PAPERLESS CUSTOMS. Dhr. Alain Bertrand. Voorzitter 100 minutes cargo airport committee. Opening. 14 december

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PAPERLESS CUSTOMS. Dhr. Alain Bertrand. Voorzitter 100 minutes cargo airport committee. Opening. 14 december 2004 2"

Transcriptie

1 14 december

2 14 december PAPERLESS CUSTOMS Dhr. Alain Bertrand Voorzitter 100 minutes cargo airport committee Opening

3 14 december PAPERLESS CUSTOMS Dhr. Noël Colpin Directeur-Generaal Douane en Accijnzen, FOD Financiën Dhr. Paul Raes Programmamanager PLDA Dhr. Roger Beeckman Projectmanager PLDA E-government, realisaties van Coperfin & Paperless Customs

4 Realisatie van Coperfin bij de Administratie van Douane en Accijnzen Noël Colpin, Paul Raes, Directeur-generaal douane en accijnzen programmamanager douane en accijnzen Roger Beeckman, projectmanager douane en accijnzen

5 14 december Inhoud 1. Business Process Reengineering (BPR) bij de Belgische Administratie van douane en accijnzen 2. ICT implicaties voor Douane en Accijnzen 3. Gevolgen voor risicobeheer 4. Gevolgen op het vlak van organisatie

6 14 december Coperfin : de BLAUWDRUK Cultuur Cultuur Organisatie Organisatie Competenties Competenties Stratege Stratege Applicaties Applicaties Faciliteiten Faciliteiten Processen Processen Lay-out Lay-out Materieaal en uitrusting Materieaal en uitrusting Performantie Performantie Platformen Platformen

7 14 december Processen FOD Financiën Management processen Reglementering en werkmethodes Sturende processen Transactionele processen Specifieke processen Ondersteunende processen

8 14 december

9 14 december ICT implicaties voor Douane en Accijnzen Paperless Douane en Accijnzen Macro niveau: Europese Unie en World Customs Organisation Macro niveau: Belgische Overheid MESO niveau: Financiën Micro niveau: Belgische

10 14 december Risicobeheer bij douane en accijnzen Aanpak vanuit drie invalshoeken Doelgroepen Legale goederen Illegale goederen Operatoren Grot operatoren Middelgrote operatoren Restcategorie Dienstverleners

11 14 december Risicobeer bij Douane en Accijnzen Certificering (1) Certificering : de basis voor een efficient partnership compliance garantie voor belastingen compliance garantie voor economische maatregelen veiligheidsgarantie Volledige handelsketen van fabrikant tot consument

12 14 december Risicobeer bij Douane en Accijnzen Certificering (2) Voordelen Douane en Accijnzen: een doeltreffender risico-afdekking Bedrijven: snelle vrijgave en minder administratieve formaliteiten Hoe? Douane en Accijnzen werkt criteria uit Beoordeelt de resultaat van de audit Invoering van de audits: door Douane en Accijnzen of door een derde partij op vraag van onderneming die de certificering wenst? Overleg met alle betrokken partijen

13 14 december Risicobeer bij Douane en Accijnzen Certificering (3) Aanpassing van het Communautair Douanewetboek Invoering van het concept: authorized or certified economic operator Inventarisatie en integratie van de bestaande vergunningen Aanpassing van de processen en de organisatie Uitvoering van testen in het binnenland voor gecertificeerde ondernemingen. Van transactie georiënteerd controles naar systeemgeoriënteerde controles Versterkte controles aan de buitengrens op het vlak van veiligheid

14 14 december Risicobeheer bij Douane en Accijnzen Voorstel voor selectie Analytische applicaties: Predictive Business Intelligence Enig Dossier -Bepalen controle aanpak(18, 17) Selectievoorstel Niet-selectie Indicatief Verplicht Selectie en Procedures Buitendiensten Integratie: Embedded Analytics Integratie in operationele omgeving -Bepalen dienstverleningsaanpak (33) -Selectie controle (19, 28) Integratie: Feedback DWH Analytische Applicaties: Analytische functionaliteiten -Structurer l info (17.3) -Elaborer et entretenir les profils (17.4) -Samenstellen van klanteninzicht (32.3) -Collection des données (17.2) -Gestion de l info (17.1) -Verzamelen van relevante gegevens (32.2) Kennisbeheer & Input vanuit operationele omgeving Data Capture Risicoprofiel Historiek en Reglementering Input vanuit operationele omgeving

15 14 december Risicobeheer bij Douane en Accijnzen Systeem voor geïntegreerde verwerking van belastingen Scanning CRM Work Management Kennisbeheer Externe bronnen & Andere FOD s Enterprise Application Integration Gegevens (kennis) verzameling Input vanuit operationele omgeving Data Knowledge data capture Data Warehouse Geïntegreerde Datamodellen Capture History ETL DWH G2G G2C G2B Data Mart Integratie in operationele omgeving Analytische applicaties Search Engine Analysemotor & Risico-evaluatie Analytische functionaliteiten Predictive Business Intelligence OLAP Data Mining Profiling Problem Solving Tools Confrontatie Integratie Embedded Analytics Feedback Integratie Integratie Triggeren van acties Electronische FB Fiche

16 14 december IBM 3. Risicobeheer bij Douane en Accijnzen 1 Enig Dossier Andere bronnen Internet/ FEDMAN 2 Analytische Data Interacties Persoonlijke Data Transactionele Data Patrimonium Informatie Gedigitaliseerde Data Andere FOD s Security LDAP 8 5 Data Mining OLAP 6 7 Predictive BIEmbedded Analyses 3 eai (ETL) Logs DWH Server DWH 4 Back Office Work mgmt CRM Netwerk* Kennisbeheer ERP 9 10 Mobiel On-line Mobiel On-line Mobiel Off-line Werkstation Gebruiker * Internet, Intranet, ASTRID, GPRS,

17 14 december Organigram van FOD Financiën Auditcomité Beleidsraad Interne audit Voorzitter Directie comité Budget & Beheerscontrole Personeel & Organisatie Cel beleidsvoorbereiding ICT Secretariaat en Logistieke Diensten Studie en onderzoek Belastingen en invorderingen Patrimonium documentatie Thesaurie

18 14 december Oganigram van de entiteit Belastingen en Invordering Administrateur-generaal Belastingen en Invorderingen Functionele expertise en ondersteuning Dienstverlening - coördinatie en uitvoering Program management office Douane en accijnzen Particulieren KMO Grote ondernemingen Invorderingen Fraudebestrijding

19 14 december Organigram van Douane en Accijnzen Directeur-generaal Douane en accijnzen Management ondersteuning Operationele expertise Doelgroepenstrategie Doelgroepenbeheer Financiële expertise Gegevensbeheer Labo Onderzoek en opsporing Enig kantoor Gewestelijke centra

20 14 december Organigram Gewestelijk Centrum Centrum directeur Coordinator Klantbehandeling Mobiel toezicht Geschillen & Invorderingen Vergunning en audit Klantencoördinatie & Admin. en boekh. controle Regiekamer Mobiel toezicht

21 14 december Organigram Enig kantoor Centrum directeur Jurist Reglementair bemiddelaar Toezichtsambtenaar Afdeling inning Afdeling aangiftebehandeling Helpdesk Team Ontvangsten Team uitgaven en borgtochten Afsluiting en verificatie Aangiftebehandeling Opvolging aangiften

22 14 december Paperless Douane & Accijnzen > Wat is Paperless Douane & Accijnzen? > Doelstellingen > Reikwijdte > Planning > Beschikbare specificatie

23 14 december Wat is Paperless Douane & Accijnzen? > ICT ondersteuning voor transactieverwerking > Vervangt het huidige SADBEL systeem en biedt nieuwe functionaliteiten

24 14 december Macro niveau - FEDICT FEDMAN UME Unique identificatie voor burgers Nationaal nummer Unique identificatie for ondernemingen KBO Authenticatie Belpic

25 14 december Meso niveau FOD Financiën CCFF Atlas RDC Identity management DOMINIQUE DOROTHEE

26 14 december Micro niveau pijlers van de FOD Financiën Paperless Douane en Accijnzen INTERVAT, EDIVAT Tax On Web Fisconet Geïntegreerde verwerking Belastingen en Invordering Data warehouse

27 14 december Europese Projecten Paperless Douane & Accijnzen > Interoperabiliteit Afgedekt door Paperless Douane & Accijnzen Export Control System (ECS) Import Control System (ICS) Automated Export System (AES) Automated Import System (AIS) Common access to Authorized traders registers (ATrR) Risk analysis: selection of transactions for control (RskMngt) Niet afgedekt door Paperless Douane & Accijnzen Risicobeheer: data warehouse (RskMngt)

28 14 december Europese Projecten Paperless Douane & Accijnzen > Toegankelijkheid Afgedekt door Paperless Douane & Accijnzen Single access point for traders (SnAccP) Single window (SnW) Niet afgedekt door Paperless Douane & Accijnzen E.U. Common Customs Portal for traders (CmCstPrt)

29 14 december Europese Projecten Paperless Douane & Accijnzen > Andere dan Douane systemen Excise Movement Control System (EMCS)

30 14 december Wat valt NIET onder Paperless Douane & Accijnzen? > Ondersteuning voor Kennisbeheer > Data warehouse voor ondersteuning van Risicobeheer > Toepassingen voor planning

31 14 december Doelstellingen > Verhoogde efficientie = lager kosten voor handelspartners voor Douane en Accijnzen > Verhoogde effectiviteit = toenemende compliancegraad > Verhoogde beschikbaarheid 24/7 beschikbaarheid

32 14 december Hoe worden de doelstellingen gerealiseerd > Vermindering van het aantal niet-geautomatiseerde taken voor de handelspartners Papierverwerking en overbrengen van aangiften naar het controlepunt Hergebruik van gegevens Overmaken van controleresultaten aan andere overheden en diensten voor Douane en Accijnzen Uitvoering van validatieregelsprocessing of validation rules Afschrijvingen Selecties voor controle > Verminderen van wachtijden en onderbreking van de goederenstromen > Zorgvuldige planning van de tussenkomsten Aansluiting met de planningapplicaties van de regiekamers

33 14 december Reikwijdte van de Releases > Release 1: Aangifte en inning Vervangt SADBEL Gebaseerde op het nieuwe Enig Document > Release 2: prenotificatie en ondersteuning voor controle > Release 3: Vergunningen, borgtochten, dossierbeheer

34 14 december Planning Paperless Douane & Accijnzen Today ECS ICS AES/AIS Interoperability New SAD! ATrdR RskMngt CmCstPrt SnAccP Accessability SnW EMCS PL DA PL DA maintenance 1/1/2004 1/1/2005 1/1/2006 1/1/2007 1/1/2008 1/1/ /1/2010 1/1/2011

35 14 december Belangrijke data > 1/7/2005: Start productie testen Release 1 PL DA > 1/1/2006: Einde SADBEL Start Paperless Douane & Accijnzen (PL DA)

36 14 december Partnership tussen Douane & Accijnzen en de Handel (1) Doelstellingen : Specificaties bepalen die afgestemd zijn op de bestaande gegevensstromen in de handel : Streven naar standardisatie Bijkomende vereisten beperken PARTNERSHIP ONTWIKKELING Onmiddellijke implementatie van Paperless Douane en Accijnzen door de handelspartners Douane en accijnzen EN de handelspartners moeten klaar zijn om Paperless Douane en Accijnzen te gebruiken De veranderingsprocessen moeten voor beide partijen afgestemd worden: communicatie of cruciaal belang Zo lang één van beide niet klaar is: - kan Paperless Douane en Accijnzen niet starten - is Paperless Douane en Accijnzen eerder een kost dan een besparing PARTNERSHIP COMMUNICATIE

37 14 december Partnership tussen Douane & Accijnzen en de Handel (2) Doelstellingen (vervolg) : Uitwerking van de business case : Kosten en baten van de nieuwe werkmethode Het Vlaams Instituut voor de Logistiek werkt de business case uit. PARTNERSHIP BUSINESS CASE

38 14 december General architecture PLDA back-end Web interface Web services Asynchrone technology CCFF Framework ,ftp, queues request XML message XML and others Application services Asynchronous services Synchronous services authetication XML Business processes Message Handling Authorization Manager Tarbel Business objects Business objects Business objects Persistency Manager RDC

39 14 december Specifications already available > Message flow airfreight > Message flow seafreight > Summary B2B data communication > Message Implementation Guides

40 INVOIC IFTMIN, FHL, FWB, FZB ECS, AIS B E L G I U M CODECO, IFTSTA, FSU COARRI, IFTSTA CUSREP, ATA, ADA CUSREP, CUSCAR, CIR, CSI, FFM Trader Supplier Forwarder Carrier Customs Local Agent Handling Agent Authorities Customs

41 14 december Contact information > addresses Third party software developers: Inhouse developers: General purposes: > Web-site:

42 14 december PAPERLESS CUSTOMS Break

43 14 december PAPERLESS CUSTOMS Dhr. Johan Deckx Voorzitter CRSNP C.R.S.N.P. als partner van de Overheid

44 C R S N P

45 14 december Idee Ontstaan Doel

46 14 december Wie? Leden Attica Software R. Van Zandvoort Computer and Software L. Boost Deloitte F. Rutten Intris P. Van De Looverbosch Organi G. Grauwet Seagha D. Ceulemans Software Design P. Vanhees Software Point B. Toch Supply Chain Software E. De Vos Bestuur DEXX J. Deckx Interchain B. Durieux Stream Software A. Palsterman

47 14 december Partnership PLDA Onze IT ervaring ter beschikking voor Samenstelling berichten Technisch & Standaarden Inrichting Communicatie platform: Open & Performant Een nauwe samenwerking met het nieuwe ICT team van de FOD Financiën

48 14 december Voor het afstemmen van: Specificaties per bericht Mogelijke scenario s per bericht Een implementatie plan Testscenario s

49 14 december Voor certificatie van de software Duidelijkheid rond vereisten Garantie voor beide partijen Kwaliteitsgarantie voor de gebruiker

50 14 december PAPERLESS CUSTOMS Dhr. Ernest Van den broeck Partner Communicatie / Voorzitter subcommittee douane Lokale opzet en samenwerking

51 14 december Cargo Airport Committee Stuurgroep leden : ACMAB BAFI BCA BIAC CCAB DOUANE OTM

52 100 Cargo Airport Committee SLA for Brucargo 14 december Subcommittee s : Security Douane Ready for carriage Wireless Communication Promotion Brucargo Community System Infrastructure Perishable Goods

53 100 Cargo Airport Committee 14 december Subcommittee Douane : ledenlijst Ernest Van den broeck CCAB ( Woordvoerder ) Marc Bogaerts Switch Marc De Laet BAFI Julien Van Wettere OTM Eddy De Schyver ACMAB Geert Schotte Luchthaven Oostende JL Saintes Luchthaven Luik Bart Maes Douane Charles Bourton Douane Luik Danny Struys Douane Eddy Decuyper Douane Lode Van Vlasselaer Douane Roger Beeckman Douane Johan De Geyter Partnership Development

54 100 Cargo Airport Committee 14 december Subcommittee Douane : opdrachten - bespreking / behandeling van alle problemen en projecten in relatie met de Douane -NCTS - Paperless Customs - opdrachten vanuit de Stuurgroep rapportering naar Stuurgroep - solliciteert goedkeuring van Stuurgroep voor verdere afhandeling projecten

55 100 Cargo Airport Committee 14 december Subcommittee Douane : project Paperless Customs - onze luchthaven is een belangrijke economische groeipool - transport en logistiek : onze core business - goed, snel en efficiënt werkende douane maken daar integraal deel van uit - daarom is het belangrijk dat we samen pro-actief meewerken aan dit project

56 100 Cargo Airport Committee 14 december Subcommittee Douane : project Paperless Customs - intense samenwerking met Douane in de lente 2004 : - uitwerken algemeen synthese-dokument - uitwerken berichten flow import / export / transit - voorstellen voor lokale implementatie - als Subcommittee : - lid aan Partnership Communicatie verantwoordelijke aanspreekpunten : - Marc Bogaerts - Ernest Van den broeck

57 100 Cargo Airport Committee 14 december Partnership Douane : medewerkers uit onze luchtvrachtgemeenschap : - Partnership Development : Johan De Geyter Chris Van Humbeeck CCAB (Aviapartner) BAFI ( Danzas-AEI) - Partnership Communication Marc Bogaerts Ernest Van den broeck Subcom. Douane (Switch) Subcom. Douane (BGS)

58 14 december PAPERLESS CUSTOMS Dhr. Chris Van Humbeeck Partner Development / Danzas AEI Dhr. Johan De Geyter Partner Development / Aviapartner Paperless Customs en luchtvracht, eerste specificaties

59 Berichtenverkeer Luchtvracht Chris Van Humbeeck - DDAO Johan De Geyter - Aviapartner Paperless Customs and Excise Version 0.2.

60 14 december Role BRUCARGO Parties Traders/shipper/consignee: Start (Export) or end (Import) of commercial transaction e.g. Nike, Cat Logistics Expediteur: Intermediate party between trader and customs responsible for transport of goods e.g. DDAO Agent: Intermediate party between trader and customs responsible for declaration of goods e.g. DDAO Handling agent: Responsible for operations on behalf of carriers in local airport e.g. Aviapartner Carrier: Airline responsible for transporting goods from one (e.u.) airport to another (non-e.u.) e.g. EAT Airport: Responsible for notifying actual arrival and departure of flights Berichtenverkeer Luchtvracht Chris Van Humbeeck & Johan De Geyter

61 14 december Customs information BRUCARGO information build up Export Import New info Messages Trader Invoice & UCR INVOIC Expediteur/agent Transport & Customs FZB, FHL, FWB, INVOIC, SAD Handler Location FSU(RCS) Carrier Loading info FFM Airport Departure ATD Airport Arrival ATA Carrier Loading info FWB, FHL, FZB Handler Location info CIR/CSI Expediteur/agent Customs (clearance) FWB/ FHL/FZB Trader Customs (clearance) FWB/ FHL/FZB Berichtenverkeer Luchtvracht Chris Van Humbeeck & Johan De Geyter

62 14 december Format UCR UCR: Unique Consignment Reference YYYYCC xxxxxxxxxxxxxxxxxxx YYYY: Year (e.g. 2005) CC: Country Code (e.g. BE) : Company Code (e.g. BTW or KBO number) x(19): Unique number by trader e.g. CAT012345_ e.g. DDAO HWB(7)_YYYY Berichtenverkeer Luchtvracht Chris Van Humbeeck & Johan De Geyter

63 14 december EXPORT Basis-scenario: Volledige berichten mogelijkheid FSU:DEP FSU:RCS FWB/FHL/FZB Shipper Agent Handler Airport FSU: TGC/CCD UCR (+salesinfo) FWB FHL FZB (+UCR & SAD ref nbr) FSU:RCS FFM ATD *FNA/FMA confirmation on all messages Douane* Berichtenverkeer Luchtvracht Chris Van Humbeeck & Johan De Geyter

64 14 december IMPORT Basis-scenario: Volledige berichten mogelijkheid FSU:RCF-DLV FFM / FWB FAI ( laat volgen ) FSU:RCF-DLV Advies Agent ( origin ) Airport Carrier Handler Agent ( destination ) Consignee FWB (FHL) FZB FWB (FHL) FZB CIR / CSI Clearance (FHL) FZB ATA FSU:TGC/CCD stop function/laat volgen *FNA/FMA confirmation on all messages Douane* Berichtenverkeer Luchtvracht Chris Van Humbeeck & Johan De Geyter

65 14 december IMPORT / EXPORT Basis-scenario: Legende Cargo - IMP berichten (iata) FWB: Air waybill data FHL: Consolidation list FZB: House waybill data FFM: Airline flight manifest FSU: Status update FAI: Freight agent information CIR: Customs inventory report CSI: Customs supplementary information FMA: Message acknowledgement FNA: Error Berichtenverkeer Luchtvracht Chris Van Humbeeck & Johan De Geyter

66 14 december IMPORT / EXPORT Basis-scenario: Legende Cargo - IMP berichten (iata) FSU: Status update RCF Received from flight RCS Received from shipper (or representative) DLV Delivered to consignee (or representative) DEP Departed on flight to arrival DIS Discrepancy code CCD Cleared by customs authority TGC Transferred to customs control No IATA Cargo-IMP message available Clearance ATA Actual Time of Arrival ATD Actual Time of Departure UCR Unique consignment reference Berichtenverkeer Luchtvracht Chris Van Humbeeck & Johan De Geyter

67 14 december Concepts Future evolutions Pre-notification ( Stopfunctie ): op voorhand informatie aan de douane verstrekken om om de vrijgave (of stoppen) te versnellen. Release export documents: in de toekomst ook paperless Communicatieprotocol : webservice, mail Operationele afspraken: Noodprocedure (cfr. NCTS, geen SADBEL) Bijlagen (e.g. FormA, EURI, Licenses ) Lokale afspraken (e.g. vliegende brigades) Helpdesk (Technisch en Functioneel) Berichtenverkeer Luchtvracht Chris Van Humbeeck & Johan De Geyter

68 14 december PAPERLESS CUSTOMS Panelgesprek Dhr. Noel Colpin Dhr. Paul Raes Dhr. Roger Beeckman Dhr. Johan Deckx Dhr. Chris Van Humbeeck Dhr. Johan de Geyter Dhr. Marc De Laet

69 14 december

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin Federale Overheidsdienst 29 januari 2003 FINANCIËN Financietoren - Bus 45 1010 Brussel Uw correspondent : Louis Collet Telefoon : 02.210.41.92 Fax : 02.210.40.11 Email : louis.collet@minfin.fed.be Website

Nadere informatie

ICT Ondersteuningsplan 2006 versie 1 15 Januari 2006

ICT Ondersteuningsplan 2006 versie 1 15 Januari 2006 ICT Ondersteuningsplan 2006 versie 1 15 Januari 2006 Louis Collet Directeur Stafdienst ICT Inhoudstafel Deel 1: Inleiding...9 1. Terugblik op de vorige ICT ondersteuningsplannen... 9 2. De globale context

Nadere informatie

ICT Ondersteuningsplan 2007. versie 1.1 2 maart 2007. Louis Collet Directeur Stafdienst ICT

ICT Ondersteuningsplan 2007. versie 1.1 2 maart 2007. Louis Collet Directeur Stafdienst ICT ICT Ondersteuningsplan 2007 versie 1.1 2 maart 2007 Louis Collet Directeur Stafdienst ICT Federale Overheidsdienst Financiën 1 Inhoudstafel DEEL 1: INLEIDING...11 1. MEERJARENSTRATEGIE...11 a. Strategisch

Nadere informatie

FOD Financiën. Helpdesk Strategie. Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004. deeper. Copyright IBM Corporation 2003

FOD Financiën. Helpdesk Strategie. Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004. deeper. Copyright IBM Corporation 2003 FOD Financiën Helpdesk Strategie Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004 deeper Content Inleiding Werkwijze voor het bepalen van de Helpdesk strategie Helpdesk definitie en naam Helpdesk Model - Organisatie

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2008

Ondersteuningsplan 2008 Ondersteuningsplan 2008 Louis Collet Directeur Versie 2.0 23 april 2008 Louis Collet (Sign ature) Digitaal ondertekend door Louis Collet (Signature) DN: cn=louis Collet (Signature), sn=collet, givenname=louis

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Prof.Dr. Yao-Hua Tan! Technische Universiteit Delft! y.tan@tudelft.nl!

Prof.Dr. Yao-Hua Tan! Technische Universiteit Delft! y.tan@tudelft.nl! I-BESTUUR: LOGISTIEK ACHTER DE SCHERMEN Prof.Dr. Yao-Hua Tan Fac. Techniek, Beleid en Management Technische Universiteit Delft y.tan@tudelft.nl 1 Programma Problemen met de Back-office van e-government

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 www.smals.be Inhoud Voorwoord 3 ICT voor Werk, Gezin en Gezondheid 4 Expertise, flexibiliteit, standaardisatie en schaalvoordelen 6 Corporate Social Responsibility 8 Bedrijfsprofiel

Nadere informatie

Nationaliteit. Geboortejaar 1965

Nationaliteit. Geboortejaar 1965 CURRICULUM VITAE CHRISTIAN GIJSELS BUSINESS UNIT MANAGER / FUNCTIONAL & BUSINESS ANALYST PERSONALIA Nationaliteit Geslacht Belg Man Geboortejaar 1965 PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN Christian Gijsels is een

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be INHOUD 2 3 Voorwoord 4 Focus op sociale zekerheid en gezondheid 5 Expertise, flexibiliteit, standaardisatie en schaalvoordelen 6 In-house -dienstverlening binnen helder

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be 2 Voorwoord In het verkiezingsjaar 2014 lieten Smals en haar leden geen tijd verloren gaan. Ambitieuze programma s voor synergie, operationele verbetering en kostenbeheersing

Nadere informatie

Stafdienst ICT. Resultaatgebieden van de teams. Inhoud STAFDIENST ICT ARCHITECTURE

Stafdienst ICT. Resultaatgebieden van de teams. Inhoud STAFDIENST ICT ARCHITECTURE Stafdienst ICT Resultaatgebieden van de teams Inhoud STAFDIENST ICT ARCHITECTURE INFORMATION Structured data & DB Vector Data Non-structured data APPLICATIONS Business services framework Data exchange

Nadere informatie

Intro. Tekst. Fotobijschrift INNOVATIVE IT. De focus ligt op het innoveren mét IT

Intro. Tekst. Fotobijschrift INNOVATIVE IT. De focus ligt op het innoveren mét IT DAG2 Intro Tekst Speciale online editie VNSG Congres VNSG Congres oktober 2015 Congresdag 2 woensdag 14 oktober www.vnsgcongres.nl Fotobijschrift SERVICE & SUPPORT Onderschrift Contracten, supportmodellen,

Nadere informatie

Dynamics denken en doen* PwC Dynamics Rondetafelsessie 23 september 2008

Dynamics denken en doen* PwC Dynamics Rondetafelsessie 23 september 2008 Dynamics denken en doen* PwC Dynamics Rondetafelsessie 23 *connectedthinking Agenda Plenaire sessie 15.00 16.15 In Control met Dynamics NAV Rapportage tools Autorisaties Performance Pauze 16.15 16.45 Parallelle

Nadere informatie

Evolutie Rabobank Architecturen. Op weg naar Model Driven Design. Dr. Adrie Rozendaal Enterprise Business Modeling Rozendaal EBM B.V.

Evolutie Rabobank Architecturen. Op weg naar Model Driven Design. Dr. Adrie Rozendaal Enterprise Business Modeling Rozendaal EBM B.V. Evolutie Rabobank Architecturen Op weg naar Model Driven Design Dr. Adrie Rozendaal Enterprise Business Modeling Rozendaal EBM B.V. Overzicht De Rabobank Architecturen: Office Paradigma Procesarchitectuur

Nadere informatie

OUTSOURCING IT OUTSOURCING. Transport en distributie zijn bijna ondenkbaar gebruikelijk. Landen waar loonlasten minder zwaar

OUTSOURCING IT OUTSOURCING. Transport en distributie zijn bijna ondenkbaar gebruikelijk. Landen waar loonlasten minder zwaar OUTSOURCING FEBRUARI 2008 HET HOE EN WAAROM VAN EFFICIËNT UITBESTEDEN CALL- EN CONTACTCENTERS FACILITY MANAGMENT IT OUTSOURCING TRANSPORT & LOGISTIC Outsourcen van call- en contactcenters is niet on- Het

Nadere informatie

Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen

Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen Auteurs JEAN JOCHMANS & PETER STRICKX > Voorwoord De basis van deze tekst is

Nadere informatie

e-zicht op douane en internationale handel

e-zicht op douane en internationale handel e-zicht op douane en internationale handel Trends en oplossingen Descartes Eric Geerts E i g e n d o m s - e n a u t e u r s r e c h t e n b e r u s t e n b i j T h e D e s c a r t e s S y s t e m s G

Nadere informatie

Senior Oracle Business Intelligence Specialist

Senior Oracle Business Intelligence Specialist Senior Oracle Business Intelligence Specialist Curriculum Vitae ing. Mark van de Klashorst MIM Naam: Woonplaats: Telefoonnummer: E-mail: Geboortedatum: Inzetbaar als/voor: Mark van de Klashorst Nijmegen

Nadere informatie

I B M W e b s p h e r e

I B M W e b s p h e r e I B M W e b s p h e r e Ondernemingskans of IT risico? Scriptie ter afronding van de postgraduate IT Audit opleiding aan de VU Datum: 2008-04-03 Versie 1.0 Auteurs: Walter Borgstein, Eric den Haan, Jacques

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Hoe succesvol migreren naar Dynamics AX2012? 25 Februari 2014

Hoe succesvol migreren naar Dynamics AX2012? 25 Februari 2014 Hoe succesvol migreren naar Dynamics AX2012? 25 Februari 2014 We verwelkomen vandaag: Simon Bruynsteen Account Manager Geert Bouckaert Presales Consultant Koen Verstraete Executive Consultant Wim Van hoorde

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010 ACTIVITEITENRAPPORT Fedict Activiteitenrapport 2010 2010 Fedict Activiteitenrapport 2010 p. 3 Inhoud Voorwoord 4 Een organisatie in beweging 9 1. Naar een Federale Overheidsdienst ICT 12 2. Naar een koepel

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

SPF Finances FOD Financiën

SPF Finances FOD Financiën SPF Finances FOD Financiën Programma Risicobeheer, Bijstand, Controle en Invordering Voorstudie ondersteuning voor de verwezenlijking van een oplossing inzake datawarehouse, datamining en risicoanalyse

Nadere informatie

Bijlage 2. Elektronische dienstverlening in het domein van Werk en Inkomen, een internationale verkenning

Bijlage 2. Elektronische dienstverlening in het domein van Werk en Inkomen, een internationale verkenning Bijlage 2 Elektronische dienstverlening in het domein van Werk en Inkomen, een internationale verkenning in opdracht van de Expertcommissie informatievoorziening en elektronische dienstverlening SUWI Eindrapport

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties OPLEIDINGEN ESCALA Basis ICT begrippen voor niet ICT-specialisten Iedereen komt in aanraking met ICT op het werk. ICT is niet meer weg te denken bij een goede werking van een bestuur of een organisatie.

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Fase 2 behoefteanalyse en marktverkenning

Digitaal Archief Vlaanderen Fase 2 behoefteanalyse en marktverkenning www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Fase 2 behoefteanalyse en marktverkenning September 2013 Inhoudstafel Deel 1 - Behoefteanalyse 1. Inleiding... 3 1.1 Deelnemers... 3 1.2 Opzet klankbordgroep... 4

Nadere informatie