Jaarverslag maart 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 24 maart 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag maart 2013

2 JAARVERSLAG 2012 NADB Verantwoording Bewogen jaar Het jaar 2012 zal de historie van de NADB ingaan als een bewogen jaar. Het jaar wordt in grote mate beïnvloed door financiële perikelen. Eind 2011 ontstond de verdenking dat er malversaties waren gepleegd bij de NADB. In het begin van 2012 heeft het bestuur grove onregelmatigheden aangetroffen in de financiële administratie. Het bestuur heeft daarop in februari 2012 de penningmeester op non-actief gesteld. Diepgaand onderzoek uitgevoerd van maart tot mei 2012 door een forensisch accountant, een bestuurslid en een ter zake deskundig NADB-lid, leidde tot de conclusie dat uitgaven tot een bedrag van euro in de periode van 2008 tot en met 2011, niet konden worden onderbouwd. Met behulp van een advocaat heeft het bestuur in augustus 2012 een rechtszaak gestart tegen de voormalige penningmeester. In december 2012 heeft de Rechtbank s Hertogenbosch de voormalige penningmeester veroordeeld tot het terugbetalen van de niet onderbouwde uitgaven, verhoogd met de kosten van de rechtsgang, totaal euro In februari 2013 werd bekend dat de voormalige penningmeester in beroep is gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. In 2013 zal waarschijnlijk helder worden wat de definitieve uitkomst zal zijn van deze rechtszaak en of, en zo ja in welke mate, de NADB schadeloos zal worden gesteld. Ledenvergadering mei 2012 De geplande extra Algemene Ledenvergadering werd als gevolg van de malversaties verschoven van maart 2012 naar mei 2012 zodat meer informatie kon worden verschaft aan de leden. De Ledenvergadering was, net zoals de bestuursleden, geschokt dat de onregelmatigheden jaren ongestoord konden plaatsvinden. De Ledenvergadering heeft een Monitoring commissie in het leven geroepen die tot taak heeft het bestuur te monitoren en bij te staan in de vervolging van de voormalige penningmeester. De leden zijn akkoord gegaan met een budget van euro voor de juridische ondersteuning van het bestuur in eerder genoemd proces. Tevens is de bestaande kascontrolecommissie versterkt. De voormalige penningmeester werd ontslag aangezegd. Tijdens de vergadering van mei 2012 traden Loek Hogenhout en de Els Zwijsen terug uit het bestuur. De Ledenvergadering koos unaniem Bernadette Kester als voorzitter en Jeffrey van Meerkerk als vicevoorzitter. Tevens besloot de Ledenvergadering dat in september 2012 een extra ledenvergadering uitgeschreven wordt. In die vergadering zijn de aangepaste jaarcijfers 2009 en 2010 en de jaarrekening 2011 gepresenteerd. De externe accountant (Grant Thornton) heeft de jaarrekeningen 2009 en 2010 opnieuw opgesteld naar aanleiding van de malversaties door de voormalige penningmeester. Ledenvergadering september 2012 De vergadering is akkoord gegaan met de jaarrekeningen 2009, 2010 en 2011 op voorwaarde dat de statuten worden aangepast: goedkeuring van de jaarrekening en decharge van het bestuur zullen statutair worden gesplitst. Tevens heeft het bestuur toegezegd dat het op de volgende Ledenvergadering die gehouden wordt in maart 2013, een positief exploitatiesaldo over 2012 en een positief eigen vermogen per 31 december 2012 wil presenteren. Het bestuur zal alles doen om weer in control te komen. In de Ledenvergadering van september 2012 zijn de bestuursleden Ronald de Vos, Gerben Dokman en Marja de Geus teruggetreden als bestuurslid. Marja de Geus is toegevoegd aan het bestuur als technisch adviseur. Het bestuur is verder gegaan met 5 bestuursleden: een verkleind, daadkrachtig bestuur. Pagina 2 van 11

3 Ontwikkelen van een toekomstvisie In juni 2012 is het vernieuwde bestuur gestart met de ontwikkeling van een toekomstvisie. De heer F. van den Berg van managementadvies- bureau Berenschot heeft hierbij het bestuur via Sport & Zaken 1 bijgestaan. Dit heeft geresulteerd in een conceptplan De NADB: het podium voor iedere danser. Teneinde deze nieuwe richting verder vorm en inhoud te geven is Nicolien Nicolai van SportAssist 2 gevraagd de NADB hierbij te helpen. In november 2012 vond de eerste bijeenkomst plaats met 14 dansbonden en verenigingen 3. Elke bond/vereniging heeft zichzelf gepresenteerd. Door alle aanwezigen is het belang onderschreven van één spreekbuis voor dansend Nederland. De NADB zal zich verder ontwikkelen als danskoepel. Ledenadministratie Zoals hiervoor gemeld, is het bestuur van de NADB na de september 2012 Ledenvergadering van september 2012 in een verkleinde vorm verder gegaan. Het was essentieel om weer in control te komen. Het nieuwe bestuur is onder meer gestart met het maken van een analyse van het ledenbestand dat bestaat uit dansschoolhouders/-eigenaren, danssporttrainers en juryleden. De huidige basis van de NADB en daarmee naast alle dansers onze belangrijkste stakeholders. Uit deze analyse bleek dat het administratieve proces niet goed was gestructureerd. Er werden twee gescheiden administraties gevoerd: één gecoördineerd vanuit het bondsbureau en één gecoördineerd door onze Sportdirecteur. Hierdoor zijn de afgelopen jaren verschillen in het administratieve proces ontstaan. Er was daardoor onvoldoende inzicht in welke administratie nu daadwerkelijk de NADB leden zijn opgenomen of zij correct in de administratie zijn opgenomen en of zij de juiste en benodigde licenties hebben ontvangen. Back in control betekent ook dat alle NADB leden correcte facturen moeten krijgen voor hun lidmaatschap en eventuele NADB of WDSF jurylicenties. In 2012 heeft onze financiële administratie in een kort tijdsbestek een inhaalslag gemaakt. Dit was nodig om ook financieel weer in control te komen. Helaas heeft dit er ook toe geleid dat de NADB door deze noodzakelijke exercitie het ledenaantal heeft zien teruglopen. Een aantal leden heeft ontevredenheid geuit over de gevoerde administratie in het verleden. In het kader van goed sportbestuur is het essentieel om een helder beeld te hebben wie de feitelijke NADB leden zijn en wie welke licenties heeft, zodat er ook een zuivere administratie gevoerd kan worden. De NADB zal in 2013 een nieuw systeem hebben waarin de ledenadministratie, de financiële administratie, de en de bestuurlijke database zijn ondergebracht. Deze projecten zijn allemaal mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van het NOC-NSF. De implementatie van dit Renflex systeem gaat ons hier in 2013 zeker bij helpen. In 2011 heeft de NADB 260 geregistreerde leden (verenigingen). De jaarlijkse opgave aan het NOC*NSF over 2012 gebeurt medio Sport & Zaken is de matchmaker tussen sport en bedrijfsleven. Sport & Zaken brengt samenwerkingen tot stand tussen sportorganisaties en bedrijven met hart voor sport. Sport & Zaken, gevestigd op Papendal, Arnhem is in 2003 als stichting opgericht door ondernemingsorganisatie VNO NCW, adviesbureau Boer & Croon en ING. 2 NOC*NSF SportAssist is een project-, interim-management en adviesbureau binnen (de holding) NOC*NSF, dat voor sportbonden en NOC*NSF een blijvend resultaat realiseert op het gebied van besturen, organiseren en ontwikkelen van de sport. Dit doen wij door het leveren van betaalde individuele dienstverlening. 3 De deelnemers aan de eerste conferentie over de NADB als koepel waren: Chalans Dance Professionals, Salsabond Nederland, Urban Dance Nederland, Nederlandse Twirl Bond NTSB, Dutch Championships Aerobics Federation (DCAF) (FISAF), United Dance Organisation UDO, International Dancesport Association IDA, United Country and Western Dance Council UCWDC, Dutch Country Western Dance Association DCWDA, Equality Dance, Stichting Rolstoeldansen Nederland SRN, Stichting danssport op maat Nederland SDN, Vereniging van Dansleraren (NVD), Vereniging van Dansers in Nederland (VDN), Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB) Pagina 3 van 11

4 Dansers De NADB wil richting de toekomst graag meer betekenen voor haar huidige en nieuwe leden. Uiteraard geldt dit voor alle dansers van de verschillende dansante vormen. We hebben het ambitieniveau om te fungeren als danskoepel waardoor we het ledenaantal kunnen vergroten, maar ook binnen de huidige discipline Ballroom Dancing willen het ledenaantal verder uitbreiden. We hebben hier een aantal speerpunten voor benoemd: betere verbinding met de vakorganisaties zoals de NVD, een actievere samenwerking met de regionale bonden en de daarbij aangesloten dansschoolhouders. De NADB wil ook de beste infrastructuur bieden voor haar dansers op alle niveaus. In 2011 telden wij actieve dansers in alle categorieën. Dit aantal was een forse terugloop van 40% ten opzichte van In het kader van de verbreding van de NADB en verdere professionalisering van de bond, ook binnen de Ballroom discipline willen we binnen de bestaande sportagenda groeien naar tenminste actieve dansers in Dit is een belangrijke grens die gesteld is door NOC*NSF om recht te houden op subsidies ter bevordering van de sport. Dit willen we onder meer bereiken door een betere samenwerking met de vakorganisaties zoals de NVD, in het kader van het stimuleren van de breedtesport en verder professionaliseren van de danssport. Wedstrijden In de onderstaand grafiek is de deelname aan de Nederlandse wedstrijden in 2012 weergegeven. (bron: Wedstrijdsecretariaat) WDSF Internationaal gezien heeft het IOC heel bewust gekozen voor verbinding met de WDSF. De WDSF conformeert zich daarom aan de gestelde richtlijnen van het IOC. IOC en WDSF werken intensief samen om de danssport naar een hoger plan te tillen. In Nederland is de NADB officiële partnerorganisatie van de WDSF. Wij conformeren ons daarom aan de internationaal geldende richtlijnen van de WDSF, uiteraard met behoud van eigen identiteit hier in Nederland. Medio 2012 vond de jaarlijkse WDSF vergadering plaats in Berlijn. Daar heeft de NADB voor Nederland samen met 9 andere landen zich met succes hard gemaakt om het schorsingsbeleid van de WDSF een halt toe te roepen. Dit was, begrijpelijk, een doorn in het oog van veel actieve dansers en NADB leden. Hier zijn we als NADB ontzettend blij mee en trots op. NADB dansers kunnen nu dansen waar ze willen, en NADB juryleden kunnen jureren waar ze willen. Dit is voor de NADB een heel belangrijk gegeven want we willen niemand uitsluiten en zijn er voor iedereen. Het feit dat we officieel zijn aangesloten bij de WDSF betekent dat we nationaal en internationaal onze dansers de beste infrastructuur kunnen bieden. Pagina 4 van 11

5 NOC*NSF In 2012 heeft het bestuur veel aandacht geschonken aan het verbeteren en intensiveren van de relatie met NOC*NSF. In dat kader zijn de algemene vergaderingen bezocht, is het netwerk verbeterd en zijn de contacten aangehaald met Sport&Zaken en met Sportassist. Het bestuur heeft van het NOC*NSF in 2012 subsidies ontvangen voor Algemeen functioneren, topsportontwikkeling, deelname aan internationale wedstrijden, organisatieontwikkeling en opleidingen. In de volgende tabel zijn de subsidiebedragen voor 2012 opgenomen. Subsidiebron (bedragen in Euro) Subsidie 2012 Algemeen functioneren Topsportsubsidie Deelname internationale evenementen Organisatieontwikkeling Sportagenda TOTAAL Over het geheel genomen is er in 2012 sprake van een stevige daling van zowel leden als danssporters hetgeen tot zorgen leidt voor onze positie in de sportkoepel NOC*NSF. Naast het afnemende ledenbestand is er tevens sprake van afnemende subsidies door gewijzigd beleid bij NOC- NSF voor de periode Door de combinatie van beide effecten is de NADB beland in een afbouwregeling voor zowel algemeen functioneren, topsportondersteuning en deelname aan internationale evenementen (lees uitzendingen). De enige remedie om dit om te buigen is een toename van het aantal danssporters en betere mondiale prestaties. Het bestuur is NOC*NSF en in het bijzonder de NADB accountmanager Jolina Broesder dank verschuldigd voor alle financiële en morele steun die de NADB heeft mogen ontvangen in NK Commissie In 2012 zijn de grotere NK s in de Standaard, Latin en 10-Dansdiscipline, net als voorgaande jaren georganiseerd in het Topsportcentrum in Almere. We kennen 3 officiële NK weekenden voor de disciplines: Standaard, Latin en Formatie. Een prachtige grote locatie waar in 2012 meer dan dansparen hun NK hebben gedanst in de verschillende disciplines. Hier zijn we trots op! Ook in 2013 vinden de NK s plaats in het Topsportcentrum in Almere. Helaas loopt het aantal NK bezoekers de afgelopen jaren terug. Dit maakt dat we 2013 zien als brugjaar om te bepalen hoe, waar en in welke vorm we de NADB kampioenschappen in de toekomst moeten gaan organiseren. We kennen nu 3 officiële NK weekenden voor de disciplines: Standaard, Latin en Formatie. In de toekomst waar een gezonde NADB als danskoepel wil fungeren, behoort het tot de mogelijkheden om kampioenschappen te gaan combineren en te kiezen voor een andere locatie. Met het oog op de kampioenschappen in 2013 zijn er titels vacant in de Standaard en 10- Dansdiscipline. De kampioenen van 2012 in deze categorieën dansen niet meer mee in Alle danssporters veel succes! De NADB wil Gerben Dokman, oud NADB bestuurslid, enorm bedanken voor het organiseren van prachtige NK wedstrijden in Pagina 5 van 11

6 De samenstelling van de NK-commissie is als volgt: Jeffrey van Meerkerk Erik Oostveen Hans Zwaanstra Jenny Niezing Dennis Kruse Portefeuillehouder Voorzitter Bondsbueau Wedstrijdsecretariaat Lid Overzicht van de kampioenen 2012 Juveniles Standaard Bram Ekels Janouk Brok Juveniles Latin Bram Ekels Janouk Brok Junior Standaard Stefan Cloudt Eline Cloudt Junior Latin Sander Daamen Jennifer van den Donker Junior 10 Dans Sander Daamen Jennifer van den Donker Youth Standaard Danique Zegels Danique Zegels Youth Latin Maksim Osetrov Danique Zegels Youth 10 dance Maksim Osetrov Danique Zegels Adult Standaard Marcello Nencini Tessa de Jongh Adults Latin Niels Didden Gwyneth van Rijn Adults 10 dance Frank Zegels Ania Shevliakova Freestyle Standaard Dave Teeuwen Chantal Heemskerk Freestyle Latin Niels Didden Gwyneth van Rijn Senior I Standaard René Ewals Ymke Lemmens Senior II Standaard Ed van Uden Trudy van Uden Senior III Standaard Bram Stelling Ans Stelling Senior Latin Xander Müller Nicole Hooijer Formation Standaard Moving Action Formation Latin Double V A-team Topsport Topsportcommissie De Topsportcommissie (TC) stimuleert de topsport van en voor de NADB. De TC bestaat uit portefeuillehouder Hannie van der Geest, topsportcoördinator Els Zwijsen en de leden Marja de Geus, Susanne Kruse en Gina Sepp. Bondscoach Het bestuur van de NADB heeft op 1 mei 2012 Mirjam Zwijsen aangesteld als Bondscoach (BC). Het doel is om de topsportparen van de NADB een sprong voorwaarts te laten maken en om de jonge talenten in Nederland op te gaan leiden, zodat over enige jaren Nederlandse paren weer in de internationale top te vinden zijn. Mirjam heeft een coördinerende en adviserende taak richting de paren van de Nationale Selectie, organiseert trainingskampen en is verantwoordelijk voor het jeugdproject Ambition Trainingskamp In oktober 2012 hebben de Topsportcommissie en de Bondscoach een internationaal trainingskamp georganiseerd in Oss. Zeven internationale toptrainers stonden ter beschikking van de Nederlandse Pagina 6 van 11

7 paren en coaches. Dit kamp was zowel op sportief als op financieel vlak een groot succes. Voor 2013 staan voor februari en oktober nieuwe kampen op het programma. In juni 2013 is in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Dansleraren (NVD) een mini sportkamp gepland. Ambition 2016 In 2012 is het project Ambition 2016 gelanceerd. Ambition 2016 is een project van de Topsport Commissie en de Bondscoach bestaande uit diverse activiteiten met als doel het jeugddansen binnen Nederland en internationaal in 2016 weer op de kaart te zetten. Topsportondersteuning De Nederlandse Kampioenen Standaard, Latin en 10 Dans Adults hebben een bedrag voor topsportondersteuning ontvangen. Voor het eerst sinds jaren hebben de nummers 1 en 2 van het NK Formatie ook een geldbedrag gekregen. In overleg met de TC en de BC zijn de subsidies besteed aan lessen en het bijwonen van trainingskampen. Ook heeft de NADB een aantal paren van de Nationale Selectie deel laten nemen aan trainingskampen in Wuppertal en Stuttgart. Deelname aan Europese Kampioenschappen en Wereldkampioenschappen In 2012 zijn totaal 25 uitzendingen geweest naar EK/WK en Cupwedstrijden. De Topsportcommissie is verantwoordelijk voor het ranking- en uitzendreglement en de rankingkalender. Hierover heeft de TC regelmatig contact onderhouden met de Rankingcommissie, de Sportdirecteur, het Wedstrijdsecretariaat, de Atletencommissie en de organisatoren. De TC onderhoudt de contacten met de in 2011 opgerichte Atletencommissie. Ambassadeurs De TC en BC worden terzijde gestaan door 7 Ambassadeurs. Een Ambassadeur is een verlengstuk van de TC en BC, beschikt over een sterk internationaal (dans)netwerk en jureert veel internationale WDSF wedstrijden. De Ambassadeurs zijn: Cees Boutkan Ron Hoorn Clara Lamar Piet Rullens David Simon Cor van der Stroet Janny van der Stroet Mirjam Zwijsen Bondsarts In 2012 is een bondsarts in de persoon van Igor Monzon toegetreden tot de NADB. Dit betreft een vrijwilligersfunctie. De bondsarts is voor leden van de NADB beschikbaar voor medisch advies. In 2013 gaat hij zijn voorlichtende taak op het gebied van voeding, goede balans tussen inspanning en rust, en blessurepreventie inhoud geven. Daarnaast is het mijn missie om het aantal blessures omlaag te brengen Vooruitblik topsport 2013 De NADB zit voor wat betreft de Topsportsubsidie in een afbouwregeling. Dit betekent dat binnen twee jaar geen geld beschikbaar meer is voor topsportondersteuning en dat de talent statussen, met de daarbij behorende voorrechten, vervallen. Vanaf 2013 is geen geld meer beschikbaar voor reiskosten omtrent EK/WK. De TC stelt zich tot taak om andere inkomstenbronnen aan te boren zodat topsportondersteuning en uitzendingen naar EK/WK en Cups niet in gevaar komen. De internationale trainingskampen zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. Pagina 7 van 11

8 Communicatie Nieuw systeem voor de ledenadministratie Om verdere groei en professionalisering van de NADB in de toekomst te waarborgen, heeft het bestuur besloten om de ledenadministratie onder te brengen in CRM-systeem Renflex. Tevens is de NADB gedurende 2012 voor de opslag van hun documenten en centrale afhandeling van hun verkeer overgegaan naar één centraal punt door middel van een NADB Small Business Cloud/Server oplossing, ondergebracht bij Datacenter Rotterdam. Internet In 2012 is de NADB website verder ontwikkeld tot een volwaardige website. Er is gestart met de ontwikkeling van MijnNADB, een Webportal specifiek voor de dansers, trainers en juryleden. MijnNADB zal in 2013 gekoppeld gaan worden met het Renflex CRM systeem. De aanwezigheid van de NADB op sociale media zoals Facebook, Twitter en Youtube is gedurende 2012 verder uitgebouwd.. Professional Division Op de bestuursvergadering NADB van 27 september 2011 heeft het NADB bestuur een voorstel aangenomen om te starten met wedstrijden voor professionals. De NADB PD Commissie heeft gedurende 2012 dit besluit vormgegeven. Dit is uitgemond in een operationeel professioneel wedstrijdcircuit in Nederland conform de regelgeving en wedstrijdreglementen van de World DanceSport Federation (WDSF). De eerste officiële NADB Nederlandse Kampioenschappen voor Professionals zijn op 27 oktober 2012 georganiseerd. FINANCIËN Organisatie Als uitvloeisel van de mogelijke samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) heeft de NADB in 2011 besloten om de financiële administratie in Beekbergen te vestigen. In 2012 is gestart met een compleet nieuwe inrichting van de financiële boekhouding in het software programma Exact. Daarnaast zijn veel procedures en afspraken gemaakt in het kader van de vorming van een handboek Financiële Administratie. Met de banken Rabobank en ABN AMRO zijn verbeterde afspraken gemaakt over het beheer van de bankrekeningen. Jaarrekeningen Het proces voor een jaarrekening van de NADB is in 2012 verbeterd. De externe accountant (Grant Thornton) ontvangt een balansdossier waarin de belangrijkste financiële onderbouwingen zijn opgenomen. Op basis van deze informatie is de externe accountant in staat om een goed oordeel en een samenstelverklaring op de jaarrekeningen te geven. Ten behoeve van de interne controle is de Kascommissie in 2012 versterkt tot vier leden. De Kascommissie, die aan de Ledenraad een advies over de jaarrekening uitbrengt, heeft in 2012 de jaarrekeningen 2009, 2010 en 2011 gecontroleerd en advies uitgebracht aan de Ledenraad. De aanbevelingen van de Kascommissie zijn opgevolgd. Incasso Ook heeft het bestuur het al jaren durende en alsmaar toenemende debiteurenbestand aangepakt door het vaststellen van een heldere facturatie- en inningsprocedure gericht op een inhaalslag om de financiële positie van de NADB te verbeteren. In deze procedures was het helaas nodig om in flinke Pagina 8 van 11

9 mate gebruik te maken van een incassobureau. Dit laatste heeft er wel toe geleid dat een aantal leden die niet aan hun financiële verplichtingen behorende bij een lidmaatschap willen voldoen, hebben opgezegd. Voor 2012 is echter wel een enorme stap gezet om de post debiteuren te laten afnemen en daarmee een goede bijdrage te leveren aan een positief resultaat over In 2012 zijn de ledenbijdragen voor 2012 in rekening gebracht. In voorgaande jaren werden de ledenbijdragen in het lopende jaar geïnd. Tevens zijn openstaande ledenbijdragen van 2010 en 2011 geïncasseerd. In december 2012 zijn de ledenbijdragen voor 2013 gefactureerd en aan de leden verzonden. Financieel overzicht De verkorte resultatenrekening van de NADB over 2012 is al volgt: (bedragen x 1000 Euro) Subsidie NOC*NSF Wedstrijddansers Leden en juryleden Wedstrijden en trainingskampen Overige baten 43 Bruto baten Activiteit gebonden kosten Netto baten Personeelskosten Afschrijvingen 16 8 Organisatiekosten Bestuurskosten Algemene kosten 5 14 Totaal kosten Exploitatieresultaat Vooruitzichten voor 2013 In 2013 zal "het NADB huis" verder op orde komen. Het Bondsbureau zal als gevolg van het vertrek van de 2 parttime medewerkers worden uitbesteed. Met de implementatie van het nieuwe systeem voor de financiële en ledenadministratie, de mail en het documentenbeheer zal de bond veel efficiënter zijn georganiseerd. We streven er naar in 2013 een kwalitatief hoogwaardige ondersteuning aan de leden te kunnen bieden. De communicatie met de leden wordt verder toekomstbestendig gemaakt door nog actie ver de website, Facebook en Twitter in te zetten. Het bestuur zal worden aangevuld met minimaal 3 nieuwe leden van buiten de traditionele ballroom wereld. En in 2013 wordt met kracht gewerkt aan de invoering van de minimale kwaliteitseisen en de Code Goed Sport Bestuur van het NOC-NSF. Samenwerking met andere danssportbonden heeft in dit jaar de hoogste prioriteit van het bestuur. Bernadette Kester, voorzitter Pagina 9 van 11

10 Bestuurssamenstelling De samenstelling van het bestuur is als volgt Bernadette Kester, voorzitter, bestuurslid sinds 2012 Jeffrey van Meerkerk, vicevoorzitter, bestuurslid sinds 2012 Roland Reget, penningmeester a.i., bestuurslid sinds 2010 Hannie van der Geest, topsport, breedtesport, regiovertegenwoordiging, bestuurslid sinds 2006 Piet Rullens, communicatie, professional division, webmaster, bestuurslid sinds 2010 Bestuurlijke commissies De Ledenvergadering heeft in 2012 de volgende leden van de Kascommissie benoemd: Harry Wilborts Niek Burg Toine Daas Jessica Maybury. De Ledenvergadering heeft in 2012 de volgende leden van de Monitoringcommissie benoemd: René Ewals Jan Jager Dennis Kruse Atletencommissie Het bestuur van de NADB heeft in 2011 de atletencommissie van de NADB vormgegeven met het aanstellen van de eerste drie leden. Deze leden hadden de taakopdracht om binnen een jaar verkiezingen te organiseren voor de atletencommissie (AC). De voorbereidingen op deze verkiezingen zijn getroffen en dansers zijn uitgenodigd om zich kandidaat te stellen, waarna de verkiezingen in mei 2012 zouden plaatsvinden. Deze uitnodiging is kenbaar gemaakt op de website en Facebook pagina van de NADB, op Danceplaza.com en is daarnaast gestuurd naar individuele dansers waarvan de AC beschikte over hun adres. Binnen de aanmeldingstermijn hebben zich vier dansers kandidaat gesteld. In de AC kunnen vijf dansers worden gekozen. Krachtens het ACreglement zijn deze vier dansers gekozen als lid van de AC. Momenteel heeft de Atletencommissie een vacature voor een lid van de AC, waarbij de voorkeur nadrukkelijk naar topsporters met een Latin focus uitgaat. De doelstellingen van de AC zijn om de communicatie tussen bestuur van de NADB en de dansers te bevorderen, advies uit te brengen over relevante onderwerpen en om de topsporters van de NADB te vertegenwoordigen. Om die rol te kunnen uitoefenen heeft de AC adviesrecht op alle onderwerpen die zij belangrijk vindt. Daarnaast heeft het bestuur van de NADB de plicht om advies van de AC in te winnen voor een aantal onderwerpen. Van het advies van de AC mag alleen om zwaarwegende redenen worden afgeweken. In 2012 heeft de AC adviezen uitgebracht aan het bestuur van de NADB over de volgende onderwerpen: De aanstelling en taakopdracht van de bondscoach De inhoud van het wedstrijd- en uitzendreglement De voorstellen van het Presidium van de WDSF inzake de door het Presidium voorgestelde nieuwe gedragscode voor dansers op de ALV van de WDSF De AC heeft het voornemen om in 2013 haar taken voort te zetten en de communicatie met de dansers te verhogen. Hiertoe is op Facebook een besloten groep aangemaakt, waar de topsporters van de NADB voor worden uitgenodigd. In deze groep is bijvoorbeeld een beknopte poll gehouden Pagina 10 van 11

11 over de runner-up finales van de Hoofdklassen op het NK, op basis waarvan wij het bestuur hebben geadviseerd. Wij hebben het vertrouwen dat de constructieve samenwerking met het bestuur, in het bijzonder het bestuurslid met de portefeuille Topsport, in 2013 wordt voortgezet. De Atletencommissie, René Ewals (voorzitter) Mack van der Linden (secretaris) Kurt Findhammer jr. Tessa de Jongh Pagina 11 van 11

Verslag Algemene Leden Vergadering NADB d.d. 4 december 2011.

Verslag Algemene Leden Vergadering NADB d.d. 4 december 2011. Verslag Algemene Leden Vergadering NADB d.d. 4 december 2011. Agendapunt 1: Opening De voorzitter, de heer Loek Hogenhout, opent de vergadering om 10.45 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Aanwezig

Nadere informatie

JAARVERSLAG (8 mei 2014)

JAARVERSLAG (8 mei 2014) JAARVERSLAG 2013 (8 mei 2014) 0 1. Algemene terugblik 2013 Weg uit het dal, op naar herstel Hoe ziet de weg naar herstel eruit? Dit is niet alleen een vraagstuk van onze economie maar ook de uitdaging

Nadere informatie

Bestuur: Bernadette Kester (voorzitter), Jeffrey van Meerkerk (secretaris a.i.) en Hannie van der Geest.

Bestuur: Bernadette Kester (voorzitter), Jeffrey van Meerkerk (secretaris a.i.) en Hannie van der Geest. ALGEMENE LEDENVERGADERING NADB 13 oktober 2013 NOTULEN Datum: 13 oktober 2013 Tijd: 10.00 13.30 Locatie: Danscentrum Sepp, Weegbreestraat 205 te Soest Aanwezigen Stemgerechtigde leden: Cees Boutkan, Marja

Nadere informatie

1. Algemene terugblik 2014

1. Algemene terugblik 2014 1. Algemene terugblik 2014 Verder bouwen aan de toekomst van de danssport In 2014 hebben we weer solide stappen gezet in de verdere ontwikkeling van de bond. Naast de ontwikkeling van de organisatie is

Nadere informatie

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF Toelichting IOC/WDSF en NOC*NSF/NADB Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erkent de World DanceSport Federation (WDSF) als het enige erkende Internationale danskanaal. Dit

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering NADB d.d. 22 mei 2012.

Verslag Algemene Leden Vergadering NADB d.d. 22 mei 2012. Verslag Algemene Leden Vergadering NADB d.d. 22 mei 2012. Agendapunt 1: Opening De voorzitter, de heer Loek Hogenhout, opent de vergadering om 9.30 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Aanwezig

Nadere informatie

Niek Burg - Penningmeester

Niek Burg - Penningmeester NADB Nieuwsbrief nr 16 29 juli 2015 Eerste Bondsraadvergadering Op zondag 28 juni vond de eerste bondsraadvergadering nieuwe stijl plaats. De opkomst en sfeer waren uitstekend. Onderdeel van deze bondsraadvergadering

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Nederlandse Algemene Danssport Bond. Eén platform voor dansend Nederland. Oktober 2015

Jaarplan 2016 Nederlandse Algemene Danssport Bond. Eén platform voor dansend Nederland. Oktober 2015 Jaarplan 2016 Nederlandse Algemene Danssport Bond Eén platform voor dansend Nederland Oktober 2015 1 Missie De NADB is de nationale autoriteit op het gebied van de dans als sport en ontspanningsbezigheid

Nadere informatie

Notulen Bondsvergadering

Notulen Bondsvergadering Notulen Bondsvergadering Datum: zaterdag 22 november 2014 Tijdstip: 10:30 uur 13:45 uur Locatie: Danscentrum Sepp (Weegbreestraat 205-207, 3765 XE Soest) Aanwezig en stemgerechtigd: Toine Daas, Willy Daas,

Nadere informatie

NADB Nieuwsbrief nr 7 23 oktober 2014

NADB Nieuwsbrief nr 7 23 oktober 2014 NADB Nieuwsbrief nr 7 23 oktober 2014 Voorstel Democratisering NADB De Bondsvergadering van de NADB heeft in de vergadering van 17 mei 2014 ingestemd met het voornemen van het bestuur om een statutenwijziging

Nadere informatie

NADB Nieuwsbrief nr 3 21 juni 2014

NADB Nieuwsbrief nr 3 21 juni 2014 NADB Nieuwsbrief nr 3 21 juni 2014 Wijziging bestuur Tijdens de ALV op 17 mei j.l. is Gert Onne van de Klashorst afgetreden als bestuurslid. Tevens zijn de volgende nieuwe bestuursleden benoemd: Secretaris:

Nadere informatie

Sponsoring "The Dance Factory" 2014

Sponsoring The Dance Factory 2014 Weergave problemen? Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser. NADB Nieuwsbrief nr 4 26 juli 2014 Sponsoring "The Dance Factory" 2014 Voormalig bondscoach Mirjam Zwijsen heeft toegezegd een flink aantal NADB

Nadere informatie

Naam Geslacht Geboortedatum Woonplaats Categorie

Naam Geslacht Geboortedatum Woonplaats Categorie NADB bondsraadverkiezingen 2017 Kandidatenlijst Naam Geslacht Geboortedatum Woonplaats Categorie 1 Anne de Bruijn V 21 februari 1985 Utrecht Danser 2 Stefan Doodkorte M 27 januari 1960 Geffen Danser 3

Nadere informatie

Ranking-, Selectieen. Uitzendreglement

Ranking-, Selectieen. Uitzendreglement Ranking-, Selectieen Uitzendreglement 2007-2008 Ranking-, Selectie- en Uitzendreglement 2007-2008 1 Inhoudsopgave Nr. Onderwerp Bladzijde 1. Rankingreglement 3 2. Selectiereglement 7 3. Uitzendreglement

Nadere informatie

BEGROTING 2015. Opgesteld door: Annette Houwaart (penningmeester) Datum: 3 november 2014 Versie: definitief

BEGROTING 2015. Opgesteld door: Annette Houwaart (penningmeester) Datum: 3 november 2014 Versie: definitief BEGROTING 2015 Opgesteld door: Annette Houwaart (penningmeester) Datum: 3 november 2014 Versie: definitief 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 UITGANGSPUNTEN 3 INKOMSTEN 3 LEDEN 3 SPORTERS 4 SUBSIDIES 4 OVERIGE

Nadere informatie

NADB/NVD SPORTCONGRES 14 JUNI 2014 IN ERMELO

NADB/NVD SPORTCONGRES 14 JUNI 2014 IN ERMELO Nederlandse Algemene Danssport Bond NADB/NVD SPORTCONGRES 14 JUNI 2014 IN ERMELO Wat: uitnodiging NADB Sportcongres Wie: Adults, Senioren, Formatiedansers, trainers, coaches Wanneer: Zaterdag 14 juni 2014

Nadere informatie

NADB Nieuwsbrief nr 18 28 september 2015

NADB Nieuwsbrief nr 18 28 september 2015 pagina 1 van 6 NADB Nieuwsbrief nr 18 28 september 2015 Vervolg Back2Basic De eerste drie trainingen van Back2Basic waren een groot succes! Diverse dansers (ook solo!) van Juveniles tot Senioren, van Debutanten

Nadere informatie

Bestel nu je kaarten voor de NK weekenden!

Bestel nu je kaarten voor de NK weekenden! NADB Nieuwsbrief nr 24 26 maart 2016 Bestel nu je kaarten voor de NK weekenden! De voorverkoop van kaarten voor de twee aankomende NK weekenden is begonnen! Je kunt deze bestellen door een e-mail te sturen

Nadere informatie

VERSLAG. ALGEMENE LEDENVERGADERING NUMMER 002 d.d. 15 JUNI 2007

VERSLAG. ALGEMENE LEDENVERGADERING NUMMER 002 d.d. 15 JUNI 2007 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NUMMER 002 d.d. 15 JUNI 2007 Aanwezig: David Kramer (Vz.), Jan Jager (Penn.) Bert Huizing(2e secr.), Renée van Tulder en Wim Lanfermeijer allen bestuurslid en 47 leden

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Nederlandse Algemene Danssport Bond. NADB SportAgenda Oktober 2016

Jaarplan 2017 Nederlandse Algemene Danssport Bond. NADB SportAgenda Oktober 2016 Jaarplan 2017 Nederlandse Algemene Danssport Bond NADB SportAgenda 2017+ Oktober 2016 1 Missie De NADB wordt (h)erkend als de nationale autoriteit op het gebied van de dans als sport en ontspanningsbezigheid.

Nadere informatie

Ledenkorting: De ledenkorting bij evenementen geldt per equipe Een equipe bestaat minimaal uit één betalend lid en uit maximaal 2 personen

Ledenkorting: De ledenkorting bij evenementen geldt per equipe Een equipe bestaat minimaal uit één betalend lid en uit maximaal 2 personen Bestuursleidraad MX-5 Owners d.d. december 2016 De bestuursleidraad is een aanvulling op de statuten en wordt toegelicht tijdens de ALV. In deze bestuursleidraad wordt tevens verwezen naar beleidsstukken

Nadere informatie

NADB Nieuwsbrief nr 17 31 augustus 2015. SRN Studiedag

NADB Nieuwsbrief nr 17 31 augustus 2015. SRN Studiedag NADB Nieuwsbrief nr 17 31 augustus 2015 Back2Basic van start! Onlangs heeft de NADB Back2Basic geïntroduceerd. Deze workshops zijn bedoeld om de individuele basiskwaliteiten van de dansers te verhogen.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

Functie omschrijving Bijlage 1

Functie omschrijving Bijlage 1 Functie omschrijving Bijlage 1 Voorzitter 1 Voorzitten van de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen 2 Diverse vertegenwoordigingen representatief (prijsuitreikingen, jubilea etc) 3 Bezoeken

Nadere informatie

Reglement voor selectie en uitzending van wedstrijdparen voor WDSF Kampioenschappen en Cup wedstrijden

Reglement voor selectie en uitzending van wedstrijdparen voor WDSF Kampioenschappen en Cup wedstrijden BELGISCHE DANSSPORT FEDERATIE Reglement voor selectie en uitzending van wedstrijdparen voor WDSF Kampioenschappen en Cup wedstrijden 6-11-2015 INHOUD 1. Definitie. 2. Algemene regels voor uitzending. 3.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

NADB Nieuwsbrief nr maart 2015

NADB Nieuwsbrief nr maart 2015 NADB Nieuwsbrief nr 12 18 maart 2015 Buitengewone Bondsvergadering: zaterdag 11 april Op zaterdag 11 april a.s. vind een buitengewone bondsvergadering plaats, met als onderwerpen de wijzigingen in de statuten

Nadere informatie

Inhoud. 1. Profiel Danssport, Holland Masters, De Meenthe. 2. Waarom sponsoren. 3. Waarom Holland Masters sponsoren

Inhoud. 1. Profiel Danssport, Holland Masters, De Meenthe. 2. Waarom sponsoren. 3. Waarom Holland Masters sponsoren Inhoud 1. Profiel Danssport, Holland Masters, De Meenthe 2. Waarom sponsoren 3. Waarom Holland Masters sponsoren 4. Wat zijn onze doelen en wie willen we bereiken 5. PR en Media 6. Sponsorinstrumenten

Nadere informatie

Belangrijke mededelingen!

Belangrijke mededelingen! NADB Nieuwsbrief nr 22 21 januari 2016 Belangrijke mededelingen! Kalender basisdansen Het wegvallen van Tilburg Moves en de Holland Tulip Dance Classic heeft géén invloed op de basisdans kalender. Verplichte

Nadere informatie

Algemeen Reglement NADB 21 november ALGEMEEN REGLEMENT NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND

Algemeen Reglement NADB 21 november ALGEMEEN REGLEMENT NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND Algemeen Reglement NADB 21 november 2009-1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FODOK

Huishoudelijk reglement FODOK Huishoudelijk reglement FODOK I. VAN HET BESTUUR a. Het bestuur telt een minimum van drie leden. b. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, eventueel aangevuld met

Nadere informatie

Jurylid bij de NADB! Dat wil jij toch ook...?

Jurylid bij de NADB! Dat wil jij toch ook...? NADB Nieuwsbrief nr 40 27 september 2017 Jurylid bij de NADB! Dat wil jij toch ook...? Gezien de ontwikkelingen gedurende de laatste jaren in onze sport op het gebied van jurering heeft ook de NADB de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT DEMOCRATISCHE VERHOUDINGEN Ter open consultatie 16 oktober 2014

CONSULTATIEDOCUMENT DEMOCRATISCHE VERHOUDINGEN Ter open consultatie 16 oktober 2014 CONSULTATIEDOCUMENT DEMOCRATISCHE VERHOUDINGEN Ter open consultatie 16 oktober 2014 Inleiding en opdracht De bondsvergadering van de NADB heeft in de vergadering van 17 mei 2014 ingestemd met het voornemen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Financieel beleidsplan. KV Atalante

Financieel beleidsplan. KV Atalante Financieel beleidsplan KV Atalante september 2015 www.atalante.nl Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 De financiële administratie...3 1.3 Bewaarplicht...3 2 Financiële beheersing...3 2.1 Inleiding...3

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Pag. 1 Versie 20 april 2015 OLVO OLVO staat voor: Ons Lichaam Vraagt Ontspanning OLVO is een christelijke gymnastiekvereniging

Nadere informatie

INFOBLAD LIDMAATSCHAP NADB

INFOBLAD LIDMAATSCHAP NADB INFOBLD LIDMTSCHP NDB t.b.v. trainer/coach licentie, wedstrijdlicentie, jurylicentie, en start- en bondslicentie t.b.v. danssporters Datum opmaak 24 december 2013 Versie 2.01 Nadere info c.q. aanmelding:

Nadere informatie

NADB Nieuwsbrief nr juli 2016

NADB Nieuwsbrief nr juli 2016 NADB Nieuwsbrief nr 28 26 juli 2016 Jaarlijks vanaf 1 september 50% korting op contributie De bondsraad heeft in de bondsraadvergadering van april 2016 besloten dat dansers c.q. leden die zich ná 1 september

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

REGLEMENT ATLETENCOMMISSIE

REGLEMENT ATLETENCOMMISSIE REGLEMENT ATLETENCOMMISSIE Nieuwegein, Versie januari 2009 Inhoudsopgave Pagina Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 I. Instelling Atletencommissie Artikel 1 Doel 3 Artikel 2 Positie 3 Artikel 3 Taakstelling 3 Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Brado Stijldansregels seizoen 2014 2015

Brado Stijldansregels seizoen 2014 2015 Brado Stijldansregels seizoen 2014 2015 A. Klasse indeling. Bij de BRADO kan men deelnemen aan de volgende klassen: Juveniles = Kinderklasse 6 t/m 11 jaar 5e klasse: Beginners / Brons, dus 1 e jaars leerlingen

Nadere informatie

School s cool Nederland

School s cool Nederland J A A R R E K E N I N G 2014 UITGEBRACHT AAN : Aan het Bestuur van SCHOOL S COOL Nederland Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Amstelveen, 24 april 2015 WW/scn/1b Geacht Bestuur, Hiermee brengen wij

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst dansers 20 februari 2016

Samenvatting bijeenkomst dansers 20 februari 2016 Samenvatting bijeenkomst dansers 20 februari 2016 Aanwezig: Bestuur NADB: Topsportcommissie PD Commissie Dansers Jeffrey van Meerkerk (voorzitter) en Marcel Vos (projectbestuurslid) Hannie van der Geest

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Lelystad, mei 2014 Communicatieplatform Flevoland p/a Postbus 229 8200 AE Lelystad inschrijvingsnummer KvK 32130276 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Jubileum

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet. Ontwerp-huishoudelijk reglement van de Jawa/Cz Club Nederland Op grond van artikel 20 van de statuten. Toelichting: Alhoewel een huishoudelijk reglement niet lijkt te passen bij een vereniging die als

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV 08-02-2012 I Reglementaire bepalingen 1. Dit reglement is ondergeschikt

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Taken & Verantwoordelijkheden. NADB Sport Directeur. June 2, 2009

Taken & Verantwoordelijkheden. NADB Sport Directeur. June 2, 2009 Taken & Verantwoordelijkheden NADB Sport Directeur June 2, 2009 NADB Sport Directeur Pagina: 2 / 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ORGANISATIE EN STRUCTUUR...3 1.2 FUNCTIE OMSCHRIJVING...3 2. VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat wij een organisatie zijn die het algemeen nut dienen. Daarom zijn giften aan

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

NADB Nieuwsbrief nr 9 30 december 2014

NADB Nieuwsbrief nr 9 30 december 2014 NADB Nieuwsbrief nr 9 30 december 2014 Dansersbijeenkomsten januari In januari worden twee mini dansersbijeenkomsten georganiseerd om jullie te informeren over de democratisering van de NADB. Ook is dan

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Commissie PR en Communicatie (CPC)

Commissie PR en Communicatie (CPC) Commissie PR en Communicatie (CPC) Plaats van de Cie binnen de VDN De CPC heeft een centrale rol wat betreft de identiteit van de VDN. Zorgt dat alle communicatie in- en extern uitstraalt en in lijn is

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk Reglement USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum]

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] Begripsbepaling In dit huishoudelijk reglement worden zowel mannelijke als vrouwelijk personen aangeduid met hij of hem Waar in

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord.

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Algemeen. Bij het opmaken van deze begroting hebben wij gebruik gemaakt van het jaarplan 2013. Wij pleiten voor duidelijke en transparante taakverdeling

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van de KBO afdeling Bergen op Zoom, tevens genaamd BAS, Bergse Actieve Senioren. Artikel 1: Begrippen Dit huishoudelijke reglement verstaat onder: 1.1 Statuten: de op 25 oktober

Nadere informatie

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN Inhoud NAAM, ZETEL EN DUUR... 4 1. Naam... 4 2. Vestiging... 4 3. Duur... 4 4. Historie... 4 5. Verenigingsjaar... 4 DOEL, ACTIVITEITEN EN MIDDELEN... 4

Nadere informatie

Atletencommissie aanspreekpunt voor alle dansers

Atletencommissie aanspreekpunt voor alle dansers NADB Nieuwsbrief nr 10 30 januari 2015 Update Reglementen 2015 Eind 2014 heeft de NADB de wedstrijd-, ranking- en uitzendreglementen voor 2015 vastgesteld. Mede op basis van ontvangen feedback hierop,

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Hoofdstuk 1: Algemeen Art.1: Benaming en zetel vereniging De vereniging draagt de naam Judoclub De Bres en is opgericht in 1964 Haar zetel is gevestigd op volgend

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie