Functieboek Rampenbestrijding. Brandweer (versie 1.0, )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functieboek Rampenbestrijding. Brandweer (versie 1.0, 22-03-2005)"

Transcriptie

1 Functieboek Rampenbestrijding Gelderland-Zuid Brandweer (versie 1.0, ) Beuningen Buren Culemborg Druten Geldermalsen Groesbeek Heumen Lingewaal Maasdriel Millingen a/d Rijn Mook & Middelaar Neerijnen Neder-Betuwe Nijmegen Tiel Ubbergen West Maas & Waal Wijchen Zaltbommel

2 1 INHOUD Verantwoording..2 1 Functiebeschrijving Compagniescommandant Functiebeschrijving Plaatsvervangend compagniescommandant/ commandant ondersteuningspeloton Functiebeschrijving Coördinator CTPI Functiebeschrijving Commandant Rampterrein Functiebeschrijving Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen Functiebeschrijving Adviseur Gevaarlijke Stoffen Functiebeschrijving Meetplanleider Functiebeschrijving Verkenner gevaarlijke stoffen Functiebeschrijving Brandweerchauffeur meetploeg Functiebeschrijving Commandant uitgangsstelling Functiebeschrijving Commandant Brandweereenheden in het CORT Functiebeschrijving Medewerker OIV in het CORT Functiebeschrijving Secretaris CORT Functiebeschrijving Coordinator Meldkamerprocessen Functiebeschrijving Hoofd Actiecentrum Brandweer Functiebeschrijving Hoofd Sectie Brandweer Functiebeschrijving Hoofd Sectie Operationele Informatievoorziening Functiebeschrijving medewerker OIV in ROT Functiebeschrijving Plotter Functiebeschrijving Secretaris ROT Functiebeschrijving Hoofd Sectie Facilitaire Zaken Functiebeschrijving Medewerker Facilitaire Zaken Bijlage 1 Afkortingen Bijlage 2 Schema repressieve organisatie brandweer... 26

3 2 Verantwoording De regionale brandweer heeft 4 functieboeken rampenbestrijding opgesteld. Drie multidisciplinaire functieboeken, het functieboek RBT, het functieboek ROT en het functieboek CORT, en één monodisciplinair functieboek rampenbestrijding brandweer. Het functieboek brandweer maakt deel uit van het draaiboek Brandweer, waarin alle brandweertaken mbt tot optreden bij rampen worden beschreven. In het functieboek rampenbestrijding brandweer, worden de brandweerfuncties op stafniveau bij grootschalig optreden beschreven. De organisatorische plaats met bijbehorende procesverantwoordelijkheid wordt aangegeven. Daarna volgt een overzicht van de belangrijkste taken van de functie. Vervolgens worden functionele en algemene bekwaamheidseisen geschetst waaraan de functionarissen die deze functies vervullen, moeten voldoen. Tot slot wordt aangegeven welke eisen worden gesteld aan de geoefendheid. In de huidige vorm bevat het functieboek de meest recente inzichten over taken van de betreffende functies. Nieuwe inzichten zullen leiden tot aanpassing van het functieboek. Het functieboek is in ieder geval afgestemd op de vastgestelde commando- en adviesstructuur De vereiste oefeninspanning is een balans tussen praktische haalbaarheid in theoretische wenselijkheid. De door de brandweer binnen het Regionaal Operationeel Team en het Gemeentelijk of Regionaal Beleidsteam te leveren functies zijn ook in de functieboeken van deze teams opgenomen. Op die plaatsen waar bij de opleidingseisen module HBM-repressie is aangegeven wordt niet ook nog de basiscursus OCR gevraagd, omdat met de module HBM-repressie vrijstelling verkregen kan worden voor de basiscursus. De competenties die worden benoemd zijn afgeleid van de SHL-Competentiemodel. Dit model wordt binnen de RBGZ gebruikt bij beschrijving van de functies.

4 3 1 Functiebeschrijving Compagniescommandant 1.1 Functie De compagniescommandant (CC) geeft leiding aan twee pelotonscommandanten en de commandant ondersteuningspeloton van de brandweercompagnie. Hij vervult de positie / krijgt leiding van de commandant brandweereenheden in het CORT en wordt in GRIP 2 situaties gefaciliteerd door het hoofd sectie brandweer van het ROT. De CC is verantwoordelijk voor een effectieve en veilige inzet van de compagnie. 1.2 Taken Het leidinggeven aan de brandweercompagnie Het afstemmen van de incidentbestrijding met de andere leden van het CTPI of CORT. 1.3 Functionele eisen Dient binnen dertig minuten aanwezig te zijn in het CTPI of CORT Heeft kennis van alle rampbestrijdingsprocessen van de brandweer. Heeft inzicht in zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden en in die van de andere leden van het CTPI / CORT Kan de bij de brandweer geldende richtlijnen/procedures hanteren. Het betreft vooral het toepassen van standaardprocedures en het ter plaatse ontwikkelen en toepassen van andere dan standaardprocedures Kan gebruik maken van de beschikbare (technische) hulpmiddelen. 1.4 Algemene bekwaamheidseisen Brandweerfunctionaris, minimaal in het bezit van diploma AHBM en de module Hoofdbrandmeester Repressie HBO werk- en denkniveau Minimaal enkele jaren ervaring als officier van dienst onder tijdsdruk/crisisomstandigheden: sturen, werken in teamverband, stressbestendig, vasthoudend, oordeelsvorming, zelfvertrouwen, overtuigingskracht, mondeling communiceren. 1.5 Geoefendheid Minimaal 2 x per jaar oefenen ten behoeve van een functie binnen de brandweercompagnie. Mogelijke oefeningen kunnen zijn: inzetoefening compagnie theorie over rampenbestrijding maquette training

5 4 2 Functiebeschrijving Plaatsvervangend compagniescommandant/ commandant ondersteuningspeloton 2.1 Functie De plaatsvervangend compagniescommandant/commandant ondersteuningspeloton geeft leiding aan het ondersteuningspeloton. Hij krijgt leiding van de compagniescommandant en kan deze bij afwezigheid vervangen. 2.2 Taken Het leidinggeven aan het ondersteuningspeloton Het ondersteunen van de bestrijding door levering van grootschalig watertransport en hulpverleningscapaciteit Coördineert/organiseert bijstand en verdere logistieke ondersteuning ten behoeve van de brandweerinzet. Controleert de alarmering van de vereiste functies. 2.3 Functionele eisen Dient binnen dertig minuten aanwezig te zijn in het CTPI/CORT Heeft kennis van alle rampbestrijdingsprocessen van de brandweer. Heeft inzicht in zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden Kan daarbij de geldende richtlijnen/procedures hanteren. Het betreft vooral het toepassen van standaardprocedures en het ter plaatse ontwikkelen en toepassen van andere dan standaardprocedures Kan daarbij gebruik maken van de beschikbare (technische) hulpmiddelen. 2.4 Algemene bekwaamheidseisen Brandweerfunctionaris, minimaal in het bezit van diploma AHBM en module Hoofdbrandmeester Repressie HBO werk- en denkniveau Minimaal enkele jaren ervaring als officier van dienst onder tijdsdruk/crisisomstandigheden: sturen, werken in teamverband, stressbestendig, vasthoudend, oordeelsvorming, zelfvertrouwen, overtuigingskracht, mondeling communiceren. 2.5 Geoefendheid Minimaal 2 x per jaar oefenen ten behoeve van een functie binnen de brandweercompagnie. Mogelijke oefeningen kunnen zijn: inzetoefening compagnie theorie over rampenbestrijding maquette training.

6 5 3 Functiebeschrijving Coördinator CTPI 3.1 Functie De coördinator CTPI zorgt bij GRIP 1 voor de multidisciplinaire afstemming en coördineert de uitvoering ter plaatse. De coördinator CTPI staat ten dienste van de OvD s van de parate diensten, maar heeft geen eigen bevoegdheden. In principe is de coördinator een brandweerfunctionaris, tenzij in het CTPI anders wordt besloten. Indien brandweerfunctionaris: Rapporteert aan de Commandant van Dienst Brandweer. 3.2 Taken Afstemming en coördinatie tussen OvD s parate diensten Coördinatie van de informatievoorziening vanuit het incidentgebied Advisering aan OvD s parate diensten Stelt samen met de diensten de, ten behoeve van de incidentbestrijding, op te starten processen of deelplannen vast Initieert eventueel multidisciplinaire evaluaties en incidentrapportages Indien brandweerfunctionaris: rapporteert aan Regionaal Commandant van Dienst Brandweer 3.3 Functionele eisen Dient binnen dertig minuten aanwezig te zijn in het CTPI Heeft kennis van alle rampbestrijdingsprocessen Heeft inzicht in zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden Kan daarbij gebruik maken van de beschikbare (technische) hulpmiddelen. 3.4 Algemene bekwaamheidseisen HBO werk- en denkniveau Indien brandweerfunctionaris; minimaal in het bezit van diploma AHBM en module Hoofdbrandmeester Repressie ( NIBRA) OCR-opleidingen: basismodule + A1, A3 en A4 Omgaan met meervoudige belangen in multidisciplinair team en complexe problemen onder tijdsdruk/crisisomstandigheden: sturen, werken in teamverband, stressbestendig, vasthoudend, oordeelsvorming, zelfvertrouwen, overtuigingskracht, mondeling communiceren. 3.5 Geoefendheid De coördinator CTPI oefent minimaal 1 x per jaar op de toegewezen functie.

7 6 4 Functiebeschrijving Commandant Rampterrein 4.1 Functie De commandant rampterrein geeft vanaf Grip 2 en hoger direct operationele leiding aan het optreden van de commandanten brandweer, politie en GHOR in het CORT. Hij ontvangt direct leiding van de Operationeel Leider. De commandant rampterrein is belast met de coördinatie en operationele leiding van alle bestrijdingsactiviteiten binnen het rampterrein. 4.2 Taken Advisering en rapportage aan de operationeel leider Besluitvorming uitvoeringsprocessen rampterrein Zorgt dat alle voorbereide maatregelen uitgevoerd worden (conform rampbestrijdingsplannen en procesdeelplannen) Coördineert en geeft leiding aan het optreden van de in het rampterrein werkzame diensten Stelt situatierapportages op en rapporteert vervolgens aan het ROT 4.3 Functionele eisen Dient binnen dertig minuten aanwezig te zijn in het CORT Bekendheid met processen, procedures en verantwoordelijkheden van de verschillende disciplines Kan de volgende richtlijnen / procedures hanteren: rampenplan, deelplannen, opschalingprocedure en rampbestrijdingsplannen Heeft inzicht in zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden Kan daarbij de geldende richtlijnen/procedures hanteren. Het betreft vooral het toepassen van standaardprocedures en het ter plaatse ontwikkelen en toepassen van andere dan standaardprocedures Kan daarbij gebruik maken van de beschikbare (technische) hulpmiddelen. 4.4 Algemene bekwaamheidseisen HBO werk- en denkniveau Indien brandweerfunctionaris; minimaal in bezit van diploma AHBM en module Hoofdbrandmeester Repressie (NIBRA) OCR-opleidingen: basismodulen + A1, A3 en A4 onder tijdsdruk/crisisomstandigheden: sturen, werken in teamverband, stressbestendig, vasthoudend, oordeelsvorming, zelfvertrouwen, overtuigingskracht, mondeling communiceren. 4.5 Geoefendheid 1 x per jaar praktijkoefening 1 x per jaar theorie over rampenbestrijding

8 7 5 Functiebeschrijving Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen 5.1 Functie De Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen (ROGS) is adviseur van het lokaal commando of, indien aanwezig, van het Hoofd Sectei Brandweer in het ROT. 5.2 Taken Adviseert het lokale commando of het ROT ten aanzien van de technische bestrijding van incidenten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn De advisering kan gaan over: - gevaarsinschatting - bronbestrijding - ontsmetting en neutralisatie Adviseert de ontsmettingsleider Verstrekt informatie aan de meetplanleider Adviseert over het al of niet inwerking stellen van het regionale meetplan Leidt regionale meetploegen welke voor metingen op de plaats incident worden ingezet Adviseert ten aanzien van te nemen acute maatregelen ter bescherming van het milieu. 5.3 Functionele eisen Dient binnen dertig minuten na alarmering aanwezig te zijn op plaats incident Kan direct telefonisch of mobilofonisch advies geven betreffende de ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen aan lokaal commando Heeft inzicht in zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden Beschikt over gedetailleerde kennis van en inzicht in de brandweerprocessen Kan daarbij de geldende richtlijnen/procedures hanteren. Het betreft vooral het toepassen van standaardprocedures en het ter plaatse ontwikkelen en toepassen van andere dan standaardprocedures Kan daarbij gebruik maken van de beschikbare (technische) hulpmiddelen. 5.4 Algemene bekwaamheidseisen HBO werk- en denkniveau Diploma AHBM en module ROGS/AGS Stralingsdeskundige 5 Kennis van de regionale bestrijdingsmogelijkheden onder tijdsdruk/crisisomstandigheden: sturen, delegeren, werken in teamverband, stressbestendig, vasthoudend, oordeelsvorming, zelfvertrouwen, besluitvaardig, mondeling communiceren. OCR-opleidingen: basismodulen 5.5 Geoefendheid De functionaris neemt tenminste 6 x per jaar deel aan de door de regio georganiseerde oefening- en scholingsbijeenkomsten en landelijke oefensessies.

9 8 6 Functiebeschrijving Adviseur Gevaarlijke Stoffen 6.1 Functie De Adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) is de adviseur met de hoogste regionale deskundigheid op het gebied van de ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen. Hij is adviseur van het lokaal commando of, indien aanwezig, het ROT. 6.2 Taken Het adviseren van het ROT, CTPI/CORT, actiecentrum brandweer en/of het lokale commando ten aanzien van de technische bestrijding van incidenten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De advisering kan gaan over: - gevaarsinschatting - bronbestrijding - ontsmetting en neutralisatie Het adviseren van het ROT, CTPI/CORT en/of het lokale commando ten aanzien van de te nemen veiligheidsmaatregelen Het adviseren van de meetplanleider Het adviseren over het al of niet inwerking stellen van het regionale meetplan Het adviseren ten aanzien van te nemen milieumaatregelen Het optreden als intermediair richting externe (bedrijfs)deskundigheid. 6.3 Functionele eisen Dient binnen zestig minuten na alarmering aanwezig te kunnen zijn in het ROT of op plaats incident (CORT/CTPI) Kan direct telefonisch of mobilofonisch advies geven Heeft inzicht in zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden Beschikt over kennis van en inzicht in de brandweerprocessen en die van de andere diensten op hoofdlijnen Kan gebruik maken van de voor de functie beschikbare (technische) hulpmiddelen. 6.4 Algemene bekwaamheidseisen HBO chemie/fysica Hoofdbrandmeester module ROGS/AGS Stralingsdeskundige niveau 4 Kennis van regionale bestrijdingsmogelijkheden onder tijdsdruk/crisisomstandigheden: sturen, delegeren, werken in teamverband, stressbestendig, vasthoudend, oordeelsvorming, zelfvertrouwen, besluitvaardig, mondeling communiceren. OCR-opleidingen: basismodulen 6.5 Geoefendheid De functionaris neemt tenminste 6 x per jaar deel aan de door de regio georganiseerde oefeningen en scholingsbijeenkomsten en jaarlijks aan twee voor AGS'n landelijke oefensessies.

10 9 7 Functiebeschrijving Meetplanleider 7.1 Functie De Meetplanleider (MPL) valt onder het hoofd sectie brandweer in het ROT en geeft leiding aan de meetploegen (meetplanorganisatie). 7.2 Taken Geeft leiding aan meetploegen Stuurt sirenenetwerk aan Interpreteert meetgegevens en adviseert over vereiste maatregelen Adviseert via het ROT het bestuur met betrekking tot waarschuwing, alarmering en evacuatie van de bevolking Maakt, zo spoedig mogelijk na het verzamelen van de benodigde gegevens, een inschatting van het gevarengebied met behulp van de hem hiertoe ter beschikking staande hulpmiddelen Adviseert de lokale aanwezige ROGS of AGS, of bij diens afwezigheid de lokaal hoogst aanwezige leidinggevende, over eventuele gevaren welke dreigen voor hulpverleners Verstrekt zo nodig informatie aan andere bij het incident betrokken diensten Stelt een klachtenplot op Ziet toe op ontalarmering van de bevolking. 7.3 Functionele eisen Dient binnen dertig minuten na alarmering aanwezig te kunnen zijn op de werkplek van de meetplanleider Kan direct telefonisch of mobilofonisch advies geven en meetploegen aansturen Heeft inzicht in zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden Beschikt over kennis, inzicht betreffende de brandweerprocessen en over die van andere diensten op hoofdlijnen Kan daarbij de geldende richtlijnen/procedures hanteren. Het betreft vooral het toepassen van standaardprocedures en het ter plaatse ontwikkelen en toepassen van andere dan standaardprocedures Kan daarbij gebruik maken van de beschikbare (technische) hulpmiddelen Kan onder tijdsdruk/crisisomstandigheden, sociaalvaardig en effectief communiceren. 7.4 Algemene bekwaamheidseisen HBO werk- en denkniveau AHBM diploma en modulen ROGS en WVD Stralingsdeskundige 5 onder tijdsdruk/crisisomstandigheden: sturen, delegeren, werken in teamverband, stressbestendig, vasthoudend, oordeelsvorming, zelfvertrouwen, besluitvaardig, mondeling communiceren. 7.5 Geoefendheid De functionaris neemt tenminste 4 x per jaar deel aan de door de regio georganiseerde oefeningen, scholingsbijeenkomsten en de landelijke oefensessies.

11 10 8 Functiebeschrijving Verkenner Gevaarlijke Stoffen 8.1 Functie De Verkenner Gevaarlijke Stoffen valt onder het de meetploegleider. 8.2 Taken uitvoeren van metingen in opdracht van de MPL of, indien bronverkenning, ROGS 8.3 Functionele eisen kunnen omgaan met meetapparatuur kunnen omgaan met adembescherming kunnen hanteren van de berichtenprocedure kunnen binnen 30 minuten na alarmering meetgegevens aanleveren 8.4 Algemene bekwaamheidseisen HBT diploma + Verkenner gevaarlijke stoffen 8.5 Geoefendheid Regionale oefeningen (MPL, meetploegen, RAC) eens per half jaar Vanuit de wettelijke verantwoordelijkheid van de werkgever voor aantoonbare geoefendheid is aanwezigheidsregistratie van de individuele functionarissen noodzakelijk. Zie voor specificatie van de oefenkaarten de regeling Meetploegen 2005.

12 11 9 Functiebeschrijving Brandweerchauffeur Meetploeg 9.1 Functie De brandweerchauffeur van de meetploeg valt onder de meetploegleider. 9.2 Taken Het veilig transporteren van de meetploeg naar een opgegeven locatie. Communiceren met de RAC en de MPL. 9.3 Functionele eisen kan rijden met optische en geluidssignalen. kunnen omgaan met adembescherming kunnen hanteren van de berichtenprocedure 9.4 Algemene bekwaamheidseisen HBT diploma + Verkenner gevaarlijke stoffen 9.5 Geoefendheid Regionale oefeningen (MPL, meetploegen, RAC) eens per half jaar Vanuit de wettelijke verantwoordelijkheid van de werkgever voor aantoonbare geoefendheid is aanwezigheidsregistratie van de individuele functionarissen noodzakelijk. Zie voor specificatie van de oefenkaarten de regeling Meetploegen 2005.

13 12 10 Functiebeschrijving Commandant Uitgangsstelling 10.1 Functie De Commandant uitgangsstelling (CUGS) geeft leiding aan de uitgangsstelling bij inzet van de brandweercompagnie voor brandbestrijding of hulpverlening. Hij krijgt leiding van de commandant ondersteuningspeloton 10.2 Taken Het leidinggeven aan de uitgangsstelling Het regelen van de logistieke ondersteuning op de uitgangsstelling Coördineert/organiseert bijstand en verdere logistieke ondersteuning ism de plaatsvervangend compagniescommandant Functionele eisen Dient binnen zestig minuten aanwezig te zijn op de uitgangsstelling Heeft kennis van logistieke processen Heeft inzicht in zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden Kan de geldende richtlijnen/procedures hanteren. Het betreft vooral het toepassen van standaardprocedures Kan daarbij gebruik maken van de beschikbare (technische) hulpmiddelen Algemene bekwaamheidseisen Brandweerfunctionaris, minimaal in het bezit van diploma brandmeester inclusief module TD MBO werk- en denkniveau onder tijdsdruk/crisisomstandigheden: sturen, delegeren, werken in teamverband, stressbestendig, vasthoudend, oordeelsvorming, zelfvertrouwen, besluitvaardig, mondeling communiceren Geoefendheid De commandant UGS neemt tenminste 1 x per jaar deel aan een oefening van de brandweercompagnie.

14 13 11 Functiebeschrijving Commandant Brandweereenheden in het CORT 11.1 Functie De Commandant Brandweereenheden in het CORT geeft leiding aan de totale inzet van de brandweer. Hij krijgt, in GRIP 2, leiding van de commandant rampterrein en rapporteert aan het hoofd sectie brandweer in het ROT Taken Het leidinggeven aan de brandweerinzet Het afstemmen van de bestrijding met de andere leden van de CORT Het in Grip 2 rapporteren aan het hoofd sectie brandweer van het ROT Functionele eisen Dient binnen dertig minuten aanwezig te zijn in het CORT Heeft kennis van alle brandweerprocessen Heeft inzicht in zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden Kan daarbij de geldende richtlijnen/procedures hanteren. Het betreft vooral het toepassen van standaardprocedures en het ter plaatse ontwikkelen en toepassen van andere dan standaardprocedures Kan daarbij gebruik maken van de beschikbare (technische) hulpmiddelen Algemene bekwaamheidseisen Brandweerfunctionaris, minimaal in het bezit van diploma AHBM en HBM repressie HBO werk- en denkniveau Minimaal enkele jaren ervaring als officier van dienst onder tijdsdruk/crisisomstandigheden: sturen, werken in teamverband, stressbestendig, vasthoudend, oordeelsvorming, zelfvertrouwen, overtuigingskracht, mondeling communiceren Geoefendheid De Commandant Brandweereenheden neemt tenminste 1 x per jaar deel aan een oefening van het CTPI/CORT.

15 14 12 Functiebeschrijving Medewerker OIV in het CORT 12.1 Functie De medewerker operationele informatievoorziening is lid van de sectie informatiemanagement. Hij krijgt leiding van het hoofd sectie informatiemanagement. Hij werkt nauw samen met de secretaris CORT en de medewerkers OIV in het ROT en het regionaal of gemeentelijk beleidsteam Taken Verzamelen, verwerken, vastleggen en verspreiden van de beschikbare (operationele) informatie over de ramp en de rampenbestrijding binnen het CORT Ontsluiten van relevante voorbereide informatie t.b.v. het CORT Vervaardigen van een geautomatiseerde plot van het incident Wisselt informatie uit met de medewerkers informatiemanagement in het regionaal operationeel team Functionele eisen Dient binnen zestig minuten na alarmering aanwezig te zijn in het CORT Heeft inzicht in zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden en in die van de andere leden van het CORT Beschikt over globale kennis en inzicht in alle rampbestrijdingsprocessen Kan gebruik maken van de beschikbare (technische) hulpmiddelen zoals geautomatiseerd plot, logboekregistratie, draadloos internet Algemene bekwaamheidseisen HBO werk- en denkniveau OCR-opleidingen: basismodulen B1, B2, B3 onder tijdsdruk/crisisomstandigheden: werken in teamverband, stressbestendig,, probleemanalyse, plannen en organiseren, mondelinge en schriftelijke communicatie Geoefendheid De functionaris neemt tenminste 2 x per jaar deel aan een oefening van de sectie operationele informatievoorziening.

16 15 13 Functiebeschrijving Secretaris CORT 13.1 Functie De secretaris CORT ondersteunt het CORT. Hij krijgt leiding van de commandant rampterrein. Hij kan desgewenst administratief worden ondersteund Taken Verslaglegging plenaire CORT-vergaderingen In opdracht van de commandant rampterrein opstellen van verslagen, memoranda en situatierapporten Het aansturen van de eigen administratieve ondersteuning Functionele eisen Dient binnen zestig minuten na alarmering aanwezig te zijn in het CORT Beschikt over globale kennis en inzicht in alle rampbestrijdingsprocessen Heeft inzicht in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leden van het commando rampterrein Kan een eerste, digitale, schriftelijke vastlegging doen van plenaire CORT-vergaderingen Is in staat in korte tijd een concept verslag van plenaire CORT-vergaderingen te produceren dat in ieder geval de genomen besluiten omvat, de omstandigheden en overwegingen bij de genomen besluiten en de eventuele afwijkende meningen Algemene bekwaamheidseisen HBO werk- en denkniveau OCR-opleidingen: basismodulen B1, B2, B3 onder tijdsdruk/crisisomstandigheden: werken in teamverband, stressbestendig, verzamelen van informatie, probleemanalyse, plannen en organiseren, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, klant- en servicegerichtheid Geoefendheid De functionaris neemt tenminste 1 x per jaar deel aan een oefening als secretaris binnen de rampenbestrijding.

17 16 14 Functiebeschrijving Coördinator Meldkamerprocessen 14.1 Functie De coördinator meldkamerprocessen brandweer heeft zijn werkplek in de Gemeenschappelijke meldkamer (GMK). De coördinator staat ten dienste van de meldkamer maar heeft geen eigen bevoegdheden. Hij rapporteert aan de Regionaal Commandant van Dienst en indien aanwezig het hoofd GMK. Voor de multidisciplinaire afstemming kan gebruik worden gemaakt van het calamiteitencentrum van de GMK. NB: De noodzaak tot invulling van deze taak is ontstaan doordat er vanuit de meldkamer geen invulling aan gegeven kan worden. Bijvoorkeur wordt deze functie ingevuld door een ROvD met goede kennis van de brandweerprocessen van de GMK Taken Overzicht houden op de (grootschalige) opschaling van de brandweerorganisatie Afstemming met de coördinatoren van politie (OvD-P) en GHOR over verdere multidisciplinaire opschaling en operationele informatievoorziening Signaalfunctie met betrekking tot de operationele behoeften uit het brandweerveld Signaalfunctie t.a.v. werkdruk van de brandweermeldkamermedewerkers bij de incidentbestrijding Informeert het naast hogere operationele niveau (bij Grip-1: RCvD-brandweer, bij een hoger GRIP-opschaling Hoofd Sectie Brandweer) en indien aanwezig het hoofd GMK Functionele eisen Dient binnen dertig minuten aanwezig te zijn op de GMK Heeft kennis van alle rampbestrijdingsprocessen Heeft inzicht in zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden Kan daarbij gebruik maken van de beschikbare (technische) hulpmiddelen Algemene bekwaamheidseisen HBO werk- en denkniveau Brandweerfunctionaris, minimaal in het bezit van diploma Hoofdbrandmeester Repressie (NIBRA) OCR-opleidingen: B1, B2, B3, A1, A3 en A4 Omgaan met meervoudige belangen in multidisciplinair team en complexe problemen onder tijdsdruk/crisisomstandigheden: sturen, werken in teamverband, stressbestendig, vasthoudend, oordeelsvorming, zelfvertrouwen, overtuigingskracht, mondeling communiceren Geoefendheid De coördinator meldkamerprocessen ontvangt minimaal één maal per jaar instructie over de toegewezen functie.

18 17 15 Functiebeschrijving Hoofd Actiecentrum Brandweer 15.1 Functie Het hoofd actiecentrum brandweer krijgt vanaf GRIP 2 leiding van het hoofd van de sectie brandweer in het ROT. Hij ondersteunt de uitvoering van de processen: alarmering, bron- en effectbestrijding, waarschuwing bevolking, ontsmetten voertuigen en infrastructuur, waarnemen en meten, toegankelijk/begaanbaar maken en opruimen en facilitaire zaken. Bij inzet van het actiecentrum in de fasen GRIP 0 en GRIP 1 rapporteert het hoofd actiecentrum aan de Commandant van Dienst Brandweer Taken Leidinggeven aan het actiecentrum brandweer Het ondersteunen van brandweerprocessen Het in opdracht van de het hoofd sectie brandweer in het ROT faciliteren van de uitvoerende brandweerorganisatie door: - beantwoorden van vragen m.b.t. beschikbare plannen en procedures - beantwoorden van vragen m.b.t. operationele sterkte van brandweerkorpsen in de regio - beantwoorden van vragen m.b.t. geografische kenmerken van het inzetgebied - het organiseren van logistiek voor het brandweeroptreden - het voorbereiden van het aanvragen van bijstand - het organiseren van de brandweerinzet buiten het directe brongebied - het bedienen van het programma POLDEVAC (samen met de informatiemanagement) in geval van hoog water Gevraagd en ongevraagd adviseren en informeren van het actiecentrum brandweer Bijhouden logboek actiecentrum brandweer Functionele eisen Dient binnen zestig minuten na alarmering aanwezig te zijn in het actiecentrum Heeft inzicht in zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden en in die van de andere leden binnen de brandweerkolom Beschikt over kennis en inzicht betreffende de brandweerprocessen en over die van andere diensten op hoofdlijnen Kan de geldende richtlijnen/procedures uit het rampenplan, rampbestrijdingsplannen en relevante draaiboeken hanteren. Het betreft vooral het toepassen van standaardprocedures en het ter plaatse ontwikkelen en toepassen van andere dan standaardprocedures Kan gebruik maken van de beschikbare (technische) hulpmiddelen Algemene bekwaamheidseisen Brandweerfunctionaris, minimaal in het bezit van diploma AHBM en module Hoofdbrandmeester Repressie. HBO werk- en denkniveau Beschikt over onderstaande competenties voor het vervullen van de aangegeven taken onder tijdsdruk/crisisomstandigheden: sturen, delegeren, werken in teamverband, stressbestendig, vasthoudend, oordeelsvorming, zelfvertrouwen, overtuigingskracht, mondeling communiceren Geoefendheid De functionaris neemt tenminste 1 x per jaar deel aan een oefening als hoofd actiecentrum brandweer.

19 18 16 Functiebeschrijving Hoofd Sectie Brandweer 16.1 Functie Hoofd sectie brandweer is lid van het operationeel team. Krijgt leiding van de operationeel leider en geeft leiding aan de sectie brandweer in het ROT, aan het hoofd van het actiecentrum brandweer, aan de MPL en aan de Commandant Brandweereenheden in het CORT. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de processen: alarmering, bron- en effectbestrijding, waarschuwing bevolking, ontsmetten voertuigen en infrastructuur, waarnemen en meten, toegankelijk/begaanbaar maken en opruimen. Is voorlopig samen met het hoofd sectie GHOR procesverantwoordelijk voor het proces ontsmetten van mens en dier Taken Leiding geven aan de sectie brandweer in het ROT Leiding geven aan het hoofd van het actiecentrum brandweer Leiding geven aan de MPL Het afstemmen van brandweerprocessen en -taken met overige secties in het operationeel team Onderhouden van contacten in de functionele lijn (directeur regionale brandweer, brandweermeldkamer enz.) Faciliteren van de uitvoerende brandweerorganisatie (bijstand, logistiek en aflossing) Gevraagd en ongevraagd adviseren van de operationeel leider Voortdurende beoordeling van de toestand op het rampterrein en de omgeving en hierover rapporteren binnen het ROT ten behoeve van de geïntegreerde informatievoorziening aan het bestuur Opstellen van voortgangsrapportages/bijhouden logboeken, etc Functionele eisen Dient binnen zestig minuten na alarmering aanwezig te zijn in het operationeel centrum Heeft inzicht in zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden en in die van de andere leden van het operationeel team en van de andere medewerkers uit de brandweerkolom Beschikt over kennis en inzicht betreffende de brandweerprocessen en over die van andere diensten op hoofdlijnen Kan daarbij de geldende richtlijnen/procedures uit het rampenplan, rampbestrijdingsplannen en relevante draaiboeken hanteren. Het betreft vooral het toepassen van standaardprocedures en het ter plaatse ontwikkelen en toepassen van andere dan standaardprocedures Kan gebruik maken van de binnen de sectie beschikbare (technische) hulpmiddelen 16.4 Algemene bekwaamheidseisen Brandweerfunctionaris, minimaal in het bezit van diploma AHBM en module Hoofdbrandmeester Repressie. HBO werk- en denkniveau. OCR-opleidingen:, aanvullende modulen A1 en A2 of A3. Beschikt over onderstaande competenties voor het vervullen van de aangegeven taken onder tijdsdruk/crisisomstandigheden: sturen, delegeren, werken in teamverband, stressbestendig, vasthoudend, oordeelsvorming, zelfvertrouwen, overtuigingskracht, mondeling communiceren Geoefendheid De functionaris neemt tenminste 1 x per jaar deel aan een oefening als hoofd sectie brandweer.

20 19 17 Functiebeschrijving Hoofd Sectie Operationele Informatievoorziening 17.1 Functie Het Hoofd Sectie Operationele Informatievoorziening (OIV) is lid van het operationeel team. Krijgt leiding van de operationeel leider en geeft leiding aan de sectie OIV, de medewerkers OIV in het CORT en in de beleidsteams, het secretariaat in het ROT en CORT en liaisons. Is verantwoordelijk voor het proces operationele informatievoorziening Taken Leidinggeven aan de sectie OIV Verzamelen, verifiëren, veredelen, vastleggen en verspreiden van de beschikbare (operationele) informatie over de ramp en de rampenbestrijding Ontsluiten van relevante voorbereide informatie t.b.v. de rampenbestrijdingsorganisatie Leveren en aansturen van secretariaatsmedewerkers in het regionaal beleidsteam, het ROT en het CORT Leveren en aansturen van medewerkers OIV in het regionaal beleidsteam en het CORT Leveren en aansturen van liaisons naar andere diensten en staven 17.3 Functionele eisen Dient binnen zestig minuten na alarmering aanwezig te zijn in het operationeel centrum Heeft inzicht in zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden en in die van de andere leden van het operationeel team Beschikt over kennis, inzicht betreffende alle rampbestrijdingsprocessen Kan daarbij de richtlijnen/procedures uit het rampenplan, rampbestrijdingsplannen en relevante draaiboeken hanteren. Het betreft vooral het toepassen van standaardprocedures en het ter plaatse ontwikkelen en toepassen van andere dan standaardprocedures Kan gebruik maken van de binnen de sectie beschikbare (technische) hulpmiddelen 17.4 Algemene bekwaamheidseisen Minimaal HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur academisch OCR-opleidingen: basismodulen B1, B2, B3, aanvullende modulen A1 en A2 of A3 Minimaal enkele jaren ervaring met rampenbestrijding en OIV onder tijdsdruk/crisisomstandigheden: sturen, delegeren, werken in teamverband, stressbestendig, verzamelen van informatie, probleemanalyse, plannen en organiseren, klant- en servicegerichtheid Geoefendheid De functionaris neemt tenminste 2 x per jaar deel aan een oefening van de sectie OIV.

21 20 18 Functiebeschrijving Medewerker OIV in ROT 18.1 Functie De medewerker OIV is lid van de sectie OIV. Krijgt leiding van het hoofd sectie OIV. Werkt nauw samen met de medewerkers OIV in het commando rampterrein en het regionaal of gemeentelijk beleidsteam Taken Verzamelen, verwerken, analyseren, vastleggen en verspreiden van de beschikbare (operationele) informatie over de ramp en de rampenbestrijding Ontsluiten van relevante voorbereide informatie t.b.v. de rampenbestrijdingsorganisatie Vervaardigen van een geautomatiseerde plot van het incident Wisselt informatie uit met de staffunctionarissen informatiemanagement in het regionaal of gemeentelijk beleidsteam en het commando rampterrein 18.3 Functionele eisen Dient binnen zestig minuten na alarmering aanwezig te zijn in het operationeel centrum Heeft inzicht in zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden en in die van de andere leden van de sectie Beschikt over globale kennis en inzicht in alle rampbestrijdingsprocessen Kan gebruik maken van de beschikbare (technische) hulpmiddelen zoals geautomatiseerde plot, logboekregistratie, draadloos internet 18.4 Algemene bekwaamheidseisen HBO werk- en denkniveau OCR-opleidingen: basismodulen B1, B2, B3 onder tijdsdruk/crisisomstandigheden: werken in teamverband, stressbestendig, verzamelen van informatie, probleemanalyse, plannen en organiseren, mondelinge en schriftelijke communicatie, klant- en servicegerichtheid 18.5 Geoefendheid De functionaris neemt tenminste 2 x per jaar deel aan een oefening van de sectie operationele informatievoorziening.

22 21 19 Functiebeschrijving Plotter 19.1 Functie De plotter is verantwoordelijk voor het verzamelen en zichtbaar maken van informatie en gegevens die relevant zijn voor het ROT. De plotter ontvangt leiding van het hoofd van de sectie informatiemanagement Taken Het op juiste en overzichtelijke wijze op (o.a. digitale) kaarten verwerken van relevante informatie en (oleaat)bevelen door middel van kaarttekens en tekst Het op lijsten, wandborden en (digitale) kaarten plotten van gegevens en het bijhouden van overzichten met betrekking tot de rampenbestrijding Verrichten van administratieve handelingen, zoals het vervaardigen van actiepunten- en aandachtspuntenlijsten Verzamelen van informatie/gegevens die relevant zijn voor het operationeel team 19.3 Functionele eisen Dient binnen zestig minuten na alarmering aanwezig te zijn in het operationeel centrum Globale kennis en inzicht van processen van alle disciplines Kennis van gebruikte tekens en afkortingen van alle disciplines Kan daarbij de geldende richtlijnen/procedures hanteren. Het kunnen toepassen van (o.a. digitale) kaartverwerking en inzetprocedures Kan onder tijdsdruk/crisisomstandigheden sociaalvaardig en effectief communiceren Kan kaartlezen, kaarttekens en plotsymbolen hanteren en werken met coördinatiestelsels 19.4 Algemene bekwaamheidseisen MBO werk- en denkniveau. Opleiding plotter. onder tijdsdruk/crisisomstandigheden: werken in teamverband, stressbestendig, verzamelen van informatie, plannen en organiseren, klant- en servicegerichtheid 19.5 Geoefendheid De functionaris dient tenminste 1 x per jaar te oefenen als plotter.

23 22 20 Functiebeschrijving Secretaris ROT 20.1 Functie De secretaris ROT ondersteunt het operationeel team. Krijgt leiding van hoofd sectie informatiemanagement de operationeel leider of zijn plaatsvervanger. Kan desgewenst administratief worden ondersteund Taken Verslaglegging plenaire ROT-vergaderingen In opdracht van de operationeel leider opstellen van brieven, memoranda en situatierapporten Het aansturen van de eigen administratieve ondersteuning Functionele eisen Dient binnen zestig minuten na alarmering aanwezig te zijn in het operationeel centrum Beschikt over globale kennis en inzicht in alle rampbestrijdingsprocessen Heeft inzicht in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leden van het operationeel team, het commando rampterrein en het beleidsteam Kan een eerste, digitale, schriftelijke vastlegging doen van plenaire ROT-vergaderingen Is in staat in korte tijd een concept verslag van plenaire ROT-vergaderingen te produceren dat in ieder geval de genomen besluiten omvat, de omstandigheden en overwegingen bij de genomen besluiten en de eventuele afwijkende meningen 20.4 Algemene bekwaamheidseisen HBO werk- en denkniveau OCR-opleidingen: basismodulen B1, B2, B3 onder tijdsdruk/crisisomstandigheden: werken in teamverband, stressbestendig, verzamelen van informatie, probleemanalyse, plannen en organiseren, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, klant- en servicegerichtheid Geoefendheid De functionaris neemt tenminste 1 x jaar deel aan een oefening als secretaris binnen de rampenbestrijding.

24 23 21 Functiebeschrijving Hoofd Sectie Facilitaire Zaken 21.1 Functie Hoofd sectie facilitaire zaken is lid van het operationeel team. Krijgt leiding van de operationeel leider en geeft leiding aan de sectie facilitaire zaken in het ROT. Is verantwoordelijk voor het proces facilitaire zaken Taken Leidinggeven aan de sectie facilitaire zaken. De sectie bevat in ieder geval medewerkers welke specialist zijn op het gebied van logistieke en verbindingstechnische ondersteuning van grootschalige (rampenbestrijdings)processen Faciliteren commandopost rampterrein Ondersteunen van de sectiehoofden in het ROT bij de niet binnen de eigen lijn op te lossen logistieke behoeften Leveren van verbindingsondersteuning bij buitengewone verbindingsproblemen Coördineren van vrij instromende hulpverleners 21.3 Functionele eisen Dient binnen zestig minuten na alarmering aanwezig te zijn in het operationeel centrum Heeft inzicht in zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden en in die van de andere leden van het operationeel team Beschikt over kennis, inzicht betreffende alle processen op hoofdlijnen Kan daarbij de richtlijnen/procedures uit het rampenplan, rampbestrijdingsplannen en relevante draaiboeken hanteren. Het betreft vooral het toepassen van standaardprocedures en het ter plaatse ontwikkelen en toepassen van andere dan standaardprocedures Kan gebruik maken van de binnen de sectie beschikbare hulpmiddelen zoals logistieke plannen, databases en draaiboeken Opstellen van voortgangsrapportages/bijhouden van logboeken etc Algemene bekwaamheidseisen Minimaal HBO werk- en denkniveau OCR-opleidingen: basismodulen B1, B2, B3 Minimaal enkele jaren ervaring met logistieke processen, verbindingen en rampenbestrijding onder tijdsdruk/crisisomstandigheden: sturen, delegeren, werken in teamverband, stressbestendig, verzamelen van informatie, probleemanalyse, plannen en organiseren, klant- en servicegerichtheid Geoefendheid De functionaris neemt tenminste 1 x per jaar deel aan een oefening als hoofd sectie facilitaire zaken.

25 24 22 Functiebeschrijving Medewerker Facilitaire Zaken 22.1 Functie De medewerker facilitaire zaken krijgt leiding van het sectiehoofd en werkt, in het kader van zijn taken, samen met de overige leden van de eigen sectie en andere secties van het operationeel team en het commando rampterrein Taken Voert opdrachten van het hoofd van de sectie uit op het gebied van logistieke ondersteuning van rampenbestrijdingsprocessen 22.3 Functionele eisen Dient binnen zestig minuten na alarmering aanwezig te zijn in het operationeel centrum Heeft inzicht in zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden en in die van de andere leden van de eigen sectie en het operationeel team Beschikt over kennis, inzicht in de processen waarvoor de sectie verantwoordelijk is Kan daarbij gebruik maken van de beschikbare (technische) hulpmiddelen Beschikt over specialistische kennis met betrekking tot de taken waarvoor hij verantwoordelijk is 22.4 Algemene bekwaamheidseisen MBO/HBO werk- en denkniveau OCR-opleidingen: basismodule B1, B2, B3 onder tijdsdruk/crisisomstandigheden: werken in teamverband, stressbestendig, verzamelen van informatie, plannen en organiseren, klant- en servicegerichtheid Geoefendheid De functionaris neemt tenminste 1 x per jaar deel aan een instructie over de taken en werkwijze binnen de sectie facilitaire zaken van het ROT.

26 25 23 Bijlage 1 Afkortingen AGS CORT CTPI CUGS GHOR HBM HBO HS ICT MBO MPL NIBRA OCR OL OvD RCC RCvD ROGS ROvD ROT SHL WO WVD Adviseur Gevaarlijke Stoffen Commando Rampterrein Coördinatieteam Plaats Incident Commandant uitgangsstelling Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Hoofdbrandmeester Hoger Beroepsonderwijs Hoofd Sectie Informatie- en Communicatietechnologie Middelbaar Beroeps Onderwijs Meetplanleider Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding Opleiding Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Operationeel Leider Officier van Dienst (brandweer, politie en geneeskundig) Regionaal Coördinatie Centrum Regionaal Commandant van Dienst Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen Regionaal Officier van Dienst Regionaal Operationeel Team Methodiek voor het omschrijven van competenties Wetenschappelijk Onderwijs Waarschuwings- en Verkenningsdienst

27 26 24 Bijlage 2 Schema repressieve organisatie brandweer GBT/RBT Operationeel Leider (RCvD-piket): multidisciplinair advies Adviseur brandweer (RCvD-piket): monodisciplinair advies (indien OL andere dienst) ROT CTPI/CORT (plv) Operationeel Leider (RCvD-piket): multidisciplinaire coördinatie en sturing Hoofd sectie brandweer (ROvD-piket): monodisciplinaire facilitering en sturing ROGS of AGS (ROvD-piket of AGS-pool): advies bestrijding gevaarlijke stoffen Meetplanleider (ROvD-piket Oost): advies waarschuwen bevolking / sturing meetploegen Hoofd sectie OIV (OIV-pool): OIV Hoofd sectie Facilitaire zaken: facilitaire zaken Coördinator CTPI/Commandant rampterrein (ROvD-piket) : multidisciplinaire coördinatie en sturing Commandant brandweereenheden (vanaf DOVD): monodisciplinaire sturing ROGS of AGS (ROvD-piket of AGS-pool): advies gevaarlijke stoffen ROGS (ROvD-piket): sturing meetploegen objectmeting Brandweercompagnie Compagniescommandant (CC-pool): sturing compagniesinzet Commandant ondersteuningspeloton (Cdt ondersteunings peloton): facilitering brandweerinzet Pelotonscommandant (DovD): sturing brandweerpelotons: Uitgangsstelling Commandant uitgangsstelling (UGS-pool): facilitering brandweerinzet

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement s. Functie meetplanleider Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub s Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Opleidings- en oefenbeleidsnotitie 2014-2017 voor de brandweer functionarissen binnen de Regeling Operationele Leiding en het grootschalig

Opleidings- en oefenbeleidsnotitie 2014-2017 voor de brandweer functionarissen binnen de Regeling Operationele Leiding en het grootschalig Opleidings- en oefenbeleidsnotitie 2014-2017 voor de brandweer functionarissen binnen de Regeling Operationele Leiding en het grootschalig brandweeroptreden van de Veiligheidsregio Zeeland. Inhoudsopgave

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. B3 1 Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. B3 1 Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer Rampenplan gemeente Heerhugowaard B3 1 Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 B3 1 Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

HANDBOEK REGIONAAL OPERATIONEEL TEAM 2011-2013

HANDBOEK REGIONAAL OPERATIONEEL TEAM 2011-2013 HANDBOEK REGIONAAL OPERATIONEEL TEAM 2011-2013 Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing. Adres Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Stafdirectie

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie hoofdofficier van dienst werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel X: Beschrijvingen operationele processen brandweer

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel X: Beschrijvingen operationele processen brandweer Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel X: Beschrijvingen operationele processen brandweer Rampenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 Inhoudsopgave Procesbeschrijvingen: inleiding... 4 1. Bestrijden

Nadere informatie

B3 - Hoofdproces Bron- en Effectbestrijding Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer B3-1.0 Inleiding en leeswijzer

B3 - Hoofdproces Bron- en Effectbestrijding Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer B3-1.0 Inleiding en leeswijzer B3 - Hoofdproces Bron- en Effectbestrijding B3-1 Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer B3-1.0 Inleiding en leeswijzer Inleiding De brandweer is verantwoordelijk voor het hoofdproces bron- en effectbestrijding.

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement a. Functie adviseur gevaarlijke stoffen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub a Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

HANDBOEK COMMANDO PLAATS INCIDENT 2008/2009 14 mei 2008

HANDBOEK COMMANDO PLAATS INCIDENT 2008/2009 14 mei 2008 HANDBOEK COMMANDO PLAATS INCIDENT 2008/2009 14 mei 2008 Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing. Adres Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR HOOFDOFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR HOOFDOFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEPROFIEL VOOR HOOFDOFFICIER VAN DIENST werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 juli 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler)

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer og.rzoso.ooz Inboeknummer osbstoooo3 Classificatienummer Do ssiernummer 439.102 2I december 2004 Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) Betreft vaststelling van het

Nadere informatie

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Piketten incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Adviseur gevaarlijke stoffen, Meetplanleider en Waarschuwings-

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 30 september 2005 te Arnhem vastgesteld het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel. Inleiding In

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP)

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Veiligheidsregio Zeeland Vijf V s van Veiligheid Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure GRIP Zeeland (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Voorkomen Wij signaleren risico

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Kwalificatieprofiel Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld,

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEETPLANLEIDER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEETPLANLEIDER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEETPLANLEIDER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is in maart 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel. Wijzigingen in het

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) ZEELAND. (afgeleid van de uniforme landelijke GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) ZEELAND. (afgeleid van de uniforme landelijke GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) ZEELAND (afgeleid van de uniforme landelijke GRIP) Opsteller : Werkgroep Multidisciplinaire Planvorming Goedkeuring Revisienr. Datum Omschrijving

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Bijlage B: Format rapportage

Bijlage B: Format rapportage Bijlage B: Format rapportage Format Rapportage Systeemoefening [naam regio] - dit document is op aanvraag in wordversie beschikbaar - [maand / jaar] Versie conclusies Bijlage B: format rapportage 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

December Beschrijvingen operationele processen brandweer

December Beschrijvingen operationele processen brandweer December 2006 Beschrijvingen operationele processen brandweer Inhoudsopgave Procesbeschrijvingen: inleiding... 1 Rampbestrijdingsprocessen... 1 Relaties tussen de processen... 2 Opzet beschrijvingen operationele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

Algemeen Commandant Bevolkingszorg

Algemeen Commandant Bevolkingszorg Algemeen Commandant Bevolkingszorg Functie Als Algemeen Commandant Bevolkingszorg ben je lid van het Regionaal Operationeel Team bij opschaling vanaf GRIP 2. Je bent aanspreekpunt voor de Operationeel

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave: Inleiding... 2 1 Motorkapoverleg (MKO)... 2 2 Commando Plaats Incident (CoPI)... 2 2.1 Taken... 3 2.2 Bemensing...

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN)

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN) Kwalificatieprofiel Hoofd Informatie GZ (HIN) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld, Het Regionaal Risicoprofiel,

Nadere informatie

Leergangkader Officier van dienst

Leergangkader Officier van dienst Leergangkader Officier van dienst Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Brandweercompagnie Veiligheidsregio IJsselland. Versie 1.1

Brandweercompagnie Veiligheidsregio IJsselland. Versie 1.1 Brandweercompagnie Veiligheidsregio IJsselland Versie 1.1 Inhoud Opbouw Compagnie Brandweercompagnie in de praktijk - Inzet binnen de regio IJsselland - Inzet buiten de regio IJsselland Samenvatting Afkortingen

Nadere informatie

1 Organisatiestructuur opschaling

1 Organisatiestructuur opschaling Deel B Hoofdstuk 1 Organisatiestructuur opschaling 1 Organisatiestructuur opschaling 1.1 Inleiding Bij een ongeval met mogelijk verstrekkende gevolgen zullen veel activiteiten tegelijkertijd moeten plaatsvinden.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Deel 1

Regionaal Crisisplan. Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Voorwaardenscheppende processen... 3 2.1 Melden en alarmeren... 3 2.2 Op- en afschalen...

Nadere informatie

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN VRHM REGIONAAL CRISISPLAN Inhoud 1. Inleiding 4 2. Voorwaardenscheppende processen 6 2.1 Melden en alarmeren 6 2.2 Op- en afschalen 7 2.3 Leiding en coördinatie 8 2.4 Informatiemanagement 9 3. Beschrijving

Nadere informatie

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 2, brand industriepand Alkmaar, 30 april 2016 Incident 30 april 2016 Brand in een industriehal aan de Noorderkade-Noorderstraat

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER COMMANDANT VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER COMMANDANT VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER COMMANDANT VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is in november 2009 aangeboden aan het ministerie van BZK. Procesverantwoording is te vinden in de verantwoordingsnotitie

Nadere informatie

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon 1. Overzicht Incident 6 april 2017 Zeer grote brand, kringloopwinkel Saartje Gemeente Hollands Kroon GRIP 2 Omschrijving Op

Nadere informatie

Leergangkader Hoofdofficier van dienst

Leergangkader Hoofdofficier van dienst Leergangkader Hoofdofficier van dienst Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

PLAN CRISISMANAGEMENT

PLAN CRISISMANAGEMENT PLAN CRISISMANAGEMENT Rampenplan van de gemeente Tilburg Vastgesteld door het college op 19 juli 2005 Productie: Informatie: Gemeente Tilburg, Concernstaf, afdeling Bestuursadvisering Johan Geijsels, bestuursadviseur

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE TIEL

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE TIEL REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE TIEL Register e regelingen gemeente Tiel Inhoud van het register Burgemeester en wethouders zijn verplicht een register bij te houden van de e regelingen

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1 Vergadering RMT Brandweer 9 november 2010 Agendapunt nummer 5.1 Onderwerp notitie functies en rangen brandweer Limburg-Noord. Auteur Lenders/ van Mierlo Portefeuillehouder Van der Schuit Voorstel : 1.

Nadere informatie

Beschrijving van de organen: Coördinatie Team Plaats Incident (CTPI); Commando Rampterrein (CoRT); Regionaal Operationeel Team (ROT);

Beschrijving van de organen: Coördinatie Team Plaats Incident (CTPI); Commando Rampterrein (CoRT); Regionaal Operationeel Team (ROT); Beschrijving van de organen: Coördinatie Team Plaats Incident (CTPI); Commando Rampterrein (CoRT); Regionaal Operationeel Team (ROT); Beleidsteam (BT), Regionaal Beleidsteam (RBT) en Managementteam (MT)

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

crisis bestuurders ramp netcentrisch werken CoPI crisismanagement informatiemanager informatie delen regionaal veiligheidsregio

crisis bestuurders ramp netcentrisch werken CoPI crisismanagement informatiemanager informatie delen regionaal veiligheidsregio regionaal interactief operationeel netwerk team netcentrisch werken veiligheidsregio plotter informatievoorziening crisismanagement bestuurders informatie delen CoPI informatiemanager ramp meldkamer crisis

Nadere informatie

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd:

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd: Voorstel CONCEPT AGP 4 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie systeemoefening 2013 Algemene toelichting In april 2013 is door de Inspectie

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Johan Haasjes Vakspecialist Expertise Veiligheidsregio Groningen Versie 1.5 16 april 2014 (definitief) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De opschalingsniveaus

Nadere informatie

Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland op 28 juni 2005.

Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland op 28 juni 2005. Rampenplan Gemeente Schouwen-Duiveland 2005-2009 Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland op 28 juni 2005. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Regionaal Risicoprofiel. Regionaal Beleidsplan. Regionaal Crisisplan

Regionaal Risicoprofiel. Regionaal Beleidsplan. Regionaal Crisisplan Crisisplan Samen werken aan een veilige leefomgeving Regionaal Crisisplan Noord- en Oost-Gelderland 2012-2015 Concept 27 mei 2011 Revisie: 1 jaar na datum van vaststelling Over dit document Het Regionaal

Nadere informatie

GRIP 1, XTC-laboratorium.

GRIP 1, XTC-laboratorium. GRIP 1, XTC-laboratorium. 09 februari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 9 februari 2017 GRIP 1, XTC-laboratorium Gemeente Alkmaar, Hamsterkoog 13 K. Omschrijving Op donderdag 9 februari 2017

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Rapport Crisisbeheersing REGIONAAL CRISISPLAN Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Datum 29 maart 2013 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Deel

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0754, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie: (GRIP-procedure en Alarmeringsverantwoordelijkheid) BESLUITEN Behoudens advies

Nadere informatie

GR Pop crisissituaties

GR Pop crisissituaties GR Pop crisissituaties De spil in crisisbeheersing Slagvaardig Tijdens een ramp of crisis moeten de inwoners van Fryslân kunnen rekenen op professionele hulp verleners, die snel paraat staan en weten wat

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Brandweer Ede. Bezoekadres: Breelaan 4, EDE

Brandweer Ede. Bezoekadres: Breelaan 4, EDE Brandweer Ede Bezoekadres: Breelaan 4, EDE Postadres: Postbus 8142 610 AC EDE Telefoon : (0318) 68 69 11 Telefax : (0318) 61 60 60 E-mail : Brandweer@ede.nl Inleiding De Wet Veiligheidsregio s (Wvr) vervangt

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden 1 Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Haaglanden Door: Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing Haaglanden Brandweer Haaglanden Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Haaglanden Politie Haaglanden

Nadere informatie

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Bij incidenten met gevaarlijke stoffen Johan de Cock Kenniscongressen Protocol Leren 2007 Dinsdag 20 februari, Ede Dinsdag 27 februari, Den Haag Dinsdag 6 maart,

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER ADVISEUR GEVAARLIJKE STOFFEN

KWALIFICATIEDOSSIER ADVISEUR GEVAARLIJKE STOFFEN KWALIFICATIEDOSSIER ADVISEUR GEVAARLIJKE STOFFEN Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

WET. Toelichting N.v.t.

WET. Toelichting N.v.t. TOETSINGSKADER RADAR In de periode mei 2008 t/m december 2009 voert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) het project RADAR uit. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet op de

Nadere informatie

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar)

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Internet: www.bevolkingszorgacademie.nl BTW.nr: NL8207.01.713.B01 KvK: 05063931 Opleiding Officier

Nadere informatie