Onderzoek naar een duurzame optie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar een duurzame optie"

Transcriptie

1 Studiecentrum voor Kernenergie Onderzoek naar een duurzame optie Hoogtepunten 2010 STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE CENTRE D ETUDE DE L ENERGIE NUCLEAIRE

2

3 Inhoud Voorwoord p. 4 MYRRHA, een nieuwe start Onze organisatie Onze organisatie p. 7 Met beide voeten in de maatschappij p. 8 Vier instituten, één missie p. 8 MYRRHA als nieuw onderdeel in de organisatiestructuur p. 9 Nieuw Wetenschappelijk Adviescollege Hoofdstuk 1 Reactoren van de nieuwe generatie in ontwikkeling p. 12 Na de Belgische, ook een Europese erkenning p. 15 Eerste ADS-demonstratie van start p. 18 MYRRHA, grote stap naar eerste industrieel prototype p. 20 SCK CEN-instituten bundelen expertise p. 22 Stap voor stap richting commerciële kernfusiereactor p. 24 SCK CEN verkent onontgonnen onderzoeksdomein Hoofdstuk 2 Duurzaam en veilig uitbaten van installaties: een topprioriteit p. 28 Preventieve aanpak van procescontrole p. 31 Internationaal gewaardeerde expertise toegepast op Belgische kerncentrales p. 32 Bewakingsprogramma s internationaal gevraagd p. 35 SCK CEN spil in internationaal onderzoek p. 37 SCK CEN en CEA ontwikkelen samen innovatieve gammadetector Hoofdstuk 3 Mens en milieu beschermen: onze expertise maakt het verschil p. 40 SCK CEN-metingen: de basis van het radiologische toezichtsprogramma voor België p. 42 SCK CEN s biosfeermodellen toegepast in internationale studies p. 44 ORAMED formuleert aanbevelingen voor medische sector p. 46 Houdt een lage stralingsdosis risico s in? p. 48 Barometer peilt naar kennis en risicoperceptie p. 50 SCK CEN levert wetenschappelijke input voor oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel p. 52 Vernieuwend waarschuwingssysteem voor nucleaire proliferatie Kennis en expertise delen p. 56 Efficiëntere businessprocessen p. 57 SCK CEN prominent aanwezig in grote Europese samenwerkingsprojecten Hoofdstuk 4 Algemeen overzicht Algemeen jaaroverzicht p. 60 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk p. 61 Renovatie van de SCK CEN-gebouwen verloopt volgens plan p. 62 Human Resources Management zoekt én vindt nieuwe werkkrachten voor MYRRHA-project p. 63 SAP als instrument voor een nog performanter SCK CEN p. 63 CRM: de basis voor een centraal beheer van contacten p. 63 SCK CEN-communicatie: systematisch en divers p. 64 Wetenschappelijke output p. 65 Financiën p. 66 Vergelijkende balansen

4 MYRRHA, een nieuwe start Het jaar 2010 was voor het SCK CEN een echt scharniermoment. Dat de federale regering haar zegen gaf over MYRRHA is zonder meer een mijlpaal voor het onderzoek naar kernreactoren van de nieuwe generatie. Het is bijzonder goed nieuws dat opnieuw één van de zwaartepunten van het internationale nucleaire onderzoek bij het SCK CEN komt te liggen. Onze missie bestaat er immers in om actief mee te zoeken naar antwoorden op de vraag of de nucleaire wetenschap duurzame oplossingen kan bieden voor de grote vraagstukken van nu en straks. MYRRHA zal ongetwijfeld een grote rol spelen in de zoektocht naar revolutionaire nucleaire systemen die toelaten om splijtstoffen efficiënter te benutten en minder (schadelijk) afval te produceren. Het SCK CEN levert met dit project een eigen bijdrage aan de strijd tegen de opwarming van de aarde en aan het veiligstellen van onze energievoorziening. Geen wonder dat we met dit project ook internationale erkenning oogsten. MYRRHA werd uitgekozen tot een van de meest beloftevolle nucleaire technologieën in het European Sustainable Nuclear Industrial Initiative (ESNII) én kreeg een prominente plaats op de lijst van prioritaire onderzoeksinstallaties van het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Voor het SCK CEN en zijn medewerkers is dit de bekroning van de doorgedreven onderzoeksinspanningen van de afgelopen jaren. Nu komt het erop aan antwoorden te vinden voor de openstaande R&D-vragen, de detailengineering te vervolmaken en de noodzakelijke bijkomende financiering te zoeken. Aan deze uitdagingen zullen we ons de komende jaren met eenzelfde onafgebroken inzet wijden. Economisch gezien biedt MYRRHA heel wat kansen: het project geeft onze kenniseconomie een boost en levert tal van nieuwe hooggekwalificeerde jobs op. Het SCK CEN mocht in 2010 dankzij MYRRHA 38 nieuwe vacatures uitschrijven. In 2011 gaan we nog eens op zoek naar 12 nieuwe collega s. Het MYRRHA-team zal een nieuwe entiteit vormen binnen het SCK CEN, maar niet zonder links naar de rest van de organisatie. Integendeel: MYRRHA vraagt immers teamwork op het hoogste niveau: ontwerpexperts, materiaalspecialisten, splijtstofdeskundigen, systeemingenieurs, werken nauw samen aan het oplossen van technische vraagstukken. Meer dan ooit ontstaat zo een unieke wisselwerking over de verschillende instituten van het SCK CEN heen. Veilige reactoren, die bovendien kostenefficiënt en duurzaam uitgebaat worden, vormen het brandpunt van het materialen- en splijtstofonderzoek bij het SCK CEN. De onderzoeksreactor BR2 is intussen bijna vijftig jaar kritisch, maar dat betekent geenszins dat hij verouderd is. De voorbije jaren hebben we heel wat inspanningen geleverd om de veilige en performante werking van BR2 te garanderen. Zo blijft BR2 een hoogtechnologische reactor die mee is met zijn tijd, tot op het moment dat hij de fakkel doorgeeft aan MYRRHA. Daardoor is ook de productie van medische radio-isotopen en gedopeerd silicium verzekerd. 4

