Inleiding 4. Historiek van de BFWG 6. Structuur van de BFWG 7. Nationale, Europese en internationale beroepsorganisaties 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 4. Historiek van de BFWG 6. Structuur van de BFWG 7. Nationale, Europese en internationale beroepsorganisaties 8"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2006

2 2

3 3

4 Inhoud Inleiding 4 Historiek van de BFWG 6 Structuur van de BFWG 7 Nationale, Europese en internationale beroepsorganisaties 8 Structuur van de presentatie van dit verslag 11 Rubriek fiscaliteit 13 Rubriek milieu 24 Rubriek alcohol en maatschappij 29 Rubriek voedselveiligheid 32 Rubriek wijn en anderen gefermenteerde producten 35 Rubriek alcohol en anderen gedistilleerde producten 40 Rubriek algemene informatie 44 Rubriek wetgeving 46 Gepersonaliseerde tussenkomsten voor de leden, Informatie 47 & Publicaties Promotie & Public relations 48 * FIVS * OIV * EFWSID * CEPS * Sint-Vincentiusgilde * Affiniteit Belgische productie 4

5 Inleiding Geachte Voorzitter, geachte Ondervoorzitters, geachte Bestuurders, Geachte leden, beste vrienden, In 2006 is nogmaals gebleken dat de eerste doelstelling van de Belgische Federatie van Wijn en Gedistilleerd erin bestaat haar leden te steunen en te verdedigen, hen bij te staan met collectieve en individuele acties. Dossierkennis beschouw ik als fundamenteel en actie als een van de essentiële aspecten van de taak die mij als algemeen secretaris werd toevertrouwd. Actief de juridische, fiscale, financiële, ecologische actualiteit en de wetenschappelijke ontwikkelingen opvolgen en aanwezig zijn in alle kringen met invloed of beslissingsmacht, vormen prioriteiten. De lancering in 2006 van onze site was een belangrijke stap in het informatieproces. Dankzij die informatie willen wij bedrijfsleiders kostbare tijd doen winnen. Deze site wordt regelmatig bijgewerkt. Ze verstrekt duidelijke en volledige informatie over elementen die onontbeerlijk zijn voor het beheer van een onderneming. De site vormt een virtuele bibliotheek waarin heel vlot basisinformatie of wetteksten kunnen worden teruggevonden. Lopende dossiers kunnen er in real time worden opgevolgd en specifieke hulpprogramma s zijn er beschikbaar. De leden van de BFWG worden trouwens vriendelijk uitgenodigd om ons nieuwigheden voor te stellen, of artikels over andere informatiegebieden die hen interessant lijken. Voorts is de Federatie er fier op dat zij de ethische rol kan vervullen die zij zich toe doel heeft gesteld en die concreet gestalte kreeg in de ondertekening van een convenant dat uiteindelijk kracht van wet kreeg in november Het beantwoordt volkomen aan de verwachtingen van DG Sanco en aan de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Inzake veiligheid van de voedselketen werd een belangrijke stap gezet, dankzij de vervolmaking van de HACCP-computerprogramma s en de ontwikkeling van een traceerbaarheidsprogramma, wat ten goede komt aan de ondernemingen. Dankzij deze elementen verwierven verscheidene ondernemingen immers een certificatie, zodat de markt nu beter toegankelijk is voor hen. Op milieugebied waakte de BFWG erover dat het groene punt stabiliseert en de verpakkingsheffing niet stijgt. Wat de fiscaliteit betreft, voerde de federatie acties om de verhoging van taksen te vermijden. Het dossier van de informatisering van de geleidedocumenten werd nauwgezet bijgestuurd in het belang van de ondernemingen. Dankzij onze internationale contacten konden wij een aantal dossiers behandelen die vallen onder de bevoegdheid van de Wereld Douane Organisatie (WDO), zoals de klassering van de producten onder een code van de nomenclatuur. 5

