FEBEM. Jaarrapport STABIEL SCHIP OVERWINT WOELIGE ZEE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FEBEM. Jaarrapport 2012-2013 STABIEL SCHIP OVERWINT WOELIGE ZEE"

Transcriptie

1 FEBEM Jaarrapport STABIEL SCHIP OVERWINT WOELIGE ZEE

2 Colofon Wilt u graag meer informatie over onze federatie? FEBEM Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer Buro & Design Center Esplanade 1b.87 BE 1020 Brussel Tel Fax Het FEBEM Jaarbericht is een realisatie van de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer. Redactie: Forte (www.forte.eu), Werner Annaert, Anita Cosaert, Cédric Slegers, Baudouin Ska en Mireille Verboven. Realisatie: Haisja (www.haisja.be) V.U. Werner Annaert Dit jaarbericht wordt gedrukt op 100 % gerecycleerd en chloorvrij papier. Ce dossier est également disponible en français. 2

3 Inhoud Voorwoord: groeiende federatie kiest voor nog meer samenwerking Deel 1: over FEBEM Wie is FEBEM? Gesubsidieerde projecten luiden scharnierjaar in Strategische nota geeft structuur en focus Enkele cijfers over de FEBEM-dienstverlening Events Communicatie Deel 2: realisaties van FEBEM 1. Sorteren aan de bron en afzet bevorderen 2. Belangen verdedigen in duurzaam materialenbeleid 3. Ondersteunende maatregelen voor vlaamse vergisters 4. Vinger aan de pols houden voor vlaamse verbrandingsinstallaties 5. Toekomst vlaamse stortplaatsen helpen vastleggen 6. Grote veranderingen voor bouw- en sloopafval in vlaanderen 7. Vooruitgang voor grondreinigers met ups en downs 8. Wallonië: beslissingen die moeten genomen worden vóór Brussel: scheiding van huishoudelijk en bedrijfsafval, wat zijn de gevolgen? 10. Banden: het evenwicht met de operatoren, de sleutelfactor voor het welslagen van de overeenkomsten 11. PMD bedrijven: een sterkere tussenkomst van fost plus is noodzakelijk 12. Toekomstige erkenning fost plus: efficiënt systeem, integratie van kwaliteitscriteria 13. Recupel : aeea? De inzameling van dit soort afval is nauwelijks gekend 14. Glas: vlakglas opnemen in de recyclage 15. Stijgende verwerking vetten vraagt geschikte maatregelen 16. Toekomst van kunststoffen vraagt concreet overheidsbeleid 17. Belangen van recuperanten oud papier verdedigen 18. Complexe milieu- en vergunningsproblematiek opvolgen 19. Veiligheid prioritair 20. Febem actief over het hele europese grondgebied Deel 3: de FEBEM-partners en -leden Krachten bundelen met partners Reële meerwaarde voor onze leden 3

4 4 Voorwoord Groeiende federatie kiest voor nog meer samenwerking Beste leden, Toen ik zeven jaar geleden gevraagd werd als voorzitter van FEBEM, had ik nooit verwacht de functie gedurende zo n lange periode uit te oefenen. Mijn voorzitterschap begon immers op een moeilijk moment. De federatie was in volle hervorming en toenmalig voorzitter Dirk Cortvriend had net afscheid genomen van SITA waardoor de Raad van Bestuur plots op zoek moest naar een invaller. Om de federatie uit de nood te helpen, was ik bereid om deze taak even op mij te nemen. Maar toen op de volgende Algemene Vergadering formeel een nieuwe voorzitter moest aangeduid worden, schonken mijn collega s mij het vertrouwen om als voorzitter van de Raad van Bestuur aan te blijven. Uiteindelijk zijn het drie periodes van twee jaar geworden. Met voldoening kijk ik terug naar enkele belangrijke realisaties van FEBEM tijdens mijn voorzitterschap. Grotere dienstverlening voor de leden Eén van de belangrijkste mijlpalen van de afgelopen zeven jaar is de enorme evolutie die onze federatie en de sector hebben doorgemaakt. Het aantal leden verdubbelde, de omzet van de federatie nam aanzienlijk toe en we breidden het secretariaat uit tot vijf medewerkers. Maar het is vooral onze dienstverlening die sterk toenam, met een uitgebreid assortiment van basis- en gespecialiseerde opleidingen, de dagelijkse verspreiding van sectorgerelateerde krantenberichten, gespecialiseerde vertalingen, En dat terwijl de financiële situatie van de federatie gezond bleef zonder aanpassing van de lidgeldschalen. Bedrijven die door de economisch moeilijke situatie hun omzet niet konden doen groeien, betalen nog altijd even veel lidgeld als zes jaar geleden. Dat geldt ook voor de grootste bedrijven die het maximumlidgeld betalen. FEBEM verwierf een belangrijke plaats binnen het industriële landschap. 4

5 Door samenwerking wordt de hele sector sterker. Samenwerking rendeert De steeds uitbreidende dienstverlening van FEBEM zonder verhoging van de lidgeldschalen is het gevolg van een efficiënte werking waarin samenwerking met andere organisaties en bedrijven centraal staat. FEBEM heeft samenwerkingsverbanden steeds hoog in het vaandel gedragen. Dat bleek belangrijk voor de uitbouw van de federatie. Want pas door samen te werken, worden we sterker, ook als sector. Nadat enkele kleinere afvalfederaties zoals BELSHORE, VSO en BREVO zich integreerden binnen FEBEM was de volgende uitdaging een nauwere samenwerking met COBEREC, een federatie met een rijke traditie die gericht is op de recuperatieactiviteiten van schroot, textiel, papier en de laatste jaren ook kunststoffen. Ook bij onze leden zien we het belang van de recuperatieactiviteiten toenemen, bijvoorbeeld voor vetten, groenafval, batterijen, maar ook voor kunststoffen en papier. Ik ben er dan ook steeds van overtuigd geweest dat er een enorm potentieel zit in een intense samenwerking tussen FEBEM en COBEREC. Een eerste stap naar meer samenwerking is alvast gezet door samen dezelfde kantoorruimte in het Buro & Design Center te delen. De volgende stap is de twee federaties bundelen tot een krachtige confederatie. En daar wil ik graag aan meewerken. FEBEM op de kaart gezet Naast onze talrijke samenwerkingsverbanden, kijk ik vooral met trots naar de plaats die FEBEM heeft verworven binnen het industriële landschap. Door onze vele communicatie-inspanningen en samenwerkingsverbanden met andere federaties en sectoren hebben we ons als sector en federatie echt op de kaart gezet. Onlangs werd dit concreet in het gezamenlijk opzetten van projecten met federaties zoals essenscia (Chemie), FEDERPLAST (kunststofverwerkers) en FEDUSTRIA (textiel). Cruciale rol in economie op zoek naar nieuwe grondstoffen. Ook al heeft FEBEM zich de afgelopen jaren op de kaart gezet in het industriële landschap, we moeten onze belangrijke positie binnen de industrie blijven waarmaken. Eén van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst van de industrie is het zoeken naar nieuwe grondstoffen. En daar kunnen wij als FEBEM een cruciale rol in vervullen Ik wens de nieuwe voorzitter hierin alle succes en wil daar graag binnen het FEBEM-bestuur nog mijn steentje toe bijdragen. Naar vernieuwing Nu is de tijd rijp om de fakkel door te geven. Ik blijf met plezier bestuurder van de federatie zodat ik me kan blijven inzetten voor de Belgische milieu- en afvalbedrijven. Maar het voorzitterschap moet regelmatig van persoon wijzigen. Dat houdt de federatie jong. Ik wens het volledige FEBEMteam te bedanken voor de steun die ik van hen ervaren heb, net als van mijn collega-bestuurders en de vele leden die elk jaar weer verder geloven en investeren in onze federatie. Bedankt hiervoor en laat ons verder bouwen aan de toekomst. Vriendelijke groet, David Vanheede Voorzitter van de Raad van Bestuur van FEBEM

6 METEN ANALYSEREN EVALUEREN ADVISEREN SGS MILIEUDIENSTEN: PROFESSIONEEL, BETROUWBAAR EN MULTIDISCIPLINAIR SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering en onderhoudt wereldwijd een netwerk van ca kantoren en laboratoria met meer dan werknemers. Vragen?

7 Sermar nv Logistics ontwikkelde zich op twaalf jaar tijd tot een vooraanstaande specialist in wereldwijd containertransport. Als expediteur organiseren we het volledige logistieke proces, inclusief het transport van en naar de haven over de weg, de binnenvaart of het spoor. Ook over de douaneformaliteiten hoeft u zich geen zorgen te maken. Op jaarbasis verschepen we 20 à containers. Onze grootste sterkte: een persoonlijke service op maat aan de goedkoopste tarieven op de markt. SERMAR Sermar nv Logistics, Specialist in wereldwijd containertransport De wortels van Sermar liggen in de wereldwijde uitvoer vanuit Europa van waste products, waaronder waste paper, plastic waste, mutilated rags en plastic regrind. Nog steeds behoort dit tot onze absolute specialiteiten. Verder is Sermar ook partner van FEBEM en in het bezit van een AEO certificaat. De uitvoer van waste products is gebonden aan een strikte wetgeving, die vaak inhoudelijk en qua toepassing verschilt van land tot land. Dit vraagt van uw expediteur een hoge mate van expertise. Sermar beantwoordt graag al uw vragen. Ruime ervaring en expertise in: BOVA environmental consulting Stortplaatsbeheer (erkend deskundige, inrichtings- en afwerkingsplannen,...) Studies TOP, grondreiniging en baggerwerken (inrichting,...) Afvalstoffenstudies en -beheer (optimalisatie beheer, gebruikscertificaten,...) Haalbaarheidstudies (milieutechn., fin.-econ., maatsch. aanvaardbaarheid,...) Milieueffectenrapporten (MER, ontheffingsnota s,...) Milieueffectenstudies (impactbepaling, remediërende maatregelen,...) Milieucoördinator (extern, bijstand,...) Milieuvergunning (opmaak, begeleiding,...) Milieuauditing (due diligence, compliance,...) Bodemstudies Bodemonderzoeken Bodemsaneringsprojecten (erkend Bodemsaneringsdeskundige type II) (oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken) (ook begeleiding van saneringswerken) Grondverzetstudies (technisch verslag, studie ontvangend terrein,...) Second opinions (bodemonderzoeken, milieumanagement,...) Authority engineering (haalbaarheid, onderbouwing, overleg overheden,...) Expertise en bemiddeling (conflictbemiddeling,...) Geert Bogaert, GSM Wellingstraat B-9070 Destelbergen Tel. 09/ Fax 09/ Wetenschapspark 1 (Greenbridge, Plassendale I) - B-8400 Oostende Tel Fax advertentie-bova.indd :22

8 6 Deel 1 : over FEBEM FEBEM is er voor de leden, om hen te informeren en te sterken in de uitdagingen van de sector. Daarom breiden we onze dienstverlening constant uit. We bieden onze leden onder meer opleidingen, vertalingen, dagelijkse infoberichten, En dat werpt vruchten af. Want het aantal leden blijft maar stijgen. Belangrijk dus om als federatie daar aan te blijven werken en de dienstverlening te blijven waarborgen en uitbreiden. Wie is FEBEM? Federatie van de Belgische afvalen milieubedrijven. FEBEM vertegenwoordigt in België de privaatrechtelijke bedrijven die afvalstoffen inzamelen, sorteren, behandelen, recycleren en/of verwerken en de grondreinigingscentra. Ook bedrijven die energie maken uit biomassa-afval zijn lid. FEBEM vertegenwoordigt hiermee ongeveer personeelsleden bij zo n 200 bedrijven met een totale omzet van meer dan 2 miljard euro. Raad van Bestuur twee jaar aan het roer De Raad van Bestuur van FEBEM wordt midden 2013 terug verkozen voor de komende twee jaar. Op moment van publicatie van het Jaarbericht moest de Algemene Vergadering haar goedkeuring nog geven over de nieuwe samenstelling. U kunt de nieuwe Raad van Bestuur en de betrokken mandaten terugvinden op de FEBEMwebsite. Vijfkoppig team leidt FEBEM in goede banen (vlnr.): Werner Annaert is Algemeen Directeur, Anita Cosaert is Office Manager, Baudouin Ska en Cédric Slegers zijn adjunctdirecteur, Mireille Verboven is stafmedewerker. 8

9 Ondersteuning door veertien werkgroepen en 65 task forces Binnen FEBEM zijn veertien werkgroepen actief, elk met een eigen voorzitter en ondervoorzitter. Ze bestaan uit leden en bespreken problemen, nemen standpunten in, volgen externe vergaderingen (OVAM, OWD, ) en dat in enkele cruciale domeinen, zoals QESH (Quality, Environment, Safety, Health), glasafval, communicatie, sociale aangelegenheden, Verschillende werkgroepen bepalen ook jaarlijks een prioriteitenlijst, in afstemming met de Raad van Bestuur van FEBEM, die de finale beslissingen neemt. Voor elke werkgroep is er één verantwoordelijke aangesteld binnen het FEBEM-team. Binnen FEBEM zijn veertien werkgroepen actief, elk met een eigen voorzitter en ondervoorzitter. Tot slot zijn er ook 65 task forces. Dat zijn vooral mailgroepen die bestaan uit onze leden en die door het FEBEM-team worden gebruikt om informatie te versturen of op te vragen. Elke task force krijgt een terugkoppeling naar een bepaalde werkgroep. Indien nodig, roepen we een task force ook fysiek bij elkaar. Zo is dat het afgelopen jaar gebeurd voor de vergisters, de verbrandingsinstallaties, het sorteren aan de bron, Europa, Fost Plus, RECUPEL, vetten, Meer informatie over de werkgroepen en task forces vindt u op > Onze werking Naar één grote confederatie met COBEREC FEBEM wil de dienstverlening naar leden steeds blijven uitbreiden, bij voorkeur zonder de lidgeldschalen te moeten aanpassen. Om daarin te slagen, zijn er efficiëntieslagen nodig Zoals het structureel laten samengaan van FEBEM en COBEREC. Binnen FEBEM zijn hiervoor een nieuwe structuur en actieplan goedgekeurd. Een nieuwe confederatie met vier deelfederaties (naast het huidige FEBEM ook Metals, Textiles en Paper) wordt vooropgesteld. De huidige gezamenlijke federatie COBEREC-FEBEM Paper bewijst dat zelfs een volledige integratie mogelijk is. 9

10 Gesubsidieerde projecten luiden scharnierjaar in Het afgelopen jaar was een scharnierjaar omdat FEBEM voor het eerst startte met grote projecten en projectsubsidiëring. In het kader van het Nieuw Industrieel Beleid dat de Vlaamse overheid wil ontwikkelen vanuit Vlaanderen In Actie kreeg FEBEM het fiat voor een structurele ondersteuning van twee meerjarenprojecten: CORE en SYMBIOSE. COntrolled REcycling CORE meer samenwerking tussen kunststofrecuperanten en -verwerkers CORE wil de kunststofrecuperanten meer laten samenwerken met de kunststofverwerkers. FEBEM trekt dit project, samen met de federatie van de kunststofverwerkers FEDERPLAST en twee befaamde expertisecentra: CENTEXBEL (textielindustrie) en Plastic Vision (kunststoffen). Het CORE-project loopt over drie jaar en wordt mee gestuurd vanuit de FEBEM-werkgroep kunststoffen. Het CORE-project wil de kunststofrecuperanten meer laten samenwerken met de kunststofverwerkers. Via gesubsidieerde projecten zet FEBEM zich in voor meer samenwerking en marktopportuniteiten binnen de Belgische milieu- en afvalsector. symbiose SYMBIOSE afval voor het ene bedrijf, grondstof voor het andere SYMBIOSE wil bedrijven samenbrengen om te bekijken of materialen die in het ene bedrijf als afval beschouwd worden, in een ander bedrijf nuttig gebruikt kunnen worden als grondstof. Een consortium van essenscia (de Belgische federatie voor chemie, life sciences en kunststoffen), FEBEM, International Synergies UK, Tessenderlo Chemie, Van Gansewinkel, OVAM en Plan C zullen het project uitvoeren. De komende twee jaar willen we tot een marktmodel komen waarbij vraag en aanbod inzake afval- en bijproducten met elkaar worden verbonden. Niet via een databank, maar via een team dat vertrekt van marktgegevens en bedrijven verder begeleidt, eventueel aangevuld met de nodige studies. Voor dit project richtte FEBEM een task force op. Onze leden kunnen een cruciale rol spelen in het samenbrengen van vraag en aanbod, ondersteund door Symbiose. 10

11 Gesprekken voor voortzetting niet-goedgekeurde projecten Jammer genoeg haalden we afgelopen jaar twee projecten niet binnen. De Vlaamse overheid besloot om het Comma-project niet te steunen, wat de inzameling van tapijten en de materiaalrecyclage ervan verder wilde ontwikkelen. We hopen dat OVAM dit verder opneemt in haar ketenbeheersysteem voor tapijten. Ook het project dat FEBEM samen met VAL-I-PAC en OVAM indiende, kreeg nipt een negatief advies van het LIFE + fonds. Met dit project wilden we het sorteren van bedrijfsafval aan de bron verder ontwikkelen en de bedrijfsafvalgegevens nog beter in kaart brengen. We vinden dit een gemiste kans voor de Europese Unie, omdat de Belgische expertise in selectieve inzameling tot de Europese top behoort. Samen met VAL-I- PAC en OVAM bekijken we of een nieuwe poging tot projectsubsidies zinvol is. Fonds steunt recyclage babyflessen Zeer recent kreeg FEBEM groen licht voor het project baby bottle reborn. Samen met Sirris, OVAM en het Universitair Ziekenhuis Leuven onderzoeken we of recyclage mogelijk is van de vele wegwerp babyflessen en afkolvingsspenen in de kraamafdelingen van ziekenhuizen. Het project krijgt steun van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer (onder coördinatie van de Koning Boudewijnstichting, met steun van Indaver). Strategische nota geeft structuur en focus Op basis van het imago-onderzoek in werkte FEBEM een nieuwe langetermijnstrategie uit voor de periode We concretiseerden de globale doelstellingen in Key Performance Indicatoren (KPI s). Dat geeft de werking van de federatie meer focus en structuur, en verzekert ook de kwaliteit van onze werking. Vijf strategische thema s Op de Algemene Vergadering van 14 juni 2012 legde de Raad van Bestuur van FEBEM de strategie van de federatie vast aan de hand van vijf thema s: Een gelijk speelveld creëren voor de privaatrechtelijke bedrijven: onderling, met de publieke sector en met het buitenland. De sector afval laten transformeren in nieuwe grondstoffen en brandstoffen/energie voor de industrie in Europa. Veilig werken in de sector centraal plaatsen. Grondreiniging in België verder laten ontwikkelen. Een beleid stimuleren dat voldoende steun geeft voor de productie van groene energie uit biomassa-afval. U kunt de strategische nota raadplegen op > Strategie. Kwaliteit van interne werking verhogen Ook intern namen we maatregelen om de kwaliteit van onze werking te verhogen. Zo werd ons intern CRM-systeem verder op punt gezet. Hierdoor beschikt FEBEM nu over een sterk systeem om informatie bij te houden over leden, werkgroepen,. Leden kunnen nu ook snel te weten komen in welke werkgroepen en task forces hun medewerkers zetelen. Dit jaar hebben we ook de eerste stappen gezet om een heus kwaliteitscharter, QFOR, te verkrijgen. We willen hiermee in de eerste plaats onze opleidingen in aanmerking laten komen voor de KMO-portefeuille. Tegelijk willen we op die manier intern de kwaliteit van onze processen nog verbeteren. Door de groei van de federatie is dit belangrijk. Uit een eerste oefening blijkt dat FEBEM al heel wat zaken goed aanpakt, door bijvoorbeeld standaarddocumenten voor interne evaluaties, een intern afsprakendocument, regelmatige interne overlegmomenten, het opleggen van KPI s voor de verloning van het personeel. 11

12 NAAR DE FEDERATIE TOE ZULLEN DE LEDEN zich neerleggen bij consensusbeslissingen van de federatie; collegiaal zijn met de federatie en de andere leden; in FEBEM-vertegenwoordigingen waarin men zetelt enkel het FEBEM-standpunt verkondigen; FEBEM optimaliseerde het CRM-systeem waardoor het nog eenvoudiger is om informatie bij te houden over leden en werkgroepen. Onregelmatigheden in de sector bannen Eén van de strategische thema s van FEBEM bestaat erin een gelijk speelveld te creëren binnen de Belgische afval- en milieusector. Als federatie doen we dit onder meer door de ordehandhavers te helpen om onregelmatigheden uit de sector te bannen. Omdat het opsporen van illegale bedrijven niet altijd evident is, hebben wij met verschillende ordehandhavingsdiensten afspraken over het doorgeven van verdachte zaken, op aangeven van de leden en na een interne controle. Afgelopen jaar organiseerden we bij twee van onze leden een toelichting over de problematiek grond en stenen. Uitgegraven bodem met een hoeveelheid stenen van meer dan 5 % massa of groter dan 50 mm, evenals steenachtig sloopmateriaal zijn afvalstoffen die met de juiste behandelings- of verwerkingstechnieken opnieuw nuttig toegepast kunnen worden. Maar er bestaat een grijze zone bij een mengsel grond en stenen dat door de ene als sloopafval en door de andere als bodem geïnterpreteerd wordt. FEBEM lichtte de problematiek toe bij verschillende ordehandhavers: lokale en federale politie, milieu-inspectie, OVAM, organisaties zoals Grondbank, Grondwijzer,. Deontologische code De deontologische code bevat een paragraaf die bepaalt dat, indien een van de leden een klacht heeft over een ander lid, de federatie kan gevraagd worden om tussenbeide te komen. Ook het afgelopen jaar heeft de federatie enkele malen deze vraag gekregen. We slaagden er telkens in om het probleem op te lossen en de verstandhouding tussen de betrokken leden te herstellen U vindt de deontologische code terug op > Over FEBEM > Lidmaatschap. personeelsl FEBEM, Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer 2 be ETHISCH EN DEONTOLOGISCH CHARTER VAN DE BED FEDERATIE FEBEM, DE FEDERATIE VAN DE MILIEUBE DE LEDEN VAN FEBEM STAAN GARANT VOOR EEN KWALITEITSVOLLE EN CORRECTE DIENST MENS, MILIEU EN MAATSCHAPPIJ TEN GOEDE KOMT. FEBEM EN HAAR LEDEN ZIJN OVERTUIG VAN DE FEDERATIE EN HAAR LEDEN TE VERBINDEN IS MET HET VERTROUWEN DAT MEN KAN FEDERATIE EN DE LEDEN. VOOR FEBEM EN HAAR LEDEN STAAN VOOROP professionalisme: een professionele werking met aandacht voor kwaliteit en het resultaatsgericht org dienstverlening; partnerschap: een open werking waarbij discussies constructief en oplossingsgericht worden gevoe respect voor ieders mening; groepsgeest: FEBEM en haar leden vormen een team en komen als een groep naar buiten; waardeschepping: een toegevoegde waarde voor de sector in België, de klanten en het leefmilieu; respect voor het leefmilieu: de vrijwaring van het leefmilieu voor de toekomstige generaties, daar wer leden dagdagelijks aan; wederzijds respect: meningsverschillen vormen de kleur van de democratie, andere meningen diene voldoende aandacht te krijgen en mogen niet leiden tot conflicten. DE LEDEN VAN FEBEM STELLEN ZICH GARANT de wetgeving te allen tijde te respecteren; een eerlijke concurrentie te voeren waarbij respect voor de vrije marktwerking centraal staat; het imago van de sector te verbeteren; voortdurend te streven naar verbetering ten voordele van klanten, partners, maatschappij en leefmilie de volledige medewerking te verlenen aan de overheidsinstanties in zoverre FEBEM het eens is met overheidsstandpunten.

13 0 400 deelnemers congres 65task forces eden 600 opleidingen drijven 14 RIJFS- DRIJVEN VERLENING DIE D DAT HET SUCCES HEBBEN IN DE aniseren van de rd met aandacht en partners werkgroepen 110 deelnemers basis-opleidingen 1000 deelnemers FEBEM-events Enkele cijfers over de FEBEM-dienstverlening FEBEM vertegenwoordigt ongeveer personeelsleden bij zo n 200 bedrijven met een totale omzet van meer dan 2 miljard euro. Het afgelopen jaar sloten 26 bedrijven zich aan bij FEBEM, waarvan elf volwaardige en vijftien waarnemende leden. FEBEM werkt nauw samen met 15 partners. FEBEM telt 14 werkgroepen die het afgelopen jaar 52 keer vergaderden. In totaal namen 550 mensen deel aan deze meetings. Er zijn 65 task forces van FEBEM. Dat zijn vooral mailgroepen die bestaan uit onze leden en die door het FEBEM-team worden gebruikt om informatie te versturen of op te vragen. Liefst 70 leden hebben zich geabonneerd op de dagelijkse krantenoverzichten van FEBEM. Twintig leden deden het afgelopen jaar beroep op FEBEM voor vakvertalingen, samen goed voor bijna 90 vertalingsopdrachten. FEBEM gaf het afgelopen jaar aan zo n 600 personen een opleiding. Meer dan 110 personen namen deel aan de FEBEM-basisopleiding. Meer dan 300 personen volgden onze specifieke opleiding over de nieuwe afvalwetgeving in Vlaanderen (materialendecreet en VLAREMA). Onze opleidingen over ADR en brand trokken respectievelijk 20 en 50 deelnemers. De laatste weken namen een 100-tal personen deel aan de opleiding over de nieuwe wetgeving in Brussel. De FEBEM-opleidingen kregen van de deelnemers een score van minstens 8 op 10. De FEBEM-events trokken het afgelopen jaar zo n 1000 deelnemers. Meer dan 400 personen woonden in april 2013 het vijfde Vlaams Afval- en Materialencongres bij, gecombineerd met het Europese FEADcongres. ken FEBEM en haar n u; de betrokken 13

14 De nieuwe DAF euro 6 series: DoorDAcht tot in elk DetAil Van de stalen bumper tot het multifunctionele stuurwiel. Van de prominente grille tot de slimme Driver Performance Assistant. De nieuwe generatie DAF trucks is doordacht tot in elk detail. Met nieuwe zuinige en betrouwbare Euro 6-motoren, compleet nieuwe chassis voor het hoogste laadvermogen en een toonaangevend chauffeurscomfort. XF, CF en LF: voor elke inzet een DAF op maat. DRIVEN BY QUALITY TRUCKS PARTS FINANCE

15 Bij Bollegraaf presteren we het beste onder druk. zeer hoge verwerkingscapaciteit 30% lager stroomverbruik hoge vulverhouding lange levensduur optionele plastic afbinding Meer informatie: +31 (0) of

16 Informatie verspreiden Eén van de kernopdrachten van FEBEM is de leden informeren. Daarom organiseert de federatie op regelmatige basis infoavonden, congressen en andere events. Vorig jaar bereikten onze events zo n 1000 deelnemers. Daarnaast verspreiden we ook informatie via elektronische en papieren nieuwsbrieven, onze website en andere communicatiekanalen. Die kanalen hebben we het afgelopen jaar grondig aangepakt en verbeterd. Events Vlaams Milieucongres UMiO (Unie van MilieuOndernemingen) organiseerde in het najaar van 2012 het Vlaams Milieucongres. Tijdens deze editie ging de aandacht naar de verschillende aspecten van burgerparticipatie, specifiek voor milieu-investeringen of investeringen met een duidelijke milieu-impact. Vlaams Afval- en Materialencongres In april 2013 organiseerden FEBEM en INTERAFVAL het vijfde Vlaams Afval- en Materialencongres. We lieten het samenvallen met het tweejaarlijkse congres van onze Europese federatie FEAD dat we naar België haalden. Meer dan 400 personen waren present voor workshops en lezingen rond het thema Afval, te goed om weg te gooien!. De aanwezigen kregen er ook inzicht in hoe verschillende politieke partijen over enkele heikele afvalkwesties denken. FEBEM fietst 1000 km voor Kom Op Tegen Kanker FEBEM bracht twee teams aan de start van de 1000 km fietsen voor Kom Op Tegen Kanker. De teams legden elk 1000 km af, gespreid over vier dagen, en zamelden meer dan euro in. FEBEM dankt hiervoor de bedrijven BOLLEGRAAF, BRUCO, De VOCHT, GELDOF, RENTEC, SHANKS en VANHEEDE. We haalden bijkomende euro s op door de deelnemers van het Vlaams Afval- en Materialencongres bij de inschrijving de mogelijkheid te geven vrijwillig te storten voor Kom Op Tegen Kanker. Ook SITA nam met een apart team deel aan de 1000 km en verzamelde extra geld voor Kom Op Tegen Kanker. FEBEM is lid van UMiO, een informeel samenwerkingsverband tussen FEBEM en de verenigingen van bodemsaneerders, bodemdeskundigen en milieucoördinatoren en -deskundigen. Event voor de kunststofrecyclage en kunststofverwerking In het kader van het CORE-project organiseerde FEBEM in het voorjaar van 2013 een event voor de kunststofrecyclage en kunststofverwerking. Zo n 150 aanwezigen woonden het event bij. Banden smeden tijdens de 20 km van Brussel Het afgelopen jaar stond opnieuw een FEBEMploeg aan de start van de 20 km van Brussel, een uniek event dat op heel wat belangstelling kan rekenen. FEBEM zorgt steeds dat het een ploeg kan afvaardigen, omdat deze loopwedstrijd een goede band schept tussen de deelnemende leden. 16

17 environmental consulting Ruime ervaring en expertise in: Stortplaatsbeheer (erkend deskundige, inrichtings- en afwerkingsplannen,...) Studies TOP, grondreiniging en baggerwerken (inrichting,...) Afvalstoffenstudies en -beheer (optimalisatie beheer, gebruikscertificaten,...) Haalbaarheidstudies (milieutechn., fin.-econ., maatsch. aanvaardbaarheid,...) Milieueffectenrapporten (MER, ontheffingsnota s,...) Milieueffectenstudies (impactbepaling, remediërende maatregelen,...) Milieucoördinator (extern, bijstand,...) Milieuvergunning (opmaak, begeleiding,...) Milieuauditing (due diligence, compliance,...) Bodemstudies (erkend Bodemsaneringsdeskundige type II) Bodemonderzoeken (oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken) Bodemsaneringsprojecten (ook begeleiding van saneringswerken) Grondverzetstudies (technisch verslag, studie ontvangend terrein,...) Second opinions (bodemonderzoeken, milieumanagement,...) Authority engineering (haalbaarheid, onderbouwing, overleg overheden,...) Expertise en bemiddeling (conflictbemiddeling,...) Geert Bogaert, GSM Wellingstraat B-9070 Destelbergen Tel. 09/ Fax 09/ Wetenschapspark 1 (Greenbridge, Plassendale I) - B-8400 Oostende Tel Fax advertentie-bova.indd :22:46 SERMAR Chap-Yt Geo-Milieu Geel Molok Houthalen Repaper Essen Van Gansewinkel Sint Lenaerts Puurs Resol Gielen Container Service Monseu 3581 Beverlo Cimenteries CBR Genk 1440 Braine le Chateau Vanheede Biomass AFVALBEHEER 1170 Brussel Solutions Quévy Meer info op onze website! MTD Milieutechnieken Re-Tyre Lommel Gilgemyn oudpapierbedrijf 2270 Herenthout - Cogal St.-Niklaas 8560 Wevelgem Revatech Engis Vanheede Environment ABa Recycling, Group Wervik 7822 Ghislenghien, of Govaerts Recycling New West Gypsum Alken Recycling Romarco Zele Cogetrina Kallo - Vanheede Landfill A&S Energie Marquain Solutions Roeselare Oostrozebeke GRCT Herenthout Rulo Norland Andenne Hérinnes-lez-Pecq Comet Tyre Recycling Vanheede Polymers & A.B.R Grimbergen 6200 Chatelet - GRL Lummen Compounds Genk OCS - ATM Rumst Recycling Antwerpen 2840 Rumst Adams Polendam Corvers Beringen GRV Roeselare Van Moer H & Zn Beerse Rymoplast Lommel 9120 Melsele Oostvlaams Milieubeheer Despriet Gebroeders G&A De Meuter OVMB Gent Adensol Harelbeke 1740 Ternat - SAF Recyclage Vanpachtenbeke Beveren-Waas Maldegem 1200 Brussel Op de Beeck - De Bree Solutions - HCI Kapellen 2288 Bouwel Seos Plastic Recycling Aerts Jan Containerdienst 9990 Maldegem Verviers Van Pelt Containerbedrijf 2160 Wommelgem Schoten Henri Containerdienst - Oud Papier Jozef Michel SGS Ewacs De Coninck Veltem 3300 Tienen 2920 Kalmthout Beveren-Melsele Alfamet Van Puijfelik - NL 4815 Out of Use - CD Breda Dendermonde De Coster Dominique High 5 recycling Aarschot SHANKS sa Houthalen-Helchteren 2030 Antwerpen Mont-St-Guibert Algrobo Laarne Veko Recycling Pack2pack - SHANKS Vlaanderen 8760 Meulebeke De Kock E Overijse Holcim Belgique Rumbeke 8800 Roeselare Alvin Jemappes Obourg Van Werven Kunststof Amacro Huizingen Demets Containers Papnam Auvelais Silvamo Roeselare Recycling Vosselaar Brussel Hoslet Chaumont-Gistoux Phoenix Plus SIMS Recycling Solutions 1348 Louvain-la-Neuve André Celis Containers 9100 Sint-Niklaas Veolia ES MRC & Recyclage De Neef Chemical Antwerpen Lubbeek - Processing Houtrecyclage Vandendriessche Ieper - Pieck Containers SITA Beerse Heist-op-den-Berg Tessenderlo Verpola Brugge Antwerp Tank Cleaning ATC 2030 Antwerpen - De Poorter IEH Recycling SITA Treatment Oostende 2310 Rijkevorsel Pirobouw Schoten 1180 Brussel Vidts Recycling Ghislenghien AOP Antwerpse De Vocht Reet Oudpapier-centrale Inafzo Zonnebeke Plasticollect SITA Wallonie - F Halluin 2660 Hoboken 4460 Grâce-Hollogne Vlar Papier Tisselt Deceuninck Indaver Mechelen Aperam Stainless 8830 Hooglede Belgium - Châtelet Plastirec Merksplas Smet Jet Oevel Vosselaarse Oud Papier Ivo Van den Bosch Containerdienst 2520 Ranst (Aperam Stainless group) Centrale Merksplas 6200 Châtelet Dilissen Transport Overpelt PROGRA Hulshout Smurfit Kappa Merksem Vulsteke & Verbeke Jeritop Meulebeke Apparec Poperinge Tisselt-Willebroek Doopa Roeselare Protelux Bertrix Soborel Kargro Group - Ravago Production 3550 Heusden-Zolder W-Power Halle Assainissement D.p.l. Group 2920 Kalmthout 2370 Arendonk Decottignies 8810 Lichtervelde Rongy - www. Socaplast West Waste Treatment vidange2000.be Duferco Diversification Kayak Maritime Services RCMD Zulte 1840 Londerzeel 8600 Diksmuide 7100 La Louvière 2000 Antwerpen Atravet Lokeren Kempisch Recyclage Bedrijf R.D. Recycling Sodever WOS Hautrage Ecosmart Puurs 2340 Beerse 3530 Houthalen Braine l Alleud BAM Wallonie Chaudfontaine Soraf Rumst Edelchemie Dilsen Klerk s Plastic Recycling Recma Seraing CENTRA VOOR (KPR) GRONDRECYCLAGE 2320 Hoogstraten Recmix Sint-Truiden Bel Fibres 7022 Hyon Soret Hoeilaart Meer info op onze website! Ekol Houthalen- Belgian Recycle Network Helchteren Recyca, 2390 Malle, Soreplastic 9308 Hofstade (O.-Vl.) Lammertyn.net Champlon Aclagro 9070 Destelbergen Wondelgem EKP Recycling Refood Bavegem Bio Oil Recycling St Katelijne Waver - SO.TRA.EX Eupen 8200 Brugge Laureys Peter Ballast NedamEnvironment 9200 Dendermonde Renovius Overpelt 2321 Meer - Electrawinds Spanin Biomass Center Oostende 8780 Oostrozebeke Bioterra Ieper Lavatra Lauwe Revabo Wuustwezel Opglabbeek Eneco België Lhoist Recherche & Stallaert Recycling Bionerga Mechelen Développement Recoval Belgium 1800 Vilvoorde Bosatec Genk 1342 Ottignies Farciennes 3740 Bilzen / Maasmechelen Enwaco Lanaken https://sites.google.com/a/ Stevan Lendelede Bremcon enwaco.eu/enwaco MAC Antwerpen Recupa Bruxelles Zwijndrecht BLC-group Ronse Eurofat Machiels Hasselt Recup-Oil - Stora Enso Langerbrugge Zwevegem-Moen Ingelmunster 9000 Gent BSV Harelbeke Bongaerts Recycling Peer Eurowaste Maltha Lommel Recyc-Oil Wielsbeke 2000 Antwerpen Tellgnosis De Bree Solutions BOS Antwerpen Sint-Katelijne-Waver 9990 Maldegem Marpobel Recyclis Broeckx Plastic Recycling EVADE, 2440 Geel 2030 Antwerpen 1190 Brussel Thomé H. & Fils NL-5085 ET Esbeek 1730 Mollem Envisan Fim P&R Westerlo Martens Havenontvangstinstallatie NL TIVACO, Recydel Wandre 9308 Hofstade-Aalst TW Nieuwdorp Bruco Containers Blandain-Tournai, 2110 Wijnegem Foronex Wielsbeke Recyfood Lummen GRC-Kallo Kallo Marpos Dudzele Transcoma Genk Belgian Scrap Terminal Frimpex Boutersem Recyfuel Engis Grondreinigingscentrum Matco Waregem Limburg 2830 Willebroek Garwig Houthulst Tri-Terre SAFS 3560 Lummen Recygom 4040 Herstal Matco Glas 4821 Andrimont Buchen Industrial Services 7170 Manage - Geldof Wevelgem 8710 Wielsbeke Trunk Maritime Services OCS - ATM Antwerpen 2170 Antwerpen M.C.A. Recycling - Recyper Sint-Niklaas Campine Recycling - Gemini Corporation 1190 Vorst TWZ Evergem 2340 Beerse 2050 Antwerpen - SHANKS Vlaanderen - Remo Milieubeheer 9042 Gent MCR Schelle 3530 Houthalen Valomac Carmeuse General Plastics International Grimbergen Andenne D Henstedt-Ulzburg M.E.C. nv Kortrijk SITA Remediation - REMONDIS Milmort 1850 Grimbergen Mels Containers, Vandewiele Recycling CETB Carnières Geocycle Seneffe 9160 Lokeren, 8470 Gistel Rendac Stadsbader 9470 Denderleeuw 8530 Harelbeke Minérale Lodelinsart Het is me een eer en een genoegen om u als voorzitter van FEBEM, de Belgische federatie van van onze Europese federatie FEAD. En het is niet wij als afvalsector slechts een toekomst hebben in Vandaag echter presenteren we u ook het congres In de eerste plaats zijn wij ervan overtuigd dat milieubedrijven hier vandaag in Gent welkom te zomaar dat FEAD dit jaar met haar congres naar een duurzaam materialenbeleid als wij meer dan mogen heten op ons congres. En met ons bedoel ik dit jaar iets meer dan de afgelopen jaren. lang van ons land en onze federatie in de Europese dat wij als sector verdere samenwerking moeten België is gekomen. Het bewijst enerzijds het be- ooit met anderen samenwerken. En dan bedoel ik context. Als FEBEM zijn wij een drijvende kracht uitbouwen met andere industriële sectoren zoals de chemie, de bouw, de voeding edg Maar Inderdaad, het klopt dat we vandaag al voor de binnen het afvalbeheer in België en ons land vijfde keer het Vlaamse afval- en materialencongres organiseren samen met onze collega s van de duurzaam afval- en materialenbeleid. Ik geloof in de krachten moeten bundelen, ook met publieke heeft al heel wat gerealiseerd op het vlak van een ook binnen onze eigen sector zullen we verder Vlaamse afvalintercommunales, INTERAFVAL. alle bescheidenheid dan ook dat wij als regio iets afvalbedrijven om zo tegemoet te kunnen komen Na eerdere edities in Brussel, Mechelen, Antwerpen en Brugge is het vandaag de beurt aan een zijds bewijst de combinatie van het Europese en afkomen. kunnen tonen aan de rest van Europa. Ander- aan de vele vragen die momenteel op onze sector andere schitterende Vlaamse stad, Gent. Ook deze Vlaamse congres dat we in onze regio meer dan keer hebben we het genoegen op de steun te mogen rekenen van onze trouwe partners: onze over- onderschatten nog altijd het belang van dit niveau duurzaam materialenbeleid ook van ons een andere ooit naar het Europese niveau moeten kijken. We In de tweede plaats zijn we er van overtuigd dat een heidspartner OVAM en het private materialenbedrijf LHOIST. niveau gebeurt. ooit moeten werken in functie van het uiteindelijk en kennen te weinig wat er allemaal op Europees manier van denken zal vergen. We zullen meer dan weer hergebruiken van de materialen, eerder dan te En nochtans zijn de initiatieven die de Europese vertrekken van een bepaald afvalprobleem dat bij David Vanheede, Unie neemt inzake een duurzaam materialenbeleid niet min, integendeel ze zijn bijna niet meer we zeker opletten binnen Europa niet te vervallen onze klanten aanwezig is. En op dat vlak moeten voorzitter FEBEM bij te houden. Ik hoop dan ook dat vandaag onze in een al te grote tweedeling tussen landen die al Europese gasten een leerrijke dag beleven over volop de kaart trekken van een materialenbeleid en de situatie in Vlaanderen en dat anderzijds onze landen waar momenteel de grootste bekommernis Vlaamse gasten heel wat opsteken vanuit Europa. nog altijd is om het afval op een behoorlijke manier De verschillende informele momenten zoals de te verwerken in professionele stortplaatsen of verbrandingsinstallaties. Ik ben dan ook benieuwd wat lunch, de receptie en het diner zullen u mogelijkheden genoeg geven om deze contacten verder onze Vlaamse en Europese sprekers hierover vandaag te zeggen hebben. Ik wens u allen alvast een uit te bouwen. Ik geef u echter deze twee zaken al graag mee. vruchtbare congresdag. FEBEM is een bedrijfsfederatie voor en door Vanuit deze missie vertrekken we om de strategische werking van de federatie de komende jaren te gië verder laten ontwikkelen. Dit is een speciaal THEMA 4: FEBEM wil de grondreiniging in Bel- privaatrechtelijke bedrijven die een meerwaarde geven aan afvalstoffen. We helpen milieubedrijven bij hun dagelijkse werking, het verruimen strategische thema s vastleggen waarrond de fede- ruimte. Concreet: FEBEM wenst een 50%-VER- structureren. Op basis van deze missie gaan we 5 aandachtspunt gezien de grote druk op nieuwe van hun markt en het verbreden/verdiepen van ratie prioritair zal werken. HOGING van het aantal gereinigde tonnen in hun kennis. Onze sector professionaliseren en België tegen 2018 (tegenover 2008) door o.a. uitbreiding met veegvuil, rioolslib, rioolkolkenslib en aantrekkelijk maken is een sleutelfactor van THEMA 1: FEBEM wil een gelijk speelveld creeren voor de privaatrechtelijke bedrijven: onder- sorteerzeefzand en uiteraard ook nog het verho- groei voor allen. Wij zijn een volwaardige en onafhankelijke industriële sector waarvan FEBEM ling, met de publieke sector en met het buitenland. gen van de tonnage gronden. de spreekbuis is. Tegen 2020 willen we het volledige beleid inzake Afvalbeheer en aanverwanten die actief zijn in het beheer van bedrijfsafval hier- THEMA 5: FEBEM wenst een beleid dat voldoen- Concreet: FEBEM wenst dat tegen 2018 bedrijven mee bepalen. voor een juridische structuur aannemen die privaatrechtelijk is. gie uit biomassa-afval. Concreet: FEBEM wenst de steun geeft voor de productie van groene ener- op korte termijn een leefbaar investeringsklimaat THEMA 2: FEBEM wil onze sector de leverancier voor de energieproductie uit biomassa-afval en laten worden van nieuwe grondstoffen en brandstoffen/energie voor de industrie. Concreet: de duceerd uit biomassa-afval in België (tegenover tegen 2018 een verdubbeling van energie gepro- hoeveelheden vermarkte, gerecycleerde afvalstoffen stijgen met 10% tegen Hiervoor gaan we 2008). meedenken met andere sectoren voor het vervangen van primaire grondstoffen door secundaire. THEMA 3: FEBEM wil veilig werken centraal plaatsen in de sector. De preventie van branden is een bijzonder aandachtspunt. Concreet: FEBEM wenst tegen 2018 een daling van het aantal ernstige ongevallen in de sector met 25% tegenover 2005 (FREQUENTIEGRAAD). V.U. Werner Annaert, FEBEM vzw - Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer - Buro & Design Center Esplanade 1 bus 87 - BE-1020 Brussel - Tel Fax Lay-out: Haisja (www.haisja.be) - Deze FEBEM Times wordt gedrukt op 100 % gerecycleerd en chloorvrij papier Communicatie Website in nieuw jasje De FEBEM-website kreeg een grondige makeover en werd daardoor de eerste website van een Belgische federatie met het ANYSURFER-label. Dat label wordt toegekend aan websites die de toegankelijkheid verzekeren, ook voor mensen met visuele problemen. FEBEM-publicaties en verslagen De FEBEM Flash werd grondig herwerkt. Onze veertiendaagse nieuwsbrief ging volledig digitaal, kreeg een nieuwe look en maakt het de lezers eenvoudiger om informatie over specifieke onderwerpen te zoeken. Leden kunnen hun FEBEM Flash nu ook à la carte samenstellen. Al deze nieuwsbrieven worden ook gebundeld in een FEBEM E-BOOK (in ontwerp) dat op termijn zal uitgroeien tot een echte encyclopedie voor alle informatie over en door onze sector. Het magazine FEBEM FOCUS dat driemaal per jaar verscheen, werd stopgezet. Het ledenblad heeft de afgelopen acht jaar geholpen om FEBEM op de kaart te zetten. En daarin is het zeer succesvol geweest. De FOCUS werd vervangen door de FEBEM TIMES, een overzichtelijk krantje dat uitkomt telkens FEBEM een congres organiseert. Het FEBEM JAARBERICHT (gekoppeld aan de Algemene Vergadering) en het FEBEM DUUR- ZAAMHEIDSVERSLAG (najaar) blijven de twee centrale gedrukte publicaties van de federatie. FEBEM garandeert de toegankelijkheid van de website en kreeg hiervoor als eerste Belgische federatie het ANYSURFER-label. FEBEM Jaarrapport Het materialenbeleid biedt nieuwe opportuniteiten en uitdagingen FEBEM brengt belangrijke thema s in de pers FEBEM slaagde er het afgelopen jaar ook onze onze partners leden regelmatig in om in de gespecialiseerde en ook de meer populaire pers aandacht te vragen voor belangrijke thema s in de sector. BOVA Op de radio brachten we de problemen van de vergisters onder de aandacht, we haalden de kranten met de problematiek van het sorteren aan de bron en in bepaalde magazines kwam de recyclage van kunststoffen aan bod. In Trends kregen we een aparte katern over onze sector en ook tijdens enkele tv-uitzendingen konden we aandacht vragen voor de sector. The Times First edition - For the Flemish Waste management ConFerenCe - 25 th april 2013 FEBEM: ONZE STRATEGIE WELKOM OP HET AFVAL- EN MATERIALENCONGRES Op basis van deze missie gaan we 5 strategische thema s vastleggen waarrond de federatie prioritair zal werken

FEBEMdossier13. Jaarbericht 2009 2010. Concrete resultaten voor de leden. BEDR I J VIG IIN MI LLIEUZO RRG Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer

FEBEMdossier13. Jaarbericht 2009 2010. Concrete resultaten voor de leden. BEDR I J VIG IIN MI LLIEUZO RRG Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer FEBEMdossier13 BEDR I J VIG IIN MI LLIEUZO RRG Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer Concrete resultaten voor de leden Jaarbericht 2009 2010 Rentec Recycling Technology GZ-Zone 8, Oosterring 23, B-3600

Nadere informatie

FEBEM focus #22 B E D R I J V I G I N M I L I E U Z O R G April 2012

FEBEM focus #22 B E D R I J V I G I N M I L I E U Z O R G April 2012 FEBEM focus #22 B E D R I J V I G I N M I L I E U Z O R G April 2012 Daar is het materialenbeleid! Afgedankte zonnepanelen: recycling op komst Grindsubstitutie: kans voor granulaten Recycling zeldzame

Nadere informatie

Alfons Goos, ABB Benelux: "Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel."

Alfons Goos, ABB Benelux: Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel. Alfons Goos, ABB Benelux: "Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel." ondernemers september 2013 20 De komende jaren zal de wereldbevolking met zowat 1 miljard

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Innoveren doe je niet alleen

JAARVERSLAG 2014. Innoveren doe je niet alleen JAARVERSLAG 2014 Innoveren doe je niet alleen JAARVERSLAG 2014 ENKELE CONCRETE RESULTATEN VAN 2014 > 25 VCL > 52 THALES ALENIA SPACE > 85 JTEKT 06>07 VOORWOORD > 38 FOMECO > 39 HULSMANS > 40 PANIMPEX >

Nadere informatie

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010 maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010 over dit verslag 2 over dit verslag Beste stakeholder, 3 Dit is het negende maatschappelijk verslag van Randstad Belgium. Het is de bedoeling dat u

Nadere informatie

sectorlink magazine De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO

sectorlink magazine De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder sectorlink magazine UNIZO THEMA Sectororganisaties in tijden van crisis De economische crisis is ook

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER D E M V O - G I D S V O O R K M O S EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER Colofon Een maatschappelijk verantwoord ondernemer is een sterkere ondernemer is het resultaat

Nadere informatie

MEER WETEN OVER DE VOORWAARDEN VAN DE RECYCLAGEPREMIES? KIJK OP VALIPAC.BE EN VRAAG DE GRATIS FOLDER AAN! 2014-2015

MEER WETEN OVER DE VOORWAARDEN VAN DE RECYCLAGEPREMIES? KIJK OP VALIPAC.BE EN VRAAG DE GRATIS FOLDER AAN! 2014-2015 Als uw bedrijf haar verpakkingsafval sorteert, is dat niet alleen goed voor het milieu maar ook fi nancieel voordelig. Want VAL-I-PAC biedt fi nanciële steun aan bedrijven die hun verpakkingsafval selectief

Nadere informatie

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking Het magazine van de vereniging oud studenten economie Universiteit Gent we link economic thinking ------- Maart Juni 2014 ------ N 1 ------------- Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] VOSEKO

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2012 Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2 Indaver Groep Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Duurzaamheidsrapportering: transparant en betrouwbaar Open in woord en daad is een kernwaarde van Indaver.

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

cammen er ic V Er o: Fot Jaarverslag 2010

cammen er ic V Er o: Fot Jaarverslag 2010 Foto: Eric Vercammen 2010 Inhoud Edito 3 Sociale dienst: jaar 3 - uitwerking beleidsplan 2008-2010 4 Provinciale werking 9 Fondsenwerving, communicatie en sensibilisatie 14 Projecten 19 Sociaal MS-fonds

Nadere informatie

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging

Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging nr. 3 augustus - september 2012 Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging Frans Dieryck 18 IN DE KIJKER 02 Smurfit Kappa Turnhout 17 oktober VIK-Kempen Gerechtsgebouw en MAS Antwerpen

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/mvo Geen profit of planet zonder people nr.

Nadere informatie

Energie-efficiëntie. door integratie

Energie-efficiëntie. door integratie Reflex Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux JAARGANG 12 NR 1 2012 Raffinaderij en WATERSTOFFABIEK AIR PRODUCTS Energie-efficiëntie door integratie INTERVIEW Belgische staatssecretaris voor energie

Nadere informatie

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Bedrijven creëren bedrijven 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Inhoud Voorwoord Succesvol nieuwe bedrijven creëren 6 Interview Vlaams minister-president Kris Peeters INNOTEK speelt verrijkende rol bij

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China»

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China» n 3 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Business to Business Johnny Thijs «bpost slaat terug» Dossier Toerisme, Events & Congres Patrick Bontinck, Directeur BITC «Brussel

Nadere informatie

200 jaar Balie Brussel

200 jaar Balie Brussel 200 jaar Balie Brussel Commerciële bijlage. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 2 200 jaar Balie Brussel 3 Voorwoord Tweehonderd jaar geleden werd de Balie van Brussel opgericht als

Nadere informatie

Spadel. Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel

Spadel. Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel Spadel Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel Inhoudstafel 1 Voorwoord 3 Inleiding 4 Spadel in het kort 8 MVO-strategie 10 Uitdagingen voor de sector 14 3 pijlers 15

Nadere informatie