Schuivende delen; verticaal of horizontaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schuivende delen; verticaal of horizontaal"

Transcriptie

1 kvt-online.nl het eindproduct schuivende delen verticaal of horizontaal 24 Schuivende delen; verticaal of horizontaal 24.1 Algemeen Deze katern heeft betrekking op hefschuiframen, hefschuifdeuren en parallelschuifkiepdeuren (PSK). Schuifdeuren bewegen horizontaal binnen de dagkanten van een kozijn en schuiframen kunnen horizontaal of verticaal schuiven. Parallelschuifkiepdeuren bewegen bij het openen uit de dagkant van het kozijn en schuiven vervolgens aan de binnenzijde langs het kozijn. De prestaties van onder andere wind- en waterdichtheid worden bepaald door de nauwkeurigheid tijdens het fabricageproces en de bouwfase. Om de schuivende delen goed te kunnen laten functioneren is het aan te raden deze op een zo laat mogelijk moment van het bouwproces te plaatsen. In katern 18 zijn de prestaties van weerstand tegen windbelasting, luchtdoorlatendheid en waterdichtheid weergegeven. Voor "Inbraakwerendheid" zie SKH publicatie Schuivende delen Als bijlagen zijn tabellen opgenomen met toelaatbare afmetingen van hefschuiframen, hefschuifdeuren en parallelschuifkiepdeuren (PSK). Deze zijn gebaseerd op: - Sterkteklasse hout (conform NEN-EN 338): ten minste C Beglazing volgens katern 12; eigen gewicht glas: maximaal 25 kg/m². - "Standaard" hang- en sluitwerk. Voor de berekeningen gelden de algemene uitgangspunten zoals genoemd in katern Verbindingen 1/37

2 Gesliste raamverbindingen In de berekeningen is uitgegaan van verbindingen voor schuivende delen, uitgevoerd als een zogenaamde 'gesliste' verbinding zoals opgenomen in katern 15. Het minimaal aantal lijmverbindingen is afhankelijk van de profielafmetingen. In tabel 24.1 is het minimaal aantal lijmvlakken per profielafmeting aangegeven. Tabel 24.1 Minimaal aantal lijmvlakken Uitvoering Breedte (mm) Hoogte (mm) Min. aantal lijmvlakken Stomp: 56x Stomp: 56x Stomp: 66x Stomp: 66x Stomp: 66x Stomp: 67x Stomp: 67x Stomp: 78x Stomp: 78x Stomp: 78x Opdek: 54x Opdek: 54x Opdek: 54x Opdek: 66x Opdek: 66x Opdek: 66x Opdek: 78x Opdek: 78x Opdek: 78x Gedeuvelde raamverbindingen In de berekeningen is uitgegegaan van raamverbindingen, uitgevoerd met een zogenaamde 'gedeuvelde' verbinding, zoals opgenomen in katern 15. Het minimaal aantal deuvels is afhankelijk van de raamprofielafmetingen. In tabel 24.2 is het minimaal aantal deuvels per raamprofielafmeting aangegeven. Tabel 24.2 Minimaal aantal deuvels 2/37

3 Vorm en doorsnede profiel Breedte (mm) Hoogte (mm) Min. aantal deuvels ø 14 mm Stomp: 54x Stomp: 54x Stomp: 54x Stomp: 54x Stomp: 54x Stomp: 66x Stomp: 66x Stomp: 66x Stomp: 66x Stomp: 66x Stomp: 78x Stomp: 78x Stomp: 78x Stomp: 78x Stomp: 78x Stomp: 90x Stomp: 90x Stomp: 90x Stomp: 90x Stomp: 90x Opdek: 54x Opdek: 54x Opdek: 54x Opdek: 54x Opdek: 54x Opdek: 66x Opdek: 66x Opdek: 66x Opdek: 66x Opdek: 66x Opdek: 78x Opdek: 78x Opdek: 78x Opdek: 78x Opdek: 78x Opdek: 90x Opdek: 90x Opdek: 90x Opdek: 90x Opdek: 90x /37

4 Afmetingen schuivende delen De maximaal afmetingen van de schuivende delen zijn op basis van berekeningen vastgesteld. De resultaten van de berekeningen zijn voor de afzonderlijke typen en afmetingen van het raam/deurhout op basis van in rekening te brengen winddrukken in tabelvorm opgenomen. In de berekeningen is uitgegaan van twee verschillende typen raamprofielen, 'stompe' ramen/deuren en 'opdek' deuren, zie tekening 18.4 en tekening Voor de berekeningen is uitgegaan van een vereenvoudigde doorsnede als weergegeven in tekening De twee verschillende raam- en deurprofielen kunnen uitgevoerd worden in 20 verschillende afmetingen van de doorsnede: - 54 x 78 mm - 54 x 90 mm - 54 x 102 mm - 56 x 114 mm - 56 x 139 mm - 66 x 78 mm - 66 x 90 mm - 66 x 102 mm - 67 x 114 mm - 67 x 139 mm - 78 x 78 mm - 78 x 90 mm - 78 x 102 mm - 90 x 78 mm* - 90 x 90 mm* - 90 x 102 mm* - 90 x 114 mm* - 90 x 139 mm* * Alleen voor gedeuvelde verbindingen Indien een toe te passen profilering niet exact overeenkomt met een van de hiervoor genoemde mogelijkheden dient altijd de raamafmeting behorende bij een kleiner profiel aangehouden te worden. De afmetingen van de ramen en deuren zijn, als resultaat van de berekeningen, in de bijlagen weergegeven. 4/37

5 Gebruik van de tabellen Voor het gebruik van de tabellen kan direct gebruik worden gemaakt van de waarden voor de windbelasting uit tabel NB.4 uit de Nationale Bijlage van NEN-EN De windvormfactoren, veiligheidscoëfficiënten en modificatiefactoren zijn meegenomen in de berekeningen. Hiervoor kan als volgt te werk worden gegaan: De in rekening te brengen winddruk dient vastgesteld te worden volgen tabel NB 4 van de Nationale bijlage bij NEN-EN Vervolgens wordt gekozen voor een van de volgende windbelastingen die het dichts komen bij de kn/m² waarde uit de tabel NB 4: 0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,65 Tussenwaarden kunnen door rechtlijnig te interpoleren worden bepaald Schuiframen Voor toelaatbare afmetingen van schuiframen, zie bijlage 1 voor gesliste raamverbindingen en bijlage 4 voor gedeuvelde raamverbindingen Hefschuifdeuren Minimaal en maximaal 2 onderdorpels, stapeldorpel, volgens tekening 20.03; - Voor toelaatbare afmetingen van hefschuifdeuren, zie bijlage 2 voor gesliste raamverbindingen en bijlage 5 voor gedeuvelde raamverbindingen Parallelschuifkiepdeuren PSK Voor toelaatbare afmetingen van parallelschuifkiepdeuren, zie bijlage 3 voor gesliste raamverbindingen en bijlage 6 voor gedeuvelde raamverbindingen. 5/37

6 24.3 Opbouw Schuivende verticale en horizontale bewegingen Voor de schuif- en rolbeweging(en) worden tussen de dagkanten en/of aan de binnenzijden van het kozijn/ schuivend deel systemen aangebracht: - Horizontaal en verticaal schuivende ramen Het geheel bestaat uit een vast en een schuivend raam. Het geleidesysteem is in de dagkant van het kozijn en in de buitenrand van het raam opgenomen en bevestigd (Zie tekening 24.04). - Hefschuifdeuren Voor de geleiding van de loopwagen wordt in de onderdorpel van de schuifdeur een rolsysteem en op de onderdorpel van het kozijn een looprail aangebracht. In de bovendorpel van deur en kozijn worden geleiders aangebracht. In de schuivende deur worden voorzieningen voor het sluiten en wind- en waterdichtheid opgenomen. Doordat de dichtingsprofielen in de hoeken van de schuifdeur worden onderbroken heeft het toepassingsgebied van deze constructie zijn beperkingen (Zie katern 18 en de tekeningen en 24.02). - Parallelschuifkiepdeuren (PSK) Het schuivende deel wordt uit de aanslagsponning "getild" en kan vervolgens, aan de binnenzijde en parallel aan het kozijn, opzij worden geschoven. Rondom het schuivende deel en aan het kozijn worden voorzieningen aangebracht. De dichtingsprofielen van de schuivende deur zijn rondgaand. Het toepassingsgebied van deze constructie is hierdoor groter dan bij de (hef)schuifdeur (Zie katern 18 en tekening 24.03) Aanslag- en lijmlatten Het verlijmen en bevestigen van (aanslag)latten dusdanig zodat er geen (capillaire) naden ontstaan Bevestiging vaste deuren en ramen 6/37

7 Bij de bevestiging van vaste ramen en deuren dient rekening gehouden te worden met het krimp- en zwelgedrag van het hout. Hierbij ook een lucht- en waterdichting aanbrengen. Bevestiging van deze onderdelen blijvend duurzaam uitvoeren als aangegeven in de SKH publicatie (Zie ook katern 20, tekening 20.03) Middenstijlsluitingen Schuifdeuren (en ramen) zijn voorzien van middenstijlsluitingen om de dichting tussen beide delen te realiseren. In deze middensluitingen zijn ook voorzieningen voor dichtingsprofielen opgenomen Dichtingsprofielen Aan alle zijden van de schuifdeuren/ramen dichtingsprofielen aanbrengen. Voor dichtingsprofielen, zie katern 40 Dichtingsmiddelen en -profielen. Onderbroken profielen presteren minder dan rondgaande in één vlak liggende gelaste of (ingeknipte) profielen (zie katern 18) Beslag/Garnituur Er is een grote keuze en verscheidenheid aan beslag/garnituur. Op basis van de verlangde prestaties, met in acht name van het totaalgewicht en de deurafmetingen, wordt het beslag/garnituur gekozen. De timmerfabrikant kiest het beslag/garnituur en de detaillering. Uit de aanwijzingen en adviezen van de leverancier van het beslag/garnituur volgen de maten van de sponningen en bevestigingen Materiaal, uitvoeringseisen en uitvoeringsvormen Onder een "standaard" schuifdeurkozijn wordt doorgaans verstaan een kozijn met één vaste- en één schuivende deur. Een tweede mogelijkheid is een schuifdeur naast een vastglas gedeelte. Bij uitvoeringen met vastglas boven het schuivende deel is de "bovendorpel" een tussendorpel en moet als zodanig voldoen aan de eisen gesteld in katern 30. In deze situatie wordt de toelaatbare breedte op grond van katern 30 sterk beperkt. 7/37

8 24.5 Vormstabiliteit van deuren en ramen Voor elk schuivend deel geldt dat bij normaal gebruik en onderhoud de vormstabiliteit tijdens de gebruiksfase binnen de aangegeven toleranties blijft (doorbuiging en scheluwte) zodat aan de eisen van lucht- en waterdichtheid, geluid, inbraakwerendheid en bedieningsgemak etc., wordt voldaan Plaatsen in de bouw De complete kozijnen met vaste en beweegbare delen dienen bij het plaatsen in de bouw, nauwkeurig gesteld en goed verankerd te worden. Om vervorming van de onderdorpel te voorkomen deze, direct na het stellen, blijvend en voldoende ondersteunen met steenachtig materiaal. De stijlen zuiver haaks stellen. Voor overige eisen, voor wat betreft de verwerking in de bouw, wordt verwezen naar de katernen 73 en B1 Schuiframen, stomp, gesliste verbindingen Tabel Raamhout stomp 66 x 78 mm Tabel Raamhout stomp 66 x 90 mm 8/37

9 Tabel Raamhout stomp 66 x 102 mm Tabel Raamhout stomp 78 x 78 mm Tabel Raamhout stomp 78 x 90 mm /37

10 Tabel Raamhout stomp 78 x 102 mm B2 Hefschuifdeuren, stomp, gesliste verbindingen Tabel Deurhout stomp 56 x 114mm /37

11 Tabel Deurhout stomp 56 x 139 mm Tabel Deurhout stomp 67 x 114 mm Tabel Deurhout stomp 67 x 139 mm /37

12 24.B3 Parallelschuifkiepdeuren (PSK), opdek, gesliste verbindingen Tabel Deurhout opdek 54 x 78 mm Tabel Deurhout opdek 54 x 90 mm Tabel Deurhout opdek 54 x 102 mm /37

13 Tabel Deurhout opdek 66 x 78 mm Tabel Deurhout opdek 66 x 90 mm Tabel Deurhout opdek 66 x 102 mm /37

14 Tabel Deurhout opdek 78 x 78 mm Tabel Deurhout opdek 78 x 90 mm Tabel Deurhout opdek 78 x 102 mm /37

15 24.B4 Schuiframen, stomp, gedeuvelde verbindingen Tabel Raamhout stomp 54 x 78 mm Tabel Raamhout stomp 54 x 90 mm Tabel Raamhout stomp 54 x 102 mm /37

16 Tabel Raamhout stomp 54 x 114 mm Tabel Raamhout stomp 54 x 139 mm Tabel Raamhout stomp 66 x 78 mm /37

17 Tabel Raamhout stomp 66 x 90 mm Tabel Raamhout stomp 66 x 102 mm Tabel Raamhout stomp 66 x 114 mm /37

18 Tabel Raamhout stomp 66 x 139 mm Tabel Raamhout stomp 78 x 78 mm Tabel Raamhout stomp 78 x 90 mm Tabel Raamhout stomp 78 x 102 mm 18/37

19 Tabel Raamhout stomp 78 x 114 mm Tabel Raamhout stomp 78 x 139 mm Tabel Raamhout stomp 90 x 78 mm /37

20 Tabel Raamhout stomp 90 x 90 mm Tabel Raamhout stomp 90 x 102 mm Tabel Raamhout stomp 90 x 114 mm /37

21 Tabel Raamhout stomp 90 x 139 mm B5 Hefschuifdeuren, stomp, gedeuvelde verbindingen Tabel Deurhout stomp 56 x 78 mm Tabel Deurhout stomp 56 x 90 mm 21/37

22 Tabel Deurhout stomp 56 x 114 mm Tabel Deurhout stomp 56 x 139 mm Tabel Deurhout stomp 67 x 78 mm /37

Draaiende delen (ramen) om verticale en/of horizontale as

Draaiende delen (ramen) om verticale en/of horizontale as kvt-online.nl het eindproduct draaiende delen ramen om verticale en of horizontale as 20 Draaiende delen (ramen) om verticale en/of horizontale as 20.1 Algemeen Dit katern heeft betrekking op de draaiende

Nadere informatie

Afhangen en sluitbaar maken

Afhangen en sluitbaar maken kvt-online.nl het eindproduct deurkozijnen 28 Deurkozijnen 28.1 Algemeen De prestatie van een deurconstructies is afhankelijk van het samenspel van de verschillende componenten in een dergelijke constructie.

Nadere informatie

Neem bij zeer grote afmetingen van horizontale schuiframen en -deuren contact op met onze adviseurs i.v.m. de bedienbaarheid van de ramen.

Neem bij zeer grote afmetingen van horizontale schuiframen en -deuren contact op met onze adviseurs i.v.m. de bedienbaarheid van de ramen. Door de minimale profilering van de Methermo XL schuiframen en -deuren en de bijzonder grote glasoppervlakken is de toetreding van daglicht maximaal en het uitzicht onbeperkt. Door vaste en schuivende

Nadere informatie

METHERMO XL HORIZONTALE SCHUIFRAMEN EN -DEUREN

METHERMO XL HORIZONTALE SCHUIFRAMEN EN -DEUREN METHERMO XL HORIZONTALE SCHUIFRAMEN EN -DEUREN 1 2 Methermo XL schuifpuien van zijn slank gedetailleerd. Door de minimale profilering is de toetreding van daglicht maximaal en het uitzicht onbeperkt. www.metaglas.nl

Nadere informatie

SKH-Publicatie d.d

SKH-Publicatie d.d SKH-Publicatie 15-02 d.d. 15-07-2015 SKH-PUBLICATIE VOOR TOEPASSING VAN GEOPTIMALISEERD HOUT SAMENGESTELD UIT EEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN EN/OF KWALITEITEN EN SUBSTRATEN IN HOUTEN GEVELELEMENTEN

Nadere informatie

Neem bij zeer grote afmetingen van horizontale schuiframen en -deuren contact op met onze adviseurs i.v.m. de bedienbaarheid van de ramen.

Neem bij zeer grote afmetingen van horizontale schuiframen en -deuren contact op met onze adviseurs i.v.m. de bedienbaarheid van de ramen. R METHERMO XL RAMEN/ GEVELS - VERTICAAL SCHUIVEND Methermo XL verticaal schuivende ramen zijn uniek. De verticale schuifrichting zorgt voor een bijzonder gevelbeeld en door de ultraslanke profilering van

Nadere informatie

Hieronder een paar voorbeelden voor invoer van de sponningen Indien er gedeuveld word hoeft er niets te staan bij de kollommen van de Pen

Hieronder een paar voorbeelden voor invoer van de sponningen Indien er gedeuveld word hoeft er niets te staan bij de kollommen van de Pen Genereer profielen In het programma genereer profielen word op een snelle manier de meeste kozijn profileringen, muuraansluitingen, binnenprofileringen en omfrezingen gegenereerd. Dit word gedaan door

Nadere informatie

METHERMO XL HORIZONTALE SCHUIFRAMEN EN -DEUREN

METHERMO XL HORIZONTALE SCHUIFRAMEN EN -DEUREN METHERMO XL HORIZONTALE SCHUIFRAMEN EN -DEUREN 1 2 Methermo XL schuifpuien van zijn slank gedetailleerd. Door de minimale profilering is de toetreding van daglicht maximaal en het uitzicht onbeperkt. www.metaglas.nl

Nadere informatie

TOTAL CONTROL. Raamdeuren produceren met KOMO attest

TOTAL CONTROL. Raamdeuren produceren met KOMO attest PreSets Raamdeuren TOTAL CONTROL Raamdeuren produceren met KOMO attest 2 Introductie Steeds vaker worden in zowel de woning- als utiliteitsbouw hoge ramen, zogenaamde raamdeuren, toegepast. Om deze gevelelementen

Nadere informatie

METHERMO XL HORIZONTALE SCHUIFRAMEN EN -DEUREN

METHERMO XL HORIZONTALE SCHUIFRAMEN EN -DEUREN METHERMO XL HORIZONTALE SCHUIFRAMEN EN -DEUREN 1 2 Methermo XL schuifpuien van zijn slank gedetailleerd. Door de minimale profilering is de toetreding van daglicht maximaal en het uitzicht onbeperkt. www.metaglas.nl

Nadere informatie

gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen

gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen informatie voor uitvoerders en timmerlieden op de bouwplaats gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen De timmerfabrikant heeft zijn best gedaan om de kozijnen zo goed mogelijk te maken,

Nadere informatie

Hoe gevelelementen op de bouw te behandelen en verwerken?

Hoe gevelelementen op de bouw te behandelen en verwerken? Hoe gevelelementen op de bouw te behandelen en verwerken? De kozijnen, ramen en deuren die u heeft ontvangen, zijn met zorg gefabriceerd en afgewerkt. Wij hebben ons best gedaan de opdracht zo goed mogelijk

Nadere informatie

METHERMO XL VERTICALE SCHUIFRAMEN

METHERMO XL VERTICALE SCHUIFRAMEN METHERMO XL VERTICALE SCHUIFRAMEN 1 2 GO VERTICAL! Methermo XL verticaal schuivende ramen bieden de ultieme beleving voor ontwerpers én bewoners; de unieke schuifrichting, ultraslanke profilering en grote

Nadere informatie

DE ENTREE NAAR ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN

DE ENTREE NAAR ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN Deuren eigen engineerafdeling maatwerk - deuren afzetmarkt toplaag 50 d zorgoplossingen export productie mogelijkheden woningbouw 46 d glas kozijnen testen panelen kruk profiel Stalen montagekozijnen utiliteit

Nadere informatie

drs. H.J.O. van Doorn, directeur

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.nl Website: http://www.skh.nl ALUMINIUM PROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Nadere informatie

"VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN"

VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN d.d. 01-05-1995 "VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN" Uitgever: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Huizermaatweg 29 1273 NA Huizen Postbus 50 1270 AB Huizen Telefoon: (035) 526 87 37 Fax:

Nadere informatie

produceren met komo attest

produceren met komo attest produceren met komo attest BUVA raammeerpuntssluitingen type 100 en DPS aanslagprofielen: - geschikt voor binnendraaiende stompe en opdek ramen tot 2700 mm hoog - toepasbaar in houten gevelelementen met

Nadere informatie

METHERMO XL VERTICAAL SCHUIVENDE RAMEN

METHERMO XL VERTICAAL SCHUIVENDE RAMEN METHERMO XL VERTICAAL SCHUIVENDE RAMEN 1 2 Methermo verticale schuiframen zijn een unieke oplossing voor gevels van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Met dit innovatieve systeem is het mogelijk

Nadere informatie

Natuurlijk scherper. Gereedschappen en gereedschapsystemen voor de hout- en kunststofbewerking

Natuurlijk scherper. Gereedschappen en gereedschapsystemen voor de hout- en kunststofbewerking Natuurlijk scherper Gereedschappen en gereedschapsystemen voor de hout- en kunststofbewerking BT/K/16: Met gangbare gereedschappen en machines een rechthoekig kozijn maken volgens KVT 95 Met gangbare gereedschappen

Nadere informatie

Alternatieve lijmen voor raamverbindingen

Alternatieve lijmen voor raamverbindingen Alternatieve lijmen voor raamverbindingen SKH-BGS 014 Alternatieve lijmen voor raamverbindingen Versie 1 d.d. 30-08-2018 Nadruk verbodene: S Uitgave: SKH VOORWOORD Deze BGS 014 Alternatieve lijmen voor

Nadere informatie

RICHTLIJNEN MONUMENTEN EN ISOLERENDE BEGLAZING

RICHTLIJNEN MONUMENTEN EN ISOLERENDE BEGLAZING RICHTLIJNEN MONUMENTEN EN ISOLERENDE BEGLAZING 1 U wilt graag isolerende beglazing plaatsen in een monument. Waar moet u dan rekening mee houden? In deze folder leest u er meer over. De detaillering van

Nadere informatie

Afmetingen Methermo XL ramen en deuren kunnen in bijzonder grote afmetingen worden gemaakt.

Afmetingen Methermo XL ramen en deuren kunnen in bijzonder grote afmetingen worden gemaakt. R Methermo XL naar binnen draaiende ramen en gevels kenmerken zich door de ultraslanke raam- en kozijnprofielen. Hierdoor is het glasoppervlak maximaal en de lichtinval en het uitzicht onbeperkt. De draaiende

Nadere informatie

gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen

gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen informatie voor uitvoerders en timmerlieden op de bouwplaats gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen De timmerfabrikant heeft zijn best gedaan om de kozijnen zo goed mogelijk te maken,

Nadere informatie

$%&$ 3/(40%0) ' ## ( ) 5-6 78 9 5 & /,:78 9 5 & 5 & 5 &

$%&$ 3/(40%0) ' ## ( ) 5-6 78 9 5 & /,:78 9 5 & 5 & 5 & !"# $%&$ ' ## ( ) * + $$, -&./0 2 /(40%0) - 6 7 & /,:7 & /,:7 & # & INHOUDSOPGAVE SERIE BU /67 - mm V. SPONNING - MET KADERGROEF - RAAM 6 mm - BINNEN BEGLAZING 7-0 - 6 mm V. SPONNING - MET KADERGROEF

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften

Verwerkingsvoorschriften Verwerkingsvoorschriften Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opslag op de bouwplaats: Concepten I en II... 3 en 4 3. Transport op de bouwplaats: Concepten I en II... 4 4. Afhangen van beweegbare delen door

Nadere informatie

Stalen montagekozijnen

Stalen montagekozijnen Deuren eigen engineerafdeling maatwerk deuren afzetmarkt toplaag zorgoplossingen export DE ENTREE NAAR ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN Stalen montagekozijnen productie mogelijkheden Woningbouw 46 db glas kozijnen

Nadere informatie

HORIZONTALE SCHUIFRAMEN EN -DEUREN

HORIZONTALE SCHUIFRAMEN EN -DEUREN HORIZONTALE SCHUIFRAMEN EN -DEUREN 1 De Methermo schuifpuien zijn minimaal gedetailleerd. Het systeem is geschikt voor schuiframen, -deuren en schuifpuien waarmee een volledig transparante gevel kan worden

Nadere informatie

Met het nieuwe RenoFix koppelsysteem

Met het nieuwe RenoFix koppelsysteem DTS ReFlex II Boekje Met het nieuwe RenoFix koppelsysteem Index A Algemeen Afwijkende profielvormen 4 DTS BU, -BUV, -BI of -BIV dorpels 4 DTS ReFlex II Koppelsysteem 5 KVT vlakke dam 4 Neuthoogte 5 Opplussen

Nadere informatie

Montage instructie Voor de wand schuivend systeem

Montage instructie Voor de wand schuivend systeem Montage instructie Voor de wand schuivend systeem met kozijn pagina 1/14 Inhoudsopgave Pagina 2 Benodigdheden 3 Inhoud van de verpakkingen 4 Hoofdbestanddelen Varidoors schuifdeur systeem 5 Sparing controleren

Nadere informatie

DRAAIKIEPRAMEN.

DRAAIKIEPRAMEN. DRAAIKIEPRAMEN 1 2 Methermo draaikiepramen kunnen in bijzonder grote afmetingen worden uitgevoerd, maar ook bij kleine afmetingen zorgen de zeer slanke profielen voor optimale lichtinval. De ramen kunnen

Nadere informatie

Horizontale schuiframen en -deuren

Horizontale schuiframen en -deuren Horizontale schuiframen en -deuren Horizontale schuiframen en -deuren 1 De Methermo schuifpuien zijn minimaal gedetailleerd. Het systeem is geschikt voor schuiframen, -deuren en schuifpuien waarmee een

Nadere informatie

Geluidwerende kozijnen en ramen

Geluidwerende kozijnen en ramen kvt-online.nl het eindproduct geluidwerende kozijnen en ramen 23 Geluidwerende kozijnen en ramen 23.1 Algemeen In het Bouwbesluit worden, afhankelijk van de bestemming, eisen gesteld aan (uitwendige) scheidingsconstructies

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften Onderhoudsvoorschriften. Houten Buitendeuren

Verwerkingsvoorschriften Onderhoudsvoorschriften. Houten Buitendeuren Verwerkingsvoorschriften Onderhoudsvoorschriften Houten Buitendeuren Timmerfabriek Overbeek bv Textielstraat 22 7483 PB Haaksbergen tel: 053-5721409 Fax: 053-5726365 APRIL 2009 VERSIE 01 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DRAAIKIEPRAMEN.

DRAAIKIEPRAMEN. DRAAIKIEPRAMEN 1 2 Methermo draaikiepramen kunnen in bijzonder grote afmetingen worden uitgevoerd, maar ook bij kleine afmetingen zorgen de zeer slanke profielen voor optimale lichtinval. De ramen kunnen

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften. Concept III

Verwerkingsvoorschriften. Concept III Verwerkingsvoorschriften Concept III Terborgseweg 58 7084 AE Breedenbroek Tel. 0315 657111 Fax. 0315 652980 1 versie mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opslag op de bouwplaats... 3 3. Transport

Nadere informatie

ramen voor de aannemer of timmerfabrikant

ramen voor de aannemer of timmerfabrikant ramen voor de aannemer of timmerfabrikant Hoogwaardige kwaliteit, snel geleverd WEBO Timmerfabriek is een nationaal opererende toeleverancier van houten elementen. Een van onze belangrijkste specialismen

Nadere informatie

BUVA. Houten ramen. stomp en opdek. Binnen- en buitendraaiend. met raammeerpuntssluiting type 100, 200 en 300 + onzichtbare remschaar

BUVA. Houten ramen. stomp en opdek. Binnen- en buitendraaiend. met raammeerpuntssluiting type 100, 200 en 300 + onzichtbare remschaar Houten ramen stomp en opdek BUVA Binnen- en buitendraaiend met raammeerpuntssluiting type 100, 200 en 300 + onzichtbare remschaar Stolpuitvoering met type 100 + contra-espagnolet 400R BUVA Houten ramen

Nadere informatie

Montage instructie Geluidwerend in de wand schuivend

Montage instructie Geluidwerend in de wand schuivend Geluidwerend in de wand schuivend pagina 1/18 Inhoudsopgave Pagina 2 Benodigdheden 3 Inhoud van de verpakkingen 4 Hoofdbestanddelen Varidoors schuifdeur systeem 5 Sparing controleren 6 Montage Benodigdheden

Nadere informatie

ISOWEL Nieuwe generatie onderdorpels en profielen. Voor duurzaam bouwen

ISOWEL Nieuwe generatie onderdorpels en profielen. Voor duurzaam bouwen ISOWEL Nieuwe generatie onderdorpels en profielen Voor duurzaam bouwen NIEUWE GENERATIE PRODUCTEN VAN LUVEMA ISOWEL is de merknaam waaronder Luvema een nieuwe generatie producten introduceert. Toepassing

Nadere informatie

ISOWEL Nieuwe generatie onderdorpels en profielen. Voor duurzaam bouwen

ISOWEL Nieuwe generatie onderdorpels en profielen. Voor duurzaam bouwen ISOWEL Nieuwe generatie onderdorpels en profielen Voor duurzaam bouwen NIEUWE GENERATIE PRODUCTEN VAN LUVEMA ISOWEL is de merknaam waaronder Luvema een nieuwe generatie producten introduceert. van glasvezelversterkt

Nadere informatie

ISOWEL Nieuwe generatie onderdorpels en profielen. Voor duurzaam bouwen

ISOWEL Nieuwe generatie onderdorpels en profielen. Voor duurzaam bouwen ISOWEL Nieuwe generatie onderdorpels en profielen Voor duurzaam bouwen NIEUWE GENERATIE PRODUCTEN VAN LUVEMA ISOWEL is de merknaam waaronder Luvema een nieuwe generatie producten introduceert. Toepassing

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften. Houten gevelelementen

Verwerkingsvoorschriften. Houten gevelelementen Verwerkingsvoorschriften Houten gevelelementen Kozijnenfabriek De Haven Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Opslag op de bouwplaats...3 3. Transport op de bouwplaats...3 4. Kozijnaansluitingen...4 4.1 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

BUVA ERGO-SLIDE. Simpel heffen. en schuiven. Hefschuifbeslag HS 300

BUVA ERGO-SLIDE. Simpel heffen. en schuiven. Hefschuifbeslag HS 300 Simpel heffen en schuiven BUVA ERGO-SLIDE Hefschuifbeslag HS 300 - Nieuwe generatie hefschuifbeslag tot 300 kg deurgewicht - Superlicht lopende en slijtvaste lagers en rollen - Zelfreinigende loopwagens

Nadere informatie

PreSets Hardglas ramen in houten kozijnen

PreSets Hardglas ramen in houten kozijnen PreSets Hardglas ramen in houten kozijnen TOTAL CONTROL De stijlvolle oplossing Introductie Een slanke en strakke vormgeving zijn de sterke visuele kenmerken van BUVA hardglas draai-, uitzet- en valramen.

Nadere informatie

drs. H.J.O. van Doorn, directeur

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.nl Website: http://www.skh.nl ALUMINIUM PROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Nadere informatie

massief kunststof plaat

massief kunststof plaat VERWERKINGSMETHODEN In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de eisen van het stijl- en regelwerk. Tevens zijn de uitgangspunten voor de verwerkingsmethoden (zichtbare- en blinde bevestiging) opgenomen.

Nadere informatie

1.1 METHERMO ALGEMEEN

1.1 METHERMO ALGEMEEN 1.1 METHERMO ALGEMEEN 1.1 Methermo algemeen Timorplein, Amsterdam Atelier Zeinstra van der Pol BV, Amsterdam ALGEMEEN Toepassing Methermo ramen en deuren zijn gebaseerd op de zeer slanke Methermo profielen

Nadere informatie

Afmetingen Methermo XL ramen en deuren kunnen in bijzonder grote afmetingen worden gemaakt.

Afmetingen Methermo XL ramen en deuren kunnen in bijzonder grote afmetingen worden gemaakt. R METHERMO XL RAMEN/ GEVELS - NAAR BUITEN DRAAIEND Methermo XL naar buiten draaiende ramen en gevels kenmerken zich door de ultraslanke raam- en kozijnprofielen. Hierdoor is het glasoppervlak maximaal

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften Onderhoudsvoorschriften. Houten Kozijnen

Verwerkingsvoorschriften Onderhoudsvoorschriften. Houten Kozijnen Verwerkingsvoorschriften Onderhoudsvoorschriften Houten Kozijnen Boerboom Machinale Houtbewerking BV Hogelandseweg 71 6545 AB Nijmegen Tel.: 024-3230642 JUNI 2015 VERSIE 01 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

met aanvulling d.d. 12 maart 2014 betreft luchtverlies bij 750 Pa Aanvrager

met aanvulling d.d. 12 maart 2014 betreft luchtverlies bij 750 Pa Aanvrager 1 BEPROEVINGSRAPPORT Rapportnummer Datum beproeving 14.0003-1 - A 23 januari 2014 Datum rapport 18 februari 2014 met aanvulling d.d. 12 maart 2014 betreft luchtverlies bij 70 Pa Aanvrager Licotec Daklicht

Nadere informatie

TECHNIEK IN BEWEGING MACO RAIL-SYSTEMS SCHUIFSYSTEMEN. Nieuwe uitzichten ontdekken HEF-SCHUIFBESLAG

TECHNIEK IN BEWEGING MACO RAIL-SYSTEMS SCHUIFSYSTEMEN. Nieuwe uitzichten ontdekken HEF-SCHUIFBESLAG TECHNIEK IN BEWEGING MACO RAIL-SYSTEMS SCHUIFSYSTEMEN Nieuwe uitzichten ontdekken HEF-SCHUIFBESLAG Het spelen met de mogelijkheden voor de overgang van binnen en buiten is een uiting van geïndividualiseerde

Nadere informatie

KOZIJNENLIJM 0819 SLS

KOZIJNENLIJM 0819 SLS 1. TOEPASSING ALGEMEEN Frencken Kozijnenlijm 0819 SLS is ontwikkeld als antwoord op de prestatie-eisen aan kozijnhoekverbindingen zoals omschreven in RL0819. SHR rapport SHR 12.0385 dient als basis voor

Nadere informatie

ryffi Íï* ffi gevelelementen opdebouw; hoetestellen eninte metselen Lossen enop$lag ophetwerk

ryffi Íï* ffi gevelelementen opdebouw; hoetestellen eninte metselen Lossen enop$lag ophetwerk gevelelementen opdebouw; hoetestellen eninte metselen De timmerfabríkant heeft zijn best gedaan om de kozijnen za goed mogelijk te maken, wij vragen u bii het verwerken daarvan dat ook te daen. Hierbij

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften Houten Gevelelementen Brochure tot behoud van uw kozijnen

Verwerkingsvoorschriften Houten Gevelelementen Brochure tot behoud van uw kozijnen TIMMERFABRIEK PETER DEKKER B.V. Verwerkingsvoorschriften Houten Gevelelementen Brochure tot behoud van uw kozijnen 13-7-2011 De procedure ten behoeve van het opslaan en verwerken van kozijnen op de bouwplaats.

Nadere informatie

HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING :

HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING : HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING : Het plaatsen van dubbele beglazing moet voldoen aan bepaalde normen, zoals NEN3576 en NPR3577. Dit zijn normen ( eisen ) waarin precies omschreven wordt hoe dubbele

Nadere informatie

METHERMO XL NAAR BINNEN DRAAIENDE RAMEN EN GEVELS

METHERMO XL NAAR BINNEN DRAAIENDE RAMEN EN GEVELS METHERMO XL NAAR BINNEN DRAAIENDE RAMEN EN GEVELS 1 2 Methermo XL naar binnen draaiende ramen, deuren en vaste ramen kunnen modulair worden gecombineerd, zodat vrijwel iedere gewenste gevelindeling kan

Nadere informatie

METHERMO DEUREN.

METHERMO DEUREN. METHERMO DEUREN 1 2 Methermo deuren zijn eigentijds en stijlvol. Het strakke design met superslanke profielen en veel glas zorgt voor maximale transparantie en lichtinval. De geïsoleerde glazen deuren

Nadere informatie

bouwtechniek-timmeren CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

bouwtechniek-timmeren CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2010 gedurende 770 minuten bouwtechniek-timmeren CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 12 opdrachten. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

Montage instructie Dubbeldeurs in de wand schuivend

Montage instructie Dubbeldeurs in de wand schuivend Dubbeldeurs in de wand schuivend pagina 1/17 Inhoudsopgave Pagina 2 Benodigdheden 3 Inhoud van de verpakkingen 4 Hoofdbestanddelen Varidoors schuifdeur systeem 5 Sparing controleren 6 Montage Benodigdheden

Nadere informatie

veiligheid BASIC Onzichtbare contra-espagnolet passieve deur Onderdeel van PreSet

veiligheid BASIC Onzichtbare contra-espagnolet passieve deur Onderdeel van PreSet Onzichtbare contra-espagnolet passieve deur Geschikt voor het kernassortiment BUVA deur-meerpuntssluitingen Uniek sluitmechaniek Nastelbare sluitplaten Een doorlopende infrezing Onderdeel van PreSet veiligheid

Nadere informatie

SCHUIFRAAMBESLAG DETAILS EN MONTAGE

SCHUIFRAAMBESLAG DETAILS EN MONTAGE SCHUIFRAAMBESLAG DETAILS EN MONTAGE Weeg ramen stuk voor stuk alvorens balansveren te bestellen. Voor een goede werking van het raam komt het echt aan op de laatste gram. De soortelijke massa van hout

Nadere informatie

Opties in gevelproducten: De Concepten I, II en III. Wat houden ze in en wat betekenen ze voor U?

Opties in gevelproducten: De Concepten I, II en III. Wat houden ze in en wat betekenen ze voor U? Opties in gevelproducten: De Concepten I, II en III Wat houden ze in en wat betekenen ze voor U? Waarom de concepten I, II en III? De industriële mogelijkheden van de NBvT-leden zijn omvangrijk. De vele

Nadere informatie

CP 96 / CP 96-AP. Reynaers Concept system. Schuif- en hefschuifsysteem. Bringing Aluminium to Life

CP 96 / CP 96-AP. Reynaers Concept system. Schuif- en hefschuifsysteem. Bringing Aluminium to Life Schuif- en hefschuifsysteem CP 96 / CP 96-AP Reynaers Concept system Bringing Aluminium to Life CP 96 / CP 96-AP: Snel verwerkbaar, ook CP 96 schuif- en hefschuifelementen zijn het perfecte antwoord op

Nadere informatie

METHERMO NAAR BUITEN DRAAIENDE RAMEN EN KLEPRAMEN

METHERMO NAAR BUITEN DRAAIENDE RAMEN EN KLEPRAMEN METHERMO NAAR BUITEN DRAAIENDE RAMEN EN KLEPRAMEN 1 2 Methermo naar buiten draaiende ramen en klepramen zijn slank, maar sterk geprofileerd. Hierdoor zijn grote raampartijen mogelijk. Maar ook bij kleine

Nadere informatie

Buitenbekleding voor opgebouwde vakvullingen

Buitenbekleding voor opgebouwde vakvullingen kvt-online.nl het eindproduct buitenbekleding voor opgebouwde vakvullingen 21 Buitenbekleding voor opgebouwde vakvullingen 21.1 Algemeen Als buitenbekleding voor opgebouwde vakvullingen komen geprofileerde

Nadere informatie

1.9 METHERMO VERTICAAL SCHUIVENDE RAMEN

1.9 METHERMO VERTICAAL SCHUIVENDE RAMEN 1.9 METHERMO VERTICAAL SCHUIVENDE RAMEN 1.9 Methermo verticaal schuivende ramen Tricotgebouw, Winterswijk De Architecten Cie., Amsterdam METHERMO VERTICAAL SCHUIVENDE RAMEN Toepassing Methermo schuiframen

Nadere informatie

Opties in gevelproducten: De Concepten, en. W a t h o u d e n z e i n e n betekenen ze voor u?

Opties in gevelproducten: De Concepten, en. W a t h o u d e n z e i n e n betekenen ze voor u? Opties in gevelproducten: De Concepten, en W a t h o u d e n z e i n e n betekenen ze voor u? Waarom de Concepten I, II en III? De industriële mogelijkheden van de NBvT-leden zijn omvangrijk. De vele kwalitatieve

Nadere informatie

BESTEKOMSCHRIJVING TRANSCARBO KUNSTSTOF KOZIJNEN

BESTEKOMSCHRIJVING TRANSCARBO KUNSTSTOF KOZIJNEN 1 30.35.20 KUNSTSTOF KOZIJN Fabrikaat :GEALAN S8000 IQ BLOKPROFIEL Waterdichtheid :(NEN 2778-1991+A3;2004): Type profiel :BLOKPROFIEL, inbouwdiepte 115 mm :TC-NORM (schuine hoeklas) Kleur buitenzijde :in

Nadere informatie

Titel: Luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, sterkte en stijfheid van een naar binnen draaiende deur in stolpuitvoering

Titel: Luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, sterkte en stijfheid van een naar binnen draaiende deur in stolpuitvoering Titel: Luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, sterkte en stijfheid van een naar binnen draaiende deur in stolpuitvoering Rapportcode: 7.097w Datum: 4 oktober 2007 Rapportcode: 7.097w Datum: 4 oktober 2007

Nadere informatie

Inmeten enkele en isolerende beglazing

Inmeten enkele en isolerende beglazing Inmeten enkele en isolerende beglazing Glas moet ruimte hebben om te kunnen werken. Als het glas te strak in de sponning is gemonteerd is het risico op ruitbreuk groot. Daarom is er rondom het raam ca.

Nadere informatie

BEPROEVINGSRAPPORT 13.00036 20 2013 27 2013 15 6061 ET

BEPROEVINGSRAPPORT 13.00036 20 2013 27 2013 15 6061 ET BEPROEVINGSRAPPORT Rapportnummer Datum beproeving Datum rapport Aanvrager Projectnummer klant 3.00036 20 februari 203 Cuypers Kozijnen Posterholt Middenweg 606 ET Posterholt Nederland Culoko. Omvang rapport

Nadere informatie

Brandrapport. 60 brandwerend, dubbele deur, volgens NEN-EN

Brandrapport. 60 brandwerend, dubbele deur, volgens NEN-EN Brandrapport 60 brandwerend, dubbele deur, volgens NEN-EN 1634-1 www.theuma.com Efectis Nederland BV nederland The European experts in fire safety Samenvatting van onderzoek Producteigenschappen Lange

Nadere informatie

BLAD 1: KOZIJNEN IN PUIEN

BLAD 1: KOZIJNEN IN PUIEN Stroomschema's beoordeling brandwerende puiconstructies versie 2; 22 april 2011 BLAD 1: KOZIJNEN IN PUIEN Staal Puisysteem (profielen) afmetingen pui < 2000 x 3000 mm stalen glaslatten of gelijkwaardig

Nadere informatie

- Schuifdeurkozijn in de wand -Kaderloos met stalen dagkant omlijsting

- Schuifdeurkozijn in de wand -Kaderloos met stalen dagkant omlijsting F - Schuifdeurkozijn in de wand -Kaderloos met stalen dagkant omlijsting C D ROB H G E B 8 Onderdeel Aantal ROB SoftClose Systeem 2 12 1 Parker 12 2.1 Schroef M5x16 3 2.2 Plaatclip M5 3 6 Adapter 2 A 7

Nadere informatie

Montage instructie Enkeldeurs in de wand schuivend Comfort / Souplesse

Montage instructie Enkeldeurs in de wand schuivend Comfort / Souplesse Montage instructie Enkeldeurs in de wand schuivend Comfort / Souplesse pagina 1/18 Inhoudsopgave Pagina 2 Benodigdheden 3 Inhoud van de verpakkingen 4 Hoofdbestanddelen Varidoors schuifdeur systeem 5 Sparing

Nadere informatie

TOTAL CONTROL. De dichting die deur en raam volgt

TOTAL CONTROL. De dichting die deur en raam volgt PreSets SolidSeal TOTAL CONTROL De dichting die deur en raam volgt 2 Introductie De Nederlandse bouw wordt geconfronteerd met problemen die betrekking hebben op het functioneren en de prestaties van deur/raamkozijnconstructies.

Nadere informatie

Deuren en Kozijnen. Technische informatie

Deuren en Kozijnen. Technische informatie Deuren en Kozijnen Technische informatie Technische informatie 2 Technische informatie Deuren en kozijnen Vervo, Vervolux, Finéselect, Brucoral binnendeuren Monoplus stalen montagekozijnen & Solid stalen

Nadere informatie

Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften. Kozijnen

Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften. Kozijnen Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften Kozijnen Hp2012ce003 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Opslag op de bouwplaats: Concepten I en II 4 3. Transport op de bouwplaats: Concepten I en II 4 4. Kozijnaansluitingen:

Nadere informatie

BUVA PreSet hangen sluitwerk. Gegarandeerde zekerheid met nul faalkosten.

BUVA PreSet hangen sluitwerk. Gegarandeerde zekerheid met nul faalkosten. BUVA PreSet hangen sluitwerk Gegarandeerde zekerheid met nul faalkosten. De BUVA PreSet biedt vele voordelen en is klaar voor de toekomst De bouwwereld is onderhevig aan grote veranderingen. BIM, BENG,

Nadere informatie

bouwtechniek-timmeren CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 4 A B X C D

bouwtechniek-timmeren CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 4 A B X C D bouwtechniek-timmeren SPE KB 2009 minitoets bij opdracht 4 variant c Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). - Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

GEALAN S9000 / S9000 NL / Slim

GEALAN S9000 / S9000 NL / Slim GEALAN S9000 / S9000 NL / Slim BELGIE Het nieuwe GEALAN-systeem S9000 Modern wonen wordt gekenmerkt door luxe en de beste techniek. Het volledige nieuwe raamsysteem S9000 is voorzien van 3-dichtingen en

Nadere informatie

BASIS PROFIELKEUZES SPECIALE PROFIELKEUZES. Vlak systeem. Verdiept systeem. Historisch schuifraam. Verdiept met sprongetje. Recht systeem CLASSIC

BASIS PROFIELKEUZES SPECIALE PROFIELKEUZES. Vlak systeem. Verdiept systeem. Historisch schuifraam. Verdiept met sprongetje. Recht systeem CLASSIC BASIS PROFIELKEUZES CLASSIC Vlak systeem TREND Verdiept systeem SPECIALE PROFIELKEUZES CITY Historisch schuifraam Verdiept met sprongetje Recht systeem K-Vision Classic CLASSIC Vlak systeem Vlak Systeem

Nadere informatie

Binnendeuren en kozijnen Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften

Binnendeuren en kozijnen Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften 1 INLEIDING... 2 2 ONTVANGST/OPSLAG OP DE BOUWPLAATS... 2 3 TRANSPORT... 2 4 PLAATSINGSVOORWAARDEN OP DE BOUWPLAATS... 2 5 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN... 2 5.1 BASISDEUREN... 2 5.1.1 Sparingen... 2 5.1.2

Nadere informatie

HOUTEN BUITENDEUREN. WEBO.

HOUTEN BUITENDEUREN. WEBO. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN. WEBO HOUTEN BUITENDEUREN. WEBO. Timmerfabrieken ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn gedeponeerd, op de datum van aanbieding of aanvaarding der opdracht

Nadere informatie

Na plaatsing en beglazing kan het nodig zijn dat het raam nagesteld dient te worden. Raadpleeg hiervoor de G.U.-handleiding met instelmogelijkheden.

Na plaatsing en beglazing kan het nodig zijn dat het raam nagesteld dient te worden. Raadpleeg hiervoor de G.U.-handleiding met instelmogelijkheden. Kozijn waterpas en te lood plaatsen. Na plaatsing en beglazing kan het nodig zijn dat het raam nagesteld dient te worden. Raadpleeg hiervoor de G.U.-handleiding met instelmogelijkheden. Raam, kozijn en

Nadere informatie

Montage instructie Enkeldeurs in de wand schuivend

Montage instructie Enkeldeurs in de wand schuivend Montage instructie Enkeldeurs in de wand schuivend pagina 1/18 Inhoudsopgave Pagina 2 Benodigdheden 3 Inhoud van de verpakkingen 4 Hoofdbestanddelen Varidoors schuifdeur systeem 5 Sparing controleren 6

Nadere informatie

KOZIJNENLIJM 0819 SLS 3.0 IP

KOZIJNENLIJM 0819 SLS 3.0 IP 1. TOEPASSING ALGEMEEN Frencken Kozijnenlijm 0819 SLS 3.0 IP is een doorontwikkeling van Kozijnenlijm 0819 SLS. eide producten zijn ontwikkeld als antwoord op de prestatie-eisen aan kozijnhoekverbindingen

Nadere informatie

drs. H.J.O. van Doorn, directeur

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de plaatsing Voor meer info en advies kan u steeds terecht bij

Aandachtspunten bij de plaatsing Voor meer info en advies kan u steeds terecht bij Z Aandachtspunten bij de plaatsing Bij plaatsing achter slag of in blok moet tussen de ramen en de muur een voeg van minimum 1 cm zijn. Deze voeg kan groter genomen worden naargelang de toleranties van

Nadere informatie

- Schuifdeurkozijn in de wand - Zonder bovenlicht - Met opliggende klikborstel

- Schuifdeurkozijn in de wand - Zonder bovenlicht - Met opliggende klikborstel B - Schuifdeurkozijn in de wand - Zonder bovenlicht - Met opliggende klikborstel G SCE 6.1 E 10.1 10.2 D F 8 Posn. Onderdeel SCE SoftClose Systeem 1 Klemkopparker C 2.1 Schroef M5x16 2.2 Plaatclip M5 6.1

Nadere informatie

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 77. Datum: 16 oktober 2015

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 77. Datum: 16 oktober 2015 BESTEK Ten behoeve van: Datum: 16 oktober 2015 Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2014-II onder licentienummer: ------------------ INHOUDSOPGAVE ------------------ INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

- Schuifdeurkozijn in de wand - Zonder bovenlicht - Met geïntegreerde borstel

- Schuifdeurkozijn in de wand - Zonder bovenlicht - Met geïntegreerde borstel 3 - Schuifdeurkozijn in de wand - Zonder bovenlicht - Met geïntegreerde borstel 10 2 7 4 5 8 1 7.4 6 Posn. Onderdeel 1 Nis 2 Afdekstijl ( 1x links + 1x rechts ) 2.2 Zelfborende schroef 4,8x19 3 Bovendorpel

Nadere informatie

Kozijndelen KAI. Afdeling: WvB Datum: Eigenaar: JL Pagina: 1 van 14

Kozijndelen KAI. Afdeling: WvB Datum: Eigenaar: JL Pagina: 1 van 14 Eigenaar: JL Pagina: 1 van 14 Inhoud 1 Voordeur... 2 1.1 Sluitmiddelen houten kozijnen... 2 1.2 Voordeur onderdorpel... 3 1.3 Inbraakwerendheid... 4 1.4 Tekeningen... 6 2 Achterdeur... 7 2.1 Sluitmiddelen

Nadere informatie

Bijlage 19 DIENST VASTGOED DEFENSIE. Algemene omschrijving van het werk: Renovatie legeringsgebouwen op de Nieuwe Haven te Den Helder

Bijlage 19 DIENST VASTGOED DEFENSIE. Algemene omschrijving van het werk: Renovatie legeringsgebouwen op de Nieuwe Haven te Den Helder Bijlage 19 DIENST VASTGOED DEFENSIE Algemene omschrijving van het werk: Renovatie legeringsgebouwen op de Nieuwe Haven te Den Helder Gebouw R012, R013 en R014 - Ijsmeeuw, Kokmeeuw, Stormmeeuw Percelen

Nadere informatie

BESTEKOMSCHRIJVING TRANSCARBO KUNSTSTOF KOZIJNEN

BESTEKOMSCHRIJVING TRANSCARBO KUNSTSTOF KOZIJNEN 1 30.35.20 KUNSTSTOF KOZIJN Fabrikaat :GEALAN S8000 IQ NL plus Type profiel :NL plus, inbouwdiepte 115 mm :TC-NORM (schuine hoeklas) of TC NORM CLK (rechte hoeklas) Kleur buitenzijde :mee geëxtrudeerde

Nadere informatie

METHERMO NAAR BINNEN DRAAIENDE RAMEN EN VALRAMEN

METHERMO NAAR BINNEN DRAAIENDE RAMEN EN VALRAMEN METHERMO NAAR BINNEN DRAAIENDE RAMEN EN VALRAMEN 1 2 Methermo naar binnen draaiende ramen kunnen worden toegepast in nieuwbouw- en renovatieprojecten. Het buitenaanzicht van de aluminium ramen is slechts

Nadere informatie

Opties in gevelproducten: De Concepten I, II en III. Wat houden ze in en betekenen ze voor u?

Opties in gevelproducten: De Concepten I, II en III. Wat houden ze in en betekenen ze voor u? Opties in gevelproducten: De Concepten I, II en III Wat houden ze in en betekenen ze voor u? Waarom de Concepten I, II en III? De industriële mogelijkheden van de NBvT-leden zijn omvangrijk. De vele kwalitatieve

Nadere informatie

CS 68. Reynaers Concept system. Ramen en deuren. Bringing Aluminium to Life

CS 68. Reynaers Concept system. Ramen en deuren. Bringing Aluminium to Life CS 68 Reynaers Concept system Ramen en deuren Bringing Aluminium to Life CS 68: de nieuwe standaard voor ramen en CS 68 is een driekamersysteem voor ramen en deuren met thermische onderbreking. Het systeem

Nadere informatie