5 Voorwoord Een onderzoeksdomein dat wereldwijd meer en meer aan belang wint en waarin ook het SCK CEN volop investeert, is dat van de stralingsbescherming in tal van domeinen. De maatschappelijke bezorgdheid op het vlak van ioniserende straling is dagelijks de onze, zo tonen onze talrijke onderzoeken op het vlak van radio-ecologie en radiobiologie aan. We staan ook stil bij de maatschappelijke en ethische implicaties van nucleaire technologieën. Met onze aandacht voor duurzame ontwikkeling, risicoperceptie, non-proliferatie en generatieoverschrijdende ethiek willen we het kritisch denken over nucleaire technologie stimuleren. Niet te vergeten zijn ook onze inspanningen op het vlak van opleiding en communicatie. Het SCK CEN participeert niet alleen in tal van Europese en internationale opleidingsprojecten, maar is er ook vaak de gangmaker van. De kennis die we bij het SCK CEN ontwikkelen, is uniek. Om het wetenschappelijk onderzoek van vandaag ook morgen te laten renderen, investeren we volop in kennismanagement en documentbeheer. Ook hier is MYRRHA weer een belangrijke testcase. een studie die de stralingsdosis bij pasgeborenen op de voet volgt: het onderzoek naar een duurzame optie is bij het SCK CEN gegarandeerd. Ik wil al onze medewerkers bedanken voor hun bijdrage aan deze missie. Ik wens u veel leesplezier. Eric van Walle, directeur-generaal SCK CEN Kernwetenschappen hebben de samenleving heel wat te bieden: dat bewijzen we bij het SCK CEN dagelijks. Ons onderzoek neemt alle vormen en maten aan. Of het nu een monsterproject als MYRRHA is, een internationaal gerenommeerd bewakingsprogramma voor kerncentrales, state of the art-research naar laagverrijkte splijtstof, een volgehouden radiologisch toezichtsprogramma in heel België of 5

6 6

7 > organisatie Onze organisatie Met beide voeten in de maatschappij Het Studiecentrum voor Kernenergie, SCK CEN, is sinds zijn oprichting als onderzoekscentrum in 1952 een pionier in de nucleaire wereld. Met zijn geavanceerde installaties, uitgebreide wetenschappelijke bagage en unieke expertises verricht het SCK CEN grensverleggend werk op het gebied van nucleaire wetenschap en technologie. Met laboratoria in Mol en een maatschappelijke zetel in Brussel is het SCK CEN één van de grootste onderzoekscentra in België. Meer dan 650 medewerkers zetten zich dagelijks in om duurzame industriële en medische toepassingen van ioniserende straling te ontwikkelen. De experts van het SCK CEN verrichten fundamenteel én toegepast onderzoek, en maken van technologische ontwikkelingen en innovaties hun levenswerk. Nucleaire thema s die vandaag en morgen belangrijk zijn voor de maatschappij, vormen daarbij het brandpunt. Zo werkt het SCK CEN mee aan de veiligheid en de efficiëntie van de Belgische kernreactoren, een expertise die het ook exporteert naar het buitenland. In de zoektocht naar nieuwe koolstofarme energietechnologieën die in tijden van klimaatswijziging het verschil kunnen maken, is het SCK CEN een gangmaker. Tegelijk zoeken de experts van het SCK CEN naar nieuwe duurzame oplossingen om radioactief afval te bergen en nucleaire installaties te ontmantelen. Bij dit alles kijkt het SCK CEN er ook op toe dat mens en milieu beschermd zijn tegen ioniserende straling. De research en de technologische ontwikkelingen van het SCK CEN zijn ook in internationaal perspectief relevant. Het onderzoekscentrum is een actieve partner in een wereldwijd netwerk van onderzoeksinstellingen en wordt internationaal erkend als vooruitstrevend kennisinstituut en kwaliteitsvol opleidingscentrum. 7

8 Algemene Directie Bedrijfsondersteuning MYRRHA Management Team Extern Medisch Toezicht Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Nucleaire Materiaalwetenschappen Geavanceerde Nucleaire Systemen Milieu, Gezondheid en Veiligheid Communicatie, Algemene Diensten, Administratie Vier instituten, één missie Het SCK CEN telt drie wetenschappelijke instituten: Het Instituut voor Nucleaire Materiaalwetenschappen bestudeert de structuurmaterialen en de splijtstoffen van huidige en toekomstige nucleaire systemen. Het Instituut voor Geavanceerde Nucleaire Systemen ontwikkelt technologische en economische kennis over innovatieve kernreactoren, en ondersteunt daarmee de nucleaire industrie en overheid op nationaal en internationaal niveau. Het Instituut voor Milieu, Gezondheid en Veiligheid helpt de veiligheid en bescherming van mens en milieu verzekeren bij het gebruik van radioactiviteit en allerlei toepassingen van ioniserende stralen. De wetenschappelijke instituten worden ondersteund door het Instituut voor Communicatie, Algemene Diensten en Administratie dat onder meer de personeelszaken, communicatie en opleidingsactiviteiten coördineert. De dienst Bedrijfsondersteuning staat in voor de tarifiëring, prijszetting en marketing, beheert de offertes en contracten, geeft juridisch advies, organiseert de kennisbescherming en coördineert het kwaliteitsbeheer binnen het SCK CEN. De vier instituten van het SCK CEN werken samen aan één missie: onderzoek naar een duurzame optie. MYRRHA als nieuw onderdeel in de organisatiestructuur Met MYRRHA krijgt het SCK CEN opnieuw een multidisciplinaire en wereldwijd unieke onderzoeksinfrastructuur onder zijn hoede. MYRRHA zal een leidende rol spelen in het spitstechnologische materialenonderzoek, noodzakelijk voor de ontwikkeling van de energiesystemen van straks. De installatie zal toelaten om antwoorden te formuleren op uitdagingen van de toekomst, denk maar aan de behandeling van radioactief afval, de bevoorrading van de geneeskunde met medische radio-isotopen en de productie van gedopeerd silicium voor hernieuwbare energietoepassingen. In 2010 werd binnen het SCK CEN het MYRRHA Management Team (MMT) opgericht, dat verantwoordelijk is voor het dagelijkse beheer en de follow-up van het MYRRHA-project. De oprichting van een aparte managementstructuur was belangrijk om alle activiteiten en processen rond MYRRHA te stroomlijnen. MYRRHA is immers een omvangrijk, multidisciplinair en complex project, waaraan onderzoekers van de verschillende instituten meewerken: scheikundigen, fysici, technici in de elektromechanica, materiaalspecialisten, Het MMT is geen nieuw technologisch instituut, maar is net zoals de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk en het Extern Medisch 8

9 > organisatie Toezicht een overkoepelend en ondersteunend orgaan binnen de organisatie. In het dossier over MYRRHA vanaf p. 12 leest u alles over deze mijlpaal voor het SCK CEN. Nieuw Wetenschappelijk Adviescollege Het Wetenschappelijk Adviescollege (WAC) staat de Raad van Bestuur en het Management comité van het SCK CEN bij met advies. Het WAC geeft aanbevelingen over de technisch-wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoek en bewaakt de kwaliteit ervan. Het WAC heeft ook een belangrijke adviserende functie over onderwijs en opleiding, communicatie, networking en valorisatie. De belangrijkste doelstelling van het Wetenschappelijk Adviescollege is het ontwikkelen, het evalueren en het corrigeren van de korte- en langetermijnstrategie van het SCK CEN. Eind 2010 werd de samenstelling van het WAC herzien. Sinds 1 januari traden de nieuwe mandaten (01/01/ /12/2012) in werking. Samenstelling: Voorzitter: Wetenschappelijk Secretaris: Leden: Prof. em. Michel Giot Dr. Pierre D hondt Prof. em. dr. Yvan Bruynseraede Prof. em. dr. Frank Deconinck Prof. em. ir. Chris Huyskens Prof. André Luxen Prof. dr. Alex C. Mueller Prof. dr. Thomas Pardoen Prof. dr. ir. Guido Van Oost Prof. em. Patrick Van Oostveldt Ir. Jean Van Vliet Prof. dr. Eric van Walle 9

10 10

11 > hoofdstuk 1 > hoofdstuk 1 1. Reactoren van de nieuwe generatie in ontwikkeling De nieuwste nucleaire reactoren hebben heel wat in petto voor de toekomst. Zo kan nucleaire technologie een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. Het SCK CEN helpt mee aan de ontwikkeling van innovatieve technologieën die nucleaire reactoren tot een meer duurzame optie maken: veilig, en met minder radioactief afval. 11

12 MYRRHA succesvol gestart Na de Belgische, ook een Europese erkenning Dat de Belgische regering in 2010 groen licht gaf voor MYRRHA is een van de grote mijlpalen voor het SCK CEN. Een onderzoeksteam zal de komende jaren een antwoord zoeken op openstaande wetenschappelijke en technologische vragen en het design van deze spitstechnologische onderzoeksreactor op punt stellen. Ook op internationaal vlak kreeg MYRRHA vorig jaar een brede erkenning. MYRRHA werd uitgekozen als één van de meest beloftevolle nucleaire technologieën in het European Sustainable Nuclear Industrial Initiative (ESNII) én kreeg een prominente plaats op de lijst van prioritaire onderzoeksinstallaties van het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). MYRRHA (letterwoord voor Multi-purpose hybrid Research Reactor for High-tech Applications) is een hoogtechnologische nucleaire onderzoeksreactor, die als s werelds eerste door een deeltjesversneller zal worden aangedreven. Deze innovatieve technologie, gebaseerd op het gebruik van snelle neutronen, maakt efficiënter gebruik van uranium als splijtstof en vermindert de hoeveelheid radiotoxisch afval. Het nieuwe type reactor moet helpen om oplossingen te vinden voor belangrijke maatschappelijke bekommernissen. Zo zal MYRRHA een sleutelrol spelen in de wetenschappelijke zoektocht naar subkritische en dus veiligere nucleaire reactoren. Ook onderzoek naar transmutatie zal mogelijk zijn, een technologie waarmee in theorie de hoeveelheid en de radiotoxiciteit kan verminderd worden. Dit zal toelaten om de bergingstijd van radioactief afval te verkorten van enkele honderdduizenden jaren tot minder dan 1000 jaar. Onderzoek en productie MYRRHA heeft in de eerste plaats een onderzoeksfunctie: als snelspectrumbestralingsreactor zal MYRRHA gebruikt worden voor het testen van innovatieve materialen en splijtstof. De reactor is dan ook een belangrijke proefopstelling voor de nucleaire energiesystemen van de toekomst: de zogenaamde reactoren van de vierde generatie. De installatie zal bovendien bijdragen tot een continue bevoorrading van medische radio-isotopen en tot de productie van gedopeerd silicium, een bouwsteen in elektronicatoepassingen en MYRRHA werd verkozen tot een van de drie meest belovende duurzame kerntechnologieën. 12

13 > hoofdstuk 1 Toekomstige inplanting van MYRRHA op de technische site van het SCK CEN in Mol. groene-energietechnologie. Deze twee productiefuncties worden sinds jaren vervuld door BR2, maar die reactor is stilaan aan vervanging toe. Groen licht van de overheid Dat de Belgische regering vorig jaar groen licht gaf aan MYRRHA is een mooie tussentijdse bekroning voor het SCK CEN. Tal van experts werkten de voorbije twaalf jaar aan het design van de reactor. Om het ontwerp verder uit te werken, was er echter nood aan bijkomende financiering. Op 4 maart 2010 liet de Belgische regering weten het project te steunen en zestig miljoen euro uit te trekken voor de eerste vijfjarige ontwerpfase. Voor deze beslissing baseerde de regering zich op een expertoordeel van een internationaal team van onafhankelijke specialisten: het MIRT (MYRRHA International Review Team), dat werd opgericht in de schoot van het Nucleair Energie Agentschap van de OESO. Het SCK CEN kreeg de opdracht om de komende vijf jaar het design van MYRRHA in detail uit te werken, de vergunningen te verzekeren en een aangepast R&D-programma op te zetten. Het SCK CEN moet ook een internationaal consortium bijeenbrengen en een tweede financieringsschijf van 40 % rond krijgen. Als al deze voorwaarden vervuld zijn, gaat de regering akkoord met de bouw van MYRRHA vanaf 2016 en belooft ze om 40 % van de geschatte kostprijs van 960 miljoen euro op zich te nemen. Het doel is om de reactor in 2023 in gebruik te nemen. Op dat moment zal MYRRHA de BR2-reactor vervangen. SET-plan MYRRHA oogst niet alleen in eigen land, maar ook op Europees niveau grote bijval. Zo koos het SNETP (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform) MYRRHA uit als één van de drie meest belovende duurzame kerntechnologieën in het ESNII. Die beslissing past in het SET-plan (Strategic Energy Technology Plan), een strategisch plan van de Europese Commissie om de ontwikkeling van koolstofarme energietechnologieën te versnellen. Deze technologieën spelen een belangrijke rol in de strijd tegen de opwarming van de aarde en helpen om de veilige en onafhankelijke energiebevoorrading van Europa te verzekeren. Drie kernsplijtingsreactoren staan op de shortlist: MYRRHA (werkt op basis van een lood-bismut legering), ASTRID (met natrium als koelmiddel) en ALLEGRO (op basis van gas). MYRRHA zal ook fungeren als onderzoeksplatform voor ASTRID en ALLEGRO, voor de ontwikkeling van kernsplijtstof en materialen voor deze nieuwe generatie reactoren. 13

14 Prioritair project MYRRHA is recent onder de aandacht gekomen van het ESFRI. Dit Europees forum zocht uit welke onderzoeksinstallaties prioritair zijn, wil Europa voor de volgende tien à twintig jaar aan de top van het wetenschappelijk onderzoek blijven. Het resultaat was een lijst van vijftig projecten - gaande van nieuwe onderzoeksinfrastructuren tot ingrijpende upgrades van bestaande installaties. MYRRHA kreeg een prominente plaats op de lijst. Het groene licht van onze regering en de internationale erkenning van MYRRHA zijn voor het SCK CEN en zijn medewerkers de bekroning van de doorgedreven onderzoeksinspanningen van de afgelopen jaren. Het oplossen van de resterende R&D-vragen, de detailengineering en het zoeken naar bijkomende financiering zijn onze grote uitdagingen voor vandaag en morgen. Hamid Aït Abderrahim Het SCK CEN toont zich ook op de Europese scene (én daarbuiten) met Dat is een bestralingsfaciliteit die gebruikmaakt van de MYRRHA-deeltjesversneller en waarmee onderzoekers van het SCK CEN in samenwerking met Belgische universiteiten fundamenteel onderzoek zullen uitvoeren naar radioactieve ionenstralen. NuPECC (Nuclear Physics European Collaboration Committee), een expertcomité van de European Science Foundation, heeft opgenomen in haar roadmap van onderzoeksinstallaties die nodig zijn om een leidende rol te blijven spelen in de kernfysica. Wereldwijde belangstelling Al heel wat landen hebben interesse getoond in MYRRHA. Met China, Zuid-Korea, Kazakstan, Duitsland en Italië zijn onderhandelingen gestart over hoe en op welk niveau deze landen kunnen participeren in het project. In oktober 2010 tekenden het SCK CEN en de Chinese Academie voor Wetenschappen, in aanwezigheid van de Chinese en de Belgische eerste minister, een samenwerkingsovereenkomst voor kernonderzoek met vreedzame doeleinden. China ziet MYRRHA als een onderzoeksinfrastructuur die een oplossing biedt voor het verwerken van zijn radioactief afval. Nog in het najaar ondertekenden, in aanwezigheid van de president van Kazachstan, het Nationaal Kazachse Kerncentrum, Kazatomprom en het SCK CEN een Memorandum of Understanding (MoU) voor het uitwisselen van expertise. Voor 2011 heeft het SCK CEN nog uitzicht op nieuwe MoU s. 14

15 > hoofdstuk 1 GUINEVERE effent het terrein voor MYRRHA Eerste ADS-demonstratie van start 4 maart 2010 was niet alleen de dag waarop de Belgische regering haar officiële steun toezegde aan MYRRHA. Op die datum werd ook GUINEVERE officieel ingehuldigd. GUINEVERE is de eerste belangrijke experimentele stap in de realisatie van MYRRHA. Een geheel nieuwe klasse van nucleaire systemen aangedreven door een deeltjesversneller wordt met het GUINEVEREproject voor de allereerste keer gedemonstreerd op de technische site van het SCK CEN. Deze realisatie is dan ook een wereldprimeur. Met GUINEVERE willen de SCK CEN-onderzoekers de meetmethode voor subkriticiteit valideren. MYRRHA zal als hooggeavanceerde onderzoeksreactor baanbrekende technologieën introduceren. Vooraleer deze innovaties werkelijk in de reactor geïmplementeerd kunnen worden, zijn experimenten nodig om de haalbaarheid ervan aan te tonen. Dat is precies het opzet van GUINEVERE (Generator of Uninterrupted Intense NEutrons at the lead VEnus Reactor), een laagvermogen reactorexperiment om de technologische nieuwigheden van MYRRHA te demonstreren. ADS Specifiek aan de MYRRHA-technologie is dat een deeltjesversneller als externe neutronenbron de kettingreactie door kernsplijting in stand houdt. Dit heet ADS of Accelerator Driven System. ADS biedt grote voordelen op het gebied van veiligheid: schakelt men de deeltjesversneller uit, dan stopt ook de (subkritische) nucleaire reactor 15

16 GUINEVERE ingehuldigd Op donderdag 4 maart 2010 heeft het SCK CEN officieel het startschot gegeven voor GUINEVERE. Dat gebeurde in aanwezigheid van Paul Magnette, federaal minister van Klimaat en Energie en voogdijminister van het SCK CEN, en Sabine Laruelle, federaal minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid. De inauguratie van deze Belgische wereldprimeur werd bijgewoond door meer dan 150 personen, onder wie gerenommeerde wetenschappers, ondernemers en captains of industry. De inhuldiging viel samen met de beslissing van de Belgische regering om 384 miljoen euro voor MYRRHA vrij te maken, gespreid over de komende tien jaar. Met de start van GUINEVERE schrijft het SCK CEN, na jaren van voorbereiding, een eerste hoofdstuk van het MYRRHA-verhaal. De komende jaren zullen ongetwijfeld nog hoogtepunten volgen. Paul Magnette, voogdijminister van het SCK CEN en Sabine Laruelle, minister van Wetenschapsbeleid waren bij de inhuldiging aanwezig. automatisch. De haalbaarheid van de ADS-technologie aantonen, is een belangrijke doelstelling van MYRRHA, en GUINEVERE zet daarin de eerste stap. De toestand van subkriticiteit is essentieel voor de veiligheid van dit type reactor. Met GUINEVERE willen de SCK CENonderzoekers de meetmethode voor subkriticiteit valideren, om ze later ook in MYRRHA te kunnen toepassen. In de MYRRHA-reactor willen de onderzoekers ADS gebruiken voor het onderzoek naar transmutatie. Dat is de splijting van langlevende elementen in radioactief afval tot korterlevende elementen. De levensduur van het afval zou daardoor ingekort kunnen worden met een factor Nulvermogen Experimenteel onderzoek uitvoeren naar de loodgekoelde reactortechnologie (Lead Fast Reactor of LFR) die in MYRRHA ingevoerd zal worden, vormt het tweede researchluik van GUINEVERE. Om deze experimenten mogelijk te maken, hebben de experts van het SCK CEN de VENUS-reactor (Vulcain Experimental NUclear Study) omgebouwd tot een nulvermogen LFR (VENUS-F). Met GUINEVERE kunnen door de karakterisatie van de unieke kern (bestaande uit lood en uranium) de berekende neutronencodes (die een beeld geven van de neutronenverdeling in de reactor) experimenteel gevalideerd worden. De resultaten van deze experimenten zullen de MYRRHA-designers die het ontwerp verder verfijnen, gebruiken om de eerder gehanteerde veiligheidsmarges te verkleinen. Voor de optimalisatie van het MYRRHA-ontwerp is dat een grote vooruitgang. Internationaal project In een hoogstaand technologisch onderzoeksproject zoals GUINE- VERE werkt het SCK CEN nauw samen met internationale partners. De VENUS-F-reactor werd gekoppeld aan een versneller (GENEPI-3C), gebouwd door het Franse CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) en in 2009 naar Mol getransporteerd. Ook het CEA (Commissariat à l Energie Atomique) speelt een belangrijke rol in GUINEVERE: dat kenniscentrum stelt splijtstof ter beschikking en staat in voor het ontwerp van de installatie. GUINEVERE is een Europees project binnen IP-EUROTRANS, dat op zijn beurt past in het Zesde Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom). IP-EUROTRANS bundelt onderzoeksprojecten met het oog op de verdere ontwikkeling van de ADS-technologie. Het opzet van dit programma is een vermindering van het nucleair afval en de radiotoxiciteit ervan. Ook de opvolger van GUINEVERE is intussen bekend: de ADS-technologie zal verder op punt gesteld worden in het Zevende Kaderproject FREYA, dat nog tot 2014 loopt. Van kritisch naar subkritisch Begin 2010 kreeg het SCK CEN van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) de vergunning om GUINEVERE te bouwen en te exploiteren. De experts hebben dan het niet-nucleaire gedeelte van de reactor gedurende een heel jaar getest: het ventilatiesysteem, het monitoringsysteem, de deeltjesversneller, enzovoort. In februari 2011 is de reactor gestart in de kritische mode. Na een reeks tests in deze mode, zal de reactor gekoppeld worden aan de versneller: dan schakelt hij over op de subkritische mode. Dat betekent meteen het startschot voor een nooit eerder vertoond werk. Met de resultaten van de GUINEVEREexperimenten zullen we in staat zijn de veiligheidsmarges voor MYRRHA te verkleinen. Voor de optimalisatie van het MYRRHA-design is dat een grote stap vooruit. Peter Baeten 16 In februari 2011 is de VENUS-F-reactor gestart in de kritische mode.

17 > hoofdstuk 1 17

18 Op weg naar een loodgekoelde snelle reactor voor Europa MYRRHA, grote stap naar eerste industrieel prototype Binnen het Europese plan om de ontwikkeling van koolstofarme energietechnologieën te versnellen, neemt kernsplijting een belangrijke plaats in. Europa zet in op de verdere ontwikkeling van drie types nucleaire reactoren, waarvan de loodgekoelde snelle reactor (Lead Fast Reactor of LFR) er één is. MYRRHA is als ETPP (European Technology Pilot Plant) een belangrijke schakel in het ontwikkelingstraject naar het eerste industriele prototype. Maar ook de volgende stappen moeten voorbereid worden, en dat is het eerste opzet van het LEADER-project (Lead-cooled European Advanced DEmonstration Reactor) dat in april 2010 van start ging. Snelle reactoren zoals de loodgekoelde snelle reactor bieden heel wat voordelen. In de eerste plaats laten ze toe om het nuttig gebruik van uranium met een factor 50 tot 100 te vermenigvuldigen, en zo de elektriciteitsproductie op basis van kernenergie te verzekeren voor de verre toekomst. Dankzij LFR-reactoren zal de hoeveelheid en de levensduur van het geproduceerde langlevend radioactief afval sterk verminderen. ALFRED Binnen het Zevende Kaderprogramma werkt het SCK CEN aan het LEADER-project in een consortium met Europese partners, gecoördineerd door de Italiaanse industriegroep Ansaldo. Dit project heeft in een eerste stap als doel om een demonstratie-unit te ontwikkelen van de LFR. ALFRED, met een elektrisch vermogen van 100 MW, zal worden aangesloten op het elektriciteitsnet. De reactor zou tussen 2020 en 2025 gebouwd worden en krijgt aanzienlijke steun van industriële partners, met naast Ansaldo ook Empresarios Agrupados uit Spanje. Met LEADER wordt eveneens werk gemaakt van het ontwerp van een prototype (600 MW elektrisch vermogen) van de commerciële LFR-reactor van de toekomst. LEADER bouwt voort op het Zesde Kaderproject ELSY, en hangt nauw samen met andere Europese onderzoeksprojecten op het gebied van materiaaltechnologie, ADS-systemen en snelle reactoren. Lood als koelmiddel Het SET-plan is een strategisch plan van de Europese Commissie om de ontwikkeling van koolstofarme energietechnologieën te versnellen. De loodgekoelde snelle reactor, oorspronkelijk alleen toegepast in Russische militaire duikboten, heeft een aantal uitgesproken voordelen die hem een geschikte kandidaat maken voor een duurzame nucleaire energievoorziening. Net zoals andere metaalgekoelde reactoren hoeft de loodgekoelde niet onder druk gehouden te worden, wat een stuk veiliger is, en laat hij een hogere vermogendensiteit toe, met als resultaat een hoger rendement en minder afval. Daarenboven gaat lood, vergeleken met andere vloeibare metalen zoals natrium, geen krachtige chemische reacties aan met water of lucht. Lood vormt ten slotte een sterk scherm tegen gammastralen ook dat is een groot voordeel. 18

19 > hoofdstuk 1 In een breed consortium met Europese partners werkt het SCK CEN mee aan de demonstratie van het concept van de loodgekoelde snelle reactor. De volgende stap is een operationele demonstrator die de duurzaamheid van de technologie moet aantonen. Didier De Bruyn Peter Baeten Door het hoge kookpunt (1 755 C) kent de loodreactor een zeer hoog thermisch rendement én zijn specifieke toepassingen op hoge temperatuur mogelijk, zoals directe waterstofproductie. Het hoge smeltpunt (320 C) zorgt echter voor extreme omstandigheden binnen in de reactor. De ontwikkeling van reactormaterialen die in deze temperatuursomstandigheden performant blijven, is niet evident en vraagt dan ook tijd. Van lood-bismut naar lood Het smeltpunt van lood kan verlaagd worden door er een legering met bismut van te maken. De eisen op het gebied van materiaaltechnologie worden dan minder streng. In het ontwikkelingstraject van de loodgekoelde reactor wordt in de tussenstap MYRRHA daarom gebruikgemaakt van koeling met deze eenvoudiger hanteerbare legering. Lood-bismut is echter geen eindtechnologie: bismut is duur, en niet voldoende aanwezig om er een vloot van commerciële reactoren mee uit te rusten. Vooraleer een LFR-prototype gebouwd kan worden, moet de technologische stap van lood-bismut naar lood dus nog gezet worden. Dat is dé grote uitdaging voor de demonstratiereactor ALFRED in het LEADER-project. ALFRED en MYRRHA ALFRED heeft nog een ander belangrijk demonstratieopzet. De reactor moet namelijk ook aantonen dat de innovatieve structuurmaterialen en nieuwe splijtstoffen in staat zijn hoge neutronenfluxen en temperaturen te doorstaan. Intussen zal in MYRRHA state of the artonderzoek verricht worden op innovatieve materialen en coatings. De stap van lood-bismut naar lood is dé grote uitdaging voor ALFRED. Die moeten in een volgend stadium toelaten wél met lood te werken. MYRRHA levert dus onmisbare wetenschappelijke input voor de verdere ontwikkeling en demonstratie van de LFR-technologie. 19

20 Kwalificatie van materialen voor MYRRHA SCK CEN-instituten bundelen expertise Aan MYRRHA is een omvangrijk R&D-programma gekoppeld. Dat heeft als doel om tussen 2010 en 2014 de technologische uitdagingen in het ontwerp van de reactor verder te onderzoeken. Materiaalkwalificatie is zo een uitdaging van formaat. De materiaaldeskundigen van het SCK CEN zoeken een antwoord op de vraag hoe de MYRRHA-materialen zich zullen gedragen onder de veeleisende condities die eigen zijn aan de reactor. De juiste materiaalkeuze voor de verschillende reactorcomponenten vormt, samen met het functionele ontwerp, het sluitstuk van een veilige uitbating van iedere nucleaire installatie. In de MYRRHAreactor treden extreme condities op die het uiterste zullen vragen van de gebruikte materialen in de reactor. Niet alleen is er het effect van aanhoudende bestraling; ook de temperatuur, die tot 500 C kan oplopen, stelt de materialen zwaar op de proef. Specifiek voor MYRRHA en nooit eerder toegepast in vreedzame toepassingen, is de bijzonder agressieve chemische omgeving in het koelcircuit. Het koelmedium van de reactor bestaat immers uit een legering van lood en bismut, een vloeibaar metaal dat sterk corrosief is. De performantie van de materialen en componenten in dit circuit, zoals warmtewisselaars en pompen, is in dit milieu nog onvoldoende aangetoond. Materiaalkeuze Eerder dan innovatieve materialen te ontwikkelen en te optimaliseren, kozen de ontwerpers van MYRRHA voor industrieel beschikbare materialen. Deze zijn al getest en gekwalificeerd voor andere nucleaire toepassingen, maar hebben hun performantie in de extreme MYRRHA-condities nog niet bewezen. Het SCK CEN onderzoekt aan de hand van onder meer mechanische experimenten en bestralingstests het gedrag van de kandidaatmaterialen in MYRRHA-omstandigheden. Dit experimentele programma zullen de specialisten van het SCK CEN gebruiken om de definitieve materiaalkeuze voor de reactor te onderbouwen. Kritische fenomenen Voorbereiding van de drukbuisjes voor bestraling in de BOR-60-reactor. Concreet wordt een aantal kritische fenomenen onder de loep genomen, zoals vloeibare metaalcorrosie, verbrossing (ten gevolge van straling en de metaalomgeving), metaalmoeheid, kruip, zwelling (door de bestraling), enzovoort. Een eerste luik van het experimentele programma bestaat uit mechanische tests in de loodbismutomgeving, waarvoor het SCK CEN een gespecialiseerde testinfrastructuur ontwikkelde. De eerste experimenten op laboschaal tonen alvast aan dat ten minste één kandidaatmateriaal verbrost binnen de veiligheidsmarges, en met andere woorden zijn sterkte voldoende behoudt. Een tweede luik van het testprogramma zijn de bestralingsexperimenten. Een eerste experiment is in 2010 gestart in BOR-60, een experimentele natriumgekoelde snelle reactor in het Research Institute of Atomic Reactors (RIAR, Rusland). Het doel van dit experiment is om het effect van bestraling met snelle neutronen op de kandidaatmaterialen te onderzoeken. De resultaten zullen vergeleken worden met die van materialen blootgesteld aan dezelfde tem- 20

FUSIE, een energieoptie voor de toekomst

FUSIE, een energieoptie voor de toekomst FUSIE, een energieoptie voor de toekomst omst van Europa Algemene informatie EURATOM Geïnteresseerd in Europees onderzoek? RTD Info is ons driemaandelijks magazine dat u op de hoogte houdt van de voornaamste

Nadere informatie

Veilig. Verantwoord. Verder uitbaten LONG TERM OPERATION. Technisch Rapport Doel 1&2. LTO-Rapport (versie 2.0) 30 juni 2012

Veilig. Verantwoord. Verder uitbaten LONG TERM OPERATION. Technisch Rapport Doel 1&2. LTO-Rapport (versie 2.0) 30 juni 2012 LONG TERM OPERATION Technisch Rapport Doel 1&2 Verantwoord Veilig Verder uitbaten v.u. Electrabel nv, Regentlaan 8, 1000 Brussel (België) LTO-Rapport v2.0 2 Inhoud Voorwoord... 3 0 Samenvatting... 4 0.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Innoveren doe je niet alleen

JAARVERSLAG 2014. Innoveren doe je niet alleen JAARVERSLAG 2014 Innoveren doe je niet alleen JAARVERSLAG 2014 ENKELE CONCRETE RESULTATEN VAN 2014 > 25 VCL > 52 THALES ALENIA SPACE > 85 JTEKT 06>07 VOORWOORD > 38 FOMECO > 39 HULSMANS > 40 PANIMPEX >

Nadere informatie

nummer 1 Februari 2013 KERN VISIE dwarsboomt

nummer 1 Februari 2013 KERN VISIE dwarsboomt Kernvisie KERN VISIE magazine is een uitgave van stichting kernvisie nummer 1 FEBRUARI 2013 KERN VISIE Microsferen met holmium voor behandeling van leverkanker Vijftig jaar IAEA-laboratoria in Seibersdorf

Nadere informatie

>> Duurzaamheid in stedelijke omgeving Steden vergen een totaalaanpak

>> Duurzaamheid in stedelijke omgeving Steden vergen een totaalaanpak visionnr. 8 - september 2011 >> Duurzaamheid in stedelijke omgeving Steden vergen een totaalaanpak Luc Schuiten >> Energyville wordt model voor duurzaam bouwen >> Limburg wil klimaatneutraal worden >>

Nadere informatie

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST?

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST? VIWTA Dossier 17 motor WATERSTOF van de toekomst? In hoever bepaalt waterstof onze toekomstige energievoorziening? Inhoudstafel... 2 1. Voorwoord... 3 2. Waarom komt waterstof steeds meer in beeld?...

Nadere informatie

MODEL DRIVEN DEVELOPMENT DAYS

MODEL DRIVEN DEVELOPMENT DAYS 3 12 april - 17 mei 2013 Big science in kernfusie Onderhoudsvragen nu al cruciaal voor Iter-reactor die pas rond 2027 gaat draaien Stempels voor nanostructuren Süss Microtec produceert machine op basis

Nadere informatie

Activiteitenrapport Benelux & International

Activiteitenrapport Benelux & International Activiteitenrapport Benelux & International GDF SUEZ 219 300 medewerkers Omzet : 97 miljard ENERGY EUROPE Engineering ENERGY INTERNATIONAL SYSTEMS, INSTALLATIONS & MAINTENANCE FRANCE GLOBAL GAS & LNG ENERGY

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen NETWERKBIJEENKOMST 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven Informatie bedrijven en instellingen Inhoud Inleiding... 3 Bedrijven op de netwerkbijeenkomst... 3 Aangemelde bedrijven... 4 Benteler... 5 Celmar Engineering...

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012 PV in de Bouw Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking Onderzoeksrapport SMZ2012006 Utrecht, december 2012 Stichting Monitoring Zonnestroom PV in de Bouw (concept) 1 Projecttitel Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen Betrouwbare en betaalbare energie is tegenwoordig een van de grootste uitdagingen voor de EU: als we dat

Nadere informatie

het belang van dnw voor nederland

het belang van dnw voor nederland h e t b e l a n g va n D N W v o o r n e d e r l a N D het belang van dnw voor nederland Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) is één van de Grote Technologische Instituten in Nederland.

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

3.1 Doelstelling en afbakening

3.1 Doelstelling en afbakening SENSIBILISATIE 3 17 18 SENSIBILISATIE 3 SENSIBILISATIE 3.1 Doelstelling en afbakening De sensibilisatiestap is belangrijk om alle doelgroepen binnen de school te informeren en te betrekken bij de MOS-acties.

Nadere informatie

My Industry 2030. Nederland gaat het maken Van ambitie naar realisatie

My Industry 2030. Nederland gaat het maken Van ambitie naar realisatie My Industry 2030 Nederland gaat het maken Van ambitie naar realisatie Colofon Auteur Jurjen Witteveen, ING Economisch Bureau jurjen.witteveen@ing.nl Redactieraad Marcel Beckers, ING Business Banking Oost-Brabant

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl Het Duurzame Vermogen van Water Het Duurzame Vermogen van Water Voorwoord Als er één onderwerp is waarvan ik de afgelopen

Nadere informatie

Radioactiviteit: natuurlijk nodig!

Radioactiviteit: natuurlijk nodig! Radioactiviteit: natuurlijk nodig! Radioactiviteit en straling dragen bij aan: - Welvaart - Welzijn - Gezondheid in een notendop Kernenergie (en dus radioactiviteit) staat weer volop in de belangstelling.

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Themanummer. Planeetonderzoek

Themanummer. Planeetonderzoek Themanummer Planeetonderzoek Bestuur Het bestuur van de NVR wordt gekozen door de leden en bestaat uit: Voorzitter Dr. M. Heppener Secretaris Drs. R.A. v.d. Berg Penningmeester Drs. T. Leeuwerink Vice-voorzitter

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Company review 2013. Progressing together. See what counts.

Company review 2013. Progressing together. See what counts. Progressing together See what counts. Zien wat er echt toe doet In 2014 hebben we onze merknaam veranderd van De Lage Landen naar DLL. Een belangrijke stap op onze weg naar wereldwijd succes. We zijn uitgegroeid

Nadere informatie