Inleiding 4. Historiek van de BFWG 6. Structuur van de BFWG 7. Nationale, Europese en internationale beroepsorganisaties 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 4. Historiek van de BFWG 6. Structuur van de BFWG 7. Nationale, Europese en internationale beroepsorganisaties 8"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2006

2 2

3 3

4 Inhoud Inleiding 4 Historiek van de BFWG 6 Structuur van de BFWG 7 Nationale, Europese en internationale beroepsorganisaties 8 Structuur van de presentatie van dit verslag 11 Rubriek fiscaliteit 13 Rubriek milieu 24 Rubriek alcohol en maatschappij 29 Rubriek voedselveiligheid 32 Rubriek wijn en anderen gefermenteerde producten 35 Rubriek alcohol en anderen gedistilleerde producten 40 Rubriek algemene informatie 44 Rubriek wetgeving 46 Gepersonaliseerde tussenkomsten voor de leden, Informatie 47 & Publicaties Promotie & Public relations 48 * FIVS * OIV * EFWSID * CEPS * Sint-Vincentiusgilde * Affiniteit Belgische productie 4

5 Inleiding Geachte Voorzitter, geachte Ondervoorzitters, geachte Bestuurders, Geachte leden, beste vrienden, In 2006 is nogmaals gebleken dat de eerste doelstelling van de Belgische Federatie van Wijn en Gedistilleerd erin bestaat haar leden te steunen en te verdedigen, hen bij te staan met collectieve en individuele acties. Dossierkennis beschouw ik als fundamenteel en actie als een van de essentiële aspecten van de taak die mij als algemeen secretaris werd toevertrouwd. Actief de juridische, fiscale, financiële, ecologische actualiteit en de wetenschappelijke ontwikkelingen opvolgen en aanwezig zijn in alle kringen met invloed of beslissingsmacht, vormen prioriteiten. De lancering in 2006 van onze site was een belangrijke stap in het informatieproces. Dankzij die informatie willen wij bedrijfsleiders kostbare tijd doen winnen. Deze site wordt regelmatig bijgewerkt. Ze verstrekt duidelijke en volledige informatie over elementen die onontbeerlijk zijn voor het beheer van een onderneming. De site vormt een virtuele bibliotheek waarin heel vlot basisinformatie of wetteksten kunnen worden teruggevonden. Lopende dossiers kunnen er in real time worden opgevolgd en specifieke hulpprogramma s zijn er beschikbaar. De leden van de BFWG worden trouwens vriendelijk uitgenodigd om ons nieuwigheden voor te stellen, of artikels over andere informatiegebieden die hen interessant lijken. Voorts is de Federatie er fier op dat zij de ethische rol kan vervullen die zij zich toe doel heeft gesteld en die concreet gestalte kreeg in de ondertekening van een convenant dat uiteindelijk kracht van wet kreeg in november Het beantwoordt volkomen aan de verwachtingen van DG Sanco en aan de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Inzake veiligheid van de voedselketen werd een belangrijke stap gezet, dankzij de vervolmaking van de HACCP-computerprogramma s en de ontwikkeling van een traceerbaarheidsprogramma, wat ten goede komt aan de ondernemingen. Dankzij deze elementen verwierven verscheidene ondernemingen immers een certificatie, zodat de markt nu beter toegankelijk is voor hen. Op milieugebied waakte de BFWG erover dat het groene punt stabiliseert en de verpakkingsheffing niet stijgt. Wat de fiscaliteit betreft, voerde de federatie acties om de verhoging van taksen te vermijden. Het dossier van de informatisering van de geleidedocumenten werd nauwgezet bijgestuurd in het belang van de ondernemingen. Dankzij onze internationale contacten konden wij een aantal dossiers behandelen die vallen onder de bevoegdheid van de Wereld Douane Organisatie (WDO), zoals de klassering van de producten onder een code van de nomenclatuur. 5

6 De «Belgische productie» ligt ons na aan het hart zal het jaar van een betere organisatie van het potentieel van productie geweest zijn en 2007 wordt het jaar van de «faire savoir» : Nieuwe wijnbouwbenamingen zagen het licht in 2006 en de Belgische oogsten zijn al een aangename traditie. De Belgische wijnbouwsector is nu volledig gereorganiseerd volgens het kader dat werd uitgetekend door de Gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt. Dit zet de kroon op de inspanningen en de moed van onze ondernemers. Op het niveau van de gedistilleerde dranken is de benaming jenever, net als de specifieke geografische aanduidingen, geografisch beschermd in het ontwerp van de nieuwe verordening. Ik kan u verzekeren dat dit voor ons de eindfase betekent van heel veel ondernomen stappen. Innovatie lijkt mij fundamenteel te zijn, zowel op het niveau van de producten als van hun presentatie. De traditie van vandaag moet worden «opgepoetst» om morgen een vaste waarde te blijven en de nieuwe producten moeten zorgvuldig worden geproduceerd, omdat het de traditionele producten van morgen zijn. Wijnen met «herkomstbenaming», «geografisch» beschermde gedistilleerde dranken en nieuwe kwaliteitsproducten zullen onze productiebedrijven in staat stellen hun producten nog beter te valoriseren, en dit binnen een gewettigde commerciële veiligheid. Zoals u weet zien wij erop toe transparant te werken, waarbij deontologie, loyauteit en vertrouwelijkheid centraal staan. Wij wensen een geloofwaardige en bevoorrechte gesprekspartner te blijven! Wij zetten al onze deskundigheid en energie in om het vertrouwen van u en dat van de bevoegde overheidsinstanties te verdienen. Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om te wijzen op de uitstekende samenwerking die wij hebben met de Belgische en communautaire overheidsinstanties. Wij danken hen daarvoor van harte. Zij pakken de dossiers professioneel aan. De actie van de federatie werd aangemoedigd door haar leden en in het bijzonder door haar Raad van bestuur. Nu het voorzitterschap van de BFWG gaat veranderen, wens ik de nadruk te leggen op de beschikbaarheid en de steun van voorzitter Guy Tapernoux. Zijn open benadering van de problemen waarmee de federatie wordt geconfronteerd, en zijn vertrouwen in de actie van de BFWG betekenden voor mij een waardevolle steun en een noodzakelijke stimulans. Ik dank hem dan ook van harte. Dank ook aan Muriel Jardin voor haar beschikbaarheid en haar belangstelling voor het beroep Jean-Jacques Delhaye, Algemeen secretaris. 6

7 Historiek van de BFWG Voorzitters en structuur van de BFWG van 1950 tot tot 1955 Charles WELLENS 1956 tot 1958 Edmond DE BEUKELAER 1959 tot 1979 Alfred FOURCROY 1979 tot 1986 Henri STROOBANT + Mme Cooreman CELIS / R. Gorbitz 1989 Jean CELIS / R. Gorbitz + M. Leys-Bailleul Joseph DE SCHEPPER / M. Leys-Bailleul Joseph DE SCHEPPER / M. Leys-Bailleul + M. Jardin Joseph DE SCHEPPER / M. Leys-Bailleul + JJ. Delhaye + M. Jardin Philippe GRAFE / M. Leys-Bailleul + JJ. Delhaye + M. Jardin 1998 tot 2001 Philippe GRAFE / JJ. Delhaye + M. Jardin 2002 tot 2006 Guy TAPERNOUX / JJ. Delhaye + M. Jardin 7

8 Structuur van de BFWG BUREAU Het Bureau, bestaande uit de voorzitter, de ondervoorzitters en de algemeen secretaris, bereidt de dossiers en de vergaderingen voor. Guy Tapernoux Voorzitter Jean-Jacques Delhaye Muriel Jardin Algemeen secretaris Directie secretaresse RAAD VAN BESTUUR Voorzitter Ondervoorzitters G. TAPERNOUX B. FILLIERS Ph. GRAFE MERKEN WIJN BELGISCHE PRODUCTIE D. BOECKX Ph. ARTS J. CORNELISSEN A.A. FOURCROY Jacques DE SCHEPPER Ph. DEPASSE M. MAMPAEY J. DESPERT E. de BEUKELAER Ph. MEERT P. SOMERS Joseph DE SCHEPPER G. NOLET DE BRAUWERE L. SOUGNE Ph. DUMONT C. SCHNELLEN J. THIENPONT J. VAN ROYEN S. VAN DRIESSCHE W. VAN RUYSKENSVELDE M. VERRETH B. ZACHARIAS 8

9 Nationale, Europese en internationale beroepsorganisaties De grote verscheidenheid aan dossiers, hun europeanisering en internationalisering brengen de federatie ertoe steeds meer actief deel te nemen aan projecten van andere nationale, Europese en internationale federaties, en zo haar contacten met buitenlandse zusterorganisaties verder te ontwikkelen. Om die redenen is onze Federatie actief betrokken bij de volgende organisaties: Op internationaal niveau : Fédération Internationale des Vins et Spiritueux - F.I.V.S. 18, rue d'aguesseau F Paris Voorzitter : James P. FINKLE Ondervoorzitter : Jean-Jacques DELHAYE - Website : Organisation Internationale de la Vigne et du Vin - OIV 18, rue d Aguesseau F Paris Voorzitter : Prof. Dr. Reiner WITTKOWSKI Directeur Generaal : Federico CASTELLUCCI Jean-Jacques DELHAYE is een van de deskundigen bij verschillende werkgroepen - Website Op Europees niveau : European Federation of Wine and Spirit Importers and Distributors - EFWSID Livornostraat 13 Bus 5 BE Brussel Voorzitter : Frithjof NICOLAYSEN Directeur : Jean-Jacques DELHAYE Vertegenwoordiger voor België : Jean-Jacques DELHAYE Confédération Européenne des Producteurs de Spiritueux - CEPS Tervurenlaan 192 B Brussel Voorzitter : Philippe MOUTON Algemeen secretaris : Jamie FORTESCUE Bestuurder en vertegenwoordiger voor België : Jean-Jacques DELHAYE - Website: 9

10 Comité européen des entreprises vins - CEEV Kunstlaan Brussel Voorzitter : Lamberto VALLARINO GANCIA Algemeen secretaris : José Ramón FERNANDEZ - Website : Europese Commissie Jean-Jacques DELHAYE is een permanent deskundige voor de Europese handel bij het adviescomité voor de wijnbouw en het toepassingscomité voor gedistilleerd. Jean-Jacques DELHAYE is aangesteld als deskundige voor fiscale en douanezaken bij DG TAXUD Op Belgisch niveau : Belgische Federatie van de Distributieondernemingen - FEDIS Edmond Van Nieuwehuyselaan Brussel Voorzitter : Arthur GOETHALS Gedelegeerd bestuurder : Baudouin VELGE Gedelegeerd van de BFWG : Jean-Jacques DELHAYE - Website : Fost Plus Martin V straat Brussel Voorzitter : Baudouin MICHIELS Directeur Generaal : Henri MEIRESONNE Bestuurder (distributie) : Jean-Jacques DELHAYE - Website : Filglass Almawandeling Brussel Voorzitter :Jean-Jacques DELHAYE Directeur : Jean-Pierre DELANDE Jury voor Ethische Praktijken (JEP) Louizalaan 120 Bus Brussel Voorzitter : Piet JASPAERT Secretaresse : Karin LAES Hoge Raad voor de Middenstand - Interfederaal Bureau nr. 1 Secretariaat: Joseph Stevensstraat Brussel Vertegenwoordigers van de BFWG: Jacques DESPERT Willy VAN RUYSKENSVELDE 10

11 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren PC 119 Secretariaat: Ernest Blerostraat Brussel Vertegenwoordiger van de BFWG: Jean-Jacques DELHAYE Sint-Vincentius Gilde der Wijnkooplieden vzwl Livornostraat 13 bus Brussel Voorzitter - Eerste deken : Jean-Louis FOURCROY Algemeen secretaris : Jean-Jacques DELHAYE Erkenningscommissies van de herkomstbenamingen Hageland, Haspengouw, Heuvelland, Vlaamse landwijn, Vlaamse mousserende kwaliteitswijn, Côtes de Sambre et Meuse, Vin de pays des Jardins de Wallonie Secretaris van de Erkenningscommissies : Jean-Jacques DELHAYE 11

12 Structuur van de presentatie van dit verslag Wij volgen alle dossiers nauwgezet op : Wij werken de site van de BFWG regelmatig bij, om onze leden zo goed mogelijk te informeren. Voor belangrijke veranderingen versturen wij infoflashes. Wij publiceren een Newsweb met de gegevens van de sites en recente wijzigingen. Daartoe werken wij wanneer nodig samen met en komen wij tussenbeide bij overheidsinstanties, verenigingen, : Nationaal : o De Belgische overheidsinstanties (FOD Economie, Financiën, Volksgezondheid, Landbouw, Waals Gewest, Vlaams Gewest, ) o Belgische verenigingen : Fedis Fost Plus Val-I-Pac Filglass IVC Fevia Favv, Europees : o De Europese instanties : Europees Parlement Europese Commissie Raad van de EU o Europese verenigingen : CEPS CEEV EFWSID, Internationaal : o De instanties : WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) WDO (Wereld Douane Organisatie) WHO (Wereldhandelsorganisatie) OIV (Organisation internationale de la Vigne et du Vin) CODEX ALIMENTARIUS OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) OESO (Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling) o De verenigingen : FIVS (Fédération internationale des vins et spiritueux) 12

13 In dit jaarverslag zijn de in 2006 behandelde dossiers opgenomen. De presentatie van dit verslag zal gebeuren volgens de structuur van onze site, namelijk : FISCALITEIT MILIEU RUBRIEKEN ALCOHOL EN MAATSCHAPPIJ VOEDSELVEILIGHEID WIJN EN ANDERE GEFERMENTEERDE PRODUCTEN ALCOHOL EN ANDERE GEDISTILLEERDE PRODUCTEN ALGEMENE INFORMATIE TABS Inleidende pagina Basisdossiers Lopende dossiers Wetgeving Steunprogramma s Statistieken Nuttige links Inleidende pagina Basisdossiers Lopende dossiers Wetgeving Steunprogramma s Milieutrends Nuttige links Inleidende pagina Basisdossiers Lopende dossiers Wetgeving Steunprogramma s Algemene documentatie Nuttige links Inleidende pagina Basisdossiers Lopende dossiers Wetgeving Steunprogramma s Documentatie & technische fiches Nuttige links Inleidende pagina Basisdossiers Lopende dossiers Wetgeving Steunprogramma s Statistieken Nuttige links Inleidende pagina Basisdossiers Lopende dossiers Wetgeving Steunprogramma s Statistieken Nuttige links Inleidende pagina BFWG & Sint-Vincentius Gilde Lopende dossiers Wetgeving Algemene documentatie Sociaal nieuws Nuttige links 13

14 Rubriek fiscaliteit INLEIDING De fiscaliteit is een belangrijk materie : voor de Lidstaten, omdat zij hen inkomsten waarborgt (accijnzen en BTW); voor de ondernemingen die de gevolgen dragen op het niveau van verkoop, vrij verkeer, concurrentiekracht, enz.; voor de Gemeenschap, omdat haar budget afkomstig is van de landbouwrechten, de douanerechten en een percentage dat wordt afgehouden van de BTW van elke Lidstaat. De overgang naar de euro heeft sterk bijgedragen tot de algemene harmonisering. BASISDOSSIERS Tabel accijnstarieven en BTW binnen de E.U. (zie dit document op pagina 22) Tabel fiscale ontvangsten tot (zie dit document op pagina 19) Aankoop van aan accijns onderworpen producten in een andere Lidstaat Facturatie : wanneer dient er een factuur aan een particulier te worden afgeleverd? Bindende tariefinlichtingen (RTC) - aangewezen douaneautoriteiten bevoegd voor het verstrekken van bindende tariefinlichtingen Grensoverschrijdende aankopen: heffingen van het land van consumptie en onder de voorwaarden van het invoerland LOPENDE DOSSIERS 1. Informatisering van de documenten Onze federatie nam deel aan tal van vergaderingen die werden georganiseerd door de Europese Commissie en de bevoegde overheidsinstanties van de Lidstaten. Wij kregen de gelegenheid om onze opmerkingen over te maken binnen de verschillende opgerichte groepen. Wij herinneren eraan dat de Europese Commissie besliste een eenvoudigere en papierloze procedure te scheppen voor douane en handel, wat neerkomt op een beter gebruik van de elektronische middelen in deze procedures. Tegen 1 januari 2007 moeten de douanediensten van de Lidstaten voldoen aan een aantal criteria om te kunnen toetreden tot een papierloos douanesysteem. De elektronische indiening van de aangiften is nog niet verplicht voor de operatoren, behalve voor de douanekantoren die SADBEL en NCTS al moeten gebruiken voor transitaangiften. In de periode van 2007 tot 2009 zal de elektronische aangifte wel geleidelijk verplicht worden. 14

15 EMCS : Het geïnformatiseerde accijnzensysteem, genaamd «Excise Movement and Control System zal effectief aanvangen op 1 juli Wij hebben in 2006 deelgenomen aan verscheidene vergaderingen : Binnen het Comité accijnzen werd een subcomité opgericht, de Excise Computerisation Working Party (ECWP), die is belast met het bespreken en ontwikkelen van de functionele en technische specificaties en de specificaties die verband houden met veiligheid en communicatie. Binnen de oprichting van een Excise Contact Group : verschillende vergaderingen georganiseerd door de Europese Commissie met de Europese federaties (JJD neemt eraan deel als Directeur van EFWSID - European Federation of Wine and Spirit Importers & Distributors). Bedoeling is hen regelmatig op de hoogte te houden van de vorderingsstaat van het project en van de recente ontwikkelingen. Op het gebied van het document «Functional Excise System Specifications» (FESS) met een beschrijving van de technische specificaties van EMCS. Document FESS wordt afgerond in 2006 en goedgekeurd in juli 2006 door het Comité accijnzen. In de groep «SEED» gaat het om de database «SEED», die de hoeksteen van het systeem vormt. Deze database is toegankelijk via de site van de Bfwg en via die van de Europese Commissie. 2. TARWEB Wij hebben actief bijgedragen aan de creatie van de site «Tarweb», die onze leden al enige tijd wensten. Tarweb biedt de mogelijkheid om de nomenclatuur dynamisch te raadplegen met behulp van de volgende zoeksleutels: Code nomenclatuur: door invoering van het hoofdstuknummer, de subpositie,... Omschrijving: tekstopzoeking, met de mogelijkheid wildcards te gebruiken; Datum: mogelijkheid om de nomenclatuur op verschillende data te raadplegen; De nomenclatuur restitutie; De verschillende communautaire of nationale maatregelen. Wij wijzen op dat gelijktijdig met de informatisering van de documenten, een reorganisatie zal worden doorgevoerd : Centralisatie van de inningen en borgen in een «enig kantoor» : Gebouw North Galaxy, Toren A, 5e verdieping, 33, Albert II-laan in 1030 Brussel. o Een enkele rekening voor alle betalingen in België (overschrijving of domiciliëring) o Een enkele rekening per onderneming o Een enkel bureau voor de borgen, die tot één enkele kunnen worden gegroepeerd Oprichting van een centrale helpdesk (24u/24 en 7 dagen/7) in het «enige kantoor». o voor de softwareontwikkelaars o voor de ondernemingen die hun eigen software ontwikkelen o voor algemene aangelegenheden 15

16 3. Centralisatie van de verwerking van de aangiften in 7 nieuwe diensten (Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Luik en Mons) binnen een termijn van 5 jaar, en volledige herziening van de functie van de huidige kantoren. 16

17 Opwaardering van de minimumtarieven in richtlijn 92/84/EEG In Richtlijn 92/84/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken zijn voor iedere productcategorie minimumaccijnstarieven vastgesteld. De Raad riep de Commissie op 12 april 2005 op om een voorstel te doen om de minimumaccijnzen aan te passen teneinde een vermindering van de reële waarde van de communautaire minimumtarieven te voorkomen. Na een evaluatie van de situatie stelt de Commissie een wijziging van Richtlijn 92/84/EEG voor waarbij de minimumtarieven voor alcohol, tussenproducten en bier worden opgewaardeerd naar rata van de inflatie + 31%. Een dergelijke aanpassing van de minimumtarieven is bijgevolg nodig om het niveau van de tarieven waarmee de Raad in 1992 instemde, te handhaven en aldus de goede werking van de interne markt zonder fiscale grenzen te garanderen. De in België geldende tarieven momenteel zijn heel hoog, want ze liggen nog steeds boven de nieuw voorgestelde minimumtarieven. Deze aanpassing heeft dus geen effectieve weerslag op onze sector in België. Het is evenwel zo dat wij uit principe nog steeds gekant zijn tegen een tariefverhoging, zelfs als wij niet beoogd worden. Verscheidene tussenkomsten vonden plaats in Het dossier bevindt zich momenteel in een "raadplegingsprocedure" (geen beslissingsmacht) in het Parlement. De rapporteur voor dit dossier bij het Parlement is mevrouw Astrid Lulling, voorzitster van de Intergroupe Vin, Qualité et Traditions. Tijdens de vergadering van 24 januari 2007 stelde mevrouw Lulling, veeleer dan in een tariefverhong te voorzien, op 28 februari aan het Economisch en Monetair Comité (ECON) "een voorstel van definitieve afschaffing van alle minimumtarieven" voor. De amendementen konden worden ingediend tot 9 maart De stemming binnen het ECON is gepland voor 10/11 april De stemming in plenaire zitting is gepland in mei Wij blijven dit dossier opvolgen en steunen het voorstel van mevrouw Lulling. 4. Klassering van de producten onder een code van de nomenclatuur Het recente geval van «Pineau des Charentes» in België werpt een bijzonder licht op de gevolgen van dit dossier en bewijst de slechte werking van de interne markt op het niveau van de klassering van de producten en dus van de erop toegepaste fiscaliteit. Op 6 maart 1989 klasseert de Belgische Administratie van Douane en Accijnzen, als gevolg van nota DA35750, dit product onder de code 2204 of 2206, maar met toepassing van de fiscaliteit van gedistilleerd. Op 13 maart 1989, na analyses waaruit sporen van gisting blijken, nam de Belgische Administratie van Douane en Accijnzen een nieuwe administratieve beslissing tot nietigverklaring van de beslissing van 6 maart 1989 en dus tot herklassering van het product onder de code Op 11 december 2006 klasseert de Centrale Administratie van Douane en Accijnzen (DA236820), op basis van objectieve analyses van haar laboratoria, Pineau des Charentes zonder aarzelen onder code 2208, dus met een fiscaliteit «gedistilleerd». Op 19 december 2006 past het regionale bureau van Gent deze nieuwe fiscaliteit (GDA/633/29957) toe voor Pineau des Charentes. De Centrale administratie, die streeft naar nauwgezetheid en rechtvaardigheid, vond dat wij gelijk hadden en herklasseerde «Pineau des Charentes» onder code 2204 met 17

18 een fiscaliteit van tussenproduct. Zij bepaalde voorts dat de onrechtmatig ontvangen bedragen zouden worden terugbetaald. In 2006 werden verscheidene producten met terugwerkende kracht geherklasseerd. Vóór een willekeurig bepaalde datum worden een aantal producten in België geklasseerd onder code 2206, na die datum zullen ze onder code 2208 vallen. De meeste van deze dossiers werden opgelost, maar deze herklassering heeft voor een aantal ondernemingen echter enorme financiële gevolgen. Sinds 1992 is de structuur van de fiscaliteit van de producten in Europa nauw verbonden met de klassering van de producten in het geharmoniseerde systeem. Uit onderzoek van de Europese richtlijn 92/84 blijkt dat voor onze sector alleen de codes 2204, 2205 en 2206 de weg openen naar fiscaal voordelige categorieën. Opdat een product zou worden geklasseerd onder codes 2204, 2205 of 2206, is het absoluut noodzakelijk dat het eindproduct zijn essentiële kenmerken van gegist product heeft bewaard. Dat is de kern van het probleem! Wat betekent dat? De in verordening 2658/87 opgenomen klasseringsregels zijn onnauwkeurig en subjectief, met alle gevolgen vandien : zogenaamd traditionele producten worden geherklasseerd, nieuwe producten die identiek zijn met deze producten worden door dezelfde overheidsinstanties soms anders, dan weer op identieke wijze geklasseerd, en dit afhankelijk van de Lidstaat, van de regio binnen eenzelfde Lidstaat of van de week. Kortom, er heerst chaos in de interne markt! Momenteel is niemand in staat het begrip «essentieel karakter» van een gegiste drank nader te omschrijven, terwijl iedereen de producten klasseert op basis van dit begrip en op die basis de fiscaliteit wordt bepaald. o noch de WDO (Wereld Douane Organisatie), die het dossier in het kader van het geharmoniseerde systeem onderzoekt op internationaal niveau; o noch DG TAXUD van de Europese Commissie : De Europese overheidsinstanties van DG Taxud, zowel douane als accijnzen, zijn op de hoogte van het probleem en vinden dat richtlijn 92/83, die al meer dan twintig jaar meegaat, inderdaad moet worden herzien in het licht van de huidige situatie, maar zij beseffen ook dat zo n herziening verscheidene jaren zou vergen en dat de Lidstaten nog niet bereid zijn hun subsidiariteitsmacht op fiscaal gebied uit handen te geven. De Commissie stelde deze vraag aan JRC (Wetenschappelijk laboratorium van de Commissie). Een antwoord wordt verwacht tegen juni 2007, wat DG Taxud van de Commissie de gelegenheid zou normaal moeten geven objectieve antwoorden te geven in dit dossier tegen september De Commissie stelde precieze interpretatievragen aan de WDO. Wij wachten allen op een officieel antwoord tegen juni 2007, maar het secretariaat heeft al enkele interessante beschouwingen uitgebracht. o noch de nationale overheidsinstanties : Bij gebrek aan een communautaire beslissing moet elke Lidstaat zijn eigen visie op de zaken hanteren en belangrijke geschillenproblemen regelen Een aantal Lidstaten doen een poging «interpretatieregels» in te voeren, zodat het subjectieve aspect van de basisregels kan worden afgezwakt. Andere Lidstaten omzeilen het probleem en voeren «specifieke heffingen» in om een aantal producten buiten te houden. o noch de producenten De ondernemingen bevinden zich in een onaanvaardbare juridische onzekerheid. Zij moeten hun producten klasseren, maar weten niet onder welke objectieve analytische bepalingen zij dat moeten doen. 18

19 WETGEVING Alle informatie over de diverse wetgevingen die in 2006 verschenen, vindt u op pagina 46. STEUNPROGRAMMA S Er is momenteel geen enkel hulpprogramma voor deze rubriek. STATISTIEKEN De statistieken op de site werden allemaal bijgewerkt op basis van de voor 2006 ontvangen gegevens. Ontvangsten voor Staatsbegroting van 2000 tot 2006 Accijnzen op alcoholhoudende dranken sinds grafieken NUTTIGE LINKS De nuttige links op de site werden aangepast of aangevuld. TARBEL (codes van de nomenclatuur, restituties, contingenten,...) Tabel fiscale ontvangsten tot De totale fiscale ontvangsten voor wel of niet alcoholhoudende dranken was als volgt: 631,5 miljoen euro in 2005, zij stegen in 2006 tot miljoen euro. De fiscale ontvangsten stegen dus met 10,3 miljoen euro tegenover De verhoging van de totale fiscale ontvangsten wordt als volgt verklaard : Voor waters en frisdranken daalden de inkomsten met 0,6 miljoen euro in 2006 tegenover 2005; dat is een totale verwachte daling van ongeveer 120 miljoen euro. Om de impact van de verpakkingsheffing te beperken, was het nodig de accijnstarieven te verlagen. Deze daling van de accijnstarieven was nodig om de invloed van de verpakkingsheffing te verminderen; De fiscale ontvangsten voor bier daalden met ongeveer 0,1 miljoen euro ten opzichte van 2005; De fiscale ontvangsten voor wijnen stegen met 2,5 miljoen euro ten opzichte van 2005; De fiscale ontvangsten voor mousserende wijnen stegen met 2,6 miljoen euro ten opzichte van De fiscale ontvangsten voor de tussenproducten daalden met 0,9 miljoen euro ten opzichte van 2005; De fiscale ontvangsten voor sterkedranken en andere gedistilleerde producten stegen met 6,7 miljoen euro ten opzichte van 2005; 19

20 Dat vooral de delokalisatie van de aankopen aanzienlijk is toegenomen (geen accijnzen, geen verpakkingsheffing, geen groen punt Restauranthouders, Gegroepeerde aankopen, ), omdat onze markt niet meer beschermd is met fiscale kentekens. De cijfers van FOST Plus bevestigen trouwens deze gedelokaliseerde aankopen. Wij wijzen erop dat meer dan tien Lidstaten fiscale bandjes gebruiken om hun markt te beschermen en hun fiscale ontvangsten veilig te stellen, en dat andere dezelfde maatregelen overwegen. De verpakkingsheffing, in werkelijkheid een «verhulde fiscaliteit», bracht in ,4 miljoen euro op, wat veel meer is dan de die aanvankelijk werd nagestreefd om de verwachte daling van de accijnzen op waters en frisdranken te compenseren, opdat de verpakkingsheffing niet zou leiden tot concurrentievervalsing tussen producten. De totale ontvangsten (accijns en verpakkingsheffingen) zijn dus gestegen van 782,9 naar 803,2 miljoen, 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Rubriek milieu INLEIDING In België bestaan er twee gelijktijdige, maar van elkaar losstaande benaderingen van de milieuproblematiek : 1. De omzetting in Belgisch recht van de verpakkingsrichtlijn 94/62/EG via een samenwerkingsakkoord, waarbij u uw verplichtingen kunt overdragen aan instellingen zoals FOST Plus of Val-I-Pac. 2. De «verpakkingsheffing» ter vervanging van het systeem van ecotaksen dat werd ingevoerd onder de regering DEHAENE. BASISDOSSIERS Sectoraal preventieplannen van 1998 tot 2007 Verpakkingsheffingen in de verschillende Lidstaten FOST PLUS : groene punt van het glas Schematisch hangt het groene punt grotendeels af van : 1. de inzamelkosten van de intercommunales : die zijn vrij stabiel 2. de inkomsten uit de verkoop van het ingezamelde glas : deze stijgen lichtjes sinds 2006 (vooruitzichten : + 5% in 2007 en + 5% in 2008) - zie onderstaande tabel 3. de recyclagepercentages dankzij FOST PLUS : aangegeven tonnage : T/ ingezamelde tonnage : T!!! Er bestaat een ernstig probleem van illegale delocalisatie van de aankopen (Eventueel door groeperingen van inkopers, verkoop op afstand, restauranthouders, enz.). Wij zamelen meer in dan de ondernemingen aangeven! De goede leerlingen betalen mee voor de slechte! 26

27 Evolutie van de tarieven van het groene punt van Fost Plus, Valorlux en Val-I-Pac VALORLUX Materiaal 1997/98 Luf 1999/2000 /kg 2001 /kg Glas 0,31 0,0171 0,0193 0,0197 0,0120 0,0145 0,0128 0,0149 0,0174 Papier-karton 0,33 0,0312 0,0377 0,0326 0,0264 0,0320 0,0283 0,0330 0,0316 Staal 1,34 0,0414 0,0580 0,0599 0,0374 0,0408 0,0376 0,0386 0,0386 Aluminium 2,96 0,1336 0,1599 0,2072 0,1247 0,1494 0,1275 0,1530 0,1170 Flessen PET 8,21 0,2863 0,3480 0,3764 0,2873 0,2873 0,2850 0,2792 0,2476 Flessen PVC 8,27 0,2863 0,3480 0,3764 0,2873 0,2873 0,2850 0,2792 0,2476 Bouteilles et flacons HDPE 8,27 0,2863 0,3480 0,3764 0,2873 0,2873 0,2850 0,2792 0,2476 Drankverpakkingen 5,70 0,2107 0,2276 0,2571 0,2632 0,2776 0,2415 0,2843 0,2476 Andere opwaardeerbare materialen Andere niet opwaardeerbare materialen 2002 /kg 2003 /kg 2004 /kg 2005 /kg 2006 /kg 2007 /kg 13,63 0,3257 0,3981 0,4324 0,3333 0,3333 0,3306 0,3298 0, ,63 0,3585 0,4380 0,4757 0,3666 0,3666 0,3636 0,3627 0,3464 Herbruikbaar 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Commercieel papier-karton 0,00 0,0000 0,0000 0,0144 0,0145 0,0145 0,0145 0,0135 0,0135 Andere commerciële verpakkingen 0,00 0,0000 0,0000 0,0392 0,0395 0,0395 0,0395 0,0385 0,0385 VAL-I-PAC Groene punt/kg (Excl. BTW) in EUROS Papier-Karton; hout en andere recycleerbare materialen 0,1041 0,1215 0,1438 0,1450 0,1450 0,1450 0,1450 0,1350 0,1350 0,0145 Recycleerbare kunststof 0,3520 0,3694 0,3917 0,3950 0,3950 0,3950 0,3950 0,3850 0,3850 0,0395 FOSTPLUS Groene punt/kg (Excl. BTW) in EUROS Glas 0,0050 0,0077 0,0077 0,0171 0,0193 0,0197 0,02 0,0231 0,0293 0,0290 0,0280 0,0290 Papier-Karton 0,0233 0,0082 0,0082 0,0312 0,0409 0,0326 0,0133 0,0160 0,0151 0,0175 0,0177 0,0174 Staal 0,0359 0,0332 0,0332 0,0414 0,0583 0,0599 0,065 0,0636 0,0514 0,0537 0,0283 0,0234 Alu 0,0600 0,0734 0,0734 0,1336 0,1604 0,2072 0,1913 0,2225 0,1293 0,1400 0,1377 0,1508 PET-Flessen 0,2690 0,2035 0,2035 0,2863 0,3493 0,3764 0,3665 0,2826 0,2889 0,2854 0,2608 0,2294 PVC-flessen 0,2690 0,2050 0,2050 0,2863 0,0000 HDPE-flessen 0,3295 0,2050 0,2050 0,2863 0,3493 0,3764 0,3665 0,2826 0,2889 0,2854 0,2608 0,2294 Drankkartons 0,1812 0,1413 0,1413 0,2107 0,2283 0,2571 0,26 0,2441 0,2279 0,2232 0,2561 0,2662 Andere 0,3295 0,3379 0,3379 0,0000 0,0000 Andere opwerkbaar 0,0000 0,0000 0,0000 0,3257 0,3994 0,4324 0,4209 0,3749 0,3754 0,3676 0,3709 0,3511 Andere niet-opwerkbaar 0,0000 0,0000 0,0000 0,3585 0,4393 0,4757 0,463 0,4123 0,4129 0,4043 0,4080 0,

14722/16 eer/rts/sl 1 DG G 2B

14722/16 eer/rts/sl 1 DG G 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 24 november 2016 (OR. en) 14722/16 FISC 200 ECOFIN 1088 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels Inhoudsopgave I. BASISREGELS A. Substantiële regels Verord. (EG) nr. 178/2002 E.P. en de Raad 28 JANUARI 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE COD 96/0117 PE-CO S 3633/98

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE COD 96/0117 PE-CO S 3633/98 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 januari 1999 (OR.f) COD 96/0117 PE-CO S 3633/98 DE LEG 77 CODEC 686 RICHTLIJ 99/ /EG VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD I ZAKE EXTRACTE VA KOFFIE E

Nadere informatie

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRONWATER

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRONWATER Doc. nr. E2:90005C04 Brussel, 30.3.1999 MH/GVB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRONWATER (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Middenstand

Nadere informatie

Belangrijke onderdelen uit Richtlijn 90/496/EEG inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen

Belangrijke onderdelen uit Richtlijn 90/496/EEG inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen Belangrijke onderdelen uit Richtlijn 90/496/EEG inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen 1) Welke stoffen etiketteren in voedingswaarde-etikettering? Bij voedingswaarde-etikettering bestaat

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final ANNEX 4 BIJLAGE bij het Gezamenlijk voorstel voor een besluit van

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 61 Fabrikant van voedingssupplementen, verrijkte levensmiddelen, voedingsmiddelen voor zuigelingen of

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.5.2017 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen ten aanzien

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D016748/2011.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D016748/2011. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 november 2011 (21.11) (OR. en) 16766/11 DE LEG 147 AGRI 795 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 14 november 2011 aan: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.7.2016 COM(2016) 438 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ over de toepassing van het wettelijk kader

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D021997/02.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D021997/02. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 10 september 2012 (10.09) (OR. en) 13486/12 DE LEG 81 AGRI 555 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 22 augustus 2012 aan: de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_20040615 / 2009-07-11 Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Reglementering en Controlebeleid Wettelijke Metrologie Metrologische Reglementering 15 JUNI 2004 - Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde

Nadere informatie

Healthier plants and animals for safer food - package PHL. Seeds & PM AHL. Review of R 882/2004 on OC. Food & Feed Expenditure

Healthier plants and animals for safer food - package PHL. Seeds & PM AHL. Review of R 882/2004 on OC. Food & Feed Expenditure Healthier plants and animals for safer food - package Seeds & PM PHL AHL Review of R 882/2004 on OC Food & Feed Expenditure 5-pack: Beleidsdocument COM 2013/0264 Gezondere dieren en planten en een veiligere

Nadere informatie

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een land kom dat geen lid is van de

Nadere informatie

1997R0258 NL

1997R0258 NL 1997R0258 NL 07.08.2009 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) nr. 258/97 VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Handelspraktijken Voorv. Prod. A03 Brussel, 23.09.2008 MH/AB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT OMZETTING VAN DE RICHTLIJN 2007/45/EG

Nadere informatie

Praktische gids voor de

Praktische gids voor de Praktische gids voor de VERPAKKINGSVERANTWOORDELIJKEN INHOUD INLEIDING: DE WET 2 1. Is de wetgeving van toepassing op uw bedrijf? 3 3 types verpakkingsverantwoordelijken 2. wat zijn De verplichtingen?

Nadere informatie

Voedings- en gezondheidsclaims

Voedings- en gezondheidsclaims Wetgeving rond aanvraag, toelating en gebruik 2 Wie is? Werktuigbouwer, TNO: adviseur productielocaties voor mengvoeder Vanaf jaren 90 Advies en toetsing HACCP en ISO- kwaliteitssystemen O.a brood- en

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 209: Groothandel van materialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juni 2000 (16.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 1999/0158 (COD) 9410/00 ADD 1 LIMITE DENLEG 40 CODEC 453 ADDENDUM BIJ DE NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Les 51 : Douane en accijnzen

Les 51 : Douane en accijnzen Les 51 : Douane en accijnzen Douane De douane past heffingen toe die beschreven zijn volgens het GATT (General Agreement for Tariffs and Trades - Algemene overeenkomst betreffende tarieven en Handel).

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 1 september 2008 (02.09) (OR. en) 12583/08 ADD 2 FISC 109

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 1 september 2008 (02.09) (OR. en) 12583/08 ADD 2 FISC 109 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 1 september 2008 (02.09) (OR. en) 12583/08 ADD 2 FISC 109 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

Voor dierlijke producten verwijst dat begrip naar het land waarin het product geheel is verkregen, hetgeen, toegepast op vlees, betekent: het land waa

Voor dierlijke producten verwijst dat begrip naar het land waarin het product geheel is verkregen, hetgeen, toegepast op vlees, betekent: het land waa UITVOERINGSVERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 13 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft

Nadere informatie

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 1999 (OR. en) 12545/1/99 REV 1 LIMITE SAN 171 Betreft : Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik DG I CONCLUSIES VAN DE RAAD

Nadere informatie

DIS 2419 Distributie: Voedingsmiddelen etikettering [2419] v1

DIS 2419 Distributie: Voedingsmiddelen etikettering [2419] v1 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2419 Distributie: Voedingsmiddelen etikettering [2419] v1 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW 27 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.6.2015 COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen ten aanzien

Nadere informatie

NL I Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr. L 43/ 1

NL I Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr. L 43/ 1 14 2 97 1 NL I Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr L 43/ 1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) nr 258/97 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken

Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel: Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie

Nadere informatie

Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton)

Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton) (Tekst geldend op: 02-08-2007) Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE AGRILEG 144 CODEC 1043 NOTA I-PUNT van: aan: nr. Comv.:

Nadere informatie

RICHTLIJN 92/83/EEG VAN DE RAAD. van 19 oktober 1992

RICHTLIJN 92/83/EEG VAN DE RAAD. van 19 oktober 1992 31. 10. 92 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr. L 316/21 RICHTLIJN 92/83/EEG VAN DE RAAD van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende

Nadere informatie

Voedingssupplementen Verrijkte voedingsmiddelen

Voedingssupplementen Verrijkte voedingsmiddelen Cookies zijn belangrijk voor het goed functioneren van de website en om u een maximaal gebruiksgemak te bieden. Accepteer cookies Cookies uitschakelen Wat zijn cookies? nl fr de en Andere informatie en

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK

RAAD VOOR HET VERBRUIK RvV 488 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een voorstel van koninklijk besluit betreffende mayonaise Brussel, 3 december 2015 SAMENVATTING De Minister van Economie en Consumenten vroeg de Raad om een advies

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie internationale handel 2016/0383(E) 9.6.2017 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

A D V I E S. over de

A D V I E S. over de Doc. nr. E2:90---C20 Brussel, 13.11.1997 MH/AB/LC A D V I E S over de ONTWERPEN VAN MINISTERIELE BESLUITEN BETREFFENDE DE VERMELDING VAN HET ENERGIEVERBRUIK EN HET VERBRUIK VAN ANDERE HULPBRONNEN OP DE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (13.12) (OR. en) 17677/12 DENLEG 121 SAN 329

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (13.12) (OR. en) 17677/12 DENLEG 121 SAN 329 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2012 (13.12) (OR. en) 17677/12 DENLEG 121 SAN 329 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 7 december 2012 aan: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Brussel, 25 februari 2012 (26.02) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 6820/13 DE LEG 16 AGRI 113

Brussel, 25 februari 2012 (26.02) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 6820/13 DE LEG 16 AGRI 113 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 25 februari 2012 (26.02) (OR. en) 6820/13 DE LEG 16 AGRI 113 BEGELEIDE DE OTA van: de Europese Commissie ingekomen: 22 februari 2013 aan: het secretariaat-generaal van

Nadere informatie

2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v5

2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v5 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v5 C : conform NC : niet-conform NA

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 48 Vervaardiging voor directe verkoop van zuivelproducten en bereidingen op basis van (rauwe) melk -

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) ENT 175 EEE 60 SAN 99 CODEC 831 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2006 (21.11) (OR. en) 15383/06. Interinstitutioneel Dossier: 2006/0165 (CNS) FISC 140

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2006 (21.11) (OR. en) 15383/06. Interinstitutioneel Dossier: 2006/0165 (CNS) FISC 140 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2006 (21.11) (OR. en) Interinstitutioneel Dossier: 2006/0165 (CNS) 15383/06 FISC 140 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente

Nadere informatie

10044/17 mak/adw/sl 1 DG G 2B

10044/17 mak/adw/sl 1 DG G 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (E) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 NOTA I/A-PUNT van: aan: het voorzitterschap

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE PUBLIC TRANS 282 CODEC 989 VERSLAG van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

TRA 3351 Fabrikant levensmiddelen dierlijke oorsprong en/of niet dierlijke oorsprong - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3351] v1

TRA 3351 Fabrikant levensmiddelen dierlijke oorsprong en/of niet dierlijke oorsprong - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3351] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 51 Fabrikant levensmiddelen dierlijke oorsprong en/of niet dierlijke oorsprong - VERPAKKING EN ETIKETTERING

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

betreffende met GGO's geproduceerde levensmiddelen

betreffende met GGO's geproduceerde levensmiddelen L 268/24 VERORDENING (EG) Nr. 1830/2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende versleping van de diervoeders Huidige versie Referenties PCCB/S1/626741 Datum 15/03/2011 Trefwoorden Kruisverontreiniging,

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Referentie PCCB/S3/CDP/5200333 Datum

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 380 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over het ontwerp van KB betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/04/2014

Datum van inontvangstneming : 08/04/2014 Datum van inontvangstneming : 08/04/2014 Vertaling C-106/14-1 Datum van indiening: 6 maart 2014 Verwijzende rechter: Zaak C-106/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Conseil d État (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 21.1.2009 COM(2009) 12 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD betreffende het voorlopig verbod op het gebruik en de verkoop in Hongarije

Nadere informatie

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0089 (COD) 10374/15 ADD 1 PI 43 CODEC 950 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt van de Raad in

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

FIC INFOSESSIE DE EUROPESE WETGEVING M.B.T. ETIKETTERING UPDATE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE RELATIVE À L ÉTIQUETAGE SESSION D INFO FIC

FIC INFOSESSIE DE EUROPESE WETGEVING M.B.T. ETIKETTERING UPDATE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE RELATIVE À L ÉTIQUETAGE SESSION D INFO FIC FIC INFO SESSION UPDATE 13-05-2014 15/05/2014 FIC INFOSESSIE DE EUROPESE WETGEVING M.B.T. ETIKETTERING UPDATE 13.05.2014 LA LÉGISLATION EUROPÉENNE RELATIVE À L ÉTIQUETAGE SESSION D INFO FIC PROGRAMMA Bepalingen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) PUBLIC 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad betreffende de

Nadere informatie

TRA 3347 Zuivelproducten en levensmiddelen op basis van rauwe melk - VERPAKKING EN ETIKETTERING (inclusief handelsnormen) [3347] v1

TRA 3347 Zuivelproducten en levensmiddelen op basis van rauwe melk - VERPAKKING EN ETIKETTERING (inclusief handelsnormen) [3347] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 47 Zuivelproducten en levensmiddelen op basis van rauwe melk - VERPAKKING EN ETIKETTERING (inclusief

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 2.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 VERORDENING (EG) Nr. 2060/2004 VAN DE RAAD van 22 november 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2702/1999 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

Nadere informatie

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid VOORLOPIGE VERSIE 2003/0002(CNS) 20 mei 2003 ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

Nadere informatie

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag VERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 2 februari 2017 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 23.5.2008 COM(2008) 314 definitief 2008/0097 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 834/2007 inzake de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 161 Besluit van 31 maart 2016, houdende regels inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B Raad van de Europese Unie Brussel, 23 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen VERSLAG Zit ting 2004-2005 24 november 2004 VERZOEKSCHRIFT over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen VERSLAG namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door

Nadere informatie

PRI 3349 Pakstations en verzamelcentra - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3349] v1

PRI 3349 Pakstations en verzamelcentra - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3349] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 49 Pakstations en verzamelcentra - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [49] v C: conform

Nadere informatie

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Een innovatief economisch model, een opportuniteit voor ondernemers en consumenten Opdracht van de FOD Economie In een steeds veranderende Belgische

Nadere informatie

TRA 3341 Eiproducten en levensmiddelen op basis van rauwe eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3341] v1

TRA 3341 Eiproducten en levensmiddelen op basis van rauwe eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3341] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 41 Eiproducten en levensmiddelen op basis van rauwe eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN)

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 45 Groothandel van materialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te komen - VERPAKKING

Nadere informatie

COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 14-12-1999 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB L 321 van 14/12/99 COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.02.1998 COM(1998) 99 def. Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de verplichte opneming in de etikettering van bepaalde met genetisch

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN ET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN ET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN ET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU 8 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit betreffende natuurlijk mineraal water en bronwater ALBERT II, Koning

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 januari 2011 (OR. en) 5610/11 DENLEG 7

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 januari 2011 (OR. en) 5610/11 DENLEG 7 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 januari 2011 (OR. en) 5610/11 DENLEG 7 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 21 januari 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Betreft:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 september 2004 (OR. fr) 12704/04 COMER 168

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 september 2004 (OR. fr) 12704/04 COMER 168 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 september 2004 (OR. fr) 12704/04 COMER 168 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 21 september 2004 Betreft: Voorstel voor een verordening van de Raad tot beëindiging

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

TXTG R bas-cnl

TXTG R bas-cnl Page 1 sur 9 BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een inzake het auteursrecht van toepassing. 31997R0258 Verordening

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2003 (03.09) (OR. en) 12057/03. Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS)

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2003 (03.09) (OR. en) 12057/03. Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 september 2003 (03.09) (OR. en) Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) PUBLIC 12057/03 LIMITE PI 74 VERSLAG van: het voorzitterschap

Nadere informatie

Warenwetbesluit informatie levensmiddelen Geldend van t/m heden

Warenwetbesluit informatie levensmiddelen Geldend van t/m heden Warenwetbesluit informatie levensmiddelen Geldend van 06-10-2016 t/m heden Besluit van 3 april 2013, houdende regels inzake de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (Warenwetbesluit informatie

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 november

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 november A D V I E S Nr. 1.913 -------------------------------- Zitting van woensdag 5 november 2014 ------------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 402 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot omzetting van richtlijn 2007/45/EG tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten.

Nadere informatie

14795/05 ADD 1 gys/lep/dm 1 JUR

14795/05 ADD 1 gys/lep/dm 1 JUR RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2005 (05.12) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2003/0165 (COD) 14795/05 ADD 1 CODEC 1064 DEEG 60 SAN 187 ADDENDUM BIJ NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 11 augustus 2011 (OR. en) 13422/11 DE LEG 114 AGRI 558

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 11 augustus 2011 (OR. en) 13422/11 DE LEG 114 AGRI 558 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 11 augustus 2011 (OR. en) 13422/11 DE LEG 114 AGRI 558 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 28 juli 2011 aan: Secretariaat-generaal van de Raad Nr.

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

Evaluatieverslag Evaluatie van de toepassing door de JEP van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken

Evaluatieverslag Evaluatie van de toepassing door de JEP van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken Evaluatieverslag 2009 Evaluatie van de toepassing door de JEP van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken Ter herinnering : Op 12 mei 2005, hebben de Raad voor

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0088(COD) 19.6.2013. van de Commissie internationale handel. voor de Commissie juridische zaken

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0088(COD) 19.6.2013. van de Commissie internationale handel. voor de Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie internationale handel 19.6.2013 2013/0088(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie internationale handel voor de Commissie juridische zaken inzake het voorstel voor een

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor

Nadere informatie

Titel Nummer 1 Datum september 2015

Titel Nummer 1 Datum september 2015 Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon - T 0900 0388 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl 21 september 2014 Titel Nummer 1 september 2015 Etikettering en reclame

Nadere informatie

Persconferentie van 12 juli 2011 Presentatie van het jaarverslag 2010 van het FAVV

Persconferentie van 12 juli 2011 Presentatie van het jaarverslag 2010 van het FAVV Persconferentie van 12 juli 2011 Presentatie van het jaarverslag 2010 van het FAVV Mevrouw Sabine LARUELLE Minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid 1 1. FAVV: rollen, troeven en

Nadere informatie