Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid"

Transcriptie

1 RAPPORT RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid

2 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. RIGO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden.

3 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving RAPPORT Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid Opdrachtgever Vereniging Woningcorporaties Zuid-Holland Zuid Auteurs Marlies van der Vlugt Ilse Giesbers Steven Kromhout Rapportnummer P27910 Uitgave RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 112C 1011 AB Amsterdam Postbus CV Amsterdam

4 Inhoud Samenvatting 1 1 Actuele woningmarktsituatie 1 2 Actuele woon- en huurlasten 2 3 Betaalbaarheid van corporatiewoningen 2 1 Inleiding 4 2 Actuele woningmarktsituatie Inleiding Samenstelling woningvoorraad Huishoudenssamenstelling De huurderspopulatie 11 3 Betaalbaarheid van corporatiewoningen Inleiding Actuele woon- en huurlasten Betaalbaarheid op basis van de budgetbenadering Bestedingsruimte versus werkelijk woonlasten Sturingsmogelijkheden 23 Bijlage 1 Aanvullende tabellen 26

5 Samenvatting 1 Actuele woningmarktsituatie Omvang en samenstelling sociale huursector Anno 2013 bestaat circa 33% van de woningvoorraad in de regio Zuid-Holland Zuid uit sociale huurwoningen (ongeveer woningen). Dit is iets hoger dan het landelijk aandeel van 31% in 2012 (bron: WoON 2012). In Hoeksche Waard is de sociale huursector het kleinst (27%) en in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden het grootst (35%). In bestaat de sociale huursector vooral uit appartementen (66%) en in de andere twee subregio s vooral uit grondgebonden woningen (61%). In elke regio bestaat de sociale huurvoorraad vooral uit huurwoningen tot de tweede aftoppingsgrens (< 574, prijspeil 2013). In de periode 2009 tot 2013 is in elke regio het aandeel woningen met een huurprijs tot de kwaliteitskortingsgrens ( 374, prijspeil 2013) afgenomen en het aandeel woningen met een huurprijs boven de tweede aftoppingsgrens (> 574, prijspeil 2013) toegenomen. Hierdoor zijn de woonlasten van de huurders mogelijk onder druk komen te staan. Omvang en samenstelling huishoudens De regio Zuid-Holland wordt - in vergelijking met de landelijke situatie - gekenmerkt door veel 65-plussers (28%; landelijk 25%) en een relatief geringe omvang van de doelgroep van woningcorporaties 1 (39%; landelijk 43%). Binnen de regio Zuid-Holland Zuid is de minst vergrijsde subregio, met de meeste eenpersoonshuishoudens en de meeste lagere inkomens. Hoeksche waard is de meest vergrijsde subregio en er wonen naar verhouding veel huishoudens met een hoog inkomen. In Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wonen naar verhouding de meeste gezinnen. Functie sociale huursector Circa 56% van de doelgroep van woningcorporaties woont in de sociale huursector. De sociale huursector vervult daarmee een belangrijke functie in de huisvesting van de lagere inkomensgroepen. Dit beeld is zichtbaar in elke subregio. Maar niet alle doelgroephuishoudens doen een beroep op de sociale huursector: 31% woont in de koopsector, 8% in particuliere huurwoningen en 6% in onzelfstandige woonruimten. 1 Huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tot , prijspeil Op bladzijde 10 is de afbakening van de inkomensgroepen in dit onderzoek weergegeven. 1

6 Samenstelling van de huurderspopulatie De huurderspopulatie van de woningcorporaties in de regio Zuid-Holland Zuid bestaat voor bijna de helft uit eenpersoonshuishoudens en voor 43% uit 65-plussers. In de sociale huursector in wonen naar verhouding de meeste eenpersoonshuishoudens. Het meest vergrijsd is de sociale huursector in de subregio Hoeksche Waard en het minst vergrijsd in de subregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. In de toekomst is er in de huursector mogelijk een ontgrijzing te verwachten als gevolg van sterfte. De regio als geheel zal verder vergrijzen, maar de vergrijzingsgolf die eraan zit te komen bestaat grotendeels uit eigenaar-bewoners. In de regio Zuid-Holland Zuid behoort circa 44% van de huurderspopulatie van de woningcorporaties tot de primaire doelgroep en 25% tot de secundaire doelgroep. Er wonen relatief veel midden- en hogere inkomens in de sociale huursector (31%, landelijk 26%). Dit wordt ook wel goedkope scheefheid genoemd. In de subregio is de goedkope scheefheid het kleinst (28%) en in de subregio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden het grootst (37%). 2 Actuele woon- en huurlasten De woonlasten van huurders bestaan niet alleen uit de huur maar ook uit andere componenten, zoals de kosten voor gas, elektriciteit en water. Opgeteld is een doorsnee huurder in de huurvoorraad van de corporaties in Zuid-Holland Zuid rond de 390 in de maand kwijt aan de netto huur en 515 aan wonen. De verschillen tussen de subregio s zijn klein. De mediane woonquote (het deel dat huurders aan wonen kwijt zijn ten opzichte van hun inkomen) ligt in op 29%, in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden op 27% en in en Hoeksche Waard op 28%. Onder de doelgroep van woningcorporaties ligt dit percentage in elke regio op 32%. 3 Betaalbaarheid van corporatiewoningen Betaalbaarheid op basis van de budgetbenadering Om te kunnen bepalen in hoeverre de woonlasten voor de huurders betaalbaar zijn, is in dit onderzoek aangesloten bij de budgetbenadering. De budgetbenadering wordt onder meer gebruikt door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Bij de budgetbenadering wordt de ruimte voor betaalbare woonlasten bepaald door de overige noodzakelijke uitgaven van het (besteedbaar) inkomen af te trekken. Door de ruimte voor betaalbare woonlasten te vergelijken met de werkelijke woonlasten van huurders wordt inzichtelijk welke huurders te maken hebben met te hoge woonlasten, dan wel hun woonlasten goed zouden moeten kunnen betalen. Huurders met te hoge woonlasten Anno 2013 hebben circa huishoudens in de gereguleerde sociale huursector in de regio Zuid-Holland Zuid te maken met te hoge woonlasten. Het gaat om 12% van 2

7 de huurderspopulatie. In de subregio gaat het om 13%, in de subregio Hoeksche Waard om 12% en in de subregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden om 10%. Het gaat hier vooral om alleenstaanden die tot de primaire doelgroep behoren. De meeste huishoudens komen maandelijks tot 100 te kort en moeten besparen op andere uitgaven om rond te kunnen komen. Huurders met een ruimere bestedingsruimte Het gros van de huurders in de regio Zuid-Holland Zuid zou hun woonlasten goed moeten kunnen betalen. Een deel zal het echter alsnog niet breed hebben. Uitgaande van de in dit onderzoek gehanteerde normen houdt 31% van de primaire doelgroep in de regio Zuid-Holland Zuid tussen de 1 en 100 over na het betalen van hun woonlasten en hun overige uitgaven. Deze groep zal goed op de uitgaven van het huishouden moeten letten om daadwerkelijk rond te kunnen komen. Als deze groep te maken krijgt met huurverhogingen (1,5% bovenop de inflatie van 2,5% in 2014) ontstaan er mogelijk te hoge woonlasten. Daarnaast zijn er huurders die meer aan woonlasten zouden kunnen betalen dan dat ze op dit moment doen. Het gaat vooral om huurders met een midden- en hoger inkomen, maar ook onder de secundaire doelgroep bevinden zich huurders met een ruimere bestedingsruimte. Het gaat bijvoorbeeld om huurders met een binnen de secundaire doelgroep wat hoger inkomen die in een goedkope huurwoning wonen. 3

8 1 Inleiding Aanleiding onderzoek De Vereniging Woningcorporaties Zuid-Holland Zuid maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van het wonen voor haar huurders. Onder invloed van onder meer de verhuurdersheffing stijgen de huurprijzen, terwijl inkomens dalen en er bezuinigd is op de huurtoeslag. De Vereniging Woningcorporaties Zuid-Holland Zuid heeft daarom RIGO gevraagd om inzicht te bieden in de omvang, samenstelling en woonlasten van haar huurderspopulatie en hoeveel huurders met hun woonlasten in de knel zitten. Voorliggend onderzoek biedt antwoord op deze vragen voor de drie subregio s in de regio Zuid-Holland Zuid: het gaat om, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Hoeksche Waard (figuur 1-1). Het onderzoek is gebaseerd op het (herwogen) WoON Leeswijzer In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de actuele woningmarktsituatie in Zuid-Holland Zuid en de drie subregio s en biedt inzicht in de omvang en samenstelling van de sociale huursector en de huurderspopulatie. In hoofdstuk drie worden de actuele woonlasten van de huurders weergegeven, gevolgd door inzicht in de huurders met te hoge woonlasten, dan wel hun woonlasten goed zouden moeten kunnen betalen. De snelle lezer verwijzen we naar de samenvatting aan het begin van dit rapport. figuur 1-1 De drie subregio s in de regio Zuid- Holland Zuid 4

9 2 Actuele woningmarktsituatie De regio Zuid-Holland Zuid wordt - in vergelijking met de landelijke situatie - gekenmerkt door een omvangrijke sociale huursector, veel ouderen, een relatief geringe omvang van de doelgroep van woningcorporaties (39% tot ) en veel midden- en hogere inkomens in de sociale huursector. Binnen de regio Zuid-Holland Zuid is de minst vergrijsde subregio, met de meeste eenpersoonshuishoudens en huurappartementen. De omvang van de doelgroep van woningcorporaties is in het grootst en de goedkope scheefheid het kleinst. Hoeksche waard is de meest vergrijsde subregio met de meest vergrijsde huurderspopulatie. Er wonen naar verhouding veel huishoudens met een hoog inkomen en de woningvoorraad in Hoeksche Waard wordt gedomineerd door grondgebonden koopwoningen. In Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is het aandeel sociale huurwoningen het grootst, maar de doelgroep van woningcorporaties is in aandeel kleiner dan in. In Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt de sociale huurvoorraad het vaakst bewoond door midden- en hogere inkomens. 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft de actuele woningmarktsituatie in de regio Zuid-Holland Zuid als totaal en de drie subregio s, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Hoeksche Waard. We gaan in op de voorraad- en huishoudenssamenstelling en op de omvang, samenstelling en woonsituatie van de huurderspopulatie. 2.2 Samenstelling woningvoorraad Omvang en samenstelling voorraad Op 1 januari 2013 bestond de bewoonde woningvoorraad in de regio Zuid-Holland Zuid uit circa woningen, waarvan in, in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en in Hoeksche Waard. De totale woningvoorraad is wat groter, omdat een klein deel niet bewoond wordt als gevolg van (frictie)leegstand, door bijvoorbeeld een verhuizing of voorgenomen sloop of renovatie. Anno 2013 bedraagt de (frictie)leegstand ongeveer 4% in de regio Zuid-Holland Zuid. In figuur 2-2 is de samenstelling van de bewoonde woningvoorraad weergegeven. Ruim de helft van de voorraad in de regio Zuid-Holland Zuid bestaat uit grondgebonden koopwoningen en een derde bestaat uit huurwoningen in het bezit van woningcorporaties. Dit is iets hoger dan het landelijk aandeel van 31% in 2012 (bron: WoON 2012). In Hoeksche Waard is het aandeel corporatiewoningen het kleinst (circa 27%) en in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden het grootst (35%). 5

10 figuur 2-1 Omvang woningvoorraad in de drie subregio s in Zuid-Holland Zuid, 2013 Hoeksche Waard; ; 17% Alblasserwaard- Vijfheerenlanden; ; 26% ; ; 57% Bron: CBS, bewerking RIGO figuur 2-2 Samestelling van de bewoonde woningvoorraad in de drie subregio s in Zuid- Holland Zuid (2013) en in Nederland (2012) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 33% 35% 3% 7% 5% 6% 9% 8% 2% 5% 9% 52% 57% Alblasserwaard- Vijfheerenlanden 27% 68% Hoeksche Waard 33% 31% 56% totaal ZHZ 50% Nederland corporatie huur particuliere huur koop appartement koop grondgebonden Bron: CBS, CFV, WoON 2012, bewerking RIGO Omvang en samenstelling corporatiebezit Het corporatiebezit in de regio Zuid-Holland Zuid bestaat uit ongeveer (bewoonde) woningen, waarvan 58% in staat (tabel 2-1). Bijna de helft van de corporatiewoningen in de regio Zuid-Holland Zuid bestaat uit grondgebonden woningen en iets meer dan de helft bestaat uit huurappartementen. wordt gedomineerd door huurappartementen, terwijl in de andere twee subregio s vooral grondgebonden huurwoningen te vinden zijn. De meeste woningen (92%) in de regio Zuid-Holland Zuid hebben een huurprijs tot de tweede aftoppingsgrens (< 574, prijspeil 2013). De verschillen tussen de drie subregio s zijn gering. In Alblasserwaard-Vijfheerenlanden staan de meeste huurwoningen 6

11 met een huurprijs tot de kwaliteitskortingsgrens (< 374, prijspeil 2013) en in Hoeksche Waard staan naar verhouding de meeste huurwoningen boven de liberalisatiegrens (> 699, prijspeil 2013). Hoewel het bezit van de corporaties in de regio Zuid-Holland Zuid anno 2013 vooral bestaat uit betaalbare huurwoningen tot de tweede aftoppingsgrens, is de omvang van dit segment in de periode 2009 tot 2013 afgenomen. Het gaat vooral om een afname van woningen tot de kwaliteitskortingsgrens: van 24% in 2009 tot 20% in Deze ontwikkeling deed zich voor in elke regio, het meest in de regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (van 28% in 2009 tot 23% in 2012). Het aantal woningen boven de tweede aftoppingsgrens nam in deze regio toe van 3% in 2009 tot 7% in tabel 2-1 Samenstelling van de corporatie huurvoorraad naar type en prijs in de drie subregio s in Zuid- Holland Zuid, 2013 (prijspeil 2013) grondgebonden % 60% 64% 46% appartement % 40% 36% 54% totaal % 100% 100% 100% totaal aandeel 58% 28% 14% 100% Bron: CBS, CFV, WoON 2012, bewerking RIGO figuur 2-3 Samenstelling van de corporatie huurvoorraad naar prijs in de drie subregio s in Zuid- Holland Zuid, in 2009 en % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 8% 3% 7% 9% 12% 72% 73% 22% 19% 68% 70% 66% 67% 6% 8% 70% 71% 28% 23% 25% 21% 24% 20% aantal aandeel Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Hoeksche Waard totaal Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Hoeksche Waard totaal < % 23% 21% 20% % 55% 53% 58% % 15% 14% 14% % 5% 9% 7% > % 2% 4% 2% totaal % 100% 100% 100% Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Hoeksche Waard totaal regio > tweede aftoppingsgrens kwaliteitskortingsgrens tot tweede aftoppingsgrens < kwaliteitskortingsgrens Bron: CFV, bewerking RIGO 7

12 Ook landelijk is het aantal goedkope huurwoningen afgenomen en het aantal duurdere huurwoningen toegenomen in de periode 2009 tot In combinatie met een negatieve koopkrachtontwikkeling heeft dit geleid tot hogere huur- en woonquotes (bron: WoON 2009 en 2012). Vermoedelijk zijn de huur- en woonquotes ook in de regio Zuid-Holland Zuid toegenomen. Voor sommige huishoudens zal dit geen probleem zijn, maar er zullen ook huishoudens zijn die met hun woonlasten in de knel komen. In het volgende hoofdstuk geven we de omvang van deze groep weer. 2.3 Huishoudenssamenstelling Op 1 januari 2013 woonden in de regio Zuid-Holland Zuid circa huishoudens, waarvan meer dan de helft in de regio woont (figuur 2-4). Het aantal huishoudens is in iedere regio groter dan het aantal bewoonde woningen. In de regio Zuid-Holland Zuid wonen circa huishoudens buiten de reguliere woningvoorraad (circa 3%, ongeveer gelijk aan het landelijke aandeel). Het gaat om huishoudens in bewoonde andere ruimten (zoals woonwagens en recreatiewoningen), studentenhuisvesting en inwonende huishoudens. In het onderzoek spreken we van onzelfstandige woonruimten of onzelfstandig wonende huishoudens. figuur 2-4 Omvang van het aantal huishoudens in de drie subregio s in Zuid- Holland Zuid, 2013 Hoeksche Waard; ; 17% Alblasserwaard- Vijfheerenlanden; ; 26% ; ; 57% Bron: CBS, bewerking RIGO Samenstelling naar leeftijd en type In figuur 2-5 en figuur 2-6 is de huishoudenssamenstelling naar type en leeftijd weergegeven. In de regio Zuid-Holland Zuid is er sprake van een gelijkmatige verdeling wat betreft type huishoudens. De gezinnen, de tweepersoonshuishoudens (zonder kinderen) en de eenpersoonshuishoudens maken ieder bijna een derde uit van het totaal aantal huishoudens. Daarnaast is circa 7% een eenoudergezin. In wonen relatief wat meer eenpersoonshuishoudens en minder gezinnen. In Hoeksche Waard wonen naar verhouding de meeste tweepersoonshuishoudens en in Alblasserwaard- Vijfheerenlanden de meeste gezinnen. 8

13 Circa 28% van de huishoudens in de regio Zuid-Holland Zuid is 65 jaar of ouder en 13% is ouder dan 75 jaar. Deze percentages zijn iets hoger dan de landelijke percentages van respectievelijk 25% en 11% in 2013 (bron: CBS). Hoeksche Waard is met 30% 65-plussers de meest vergrijsde subregio en met 27% de minst vergrijsde subregio. In wonen meer huishoudens tot 45 jaar en in Hoeksche Waard wonen naast ouderen meer huishoudens tussen 45 en 65 jaar. Het gaat hier vermoedelijk vooral om empty nesters: oudere stellen waarvan de kinderen de deur uit zijn. figuur 2-5 Huishoudenssamenstelling naar type huishouden in de drie subregio s in Zuid- Holland Zuid, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% 6% 6% 7% 29% 34% 32% 31% 30% 31% 35% 31% 34% 29% 27% 31% Alblasserwaard- Hoeksche Waard Vijfheerenlanden totaal eenoudergezin gezin tweepersoons eenpersoons Bron: CBS, bewerking RIGO figuur 2-6 Huishoudenssamenstelling naar leeftijd hoofd huishouden in de drie subregio s in Zuid- Holland Zuid, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13% 13% 13% 13% 14% 15% 17% 15% 37% 38% 33% 32% 41% 28% 38% 32% 3% 3% 2% 3% Alblasserwaard- Hoeksche Waard totaal Vijfheerenlanden tot 75 jaar 45 tot 65 jaar 25 tot 45 jaar < 25 jaar Bron: CBS, bewerking RIGO 9

14 Samenstelling naar inkomen In tabel 2-3 en figuur 2-7 is de omvang van vier inkomensgroepen weergegeven (prijspeil 2013). Het gaat om: 1. Primaire doelgroep: huishoudens met een belastbaar jaarinkomen en vermogen tot de grens waarop men in aanmerking kan komen voor huurtoeslag. De inkomensgrenzen zijn weergegeven in tabel 2-2. tabel 2-2 Maximum inkomensgrenzen doelgroep huurtoeslag 2013 inkomensgrenzen eenpersoonshuishouden < 65 jaar eenpersoonshuishouden >= 65 jaar meerpersoonshuishouden < 65 jaar meerpersoonshuishouden >= 65 jaar Bron: Ministerie van BZK 2. Secundaire doelgroep: huishoudens die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag en een belastbaar jaarinkomen hebben tot De primaire en secundaire doelgroep samen worden de doelgroep van woningcorporaties genoemd. 3. Middeninkomens: huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tussen en Hogere inkomens: huishoudens met een belastbaar jaarinkomen van meer dan In de regio Zuid-Holland Zuid behoort circa 23% tot de primaire doelgroep en 39% behoort tot de doelgroep van woningcorporaties, wat iets lager is dan het landelijke aandeel van 43%. Circa 12% van de huishoudens heeft een middeninkomen en 49% heeft een hoger inkomen. In Hoeksche Waard wonen naar verhouding de meeste huishoudens met een hoger inkomen. In is de omvang van de primaire doelgroep (en de doelgroep van woningcorporaties) het grootst. tabel Omvang inkomensgroepen in de drie subregio s in Zuid- Holland Zuid, Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Hoeksche Waard totaal primaire doelgroep (A) secundaire doelgroep (B) middeninkomens hogere inkomens totaal doelgroep woningcorporaties (A+B) aandeel doelgroep woningcorporaties 41% 38% 33% 39% 10

15 figuur Omvang inkomensgroepen in de drie subregio s in Zuid- Holland Zuid, 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 46% 51% 56% 13% 16% 11% 17% 11% 15% 49% 12% 16% 25% 21% 18% 23% Alblasserwaard- Hoeksche Waard Vijfheerenlanden totaal hogere inkomens middeninkomens secundaire doelgroep primaire doelgroep 2.4 De huurderspopulatie In de regio Zuid-Holland Zuid wonen bijna huishoudens in een sociale huurwoning. De sociale huursector vervult daarmee een belangrijke functie in de huisvesting van de lagere inkomensgroepen: 56% van de doelgroep van woningcorporaties woont in de sociale huursector (tabel 2-4). Dit beeld is zichtbaar in elke subregio. Maar niet alle doelgroephuishoudens doen een beroep op de sociale huursector: 31% woont in de koopsector, 8% in particuliere huurwoningen en 6% in onzelfstandige woonruimten. In de bijlage is in tabel b- 1 een volledig overzicht van de woonsituatie van de inkomensgroepen weergegeven per subregio. tabel 2-4 Aandeel huishoudens dat in een sociale huurwoning woont naar inkomensgroep in de drie subregio s in Zuid- Holland Zuid, 2013 Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Hoeksche Waard totaal primaire doelgroep (A) 60% 63% 61% 61% secundaire doelgroep (B) 51% 49% 44% 50% middeninkomens 27% 37% 28% 29% hogere inkomens 12% 17% 10% 13% totaal 32% 34% 26% 32% N = doelgroep woningcorporaties (A+B) 57% 57% 53% 56% 11

16 De huurderspopulatie naar leeftijd en type De huurderspopulatie van de woningcorporaties in de regio Zuid-Holland Zuid bestaat voor bijna de helft uit eenpersoonshuishoudens. In worden wat meer eenpersoonshuishoudens bediend door de corporatiesector dan in de andere twee regio s. Circa 43% van de huurderspopulatie is 65 jaar of ouder. Het meest vergrijsd is de sociale huursector in de regio Hoeksche Waard (46%) en het minst vergrijsd in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (40%). figuur 2-8 Samenstelling van de huurderspopulatie van de woningcorporaties in Zuid- Holland Zuid naar huishoudenstype in de drie subregio s, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12% 10% 10% 11% 12% 19% 14% 14% 26% 27% 31% 27% 49% 44% 45% 47% Alblasserwaard- Hoeksche Waard Vijfheerenlanden totaal eenoudergezin gezin tweepersoons eenpersoons figuur 2-9 Samenstelling van de huurderspopulatie van de woningcorporaties in Zuid- Holland Zuid naar leeftijd in de drie subregio s, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 24% 21% 23% 23% 19% 19% 32% 34% 23% 20% 31% 32% 22% 23% 20% 22% 3% 3% 3% 3% Alblasserwaard- Hoeksche Waard totaal Vijfheerenlanden tot 75 jaar 45 tot 65 jaar 25 tot 45 jaar < 25 jaar 12

17 De leeftijdsopbouw van huurders versus eigenaar-bewoners In figuur 2-10 staat de leeftijdsopbouw van zowel de huurderspopulatie van de woningcorporaties in de regio Zuid-Holland Zuid als de populatie eigenaar-bewoners gedetailleerd weergegeven. De vergrijzingsgolf die eraan zit te komen bestaat grotendeels uit eigenaar-bewoners. Puur en alleen kijkend naar de huurderspopulatie is zelfs een ontgrijzing te verwachten als gevolg van sterfte. De aankomende generatie ouderen in de huursector is kleiner van omvang en daarnaast is het mogelijk dat het aantal jongere huurders toeneemt omdat de koopsector minder toegankelijk is geworden. Anno 2013 wonen er circa huishoudens tot 25 jaar in de sociale huursector. figuur 2-10 De leeftijdsopbouw van eigenaar-bewoners en van de huurderspopulatie van de woningcorporaties in Zuid- Holland Zuid, eigenaar bewoners huishoudens in sociale huursector < 25 jaar 25 tot tot tot tot tot tot De huurderspopulatie naar inkomen en goedkope scheefheid In figuur 2-11 is de samenstelling van de huurderspopulatie van corporatiewoningen naar inkomensgroep weergegeven. Bijna de helft van de huishoudens in de sociale huurvoorraad behoort met hun inkomen tot de primaire doelgroep en circa 69% behoort tot de doelgroep van woningcorporaties (figuur 2-11). Circa 11% van de voorraad wordt bewoond door middeninkomens en 20% van de voorraad wordt bewoond door hogere inkomens. In is de omvang van de primaire doelgroep in de sociale huursector met 47% het grootst en in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden met 39% het kleinst. In tabel 2-5 is de samenstelling van de huurderspopulatie nogmaals weergegeven, maar nu in de gereguleerde huurvoorraad van de woningcorporaties (< 681, prijspeil 2013). Omdat het aantal vrije sector huurwoningen gering is (2% van de corporatiewoningen), is het beeld dat naar voren komt vrijwel gelijk aan het overzicht in figuur Circa 31% van de gereguleerde huurvoorraad wordt bewoond door midden- en hogere inkomens, waarmee ook de goedkope scheefheid 31% bedraagt. Dit is 13

18 hoger dan het landelijke scheefheidspercentage van 26% in 2012 (bron: WoON 2012). In is de goedkope scheefheid met 28% het kleinst en in Alblasserwaard- Vijheerenlanden met 37% het grootst. figuur 2-11 Samenstelling van de huurderspopulatie naar inkomensgroep in de drie subregio s in Zuid- Holland Zuid, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17% 10% 25% 47% 25% 22% 20% 12% 24% 12% 11% 25% 25% 39% 41% 44% Alblasserwaard- Hoeksche Waard Vijfheerenlanden totaal hogere inkomens middeninkomens secundaire doelgroep primaire doelgroep tabel 2-5 Bewoning van de gereguleerde huurvoorraad van woningcorporaties in de drie subregio s in Zuid- Holland Zuid, 2013 Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Hoeksche Waard totaal primaire doelgroep (A) 47% 39% 41% 44% secundaire doelgroep (B) 25% 24% 26% 25% middeninkomens (C ) 11% 12% 12% 11% hogere inkomens (D) 17% 25% 21% 20% totaal 100% 100% 100% 100% doelgroep woningcorporaties (A+B) 72% 63% 67% 69% overige huishoudens (C+D) 28% 37% 33% 31% 14

19 3 Betaalbaarheid van corporatiewoningen Een doorsnee huurder in de sociale huurvoorraad in de subregio is 29% van zijn inkomen kwijt aan wonen. In de subregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gaat het om 27% en in de subregio Hoeksche Waard om 28%. Onder de doelgroep van woningcorporaties ligt dit percentage in elke regio op 32%. Het gros van de huurders in de regio Zuid-Holland Zuid kan hun woonlasten goed betalen en sommige huurders zouden zelfs wat meer huur kunnen betalen. Ongeveer 13% van de huurders heeft moeite met het betalen van hun woonlasten; in 12% als gevolg van te hoge woonlasten (in de subregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 10%, in 13% en in Hoeksche Waard 12%). Het gaat vooral om alleenstaanden die tot de primaire doelgroep behoren. De meeste huishoudens komen maandelijks tot 100 te kort. Zij moeten besparen op andere uitgaven om rond te kunnen komen. 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaan we in op de woonlasten en woonquotes van huurders in de huurvoorraad van de corporaties in Zuid-Holland Zuid. We vergelijken de actuele woonlasten van huurders (huur + energielasten) met hun bestedingsruimte voor woonlasten op basis van Nibud-cijfers. Dit biedt inzicht in de omvang en de samenstelling van de groep huurders met te hoge woonlasten. 3.2 Actuele woon- en huurlasten De woonlasten van huurders bestaan niet alleen uit de huur maar ook uit andere componenten, zoals de kosten voor gas, elektriciteit en water. 2 In tabel 3-1, tabel 3-2 en tabel 3-3 zijn deze kosten voor de drie subregio s binnen Zuid-Holland Zuid weergegeven. 3 Opgeteld is een doorsnee huurder in de huurvoorraad van de corporaties in rond de 510 in de maand kwijt aan wonen. In Alblasserwaard- Vijfheerenlanden gaat het om 525 en in Hoeksche Waard om 530. De verschillen tussen de regio s zijn klein. 2 3 Lokale heffingen van de gemeenten en het waterschap (en eventuele kwijtschelding daarvan) zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Omdat in de tabellen medianen zijn weergegeven tellen de netto huur en de overige woonlasten niet exact op tot de totale woonlasten. De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte. Dat wil zeggen dat 50% van de getallen onder de mediaan ligt en 50% van de getallen boven de mediaan. Het voordeel van een mediaan is dat deze minder gevoelig is voor uitschieters dan het gemiddelde. 15

20 Het grootste deel van de woonlasten bestaat uit de netto huur (incl. servicekosten). Het gaat in om 365, in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden om 400 en in Hoeksche Waard om 405. Huishoudens uit de primaire doelgroep ontvangen huurtoeslag en betalen mede daardoor ongeveer 150 tot 200 minder aan huur dan huishoudens uit de andere doelgroepen. De energie- en waterrekening van huurders in de sociale huursector bedraagt tussen 120 en 130 per maand. De mediane woonquote (het deel dat huurders aan wonen kwijt zijn ten opzichte van hun inkomen) ligt in op 29%, in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden op 27% en in en Hoeksche Waard op 28%. tabel 3-1 Woonlasten, quoten en besteedbaar huishoudensinkomen pe rmaand van huurders in de gereguleerde sociale huursector, 2013, in medianen, subregio primaire secundaire doelgroep woningcorporaties midden hogere doelgroep (A) doelgroep (B) (A+B) inkomens inkomens totaal netto huur (incl. huurtoeslag) gas, elektriciteit en water totaal netto woonlasten besteedbaar huishoudinkomen woonquote 32% 30% 32% 25% 19% 29% huurquote 24% 24% 24% 19% 14% 22% energiequote 9% 6% 8% 6% 4% 7% tabel 3-2 Woonlasten, quoten en besteedbaar huishoudensinkomen per maand van huurders in de gereguleerde sociale huursector, 2013, in medianen, subregio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Alblasserwaard-Vijfheerenlanden primaire secundaire doelgroep woningcorporaties midden hogere doelgroep (A) doelgroep (B) (A+B) inkomens inkomens totaal netto huur (incl. huurtoeslag) gas, elektriciteit en water totaal netto woonlasten besteedbaar huishoudinkomen woonquote 33% 30% 32% 25% 18% 27% huurquote 23% 23% 23% 18% 13% 20% energiequote 9% 7% 8% 6% 4% 7% 16

21 tabel 3-3 Woonlasten, quoten en besteedbaar huishoudensinkomen per maand van huurders in de gereguleerde sociale huursector, 2013, in medianen, subregio Hoeksche Waard Hoeksche Waard primaire secundaire doelgroep woningcorporaties midden hogere doelgroep (A) doelgroep (B) (A+B) inkomens inkomens totaal netto huur (incl. huurtoeslag) gas, elektriciteit en water totaal netto woonlasten besteedbaar huishoudinkomen woonquote 33% 30% 32% 25% 19% 28% huurquote 24% 24% 24% 19% 14% 21% energiequote 9% 6% 8% 6% 4% 7% tabel 3-4 Woonlasten, quoten en besteedbaar huishoudensinkomen per maand van huurders in de gereguleerde sociale huursector, 2013, in medianen, in de totale regio Zuid-Holland Zuid Zuid-Holland Zuid primaire secundaire doelgroep woningcorporaties midden hogere doelgroep (A) doelgroep (B) (A+B) inkomens inkomens totaal netto huur (incl. huurtoeslag) gas, elektriciteit en water totaal netto woonlasten besteedbaar huishoudinkomen woonquote 33% 30% 32% 25% 19% 28% huurquote 24% 24% 24% 19% 14% 21% energiequote 9% 6% 8% 6% 4% 7% 3.3 Betaalbaarheid op basis van de budgetbenadering De bovenstaande cijfers geven inzicht in de feitelijke woonlasten van huurders van corporatiewoningen, maar bieden geen antwoord op de vraag in hoeverre de woonlasten betaalbaar zijn. Om die vraag te kunnen beantwoorden hebben we normen nodig om te bepalen welke woonlasten wel betaalbaar zijn en welke niet. Er zijn in Nederland geen algemeen aanvaarde normen voor betaalbare woonlasten. Het Rijk houdt zich al lange tijd afzijdig van deze discussie. Bij gebrek aan landelijke normen bepalen andere partijen op verschillende manieren wat zij betaalbare woonlasten vinden. De budgetbenadering is een gangbare benadering die RIGO in verschillende onderzoeken heeft toegepast. De budgetbenadering De budgetbenadering wordt onder meer gebruikt door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), bijvoorbeeld bij het adviseren van woningcorporaties over betaalbare huren en het vaststellen van de financieringslastpercentages voor het 17

22 verkrijgen van een hypotheek. Hierbij wordt de ruimte voor betaalbare woonlasten bepaald door de overige noodzakelijke uitgaven van het (besteedbaar) inkomen af te trekken. In deze benadering vormen de woonlasten dus een resultante van het inkomen en de overige uitgaven. Dit om te zorgen dat huishoudens na aftrek van hun woonlasten nog voldoende budget overhouden om de overige uitgaven te kunnen bekostigen. Het Nibud houdt de uitgaven van huishoudens in Nederland bij en berekent hoeveel zij kwijt zijn aan verschillende uitgavenposten. Daarbij maakt het Nibud onderscheid tussen basisbedragen, die elk huishouden minimaal moet betalen, en voorbeeldbedragen, die worden vastgesteld op basis van het daadwerkelijke bestedingspatroon van huishoudens met een bepaald besteedbaar inkomen. Aan de hand van deze cijfers berekent het Nibud hoeveel ruimte een huishouden, na aftrek van alle overige uitgaven, overhoudt voor woonlasten. Het Nibud adviseert om voor de overige woonlasten uit te gaan van het gemiddelde tussen de (minimale) basisbedragen en de voorbeeldbedragen, die afhankelijk zijn van het inkomen (zie figuur 3-1). In dit onderzoek sluiten we hierbij aan. Een laatste belangrijke keuze is om per type huishouden een minimale bestedingsruimte aan woonlasten te hanteren, die gebaseerd is op de bestedingsruimte van minima. De redenering hierachter is dat wanneer de woonlasten van huishoudens net zo hoog (of lager) zijn als wat de minima kunnen betalen, er geen sprake kan zijn van te hoge woonlasten, hooguit van een inkomensprobleem. figuur 3-1 Budgetbenadering Nibud (schematische weergave) inkomen Uitgaven ruimte voor woonlasten voorbeeld overige uitgaven 50 % 50 % norm overige uitgaven basis overige uitgaven Inkomen Bron: Nibud-rapportage Betaalbare woonlasten 18

23 3.4 Bestedingsruimte versus werkelijk woonlasten In onze analyses zetten we de bestedingsruimte voor woonlasten (huur + energielasten) op basis van de budgetbenadering af tegen de werkelijke woonlasten van de huurderspopulatie. We maken hierbij onderscheid in drie groepen: 1. Huurders in de knel als gevolg van te hoge woonlasten. Hierbij geven we aan hoeveel geld huurders maandelijks te kort komen om goed rond te kunnen komen. 2. Huurders in de knel als gevolg van een laag inkomen. 3. Huurders die hun woonlasten goed zouden moeten kunnen betalen. Hierbij geven we aan hoeveel ruimte deze huurders maandelijks overhouden voor minder noodzakelijke uitgaven. Huurders in de knel Anno 2013 hebben circa huishoudens in de gereguleerde sociale huursector in de regio Zuid-Holland Zuid te maken met te hoge woonlasten (tabel 3-5). Het gaat om 13% van de huurderspopulatie. Voor bijna 800 huurders geldt dat dit komt door een (te) laag inkomen, omdat men bijvoorbeeld schulden heeft of niet (volledig) gebruik maakt van ondersteunende financiële regelingen zoals de huur- en zorgtoeslag of het kindgebonden budget. Voor circa huurders geldt dat hun woonlasten te hoog zijn voor het inkomen dat ze hebben. Het gaat om circa 12% van de huurderspopulatie. In de subregio gaat het om 13%, in de subregio Hoeksche Waard om 12% en in de subregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden om 10%. tabel 3-5 Huurders in de knel als gevolg van te hoge woonlasten of een te laag inkomen in de gereguleerde sociale huursector in de drie subregio s in Zuid- Holland Zuid, 2013 Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Hoeksche Waard totaal aantal totaal huurders in de knel als gevolg van te hoge woonlasten als gevolg van een te laag inkomen aandeel binnen totale totaal huurders in de knel 14% 11% 13% 13% huurderspopulatie als gevolg van te hoge woonlasten 13% 10% 12% 12% als gevolg van een te laag inkomen 1% 1% 1% 1% De meeste huishoudens met te hoge woonlasten behoren tot de primaire doelgroep (91% in de regio Zuid-Holland Zuid, tabel 3-6). Binnen deze groep gaat het om 24% van de huurders en binnen de doelgroep van woningcorporaties om 17%. Huishoudens met een midden- of hoger inkomen die een corporatiewoning huren, kunnen hun woonlasten over het algemeen prima betalen. Dit is in elke subregio het geval. 19

24 De groep met te hoge woonlasten bestaat voor 30% uit eenpersoonshuishoudens tot 65 jaar, voor 40% uit eenpersoonshuishoudens boven de 65 jaar en voor 10% uit eenoudergezinnen (tabel 3-7). Naar verhouding hebben vooral eenpersoonshuishoudens te maken met te hoge woonlasten. De meeste tweepersoonshuishoudens kunnen hun woonlasten over het algemeen goed betalen. Van de huishoudens met te hoge woonlasten in de regio Zuid-Holland Zuid betaalt 66% tot 100 te veel aan woonlasten (tabel 3-8), uitgaande van de in dit onderzoek gehanteerde normen. Een kwart betaalt 100 tot 200 te veel aan woonlasten en bij 9% gaat het om meer dan 200. tabel 3-6 Huurders in de knel als gevolg van te hoge woonlasten naar inkomensgroep in de gereguleerde sociale huursector in de drie subregio s in Zuid- Holland Zuid, 2013 Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Hoeksche Waard totaal aantal primaire doelgroep secundaire doelgroep totaal aandeel primaire doelgroep 92% 87% 87% 91% secundaire doelgroep 7% 13% 12% 9% totaal 100% 100% 100% 100% aandeel binnen primaire doelgroep 25% 23% 25% 24% binnen groep binnen secundaire doelgroep 4% 5% 6% 4% binnen doelgroep woningcorporaties 17% 16% 18% 17% binnen totale huurderspopulatie 13% 10% 12% 12% 20

25 tabel 3-7 Holland Zuid, 2013 Huurders in de knel als gevolg van te hoge woonlasten naar huishoudenstype in de gereguleerde sociale huursector in de drie subregio s in Zuid- Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Hoeksche Waard totaal aantal alleenstaande tot 65 jaar alleenstaande vanaf 65 jaar paar tot 65 jaar paar vanaf 65 jaar eenoudergezin gezin totaal aandeel alleenstaande tot 65 jaar 32% 32% 17% 30% alleenstaande vanaf 65 jaar 36% 38% 56% 40% paar tot 65 jaar 6% 3% 2% 5% paar vanaf 65 jaar 5% 9% 13% 7% eenoudergezin 8% 14% 8% 10% gezin 12% 3% 3% 9% totaal 100% 100% 100% 100% aandeel alleenstaande tot 65 jaar 16% 14% 9% 14% binnen groep alleenstaande vanaf 65 jaar 18% 16% 30% 19% paar tot 65 jaar 3% 1% 1% 2% paar vanaf 65 jaar 3% 4% 7% 4% eenoudergezin 4% 6% 4% 5% gezin 6% 1% 2% 4% totaal 49% 43% 53% 48% tabel 3-8 Bedrag dat huurders maandelijks te kort komen onder huurders in de knel als gevolg van te hoge woonlasten in de gereguleerde sociale huursector in de drie subregio s in Zuid- Holland Zuid, 2013 Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Hoeksche Waard totaal aantal < tot > totaal aandeel < % 67% 77% 66% 100 tot % 23% 16% 24% > % 10% 7% 9% totaal 100% 100% 100% 100% 21

26 Huurders met een ruimere bestedingsruimte Het gros van de huurders in de regio Zuid-Holland Zuid zou hun woonlasten dus goed moeten kunnen betalen. Een deel zal het echter alsnog niet breed hebben. Uitgaande van de in dit onderzoek gehanteerde normen houdt 31% van de primaire doelgroep in de regio Zuid-Holland Zuid tussen de 1 en 100 over na het betalen van hun woonlasten en hun overige uitgaven (tabel 3-8). Deze groep zal goed op de uitgaven van het huishouden moeten letten om rond te kunnen komen. Circa 42% houdt tussen de 100 en 200 over en ongeveer een kwart meer dan 200: vooral deze laatste groep zal geen zorgen hebben over het betalen van hun woonlasten. Er is weinig verschil tussen de subregio s. Daarnaast zijn er huurders die meer aan woonlasten zouden kunnen betalen dan dat ze op dit moment doen. Het gaat vooral om de huurders met een midden- en hoger inkomen, maar ook onder de secundaire doelgroep bevinden zich huurders met een ruimere bestedingsruimte. Het gaat bijvoorbeeld om huurders met een binnen de secundaire doelgroep wat hoger inkomen die in een goedkope huurwoning wonen. tabel 3-9 Bedrag dat huurders maandelijks overhouden onder huurders met een ruimere bestedingsruimte in de gereguleerde sociale huursector in de drie subregio s in Zuid- Holland Zuid, 2013 Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Hoeksche Waard totaal primaire doelgroep < % 27% 30% 31% 100 tot % 47% 41% 42% 200 tot % 26% 28% 28% > 400 0% 0% 0% 0% totaal 100% 100% 100% 100% secundaire doelgroep < % 14% 10% 12% 100 tot % 19% 23% 25% 200 tot % 55% 53% 52% > % 12% 14% 12% totaal 100% 100% 100% 100% midden- en < 100 1% 0% 1% 1% hogere inkomens 100 tot 200 1% 1% 1% 1% 200 tot % 20% 25% 23% > % 78% 73% 75% totaal 100% 100% 100% 100% totaal < % 13% 13% 15% 100 tot % 21% 21% 23% 200 tot % 31% 34% 32% > % 36% 32% 31% totaal 100% 100% 100% 100% 22

27 3.5 Sturingsmogelijkheden In dit onderzoek is de betaalbaarheid van het wonen onderzocht voor huurders in de sociale huursector in de drie subregio s in Zuid-Holland Zuid. Hoe kunnen de gemeenten in de regio s en de woningcorporaties inspelen op de ontwikkeling van de woonlasten? De betaalbaarheid van het wonen wordt bepaald door de relatie tussen de woonlasten en het inkomen van huishoudens. Deze relatie kan op verschillende manieren worden beïnvloed, zoals weergegeven in het schema in figuur 3-2. figuur 3-2 Mogelijkheden om te sturen in de betaalbaarheid In de eerste plaats is het van belang te beseffen dat het lokale woonbeleid de woonquote van huurders maar voor een klein deel kan beïnvloeden. Op de ontwikkeling van de besteedbare inkomens heeft het woonbeleid op lokaal niveau geen invloed, net zo min als op energieprijzen. Nationale (bezuinigingen) en internationale ontwikkelingen (denk aan de Oekraïne) spelen daarbij een veel belangrijkere rol. Er blijven drie knoppen over waarmee de woonlasten beïnvloed kunnen worden: 1. De huurprijzen. Voor de huurders uit de primaire doelgroep is en blijft het van groot belang dat er voldoende woningen worden aangeboden onder de aftoppingsgrenzen. Boven deze grenzen moeten zij een hoge eigen bijdrage betalen, die in 2012 door bezuinigingen op de huurtoeslag is gestegen. 2. Het energieverbruik. Om de energielasten beheersbaar te houden is het allereerst van belang om bij nieuwbouw en renovatie hoge eisen te stellen aan de duurzaamheid. Ook in de bestaanbare woningvoorraad nemen de verwachtingen ten aanzien van de duurzaamheid toe. Op landelijk niveau hebben het Rijk, Aedes en de Woonbond afgesproken dat corporatiewoningen in 2020 gemiddeld energielabel B moeten hebben. Of de woonlasten voor huurders daarmee verbeteren, hangt af van de vraag in hoeverre de investeringskosten voor energiebesparende 23

28 maatregelen worden doorberekend in de huur. Daarnaast is het zaak om consumenten bewuster te maken van de invloed van hun gedrag op de energierekening. 3. Match tussen woonlasten en inkomen. Dit kan verbeteren door bij de toewijzing van woningen gebruik te maken van huurinkomensnormen. Een alternatief voor huurinkomensnormen is het geven van meer informatie over de woonlasten. Op die manier kunnen woningzoekenden zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor hun woonlasten. Bovenstaande punten geven een indruk van de sturingsmogelijkheden die er zijn. Op lokaal niveau kunnen er meer mogelijkheden zijn. We denken daar graag over mee. Ook kunnen we (in een vervolgopdracht) het woonlastenonderzoek desgewenst verfijnen tot het niveau van de afzonderlijke gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. 24

29 Bijlagen 25

30 Bijlage 1 Aanvullende tabellen tabel b- 1 Woonsituatie inkomensgroepen in de drie subregio s in Zuid- Holland Zuid, 2013 koop corporatie huur particuliere huur onzelfstandig totaal N = primaire doelgroep (A) 25% 60% 8% 8% 100% secundaire doelgroep (B) 36% 51% 10% 3% 100% middeninkomens 63% 27% 10% 0% 100% hogere inkomens 83% 12% 4% 1% 100% totaal 58% 32% 6% 3% 100% N = Alblasserwaard- Vijfheerenlanden doelgroep woningcorporaties (A+B) 29% 57% 9% 6% 100% primaire doelgroep (A) 22% 63% 8% 7% 100% secundaire doelgroep (B) 42% 49% 5% 4% 100% middeninkomens 58% 37% 4% 0% 100% hogere inkomens 77% 17% 4% 2% 100% totaal 58% 34% 5% 3% 100% N = doelgroep woningcorporaties (A+B) 31% 57% 7% 6% 100% Hoeksche Waard primaire doelgroep (A) 29% 61% 5% 6% 100% secundaire doelgroep (B) 47% 44% 6% 3% 100% middeninkomens 68% 28% 4% 0% 100% hogere inkomens 86% 10% 2% 1% 100% totaal 68% 26% 3% 2% 100% N = doelgroep woningcorporaties (A+B) 37% 53% 5% 4% 100% totaal primaire doelgroep (A) 25% 61% 7% 7% 100% secundaire doelgroep (B) 39% 50% 8% 3% 100% middeninkomens 63% 29% 7% 0% 100% hogere inkomens 82% 13% 3% 1% 100% totaal 60% 32% 6% 3% 100% N = doelgroep woningcorporaties (A+B) 31% 56% 8% 6% 100%

Woonlasten- en behoefteonderzoek

Woonlasten- en behoefteonderzoek RAPPORT 17-03-2015 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlasten- en behoefteonderzoek In de regio West-Brabant en Zeeland De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Doelgroepen en woonlasten

Doelgroepen en woonlasten RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Doelgroepen en woonlasten Betaalbaarheid in de huursector van Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Regionaal Platform Woonconsumenten Noord Kennemerland

Regionaal Platform Woonconsumenten Noord Kennemerland Betaalbare huur. In de Algemene Leden Vergadering eind mei 2015 discussieerden de leden van het Regionaal Platform Noord-Kennemerland () over betaalbare huren. Voor deze discussie is het document: Betaalbare

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Betaalbaar Wonen Woonlasten en kwaliteit in de sociale huursector

Betaalbaar Wonen Woonlasten en kwaliteit in de sociale huursector Betaalbaar Wonen Woonlasten en kwaliteit in de sociale huursector Wilma Bakker en Steven Kromhout (RIGO) De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Kennisplatform Corpovenista. Kennisplatform Corpovenista

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek Breda

Woonlastenonderzoek Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlastenonderzoek Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Doelgroepen en woningbehoefte

Doelgroepen en woningbehoefte RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT 13 NOVEMBER 215 Doelgroepen en woningbehoefte Onderzoeksmatige onderlegger voor de wensportefeuille van Lefier De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in %

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in % In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Betaalbaarheid Haaglanden

Betaalbaarheid Haaglanden Betaalbaarheid Haaglanden De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van

Nadere informatie

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland 1. VOORRAAD Dit onderdeel gaat in op de samenstelling van de woningvoorraad. Wat betreft het aanbod of de voorraad zijn er drie soorten eigendom: koop, particuliere huur en corporatiewoningen. Die laatste

Nadere informatie

Woonlasten van huurders

Woonlasten van huurders RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlasten van huurders Huur- en energielasten in de gereguleerde huursector De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016 LANDELIJKE RAPPORTAGE Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016 In de Lokale Monitor Wonen zijn gegevens opgenomen over alle huishoudens en woningen in Nederland. Deze gegevens zijn beschikbaar

Nadere informatie

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( )

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( ) Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad (15-2-2017) INLEIDING De betaalbaarheid van woningen en de verdeling van de woningvoorraad staan hoog op de lokale agenda voor bestuurders van gemeenten, woningcorporaties

Nadere informatie

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies M e m o Aan: Van: Onderwerp: Project: Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies Nadere profilering doelgroepen P27770 Datum:

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

HBO De Peel. Woonlastenonderzoek. De huurder in beeld. 18 maart 2014

HBO De Peel. Woonlastenonderzoek. De huurder in beeld. 18 maart 2014 HBO De Peel Woonlastenonderzoek De huurder in beeld 18 maart 2014 DATUM 18 maart 2014 TITEL Woonlastenonderzoek ONDERTITEL De huurder in beeld OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) HBO De Peel Jeroen Wissink (Companen)

Nadere informatie

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Van: college van BenW Aan: commissie RF 1. Inleiding In de op 8 juli 2004 gesloten prestatieafspraken tussen de gemeente Helmond en de Helmondse corporaties

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Tussen wal en schip

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Tussen wal en schip RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Tussen wal en schip Twee deelstudies naar de gevolgen van de 90% norm De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies.

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek Rapportage WoON 2015 Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286

Nadere informatie

De rol van corporaties op de woningmarkt

De rol van corporaties op de woningmarkt De rol van corporaties op de woningmarkt WoON-congres 2016 7 april 2016 Onderwerpen Presentatie door Jeroen Lijzenga (Companen) - Woningvoorraad - Bewoners - Verhuiswensen en woonwensen - Woonuitgaven

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april 2011 1 BEREIKBAAR WONEN IN BREDA Juni 2011 Een synthese van de rapporten over de woningmarkt en doelgroep in Breda 1

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen LANDELIJKE RAPPORTAGE Op basis van de Lokale Monitor Wonen In de Lokale Monitor Wonen zijn gegevens opgenomen over alle huishoudens en woningen in Nederland. Deze gegevens zijn beschikbaar op de schaal

Nadere informatie

Inzoomen op betaalbaarheid

Inzoomen op betaalbaarheid RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Inzoomen op betaalbaarheid Woonlasten in de regio Rotterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede

Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede Recente onderzoeken en artikelen woon- en energielasten Onderzoek naar noodzaak en mogelijkheden

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl. De doelgroep in Breda

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl. De doelgroep in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl De doelgroep in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

Enquête woonlasten Lefier. 26 november 2013 1

Enquête woonlasten Lefier. 26 november 2013 1 Enquête woonlasten Lefier 26 november 2013 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doel onderzoek (3) 4. Woonlasten, inkomen en armoede (9) 2. Conclusies (5) 5. Betaalbaarheid (37) 3. Methoden en opzet (7) 6.

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

2 In het kort: onderzoek en analyse

2 In het kort: onderzoek en analyse 2 In het kort: onderzoek en analyse In dit hoofdstuk worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoeksrapport De woningmarkt in West-Brabant en Tholen, 2012 weergegeven. In de eerste paragraaf volgt

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Woonlasten in Den Bosch 3.0

Woonlasten in Den Bosch 3.0 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORTAGE Woonlasten in Den Bosch 3.0 Betaalbaarheid van de sociale huursector in 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Onderzoek betaalbaarheid Gemeente Velsen

Onderzoek betaalbaarheid Gemeente Velsen Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Onderzoek betaalbaarheid Gemeente Velsen Huidig en toekomstig beeld op basis van budgetbenadering Joeri

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV. De bewoonde omgeving. www.rigo.nl. Woonlastenonderzoek. Gemeente Loon op Zand

RIGO Research en Advies BV. De bewoonde omgeving. www.rigo.nl. Woonlastenonderzoek. Gemeente Loon op Zand RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Woonlastenonderzoek Gemeente Loon op Zand De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners

WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners 15233-WON WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners Berry Blijie (ABF) Judith Hurks (BZK) 15233-WON Inhoud 1. Inleiding 2. Contouren van de woningmarkt 3. De woningvoorraad

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Analyse Scheefwonen. Uitgevoerd in opdracht van Ministerie van BZK / DG WB. W. Philipsen en B. Blijie. Juni 2013 r bb WON

Analyse Scheefwonen. Uitgevoerd in opdracht van Ministerie van BZK / DG WB. W. Philipsen en B. Blijie. Juni 2013 r bb WON Analyse Scheefwonen Analyse Scheefwonen Uitgevoerd in opdracht van Ministerie van BZK / DG WB W. Philipsen en B. Blijie Juni 2013 r2013-0014bb 12269-WON ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDCONCEPT. Woonlastenonderzoek. Gemeente Waalwijk

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDCONCEPT. Woonlastenonderzoek. Gemeente Waalwijk RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDCONCEPT Woonlastenonderzoek Gemeente Waalwijk De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van

Nadere informatie

1Betaalbaarheid, Discussienotitie,werkconferentie,Regionale,Woonvisie!!! 17!maart!2015!!!!!!!

1Betaalbaarheid, Discussienotitie,werkconferentie,Regionale,Woonvisie!!! 17!maart!2015!!!!!!! 1Betaalbaarheid DiscussienotitiewerkconferentienaleWoonvisie 17maart2015 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Vragenvoordediscussie 2 3 Wanneeriseenwoningbetaalbaar? 5 4 Omvangvoorraadsocialehuurwoningen 6 5 Betaalbaarheidsproblemen

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt Woningmarktonderzoek IJsselstein 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt de r u y t e r k a d e 1 1 2 C 1 0 1 1 a b a m s t e r d a m w w w. r i g o. n l Opbouw 1. Algemeen beeld woningmarkt

Nadere informatie

Doelgroepen en woonlasten

Doelgroepen en woonlasten RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Doelgroepen en woonlasten Betaalbaarheid van het wonen in Tilburg in 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO.

Nadere informatie

Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 Benodigde inzichten voor sturing op lokaal en regionaal niveau

Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 Benodigde inzichten voor sturing op lokaal en regionaal niveau Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 15 oktober 2014 Geachte leden van de algemene Kamercommissie Wonen en Rijksdienst, In antwoord op de motie van de Kamerleden Knops en

Nadere informatie

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014 Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus 67065 1060 JB Amsterdam Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren Amsterdam, 3 december 2014 Geachte mevrouw Heidrich/Beste Elke, Bijgaand ontvang

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Sociale woningvoorraad en doelgroep in Zuidoost-Brabant

Sociale woningvoorraad en doelgroep in Zuidoost-Brabant Sociale woning en doelgroep in Zuidoost-Brabant Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Colofon Titel: Sociale woning en doelgroep in Zuidoost-Brabant Opdrachtgever: Metropoolregio Eindhoven Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 14 oktober 2015 Voostellen Suzanne Schuitemaker consulent Vereniging Nederlandse Woonbond sschuitemaker@woonbond.nl

Nadere informatie

Woonlastenbeleid als uitweg uit de crisis. 5 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag woonlasten.

Woonlastenbeleid als uitweg uit de crisis. 5 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag woonlasten. Woonlastenbeleid als uitweg uit de crisis. 5 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag woonlasten. Onderwerpen Verdieping probleem 1. Wat zijn woonlasten? 2. Betaalbaarheid onder druk 3. Oorzaken Na de pauze:

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De rol van woningcorporaties op de woningmarkt - een WoON 2015-verkenning 4 april 2016 DATUM 4 april 2016 TITEL De rol van woningcorporaties op

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen De laagste inkomens in de huursector 18 maart 2014 DATUM 18 maart 2014 TITEL De laagste inkomens in de huursector ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Directoraat-Generaal Wonen

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Woonlasten Onderzoek HV Franeker

Woonlasten Onderzoek HV Franeker Woonlasten Onderzoek HV Franeker Inleiding De Huurdersvereniging Franeker heeft in mei 2015 besloten om een onderzoek uit te voeren naar de gevolgen van de stijgende huurprijzen en daaraan verbonden overige

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011 Bouwfonds Proper ty Development 23-03-2011 EEN ONDERZOEK NAAR DE VERHUISGENEIGDHEID VAN SCHEEFWONERS EN DURE HUURDERS VAN CORPORATIEWONINGEN In de vastgoedsector zijn woningbouwcorporaties tegenwoordig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Twee rapportages over de benodigde omvang van de sociale huursector in Utrecht

Twee rapportages over de benodigde omvang van de sociale huursector in Utrecht Amsterdam, 24 mei 216 Betreft: Twee rapportages over de benodigde omvang van de sociale huursector in Utrecht Geachte lezer, Bij dit schrijven vindt u twee door Rigo opgestelde documenten over de benodigde

Nadere informatie

Woonlasten van huurders

Woonlasten van huurders RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlasten van huurders Huur- en energielasten in de gereguleerde huursector De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Woonwensen 2015 Gemeente Boxtel

Woonwensen 2015 Gemeente Boxtel Woonwensen 2015 Gemeente Boxtel O&S November 2015 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Huishoudens en hun woonsituatie 7 2.1 Doelgroep van beleid 7 2.2 Betaalbaarheid en scheefheid 10 2.3 Bouwwijze en aantal kamers

Nadere informatie

In de Herzieningswet en het Besluit Toegelaten Instellingen TERUG VAN WEGGEWEEST: PASSEND TOEWIJZEN

In de Herzieningswet en het Besluit Toegelaten Instellingen TERUG VAN WEGGEWEEST: PASSEND TOEWIJZEN 29 TERUG VAN WEGGEWEEST: PASSEND TOEWIJZEN Vanaf 2016 moeten corporaties huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag zoveel mogelijk huisvesten in woningen onder de aftoppingsgrens. Deze norm

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Doelgroepen- en woonlastenonderzoek

Doelgroepen- en woonlastenonderzoek RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl RAPPORT Doelgroepen- en woonlastenonderzoek gemeente Roosendaal De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Minimuminkomens in Leiden

Minimuminkomens in Leiden Juli 2012 ugu Minimuminkomens in Leiden Het CBS voert periodiek regionale inkomensonderzoeken uit, gebaseerd op gegevens van de belastingdienst. Momenteel zijn de meest actuele cijfers die van 2009. Uit

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten

Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten December 2013 Centraal in het onderzoek Wonen in Amsterdam staat de verhouding tussen de woningmarktsegmenten

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De achtergronden van hoge huurquotes - kiezen tussen prijs en kwaliteit? 5 oktober 2015 DATUM 5 oktober 2015 TITEL De achtergronden van hoge huurquotes

Nadere informatie

Woonwensen 2015 Gemeente Oss

Woonwensen 2015 Gemeente Oss Woonwensen 2015 Gemeente Oss O&S December 2015 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Huishoudens en hun woonsituatie 7 2.1 Doelgroep van beleid 7 2.2 Betaalbaarheid en scheefheid 10 2.3 Bouwwijze en aantal kamers

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

In opdracht van: Stadsregio Amsterdam, Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad, gemeente Almere, Ymere

In opdracht van: Stadsregio Amsterdam, Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad, gemeente Almere, Ymere Wonen in de regio Amsterdam In opdracht van: Stadsregio Amsterdam, Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad, gemeente Almere, Ymere Projectnummer: H. Booi A. Smits M. Hendriks D. Stojmenovska Bezoekadres:

Nadere informatie

2013D20434 LIJST VAN VRAGEN

2013D20434 LIJST VAN VRAGEN 2013D20434 LIJST VAN VRAGEN Nr. Vraag 1 In hoeverre komt het percentage van het aandeel sociale huurvoorraad met een huur tussen aftoppingsgrens en liberalisatiegrens overeen met het percentage van de

Nadere informatie

Raming van de omvang van de kernvoorraad in 2015

Raming van de omvang van de kernvoorraad in 2015 Notitie Raming van de omvang van de kernvoorraad in 2015 Methodiek, aannamen en berekening DSO/PSO/WVB 11 juni 2013 Samenvatting Achtergrond Gemeente en corporaties zijn in de prestatieafspraken 2010-215

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1163 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen SP: 'Ontwikkeling woonlasten in Leiden' Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. de beantwoording van

Nadere informatie

Sociale huursector op drift

Sociale huursector op drift Sociale huursector op drift Keynote speech Huurincasso Congres, NBC Congrescentrum, Nieuwegein, 28 maart 2017 Hugo Priemus, emeritus hoogleraar Technische Universiteit Delft 1 Actuele problemen op de woningmarkt

Nadere informatie

Woonlastenmonitor over 2013. Vergelijking van de woonlasten van huurders van Wold & Waard en alle huurders in Nederland

Woonlastenmonitor over 2013. Vergelijking van de woonlasten van huurders van Wold & Waard en alle huurders in Nederland Woonlastenmonitor over 2013 Vergelijking van de woonlasten van huurders van en alle huurders in Nederland Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WOONLASTEN... 4 2.1 Beïnvloedbare woonlasten- en baten... 4

Nadere informatie

De woningmarkt in Amstelveen

De woningmarkt in Amstelveen RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT De woningmarkt in Amstelveen Op basis van het Woononderzoek Nederland 2012 Schutsluis, Amstelveen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Gelderse regio Noord-Veluwe, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens 2. Betaalbaarheid

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

WOONKOSTEN IN BEELD. Rapportage

WOONKOSTEN IN BEELD. Rapportage WOONKOSTEN IN BEELD Een onderzoek naar de woongerelateerde kosten van Eindhovense huishoudens in de betaalbare huur- en koopsector in 2012. Rapportage Opdrachtgevers: Opdrachtnemer: Domein Trudo Woonbedrijf

Nadere informatie