VitaUithoorn. Babbel en breiclub: breien voor het goede doel. kijk ook op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VitaUithoorn. Babbel en breiclub: breien voor het goede doel. kijk ook op www.vitawelzijnenadvies.nl"

Transcriptie

1 informatieboekje voor inwoners van Uithoorn en De Kwakel VitaUithoorn juli t/m december 2015 nummer 3 kijk ook op Bilderdijkhof DT Uithoorn Babbel en breiclub: breien voor het goede doel

2 VitaUithoorn juli t/m december 2015 nummer 3 Uw derde leeftijd... Periodieke uitgave van Vita welzijn en advies. Bestemd voor alle ingezetenen van Uithoorn en de Kwakel. Verschijnt 3 x per jaar. Dit informatieboekje kan ook opgehaald worden bij het gemeentehuis, wijksteunpunt Bilderdijkhof en maatschappelijk werk Waterlinie. Redactie: Anja Ulkeman en Anita de Zwart Vita welzijn en advies, Dr. Willem Dreesweg 2, 1185 VB Amstelveen, T Website: Inhoudsopgave Pagina Uw derde leeftijd 1 Belangrijke aandachtspunten over dit boekje VitaUithoorn 2 Wat doet men zoal in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof? 3 Ons (jeugd)maatschappelijk werk vindt u in het gezondheidscentrum Waterlinie 3 De ouderenadviseur is er voor u! 4 Ontmoetingsgroep en Ontmoetingsgroep Plus 5 Alzheimer Café 6 Ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers dementerenden 6 Wat doet het Steunpunt Huiselijk Geweld? 7 Persoonsalarmering 8 Zilveronline: overwin je angst voor de digitale wereld 9 Wijksteunpunt Bilderdijkhof - weekprogramma 10 Wijksteunpunt Bilderdijkhof - activiteiten onder beheer van vrijwilligers 11 Wijksteunpunt Bilderdijkhof - Wandelt u mee met Elke Stap Telt? 13 Wijksteunpunt Bilderdijkhof - eigen activiteiten 14 Buurtsteunpunt de Legmeer 18 Inloopspreekuur Ouderenadviseur 18 Activiteitenoverzicht Buurthuis Ponderosa 19 FVU (Filatelisten Vereniging Uithoorn) 20 Repair Café Uithoorn 21 Ouderenbond Uithoorn 22 Amstelring Wijkzorg Contactgegevens Vita omslag Vita draagt geen verantwoordelijkheid voor diensten die door adverteerders worden aangeboden, ook niet voor de informatie van derden. Zie onze website voor actuele informatie. Mevr. van J. woonde in een grote vrijstaande woning toen haar man op 80 jarige leeftijd overleed. Haar man had een eigen bedrijf gehad en regelde thuis ook alle zaken. Zij bemoeide zich daar niet mee, nooit gedaan ook. Haar enige dochter woont in de USA. Haar vriendenkring was die van haar man. Binnen enkele maanden was ze van een geordend leven hard op weg naar een chaos. In wat de Belgen zo mooi de derde leeftijd noemen hebben veranderingen vaak een erg grote invloed op de kwaliteit van leven. De verhouding met lijf en leden wijzigt, de vriendenkring en familie wijzigt jaarlijks en steeds minder gaat vanzelf. Je aanpassen aan de nieuwe situatie is soms letterlijk een dagtaak. Janny kwam via de huisarts bij de ouderenadviseur. Samen hebben ze de situatie goed in kaart gebracht zodat ze weer greep kreeg op haar leven. De woning was wel erg groot voor haar alleen, en ook financieel zag het er minder rooskleurig uit dan zij altijd gedacht had. Met de inzet van deskundigen kon een nieuwe start gemaakt worden. Ze miste haar man en had behoefte aan iemand die goed kon luisteren, om het verdriet een plaats te geven en invulling te geven aan haar leven in deze nieuwe situatie. De ouderenadviseur bracht mevr. J. ook in contact met de maatschappelijke initiatieven in haar buurt, waar ze vrienden maakte en een sociaal netwerk kreeg. Als gastvrouw draait ze nu mee bij de bridgemiddagen. Al die tijd bleef ze contact houden met de ouderenadviseur. En nu nog, als er iets is kan ze contact opnemen met haar ouderenadviseur. Ouderenadvies heeft haar dienst kort en bondig samengevat: Zij ondersteunen u als de draaglast groter is dan de draagkracht en u het niet meer alleen kunt. In dit blad vindt u weer de vertrouwde informatie over alle welzijn- en zorgaanbod in Uithoorn en de activiteiten en cursussen die er georganiseerd worden. Voor naast de telefoon, zoals altijd. Vriendelijke groet Dion de Leuw, directeur VitaUithoorn 3 1

3 Belangrijke aandachtspunten over dit boekje VitaUithoorn 1 - Vrijwillige bijdrage De kosten voor het produceren van VitaUithoorn zijn aanzienlijk. Om dit boekje VitaUithoorn te kunnen blijven uitgeven willen wij u vragen om een vrijwillige bijdrage over te maken. Als richtlijn houden we 5, aan (Vita is een ANBI instelling). U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL15INGB t.n.v. Vita welzijn en advies. Wij danken u bij voorbaat. Dankzij uw bijdrage kunnen wij u blijven voorzien van informatie. 2 - Informatie via Dit informatieboekje VitaUithoorn komt 2x per jaar uit. Het kan zijn dat wij u tussendoor van informatie willen voorzien. Graag willen wij voor dat doel uw adres ontvangen. Als u dit nog niet heeft gedaan kunt u alsnog een mailtje sturen naar: (advertentie) Wat doet men zoal in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof? Mensen ontmoeten, een kopje koffie drinken of meedoen aan een activiteit? Dat kan bij wijksteunpunt Bilderdijkhof. Het wijksteunpunt is voor alle bewoners in Uithoorn en De Kwakel toegankelijk; voor informatie, advies, ondersteuning óf ontmoeting. Voor de activiteiten in Bilderdijkhof is Monique Sintenie als sociaal beheerder uw aanspreekpunt. Anja Ulkeman is werkzaam als activiteitencoach en u kunt haar tegenkomen in uw buurt. Spreekt u haar gerust aan als u een vraag heeft. In het wijksteunpunt worden diverse activiteiten begeleid door professionals. Activiteiten zoals yoga, conditietraining, pilates, tekenen/schilderen, naailes en zingen. Daarnaast worden er veel activiteiten georganiseerd door vrijwilligers c.q. wijkbewoners zoals de eetclub, klaverjas- en sjoelcompetities; maar ook het schenken van koffie/thee en het rondbrengen van nieuwsbrieven en dit nieuwe blad VitaUithoorn wordt gedaan door vrijwilligers. Een wijksteunpunt kan niet zonder deze vrijwilligers!! Wij werken ook samen met diverse organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Met elkaar zorgen we voor een passend samenhangend en divers aanbod van diensten en activiteiten en om mensen met elkaar te verbinden. Een wijksteunpunt is een middel om mensen de kans te geven mee te doen en mee te blijven doen in de samenleving. Er is speciaal aandacht voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Wij zien u graag een keer terug in ons wijksteunpunt!! En wist u dat u ook in Bilderdijkhof terecht kan voor een pedicure, kapster of schoonheidsspecialiste? Ons (jeugd) maatschappelijk werk vindt u in het gezondheidscentrum Waterlinie Het maatschappelijk werk helpt mensen als het even niet lukt om problemen zelf op te lossen. Iedereen maakt wel eens een moeilijke periode in het leven door. Dat kan komen door scheiding, opvoed- of relatieproblemen, omgaan met ziekten en achteruitgang van mogelijkheden, stress- of spanningsklachten, rouw- of verliesverwerking, problemen met het werk. Maatschappelijk werk kan helpen in deze periodes en ook bij praktische vragen over huisvesting, inkomen, werk, formulieren. Bij Vita welzijn en advies kan geen woning of uitkering aangevraagd worden. We kunnen wel informatie geven over regelingen en welke stappen er genomen kunnen worden. Het maatschappelijk werk denkt graag mee. Ook worden er diversen trainingen en thema-avonden georganiseerd, enkele voorbeelden hiervan zijn Opvoeding, Assertiviteit, Scheiding (zie: VitaUithoorn 3 2 VitaUithoorn 3 3

4 Omdat het maatschappelijk werk in het gezondheidscentrum Waterlinie is gevestigd zijn wij gemakkelijk te vinden en zitten dichtbij andere vormen van hulpverlening. Doorverwijzing en overleg met elkaar maakt dit goed mogelijk. Uiteraard zal dit altijd in overleg en met toestemming van de cliënt gebeuren. Wij hebben een eigen ingang en wachtruimte in het centrum. Inloopspreekuur maatschappelijk werk (maximaal 4 personen per keer): maandag uur, donderdag uur Telefonische bereikbaarheid maatschappelijk werk ( ): maandag uur, donderdag uur Per mail: Juridisch inloopspreekuur: woensdag (op de oneven weken): uur Inloopspreekuur Ouderenadvies: woensdag van uur Gezondheidscentrum Waterlinie, Koningin Maximalaan 30j, 1421 LC Uithoorn (spreekuur Bilderdijklaan 1 wordt hieronder genoemd). Inloopspreekuur voor bewoners van de Europarei: maandag uur en donderdag uur, Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59, 1422 LB Uithoorn, telefoon De ouderenadviseur is er voor u! De ouderenadviseur geeft informatie en advies op maat op het gebied van welzijn, zorg en wonen aan 65-plussers in Uithoorn. Wanneer u graag met iemand uw situatie wilt bespreken of als u ondersteuning nodig heeft bij het maken van een keuze, dan kan de ouderenadviseur u van dienst zijn. De ouderenadviseur geeft u informatie, advies en begeleiding, waarbij wordt gekeken naar uw specifieke situatie. Desgewenst kan de ouderenadviseur ook voor u bemiddelen. Uw wensen en belangen zijn het uitgangspunt. Wij ondersteunen en adviseren, ú blijft degene die de beslissing neemt. Ouderenadvies spreekuur Op het Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn. Telefonisch spreekuur ( ): maandag t/m donderdag uur. Susan de Graaff is op maandag en donderdag aanwezig. Brigit Wennink is op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig. Gezondheidscentrum Waterlinie bij het maatschappelijk werk iedere woensdag van tot uur. Susan de Graaff Ontmoetingsgroep en Ontmoetingsgroep Plus voor vergeetachtigen en hun mantelzorgers De Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen is bedoeld voor mensen waar meer aan de hand is dan gewone vergeetachtigheid. Het helpt deelnemers om te gaan met deze geheugenproblematiek en biedt mantelzorgers informatie en steun in het omgaan met de vergeetachtige persoon. Deelnemers kunnen maximaal drie dagen in de week (maandag, woensdag en vrijdag) gebruik maken van deze dagsociëteit. De dinsdag is een startdag. In groepsverband wordt er deelgenomen aan allerlei activiteiten die het geheugen prikkelen en stimuleren, zoals samen de krant lezen, bewegen en andere creatieve bezigheden. Het programma wordt uitgevoerd door een programmacoördinator, een activiteitenbegeleider en vrijwilligers. Mantelzorgers, dit zijn familieleden, vrienden of kennissen, nemen vaak een groot deel van de zorg voor de vergeetachtige persoon op zich. Dit kost veel tijd en energie. De Ontmoetingsgroep ondersteunt mantelzorgers om de zorg langer vol te houden door het aanbieden van een gespreksgroep voor mantelzorgers en individuele ondersteuning. De Ontmoetingsgroep Plus is een samenwerkingsverband tussen Vita welzijn en advies en Thuiszorgnet. De Plus-groep is een dagsociëteit waarbij het dagprogramma overeenkomt met de reguliere groep maar met een intensieve begeleiding, in combinatie met enige persoonlijke verzorging. Het aantal deelnemers is kleiner dan bij de reguliere groep. Voor deelname aan de Ontmoetingsgroep is het nodig om een gemeentelijke WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) beschikking of een WLZ (Wet Langdurige zorg) indicatie ter overbrugging aan te vragen. Ook een PGB (Persoons Gebonden Budget) kan worden aangewend voor het deelnemen aan de Ontmoetingsgroep. Wij geven u graag inlichten en advies over onze Ontmoetingsgroepen. Uithoorn Programmacoördinator: Caroline Vrijbergen Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn, Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Activiteitenbegeleiders: Monica van der Laan (reguliere groep) Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag. Jozephien Nagel (Plus-groep) Brigit Wennink VitaUithoorn 3 4 VitaUithoorn 3 5

5 Alzheimer Café 2015 Het Alzheimer Café is er voor iedereen, deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers, professionals, mensen uit de wijk. Iedereen die interesse heeft in het onderwerp of die zich verbonden voelt. Er staat een heerlijk kopje koffie/thee voor u klaar en de toegang is gratis. Voor het Alzheimer Café worden gastsprekers uitgenodigd, die een specifiek aandachtsgebied vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld een huisarts, geriater, casemanager etc. In de vorm van een interview worden de onderwerpen uitgediept. Na de behandeling van een thema is er een korte pauze. Maar zoals het in een echt café ook gaat is er in de pauze tijd voor een drankje en een praatje. Na de pauze worden de bezoekers in de gelegenheid gesteld om aan de gastspreker vragen te stellen. Ik hoop u op de volgende data graag welkom te heten: Plaats: Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn Tijd: inloop vanaf uur, aanvang gastspreker uur 3 september: Thom en Sjef zijn dertig jaar samen als blijkt dat Thom aan het dementeren is... Langzaam ziet Sjef zijn bruisende, intelligente en sociale partner veranderen in een onzekere en opvliegende man. Hij raakt hier aanvankelijk door in verwarring, tot hij begrijpt dat er echt iets mis is met Thom. Sjef komt zijn ervaringen met ons delen. Sjef van Bommel, Auteur van het boek Ik ben niet kwijt 5 november: Omgaan met gedragsveranderingen bij mensen met dementie Martin Kat werkt als ouderenpsychiater in het Medisch Centrum Alkmaar, afdeling Klinische Geriatrie. Daarnaast is hij consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen. Organisatie Het Alzheimer Café is een samenwerkingsproject van Alzheimer Nederland met Mantelzorg en Meer, Casemanager Uithoorn, Ouderenbonden, een praktijkondersteuner van een huisartsenpraktijk in Uithoorn en Vita welzijn en advies vertegenwoordigt door Caroline Vrijbergen coördinator van de Ontmoetingsgroepen Uithoorn. Ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie Samen met Mantelzorg en Meer biedt Vita welzijn en advies een ondersteuningsprogramma aan voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie. Wanneer zij thuis wonen draagt hun mantelzorger, vaak hun partner, dag en nacht de zorg. Daarnaast kunnen er meerdere mantelzorgers betrokken zijn, bijvoorbeeld de kinderen, een broer of zus. Mantelzorger voor iemand met dementie kan zwaar maar ook eenzaam zijn. Door te praten met lotgenoten kan je je zorgen delen. Er zijn gespreksgroepen voor partners van iemand met dementie en gespreksgroepen voor kinderen van een ouder met dementie. Deelname kan per bijeenkomst. Gesprekgroep voor de mantelzorger (partner) uur, Bilderdijkhof 1 Uithoorn maandag 1 juni maandag 6 juli maandag 7 september maandag 5 oktober maandag 2 november maandag 7 december Aanmelden kan via de Ontmoetingsgroepen Uithoorn: Gesprekgroep voor kinderen van een ouder met dementie uur in de avond, Bilderdijkhof 1 Uithoorn maandag 8 juni maandag 14 september maandag 23 november Aanmelden kan bij Mantelzorg en Meer: of of via de Ontmoetingsgroepen Uithoorn: Wat doet het Steunpunt Huiselijk Geweld? Voor wie: Het SHG is het aanspreekpunt voor alle vragen over (en hulpverlening aan) slachtoffers en plegers van huiselijk geweld. Mannen, vrouwen, kinderen, maar ook verontruste omstanders en getuigen van huiselijk geweld. Ook professionals kunnen het SHG consulteren over huiselijk geweld problematiek. Wat is huiselijk geweld: Huiselijk geweld speelt zich af binnen de huiselijke sfeer en is vaak niet direct zichtbaar voor de omgeving. Het valt buiten de sociale controle, komt in alle sociaal-economische klassen voor en is de meest omvangrijke geweldsvorm in onze samenleving. Huiselijk geweld kent allerlei gradaties zoals vernederen, treiteren, geestelijke of lichamelijke mishandeling, seksueel geweld en overmatige controle van geld, telefoneren en sociale contacten. Doorgaans ligt hier een verstoorde machtsverhouding aan ten grondslag en de behoefte macht uit te oefenen. Zowel mannen als vrouwen maken zich hieraan schuldig. Hoe te doorbreken: Het ontstane geweld is binnen relaties vaak een sluipend proces dat veel schulden schaamtegevoelens met zich meebrengt. Contact zoeken met het SHG is voor bijna alle slachtoffers en plegers een grote stap. Om het geweld te doen stoppen is het belangrijk over deze situatie met iemand te praten met als doel de spiraal van geweld te doorbreken en veiligheidsafspraken te maken. VitaUithoorn 3 6 VitaUithoorn 3 7

6 Wat bieden wij: Het SHG biedt de mogelijkheid telefonisch, per en in direct contact met betrokkenen in gesprek te gaan. Met als doel zicht te krijgen op de vaak complexe problematiek en te sturen naar veiligheid voor alle betrokkenen. Soms wordt er een huisverbod opgelegd. Een intensief middel om het geweld te doorbreken. Het SHG is verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie van dit middel. Mensen met huiselijk geweld ervaringen (recent, maar ook in het verleden) kunnen gebruik maken van ons groepsaanbod: de empowermenttraining. De ervaring leert dat deelname aan deze groep een positief effect heeft op de verwerking en het vergroten van assertiviteit m.b.t. het geweld. De zelfredzaamheid vergroot door het herkennen en oplossen van signalen van geweld en de kans op herhaling vermindert. Voor informatie, advies en aanmelding voor de groepen kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en uur bellen naar Vita welzijn en advies: Mailadres: Wijkagenten in Uithoorn: Wijkagent Thamerdal & Industriegebied Peter ten Brink, Wijkagent Meerwijk / Oude dorp Chris van Gool, Wijkagent Zijdelwaard Jeroen van den Hoorn, Wijkagent Kwakel Martijn Verheijen, Wijkagent Legmeer Hans Wijnstra, Persoonsalarmering U woont zelfstandig en u bent bang dat niemand te bereiken is als u valt of in de problemen komt. Het alarmtoestel van Vita is één van de producten die u meer veiligheid in en om het huis biedt. Het alarmtoestel wordt gebruikt in combinatie met een telefoontoestel en is standaard voorzien van een draagbare alarmzender van maar 15 gram. Vita heeft meer dan 900 alarmapparaten tot haar beschikking. Deze toestellen staan bij ouderen (en ook bij enkele jongeren). 24 uur per dag kan contact gemaakt worden met een meldcentrale. Deze meldcentrale neemt contact op met door u zelf gekozen hulpverleners. U kunt kiezen uit sociale alarmopvolging, dit zijn familie, buren, kennissen of u kiest voor professionele alarmopvolging door de ATA (thuiszorg). Steeds meer ouderen gaan tot de aanschaf van zo n alarmapparaat over. Het geeft veel mensen het gevoel, dat als er iets is, je snel iemand kunt bereiken. Indien u verzekerd bent bij Zorg en Zekerheid en u heeft een medische verklaring van huisarts of specialist: maandbedrag 5,75; u betaalt eenmalig 25, servicekosten. U bent niet verzekerd bij Zorg en Zekerheid of u heeft geen medische verklaring: maandbedrag 22, ; u betaalt eenmalig 49,50 aansluit- en servicekosten. Wanneer u gebruik wilt maken van de professionele achterwacht van de ATA betaalt u hiervoor een bijdrage van 12, per maand. Deze bijdrage wordt niet door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid vergoed. Betaling geschiedt d.m.v. automatische incasso. Een kastje en een zender, meer is het niet! Heeft u interesse, neem dan contact op met Vita, telefoon Zilveronline: overwin je angst voor de digitale wereld Al meer dan honderd ouderen in onze regio hebben met behulp van Zilveronline de stap naar de digitale wereld gezet. Onder de groep ouderen, boven de 75, zijn nog relatief de meeste mensen die geen toegang hebben tot de digitale wereld. Mensen die altijd gedacht hebben dat ze geen computer nodig zouden hebben, dat het hun tijd wel zou duren. Zilveronline biedt vooral die mensen de kans die de stap nooit hebben gezet, of er mee gestopt zijn, mensen met computerangst, maar mensen die nog interesses hebben, die toch willen bijblijven en die ook bij afnemende gezondheid langer zelfstandig zullen moeten blijven. Hen helpen aan te haken bij de digitale ontwikkelingen, dat is het doel van Zilveronline. Je maakt zo je wereld groter, haalt de wereld naar je toe. In groepjes van ongeveer 8 personen leren mensen omgaan met een ipad. Daar is een speciale toepassing voor gemaakt zodat men kan oefenen in een veilige omgeving. Het begint eerst met vertrouwd raken, over de angst heen, de angst om fouten te maken of het apparaat stuk te maken. Geoefend wordt met het dagelijks sturen van berichten naar de andere deelnemers, het groepsgesprek. Fouten maken mag! In acht bijeenkomsten onder leiding van vrijwillige begeleiders wordt de basis gelegd, men leert vertrouwd te raken met de ipad, en, Internet verkennen en verschillende toepassingen uitproberen. Om deel te nemen heeft men thuis draadloos Internet, ook wel wifi genoemd nodig. En een ipad. Voor diegenen die nog twijfelen of het wel iets voor hen is, wordt de mogelijkheid van een bruikleen Ipad geboden. In september start er weer een nieuwe cursus in de Bilderdijkhof en/of Ponderosa. Voor informatie belt u met telefoon Aan het huren van een alarmapparaat zijn kosten verbonden. VitaVitaUithoorn 3 8 VitaUithoorn 3 9

7 Bilderdijkhof wijksteunpunt Wijksteunpunt Bilderdijkhof Bilderdijkhof DT Uithoorn Weekprogramma Bilderdijkhof Maandag Kapster, volgens afspraak, tel Babbel- en breiclub Stoelhonkbal o.l.v. Lydia de Rijk, info bij de docent 13: Vitaal bewegen Creatieve middag (kaarten maken) Tekenen/schilderen 55+, o.l.v. Joke Tielrooy Yoga o.l.v. Jannie Zeij, info bij de docent Koffie speciaal Bridgeclub, contactpersoon mw. G van Zelst, tel ANBO/KBO soos (biljarten en klaverjassen) Vrijdag Koersballen Wandelen (3e vrijdag) Sjoelclub (2e vrijdag) Bingo (3e vrijdag) Speciale activiteit (laatste vrijdag) Zaterdag Filatelistenvereniging Ruilbeurs (1e zaterdag) Zie hieronder voor meer informatie over de activiteiten. Activiteiten onder beheer van vrijwilligers Bilderdijkhof wijksteunpunt Dinsdag sportief wandelen o.l.v. Lydia de Rijk, tel Schoonheidsspecialiste Charity, volgens afspraak, tel Kaarten maken Zanginstuif (1e en 3e dinsdag) o.l.v. Harry Lichtendahl Geheugenfitness (2e en 4e dinsdag) Apetito - eetclub Spellenmiddag (niet op de 2e dinsdag) ANBO-bingo (elke 2e dinsdag) 19:00-23:00 Fotokring 19:00-23:00 Filatelistenvereniging (clubavond, 4e dinsdagavond) smartlappenkoor o.l.v. Louise Prins (1e en 3e dinsdag) Woensdag Pedicure Arnold Borst, tel of :00 Argonaut (1e woensdag) Biljartenclub Huiskamergroep Bewegen op Muziek Bingo in Buurtnest (4e woensdag) SV de Amstel, schaakvereniging (alle leeftijden) Donderdag Pedicure Arnold Borst, tel of Conditie (MBVO) training o.l.v. Lydia de Rijk (twee groepen) Boeken- en puzzelkast Heeft u boeken en/of legpuzzels staan die u al gelezen of gemaakt heeft en waar u toch niets meer mee doet? Wij zijn op zoek naar goed leesbare boeken en legpuzzels die in goede staat zijn. Graag geen puzzels waarbij stukjes ontbreken. Wij plaatsen deze dan in de boekenkast en verkopen deze weer voor een lage prijs. De opbrengst wordt besteed aan de aanschaf van materialen en aankleding van de zaal. Gebruik/verhuur van de ruimte in het wijksteunpunt Op enkele dagdelen, zoals in het weekend, dinsdag, vrijdagmiddag, in de vakantiemaanden of op enkele avonden door de week kunt bij het wijksteunpunt Bilderdijkhof terecht voor het gebruik van een ruimte. Dit kan een vaste activiteit zijn of eenmalig (een workshop of een verjaardag). Babbel- en breiclub De dames van deze club komen iedere maandag tussen en uur bij elkaar onder leiding van Loes, gewoon gezellig praten en breien tegelijk. Er wordt gebreid voor goede doelen. Er is vanuit de organisatie Zending over Grenzen veel bewondering voor de gemaakte truien, sjaals, mutsen, sokken, etc. U betaalt 1,- per keer, dit is exclusief koffie/thee. Hebt u nog wol over en doet u er niets meer mee, dan stellen de dames het op prijs als u een keertje langskomt op maandagochtend. Bingo Bilderdijkhof, iedere 3e vrijdag van de maand, aanvang om uur. Buurtnest, iedere 4e woensdag van de maand, aanvang om uur. VitaUithoorn 3 10 VitaUithoorn 3 11

8 Bilderdijkhof wijksteunpunt Geheugenfitness Om uw geheugen op peil te houden kunt u uw geheugen zelf trainen door te puzzelen, meedoen aan quizzen en spelletjes op het gebied van geheugentraining. Omdat het stimulerend en gezellig is dit met elkaar te doen willen wij u hiervoor de gelegenheid bieden op de 2e en 4e dinsdag van de maand van tot uur. Kosten 1,, exclusief koffie/thee. Huiskamergroep De huiskamergroep komt op woensdag (van tot uur) bij elkaar en is bedoeld voor ouderen, die om verschillende redenen aan huis gebonden zijn en hierdoor in een isolement dreigen te raken. De vaste onderdelen van het programma zijn gezamenlijk koffie drinken en een eenvoudige lunch. De rest van het programma wordt ingevuld door de deelnemers en in samenwerking met de vrijwilligers. Kosten: 6,. Koffie/thee speciaalgroep Doel van deze activiteiten is ouderen, onder het genot van een kopje koffie/thee in gelegenheid te stellen (nieuwe) contacten te leggen met leeftijdgenoten. De groep komt wekelijks op donderdag van tot uur bijeen. Vier vrijwilligers begeleiden deze groep. De deelnemers kunnen hun ervaringen delen met anderen. In overleg met de deelnemers komen speciale onderwerpen aanbod waarvoor zo nodig een gastspreker wordt uitgenodigd. Maandelijks wordt er een warme lunch geserveerd door de vrijwilligers. Kosten: 2,, inclusief een kopje koffie of thee. Kaarten maken Iedere maandag van tot uur en dinsdag van tot uur kunt u bij ons terecht om kaarten te maken. To en Loes zijn de contactpersonen voor deze activiteit. Er is materiaal aanwezig waar u mee aan de slag kunt. De gemaakte kaarten worden verkocht, de opbrengst gaat naar de aankleding van het wijksteunpunt. Kosten: 1,, exclusief koffie of thee. Spel Iedere dinsdag (behalve de 2e van de maand) kunt u tussen en uur terecht om met elkaar een spel te spelen: rummikub, canasta, triominos, etc. Kosten: 1,, exclusief koffie of thee. Sjoelclub Elke 2e vrijdag van de maand (niet in de maanden juni-augustus) is op vrijdagmiddag de sjoelclub actief in de Bilderdijkhof. Aanvang is om uur en de kosten zijn 3,. Er wordt competitie gespeeld en er is altijd prijs. Deze middag is o.l.v. Wil Veldhoen. U bent welkom. Wandelen Als het weer het toelaat gaan André en Jan op de 3e vrijdag van de maand om uur wandelen. Zij organiseren samen deze ochtend, maar u loopt wel op eigen risico. U wandelt deze morgen ±5 kilometer. Kosten 2,50, inclusief één kopje voor én na de wandeling. Zang-instuif Zingt u graag of wilt het eens proberen, dan bent u welkom op de 1e en 3e dinsdag van de maand van tot uur. Het gezellige koor wordt begeleid door Harry. Kosten: 1,, exclusief koffie of thee. Wandelt u mee met Elke Stap Telt? Een stappenteller, persoonlijke opbouwplannen, verbeteren van de conditie, samen wandelen en gezelligheid. Het zijn enkele ingrediënten van het succesvolle wandeltrainingsprogramma Elke stap telt. In tien weken tijd je conditie zo verbeteren dat je moeiteloos meewandelt met onze plaatselijke wandelvereniging. Of als min of meer ervaren wandelaar toewerken naar het wandelen van grotere afstanden. Dat is in het kort het doel van Elke stap telt. Het wandelprogramma is voor iedereen verschillend. Elke deelnemer werkt op zijn of haar eigen niveau aan de conditie. Voor de eerste wandelbijeenkomst wordt er een wandeltest afgenomen. Aan de hand van de testresultaten wordt per deelnemer het instapniveau bepaald en krijgt iedereen een stappenteller en een individueel opbouwprogramma. Naast het opbouwen van de conditie, is het ook heel gezellig om mee te doen. Wekelijks komen alle deelnemers bij elkaar om hun nieuwe weekschema op te halen, ervaringen uit te wisselen en samen een mooie wandeling te maken. Zo ontmoet je andere deelnemers en kun je afspreken om ook gedurende de week samen met iemand te wandelen. Tijdens een aantal bijeenkomsten wordt er ook voorlichting gegeven over gezondheid gerelateerde onderwerpen, bijvoorbeeld over een actieve leefstijl, gezonde voeding, juiste wandeluitrusting, regulier sportaanbod of natuurbeleving. Een unieke combinatie van sportiviteit en gezelligheid! Op vrijdag 4 september vinden twee informatiebijeenkomsten over het project plaats: Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27 om uur; Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 om uur. Daar kun je je ook aanmelden voor deelname aan Elke stap telt. Geïnteresseerde senioren kunnen zich aanmelden bij Fenke van Rossum via of (Anja Ulkeman, ). Zowel niet-actieve, minder actieve als sportieve 55-plussers kunnen deelnemen. Wilt u niet deelnemen aan het project als wandelaar, maar wel als vrijwilliger en maatje meewandelen, geef u dan ook op! Extra voeten zijn altijd welkom. Bilderdijkhof wijksteunpunt VitaUithoorn 3 12 VitaUithoorn 3 13

9 Bilderdijkhof wijksteunpunt Bilderdijkhof activiteiten Bewegingsactiviteiten/conditietrainingen (MBVO) De activiteiten zijn aangepast aan uw wensen en fysieke mogelijkheden. Het gaat om zinvolle en gevarieerde bewegingsactiviteiten zoals gymnastiekoefeningen of spelvormen waaraan veel plezier wordt beleefd. MBVO is, juist op latere leeftijd, een uitstekende manier om gezondheidsklachten te voorkomen, uw conditie op peil te houden (of zelfs te verbeteren). Daarnaast is het een mooie manier om in contact te komen met leeftijdsgenoten. Na de les wordt er gezamenlijk een kopje thee gedronken. U kunt altijd een proefles volgen. Op de volgende dagen kunt u terecht voor de MBVO-activiteiten: Bilderdijkhof Maandag, van tot uur (1 groep), docent Cisca van Straaten Donderdag, van tot uur (2 groepen), docent Lydia de Rijk Buurtnest (in eigen beheer, voor info: ) Woensdag, van tot uur, docent Anneke Lambregts Dorpshuis de Quakel in de Kwakel Woensdag, van tot uur, docent Henny Kouwen Pondorosa Woensdag, van tot uur, docent Henny Kouwen Schilderen en tekenen voor 55+ Docent: Joke Tielrooy Dag en tijd: maandag, uur Kosten: 30 lessen, 225, Minimum deelnemers: 12 Dit is een ontspannen cursus voor beginners en gevorderden. Samen je talenten (heeft iedereen) ontwikkelen. Bij het nabespreken leren we van elkaar. Geen drempelvrees dus, ieder krijgt individuele begeleiding en vaak doen we ook een opdracht samen. Alle technieken komen aan bod, maar het goed leren kijken, ieder op z n eigen manier is heel belangrijk. Er is materiaal aanwezig, maar eigen inbreng is wenselijk. Filatelistenvereniging Uithoorn Iedere 4e dinsdag van de maand clubavond van tot uur en iedere 1e zaterdag ruilbeurs om uur (niet in de maanden juli en augustus) Voor informatie kunt u terecht bij de secretaris dhr. Drost, tel Schaakvereniging Schaakvereniging De Amstel is een gezellige vereniging met 40 volwassenen en bijna 50 jeugdspelers. De jeugd schaakt van tot en de senioren beginnen om Belangstellenden kunnen altijd komen kijken en eventueel drie avonden meespelen. Wij spelen iedere woensdagavond in het wijksteunpunt Bilderdijkhof aan het Bilderdijkhof 1 in Uithoorn. Meer informatie: bekijken of bellen met Piet Geertsema op tel Bilderdijkhof wijksteunpunt Sportief wandelen Sportief wandelen, iedere dinsdag van tot uur, is zeer geschikt voor senioren, voor ongetrainde mensen. U dient zich wel zelfstandig te kunnen bewegen (geen rollator). Met sportief wandelen kunt u op een verantwoorde en ontspannen manier uw fitheid verbeteren en onderhouden. Lydia de Rijk, gediplomeerd docent, organiseert deze activiteit. Na het wandelen is er gelegenheid in het wijksteunpunt om met elkaar koffie te drinken. Voor informatie kunt u bellen met Lydia de Rijk: telefoon Bewegen op Muziek Tijdens deze activiteit, op woensdag van tot uur onder deskundige begeleiding van Maria Perry, worden dansen uit diverse landen gevarieerd in tempo en opstelling geleerd en beoefend. Gezelligheid staat voorop, dansen is plezier voor iedereen. Voor deze activiteit is het niet nodig een partner mee te nemen. Fotokring Fotokring Uithoorn, opgericht in 1971, is een fotoclub waar iedereen die de fotografie als hobby heeft terecht kan. De Fotokring geeft leden de gelegenheid om in een gezellige en ongedwongen sfeer dieper in te gaan op de veelzijdigheid van fotografie. Er worden geen cursussen gegeven maar aan de hand van een interessant activiteitenprogramma wordt geprobeerd de leden te stimuleren en te activeren. Zelfwerkzaamheid is daarbij belangrijk. Het motto is al doende leert men. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn: besprekingen van fotowerk, wedstrijden, exposities, fototrips, doe-avonden en presentaties. De bijeenkomsten worden op dinsdagavond om de twee weken gehouden in de maanden september tot en met mei. Het is mogelijk om geheel vrijblijvend een avond bij te wonen en de sfeer te proeven als u even laat weten dat u komt. Dat kan via adres: fotokringuithoorn.nl. Middels dit adres kan ook verdere informatie verkregen worden of kijk daarvoor op de website: Koersballen in Bilderdijkhof Koersballen is van oorsprong een Australische sport en lijkt enigszins op jeu de boules. Bewegen is gezond en daarom wordt er in het teken van meer bewegen voor ouderen steeds meer koersbal gespeeld. Er is geen kracht voor nodig, zodat iedereen gelijke kansen heeft. Bij koersbal spelen doorgaans twee partijen tegen elkaar, waar heren en dames aan mee kunnen doen. Iedere vrijdag in de Bilderdijkhof van tot uur. Stoelhonkbal; een gezellig spel! Iedere maandag wordt er stoelhonkbal gespeeld in de Bilderdijkhof. Een mengeling van spanning, inspanning en ontspanning. Het is een spel waarin 2 teams tegenover elkaar staan. Competitie, maar ook een hele gezellige sfeer waarin samen gespeeld wordt onder leiding van een scheidsrechter. VitaUithoorn 3 14 VitaUithoorn 3 15

10 Bilderdijkhof wijksteunpunt Wat is het dan? De spelregels zijn vergelijkbaar met honkbal; 2 teams, 3 honken (dat zijn stoelen), thuisplaat en homeruns. Er wordt echter niet met een bal en knuppel gespeeld maar de deelnemers hebben 3 zakjes die in een bak op 3 meter afstand gegooid moeten worden. In die bak zitten 9 gaten die corresponderen met de honken (1ste, 2de, 3de honk, uit en natuurlijk homerun). Inmiddels wordt door meer dan 65 teams in Nederland stoelhonkbal gespeeld. Er wordt door dames en heren met veel animo aan meegedaan. Wilt u een balletje meegooien? Dat kan! Op maandag van tot uur in de grote zaal van de Bilderdijkhof. Voor meer info kunt u bellen met Lydia de Rijk: (advertentie) (advertenties) of VitaUithoorn 3 16 VitaUithoorn 3 17

11 Buurtsteunpunt de Legmeer Het Buurtsteunpunt Legmeer, Legmeerplein 26, naast kapper Hair Sensation, wordt gebruikt als veiligheidssteunpunt voor de politie en medewerkers van Radar. Er worden door Buurtbeheer activiteiten georganiseerd vanuit het Steunpunt, zoals de Kerstactiviteit, de opschoondag, Koningsdag, het vullen van bloembakken aan de lantaarnpalen etc. Tijdens het wekelijkse inloopspreekuur op woensdagmorgen van tot uur staat de koffie klaar voor bewoners voor vragen of overleg. Verder wordt het Steunpunt veel gebruikt als overlegruimte om met derden te spreken over allerlei zaken, die de wijk aangaan. Op maandagavond 22 september is er bewonersoverleg. Op zaterdag 27 september gaan we mee doen met de Burendag. Activiteiten staan gepland tussen en uur. Een van de onderdelen is wederom een informatiemarktje waar o.a. politie, Buurtbeheer en Eigen Haard aanwezig zullen zijn. De bedoeling is om van dit Steunpunt een soort huiskamer voor de wijk te maken, waar gelegenheid is elkaar te ontmoeten en initiatieven vanuit de wijk te steunen. Heeft u daar ideeën over, laat het weten via Er wordt elke 1e en 3e maandagmiddag van de maand (behalve in juli en augustus!) een ontmoetingsmiddag van Vita georganiseerd van tot uur. U bent van harte welkom! Voor deze middagen zijn we nog op zoek naar personen die graag willen klaverjassen! Loop ook eens binnen tijdens ons inloopspreekuur op woensdag van uur! De koffie staat klaar! Namens Buurtbeheer de Legmeer, Marga Moeijes Inloopspreekuur Ouderenadviseur Op de 1e en 3e maandag van de maand zal, van tot uur, een ouderenadviseur (voor 65-plussers) aanwezig zijn in de buurtkamer. Zij geeft informatie en advies op maat op het gebied van: welzijn: activiteiten, dagbesteding, vrijwilligerswerk en dagopvang. welbevinden: levensvragen, rouw, eenzaamheid of geheugenproblematiek. wonen: aanpassingen aan huidige woning of woningen met dienstverlening, seniorenwoningen, verzorgingshuis of verpleegtehuis. zorg: huishoudelijke zorg, boodschappenhulp, hulp bij persoonlijke verzorging en dagverzorging. voorzieningen: maaltijden aan huis, een eettafel bij u in de buurt, personenalarmering, vervoer e.d. Activiteitenoverzicht Buurthuis Ponderosa Plesmanlaan 27, 1421 XM Uithoorn, telefoon Voorlopig programma Maandag wekelijks vanaf Yoga-cursus (Mevr. J. Zeij ) wekelijks vanaf Klaverjassen (Mevr. P. Nicolai ) wekelijks vanaf Vrij biljarten (Hr. P. de Blieck ) wekelijks vanaf Damesbiljartclub V.O.P. (Mevr. B. van Oostwaard ) Dinsdag wekelijks vanaf Yoga-cursus (Mevr. J. Zeij ) wekelijks vanaf Biljartclub Het Oude Dorp (Hr. S. Nicolai ) Woensdag wekelijks vanaf OASE damesbiljarten (info tijdens activiteit) wekelijks vanaf Ouderen gymnastiek VITA Welzijn (info tijdens activiteit) wekelijks vanaf OASE herenbiljarten (info tijdens activiteit) wekelijks gehele jaar Weight Watchers (info tijdens activiteit) Donderdag wekelijks vanaf Biljartclub Cyclus (info tijdens activiteit) wekelijks vanaf Klaverjasclub Het Wapen van Uithoorn (info: Mevr. I. Niewzwaag ) Vrijdag wekelijks vanaf Klaverjassen (Hr. A. van Vliet ) De ouderenadviseur kan u ondersteunen bij het maken van keuzes bij bovengenoemde onderwerpen. Voor het stellen van vragen of het maken van een afspraak kunt u het ouderenadvies in Uithoorn is ook telefonisch benaderen. Van maandag t/m donderdag : of VitaUithoorn 3 18 VitaUithoorn 3 19

12 FVU (Filatelisten Vereniging Uithoorn) De vereniging is opgericht 16 september 1964 dus hebben we in 2014 / 2015 ons 50-jarig jubileum gevierd. Wat doen we? We verzamelen postzegels op alle mogelijke manieren. Activiteiten zijn: Maandelijks op de 4e dinsdagavond een avondbijeenkomst (aanvang uur, eindtijd ongeveer uur) waar geruild en geveild wordt. Elke eerste zaterdag van de maand (aanvang uur en eindtijd uur) een voor iedereen (leden gratis) toegankelijke ruilbeurs. Rondzendverkeer. Dit betekent boekjes, waarin betere zegels worden geplakt, die de leden eruit kunnen halen tegen een kleine vergoeding. Even voor de zekerheid enkele data en plaats: Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, Uithoorn. Zaterdagen: in 2015 op 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december (sinterklaasdag!!) en in 2016 op 2 januari, 6 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei en 4 juni. Dinsdagavonden: in 2015 op 22 september, 27 oktober, 24 november en 22 december (tevens feestelijke afsluiting in december) en in 2016 op 26 januari, 23 februari, 22 maart, 26 april en 24 mei. Op beide bijeenkomsten zijn zogenaamde stuiverboeken beschikbaar, gevuld met zegels door de leden met hun dubbele materiaal, die er dan uitgehaald kunnen worden voor 5 eurocent per stuk. Dit is allemaal technische informatie. Postzegels verzamelen biedt meer, dan alleen maar verzamelen. Je krijgt afhankelijk van de keuzes die je maakt voor een thematische verzameling of een landen verzameling veel extra kennis. Elk land biedt zo zijn eigen informatie en juist geschiedkundig kun je veel leren over een land. Op dezelfde manier kun je bij een thema veel leren over jouw hobby. Dat kan zeer divers zijn, zoals dieren, motoren, auto s, vliegtuigen, enz. Maar wat in feite nog veel belangrijker is zijn de sociale contacten. Zie de foto van het jubileum hieronder. Je leert binnen een gemeente mensen kennen, die eenzelfde hobby hebben. Helaas leert de praktijk dat de jeugd, dat veelal digitaal doet, maar voor de ouderen onder ons: kom eens langs en kijk op de zolder wat u nog heeft liggen. Vaak het begin van een nieuwe hobby. Kijk ook eens in de gang bij de Bilderdijkhof, waar enige kavels hangen. A. Stolp, voorzitter FVU. Repair Café Uithoorn Het Repair café in Uithoorn vindt plaats op elke 1e en 3e woensdagmiddag van de maand.. Deze wordt gehouden in t Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59. Er is volop gelegenheid voor inwoners van Uithoorn om met de medewerkers te onderzoeken of het meegenomen voorwerp nog gerepareerd kan worden.tussen uur en uur zijn diverse vakkundige medewerkers aanwezig. Koffiezetters, kunstwerken, lasactiviteiten, fietsen, truien, blue ray speler, laptop gaan vaak met de eigenaar weer in betere staat de deur uit. Kan het niet gerepareerd worden, heeft de bezoeker vaak toch een leuke middag beleefd. Dit blijkt ook uit de vrijwillige bijdrages die in de fooien pot achter gelaten worden. Voldoende gereedschap en materialen zijn aanwezig of worden eerst door eigenaren aangeschaft en dan gebruikt (voeding, zekering, aandrijfriempjes, fietsbanden) Ook de medewerkers beleven veel gezelligheid en er worden na afloop ideeën uitgewisseld over verdere voortgang en uitbreiding van faciliteiten. Een aantal bezoekers heeft zich ook aangemeld om ook mee te willen gaan helpen, het zien doen maakt veel mensen enthousiast. Jan Bruning Extra vrijwilligers: meld je aan, het is echt heel leuk! Ambachtelijke en handige mannen en vrouwen met een tic om nuttig te willen zijn. Gereedschappen inzameling: Er is veel gereedschap bij de mensen dat niet/nooit gebruikt wordt; ga dat eens na en schenk dit aan het Repair Café. Af te geven aan medewerkers van Buurtnest (Arthur van Schendellaan 59) en Wijksteunpunt Bilderdijkhof (Bilderdijkhof 1). Contact: VitaUithoorn 3 20 VitaUithoorn 3 21

13 Ouderenbonden Uithoorn Algemeen De ouderenbonden van Uithoorn, KBO en ANBO, zijn aan de tijd aangepaste verenigingen die ieder op zich aangesloten zijn bij de gelijknamige landelijke bonden van senioren. Deze treden op als belangenbehartiger voor de ouderen. Dat betekent dat zij, daar waar deze belangen in het geding zijn, activiteiten ontwikkelen om tot verbetering te komen. U kunt daarbij denken aan alle mogelijke onderwerpen die voor senioren belangrijk zijn. De Uithoornse afdelingen van KBO en ANBO hebben enige tijd geleden besloten om de krachten te bundelen en bijna al hun activiteiten gezamenlijk uit te voeren. Zij staan er voor om de belangen van hun leden te behartigen en hen met alledaagse zaken te ondersteunen. Zoals met het invullen van belasting- en andere formulieren, aanspreekpunt zijn voor dagelijkse kleine problemen, contacten te onderhouden met overheidsinstanties en de Participatieraad enz. Ook organiseren zij een breed scala aan activiteiten voor de leden. Een van de bijkomende voordelen is om de gezamenlijke kosten in de hand te kunnen houden zonder de ledenbijdrage te moeten verhogen. Ontspanning, verdrijven van het alleen zijn, plezier Al vele jaren zorgen ANBO en KBO voor een grote verscheidenheid in ontspanning voor hun leden. Elke week, op donderdagmiddag, van tot uur komt er beweging in het wijksteunpunt Bilderdijkhof van Vita. Er verdwijnen schotten, er wordt volop met tafels en stoelen gezeuld, papieren verschijnen, dozen met kaarten worden op de tafels gelegd. In een andere hoek wordt er een biljart opgepompt (althans daar lijkt het op), er worden gezelschapspelen klaargezet. En dat allemaal omdat er zo n 80 senioren van de diversen bonden hun wekelijkse instuif hebben. Elke tweede dinsdag van de maand zijn de ijverige mieren weer bezig maar nu voor de maandelijkse bingomiddag. Op beide evenementen zijn er gastvrouwen in de weer, zetten kopjes, melk en suiker op de verschoven tafels en langzaam stromen beide, maar dan een ruimte, zalen vol. Maar we doen meer. We organiseren elk jaar een vakantie naar een hotel, onze dagtochten zijn wereldberoemd in Uithoorn. Driemaal per jaar staat de bus op een geplande dag om uur gereed op het Potgieterplein. Dit alles kan niet zonder de broodnodige communicatie. En daarvoor is weer een ander team actief met het maken, rapen en distribueren van het gezamenlijke maandblad. Alle overkoepelende bonden hebben onder hun eigen vlag vele voordelen voor de leden gecreëerd. We kennen de korting bij het geneeskundig onderzoek voor rijbewijskeuringen. Het zelfde geldt voor de collectieve kortingen voor de zorgverzekeringen en niet te vergeten dat er vele activiteiten zijn samengebracht waarmee wij de koopkracht van onze leden verhogen. Maar dat moet u uitvinden als het gezamenlijke maandblad bij u op de mat terecht komt. Lidmaatschap Sterke ouderenverenigingen kunnen nu eenmaal meer bereiken voor hun leden. Natuurlijk moeten er ledenbijdragen worden betaald om mee te kunnen doen. Maar voor die zeer bescheiden bijdrage krijgt u ook wat. U ontvangt 10x per jaar Het Maandblad en afhankelijk van welke bond u lid bent, krijgt u hun landelijke bladen met een scala aan informatie. En u kan meedoen aan al de activiteiten. In de garderode van Bilderdijkhof hangt een brievenbus van KBO/ANBO waarin informatie, aanmeldingsformulieren, etc kunnen worden gedaan. Voor inlichtingen en informatie over de KBO of om u op te geven als lid kan u contact opnemen met het secretariaat: Mevrouw Marian Hirschfeld, Ruit 22, 1422 SV Uithoorn, of per Voor inlichtingen en informatie over de ANBO of om u op te geven als lid kan u contact opnemen met het secretariaat: P.W. van den Hoogen, In Het Midden 19, 1422 PA Uithoorn of per De entree voor de Dag van de Ouderen 2015 bedraagt 7,50 bij vooraanmelding, zie het formulier in het maandblad. En aan de zaal 10, p.p. en kan contant worden betaald op de dag bij Legmeervogels. (advertentie) Cateringbedrijf Het Oventje Bezorging naar keus van maandag tot en met vrijdag dagverse maaltijden, zonder kunstmatige toevoegingen, koud of warm aan huis. Het gemak van direct aan tafel of eten op een tijd dat u beter uitkomt. telefoon VitaUithoorn 3 22 VitaUithoorn 3 23

14 Amstelring Wijkzorg 2015 (advertentie) Wij zijn vier Wijkzorgteams in de gemeente Uithoorn. Alle vier de teams zijn zelfsturend. Met maximaal 15 enthousiaste zorgmedewerkers per team bieden wij professionele verzorging, ondersteuning en verpleging aan huis. Persoonlijke zorg waar u zich veilig en vertrouwd bij voelt. Dat is ons uitgangspunt. Omdat de teams van professionals klein zijn, wordt u zoveel mogelijk door de zelfde personen verzorgd en of verpleegd en zijn wij goed bereikbaar. De zorg is beter afgestemd op uw wensen, dat is wel zo prettig! Wij zijn betrokken, werken cliëntgericht, werken nauw samen met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgprofessionals, met als doel complete zorg, op een verantwoordde wijze geleverd. Of het gaat om kort- en langdurige zorg, revalidatie, wondzorg, begeleiding, aanvragen PGB en of palliatieve zorg, er is altijd een Amstelring wijkzorgteam dat voor u of uw naaste klaar staat. De teams in Uithoorn zijn: Kwakel en west Thamerdal Zijdelwaard Zijdelhof Welk team zit bij u in buurt? Kijk op (advertenties) Snackbar de Bokkesprong Prinses Christinalaan BH Uithoorn VitaUithoorn 3 24 VitaUithoorn 3 25

15 (advertentie) (advertentie) VitaUithoorn 3 26 VitaUithoorn 3 27

16 (advertentie) (advertentie) VitaUithoorn 3 28

17 Bilderdijkhof DT Uithoorn T Maatschappelijk werk: Koningin Maximalaan 30 j, 1421 LC Uithoorn Inloopspreekuur maandag t/m donderdag: uur Telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag: uur en uur Ouderenadvies: Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn Telefonisch spreekuur maandag t/m donderdag uur Susan de Graaff op maandag en donderdag aanwezig Brigit Wennink op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig Gezondheidscentrum Waterlinie iedere woensdag uur Wijksteunpunt Bilderdijkhof: Bilderijkhof 1, 1422 DT Uithoorn Activiteiten, diensten en vrijwilligerswerk Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot uur Ontmoetingsgroepen Uithoorn: Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn, Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Alarmering Dr. Willem Dreesweg 2, 1185 VB Amstelveen Telefoon ISBN

VitaUithoorn. Team Sociaal Cultureel Werk Bilderdijkhof. kijk ook op www.vitawelzijnenadvies.nl

VitaUithoorn. Team Sociaal Cultureel Werk Bilderdijkhof. kijk ook op www.vitawelzijnenadvies.nl informatieboekje voor inwoners van Uithoorn en De Kwakel VitaUithoorn september t/m december 2014 nummer 2 kijk ook op www.vitawelzijnenadvies.nl Bilderdijkhof 1 1422 DT Uithoorn info@vitawelzijnenadvies.nl

Nadere informatie

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen De Hassinkhof Appartementen te huur Woonzorgcentrum Tijdelijke zorg Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hassinkhof De Hassinkhof ligt in het kloppend hart van Beltrum en is onderdeel

Nadere informatie

Transvaal. Ontmoetingscentrum. Activiteiten- en ondersteuningsprogramma. Elke facet telt

Transvaal. Ontmoetingscentrum. Activiteiten- en ondersteuningsprogramma. Elke facet telt Transvaal Activiteiten- en ondersteuningsprogramma Elke facet telt Welkom Welkom Woont u in de buurt van WZH Transvaal en heeft u behoefte aan sociale contacten of een zinvolle invulling van uw dag? Dan

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016 Ouderen 1 ONTMOETINGSCENTRUM DE ROOS Adres: Beekstraat 29 6001 GG Weert Tel: 0495-688190 (tijdens kantooruren) 0495-688199 (buiten kantooruren) Fax: 0495-537299

Nadere informatie

Dagverzorging. Zorg voor elkaar

Dagverzorging. Zorg voor elkaar Dagverzorging Zorg voor elkaar Dagverzorging: ontspannen en afwisselend Welkom bij Wittenbergzorg Woont u nog zelfstandig, maar mist u het contact met mensen? Of is iedere dag hetzelfde en zoekt u daarom

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum GEZOCHT! (M/V) Inwoners van t Harde met groene vingers ten behoeve van onze vijf nieuwe moestuinbakken. U kunt mogelijk één keer per maand ondersteunen bij het onderhoud. Mocht u

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

Vrijwilligersvacatures

Vrijwilligersvacatures Vrijwilligersvacatures Houtbewerking Voor onze wekelijkse groep houtbewerking zoeken we een handige man (of vrouw) om samen met andere vrijwilligers de groep te begeleiden. De ochtend is op donderdag van

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Stad met een hart Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen In deze folder leest u: wat u van Ontmoeting en Dagbesteding voor ouderen kunt verwachten;

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

De Hoge Weide. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Verpleeghuis ZMK15007

De Hoge Weide. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Verpleeghuis ZMK15007 De Hoge Weide Dagcentrum Appartementen te huur Woonzorgcentrum ZMK15007 Verpleeghuis Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hoge Weide Aan de rand van Lochem, in een prachtige bosrijke omgeving,

Nadere informatie

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement Stegemanhof Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuiszorg in eigen appartement Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Stegemanhof Op loopafstand van het centrum van Aalten ligt Stegemanhof.

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

Laagdrempelig beweegaanbod in Langezwaag Luxwoude en Jonkerslân

Laagdrempelig beweegaanbod in Langezwaag Luxwoude en Jonkerslân Laagdrempelig beweegaanbod in Langezwaag Luxwoude en Jonkerslân Bewegen voor 60+, gezond en gezellig! Voor 60-plussers is bewegen een noodzaak. Voor samen bewegen en natuurlijk de gezelligheid kunt u elke

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

U bent van harte welkom!

U bent van harte welkom! Seizoen 2017-2018 U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in de Hanzeborg voor het seizoen September 2017 September 2018. Het kan zijn dat er wijzigingen

Nadere informatie

Pronsweide. en Meddo. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Verpleeghuis. Revalidatieafdeling Oost Achterhoek.

Pronsweide. en Meddo. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Verpleeghuis. Revalidatieafdeling Oost Achterhoek. Pronsweide en Meddo Dagcentrum Verpleeghuis Revalidatieafdeling Oost Achterhoek Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Pronsweide en in Meddo Nabij het centrum van Winterswijk ligt Pronsweide.

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2013

Sociaal jaarverslag 2013 Sociaal jaarverslag 2013 Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest Voorschoten 11 april 2014 Het bestuur Inleiding In het jaar 2013 heeft de vereniging weer vele activiteiten ontplooid. Daarmee heeft

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

MCI Groep (Mild Cognitive Impairment) Dagactiviteitencentrum Inovum

MCI Groep (Mild Cognitive Impairment) Dagactiviteitencentrum Inovum MCI Groep (Mild Cognitive Impairment) Dagactiviteitencentrum Inovum Voor mensen die problemen ondervinden met het verwerken van informatie en/of geheugen en taal Dagactiviteitencentrum Inovum in Loosdrecht

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

PLAATS: HET CLAVERHUIS, ELANDSGRACHT 70, 1016 XT AMSTERDAM

PLAATS: HET CLAVERHUIS, ELANDSGRACHT 70, 1016 XT AMSTERDAM Computercursus voor beginners: We beginnen met een informatie- en kennismakingsbijeenkomst, daarna zullen er 10 lessen volgen. In die 10 lessen leert u in ieder geval omgaan met de computer zodat u een

Nadere informatie

Woon- zorg- en dienstencentrum Menno Simons

Woon- zorg- en dienstencentrum Menno Simons zonnehuisgroep amstelland Woon- zorg- en dienstencentrum Menno Simons Fijne sfeer en vriendelijke mensen. Levendig door het Grand Café en de vele activiteiten. Je loopt hier met plezier naar binnen. onze

Nadere informatie

Dignis. De Kombuis. Dagbehandeling voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen

Dignis. De Kombuis. Dagbehandeling voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen Dignis De Kombuis Dagbehandeling voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen Zo lang mogelijk thuis, in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat is de wens van veel mensen. Soms lukt dat niet

Nadere informatie

Informatie MEERWAARDE

Informatie MEERWAARDE Informatie MEERWAARDE Van stichting Meerwaarde hebben wij toestemming gekregen om de activiteiten t.b.v. ouderen en volwassenen uit het programmaboekje najaar 2005 te publiceren. De activiteiten vinden

Nadere informatie

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock Nu is van u. Ontm oetin in de gsplek w w w wijk.vive nt.n l Vivent De Hooghe Clock Vivent De Hooghe Clock Open en gastvrij. Een plek waar iedereen welkom is. Dat is typisch Vivent De Hooghe Clock. Wie

Nadere informatie

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Januari - februari 2013 Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Ontmoetingen en activiteiten Heeft u behoefte aan ontspanning, ontmoeting en/of activiteiten? Laurens en KijkopWelzijn bieden met het Ontmoetingsplein

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Maandag 10.00 tot 21.30 uur / Inloop de Spil Loop eens binnen bij De Spil voor een kop koffie en een praatje. De krant ligt klaar om gelezen te

Nadere informatie

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban Laurens Den Hoogenban is een woonzorglocatie voor ouderen, die is gelegen in de wijk Overschie. De locatie kenmerkt zich door de

Nadere informatie

Recreatief, creatief, sportief en workshops

Recreatief, creatief, sportief en workshops Recreatief, creatief, sportief en workshops t Binnenhuys De Meent 4 3833 EA Leusden U bent van harte welkom! t Binnenhuys: Dé plek voor recreatie, creativiteit, sport en workshops Voorwoord Midden in Leusden

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen!

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen! Tot woensdag 9 maart aanmelden Berghuizen Breed De eerste testuitgave in Zuid-Berghuizen, gemaakt en bezorgd door vrijwilligers. Lees en laat ons weten wat u ervan vindt! Mail uw ervaring, tips en vragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 24 juni 2016 Wijkkamer.de.Dommer@ribw-nr.nl Dommer van Poldersveldtweg 73 Nijmegen Mail ons als je een bijdrage hebt! Extra zomeropening huiskamer We willen

Nadere informatie

De Kopgroep in Nieuwegein. Praten over en omgaan met uw dementie

De Kopgroep in Nieuwegein. Praten over en omgaan met uw dementie De Kopgroep in Nieuwegein Praten over en omgaan met uw dementie "In het begin vond ik het eng", vertelt Pieter. "Nu zeg ik het gewoon tegen iedereen: Ik heb Alzheimer." Omgaan met dementie Sinds de diagnose

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops, lotgenotencontact, bijeenkomsten, individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid

Nadere informatie

PROGRAMMA DAGACTIVITEITEN- EN ONTMOETINGSCENTRUM

PROGRAMMA DAGACTIVITEITEN- EN ONTMOETINGSCENTRUM ONTMOETINGSHUIS PROGRAMMA DAGACTIVITEITEN- EN ONTMOETINGSCENTRUM 2016 PROGRAMMA ONTMOETINGSHUIS Lekker bewegen, uw geheugen actief houden of activiteiten gericht op het zelf blijven doen wat u belangrijk

Nadere informatie

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo carintreggeland huis Anholtskamp Markelo Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Bellingwedde-Oldambt. NIEUWSFLITS September NIEUWSFLITS september 2016

Steunpunt Mantelzorg Bellingwedde-Oldambt. NIEUWSFLITS September NIEUWSFLITS september 2016 Steunpunt Mantelzorg Bellingwedde-Oldambt September 2016 september 2016 In deze editie: Hoi Ingeborg, dit is een test! Trefpunt Mantelzorg Wandelen Werkt! Wandelen met een wandelcoach door mooi Bellingwedde

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Verenigingen. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland

Verenigingen. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Verenigingen Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Sint Annaland, januari 2008 Inhoud 1. Inleiding 1.1. Aanmelden 1.2. Kosten 2. De verenigingen 2.1. Koersbal 2.2. Kaarten maken 2.3. Handwerken 2.4.

Nadere informatie

THUIS IN DE BRINK Missie en Visie De Brink

THUIS IN DE BRINK Missie en Visie De Brink THUIS IN DE BRINK Missie en Visie De Brink Een zinvol en betekenisvol leven kunnen leiden, keuzes kunnen maken en eigen regie kunnen voeren, het is voor iedereen belangrijk. Woont u in De Brink, verblijft

Nadere informatie

Arrangementen wijkbewoners

Arrangementen wijkbewoners Om het u thuis te vergemakkelijken en te veraangenamen hebben we voor u een aantal arrangementen samengesteld. Deze aangeboden arrangementen kunnen een bijdrage leveren aan het behoud van uw huidige plezierige

Nadere informatie

ZOMERPROGRAMMA OOK SAMEN:

ZOMERPROGRAMMA OOK SAMEN: Nieuwsbrief OOK Zandvoort Zomer 2015 Inhoud: OOK samen Koffie-in Breiclub Kom je OOK eten Medische gym Herstel het Samen Burendag Alzheimercafé Mantelzorg Toon Hermansgroep Gezelligheid en ontmoeting staan

Nadere informatie

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO carintreggeland huis Titus Brandsmahof ALMELO Thuis in een veilige en moderne omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof?

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof? Meer informatie? Welzijnsprogramma 2015 Vivium De Stichtse Hof Neem voor meer informatie gerust even contact op met het Uitbureau van De Stichtse Hof. Wij helpen u graag! Op zoek naar leuke activiteiten

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

Dagverzorging. Thuiszorg

Dagverzorging. Thuiszorg Dagverzorging Thuiszorg ActiVite ActiVite is een professionele, betrokken en betrouw - bare zorgorganisatie. Een organisatie die zorg biedt aan iedereen: of u nu jong bent of oud, ziek, gezond of gehandicapt.

Nadere informatie

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten Jan Thijs Seinenhof Diever Verenigingsleven en recreatieve activiteiten 1 2 Geachte meneer, mevrouw, In deze uitgave van Jan Thijs Seinenhof staat beschreven welke mogelijkheden wij bieden voor vrijetijdsbesteding

Nadere informatie

Wat wordt bedoeld met activiteitenbegeleiding?

Wat wordt bedoeld met activiteitenbegeleiding? Wat wordt bedoeld met activiteitenbegeleiding? De activiteitenbegeleiding van Maarsheerd zorgt er voor dat de activiteiten worden afgestemd op de zorgbehoefte van de bewoners. Het team bestaat uit hiervoor

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Februari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

zelfstandig wonen met zorg

zelfstandig wonen met zorg Hoge Veld zelfstandig wonen met zorg Voor Gewoon elkaar heel & Met bijzonder elkaar WoonZorgcentra Haaglanden zelfstandig Wonen met zorg WZH Hoge Veld: Gewoon heel bijzonder WZH Hoge Veld is één van de

Nadere informatie

Wat staat er in zorgblad Het manteltje?

Wat staat er in zorgblad Het manteltje? Het zorgblad voor mantelzorgers en zorgvragers Hoe kunnen mantelzorgers ontlast worden? Alle mantelzorgers zouden zich minder belast voelen als ze eens op vakantie zouden kunnen gaan. Ze zouden er dan

Nadere informatie

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg Dagcentrum, Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg Wonen Zorg Welzijn Ieder mens telt Welkom bij Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg in hartje Groenlo. De Molenberg is een begrip als het

Nadere informatie

Bij ons draait het om u.

Bij ons draait het om u. Bij ons draait het om u. En om de mensen die voor u belangrijk zijn. Als u wilt, kunnen wij u en uw naasten ondersteunen. Bijvoorbeeld met goede zorg, hulp bij het huishouden of een personenalarm. En alles

Nadere informatie

55+ in Veenendaal Activiteiten, ontmoeting en ondersteuning

55+ in Veenendaal Activiteiten, ontmoeting en ondersteuning 55+ in Veenendaal Activiteiten, ontmoeting en ondersteuning 1 Bent u 55-plusser, dan behoort u officieel tot de senioren. Maar zo voelt u zich misschien niet. U wilt graag actief blijven en dingen ondernemen.

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

c A R i n T R E G G E L A n D h u i S DE STOEVELAAR G O O R

c A R i n T R E G G E L A n D h u i S DE STOEVELAAR G O O R carintreggeland huis DE STOEVELAAR GOOR Aan de rand van Goor, met uitzicht over het Twentse landschap. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Gewoon heel bijzonder

Gewoon heel bijzonder De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/hogeveld Onder nr 1 - januari 2014 ons magazine voor cliënten van WZH hoge veld 1 Inhoud: 2 Berichten 3 Van de Cliëntenraad 3 Spelletjes! Doet u mee? 4 Mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Activiteit Datum start & tijdstip Duur Prijs Tabblad. 19.30 21.30 uur Maandelijks gratis 1. Vrijdagmiddag van 14.00 16.00 uur

Activiteit Datum start & tijdstip Duur Prijs Tabblad. 19.30 21.30 uur Maandelijks gratis 1. Vrijdagmiddag van 14.00 16.00 uur Activiteit Datum start & tijdstip Duur Prijs Tabblad Alzheimercafé 19.30 21.30 uur Maandelijks gratis 1 Contact: Mevrouw M. de Leeuw Aquarelleren club Donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur Vrijdagmorgen

Nadere informatie

de week van de contacten met Sofie op de koffie

de week van de contacten met Sofie op de koffie Week tegen de eenzaamheid 26 september tot en met 5 oktober De Langste Eettafel van Nederland de week van de contacten met Sofie op de koffie Programma: Het kan goed zijn om eens stil te staan bij de Week

Nadere informatie

ThuisZorg en plusdiensten 1

ThuisZorg en plusdiensten 1 ThuisZorg en plusdiensten 1 2 ThuisZorg Zorgfederatie Oldenzaal: ThuisZorg die goed en vertrouwd voelt! Wanneer u nog zelfstandig woont, kan het toch zijn dat u hulp van anderen nodig heeft. Maar ook als

Nadere informatie

Wanneer u woont in een woonstudio neemt u automatisch het basisarrangement af.

Wanneer u woont in een woonstudio neemt u automatisch het basisarrangement af. Wanneer u bij ons komt wonen, zorgen wij ervoor dat bepaalde voorzieningen en diensten vanzelfsprekend beschikbaar zijn. Zo kunt u erop rekenen dat zorgmedewerkers 24 uur per dag voor u zijn. Wanneer u

Nadere informatie

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen in Inleiding Op de vraag wat u, uw organisatie of vereniging bijdraagt aan het langer zelfstandig wonen en wat er in nog voor aanvullende plannen zijn, is een scala aan activiteiten

Nadere informatie

Wonen bij Koningin Wilhelmina

Wonen bij Koningin Wilhelmina Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Prima bereikbaar en winkelcentrum op loopafstand In de Apeldoornse wijk Anklaar ligt woonzorgcentrum, met royale parkeerruimte

Nadere informatie

WONEN IN BetingeStaete Delfzijl

WONEN IN BetingeStaete Delfzijl WONEN IN BetingeStaete Delfzijl Natuurlijk wil iedereen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning blijven wonen. Maar ineens kan uw persoonlijke situatie veranderen, waardoor het voor uw gezondheid

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Revalidatie training voor ex-hartpatiënten Sport- en spelgroepen

Revalidatie training voor ex-hartpatiënten Sport- en spelgroepen Revalidatie training voor ex-hartpatiënten Sport- en spelgroepen Inleiding Zonder enige twijfel kunnen we vaststellen dat een hartinfarct of hartaandoening het ó zo gewone leven erg verandert. Echter u

Nadere informatie

Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Oktober Krant ook te bekijken via:

Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Oktober Krant ook te bekijken via: Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Oktober 2016 - Krant ook te bekijken via: www.zmw.nl/actueel Beste lezer, In deze activiteitenkrant treft u de activiteiten aan die georganiseerd

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

De deur staat voor u open

De deur staat voor u open Dagbesteding De Schutse De deur staat voor u open Zinvol en gestructureerd dagprogramma Heeft u behoefte aan een zinvolle dagbesteding? Dagbesteding bij Woonzorgcentrum De Schutse in Amsterdam-Slotervaart

Nadere informatie

Programmaboekje t/m april 2016

Programmaboekje t/m april 2016 Programmaboekje t/m april 2016 Wijkontmoetingscentrum GEZOCHT! (M/V) Inwoners van t Harde met groene vingers ten behoeve van onze vijf nieuwe moestuinbakken. U kunt mogelijk één keer per maand ondersteunen

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

Verenigingen Sint-Annaland, januari 2017

Verenigingen Sint-Annaland, januari 2017 Verenigingen Sint-Annaland, januari 2017 2 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. aanmelden... 4 1.2. kosten... 5 1.3. contact... 5 2. de verenigingen... 6 2.1. zwemmen... 6 2.2. koersbal... 7 2.3. kaarten maken...

Nadere informatie

Dagbehandeling Beweging 3.0

Dagbehandeling Beweging 3.0 Dagcentra Beweging 3.0 Postbus 1599 3800 BN Amersfoort T (033) 469 20 20 E dagcentra@beweging3.nl www.beweging3.nl VBD-006-0513 Dagbehandeling Beweging 3.0 Welkom In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

Ac viteitengids De Uiterton. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl

Ac viteitengids De Uiterton. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl Ac viteitengids De Uiterton Seizoen 2014-2015 www.woonzorgflevoland.nl U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in De Uiterton voor het seizoen September

Nadere informatie

Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN

Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN Dit is een uitgave van: KBO Ravenstein Secretaris A. Megens (0486) 413713 / admegens@home.nl Stichting OWR - Ontwikkeling Woonservicezone Ravenstein

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd thuis

Veilig en vertrouwd thuis Het Zorgnet Veilig en vertrouwd thuis Ouder worden willen we het liefst allemaal. Tegelijkertijd willen we gezond blijven en op ons geheugen kunnen vertrouwen. We willen blijven wonen in onze vertrouwde

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie