Marketingmoorden. campusthriller. flierman: we leven niet op een eiland Meer gedwongen ontslagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marketingmoorden. campusthriller. flierman: we leven niet op een eiland Meer gedwongen ontslagen"

Transcriptie

1 Weekblad van de Universiteit Twente nummer 23 - Donderdag 15 september 2011 UT N I E U W S Het voelt weer zo vertrouwd allemaal 2 Marketingmoorden in campusthriller 4 7 Antarctica icebergs follow krill fish International page MELODRAMATISCH glijdt een roze proefkonijn vanaf het dak van gebouw Carré naar beneden. Het dier komt terecht in een computergame en krijgt opdrachten om van level 1 naar 2 en vervolgens 3 te gaan. Op het eind gaat het beest in gevecht met een nanomonster. De scène is onderdeel van het theaterstuk Ware schat, dat zich afspeelt op de campus. Op vier locaties kan het publiek optredens bekijken. UT-medewerkers en -studenten zorgen voor muziek, zang en dans. De leiding is in handen van de theatermakers van de Stichting ACCU. Vanavond, donderdag 15 september, is de laatste voorstelling. Lees de recensie op pagina 3. Foto: Arjan Reef flierman: we leven niet op een eiland Meer gedwongen ontslagen Bij de reorganisatie die voortvloeit uit Route14+ vallen 25 tot 30 gedwongen ontslagen. Dat is meer dan de 10 tot 20 waarover het college eerder sprak en meer dan de 16 die het CvB vorige week aankondigde in het reorganisatieplan. In die nota is de faculteit MB met 10 tot 15 gedwongen ontslagen nog niet meegenomen. In november wil het College instemming van de Universiteitsraad. Die ziet echter nog wel wat haken en ogen die tot vertraging kunnen leiden. Het reorganisatieplan zoals het College van Bestuur dat afgelopen week openbaarde, spreekt van 120 arbeidsplaatsen die verdwijnen bij de faculteiten CTW, EWI, TNW en GW, de op te heffen instituten IMPACT en IBR, en enkele ondersteunende diensten. Het grootste deel van de mensen verlaat de UT volgens natuurlijk verloop: ze hebben een aflopend tijdelijk contract of gaan met pensioen. Hun functie wordt niet opnieuw ingevuld. Zestien mensen verliezen gedwongen hun baan. In dit plan was de reorganisatie bij de faculteit MB nog niet meegenomen. Voor de zomer stapte decaan Paul van Loon op omdat hij het niet eens kon worden met het College van Bestuur over het invullen van de bezuinigingen aan zijn faculteit. Collegevoorzitter Anne Flierman verwacht dat het reorganisatieplan van MB komende maandag of de week erop gereed is. Daarin staan nog eens tien tot vijftien gedwongen ontslagen. MB moet een miljoen euro bezuinigen als taakstelling Route14+. Dat er vergeleken met andere faculteiten zoveel medewerkers worden ontslagen, komt omdat de faculteit al met een financieel gat kampte dat nog moet worden gedicht. Ook telt MB relatief weinig mensen die tegen de pensioenleeftijd aan zitten. Uitdiensttreding volgens natuurlijk verloop is daardoor moeilijker. Het College legt het complete reorganisatieplan begin oktober ter advies voor aan de Universiteitsraad. Die moet er een maand later mee instemmen, voordat het College mag beginnen met de uitvoering. UR-voorzitter Frits Lagendijk vraagt zich af of die termijn wordt gehaald. Het zou hem niet verbazen als de planning van het CvB vertraging oploopt. Van MB hebben we nog niets. Het kan zijn dat de reorganisatie bij die faculteit repercussies heeft voor de hele nota. We hebben nu al vragen en discussie over de financiële onderbouwing. Misschien dat we zoveel twijfels hebben dat we niet alles kunnen afhandelen in deze cyclus. Dat zou een flinke tegenvaller zijn voor het College van Bestuur. Pas als wordt ingestemd met het reorganisatieplan kan het CvB een sociaal plan opstellen met de vakbonden. Flierman: Er zal een stevige discussie plaatsvinden. Maar overal in Nederland moet fors worden bezuinigd. De Universiteitsraad moet zich ervan bewust zijn dat we niet op een eiland leven. Lagendijk zegt zich niet onder druk te laten zetten. Linksom of rechtsom zullen we het verwijt krijgen dat we de boel ophouden en zo de onzekerheid onder het personeel langer laten duren. Voor ons staat echter zorgvuldigheid voorop. Bovendien is een belangrijke rol weggelegd voor de faculteitsraden. Lees verder op pagina 3.

2 2 Donderdag 15 september 2011 Het voelt weer zo vertrouwd allemaal Het was een warm weerzien, afgelopen vrijdag in de Faculty Club. Ruim tachtig oud-studenten uit het allereerste studiejaar van de Technische Hogeschool Twente (THT) zagen elkaar na 47 jaar terug. Vele handen werden geschud en dierbare herinneringen werden opgehaald. Aanleiding voor de reünie is het vijftigjarig bestaan van de Universiteit Twente. Sandra Pool Geen 50 maar 47 jaar is het geleden dat de eerste studenten door de poorten van de campus kwamen. De eerste drie jaar na de oprichting van de THT waren nodig om de organisatie van de hogeschool school vorm te geven. In 1964 begonnen de colleges, met in totaal 220 eerstejaars, gesmeed tot een hechte groep. We deden altijd samen practicum, zegt Wim Andriessen. Ik heb hem daarna nooit meer gezien. Tafelgenoot Jeroen IJsseldijk weet het ook nog goed. We trokken veel met elkaar op. Andriessen: Tijdens een opdracht maakten we een foutje. Weet je nog dat we op het matje moesten komen? Het begint IJsseldijk te dagen. De twee oud-studiegenoten studeerden Digitale techniek. Ze hebben elkaar na het behalen van het diploma nooit meer gezien. Anekdotes kennen ze genoeg. Zo staat het openingsfeest in Hengelo ze nog vers in het geheugen. IJsseldijk: Hoe moesten die 220 jonge kerels nou aan een date komen? Daar had men wat op bedacht. De studenten werden opgeroepen om hun zussen beschikbaar te stellen. Andriessen lacht instemmend. Ik kwam met de zus van een studiegenoot in aanraking. Ze kwam uit Lonneker. Ik ging op de fiets naar haar ouders toe om te laten zien wie ik was. Dat ging in die tijd zo. reünie eerste lichting studenten 1964 'Weet je nog dat we op het matje moesten komen?' Foto: Arjan Reef IJsseldijk: Ik ontmoette toen mijn huidige vrouw. We zaten zojuist nog op het terras in de binnenstad te lunchen en ik zei tegen haar dat het 47 jaar geleden is dat we elkaar voor het eerst een kus gaven. Een mooie herinnering. Ook Ger Jansen, Jan Löwik en Han Paus halen herinneringen op. Jansen begon met Elektrotechniek maar switchte naar Toegepaste wiskunde. Uiteindelijk ben ik gestopt. Ik haalde het diploma Wetenschappelijk rekenen en ging daarna in de automatisering werken. Reünist Tjoe Houw Kwee schuift aan. Jansen: Hey Tjoe, dat is lang geleden zeg! Lacht: Qua lengte nog steeds dezelfde. Wel iets breder geworden. Hartelijk worden er handen geschud. De volgende nieuwe binnenkomer roept ook de nodige herinneringen op. Löwik: Dag Gerard. Beroemd en berucht. Gerard te Meerman: Ik kan je nog een paar sappige verhalen vertellen. Wat ik nog goed weet is de morele benauwdheid van de bestuurders. Natuurlijk bleven er op de campus meisjes overnachten. Tegen de zin van de autoriteiten. Men kwam met een absurde maatregel op de proppen. Studenten die experimenteerden met het seksuele mysterie, zo heette dat destijds, moesten gemeld worden. Het voorschrift werd bij de studentenvereniging door de strot geduwd. Het is natuurlijk van de gekke dat studenten elkaar gaan verraden. We maakten een vuist en hebben het bestuur gedwongen het voorstel in te trekken. Iets wat kwaad bloed zette. Men dreigde mij zelfs te verwijderen van de hogeschool wegens campusonbekwaamheid. Dat hebben ze uiteindelijk niet gedurfd. Te Meerman studeerde in 1972 af bij Wiskunde en Filosofie en werkt momenteel als statistisch geneticus bij de Universiteit Groningen. Löwik: Ik heb zojuist weer over de campus gereden. Het voelt allemaal weer zo vertrouwd. Jansen: In de zomer hielp ik mee met het inrichten van de nieuwe studentenkamers. Löwik: En we waren betrokken bij het oprichten van alle verenigingen. Ik was bestuurder bij de voetbal- en de biljartclub. We begonnen onderaan in de klassencompetitie bij het voetbal. Maar jong en fit als we waren, werden we jaar na jaar kampioen. Toch moest je oppassen met die boerenjongens en niet met té dikke cijfers winnen. Dat kon wel eens in slechte aarde vallen. Een stel heren met een rode dahlia op het revers stapt binnen. Ze vormen de dahliagroep en waren in 1964 studenten uit Delft, Groningen, Leiden en Rotterdam. Wij werden ingeschakeld om de introductie voor de eerste THT-studenten te verzorgen, vertelt Kees Robers. We moesten er een eenheid van maken. Er werden werkgroepen gevormd om bijvoorbeeld de steigers voor de roeivereniging te timmeren. Als voortrekkers van de ploeg waren we te herkennen aan de bloem. Vervolgt: We troffen hier een fantastische entourage aan. Een gespreid bedje, en mooie, artistieke gebouwen. Twaalf dagen lang stroopten we de mouwen op en gingen we aan de slag met de verse studenten. En dat was niet voor niets. Het werk van die eerste generatie legde de fundering van clubs en verenigingen die vandaag de dag nog steeds bestaan. Naast gelegenheid om herinneringen op te halen, kregen de reünisten een rondleiding over de campus en een presentatie van promovendus Jorrit de Boer die onderzoek deed naar de geschiedenis van de UT. utnieuws Onafhankelijk weekblad voor personeel en studenten van de Universiteit Twente jaargang 48. Verschijnt donderdag op de campus; vrijdag/zaterdag buiten de UT. Oplage: exemplaren. Redactie-adres: Vrijhof kamers 315, 316, 317, 328, 319. Postadres: Postbus 217, 7500 AE Enschede. Telefoon: ( ) 2029 zie verder onder redactie. Fax: ( ) redactie: Internet: of via de homepage van de UT. Redactie: Ditta op den Dries (hoofdredacteur, 2030) Paul de Kuyper (4084) Maaike Platvoet (3815) Sandra Pool (tel. 2936) Office-management: Brigitte Boogaard (2029) Vaste medewerkers: Cariene van Aart, Marloes van Amerom, Giels Brouwer, Rayke Derksen, Nynke Dirven, Maaike Endedijk, Robbin Engels, Hans van de Kolk, Ruben Libgott, Catherine Ann Lombard, Ingrid Szwajcer. Automatisering/internet: Ivar Engel Christina Höfer Foto's: Arjan Reef / Gijs van Ouwerkerk / Ingrid Szwajcer Redactieraad: prof.dr. E.R. Seydel (vz). Advertenties: Bureau Van Vliet BV, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, Tel Site: Advertentietarieven op aanvraag. HOP: UT Nieuws is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP). Adreswijzigingen: Abonnees (ook studenten) dienen deze schriftelijk door te geven aan de redactie UT-Nieuws Postbus 217, 7500 AE Enschede of per Stage of buitenlands studieverblijf: studenten die op stage gaan of in het buitenland gaan studeren kunnen UT-Nieuws op schriftelijk verzoek opgestuurd krijgen. Wie prijs stelt op deze (gratis) service zendt een adreswijziging naar de redactie o.v.v. faculteit, stagelocatie en periode (zo nauwkeurig mogelijk). Kopij: Bestemd voor de Infomededelingenrubriek dient per maandag voor uur in het bezit te zijn van de redactie UT-Nieuws. Abonnementen: Jaarabonnement: 44 euro. Abonnementen schriftelijk aan te vragen met vermelding van naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en bank-/girorekening. Abonnementen kunnen wekelijks ingaan. Betaling via factuur. Het jaarabonnement wordt automatisch verlengd, tenzij men minimaal 1 maand voor afloop van de abonnementsperiode schriftelijk opzegt. Technische vervaardiging: Wegener SpeciaalMedia Bezorging Campus: Motorsportgroep UT, coördinator Stefan Dams, tel Copyright UT-Nieuws: Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden zonder toestemming van de hoofdredacteur artikelen schema's foto's of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of openbaar te maken in enigerlei vorm of wijze. Naam: Judith Elbers (22) Studie: Psychologie (master) Op weg naar: Carré Ik ga zo een training volgen voor de leden van de mentorraad van Psychologie. Vorig jaar ben ik ook mentor geweest van eerstejaarsstudenten en dat was zo goed bevallen dat ik het dit jaar weer ben gaan doen. Vandaag heb ik de herhaalcursus, zodat ik alles weer helemaal vers in mijn geheugen heb. Voor vanavond heeft Judith ook al plannen. Na mijn training ga ik naar De Stek om daar lekker te eten met mijn dispuut MonduDamo. De wissel ALV van mijn studentenvereniging AEGEE is vanavond en hier gaan wij met zijn allen naar toe. De wisselvergadering is in de Spiegel, dus dan is het wel zo makkelijk om even lekker op de UT te eten. Mag mijn fiets wel op de foto? vraagt Judith als de foto wordt genomen. Ik heb hem vorige week nieuw gekocht bij de Vietnamees voor maar 45 euro en ik ben er best wel trots op. Ik schaam me wel een beetje voor de reden van mijn aankoop. Mijn vorige fiets was namelijk nog wel goed, maar ik kreeg een lekke band en toen besloot ik maar een nieuwe fiets te kopen. Als vrouw ben ik niet zo goed in banden plakken en hem laten repareren zou ook al dertig euro kosten. De keuze was toen wel snel gemaakt.' Foto: Arjan Reef Waar gaat dat heen...?

3 3 Donderdag 15 september 2011 Nieuwe richtlijn werken met nanodeeltjes Landelijke wetgeving is er nog niet, maar de UT heeft wel alvast een nieuwe richtlijn opgesteld voor het werken met nanodeeltjes. Die deeltjes kunnen een risico vormen voor de volksgezondheid, hoewel nog onbekend is wat de effecten (vooral op de langere termijn) zijn. Iedereen aan de UT die werkt met nanodeeltjes moet vooraf puntsgewijs nagaan wat de mogelijke risico s zijn. Vervolg voorpagina: Meer gedwongen ontslagen U-raadslid Herbert Wormeester: In juni hebben wij het College gevraagd: we hebben te maken met keuzes van decanen, leg de plannen daarom neer bij de faculteitsraden. Wij moeten die raden nu de gelegenheid bieden hun advies te geven. Behalve op de financiële onderbouwing heeft de universiteitsraad kritiek op de manier waarop keuzes zijn gemaakt om vakgroepen op te heffen of samen te voegen. In totaal verdwijnen er zes vakgroepen. Vijf bij TNW en een bij CTW. Die laatste faculteit voegt bovendien negentien andere leerstoelen samen tot tien nieuwe onderzoeksgroepen. We hebben in juni ingestemd met de criteria, aldus Lagendijk. Uit de onderbouwing is echter niet duidelijk hoe tot een onderverdeling in vakgroepen is gekomen. We hebben het gevoel dat is gezegd als een prof toch met pensioen gaat, dan kunnen we die groep mooi afbouwen. In plaats van te kijken hoe een leerstoel functioneert en hoe die binnen het profiel past. Ook vermoeden we dat vooral is gekozen op hoe goed een vakgroep kan inverdienen en op hoe graag een wetenschappelijk directeur een groep in zijn instituut wenst. Maar bijvoorbeeld onderwijsinbreng, ik vraag me af hoeveel rekening daarmee gehouden is. Op een punt lijken Universiteitsraad en College elkaar al te vinden. Lagendijk vraagt zich af hoe verstandig het is om ervaren medewerkers te stimuleren te vertrekken. We staan voor enorme inspanningen. Je gaat een enorm beroep doen op medewerkers, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een nieuw onderwijsmodel. Hoe houd je de kennis en ervaring die je straks nodig hebt? Flierman: Het is ook niet zo dat alle 25 tot 30 mensen worden ontslagen. Hun arbeidsplaatsen worden geschrapt. Maar we zullen zoeken naar een andere functie binnen of buiten de UT. Als dat lukt, dan is het geen ontslag in de formele zin dat ze in de WW komen. We gaan zeker kijken hoe we mensen kunnen inzetten bij het ontwikkelen van het nieuwe onderwijsmodel. De richtlijn Werken met nanodeeltjes loopt vooruit op landelijke Arbowetgeving en is opgesteld door de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu van de concerndirectie Human Resources (HR). Eigenlijk is het een logisch vervolg op bestaande richtlijnen voor het werken met gevaarlijke stoffen en het werken met kankerverwekkende en reprotoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen, aldus biologischeveiligheidsfunctionaris Erik Schokkin van HR. Doordat nanodeeltjes zo klein zijn (hoogstens honderd nanometer groot), hebben ze vaak uitzonderlijke eigenschappen. Wetenschappelijk gezien kunnen dat heel mooie eigenschappen zijn, maar door hun geringe afmetingen kunnen de deeltjes diep in het lichaam binnendringen, zelfs tot op cellulair niveau. We weten niet welke schade ze daar aan kunnen richten, legt Schokkin uit. Het UT-beleid is erop gericht blootstelling aan nanodeeltjes te voorkomen en anders de duur en mate zo beperkt mogelijk te houden. Het RIVM heeft grenswaarden geadviseerd en die worden in de richtlijn aangehouden. Lastig is volgens Schokkin dat die grenswaarden niet altijd gebaseerd zijn op onderzoek, omdat de gezondheidseffecten van veel nanodeeltjes nog onbekend zijn. Hoofd van het NanoLab Gerard Roelofs noemt het goed dat er een richtlijn is opgesteld. Het biedt volgens hem een houvast. Onderzoekers aan het werk in de (oude) cleanroom. Foto (archief 2008): Gijs van Ouwerkerk De procedure is dat we puntsgewijs kijken welke deeltjes mogelijk kunnen vrijkomen bij het werk in de cleanroom en wat de risico s daarvan zijn. Als je risico verwacht, neem je voorzorgsmaatregelen. In de cleanroom worden veel nieuwe nanostructuren gemaakt. Grote risico s zijn hier volgens Roelofs niet aan verbonden. Dat gebeurt allemaal in een afgesloten ruimte, in een vacuümsysteem. Deeltjes komen niet in contact met de omgeving. Dat is belangrijk en staat ook in de richtlijn, aldus Schokkin. Houd deeltjes zo veel mogelijk in een gesloten systeem. Zo voorkom je blootstelling. Overigens komen nanodeeltjes ook voor in veel consumentenproducten. Bekende voorbeelden zijn titaandioxidedeeltjes in zonnebrandcrème voor een glanzend effect, gouddeeltjes in sokken tegen het zweten en koffiemelk waar deeltjes in zitten die klonteren voorkomen. Roelofs maakt zich een stuk minder zorgen over het werken met deeltjes in het NanoLab dan over de mogelijke gezondheidsgevolgen van nanodeeltjes in deze en andere producten. We weten niet wat voor effecten ze in de toekomst hebben. Misschien is er niks aan de hand, maar we kennen de risico van deze deeltjes niet. Ware schat blijkt koude kermis Een niet te volgen verhaallijn, organisatorisch zwak en van een laag niveau. De reacties op de première van het straattheaterstuk Ware schat logen er afgelopen maandagavond niet om. Voeg daar aan toe een tegenvallende opkomst (een kleine honderd man in plaats van de verwachte duizend) en het stuk kan de boeken in als flop. Werkbezoek Rietkerk Gedeputeerde van de Provincie Overijssel, Theo Rietkerk, bracht afgelopen donderdag een werkbezoek aan de Universiteit Twente. De afgelopen bestuursperiode is de relatie tussen de provincie en de kennisinstelling fors uitgebouwd. De komende drie maanden werken beide organisaties samen aan een actieplan om innovatieve projecten uit te werken. De provincie zet vooral in op de versterking van de regionale economie. De UT is een van de aanjagers van werkgelegenheid in de regio. Rietkerk zei tijdens zijn bezoek hard te gaan werken aan nieuwe financiële middelen voor de universiteit. De UT hoopt met de plannen mede te profiteren van de miljoenen euro s die de provincie beschikbaar stelt op het gebied van economie, energie en bereikbaarheid. recensie Het schouwspel is een creatie van de Stichting ACCU. Zij maken muziektheater in samenwerking met speciale doelgroepen. Op de campus vertolken UT-medewerkers en -studenten de hoofdrollen en verzorgen de muzikale omlijsting. Bezoekers krijgen op vier locaties een voorstelling voorgeschoteld. Op de bühne verschijnen figuren als James Bond, een proefkonijn, nanomonsters en zeemeerminnen. Onder muzikale begeleiding trekt de stoet van Cubicus naar Carré en naar het Onderzoeks- en Onderwijsplein. Tijdens de aftrap, bij het carillon, ging het al mis. Er was geen contact tussen de beiaardier in de top en de regisseur beneden. Een slecht voorteken? Ja. Onderweg ontbrak het aan een goede coördinatie. Het publiek werd de verkeerde kant opgestuurd. Op de theaterlocaties liet het geluid te wensen over. Na afloop bleef het gissen waar het stuk nu precies over ging en het aangekondigde groots dansorkest bij de slotact was in geen velden of wegen te bekennen. Een valse start? Na maanden van voorbereiding zijn bij een première alle verwachtingen hoog gespannen. Dan mag er niets fout gaan. Schitteren is het credo. ACCU zelf zette eerder in deze krant de show neer met de woorden meeslepend, spectaculair en vol humor. De kijkers van de eerste show kwamen echter van een koude kermis thuis. Wie weet hebben de bezoekers van het laatste optreden, vanavond donderdag 15 september, meer geluk. De regisseurs hebben drie avonden de tijd gehad om kinderziektes te verhelpen en het stuk aan te scherpen. Berichten over een beter gestroomlijnde performance bereikten inderdaad gedurende de week de reactie. Maar alle pogingen ten spijt, het neemt in geen geval de zure nasmaak van het eerste optreden weg. Sandra Pool ADVERTENTIE Witbreuksweg - Televisie in liquidatie. Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering d.d. 15 december 2010, per 15 december De rekening en verantwoording en het plan van verdeling liggen ter inzage van eenieder tot 28 november 2011 ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede en ten kantore van Witbreuksweg - Televisie in liquidatie te Enschede, Calslaan MH. De vereffenaar. Workshop Hoe kan draadloze communicatie een rol spelen in het verkeer, tussen voertuigen en bij het vinden van de weg? Deze vragen staan centraal tijdens de workshop Pervasive Applications of Wireless Technologies. Maria Lijding ontwikkelde als onderzoeker aan de UT smart signs die kunnen helpen met intelligent wayfinding binnen een groot bedrijf. De workshop vindt plaats op dinsdag 27 september in Hotel Drienerburght en wordt georganiseerd door drie vakgroepen die onderdeel uitmaken van het Centrum voor Telematica en Informatietechnologie. Mini-seminar Albert Molderink, onderzoeker bij de Faculteit EWI, gaat vandaag, donderdag 15 september, in discussie met Maarten Arentsen, wetenschapper bij de faculteit MB. De twee onderzoekers worden onder leiding van Peter Timmerman van Studium Generale uitgedaagd om verbinding te leggen tussen hun vakgebieden, dus tussen high tech en human touch. Het miniseminar, genaamd Searching for smart grids on our campus, is voor iedereen toegankelijk en begint om uur in Ravelijn kamer Haven Rotterdam Een consortium onder leiding van de UT ontvangt de komende twee jaar drie ton van Rijkswaterstaat om een systeem te ontwikkelen waarmee het scheepvaartverkeer in de Rotterdamse haven beter kan worden afgehandeld. De overheid wil graag dat een groter deel van het transport over water gaat. Dit verlaagt de druk op snelwegen en is duurzamer. De gebrekkige afstemming tussen de grote zeeterminals en de binnenvaart is echter een belemmering om dit doel te bereiken. De MB-vakgroepen ICSM van hoogleraar Jos van Hilligersberg en OMPL van hoogleraar Henk Zijm gaan dit project leiden. Zonneauto De zonneauto van Solar Team Twente is door de Australische Road Authority goedgekeurd voor de openbare weg. Het team mag de 21Connect vanaf volgende week testen op de Australische snelweg. Tijdens de Road Authority Test worden zonnewagens beoordeeld op stevigheid, verlichting en remmen. De Twentse auto is de eerste zonnewagen die meedoet aan de World Solar Challenge 2011 in oktober die is goedgekeurd. Lerarenopleiding De instroom aan de lerarenopleiding van de UT is dit jaar verdubbeld naar honderd studenten. Bij de minor leren lesgeven zijn zeventig studenten gestart, veertig meer dan het jaar ervoor. Dertig studenten volgen de masteropleiding, tegenover twintig vorig jaar. Volgens opleidingsdirecteur Jan van der Veen van de lerarenopleiding is de toestroom opvallend, omdat andere opleidingen in Nederland niet zo n grote groei zien. Van der Veen denkt dat veel studenten via de bijspijkerkampen in aanraking komen met het leraarsvak. ut-vck indd :26:01

4 4 Donderdag 15 september 2011 Marketingmoorden in campusthriller Bloedvergieten en moorden op de campus. Misdaadauteur Claus Brockhaus wil met zijn boeken de regio Twente promoten. Zijn nieuwste thriller Het talent uit Twente speelt zich voor een deel af op de campus: in de Oost-Europese studentenwoningen, in het NanoLab en ook tijdens Campuspop. paul de kuyper Nee, de campus is niet echt een spannend gebied, zegt misdaadschrijver Claus Brockhaus (1953) onmiddellijk. Het is mijn decor en ik maak het spannend. Ik wilde schrijven over de universiteit. Dat was mijn thema: kennisoverdracht. Je kunt het terrein zo spannend maken als je zelf wilt. Voordeel is dat ik de campus van vroeger ken. Ik kwam hier al met mijn ouders toen zij naar het studentenpastoraat gingen. Later ging ik naar de Boerderij (nu Faculty Club). Daar speelden de beste bands van dat moment, het was zo n beetje de enige uitgaansgelegenheid van Enschede. In Het talent uit Twente komen jeugdvrienden Lukas Dikkers, student aan het Instituut voor Nanotechnologie, en Melany May, het toptalent van de popacademie in Enschede, elkaar na tien jaar weer tegen. Melany treedt in het boek op tijdens Campuspop. Lukas studeert in het NanoLab en woont in een van de oudste studentenflats van de campus. Van die Oost-Europese woonblokken, schetst Brockhaus het beeld dat hij heeft van de Campuslaan. Na de vuurwerkramp waren Lukas en Melany elkaar uit het oog verloren. Kort Claus Brockhaus: 'De campus is niet echt een spannend gebied. Ik maak het spannend.' Foto: Gijs van Ouwerkerk nadat ze elkaar terugvinden, verdwijnt Melany opeens spoorloos. Wat volgt is een zoektocht die zich grotendeels afspeelt op de campus. Er vloeit bloed en er worden moorden gepleegd. Marketingmoorden, zoals Brockhaus ze noemt. Het is een zelfbedacht concept en een tweede verhaallijn in het boek. Mensen plegen een moord uit marketingmotieven. Denk aan iemand die mensen neerschiet die Nike-sneakers dragen. De auteur liet zich inspireren door bestaande personen. Melany May is bijvoorbeeld gebaseerd op het Enschedese poptalent Stefany June. En de levensgeschiedenis van professor Steven Vermeer, een excentrieke hoogleraar moleculaire nanofabricatie die Lukas helpt Melany terug te vinden, lijkt een beetje op die van Dave Blank, die via LTS, MTS en HTS aan de UT (toen nog THT) ging studeren. Ik vind het leuk om te laten zien dat je niet van het vwo hoeft te komen om aan een universiteit te werken. Twente wil zich afficheren als kennisregio en dat is ook het doel van mijn boek. Brockhaus, geboren in Enschede, werkte na een opleiding politicologie als journalist bij onder andere VPRO en KRO. Later begon hij een eigen filmmaatschappij en maakte hij gedramatiseerde voorlichtingsfilms over thema s als huiselijk geweld, incest en slachtofferhulp. Misdaadauteur was toen een vrij logische stap. Ik ben opgehouden met film omdat ik in boeken makkelijker mijn ei kwijt kan. Ideeën zijn bovendien eerder haalbaar. In mijn boek kan ik Melany May laten optreden op Campuspop. In een filmscenario ben je daarvoor al gauw een paar ton kwijt. Thrillers schrijft Brockhaus sinds Dat genre vindt hij het leukst om te doen. Literatuur vind ik eigenlijk geen bal aan, dat kan alle kanten opgaan. Bovendien wil ik gelezen worden. Misdaad is een beetje puzzelen. Daarnaast is het actueel, je kunt er maatschappelijke kwesties in aansnijden. Het talent uit Twente is de tweede thriller van Brockhaus over de regio. Vorig jaar verscheen Het ros van Twente. Dat boek gaat over de Twentse cultuur en het landschap. Met zijn boeken wil de auteur de regio promoten. Maar een spannend verhaal komt op de eerste plaats, zo verzekert hij. Je kunt geen promotie maken als iets niet goed is. Ik wil Twente neerzetten als kennisregio. Dat is de boodschap, maar die moet je wel in iets leuks verpakken. Ik wil een hele reeks boeken maken over Twente. Dat werkt alleen pas als mensen het leuk vinden en ze in het hele land verkocht worden. Brockhaus geeft zijn boeken in eigen beheer uit, via zijn uitgeverij Kanaal Twente. Achterin de boeken zitten advertenties van onder andere hotels en restaurants uit de regio. Brockhaus verwacht dat deze manier van het financieren van boeken navolging zal vinden. Anders kun je van een boek niet leven. Er zijn in Nederland bijna honderd thrillerschrijvers, maar slechts een paar die echt veel verkopen. Ik wil Twente promoten en van mijn boeken kunnen leven. Het talent uit Twente wordt dinsdag 27 september om uur gepresenteerd op de MESA+-dag in de Grolsch Veste. Brockhaus leest fragmenten voor en er is een optreden van de band Stefany June. Vanaf die dag ligt het boek ook in de winkel. Het kost 17,90 euro. Claus Brockhaus leest zaterdag 17 september al voor uit Het talent uit Twente tijdens het open huis van de UT. Vanaf uur in sessies van tien minuten in het Amphitheater van de Vrijhof. De week van... Hedwig te Molder Nog twee dagen te gaan voor je oratie. Is alles rond? De tekst is klaar, ik ben natuurlijk nog wel aan het voorbereiden. De boekjes worden pas gedrukt na de oratie, dat geeft iets meer lucht. Maar druk ben ik ook met het symposium Frenemies, the love-hate relationship between science and society, dat morgen [afgelopen woensdag, red.] op de UT plaatsvindt. Mijn oratie is een logisch vervolg op dit congres. Hoe bijzonder is zo n oratie voor je? Het is een heel speciaal moment in mijn carrière, toch wel een hoogtepunt. De oratie is een uitvloeisel van mijn loopbaan, maar Hedwig te Molder (44) is sinds een jaar hoogleraar Science Communication. Daarnaast is ze werkzaam als universitair hoofddocent in Wageningen. Vandaag houdt ze haar oratie met als titel Voorbij blije wetenschap en boze technologie. ook bedoeld om een mission statement neer te zetten. Waar wil ik naar toe met mijn onderzoek en onderwijs? En natuurlijk is het ook wel een dag die ik wil vieren. Van gezonde zenuwen heb ik dus wel een beetje last. Waar gaat je oratie over? De titel luidt Voorbij blije wetenschap en boze technologie. Wetenschap zit in de beklaagdenbank, zo lijkt het. Experts liggen onder vuur, burgers roeren zich op het internet. Anderzijds is wetenschap ook belangrijker dan ooit. Hoe zit dit en wat betekent dit voor de communicatie over wetenschap en technologie? In mijn oratie betoog ik dat wetenschappers vaak impliciet claimen dat de discussie met hun inbreng gesloten moet zijn. Zo van: Dit zijn de feiten en daar moet u het mee doen. Maar dat brengt het debat niet verder. Heb je een voorbeeld? Met de inenting van het HPV-vaccin deden online berichten de ronde dat je er verlamd van kunt raken. Die berichtgeving kun je een indianenverhaal noemen, maar dat vertelt je niet waar deze uiting een reactie op is. Misschien wel op de suggestie dat mensen de overheid ineens blind moeten vertrouwen, terwijl ze op andere momenten kritisch moeten zijn. Het is belangrijk om dit soort effecten bloot te leggen, alleen dan kun je een goede dialoog voeren.

Vergroot je volgafstand naar twee seconden

Vergroot je volgafstand naar twee seconden Weekblad van de Universiteit Twente www.utnieuws.nl nummer 05 - Donderdag 10 februari 2011 UT N I E U W S 2 5 7 Veel cultuur voor zacht studentenprijsje Vergroot je volgafstand naar twee seconden Year

Nadere informatie

www.utnws.utwente.nl Hersens, handen en historie

www.utnws.utwente.nl Hersens, handen en historie weekblad van de Universiteit Twente nummer 12 Donderdag 2 april 2009 UT N I E U W S www.utnws.utwente.nl 2 7 14 CvB volgt architect bij keuze kunstenaar Hersens, handen en historie Zwarte band als bekroning

Nadere informatie

Betere diagnose met flexibele naald. Ik wens iedereen een uiterst productief en succesvol studiejaar.

Betere diagnose met flexibele naald. Ik wens iedereen een uiterst productief en succesvol studiejaar. Weekblad van de Universiteit Twente www.utnieuws.utwente.nl nummer 23 - Donderdag 9 september 2010 UT N I E U W S 3 4 15 Afstuderen op een Nederlandse ambassade Betere diagnose met flexibele naald Dweilen

Nadere informatie

Plastic uit aardgas, een eerste stap. Tegelijkertijd is 3TU een bijzonder samenwerkingsverband

Plastic uit aardgas, een eerste stap. Tegelijkertijd is 3TU een bijzonder samenwerkingsverband Weekblad van de Universiteit Twente www.utnieuws.utwente.nl nummer 8 - Donderdag 11 maart 2010 UT N I E U W S 2 5 11 Betere brains dan legs Plastic uit aardgas, een eerste stap Vier ballen, veeertig kinderen

Nadere informatie

www.utnws.utwente.nl Beeld over afvallen vaak onrealistisch

www.utnws.utwente.nl Beeld over afvallen vaak onrealistisch weekblad van de Universiteit Twente nummer 29 donderdag 9 oktober 2008 UT N I E U W S www.utnws.utwente.nl 2 8 18 Sport moet weer het uithangbord van de UT worden Beeld over afvallen vaak onrealistisch

Nadere informatie

www.utnws.utwente.nl Kennispark over lijken: ingezonden brief

www.utnws.utwente.nl Kennispark over lijken: ingezonden brief weekblad van de Universiteit Twente nummer 18 donderdag 12 juni 2008 UT N I E U W S www.utnws.utwente.nl 2 8 18 Potje voetbal vaste prik bij Patatras Kennispark over lijken: ingezonden brief Turntitel

Nadere informatie

www.utnws.utwente.nl Massaal op glad ijs werk voor afstudeerders faculteit ctw, inzet van kennis UT in zee met nieuwe Twentse autofabrikant

www.utnws.utwente.nl Massaal op glad ijs werk voor afstudeerders faculteit ctw, inzet van kennis UT in zee met nieuwe Twentse autofabrikant weekblad van de Universiteit Twente nummer 03 Donderdag 22 januari 2009 UT N I E U W S www.utnws.utwente.nl 2 5 14 Honoursstudenten presenteren boek Massaal op glad ijs De filosofie van het kijken naar

Nadere informatie

N I E U W S. www.utnws.utwente.nl. Dit is een levenslange passie

N I E U W S. www.utnws.utwente.nl. Dit is een levenslange passie weekblad van de Universiteit Twente nummer 18 donderdag 7 juni 2007 UT N I E U W S Wij zijn er voor de studenten www.utnws.utwente.nl 2 8 10/11/12 Dit is een levenslange passie SPECIAL Kraakbeen op kweek

Nadere informatie

Onderzoek dat verschil maakt. Onderwijs> Worstelen met kansrijk gezakten. Kitty Nijmeijer> Verkiezingen > Weet jij al wat je stemt?

Onderzoek dat verschil maakt. Onderwijs> Worstelen met kansrijk gezakten. Kitty Nijmeijer> Verkiezingen > Weet jij al wat je stemt? www.utnieuws.nl Onafhankelijk magazine van de Universiteit Twente jaargang 04 - nummer 2 - maart 2014 ACTUEEL EN ONAFHANKELIJK Kitty Nijmeijer> Onderzoek dat verschil maakt Onderwijs> Worstelen met kansrijk

Nadere informatie

Mijn valkuil is motivatie. Onderzoek> De dijkrobot als inspecteur. Achtergrond> Daar komen de Grieken. Roeland van der Veen >

Mijn valkuil is motivatie. Onderzoek> De dijkrobot als inspecteur. Achtergrond> Daar komen de Grieken. Roeland van der Veen > www.utnieuws.nl Onafhankelijk magazine van de Universiteit Twente jaargang 03 - nummer 01- februari 2013 Onderzoek> De dijkrobot als inspecteur Roeland van der Veen > Mijn valkuil is motivatie Achtergrond>

Nadere informatie

Make it in the Netherlands. 6 Geheugenverlies Je wordt wakker en je weet niet meer wie je bent. 7-9 Afscheid Vier UM-veteranen over publicatiedwang

Make it in the Netherlands. 6 Geheugenverlies Je wordt wakker en je weet niet meer wie je bent. 7-9 Afscheid Vier UM-veteranen over publicatiedwang 6 Geheugenverlies Je wordt wakker en je weet niet meer wie je bent 7-9 Afscheid Vier UM-veteranen over publicatiedwang en formulierenzucht 4 Statue Art series: why students should visit a statue in the

Nadere informatie

TUDELTA.05. >05 >07 >08 >12 > 19 English Taaleisen. ipod Lectures. Rocketeers DELTA. 05 04-02-2010

TUDELTA.05. >05 >07 >08 >12 > 19 English Taaleisen. ipod Lectures. Rocketeers DELTA. 05 04-02-2010 weekblad van de technische universiteit Delft 01 >05 >07 >08 >12 > 19 English Taaleisen ipod Lectures Minder verkeersdoden Betere wereld Rocketeers Het aantal Delftse studenten dat via een uitwisselingsprogramma

Nadere informatie

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit 2 Vastbesloten Eindelijke eerstejaars geneeskunde. De weg van Kenny Staaks 3 Televisie Tros Radar interviewde UM-psychologen over gezond eten 4 Alstublieft Johanna Wagner about the Dear Dutch Language

Nadere informatie

4 30 september 2010 jaargang 53 Informatie- en opinieblad van de Technische Universiteit Eindhoven Meer nieuws: www.tue.nl/cursor

4 30 september 2010 jaargang 53 Informatie- en opinieblad van de Technische Universiteit Eindhoven Meer nieuws: www.tue.nl/cursor 4 30 september 2010 jaargang 53 Informatie- en opinieblad van de Technische Universiteit Eindhoven Meer nieuws: www.tue.nl/cursor 8 Bloed, zweet en boeken 2 Richard runt 4 Het BSA-effect 5 Wake up call

Nadere informatie

Het eiland van Lindau was tussen 27 juli en 2 augustus het decor van een ontmoeting tussen 59 Nobelprijswinnaars

Het eiland van Lindau was tussen 27 juli en 2 augustus het decor van een ontmoeting tussen 59 Nobelprijswinnaars weekblad van de technische universiteit Delft 01 >03 >07 >08 >17 >18 English Miljoenenschuld Balloon Topconferentie Puberbrein I-spy Gebrekkige communicatie, gemis aan saamhorigheid en te laat ingrijpen

Nadere informatie

8 www.observantonline.nl

8 www.observantonline.nl 8-9 Interview De nieuwe UM- woordvoerder: Geheimen blijven toch niet lang geheim 16 Jaloerse Tom Vervolgverhaal over een studentenhuis: het had een gezellig stapavondje moeten worden 5 Diarrhoea Student

Nadere informatie

12 21 februari 2013 jaargang 55

12 21 februari 2013 jaargang 55 12 21 februari 2013 jaargang 55 Tweewekelijks blad van de Technische Universiteit Eindhoven Voor nieuws: www.cursor.tue.nl en volg tuecursor op enmm 18 Het gat van Eindhoven 4 Samen in touw 6 Chips voor

Nadere informatie

ICT-innovatieteam: sterktes met elkaar in verbinding brengen

ICT-innovatieteam: sterktes met elkaar in verbinding brengen Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 11 / nummer 4 / december 2014 ICT-onderzoek ICT-innovatieteam: sterktes met elkaar in verbinding brengen 2 I/O Magazine / december 2014

Nadere informatie

7 www.observantonline.nl

7 www.observantonline.nl 6 Online college Maastricht doet ook mee aan Uni van Nederland 7 Cath. Pijlsprijs Van het prijzengeld gaat kinderarts Leroy een stoomoven kopen 5 Feike Sijbesma Are you rich? Oh no, you re students Komende

Nadere informatie

Checking Uggs is standard procedure. 5 Stukafest Performances in student rooms. 8-9 Nick Bos Klaar voor de stap van ambtenaar naar bestuurder

Checking Uggs is standard procedure. 5 Stukafest Performances in student rooms. 8-9 Nick Bos Klaar voor de stap van ambtenaar naar bestuurder 7 India Schoorsteentjes van twee euro tegen longziekten 8-9 Nick Bos Klaar voor de stap van ambtenaar naar bestuurder 4 Samurai What scientists can learn from Japanese warriors 5 Stukafest Performances

Nadere informatie

Jong & hoogleraar. Onafhankelijk magazine van Tilburg University. De verkiezingen, de emoties De sterke arm van de campus

Jong & hoogleraar. Onafhankelijk magazine van Tilburg University. De verkiezingen, de emoties De sterke arm van de campus De verkiezingen, de emoties De sterke arm van de campus Stapel voorbij Bevrijdingsfestival Tilburg Jong & hoogleraar Onafhankelijk magazine van Tilburg ity no. 12 02. BroersNieuws Echt zo n type dat zijn

Nadere informatie

Topbedrijven zoeken toppers voor Twente

Topbedrijven zoeken toppers voor Twente december 2006 Een baan voor jou en je partner Career Center Twente (CCT) werkt nauw samen met vele bedrijven en organisaties. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen als je wilt solliciteren in

Nadere informatie

Excellente scores W bij onderzoeksvisitatie

Excellente scores W bij onderzoeksvisitatie Werken bij de TU/e is een feest /2 Ach en Wee/3 UREracewagen/11 5 februari 2009 / jaargang 51 News in English for international students and staff members/8 Informatie- en opinieblad van de Technische

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

feest! Toost u met ons mee?

feest! Toost u met ons mee? RANEA. februari 2011 20 Nadya Kops Zet met John Lasschuit de bloemetjes buiten Fred Peters Evenwicht als basis voor succes Miriam van den Boogaard Van DinoDIV naar DigiDIV Agnita Mur Over cultuuromslag

Nadere informatie

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW MACHAZINE Volume 18 - Issue 3 March 2014 SYMPOSIUM 2014 Big Data CREATING THE POSSIBILITY OF Reviewing the World ALGAL BLOOMS IN THE North Sea MOVIE REVIEW Primer CONTAINING: Current Affairs Association

Nadere informatie

16 Plasticprof. in het zonnetje. Gratis groente? Oei ik groei. Dag cantus! Check out our English section on pages 28-36

16 Plasticprof. in het zonnetje. Gratis groente? Oei ik groei. Dag cantus! Check out our English section on pages 28-36 20 18 juni 2015 jaargang 57 Tweewekelijks blad van de Technische Universiteit Eindhoven Voor het laatste nieuws: www.cursor.tue.nl en volg tuecursor op @tuecursor en 16 Plasticprof in het zonnetje 6 10

Nadere informatie

Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen

Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen Nummer 12 November 2011 Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen Welkom in de wereld van social media Internationaal talent aangeboden Verleiden 2.0 Kom verder. Saxion. saxion.nl/kennistransfer

Nadere informatie

4 Stravinsky You only have to listen

4 Stravinsky You only have to listen 2 Anarchistisch Maaike Meijer was op Eindhovense meisjeslyceum een rebel 7 Eureka Bert Gerards sleutelde 14 jaar aan wiskundig probleem 4 Stravinsky You only have to listen 5 Exchange UCM-student Corine

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie