jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3"

Transcriptie

1 jaarverslag 2011 KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3

2 inhoud Jaarverslag De Kunsthal Rotterdam: een uniek instituut in Nederland p 2 2 Bericht van het Bestuur p 6 3 Kunsthal Zaken Kring p 8 4 aandacht p 10 5 Bezoekers p 12 6 samenwerking p 16 7 educatie & Nieuw publiek p 18 8 Tentoonstellingen & Evenementen p 24 9 activiteitenoverzicht p Tentoonstellingsoverzicht p extra Extra!!! p art & Drinks after Work p Kunsthal online p gebouw p Museumpark p Personeel & Organisatie p veiligheid / beveiliging p Bruikleengevers p Publieksonderzoek p Kengetallen p Colofon p 88 Rapport inzage Jaarstukken 2011 KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 1

3 1 De Kunsthal Rotterdam: een uniek instituut in Nederland De Kunsthal is géén museum en wil dat ook niet zijn. Door het ontbreken van een eigen collectie benut de Kunsthal haar vrijheid volledig. In die vrijheid ligt haar kracht. De Kunsthal toont drie kernwaarden in één gebouw: kunst, cultuur en maatschappij, in tentoonstellingen gelijktijdig gecombineerd, afwisselend gebracht in hoge omloopsnelheid en uitgevoerd door een klein en efficiënt team. Daarin onderscheidt zij zich van de musea in ons land. En deze kracht hebben we in 2011 in met maar liefst 27 tentoonstellingen en tal van evenementen laten zien. De Kunsthal richtte zich dit jaar op een breed publiek, maar deed daarbij geen concessies aan de kwaliteit. Denk alleen al aan de hoofdtentoonstellingen met de internationaal vermaarde Caldic Collectie, de fotografie van Vincent Mentzel, het grootse overzicht van Stanley Spencer en de oude mummies en hun rijke geschiedenis. Dit jaar wist de Kunsthal bijna 30% nieuw publiek te genereren, mensen die de Kunsthal gebruiken als instapinstelling. De doelstelling van de Kunsthal Rotterdam luidde net als in voorgaande jaren: het genereren van meer en meer nieuw publiek door het aanbieden van een breed en divers tentoonstellingsprogramma met aansluitend een aantrekkelijke randprogrammering met ruimte voor maatschappelijke onderwerpen. In 2011 trok de Kunsthal bezoekers. In totaal organiseerde de Kunsthal 27 tentoonstellingen, een Museumnacht, twee Kunsthal Zaken Kring bijeenkomsten, twee Club van 100 bijeenkomsten, een Pietje Bell lezing, twee debatten, vier Art&Drinks avonden en 23 openingen. Vooral het voorjaarsprogramma met nog een paar weken Edvard Munch en de drukbezochte tentoonstellingen I promise to love you van de internationale verzamelaar Joop van Caldenborgh, Het oog van Nederland. Foto Vincent Mentzel en ook de schilder-graficus Wim Oepts zorgden voor flinke bezoekersaantallen in de eerste helft van het jaar. Dit jaar is er voor gekozen in het altijd (te) rustige zomerseizoen een laagdrempelige actieve en aantrekkelijke zomertentoonstelling te programmeren. Daarvoor werd de Japanse kunstenaar Ayakko Rokkaku uitgenodigd om haar atelier voor zes weken naar de Kunsthal te verplaatsen. Dit concept: het participeren van bezoekers samen met een kunstenaar in een tentoonstelling is geslaagd en zullen we volgend jaar in de zomermaanden herhalen. De typische Kunsthaltentoonstelling Pet s Marktplaats waarbij Marktplaatsverzamelingen op kleur en soort gesorteerd en uitgestald waren, bezorgde menig bezoeker een reuze glimlach. In het najaar is de prestigieuze tentoonstelling Sir Stanley Spencer. Schilderkunst tussen hemel en aarde geopend door de befaamde kunsthistoricus en BBC kunstprogramma-maker Dr. James Fox. Voor het eerst was Spencer in een groot overzicht op het Europese vasteland te zien, een primeur voor de Kunsthal, met gedegen onderzoek van dr. Alied Ottevanger. Deze tentoonstelling is een samenwerking geweest met Tate Britain, de Sir Stanley Spencer Gallery in Cookham en bijna veertig andere Engelse KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 2

4 musea, particulieren en universiteiten als bruikleengevers. Onbekend maakte zeker niet onbemind, want de reacties van publiek, pers en connaisseurs op de tentoonstelling waren overwegend positief, maar de relatieve onbekendheid van de kunstenaar zorgde wel voor een lager bezoekersaantal dan met vergelijkbare najaarstentoonstellingen zoals die van Alberto Giacometti, Edward Hopper en Edvard Munch. Met de Spencer tentoonstelling heeft de Kunsthal deze beroemde Engelse realist evenwel op de kaart gezet; de internationale banden met belangrijke instellingen in Engeland zijn aangehaald en de catalogus was binnen een half jaar uitverkocht. Al met al een niet te onderschatten succes. De tentoonstelling Mummies! Het ontrafelde geheim werd door veel schoolklassen en families bezocht. De geïntegreerde educatie met een jeugd- en jongeren MummieLAB, een digitaal schoolbordspel en uitgebreide kijk- en speurtochten hebben redelijk tot goed gewerkt. In het najaar is een aantal oorzaken aan te wijzen voor de terugval in bezoekersaantallen (ten opzichte van het najaar van voorgaande jaren): het mooie weer in de maanden oktober en november, het geringe marketingbudget waarmee moest worden gewerkt, de aanhoudende economische crisis en onzekerheid die zijn weerslag leek te hebben op de portemonnee, de concurrentie van een aantal andere landelijke tentoonstellingen en het programmeren van een grote, maar relatief onbekende kunstenaar naast een familietentoonstelling die in bezoekersaantallen achter is gebleven bij de verwachtingen. Dit alles ondanks veel positieve publiciteit en een grote waardering van bezoekers. Het jaar 2011 was wat betreft samenwerkingen in binnen- en buitenland zeer intensief en vruchtbaar. Naast verzamelaars, musea, universiteiten en kunstenaars werd ook aandacht besteed aan het samenwerken met maatschappelijke instellingen, zoals de inhoudelijke participatie van het Erasmus MC aan de tentoonstelling Mummies! Het ontrafelde geheim en de Rotterdamse Stichting Pameijer die zijn 85e verjaardag vierde met een bijzondere tentoonstelling over mensen met een beperking in de Kunsthal. Eind 2011 werd de tentoonstelling Religie Nu met een debat geopend, waar meer dan vijftig voorgangers van verschillende Nederlandse geloofsuitingen aanwezig waren. In 2011 realiseerde de Kunsthal 52% aan eigen inkomsten. De Kunsthal wordt voor de rest door de gemeente en niet door de rijksoverheid gesubsidieerd. Om ook op lange termijn levensvatbaar te zijn werd bij de oprichting in 1992 na rijp beraad besloten tot het volgende model: alle vaste lasten en kosten (behuizing, personeel, energie, beveiliging etc. worden gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam en alle variabele kosten van de tentoonstellingen en overige activiteiten komen voor rekening van de Stichting Kunsthal Rotterdam. Dit betekent dat ongeveer de helft van haar totale begroting moet worden gedekt door de subsidie van de gemeente Rotterdam. De andere helft haalt de Kunsthal gedeeltelijk uit entreegelden en de rest uit externe sponsoring en fondsenwerving. Echter, door de almaar stijgende kosten die de Kunsthal zelf niet in de hand heeft moet een steeds groter aandeel van de inkomsten uit entree gebruikt worden voor de exploitatie; de inkomsten uit sponsoring en fondsenwerving zijn namelijk altijd projectgerelateerd en geoormerkt. Door deze ontwikkeling staat de financiële positie van de Kunsthal onder druk. De subsidie van de gemeente Rotterdam is immers al jaren niet meer toereikend om de bedrijfslasten van de Kunsthal te dekken, terwijl dit wel het uitgangspunt van het concept Kunsthal is. Om de bedrijfslasten te dekken, zijn we jaar in jaar uit gedwongen een steeds groter aandeel van de bezoekersinkomsten door te sluizen naar de exploitatie. Het bezoekersaantal is de enige substantiële variabele. Inkomsten uit de bookshop zijn vanwege de kleine ruimte en de pachtafspraken zeer beperkt. Het auditorium kan niet separaat verhuurd worden vanwege de plek van de hoofdentree, waardoor de inkomsten uit verhuur al jaren gelijk zijn en de inkomsten van het café zijn niet beïnvloedbaar, want ook daar zijn we gebonden aan vaste afspraken met een partner. Het aantal betalende bezoekers speelt zodoende een dermate belangrijke rol in het financiële concept van de Kunsthal dat het risico van minder bezoekers om welke redenen dan ook zich meteen laat vertalen in het jaarresultaat. Het zo scherp aan de wind moeten zeilen met slechts één variabele, terwijl de kosten stringent in de hand zijn gehouden en er geen sprake is van budgetoverschrijdingen noch bij het programma, noch elders is in deze tijd van economische tegenwind waar iedereen strak de hand houdt op de eigen portemonnee een enorme opgave. De Kunsthal ziet wel degelijk mogelijkheden om haar eigen inkomsten te vergroten op de middellange termijn, maar daar is wel een aantal ingrepen in het gebouw voor noodzakelijk. Het verduurzamen van de gebouwschil en het vernieuwen van de klimaatinstallatie zullen een positief effect hebben op de energierekening; het verplaatsen van de hoofdentree naar het café of naar het Museumpark vergroot de mogelijkheid het auditorium separaat van de tentoonstellingsruimtes te verhuren; het verplaatsen en daarmee vergroten van de winkel kan zorgen voor een hogere winkelomzet en bescheiden aanpassingen aan het café, de garderobe en de toiletgroepen kunnen de KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3

5 aantrekkelijkheid van de Kunsthal als evenementenlocatie vergroten. In 2011 is een integrale gebouwvisie opgesteld in opdracht van het OBR/Dienst Stadsontwikkeling waarin bovenstaande punten zijn uitgewerkt. Dit rapport is bijgevoegd bij de aanvraag voor het Cultuurplan In 2012 zal een uitvoeringsagenda worden opgesteld en zal een keuze uit de verschillende scenario s dienen te worden gemaakt door het College van B&W. Voor 2011 ontving de Kunsthal van de Bank- Giro Loterij. Met ingang van 2007 was deze bijdrage voor de duur van vijf jaar gegarandeerd. Deze zeer gewaardeerde financiële steun wordt aangewend om tentoonstellingen te realiseren die de Collectie Nederland voor een groter publiek toegankelijk maken. In 2011 heeft een uitgebreide evaluatie van deze samenwerking plaatsgevonden en is deze bijdrage wederom voor vijf jaar gegarandeerd. Daar zijn wij ontzettend blij mee. De Kunsthal realiseerde in 2011 de volgende vijf tentoonstellingen mede dankzij de bijdragen van de BankGiro Loterij: Het oog van Nederland. Foto Vincent Mentzel; Mummies! Het ontrafelde geheim; Wim Oepts ( ). Schilder en graficus; Akkermania, en Geloof, Heimwee en Liefde. Aad de Haas. Daarnaast heeft de Kunsthal in september 2011 een projectaanvraag ingediend bij de BankGiro Loterij om mee te dingen naar een bijdrage uit de extra trekkingen van de loterij. Na een spannende avond tijdens het Goed Geld Gala op maandag 6 februari 2012 is het project MaakMee van de Kunsthal gehonoreerd met een geoormerkte cheque van MaakMee is een wedstrijd tussen drie verschillende tentoonstellingen die gekoppeld is aan een publiekscampagne. Het publiek kan stemmen op een van de tentoonstellingen en de winnende presentatie wordt daadwerkelijk door de stemmers mee vormgegeven. De lancering van MaakMee zal plaatsvinden op 1 november 2012 tijdens de start van het twintigjarig jubileum. KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 4

6 Daarnaast ontving de Kunsthal genereuze bijdragen van fondsen en sponsoren en de Zaken Kring Leden ten behoeve van specifieke tentoonstellingen en evenementen, waaronder het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Mondriaan Stichting, Stichting Bevordering van Volkskracht, de Erasmus Stichting, Fonds BKVB en vele anderen. In 2011 zijn de behaalde resultaten aan de eigen inkomsten kant vooral terug te voeren naar de ruimhartige bijdragen van verschillende fondsen. De Kunsthal is hen hiervoor zeer erkentelijk. Ondergetekende en de medewerker Fondsenwerving & Externe relaties hebben in 2011 met een groot aantal bedrijven gesprekken gevoerd (ruim vijftig), vele voorstellen gepresenteerd, samengewerkt met een extern wervingsbureau, plannen gemaakt en uitgevoerd om bedrijven enthousiast te krijgen om de Kunsthal te steunen. Het is desalniettemin onmogelijk gebleken om voor drie van de vier hoofdtentoonstellingen een hoofdsponsor te vinden. Zelfs de bedrijven waar zeer goede contacten mee zijn, stelden zich in 2011 terughoudend op, in bijna alle gevallen werd de slechte economische vooruitzichten als reden voor deze terughoudendheid gegeven. Ook ondervonden wij de toegenomen concurrentie tussen de diverse culturele instellingen, zowel bij bedrijven als bij de fondsen. Dit betekent niet dat het verloren tijd is geweest, integendeel, er is hard gewerkt aan de opbouw van goede relaties en deze vergen tijd en inzet. In de komende jaren zal zichtbaar worden welke relaties we aan ons hebben kunnen binden voor projecten dan wel structureel. In 2011 is voortgebouwd op de initiatieven die in 2010 zijn ontwikkeld om de inkomsten structureel te verhogen. Naast de professionalisering van de bestaande strategie van sponsor- en fondsenwerving is de Kunsthal Zaken Kring uitgebouwd van 19 naar 28 leden. Ook werd een Ambassadeursnetwerk opgericht door de Consuls van de Kunsthal, personen met een groot netwerk in het bedrijfsleven die zich actief inzetten voor de Kunsthal. Om voorfinanciering van meerjarige projecten te kunnen waarborgen en met oog op haar twintigjarige bestaan in 2012, gingen zij op zoek naar financiële partners voor de lange termijn. De Kunsthal biedt deze partners aantrekkelijke mogelijkheden, om zich door het tentoonstellingsprogramma te laten inspireren, gebruik te maken van de Kunsthal als ontmoetingsplek en ontvangsten aan te bieden aan hun relaties en potentiële klanten. De Consuls die in 2011 de Kunsthal actief hebben bijgestaan zijn: Peter Drion (partner Advocatenkantoor Van Traa), Lex Geerdes (CEO AON Nederland), Melany van Twuijver (EDBR), en de huidige leden Ellen Meijer (Rabobank) en Raymond Salet (oud-sns Reaal). De leden Jacqueline Veenendaal (Bijenkorf Rotterdam) en Leonard Geluk (Voorzitter CvB ROC Midden Nederland) hebben in 2011 afscheid genomen. In 2011 zijn er twee ambassadeursconvenanten gesloten, met Stichting BOOR en het Albeda College. Dat het niet gelukt is meer partners voor langere termijn aan de Kunsthal te binden, geeft aan hoe lastig de economische tijden zijn en hoe terughoudend bedrijven zijn om zich in deze tijd financieel aan een culturele instelling te binden. Desondanks zullen de Consuls in 2012 met hernieuwde energie hun zoektocht naar structurele ambassadeurs continueren. Het jaar 2011 was een intensief jaar vanwege het grote aantal projecten, de persaandacht, de extra activiteiten, de complexe tentoonstellingen met veel partners en bruikleengevers en niet in de laatste plaats door de maximale inspanning die is geleverd om het jaar financieel goed af te sluiten. Dat we daar niet in geslaagd zijn, is gezien de inzet en het enthousiasme van het team zeer teleurstellend. Daartegenover staan de vele successen en mooie momenten die we in 2011 samen hebben mogen vieren, de goede werksfeer en de enorme professionaliteit die ook dit jaar weer ten volle aangewend is. En de vele hartverwarmende positieve reacties van pers, professionals en publiek op ons programma, de Publieksprijs van de Museumnacht, de sfeervolle en druk bezochte openingen de opening van de Vincent Mentzel tentoonstelling is als absoluut drukst bezochte opening de geschiedenis van de Kunsthal in gegaan, het bezoek van de dochters van Spencer die beiden ver in de tachtig zijn, de enorme toegenomen schare Facebook fans en al die andere bijzondere evenementen hebben bijgedragen aan een mooi Kunsthaljaar. Ik wil het Bestuur bedanken voor de enorme steun die zij mij op veel verschillende terreinen heeft geboden, voor hun tijd, energie en constructieve feedback. Ik wil de voormalige en huidige Consuls bedanken voor hun bijdrage en enthousiasme. Ik dank ook alle verschillende partners, verzamelaars, kunstenaars en fotografen, culturele instellingen en musea, bruikleengevers, gastcuratoren, de gemeente Rotterdam, de openingsgasten, jaarkaarthouders, Zaken Kringleden, gastsprekers en al die anderen voor de fijne samenwerking in En last but not least gaat mijn grote dank uit naar alle medewerkers, suppoosten en stagiaires van de Kunsthal die met hun niet aflatende energie de Kunsthal in keer omgetoverd hebben tot een andere, mooiere, sprankelende, interessante en vreemde wereld. Ik spreek dan ook mijn volle vertrouwen uit in het team en in het programma van 2012 om het laatste jaar van het Cultuurplan positief af te sluiten en ons twintigjarig bestaan op gepaste wijze te vieren. Maart, 2012 Emily Ansenk directeur KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 5

7 2 Bericht van het bestuur Voor wat betreft de kwaliteit, de diversiteit en de uitstraling van de tentoonstellingen van de Kunsthal als ook de inzet en de prestaties van Emily Ansenk en haar team kan dit Bericht van het bestuur moeiteloos voortborduren op het Bericht in het Jaarverslag Maar waar wij toen het besturen van de Kunsthal kwalificeerden als een fascinerend avontuur, moeten we in 2011 vaststellen dat de fascinatie is gebleven maar het avontuur steeds meer is ingehaald door harde werkelijkheid. De harde werkelijkheid is dat inmiddels een fiks aantal jaren de gemeentelijke subsidie niet toereikend is voor de dekking van de vaste lasten van de Kunsthal; dat al die vaste lasten inmiddels voor circa ongedekt zijn en dat dit bedrag vrijwel gelijk is aan het negatieve weerstandsvermogen van de Kunsthal. Bovendien komen er vanuit verschillende gemeentelijke diensten op dit ogenblik geluiden over bezuinigingsmaatregelen die per saldo leiden tot een lastenverzwaring van de Kunsthal. Hier staat tegenover dat dankzij een positieve cash flow en een begroot positief resultaat de Kunsthal het lustrumjaar 2012 op volle kracht vooruit kan. Maar, om ook op de middellange en lange termijn te kunnen overleven is een verhoging van de gemeentesubsidie in de komende cultuurplanperiode met bittere noodzaak. De rek is er dus uit. Het bot is afgekloven. Laat niemand zeggen door dit bericht verrast te zijn. Nolens volens waarschuwen bestuur en directeur al vele jaren dat sprake is van financiële en culturele roofbouw. Slechts met een verhoging van de subsidie met twee ton op jaarbasis zijn wij terug bij de business case van twintig jaar geleden die nog steeds solide blijkt: de Gemeente dekt de vaste lasten en de Kunsthal alle kosten van de programmering en de tentoonstellingen. Voor de Kunsthal is dit laatste de business case van het Cultureel Ondernemerschap anno Zelfs in een periode van economische tegenwind en zwaar weer ziet de Kunsthal voldoende mogelijkheden het bedrijfsleven en andere partners te interesseren voor een kwalitatief hoogstaand programma en voor nieuwe virtuele wegen om het grote publiek te bereiken. Cultureel ondernemers als de Kunsthal weten dat hoge kwaliteit en aansprekende tentoonstellingen (en andere culturele evenementen) goed zijn voor de stad, haar economie en leefklimaat. Onder meer vanwege een gevarieerd en aantrekkelijk cultureel aanbod weet Rotterdam steeds hoger te scoren op de lijstjes van de stedentrips. Daarom loont het als de overheid in cultuur blijft investeren. Alleen bezuinigen betekent kaalslag. Gedurende het verslagjaar heeft het bestuur de directeur, waar mogelijk, gesteund bij haar initiatieven en acties om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. De Kunsthal Zakenkring groeide en de Consuls van de Kunsthal wisten de eerste ambassadeurs voor de Kunsthal te winnen. Ook werd veel tijd en energie gestoken in contacten met potentiële hoofdsponsors KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 6

8 met het oog op een structurele verbetering van het weerstandsvermogen van de Kunsthal. Dit is echter een zaak van lange adem. Gedurende het verslagjaar vergaderde het bestuur vier keer. Daarnaast waren alle bestuursleden ad hoc betrokken of actief bij fondsenwerving of overleg met de gemeente en externe adviseurs. De penningmeester was nauw betrokken bij de financiële kwartaalrapportages en de kasstroomoverzichten. Tevens onderhield hij met de directeur regelmatig contact met de accountant, waarbij ook aandacht werd besteed aan de administratieve organisatie van de Kunsthal. Het bestuur onderschrijft de beginselen van de Cultural Governance Code. Eind 2011 werd besloten het huidige bestuursmodel van de Stichting Kunsthal Rotterdam om te zetten in het Raad van Toezicht model. De hiervoor noodzakelijke aanpassing van de statuten zal in 2012 haar beslag krijgen. Volledigheidshalve wordt vermeld dat het bestuur heeft afgezien van enige vergoeding voor zijn werkzaamheden. In maart 2011 is Nebahat Albayrak officieel aangesteld, als opvolgster van Mariëtte Opstelten-Duthil. Gedurende het verslagjaar nam het bestuur afscheid van mevrouw Petra Zinkweg. In haar plaats werd de heer Vincent Mentzel benoemd. Voorts werd de heer Ben Vree herbenoemd. De inzet en prestaties van Emily Ansenk, de staf en alle andere medewerk(st)ers van de Kunsthal dwingen groot respect af. Het Bestuur (2011) De heer Mr. W.G. van Hassel, voorzitter De heer R.E. Zijderveld, penningmeester De heer B. Vree Mevrouw L.M.T. Boeren De heer P.J.M. Drion Mevrouw drs. P.A. Zinkweg (tot ) Mevrouw N. Albayrak (per ) De heer V.S. Mentzel (per ) KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 7

9 3 Kunsthal Zaken Kring Op dinsdag 9 maart 2010 lanceerde de Kunsthal Rotterdam in samenwerking met ondernemersvereniging VNO-NCW Rotterdam, Werkgevers Drechtsteden en VNO-NCW Delft haar eigen businessclub: de Kunsthal Zaken Kring. In aanwezigheid van ruim 180 geïnteresseerden gaven Emily Ansenk en Ben Vree (bestuurslid Stichting Kunsthal Rotterdam en voormalig CEO Smit Internationale) het officiële startsein. De Kunsthal Zaken Kring is een laagdrempelig netwerk voor ondernemers om elkaar in kunstzinnige sfeer - zonder hoogdravend te zijn - te ontmoeten. Het leggen van verbindingen tussen kunst en zaken, visie en inspiratie staat centraal. Tweejaarlijks vinden er bijeenkomsten plaats met een inspirerend programma waarbij een ondernemer, kunstenaar, trendwatcher of andere creatieveling als spreker wordt uitgenodigd in combinatie met een bezoek aan een van de hoofdtentoonstellingen. Daarnaast genieten leden van de Zaken Kring exclusieve voordelen en speciale aanbiedingen voor hun relaties. KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 8

10 De Kunsthal zet de Zaken Kring in als een van de middelen om haar financiële positie te versterken. Met de Kunsthal Zaken Kring richt de Kunsthal zich hoofdzakelijk op het MKB naast de usual suspects van grote bedrijven. De gezamenlijke bijdrage van de zakelijke club wordt gebruikt voor de (voor)financiering van een van de hoofdtentoonstellingen per jaar. In 2010 was dit de tentoonstelling Edvard Munch en in 2011 was dit de grote najaarstentoonstelling Sir Stanley Spencer. Schilderkunst tussen hemel en aarde. De kosten voor het lidmaatschap bedroegen in 2011: ,-. De Kunsthal Zaken Kring telde in leden, afkomstig uit zeer diverse branches. In 2011 is dit aantal gegroeid naar 28 leden. Het streven is om dit aantal uiteindelijk te laten groeien naar 40 leden. De tweede Kunsthal Zaken Kring bijeenkomst vond plaats op 8 december 2010 in samenwerking met de WTC Club Rotterdam. Erik Breen, hoofd Verantwoord Beleggen bij Robeco was deze avond de gastspreker en de aanwezigen bezochten na afloop de Munch tentoonstelling. In 2011 heeft Coen van Oostrom, CEO OVG tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 23 maart gesproken voor een volle zaal, met de nadruk op sustainable bouwen. Aansluitend bezochten de aanwezigen de tentoonstelling I promise to love you. Caldic Collectie. En in het najaar was op 13 december Victor van der Chijs, zakelijk directeur van OMA de gastspreker. Een entre-acte van een kunstenaars duo dat op ludieke wijze fortune cookies uitdeelde was onderdeel van het kunstprogramma, evenals het bezoek aan de Stanley Spencer tentoonstelling. In 2011 waren de volgende ondernemers en ondernemingen lid van de Kunsthal Zaken Kring: Kneppelhout & Korthals Advocaten Value Positioning counsel ABN AMRO Zicht online Buro voor de Boeg MediaCenter Rotterdam Poortershaven Industriële Mineralen Flex/theINNOVATIONLAB Maasmond de Reputatiegroep Strategy on Demand Smit Internationale SV Interieurgroep Van Oord Anthony Veder HAL Investments Toptrail E.W. Wentges La Red Elburg Consultancy Havenbedrijf Rotterdam Laurens Groep B.V. Teldesign ING Vesteda Bart Projects PwC Robeco Iva Groep KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 9

11 4 aandacht De cover van menig tijdschrift en krant, NOS Journaal (radio en website), De Wereld Draait Door, Koffietijd, Opium, Avro s Kunstuur, Art to See, paginagrote artikelen in landelijke dagbladen, huis-aan-huisbladen, schoolkranten, de internationale vakpers waaronder Frieze.com, Art Newspaper, Arts Magazine, Art-Das Kunstmagazin en talrijke online uitingen (inter)nationaal: de Kunsthal was gedurende 2011 alom aanwezig in de media. Het zou de moeite lonen deze aandacht over de Kunsthal en daarmee de positieve berichtgeving over Rotterdam te kapitaliseren. De hoge attentiewaarde van de evenementen in de Kunsthal laten zich eenvoudig vertalen naar artikelen en televisieitems. Het gemak waarmee de Kunsthal op deze wijze bijdraagt om Rotterdam een attractief imago te verschaffen, is van onschatbare waarde voor de stad. De Kunsthal bepaalt, samen met bijvoorbeeld Museum Boijmans Van Beuningen, het International Film Festival Rotterdam, De Doelen, het Luxor en de Schouwburg, in belangrijke mate het culturele profiel van deze stad. Bij de verdere ontwikkeling van Rotterdam als cultuurtoeristische bestemming is een vitale rol voor de grote instellingen onontbeerlijk. De Kunsthal vervult die rol met verve. Als bestuurslid Stichting Museumpark Rotterdam en lid van het Bestuur van de Regieraad Hoboken en Masterplan Westzeedijk speelt de directeur van de Kunsthal mede een belangrijke rol in de ontwikkeling van Rotterdam op cultureel en (inter)nationaal niveau. KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 10

12 Exposure in print In de Nederlandse reguliere media (dag-, weeken maandbladen) werden gedurende 2011 maar liefst 625 artikelen geschreven over de Kunsthal Rotterdam, waarbij de artikelen uit magazines in totaal 1169 pagina s besloegen. Onze knipseldienst oogstte gedurende het jaar gemiddeld twee artikelen per dag, zonder uitzondering positieve berichtgeving. Hierbij zijn niet meegeteld: agendavermeldingen, online vermeldingen (google hits), artikelen in kunstmagazines, vakbladen, special interestbladen en controlled circulation of sponsored magazines. Buitenlandse bladen zijn evenmin meegeteld. Kenmerkend is dat de aandacht in printmedia ten aanzien van voorgaande jaren enigszins daalt. Daar staat tegenover dat de zichtbaarheid online via websites, blogs en social media enorm is gestegen. Deze ontwikkeling zal zich naar verwachting voortzetten. Hierover leest u meer in Kunsthal online (hoofdstuk 13). De exposure die de Kunsthal hiermee jaar na jaar voor de stad Rotterdam genereert, is moeilijk te meten, maar van onschatbare waarde. Naast deze free publicity zorgde de Kunsthal met landelijke affichecampagnes, folders, direct mail en advertenties voor de juiste aandacht voor de verschillende evenementen. KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 11

13 5 bezoekers Bezoekers van de Kunsthal komen uit het hele land. Maar liefst 70% komt van buiten de regio. Het aantal bezoekers uit de regio en uit Rotterdam is in 2011 hoger dan andere jaren. En 16% van de bezoekers in 2011 is jonger dan 26 jaar. Het programma van de Kunsthal wordt telkens met mooie cijfers gewaardeerd, gemiddeld over 2011 met een rapportcijfer 7,5. Van de bezoekers in 2011 is 72% al eerder in de Kunsthal geweest, dus 28% van het aantal bezoekers bezocht in 2011 de Kunsthal voor de eerste keer. Dit percentage hangt vaak samen met de onderwerpen die op dat moment getoond werden. De hoofdtentoonstellingen in het voorjaar trokken iets meer herhalingsbezoekers. In het najaar trok de familietentoonstelling Mummies! weer 30% nieuw publiek. Wij kennen ons publiek (en het publiek kent ons). Een actueel en verrassend programma zorgt keer op keer voor ruime publicitaire aandacht, lokaal, nationaal en internationaal. Alleen al het NOS Journaal besteedde vanaf de opening in 1992 meer dan 58 keer aandacht aan de Kunsthal. Naast reguliere dag- en weekbladen besteedden uiteenlopende media aandacht aan de Kunsthal. De Kunsthal hanteert een intensieve persbenadering, aangevuld met gerichte campagnes, directmail, kortingsacties en op maat gemaakte arrangementen voor het onderwijs, buitenlandse bezoekers of andere doelgroepen. NIEUW PUBLIEK De Kunsthal slaagt erin om jaar na jaar een nieuw, deels jong, deels publiek met een dubbele culturele achtergrond aan zich te binden. Het is onze opvatting ook nieuw publiek te interesseren voor het reguliere programma, zeker wanneer dat zo laagdrempelig en gevarieerd is als dat van de Kunsthal. Door veel aandacht te besteden aan het aantrekken van scholen, het publiek van de toekomst, wordt zo vanzelf een relevant aantal allochtonen bereikt. Van de museale instellingen in Rotterdam staat de Kunsthal op de eerste plaats als best bezochte instelling door individuele bezoekers met een Cultuurkaart (onder de 18 jaar). Bij de Cultuurkaartbestedingen vanuit scholen staat de Kunsthal bij musea in Rotterdam op de tweede plaats. Het beleid van de Kunsthal wordt ondersteund door de uitkomsten van de publieksonderzoeken. Kunsthaljaarkaart In de Kunsthal is de Museumkaart, die wordt uitgegeven door de Stichting Museumkaart en gratis entree biedt aan circa 400 musea in Nederland, niet geldig. Reden daarvoor is dat de Kunsthal geen museum is, en door invoering van de Museumkaart teveel inkomsten zou derven uit entreegelden. Om het publiek tegemoet te komen met een kortingskaart biedt de Kunsthal voor bezoekers de Kunsthaljaarkaart aan. Daarnaast wordt regionaal sinds 2011 intensiever samengewerkt met de Stichting Rotterdampas. KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 12

14 Bezoekcijfers per maand: Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal De Kunsthaljaarkaart overstijgt louter de functie als middel tot gratis entree, maar is tevens een manier voor bezoekers om de Kunsthal te steunen. De belangrijkste doelgroep voor de Kunsthaljaarkaart is de reguliere Kunsthalbezoeker. Om het contact met de jaarkaarthouders te bestendigen en te ontwikkelen is er een panel samengesteld dat minstens één keer per jaar bijeen komt om feedback te geven op de te varen koers en mee te denken over gerichte Kunsthaljaarkaarthoudersacties. Sinds de invoering van de hernieuwde Kunsthaljaarkaart, die naast een individuele kaart ook partnerjaarkaart en de gezinsjaarkaart mogelijk maakt, is de aanschaf van deze kaart na een stijging in 2010 het afgelopen jaar gedaald. Dit kan te maken hebben met de samenwerking die in 2011 met de Stichting Rotterdampas is aangegaan. Naast gratis entree biedt de Kunsthal haar jaarkaarthouders extra voordelen. Afgelopen jaar kon de Kunsthaljaarkaarthouder met korting naar het concert Bach volgens Mozart uitgevoerd door het internationaal bekende Akademie für Alte Musik Berlin met sopraan Annette Dasch en bariton Daniel Schutzenhard op zaterdag 10 december in de grote zaal van Concertgebouw De Doelen. Daarnaast konden Kunsthaljaarkaarthouders gratis de CD Armida van Annette Dasch bestellen, een prachtige opname van deze topsopraan met het Bayerische Kammerphilharmonie onder leiding van David Syrus. Op 8 december vond het derde Kunsthaljaarkaarthoudersevenement plaats met een exclusief programma waaronder een lezing door dr. Alied Ottevanger, gastcurator en auteur van de catalogus, over het werk en leven van Stanley Spencer. Van dit aanbod maakten 103 mensen gebruik. RotterdamPas De Kunsthal geeft al jaren korting op de toegangsprijs voor Rotterdampashouders aan de hand van actuele aanbiedingen in het Rotterdampas Magazine. Onder Rotterdampashouders is de Kunsthal een favoriete locatie. In 2011 is een pilot gestart om in samenwerking met de Stichting Rotterdampas bezoekers met een Rotterdampas eenmalig op jaarbasis vanaf 1 maart gratis toegang te bieden. Daarnaast was het mogelijk om eenmalig per jaar een introducé gratis mee te nemen. Hiermee komt de Kunsthal tegemoet KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 13

15 aan haar doelstelling om ook publiek met een kleine beurs te trekken en tegelijkertijd meer en nieuw bezoek te stimuleren. Deze pilot heeft in 2011 geresulteerd in een stijging van het aantal Rotterdampashouders (en dus regionale bezoekers) aan de kassa met 65%. Bijna Rotterdampashouders bezochten de Kunsthal het afgelopen jaar. Deze stijging en het enthousiasme van Rotterdampashouders voor het programma van de Kunsthal heeft ertoe geleid dat de Kunsthal vanaf 2012 onbeperkt gratis entree aanbiedt voor Rotterdampashouders. Dit aanbod is alleen mogelijk doordat de Stichting Rotterdampas de gederfde inkomsten voor 50% vergoedt. De verkoop van de Kunsthaljaarkaart heeft, zoals enigszins was verwacht in 2011, een daling van 30% gehad door de nieuwe regeling met de Rotterdampas. In 2012 zal de Kunsthaljaarkaart opnieuw geprofileerd en gepromoot worden en meer exclusieve voordelen bieden om de concurrentiepositie ten opzichte van de Rotterdampas te versterken. PUBLIEKSONDERZOEK Uit de publieksonderzoeken die de Kunsthal afneemt, komt een duidelijk beeld naar voren wie de bezoekers van de Kunsthal zijn, wat de gemiddelde besteding is, wat het mediagebruik is en of er in Rotterdam een combinatiebezoek wordt afgelegd aan een andere attractie. De Kunsthal beschikt jaarlijks over actuele gegevens. Mede op grond van deze informatie wordt de publieksbenadering voortdurend bepaald en aangescherpt. Uit het publieksonderzoek dat tweemaal in 2011 is gehouden, springen twee ontwikkelingen eruit. Het regionale bezoek is ten aanzien van voorgaande jaren gestegen. De nieuwe samenwerking met Stichting Rotterdampas heeft daar zeker toe bijgedragen. Daarnaast komen de nieuwsbrief en sociale media als nieuwe informatiebronnen voor bezoekers duidelijk naar voren. Om meer informatie te genereren over de beleving van het bezoek aan de Kunsthal - het gebouw, het programma en het serviceniveau - zijn in de publieksonderzoeken meer vragen opgenomen. Daaruit blijkt onder meer dat de inhoudelijke tentoonstellingen goed scoren, en dat gebrek aan parkeerruimte en de hoogte van de entreeprijs een laag rapportcijfer krijgen. Zie hoofdstuk 19 voor de resultaten van de publieksonderzoeken. CRM Systeem In het najaar is de communicatie-afdeling van start gegaan met het opstarten en invoeren van een CRM-systeem, met als doel het relatiebeheer en de NAW-gegevens van onze bezoekers, nieuwe doelgroepen, jaarkaarthouders, relaties, sponsors en andere partners intern te centraliseren en beter te kunnen beheren. Voor de marketing en communicatie van het tentoonstellingsprogramma, aantrekken van nieuw publiek en up-to-date houden van adressen voor diverse mailingen is een uniform databasesysteem waar de gehele staf van de Kunsthal mee kan werken onontbeerlijk. De implementatie van het CRM systeem vergt tijd en aandacht en zal medio 2012 volledig operationeel zijn. KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 14

16 AANTAL MAAND KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 15

17 6 samenwerking Het maken van tentoonstellingen is een proces waarbij veelvuldig wordt samengewerkt met tal van uiteenlopende partners uit binnen- en buitenland. De Kunsthal heeft vanaf de beginperiode een groei doorgemaakt die ieder jaar opnieuw resulteert in een groot aantal nieuwe contacten. De samenwerking met collega-instellingen is ook in 2011 verder uitgebouwd en geïntensiveerd. Regionaal/lokaal De samenwerking op lokaal niveau manifesteert zich o.a. in deelname aan diverse overlegpodia, structureel en ad hoc, waaronder het Directeurenoverleg en het Stichting Museumparkoverleg. Ook hier geldt: de Kunsthal is een Rotterdamse instelling met een landelijke uitstraling en internationale ambitie. De deelname aan lokale en landelijke initiatieven legt een relatief zware claim op de artistieke staf van de Kunsthal, die slechts uit een handvol personen bestaat. Festivals De Kunsthal sluit waar mogelijk aan bij andere culturele evenementen in de stad. Naast deelname aan de Museumnacht was de Kunsthal tijdens de Rotterdamse Operadagen een van de satelietlocaties en tijdens North Sea Jazz Round Town speelde Nassan Silva Lopes met de band van Manuel di Candinho in het Kunsthalcafé. De Kunsthal werkte samen met het festival Wereld van Witte de With in de programmering van Kunsthal Light, waarvoor de Spaanse kunstenaar Nacho Simal was uitgenodigd om een muurschildering te maken in de Etalage van de Kunsthal. Voor deze evenementen maakt de Kunsthal extra promotie op haar website en via persberichten. In september heeft de traditionele UITmarkt plaats gemaakt voor het festival 24 UUR Cultuur geïnitieerd door Rotterdam Festivals. De Kunsthal heeft aan dit evenement niet deelgenomen vanwege de opzet van het evenement. Door het verzoek extra randprogramma en gratis entree voor bezoekers aan te bieden zonder financiële bijdrage vanuit Rotterdam Festivals legde 24 UUR Cultuur financieel en in mankracht een te grote druk op de organisatie. (Inter)nationaal De Kunsthal heeft in 2011 prestigieuze internationale kunsttentoonstellingen gepresenteerd en zal dat in de komende jaren continueren: de internationale collectie van de vermaarde verzamelaar Joop van Caldenborgh en de internationale samenwerkingsproductie Sir Stanley Spencer in nauwe samenwerking met Tate Britain en de Stanley Spencer Gallery en bijna veertig Britse musea en particulieren die heeft geleid tot een enorm toegenomen netwerk in Engeland, zijn daarvan de belangrijkste. Daarnaast werkte de Kunsthal samen met het Vitra Museum in Weil-am-Rhein, met de Japanse fotograaf Kosuke Okahara en de Japanse kunstenaar Ayako Rokkaku in samenwerking met de internationale kunsthandelaar Nico Delaive, met Galerie Michael Haas in Berlijn, met de Barbican Centre in Londen en de Moravska galerie in Brno. Vele particuliere verzamelaars uit binnen- en buitenland hebben bruiklenen aan de Kunsthal toegezegd. Op nationaal niveau is nauw samengewerkt met Schunck* Heerlen en met talrijke particulieren voor de werken van Aad de Haas. Ook bij de tentoonstellingen van de Nederlandse schilders Wim Oepts en Philip Akkerman zijn veel enthousiaste particuliere bruikleengevers betrokken geweest. Een overzicht van alle bruikleengevers, in 2011 waren dat er meer dan honderd, is uiteengezet in hoofdstuk 18. KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 16

18 Uit het uitgebreide internationale netwerk dat immer wordt aangevuld met nieuwe partners, komen voortdurend nieuwe proposities. De Kunsthal werkt enerzijds aan het bestendigen en uitbreiden van een internationaal netwerk van gelijksoortige kunsthallen en instellingen die evenzeer geïnteresseerd zijn in (het overnemen van) reizende tentoonstellingen, als aan het onderhouden van museale contacten die geïnteresseerd zijn delen van hun collectie elders te tonen, in de meeste gevallen ondersteund door nieuw onderzoek en bekeken vanuit nieuwe invalshoeken. Vergeten collecties in de kelders van musea, in de vergetelheid geraakte kunstenaars, onverwachte thematentoonstellingen, nog niet eerder vertoond werk op papier, stichtingen die een nalatenschap beheren, maar ook maatschappelijk relevante onderwerpen: het zijn allemaal bronnen die kunnen leiden tot tentoonstellingen in de Kunsthal. Activiteiten Om de relatie met de stad Rotterdam te benadrukken en zoveel mogelijk Rotterdammers bij de Kunsthal te betrekken, werden ook in 2011 reguliere kortingsacties gehouden met o.a. De Havenloods, de RotterdamPas, het Rotterdamse Jeugdvakantiepaspoort en de Euromast. Met onder andere Hotel New York, Bilderberg Park Hotel, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam Festivals, Rotterdam Marketing, het Rotterdams Philharmonisch en Scapino Ballet wordt samengewerkt op het gebied van publieksbenadering. De Kunsthal nam in de elfde editie wederom deel aan de Rotterdamse Museumnacht en voor de vierde keer was de Kunsthal present bij de Amsterdamse Uitmarkt op initiatief van de BankGiro Loterij. Landelijke en regionale publieksacties Met lezers, klanten, bezoekers, medewerkers van o.a.: Art Rotterdam, IFFR, North Sea Jazz Festival, Dag van de Dialoog, Niemand Minder Festival, BCA, BankGiro Loterij, Marktplaats, VPRO Gids, Atelier, COLLECT, Coolpolitics, CJP Magazine, Spoor Magazine, Tableau Fine Arts Magazine, SKVR, SRC Reizen, JeugdvakantiePaspoort, NRC Handelsblad, Avrobode, Avro s Kunst en Cultuur Magazine, Rotterdampas, De Havenloods en de Euromast. KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 17

19 7 educatie & nieuw publiek In 2011 wist de Kunsthal opnieuw met een mix van hoge en lage cultuur in combinatie met laagdrempeligheid veel publiek te trekken. Als jongste van de grote kunstinstellingen is de Kunsthal uitgegroeid tot een van de drukst bezochte van ons land met niet alleen een omvangrijk, maar vooral een breed samengesteld publiek: jongeren, kinderen en nieuwkomers, maar ook mensen die denken alles al gezien te hebben, van jong tot oud. Bijna bezoekers waren in 2011 onder de 26 jaar en ruim scholieren bezochten in schoolverband tentoonstellingen in de Kunsthal. KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 18

20 De Kunsthal biedt bezoekers tentoonstellingen en educatieve programma s die informeren, inspireren en verwonderen. Het programma biedt altijd mogelijkheden voor ontdekking, aandachtig kijken, plezier hebben en stimuleert kritisch denken. De bijdrage van het VSBfonds heeft verdieping gebracht in het programma en maakte het in 2011 mogelijk om concreet te werken aan een nog intensievere publieksbegeleiding en aan het bereiken van nieuw publiek. Het streven van de Kunsthal is haar bewezen succesvolle groei te bestendigen en het programma inhoudelijk structureel op een hoger plan te brengen. Educatie en publieksbenadering hebben voortdurend prioriteit. Dit alles om in de toekomst nieuw en meer publiek te trekken en een steeds rijkere en prikkelender leeromgeving te bieden. Educatie voor het onderwijs De Kunsthal wil zoveel mogelijk schoolkinderen op een inspirerende manier laten kennismaken met de inhoud van de tentoonstellingen. Het educatieve programma sluit daarom aan op de belevingswereld, het cognitief ontwikkelingsstadium van de leeftijdsgroep en op de kerndoelen van het onderwijs. Het onderwijs wordt voornamelijk bediend met minimaal twee grootschalige tentoonstellingen per jaar. De Kunsthal heeft hier in het verleden uitstekende ervaringen mee opgedaan. Tentoonstellingen als Edvard Munch en het afgelopen jaar Mummies! Het ontrafelde geheim zijn hier voorbeelden van. Bij deze omvangrijke tentoonstellingen worden kijkwijzers samengesteld voor leerlingen en lesbrieven die dienen als docentenhandleiding. Om een juiste afstemming tussen Kunsthal en onderwijs te realiseren spelen docenten vanaf het eerste moment een belangrijke rol in de ontwikkeling van het programma. Zo is er een actieve klankbordgroep van docenten en organiseert de Kunsthal twee keer per jaar een docentendag, dit jaar respectievelijk op de woensdagmiddagen op 9 maart en 5 oktober. De tentoonstellingsmaker gaf een lezing over de tentoonstelling, de educatief medewerker verstrekte extra informatie over het educatieve materiaal en de docenten konden de tentoonstellingen gratis bekijken. Twee keer per jaar, in januari en september worden vijfduizend docenten via de post geïnformeerd over de tentoonstellingen en educatieve activiteiten in de Kunsthal. Voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs worden educatieve projecten georganiseerd in samenwerking met partners als de SKVR en Digital Playground. In het voorjaar werden de tentoonstellingen Edvard Munch en I promise to love you goed bezocht door het onderwijs. Bij beide tentoonstellingen zijn kijkwijzers gemaakt waardoor leerlingen gericht KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 19

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2014 Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 2 De bezoekers Met een top aantal bezoekers, een spectaculair vormgegeven

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

...en word partner van SPORTNEXT!

...en word partner van SPORTNEXT! Maak deel uit van de innovatieve en betrokken sportmarketingcommunity... 1...en word partner van SPORTNEXT! SPORTNEXT is een initiatief van: SPORTNEXT De sportmarketing community 2 Lange tijd moesten de

Nadere informatie

Van Gogh Museum Amsterdam. Best Practice ledenbijeenkomst PML november 2011 Oukje Schepens Sr. Account Manager Events

Van Gogh Museum Amsterdam. Best Practice ledenbijeenkomst PML november 2011 Oukje Schepens Sr. Account Manager Events Van Gogh Museum Amsterdam Best Practice ledenbijeenkomst PML november 2011 Oukje Schepens Sr. Account Manager Events 1 Casus: 35 Jaar Sesamstraat Maandag 14 november 2011 2 Opdrachtgever Linden & Barbosa

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2 e seizoen 2015 2016 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door Stichting Talentenloods in Dekker s

Nadere informatie

Events en nieuw publiek

Events en nieuw publiek Jaarverslag Kunsthal http://jaarverslag.kunsthal.nl Events en nieuw publiek Vier het nieuwe jaar 17 januari 2016 Vier het nieuwe jaar in de Kunsthal. In 2016 hebben bezoekers geen last van de januari-kou!

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

BEGROTING EN DEKKINGSPLAN STICHTING FUNDAMENT Periode (incl. BTW)

BEGROTING EN DEKKINGSPLAN STICHTING FUNDAMENT Periode (incl. BTW) BEGROTING EN DEKKINGSPLAN STICHTING FUNDAMENT Periode 2016-2019 01.06.2016 (incl. BTW) KOSTEN Bijdrage Brabant C 2016* 2017 2018 2019 Organisatiekosten Personeelskosten * Vergoeding medewerkers 115.700

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Sprekende Portretten Sprekende Portretten Jacob Cuyp, Michiel Pompe van Slingelandt, 1649 Primair Onderwijs Groep 4 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling programma..

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

STICHTING SPONSORFONDS ROTTERDAMSE SCHOUWBURG

STICHTING SPONSORFONDS ROTTERDAMSE SCHOUWBURG STICHTING SPONSORFONDS ROTTERDAMSE SCHOUWBURG INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 1 Bestuursverslag 3 Rapport 1 Algemene opmerkingen 5 2 Goedkeuring jaarrekening voorgaand boekjaar 5 3 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Groep 7-8 Maak Mee Primair Onderwijs

Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Groep 7-8 Maak Mee Primair Onderwijs Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Groep 7-8 Maak Mee Primair Onderwijs BESTE LEERKRACHT Graag informeren wij u over het project Maak Mee waaraan uw school binnenkort mee doet. In dit document vindt

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe tging 12 resentatie meerjarenplan 18 iiii111111111ilt 11111111, 1 ne e. campabne mee op landelijke pub Save, A-Nexe, NDiate).

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018.

letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018. letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018. Tien dagen lang wordt heel Nederland ondergedompeld in letter events: er zijn projecten, lezingen, workshops

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Zes segmenten in donateurs van goede doelen

Zes segmenten in donateurs van goede doelen Zes segmenten in donateurs van goede doelen September 2012 Voor u ligt de whitepaper Zes segmenten in donateurs van goede doelen. Het gehele rapport is alleen op aanvraag in te zien. Het onderzoek is een

Nadere informatie

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Het Zeeuws Museum verbindt nieuwe generaties met het erfgoed van Zeeland. De collectie en de Zeeuwse cultuur bieden op verschillende niveaus aanknopingspunten aan huidige

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS BELEIDSPLAN & ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS 2015-2017 versie: 30 maart 2015 INHOUD I Doel van de stichting.. 3 II Korte voorgeschiedenis.. 3 2.1 Nulde seizoen 2013-2014 3 III Actuele beleid en

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle groepen 9 3 Kunsteducatieproject voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

SUCCES 6.000 AMBITIEUZE ONDERNEMERS EN DGA S, 1.000.000 ZAKELIJKE LEZERS 313.000 DECISION MAKERS. ONTMOET BEREIK 2 7, 2 8 E N 2 9 M A A R T 2 0 0 7

SUCCES 6.000 AMBITIEUZE ONDERNEMERS EN DGA S, 1.000.000 ZAKELIJKE LEZERS 313.000 DECISION MAKERS. ONTMOET BEREIK 2 7, 2 8 E N 2 9 M A A R T 2 0 0 7 W E E K VA N D E O N D E R N E M E R 2 0 0 7 2 7, 2 8 E N 2 9 M A A R T 2 0 0 7 JAARBEURS UTRECHT SUCCES ONTMOET 6.0 6. 6.000 AMBITIEUZE ONDERNEMERS EN DGA S, BEREIK 00 1.000.000 ZAKELIJKE LEZERS EN 313

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Presentatie Peet van de Wiel & Ignas van Schaick

Presentatie Peet van de Wiel & Ignas van Schaick Presentatie Peet van de Wiel & Ignas van Schaick Peet van de Wiel (Podium) Ignas van Schaick (EMS FILMS) Trailer De Nieuwe Wildernis De Nieuwe Wildernis, het merk De waarde en de impact van het medium

Nadere informatie

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2014 Pagina 1 / 8

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2014 Pagina 1 / 8 Pagina 1 / 8 Pagina 2 / 8 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Personalia... 3 Stichting Alblasconcerten... 3 Bestuur... 3 Sponsoren... 3 De Stichting Alblasconcerten in 2014... 4 Activiteiten... 6 Financiële

Nadere informatie

Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013. ontmoeten inspireren co-creëren

Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013. ontmoeten inspireren co-creëren Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013 ontmoeten inspireren co-creëren Dagelijks contact met voorschrijvers en opdrachtgevers Materia brengt u in contact

Nadere informatie

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad 2017-2020 16 juni 2016 Femke Smeets Hoofd educatie SCHUNCK* Wat is SCHUNCK*? We schakelen over naar de film > SCHUNCK*

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle groepen 9 3 Kunsteducatieproject voor

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016 Cultuur in het Groen Stichting Promotie Groen Midden-Delfland Jaarverslag 2016 Inleiding De stichting Promotie Groen Midden-Delfland is in 2010 opgericht en beschikt sinds 2011 over een ANBI-status. Doel

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8 Docentenhandleiding Educatieprogramma Schilderspraktijken Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851 Primair Onderwijs groep 7 en 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

facebook nederland engagement de likes voorbij najaar 2012

facebook nederland engagement de likes voorbij najaar 2012 facebook engagement nederland najaar 2012 de likes voorbij Facebook Engagement binnen Nederland Veel marketeers denken dat het aantal fans dat een Facebook pagina heeft gelijk is aan het bereik van een

Nadere informatie

Jaaroverzicht Hoensbroekse Amateurkunst HAK 2015.

Jaaroverzicht Hoensbroekse Amateurkunst HAK 2015. Jaaroverzicht Hoensbroekse Amateurkunst HAK 2015. Visie HAK gelooft in een duurzame gemeenschappelijke artistieke kracht en de kwaliteiten van mensen uit Hoensbroek bij de vorming van gemeenschapszin in

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700?

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700? Culemborg 700 Op naar een mooi feestjaar, met een beheerst financieel verloop! Versie van 14 juli 2017 Met dit document zet de Stichting Culemborg 700 (C700) de belangrijkste financieel-organisatorische

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Kennismakingsgids 2012 Dit is ZEF Magazine! ZEF Magazine is een online magazine voor jonge mensen die wonen in Limburg. ZEF draait niet alleen om nieuwtjes

Nadere informatie

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas.

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Inleiding Sinds de opening van Het Dordts Patriciërshuis in 2011 is er gezocht naar passende activiteiten om naast de reguliere

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Help Pake en Beppe de vakantie door

Help Pake en Beppe de vakantie door Bijlage 1 Help Pake en Beppe de vakantie door Organisator: Museumfederatie Fryslân, zij doen dit in samenspraak met musea, archieven en theaters in Friesland. Subsidiënt: Provincie Fryslân. Uitleg over

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Karakter

Stichting Vrienden van Karakter Stichting Vrienden van Karakter Jaarverslag 2014 Bestuursleden Vrienden van Karakter: dhr. drs. M. Krijgsheld dhr. P. Niesink mw. M. Verhoeven mw. drs. C. van Zijp Contactpersonen Karakter: mw. drs. B.

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ Bent u ondernemer en hebt u hart voor makelaardij? Dan is HouseHunting op zoek naar u! Voor uitbreiding van onze snel groeiende franchiseketen

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Kijk je rijk. Primair Onderwijs groep 5 en 6

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Kijk je rijk. Primair Onderwijs groep 5 en 6 Docentenhandleiding Educatieprogramma Kijk je rijk Primair Onderwijs groep 5 en 6 Inhoud Het Dordrechts Museum p.3 Algemene doelstelling programma p.3 Aansluiting bij kerndoelen p.3 Programma Kijk je rijk

Nadere informatie

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren.

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. ANGRY De verbeelding van de radicaal Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. Jasper Groen, Jeffrey, 2008 Paradox, het Nederlands

Nadere informatie

Stichting Sieradencollecties Pagina 1 van 10 Jaarrekening Stichting Sieradencollecties Jaarrekening 2015

Stichting Sieradencollecties Pagina 1 van 10 Jaarrekening Stichting Sieradencollecties Jaarrekening 2015 Stichting Sieradencollecties Pagina 1 van 10 Stichting Sieradencollecties Stichting Sieradencollecties Pagina 2 van 10 Inhoud Inleiding Activiteiten in 2014 / 2015 Grondslagen voor de waardering van activa,

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof JAARVERSLAG Uitgever: Stichting Hart op Weg Drukker: Fotograaf: Vormgeving: Tekstschrijver: G. van der Schoot en A. Verhoof A. Verhoof A. Verhoof Titel: Jaarverslag Naam: Stichting Hart op Weg Jaar: 2015

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities.

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. N e e r, 2 6 m e i 2 0 1 0 Visie & Beleid Beste lezer, Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. Indien u opmerkingen, suggesties of vragen heeft, laat ons dit weten.

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

1.1. Onze missie is: werken aan het normaliseren van hiv door het stigma aan te pakken.

1.1. Onze missie is: werken aan het normaliseren van hiv door het stigma aan te pakken. BELEIDSKADER 2015-2019 STICHTING HELLO GORGEOUS Titel: Doe normaal over hiv! Inleiding In Nederland leven naar schatting 25.000 mensen met hiv, waarvan 6.000 niet op de hoogte zijn van hun hiv-status.

Nadere informatie

Uit het beleidsplan van de Stichting:

Uit het beleidsplan van de Stichting: Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld

Nadere informatie

Stichting Rotterdamse Autisten Soos

Stichting Rotterdamse Autisten Soos Beleidsplan Stichting Rotterdamse Autisten Soos Mei 2016 De Wilgen 8 2661 BD Bergschenhoek 010-5216450 ras.soos010@gmail.com website: www.rassoos.nl - Rek.nr.: NL71 RABO 0170 7195 53 KvK 24288493 Beleidsplan

Nadere informatie

Factsheet over het educatieve aanbod

Factsheet over het educatieve aanbod De tentoonstelling in het Solomon R. Guggenheim Museum in New York, in 2012 Photo: David Heald Factsheet over het educatieve aanbod De tentoonstelling in het Cobra Museum Het Cobra Museum brengt van 5

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Met blingbling het verleden in' horende bij de tentoonstelling Het oudste goud van de wereld. Schatten uit Varna. Primair Onderwijs groep 6 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog.

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Nieuwsbrief Amersfoort in Dialoog Editie: december 2015 Terugblik Dag(en) van de Dialoog 2015 Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Het

Nadere informatie

Advertentietarieven International Film Festival Rotterdam. Het festival in cijfers IFFR 2015

Advertentietarieven International Film Festival Rotterdam. Het festival in cijfers IFFR 2015 Advertentietarieven International Film Festival Rotterdam Het festival in cijfers IFFR 2015 International Film Festival Rotterdam (IFFR) is het grootste filmfestival van Nederland dat dankzij het brede

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 1. Algemeen Het scheepvaartmuseum in Amsterdam is het belangrijkste maritieme museum van Nederland. Het is gevestigd in s Lands

Nadere informatie

BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE MISSIE STRATEGIE

BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE MISSIE STRATEGIE BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE MISSIE STRATEGIE BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE Beeldende kunst heeft een grote toegevoegde waarde voor de samenleving. Door het kennisnemen van kunst kunnen mensen verrast

Nadere informatie

HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER

HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER Tien visies voor cultureel ondernemerschap in kleine en middelgrote musea Introductie Cultureel ondernemerschap: er is ondertussen al veel over

Nadere informatie

A P R I L 2 0 1 4. Beste nieuwsbrieflezers,

A P R I L 2 0 1 4. Beste nieuwsbrieflezers, A P R I L 2 0 1 4 Beste nieuwsbrieflezers, Het is alweer volop voorjaar en het Cucu bestuur zit vol goede energie! We hebben begin dit jaar uitgebreide rapportages ontvangen, met positieve informatie over

Nadere informatie