6 De «Belgische productie» ligt ons na aan het hart zal het jaar van een betere organisatie van het potentieel van productie geweest zijn en 2007 wordt het jaar van de «faire savoir» : Nieuwe wijnbouwbenamingen zagen het licht in 2006 en de Belgische oogsten zijn al een aangename traditie. De Belgische wijnbouwsector is nu volledig gereorganiseerd volgens het kader dat werd uitgetekend door de Gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt. Dit zet de kroon op de inspanningen en de moed van onze ondernemers. Op het niveau van de gedistilleerde dranken is de benaming jenever, net als de specifieke geografische aanduidingen, geografisch beschermd in het ontwerp van de nieuwe verordening. Ik kan u verzekeren dat dit voor ons de eindfase betekent van heel veel ondernomen stappen. Innovatie lijkt mij fundamenteel te zijn, zowel op het niveau van de producten als van hun presentatie. De traditie van vandaag moet worden «opgepoetst» om morgen een vaste waarde te blijven en de nieuwe producten moeten zorgvuldig worden geproduceerd, omdat het de traditionele producten van morgen zijn. Wijnen met «herkomstbenaming», «geografisch» beschermde gedistilleerde dranken en nieuwe kwaliteitsproducten zullen onze productiebedrijven in staat stellen hun producten nog beter te valoriseren, en dit binnen een gewettigde commerciële veiligheid. Zoals u weet zien wij erop toe transparant te werken, waarbij deontologie, loyauteit en vertrouwelijkheid centraal staan. Wij wensen een geloofwaardige en bevoorrechte gesprekspartner te blijven! Wij zetten al onze deskundigheid en energie in om het vertrouwen van u en dat van de bevoegde overheidsinstanties te verdienen. Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om te wijzen op de uitstekende samenwerking die wij hebben met de Belgische en communautaire overheidsinstanties. Wij danken hen daarvoor van harte. Zij pakken de dossiers professioneel aan. De actie van de federatie werd aangemoedigd door haar leden en in het bijzonder door haar Raad van bestuur. Nu het voorzitterschap van de BFWG gaat veranderen, wens ik de nadruk te leggen op de beschikbaarheid en de steun van voorzitter Guy Tapernoux. Zijn open benadering van de problemen waarmee de federatie wordt geconfronteerd, en zijn vertrouwen in de actie van de BFWG betekenden voor mij een waardevolle steun en een noodzakelijke stimulans. Ik dank hem dan ook van harte. Dank ook aan Muriel Jardin voor haar beschikbaarheid en haar belangstelling voor het beroep Jean-Jacques Delhaye, Algemeen secretaris. 6

7 Historiek van de BFWG Voorzitters en structuur van de BFWG van 1950 tot tot 1955 Charles WELLENS 1956 tot 1958 Edmond DE BEUKELAER 1959 tot 1979 Alfred FOURCROY 1979 tot 1986 Henri STROOBANT + Mme Cooreman CELIS / R. Gorbitz 1989 Jean CELIS / R. Gorbitz + M. Leys-Bailleul Joseph DE SCHEPPER / M. Leys-Bailleul Joseph DE SCHEPPER / M. Leys-Bailleul + M. Jardin Joseph DE SCHEPPER / M. Leys-Bailleul + JJ. Delhaye + M. Jardin Philippe GRAFE / M. Leys-Bailleul + JJ. Delhaye + M. Jardin 1998 tot 2001 Philippe GRAFE / JJ. Delhaye + M. Jardin 2002 tot 2006 Guy TAPERNOUX / JJ. Delhaye + M. Jardin 7

8 Structuur van de BFWG BUREAU Het Bureau, bestaande uit de voorzitter, de ondervoorzitters en de algemeen secretaris, bereidt de dossiers en de vergaderingen voor. Guy Tapernoux Voorzitter Jean-Jacques Delhaye Muriel Jardin Algemeen secretaris Directie secretaresse RAAD VAN BESTUUR Voorzitter Ondervoorzitters G. TAPERNOUX B. FILLIERS Ph. GRAFE MERKEN WIJN BELGISCHE PRODUCTIE D. BOECKX Ph. ARTS J. CORNELISSEN A.A. FOURCROY Jacques DE SCHEPPER Ph. DEPASSE M. MAMPAEY J. DESPERT E. de BEUKELAER Ph. MEERT P. SOMERS Joseph DE SCHEPPER G. NOLET DE BRAUWERE L. SOUGNE Ph. DUMONT C. SCHNELLEN J. THIENPONT J. VAN ROYEN S. VAN DRIESSCHE W. VAN RUYSKENSVELDE M. VERRETH B. ZACHARIAS 8

9 Nationale, Europese en internationale beroepsorganisaties De grote verscheidenheid aan dossiers, hun europeanisering en internationalisering brengen de federatie ertoe steeds meer actief deel te nemen aan projecten van andere nationale, Europese en internationale federaties, en zo haar contacten met buitenlandse zusterorganisaties verder te ontwikkelen. Om die redenen is onze Federatie actief betrokken bij de volgende organisaties: Op internationaal niveau : Fédération Internationale des Vins et Spiritueux - F.I.V.S. 18, rue d'aguesseau F Paris Voorzitter : James P. FINKLE Ondervoorzitter : Jean-Jacques DELHAYE - Website : Organisation Internationale de la Vigne et du Vin - OIV 18, rue d Aguesseau F Paris Voorzitter : Prof. Dr. Reiner WITTKOWSKI Directeur Generaal : Federico CASTELLUCCI Jean-Jacques DELHAYE is een van de deskundigen bij verschillende werkgroepen - Website Op Europees niveau : European Federation of Wine and Spirit Importers and Distributors - EFWSID Livornostraat 13 Bus 5 BE Brussel Voorzitter : Frithjof NICOLAYSEN Directeur : Jean-Jacques DELHAYE Vertegenwoordiger voor België : Jean-Jacques DELHAYE Confédération Européenne des Producteurs de Spiritueux - CEPS Tervurenlaan 192 B Brussel Voorzitter : Philippe MOUTON Algemeen secretaris : Jamie FORTESCUE Bestuurder en vertegenwoordiger voor België : Jean-Jacques DELHAYE - Website: 9

10 Comité européen des entreprises vins - CEEV Kunstlaan Brussel Voorzitter : Lamberto VALLARINO GANCIA Algemeen secretaris : José Ramón FERNANDEZ - Website : Europese Commissie Jean-Jacques DELHAYE is een permanent deskundige voor de Europese handel bij het adviescomité voor de wijnbouw en het toepassingscomité voor gedistilleerd. Jean-Jacques DELHAYE is aangesteld als deskundige voor fiscale en douanezaken bij DG TAXUD Op Belgisch niveau : Belgische Federatie van de Distributieondernemingen - FEDIS Edmond Van Nieuwehuyselaan Brussel Voorzitter : Arthur GOETHALS Gedelegeerd bestuurder : Baudouin VELGE Gedelegeerd van de BFWG : Jean-Jacques DELHAYE - Website : Fost Plus Martin V straat Brussel Voorzitter : Baudouin MICHIELS Directeur Generaal : Henri MEIRESONNE Bestuurder (distributie) : Jean-Jacques DELHAYE - Website : Filglass Almawandeling Brussel Voorzitter :Jean-Jacques DELHAYE Directeur : Jean-Pierre DELANDE Jury voor Ethische Praktijken (JEP) Louizalaan 120 Bus Brussel Voorzitter : Piet JASPAERT Secretaresse : Karin LAES Hoge Raad voor de Middenstand - Interfederaal Bureau nr. 1 Secretariaat: Joseph Stevensstraat Brussel Vertegenwoordigers van de BFWG: Jacques DESPERT Willy VAN RUYSKENSVELDE 10

11 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren PC 119 Secretariaat: Ernest Blerostraat Brussel Vertegenwoordiger van de BFWG: Jean-Jacques DELHAYE Sint-Vincentius Gilde der Wijnkooplieden vzwl Livornostraat 13 bus Brussel Voorzitter - Eerste deken : Jean-Louis FOURCROY Algemeen secretaris : Jean-Jacques DELHAYE Erkenningscommissies van de herkomstbenamingen Hageland, Haspengouw, Heuvelland, Vlaamse landwijn, Vlaamse mousserende kwaliteitswijn, Côtes de Sambre et Meuse, Vin de pays des Jardins de Wallonie Secretaris van de Erkenningscommissies : Jean-Jacques DELHAYE 11

12 Structuur van de presentatie van dit verslag Wij volgen alle dossiers nauwgezet op : Wij werken de site van de BFWG regelmatig bij, om onze leden zo goed mogelijk te informeren. Voor belangrijke veranderingen versturen wij infoflashes. Wij publiceren een Newsweb met de gegevens van de sites en recente wijzigingen. Daartoe werken wij wanneer nodig samen met en komen wij tussenbeide bij overheidsinstanties, verenigingen, : Nationaal : o De Belgische overheidsinstanties (FOD Economie, Financiën, Volksgezondheid, Landbouw, Waals Gewest, Vlaams Gewest, ) o Belgische verenigingen : Fedis Fost Plus Val-I-Pac Filglass IVC Fevia Favv, Europees : o De Europese instanties : Europees Parlement Europese Commissie Raad van de EU o Europese verenigingen : CEPS CEEV EFWSID, Internationaal : o De instanties : WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) WDO (Wereld Douane Organisatie) WHO (Wereldhandelsorganisatie) OIV (Organisation internationale de la Vigne et du Vin) CODEX ALIMENTARIUS OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) OESO (Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling) o De verenigingen : FIVS (Fédération internationale des vins et spiritueux) 12

