Visie op najaarsrelease Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together"

Transcriptie

1 Visie op najaarsrelease Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together

2 Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels de zogenaamde Sector Releases sectorbreed wijzigingen in marktafspraken gerealiseerd. Deze Najaarsrelease bevat een aantal updates en aanvullingen op de situatie na de voorjaarsrelease R12. Ten dienste van de marktrol RNB heeft Zest Utilities in hoofdlijnen geïnventariseerd welke impact voorliggende wijzigingen hebben op organisatie, processen en systemen. 2

3 Impact op RNB De volgende onderdelen van de najaarsrelease 2011 raken in meer of mindere mate de organisatie, processen en systemen van de RNB: IC067 Uitwisselen negatieve volumes IC068 Verbetering correctieproces meterstanden en verbruiken IC092 Exces procedure betreffende correcties na dispuutperiode IC095 Tracking en tracing IC096 Profielindeling grootverbruik elektriciteit IC103 Overzicht correctieprocessen standen 3

4 IC067 Uitwisselen negatieve volumes Creating Business Excellence, Together. Dit issue is al eerder door de ALV NEDU vastgesteld (versie 1.0 d.d. 4 maart 2010). In die versie wordt o.a. nog verwezen naar de issues HD205E en HD205F (als onderdelen van het correctieproces meterstanden en verbruiken). Echter, de werkwijze voor het doorvoeren van dergelijke correcties in de keten is (als onderdeel van de Sectorrelease 2011 (R12)) via een set van samenhangende issues gewijzigd (zie voor een overzicht en samenhang van de betreffende issues de bijlage in IC103) De uit dit issue voortvloeiende risico s zijn reeds afgedekt bij de livegang van R12. Voor de recente wijzigingen zien wij geen risico s. Omschrijving Org. Proc. Syst. Verwijderen referenties naar HD205E en F Beide issues HD205E en HD205F zijn na invoering van de Sectorrelease 2011 overbodig. In deze versie van IC067 zijn de referenties naar HD205E en F dan ook verwijderd. 4

5 IC068 Verbetering correctieproces meterstanden en verbruiken Dit issue vormt samen met de issues IC103 en IC092 een samenhangend geheel. Dit issue (IC068) is al eerder door de ALV NEDU vastgesteld (versie 1.0 d.d. 4 maart 2010). In die versie wordt o.a. nog verwezen naar de issues HD205E en HD205F (als onderdelen van het correctieproces meterstanden en verbruiken). Echter, de werkwijze voor het doorvoeren van dergelijke correcties in de keten is (als onderdeel van de Sectorrelease 2011 (R12)) via een set van samenhangende issues gewijzigd (zie voor een overzicht en samenhang van de betreffende issues de bijlage in IC103). Hierdoor zijn de beide issues HD205E en HD205F na invoering van de Sectorrelease 2011 overbodig. De uit dit issue voortvloeiende risico s zijn reeds afgedekt bij de livegang van R12. Voor de recente wijzigingen zien wij geen risico s. Omschrijving Org. Proc Syst. Verwijderen referenties naar HD205E en F. In deze versie van IC068 zijn de referenties naar HD205E en F verwijderd. 5

6 IC092 Exces procedure betreffende correcties na dispuutperiode Binnen de energiebranche kennen we op dit moment (mei 2011) een aantal issues en regelgeving omtrent de volumebepalingen en (de communicatie over) correctieverzoeken m.b.t. correcties op meterstanden binnen de dispuuttermijn. Het is echter mogelijk dat een klant pas na het verstrijken van de dispuuttermijn de correctie aanvraagt bij zijn leverancier. Het onderhavige issue bevat hiervoor (kaderstellende) verrekenafspraken. Het issue is uitsluitend bedoeld als exces bij correcties na de dispuutperiode voor het onderling verrekenen van kosten in onbillijke situaties; door alle reeds ingevoerde correctieprocessen en afspraken in de sector zullen deze gevallen echter tot een minimum aantal zijn beperkt. Omschrijving Org. Proc. Syst. Dit issue dient als vangnet om de correcties die toch na de dispuuttermijn binnenkomen en die een onredelijke/onbillijke situatie veroorzaken, middels verrekening van de inkoopkosten tussen leveranciers onderling op te lossen. 6

7 IC095 Tracking en tracing Dit issue bevat een voorstel om Tracking en Tracing te actualiseren. Door de IC- Klant is vastgesteld dat deze procedure in zijn huidige vorm niet meer goed voldoet en daardoor nu soms extra en overbodige handelingen genereert. Om de hoeveelheid overbodig werk te beperken is de procedure aangescherpt en geactualiseerd. Indien de leverancier niet goed inzichtelijk heeft welke berichten hij had moeten ontvangen worden onnodig veel rapportages opgevraagd. Indien de leverancier de drempelwaarde niet inzichtelijk heeft, worden rapportages te vroeg of te laat opgevraagd. Omschrijving Org. Proc. Syst. Controle op slechts 1 keer ontvangen rapportageverzoek. X X X Ieder weekend stellen leveranciers vast welke berichten bij welke events nog niet ontvangen zijn en waarvoor de drempelwaarde voor het betreffende berichttype is verlopen en biedt deze op dinsdag aan de netbeheerder aan. Gegevens worden middels de rapportage slechts 1 keer opgevraagd. 7

8 IC096 Profielindeling grootverbruik elektriciteit Voor de onderverdeling van de categorie E3 wordt de bedrijfstijd gebruikt. Nergens is echter geregeld of en wanneer deze onderverdeling moet worden geactualiseerd ( eens E3A, altijd E3A ). Verder is de definitie van het begrip bedrijfstijd in de huidige begrippenlijst elektriciteit onjuist. Dit is een informatief issue en verduidelijkt alleen de huidige werkwijze. Indien er voor aansluitingen met een vermogen kleiner dan 100KW die continu bemeten zijn (telemetrie) een profielcode wordt meegegeven in de stamgegevens, kan het zijn dat deze daarom wordt afgewezen. Omschrijving Org. Proc Syst. In het issue wordt het volgende gesteld: de noodzaak van het bepalen van de profielcategorie voor aansluitingen met een gecontracteerd vermogen kleiner dan 100 KW, die continu bemeten zijn (telemetrie), is niet aanwezig; Het gebruik van een optionele profielcode is toegestaan, aangezien uit het veld meetmethode duidelijk is dat de betreffende aansluiting niet op profiel wordt gealloceerd (zie ook Informatiecode Elektriciteit en Gas 2.1.3i). De in de stamgegevens meegegeven profielcode heeft dan geen waarde in de processen, maar het schaadt ook niet als er wel een waarde wordt vermeld. Kunnen verwerken van loze profielcodes in stamgegevens X X 8

9 IC103 Overzicht correctieprocessen standen De samenhang tussen de issues IC067, IC068, IC076, die alle middel R12 worden ingevoerd, is niet voor iedereen even duidelijk. Verder is er bij klanten en overheden veel verwarring door de verschillende werkwijzen in de sector op basis van issues HD205E en F. Via dit issue wordt aan beide genoemde bezwaren tegemoet gekomen door de werkwijze m.b.t. correcties zowel in tekst als schema s te beschrijven. Aangezien de inhoud van de issues IC055, HD205E en HD205F volledig in overige issues (in te voeren onder R12) is afgedekt, kunnen genoemde issues vervallen (per invoeringsdatum van IC103) De uit dit issue voortvloeiende risico s zijn reeds afgedekt bij de livegang van R12. Voor de recente wijzigingen zien wij geen risico s. Omschrijving Org. Proc Syst. Op het moment van het vervallen van IC055, HD205E en HD205F zullen de dan lopende dossiers overigens nog worden afgehandeld volgens genoemde issues. 9

10 Wat kan Zest Utilities voor u betekenen? Met inbreng van haar gedetailleerde sectorkennis ondersteunt Zest Utilities u graag bij het implementeren van de Sector Release 2011 met: Quick scans Impactanalyses Businesstransitie Proces(her)inrichting Procesmanagement Dataschoning en verrijking Trainingen en workshops Programma- en projectmanagement Functionele ontwerpen Acceptatietesten Quality Assurance Functioneel beheer 10

11 Contact Als u in gesprek wilt gaan over de impact van de Sector Release 2011 op úw organisatie, neem dan contact op met: John Starrenburg Zest Utilities BV Floridalaan 4b 3404 WV IJsselstein Postbus AG IJsselstein T +31 (0) F +31 (0) E I 11

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374 Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Implementatie internal control framework: een energierijke inspanning

Implementatie internal control framework: een energierijke inspanning Compact 2005/4 Implementatie internal control framework: een energierijke inspanning Ir. K.M. Lof RE De liberalisering van de energiesector heeft als gevolg dat de verschillende organisaties binnen de

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Een helder marktmodel voor klant en energiesector

Een helder marktmodel voor klant en energiesector Een helder marktmodel voor klant en energiesector Inhoudsopgave 1 Voorstel op hoofdlijnen 3 2 Uitwerking Leveranciersmodel 7 3 Uitwerking Metermarkt 12 4 Bewaking administratieve kwaliteit energiebranche

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Ga verder op het volgende blad >>

Ga verder op het volgende blad >> Versie 1.0 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf Bladnummer 2 van 5 A INFORMATIE BETROKKENE Naam betrokkene: Geboortedatum: BSN nummer: Datum ongeval of gebeurtenis: Omschrijving

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BEËINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

EDSN Visie. Centraal berichtenverkeer. verduurzaming. In deze editie o.a.: Eén bron met alle benodigde informatie. Editie nr.

EDSN Visie. Centraal berichtenverkeer. verduurzaming. In deze editie o.a.: Eén bron met alle benodigde informatie. Editie nr. Editie nr. 1 Mei 2012 EDSN Visie EDSN is de onafhankelijke instantie die het dataverkeer tussen partijen in de Nederlandse energiemarkt ondersteunt. EDSN Visie verschijnt drie keer per jaar en is bedoeld

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau Functionele specificaties Omgevingsloket online Foutdetectie, analyse en herstel op Be Informed applicatieniveau Juli 2014 2.10 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Processen in crisistijden

Processen in crisistijden Whitepaper Processen in crisistijden De huidige economische situatie biedt kansen voor het efficiënter inrichten van processen en het implementeren van procesoptimalisaties. Inleiding In alle bedrijfstakken

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

CreditlineXTD - Graydon XSellence Services. 2012 d-basics b.v.

CreditlineXTD - Graydon XSellence Services. 2012 d-basics b.v. 2 1 Inleiding Met CreditlineXTD is aan het programma d-basics de mogelijkheid toegevoegd informatie die uit het boekhoudpakket is geïmporteerd te verrijken met informatie die wordt geleverd door externe

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Service Level Agreement ENOVIA ondersteuning

Service Level Agreement ENOVIA ondersteuning auteur m.damen datum kenmerk infostrait Hoofdweg 78-B 7371 AK Loenen (Gld) www.infostrait.nl Inhoud Inleiding... 2 1.1 Nul situatie alleen van toepassing bij eerste afsluiting... 2 SLA componenten... 3

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Handleiding Inventarisatie Tool Supermarkten Versie 2.1

Handleiding Inventarisatie Tool Supermarkten Versie 2.1 Handleiding Inventarisatie Tool Supermarkten Versie 2.1 Deze handleiding beschrijft het invoeren van winkelinventarisaties voor supermarkten. De handleiding is stap voor stap opgezet met een fictieve winkel

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie