Vakoverschrijdend Eindproject

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakoverschrijdend Eindproject"

Transcriptie

1 Vakoverschrijdend Eindproject Doelstelling In team ontwerpen, realiseren, demonstreren en presenteren van een volwaardige gedistribueerde applicatie met een databank, een web- en een desktop-interface, waarbij gebruik gemaakt wordt van de aangeleerde ontwerp- en programmeertechnieken uit de verschillende opleidingsonderdelen. Groepen en onderwerpen De teams werden op voorhand samengesteld. De groepsindeling wordt ad valvas bekendgemaakt. Elk team moet een onderwerp kiezen en een projectvoorstel maken. Dat is een korte tekst waarin de grote lijnen van het project uitgezet worden. Dat projectvoorstel moet aan bepaalde vereisten voldoen (zie verder), en moet door de docenten goedgekeurd worden. Eens je projectvoorstel goedgekeurd spelen de docenten de rol van klanten. En uiteraard is het de bedoeling om software af te leveren die de klant tevreden stemt. De ontwikkeling zal in verschillende fases gebeuren. Na elke fase worden documenten en/of software afgeleverd, eventueel gepaard met deployment op de klas-pc's, testen door docenten of medestudenten, demonstratie en/of presentatie. Zie planning. Inhoudelijke vereisten Centraal in het project moet er een relationele databank gebruikt worden die voldoende complex is en die een grote hoeveelheid realistische gegevens bevat. Die gegevens moeten (gedeeltelijk) van het internet gehaald worden ("web scraping"). De gebruikersinterface moet uit twee gedeelten bestaan: een klassieke desktopapplicatie (GUI) en een webapplicatie (voor de technologische vereisten: zie verder). Bv. in bibliotheeksysteem kan de administratie gebeuren via een desktopapplicatie en krijgen de klanten (gedeeltelijke) toegang via een webapplicatie. Of omgekeerd: een multiplayer game als desktopapplicatie met admin via een webapplicatie. Probeer als academische bachelors het niveau van de klassieke "webshop"-applicatie te overstijgen. Dat kan bv. door Niet-triviale algoritmen (zoeken, planning, artificiële intelligentie,...)

2 Randapparaten zoals barcodelezer, touch-screen, eid-lezer, sensoren, GSM, zelfs PDA. Fraaie grafische vormgeving Kwaliteit van ontwerp en code met het oog op robuustheid, performantie en flexibiliteit. Generieke oplossingen, bv. customizable app, eigen ORM, auto-generated CRUD... XML-technologie bv. voor configuratie Het klassenmodel moet minstens een N-op-N-relatie en overerving bevatten. De applicatie moet zorgen voor authenticatie en authorisatie van gebruikers. Er moeten verschillende gebruikersniveaus of rollen zijn (bv. admin, klant, bezoeker). Verzamel op het WWW zo veel mogelijk data waarmee de databank initieel kan opgevuld worden. Sla deze data op in diverse lokale bestanden, in HTML- of XML-formaat. Hoe je dit doet, manueel of geautomatiseerd, maakt niet uit. Ontwikkel vervolgens Perl-scripts om de relevante gegevens uit de databestanden te extraheren en te converteren in verzamelingen insertopdrachten. Voer deze insert-opdrachten tenslotte effectief uit. De applicatie moet goed gestructureerd worden, in aparte "lagen" (tiers). Meestal maakt men een onderscheid tussen datalaag, logicalaag (business logic) en presentatielaag (UI). De losse koppeling tussen de lagen moet het relatief makkelijk maken om bv. het databanksysteem te wijzigen of een interface voor mobiele toestellen te ontwikkelen. Het debuggen van een webapplicatie is niet makkelijk, en vaak tijdrovend. Zorg ervoor dat de lagen (min of meer) apart kunnen getest worden. Dat kan bv. d.m.v. een dummy-datalaag zonder databank console-applicatie(s) voor het testen van de datalaag console-applicatie(s) voor het testen van de logicalaag scripts om de databank te initialiseren (tabellen, essentiële data) en om de databank op te vullen met testgegevens of met werkelijke gegevens scripts die bepaalde testscenario's uitvoeren alle activiteiten te loggen naar de databank of naar een bestand (of naar het scherm) Het gebruik van design-patterns zoals Model-View-Controller (MVC) is sterk aan te raden. Zorg er bij het logisch ontwerp van de databank voor dat ten minste één kolom van ten minste één tabel redundante (niet-genormaliseerde) informatie bevat, die op basis van gegevens, onder meer uit andere tabellen, kan berekend worden. Laat je bij de keuze van deze nietgenormaliseerde kolom (of kolommen) bij voorkeur leiden door het optimaliseren van de performantie van bepaalde select-opdrachten. Zorg er voor dat de inhoud van de cellen in een dergelijke niet-genormaliseerde kolom automatisch gecorrigeerd wordt bij het wijzigen, toevoegen of verwijderen van gegevens waarvan deze kolom afhankelijk is. Gebruik hiervoor verplicht after triggers. Leg bij het logisch ontwerp van de databank minstens één beperkingsregel (bijvoorbeeld een cardinaliteitsvoorwaarde) op aan gegevens uit diverse tabellen, die complexer is dan louter

3 referentiële integriteit. Dwing deze beperkingsregel automatisch af bij het wijzigen, toevoegen of verwijderen van gegevens door before triggers te definiëren. Technologische vereisten Met het oog op een betere begeleiding zijn een aantal technologische keuzes vastgelegd: Databank in Oracle prototype mag met ander RDBMS Webapplicatie ASP.NET en IIS ADO.NET C# of VB.NET Desktopapplicatie Java Swing JDBC Het gebruik van een object-relational-mapper is niet toegelaten (maar je mag er wel zelf een ontwikkelen). Voor logging kun je log4j of log4net gebruiken. Indien gewenst kun je ook gebruik maken van netwerkprogrammering met sockets, remoting of RMI. Ook JavaScript, AJAX, Flex en Silverlight zijn eventueel mogelijk. Wie met hardware-componenten aan de slag gaat mag uiteraard de gepaste driversoftware gebruiken. Voor het gebruik van andere libraries of frameworks moet toestemming gevraagd worden. Logboek Elke student wordt verwacht om minimum 175 uren aan het project te spenderen. Hiervoor houdt elke student individueel een logboek bij van zijn activiteiten. Zorg er voor dat de gegevens als volgt vermeld worden: datumbeginuureinduur aantal gedetailleerde omschrijving van je activiteit uur 13/3/ Implementatie van de loginprocedure voor de beheerder + 8u30 10u oplossen van fout bij lege login 15/3/ 10u 18u 8 Debugging 09

4 Totaal aantal uren: 9,5 In de eerste rij is de omschrijving voldoende gedetailleerd, in de tweede rij echter niet. Dergelijke ongedetailleerde omschrijvingen worden niet aanvaard en hebben uiteraard consequenties voor je eindbeoordeling. De logboeken moeten steeds up-to-date zijn en online raadpleegbaar; zie verder. Projectbeheer Voor het projectbeheer maken we gebruik van enkele Google-tools. 1. Elk team moet een (private) discussiegroep maken op groups.google.com. Stuur een uitnodiging naar Deze discussiegroep kun je uiteraard gebruiken voor allerlei discussies binnen het team, je kunt er bestanden in opslaan enz., maar hij dient ook voor de communicatie van de docenten naar de groep, via het unieke adres van de groep. 2. Iedereen moet individueel een logboek bijhouden als Google-spreadsheet op docs.google.com. Plaats de links naar deze logboeken op de openingspagina van je discussiegroep. 3. Start een Google code open source project op code.google.com/projecthosting. Hier krijg je Subversion (SVN) voor de code (versiebeheer, sharing) Wiki: analyse, handleidingen Issue tracking: bug reports, feature requests Download van releases Plaats een link naar je code project op de openingspagina van je discussiegroep. Opm. indien gewenst kun je ook Google calendar of andere project tools gebruiken... Analyse en ontwerp Gebruik UML tools. Streef naar "living documents", d.w.z. dat analyse- en ontwerpdocumentatie aangepast wordt in de loop van het project. Behoefte-analyse Originele projectnaam Tekstuele voorstelling van het project (max. 1 blz) Vermeld eventuele opties of uitbreidingen!

5 Actoren Overzicht van de fysieke architectuur (computers, netwerk) Schetsen van de user interface Databronnen voor het scrapen Functionele analyse Klassendiagram / ERD / Databankschema Use cases / Scenario's Eventueel interactiediagrammen Per iteratie: Planning Analyse, ontwerp, implementatie, testen De twaalf beschikbare weken worden ingedeeld in verschillende fazen: a. Tegen wo 10 febr: behoefte-analyse b. Tegen vr 19 febr.: analyse => analysedocument c. Tegen di 23 maart: 1e iteratie (α-versie) => prototype - demo d. Tegen 20 april: 2e iteratie (β-versie) => deployment - handleiding - peer testing e. Tegen 18 mei: 3e iteratie (release)=> deployment, installer, testing, presentatie Tegen wo 10 februari Voorstel en projectnaam bedenken Behoefte-analyse uitwerken Google tools: discussiegroep, logboeken, code project opzetten Links naar logboeken en code project op de groepspagina uitnodigen als lid van de discussiegroep Behoefte-analyse op de wiki-pagina's van het code project plaatsen Contact De begeleiders zijn Helga Naessens Ann Vanoverberge Koen Vandewiele

6 Tim Depauw Wijnand Schepens Wim Vandenbreen Stuur je vragen of opmerkingen bij voorkeur naar

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Software architectuur

Software architectuur Software architectuur Object orientatie Andy Verkeyn Mei 1999 - Maart 2000 - April 2003 Derde versie Andy.Verkeyn@rug.ac.be http://allserv.rug.ac.be/~averkeyn Het OO (object oriented) paradigma ziet een

Nadere informatie

Geautomatiseerde webwinkel en orderverwerking

Geautomatiseerde webwinkel en orderverwerking Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Departement Industrieel Ingenieur Opleiding Elektronica optie informatie- en communicatietechnieken Gebroeders Desmetstraat 1, 9000 Gent Geautomatiseerde webwinkel en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Product price management application with PIM integration

Product price management application with PIM integration Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Product price management application with PIM integration Jonathan Dewilde en Rob Liekens Departement Wetenschappen

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN P R O B L E E M O P L O S S E N E N O N T W E R P E N, D E E L 3 CWA2

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN P R O B L E E M O P L O S S E N E N O N T W E R P E N, D E E L 3 CWA2 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN P R O B L E E M O P L O S S E N E N O N T W E R P E N, D E E L 3 CWA2 Gerry Hendrickx Xiangyu Gao Blas Gallego Irles Ruben Dezeure Albert Jorissen Bart Embrechts GeoMedia

Nadere informatie

1 Voorstelling HBO5 Informatica

1 Voorstelling HBO5 Informatica HBO5 Informatica Gedetailleerde brochure 2015-2016 1 Voorstelling HBO5 Informatica 1.1 Twee opties We leven in een informatiemaatschappij. Daar kunnen we niet omheen. Bedrijven sturen en ondersteunen hun

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica SPECIFIEK GEDEELTE 13/11 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Informaticabeheer Handel TSO Leerplannummer: 2011/043

Nadere informatie

BVH. Software Risk Assessment Rapport t.b.v. vts Politie Nederland. vertrouwelijk. 25 juni 2008. Dr. ir. Joost Visser, Dr. ir. Pieter Jan 't Hoen

BVH. Software Risk Assessment Rapport t.b.v. vts Politie Nederland. vertrouwelijk. 25 juni 2008. Dr. ir. Joost Visser, Dr. ir. Pieter Jan 't Hoen BVH Software Risk Assessment Rapport t.b.v. vts Politie Nederland 25 juni 2008 Dr. ir. Joost Visser, Dr. ir. Pieter Jan 't Hoen +31 (0)20 314 09 50 j.visser@sig.nl, pj.thoen@sig.nl vertrouwelijk 2 Disclaimer

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Informatica Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen blz. 3 De afdeling Informatica blz. 5 Verschillende modules blz. 6 Lessen en

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING BUSINESS AGILITY ITERATIEVE AANPAK ONTWIKKELSTRAAT

WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING BUSINESS AGILITY ITERATIEVE AANPAK ONTWIKKELSTRAAT WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING Voor het bereiken van business agility is meer nodig dan een juiste architectuur en is een iteratieve aanpak essentieel. Daarvoor is

Nadere informatie

DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER

DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER ONDERWERP:Ontwerpenbackup/sizing tool STUDENTEN: ThomasDebrayen Pieter

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

Opdracht 1: Configuratiemanagement met een graph DB

Opdracht 1: Configuratiemanagement met een graph DB Meerder opdrachten bij Quintor. Opdracht 1: Configuratiemanagement met een graph DB Het bijhouden van de configuratie van een ICT systeem kent vele aspecten. Zo is het wenselijk om netwerkinstellingen,

Nadere informatie

War In Europe. Een RTS netwerkspel op macro niveau

War In Europe. Een RTS netwerkspel op macro niveau War In Europe Een RTS netwerkspel op macro niveau Jennick Scheerlinck, Pieter Vancoillie, Jelle De Weerdt Vakoverschrijdend Eindproject Academiejaar 2007-2008 3de jaar Bachelor in de industriële wetenschappen

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 1.0 11/11/10 Matthijssens Roeland Eerste versie 1.1 25/11/10 Matthijssens Roeland Uses cases toegevoegd 1.1 11/12/10 Matthijssens Roeland

Nadere informatie

Ontwerp en implementatie als Mash-Up

Ontwerp en implementatie als Mash-Up Ontwerp en implementatie als Mash-Up Groep 5 Maarten Decat 1e Master Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen Optie Gedistribueerde systemen maarten.decat@student.kuleuven.be Benjamin Slegers 1e

Nadere informatie

Starten met E- Learning in Moodle

Starten met E- Learning in Moodle Starten met E- Learning in Moodle Auteurs: Michiel Boerman, id5r en Isabelle Langeveld, Helder & Wijzer Op dit moment overweeg je om te starten met E- Learning. Je wilt een opleiding die je aanbiedt ondersteunen

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS)

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) Inhoudsopgave 1 OpenIMS Content Management Server (CMS)... 3 2 Waarom OpenIMS Content Management Server... 4 3 Content management... 5 3.1 Beheer via webbrowser...

Nadere informatie

Monitoring en Beheer voor het Wireless Leiden netwerk

Monitoring en Beheer voor het Wireless Leiden netwerk Afstudeerverslag Monitoring en Beheer voor het Wireless Leiden netwerk Aangeboden aan de afdeling Informatica-voltijd van de Haagse Hogeschool (NL) door M.M.G Rootsaert op 23 Maart 2007 Examinatoren: dhr

Nadere informatie