13 In dit jaarverslag zijn de in 2006 behandelde dossiers opgenomen. De presentatie van dit verslag zal gebeuren volgens de structuur van onze site, namelijk : FISCALITEIT MILIEU RUBRIEKEN ALCOHOL EN MAATSCHAPPIJ VOEDSELVEILIGHEID WIJN EN ANDERE GEFERMENTEERDE PRODUCTEN ALCOHOL EN ANDERE GEDISTILLEERDE PRODUCTEN ALGEMENE INFORMATIE TABS Inleidende pagina Basisdossiers Lopende dossiers Wetgeving Steunprogramma s Statistieken Nuttige links Inleidende pagina Basisdossiers Lopende dossiers Wetgeving Steunprogramma s Milieutrends Nuttige links Inleidende pagina Basisdossiers Lopende dossiers Wetgeving Steunprogramma s Algemene documentatie Nuttige links Inleidende pagina Basisdossiers Lopende dossiers Wetgeving Steunprogramma s Documentatie & technische fiches Nuttige links Inleidende pagina Basisdossiers Lopende dossiers Wetgeving Steunprogramma s Statistieken Nuttige links Inleidende pagina Basisdossiers Lopende dossiers Wetgeving Steunprogramma s Statistieken Nuttige links Inleidende pagina BFWG & Sint-Vincentius Gilde Lopende dossiers Wetgeving Algemene documentatie Sociaal nieuws Nuttige links 13

14 Rubriek fiscaliteit INLEIDING De fiscaliteit is een belangrijk materie : voor de Lidstaten, omdat zij hen inkomsten waarborgt (accijnzen en BTW); voor de ondernemingen die de gevolgen dragen op het niveau van verkoop, vrij verkeer, concurrentiekracht, enz.; voor de Gemeenschap, omdat haar budget afkomstig is van de landbouwrechten, de douanerechten en een percentage dat wordt afgehouden van de BTW van elke Lidstaat. De overgang naar de euro heeft sterk bijgedragen tot de algemene harmonisering. BASISDOSSIERS Tabel accijnstarieven en BTW binnen de E.U. (zie dit document op pagina 22) Tabel fiscale ontvangsten tot (zie dit document op pagina 19) Aankoop van aan accijns onderworpen producten in een andere Lidstaat Facturatie : wanneer dient er een factuur aan een particulier te worden afgeleverd? Bindende tariefinlichtingen (RTC) - aangewezen douaneautoriteiten bevoegd voor het verstrekken van bindende tariefinlichtingen Grensoverschrijdende aankopen: heffingen van het land van consumptie en onder de voorwaarden van het invoerland LOPENDE DOSSIERS 1. Informatisering van de documenten Onze federatie nam deel aan tal van vergaderingen die werden georganiseerd door de Europese Commissie en de bevoegde overheidsinstanties van de Lidstaten. Wij kregen de gelegenheid om onze opmerkingen over te maken binnen de verschillende opgerichte groepen. Wij herinneren eraan dat de Europese Commissie besliste een eenvoudigere en papierloze procedure te scheppen voor douane en handel, wat neerkomt op een beter gebruik van de elektronische middelen in deze procedures. Tegen 1 januari 2007 moeten de douanediensten van de Lidstaten voldoen aan een aantal criteria om te kunnen toetreden tot een papierloos douanesysteem. De elektronische indiening van de aangiften is nog niet verplicht voor de operatoren, behalve voor de douanekantoren die SADBEL en NCTS al moeten gebruiken voor transitaangiften. In de periode van 2007 tot 2009 zal de elektronische aangifte wel geleidelijk verplicht worden. 14

15 EMCS : Het geïnformatiseerde accijnzensysteem, genaamd «Excise Movement and Control System zal effectief aanvangen op 1 juli Wij hebben in 2006 deelgenomen aan verscheidene vergaderingen : Binnen het Comité accijnzen werd een subcomité opgericht, de Excise Computerisation Working Party (ECWP), die is belast met het bespreken en ontwikkelen van de functionele en technische specificaties en de specificaties die verband houden met veiligheid en communicatie. Binnen de oprichting van een Excise Contact Group : verschillende vergaderingen georganiseerd door de Europese Commissie met de Europese federaties (JJD neemt eraan deel als Directeur van EFWSID - European Federation of Wine and Spirit Importers & Distributors). Bedoeling is hen regelmatig op de hoogte te houden van de vorderingsstaat van het project en van de recente ontwikkelingen. Op het gebied van het document «Functional Excise System Specifications» (FESS) met een beschrijving van de technische specificaties van EMCS. Document FESS wordt afgerond in 2006 en goedgekeurd in juli 2006 door het Comité accijnzen. In de groep «SEED» gaat het om de database «SEED», die de hoeksteen van het systeem vormt. Deze database is toegankelijk via de site van de Bfwg en via die van de Europese Commissie. 2. TARWEB Wij hebben actief bijgedragen aan de creatie van de site «Tarweb», die onze leden al enige tijd wensten. Tarweb biedt de mogelijkheid om de nomenclatuur dynamisch te raadplegen met behulp van de volgende zoeksleutels: Code nomenclatuur: door invoering van het hoofdstuknummer, de subpositie,... Omschrijving: tekstopzoeking, met de mogelijkheid wildcards te gebruiken; Datum: mogelijkheid om de nomenclatuur op verschillende data te raadplegen; De nomenclatuur restitutie; De verschillende communautaire of nationale maatregelen. Wij wijzen op dat gelijktijdig met de informatisering van de documenten, een reorganisatie zal worden doorgevoerd : Centralisatie van de inningen en borgen in een «enig kantoor» : Gebouw North Galaxy, Toren A, 5e verdieping, 33, Albert II-laan in 1030 Brussel. o Een enkele rekening voor alle betalingen in België (overschrijving of domiciliëring) o Een enkele rekening per onderneming o Een enkel bureau voor de borgen, die tot één enkele kunnen worden gegroepeerd Oprichting van een centrale helpdesk (24u/24 en 7 dagen/7) in het «enige kantoor». o voor de softwareontwikkelaars o voor de ondernemingen die hun eigen software ontwikkelen o voor algemene aangelegenheden 15

16 3. Centralisatie van de verwerking van de aangiften in 7 nieuwe diensten (Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Luik en Mons) binnen een termijn van 5 jaar, en volledige herziening van de functie van de huidige kantoren. 16

17 Opwaardering van de minimumtarieven in richtlijn 92/84/EEG In Richtlijn 92/84/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken zijn voor iedere productcategorie minimumaccijnstarieven vastgesteld. De Raad riep de Commissie op 12 april 2005 op om een voorstel te doen om de minimumaccijnzen aan te passen teneinde een vermindering van de reële waarde van de communautaire minimumtarieven te voorkomen. Na een evaluatie van de situatie stelt de Commissie een wijziging van Richtlijn 92/84/EEG voor waarbij de minimumtarieven voor alcohol, tussenproducten en bier worden opgewaardeerd naar rata van de inflatie + 31%. Een dergelijke aanpassing van de minimumtarieven is bijgevolg nodig om het niveau van de tarieven waarmee de Raad in 1992 instemde, te handhaven en aldus de goede werking van de interne markt zonder fiscale grenzen te garanderen. De in België geldende tarieven momenteel zijn heel hoog, want ze liggen nog steeds boven de nieuw voorgestelde minimumtarieven. Deze aanpassing heeft dus geen effectieve weerslag op onze sector in België. Het is evenwel zo dat wij uit principe nog steeds gekant zijn tegen een tariefverhoging, zelfs als wij niet beoogd worden. Verscheidene tussenkomsten vonden plaats in Het dossier bevindt zich momenteel in een "raadplegingsprocedure" (geen beslissingsmacht) in het Parlement. De rapporteur voor dit dossier bij het Parlement is mevrouw Astrid Lulling, voorzitster van de Intergroupe Vin, Qualité et Traditions. Tijdens de vergadering van 24 januari 2007 stelde mevrouw Lulling, veeleer dan in een tariefverhong te voorzien, op 28 februari aan het Economisch en Monetair Comité (ECON) "een voorstel van definitieve afschaffing van alle minimumtarieven" voor. De amendementen konden worden ingediend tot 9 maart De stemming binnen het ECON is gepland voor 10/11 april De stemming in plenaire zitting is gepland in mei Wij blijven dit dossier opvolgen en steunen het voorstel van mevrouw Lulling. 4. Klassering van de producten onder een code van de nomenclatuur Het recente geval van «Pineau des Charentes» in België werpt een bijzonder licht op de gevolgen van dit dossier en bewijst de slechte werking van de interne markt op het niveau van de klassering van de producten en dus van de erop toegepaste fiscaliteit. Op 6 maart 1989 klasseert de Belgische Administratie van Douane en Accijnzen, als gevolg van nota DA35750, dit product onder de code 2204 of 2206, maar met toepassing van de fiscaliteit van gedistilleerd. Op 13 maart 1989, na analyses waaruit sporen van gisting blijken, nam de Belgische Administratie van Douane en Accijnzen een nieuwe administratieve beslissing tot nietigverklaring van de beslissing van 6 maart 1989 en dus tot herklassering van het product onder de code Op 11 december 2006 klasseert de Centrale Administratie van Douane en Accijnzen (DA236820), op basis van objectieve analyses van haar laboratoria, Pineau des Charentes zonder aarzelen onder code 2208, dus met een fiscaliteit «gedistilleerd». Op 19 december 2006 past het regionale bureau van Gent deze nieuwe fiscaliteit (GDA/633/29957) toe voor Pineau des Charentes. De Centrale administratie, die streeft naar nauwgezetheid en rechtvaardigheid, vond dat wij gelijk hadden en herklasseerde «Pineau des Charentes» onder code 2204 met 17

18 een fiscaliteit van tussenproduct. Zij bepaalde voorts dat de onrechtmatig ontvangen bedragen zouden worden terugbetaald. In 2006 werden verscheidene producten met terugwerkende kracht geherklasseerd. Vóór een willekeurig bepaalde datum worden een aantal producten in België geklasseerd onder code 2206, na die datum zullen ze onder code 2208 vallen. De meeste van deze dossiers werden opgelost, maar deze herklassering heeft voor een aantal ondernemingen echter enorme financiële gevolgen. Sinds 1992 is de structuur van de fiscaliteit van de producten in Europa nauw verbonden met de klassering van de producten in het geharmoniseerde systeem. Uit onderzoek van de Europese richtlijn 92/84 blijkt dat voor onze sector alleen de codes 2204, 2205 en 2206 de weg openen naar fiscaal voordelige categorieën. Opdat een product zou worden geklasseerd onder codes 2204, 2205 of 2206, is het absoluut noodzakelijk dat het eindproduct zijn essentiële kenmerken van gegist product heeft bewaard. Dat is de kern van het probleem! Wat betekent dat? De in verordening 2658/87 opgenomen klasseringsregels zijn onnauwkeurig en subjectief, met alle gevolgen vandien : zogenaamd traditionele producten worden geherklasseerd, nieuwe producten die identiek zijn met deze producten worden door dezelfde overheidsinstanties soms anders, dan weer op identieke wijze geklasseerd, en dit afhankelijk van de Lidstaat, van de regio binnen eenzelfde Lidstaat of van de week. Kortom, er heerst chaos in de interne markt! Momenteel is niemand in staat het begrip «essentieel karakter» van een gegiste drank nader te omschrijven, terwijl iedereen de producten klasseert op basis van dit begrip en op die basis de fiscaliteit wordt bepaald. o noch de WDO (Wereld Douane Organisatie), die het dossier in het kader van het geharmoniseerde systeem onderzoekt op internationaal niveau; o noch DG TAXUD van de Europese Commissie : De Europese overheidsinstanties van DG Taxud, zowel douane als accijnzen, zijn op de hoogte van het probleem en vinden dat richtlijn 92/83, die al meer dan twintig jaar meegaat, inderdaad moet worden herzien in het licht van de huidige situatie, maar zij beseffen ook dat zo n herziening verscheidene jaren zou vergen en dat de Lidstaten nog niet bereid zijn hun subsidiariteitsmacht op fiscaal gebied uit handen te geven. De Commissie stelde deze vraag aan JRC (Wetenschappelijk laboratorium van de Commissie). Een antwoord wordt verwacht tegen juni 2007, wat DG Taxud van de Commissie de gelegenheid zou normaal moeten geven objectieve antwoorden te geven in dit dossier tegen september De Commissie stelde precieze interpretatievragen aan de WDO. Wij wachten allen op een officieel antwoord tegen juni 2007, maar het secretariaat heeft al enkele interessante beschouwingen uitgebracht. o noch de nationale overheidsinstanties : Bij gebrek aan een communautaire beslissing moet elke Lidstaat zijn eigen visie op de zaken hanteren en belangrijke geschillenproblemen regelen Een aantal Lidstaten doen een poging «interpretatieregels» in te voeren, zodat het subjectieve aspect van de basisregels kan worden afgezwakt. Andere Lidstaten omzeilen het probleem en voeren «specifieke heffingen» in om een aantal producten buiten te houden. o noch de producenten De ondernemingen bevinden zich in een onaanvaardbare juridische onzekerheid. Zij moeten hun producten klasseren, maar weten niet onder welke objectieve analytische bepalingen zij dat moeten doen. 18

19 WETGEVING Alle informatie over de diverse wetgevingen die in 2006 verschenen, vindt u op pagina 46. STEUNPROGRAMMA S Er is momenteel geen enkel hulpprogramma voor deze rubriek. STATISTIEKEN De statistieken op de site werden allemaal bijgewerkt op basis van de voor 2006 ontvangen gegevens. Ontvangsten voor Staatsbegroting van 2000 tot 2006 Accijnzen op alcoholhoudende dranken sinds grafieken NUTTIGE LINKS De nuttige links op de site werden aangepast of aangevuld. TARBEL (codes van de nomenclatuur, restituties, contingenten,...) Tabel fiscale ontvangsten tot De totale fiscale ontvangsten voor wel of niet alcoholhoudende dranken was als volgt: 631,5 miljoen euro in 2005, zij stegen in 2006 tot miljoen euro. De fiscale ontvangsten stegen dus met 10,3 miljoen euro tegenover De verhoging van de totale fiscale ontvangsten wordt als volgt verklaard : Voor waters en frisdranken daalden de inkomsten met 0,6 miljoen euro in 2006 tegenover 2005; dat is een totale verwachte daling van ongeveer 120 miljoen euro. Om de impact van de verpakkingsheffing te beperken, was het nodig de accijnstarieven te verlagen. Deze daling van de accijnstarieven was nodig om de invloed van de verpakkingsheffing te verminderen; De fiscale ontvangsten voor bier daalden met ongeveer 0,1 miljoen euro ten opzichte van 2005; De fiscale ontvangsten voor wijnen stegen met 2,5 miljoen euro ten opzichte van 2005; De fiscale ontvangsten voor mousserende wijnen stegen met 2,6 miljoen euro ten opzichte van De fiscale ontvangsten voor de tussenproducten daalden met 0,9 miljoen euro ten opzichte van 2005; De fiscale ontvangsten voor sterkedranken en andere gedistilleerde producten stegen met 6,7 miljoen euro ten opzichte van 2005; 19

20 Dat vooral de delokalisatie van de aankopen aanzienlijk is toegenomen (geen accijnzen, geen verpakkingsheffing, geen groen punt Restauranthouders, Gegroepeerde aankopen, ), omdat onze markt niet meer beschermd is met fiscale kentekens. De cijfers van FOST Plus bevestigen trouwens deze gedelokaliseerde aankopen. Wij wijzen erop dat meer dan tien Lidstaten fiscale bandjes gebruiken om hun markt te beschermen en hun fiscale ontvangsten veilig te stellen, en dat andere dezelfde maatregelen overwegen. De verpakkingsheffing, in werkelijkheid een «verhulde fiscaliteit», bracht in ,4 miljoen euro op, wat veel meer is dan de die aanvankelijk werd nagestreefd om de verwachte daling van de accijnzen op waters en frisdranken te compenseren, opdat de verpakkingsheffing niet zou leiden tot concurrentievervalsing tussen producten. De totale ontvangsten (accijns en verpakkingsheffingen) zijn dus gestegen van 782,9 naar 803,2 miljoen, 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Rubriek milieu INLEIDING In België bestaan er twee gelijktijdige, maar van elkaar losstaande benaderingen van de milieuproblematiek : 1. De omzetting in Belgisch recht van de verpakkingsrichtlijn 94/62/EG via een samenwerkingsakkoord, waarbij u uw verplichtingen kunt overdragen aan instellingen zoals FOST Plus of Val-I-Pac. 2. De «verpakkingsheffing» ter vervanging van het systeem van ecotaksen dat werd ingevoerd onder de regering DEHAENE. BASISDOSSIERS Sectoraal preventieplannen van 1998 tot 2007 Verpakkingsheffingen in de verschillende Lidstaten FOST PLUS : groene punt van het glas Schematisch hangt het groene punt grotendeels af van : 1. de inzamelkosten van de intercommunales : die zijn vrij stabiel 2. de inkomsten uit de verkoop van het ingezamelde glas : deze stijgen lichtjes sinds 2006 (vooruitzichten : + 5% in 2007 en + 5% in 2008) - zie onderstaande tabel 3. de recyclagepercentages dankzij FOST PLUS : aangegeven tonnage : T/ ingezamelde tonnage : T!!! Er bestaat een ernstig probleem van illegale delocalisatie van de aankopen (Eventueel door groeperingen van inkopers, verkoop op afstand, restauranthouders, enz.). Wij zamelen meer in dan de ondernemingen aangeven! De goede leerlingen betalen mee voor de slechte! 26

27 Evolutie van de tarieven van het groene punt van Fost Plus, Valorlux en Val-I-Pac VALORLUX Materiaal 1997/98 Luf 1999/2000 /kg 2001 /kg Glas 0,31 0,0171 0,0193 0,0197 0,0120 0,0145 0,0128 0,0149 0,0174 Papier-karton 0,33 0,0312 0,0377 0,0326 0,0264 0,0320 0,0283 0,0330 0,0316 Staal 1,34 0,0414 0,0580 0,0599 0,0374 0,0408 0,0376 0,0386 0,0386 Aluminium 2,96 0,1336 0,1599 0,2072 0,1247 0,1494 0,1275 0,1530 0,1170 Flessen PET 8,21 0,2863 0,3480 0,3764 0,2873 0,2873 0,2850 0,2792 0,2476 Flessen PVC 8,27 0,2863 0,3480 0,3764 0,2873 0,2873 0,2850 0,2792 0,2476 Bouteilles et flacons HDPE 8,27 0,2863 0,3480 0,3764 0,2873 0,2873 0,2850 0,2792 0,2476 Drankverpakkingen 5,70 0,2107 0,2276 0,2571 0,2632 0,2776 0,2415 0,2843 0,2476 Andere opwaardeerbare materialen Andere niet opwaardeerbare materialen 2002 /kg 2003 /kg 2004 /kg 2005 /kg 2006 /kg 2007 /kg 13,63 0,3257 0,3981 0,4324 0,3333 0,3333 0,3306 0,3298 0, ,63 0,3585 0,4380 0,4757 0,3666 0,3666 0,3636 0,3627 0,3464 Herbruikbaar 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Commercieel papier-karton 0,00 0,0000 0,0000 0,0144 0,0145 0,0145 0,0145 0,0135 0,0135 Andere commerciële verpakkingen 0,00 0,0000 0,0000 0,0392 0,0395 0,0395 0,0395 0,0385 0,0385 VAL-I-PAC Groene punt/kg (Excl. BTW) in EUROS Papier-Karton; hout en andere recycleerbare materialen 0,1041 0,1215 0,1438 0,1450 0,1450 0,1450 0,1450 0,1350 0,1350 0,0145 Recycleerbare kunststof 0,3520 0,3694 0,3917 0,3950 0,3950 0,3950 0,3950 0,3850 0,3850 0,0395 FOSTPLUS Groene punt/kg (Excl. BTW) in EUROS Glas 0,0050 0,0077 0,0077 0,0171 0,0193 0,0197 0,02 0,0231 0,0293 0,0290 0,0280 0,0290 Papier-Karton 0,0233 0,0082 0,0082 0,0312 0,0409 0,0326 0,0133 0,0160 0,0151 0,0175 0,0177 0,0174 Staal 0,0359 0,0332 0,0332 0,0414 0,0583 0,0599 0,065 0,0636 0,0514 0,0537 0,0283 0,0234 Alu 0,0600 0,0734 0,0734 0,1336 0,1604 0,2072 0,1913 0,2225 0,1293 0,1400 0,1377 0,1508 PET-Flessen 0,2690 0,2035 0,2035 0,2863 0,3493 0,3764 0,3665 0,2826 0,2889 0,2854 0,2608 0,2294 PVC-flessen 0,2690 0,2050 0,2050 0,2863 0,0000 HDPE-flessen 0,3295 0,2050 0,2050 0,2863 0,3493 0,3764 0,3665 0,2826 0,2889 0,2854 0,2608 0,2294 Drankkartons 0,1812 0,1413 0,1413 0,2107 0,2283 0,2571 0,26 0,2441 0,2279 0,2232 0,2561 0,2662 Andere 0,3295 0,3379 0,3379 0,0000 0,0000 Andere opwerkbaar 0,0000 0,0000 0,0000 0,3257 0,3994 0,4324 0,4209 0,3749 0,3754 0,3676 0,3709 0,3511 Andere niet-opwerkbaar 0,0000 0,0000 0,0000 0,3585 0,4393 0,4757 0,463 0,4123 0,4129 0,4043 0,4080 0,

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

VADEMECUM 01-03 - 2013

VADEMECUM 01-03 - 2013 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de douane en accijnzen VADEMECUM 01-03 - 2013 Bon O.S.D. nr. A/I 42/13 INHOUD blz. MISSIE INLEIDING 1 Hoofdstuk 1 - Algemeenheden 1. Internationale

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie Het tijdschrift van het Reglementering Een student aanwerven tijdens de vakantie mei - juni 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Tewerkstelling Webwinkels werven aan Verkoopstrategie 6 tips

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015 EDITO Ver. Uitg. Corinne François - N 7317 N 2015/01- februari/maart 2015 Herpositionering Ik wens van deze rubriek gebruik maken om enkele ideeën met u te delen. Sinds mijn indiensttreding ben ik, als

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 29.4.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2014/40/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten.

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Brussel, 20 maart 2013 (20.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 7710/13 CO SOM 54 MI 224

Brussel, 20 maart 2013 (20.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 7710/13 CO SOM 54 MI 224 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 maart 2013 (20.03) (OR. en) 7710/13 CO SOM 54 MI 224 BEGELEIDE DE OTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP Brussel, 6.12. 2000 COM(2000) 802 definitief 2000/0325 (COD) 2000/0326 (COD) 2000/0327 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004.

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. Nummer 23 15 28 december 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. I.A.B.-mededelingen

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie [2013/205469] http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie