Strategisch Meerjarenbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch Meerjarenbeleid"

Transcriptie

1 Strategisch Meerjarenbeleid Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie: 1.0 Docudatum: 30 mei 2012 Indeling: Beleid en Organisatie - Beleid

2 INHOUD Managementsamenvatting... 3 Inleiding Atlant Zorggroep Visie en Missie Analyse, stand van zaken en ontwikkelingen Externe analyse Interne analyse Conclusies swot-analyse Strategische keuzes op de twee markten Ouderen Specifieke doelgroepen Strategische beleidsdoelstellingen (Randvoorwaardelijke) Strategische beleidsdoelstellingen Operationalisering van strategische beleidsdoelstellingen Van beleidsdoelstellingen naar jaarplannen Bijlage 1 Corona Bijlage 2 Topcare Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 2 van 24

3 Managementsamenvatting Atlant Zorggroep is als zorginstelling actief op de markt voor ouderen vanuit haar woonzorgcentra. Daarnaast verzorgt Atlant Zorggroep mensen met specifieke aandoeningen zoals het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en Dubbelproblematiek. Atlant Zorggroep hanteert hierbij als motto Unieke zorg voor unieke mensen. Met dit motto geeft Atlant Zorggroep aan dat uit wordt gegaan van de behoefte van de cliënt waarbij persoonlijke invulling van de benodigde zorg centraal staat. Onder de paraplu Zorggroep worden diensten en producten verstaan op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Atlant Zorggroep staat voor een grote uitdaging. De omgeving, vooral op de markt van ouderen, is sterk in beweging. Dit vraagt om focus en een gerichte inspanning van Atlant Zorggroep en is vertaald in de volgende visie: Op de markt van ouderen in de gemeente Apeldoorn zien wij dat er steeds meer concurrentie plaatsvindt. Daarnaast wordt de concurrentie versterkt door een terugtredende overheid en is er sprake van een scheiding van wonen en zorg. Hierdoor worden naast zorgdiensten, woon- en welzijndiensten die ouderen vragen belangrijker. Atlant Zorggroep zal zich via de woonzorgcentra sterker moeten positioneren. De locaties zullen daartoe verder ontwikkeld moeten worden als steunpunten in de woonservicegebieden. Op de markt van specifieke doelgroepen wil Atlant Zorggroep de inmiddels verworven positie verder ontwikkelen en uitbouwen. Om bovenstaande te realiseren is het noodzakelijk dat wij de huidige sterke positie en solide financiële basis die wij hebben behouden. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid streven we naar cliëntgerichtheid, efficiënt en effectief werken. De visie op de omgeving heeft er toe geleid dat Atlant Zorggroep haar missie als volgt heeft herzien: Atlant Zorggroep is dé vanzelfsprekende partner op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Wij leveren unieke zorg voor unieke mensen. Dit doen wij door: - geïntegreerde woon-, welzijn- en zorgdiensten te bieden die aansluiten op de behoefte van ouderen en mensen met dementie in de gemeente Apeldoorn waarbij wij ons onderscheiden met het label Corona - specialistische topzorg te bieden op het gebied van het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en Dubbelproblematiek voor mensen uit heel Nederland waarbij wij ons onderscheiden met het label Top Care - continu te leren en te verbeteren Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 3 van 24

4 Om bovenstaande visie en missie te realiseren zijn de volgende strategische doelstellingen geformuleerd waar de aankomende periode gericht aan gewerkt moet worden: 1. Atlant Zorggroep vergroot op het gebied van de ouderenzorg haar onderscheidend vermogen door cliëntgericht en in samenhang de dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn en zorg te ontwikkelen en de efficiency te vergroten. Atlant Zorggroep realiseert het predicaat Corona als onderscheidende kwalificatie voor de te leveren kwaliteit. 2. Atlant Zorggroep realiseert expertisecentra met het predicaat Top Care als onderscheidende kwalificatie voor de kwaliteit van de dienstverlening. In randvoorwaardelijke zin zijn de volgende strategische beleidsdoelstellingen, afgeleid van de behoefte in het primair proces, gedefinieerd: 3. Atlant Zorggroep richt haar organisatie in op basis van de twee onderscheiden markten (ouderen en specifieke doelgroepen) die binnen Atlant Zorggroep op effectieve wijze worden bediend. 4. Atlant Zorggroep beschikt over kwalitatief en kwantitatief passende en goed toegeruste medewerkers. 5. Atlant Zorggroep beschikt over een toepasbare ICT-infrastructuur en effectieve informatievoorziening. 6. Atlant Zorggroep heeft kwalitatief goed functionerende en efficiënt ingerichte ondersteunende diensten die werkzaamheden uitvoeren, afgestemd op, en ter ondersteuning aan het primair proces. 7. Atlant Zorggroep heeft moderne huisvesting en woondiensten die voldoen aan de vragen van de doelgroepen die ze bediend. Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 4 van 24

5 Inleiding Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan van de Atlant Zorggroep voor de periode Voorafgaand aan het opstellen van het meerjarenbeleidsplan is het meerjarenbeleidsplan geëvalueerd. Met elkaar hebben we geconstateerd dat er de afgelopen jaren met veel inspanning en enthousiasme van iedereen gewerkt is aan de gestelde beleidsdoelstellingen in het meerjarenbeleidsplan , het aanpassen van de organisatie aan de veranderende vraag van de cliënt en het inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot goede resultaten: onze cliënten zijn gemiddeld tevreden; we beschikken over twee expertisecentra voor onze cliënten op het gebied van het syndroom van Korsakov en de ziekte van Huntington; we hebben voor burgers in de wijk op elke locatie een informatieadviespunt en een welzijns aanbod; we zijn (inter)nationaal bekend zijn met onze specialisatie op het gebied van het syndroom van Korsakov en de ziekte van Huntington op de Heemhof en Markenhof; we beschikken over scholingsprogramma s (Psychopathologie en EDB) en doen aan onderzoek; de ondersteunende diensten hebben een verbeterslag gemaakt; we hebben een sterk netwerk met stakeholders op het gebied van wonen, welzijn en zorg; we zijn financieel gezond. Bovenstaand is nog maar een greep uit de resultaten die we de afgelopen jaren met elkaar hebben gerealiseerd! Met trots kijk ik dan ook terug op de afgelopen jaren en zie ik er naar uit om de aankomende jaren te werken aan het nog beter bedienen van onze cliënt. Deze ambitie en de steeds veranderende omgeving van Atlant Zorggroep vragen om beleid dat hier adequaat op ingespeeld. In dit meerjarenbeleidsplan voor de jaren beschrijven wij onze missie en visie, het speelveld waarin Atlant Zorggroep zich bevindt, de swot-analyse en onze doelstellingen voor de aankomende jaren. Dit plan is in het managementteam tot stand gekomen en getoetst bij een vertegenwoordiging van onze organisatie. Nelleke Vogel Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 5 van 24

6 1. Atlant Zorggroep Atlant Zorggroep is ontstaan uit een fusie in 2000 tussen de Stichting Protestants Christelijke Woonzorgcentra (PCWZ) te Apeldoorn en het voormalig verpleeghuis Hullenoord in Beekbergen. De organisatie, die onder de naam Atlant Zorggroep verder ging, fuseerde in 2001 met het verpleeghuis Het Immendaal te Beekbergen. Inmiddels is het verpleeghuis Hullenoord gesplitst in twee verpleeghuizen Heemhof en Markenhof. Atlant Zorggroep is als zorginstelling actief op de markt voor ouderen en mensen met dementie vanuit haar woonzorgcentra. Daarnaast verzorgt Atlant Zorggroep mensen met specifieke aandoeningen zoals het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en Dubbelproblematiek 1. Atlant Zorggroep hanteert hierbij als motto Unieke zorg voor unieke mensen. Met dit motto geeft Atlant Zorggroep aan dat uit wordt gegaan van de behoefte van de cliënt waarbij persoonlijke invulling van de benodigde zorg centraal staat. Onder de paraplu Zorggroep worden diensten en producten verstaan op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Atlant Zorggroep is een organisatie bestaande uit 8 locaties: 3 verpleeghuizen en 5 woonzorgcentra in de gemeente Apeldoorn. De afgelopen periode hebben de 5 woonzorgcentra zich ontwikkeld als integrale steunpunten in de wijk waar een totaalpakket aan wonen, zorg en welzijn wordt geboden. Thans wordt in deze woonzorgcentra ook verpleeghuiszorg geboden. De 3 verpleeghuizen hebben zich ontwikkeld naar expertisecentra specifiek op het terrein van het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en Dubbelproblematiek. Atlant Zorggroep is een Stichting. Het besturingsmodel kent een Raad van Toezicht op afstand. De bestuurder stuurt de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf, ondersteund door de directeur bedrijfsvoering. Het managementteam bestaat uit locatiemanagers en staf (sectorhoofden B&B, Managers ICT, Facilitair, PO&O, F&C, PR/Communicatie en Marketing en senior beleidsfunctionaris Beleid & Kwaliteit). Atlant Zorggroep kent verder een Centrale Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. De organisatie ziet er schematisch als volgt uit: 1 Dubbelproblematiek betreft ouderen met primair psychiatrische stoornissen en afhankelijk van 24 uurs zorg Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 6 van 24

7 Voor Atlant Zorggroep werken ongeveer 1000 medewerkers en ruim 750 vrijwilligers. Recent was er, naast de twee bedrijfsonderdelen woonzorgcentra en de verpleeghuizen, sprake van de CV Apart Special Foodservices en Kruisvereniging Zorgsaam. In de CV Apart werd in 2006 een centrale productiekeuken opgezet met een commerciële doelstelling. In 2009 was de centrale productiekeuken nog steeds verliesgevend en is het besluit genomen tot het sluiten van de productiekeuken en het doorvoeren van een ingrijpende reorganisatie. De CV Apart is als gevolg hiervan in 2009 opgeheven. De samenwerking met Kruisvereniging Zorgsaam is door het afstoten van Zorgsaam Thuis nog niet in die mate van de grond gekomen als was gepland. De overheveling van welzijnstaken van de AWBZ naar de WMO en de kanteling hierin biedt mogelijkheden om deze samenwerking verder vorm te geven binnen de woonservicegebieden waar Atlant Zorggroep actief is. Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 7 van 24

8 2. Visie en Missie De visie van Atlant Zorggroep geeft betekenis aan de (externe) ontwikkelingen die van invloed zijn op Atlant Zorggroep door deze door te vertalen naar een duidelijk beeld van de toekomst voor de organisatie. De visie (en missie) van Atlant Zorggroep zijn aangescherpt op basis van de uitgevoerde interne en externe analyse (beschreven in de volgende paragraaf). Visie Op de markt van ouderen in de gemeente Apeldoorn zien wij dat er steeds meer concurrentie plaatsvindt. Daarnaast wordt de concurrentie versterkt door een terugtredende overheid en is er sprake van een scheiding van wonen en zorg. Hierdoor worden naast zorgdiensten, woon- en welzijndiensten die ouderen vragen belangrijker. Atlant Zorggroep zal zich via de woonzorgcentra sterker moeten positioneren. De locaties zullen daartoe verder ontwikkeld moeten worden als steunpunten in de woonservicegebieden. Op de markt van specifieke doelgroepen wil Atlant Zorggroep de inmiddels verworven positie verder ontwikkelen en uitbouwen. Om bovenstaande te realiseren is het noodzakelijk dat wij de huidige sterke positie en solide financiële basis die wij hebben behouden. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid streven we naar cliëntgerichtheid, efficiënt en effectief werken. De missie van Atlant Zorggroep is het fundament van de organisatie, het richtsnoer voor de te ondernemen activiteiten. Aan de activiteiten wordt afgemeten in hoeverre de organisatie effectief is. Atlant Zorggroep opereert in een dynamisch maatschappelijke omgeving. De strategische discussie over het meerjarenbeleidsplan heeft er toe geleid dat we de missie hebben herijkt en hebben herzien. Dit leidt tot de volgende missie: Missie Atlant Zorggroep is dé vanzelfsprekende partner op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Wij leveren unieke zorg voor unieke mensen. Dit doen wij door: - geïntegreerde woon-, welzijn- en zorgdiensten te bieden die aansluiten op de behoefte van ouderen en mensen met dementie in de gemeente Apeldoorn waarbij wij ons onderscheiden met het label Corona - specialistische topzorg te bieden op het gebied van het syndroom van Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 8 van 24

9 Korsakov, de ziekte van Huntington en Dubbelproblematiek voor mensen uit heel Nederland waarbij wij ons onderscheiden met het label Top Care - continu te leren en te verbeteren Het in het vorige beleidsplan geformuleerde motto van Atlant Zorggroep blijft van kracht: Motto Unieke zorg voor unieke mensen In 2007 zijn aan missie en visie de volgende kernwaarden (waar we voor staan) en gedragsregels (hoe we handelen) gekoppeld, die nog steeds van toepassing zijn: Kernwaarden - Vraaggerichte zorg dichtbij de cliënt (zo) thuis (mogelijk); - Samenwerkingsgericht vanuit een integrale benadering; - Gericht op verbeteren en persoonlijk ondernemerschap; - Professioneel en resultaat gericht; - Aandacht en respectvolle bejegening. Gedragsregels - Benadering van de cliënt: ja, tenzij/hoe; - Aandacht, openheid en het geven van; opbouwende kritiek; - Creativiteit en flexibiliteit; - Afspraak is afspraak; - Fouten zijn er om van te leren; - Communicatie en met elkaar in gesprek gaan; - Integer en respectvol. In 2009 hebben we ons aangesloten bij Corona en besloten om de Corona uitgangspunten binnen onze woonzorgcentra te hanteren. Kernwaarden die hierbij horen zijn autonomie, gastvrijheid, ontmoeting en levensloopgeschiktheid. Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 9 van 24

10 3. Analyse, stand van zaken en ontwikkelingen Om tot een gedegen meerjarenbeleidsplan te komen, is er een uitgebreide analyse gemaakt van zowel de externe als de interne omgeving. Deze interne en externe analyse hebben geresulteerd in een swot-analyse. 3.1 Externe analyse De omgeving van Atlant Zorggroep is sterk in beweging. Deze ontwikkelingen hebben consequenties voor Atlant Zorggroep. Om deze ontwikkelingen goed in beeld te brengen is een krachtenveldanalyse uitgevoerd. In onderstaand figuur zijn de verschillende krachtenvelden weergegeven, inclusief per krachtenveld de belangrijkste ontwikkelingen. Uit de krachtenveldanalyse blijkt dat vooral de krachtenvelden medewerkers, afnemers, de wet- en regelgeving en de concurrentie op de markt van ouderen met een zorgvraag/-behoefte Atlant Zorggroep onder druk zetten. Dit vraagt om een onderscheidende positionering naar (potentiële) klanten en stakeholders, (creatieve) oplossingen op financieel gebied en een excellente bedrijfsvoering. De ontwikkelingen zijn in onderstaande tabel verwerkt in kansen en bedreigingen voor Atlant Zorggroep. Hierbij is, indien relevant, een uitsplitsing gemaakt naar (de markt voor) ouderen en de specifieke doelgroepen. Kansen Geldend voor beide markten Grotere bereidheid om extra te betalen voor aanvullende diensten Uitbouw ketenzorg - uitbreiden ambulante producten Kritische cliënt Bezuinigingen GGZ Bedreigingen Geldend voor beide markten Veranderende financiering, minder collectieve middelen, toegang tot AWBZ wordt beperkt Arbeidsmarkt blijft krap Een onzekere vastgoedmarkt met risico's en de daarmee samenhangende samenwerking met woningbedrijven Impact sociale media; negatieve invloed/effecten op imago Financiering ketenzorg (nu nog een project Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 10 van 24

11 Ouderen Toename aantal dementerenden biedt mogelijkheden om de omvang PG zorg uit te breiden. Door (het grote) volume van Atlant Zorggroep kan zij een lage prijs bieden Spreiding WZC s in diverse wijken, dicht bij is goed te benutten in combinatie met het welzijnsaanbod Groot aantal vrijwilligers in te zetten binnen zorg en welzijn Specifieke doelgroepen Lange wachtlijsten specifieke doelgroepen biedt mogelijkheden en nog niet toegekend als aparte prestatie) Ouderen Door verdere extramuralisering; concurrerende zorg- en welzijnaanbieders kunnen diensten gaan verlenen aan onze huidige cliënten Een concurrerende markt / vechtmarkt vraagt snelheid in strategisch en operationeel handelen Nieuwe toetreders Specifieke doelgroepen Wetgeving voor het leveren van bepaalde zorg 3.2 Interne analyse In de periode is er veel focus geweest op de interne organisatie. Dit heeft geleid tot een aantal goede resultaten. In onderstaande tabel zijn de sterkten en zwakten naar aanleiding van de uitgebreidere analyse kort samengevat, Sterkten Geldend voor beide markten Betrokken medewerkers met een lerende houding Financieel gezonde organisatie Positieve resultaten medewerkertevredenheid en cliënttevredenheid Actief in netwerken positief imago Ouderen Sterke geografische positie van de woonzorgcentra in de wijken, verbreding met locatie(s) in het centrum Coronalabel kan als kwaliteitslabel bijdragen aan het onderscheidende vermogen Specifieke doelgroepen Sterke positie op het gebied van het syndroom van Korsakov en de ziekte van Huntington Top Care, Dubbelproblematiek en ketenzorg dementie in ontwikkeling Onderscheidend in de combinatie (evidence based) innovatie/professionalisering én daadwerkelijke uitwerking Zwakten Geldend voor beide markten Verdere ontwikkeling op: - slagvaardigheid en flexibiliteit (bewegelijk kunnen zijn) - keuzes maken (focus) - afspraak is afspraak - verantwoordelijkheid nemen Spanning tussen zorg en welzijn Interne gerichtheid Procesmatig werken onvoldoende samenhang Interne bedrijfsvoering/ondersteunend apparaat nog onvoldoende op orde Kennis Top Care wordt nog onvoldoende uitgerold Leiderschap passend bij organisatiedoelstellingen Kwaliteit medewerkers nog onvoldoende (kennis en kunde, houding en gedrag) Ouderen Effectuering scheiding wonen-zorg nog niet volledig gerealiseerd Diversiteit in het aanbod wonen en welzijn Prijs/kwaliteitverhouding Specialistische zorg Onvoldoende expertise op Dubbelproblematiek Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 11 van 24

12 3.3 Conclusies swot-analyse Vanuit de uitgevoerde krachtenveldanalyse, aangevuld met de bovenstaande sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de organisatie zijn de belangrijkste conclusies: 1. Er is binnen Atlant Zorggroep sprake van twee verschillende markten (ouderen en specifieke doelgroepen) die vragen om een eigen benadering. 2. Naast de geografische spreiding van de locaties en sterker wordende positie in de wijk op de markt van ouderen, neemt de concurrentie toe. Dit vraagt extra aandacht om de beschikbare expertise te gebruiken, de positie van Atlant Zorggroep te behouden en te vergroten. Daartoe behoort ook een aanbod van geschikte huisvesting en welzijn voor de doelgroep. 3. Door de sterke positie op de specifieke doelgroepen, gecombineerd met een groeiende markt ontstaan er mogelijkheden voor een verdere groei (kwalitatief en kwantitatief) op het gebied van deze specifieke doelgroepen. 4. De aanwezigheid van de specifieke doelgroepen en de omvang van de organisatie maakt dat Atlant Zorggroep voor de aankomende drie jaar een aantrekkelijke werkgever is 5. De externe ontwikkelingen vragen om een meer cliëntgerichte houding. Kijkend naar het ondersteunend apparaat dan sluiten met name de diensten op het gebied van ICT, informatievoorziening en P&O nog onvoldoende aan. 6. De huidige cultuur van Atlant Zorggroep sluit niet optimaal aan op de gewenste ambitie. Dit kan een bedreiging zijn om de doelstellingen op de markt van ouderen te realiseren. Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 12 van 24

13 4. Strategische keuzes op de twee markten Atlant Zorggroep richt zich zowel op de oudere cliënt als op mensen met specifieke aandoeningen. Deze cliënten kennen verschillende zorgbehoefte en hebben andere vragen op het gebied van welzijn en wonen. Dit maakt dat, zoals eerder aangegeven, er twee verschillende markten te onderscheiden zijn binnen Atlant Zorggroep. Per markt zijn strategische keuzes gemaakt die hier per doelgroep nader worden toegelicht. 4.1 Ouderen De markt van wonen, welzijn en zorg voor ouderen staat onder druk. De concurrentie is groot binnen Apeldoorn. Ondanks dat er een groei van de vraag en het volume wordt verwacht, is het een uitdaging om de positie van Atlant Zorggroep te behouden en te versterken. Het belang van heldere keuzes en deze te effectueren is groot. Atlant Zorggroep kiest uitdrukkelijk voor het bedienen van ouderen met vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Binnen deze markt richt Atlant Zorggroep zich specifiek op: mensen met dementie van licht naar zwaar in de totale keten ouderen met chronische somatische aandoeningen van licht naar zwaar ouderen die behoefte hebben aan diensten en ondersteuning waarvan de vraag aansluit op het aanbod van Atlant Zorggroep Nader gespecificeerd richt Atlant Zorggroep zich geografisch op: intramurale zorg binnen de gemeente Apeldoorn extramurale zorg en thuiszorg; mensen die wonen binnen een cirkel van circa 300 meter rondom een woonzorgcentrum van Atlant Zorggroep de core-business Apeldoorn stad diensten op het gebied van welzijn en wonen binnen de gemeente Apeldoorn Dit betekent dat alle andere markten en doelgroepen buiten de gemeente Apeldoorn geen core business zijn. Behoud van de huidige omzet is een belangrijk uitgangspunt. Gelet op het scheiden van wonen en zorg en de aangegeven concurrentie kan het daarom noodzakelijk zijn dat er actief naar omzet gezocht moet worden en er proactief producten en diensten (verder) moeten worden ontwikkeld op het gebied wonen, zorg en welzijn. Indien zich een kans voordoet buiten de gemeente Apeldoorn dan wordt deze in het licht van het versterken van de core business besproken. Voor bovenstaande doelgroep wil Atlant Zorggroep de regie op het gehele proces van wonen, welzijn en zorg (core business). Dit betekent niet dat Atlant Zorggroep alle functies en activiteiten zelf verricht, maar wel dat het de totale regie wil hebben om invulling te geven aan de behoefte van de cliënt. Zo zorgt Atlant Zorggroep er voor dat haar cliënt gebruik kan maken van alle benodigde producten en/of diensten door deze zelf te leveren, te laten leveren of eventueel te verwijzen. Voor welzijn en gemaksproducten geldt Zorgsaam als belangrijkste partner. Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 13 van 24

14 Atlant Zorggroep is en wil onderscheidend zijn op deze markt door optimaal in te spelen op de behoefte en wensen van de ouder wordende mens in Apeldoorn. Hierbij wil Atlant Zorggroep aansluiten op de cultuur van de wijk en deze kenmerken terug laten komen in de verschillende locaties. Dit wordt ondersteund en bekrachtigd door het voeren van het Coronalabel. Dit label staat voor autonomie, gastvrijheid, ontmoeting en levensloopgeschiktheid. 4.2 Specifieke doelgroepen Atlant Zorggroep heeft op de markt van de specifieke doelgroepen in Nederland een hele sterke positie. Om deze positie te kunnen uitbouwen en verder ontwikkelen worden er ook op deze markt heldere keuzes gemaakt. Atlant Zorggroep richt zich op het bedienen van volgende specifieke doelgroepen: mensen met het syndroom van Korsakov mensen met de ziekte van Huntington ouderen met primair psychiatrische stoornissen en afhankelijk van 24 uurs zorg (Dubbelproblematiek). Nader gespecificeerd betekent dit dat Atlant Zorggroep: zich voor mensen met het syndroom van Korsakov en mensen met de ziekte van Huntington geografisch richt op de toestroom uit heel Nederland zich voor Dubbelproblematiek in aanvang richt op een marktbereik van circa 60 km rondom Apeldoorn. Voor bovenstaande doelgroep geeft Atlant Zorggroep invulling aan het begrip ketenzorg. Per specifieke doelgroep worden die activiteiten verricht die invulling geven aan dit begrip en daarmee invulling geven aan de wens of behoefte van de cliënt. Atlant Zorggroep is onderscheidend op deze markt door haar specifieke expertise in relatie tot deze doelgroepen. Door deze expertise te combineren met onderzoek, deze kennis te verspreiden en de regie te nemen in de ketens is het mogelijk om Top Care als overkoepelend certificaat te realiseren. Daarnaast weet Atlant Zorggroep een leefklimaat te realiseren waar de begeleiding gericht is op waardetoevoeging. Woorden als validatie, empathie, begrenzen, stimuleren, aansluiten, zoeken naar mogelijkheden (creativiteit), integraal en interdisciplinair hebben een gezamenlijke betekenis gekregen en daar wordt (ook in de komende jaren) naar gehandeld. Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 14 van 24

15 5. Strategische beleidsdoelstellingen Uitgaande van de visie, de missie, strategische keuzes op de twee marken en de conclusies vanuit de swot-analyse die in de vorige hoofdstukken zijn beschreven, worden in dit hoofdstuk de strategische beleidsdoelstellingen geformuleerd. 5.1 (Randvoorwaardelijke) Strategische beleidsdoelstellingen De volgende zeven strategische beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd: 1. Atlant Zorggroep vergroot op het gebied van de ouderenzorg haar onderscheidend vermogen door cliëntgericht en in samenhang de dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn en zorg te ontwikkelen en hierbij de efficiency te vergroten. Atlant Zorggroep realiseert het predicaat Corona 2 als onderscheidende kwalificatie voor de te leveren kwaliteit. 2. Atlant Zorggroep realiseert expertisecentra met het predicaat Top Care 3 als onderscheidende kwalificatie voor de kwaliteit van de dienstverlening. In randvoorwaardelijke zin gaat het om de volgende strategische beleidsdoelstellingen, die in het licht van het primair proces, zijn gedefinieerd: 3. Atlant Zorggroep richt haar organisatie in op basis van de twee onderscheiden markten (ouderen en specifieke doelgroepen) die binnen Atlant Zorggroep op effectieve wijze worden bediend. 4. Atlant Zorggroep beschikt over kwalitatief en kwantitatief passend en goed toegeruste medewerkers. 5. Atlant Zorggroep beschikt over een toepasbare ICT-infrastructuur en effectieve informatievoorziening. 6. Atlant Zorggroep heeft kwalitatief goed functionerende en efficiënt ingerichte ondersteunende diensten die werkzaamheden uitvoeren, afgestemd op, en ter ondersteuning aan het primair proces. 7. Atlant Zorggroep heeft moderne huisvesting en woondiensten die voldoen aan de vragen van de doelgroepen die ze bediend Operationalisering van strategische beleidsdoelstellingen De strategische beleidsdoelstellingen zijn als volgt geoperationaliseerd: 1. Atlant Zorggroep vergroot op het gebied van de ouderenzorg haar onderscheidend vermogen door cliëntgericht en in samenhang de dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn en zorg te ontwikkelen en de efficiency te vergroten. Atlant Zorggroep realiseert het predicaat Corona als onderscheidende kwalificatie voor de te leveren kwaliteit, door: - het ontwikkelen en realiseren van een totaalpakket van wonen, welzijn en zorg in de eigen woonomgeving van de cliënt. De Corona kernwaarden autonomie, gastvrijheid, ontmoeting en levensloopgeschiktheid zijn hierin leidend; - het uitbouwen van de woonzorgcentra als steunpunt in de wijk; - het realiseren van ketenzorg dementie; - het sterker profileren van Atlant Zorggroep en de zichtbaarheid vergroten in de verschillende netwerken; - het vergroten van de efficiency op bestaande processen. 2. Atlant Zorggroep realiseert expertisecentra met het predicaat Top Care als kwalificatie voor de kwaliteit van de dienstverlening, door: 2 Bronvermelding Corona; zie bijlage 1 3 Bronvermelding Top Care; zie bijlage 2 Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 15 van 24

16 - het verhogen van de professionaliteit en kwaliteit. Het verder ontwikkelen van de expertise binnen Atlant Zorggroep (o.a. door verder onderzoek) komt tot uitdrukking in het predicaat Top Care. In respectievelijk 2012 (ist) en 2016 (soll) voldoet Atlant Zorggroep voor de doelgroep mensen met het syndroom van Korsakov en mensen met de ziekte van Huntington aan de criteria van Top Care; - het werken aan het verder wetenschappelijk onderbouwen van de behandel- en begeleidingsmethoden; - het op de kaart zetten, het verder uitbouwen van de expertise en het bedienen van de doelgroep Dubbelproblematiek; - het realiseren van de totale regie op de keten Korsakov ( o.a. dagbesteding, differentiatie in wonen en vrijheid); - het realiseren van de totale regie op de keten Huntington vanuit de visie nooit meer tussen wal en schip ; - het realiseren van een leefklimaat waar begeleiding gericht is op waardetoevoeging. Woorden als validatie, empathie, begrenzen, stimuleren, aansluiten, zoeken naar mogelijkheden (creativiteit), integraal en interdisciplinair hebben een gezamenlijke betekenis gekregen en geven richting aan de dagelijkse zorgverlening; - het behouden van het volume op het gebied van Korsakov (138 cliënten) - het vergroten van het volume naar intramurale capaciteit voor: o o de doelgroep Huntington van 60 cliënten (met 15 aanleunwoningen) de doelgroepen Dubbelproblematiek en PG met gedragsstoornissen voor 90 cliënten. De randvoorwaardelijke strategische beleidsdoelstellingen zijn als volgt geoperationaliseerd: 3. Atlant Zorggroep richt haar organisatie in op basis van de twee onderscheiden markten (ouderen en specifieke doelgroepen) die binnen Atlant Zorggroep op effectieve wijze worden bediend: - het inrichten van de organisatie langs de twee markten om optimaal bij te kunnen dragen aan de realisatie van de ambitie; - het in beide markten ten minste handhaven van het huidige volume en daarvan afgeleid het aantal medewerkers; - het inrichten van B&B als resultaat verantwoordelijke eenheid. 4. Atlant Zorggroep beschikt over kwalitatief en kwantitatief passend en goed toegeruste medewerkers: - het werven en binden van het benodigde aantal (flexibele) medewerkers; - het ontwikkelen van leidinggevenden die optimaal een bijdrage leveren aan de realisatie van de ambitie tot uitdrukking komend in houding en gedrag; - het opleiden en faciliteren van medewerkers om optimaal bij te kunnen dragen aan de realisatie van de ambitie tot uitdrukking komend in vaardigheden, houding en gedrag; - het zijn van een aantrekkelijke werkgever. 5. Atlant Zorggroep beschikt over een toepasbare ICT-infrastructuur en effectieve informatievoorzieningen: - het in kaart brengen van de huidige en gewenste informatievoorziening & ICTinfrastructuur van de Atlant Zorggroep en de vertaling naar informatiebeleid. Dit beleid slaat de brug tussen vraag van bedrijfsvoering en het aanbod van Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 16 van 24

17 informatievoorziening & ICT. Er wordt een roadmap uitgezet voor de komende drie jaar om dit beleid te realiseren; - het implementeren van de CRM-functionaliteit voor alle producten en diensten, met als doel het kennen en optimaal kunnen bedienen van de cliënt. Het CRM-systeem is afgestemd op de binnen Atlant Zorggroep leidende informatiesystemen; - het bieden van ondersteuning aan het primair proces door zorg te dragen voor actuele cliëntinformatie, de inzet van het elektronisch cliëntdossier en het leveren van adequate registratietools; - het leveren van managementinformatie ter toetsing en ontwikkeling van het beleid van Atlant Zorggroep; - het opstellen van een beleidsplan waarin beleid wordt geformuleerd met betrekking tot de toepassing van domotica. Leidend de ondersteuning van cliënten in hun zelfstandigheid, de aansluiting op het Coronalabel, doelmatigheid en efficiency; - het effectief gebruik maken en inzetten van nieuwe ICT technologie voor cliënten en medewerkers. 6. Atlant Zorggroep heeft kwalitatief goed functionerende en efficiënt ingerichte ondersteunende diensten die werkzaamheden uitvoeren afgestemd op en ondersteunend aan het primair proces: - het flexibiliseren van F&C en administratieve processen. De afhandeling van verschillende administratieve en financiële stromen is mogelijk; - het realiseren van een proactieve rol vanuit BZE en het vergroten van kennis over het primair proces en zorgaanbod bij BZE. BZE vormt zo een optimale entree voor toekomstige cliënten. BZE bouwt kennis op om zelf te kunnen indiceren met het oog op de scherpe concurrentie en als gevolg van een zich terugtrekkend CIZ; - het optimaliseren en efficiënt inrichten van de alle ondersteunende diensten om in de minimale behoefte van het primair proces te kunnen voorzien; - het vermarkten van bestaande en nieuwe diensten ondersteunt door een marketingplan, gericht op beïnvloedingexterne markt en stakeholders. Daarnaast is er een communicatieplan gericht op de interne organisatie. In te zetten middelen worden steeds afgestemd op de verschillende doelstellingen en doelgroepen. 7. Atlant Zorggroep heeft moderne huisvesting afgestemd en passend bij de behoefte van de doelgroepen die ze bediend - het uitvoering geven aan het strategisch vastgoedplan , waarbij de uitgangspunten van healthy environment richting geven aan onze huisvesting; - het uitwerken van een plan met de consequenties bij het volledig scheiden van wonen en zorg. Dit plan geeft heldere kaders over de rol van Atlant Zorggroep als eigenaar en/of verhuurder van vastgoed en locaties; - het creëren van inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar verschillende woonfuncties in aansluiting op visie op wonen, welzijn en zorg om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 17 van 24

18 - 6. Van beleidsdoelstellingen naar jaarplannen Op basis van het meerjarenbeleidsplan zullen de beleidsdoelstellingen op concernniveau en binnen de locaties en sectoren in jaarplannen worden vertaald. De jaarplannen per locatie c.q. sector worden eveneens voorzien van een jaarplanning. De locatiemanagers en sectorhoofden leggen per kwartaal verantwoording af over de voortgang middels een kwartaalverslag, volgende de methodiek van de jaarplannen. Het meerjarenbeleidsplan alsmede de uitgewerkte jaarplannen vormen de onderlegger voor de jaarlijkse begrotingscyclus. Binnen de begroting zal deze beleidsperiode jaarlijks extra geld beschikbaar gesteld worden voor productontwikkeling en innovatie aansluitend op de eerder genoemde doelstellingen. Deze doelstellingen worden in zijn algemeenheid ook opgenomen in de jaarlijkse kaderbrief die de directie in augustus opstelt, bij aanvang van de nieuwe begrotingscyclus. In 2012 zal, na vaststelling van dit meerjarenbeleidsplan, een financieel meerjarenbeleidsplan vastgesteld worden. Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 18 van 24

19 Bijlage 1 Corona Atlant Zorggroep neemt actief deel aan het Corona label. In het onderstaande de uitleg van doelen en positionering van dit label. Wat beoogt Corona? Corona als keurmerk helpt ieder van de partners succesvoller als zorgorganisatie richting cliënten en stakeholders te acteren; Essentie van de waarde die Corona uitstraalt is autonomie, gastvrijheid, ontmoeting, respectvol; Als je Corona inside hebt kan men er op vertrouwen dat je het goed voor elkaar hebt; Partijen blijven wel producten ontwikkelen en implementeren, maar alleen met die partners die daar een direct belang bij hebben; dit kan ook met innovatieve externe partners; Het neerzetten van dat merk kost veel expertise, inzet, geld van de partners in Corona. Het vraagt een lange termijn inspanning en strategie (richting 2015). Dat kan niet vrijblijvend zijn voor de deelnemers; Het merk moet ook iets opleveren voor de deelnemers: betere bezetting, een goede reputatie, gemotiveerd personeel, innovativiteit, onzekerheidsreductie, onderscheidend vermogen; Het merk gaat een waarde vertegenwoordigen (als we het samen goed doen); de startende deelnemers mogen van die waardeontwikkeling profiteren, latere instappers betalen mee aan die waardeontwikkeling. Positionering en doelstellingen Met Corona Actief Thuis wordt een servicelabel gepresenteerd dat aantrekkelijk is voor individuele klanten, maar nadrukkelijk ook voor projectontwikkelaars, bewonersverenigingen, woningcorporaties en verenigingen van eigenaren. Een label dat in de leeftijdsfase vóór Corona Zorgeloos Wonen wordt gepositioneerd (als er nog geen concrete zorgvraag is), gebaseerd op alarmering, advies, ontmoeting en diensten. Een label dat nieuwe klanten tegen een bescheiden vergoeding in contact brengt en houdt met Corona deelnemers als opmaat naar mogelijke zorgvragen in de toekomst. Een label ook dat mogelijkheden biedt om contacten te leggen met bestaande of nog te bouwen wooncomplexen, zowel in de private als publieke sfeer. Voor het label wordt een brede doelgroep beoogd zonder beperking vooraf. Hoewel de verwachting bestaat dat het label vooral interessant is voor 55-plussers wordt dit in de marketing niet benadrukt noch wordt enige andere doelgroep uitgesloten. Corona beoogt met dit label de focus te verschuiven van zorg naar service, zoals ook Habidrome beoogt. Het is de verwachting dat door dit relatief laagdrempelig label meer klanten worden aangetrokken zonder in te leveren op de hoge kwaliteitsstandaarden van de andere labels. Het zal een positief effect hebben op de belangstelling van de andere labels, daarnaast kan het ook gezien worden als een opstap in de ontwikkeling naar een ander label (starten in een wooncomplex met het servicelabel en bij groeiende zorgvraag doorontwikkelen naar Corona Zorgeloos wonen of Corona Kleinschalig Wonen). Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 19 van 24

20 De volgende doelstellingen worden beoogd met de introductie van een servicelabel: Meer klanten voor Corona deelnemers aantrekken met een breder aansprekend label Naamsbekendheid Corona en Habidrome realiseren onder potentiële klanten Potentiële klanten in contact brengen met Corona deelnemers Nieuwe Corona en Habidrome projecten en initiatieven van de grond krijgen Nieuwe Corona deelnemers aantrekken Aantrekkelijke meerwaarde bieden voor externe partijen, zoals projectontwikkelaars, bewonersverenigingen, woningcorporaties en verenigingen van eigenaren Bouwstenen Corona Actief Thuis wordt gepositioneerd als een servicelabel gebaseerd op alarmering, advies, ontmoeting en diensten: 1. ALARMERING EN VEILIGHEID Alarmering en informele of professionele alarmopvolging Inbraakalarm en bewaking vitale functies huis 24-uurs garantie zorg (zorg zelf apart afrekenen) 2. INFORMATIE EN ADVIES Advies via Corona deelnemer en lokale Corona Servicepunten Landelijke Corona website, aangevuld met landelijke Corona krant 3. ONTMOETING Corona Sociëteit Corona menu en maaltijden Corona reizen en uitstapjes 4. DIENSTEN Servicebemiddeling Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 20 van 24

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2014

Beleidsplan 2010-2014 Bevolkingsonderzoek Zuid Beleidsplan 2010-2014 Sterk in bevolkingsonderzoeken De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren. Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie, visie, kerntaken

Nadere informatie

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij Casemanagement Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij 1 Colofon De beschrijving van casemanagement is een vervolg op de invitational conference gehouden op 1 maart 2011. Dit rapport is tot

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Inhoudsopgave Wat we willen bereiken 5 1. Over dit werkprogramma 1.1. Beleidsprioriteiten VWS 8 1.2. Onze thema s 9 1.3. Onze doelgroepen 11 1.4.

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht Creatieve Kracht CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018 Creatieve Kracht 1 2 3 De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt. Selma Lagerlöf 4 Creatieve Kracht Inhoud

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3.

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. Inleiding 4 4. Perspectief op lange termijn 6 4.1. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie