalenderdagen de dag na ontvangst van de betaling van de aangifte, maar nooit eerder dan 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waarop het bezwaar betrekking heeft de datum van de beschikking plus 14 kalenderdagen wettelijk rentepercentage voor niethandelstransacties * De begindatum van de periode waarover u rente aan de Belastingdienst moet betalen bij naheffingsaanslagen, is onveranderd: 1 januari van het jaar dat volgt op de periode waarvoor de naheffingsaanslag geldt. ** Bij een vormverzuim herziet de Belastingdienst een eerder standpunt waardoor u een teruggaaf krijgt. *** Bij een tijdverzuim handelt de Belastingdienst een verzoek of bezwaar te laat af, dat wil zeggen meer dan 8 weken nadat u het verzoek of bezwaar hebt ingediend 6

7 januari 2013 loonspecial Verlegging inhoudingsplicht loonheffingen Komt een werknemer van een buitenlands concern in Nederland werken en blijft het buitenlandse concern inhoudingsplichtig? Dan kan sinds 1 januari 2013 het Nederlandse onderdeel van dit concern de loonheffingen inhouden. Deze zogenoemde verleggingsregeling geldt alleen in uitzendsituaties. Als uw werknemer deels in Nederland en deels in het buitenland werkt en u zijn loon in 2 of meer delen splitst (salary split), kunt u dus niet gebruikmaken van de regeling. Voor het toepassen van de verleggingsregeling moet u samen met het buitenlandse concernonderdeel per werknemer een verzoek doen bij uw belastingkantoor. Als deze situatie vaak voorkomt binnen uw concern, kunt u de Belastingdienst vragen om een algemene beschikking voor de verlegging van de inhoudingsplicht. Maximumbijdrageloon en percentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw Het maximumbijdrageloon voor de Zvw waarover u werkgeversheffing Zvw betaalt of bijdrage Zvw inhoudt, is per 1 januari De tarieven van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet zijn gestegen naar: 7,75% voor de werkgeversheffing Zvw 5,65% voor de bijdrage Zvw Vrije ruimte werkkostenregeling verhoogd naar 1,5% Per 1 januari 2013 is de vrije ruimte van de werkkostenregeling verhoogd van 1,4% naar 1,5%. Tijdelijke pseudo-eindheffing voor hoge lonen In 2013 geldt een tijdelijke maatregel voor werkgevers met werknemers die in 2012 meer dan aan loon uit tegenwoordige dienstbetrekking kregen: de pseudo-eindheffing hoog loon. Had u in 2012 een of meer werknemers in dienst die in dat jaar meer dan verdienden? Dan moet u in % belasting betalen over het bedrag boven de De pseudo-eindheffing hoog loon komt naast de loonheffingen die u al hebt ingehouden op het loon van uw werknemer. Om te bepalen of een werknemer meer dan verdiende, gaat u uit van het loon van kolom 14 van de loonstaat (loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen). Wanneer aangeven? U moet de pseudo-eindheffing hoog loon aangeven in het aangiftetijdvak waarin 31 maart 2013 valt. Het maakt niet uit of de werknemer nog bij u in dienst is. Loon van verbonden vennootschappen optellen Krijgt uw werknemer loon van meerdere verbonden vennootschappen die bij hetzelfde concern horen? Dan telt u al dat loon bij elkaar op. Onder een verbonden vennootschap wordt verstaan: een vennootschap waarin uw vennootschap voor ten minste een derde gedeelte belang heeft een vennootschap die voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in uw vennootschap een vennootschap waarin een derde partij voor ten minste een derde gedeelte belang heeft, terwijl deze derde partij ook voor minimaal een derde gedeelte belang heeft in uw vennootschap Betaalde uw vennootschap in 2012 het grootste gedeelte van het salaris van de werknemer? Dan moet u de pseudo-eindheffing aangeven en betalen. Ouderenkorting uitgebreid Per 1 januari is de ouderenkorting uitgebreid. Ook ouderen met een inkomen hoger dan per jaar hebben recht op een ouderenkorting. De ouderenkorting voor deze groep is 150 per jaar. Overgangsrecht levensloopregeling Levenslooptegoed van minder dan Als uw werknemer op 31 december 2011 een levenslooptegoed had van minder dan (inclusief het rendement over 2011), valt het tegoed vrij op 1 januari Bij die vrijval houdt u loonheffingen in over 80% van het tegoed dat uw werknemer had op 31 december Het rendement dat uw werknemer sinds 1 januari 2012 heeft opgebouwd, moet u wel volledig belasten. Bij het inhouden van de loonheffingen houdt u rekening met de opgebouwde levensloopverlofkorting. Levenslooptegoed van of meer Als uw werknemer op 31 december 2011 een levenslooptegoed had van (inclusief het rendement over 2011) of meer, kan hij tot en met 31 december 2021 gebruik blijven maken van de levensloopregeling. Als uw werknemer het volledige tegoed in 2013 opneemt, houdt u loonheffingen in over 80% van het levenslooptegoed dat uw werknemer had op 31 december Het tegoed dat uw werknemer vanaf 1 januari 2012 heeft gespaard, moet u wel volledig belasten. Bij het inhouden van de loonheffingen houdt u rekening met de opgebouwde levensloopverlofkorting. Sinds 1 januari 2013 mag uw werknemer bij een levenslooptegoed van of meer het levenslooptegoed ook opnemen voor andere doeleinden dan verlof. Ex-werknemers zonder nieuwe werkgever U moet ook loonheffingen inhouden voor exwerknemers die na hun vertrek bij u geen nieuwe werkgever hebben gevonden. 7

8 loonspecial januari Aanleveringen Cordares loongegevens Voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst en uit de cao, draagt u premies voor bedrijfstakeigen regelingen af voor uw personeel. Dit doet u door na een loonperiode loon- en premiegegevens van uw personeel aan te leveren met een opgave loon en premie (OLP). Hier is op hoofdlijnen beschreven hoe en wanneer u of uw administratiekantoor - loonen premiegegevens voor de werknemers die bij u in dienst zijn aanlevert en afdraagt. De beschrijving beoogt niet compleet te zijn, doch beoogt u op hoofdlijnen inzicht in de aanleversystematiek. Voor meer uitvoerige informatie kunt u terecht op www. administratienet.nl of bij de helpdesk van Cordares, telefoonnummer De opgave loon en premie (OLP) U levert de volgende loon- en premiegegevens na een loontijdvak (1 maand of 4 weken) aan bij Cordares: Gegevens arbeidsverhouding Premiegegevens SV-dagen Datum in dienst Deelfondsen SV-loon Datum uit dienst Af te dragen premies Bter-dagen Code beroep Bter-uurloon Gewerkte uren per week Bter-grondslag Code cao Afwijkende grondslag pf Loontijdvak Gebruikt u een loonpakket dan wordt hiermee de OLP aangemaakt met daarin alle benodigde loonen premiegegevens. Vrijwel alle bekende softwareleveranciers hebben de specificaties voor een OLP ingebouwd in hun loonpakket. Berekent u zonder loonpakket de loon- en premiegegevens? Dan zijn op hulpmiddelen beschikbaar zoals een rekenmodule, premiewijzers en de premiepercentages. De wijze van aanlevering van uw OLP Een OLP uit uw loonpakket kunt u op 3 manieren aanleveren: 1. U stuurt de OLP via naar 2. U stuurt de OLP vanuit uw loonpakket met de functie OLP versturen in Netwerken naar Cordares. 3. Heeft u geen loonpakket dan kunt u de berekende loon- en premiegegevens en de gegevens van de arbeidsverhouding aan Cordares doorgeven met de functie OLP invoeren op Netwerken. Netwerken is een toepassing op waarmee u loon- en premiegegevens kunt versturen naar Cordares. U kunt hier ook nota s en specificaties opvragen. Met uw toegangscode en een wachtwoord dat u aanvraagt bij Cordares kunt u inloggen op Netwerken. Netwerken is vooral bedoeld voor aanleveraars die geen gebruik maken van een softwaretoepassing in de loon- en salarisadministratie. Moet u per loontijdvak veel gegevens aanleveren dit is al snel het geval als u meer dan 10 werknemers in dienst hebt - dan is Netwerken arbeidsintensief en minder geschikt. Wij raden u dan aan om een loonpakket te nemen of uw loon- en salarisadministratie (deels) uit te besteden. U kunt met Netwerken OLP s invoeren en OLP s corrigeren. Wanneer levert u een OLP aan? U levert uw loon- en premiegegevens aan per loontijdvak. Een loontijdvak kan zijn een kalendermaand of een periode van 4 weken. Deze loontijdvakken staan voor elk jaar vast en daar kunt u niet van afwijken. Binnen 2 weken na afloop van het loontijdvak verstuurt u de opgave loon en premie naar Cordares. Dit zijn de loontijdvakken in 2011 als u per 4 weken uw premies afdraagt. Loontijdvak Periode Uiterste aanleverdatum t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m Levert u maandelijks uw loon- en premiegegevens aan? Dan is de uiterste aanleverdatum de 14de van de volgende maand. Verwerkingscontrole Voordat Cordares uw opgave inhoudelijk controleert, wordt gekeken of de OLP te verwerken is. Als er gegevens ontbreken op uw opgave dan wordt deze afgekeurd. Pas als de loon- en premiegegevens van alle werknemers goed zijn accepteert Cordares uw OLP. U ontvangt altijd een verwerkingsverslag met daarin de melding dat uw OLP is geaccepteerd, of dat uw OLP niet is geaccepteerd met een beschrijving van de geconstateerde fouten. 8

9 januari 2013 loonspecial De nota Na acceptatie en verwerking van uw OLP ontvangt u een premienota. Deze nota is een exacte weergave van uw eigen opgave loon en premie, daarom is er geen specificatie gevoegd bij deze nota. De nota bevat het totale premiebedrag van een periode en een eventuele correctie van een voorgaande periode. Premie-incasso Na ontvangst van de OLP incasseert Cordares het totaalbedrag automatisch van een vrije rekening, als u Cordares hebt gemachtigd. Heeft u geen doorlopende machtiging afgegeven dan zit er bij de premienota een acceptgiro. Vorderingen die te lang openstaan worden door Cordares overgedragen aan een incassobureau. Renteheffing De afdracht van premies en bijdrage(n) voor de bedrijfstakeigen regelingen dient binnen een bepaalde termijn te gebeuren. In de CAO is bepaald dat binnen veertien dagen na het einde van het loontijdvak loon en premiegegevens bij Cordares aangeleverd moeten zijn. Is uw OLP niet op tijd bij Cordares, dan wordt rente berekend over de periode dat de OLP te laat is aangeleverd. Correcties Het kan natuurlijk voorkomen dat er, nadat u een opgave hebt gedaan en deze door Cordares is geaccepteerd, toch nog loon- en premiegegevens moeten wijzigen. U kunt dan in de aanlevering van het volgende loontijdvak een correctie aanleveren op al eerder geaccepteerde loontijdvakken. In een correctie levert u het verschil aan ten opzichte van wat u eerder hebt aangeleverd. U geeft dan in de OLP aan dat het om een correctie gaat (indicatie correctie = 1). Voor de arbeidsverhoudingsgegevens geeft u bijvoorbeeld een andere datum uit dienst of een ander aantal gewerkte uren per week (parttimer). Bijvoorbeeld: U heeft in januari ( het loontijdvak tot en met 30-01) voor werknemer A een Bter-grondslag aangeleverd van 1.100,00. Dit moet echter 1.200,00 zijn. U levert nu bij de OLP van februari (loontijdvak tot en met voor werknemer A een correctie aan over januari voor de Btergrondslag van 100,00. De arbeidsverhoudingsgegevens laat u ongewijzigd. Alle andere loon- en premiegegevens hebben een waarde van 0. Als u geen gebruik maakt van een loonpakket kunt u met behulp van OLP invoeren op Netwerken een correctie doorgeven. De aangemaakte correctie-olp wordt op precies dezelfde manier verwerkt als een initiële aanlevering. Als het premiebedrag door de correctie hoger of lager is geworden, krijgt u van Cordares een debetnota of een creditnota. Vervangende aanleveringen De meeste loonpakketten hebben de mogelijkheid om een al door Cordares geaccepteerd loontijdvak nog een keer aan te bieden met andere waarden: een vervangende aanlevering. Een vervangende aanlevering vervangt letterlijk uw eerdere opgave. Dit is een belangrijk verschil met den correctieopgave, waarbij u verschillen aanlevert. Uitgaande van het eerdere voorbeeld maakt het loonpakket loonregels aan voor werknemer A waarbij alle waarden hetzelfde zijn als de initiële aanlevering met uitzondering van de Bter-grondslag waar nu de waarde 1.200,00 in staat. Op Netwerken is de functie OLP corrigeren beschikbaar. Via deze functie kunt u zien welke loontijdvakken er door ons zijn geaccepteerd met welke loon- en premiegegevens. U hoeft dan in het voorbeeld alleen de juiste waarde bij de Bter-grondslag in te vullen. Na een vervangende aanlevering, krijgt u van Cordares een nieuwe premienota. Het premiebedrag dat Cordares op 0 heeft gezet krijgt u terug en het nieuwe premiebedrag dat u vervangend aanlevert, moet u betalen. Eventueel verrekent Cordares het te betalen bedrag met het terug te ontvangen bedrag. Controle en Handhaving Een goede controle op de afgedragen premies en loongegevens zorgt ervoor dat de rechten van elke werknemer in de bouwnijverheid gewaarborgd zijn. Bovendien wordt hierdoor concurrentievervalsing bij ondernemingen voorkomen. Daarom controleert Cordares uw opgave loon en premie. De volgende aspecten worden gecontroleerd: 1. Hebt u over een loontijdvak een olp aangeleverd? En voor alle medewerkers? Dit is de kwantiteitscontrole. 2. Zijn de grondslagen juist en zijn de premies juist berekend? Dit is de kwaliteitscontrole. Kwantiteitscontrole Drie weken na afloop van een loontijdvak controleert Cordares of de loon- en premiegegevens van alle werknemers, die volgens onze gegevens bij u in dienst waren, zijn aangeleverd. Is dit niet het geval dan ontvangt u van Cordares een herinnering om de loon- en premiegegevens van de ontbrekende werknemer(s) alsnog aan te leveren. De volgende situaties zijn denkbaar: Het is u nog niet gelukt om het loontijdvak in zijn geheel goed aan te leveren. Er ontbreekt een werknemer. De werknemer is niet meer in dienst. Als er na herinnering nog steeds gegevens ontbreken over het loontijdvak en/of de werknemer is niet uit dienst gemeld, krijgt u van Cordares een opgelegde nota. Cordares berekent zelf op basis van 9

10 loonspecial januari 2013 eerder geaccepteerde loontijdvakken de loon- en premiegegevens voor het ontbrekende loontijdvak. Als er geen geaccepteerde loon- en premiegegevens van eerdere loontijdvakken zijn, dan worden de Bter-uurlonen gehanteerd, gebaseerd op de cao. Op basis van deze uurlonen berekent Cordares alle andere loon- en premiegegevens. Op een opgelegde nota kunt u als volgt reageren: U kunt de loon- en premiegegevens, volgens de opgelegde nota, accepteren door de opgelegde nota te betalen. U kunt de loon- en premiegegevens van de opgelegde nota vervangen door de juiste loon- en premiegegevens alsnog initieel of vervangend aan te leveren. Dit kan vanuit het loonpakket of met behulp van OLP Corrigeren op Netwerken. De opgelegde nota komt hiermee te vervallen en een eventueel ander premiebedrag wordt via een vervangende nota in rekening gebracht. Als het om een werknemer gaat die al uit dienst is, dan stelt u eerst de opgelegde nota op nul. Dit kunt u doen met OLP corrigeren op Netwerken. Als de opgelegde nota op 0 staat, geeft u met OLP invoeren op Netwerken de datum uit dienst door. Kwaliteitscontrole Tien kalenderdagen na het accepteren van de OLP, controleert Cordares of uw aangeleverde loon- en premiegegevens juist zijn. Deze kwaliteitscontrole bestaat uit twee delen, controle van de loongegevens en controle van de premiegegevens. Hieronder een overzicht met foutmeldingen, die kunnen voorkomen na controle van de loongegevens: A Bter-uurloon is kleiner dan toegestane minimum uurloon volgens cao B Bter-uurloon is groter dan toegestane maximum uurloon volgens cao C Bter-grondslag is niet in overeenstemming met Bter-uurloon en de uren in het loontijdvak (Btergrondslag is te laag) D Bter-grondslag is niet in overeenstemming met Bter-uurloon en de uren in het loontijdvak (Btergrondslag is te hoog) E Afwijkende grondslag PF is te laag (lager dan Bter-grondslag) F SVW-loon is onwaarschijnlijk kleiner dan Btergrondslag G Onvolledige nihilloonopgave Zijn de loongegevens van een werknemer correct? Dan controleert Cordares de afgedragen premiebedragen. Bij de controle van de premiegegevens berekent Cordares gebaseerd op de correcte loongegevens die u hebt aangeleverd - de premies. Gebaseerd op de cao waaronder de werknemer valt, zijn leeftijd en de loongegevens berekent Cordares alle premies die voor de werknemer zouden moeten zijn afgedragen. De berekende premies vergelijkt Cordares met uw aangeleverde premies. Als er bij een werknemer fouten in de aangeleverde loongegevens zitten of verschillen tussen de aangeleverde en berekende premies dan stuurt Cordares u een 1 e correctieverzoek met de geconstateerde fouten. U kunt als volgt op het 1 e correctieverzoek reageren: U levert alsnog de juiste loon- en premiegegevens aan met behulp van uw loonpakket of met behulp van de functie OLP corrigeren in Netwerken. De foute loon- en premiegegevens kunnen het gevolg zijn van het feit dat u bij een werknemer niet goed heeft aangegeven dat het om een fulltimer, parttimer of oproepkracht gaat. In dit geval geeft u de juiste arbeidsverhoudinggegevens aan Cordares door met een OLP. Of een werknemer fulltime of parttime werkt, kunt u aangeven met het gemiddelde aantal gewerkte uren per week. Bij een fulltimer is dit bijvoorbeeld 40 uren (afhankelijk van de cao). Voor een parttimer zijn dit bijvoorbeeld 32 uren. Dit hangt uiteraard af van de arbeidsovereenkomst van uw werknemer. Voor een oproepkracht geeft u in de rubriek code invloed verzekeringsplicht op dat het om een oproepkracht gaat. 28 kalenderdagen na het versturen van het 1 e correctieverzoek controleert Cordares of de foutieve loon- en premiegegevens vervangen zijn door de juiste loon- en premiegegevens. Is dit het geval dan worden de afgedragen premies overgedragen aan de fondsen. Zijn de loon- en premiegegevens niet of niet juist gecorrigeerd, dan ontvangt u een 2 e correctieverzoek. Hierop kunt u op dezelfde manier reageren als op het 1 e correctieverzoek. 14 Kalenderdagen na het versturen van het 2 e correctieverzoek controleert Cordares of de foutieve loon- en premiegegevens vervangen zijn door de juiste loon- en premiegegevens. Is dit het geval dan worden de afgedragen premies overgedragen aan de fondsen. Als de loon- en premiegegevens nog steeds fout zijn dan corrigeert Cordares de loon- en premiegegevens gebaseerd op de bij hun bekende gegevens en de rekenregels. U ontvangt dan een nota waarop gespecificeerd staat voor welke werknemers Cordares een nota heeft opgelegd en met welke loongegevens dit is berekend. U kunt als volgt op de nota reageren: U betaalt de nota. Daarna kunt u nog steeds corrigeren. U levert zelf alsnog de juiste loon- en premiegegevens aan. De opgelegde nota komt hiermee te vervallen. Echter de correctie of vervangende aanlevering die u doet wordt 10 kalenderdagen na registratie ook weer gecontroleerd op juistheid. Als door de correctie of vervangende aanlevering de loon- en premiegegevens nog steeds niet juist zijn dan krijgt u wederom een correctieverzoek. 10

11 januari 2013 loonspecial 3. Verhaalregeling WGA Algemeen De gedifferentieerde WGA premie is verschuldigd door de werkgever. Wettelijk is bepaald dat de werkgever de gedifferentieerde premie tot ten hoogste de helft kan verhalen op de werknemer. Deze verhaalregeling geldt vanaf 1 januari Bouwend Nederland heeft haar leden geadviseerd van deze verhaalregeling vanaf het begin gebruik te maken. De premie zal immers de komende jaren stijgen en het later invoeren van de verhaalregeling kan op arbeidsrechterlijke bezwaren stuiten. Verhaalregeling niet eigen risicodragers Om een gelijk speelveld te creëren tussen het UWV en verzekeraars is in de gedifferentieerde (publieke) WGA-premie een (rentehobbel)opslag opgenomen. Deze opslag loopt vanaf 2007 geleidelijk af, terwijl het echte premiedeel in de WGA-premie geleidelijk zal oplopen. De WGA-rekenpremie bedroeg in ,57% en kon worden opgesplitst in 0,28% opslag en 0,29% echte premie. De Stichting van de Arbeid schrijft in de brief van 3 november 2006 dat zij erop vertrouwt dat op decentraal niveau de compensatie die werkgevers ontvangen via een lagere WAO/IVA premie in mindering wordt gebracht op de WGA-last die voor verhaal op basis van 50% in aanmerking komt op het loon van de werknemers. Bouwend Nederland adviseert haar leden dit advies van de Stichting van de Arbeid over te nemen. Voor het kalenderjaar 2013 is de rentehobbel gedaald tot 0,00%. Het deel van de premie dat u verhaalt, moet u inhouden op het nettoloon van de werknemer. Verhaalregeling eigen risicodragers (met private verzekering) Ook eigen risicodragers kunnen maximaal de helft van de verzekeringspremie op het nettoloon van de werknemer verhalen. Omdat de private verzekeringspremie meer kan omvatten dan alleen het WGA-risico (bijvoorbeeld uitkeringen bij ziekte of aanvullingen op de WIA-uitkeringen), kan alleen het deel van de premie dat betrekking heeft op het WGA-risico verhaald worden. Uw verzekeraar kan in die gevallen aangeven welk deel van de premie daarop betrekking heeft. Verhaalregeling eigen risicodragers (zonder private verzekering) Indien de werkgever wel eigen risicodrager is maar geen private verzekering heeft afgesloten kan de werkgever een deel van de WGA-lasten verhalen zover deze niet meer dan 1,5 maal de maximum gedifferentieerde premie, die voor deze werkgever zou gelden als hij geen eigenrisicodrager was, bedraagt. Wellicht ten overvloede zij vermeldt dat de werkgever maximaal de helft van deze kosten kan verhalen. Voorbeeld Gedifferentieerde wga-premie: 1,105% (werkgeverspremie) Rentehobbel: 0,00% Te verhalen op nettoloon werknemer: (1,105%-/-0,00%)/2 = 0,5525% 4. Bouw-cao met een jaar verlengd Op 18 december jl. vond de eerste onderhandelingsronde plaats tussen werkgevers en bonden over de cao De vakbonden stelden dat de huidige cao doorloopt. Zij wilden alleen spreken over tijdelijke maatregelen om de gevolgen van de crisis op te vangen, in plaats van structurele oorzaken aan te pakken. Werkgevers willen met de bonden een fundamentele wijziging van de cao bespreken, omdat de huidige cao niet meer voldoet gezien de ontwikkelingen in de markt: de cao is niet concurrerend met aanpalende sectoren waardoor er versnippering en leegloop optreedt. Het aantal werknemers bedroeg 1 januari 2009 nog , per 1 januari 2013 zijn dat er nog maar Het verlies over vier jaar bedraagt werknemers, ofwel gemiddeld werknemers per maand. De Bouw-cao is volgens de werkgevers niet concurrerend omdat: 11

12 loonspecial januari 2013 De kosten te hoog zijn door te veel improductiviteit (seniorendagen, roostervrije dagen, palliatiefen rouwverlof etc.) de instroom stagneert door de te hoge loonkosten voor leerlingen er te weinig mogelijkheden zijn voor maatwerk op subsector- en ondernemingsniveau er te veel regels zijn Bovendien: naast werkgevers dienen ook werknemers verantwoordelijkheid te nemen om duurzaam inzetbaar te blijven. Situatie per 1 januari 2013 Gezien het feit dat geen van de partijen in 2012 de CAO voor de Bouwnijverheid 2012 heeft opgezegd, wordt deze automatisch verlengd tot en met 31 december Dit houdt concreet in dat alle afspraken die staan in de CAO voor de Bouwnijverheid 2012, ook in 2013 gelden. Een aantal zaken zullen wij nader toelichten, aangezien daar relatief veel vragen over gesteld worden. Geen loonsverhoging In de CAO voor de Bouwnijverheid 2012 staan geen loonsverhogingen per Omdat deze cao automatisch is verlengd, gelden lonen per 1 augustus 2012 ook voor Alleen de tabellen IV (bouwplaatspersoneel) en 3 ((uta-werknemers) zijn gewijzigd per 1 januari Dit wordt veroorzaakt door de stijging van het wettelijk minimumloon. In bijlage 1 en 2 zijn de tabellen zoals die gelden per per 1 januari 2013 uitgewerkt. Artikel 48: Levensloopregeling De verlenging van de cao houdt in dat artikel 48 ook in 2013 geldt. Dit houdt in dat de eenmalige bijdrage van 1,50% die is opgenomen in artikel 48 CAO voor de Bouwnijverheid ook in januari 2013 wordt toegekend aan alle medewerkers die op 1 januari 2013 een dienstverband hebben bij de werkgever. Iedere medewerker, ongeacht of hij of zij deelnemer is aan de levensloopregeling, heeft dus recht op de bijdrage. Medewerkers die geen deelnemer zijn aan de levensloopregeling ontvangen de bijdrage in de vorm van een eenmalige uitkering. De bijdrage wordt berekend over acht maal het in die maand per werknemer geldende vast overeengekomen uurloon/salaris, dit wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal werkbare dagen in het kalenderjaar (2013: 261). De formule is als volgt: VOL/salaris x 8 x 261 x 1,50%. Werknemers met een deeltijdfunctie ontvangen deze bijdrage uiteraard naar rato. Bij tussentijds vertrek van de medewerker mag op grond van artikel 48 lid 7 CAO voor de Bouwnijverheid geen verrekening plaatsvinden. En wanneer de medewerker in het tweede ziektejaar zit wordt de bijdrage gebaseerd op 100% van het VOL/salaris. 12

13 januari 2013 loonspecial Bijlage 1 Garantielonen bouwplaatswerknemers per 1 januari 2013 Tabel I: Garantieloon bouwplaatswerknemers 22 jaar of ouder functiegroep week uur A 496,00 12,40 B 524,80 13,12 C 557,60 13,94 D 596,40 14,91 E 626,00 15,65 Tabel II: Loon voorlieden, meesterknechts, putbazen, leermeesters of instructeurs (inclusief voorliedentoeslag) functiegroep week uur A 555,20 13,88 B 584,00 14,60 C 616,80 15,42 D 655,60 16,39 Tabel III: Garantieloon bouwplaatswerknemers tot en met 21 jaar Leeftijd Staffel zonder vakopleiding in BBL 2 met BBL 2 in BBL 3 met BBL 3 vóór 2011 vanaf 2011 vanaf augustus 2012 uur uur uur uur uur uur uur 16 40% 4,96 5,25 4,99 5, % 5,58 5,90 5,61 5,90 7,22 7, % 6,82 7,22 6,86 7,22 8,53 9,38 10, % 8,06 8,53 8,10 8,53 9,84 10,82 12, % 9,30 9,84 9,35 9,84 11,48 12,62 14, ,50% 10,85 11,48 10,91 11,48 13,12 14,43 14,43 Tabel IV: Inloopschaal bouwplaatswerknemers leeftijd 1e halfjaar 2e halfjaar week uur week uur ,60 3,44 158,00 3, ,40 3,91 178,80 4, ,00 4,60 213,60 5, ,00 5,35 250,40 6, ,20 6,23 290,40 7, ,20 7,33 340,00 8, ,40 8,51 392,40 9,81 23 of ouder 378,40 10,44 417,60 10,44 * De bouwplaatswerknemer die niet eerder in de bouwnijverheid heeft gewerkt, mag maximaal een jaar lang worden betaald volgens deze inloopschaal. Dit geldt niet voor de bouwplaatswerknemer die een vakopleiding in de bouw volgt of in het bezit is van een vakopleidingsdiploma. Tabel V: Bouwplaatswerknemers in BBL 2: loon tijdens de eerste 26 weken leeftijd week* uur ,25 5, ,50 5, ,25 7, ,00 8, ,00 9, ,00 11,48 22 of ouder** 328,00 13,12 * De werknemer heeft een volledige werkweek, maar zijn weekloon is de eerste 26 weken gebaseerd op 25 uur. ** Deze tabel geldt voor de werknemer van 22 jaar of ouder die vanaf 1 augustus 2012 met de BBL 2 begint. 13

14 loonspecial januari 2013 Bijlage 2 Salarisschalen uta-werknemers per 1 januari 2013 Tabel 1: Maandsalaris uta-werknemers 22 jaar of ouder functieniveau minimum maximum , , , , , , , , , , , ,11 Tabel 2: Maandsalaris uta-werknemers tot en met 21 jaar leeftijd staffel inloop* functieniveau 1 functieniveau 2 functieniveau 3 functieniveau 4 min. max. min. max. min. max. min. max % 560,93 623,26 820,10 685,09 914, % 641,07 712,30 937,25 782, , % 801,34 890, ,57 978, , ,50% 1001, , , , , , , % 1202, , , , , , , ,50% 1402, , , , , , , , ,29 * De uta-werknemer tot en met 21 jaar die is ingedeeld in functieniveau 1 en die voor de eerste maal een dienstverband aangaat met een werkgever onder deze cao, mag maximaal een jaar lang worden betaald volgens deze inloopschaal. Tabel 3: Inloopschaal uta-werknemers 22 jaar of ouder periode leeftijd 22 jaar 23 jaar of ouder 1e halfjaar 1.381, ,24 2e halfjaar 1.514, ,08 * De uta-werknemer van 22 jaar of ouder die langer dan acht maanden achter elkaar niet als werknemer heeft gewerkt, mag het eerste jaar worden betaald volgens deze inloopschaal. 14

15 januari 2013 loonspecial Bijlage 3 Totaaloverzicht belastingtarieven, premies SV en BTER per 1 januari 2013 percentages Totaal Werkgever Werknemer Te betalen over ten hoogste Volksverzekeringen (jonger dan 65 plus één maand) AOW 1 17,90-17, ,00 p.j. ANW 1 0,60-0,60 idem AWBZ 1 12,65-12,65 idem Belastingen (jonger dan 65 plus één maand) Belastingschijf 1 1 5,85-5, ,00 p.j. Belastingschijf ,85-10, ,00 p.j. Belastingschijf ,00-42, ,00 p.j. Belastingschijf ,00-52,00 - Werknemersverzekeringen Werkgeversheffing Zvw 2 7,75 7,75 0,00 195,58 p.d. Bijdrage Zvw 2..7,75 0,00 7,75 195,58 p.d. WW (AWF) 3 1,70 1,70-195,58 p.d. Sectorfonds bouwbedrijf 4 3,27 3,27 - idem WIA/WAO-basispremie 4,65 4,65 - idem WGA-gedifferentieerde premie 5 - min. grote werkgevers 0,13 0,13 - idem - max. grote werkgevers 2,08 2,08 - idem - min. kleine werkgevers 0,47 0,47 - idem - max. kleine werkgevers 1,56 1,56 - idem Bedrijfstakeigen regelingen Stichting Aanvullingsfonds Bouwbedrijf - Bouwplaatspersoneel 1,63 1,39 0,24 geen maximum - UTA-personeel 0,48 0,24 0,24 idem Arbeidsongeschiktheidspensioen 6 0,15 0,075 0,075 idem O&O-fonds 7 - Bouwplaatspersoneel 2,4842 2,2842 0,20 idem - UTA-personeel 0,9520 0,7520 0,20 idem Scholingsfonds 8 - Bouwplaatspersoneel 0,8613 0, idem Pensioen Middelloonregeling 9 - Bouwplaatspersoneel 22,60 13,8079 8, ,13 p.j. - UTA-personeel 22,60 12,7662 9,8338 idem - Bodemloon voor Bouw en UTA ,91 p.j. Pensioen Aanvullingsregeling Bouwplaatspersoneel 10,60 6,4762 4, ,13 p.j. - UTA-personeel 2,80 1,5816 1,2184 idem - Bodemloon voor Bouw en UTA ,91 p.j. Pensioen Aanvullingsregeling Bouwplaatspersoneel 2,50 1,2500 1, ,13 p.j. - UTA-personeel 1,20 0,6000 0,6000 idem Pensioen UTA-excedent 13 - UTA-personeel 0,00 0,00 0, ,78 p.j. 15

16 loonspecial januari 2013 Noten: 1) Over de eerste twee inkomensschijven worden belasting (resp. 5,85% en 10,85%) en premies volksverzekeringen (31,15%) gecombineerd geheven. In het kader van de belastingherziening zijn de belastingvrije sommen een aantal jaren geleden vervangen door heffingskortingen. Zo is voorzien in een algemene heffingskorting van per jaar en een arbeidskorting van maximaal per jaar. 2) Tot 2013 betaalden alle werknemers en andere verzekeringsplichtigen een bijdrage Zvw: u hield de bijdrage Zvw in op het nettoloon en betaalde deze via de aangifte loonheffingen aan ons. U moest de ingehouden bijdrage Zvw meestal vergoeden. Die vergoeding was loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen, maar geen loon voor de andere loonheffingen. Per saldo betekende dit voor de werknemer dat hij van u de ingehouden bijdrage Zvw vergoed kreeg, maar dat hij hierover wel loonbelasting/premie volksverzekeringen betaalde. Per 1 januari 2013 betalen de meeste werknemers geen bijdrage Zvw meer en is de verplichte vergoeding van die bijdrage vervallen. Daarvoor in de plaats is de werkgeversheffing Zvw gekomen: u betaalt een bepaald percentage over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van uw werknemer. Het maximumbijdrageloon is per 1 januari De bijdrage Zvw is niet helemaal afgeschaft. Er is niets veranderd voor werknemers en uitkeringsgerechtigden aan wie u in 2012 de bijdrage Zvw niet verplicht hoefde te vergoeden, zoals gepensioneerden en directeurengrootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. U blijft de bijdrage Zvw inhouden op het nettoloon. U berekent de bijdrage over het loon voor de Zorgverzekeringswet (kolom 12 van de loonstaat van 2013). 3) Voor de WW-Awf gold tot 2013 een franchise. U hoefde over het bedrag van de franchise geen premie WW-Awf te berekenen. Per 1 januari 2013 is deze franchise vervallen. U betaalt dus over het volledige premieloon (tot het maximumpremieloon) de premie WW-Awf. 4) Vanaf 1 januari 2006 zijn er binnen het sectorfonds twee premies. De lage premie (premiegroep lang) voor 2013 bedraagt 3,27%. De hoge premie (premiegroep kort) bedraagt 10,69%. De premies in het sectorfonds wordt gedifferentieerd naar de overeengekomen duur van het dienstverband. Voor werknemers die blijkens een schriftelijke arbeidsovereenkomst ten minstens voor een jaar of voor onbepaalde tijd in dienstbetrekking zullen staan tot de werkgever, geldt de lage premie. Voor alle overige werknemer geldt de hoge premie. Tevens is de lage premie niet van toepassing als de werknemer binnen een jaar na het aanvangen van de dienstbetrekking recht heeft op een uitkering op grond van de WW. In de premie is een opslag voor kinderopvang opgenomen (0,5% voor 2013). 5) Per 1 januari 2007 betalen werkgevers een gedifferentieerde WGA-premie. Deze gedifferentieerde premie bedraagt voor grote werkgevers minimaal 0,13% en maximaal 2,08%. Ook de kleine werkgevers (gemiddelde loonsom kleiner dan ) betalen een gedifferentieerde WGA-premie, namelijk met een minimum van 0,48% en een maximum van 1,56%. 6) De premie arbeidsongeschiktheidspensioen is per 1 januari 2013 op 0,15% vastgesteld. Het werknemersdeel vormt een aftrekpost voor alle heffingen. De werkgever die niet is aangesloten bij Bpf Bouw is op grond van artikel 87 van de CAO voor de Bouwnijverheid zelf verplicht voor zijn werknemers een verzekering af te sluiten voor het WGA-gat. De premie voor deze verzekering wordt gelijkelijk verdeeld tussen de werkgever en de werknemer. 7) Per 1 januari 2011 geldt een werknemerspremie van 0,2% voor het O&O-fonds. Voor deze werknemerspremie geldt het volgende: De premie wordt over bter-grondslag berekend. De premie is geen aftrekpost voor alle heffingen en leidt niet tot een verlaging van het brutoloon SV of het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen. De berekende premie wordt ingehouden op het nettoloon. Wanneer een bouwplaatsmedewerker van 55 jaar of ouder gebruik maakt van de vierdaagse werkweek (artikel 11a, CAO voor de Bouwnijverheid) bedraagt de werknemerspremie 0%. Let op: Om administratieve redenen dient u de werknemerspremie van 0,2% voor het O&O-fonds te verwerken als een Scholingsfondspremie (SF-premie). Zier hiertoe onder meer de rekenwijzer van Cordares op 8) Indien een werknemer deelneemt aan de 4-daagse werkweek voor werknemer van 55 jaar of ouder, bedraagt de premie voor de werkgever 0%. 16

17 januari 2013 loonspecial 9) De premie voor de middelloonregeling wordt berekend over de pensioengrondslag. Deze is gelijk aan het (gemaximeerde) pensioenloon verminderd met het bodemloon. Het maximum pensioenloon bedraagt in ,13. Het bodemloon - ook wel genoemd de franchise - bedraagt in ,91. De werkgever is de gehele premie verschuldigd aan BPF Bouw en mag hierop bij de betrokken werknemer een gedeelte inhouden. De werknemersbijdrage is geen vast percentage van de totale premie maar afhankelijk van de premiehoogte. 10) De premie voor de 55- regeling wordt over dezelfde pensioengrondslag geheven als de reguliere middelloonregeling. 11) De premie voor de 55+ regeling wordt berekend over het (gemaximeerde) pensioenloon zonder toepassing van het bodemloon. 12) De premie voor de UTA-excedent regeling wordt berekend over het (gemaximeerde) Vroegpensioenloon voor het UTA-personeel zonder toepassing van het bodemloon (VPL UTA). Het VPL UTA bedraagt voor ,78. Deze premie wordt uitsluitend geheven bij UTA-werknemers met een salaris boven de ,13 17

18 loonspecial januari 2013 Bijlage 4 BEREKENING LOONKOSTEN BOUWPLAATS- PERSONEEL FUNCTIEGROEP A per 1 januari 2013 Functiegroep A A A A Prestatietoeslag 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% Garantie-uurloon 12,40 12,40 12,40 12,40 Vast overeengekomen loon per 4 weken 1984, , , ,60 BTER-grondslag per 4 weken 1991, , , ,38 Vast overeengekomen loon per uur 12, , , ,2600 Berekend loon voor werknemersverzekeringen 2123, , , ,67 Garantieloon 1984, , , ,00 Prestatietoeslag 0,00 99,20 198,40 297,60 Werkgeversvergoeding aanvullend ziektekostenpakket 11,54 11,54 11,54 11,54 Brutoloon 1995, , , ,14 Storting TSF dagen 137,35 144,22 151,09 157,96 Storting TSF vakantietoeslag 169,71 178,19 186,68 195,16 minus: ingehouden pensioenpremie 99,66 109,11 118,57 128,03 ingehouden pensioenpremie 55-46,74 51,18 55,61 60,05 ingehouden vroegpensioenpremie ,89 28,23 29,58 30,92 ingehouden premie SAB 4,78 5,02 5,26 5,50 ingehouden premie AP 0,85 0,93 1,01 1,09 Loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen 2123, , , ,67 Brutoloon 1995, , , ,14 Wettelijke sociale lasten *Werkgeversheffing Zvw 164,59 172,26 179,93 187,60 *Premie Werkloosheidswet (AWF) 36,10 37,79 39,47 41,15 *Premie sectorfonds bouwbedrijf 69,44 72,68 75,92 79,16 *Basispremie WAO/WIA 98,75 103,35 107,96 112,56 *Uniforme WAO premie 0,00 0,00 0,00 0,00 *Gedifferentieerde WGA-premie 11,73 12,28 12,83 13,37 *Premie tweede ziektejaar 16,56 17,34 18,11 18,88 Bedrijfstakeigen fondsen *Premie SAB 27,68 29,07 30,45 31,84 *Premie AP 0,85 0,93 1,01 1,09 *Premie vroegpensioen ,89 28,23 29,58 30,92 *Premie pensioen 55-73,41 80,37 87,34 94,30 *Premie pensioen 156,51 171,36 186,21 201,06 *Premie O&O-fonds 45,49 47,77 50,04 52,32 *Premie Scholingsfonds 17,15 18,01 18,87 19,73 *Afdracht TSF dagen 137,35 144,22 151,09 157,96 *Afdracht TSF vakantietoeslag 169,71 178,19 186,68 195,16 Overige werkgeverslasten Voorziening levensloopregeling (art. 48) 1,50% 34,72 36,46 38,19 39,93 Rijwielvergoeding 16,00 16,00 16,00 16,00 Kledingvergoeding 17,40 17,40 17,40 17,40 Loonkosten per vier weken 3115, , , ,57 Loonkosten per uur per 1 januari ,59 26,92 28,26 29,59 Loonkosten per uur per 1 augustus ,29 26,63 27,97 29,31 Procentuele mutatie 1,19% 1,09% 1,04% 0,96% 18

19 januari 2013 loonspecial BEREKENING LOONKOSTEN BOUWPLAATS- PERSONEEL FUNCTIEGROEP B per 1 januari 2013 Functiegroep B B B B Prestatietoeslag 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% Garantie-uurloon 13,12 13,12 13,12 13,12 Vast overeengekomen loon per 4 weken 2099, , , ,08 BTER-grondslag per 4 weken 2107, , , ,36 Vast overeengekomen loon per uur 13, , , ,0880 Berekend loon voor werknemersverzekeringen 2238, , , ,89 Garantieloon 2099, , , ,20 Prestatietoeslag 0,00 104,96 209,92 314,88 Werkgeversvergoeding aanvullend ziektekostenpakket 11,54 11,54 11,54 11,54 Brutoloon 2110, , , ,62 Storting TSF dagen 145,33 152,60 159,86 167,13 Storting TSF vakantietoeslag 179,56 188,54 197,52 206,50 minus: ingehouden pensioenpremie 110,64 120,64 130,65 140,65 ingehouden pensioenpremie 55-51,89 56,59 61,28 65,97 ingehouden vroegpensioenpremie ,45 29,87 31,29 32,72 ingehouden premie SAB 5,06 5,31 5,56 5,82 ingehouden premie AP 0,94 1,03 1,11 1,20 Loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen 2238, , , ,89 Brutoloon 2110, , , ,62 Wettelijke sociale lasten *Werkgeversheffing Zvw 173,50 181,61 189,73 197,85 *Premie Werkloosheidswet (AWF) 38,06 39,84 41,62 43,40 *Premie sectorfonds bouwbedrijf 73,20 76,63 80,05 83,48 *Basispremie WAO/WIA 104,10 108,97 113,84 118,71 *Uniforme WAO premie 0,00 0,00 0,00 0,00 *Gedifferentieerde WGA-premie 12,37 12,95 13,53 14,10 *Premie tweede ziektejaar 17,46 18,28 19,10 19,91 Bedrijfstakeigen fondsen *Premie SAB 29,29 30,76 32,22 33,68 *Premie AP 0,94 1,03 1,11 1,20 *Premie vroegpensioen ,45 29,87 31,29 32,72 *Premie pensioen 55-81,50 88,87 96,24 103,60 *Premie pensioen 173,76 189,47 205,18 220,90 *Premie O&O-fonds 48,13 50,54 52,95 55,35 *Premie Scholingsfonds 18,15 19,06 19,96 20,87 *Afdracht TSF dagen 145,33 152,60 159,86 167,13 *Afdracht TSF vakantietoeslag 179,56 188,54 197,52 206,50 Overige werkgeverslasten Voorziening levensloopregeling (art. 48) 1,50% 36,74 38,57 40,41 42,25 Rijwielvergoeding 16,00 16,00 16,00 16,00 Kledingvergoeding 17,40 17,40 17,40 17,40 Loonkosten per vier weken 3304, , , ,67 Loonkosten per uur per 1 januari ,14 28,55 29,96 31,37 Loonkosten per uur per 1 augustus ,84 28,26 29,68 31,10 Procentuele mutatie 1,12% 1,03% 0,94% 0,87% 19

20 loonspecial januari 2013 BEREKENING LOONKOSTEN BOUWPLAATS- PERSONEEL FUNCTIEGROEP C per 1 januari 2013 Functiegroep C C C C Prestatietoeslag 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% Garantie-uurloon 13,94 13,94 13,94 13,94 Vast overeengekomen loon per 4 weken 2230, , , ,96 BTER-grondslag per 4 weken 2238, , , ,83 Vast overeengekomen loon per uur 13, , , ,0310 Berekend loon voor werknemersverzekeringen 2369, , , ,45 Garantieloon 2230, , , ,40 Prestatietoeslag 0,00 111,52 223,04 334,56 Werkgeversvergoeding aanvullend ziektekostenpakket 11,54 11,54 11,54 11,54 Brutoloon 2241, , , ,50 Storting TSF dagen 154,41 162,13 169,85 177,57 Storting TSF vakantietoeslag 190,78 200,32 209,86 219,40 minus: ingehouden pensioenpremie 123,15 133,78 144,41 155,04 ingehouden pensioenpremie 55-57,76 62,75 67,73 72,72 ingehouden vroegpensioenpremie ,23 31,74 33,25 34,76 ingehouden premie SAB 5,37 5,64 5,91 6,18 ingehouden premie AP 1,05 1,14 1,23 1,32 Loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen 2369, , , ,45 Brutoloon 2241, , , ,50 Wettelijke sociale lasten *Werkgeversheffing Zvw 183,64 192,27 200,89 209,52 *Premie Werkloosheidswet (AWF) 40,28 42,17 44,07 45,96 *Premie sectorfonds bouwbedrijf 77,48 81,12 84,76 88,40 *Basispremie WAO/WIA 110,19 115,36 120,54 125,71 *Uniforme WAO premie 0,00 0,00 0,00 0,00 *Gedifferentieerde WGA-premie 13,09 13,71 14,32 14,94 *Premie tweede ziektejaar 18,48 19,35 20,22 21,09 Bedrijfstakeigen fondsen *Premie SAB 31,12 32,68 34,23 35,79 *Premie AP 1,05 1,14 1,23 1,32 *Premie vroegpensioen ,23 31,74 33,25 34,76 *Premie pensioen 55-90,71 98,54 106,37 114,20 *Premie pensioen 193,40 210,09 226,79 243,48 *Premie O&O-fonds 51,14 53,70 56,26 58,81 *Premie Scholingsfonds 19,28 20,25 21,21 22,18 *Afdracht TSF dagen 154,41 162,13 169,85 177,57 *Afdracht TSF vakantietoeslag 190,78 200,32 209,86 219,40 Overige werkgeverslasten Voorziening levensloopregeling (art. 48) 1,50% 39,03 40,98 42,94 44,89 Rijwielvergoeding 16,00 16,00 16,00 16,00 Kledingvergoeding 17,40 17,40 17,40 17,40 Loonkosten per vier weken 3519, , , ,92 Loonkosten per uur per 1 januari ,90 30,40 31,90 33,40 Loonkosten per uur per 1 augustus ,62 30,12 31,63 33,14 Procentuele mutatie 0,98% 0,93% 0,85% 0,78% 20

Cordares Werkgeversdiensten

Cordares Werkgeversdiensten 3 U bent niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En omdat u werkgever bent, hebt u een aantal verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst en uit de CAO

Nadere informatie

3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares

3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares 3 Werkgeversdiensten 3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares 18 3.2 De opgave loon en premie (olp) 19 3.3. Controle en Handhaving 22 3.4 De nota 26 17 Werkgeversdiensten U bent niet alleen ondernemer,

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 1 2 november 2012 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

Jaarboek 2012 Handhaving. Handhaving

Jaarboek 2012 Handhaving. Handhaving Jaarboek 2012 22 4 23 4.1 Controle en handhaving 24 Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid 2012 4.1 Controle en handhaving Een goede controle op de afgedragen premies

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 2 23 november 2012 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

Jaarboek 2011 Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten

Jaarboek 2011 Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten Jaarboek 2011 12 3 U bent niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En omdat u werkgever bent, hebt u een aantal verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst;

Nadere informatie

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen De uitvoering van de pensioen-

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 5 22 februari 2013 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie

Opgave Loon en Premie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Opgave Loon en Premie Hoe draag ik premies af? De uitvoering van de pensioen- en bedrijfstakeigen

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip smidí jchakel Bollhosor Bekkerwei 74 Postbus 2525 890-l AA Leeuworden Wet uniformering loonbegrip Telefoon (058) 213 03 05 Fox (058) 215 76 50 E-moil info@smidsenschokel.nl www.smidsenschokel.nl Robobonk

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 4 1 januari 2013 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

Hulpstaten Personeel aan huis

Hulpstaten Personeel aan huis Belastingdienst 2012 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage

Nadere informatie

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis 12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie

Opgave Loon en Premie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie Hoe draag ik premies af?

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 november 2007 Mededeling 7 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 teruggaaf van in 2006 te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 3 6 december 2012 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Uitgave 1 13 november 2015 Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2016 voor het inhouden

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Nieuwsbrief december 2012 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 treedt de Wet Uniformering Loonbegrip in werking. Hiermee worden de grondslagen voor het berekenen van het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen,

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Loonaangifte volledig en correct invullen. Zo kan de belastingdienst uw aangifte zonder problemen verwerken

Loonaangifte volledig en correct invullen. Zo kan de belastingdienst uw aangifte zonder problemen verwerken Loonaangifte volledig en correct invullen Zo kan de belastingdienst uw aangifte zonder problemen verwerken De loonaangifte invullen Het is van belang dat u de loonaangifte tijdig en correct aanlevert.

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 maart 2007 Mededeling 2 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 fouten in het Handboek loonheffingen 2007; 2 wijziging ISO-landencodetabel; 3 afstaan van

Nadere informatie

Premiekortingen en premievrijstelling 2013

Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 50 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt zijn? Dan hebt u misschien recht op een korting op de premies

Nadere informatie

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 12345 december 2007 Toelichting Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 Waarom deze toelichting? Vanaf 1 januari 2008 verandert de controle op de aangiften loonheffingen. In de aangiften

Nadere informatie

Rekenwijzer 2015. cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Rekenwijzer 2015. cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Rekenwijzer 2015 cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Geldig vanaf 29 december 2014 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Werkwijze... 3 2.1 Verzekerings- en deelnemingsplicht... 3 2.2

Nadere informatie

Rekenwijzer 2012. CAO UTA (06) Regeling Pensioen UTA Bouw (17) Cordares december 2011 Versie 1.0

Rekenwijzer 2012. CAO UTA (06) Regeling Pensioen UTA Bouw (17) Cordares december 2011 Versie 1.0 Rekenwijzer CAO UTA (06) Regeling Pensioen UTA Bouw (17) bpfbouw Middelloon Voorbeeld premieberekening Middelloon bpfbouw aanvullingsregeling 55- Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55- bpfbouw

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie.

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie. 21 januari 2014, update verhaal gedifferentieerde premies WGA vast-flex en ZW-flex Eenmalige premieteruggaaf over 2013 Belastingen en premies over 2014 De belastingplannen en premies sociale verzekeringen

Nadere informatie

Rekenwijzer 2014. CAO voor de Bouwnijverheid (01) voor de bouwplaatswerknemer. bpfbouw Middelloon Voorbeeld premieberekening Middelloon

Rekenwijzer 2014. CAO voor de Bouwnijverheid (01) voor de bouwplaatswerknemer. bpfbouw Middelloon Voorbeeld premieberekening Middelloon Rekenwijzer CAO voor de Bouwnijverheid (01) bpfbouw Middelloon Voorbeeld premieberekening Middelloon bpfbouw aanvullingsregeling 55- Bouw Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55- Bouw bpfbouw

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

, versie 6, info op TK EK met novelle, UWV-premies met correctie max-premieloon en premie wao-awf

, versie 6, info op TK EK met novelle, UWV-premies met correctie max-premieloon en premie wao-awf 20-01-2016, versie 6, info op TK EK met novelle, UWV-premies met correctie max-premieloon en premie wao-awf Werkgeverslasten horeca algemeen in 2016 hoger De werkgeverslasten voor de sector 33 (horeca

Nadere informatie

bpfbouw aanvullingsregeling 55- Bouw UTA Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55- Bouw UTA

bpfbouw aanvullingsregeling 55- Bouw UTA Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55- Bouw UTA Rekenwijzer CAO voor de Bouwnijverheid (06) Regeling Pensioen UTA Bouw (17) bpfbouw Middelloon Voorbeeld premieberekening Middelloon bpfbouw aanvullingsregeling 55- Bouw UTA Voorbeeld premieberekening

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet- en Regelgeving 2013

Nieuwsbrief Wet- en Regelgeving 2013 Pagina 1 van 6 Nieuwsbrief Wet- en Regelgeving 2013 In 2013 krijgt u als werkgever wederom te maken met de nodige wijzigingen in wet- en regelgeving die van invloed zijn op uw arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Tabellen Loonberekening Tabel bijzondere beloningen Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden:

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden: loonbelasting premies volksverzekeringen inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Aan de salarisadministratiecliënten van B+P Belastingadviseurs. 7 december 2012 Ons kenmerk: TB/KS/1000/ Geachte cliënt, Betreft: eindejaarsinformatie

Aan de salarisadministratiecliënten van B+P Belastingadviseurs. 7 december 2012 Ons kenmerk: TB/KS/1000/ Geachte cliënt, Betreft: eindejaarsinformatie Aan de salarisadministratiecliënten van B+P Belastingadviseurs 7 december 2012 Ons kenmerk: TB/KS/1000/ Geachte cliënt, Betreft: eindejaarsinformatie Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u aan het eind

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie.

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Werkgeverslasten horeca algemeen in 2015 wat lager De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Gedifferentieerde

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 4

2014 -- Loonheffing -- deel 4 Loonheffing les 4 programma Administratieve verplichtingen Loonstaat Aangifte doen Eindheffing Bijzondere regelingen 1 Administratieve verplichtingen Voor de werkgever/inh.pl. gelden een aantal verplichtingen.

Nadere informatie

Rekenwijzer 2011. bpfbouw aanvullingsregeling 55- Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55-

Rekenwijzer 2011. bpfbouw aanvullingsregeling 55- Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55- 1 Rekenwijzer 2011 CAO UTA (06) Regeling Pensioen UTA Bouw (17) bpfbouw Middelloon Voorbeeld premieberekening Middelloon bpfbouw aanvullingsregeling 55- Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55-

Nadere informatie

Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door

Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door nettoloon loonkosten grondslag Loon in geld: brutoloon werkgever 2.000,00 + 2.000,00 + 2.000,00 + Loon in natura

Nadere informatie

Uitwerking garantielonen voor jeugdigen. Een jeugdige werknemer is iemand beneden 22 jaar.

Uitwerking garantielonen voor jeugdigen. Een jeugdige werknemer is iemand beneden 22 jaar. Uitwerking garantielonen voor jeugdigen Een jeugdige werknemer is iemand beneden 22 jaar. Tabel 3: Uurlonen voor jeugdigen per 1 januari 2012 (in euro) Leeftijd Zonder Beroepsopleiding in de bouw Beroepsopleiding

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Uta-werknemers CAO voor de Bouwnijverheid

Uta-werknemers CAO voor de Bouwnijverheid 9 De CAO voor de Bouwnijverheid geldt zowel voor bouwplaats- als voor uta-werknemers. Voor beide soorten werknemers zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen in genoemde cao. De onderwerpen in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Uitgave 1 5 november 2013 Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 voor het inhouden

Nadere informatie

Werkgeversspecial 2013

Werkgeversspecial 2013 Werkgeversspecial 2013 Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Werkkostenregeling: deadline nadert! Per 1 januari 2011 is onder de naam werkkostenregeling het nieuwe regime voor vrije

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding liggende matrix

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding 4-koloms salarisspecificatie

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Versiebeheer Stappenplan Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9

Versiebeheer Stappenplan Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 Stappenplan... 9 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 9 1.2 Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde 12 Stap 2 Gegevens

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Belonen Loonstaat wijzigt door invoering uniform loonbegrip Per 1 januari 2013 worden de grondslagen voor het berekenen van het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Rekenwijzer pensioenregeling voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Rekenwijzer pensioenregeling voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Rekenwijzer 2017 pensioenregeling voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Geldig vanaf 2 januari 2017 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Werkwijze... 3 2.1 Verzekerings- en deelnemingsplicht... 3 2.2

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T21FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T23FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

BPF Bouw Middelloon Voorbeeld premieberekening Middelloon. BPF Bouw aanvullingsregeling 55- Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55-

BPF Bouw Middelloon Voorbeeld premieberekening Middelloon. BPF Bouw aanvullingsregeling 55- Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55- Rekenwijzer BPF Bouw Middelloon Voorbeeld premieberekening Middelloon BPF Bouw aanvullingsregeling 55- Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55- BPF Bouw aanvullingsregeling 55+ Voorbeeld premieberekening

Nadere informatie

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014?

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Omdat er, met ingang van 1 januari 2014 wettelijke wijzingen van kracht zijn geworden

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip adp.nl HR. Payroll. Benefits. Voorwoord Op 1 januari 2013 wordt met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip een nieuwe stap gezet in het eenvoudiger maken

Nadere informatie

Premies 2010. Premie werkgever. werkgevers premie. SV loon* Werkloosheidsfonds

Premies 2010. Premie werkgever. werkgevers premie. SV loon* Werkloosheidsfonds s 2010 Belastingdienst Voor alle sectoren geldt: Werkgever mag de gedifferentieerde WGA bij de in mindering brengen op het netto loon. De is variabel per, zie de beschikking die u van de belastingdienst

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Belastingdienst. Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012

Belastingdienst. Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 Belastingdienst Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 Uitgave december 2011 Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 U vindt in deze Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 het laatste

Nadere informatie

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013 > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK Leidschendam Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152

Nadere informatie

Circulaire Jvd/HB 2 O/YK

Circulaire Jvd/HB 2 O/YK Circulaire Jvd/HB 2 O/YK ARBEIDSVOORWAARDEN APOTHEEKPERSONEEL 2008 9 januari 2008 Aan alle openbare apotheken en tweede apothekers lid van de KNMP Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 30460 2500

Nadere informatie

Aangepaste regeling verplicht overwerk geldend vanaf 1 september 2012 (artikel 28 CAO voor de Bouwnijverheid 2012)

Aangepaste regeling verplicht overwerk geldend vanaf 1 september 2012 (artikel 28 CAO voor de Bouwnijverheid 2012) Aangepaste regeling verplicht overwerk geldend vanaf 1 september 2012 (artikel 28 CAO voor de Bouwnijverheid 2012) Storting en uitbetaling Tijdspaarfonds De werkgever stort het vast overeengekomen loon

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen

, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen 19-01-2018, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen Werkgeverslasten 2018 voor horeca algemeen wat hoger De

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013. Uitgave januari

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013. Uitgave januari Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013 Uitgave januari 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3 Loonheffing les 3 programma Bijzondere regelingen Spaarloonregeling Levensloopregeling Gebruikelijk loon Eindheffing Premieheffing Volksverzekeringen Werknemersverzekeringen Spaarloon 1 van 3 Doel Bevorderen

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop... 1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000... 2 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9 Loonheffingen niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 2.2 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Kwinto bv

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

Premie werkgever. werknemer. heffingsloon gedifferentieerd 50% van premies per werkgever: werkgevers. 199,90 - Pr WGA-vast - zie uw beschikking

Premie werkgever. werknemer. heffingsloon gedifferentieerd 50% van premies per werkgever: werkgevers. 199,90 - Pr WGA-vast - zie uw beschikking s 2015 Belastingdienst Voor alle sectoren geldt: Werkgever mag de en WGA-flex (onderdelen van de Werkhervattingskas) bij de in mindering brengen op het netto loon. De is variabel per, zie de beschikking

Nadere informatie

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.252. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 260

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.252. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 260 Rekencijfers Hieronder vindt u de belangrijke informatie zoals het opbouwpercentage, het maximum pensioengevend salaris, de franchise en de pensioenpremie voor 2016. Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens

Nadere informatie

Rekenwijzer BPF Bouw aanvullingsregeling 55- Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55-

Rekenwijzer BPF Bouw aanvullingsregeling 55- Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55- Rekenwijzer 2009 CAO UTA (06) Regeling Vroegpensioen UTA (17) BPF Bouw Middelloon Voorbeeld premieberekening Middelloon BPF Bouw aanvullingsregeling 55- Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55-

Nadere informatie

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.199. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 265

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.199. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 265 Rekencijfers Hieronder vindt u de belangrijke informatie zoals het opbouwpercentage, het maximum pensioengevend salaris, de franchise en de pensioenpremie voor 2015. Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens

Nadere informatie

PRIS Rekenwijzer 2014

PRIS Rekenwijzer 2014 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector PRIS Rekenwijzer 2014 cao-regelingen voor het Afbouwbedrijf Geldig vanaf 30 december 2013

Nadere informatie

, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33)

, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33) 20-12-2016, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33) Werkgeverslasten 2017 voor horeca algemeen lager De werkgeverslasten voor de sector 33

Nadere informatie

BEREKENING NETTOLOON BOUWPLAATSPERSONEEL FUNCTIEGROEP A per 1 januari 2013

BEREKENING NETTOLOON BOUWPLAATSPERSONEEL FUNCTIEGROEP A per 1 januari 2013 BEREKENING NETTOLOON BOUWPLAATSPERSONEEL FUNCTIEGROEP A Functiegroep A A A A Garantie-uurloon 12,40 12,40 12,40 12,40 BTER-grondslag 1991,63 2091,21 2190,79 2290,38 Berekend loon voor werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Belastingdienst Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Toelichting 2014 Inhoud 1 Algemeen 3 2 VCR-systematiek 4 3 Loontijdvakkensystematiek 5 4 Premiemaximum

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2017 (1e halfjaar) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het 1e halfjaar van 2017 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

De vierdaagse werkweek 55-plus

De vierdaagse werkweek 55-plus De vierdaagse 55-plus voor bouwplaats- en uta-werknemers CAO voor de Bouwnijverheid 2011 Inhoudsopgave 2 Vierdaagse 55-plus 3 De regeling op hoofdlijnen 4 Vrijwillig en in overleg 4 Inzet verlofdagen 4

Nadere informatie

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7 Loonheffingen niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 2.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Kai woont

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 4

Inhoud. 1 Inleiding 4 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 5 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 5 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Rekenwijzer cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Rekenwijzer cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Rekenwijzer 2016 cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Geldig vanaf 4 januari 2016 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Werkwijze... 3 2.1 Verzekerings- en deelnemingsplicht... 3 2.2 Personeel...

Nadere informatie

Loon en loonkostenberekening 2016 Werknemer: Voorbeeld handboek blz. 83. Te betalen door

Loon en loonkostenberekening 2016 Werknemer: Voorbeeld handboek blz. 83. Te betalen door 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 A B C D E F G H Loon en loonkostenberekening 2016 Werknemer: Voorbeeld handboek blz.

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2013 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Special Lonen 2013. Inhoudsopgave

Special Lonen 2013. Inhoudsopgave Special Lonen 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkkostenregeling: deadline nadert... 3 3. Stimuleringsmaatregelen... 4 5. Nice to know... 9 6. Tarieven en bedragen 2013... 13 Hoewel bij de samenstelling

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2016 (3e kwartaal) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het 3e kwartaal van 2016 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Belastingdienst Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Toelichting 2013 Inhoud 1 Algemeen 3 2 VCR-systematiek 4 3 Loontijdvakkensystematiek 5 4 Premiemaximum

Nadere informatie

Rekenwijzer 2012. CAO Bitumineuze en Kunststofdakbedekkingsbedrijven (04) Cordares mei 2012 Versie 2.0

Rekenwijzer 2012. CAO Bitumineuze en Kunststofdakbedekkingsbedrijven (04) Cordares mei 2012 Versie 2.0 Rekenwijzer CAO Bitumineuze en Kunststofdakbedekkingsbedrijven (04) Bpf-Bikudak niet UTA Middelloon Voorbeeld berekening Middelloon Bpf-Bikudak Aanvullingsregeling 55- Bpf-Bikudak Aanvullingsregeling 55+

Nadere informatie