Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone. 2 e editie, maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone. 2 e editie, maart 2015"

Transcriptie

1 Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone 2 e editie, maart 2015

2 VK, VS en China handelspartners nummer 2, 3 en 4 VK, VS en China heel belangrijk voor Nederlandse export In de eerste editie van Nederland Handelsland (november ) werd duidelijk dat China, de VS en het VK voor de Nederlandse economie van groter belang zijn dan gangbare exportcijfers laten zien (zie figuur 1). Na Duitsland zijn dit zelfs de belangrijkste handelspartners. Figuur 1 Ranglijst handelspartners Nederland Exportaandeel op basis van de omzet en eerste bestemming (gangbare cijfers) Exportaandeel op basis van de toegevoegde waarde en finale bestemming Deze tweede editie van Nederland Handelsland gaat dieper in op de handel met deze landen. Welke sectoren verdienen het meest met de export naar deze drie landen? Hoe ontwikkelt de uitvoer zich en welke kansen bieden deze landen in de nabije toekomst? Eerst nog even terug naar waarom deze landen voor de export belangrijker zijn dan de bruto exportcijfers laten zien. De bruto exportcijfers meten de omzetwaarde van de uitvoer. Bij het maken van een product waarbij veel gebruik wordt gemaakt van producten uit het buitenland, voegen Nederlandse bedrijven weinig waarde toe. Toch wordt dan de gehele omzetwaarde als Nederlandse export geboekt. Door wel rekening te houden met de mate waarin Nederlandse bedrijven waarde toevoegen aan de gebruikte importen, komt de ranglijst er anders uit te zien. De gebruikelijke cijfers kijken daarnaast alleen naar de eerste bestemming van de uitvoer. Veel Nederlandse exporten worden echter door het buitenland gebruikt voor hun eigen uitvoer. Zo levert Nederland onderdelen aan de Duitse auto-industrie die de auto s vervolgens deels in het buitenland verkoopt % 8% 4% 2% 14% 10% 10% 6% Duitsland Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten China 2 Samenvattend: de nieuwe methode houdt rekening met de vraag in welke landen de export uiteindelijk verbruikt wordt en wat de toegevoegde waarde is van die export. Bron: WIOD, Rijksuniversiteit Groningen

3 17% 29% 10% 45% Bijna 10% van Nederlandse economie leunt op vraag uit VK, VS, China Nee Ja, nieuwe markten in NL Ja, nieuwe markten in het buitenland Ja, nieuwe markten in NL en het buitenland Belang China voor Nederlandse economie sinds 1995 verzesvoudigd De vraag vanuit het VK, de VS en China is verantwoordelijk voor 9,5% van de Nederlandse economie, bijna twee maal zoveel als Duitsland (5,2%). Het belang van het VK en de VS is al langer groot en China heeft zich daar in rap tempo bijgevoegd. Sinds 1995 is het belang van China voor Nederland maar liefst met een factor 6 gegroeid (zie figuur 2). Steeds meer vraag naar diensten vanuit VK, VS en China Niet alleen de industrie, maar in toenemende mate profiteert ook de dienstensector van de vraag uit het VK, VS en China. Deels door (zakelijke) diensten die geleverd worden aan Nederlandse (industrie)bedrijven die exporteren naar China, maar ook door directe dienstenexport naar deze landen. De vraag vanuit de VS en China genereert zelfs al meer inkomsten voor de Nederlandse zakelijke dienstverlening dan voor de Nederlandse industrie (figuur 3). Vooral naar de VS is de dienstenexport de laatste jaren (in waarde) harder gegroeid dan de goederenexport. Door toenemende internationale spreiding van vestigingen van bedrijven zijn de zogeheten intraconcerndiensten fors toegenomen. Ook specifieke stromen zoals royalties groeiden flink, evenals (zee)transport en vervoersondersteunende diensten. Export bereikt VK, VS en China ook via andere landen Een deel van de Nederlandse export gaat niet direct naar de eindbestemming. Zo is Duitsland een belangrijke verwerker van Nederlandse producten en diensten ten behoeve van hun eigen export. Vooral de VS en China zijn twee economieën waar veel Nederlandse goederen en diensten uiteindelijk terechtkomen bijvoorbeeld als onderdeel van auto s of machines gemaakt in andere Europese landen. Deze indirecte uitvoerstromen voegen naar schatting 30% toe aan de directe export*. 4% 3% 2% 1% 0% Figuur 2 Hoeveel procent van de Nederlandse economie wordt bepaald door vraag uit VK, VS en China? 17% 29% 10% 45% Nee 3.7% Nee 3.8% Nee Nee 3.3% 3.3% Bron: Rijksuniversiteit Groningen, ING Economisch Bureau Figuur 3 Welke sectoren verdienen aan vraag uit VK, VS en China? VK 11% 21% 11% 23% 34% 8% 7% 17% 43% 25% 31% 0.4% 11% 3% 2,4% 30% 26% 3 Industrie Zakelijke dienstverlening Delfstoffen Auto- en groothandel Overig * Bron: Onderzoek ING Economisch Bureau/Vrije Universiteit, 2012 Bron: Rijksuniversiteit Groningen, ING Economisch Bureau

4 Naar VS en China vooral export van eigen bodem Nederlands product versus wederuitvoer Binnenlands geproduceerde export onderscheidt zich van wederuitvoer doordat het product volledig in Nederland wordt gemaakt of dat importen dusdanig worden bewerkt dat een ander product ontstaat. Op binnenlands geproduceerde export voegen Nederlandse bedrijven gemiddeld 54 cent per euro aan waarde toe, terwijl de toegevoegde waarde op wederuitvoer slechts 8 cent is. Het onderscheid Nederlands product of wederuitvoer geeft ook inzicht in de exportprestatie van enerzijds landbouw en industrie (productiesectoren) en anderzijds groothandel (wederuitvoer). Belang China voor Nederlands product verdubbeld Bij de export naar China en de VS domineert het Nederlands product. Vooral de industrie en landbouw hebben daar van geprofiteerd. De rol van China is fors toegenomen. In ging 1,3% van in Nederland gemaakte export naar China, inmiddels is dit 2,7%. De aandelen van de VS en het VK zijn afgenomen sinds. Export naar VK veel wederuitvoer Voor het handelsverkeer met het VK is juist de wederuitvoer steeds belangrijker en inmiddels bijna net zo groot als de uitvoer van Nederlands product (zie figuur 5). China speelt ook een rol bij het feit dat wederuitvoer de afgelopen decennia een steeds groter deel is gaan uitmaken van de Nederlandse export. De opkomst van China als productielocatie heeft er voor gezorgd dat Europa veel halffabrikaten en eindproducten is gaan importeren uit China. Die import komt voor een significant deel Europa binnen via Nederland vanwege haar gunstige geografische ligging en goede infrastructuur. De groothandel profiteerde daar sterk van. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 30 12% 25 10% 20 8% 15 6% 10 4% 5 2% 0 0% Figuur 4 Aandeel VK, VS en China in totale wederuitvoer en totale uitvoer Nederlands product, en 10.2% 8.7% Wederuitvoer Bron: CBS, ING Economisch Bureau Figuur 5 Waarde van wederuitvoer en uitvoer Nederlands product naar VK, VS, China, en 9.1% 7.9% 10.2% 9.1% % % 3.6% 6.2% Nederlands product 3.6% % % % 5.6% % mld. % % 2.7% 1.3% 0.7% 1.1% % 0.7% 1.3% 1.1% 4 Wederuitvoer Nederlands product Wederuitvoer Nederlands product Bron: CBS, ING Economisch Bureau

5 Export naar het Verenigd Koninkrijk Wederuitvoer groeit harder dan export Nederlands product Wederuitvoer groeit harder dan Nederlands product Over de periode - is de Nederlandse export naar het VK jaarlijks gemiddeld 2,5% toegenomen, de sterke terugval van de grensoverschrijdende handel in 2009 inbegrepen. De groei van de wederuivoer is met 3% relatief hoog. Figuur 6 Overzicht Nederlandse export naar het Verenigd Koninkrijk Jaarlijkse groei Omvang - ( mld.) Voor alle productcategorieën, behalve elektronica, groeit de wederuitvoer meer dan de export van eigen bodem (zie figuur 6). De toename van de (weder)uitvoer van minerale brandstoffen en chemie naar het VK komt voor een deel door de afbouw van productiecapaciteit in het VK in delen van deze sector. De zwakke ontwikkeling van de waarde van de wederuitvoer van elektronica wordt vooral gedreven door dalende prijzen in dat segment. Totaal NL product Wederuitvoer 2% 3% NL product Wederuitvoer 18,4 18,1 De metaal, rubber en kunststofindustrie doet het bij de groei van de uitvoer van binnnenlands geproduceerde exportgoederen het beste. Daarbij profiteert deze sector van het gedeeltelijke herstel van de Britse maakindustrie. Dit herstel heeft exportkansen voor Nederlandse toeleveranciers met zich mee gebracht, bijvoorbeeld gerelateerd aan de luchtvaartindustrie. Agrofood Minerale brandstoffen 2% 7% 2% 9% 5,4 1,8 3,7 2,0 5 VK belangrijke bestemming voor agrofoodsector De agrofoodsector is een grote exporteur naar het VK, met nog steeds een degelijke groei (zie figuur 6). Van de totale export Nederlands product komt 30% uit deze sector. Aardappelen, groenten en fruit zijn belangrijke exportproducten, evenals varkensvlees. Een specifieke groeier is biologische melk waaraan in het VK jarenlang een aanbodtekort was. Chemie Metaal, rubber, kunststof 2% 8% 3% 3% 3,2 3,4 2,1 1,0 Elektronica, machines, transportmiddelen 1% -1% 2,8 6,9 Overige producten 1% 6% 1,2 3,0 Bron: CBS, ING Economisch Bureau

6 Kansen in het Verenigd Koninkrijk Agrofood stoot door naar eerste plaats Dienstensector: volop kansen Naar verwachting zal de dominantie van de dienstensector in de Britse economie verder toenemen de komende jaren. Vooral de zakelijke (niet financiële) dienstverlening groeit naar verwachting sterk. Daar liggen dan ook duidelijke kansen voor Nederlandse bedrijven. Goederensector: machines belangrijke groeier De groeiende Britse economie biedt ook kansen voor de Nederlandse productiesectoren. De Britse maakindustrie klimt langzaam uit een dal en zal naar verwachting de investeringen de komende jaren wat opvoeren. Machineexporteurs kunnen hiervan profiteren. Office, telecom and electrical equipment Other manufactured goods Ores and metals Road vehicles & transport equipment Fuels Basic food Textiles Agriculture, raw materials Beverages and tobacco 22 Figuur 7 Verwachte totale importgroei (waarde) VK over de periode , naar product Machines Farmaceutisch Motorvoertuigen Elektrotechnisch Chemie % 19% 18% 18% 18% De vraag naar buitenlandse voedingsmiddelen zal gematigder toenemen. Primaire levensbehoeften profiteren nou eenmaal minder dan duurzame consumptiegoederen van economische oplevingen. Op langere termijn biedt de verwachte aanhoudende bevolkingsgroei in het VK echter een gunstig perspectief. Brandstoffen Erts en metaal Agrarisch 16% 13% 13% 6 De voorziene importgroei van voedingsmiddelen van circa 8% tot 2018 biedt voldoende kansen om food de grootste Nederlandse exportcategorie te laten worden ten koste van de export van brandstoffen. Wel worden exportkansen wat gedrukt door de soms sterke local-for-local trend in food. Zo is Nederland een zeer grote eierproducent, maar export naar het VK is lastig. Buy British blijft een belangrijk adagium. Brexit risico voor economie Als David Cameron opnieuw premier wordt na de parlementsverkiezingen in mei zal in 2017 een referendum plaatsvinden over het Britse EU-lidmaatschap. Met een aandeel van 10% in de Nederlandse export en banen die daaraan verbonden zijn (3,7% van de werkgelegenheid in Nederland), heeft Nederland baat bij ongestoorde handel met het VK en een florerende Britse economie. Dat wordt het beste geborgd door een EU-lidmaatschap van het VK. Alleen Textiel Voedingsmiddelen Dranken en tabak Bron: Oxford Economics al het uitschrijven van een referendum zal buitenlandse investeerders en beleggers terughoudend maken, zo heeft het Schotse referendum vorig jaar geleerd. ING verwacht dan ook een 0,5%- punt lagere groei in 2017 als het referendum er komt *. * zie ING, Ready for Brexit, februari % 8% 7%

7 Export naar de Verenigde Staten Nederlandse maakindustrie in de lift Uitvoer machinebouw groeit, chemie onder druk Alhoewel de wederuitvoer van minerale brandstoffen de snelst groeiende exportcategorie is, steekt de wederuitvoer er bij de export naar de VS niet duidelijk boven uit. In tegenstelling tot de uitvoer naar het VK, groeide de exportwaarde van in Nederland gemaakte producten de afgelopen jaren gemiddeld juist harder dan de wederuitvoer (zie figuur 8). Figuur 8 Overzicht Nederlandse export naar de Verenigde Staten Jaarlijkse groei - NL product Wederuitvoer Omvang ( mld.) NL product Wederuitvoer De export van de Nederlandse maakindustrie, in het bijzonder de machinebouw, is fors toegenomen. Belangrijke kracht hierin is chipmachinebouwer ASML, die met name in veel orders afleverde in de VS. Maar ook andere machine- en installatiebouwers zetten steeds meer af in de VS. Nederland heeft bijvoorbeeld een sterke agro & food-machinebouw*, waar de VS als groot agro-land een goede afzetmarkt voor is. Totaal Agrofood 2,0% 1,6% -1% 5% 13,1 5,7 1,6 0,1 7 Verder heeft de VS flink geïnvesteerd in (petro)chemische installaties door de opkomst van schaliegas. In Nederland zijn er veel bedrijven in de maakindustrie die als toeleverancier van de omvangrijke Nederlandse (petro)chemische industrie functioneren. Een deel van deze bedrijven heeft haar klantenkring uitgebreid naar de VS en profiteerde de afgelopen jaren van de groeiende vraag aldaar. De groei van de chemie in de VS drukte anderzijds de export van chemische producten uit Nederland naar de VS (zie figuur 8). Minerale brandstoffen Chemie 1% 11% -4% 0% 2,9 0,9 2,0 0,9 Metaal, rubber, kunststof 4% 8% 1,3 0,2 Elektronica, machines, transportmiddelen 10% 3% 4,6 2,9-4% -9% 0,7 0,7 Overige producten * Zie ook ING, Agro & Food-machinebouw, december Bron: CBS, ING Economisch Bureau

8 Office, telecom and electrical equipment Other manufactured goods Kansen in de Verenigde Staten Maakindustrie kan opmars doorzetten Ores and metals Road vehicles & transport equipment Fuels Basic food Textiles Agriculture, raw materials 27 Aanhoudende groei Amerikaanse economie De Amerikaanse economie groeit in 2015 naar verwachting met bijna 3,5%. Ook voor de periode daarna zijn de perspectieven gunstig. De economie heeft een enorme veerkracht getoond na de crisis. Bovendien zorgt de aanhoudende bevolkingsgroei (naar schatting 350 miljoen inwoners in 2025) voor een groot economisch potentieel. Beverages and tobacco Figuur 9 Verwachte totale importgroei (waarde) VS over de periode , naar product Machines Elektrotechnisch 22 44% 37% Kansen in dienstverlening, maar zeker ook industrie Er is al een sterke handelsrelatie met de VS, zeker ook op het gebied van diensten (zie pagina 3). Binnen de zakelijke dienstverlening liggen verdere groeimogelijkheden. Maar het lijkt vooral de industrie waar de meeste kansen de komende jaren liggen. Door een combinatie van lage energiekosten (goedkoop schaliegas), verantwoorde loonontwikkeling en de voorspoedige ontwikkeling van de vraag, gaat het goed met de Amerikaanse industrie. Voor de Nederlandse maakindustrie, zeker waar het gaat om (onderdelen van) machines en installaties, liggen er kansen om mee te groeien. De verwachte Amerikaanse importgroei tot 2018 van machines is het hoogst van alle productcategorieën (zie figuur 9). Ten slotte liggen er groeimogelijkheden voor de afzet van machines aan de Amerikaanse agro & food-sector, als ook voor agro & food-producten zelf. In die context zijn handelsverdragen tussen de EU en de VS van het grootste belang. Zo helpt het opheffen van het exportverbod voor kalfsvlees de Nederlandse sector aanzienlijk. Motorvoertuigen Chemie Farmaceutisch Textiel Agrarisch Erts en metaal Brandstoffen Voedingsmiddelen Dranken en tabak 35% 33% 31% 29% 27% 26% 22% 21% 16% 8 Bron: Oxford Economics

9 Export naar China Groei met dubbele cijfers voor Nederlandse uitvoer Uitvoer Nederlands product verdrievoudigd, wederuitvoer verdubbeld Nederland heeft volop geprofiteerd van de stormachtige groei van de Chinese economie. Dat geldt in de eerste plaats voor de uitvoer van Nederlands product. De waarde daarvan is sinds verdrievoudigd wat neerkomt op een gemiddelde jaarlijkse groei van ruim 13%. Vooral door toedoen van de groei van de binnenlands geproduceerde uitvoer is China zo snel gestegen op de ranglijst van belangrijkste exportlanden. Te meer wanneer gemeten wordt in toegevoegde waarde (zie figuur 1). Naast minerale brandstoffen heeft de maakindustrie een grote en snel groeiende bijdrage geleverd aan de uitvoer naar China. De export van elektronica, machines en transportmiddelen is gemiddeld met 17% per jaar gegroeid (zie figuur 10). Ook de Nederlandse agro & food-sector heeft gedurende de periode - een forse groei laten zien met gemiddeld 15% per jaar. De export vanuit deze sector bedraagt inmiddels meer dan een 1 miljard per jaar. Melkproducten zijn daarbij een bekend voorbeeld. Een andere groeier binnen agrofood is de aardappelmarkt. In China zal de aardappelteelt en -consumptie naar verwachting flink doorgroeien. Het product heeft minder water nodig dan rijst en kent een hogere energiewaarde. Ook voor de afzet van aardappelverwerkende machines creëert dit kansen. Figuur 10 Overzicht Nederlandse export naar China Totaal Agrofood Minerale brandstoffen Chemie Jaarlijkse groei - NL product Wederuitvoer 13,4% 10,2% 15% 7% 19% 8% 10% 11% Omvang ( mld.) NL product Wederuitvoer 6,2 2,2 1,2 0,3 1,1 0,3 1,0 0,3 9 Een hoofdreden dat China belangrijker is voor de Nederlandse economie dan de totale exportcijfers doen vermoeden, is dat een groot deel van de export (circa driekwart) uit in Nederland gemaakte producten bestaat. Hierin zit aanzienlijk meer toegevoegde waarde dan in wederuitvoerproducten (zie pagina 2). Metaal, rubber, kunststof 11% 18% 0,4 0,1 Elektronica, machines, transportmiddelen 17% 9% 2,2 0,9 Overige producten -1% 19% 0,3 0,3 Bron: CBS, ING Economisch Bureau

10 Kansen in China Volop potentie voor maakindustrie Economische groei zwakt af, maar importen blijven flink toenemen Na de spectaculaire groei de afgelopen 25 jaar, koelt de economie enigszins af. Maar met een voorziene groei aflopend tot 7% in 2016 blijft China het zeer goed doen. De Chinese behoefte aan buitenlandse producten blijft groot. Naar verwachting zal de invoer van machines in de periode toenemen met 50%. Ook voor diverse andere industriële producten, bijvoorbeeld uit de chemie, farmacie en elektrotechnische industrie, wordt een groei voorzien van 40 à 50%. Voor voedingsmiddelen wordt een groei van circa 30% verwacht in de periode tot 2018 (zie figuur 11). Office, telecom and electrical equipment Other manufactured goods Ores and metals Road vehicles & transport equipment Fuels Basic food Textiles Agriculture, raw materials Beverages and tobacco 22 Figuur 11 Verwachte totale importgroei (waarde) China over de periode , naar product Machines Farmaceutisch Motorvoertuigen Elektrotechnisch % 48% 47% 47% Behoefte aan gespecialiseerde machines Voor China geldt vaak dat een lokale vestiging een voorwaarde is om succesvol zaken te doen. De import van technologische producten is relatief beperkt. Veel wordt in China zelf geproduceerd, waarbij grote fabrikanten, denk aan de automotive, ook van hun toeleveranciers verlangen dat zij in China produceren. Buitenlandse toeleveranciers van hoogkwalitatieve niche producten, zoals specialistische machines of voedingsmiddelen, hebben echter een dusdanige marktpositie dat zij niet lokaal hoeven te produceren. Voor deze producten blijven er volop exportkansen. Chemie Brandstoffen Erts en metaal Agrarisch Textiel 41% 40% 35% 31% 27% 10 Vrijhandelszones bieden ruimte voor buitenlandse diensten Een apart aandachtspunt zijn de vrijhandelszones die als pilots op beperkte schaal zijn ingesteld, waaronder één in Shanghai. Dit maakt zakendoen in China aantrekkelijker. De vrijhandelszones hebben een omgekeerd uitgangpunt bij regelgeving. Normaliter moeten ondernemers uitgaan van het adagium alles is verboden, tenzij expliciet toegestaan. In de vrijhandelszones geldt nu het omgekeerde: het mag tenzij wordt aangegeven dat het verboden is. De vrijhandelszones openen delen van de dienstenmarkt die voorheen (voor een deel) gesloten waren, zoals zakelijke dienstverlening en de transportsector. Ook komt er ruimte voor buitenlandse ziekenhuizen. In de dienstensector liggen kansen voor consultants, advocatenkantoren en accountants in het begeleiden van de toenemende overnames die Chinese bedrijven in het Westen doen. Voedingsmiddelen Dranken en tabak Bron: Oxford Economics 27% 22%

11 Disclaimer De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uit oefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Deze publicatie is louter informatief en mag niet worden beschouwd als advies. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. 11 De tekst is afgesloten op 9 maart 2015.

12 Meer weten? Kijk op ING.nl/kennis Of neem contact op met: Raoul Leering Hoofd Internationaal Handelsonderzoek Jurjen Witteveen Principal Sectoronderzoek

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie.

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie. ING Economisch Bureau Ondernemen in 2015 Van wereldhandel tot detailhandel Visie op 2015 De Nederlandse economie Exportmarkten Zakelijke dienstverlening Industrie Bouw Transport en logistiek Groothandel

Nadere informatie

Toeleveren aan de Duitse maakindustrie. Een wereld te winnen

Toeleveren aan de Duitse maakindustrie. Een wereld te winnen Toeleveren aan de Duitse maakindustrie Een wereld te winnen Colofon Auteur Jurjen Witteveen, ING Economisch Bureau Redactieraad Peter van den Bergh, ING Corporate Clients Roland Boekhout, ING-DiBa Carsten

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

Als er niets meer valt te winnen

Als er niets meer valt te winnen Als er niets meer valt te winnen Onderzoek naar de gevolgen van het afbouwen en beëindigen van de aardgaswinning voor de ruimtelijk economische structuur van Noord-Nederland Lisa van der Molen s1888315

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Toekomst van de maakindustrie

Toekomst van de maakindustrie Toekomst van de maakindustrie K n owledge b a sed c apital! Arnoud Muizer Panteia Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-9789-1 Rapportnummer : A201356 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

visie op food sectorupdate 2013 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie

visie op food sectorupdate 2013 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie visie op food sectorupdate 213 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie visie op food 1 Geachte relatie, Voor u ligt Visie op Sectoren (VOS), de jaarlijkse dwarsdoorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven.

Nadere informatie

Algemeen beeld van het MKB in 2015

Algemeen beeld van het MKB in 2015 Algemeen beeld van het MKB in 2015 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Drs. K.L. Bangma Drs. D. Snel Zoetermeer, 9 februari 2015 De

Nadere informatie

Vooruit met procesinnovatie

Vooruit met procesinnovatie Vooruit met procesinnovatie Michiel de Nooij Joost Poort Onderzoek in opdracht van Stichting Industriebeleid & Communicatie (SIC) Amsterdam, juni 2005 SEO-rapport nr. 814 ISBN 90-6733- 295-X Copyright

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Ondernemerschap in de praktijk Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Serie Ondernemerschap in de praktijk Zo maak je een ondernemingsplan voor ondernemers in het MKB Marketingplan

Nadere informatie

Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie

Nadere informatie

CREATIEVE INDUSTRIE ALS VLIEGWIEL

CREATIEVE INDUSTRIE ALS VLIEGWIEL CREATIEVE INDUSTRIE ALS VLIEGWIEL Onderzoek in opdracht van Creative Cities Amsterdam Area Paul Rutten (Paul Rutten Onderzoek / Universiteit van Antwerpen) Gerard Marlet (Atlas Gemeenten) Frank van Oort

Nadere informatie

Dat smaakt naar meer! Innovatie in het Nederlandse levensmiddelen-mkb. Michiel van Galen, Katja Logatcheva en Elsje Oosterkamp

Dat smaakt naar meer! Innovatie in het Nederlandse levensmiddelen-mkb. Michiel van Galen, Katja Logatcheva en Elsje Oosterkamp Dat smaakt naar meer! Innovatie in het Nederlandse levensmiddelen-mkb Michiel van Galen, Katja Logatcheva en Elsje Oosterkamp Dat smaakt naar meer! Innovatie in het Nederlandse levensmiddelen-mkb Michiel

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt Inzicht in gebruikerswensen kantoren

Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt Inzicht in gebruikerswensen kantoren Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt Inzicht in gebruikerswensen kantoren Rapportage fase 1 - thema Locatie Mei 2013 Uitgevoerd in opdracht van CoreNet Global Benelux en beroepsvereniging Facility

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

Energie en klimaat in de Agrosectoren

Energie en klimaat in de Agrosectoren Energie en klimaat in de Agrosectoren Energie- en klimaatmonitor Agrosectoren 212 1 Auteurs Albert Moerkerken (RVO.nl, projectleider) Timo Gerlagh (RVO.nl) Gryt de Jong (RVO.nl) David Verhoog (LEI-WUR).

Nadere informatie

Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020

Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020 Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020 Rapport Delft, maart 2015 Opgesteld door: A. (Arno) Schroten S.J. (Sanne) Aarnink H.P. (Huib) van Essen Colofon Bibliotheekgegevens rapport: A. (Arno) Schroten,

Nadere informatie

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt

Nadere informatie

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes?

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? ARTIKEL 11 maart 2015 Voor professionele beleggers Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? Negatieve rentes voor obligaties met lange looptijden zijn volgens de financiële markten niet onwaarschijnlijk.

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie

Naar een voedselbeleid

Naar een voedselbeleid Naar een voedselbeleid Naar een voedselbeleid De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) werd in voorlopige vorm ingesteld in 1972. Bij wet van 30 juni 1976 (Stb.413) is de positie van de

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie

De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie 12 1 De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie CBS: J. van der Meulen J. Boskamp E. Daems R. Goossens C. Oostrom J. van den Tillaart HAN: E.R. Oldenboom W.I.J. de Boer Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

No 55 November 2004. Vier vergezichten op Nederland. Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040. Free Huizinga en Bert Smid

No 55 November 2004. Vier vergezichten op Nederland. Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040. Free Huizinga en Bert Smid No 55 November 2004 Vier vergezichten op Nederland Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040 Free Huizinga en Bert Smid Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy. Strategie voor een groene samenleving

Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy. Strategie voor een groene samenleving Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy Strategie voor een groene samenleving Wetenschappelijke en Technologische Commissie voor de biobased economy Biomaterialen, drijfveer voor de biobased

Nadere informatie

Succesvol handelen met Turkije. 10 basisprincipes

Succesvol handelen met Turkije. 10 basisprincipes Succesvol handelen met Turkije 10 basisprincipes 10 basisprincipes om van uw handelsrelatie een succes te maken Inleiding Door zijn geografische ligging op het kruispunt tussen Oost en West is Turkije

Nadere informatie