Strategisch Meerjarenbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch Meerjarenbeleid"

Transcriptie

1 Strategisch Meerjarenbeleid Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie: 1.0 Docudatum: 30 mei 2012 Indeling: Beleid en Organisatie - Beleid

2 INHOUD Managementsamenvatting... 3 Inleiding Atlant Zorggroep Visie en Missie Analyse, stand van zaken en ontwikkelingen Externe analyse Interne analyse Conclusies swot-analyse Strategische keuzes op de twee markten Ouderen Specifieke doelgroepen Strategische beleidsdoelstellingen (Randvoorwaardelijke) Strategische beleidsdoelstellingen Operationalisering van strategische beleidsdoelstellingen Van beleidsdoelstellingen naar jaarplannen Bijlage 1 Corona Bijlage 2 Topcare Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 2 van 24

3 Managementsamenvatting Atlant Zorggroep is als zorginstelling actief op de markt voor ouderen vanuit haar woonzorgcentra. Daarnaast verzorgt Atlant Zorggroep mensen met specifieke aandoeningen zoals het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en Dubbelproblematiek. Atlant Zorggroep hanteert hierbij als motto Unieke zorg voor unieke mensen. Met dit motto geeft Atlant Zorggroep aan dat uit wordt gegaan van de behoefte van de cliënt waarbij persoonlijke invulling van de benodigde zorg centraal staat. Onder de paraplu Zorggroep worden diensten en producten verstaan op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Atlant Zorggroep staat voor een grote uitdaging. De omgeving, vooral op de markt van ouderen, is sterk in beweging. Dit vraagt om focus en een gerichte inspanning van Atlant Zorggroep en is vertaald in de volgende visie: Op de markt van ouderen in de gemeente Apeldoorn zien wij dat er steeds meer concurrentie plaatsvindt. Daarnaast wordt de concurrentie versterkt door een terugtredende overheid en is er sprake van een scheiding van wonen en zorg. Hierdoor worden naast zorgdiensten, woon- en welzijndiensten die ouderen vragen belangrijker. Atlant Zorggroep zal zich via de woonzorgcentra sterker moeten positioneren. De locaties zullen daartoe verder ontwikkeld moeten worden als steunpunten in de woonservicegebieden. Op de markt van specifieke doelgroepen wil Atlant Zorggroep de inmiddels verworven positie verder ontwikkelen en uitbouwen. Om bovenstaande te realiseren is het noodzakelijk dat wij de huidige sterke positie en solide financiële basis die wij hebben behouden. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid streven we naar cliëntgerichtheid, efficiënt en effectief werken. De visie op de omgeving heeft er toe geleid dat Atlant Zorggroep haar missie als volgt heeft herzien: Atlant Zorggroep is dé vanzelfsprekende partner op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Wij leveren unieke zorg voor unieke mensen. Dit doen wij door: - geïntegreerde woon-, welzijn- en zorgdiensten te bieden die aansluiten op de behoefte van ouderen en mensen met dementie in de gemeente Apeldoorn waarbij wij ons onderscheiden met het label Corona - specialistische topzorg te bieden op het gebied van het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en Dubbelproblematiek voor mensen uit heel Nederland waarbij wij ons onderscheiden met het label Top Care - continu te leren en te verbeteren Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 3 van 24

4 Om bovenstaande visie en missie te realiseren zijn de volgende strategische doelstellingen geformuleerd waar de aankomende periode gericht aan gewerkt moet worden: 1. Atlant Zorggroep vergroot op het gebied van de ouderenzorg haar onderscheidend vermogen door cliëntgericht en in samenhang de dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn en zorg te ontwikkelen en de efficiency te vergroten. Atlant Zorggroep realiseert het predicaat Corona als onderscheidende kwalificatie voor de te leveren kwaliteit. 2. Atlant Zorggroep realiseert expertisecentra met het predicaat Top Care als onderscheidende kwalificatie voor de kwaliteit van de dienstverlening. In randvoorwaardelijke zin zijn de volgende strategische beleidsdoelstellingen, afgeleid van de behoefte in het primair proces, gedefinieerd: 3. Atlant Zorggroep richt haar organisatie in op basis van de twee onderscheiden markten (ouderen en specifieke doelgroepen) die binnen Atlant Zorggroep op effectieve wijze worden bediend. 4. Atlant Zorggroep beschikt over kwalitatief en kwantitatief passende en goed toegeruste medewerkers. 5. Atlant Zorggroep beschikt over een toepasbare ICT-infrastructuur en effectieve informatievoorziening. 6. Atlant Zorggroep heeft kwalitatief goed functionerende en efficiënt ingerichte ondersteunende diensten die werkzaamheden uitvoeren, afgestemd op, en ter ondersteuning aan het primair proces. 7. Atlant Zorggroep heeft moderne huisvesting en woondiensten die voldoen aan de vragen van de doelgroepen die ze bediend. Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 4 van 24

5 Inleiding Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan van de Atlant Zorggroep voor de periode Voorafgaand aan het opstellen van het meerjarenbeleidsplan is het meerjarenbeleidsplan geëvalueerd. Met elkaar hebben we geconstateerd dat er de afgelopen jaren met veel inspanning en enthousiasme van iedereen gewerkt is aan de gestelde beleidsdoelstellingen in het meerjarenbeleidsplan , het aanpassen van de organisatie aan de veranderende vraag van de cliënt en het inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot goede resultaten: onze cliënten zijn gemiddeld tevreden; we beschikken over twee expertisecentra voor onze cliënten op het gebied van het syndroom van Korsakov en de ziekte van Huntington; we hebben voor burgers in de wijk op elke locatie een informatieadviespunt en een welzijns aanbod; we zijn (inter)nationaal bekend zijn met onze specialisatie op het gebied van het syndroom van Korsakov en de ziekte van Huntington op de Heemhof en Markenhof; we beschikken over scholingsprogramma s (Psychopathologie en EDB) en doen aan onderzoek; de ondersteunende diensten hebben een verbeterslag gemaakt; we hebben een sterk netwerk met stakeholders op het gebied van wonen, welzijn en zorg; we zijn financieel gezond. Bovenstaand is nog maar een greep uit de resultaten die we de afgelopen jaren met elkaar hebben gerealiseerd! Met trots kijk ik dan ook terug op de afgelopen jaren en zie ik er naar uit om de aankomende jaren te werken aan het nog beter bedienen van onze cliënt. Deze ambitie en de steeds veranderende omgeving van Atlant Zorggroep vragen om beleid dat hier adequaat op ingespeeld. In dit meerjarenbeleidsplan voor de jaren beschrijven wij onze missie en visie, het speelveld waarin Atlant Zorggroep zich bevindt, de swot-analyse en onze doelstellingen voor de aankomende jaren. Dit plan is in het managementteam tot stand gekomen en getoetst bij een vertegenwoordiging van onze organisatie. Nelleke Vogel Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 5 van 24

6 1. Atlant Zorggroep Atlant Zorggroep is ontstaan uit een fusie in 2000 tussen de Stichting Protestants Christelijke Woonzorgcentra (PCWZ) te Apeldoorn en het voormalig verpleeghuis Hullenoord in Beekbergen. De organisatie, die onder de naam Atlant Zorggroep verder ging, fuseerde in 2001 met het verpleeghuis Het Immendaal te Beekbergen. Inmiddels is het verpleeghuis Hullenoord gesplitst in twee verpleeghuizen Heemhof en Markenhof. Atlant Zorggroep is als zorginstelling actief op de markt voor ouderen en mensen met dementie vanuit haar woonzorgcentra. Daarnaast verzorgt Atlant Zorggroep mensen met specifieke aandoeningen zoals het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en Dubbelproblematiek 1. Atlant Zorggroep hanteert hierbij als motto Unieke zorg voor unieke mensen. Met dit motto geeft Atlant Zorggroep aan dat uit wordt gegaan van de behoefte van de cliënt waarbij persoonlijke invulling van de benodigde zorg centraal staat. Onder de paraplu Zorggroep worden diensten en producten verstaan op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Atlant Zorggroep is een organisatie bestaande uit 8 locaties: 3 verpleeghuizen en 5 woonzorgcentra in de gemeente Apeldoorn. De afgelopen periode hebben de 5 woonzorgcentra zich ontwikkeld als integrale steunpunten in de wijk waar een totaalpakket aan wonen, zorg en welzijn wordt geboden. Thans wordt in deze woonzorgcentra ook verpleeghuiszorg geboden. De 3 verpleeghuizen hebben zich ontwikkeld naar expertisecentra specifiek op het terrein van het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en Dubbelproblematiek. Atlant Zorggroep is een Stichting. Het besturingsmodel kent een Raad van Toezicht op afstand. De bestuurder stuurt de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf, ondersteund door de directeur bedrijfsvoering. Het managementteam bestaat uit locatiemanagers en staf (sectorhoofden B&B, Managers ICT, Facilitair, PO&O, F&C, PR/Communicatie en Marketing en senior beleidsfunctionaris Beleid & Kwaliteit). Atlant Zorggroep kent verder een Centrale Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. De organisatie ziet er schematisch als volgt uit: 1 Dubbelproblematiek betreft ouderen met primair psychiatrische stoornissen en afhankelijk van 24 uurs zorg Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 6 van 24

7 Voor Atlant Zorggroep werken ongeveer 1000 medewerkers en ruim 750 vrijwilligers. Recent was er, naast de twee bedrijfsonderdelen woonzorgcentra en de verpleeghuizen, sprake van de CV Apart Special Foodservices en Kruisvereniging Zorgsaam. In de CV Apart werd in 2006 een centrale productiekeuken opgezet met een commerciële doelstelling. In 2009 was de centrale productiekeuken nog steeds verliesgevend en is het besluit genomen tot het sluiten van de productiekeuken en het doorvoeren van een ingrijpende reorganisatie. De CV Apart is als gevolg hiervan in 2009 opgeheven. De samenwerking met Kruisvereniging Zorgsaam is door het afstoten van Zorgsaam Thuis nog niet in die mate van de grond gekomen als was gepland. De overheveling van welzijnstaken van de AWBZ naar de WMO en de kanteling hierin biedt mogelijkheden om deze samenwerking verder vorm te geven binnen de woonservicegebieden waar Atlant Zorggroep actief is. Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 7 van 24

8 2. Visie en Missie De visie van Atlant Zorggroep geeft betekenis aan de (externe) ontwikkelingen die van invloed zijn op Atlant Zorggroep door deze door te vertalen naar een duidelijk beeld van de toekomst voor de organisatie. De visie (en missie) van Atlant Zorggroep zijn aangescherpt op basis van de uitgevoerde interne en externe analyse (beschreven in de volgende paragraaf). Visie Op de markt van ouderen in de gemeente Apeldoorn zien wij dat er steeds meer concurrentie plaatsvindt. Daarnaast wordt de concurrentie versterkt door een terugtredende overheid en is er sprake van een scheiding van wonen en zorg. Hierdoor worden naast zorgdiensten, woon- en welzijndiensten die ouderen vragen belangrijker. Atlant Zorggroep zal zich via de woonzorgcentra sterker moeten positioneren. De locaties zullen daartoe verder ontwikkeld moeten worden als steunpunten in de woonservicegebieden. Op de markt van specifieke doelgroepen wil Atlant Zorggroep de inmiddels verworven positie verder ontwikkelen en uitbouwen. Om bovenstaande te realiseren is het noodzakelijk dat wij de huidige sterke positie en solide financiële basis die wij hebben behouden. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid streven we naar cliëntgerichtheid, efficiënt en effectief werken. De missie van Atlant Zorggroep is het fundament van de organisatie, het richtsnoer voor de te ondernemen activiteiten. Aan de activiteiten wordt afgemeten in hoeverre de organisatie effectief is. Atlant Zorggroep opereert in een dynamisch maatschappelijke omgeving. De strategische discussie over het meerjarenbeleidsplan heeft er toe geleid dat we de missie hebben herijkt en hebben herzien. Dit leidt tot de volgende missie: Missie Atlant Zorggroep is dé vanzelfsprekende partner op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Wij leveren unieke zorg voor unieke mensen. Dit doen wij door: - geïntegreerde woon-, welzijn- en zorgdiensten te bieden die aansluiten op de behoefte van ouderen en mensen met dementie in de gemeente Apeldoorn waarbij wij ons onderscheiden met het label Corona - specialistische topzorg te bieden op het gebied van het syndroom van Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 8 van 24

9 Korsakov, de ziekte van Huntington en Dubbelproblematiek voor mensen uit heel Nederland waarbij wij ons onderscheiden met het label Top Care - continu te leren en te verbeteren Het in het vorige beleidsplan geformuleerde motto van Atlant Zorggroep blijft van kracht: Motto Unieke zorg voor unieke mensen In 2007 zijn aan missie en visie de volgende kernwaarden (waar we voor staan) en gedragsregels (hoe we handelen) gekoppeld, die nog steeds van toepassing zijn: Kernwaarden - Vraaggerichte zorg dichtbij de cliënt (zo) thuis (mogelijk); - Samenwerkingsgericht vanuit een integrale benadering; - Gericht op verbeteren en persoonlijk ondernemerschap; - Professioneel en resultaat gericht; - Aandacht en respectvolle bejegening. Gedragsregels - Benadering van de cliënt: ja, tenzij/hoe; - Aandacht, openheid en het geven van; opbouwende kritiek; - Creativiteit en flexibiliteit; - Afspraak is afspraak; - Fouten zijn er om van te leren; - Communicatie en met elkaar in gesprek gaan; - Integer en respectvol. In 2009 hebben we ons aangesloten bij Corona en besloten om de Corona uitgangspunten binnen onze woonzorgcentra te hanteren. Kernwaarden die hierbij horen zijn autonomie, gastvrijheid, ontmoeting en levensloopgeschiktheid. Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 9 van 24

10 3. Analyse, stand van zaken en ontwikkelingen Om tot een gedegen meerjarenbeleidsplan te komen, is er een uitgebreide analyse gemaakt van zowel de externe als de interne omgeving. Deze interne en externe analyse hebben geresulteerd in een swot-analyse. 3.1 Externe analyse De omgeving van Atlant Zorggroep is sterk in beweging. Deze ontwikkelingen hebben consequenties voor Atlant Zorggroep. Om deze ontwikkelingen goed in beeld te brengen is een krachtenveldanalyse uitgevoerd. In onderstaand figuur zijn de verschillende krachtenvelden weergegeven, inclusief per krachtenveld de belangrijkste ontwikkelingen. Uit de krachtenveldanalyse blijkt dat vooral de krachtenvelden medewerkers, afnemers, de wet- en regelgeving en de concurrentie op de markt van ouderen met een zorgvraag/-behoefte Atlant Zorggroep onder druk zetten. Dit vraagt om een onderscheidende positionering naar (potentiële) klanten en stakeholders, (creatieve) oplossingen op financieel gebied en een excellente bedrijfsvoering. De ontwikkelingen zijn in onderstaande tabel verwerkt in kansen en bedreigingen voor Atlant Zorggroep. Hierbij is, indien relevant, een uitsplitsing gemaakt naar (de markt voor) ouderen en de specifieke doelgroepen. Kansen Geldend voor beide markten Grotere bereidheid om extra te betalen voor aanvullende diensten Uitbouw ketenzorg - uitbreiden ambulante producten Kritische cliënt Bezuinigingen GGZ Bedreigingen Geldend voor beide markten Veranderende financiering, minder collectieve middelen, toegang tot AWBZ wordt beperkt Arbeidsmarkt blijft krap Een onzekere vastgoedmarkt met risico's en de daarmee samenhangende samenwerking met woningbedrijven Impact sociale media; negatieve invloed/effecten op imago Financiering ketenzorg (nu nog een project Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 10 van 24

11 Ouderen Toename aantal dementerenden biedt mogelijkheden om de omvang PG zorg uit te breiden. Door (het grote) volume van Atlant Zorggroep kan zij een lage prijs bieden Spreiding WZC s in diverse wijken, dicht bij is goed te benutten in combinatie met het welzijnsaanbod Groot aantal vrijwilligers in te zetten binnen zorg en welzijn Specifieke doelgroepen Lange wachtlijsten specifieke doelgroepen biedt mogelijkheden en nog niet toegekend als aparte prestatie) Ouderen Door verdere extramuralisering; concurrerende zorg- en welzijnaanbieders kunnen diensten gaan verlenen aan onze huidige cliënten Een concurrerende markt / vechtmarkt vraagt snelheid in strategisch en operationeel handelen Nieuwe toetreders Specifieke doelgroepen Wetgeving voor het leveren van bepaalde zorg 3.2 Interne analyse In de periode is er veel focus geweest op de interne organisatie. Dit heeft geleid tot een aantal goede resultaten. In onderstaande tabel zijn de sterkten en zwakten naar aanleiding van de uitgebreidere analyse kort samengevat, Sterkten Geldend voor beide markten Betrokken medewerkers met een lerende houding Financieel gezonde organisatie Positieve resultaten medewerkertevredenheid en cliënttevredenheid Actief in netwerken positief imago Ouderen Sterke geografische positie van de woonzorgcentra in de wijken, verbreding met locatie(s) in het centrum Coronalabel kan als kwaliteitslabel bijdragen aan het onderscheidende vermogen Specifieke doelgroepen Sterke positie op het gebied van het syndroom van Korsakov en de ziekte van Huntington Top Care, Dubbelproblematiek en ketenzorg dementie in ontwikkeling Onderscheidend in de combinatie (evidence based) innovatie/professionalisering én daadwerkelijke uitwerking Zwakten Geldend voor beide markten Verdere ontwikkeling op: - slagvaardigheid en flexibiliteit (bewegelijk kunnen zijn) - keuzes maken (focus) - afspraak is afspraak - verantwoordelijkheid nemen Spanning tussen zorg en welzijn Interne gerichtheid Procesmatig werken onvoldoende samenhang Interne bedrijfsvoering/ondersteunend apparaat nog onvoldoende op orde Kennis Top Care wordt nog onvoldoende uitgerold Leiderschap passend bij organisatiedoelstellingen Kwaliteit medewerkers nog onvoldoende (kennis en kunde, houding en gedrag) Ouderen Effectuering scheiding wonen-zorg nog niet volledig gerealiseerd Diversiteit in het aanbod wonen en welzijn Prijs/kwaliteitverhouding Specialistische zorg Onvoldoende expertise op Dubbelproblematiek Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 11 van 24

12 3.3 Conclusies swot-analyse Vanuit de uitgevoerde krachtenveldanalyse, aangevuld met de bovenstaande sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de organisatie zijn de belangrijkste conclusies: 1. Er is binnen Atlant Zorggroep sprake van twee verschillende markten (ouderen en specifieke doelgroepen) die vragen om een eigen benadering. 2. Naast de geografische spreiding van de locaties en sterker wordende positie in de wijk op de markt van ouderen, neemt de concurrentie toe. Dit vraagt extra aandacht om de beschikbare expertise te gebruiken, de positie van Atlant Zorggroep te behouden en te vergroten. Daartoe behoort ook een aanbod van geschikte huisvesting en welzijn voor de doelgroep. 3. Door de sterke positie op de specifieke doelgroepen, gecombineerd met een groeiende markt ontstaan er mogelijkheden voor een verdere groei (kwalitatief en kwantitatief) op het gebied van deze specifieke doelgroepen. 4. De aanwezigheid van de specifieke doelgroepen en de omvang van de organisatie maakt dat Atlant Zorggroep voor de aankomende drie jaar een aantrekkelijke werkgever is 5. De externe ontwikkelingen vragen om een meer cliëntgerichte houding. Kijkend naar het ondersteunend apparaat dan sluiten met name de diensten op het gebied van ICT, informatievoorziening en P&O nog onvoldoende aan. 6. De huidige cultuur van Atlant Zorggroep sluit niet optimaal aan op de gewenste ambitie. Dit kan een bedreiging zijn om de doelstellingen op de markt van ouderen te realiseren. Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 12 van 24

13 4. Strategische keuzes op de twee markten Atlant Zorggroep richt zich zowel op de oudere cliënt als op mensen met specifieke aandoeningen. Deze cliënten kennen verschillende zorgbehoefte en hebben andere vragen op het gebied van welzijn en wonen. Dit maakt dat, zoals eerder aangegeven, er twee verschillende markten te onderscheiden zijn binnen Atlant Zorggroep. Per markt zijn strategische keuzes gemaakt die hier per doelgroep nader worden toegelicht. 4.1 Ouderen De markt van wonen, welzijn en zorg voor ouderen staat onder druk. De concurrentie is groot binnen Apeldoorn. Ondanks dat er een groei van de vraag en het volume wordt verwacht, is het een uitdaging om de positie van Atlant Zorggroep te behouden en te versterken. Het belang van heldere keuzes en deze te effectueren is groot. Atlant Zorggroep kiest uitdrukkelijk voor het bedienen van ouderen met vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Binnen deze markt richt Atlant Zorggroep zich specifiek op: mensen met dementie van licht naar zwaar in de totale keten ouderen met chronische somatische aandoeningen van licht naar zwaar ouderen die behoefte hebben aan diensten en ondersteuning waarvan de vraag aansluit op het aanbod van Atlant Zorggroep Nader gespecificeerd richt Atlant Zorggroep zich geografisch op: intramurale zorg binnen de gemeente Apeldoorn extramurale zorg en thuiszorg; mensen die wonen binnen een cirkel van circa 300 meter rondom een woonzorgcentrum van Atlant Zorggroep de core-business Apeldoorn stad diensten op het gebied van welzijn en wonen binnen de gemeente Apeldoorn Dit betekent dat alle andere markten en doelgroepen buiten de gemeente Apeldoorn geen core business zijn. Behoud van de huidige omzet is een belangrijk uitgangspunt. Gelet op het scheiden van wonen en zorg en de aangegeven concurrentie kan het daarom noodzakelijk zijn dat er actief naar omzet gezocht moet worden en er proactief producten en diensten (verder) moeten worden ontwikkeld op het gebied wonen, zorg en welzijn. Indien zich een kans voordoet buiten de gemeente Apeldoorn dan wordt deze in het licht van het versterken van de core business besproken. Voor bovenstaande doelgroep wil Atlant Zorggroep de regie op het gehele proces van wonen, welzijn en zorg (core business). Dit betekent niet dat Atlant Zorggroep alle functies en activiteiten zelf verricht, maar wel dat het de totale regie wil hebben om invulling te geven aan de behoefte van de cliënt. Zo zorgt Atlant Zorggroep er voor dat haar cliënt gebruik kan maken van alle benodigde producten en/of diensten door deze zelf te leveren, te laten leveren of eventueel te verwijzen. Voor welzijn en gemaksproducten geldt Zorgsaam als belangrijkste partner. Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 13 van 24

14 Atlant Zorggroep is en wil onderscheidend zijn op deze markt door optimaal in te spelen op de behoefte en wensen van de ouder wordende mens in Apeldoorn. Hierbij wil Atlant Zorggroep aansluiten op de cultuur van de wijk en deze kenmerken terug laten komen in de verschillende locaties. Dit wordt ondersteund en bekrachtigd door het voeren van het Coronalabel. Dit label staat voor autonomie, gastvrijheid, ontmoeting en levensloopgeschiktheid. 4.2 Specifieke doelgroepen Atlant Zorggroep heeft op de markt van de specifieke doelgroepen in Nederland een hele sterke positie. Om deze positie te kunnen uitbouwen en verder ontwikkelen worden er ook op deze markt heldere keuzes gemaakt. Atlant Zorggroep richt zich op het bedienen van volgende specifieke doelgroepen: mensen met het syndroom van Korsakov mensen met de ziekte van Huntington ouderen met primair psychiatrische stoornissen en afhankelijk van 24 uurs zorg (Dubbelproblematiek). Nader gespecificeerd betekent dit dat Atlant Zorggroep: zich voor mensen met het syndroom van Korsakov en mensen met de ziekte van Huntington geografisch richt op de toestroom uit heel Nederland zich voor Dubbelproblematiek in aanvang richt op een marktbereik van circa 60 km rondom Apeldoorn. Voor bovenstaande doelgroep geeft Atlant Zorggroep invulling aan het begrip ketenzorg. Per specifieke doelgroep worden die activiteiten verricht die invulling geven aan dit begrip en daarmee invulling geven aan de wens of behoefte van de cliënt. Atlant Zorggroep is onderscheidend op deze markt door haar specifieke expertise in relatie tot deze doelgroepen. Door deze expertise te combineren met onderzoek, deze kennis te verspreiden en de regie te nemen in de ketens is het mogelijk om Top Care als overkoepelend certificaat te realiseren. Daarnaast weet Atlant Zorggroep een leefklimaat te realiseren waar de begeleiding gericht is op waardetoevoeging. Woorden als validatie, empathie, begrenzen, stimuleren, aansluiten, zoeken naar mogelijkheden (creativiteit), integraal en interdisciplinair hebben een gezamenlijke betekenis gekregen en daar wordt (ook in de komende jaren) naar gehandeld. Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 14 van 24

15 5. Strategische beleidsdoelstellingen Uitgaande van de visie, de missie, strategische keuzes op de twee marken en de conclusies vanuit de swot-analyse die in de vorige hoofdstukken zijn beschreven, worden in dit hoofdstuk de strategische beleidsdoelstellingen geformuleerd. 5.1 (Randvoorwaardelijke) Strategische beleidsdoelstellingen De volgende zeven strategische beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd: 1. Atlant Zorggroep vergroot op het gebied van de ouderenzorg haar onderscheidend vermogen door cliëntgericht en in samenhang de dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn en zorg te ontwikkelen en hierbij de efficiency te vergroten. Atlant Zorggroep realiseert het predicaat Corona 2 als onderscheidende kwalificatie voor de te leveren kwaliteit. 2. Atlant Zorggroep realiseert expertisecentra met het predicaat Top Care 3 als onderscheidende kwalificatie voor de kwaliteit van de dienstverlening. In randvoorwaardelijke zin gaat het om de volgende strategische beleidsdoelstellingen, die in het licht van het primair proces, zijn gedefinieerd: 3. Atlant Zorggroep richt haar organisatie in op basis van de twee onderscheiden markten (ouderen en specifieke doelgroepen) die binnen Atlant Zorggroep op effectieve wijze worden bediend. 4. Atlant Zorggroep beschikt over kwalitatief en kwantitatief passend en goed toegeruste medewerkers. 5. Atlant Zorggroep beschikt over een toepasbare ICT-infrastructuur en effectieve informatievoorziening. 6. Atlant Zorggroep heeft kwalitatief goed functionerende en efficiënt ingerichte ondersteunende diensten die werkzaamheden uitvoeren, afgestemd op, en ter ondersteuning aan het primair proces. 7. Atlant Zorggroep heeft moderne huisvesting en woondiensten die voldoen aan de vragen van de doelgroepen die ze bediend Operationalisering van strategische beleidsdoelstellingen De strategische beleidsdoelstellingen zijn als volgt geoperationaliseerd: 1. Atlant Zorggroep vergroot op het gebied van de ouderenzorg haar onderscheidend vermogen door cliëntgericht en in samenhang de dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn en zorg te ontwikkelen en de efficiency te vergroten. Atlant Zorggroep realiseert het predicaat Corona als onderscheidende kwalificatie voor de te leveren kwaliteit, door: - het ontwikkelen en realiseren van een totaalpakket van wonen, welzijn en zorg in de eigen woonomgeving van de cliënt. De Corona kernwaarden autonomie, gastvrijheid, ontmoeting en levensloopgeschiktheid zijn hierin leidend; - het uitbouwen van de woonzorgcentra als steunpunt in de wijk; - het realiseren van ketenzorg dementie; - het sterker profileren van Atlant Zorggroep en de zichtbaarheid vergroten in de verschillende netwerken; - het vergroten van de efficiency op bestaande processen. 2. Atlant Zorggroep realiseert expertisecentra met het predicaat Top Care als kwalificatie voor de kwaliteit van de dienstverlening, door: 2 Bronvermelding Corona; zie bijlage 1 3 Bronvermelding Top Care; zie bijlage 2 Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 15 van 24

16 - het verhogen van de professionaliteit en kwaliteit. Het verder ontwikkelen van de expertise binnen Atlant Zorggroep (o.a. door verder onderzoek) komt tot uitdrukking in het predicaat Top Care. In respectievelijk 2012 (ist) en 2016 (soll) voldoet Atlant Zorggroep voor de doelgroep mensen met het syndroom van Korsakov en mensen met de ziekte van Huntington aan de criteria van Top Care; - het werken aan het verder wetenschappelijk onderbouwen van de behandel- en begeleidingsmethoden; - het op de kaart zetten, het verder uitbouwen van de expertise en het bedienen van de doelgroep Dubbelproblematiek; - het realiseren van de totale regie op de keten Korsakov ( o.a. dagbesteding, differentiatie in wonen en vrijheid); - het realiseren van de totale regie op de keten Huntington vanuit de visie nooit meer tussen wal en schip ; - het realiseren van een leefklimaat waar begeleiding gericht is op waardetoevoeging. Woorden als validatie, empathie, begrenzen, stimuleren, aansluiten, zoeken naar mogelijkheden (creativiteit), integraal en interdisciplinair hebben een gezamenlijke betekenis gekregen en geven richting aan de dagelijkse zorgverlening; - het behouden van het volume op het gebied van Korsakov (138 cliënten) - het vergroten van het volume naar intramurale capaciteit voor: o o de doelgroep Huntington van 60 cliënten (met 15 aanleunwoningen) de doelgroepen Dubbelproblematiek en PG met gedragsstoornissen voor 90 cliënten. De randvoorwaardelijke strategische beleidsdoelstellingen zijn als volgt geoperationaliseerd: 3. Atlant Zorggroep richt haar organisatie in op basis van de twee onderscheiden markten (ouderen en specifieke doelgroepen) die binnen Atlant Zorggroep op effectieve wijze worden bediend: - het inrichten van de organisatie langs de twee markten om optimaal bij te kunnen dragen aan de realisatie van de ambitie; - het in beide markten ten minste handhaven van het huidige volume en daarvan afgeleid het aantal medewerkers; - het inrichten van B&B als resultaat verantwoordelijke eenheid. 4. Atlant Zorggroep beschikt over kwalitatief en kwantitatief passend en goed toegeruste medewerkers: - het werven en binden van het benodigde aantal (flexibele) medewerkers; - het ontwikkelen van leidinggevenden die optimaal een bijdrage leveren aan de realisatie van de ambitie tot uitdrukking komend in houding en gedrag; - het opleiden en faciliteren van medewerkers om optimaal bij te kunnen dragen aan de realisatie van de ambitie tot uitdrukking komend in vaardigheden, houding en gedrag; - het zijn van een aantrekkelijke werkgever. 5. Atlant Zorggroep beschikt over een toepasbare ICT-infrastructuur en effectieve informatievoorzieningen: - het in kaart brengen van de huidige en gewenste informatievoorziening & ICTinfrastructuur van de Atlant Zorggroep en de vertaling naar informatiebeleid. Dit beleid slaat de brug tussen vraag van bedrijfsvoering en het aanbod van Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 16 van 24

17 informatievoorziening & ICT. Er wordt een roadmap uitgezet voor de komende drie jaar om dit beleid te realiseren; - het implementeren van de CRM-functionaliteit voor alle producten en diensten, met als doel het kennen en optimaal kunnen bedienen van de cliënt. Het CRM-systeem is afgestemd op de binnen Atlant Zorggroep leidende informatiesystemen; - het bieden van ondersteuning aan het primair proces door zorg te dragen voor actuele cliëntinformatie, de inzet van het elektronisch cliëntdossier en het leveren van adequate registratietools; - het leveren van managementinformatie ter toetsing en ontwikkeling van het beleid van Atlant Zorggroep; - het opstellen van een beleidsplan waarin beleid wordt geformuleerd met betrekking tot de toepassing van domotica. Leidend de ondersteuning van cliënten in hun zelfstandigheid, de aansluiting op het Coronalabel, doelmatigheid en efficiency; - het effectief gebruik maken en inzetten van nieuwe ICT technologie voor cliënten en medewerkers. 6. Atlant Zorggroep heeft kwalitatief goed functionerende en efficiënt ingerichte ondersteunende diensten die werkzaamheden uitvoeren afgestemd op en ondersteunend aan het primair proces: - het flexibiliseren van F&C en administratieve processen. De afhandeling van verschillende administratieve en financiële stromen is mogelijk; - het realiseren van een proactieve rol vanuit BZE en het vergroten van kennis over het primair proces en zorgaanbod bij BZE. BZE vormt zo een optimale entree voor toekomstige cliënten. BZE bouwt kennis op om zelf te kunnen indiceren met het oog op de scherpe concurrentie en als gevolg van een zich terugtrekkend CIZ; - het optimaliseren en efficiënt inrichten van de alle ondersteunende diensten om in de minimale behoefte van het primair proces te kunnen voorzien; - het vermarkten van bestaande en nieuwe diensten ondersteunt door een marketingplan, gericht op beïnvloedingexterne markt en stakeholders. Daarnaast is er een communicatieplan gericht op de interne organisatie. In te zetten middelen worden steeds afgestemd op de verschillende doelstellingen en doelgroepen. 7. Atlant Zorggroep heeft moderne huisvesting afgestemd en passend bij de behoefte van de doelgroepen die ze bediend - het uitvoering geven aan het strategisch vastgoedplan , waarbij de uitgangspunten van healthy environment richting geven aan onze huisvesting; - het uitwerken van een plan met de consequenties bij het volledig scheiden van wonen en zorg. Dit plan geeft heldere kaders over de rol van Atlant Zorggroep als eigenaar en/of verhuurder van vastgoed en locaties; - het creëren van inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar verschillende woonfuncties in aansluiting op visie op wonen, welzijn en zorg om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 17 van 24

18 - 6. Van beleidsdoelstellingen naar jaarplannen Op basis van het meerjarenbeleidsplan zullen de beleidsdoelstellingen op concernniveau en binnen de locaties en sectoren in jaarplannen worden vertaald. De jaarplannen per locatie c.q. sector worden eveneens voorzien van een jaarplanning. De locatiemanagers en sectorhoofden leggen per kwartaal verantwoording af over de voortgang middels een kwartaalverslag, volgende de methodiek van de jaarplannen. Het meerjarenbeleidsplan alsmede de uitgewerkte jaarplannen vormen de onderlegger voor de jaarlijkse begrotingscyclus. Binnen de begroting zal deze beleidsperiode jaarlijks extra geld beschikbaar gesteld worden voor productontwikkeling en innovatie aansluitend op de eerder genoemde doelstellingen. Deze doelstellingen worden in zijn algemeenheid ook opgenomen in de jaarlijkse kaderbrief die de directie in augustus opstelt, bij aanvang van de nieuwe begrotingscyclus. In 2012 zal, na vaststelling van dit meerjarenbeleidsplan, een financieel meerjarenbeleidsplan vastgesteld worden. Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 18 van 24

19 Bijlage 1 Corona Atlant Zorggroep neemt actief deel aan het Corona label. In het onderstaande de uitleg van doelen en positionering van dit label. Wat beoogt Corona? Corona als keurmerk helpt ieder van de partners succesvoller als zorgorganisatie richting cliënten en stakeholders te acteren; Essentie van de waarde die Corona uitstraalt is autonomie, gastvrijheid, ontmoeting, respectvol; Als je Corona inside hebt kan men er op vertrouwen dat je het goed voor elkaar hebt; Partijen blijven wel producten ontwikkelen en implementeren, maar alleen met die partners die daar een direct belang bij hebben; dit kan ook met innovatieve externe partners; Het neerzetten van dat merk kost veel expertise, inzet, geld van de partners in Corona. Het vraagt een lange termijn inspanning en strategie (richting 2015). Dat kan niet vrijblijvend zijn voor de deelnemers; Het merk moet ook iets opleveren voor de deelnemers: betere bezetting, een goede reputatie, gemotiveerd personeel, innovativiteit, onzekerheidsreductie, onderscheidend vermogen; Het merk gaat een waarde vertegenwoordigen (als we het samen goed doen); de startende deelnemers mogen van die waardeontwikkeling profiteren, latere instappers betalen mee aan die waardeontwikkeling. Positionering en doelstellingen Met Corona Actief Thuis wordt een servicelabel gepresenteerd dat aantrekkelijk is voor individuele klanten, maar nadrukkelijk ook voor projectontwikkelaars, bewonersverenigingen, woningcorporaties en verenigingen van eigenaren. Een label dat in de leeftijdsfase vóór Corona Zorgeloos Wonen wordt gepositioneerd (als er nog geen concrete zorgvraag is), gebaseerd op alarmering, advies, ontmoeting en diensten. Een label dat nieuwe klanten tegen een bescheiden vergoeding in contact brengt en houdt met Corona deelnemers als opmaat naar mogelijke zorgvragen in de toekomst. Een label ook dat mogelijkheden biedt om contacten te leggen met bestaande of nog te bouwen wooncomplexen, zowel in de private als publieke sfeer. Voor het label wordt een brede doelgroep beoogd zonder beperking vooraf. Hoewel de verwachting bestaat dat het label vooral interessant is voor 55-plussers wordt dit in de marketing niet benadrukt noch wordt enige andere doelgroep uitgesloten. Corona beoogt met dit label de focus te verschuiven van zorg naar service, zoals ook Habidrome beoogt. Het is de verwachting dat door dit relatief laagdrempelig label meer klanten worden aangetrokken zonder in te leveren op de hoge kwaliteitsstandaarden van de andere labels. Het zal een positief effect hebben op de belangstelling van de andere labels, daarnaast kan het ook gezien worden als een opstap in de ontwikkeling naar een ander label (starten in een wooncomplex met het servicelabel en bij groeiende zorgvraag doorontwikkelen naar Corona Zorgeloos wonen of Corona Kleinschalig Wonen). Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 19 van 24

20 De volgende doelstellingen worden beoogd met de introductie van een servicelabel: Meer klanten voor Corona deelnemers aantrekken met een breder aansprekend label Naamsbekendheid Corona en Habidrome realiseren onder potentiële klanten Potentiële klanten in contact brengen met Corona deelnemers Nieuwe Corona en Habidrome projecten en initiatieven van de grond krijgen Nieuwe Corona deelnemers aantrekken Aantrekkelijke meerwaarde bieden voor externe partijen, zoals projectontwikkelaars, bewonersverenigingen, woningcorporaties en verenigingen van eigenaren Bouwstenen Corona Actief Thuis wordt gepositioneerd als een servicelabel gebaseerd op alarmering, advies, ontmoeting en diensten: 1. ALARMERING EN VEILIGHEID Alarmering en informele of professionele alarmopvolging Inbraakalarm en bewaking vitale functies huis 24-uurs garantie zorg (zorg zelf apart afrekenen) 2. INFORMATIE EN ADVIES Advies via Corona deelnemer en lokale Corona Servicepunten Landelijke Corona website, aangevuld met landelijke Corona krant 3. ONTMOETING Corona Sociëteit Corona menu en maaltijden Corona reizen en uitstapjes 4. DIENSTEN Servicebemiddeling Strategisch meerjarenbeleid , 30 mei 2012 Pagina 20 van 24

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 Beweging 3.0 Postbus 2633 3800 GD Amersfoort T: (033) 476 37 61 E: bestuurssecretariaat@beweging3.nl Bezoekadres: St. Brandaenstraat 4 3814 WZ Amersfoort 2013

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011 Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei 2012 PREZO VV& 2011 De vet weergegeven prestaties vallen onder veiligheid. De onderstreepte prestaties vallen onder wet en regelgeving. In een aantal

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

Congres ziekenhuispsychiatrie

Congres ziekenhuispsychiatrie Congres ziekenhuispsychiatrie Het belang van integrale zorg psychiatrie & somatiek belicht vanuit de visie van de zorgverzekeraar 7 november 2013 Anouk Mateijsen Regio manager, Achmea Divisie Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

Topcare. Toegangspoort naar dynamische verpleeghuiszorg

Topcare. Toegangspoort naar dynamische verpleeghuiszorg Topcare Toegangspoort naar dynamische verpleeghuiszorg Colofon Mei 2010 Procesbegeleiding en tekst: LSJ Medisch Projectbureau L.J. Schmit Jongbloed, arts, MBA Link strategisch advies drs. D.R. Jacques

Nadere informatie

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus De Plus van Surplus Strategische koers Surplus 2 3 Inhoudsopgave Werkgebied... Opvoeden is niet altijd makkelijk, gelukkig is er hulp wanneer ik dat nodig heb. 4 6 Onderdelen van Surplus... 7 Surplus als

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Wonen bij Marken Haven

Wonen bij Marken Haven Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Omgeven door groen en prima bereikbaar Midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen vindt u verpleeghuis Marken Haven,

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Criteria voor het TOPGGz keurmerk geldig vanaf 1 januari 2013 tot 1 januari 2015

Criteria voor het TOPGGz keurmerk geldig vanaf 1 januari 2013 tot 1 januari 2015 Stichting Topklinische GGz Criteria voor het TOPGGz keurmerk geldig vanaf 1 januari 2013 tot 1 januari 2015 Algemeen Om het TOPGGz keurmerk te verwerven, vindt zowel een beoordeling plaats van de afdeling

Nadere informatie

ZORGELOOS ZORG VERLENEN

ZORGELOOS ZORG VERLENEN Wij zijn InoCare InoCare is een dynamische onderneming die zich sinds 2014 profileert binnen de zorgsector. Wij leveren stabiliteit en zekerheid aan zorgorganisaties én aan zorgverleners. Samen met onze

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Wonen bij Koningin Wilhelmina

Wonen bij Koningin Wilhelmina Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Prima bereikbaar en winkelcentrum op loopafstand In de Apeldoornse wijk Anklaar ligt woonzorgcentrum, met royale parkeerruimte

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Beleidsplan 2016-2019 1 Inleiding In dit beleidsplan voor 2016-2019 schetsen we de strategische keuzes en de plannen voor de komende

Nadere informatie

Voor elkaar, slim samen werken in de regio

Voor elkaar, slim samen werken in de regio Voor elkaar, slim samen werken in de regio Presentatie congres 'Samen vernieuwen in de Wmo' - 15 juni in Nieuwegein Rob Slegers Linda Visser RSZK Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen Zuid-Oost Brabant

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Instructie Dit formulier is bestemd voor zelfevaluatie van de kwaliteit van de praktijkvoering en wordt door de visiteurs gebruikt voor

Nadere informatie

Betreft: Voorstel vernieuwingsprogramma waardigheid en trots

Betreft: Voorstel vernieuwingsprogramma waardigheid en trots Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Directie Langdurige Zorg Beekbergen, 17 juni 2015 Betreft: Voorstel vernieuwingsprogramma waardigheid en trots Geachte leden van de taskforce, Staatssecretaris

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015 Goede maat en juiste toon 0 2015 2010 2015 2010 2015 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

Nadere informatie

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Richtlijnen/wenken voor het gebruik van onze groepsvisie: Context Het is van steeds groter belang dat we dezelfde boodschappen vertellen (naar patiënten,

Nadere informatie

Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur

Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur Organisatie Diagnostiek voor U is een toonaangevende en ondernemende organisatie op het gebied van medische diagnostiek. Diagnostiek voor U beschikt

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012 Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton 22 maart 2012 Inhoud Inleiding Ipse de Bruggen en Fakton De noodzaak van professioneel assetmanagement

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen Doel Omschrijven van criteria wanneer een cliënt in aanmerking komt voor verpleging en verzorging binnen de intramurale setting en de grenzen van

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Programma Introductie Zorgbalans Aanleiding samenwerking Assist Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Blik op de toekomst Vivianne Zeestraten Manager Facilitair Bedrijf Zorgbalans 8 oktober

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel >JS/RS Onderwerp > Functie- en Competentieprofiel Directeur - bestuurder

Nadere informatie

In en exclusiecriteria

In en exclusiecriteria In en exclusiecriteria Omschrijving organisatie Schutse Zorg Tholen heeft formeel een toelating voor het bieden van intramurale zorg in het kader van de wet Langdurige zorg (85 plaatsen) waarvan 20 plaatsen

Nadere informatie

Stichting Topklinische GGz

Stichting Topklinische GGz Criteria voor het TOPGGz keurmerk geldig van 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 Stichting Topklinische GGz Algemeen Om het TOPGGz keurmerk te verwerven, vindt zowel een beoordeling plaats van de afdeling

Nadere informatie

Wonen bij Markenhof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Markenhof u? Waar vindt u Markenhof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Markenhof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Markenhof u? Waar vindt u Markenhof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Een rustige plek in een bosrijke omgeving Verpleeghuis ligt midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen. De dennenbomen

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

Casemanagement dementie en ambulant werken in de eerstelijn

Casemanagement dementie en ambulant werken in de eerstelijn Casemanagement dementie en ambulant werken in de eerstelijn Henk Derks Ketenregisseur 19 April 2012, Heerlen, Symposium Tele-technologiein Zuid-Limburg Ketenpartners Westelijke Mijnstreek Ketenzorg vs

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie!

Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie! Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie! Sectordag VVT 20 november 2014 Learn, share & innovate PwC 1 Agenda 1. Introductie 2. Waarom is wendbaarheid essentieel? De voordelen voor uw zorgorganisatie

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Rustig wonen aan de rand van Apeldoorn Wilt u op een prachtige locatie en tegelijkertijd vlakbij allerlei voorzieningen

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden. Dat is waar ziekenhuis

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Wat hebben we nodig, interne processen >> Waar staan we voor>>

Wat hebben we nodig, interne processen >> Waar staan we voor>> >>, interne processen >> ondersteunt er om ons >> Gemotiveerde, creatieve organisatie die nog flexibeler moet worden om mee te kunnen met veranderingen in de markt, zoals prijsdruk, toenemende afhankelijkheid

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie