Jaarverslag maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 24 maart 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag maart 2013

2 JAARVERSLAG 2012 NADB Verantwoording Bewogen jaar Het jaar 2012 zal de historie van de NADB ingaan als een bewogen jaar. Het jaar wordt in grote mate beïnvloed door financiële perikelen. Eind 2011 ontstond de verdenking dat er malversaties waren gepleegd bij de NADB. In het begin van 2012 heeft het bestuur grove onregelmatigheden aangetroffen in de financiële administratie. Het bestuur heeft daarop in februari 2012 de penningmeester op non-actief gesteld. Diepgaand onderzoek uitgevoerd van maart tot mei 2012 door een forensisch accountant, een bestuurslid en een ter zake deskundig NADB-lid, leidde tot de conclusie dat uitgaven tot een bedrag van euro in de periode van 2008 tot en met 2011, niet konden worden onderbouwd. Met behulp van een advocaat heeft het bestuur in augustus 2012 een rechtszaak gestart tegen de voormalige penningmeester. In december 2012 heeft de Rechtbank s Hertogenbosch de voormalige penningmeester veroordeeld tot het terugbetalen van de niet onderbouwde uitgaven, verhoogd met de kosten van de rechtsgang, totaal euro In februari 2013 werd bekend dat de voormalige penningmeester in beroep is gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. In 2013 zal waarschijnlijk helder worden wat de definitieve uitkomst zal zijn van deze rechtszaak en of, en zo ja in welke mate, de NADB schadeloos zal worden gesteld. Ledenvergadering mei 2012 De geplande extra Algemene Ledenvergadering werd als gevolg van de malversaties verschoven van maart 2012 naar mei 2012 zodat meer informatie kon worden verschaft aan de leden. De Ledenvergadering was, net zoals de bestuursleden, geschokt dat de onregelmatigheden jaren ongestoord konden plaatsvinden. De Ledenvergadering heeft een Monitoring commissie in het leven geroepen die tot taak heeft het bestuur te monitoren en bij te staan in de vervolging van de voormalige penningmeester. De leden zijn akkoord gegaan met een budget van euro voor de juridische ondersteuning van het bestuur in eerder genoemd proces. Tevens is de bestaande kascontrolecommissie versterkt. De voormalige penningmeester werd ontslag aangezegd. Tijdens de vergadering van mei 2012 traden Loek Hogenhout en de Els Zwijsen terug uit het bestuur. De Ledenvergadering koos unaniem Bernadette Kester als voorzitter en Jeffrey van Meerkerk als vicevoorzitter. Tevens besloot de Ledenvergadering dat in september 2012 een extra ledenvergadering uitgeschreven wordt. In die vergadering zijn de aangepaste jaarcijfers 2009 en 2010 en de jaarrekening 2011 gepresenteerd. De externe accountant (Grant Thornton) heeft de jaarrekeningen 2009 en 2010 opnieuw opgesteld naar aanleiding van de malversaties door de voormalige penningmeester. Ledenvergadering september 2012 De vergadering is akkoord gegaan met de jaarrekeningen 2009, 2010 en 2011 op voorwaarde dat de statuten worden aangepast: goedkeuring van de jaarrekening en decharge van het bestuur zullen statutair worden gesplitst. Tevens heeft het bestuur toegezegd dat het op de volgende Ledenvergadering die gehouden wordt in maart 2013, een positief exploitatiesaldo over 2012 en een positief eigen vermogen per 31 december 2012 wil presenteren. Het bestuur zal alles doen om weer in control te komen. In de Ledenvergadering van september 2012 zijn de bestuursleden Ronald de Vos, Gerben Dokman en Marja de Geus teruggetreden als bestuurslid. Marja de Geus is toegevoegd aan het bestuur als technisch adviseur. Het bestuur is verder gegaan met 5 bestuursleden: een verkleind, daadkrachtig bestuur. Pagina 2 van 11

3 Ontwikkelen van een toekomstvisie In juni 2012 is het vernieuwde bestuur gestart met de ontwikkeling van een toekomstvisie. De heer F. van den Berg van managementadvies- bureau Berenschot heeft hierbij het bestuur via Sport & Zaken 1 bijgestaan. Dit heeft geresulteerd in een conceptplan De NADB: het podium voor iedere danser. Teneinde deze nieuwe richting verder vorm en inhoud te geven is Nicolien Nicolai van SportAssist 2 gevraagd de NADB hierbij te helpen. In november 2012 vond de eerste bijeenkomst plaats met 14 dansbonden en verenigingen 3. Elke bond/vereniging heeft zichzelf gepresenteerd. Door alle aanwezigen is het belang onderschreven van één spreekbuis voor dansend Nederland. De NADB zal zich verder ontwikkelen als danskoepel. Ledenadministratie Zoals hiervoor gemeld, is het bestuur van de NADB na de september 2012 Ledenvergadering van september 2012 in een verkleinde vorm verder gegaan. Het was essentieel om weer in control te komen. Het nieuwe bestuur is onder meer gestart met het maken van een analyse van het ledenbestand dat bestaat uit dansschoolhouders/-eigenaren, danssporttrainers en juryleden. De huidige basis van de NADB en daarmee naast alle dansers onze belangrijkste stakeholders. Uit deze analyse bleek dat het administratieve proces niet goed was gestructureerd. Er werden twee gescheiden administraties gevoerd: één gecoördineerd vanuit het bondsbureau en één gecoördineerd door onze Sportdirecteur. Hierdoor zijn de afgelopen jaren verschillen in het administratieve proces ontstaan. Er was daardoor onvoldoende inzicht in welke administratie nu daadwerkelijk de NADB leden zijn opgenomen of zij correct in de administratie zijn opgenomen en of zij de juiste en benodigde licenties hebben ontvangen. Back in control betekent ook dat alle NADB leden correcte facturen moeten krijgen voor hun lidmaatschap en eventuele NADB of WDSF jurylicenties. In 2012 heeft onze financiële administratie in een kort tijdsbestek een inhaalslag gemaakt. Dit was nodig om ook financieel weer in control te komen. Helaas heeft dit er ook toe geleid dat de NADB door deze noodzakelijke exercitie het ledenaantal heeft zien teruglopen. Een aantal leden heeft ontevredenheid geuit over de gevoerde administratie in het verleden. In het kader van goed sportbestuur is het essentieel om een helder beeld te hebben wie de feitelijke NADB leden zijn en wie welke licenties heeft, zodat er ook een zuivere administratie gevoerd kan worden. De NADB zal in 2013 een nieuw systeem hebben waarin de ledenadministratie, de financiële administratie, de en de bestuurlijke database zijn ondergebracht. Deze projecten zijn allemaal mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van het NOC-NSF. De implementatie van dit Renflex systeem gaat ons hier in 2013 zeker bij helpen. In 2011 heeft de NADB 260 geregistreerde leden (verenigingen). De jaarlijkse opgave aan het NOC*NSF over 2012 gebeurt medio Sport & Zaken is de matchmaker tussen sport en bedrijfsleven. Sport & Zaken brengt samenwerkingen tot stand tussen sportorganisaties en bedrijven met hart voor sport. Sport & Zaken, gevestigd op Papendal, Arnhem is in 2003 als stichting opgericht door ondernemingsorganisatie VNO NCW, adviesbureau Boer & Croon en ING. 2 NOC*NSF SportAssist is een project-, interim-management en adviesbureau binnen (de holding) NOC*NSF, dat voor sportbonden en NOC*NSF een blijvend resultaat realiseert op het gebied van besturen, organiseren en ontwikkelen van de sport. Dit doen wij door het leveren van betaalde individuele dienstverlening. 3 De deelnemers aan de eerste conferentie over de NADB als koepel waren: Chalans Dance Professionals, Salsabond Nederland, Urban Dance Nederland, Nederlandse Twirl Bond NTSB, Dutch Championships Aerobics Federation (DCAF) (FISAF), United Dance Organisation UDO, International Dancesport Association IDA, United Country and Western Dance Council UCWDC, Dutch Country Western Dance Association DCWDA, Equality Dance, Stichting Rolstoeldansen Nederland SRN, Stichting danssport op maat Nederland SDN, Vereniging van Dansleraren (NVD), Vereniging van Dansers in Nederland (VDN), Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB) Pagina 3 van 11

4 Dansers De NADB wil richting de toekomst graag meer betekenen voor haar huidige en nieuwe leden. Uiteraard geldt dit voor alle dansers van de verschillende dansante vormen. We hebben het ambitieniveau om te fungeren als danskoepel waardoor we het ledenaantal kunnen vergroten, maar ook binnen de huidige discipline Ballroom Dancing willen het ledenaantal verder uitbreiden. We hebben hier een aantal speerpunten voor benoemd: betere verbinding met de vakorganisaties zoals de NVD, een actievere samenwerking met de regionale bonden en de daarbij aangesloten dansschoolhouders. De NADB wil ook de beste infrastructuur bieden voor haar dansers op alle niveaus. In 2011 telden wij actieve dansers in alle categorieën. Dit aantal was een forse terugloop van 40% ten opzichte van In het kader van de verbreding van de NADB en verdere professionalisering van de bond, ook binnen de Ballroom discipline willen we binnen de bestaande sportagenda groeien naar tenminste actieve dansers in Dit is een belangrijke grens die gesteld is door NOC*NSF om recht te houden op subsidies ter bevordering van de sport. Dit willen we onder meer bereiken door een betere samenwerking met de vakorganisaties zoals de NVD, in het kader van het stimuleren van de breedtesport en verder professionaliseren van de danssport. Wedstrijden In de onderstaand grafiek is de deelname aan de Nederlandse wedstrijden in 2012 weergegeven. (bron: Wedstrijdsecretariaat) WDSF Internationaal gezien heeft het IOC heel bewust gekozen voor verbinding met de WDSF. De WDSF conformeert zich daarom aan de gestelde richtlijnen van het IOC. IOC en WDSF werken intensief samen om de danssport naar een hoger plan te tillen. In Nederland is de NADB officiële partnerorganisatie van de WDSF. Wij conformeren ons daarom aan de internationaal geldende richtlijnen van de WDSF, uiteraard met behoud van eigen identiteit hier in Nederland. Medio 2012 vond de jaarlijkse WDSF vergadering plaats in Berlijn. Daar heeft de NADB voor Nederland samen met 9 andere landen zich met succes hard gemaakt om het schorsingsbeleid van de WDSF een halt toe te roepen. Dit was, begrijpelijk, een doorn in het oog van veel actieve dansers en NADB leden. Hier zijn we als NADB ontzettend blij mee en trots op. NADB dansers kunnen nu dansen waar ze willen, en NADB juryleden kunnen jureren waar ze willen. Dit is voor de NADB een heel belangrijk gegeven want we willen niemand uitsluiten en zijn er voor iedereen. Het feit dat we officieel zijn aangesloten bij de WDSF betekent dat we nationaal en internationaal onze dansers de beste infrastructuur kunnen bieden. Pagina 4 van 11

5 NOC*NSF In 2012 heeft het bestuur veel aandacht geschonken aan het verbeteren en intensiveren van de relatie met NOC*NSF. In dat kader zijn de algemene vergaderingen bezocht, is het netwerk verbeterd en zijn de contacten aangehaald met Sport&Zaken en met Sportassist. Het bestuur heeft van het NOC*NSF in 2012 subsidies ontvangen voor Algemeen functioneren, topsportontwikkeling, deelname aan internationale wedstrijden, organisatieontwikkeling en opleidingen. In de volgende tabel zijn de subsidiebedragen voor 2012 opgenomen. Subsidiebron (bedragen in Euro) Subsidie 2012 Algemeen functioneren Topsportsubsidie Deelname internationale evenementen Organisatieontwikkeling Sportagenda TOTAAL Over het geheel genomen is er in 2012 sprake van een stevige daling van zowel leden als danssporters hetgeen tot zorgen leidt voor onze positie in de sportkoepel NOC*NSF. Naast het afnemende ledenbestand is er tevens sprake van afnemende subsidies door gewijzigd beleid bij NOC- NSF voor de periode Door de combinatie van beide effecten is de NADB beland in een afbouwregeling voor zowel algemeen functioneren, topsportondersteuning en deelname aan internationale evenementen (lees uitzendingen). De enige remedie om dit om te buigen is een toename van het aantal danssporters en betere mondiale prestaties. Het bestuur is NOC*NSF en in het bijzonder de NADB accountmanager Jolina Broesder dank verschuldigd voor alle financiële en morele steun die de NADB heeft mogen ontvangen in NK Commissie In 2012 zijn de grotere NK s in de Standaard, Latin en 10-Dansdiscipline, net als voorgaande jaren georganiseerd in het Topsportcentrum in Almere. We kennen 3 officiële NK weekenden voor de disciplines: Standaard, Latin en Formatie. Een prachtige grote locatie waar in 2012 meer dan dansparen hun NK hebben gedanst in de verschillende disciplines. Hier zijn we trots op! Ook in 2013 vinden de NK s plaats in het Topsportcentrum in Almere. Helaas loopt het aantal NK bezoekers de afgelopen jaren terug. Dit maakt dat we 2013 zien als brugjaar om te bepalen hoe, waar en in welke vorm we de NADB kampioenschappen in de toekomst moeten gaan organiseren. We kennen nu 3 officiële NK weekenden voor de disciplines: Standaard, Latin en Formatie. In de toekomst waar een gezonde NADB als danskoepel wil fungeren, behoort het tot de mogelijkheden om kampioenschappen te gaan combineren en te kiezen voor een andere locatie. Met het oog op de kampioenschappen in 2013 zijn er titels vacant in de Standaard en 10- Dansdiscipline. De kampioenen van 2012 in deze categorieën dansen niet meer mee in Alle danssporters veel succes! De NADB wil Gerben Dokman, oud NADB bestuurslid, enorm bedanken voor het organiseren van prachtige NK wedstrijden in Pagina 5 van 11

6 De samenstelling van de NK-commissie is als volgt: Jeffrey van Meerkerk Erik Oostveen Hans Zwaanstra Jenny Niezing Dennis Kruse Portefeuillehouder Voorzitter Bondsbueau Wedstrijdsecretariaat Lid Overzicht van de kampioenen 2012 Juveniles Standaard Bram Ekels Janouk Brok Juveniles Latin Bram Ekels Janouk Brok Junior Standaard Stefan Cloudt Eline Cloudt Junior Latin Sander Daamen Jennifer van den Donker Junior 10 Dans Sander Daamen Jennifer van den Donker Youth Standaard Danique Zegels Danique Zegels Youth Latin Maksim Osetrov Danique Zegels Youth 10 dance Maksim Osetrov Danique Zegels Adult Standaard Marcello Nencini Tessa de Jongh Adults Latin Niels Didden Gwyneth van Rijn Adults 10 dance Frank Zegels Ania Shevliakova Freestyle Standaard Dave Teeuwen Chantal Heemskerk Freestyle Latin Niels Didden Gwyneth van Rijn Senior I Standaard René Ewals Ymke Lemmens Senior II Standaard Ed van Uden Trudy van Uden Senior III Standaard Bram Stelling Ans Stelling Senior Latin Xander Müller Nicole Hooijer Formation Standaard Moving Action Formation Latin Double V A-team Topsport Topsportcommissie De Topsportcommissie (TC) stimuleert de topsport van en voor de NADB. De TC bestaat uit portefeuillehouder Hannie van der Geest, topsportcoördinator Els Zwijsen en de leden Marja de Geus, Susanne Kruse en Gina Sepp. Bondscoach Het bestuur van de NADB heeft op 1 mei 2012 Mirjam Zwijsen aangesteld als Bondscoach (BC). Het doel is om de topsportparen van de NADB een sprong voorwaarts te laten maken en om de jonge talenten in Nederland op te gaan leiden, zodat over enige jaren Nederlandse paren weer in de internationale top te vinden zijn. Mirjam heeft een coördinerende en adviserende taak richting de paren van de Nationale Selectie, organiseert trainingskampen en is verantwoordelijk voor het jeugdproject Ambition Trainingskamp In oktober 2012 hebben de Topsportcommissie en de Bondscoach een internationaal trainingskamp georganiseerd in Oss. Zeven internationale toptrainers stonden ter beschikking van de Nederlandse Pagina 6 van 11

7 paren en coaches. Dit kamp was zowel op sportief als op financieel vlak een groot succes. Voor 2013 staan voor februari en oktober nieuwe kampen op het programma. In juni 2013 is in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Dansleraren (NVD) een mini sportkamp gepland. Ambition 2016 In 2012 is het project Ambition 2016 gelanceerd. Ambition 2016 is een project van de Topsport Commissie en de Bondscoach bestaande uit diverse activiteiten met als doel het jeugddansen binnen Nederland en internationaal in 2016 weer op de kaart te zetten. Topsportondersteuning De Nederlandse Kampioenen Standaard, Latin en 10 Dans Adults hebben een bedrag voor topsportondersteuning ontvangen. Voor het eerst sinds jaren hebben de nummers 1 en 2 van het NK Formatie ook een geldbedrag gekregen. In overleg met de TC en de BC zijn de subsidies besteed aan lessen en het bijwonen van trainingskampen. Ook heeft de NADB een aantal paren van de Nationale Selectie deel laten nemen aan trainingskampen in Wuppertal en Stuttgart. Deelname aan Europese Kampioenschappen en Wereldkampioenschappen In 2012 zijn totaal 25 uitzendingen geweest naar EK/WK en Cupwedstrijden. De Topsportcommissie is verantwoordelijk voor het ranking- en uitzendreglement en de rankingkalender. Hierover heeft de TC regelmatig contact onderhouden met de Rankingcommissie, de Sportdirecteur, het Wedstrijdsecretariaat, de Atletencommissie en de organisatoren. De TC onderhoudt de contacten met de in 2011 opgerichte Atletencommissie. Ambassadeurs De TC en BC worden terzijde gestaan door 7 Ambassadeurs. Een Ambassadeur is een verlengstuk van de TC en BC, beschikt over een sterk internationaal (dans)netwerk en jureert veel internationale WDSF wedstrijden. De Ambassadeurs zijn: Cees Boutkan Ron Hoorn Clara Lamar Piet Rullens David Simon Cor van der Stroet Janny van der Stroet Mirjam Zwijsen Bondsarts In 2012 is een bondsarts in de persoon van Igor Monzon toegetreden tot de NADB. Dit betreft een vrijwilligersfunctie. De bondsarts is voor leden van de NADB beschikbaar voor medisch advies. In 2013 gaat hij zijn voorlichtende taak op het gebied van voeding, goede balans tussen inspanning en rust, en blessurepreventie inhoud geven. Daarnaast is het mijn missie om het aantal blessures omlaag te brengen Vooruitblik topsport 2013 De NADB zit voor wat betreft de Topsportsubsidie in een afbouwregeling. Dit betekent dat binnen twee jaar geen geld beschikbaar meer is voor topsportondersteuning en dat de talent statussen, met de daarbij behorende voorrechten, vervallen. Vanaf 2013 is geen geld meer beschikbaar voor reiskosten omtrent EK/WK. De TC stelt zich tot taak om andere inkomstenbronnen aan te boren zodat topsportondersteuning en uitzendingen naar EK/WK en Cups niet in gevaar komen. De internationale trainingskampen zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. Pagina 7 van 11

8 Communicatie Nieuw systeem voor de ledenadministratie Om verdere groei en professionalisering van de NADB in de toekomst te waarborgen, heeft het bestuur besloten om de ledenadministratie onder te brengen in CRM-systeem Renflex. Tevens is de NADB gedurende 2012 voor de opslag van hun documenten en centrale afhandeling van hun verkeer overgegaan naar één centraal punt door middel van een NADB Small Business Cloud/Server oplossing, ondergebracht bij Datacenter Rotterdam. Internet In 2012 is de NADB website verder ontwikkeld tot een volwaardige website. Er is gestart met de ontwikkeling van MijnNADB, een Webportal specifiek voor de dansers, trainers en juryleden. MijnNADB zal in 2013 gekoppeld gaan worden met het Renflex CRM systeem. De aanwezigheid van de NADB op sociale media zoals Facebook, Twitter en Youtube is gedurende 2012 verder uitgebouwd.. Professional Division Op de bestuursvergadering NADB van 27 september 2011 heeft het NADB bestuur een voorstel aangenomen om te starten met wedstrijden voor professionals. De NADB PD Commissie heeft gedurende 2012 dit besluit vormgegeven. Dit is uitgemond in een operationeel professioneel wedstrijdcircuit in Nederland conform de regelgeving en wedstrijdreglementen van de World DanceSport Federation (WDSF). De eerste officiële NADB Nederlandse Kampioenschappen voor Professionals zijn op 27 oktober 2012 georganiseerd. FINANCIËN Organisatie Als uitvloeisel van de mogelijke samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) heeft de NADB in 2011 besloten om de financiële administratie in Beekbergen te vestigen. In 2012 is gestart met een compleet nieuwe inrichting van de financiële boekhouding in het software programma Exact. Daarnaast zijn veel procedures en afspraken gemaakt in het kader van de vorming van een handboek Financiële Administratie. Met de banken Rabobank en ABN AMRO zijn verbeterde afspraken gemaakt over het beheer van de bankrekeningen. Jaarrekeningen Het proces voor een jaarrekening van de NADB is in 2012 verbeterd. De externe accountant (Grant Thornton) ontvangt een balansdossier waarin de belangrijkste financiële onderbouwingen zijn opgenomen. Op basis van deze informatie is de externe accountant in staat om een goed oordeel en een samenstelverklaring op de jaarrekeningen te geven. Ten behoeve van de interne controle is de Kascommissie in 2012 versterkt tot vier leden. De Kascommissie, die aan de Ledenraad een advies over de jaarrekening uitbrengt, heeft in 2012 de jaarrekeningen 2009, 2010 en 2011 gecontroleerd en advies uitgebracht aan de Ledenraad. De aanbevelingen van de Kascommissie zijn opgevolgd. Incasso Ook heeft het bestuur het al jaren durende en alsmaar toenemende debiteurenbestand aangepakt door het vaststellen van een heldere facturatie- en inningsprocedure gericht op een inhaalslag om de financiële positie van de NADB te verbeteren. In deze procedures was het helaas nodig om in flinke Pagina 8 van 11

9 mate gebruik te maken van een incassobureau. Dit laatste heeft er wel toe geleid dat een aantal leden die niet aan hun financiële verplichtingen behorende bij een lidmaatschap willen voldoen, hebben opgezegd. Voor 2012 is echter wel een enorme stap gezet om de post debiteuren te laten afnemen en daarmee een goede bijdrage te leveren aan een positief resultaat over In 2012 zijn de ledenbijdragen voor 2012 in rekening gebracht. In voorgaande jaren werden de ledenbijdragen in het lopende jaar geïnd. Tevens zijn openstaande ledenbijdragen van 2010 en 2011 geïncasseerd. In december 2012 zijn de ledenbijdragen voor 2013 gefactureerd en aan de leden verzonden. Financieel overzicht De verkorte resultatenrekening van de NADB over 2012 is al volgt: (bedragen x 1000 Euro) Subsidie NOC*NSF Wedstrijddansers Leden en juryleden Wedstrijden en trainingskampen Overige baten 43 Bruto baten Activiteit gebonden kosten Netto baten Personeelskosten Afschrijvingen 16 8 Organisatiekosten Bestuurskosten Algemene kosten 5 14 Totaal kosten Exploitatieresultaat Vooruitzichten voor 2013 In 2013 zal "het NADB huis" verder op orde komen. Het Bondsbureau zal als gevolg van het vertrek van de 2 parttime medewerkers worden uitbesteed. Met de implementatie van het nieuwe systeem voor de financiële en ledenadministratie, de mail en het documentenbeheer zal de bond veel efficiënter zijn georganiseerd. We streven er naar in 2013 een kwalitatief hoogwaardige ondersteuning aan de leden te kunnen bieden. De communicatie met de leden wordt verder toekomstbestendig gemaakt door nog actie ver de website, Facebook en Twitter in te zetten. Het bestuur zal worden aangevuld met minimaal 3 nieuwe leden van buiten de traditionele ballroom wereld. En in 2013 wordt met kracht gewerkt aan de invoering van de minimale kwaliteitseisen en de Code Goed Sport Bestuur van het NOC-NSF. Samenwerking met andere danssportbonden heeft in dit jaar de hoogste prioriteit van het bestuur. Bernadette Kester, voorzitter Pagina 9 van 11

10 Bestuurssamenstelling De samenstelling van het bestuur is als volgt Bernadette Kester, voorzitter, bestuurslid sinds 2012 Jeffrey van Meerkerk, vicevoorzitter, bestuurslid sinds 2012 Roland Reget, penningmeester a.i., bestuurslid sinds 2010 Hannie van der Geest, topsport, breedtesport, regiovertegenwoordiging, bestuurslid sinds 2006 Piet Rullens, communicatie, professional division, webmaster, bestuurslid sinds 2010 Bestuurlijke commissies De Ledenvergadering heeft in 2012 de volgende leden van de Kascommissie benoemd: Harry Wilborts Niek Burg Toine Daas Jessica Maybury. De Ledenvergadering heeft in 2012 de volgende leden van de Monitoringcommissie benoemd: René Ewals Jan Jager Dennis Kruse Atletencommissie Het bestuur van de NADB heeft in 2011 de atletencommissie van de NADB vormgegeven met het aanstellen van de eerste drie leden. Deze leden hadden de taakopdracht om binnen een jaar verkiezingen te organiseren voor de atletencommissie (AC). De voorbereidingen op deze verkiezingen zijn getroffen en dansers zijn uitgenodigd om zich kandidaat te stellen, waarna de verkiezingen in mei 2012 zouden plaatsvinden. Deze uitnodiging is kenbaar gemaakt op de website en Facebook pagina van de NADB, op Danceplaza.com en is daarnaast gestuurd naar individuele dansers waarvan de AC beschikte over hun adres. Binnen de aanmeldingstermijn hebben zich vier dansers kandidaat gesteld. In de AC kunnen vijf dansers worden gekozen. Krachtens het ACreglement zijn deze vier dansers gekozen als lid van de AC. Momenteel heeft de Atletencommissie een vacature voor een lid van de AC, waarbij de voorkeur nadrukkelijk naar topsporters met een Latin focus uitgaat. De doelstellingen van de AC zijn om de communicatie tussen bestuur van de NADB en de dansers te bevorderen, advies uit te brengen over relevante onderwerpen en om de topsporters van de NADB te vertegenwoordigen. Om die rol te kunnen uitoefenen heeft de AC adviesrecht op alle onderwerpen die zij belangrijk vindt. Daarnaast heeft het bestuur van de NADB de plicht om advies van de AC in te winnen voor een aantal onderwerpen. Van het advies van de AC mag alleen om zwaarwegende redenen worden afgeweken. In 2012 heeft de AC adviezen uitgebracht aan het bestuur van de NADB over de volgende onderwerpen: De aanstelling en taakopdracht van de bondscoach De inhoud van het wedstrijd- en uitzendreglement De voorstellen van het Presidium van de WDSF inzake de door het Presidium voorgestelde nieuwe gedragscode voor dansers op de ALV van de WDSF De AC heeft het voornemen om in 2013 haar taken voort te zetten en de communicatie met de dansers te verhogen. Hiertoe is op Facebook een besloten groep aangemaakt, waar de topsporters van de NADB voor worden uitgenodigd. In deze groep is bijvoorbeeld een beknopte poll gehouden Pagina 10 van 11

11 over de runner-up finales van de Hoofdklassen op het NK, op basis waarvan wij het bestuur hebben geadviseerd. Wij hebben het vertrouwen dat de constructieve samenwerking met het bestuur, in het bijzonder het bestuurslid met de portefeuille Topsport, in 2013 wordt voortgezet. De Atletencommissie, René Ewals (voorzitter) Mack van der Linden (secretaris) Kurt Findhammer jr. Tessa de Jongh Pagina 11 van 11

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Elke jubilaris is bijzonder

Elke jubilaris is bijzonder 50 jaar winst voor Nederland De Lotto jaarverslag 2011 Elke jubilaris is bijzonder Elke jubilaris is bijzonder 2011 is niet alleen het jubileumjaar van De Lotto maar ook van vele breedtesporters, topsporters

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

inhoud Voorwoord... 2

inhoud Voorwoord... 2 Jaarverslag 2013 inhoud Klik op de titel om naar het gewenste hoofdstuk te gaan. Voorwoord.... 2 Bestuur en Organisatie.... 4 Bondsbestuur.... 4 Ledenraad.... 5 Goed Sportbestuur... 6 Nationale en internationale

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 1 VBDO Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, stimuleert de verduurzaming van de kapitaalmarkt

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Jaarverslag 2011 Coverfoto: Kristalprijs 2011. Foto: TIME Voorwoord Alblasserdam, april 2012 Lezer, Natuurlijk hoop ik dat dit sociaal- en financieel

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie