jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3"

Transcriptie

1 jaarverslag 2011 KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3

2 inhoud Jaarverslag De Kunsthal Rotterdam: een uniek instituut in Nederland p 2 2 Bericht van het Bestuur p 6 3 Kunsthal Zaken Kring p 8 4 aandacht p 10 5 Bezoekers p 12 6 samenwerking p 16 7 educatie & Nieuw publiek p 18 8 Tentoonstellingen & Evenementen p 24 9 activiteitenoverzicht p Tentoonstellingsoverzicht p extra Extra!!! p art & Drinks after Work p Kunsthal online p gebouw p Museumpark p Personeel & Organisatie p veiligheid / beveiliging p Bruikleengevers p Publieksonderzoek p Kengetallen p Colofon p 88 Rapport inzage Jaarstukken 2011 KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 1

3 1 De Kunsthal Rotterdam: een uniek instituut in Nederland De Kunsthal is géén museum en wil dat ook niet zijn. Door het ontbreken van een eigen collectie benut de Kunsthal haar vrijheid volledig. In die vrijheid ligt haar kracht. De Kunsthal toont drie kernwaarden in één gebouw: kunst, cultuur en maatschappij, in tentoonstellingen gelijktijdig gecombineerd, afwisselend gebracht in hoge omloopsnelheid en uitgevoerd door een klein en efficiënt team. Daarin onderscheidt zij zich van de musea in ons land. En deze kracht hebben we in 2011 in met maar liefst 27 tentoonstellingen en tal van evenementen laten zien. De Kunsthal richtte zich dit jaar op een breed publiek, maar deed daarbij geen concessies aan de kwaliteit. Denk alleen al aan de hoofdtentoonstellingen met de internationaal vermaarde Caldic Collectie, de fotografie van Vincent Mentzel, het grootse overzicht van Stanley Spencer en de oude mummies en hun rijke geschiedenis. Dit jaar wist de Kunsthal bijna 30% nieuw publiek te genereren, mensen die de Kunsthal gebruiken als instapinstelling. De doelstelling van de Kunsthal Rotterdam luidde net als in voorgaande jaren: het genereren van meer en meer nieuw publiek door het aanbieden van een breed en divers tentoonstellingsprogramma met aansluitend een aantrekkelijke randprogrammering met ruimte voor maatschappelijke onderwerpen. In 2011 trok de Kunsthal bezoekers. In totaal organiseerde de Kunsthal 27 tentoonstellingen, een Museumnacht, twee Kunsthal Zaken Kring bijeenkomsten, twee Club van 100 bijeenkomsten, een Pietje Bell lezing, twee debatten, vier Art&Drinks avonden en 23 openingen. Vooral het voorjaarsprogramma met nog een paar weken Edvard Munch en de drukbezochte tentoonstellingen I promise to love you van de internationale verzamelaar Joop van Caldenborgh, Het oog van Nederland. Foto Vincent Mentzel en ook de schilder-graficus Wim Oepts zorgden voor flinke bezoekersaantallen in de eerste helft van het jaar. Dit jaar is er voor gekozen in het altijd (te) rustige zomerseizoen een laagdrempelige actieve en aantrekkelijke zomertentoonstelling te programmeren. Daarvoor werd de Japanse kunstenaar Ayakko Rokkaku uitgenodigd om haar atelier voor zes weken naar de Kunsthal te verplaatsen. Dit concept: het participeren van bezoekers samen met een kunstenaar in een tentoonstelling is geslaagd en zullen we volgend jaar in de zomermaanden herhalen. De typische Kunsthaltentoonstelling Pet s Marktplaats waarbij Marktplaatsverzamelingen op kleur en soort gesorteerd en uitgestald waren, bezorgde menig bezoeker een reuze glimlach. In het najaar is de prestigieuze tentoonstelling Sir Stanley Spencer. Schilderkunst tussen hemel en aarde geopend door de befaamde kunsthistoricus en BBC kunstprogramma-maker Dr. James Fox. Voor het eerst was Spencer in een groot overzicht op het Europese vasteland te zien, een primeur voor de Kunsthal, met gedegen onderzoek van dr. Alied Ottevanger. Deze tentoonstelling is een samenwerking geweest met Tate Britain, de Sir Stanley Spencer Gallery in Cookham en bijna veertig andere Engelse KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 2

4 musea, particulieren en universiteiten als bruikleengevers. Onbekend maakte zeker niet onbemind, want de reacties van publiek, pers en connaisseurs op de tentoonstelling waren overwegend positief, maar de relatieve onbekendheid van de kunstenaar zorgde wel voor een lager bezoekersaantal dan met vergelijkbare najaarstentoonstellingen zoals die van Alberto Giacometti, Edward Hopper en Edvard Munch. Met de Spencer tentoonstelling heeft de Kunsthal deze beroemde Engelse realist evenwel op de kaart gezet; de internationale banden met belangrijke instellingen in Engeland zijn aangehaald en de catalogus was binnen een half jaar uitverkocht. Al met al een niet te onderschatten succes. De tentoonstelling Mummies! Het ontrafelde geheim werd door veel schoolklassen en families bezocht. De geïntegreerde educatie met een jeugd- en jongeren MummieLAB, een digitaal schoolbordspel en uitgebreide kijk- en speurtochten hebben redelijk tot goed gewerkt. In het najaar is een aantal oorzaken aan te wijzen voor de terugval in bezoekersaantallen (ten opzichte van het najaar van voorgaande jaren): het mooie weer in de maanden oktober en november, het geringe marketingbudget waarmee moest worden gewerkt, de aanhoudende economische crisis en onzekerheid die zijn weerslag leek te hebben op de portemonnee, de concurrentie van een aantal andere landelijke tentoonstellingen en het programmeren van een grote, maar relatief onbekende kunstenaar naast een familietentoonstelling die in bezoekersaantallen achter is gebleven bij de verwachtingen. Dit alles ondanks veel positieve publiciteit en een grote waardering van bezoekers. Het jaar 2011 was wat betreft samenwerkingen in binnen- en buitenland zeer intensief en vruchtbaar. Naast verzamelaars, musea, universiteiten en kunstenaars werd ook aandacht besteed aan het samenwerken met maatschappelijke instellingen, zoals de inhoudelijke participatie van het Erasmus MC aan de tentoonstelling Mummies! Het ontrafelde geheim en de Rotterdamse Stichting Pameijer die zijn 85e verjaardag vierde met een bijzondere tentoonstelling over mensen met een beperking in de Kunsthal. Eind 2011 werd de tentoonstelling Religie Nu met een debat geopend, waar meer dan vijftig voorgangers van verschillende Nederlandse geloofsuitingen aanwezig waren. In 2011 realiseerde de Kunsthal 52% aan eigen inkomsten. De Kunsthal wordt voor de rest door de gemeente en niet door de rijksoverheid gesubsidieerd. Om ook op lange termijn levensvatbaar te zijn werd bij de oprichting in 1992 na rijp beraad besloten tot het volgende model: alle vaste lasten en kosten (behuizing, personeel, energie, beveiliging etc. worden gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam en alle variabele kosten van de tentoonstellingen en overige activiteiten komen voor rekening van de Stichting Kunsthal Rotterdam. Dit betekent dat ongeveer de helft van haar totale begroting moet worden gedekt door de subsidie van de gemeente Rotterdam. De andere helft haalt de Kunsthal gedeeltelijk uit entreegelden en de rest uit externe sponsoring en fondsenwerving. Echter, door de almaar stijgende kosten die de Kunsthal zelf niet in de hand heeft moet een steeds groter aandeel van de inkomsten uit entree gebruikt worden voor de exploitatie; de inkomsten uit sponsoring en fondsenwerving zijn namelijk altijd projectgerelateerd en geoormerkt. Door deze ontwikkeling staat de financiële positie van de Kunsthal onder druk. De subsidie van de gemeente Rotterdam is immers al jaren niet meer toereikend om de bedrijfslasten van de Kunsthal te dekken, terwijl dit wel het uitgangspunt van het concept Kunsthal is. Om de bedrijfslasten te dekken, zijn we jaar in jaar uit gedwongen een steeds groter aandeel van de bezoekersinkomsten door te sluizen naar de exploitatie. Het bezoekersaantal is de enige substantiële variabele. Inkomsten uit de bookshop zijn vanwege de kleine ruimte en de pachtafspraken zeer beperkt. Het auditorium kan niet separaat verhuurd worden vanwege de plek van de hoofdentree, waardoor de inkomsten uit verhuur al jaren gelijk zijn en de inkomsten van het café zijn niet beïnvloedbaar, want ook daar zijn we gebonden aan vaste afspraken met een partner. Het aantal betalende bezoekers speelt zodoende een dermate belangrijke rol in het financiële concept van de Kunsthal dat het risico van minder bezoekers om welke redenen dan ook zich meteen laat vertalen in het jaarresultaat. Het zo scherp aan de wind moeten zeilen met slechts één variabele, terwijl de kosten stringent in de hand zijn gehouden en er geen sprake is van budgetoverschrijdingen noch bij het programma, noch elders is in deze tijd van economische tegenwind waar iedereen strak de hand houdt op de eigen portemonnee een enorme opgave. De Kunsthal ziet wel degelijk mogelijkheden om haar eigen inkomsten te vergroten op de middellange termijn, maar daar is wel een aantal ingrepen in het gebouw voor noodzakelijk. Het verduurzamen van de gebouwschil en het vernieuwen van de klimaatinstallatie zullen een positief effect hebben op de energierekening; het verplaatsen van de hoofdentree naar het café of naar het Museumpark vergroot de mogelijkheid het auditorium separaat van de tentoonstellingsruimtes te verhuren; het verplaatsen en daarmee vergroten van de winkel kan zorgen voor een hogere winkelomzet en bescheiden aanpassingen aan het café, de garderobe en de toiletgroepen kunnen de KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3

5 aantrekkelijkheid van de Kunsthal als evenementenlocatie vergroten. In 2011 is een integrale gebouwvisie opgesteld in opdracht van het OBR/Dienst Stadsontwikkeling waarin bovenstaande punten zijn uitgewerkt. Dit rapport is bijgevoegd bij de aanvraag voor het Cultuurplan In 2012 zal een uitvoeringsagenda worden opgesteld en zal een keuze uit de verschillende scenario s dienen te worden gemaakt door het College van B&W. Voor 2011 ontving de Kunsthal van de Bank- Giro Loterij. Met ingang van 2007 was deze bijdrage voor de duur van vijf jaar gegarandeerd. Deze zeer gewaardeerde financiële steun wordt aangewend om tentoonstellingen te realiseren die de Collectie Nederland voor een groter publiek toegankelijk maken. In 2011 heeft een uitgebreide evaluatie van deze samenwerking plaatsgevonden en is deze bijdrage wederom voor vijf jaar gegarandeerd. Daar zijn wij ontzettend blij mee. De Kunsthal realiseerde in 2011 de volgende vijf tentoonstellingen mede dankzij de bijdragen van de BankGiro Loterij: Het oog van Nederland. Foto Vincent Mentzel; Mummies! Het ontrafelde geheim; Wim Oepts ( ). Schilder en graficus; Akkermania, en Geloof, Heimwee en Liefde. Aad de Haas. Daarnaast heeft de Kunsthal in september 2011 een projectaanvraag ingediend bij de BankGiro Loterij om mee te dingen naar een bijdrage uit de extra trekkingen van de loterij. Na een spannende avond tijdens het Goed Geld Gala op maandag 6 februari 2012 is het project MaakMee van de Kunsthal gehonoreerd met een geoormerkte cheque van MaakMee is een wedstrijd tussen drie verschillende tentoonstellingen die gekoppeld is aan een publiekscampagne. Het publiek kan stemmen op een van de tentoonstellingen en de winnende presentatie wordt daadwerkelijk door de stemmers mee vormgegeven. De lancering van MaakMee zal plaatsvinden op 1 november 2012 tijdens de start van het twintigjarig jubileum. KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 4

6 Daarnaast ontving de Kunsthal genereuze bijdragen van fondsen en sponsoren en de Zaken Kring Leden ten behoeve van specifieke tentoonstellingen en evenementen, waaronder het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Mondriaan Stichting, Stichting Bevordering van Volkskracht, de Erasmus Stichting, Fonds BKVB en vele anderen. In 2011 zijn de behaalde resultaten aan de eigen inkomsten kant vooral terug te voeren naar de ruimhartige bijdragen van verschillende fondsen. De Kunsthal is hen hiervoor zeer erkentelijk. Ondergetekende en de medewerker Fondsenwerving & Externe relaties hebben in 2011 met een groot aantal bedrijven gesprekken gevoerd (ruim vijftig), vele voorstellen gepresenteerd, samengewerkt met een extern wervingsbureau, plannen gemaakt en uitgevoerd om bedrijven enthousiast te krijgen om de Kunsthal te steunen. Het is desalniettemin onmogelijk gebleken om voor drie van de vier hoofdtentoonstellingen een hoofdsponsor te vinden. Zelfs de bedrijven waar zeer goede contacten mee zijn, stelden zich in 2011 terughoudend op, in bijna alle gevallen werd de slechte economische vooruitzichten als reden voor deze terughoudendheid gegeven. Ook ondervonden wij de toegenomen concurrentie tussen de diverse culturele instellingen, zowel bij bedrijven als bij de fondsen. Dit betekent niet dat het verloren tijd is geweest, integendeel, er is hard gewerkt aan de opbouw van goede relaties en deze vergen tijd en inzet. In de komende jaren zal zichtbaar worden welke relaties we aan ons hebben kunnen binden voor projecten dan wel structureel. In 2011 is voortgebouwd op de initiatieven die in 2010 zijn ontwikkeld om de inkomsten structureel te verhogen. Naast de professionalisering van de bestaande strategie van sponsor- en fondsenwerving is de Kunsthal Zaken Kring uitgebouwd van 19 naar 28 leden. Ook werd een Ambassadeursnetwerk opgericht door de Consuls van de Kunsthal, personen met een groot netwerk in het bedrijfsleven die zich actief inzetten voor de Kunsthal. Om voorfinanciering van meerjarige projecten te kunnen waarborgen en met oog op haar twintigjarige bestaan in 2012, gingen zij op zoek naar financiële partners voor de lange termijn. De Kunsthal biedt deze partners aantrekkelijke mogelijkheden, om zich door het tentoonstellingsprogramma te laten inspireren, gebruik te maken van de Kunsthal als ontmoetingsplek en ontvangsten aan te bieden aan hun relaties en potentiële klanten. De Consuls die in 2011 de Kunsthal actief hebben bijgestaan zijn: Peter Drion (partner Advocatenkantoor Van Traa), Lex Geerdes (CEO AON Nederland), Melany van Twuijver (EDBR), en de huidige leden Ellen Meijer (Rabobank) en Raymond Salet (oud-sns Reaal). De leden Jacqueline Veenendaal (Bijenkorf Rotterdam) en Leonard Geluk (Voorzitter CvB ROC Midden Nederland) hebben in 2011 afscheid genomen. In 2011 zijn er twee ambassadeursconvenanten gesloten, met Stichting BOOR en het Albeda College. Dat het niet gelukt is meer partners voor langere termijn aan de Kunsthal te binden, geeft aan hoe lastig de economische tijden zijn en hoe terughoudend bedrijven zijn om zich in deze tijd financieel aan een culturele instelling te binden. Desondanks zullen de Consuls in 2012 met hernieuwde energie hun zoektocht naar structurele ambassadeurs continueren. Het jaar 2011 was een intensief jaar vanwege het grote aantal projecten, de persaandacht, de extra activiteiten, de complexe tentoonstellingen met veel partners en bruikleengevers en niet in de laatste plaats door de maximale inspanning die is geleverd om het jaar financieel goed af te sluiten. Dat we daar niet in geslaagd zijn, is gezien de inzet en het enthousiasme van het team zeer teleurstellend. Daartegenover staan de vele successen en mooie momenten die we in 2011 samen hebben mogen vieren, de goede werksfeer en de enorme professionaliteit die ook dit jaar weer ten volle aangewend is. En de vele hartverwarmende positieve reacties van pers, professionals en publiek op ons programma, de Publieksprijs van de Museumnacht, de sfeervolle en druk bezochte openingen de opening van de Vincent Mentzel tentoonstelling is als absoluut drukst bezochte opening de geschiedenis van de Kunsthal in gegaan, het bezoek van de dochters van Spencer die beiden ver in de tachtig zijn, de enorme toegenomen schare Facebook fans en al die andere bijzondere evenementen hebben bijgedragen aan een mooi Kunsthaljaar. Ik wil het Bestuur bedanken voor de enorme steun die zij mij op veel verschillende terreinen heeft geboden, voor hun tijd, energie en constructieve feedback. Ik wil de voormalige en huidige Consuls bedanken voor hun bijdrage en enthousiasme. Ik dank ook alle verschillende partners, verzamelaars, kunstenaars en fotografen, culturele instellingen en musea, bruikleengevers, gastcuratoren, de gemeente Rotterdam, de openingsgasten, jaarkaarthouders, Zaken Kringleden, gastsprekers en al die anderen voor de fijne samenwerking in En last but not least gaat mijn grote dank uit naar alle medewerkers, suppoosten en stagiaires van de Kunsthal die met hun niet aflatende energie de Kunsthal in keer omgetoverd hebben tot een andere, mooiere, sprankelende, interessante en vreemde wereld. Ik spreek dan ook mijn volle vertrouwen uit in het team en in het programma van 2012 om het laatste jaar van het Cultuurplan positief af te sluiten en ons twintigjarig bestaan op gepaste wijze te vieren. Maart, 2012 Emily Ansenk directeur KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 5

7 2 Bericht van het bestuur Voor wat betreft de kwaliteit, de diversiteit en de uitstraling van de tentoonstellingen van de Kunsthal als ook de inzet en de prestaties van Emily Ansenk en haar team kan dit Bericht van het bestuur moeiteloos voortborduren op het Bericht in het Jaarverslag Maar waar wij toen het besturen van de Kunsthal kwalificeerden als een fascinerend avontuur, moeten we in 2011 vaststellen dat de fascinatie is gebleven maar het avontuur steeds meer is ingehaald door harde werkelijkheid. De harde werkelijkheid is dat inmiddels een fiks aantal jaren de gemeentelijke subsidie niet toereikend is voor de dekking van de vaste lasten van de Kunsthal; dat al die vaste lasten inmiddels voor circa ongedekt zijn en dat dit bedrag vrijwel gelijk is aan het negatieve weerstandsvermogen van de Kunsthal. Bovendien komen er vanuit verschillende gemeentelijke diensten op dit ogenblik geluiden over bezuinigingsmaatregelen die per saldo leiden tot een lastenverzwaring van de Kunsthal. Hier staat tegenover dat dankzij een positieve cash flow en een begroot positief resultaat de Kunsthal het lustrumjaar 2012 op volle kracht vooruit kan. Maar, om ook op de middellange en lange termijn te kunnen overleven is een verhoging van de gemeentesubsidie in de komende cultuurplanperiode met bittere noodzaak. De rek is er dus uit. Het bot is afgekloven. Laat niemand zeggen door dit bericht verrast te zijn. Nolens volens waarschuwen bestuur en directeur al vele jaren dat sprake is van financiële en culturele roofbouw. Slechts met een verhoging van de subsidie met twee ton op jaarbasis zijn wij terug bij de business case van twintig jaar geleden die nog steeds solide blijkt: de Gemeente dekt de vaste lasten en de Kunsthal alle kosten van de programmering en de tentoonstellingen. Voor de Kunsthal is dit laatste de business case van het Cultureel Ondernemerschap anno Zelfs in een periode van economische tegenwind en zwaar weer ziet de Kunsthal voldoende mogelijkheden het bedrijfsleven en andere partners te interesseren voor een kwalitatief hoogstaand programma en voor nieuwe virtuele wegen om het grote publiek te bereiken. Cultureel ondernemers als de Kunsthal weten dat hoge kwaliteit en aansprekende tentoonstellingen (en andere culturele evenementen) goed zijn voor de stad, haar economie en leefklimaat. Onder meer vanwege een gevarieerd en aantrekkelijk cultureel aanbod weet Rotterdam steeds hoger te scoren op de lijstjes van de stedentrips. Daarom loont het als de overheid in cultuur blijft investeren. Alleen bezuinigen betekent kaalslag. Gedurende het verslagjaar heeft het bestuur de directeur, waar mogelijk, gesteund bij haar initiatieven en acties om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. De Kunsthal Zakenkring groeide en de Consuls van de Kunsthal wisten de eerste ambassadeurs voor de Kunsthal te winnen. Ook werd veel tijd en energie gestoken in contacten met potentiële hoofdsponsors KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 6

8 met het oog op een structurele verbetering van het weerstandsvermogen van de Kunsthal. Dit is echter een zaak van lange adem. Gedurende het verslagjaar vergaderde het bestuur vier keer. Daarnaast waren alle bestuursleden ad hoc betrokken of actief bij fondsenwerving of overleg met de gemeente en externe adviseurs. De penningmeester was nauw betrokken bij de financiële kwartaalrapportages en de kasstroomoverzichten. Tevens onderhield hij met de directeur regelmatig contact met de accountant, waarbij ook aandacht werd besteed aan de administratieve organisatie van de Kunsthal. Het bestuur onderschrijft de beginselen van de Cultural Governance Code. Eind 2011 werd besloten het huidige bestuursmodel van de Stichting Kunsthal Rotterdam om te zetten in het Raad van Toezicht model. De hiervoor noodzakelijke aanpassing van de statuten zal in 2012 haar beslag krijgen. Volledigheidshalve wordt vermeld dat het bestuur heeft afgezien van enige vergoeding voor zijn werkzaamheden. In maart 2011 is Nebahat Albayrak officieel aangesteld, als opvolgster van Mariëtte Opstelten-Duthil. Gedurende het verslagjaar nam het bestuur afscheid van mevrouw Petra Zinkweg. In haar plaats werd de heer Vincent Mentzel benoemd. Voorts werd de heer Ben Vree herbenoemd. De inzet en prestaties van Emily Ansenk, de staf en alle andere medewerk(st)ers van de Kunsthal dwingen groot respect af. Het Bestuur (2011) De heer Mr. W.G. van Hassel, voorzitter De heer R.E. Zijderveld, penningmeester De heer B. Vree Mevrouw L.M.T. Boeren De heer P.J.M. Drion Mevrouw drs. P.A. Zinkweg (tot ) Mevrouw N. Albayrak (per ) De heer V.S. Mentzel (per ) KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 7

9 3 Kunsthal Zaken Kring Op dinsdag 9 maart 2010 lanceerde de Kunsthal Rotterdam in samenwerking met ondernemersvereniging VNO-NCW Rotterdam, Werkgevers Drechtsteden en VNO-NCW Delft haar eigen businessclub: de Kunsthal Zaken Kring. In aanwezigheid van ruim 180 geïnteresseerden gaven Emily Ansenk en Ben Vree (bestuurslid Stichting Kunsthal Rotterdam en voormalig CEO Smit Internationale) het officiële startsein. De Kunsthal Zaken Kring is een laagdrempelig netwerk voor ondernemers om elkaar in kunstzinnige sfeer - zonder hoogdravend te zijn - te ontmoeten. Het leggen van verbindingen tussen kunst en zaken, visie en inspiratie staat centraal. Tweejaarlijks vinden er bijeenkomsten plaats met een inspirerend programma waarbij een ondernemer, kunstenaar, trendwatcher of andere creatieveling als spreker wordt uitgenodigd in combinatie met een bezoek aan een van de hoofdtentoonstellingen. Daarnaast genieten leden van de Zaken Kring exclusieve voordelen en speciale aanbiedingen voor hun relaties. KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 8

10 De Kunsthal zet de Zaken Kring in als een van de middelen om haar financiële positie te versterken. Met de Kunsthal Zaken Kring richt de Kunsthal zich hoofdzakelijk op het MKB naast de usual suspects van grote bedrijven. De gezamenlijke bijdrage van de zakelijke club wordt gebruikt voor de (voor)financiering van een van de hoofdtentoonstellingen per jaar. In 2010 was dit de tentoonstelling Edvard Munch en in 2011 was dit de grote najaarstentoonstelling Sir Stanley Spencer. Schilderkunst tussen hemel en aarde. De kosten voor het lidmaatschap bedroegen in 2011: ,-. De Kunsthal Zaken Kring telde in leden, afkomstig uit zeer diverse branches. In 2011 is dit aantal gegroeid naar 28 leden. Het streven is om dit aantal uiteindelijk te laten groeien naar 40 leden. De tweede Kunsthal Zaken Kring bijeenkomst vond plaats op 8 december 2010 in samenwerking met de WTC Club Rotterdam. Erik Breen, hoofd Verantwoord Beleggen bij Robeco was deze avond de gastspreker en de aanwezigen bezochten na afloop de Munch tentoonstelling. In 2011 heeft Coen van Oostrom, CEO OVG tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 23 maart gesproken voor een volle zaal, met de nadruk op sustainable bouwen. Aansluitend bezochten de aanwezigen de tentoonstelling I promise to love you. Caldic Collectie. En in het najaar was op 13 december Victor van der Chijs, zakelijk directeur van OMA de gastspreker. Een entre-acte van een kunstenaars duo dat op ludieke wijze fortune cookies uitdeelde was onderdeel van het kunstprogramma, evenals het bezoek aan de Stanley Spencer tentoonstelling. In 2011 waren de volgende ondernemers en ondernemingen lid van de Kunsthal Zaken Kring: Kneppelhout & Korthals Advocaten Value Positioning counsel ABN AMRO Zicht online Buro voor de Boeg MediaCenter Rotterdam Poortershaven Industriële Mineralen Flex/theINNOVATIONLAB Maasmond de Reputatiegroep Strategy on Demand Smit Internationale SV Interieurgroep Van Oord Anthony Veder HAL Investments Toptrail E.W. Wentges La Red Elburg Consultancy Havenbedrijf Rotterdam Laurens Groep B.V. Teldesign ING Vesteda Bart Projects PwC Robeco Iva Groep KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 9

11 4 aandacht De cover van menig tijdschrift en krant, NOS Journaal (radio en website), De Wereld Draait Door, Koffietijd, Opium, Avro s Kunstuur, Art to See, paginagrote artikelen in landelijke dagbladen, huis-aan-huisbladen, schoolkranten, de internationale vakpers waaronder Frieze.com, Art Newspaper, Arts Magazine, Art-Das Kunstmagazin en talrijke online uitingen (inter)nationaal: de Kunsthal was gedurende 2011 alom aanwezig in de media. Het zou de moeite lonen deze aandacht over de Kunsthal en daarmee de positieve berichtgeving over Rotterdam te kapitaliseren. De hoge attentiewaarde van de evenementen in de Kunsthal laten zich eenvoudig vertalen naar artikelen en televisieitems. Het gemak waarmee de Kunsthal op deze wijze bijdraagt om Rotterdam een attractief imago te verschaffen, is van onschatbare waarde voor de stad. De Kunsthal bepaalt, samen met bijvoorbeeld Museum Boijmans Van Beuningen, het International Film Festival Rotterdam, De Doelen, het Luxor en de Schouwburg, in belangrijke mate het culturele profiel van deze stad. Bij de verdere ontwikkeling van Rotterdam als cultuurtoeristische bestemming is een vitale rol voor de grote instellingen onontbeerlijk. De Kunsthal vervult die rol met verve. Als bestuurslid Stichting Museumpark Rotterdam en lid van het Bestuur van de Regieraad Hoboken en Masterplan Westzeedijk speelt de directeur van de Kunsthal mede een belangrijke rol in de ontwikkeling van Rotterdam op cultureel en (inter)nationaal niveau. KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 10

12 Exposure in print In de Nederlandse reguliere media (dag-, weeken maandbladen) werden gedurende 2011 maar liefst 625 artikelen geschreven over de Kunsthal Rotterdam, waarbij de artikelen uit magazines in totaal 1169 pagina s besloegen. Onze knipseldienst oogstte gedurende het jaar gemiddeld twee artikelen per dag, zonder uitzondering positieve berichtgeving. Hierbij zijn niet meegeteld: agendavermeldingen, online vermeldingen (google hits), artikelen in kunstmagazines, vakbladen, special interestbladen en controlled circulation of sponsored magazines. Buitenlandse bladen zijn evenmin meegeteld. Kenmerkend is dat de aandacht in printmedia ten aanzien van voorgaande jaren enigszins daalt. Daar staat tegenover dat de zichtbaarheid online via websites, blogs en social media enorm is gestegen. Deze ontwikkeling zal zich naar verwachting voortzetten. Hierover leest u meer in Kunsthal online (hoofdstuk 13). De exposure die de Kunsthal hiermee jaar na jaar voor de stad Rotterdam genereert, is moeilijk te meten, maar van onschatbare waarde. Naast deze free publicity zorgde de Kunsthal met landelijke affichecampagnes, folders, direct mail en advertenties voor de juiste aandacht voor de verschillende evenementen. KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 11

13 5 bezoekers Bezoekers van de Kunsthal komen uit het hele land. Maar liefst 70% komt van buiten de regio. Het aantal bezoekers uit de regio en uit Rotterdam is in 2011 hoger dan andere jaren. En 16% van de bezoekers in 2011 is jonger dan 26 jaar. Het programma van de Kunsthal wordt telkens met mooie cijfers gewaardeerd, gemiddeld over 2011 met een rapportcijfer 7,5. Van de bezoekers in 2011 is 72% al eerder in de Kunsthal geweest, dus 28% van het aantal bezoekers bezocht in 2011 de Kunsthal voor de eerste keer. Dit percentage hangt vaak samen met de onderwerpen die op dat moment getoond werden. De hoofdtentoonstellingen in het voorjaar trokken iets meer herhalingsbezoekers. In het najaar trok de familietentoonstelling Mummies! weer 30% nieuw publiek. Wij kennen ons publiek (en het publiek kent ons). Een actueel en verrassend programma zorgt keer op keer voor ruime publicitaire aandacht, lokaal, nationaal en internationaal. Alleen al het NOS Journaal besteedde vanaf de opening in 1992 meer dan 58 keer aandacht aan de Kunsthal. Naast reguliere dag- en weekbladen besteedden uiteenlopende media aandacht aan de Kunsthal. De Kunsthal hanteert een intensieve persbenadering, aangevuld met gerichte campagnes, directmail, kortingsacties en op maat gemaakte arrangementen voor het onderwijs, buitenlandse bezoekers of andere doelgroepen. NIEUW PUBLIEK De Kunsthal slaagt erin om jaar na jaar een nieuw, deels jong, deels publiek met een dubbele culturele achtergrond aan zich te binden. Het is onze opvatting ook nieuw publiek te interesseren voor het reguliere programma, zeker wanneer dat zo laagdrempelig en gevarieerd is als dat van de Kunsthal. Door veel aandacht te besteden aan het aantrekken van scholen, het publiek van de toekomst, wordt zo vanzelf een relevant aantal allochtonen bereikt. Van de museale instellingen in Rotterdam staat de Kunsthal op de eerste plaats als best bezochte instelling door individuele bezoekers met een Cultuurkaart (onder de 18 jaar). Bij de Cultuurkaartbestedingen vanuit scholen staat de Kunsthal bij musea in Rotterdam op de tweede plaats. Het beleid van de Kunsthal wordt ondersteund door de uitkomsten van de publieksonderzoeken. Kunsthaljaarkaart In de Kunsthal is de Museumkaart, die wordt uitgegeven door de Stichting Museumkaart en gratis entree biedt aan circa 400 musea in Nederland, niet geldig. Reden daarvoor is dat de Kunsthal geen museum is, en door invoering van de Museumkaart teveel inkomsten zou derven uit entreegelden. Om het publiek tegemoet te komen met een kortingskaart biedt de Kunsthal voor bezoekers de Kunsthaljaarkaart aan. Daarnaast wordt regionaal sinds 2011 intensiever samengewerkt met de Stichting Rotterdampas. KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 12

14 Bezoekcijfers per maand: Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal De Kunsthaljaarkaart overstijgt louter de functie als middel tot gratis entree, maar is tevens een manier voor bezoekers om de Kunsthal te steunen. De belangrijkste doelgroep voor de Kunsthaljaarkaart is de reguliere Kunsthalbezoeker. Om het contact met de jaarkaarthouders te bestendigen en te ontwikkelen is er een panel samengesteld dat minstens één keer per jaar bijeen komt om feedback te geven op de te varen koers en mee te denken over gerichte Kunsthaljaarkaarthoudersacties. Sinds de invoering van de hernieuwde Kunsthaljaarkaart, die naast een individuele kaart ook partnerjaarkaart en de gezinsjaarkaart mogelijk maakt, is de aanschaf van deze kaart na een stijging in 2010 het afgelopen jaar gedaald. Dit kan te maken hebben met de samenwerking die in 2011 met de Stichting Rotterdampas is aangegaan. Naast gratis entree biedt de Kunsthal haar jaarkaarthouders extra voordelen. Afgelopen jaar kon de Kunsthaljaarkaarthouder met korting naar het concert Bach volgens Mozart uitgevoerd door het internationaal bekende Akademie für Alte Musik Berlin met sopraan Annette Dasch en bariton Daniel Schutzenhard op zaterdag 10 december in de grote zaal van Concertgebouw De Doelen. Daarnaast konden Kunsthaljaarkaarthouders gratis de CD Armida van Annette Dasch bestellen, een prachtige opname van deze topsopraan met het Bayerische Kammerphilharmonie onder leiding van David Syrus. Op 8 december vond het derde Kunsthaljaarkaarthoudersevenement plaats met een exclusief programma waaronder een lezing door dr. Alied Ottevanger, gastcurator en auteur van de catalogus, over het werk en leven van Stanley Spencer. Van dit aanbod maakten 103 mensen gebruik. RotterdamPas De Kunsthal geeft al jaren korting op de toegangsprijs voor Rotterdampashouders aan de hand van actuele aanbiedingen in het Rotterdampas Magazine. Onder Rotterdampashouders is de Kunsthal een favoriete locatie. In 2011 is een pilot gestart om in samenwerking met de Stichting Rotterdampas bezoekers met een Rotterdampas eenmalig op jaarbasis vanaf 1 maart gratis toegang te bieden. Daarnaast was het mogelijk om eenmalig per jaar een introducé gratis mee te nemen. Hiermee komt de Kunsthal tegemoet KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 13

15 aan haar doelstelling om ook publiek met een kleine beurs te trekken en tegelijkertijd meer en nieuw bezoek te stimuleren. Deze pilot heeft in 2011 geresulteerd in een stijging van het aantal Rotterdampashouders (en dus regionale bezoekers) aan de kassa met 65%. Bijna Rotterdampashouders bezochten de Kunsthal het afgelopen jaar. Deze stijging en het enthousiasme van Rotterdampashouders voor het programma van de Kunsthal heeft ertoe geleid dat de Kunsthal vanaf 2012 onbeperkt gratis entree aanbiedt voor Rotterdampashouders. Dit aanbod is alleen mogelijk doordat de Stichting Rotterdampas de gederfde inkomsten voor 50% vergoedt. De verkoop van de Kunsthaljaarkaart heeft, zoals enigszins was verwacht in 2011, een daling van 30% gehad door de nieuwe regeling met de Rotterdampas. In 2012 zal de Kunsthaljaarkaart opnieuw geprofileerd en gepromoot worden en meer exclusieve voordelen bieden om de concurrentiepositie ten opzichte van de Rotterdampas te versterken. PUBLIEKSONDERZOEK Uit de publieksonderzoeken die de Kunsthal afneemt, komt een duidelijk beeld naar voren wie de bezoekers van de Kunsthal zijn, wat de gemiddelde besteding is, wat het mediagebruik is en of er in Rotterdam een combinatiebezoek wordt afgelegd aan een andere attractie. De Kunsthal beschikt jaarlijks over actuele gegevens. Mede op grond van deze informatie wordt de publieksbenadering voortdurend bepaald en aangescherpt. Uit het publieksonderzoek dat tweemaal in 2011 is gehouden, springen twee ontwikkelingen eruit. Het regionale bezoek is ten aanzien van voorgaande jaren gestegen. De nieuwe samenwerking met Stichting Rotterdampas heeft daar zeker toe bijgedragen. Daarnaast komen de nieuwsbrief en sociale media als nieuwe informatiebronnen voor bezoekers duidelijk naar voren. Om meer informatie te genereren over de beleving van het bezoek aan de Kunsthal - het gebouw, het programma en het serviceniveau - zijn in de publieksonderzoeken meer vragen opgenomen. Daaruit blijkt onder meer dat de inhoudelijke tentoonstellingen goed scoren, en dat gebrek aan parkeerruimte en de hoogte van de entreeprijs een laag rapportcijfer krijgen. Zie hoofdstuk 19 voor de resultaten van de publieksonderzoeken. CRM Systeem In het najaar is de communicatie-afdeling van start gegaan met het opstarten en invoeren van een CRM-systeem, met als doel het relatiebeheer en de NAW-gegevens van onze bezoekers, nieuwe doelgroepen, jaarkaarthouders, relaties, sponsors en andere partners intern te centraliseren en beter te kunnen beheren. Voor de marketing en communicatie van het tentoonstellingsprogramma, aantrekken van nieuw publiek en up-to-date houden van adressen voor diverse mailingen is een uniform databasesysteem waar de gehele staf van de Kunsthal mee kan werken onontbeerlijk. De implementatie van het CRM systeem vergt tijd en aandacht en zal medio 2012 volledig operationeel zijn. KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 14

16 AANTAL MAAND KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 15

17 6 samenwerking Het maken van tentoonstellingen is een proces waarbij veelvuldig wordt samengewerkt met tal van uiteenlopende partners uit binnen- en buitenland. De Kunsthal heeft vanaf de beginperiode een groei doorgemaakt die ieder jaar opnieuw resulteert in een groot aantal nieuwe contacten. De samenwerking met collega-instellingen is ook in 2011 verder uitgebouwd en geïntensiveerd. Regionaal/lokaal De samenwerking op lokaal niveau manifesteert zich o.a. in deelname aan diverse overlegpodia, structureel en ad hoc, waaronder het Directeurenoverleg en het Stichting Museumparkoverleg. Ook hier geldt: de Kunsthal is een Rotterdamse instelling met een landelijke uitstraling en internationale ambitie. De deelname aan lokale en landelijke initiatieven legt een relatief zware claim op de artistieke staf van de Kunsthal, die slechts uit een handvol personen bestaat. Festivals De Kunsthal sluit waar mogelijk aan bij andere culturele evenementen in de stad. Naast deelname aan de Museumnacht was de Kunsthal tijdens de Rotterdamse Operadagen een van de satelietlocaties en tijdens North Sea Jazz Round Town speelde Nassan Silva Lopes met de band van Manuel di Candinho in het Kunsthalcafé. De Kunsthal werkte samen met het festival Wereld van Witte de With in de programmering van Kunsthal Light, waarvoor de Spaanse kunstenaar Nacho Simal was uitgenodigd om een muurschildering te maken in de Etalage van de Kunsthal. Voor deze evenementen maakt de Kunsthal extra promotie op haar website en via persberichten. In september heeft de traditionele UITmarkt plaats gemaakt voor het festival 24 UUR Cultuur geïnitieerd door Rotterdam Festivals. De Kunsthal heeft aan dit evenement niet deelgenomen vanwege de opzet van het evenement. Door het verzoek extra randprogramma en gratis entree voor bezoekers aan te bieden zonder financiële bijdrage vanuit Rotterdam Festivals legde 24 UUR Cultuur financieel en in mankracht een te grote druk op de organisatie. (Inter)nationaal De Kunsthal heeft in 2011 prestigieuze internationale kunsttentoonstellingen gepresenteerd en zal dat in de komende jaren continueren: de internationale collectie van de vermaarde verzamelaar Joop van Caldenborgh en de internationale samenwerkingsproductie Sir Stanley Spencer in nauwe samenwerking met Tate Britain en de Stanley Spencer Gallery en bijna veertig Britse musea en particulieren die heeft geleid tot een enorm toegenomen netwerk in Engeland, zijn daarvan de belangrijkste. Daarnaast werkte de Kunsthal samen met het Vitra Museum in Weil-am-Rhein, met de Japanse fotograaf Kosuke Okahara en de Japanse kunstenaar Ayako Rokkaku in samenwerking met de internationale kunsthandelaar Nico Delaive, met Galerie Michael Haas in Berlijn, met de Barbican Centre in Londen en de Moravska galerie in Brno. Vele particuliere verzamelaars uit binnen- en buitenland hebben bruiklenen aan de Kunsthal toegezegd. Op nationaal niveau is nauw samengewerkt met Schunck* Heerlen en met talrijke particulieren voor de werken van Aad de Haas. Ook bij de tentoonstellingen van de Nederlandse schilders Wim Oepts en Philip Akkerman zijn veel enthousiaste particuliere bruikleengevers betrokken geweest. Een overzicht van alle bruikleengevers, in 2011 waren dat er meer dan honderd, is uiteengezet in hoofdstuk 18. KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 16

18 Uit het uitgebreide internationale netwerk dat immer wordt aangevuld met nieuwe partners, komen voortdurend nieuwe proposities. De Kunsthal werkt enerzijds aan het bestendigen en uitbreiden van een internationaal netwerk van gelijksoortige kunsthallen en instellingen die evenzeer geïnteresseerd zijn in (het overnemen van) reizende tentoonstellingen, als aan het onderhouden van museale contacten die geïnteresseerd zijn delen van hun collectie elders te tonen, in de meeste gevallen ondersteund door nieuw onderzoek en bekeken vanuit nieuwe invalshoeken. Vergeten collecties in de kelders van musea, in de vergetelheid geraakte kunstenaars, onverwachte thematentoonstellingen, nog niet eerder vertoond werk op papier, stichtingen die een nalatenschap beheren, maar ook maatschappelijk relevante onderwerpen: het zijn allemaal bronnen die kunnen leiden tot tentoonstellingen in de Kunsthal. Activiteiten Om de relatie met de stad Rotterdam te benadrukken en zoveel mogelijk Rotterdammers bij de Kunsthal te betrekken, werden ook in 2011 reguliere kortingsacties gehouden met o.a. De Havenloods, de RotterdamPas, het Rotterdamse Jeugdvakantiepaspoort en de Euromast. Met onder andere Hotel New York, Bilderberg Park Hotel, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam Festivals, Rotterdam Marketing, het Rotterdams Philharmonisch en Scapino Ballet wordt samengewerkt op het gebied van publieksbenadering. De Kunsthal nam in de elfde editie wederom deel aan de Rotterdamse Museumnacht en voor de vierde keer was de Kunsthal present bij de Amsterdamse Uitmarkt op initiatief van de BankGiro Loterij. Landelijke en regionale publieksacties Met lezers, klanten, bezoekers, medewerkers van o.a.: Art Rotterdam, IFFR, North Sea Jazz Festival, Dag van de Dialoog, Niemand Minder Festival, BCA, BankGiro Loterij, Marktplaats, VPRO Gids, Atelier, COLLECT, Coolpolitics, CJP Magazine, Spoor Magazine, Tableau Fine Arts Magazine, SKVR, SRC Reizen, JeugdvakantiePaspoort, NRC Handelsblad, Avrobode, Avro s Kunst en Cultuur Magazine, Rotterdampas, De Havenloods en de Euromast. KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 17

19 7 educatie & nieuw publiek In 2011 wist de Kunsthal opnieuw met een mix van hoge en lage cultuur in combinatie met laagdrempeligheid veel publiek te trekken. Als jongste van de grote kunstinstellingen is de Kunsthal uitgegroeid tot een van de drukst bezochte van ons land met niet alleen een omvangrijk, maar vooral een breed samengesteld publiek: jongeren, kinderen en nieuwkomers, maar ook mensen die denken alles al gezien te hebben, van jong tot oud. Bijna bezoekers waren in 2011 onder de 26 jaar en ruim scholieren bezochten in schoolverband tentoonstellingen in de Kunsthal. KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 18

20 De Kunsthal biedt bezoekers tentoonstellingen en educatieve programma s die informeren, inspireren en verwonderen. Het programma biedt altijd mogelijkheden voor ontdekking, aandachtig kijken, plezier hebben en stimuleert kritisch denken. De bijdrage van het VSBfonds heeft verdieping gebracht in het programma en maakte het in 2011 mogelijk om concreet te werken aan een nog intensievere publieksbegeleiding en aan het bereiken van nieuw publiek. Het streven van de Kunsthal is haar bewezen succesvolle groei te bestendigen en het programma inhoudelijk structureel op een hoger plan te brengen. Educatie en publieksbenadering hebben voortdurend prioriteit. Dit alles om in de toekomst nieuw en meer publiek te trekken en een steeds rijkere en prikkelender leeromgeving te bieden. Educatie voor het onderwijs De Kunsthal wil zoveel mogelijk schoolkinderen op een inspirerende manier laten kennismaken met de inhoud van de tentoonstellingen. Het educatieve programma sluit daarom aan op de belevingswereld, het cognitief ontwikkelingsstadium van de leeftijdsgroep en op de kerndoelen van het onderwijs. Het onderwijs wordt voornamelijk bediend met minimaal twee grootschalige tentoonstellingen per jaar. De Kunsthal heeft hier in het verleden uitstekende ervaringen mee opgedaan. Tentoonstellingen als Edvard Munch en het afgelopen jaar Mummies! Het ontrafelde geheim zijn hier voorbeelden van. Bij deze omvangrijke tentoonstellingen worden kijkwijzers samengesteld voor leerlingen en lesbrieven die dienen als docentenhandleiding. Om een juiste afstemming tussen Kunsthal en onderwijs te realiseren spelen docenten vanaf het eerste moment een belangrijke rol in de ontwikkeling van het programma. Zo is er een actieve klankbordgroep van docenten en organiseert de Kunsthal twee keer per jaar een docentendag, dit jaar respectievelijk op de woensdagmiddagen op 9 maart en 5 oktober. De tentoonstellingsmaker gaf een lezing over de tentoonstelling, de educatief medewerker verstrekte extra informatie over het educatieve materiaal en de docenten konden de tentoonstellingen gratis bekijken. Twee keer per jaar, in januari en september worden vijfduizend docenten via de post geïnformeerd over de tentoonstellingen en educatieve activiteiten in de Kunsthal. Voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs worden educatieve projecten georganiseerd in samenwerking met partners als de SKVR en Digital Playground. In het voorjaar werden de tentoonstellingen Edvard Munch en I promise to love you goed bezocht door het onderwijs. Bij beide tentoonstellingen zijn kijkwijzers gemaakt waardoor leerlingen gericht KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 19

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 Jaarverslag 2012 25 maart 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 1. Kunsteducatie in de vrije tijd 4 2. Activiteiten op beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang 2.1 Wat zijn de missie, visie en hoofddoelstelling van de instelling? Denk hierbij aan de verschillende

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Rembrandt terug in het Rembrandthuis

Rembrandt terug in het Rembrandthuis Rembrandt terug in het Rembrandthuis Ondernemingsplan 2013-2016 Museum Het Rembrandthuis Ondernemingsplan Museum Het Rembrandthuis 2013-2016 1. Blik in de toekomst, 2016 2 2. Inleiding 3 3. Het Rembrandthuis:

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. Inhoudsopgave Verslag van de

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

VERANTWOORDING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

VERANTWOORDING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VERANTWOORDING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT In 2014 kwam de Raad van Toezicht zes keer in vergadering bijeen. Naast het reguliere toezicht besteedde de Raad bijzondere aandacht aan: Strategische verkenning

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14 Jaarrekening september 2012 - december 2013 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1.Beschrijving 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is het Paleis het Loo? 3 1.3

Nadere informatie

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 9. IV. Uitgeverij 16

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 9. IV. Uitgeverij 16 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 I. Een omroep met een missie 3 II. Bestuur en bestel 4 III. Televisie, radio en nieuwe media 9 IV. Uitgeverij 16 V. Vereniging, ledenwerving en -binding 21 VI.

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht apport isitatie Stichting Museum Catharijneconvent Utrecht voorwoord Voorwoord Kan het eigenlijk wel, een museum visiteren? De visitatiecommissie stelde vast dat als een museum aan een dergelijke proef

Nadere informatie

BULLETIN CULTUUR & SCHOOL

BULLETIN CULTUUR & SCHOOL d i j c BULLETIN CULTUUR & SCHOOL JUNI 2000 12 13 13 11 14 15 10 16 9 b e h k 18 17 8 7 6 19 20 21 5 22 4 3 2 a f g l 1 CULTURELE DIVERSITEIT: IEDER ZIJN EIGEN VERHAAL? ZIE PAG. 4 4 COVERSTORY WAAR KOM

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF traditie met een goed gevoel bedrijfsleven steunt dura vermeer

Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF traditie met een goed gevoel bedrijfsleven steunt dura vermeer NUMMER 10 december 2010 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF traditie met een goed gevoel Koninklijke Van Kempen & Begeer bedrijfsleven steunt jinotega Dura vermeer bouwt Hoe vindbaar is uw website? Het

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Het jaar 2007 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 3 Verandering Het jaar 2007 stond voor de ANWB in het teken van verandering. De voormalige organisatiestructuur met clusters werd met de reorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst

kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst Coverbeeld: Scholieren tijdens de les Tinten en Tonen in de tentoonstelling Fishing van Imi Knoebel, Gemeentemuseum Den Haag. Foto: Najib Nafid. Voorwoord

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie Achtergronden, literatuur en websites Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2008 Inhoud Vooraf 4 Ontwikkelingen in museumducatie 6 Vooraf Begin oktober 2008 verscheen

Nadere informatie