Inhoudsopgave Pagina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Pagina"

Transcriptie

1 NTFU JAARPLAN 2014

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten Missie & visie Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten Wielersportevenementen Verenigingen Wielersporters 7 4. Structureel inbedden van en uitvoering geven aan belangenbehartiging Toestemming evenementen Ruimte voor mountainbikers Veiligere wielersport Door innovatie dienstverlening en producten verbeteren Doorontwikkeling van bestaande producten Ontwikkeling van nieuwe producten en diensten Door monitoring effecten meten van gepleegde interventies Structureel meten Database optimaliseren en inzetten bij beleidsmatige keuzes Naamsbekendheid vergroten en imago verbeteren Naamsbekendheid Imago Continu versterken van de bondsorganisatie Organisatiedaadkracht Deskundigheidsbevordering bureaumedewerkers en vrijwilligers Financiële onafhankelijkheid Begroting NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad) 2

3 Hoofdstuk 1, Inleiding Twee jaar geleden werd het meerjarenbeleidsplan gepresenteerd. Het woord ambitieus werd vaak genoemd als over dit plan gesproken werd. Het is mooi te zien dat een aantal van de ambities reeds gerealiseerd is en dat we met andere ambities op koers liggen. Ons ledenaantal groeit jaarlijks gemiddeld met 8% en steeds vaker worden we gevraagd om mee te denken en onze mening te geven over de vele ontwikkelingen in de wielersport. Door diverse onderzoeken weten we beter wat onze achterban nodig heeft en de nieuwe organisatiestructuur maakt het vervolgens mogelijk dat we met deze kennis ook in de praktijk iets kunnen doen. Waar we erg trots op zijn is dat onze verenigingen en andere aangesloten organisaties een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van het plezier in de wielersport. Of het nu gaat om de wekelijkse mountainbiketrainingen in het land waar steeds vaker complete gezinnen meefietsen, de honderden deelnemers aan Fiets-Fit die kennis maken met onze mooie sport of de vele tochten die wekelijks georganiseerd worden, samen maken we de wielersport mogelijk. Het jaarplan vormt ook in 2014 weer de basis voor de richting waar we met de NTFU in 2014 naartoe willen. We willen laten zien dat de NTFU weet wat de wielersporter en de wielersportorganisator nodig heeft voor het bedrijven en organiseren van de sport en dat wij in staat zijn om hen daarbij te faciliteren. Zoveel mogelijk mensen een leven lang onbezorgd en met plezier op de fiets laten zitten, is waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. Want wielersport is passie en wielersport verbroedert. Sport levert een bijdrage aan een gezonde leefstijl en sport haalt het beste in mensen naar boven. NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad) 3

4 Hoofdstuk 2, Uitgangspunten Net als de twee voorgaande jaren uit deze meerjarenbeleidsperiode, vormen ook komend jaar de eerder geformuleerde missie, visie en strategische pijlers de basis voor het jaarplan. De zes strategische pijlers worden elk in een apart hoofdstuk uitgewerkt in verschillende thema s. Per thema komt vervolgens uitgebreid aan bod wat we in 2014 allemaal willen bereiken. Volledigheidshalve in dit hoofdstuk een korte samenvatting van het meerjarenbeleidsplan Missie en visie De missie van de NTFU luidt als volgt: De NTFU creëert optimale voorwaarden om de wielersport in Nederland te laten floreren en zij stimuleert wielersportliefhebbers om te komen tot een plezierig, modern en medisch verantwoord bedrijven van de wielersport. De NTFU is dé landelijke organisatie voor wielersportevenementen en voor alle deelnemers aan deze evenementen. Hetgeen de NTFU in het kader van deze missie wil bereiken, is in de volgende visie verwoord: De NTFU wordt zowel door haar achterban als door externen gezien als dé landelijke kennisorganisatie en belangenbehartiger op het gebied van de wielersport en de daarbij horende wielersportevenementen. De NTFU is een veranderingsgezinde organisatie die inspeelt op de wensen en behoeften van haar achterban, bestaande uit verenigingen en andere bij de NTFU aangesloten organisaties, individuele leden en leden die via een vereniging of een andere organisatie bij de NTFU zijn aangesloten. De NTFU zoekt samenwerkingsverbanden om haar doelen te bereiken, waarbij van de eigen kracht wordt uitgegaan Zes pijlers en bijbehorende doelstellingen De zes pijlers hebben als doel om de huidige koppositie van de NTFU op het gebied van de wielersport te versterken en ervoor te zorgen dat de NTFU ook in 2016 de nummer één is op het gebied van de wielersport: - Marktpositie: vergroten marktpositie binnen de (wieler)sport. - Belangenbehartiging: structureel inbedden van en uitvoering geven aan belangenbehartiging. - Innovatie: verbeteren dienstverlening en producten door innovatie. - Monitoring: het effectief meten van de resultaten van beleid. - Naamsbekendheid en Imago: verbeteren naamsbekendheid en ombuigen imago. - Bondsorganisatie: verder versterken van de bondsorganisatie. Deze strategische pijlers laten zich als volgt grafisch weergeven: 2016: De NTFU op kop Marktpositie Belangenbehartiging Innovatie Monitoring Naamsbekendheid en imago Bondsorganisatie NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad) 4

5 Vervolgens zijn deze zes strategische pijlers vertaald naar een aantal thema s: 1. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten a. Wielersportevenementen b. Verenigingen c. Wielersporters 2. Structureel inbedden van en uitvoering geven aan belangenbehartiging a. Toestemming evenementen b. Meer ruimte voor mountainbikers c. Veiligere wielersport 3. Door innovatie dienstverlening en producten verbeteren a. Doorontwikkeling van bestaande producten b. Ontwikkelen nieuwe producten en diensten 4. Door monitoring effecten meten van gepleegde interventies. a. Structureel meten b. Database optimaliseren en inzetten bij beleidsmatige keuzes 5. Naamsbekendheid vergroten en imago verbeteren a. Naamsbekendheid b. Imago 6. Continu versterken van de bondsorganisatie a. Organisatiedaadkracht b. Deskundigheidsbevordering bureaumedewerkers en vrijwilligers c. Financiële onafhankelijkheid In de hierop volgende hoofdstukken worden de 6 pijlers met de bijbehorende thema s verder behandeld. Per thema worden de ambities toegelicht. Vervolgens is in het laatste hoofdstuk de bijbehorende begroting inclusief een toelichting toegevoegd. Leeswijzer Wanneer we het in dit jaarplan over de NTFU hebben, bedoelen we niet alleen het hoofdbestuur, de bureaumedewerkers en de vrijwilligers. De NTFU zijn we samen met de verenigingen, de stichtingen, de andere organisaties en uiteraard de ruim leden. In dit plan hebben we er daarom bewust voor gekozen om te spreken over wij/we en niet over de NTFU. Bij de NTFU zijn verschillende soorten organisaties aangesloten; verenigingen, stichtingen en andere organisatievormen. Wanneer we in dit plan spreken over verenigingen, stichtingen of aangesloten organisaties, bedoelen we hier alle vormen van aangesloten organisaties mee, tenzij expliciet anders vermeld. Tot slot gebruiken we ten behoeve van de leesbaarheid van dit plan verschillende termen voor de toertochten die door onze verenigingen worden georganiseerd: toertochten, tochten, wielersportevenementen en evenementen. Hiermee wordt in alle gevallen hetzelfde bedoeld. NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad) 5

6 Hoofdstuk 3, Marktpositie Het verstevigen van de marktpositie is één van onze meest belangrijke pijlers. Hoe groter onze achterban, des te sterker onze positie in het brede speelveld van de wielersport. Een grote achterban betekent daarnaast dat we een waardevolle partner zijn voor commerciële partijen waardoor we nog beter afspraken kunnen maken over voordelen voor deze grote groep aangesloten wielersporters en organisaties. Niet geheel onbelangrijk zorgt een grote achterban bovendien voor een stabiele bron van inkomsten waardoor we minder afhankelijk zijn van subsidies en sponsorinkomsten. Het hebben van een sterke marktpositie is voor de NTFU dus van groot belang. Het versterken van de marktpositie kan op verschillende manieren: producten en diensten beter op de vraag afstemmen; een andere benadering van de doelgroep kiezen; op een nieuwe doelgroep richten; van concurrenten leren; samenwerkingspartners in de markt zoeken. In dit hoofdstuk, maar ook in de rest van het jaarplan, passen we deze technieken toe. Net als in het vorige jaarplan ligt onze focus voor de pijler marktpositie op het terrein van wielersportevenementen, verenigingen en de wielersporters zelf Wielersportvenementen De bij de NTFU aangesloten wielersportorganisaties organiseerden in 2013 ruim 1000 verschillende evenementen met tochten over bijna 3000 afstanden. Deze evenementen worden in de NTFU kalender gebundeld en via verschillende platforms gepubliceerd. Er worden evenementen georganiseerd voor racefietsers, mountainbikers en recreatieve fietsers. Er zijn grote en kleine evenementen met korte en lange afstanden, dichtbij en verder van huis. Kortom er is voor ieder wat wils. Bovendien mogen aan onze evenementen zowel leden als niet-leden meedoen. We bedienen daarmee een sportersmarkt die vele malen groter is dan de ruim bij de NTFU aangesloten wielersporters. Voor ons zijn de vele evenementen bovendien een ideale manier om in contact te komen met onze brede achterban. De positie van marktleider wordt niet alleen bepaald door het aantal evenementen dat onder auspiciën van de NTFU wordt georganiseerd. Ook de kwaliteit speelt een rol. Uit de Wielersportmonitor 1 blijkt dat een goede organisatie één van de belangrijkste criteria is waarop de keuze van een te rijden tocht is gebaseerd. Daarnaast wordt er door vergunningverlenende instanties steeds meer waarde gehecht aan kwaliteit. De kwaliteitscontroleurs, de kwaliteitsadviseurs en de kalendercoördinatoren van de NTFU ondersteunen en adviseren organisatoren bij het verhogen van de kwaliteit. vergroten we de zichtbaarheid van de NTFU door continuering van NTFU on toer. We zijn bij minimaal tien evenementen aanwezig met als doel meer wielersporters bekend te maken met en te binden aan de NTFU; besteden we extra aandacht aan het scholen van de NTFU kwaliteitsadviseurs en controleurs. Daarnaast organiseren we minimaal twee bijeenkomsten voor de kalendercoördinatoren; organiseren we diverse overleggen met aangesloten en niet aangesloten evenementorganisatoren. We houden bij de (door)ontwikkeling van producten en diensten rekening met hun behoeften met betere samenwerking en meer kennisdeling als doel; voeren we een onderzoek uit naar andere bindingsvormen van commerciële organisatoren met als doel hen aan de NTFU te binden; 1 Wielersportmonitor NTFU, onderzoek uitgevoerd in juli 2012 NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad) 6

7 wordt het bestaande goede doelenbeleid herzien en worden in het verlengde daarvan keuzes gemaakt over de samenwerking met goede doelenevenementen; organiseren we twee eigen evenementen (NK Toerfietsen en NK Regelmatigheid MTB) en onderzoeken we de haalbaarheid van een jaarlijks terugkerend groot NTFU evenement; wordt de NTFU Fietsmeerdaagse kalender uitgebreid met alle recreatieve tochten. Deze NTFU recreatieve fietskalender willen we, net als onze MTB-kalender, onder een groter publiek verspreiden zodat ook niet-leden op de hoogte worden gebracht van ons aanbod Verenigingen Bij het opstellen van dit jaarplan waren er 566 wielersportorganisaties aangesloten bij de NTFU, waarvan 468 wielerverenigingen. De positie van marktleider wordt niet alleen bepaald door het aantal aangesloten organisaties, voor het waarborgen van de marktpositie is het vooral ook belangrijk dat je gezonde en sterke verenigingen hebt die kunnen inspelen op de wensen van de wielersporter. De verenigingsmonitor 2 vormt een zeer waardevolle aanvulling op de beschikbare data over onze verenigingen. We weten welke ambities ze hebben, welke knelpunten ze ervaren en vooral ook wat de succesfactoren zijn. Verenigingen met elkaar in contact brengen zodat ze van elkaar leren en kennis delen, is en blijft daarom van essentieel belang. In de nieuwe organisatiestructuur zijn de regio-overleggen en het NTFU Congres goede momenten gebleken om met verenigingen in gesprek te gaan. Door de verenigingen verder in te delen op basis van behoeften, kansen en knelpunten, oftewel door te segmenteren, kunnen we nog beter bepalen waar we de focus moeten leggen bij de ondersteuning. organiseren we, na het succes in 2013, voor de tweede keer het NTFU-congres voor zowel bestuurlijk als sporttechnisch kader met als doel het versterken van het kader van de verenigingen; continueren en intensiveren we het opleiden van verenigingen vanuit het project Veilig Sport Klimaat. Trajecten die daarbinnen passen zijn Besturen met een visie en Sportief besturen ; maken we kennisuitwisseling mogelijk door het organiseren we bijeenkomsten en/of overleggen tussen verenigingen die op bepaalde onderwerpen ambities hebben en verenigingen die hier al verder mee zijn (good practices); zetten we extra in op het ondersteunen van verenigingen die reeds actief zijn of willen starten met de kansrijke doelgroepen jeugd en vrouwen ; hebben minimaal 10 verenigingen een aanvraag ingediend voor het NTFU Jeugdfonds; bieden we waar mogelijk tevens ondersteuning aan verenigingen die aanbod willen creëren voor specifieke doelgroepen als mensen met een handicap, kinderen met een gedragsstoornis, etc Wielersporters Het uitgebreide pakket aan producten en diensten van de NTFU is er voor alle wielersporters. Zoals al eerder in dit hoofdstuk genoemd, worden er jaarlijks honderden tochten georganiseerd waar ook niet-leden aan mee mogen doen. Ook het sportstimuleringsprogramma Fiets-Fit, de bedrijfssportclinics en de trainingen en clinics die de NTFU-instructeurs aanbieden, staan open voor niet leden. Daarmee zorgen we ervoor dat wielersporters meer, vaker en ook actiever kunnen sporten. 2 Verenigingsmonitor NTFU, onderzoek door de NTFU uitgevoerd in december 2012/januari 2013 NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad) 7

8 Ondanks dat we in tegenstelling tot veel andere sportbonden al jaren gestaag groeien, blijft het een uitdaging om de grote groep wielersporters die we wel in ons vizier hebben, maar nog niet lid is, aan ons te binden. Dit geldt voor zowel de rechtstreekse leden als de leden die lid zijn via een vereniging. Uit eerder onderzoek van NOC*NSF 3 blijkt dat mensen het langer vol houden wanneer ze samen sporten. Sporten bij een vereniging betekent zelfs een gemiddelde lidmaatschapsduur van 7 jaar! Ook komend jaar blijven we daarom investeren in het binden van de wielersporter. continueren we onze groei waardoor we steeds dichterbij en naderen we de grens van leden; blijven we Fiets-Fit waar mogelijk altijd aanbieden in samenwerking met verenigingen en ondersteunen we deze verenigingen nog beter in het binden van de Fiets-Fit deelnemers na afloop van de cursus; maken we op basis van onze ledencijfers en de verdeling over het land, keuzes bij het zoeken en werven van nieuwe Fiets-Fit startlocaties; brengen we het NTFU lidmaatschap onder de aandacht bij alle Scan & Go preregistranten; onderzoeken we de mogelijkheid om het NTFU lidmaatschap ook via andere sportaanbieders aan te bieden en gaan we een samenwerking met deze partijen aan wanneer dit ook haalbaar blijkt; gaan we met de KNVB samenwerken om de doorstroom van voetbal naar wielersport beter te faciliteren. Waar gewenst en mogelijk gaan we een dergelijke samenwerking ook met andere sportbonden aan; lanceren we een online community met o.a. aanbod specifiek voor de doelgroep vrouwen. Het doel van deze community is deze steeds groter groeiende groep beter te faciliteren bij de beoefening van de wielersport om hen zo lang mogelijk op de fiets te houden; continueren we de samenwerking met Sport&Zaken waarmee we medewerkers van bedrijven begeleiden bij het trainen voor een evenement. 3 Sportersmonitor 2012, NOC*NSF NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad) 8

9 Hoofdstuk 4, Belangenbehartiging De NTFU blijft groeien. Zowel in leden als in de vele andere activiteiten die we aanbieden. Dit heeft automatisch gevolgen voor de manier waarop we invulling geven aan de kerntaak belangenbehartiger. Tot dusver waren onze activiteiten en lobbytrajecten vooral gericht op het kunnen blijven beoefenen van de wielersport op de huidige locaties, zoals het bos en de openbare weg. De komende jaren willen we beleidsbepalers vooral bewegen om te investeren in nieuwe mogelijkheden. Door meer ruimte voor de wielersport te creëren wordt een duurzame groei mogelijk en kan de wielersport nog sterker bijdragen aan een verhoging van de sportparticipatie in Nederland. De eerste stappen hiervoor zijn in 2013 gezet. Wielersport is stevig verankerd in een aantal kernsportplannen van provinciën. Daarmee is ook een financieel raamwerk ontwikkeld waar onze verenigingen een beroep op kunnen doen in de vorm van projectsubsidies. Belangenbehartiging houdt ook in dat we in staat zijn adequaat te reageren op ontwikkelingen in onze omgeving. Of het nu gaat om berichtgeving in de media over de (on)veiligheid van de fietser op het fietspad of de landelijke overheid die de financiering van beheer en onderhoud van natuur en recreatieve voorzieningen nagenoeg stopzet. Ook dit zijn vraagstukken waarbinnen we met onze stakeholders naar oplossingen moet zoeken. Belangenbehartiging vormt de basis van onze missie; we proberen de optimale voorwaarden te creëren om de wielersport te laten floreren. Dit doen we natuurlijk binnen al onze geledingen; zowel op verenigingsniveau, regionaal/provinciaal als landelijk niveau. Ook samenwerking met (inter)nationale partners maakt hier onderdeel van uit. Samen staan we sterker, niet alleen door goed samen te werken binnen onze eigen bondsorganisatie maar ook door coalities te vormen met onze stakeholders Toestemming evenementen De organisatie van toertochten behoort tot de kernactiviteit van veel verenigingen en andere organisaties. De tochten zijn laagdrempelig, iedereen die wil kan meedoen. Zij vormen een belangrijk middel om mensen te enthousiasmeren voor de wielersport. Toestemming voor en afstemming van evenementen is belangrijk met het oog op het kunnen blijven organiseren van toertochten in de toekomst. Niet elke organisator is zich ervan bewust dat het belangrijk is om de organisatie van toertochten te melden bij weg- of terreinbeheerders. Ook de kwaliteit van een toertocht speelt een rol bij het wel of niet toestemming krijgen voor een evenement. Kwaliteitsborging en eenduidige, realistische regelgeving rondom de organisatie van toertochten zijn aandachtspunten in wordt de Evenementen Assistent geïntroduceerd: een digitaal meldings- / vergunningsaanvraagformulier voor evenementorganisatoren. Doel is een betere afstemming mogelijk maken te tussen de verschillende aanvragen van (sport)evenementen die gemeentelijke instanties binnen krijgen. 10% van de NTFU organisaties die een toertocht op de weg organiseren, gebruikt hiervoor de Evenementen Assistent; nemen minimaal 30 toertochtorganisatoren het Nederland Schoon pakket af. Doel van deze actie is om de hoeveelheid zwerfafval bij (grote) toertochten te verminderen; stijgt het aantal organisatoren dat melding maakt of vergunning aanvraagt voor de organisatie van een toertocht met 10% ten opzichte van Meer ruimte voor mountainbikers De groei van de mountainbikesport is gerelateerd aan een goede toegankelijkheid van de groene openbare ruimte en attractieve routes. Het huidige kabinetsbeleid heeft ertoe geleid dat financiering van natuur, recreatie en daarmee ook de aanleg of onderhoud van paden en routes voor een groot NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad) 9

10 deel is verdwenen. Het ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen en de lobby bij overheden om buitensport en recreatie terug op de politieke agenda te krijgen, is de grootste uitdaging voor de komende jaren. Om dit te realiseren bouwt de NTFU vanuit het Actieplan Buitensport samen met collega-buitensportbonden aan een brede coalitie Sport en Natuur. wordt er vanuit het Actieplan Buitensport onderzoek gedaan naar de hoeveelheid ruimte die de buitensport (waaronder mountainbiken) nodig heeft in 2016 om een bijdrage te leveren aan het verhogen van de sportparticipatie met 3%; worden er vanuit het Actieplan Buitensport oplossingsrichtingen aangedragen om de aansprakelijkheidsproblematiek van terreinbeherende organisaties te verminderen. Dit moet er toe leiden dat toestemming voor evenementen of aanleg van routes niet geblokkeerd wordt door de angst bij terreinbeherende organisaties om aansprakelijk gesteld te worden; introduceren we, mits er voldoende draagvlak is bij de meeste terreinbeherende organisaties, de landelijke MTB pas. De opbrengsten van de pas komen ten goede aan beheer, onderhoud en ontwikkeling van nieuwe mountainbikeroutes; worden de regio-afgevaardigden opgeleid zodat ze regionaal een (nog) betere invulling kunnen geven aan belangenbehartiging; worden er in het kader van kennisontwikkeling en kennisdeling trail building schools georganiseerd waarbij vrijwilligers opgeleid worden in het duurzaam aanleggen en onderhouden van mountainbike paden; leveren we een actieve bijdrage aan de totstandkoming en/of invulling van de wielersportplannen van de provinciën die wielersport als kernsport aangemerkt hebben. Doel is om meer investeringen in de wielersport te realiseren, zowel op het gebied van sportstimuleringsactiviteiten als infrastructuur; werken we samen met gemeenten om in stedelijke omgevingen voorzieningen voor mountainbikers te ontwikkelen zoals skilll-parken en pumptracks. Doel is om meer jeugd in de buurt aan het bewegen te krijgen Veiligere wielersport Elk voorjaar en zomer is de veiligheid van fietsers op de weg of het fietspad onderwerp van discussie. Terecht of onterecht, de toerfietser/wielrenner is vaak de gebeten hond. Het is de vraag of we hier met een reële situatie of perceptie van een probleem te maken hebben. Desalniettemin is het de taak van de NTFU om het voortouw te nemen in het promoten van goed gedrag en de veiligheid van de wielersport (en overige weggebruikers) te bevorderen. starten we samen met diverse partners, waaronder Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en KNWU, een meerjarig onderzoek naar de toedracht en omstandigheden van onveilig fietsgedrag. Doel is om met de aanbevelingen uit dit meerjarig onderzoek de veiligheid van de toerfietssport op de openbare weg duurzaam te bevorderen; ronden we de ontwikkeling af van de opleiding wegkapitein en wordt de opleiding op meerdere plekken in het land aangeboden; continueren we de implementatie van het actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat (VSK). Dit doen we onder andere door de top 3 aanbevelingen uit het in 2013 uitgevoerde Top 10 ergernissen onderzoek verder uit te werken en te implementeren; leveren we vanuit de samenwerking met de stichting Ikfietsvriendelijk een actieve bijdrage om het onderwerp tijdens toertochten onder de aandacht te brengen. NTFU organisaties kunnen een promotiepakket aanvragen met Ikfietsvriendelijk.nl banners. Bovendien zijn de symbolische groene ventieldopjes vanaf 2014 in de webshop van de NTFU te verkrijgen. NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad) 10

11 Hoofdstuk 5, Innovatie Innovatie is geen doel op zich. Innoveren is leren van ervaringen. Innoveren is via anders naar beter. Het gaat hierbij om initiatieven die de resultaten, productiviteit en/of geleverde kwaliteit verbeteren. Innovatief gedrag kan niet worden afgedwongen, wel kan dit gedrag worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Innovatie zit voor de NTFU in het ontwikkelen van nieuwe en het doorontwikkelen van bestaande producten en diensten, zelfstandig of in samenwerking met relevante partijen. Dit doen we door te luisteren, te inspireren en te faciliteren Doorontwikkeling van bestaande producten In 2013 heeft de Scan & Go gebruikersgroep zich gebogen over doorontwikkeling van Scan & Go met als doel evenementorganisatoren nog beter te faciliteren en deelnemers in staat te stellen vlot van start te kunnen gaan. Ook is begin 2013 de Pech Onderweg service succesvol gelanceerd. In de NTFU Wielersportmonitor hebben we onze leden gevraagd naar de tevredenheid over het aanbod en de diensten van de NTFU. Gebleken is dat de leden over het algemeen tevreden tot zeer tevreden zijn over de bestaande producten en diensten. Toch is er altijd ruimte voor verbetering en vernieuwing. ontwikkelen en lanceren we, gekoppeld aan Scan & Go, in eigen beheer de module voorinschrijven. Hiermee willen we organisatoren beter faciliteren. Bovendien stelt het ons in staat om deelnemers aan evenementen beter te kunnen volgen in hun sportgedrag (meer, vaker en actief) en hen hierin middels gerichte acties te motiveren en stimuleren meer te gaan sporten. onderzoeken we of er behoefte is aan een NTFU evenementenverzekering (aantal dagverzekeringen in één) als tussenvorm tussen de dagverzekering en het NTFU lidmaatschap. werken we aan de doorontwikkeling van de NTFU Kalender app en lanceren we versie 2.0. Doel is o.a. het aanbod aan tochten bij een nog bredere doelgroep onder de aandacht te brengen. Gaan we aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport van Atos Consulting op het gebied van IT. Via Sport & Zaken zijn wij met hen in contact gekomen. Atos Consulting heeft gekeken naar toekomstvastheid van de huidige IT infrastructuur van de NTFU. In zijn algemeenheid wordt gesteld dat de IT passend is voor de organisatie en waar de organisatie voor staat Ontwikkelen nieuwe producten en diensten Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten doen we voor onze verenigingen, onze leden en voor de deelnemers aan onze evenementen. Omdat het succes van een innovatie valt of staat met het voordeel dat wielersporters ervan hebben, wordt er bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten zoveel mogelijk gekeken naar wat we al weten van de doelgroep. De uitkomsten van de diverse onderzoeken, eventueel extra onderzoeken bij het ledenpanel en de input vanuit de regiooverleggen of andere overlegsituaties worden hierbij geraadpleegd. zetten we het vervolgprogramma op Fiets-Fit in de markt. Op basis van de resultaten van het eerder gehouden onderzoek wordt dit product ontwikkeld met als doel om de drempel naar de verenigingen nog kleiner te maken. Daar waar Fiets-Fit een opstap is om deelnemers aan het sporten te krijgen, is het vervolgprogramma op Fiets-Fit er op gericht om deelnemers vaker te laten sporten. krijgen deelnemers aan tochten de mogelijkheid om online feedback te geven op de kwaliteit van een evenement en eventuele verbetersuggesties aan te dragen; organiseren we twee keer een bijeenkomst voor organisatoren van grote evenementen. In dit overleg worden de wensen en prioriteiten van de organisatoren besproken en afgestemd. NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad) 11

12 Hoofdstuk 6, Monitoring Meten = weten! was en is nog steeds de voornaamste reden waarom de pijler monitoring een belangrijke positie inneemt in de beleidsplannen van de NTFU. Nadat we in 2012 onderzoek hebben gedaan naar de behoefte van de wielersporter, hebben we in 2013 de focus gelegd op het meten van de tevredenheid en behoeftes van onze verenigingen. De kennis en informatie die dit heeft opgeleverd is van onschatbare waarde voor de keuzes die er binnen de organisatie gemaakt worden. Niet alleen de resultaten van onderzoeken leveren deze input. Ook het in gesprek gaan met de verenigingen en de wielersporter is iets wat we steeds meer doen en waar we veel informatie uit halen. Of dat nu is in een één-op-één gesprek met een vereniging, tijdens een regio-overleg of bij een toertocht, we horen altijd weer nieuwe dingen. Uiteraard blijven we in 2014 de relevante onderzoeken uitvoeren, maar nog meer willen we in 2014 laten zien wat de verschillende onderzoeken ons hebben opgeleverd en wat we met de resultaten kunnen en/of hebben gedaan Structureel meten Het meten van de effecten van projecten is de afgelopen jaren een vanzelfsprekendheid geworden binnen de NTFU. Zo wordt er bijvoorbeeld na elke Fiets-Fit editie een evaluatieonderzoek uitgevoerd en wordt een product als Scan & Go doorontwikkeld op basis van de behoefte van de gebruikers. Het NTFU ledenpanel en de verschillende beschikbare onderzoeksmogelijkheden vormen een goede basis om deze metingen te kunnen uitvoeren. Dit zullen we in 2014 zeker blijven doen. Maar we willen meer! Niet alleen door enquêtes het land in te sturen, maar ook door gebruikersgroepen bij elkaar te brengen en in gesprek te gaan over het product of de dienst. worden er, in het ledenpanel of breder, diverse onderzoeken uitgevoerd ter ondersteuning van de verschillende projecten; wordt er voor meerdere producten of diensten een gebruikersgroep bij elkaar gebracht waarmee we, eventueel op basis van onderzoeksresultaten, meer de diepte in gaan over de doorontwikkeling van het betreffende product of dienst Database optimaliseren en inzetten bij beleidsmatige keuzes Terugkijkend op de eerste twee jaar van deze meerjarenbeleidsperiode, blijkt dat het doen van onderzoek en evalueren van projecten tot de vaste werkzaamheden is gaan behoren. Ondanks dat de resultaten regelmatig worden geraadpleegd, merken we wel dat er nog een slag gemaakt kan worden in het gebruiken van de resultaten bij het maken van beleidsmatige keuzes. Dit geldt voor de medewerkers op het bureau, maar steeds meer ook voor de vele vrijwilligers in het land. Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid hiervoor voor een groot deel bij de betreffende persoon, maar is het zeker ook mogelijk om in de diverse rapporten al suggesties aan te dragen hoe de resultaten gebruikt kunnen worden in de dagelijkse werkzaamheden. wordt in de rapportage van de verschillende onderzoeken meer aandacht besteed aan de vertaling van de resultaten naar beleidsmatige keuzes; wordt de informatie uit ons CRM-systeem op een zodanige manier via het intranet ontsloten dat vrijwilligers de informatie kunnen terugvinden en gebruiken bij de uitvoering van hun werkzaamheden; NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad) 12

13 Hoofdstuk 7, Naamsbekendheid & Imago Het versterken van de marktpositie en het behartigen van de belangen van onze leden, kun je niet zonder dat fietsers en belangrijke stakeholders ons kennen. Bovendien is kennen alleen niet genoeg. Hoe men tegen de NTFU aankijkt, is minstens zo belangrijk. Maar wie is men is dan de vraag. Als wielersportbond zijn we er voor alle wielersporters die het fietsen als een op zichzelf staand doel zien. Al deze mensen zijn welkom bij de NTFU, daarom hebben we de volgende ambitie geformuleerd: In de toekomst zal iedere fietser 4 de NTFU kennen en het juiste beeld hebben bij onze organisatie. Het gaat er niet om op welke fiets je zit. Interessanter vinden wij met welke beleving je op die fiets zit. Beoefen je de wielersport recreatief of juist prestatief? En welke behoeften horen bij die beleving? 7.1. Naamsbekendheid Uitgaande van de ambitie dat iedere fietser de NTFU moet kennen, is het belangrijk om te weten wie deze fietser dan is en met welke beleving deze fietser zijn kilometers aflegt. Zoals hierboven aangegeven gaat het ons hierbij niet om de soort fiets. Welke fiets je gebruikt is ondergeschikt aan de reden waarom je op de fiets zit. Op basis van de resultaten uit de NTFU wielersportmonitor, hebben we een onderverdeling gemaakt op basis van vier verschillende doelstellingen: 1. Recreatie 2. Sportbeoefening 3. Persoonlijke prestatie 4. Klassering/wedstrijdresultaten De doelstelling dat elke fietser ons kent, zal niet binnen een jaar worden behaald. Ondanks dat de 4 genoemde groepen allemaal welkom zijn, ligt voor komend seizoen de focus daar waar we al veel ervaring en kennis hebben opgedaan: werken aan onze naamsbekendheid en ons imago onder de wielersporters die op de fiets zit met als doel sportbeoefening of persoonlijke prestatie. Om deze doelgroepen te bereiken beschikken we over de juiste ervaring en expertise. Een groot deel van de fietsers uit deze groepen is echter nog niet of onvoldoende op de hoogte van het aanbod van de NTFU en haar verenigingen. gaan we verder met de typering van de verschillende doelgroepen: we doen onderzoek naar de omvang van deze groepen en hun specifieke kenmerken, wensen en behoeften; zetten we communicatie in op plekken waar veel niet NTFU-leden komen, zoals fietsvakhandelaren, de BikeMotion Beurs en diverse evenementen; verbeteren we de zichtbaarheid van de NTFU bij NTFU-toertochten; voorziening/pakketten draagt het aanscherpen van het persbeleid bij aan een betere relatie met de pers en meer aandacht voor onze successen Imago Het vergroten van de naamsbekendheid alleen is niet genoeg. Het is minstens zo belangrijk dat onze doelgroep ook het juiste beeld heeft bij de NTFU; waar we voor staan en wat ze aan ons hebben. Wanneer je de pijlers vertaalt naar kerntaken waar je naar buiten toe over kunt communiceren, dan onderscheiden we drie rollen die we als NTFU willen uitdragen: Verbinder Expert Belangenbehartiger 4 Met uitzondering van de utilitaire fietser, bijvoorbeeld woon-werk verkeer of voor de dagelijkse boodschappen NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad) 13

14 Door meer te communiceren over de ambities die we hebben en wat we bereiken, laten we zien hoe we invulling geven aan deze rollen. Voor komend jaar willen we daarnaast nog een extra focus leggen op de rol van verbinder. De NTFU is een unieke organisatie binnen de wielersport. Al meer dan 55 jaar zetten wij ons op allerlei manieren in voor onze achterban. Ontstond de NTFU in 1956 vanuit de behoefte om samen te werken, vandaag de dag is dat samenbrengen van fietsers en andere betrokken in de wielersport nog steeds een van de unieke taken van de NTFU. En waarom zouden we die eigenschap niet nog beter uitdragen? In 2013 zijn we gestart met de voorbereidingen op een grote imagocampagne met de werknaam Samen kom je tot betere prestaties. Deze campagne wordt in 2014 gelanceerd. starten we met een imagocampagne om de unieke rol als verbinder uit te dragen; geven we invulling aan onze rol van expert, o.a. door het publiceren van verschillende rapporten en factsheets over de wielersport. NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad) 14

15 Hoofdstuk 8, Bondsorganisatie Vanuit het meerjarenbeleidsplan staat het continu versterken van de bondsorganisatie als aparte pijler geformuleerd. Het is echter geen doel op zich maar meer een middel om de andere doelstellingen te behalen. Het hoofdbestuur, de medewerkers, maar zeker ook de vele vrijwilligers bij de NTFU en bij de verenigingen en andere organisaties zorgen er samen, vaak onbewust, voor dat we onze koppositie kunnen verstevigen. Komend jaar willen we met name meer aandacht besteden aan het opleiden en begeleiden van de grote groep vrijwilligers Organisatiedaadkracht Bestuur, regio s en commissies Begin 2013 werd er binnen de NTFU gesproken over districten, nog geen jaar later hebben we het over regio s. Een belangrijke ontwikkeling waarmee we een stap dichter bij de sterke en daadkrachtige organisatie zijn gekomen die we willen zijn om onze ambitieuze doelstellingen te realiseren. De NTFU, vaak gezien als de mensen op het bureau met de NTFU-vrijwilligers, komt nu dichterbij de leden in het land. Op het bureau hebben we meer zicht op wat er speelt en wat er goed gaat of beter kan, waardoor we beter in staat zijn om de dagelijkse werkzaamheden daarop aan te passen. Met alleen het aanpassen van de structuur zijn we er uiteraard niet. In 2014 moet de toegevoegde waarde van de nieuwe structuur echt zichtbaar worden en blijven. Het verder implementeren van de nieuwe organisatiestructuur heeft daarom absoluut prioriteit. zijn alle regio s vertegenwoordigd door een gekozen regio-afgevaardigde en is voor de verenigingen en organisaties in de regio duidelijk wat ze waar kunnen halen en brengen; blijven we constante aandacht houden voor de vertaling van ideeën en suggesties in het land naar beleid en producten- en dienstenontwikkeling; wordt voor alle vrijwilligers(groepen) een eenduidige taakomschrijving opgesteld zodat men weet wat er van hen verwacht wordt en wat ze van de NTFU mogen verwachten. Bureau en organisatie Eén van de voordelen van de nieuwe organisatiestructuur, is dat het personeel van de NTFU steeds meer in het land te zien is. Dit blijkt niet alleen enorm gewaardeerd te worden, het heeft ook invloed op de professionaliteit en het proactief kunnen handelen van het uniebureau. verdelen we de projecten en taken op logische wijze over personeelsleden waardoor personele bezetting goed aan blijft sluiten bij de omvang van de projecten; worden de gezamenlijke werkzaamheden binnen het sportcluster gehandhaafd en wordt kennis zoveel mogelijk uitgewisseld Deskundigheidsbevordering bureaumedewerkers en vrijwilligers Met de introductie van de functie regio-afgevaardigde, is er een groep vrijwilligers bijgekomen die we graag willen ondersteunen bij de uitvoering van hun functie. Dit betekent dat er naast verenigingsbestuurders, instructeurs en organisatoren van evenementen, een nieuwe groep bijkomt waar we opleidingsmogelijkheden voor willen aanbieden. Het aanbod voor de verenigingsbestuurders is al aan bod gekomen in het hoofdstuk marktpositie, voor de andere groepen worden de plannen in dit hoofdstuk uitgewerkt. NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad) 15

16 Regio-afgevaardigden De nieuwe regiostructuur valt of staat voor een groot deel met het functioneren van de regioafgevaardigden. We zijn ons hier terdege van bewust en hebben daarom in de plannen al gesproken over de oprichting van de NTFU-bestuursacademy. In 2013 is gewerkt aan de basis, zodat in 2014 deze bestuursacademy ook echt van start kan gaan. In het eerste jaar worden alleen bijeenkomsten en workshops aangeboden die relevant zijn voor regio-afgevaardigden en de vertegenwoordigers van de individuele leden (clusterafgevaardigden). In de toekomst is het mogelijk dat alle opleidingen voor vrijwilligers via de NTFU bestuursacademy worden aangeboden. worden er via de NTFU bestuursacademy bijeenkomsten en/of workshops voor afgevaardigden georganiseerd die aansluiten op de behoefte van de afgevaardigden; worden vanuit de NTFU bestuursacademy relevante workshops of bijeenkomsten voor de hoofdbestuursleden aangeboden. Sporttechnisch kader Steeds meer verenigingen zien de toegevoegde waarde van een opgeleide instructeur voor hun leden. In 2013 werden er meer instructeurs opgeleid dan ooit tevoren en is gewerkt aan de verbreding van het opleidingsaanbod. In 2014 willen we deze basis gaan verankeren met als ultieme doel dat elke vereniging opgeleid kader heeft. Daarnaast gaan we kijken op welke manier we met samenwerkingspartners als bijvoorbeeld NOC*NSF/Academie voor Sportkader (ASK) en de KNWU ons aanbod kunnen verbreden. bieden we minimaal 2 opleidingen aan op niveau 3 (1x MTB, 1x Race); bieden we minimaal 6 opleidingen aan op niveau 2; ontwikkelen we nieuwe opleidingen op basis van behoeften (bijv. niveau 1 MTB) wordt het nieuwe licentiebeleid geïmplementeerd; wordt de nieuwe Elektronische Leer Omgeving (ELO) in gebruik genomen; organiseren we diverse bijeenkomsten/workshops voor verenigingen over kaderontwikkeling binnen de vereniging; bieden we waar mogelijk en van toegevoegde waarde opleidingen/bijscholingen aan in samenwerking met andere partijen als NOC*NSF/ASK en de KNWU; attenderen we onze instructeurs op de diverse bijscholingsmogelijkheden van het programma Naar een Veiliger Sportklimaat (VSK). Met name de modules die gericht zijn op het geven van training aan jonge kinderen of kinderen met autisme zijn van toegevoegde waarde zijn. Om deelname te stimuleren koppelen we licentiepunten aan het volgen van deze workshops. Organisatie, veiligheid en kwaliteit evenementen Het aanbod van het aantal toertochten is al jarenlang stabiel. Wel komen er steeds meer organisaties bij die zich aan de NTFU binden omdat ze een toertocht willen organiseren die ze op onze kalender willen laten opnemen. Om deze organisaties maar ook de verenigingen die al langer zijn aangesloten, te ondersteunen bij het organiseren van een kwalitatief goede tocht, bieden we opleidingen aan die gericht zijn op de organisatie, veiligheid en kwaliteit van wielersportevenementen. Niet alleen de wegbeheerder of vergunningverlener stelt eisen aan de kwaliteit en veiligheid van een wielersportevenement, ook de deelnemer zelf geeft aan dat een goede organisatie bij de keuze voor een toertocht één van de belangrijkste selectiecriteria is. NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad) 16

17 wordt er minimaal 1 cursus Organisator Wielersport Evenementen (OWE) aangeboden; blijven we de zelfstudiemodule Assistent Organisator Wielersport Evenementen actief promoten; maken we actief promotie voor de e-learningmodule voor verkeersregelaars en wordt de bijscholingsmodule mentale weerbaarheid voor verkeersregelaars vanuit het VSK-programma aangeboden; worden de NTFU aangesloten organisaties en nieuwe organisaties bezocht door kwaliteitsadviseurs. In gesprekken wordt o.a. aandacht besteed aan het hierboven genoemde aanbod Financiële onafhankelijkheid Contributies De inkomsten van de NTFU worden voor ruim 80% gedekt door de lidmaatschapsgelden. In hoofdstuk 3 is besproken welke plannen we hebben om te blijven groeien en daarmee voldoende inkomsten te genereren. continueren we het percentage van 70%- 80% dekkingsgraad van onze inkomsten uit contributiegelden. Subsidies In het kader van de LOTTO subsidies van NOC*NSF ontvangt de NTFU in 2013 subsidies voor o.a. de (sub)rubrieken Leven Lang Sporten, sportopleidingen voor bonden en het programma Veilig Sportklimaat. De wetgeving op Kansspelen staat echter onder druk. We blijven deze ontwikkelingen nadrukkelijk volgen. Uiteraard blijven we kritisch kijken naar andere subsidiemogelijkheden en worden er enkel subsidieaanvragen ingediend voor projecten die aansluiten bij de meerjarenbeleidsplannen van de NTFU. streven we naar een handhaving van de LOTTO subsidies; benutten we de financieringsmogelijkheden vanuit het programma Veilig Sportklimaat; attenderen we verenigingen op andere subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld vanuit provinciale plannen, het Oranjefonds, etc. Overige opbrengsten Naast de inkomsten uit contributies en subsidies halen wij deels onze inkomsten uit sponsoring, zowel in natura als in geld. Met partners als Shimano, Bio-Racer, Etixx en Giant hebben we al jaren een goede en stabiele relatie. In alle vormen van sponsoring is het uitgangspunt dat onze leden hiervan profiteren. continueren we het partnership met onze eerder genoemde partners; organiseren we een NTFU relatiedag; zetten we ons blijvend in om voor de NTFU en bij ons aangesloten doelgroepen interessante partijen aan ons te binden. NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad) 17

18 Hoofdstuk 9, Begroting Om de leesbaarheid van de begroting te vergroten, is er voor gekozen om duidelijker onderscheid te maken tussen de inkomsten en kosten. Bovendien wordt er duidelijk onderscheid gemaakt tussen de opbrengsten en kosten van de organisatie en de opbrengsten en kosten van de verschillende producten, diensten en projecten. Tot slot is de doorbelasting van de personele kosten inzichtelijker gemaakt. In dit jaarplan wordt vooral de focus gelegd op de pijlers en de daarbij behorende doelstellingen. Dit betekent dat de standaard processen niet allemaal expliciet in het jaarplan zijn beschreven. Het kan echter wel voorkomen dat ze apart in de begroting zijn opgenomen. Andersom komt het ook voor dat een bepaalde activiteit niet in één oogopslag in de begroting terug te vinden is. We hebben er daarom voor gekozen om in dit hoofdstuk met name de posten toe te lichten die vanwege de extra activiteiten hoger zijn begroot dan voorgaande jaren. Toelichting De in verhouding grootste toenames zijn terug te vinden bij de kosten van producten en diensten. Hieronder volgt per kostenpost een toelichting waarbij uitgelegd wordt voor welke activiteiten er een extra bedrag is gereserveerd. Personeel: in de personele lasten zijn de loonlasten van een door de NTFU gedetacheerde medewerker aan de IMBA opgenomen. Elders in de begroting staan daar voor 30 uur per week inkomsten tegenover. Magazines: het uitbreiden van de diverse NTFU-kalenders. Marketing & PR: de doorontwikkeling van de app en het vergroten van de zichtbaarheid bij evenementen. VO & ledenservice: de extra activiteiten voor de doelgroepen vrouwen en jeugd. Tevens eigen bijdrage investering ondersteuning verenigingen vanuit Veilig Sport Klimaat. Opleidingen: NTFU-congres en de organisatie van meer opleidingen (zie ook hogere inkomsten) Fiets-Fit: doorontwikkeling vervolgprogramma. NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad) 18

19 Begroting 2014 Omschrijving Begroting Begroting Resultaat Kosten organisatie Personeel Huisvesting Bureau & organisatie Bestuur, commissies Regio's Totaal Opbrengsten organisatie Doorberekende personeelskosten Contributies Subsidies Overige opbrengsten Totaal Kosten producten en diensten Personeel Verzekeringen Producten Magazines Marketing en PR Individuele leden (FSN) VO en ledenservice NK toerfietsen Opleidingen Totaal Opbrengsten producten en diensten Doorberekende personeelskosten Verzekeringen Producten Magazines Individuele leden (FSN) VO en ledenservice NK toerfietsen Opleidingen Totaal Projecten Fiets-Fit Totaal Voorzieningen 2012 Voorzieningen Totaal Resultaat NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad) 19

20 Kengetallen Begroot Begroot Realisatie Begroting Aangesloten organisaties Aantal verenigingen Aantal stichtingen Totaal Aantal ledenpashouders Hoofdleden Gezinsleden M-leden Hoofdleden 1-oktober Gezinsleden 1-oktober Totaal Aantal tochten Vrije toertocht Toertocht Avondmeerdaagse Dagmeerdaagse Euraudaxtocht/wereldrandonnerstocht Sterrit Recreatietochttocht Veldfietstocht Totaal Aantal verzekeringen Aanvulling F Aanvulling F Aanvulling F Aanvulling F Aanvulling F Aanvulling F Aanvulling F Aanvulling F Totaal Reisverzekeringen Kampeercarnetten Aantal personeelsleden In FTE's 11,474 10,895 11,855 Aantal 15,0 14,0 15,0 NTFU Jaarplan 2014 (Conceptversie t.b.v. Unieraad) 20

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

NTFU Wielersportmonitor, augustus 2012 Samenvatting

NTFU Wielersportmonitor, augustus 2012 Samenvatting NTFU Wielersportmonitor, augustus 2012 Samenvatting Achtergrond en doelstelling De NTFU gaat de komende jaren structureel meer aandacht besteden aan onderzoek en evaluatie. Deze keuze is gemaakt in het

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

NOTULEN UNIERAAD 22 NOVEMBER 2014

NOTULEN UNIERAAD 22 NOVEMBER 2014 NOTULEN UNIERAAD 22 NOVEMBER 2014 Locatie: Aanvang: Papendal 10.00 uur 1. INFORMEREN 1.a. Opening De vice-voorzitter opent de vergadering en vermeldt de afwezigheid van de voorzitteren twee bestuursleden.

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Marijke Fleuren Bestuurderscongres KNSB, 27 oktober 2012 De ideale route: inspiratie

Nadere informatie

DE NTFU OP KOP MEERJARENBELEIDSPLAN NTFU

DE NTFU OP KOP MEERJARENBELEIDSPLAN NTFU DE NTFU OP KOP MEERJARENBELEIDSPLAN NTFU 2012-2016 COLOFON Aan dit meerjarenbeleidplan werkten mee: Manon Crijns Zilla van Dijk Egbert van Gelder Marcel Le Guen Rikus Jager Ernest Nuyten Peter Mollee Johan

Nadere informatie

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden M.M.V. De Nederlandse Bridge Bond De Koninklijke Nederlandse Dam Bond De Nederlandse

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarplan 2015 NWWB. "WIJ" zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!!

Jaarplan 2015 NWWB. WIJ zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!! Jaarplan 2015 NWWB Voorwoord Na het signaleren op de extra algemene ledenvergadering van 9 september j.l., bied ik u, vanuit een min of meer" tegendraadse" houding, namens het interim bestuur van de NWWB

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Stichting Limburg Cycling

Stichting Limburg Cycling Kick-Off Stichting Limburg Cycling 8 december 2016 Stichting Limburg Cycling Voorzitter Miriam van Es Secretaris Mattie Kaelen Penningmeester Norbert Poels Bestuurslid Koene Rem Manager Milan van Wersch

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

NOTULEN UNIERAAD 6 JUNI 2015

NOTULEN UNIERAAD 6 JUNI 2015 NOTULEN UNIERAAD 6 JUNI 2015 Locatie: Aanvang: Papendal 10.30 uur 1. INFORMEREN 1.a. Opening De directeur van de NTFU heet iedereen van harte welkom. Er stonden twee vergadering uitgeschreven, omdat wij

Nadere informatie

Hardloopprogramma Run to The Start stimuleert bewegen en lidmaatschap bij de atletiekvereniging Tessa Magnée en Cindy Veenhof

Hardloopprogramma Run to The Start stimuleert bewegen en lidmaatschap bij de atletiekvereniging Tessa Magnée en Cindy Veenhof Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Tessa Magnée en Cindy Veenhof, Hardloopprogramma Run to The Start stimuleert bewegen en lidmaatschap bij de atletiekvereniging).

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

CHESS Het stappenplan

CHESS Het stappenplan CHESS Het stappenplan In 7 stappen naar betere jeugdsportplannen 1. Wat willen we verbeteren? De probleemanalyse 1.1 Welk probleem willen we aanpakken? 1.2. Voor wie is het een 1.3 Welke gevolgen heeft

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3 Jaarplan 2016 Inhoud Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 Ambitie 1: Structureel verbinden Ambitie 2: Kennisontwikkeling Ambitie 3: Passend aanbod HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

NTFU Mediakit 2015 75.000. mountainbikers per maand! Bereik meer dan. racefietsers en. Digitale mediamogelijkheden voor het bereiken van de NTFU leden

NTFU Mediakit 2015 75.000. mountainbikers per maand! Bereik meer dan. racefietsers en. Digitale mediamogelijkheden voor het bereiken van de NTFU leden NTFU Mediakit 2015 Bereik meer dan 75.000 racefietsers en mountainbikers per maand! Digitale mediamogelijkheden voor het bereiken van de NTFU leden Inhoud Inhoud Mediakit Spelregels - www.ntfu.nl - www.ntfu.nl/kalender

Nadere informatie

RECREATIEVE SKATEDAG 14 MAART 2015 WELKOM

RECREATIEVE SKATEDAG 14 MAART 2015 WELKOM RECREATIEVE SKATEDAG 14 MAART 2015 WELKOM Programma 9.30 uur Aanmelding en ontvangst met koffie/thee 10.00 uur Opening 10.15 uur Vooruitblik 12.00 uur Lunch 13.30 uur Workshops ronde 1 ronde 2 15.00 uur

Nadere informatie

November 2015. Steller: E. Noordhuis. Iedereen kan Sporten - Noord-Limburg >2016 1

November 2015. Steller: E. Noordhuis. Iedereen kan Sporten - Noord-Limburg >2016 1 Notitie Iedereen Kan Sporten 2016 November 2015 Steller: E. Noordhuis Iedereen kan Sporten - Noord-Limburg >2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 Evaluatie 2015

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Subsidiejaar 2012 Dit is een addendum op de in mei 2011 aangenomen Richtlijnen Sportagenda 2012 AV versie (24 januari 2012) Inleiding Inleiding Naar

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 Beleidsplan Triatlon 2010 2013 Triatlon commissie 1 Versiebeheer Status Versie Datum Door Reden Concept 01 1-11-2009 Ruben Concept Eindversie 02 9-11-2009 Ruben Commentaar

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

REGIOVERGADERING VOORJAAR 2012 KNVB ZAALVOETBAL

REGIOVERGADERING VOORJAAR 2012 KNVB ZAALVOETBAL REGIOVERGADERING VOORJAAR 2012 KNVB ZAALVOETBAL Grootste teamzaalsport van Nederland Snel, technisch, dynamisch, explosief Zelfstandige tak binnen de KNVB PAGINA 2 VAN 24 DOELSTELLINGEN: Top 10 FIFA 130.000

Nadere informatie

Rabo Versterkt. HV Bleiswijk

Rabo Versterkt. HV Bleiswijk Rabo Versterkt HV Bleiswijk Voorstel ondersteuningstraject 2017-2018 Inleiding Rabo Versterkt In samenwerking met sportkoepel NOC*NSF is Rabobank een pilot gestart om sportverenigingen in Nederland naast

Nadere informatie

Jaarplan De Brug provincie Groningen 2015

Jaarplan De Brug provincie Groningen 2015 Jaarplan De Brug provincie Groningen 2015 1. Aanleiding. In dit Jaarplan 2015 wordt wederom een overzicht van alle bestuurlijke activiteiten en speerpunten gegeven. De Brug provincie Groningen wil opbrengstgerichter

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Besluitenlijst Unieraad

Besluitenlijst Unieraad Besluitenlijst Unieraad Datum: 28 mei 2016 Aanvang: 10.00 uur Locatie: Hotel Papendal 1. INFORMEREN a. Opening De voorzitter opent de vergadering. Een hoofdbestuurder heeft zich afgemeld. b. Mededelingen

Nadere informatie

Jaarplan VTOI

Jaarplan VTOI Jaarplan VTOI 2016 1 Jaarplan 2016 Inleiding: de kracht van professioneel toezicht 2016 is het jaar waarin het beleidsplan 2013 2016 zijn laatste jaar ingaat en vooruit wordt gekeken naar de volgende stappen

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan worden de plannen van de Fietsgroep Stappenbelt Zwolle vastgesteld voor de komende vijf jaar. Het gaat dan om Wat willen wij, hoe en wanneer bereiken als vereniging.

Nadere informatie

Sport en bewegen in de opvang

Sport en bewegen in de opvang Sport en bewegen in de opvang Eindrapportage van drie jaar onderzoek Rianne Verwijs Niels Hermens Inhoud Voorwoord De opvang in beweging 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 2 Sport en Bewegen bij de instellingen

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Kader nota 2017 Dick Dijkstra Recreatieschap Drenthe Kadernota 2017

Kader nota 2017 Dick Dijkstra Recreatieschap Drenthe Kadernota 2017 Kader nota 2017 Dick Dijkstra Recreatieschap Drenthe Kadernota 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 1.1 aanleiding. 1 1.2 taak...1 1.3 ambitie.. 1 2 Kaders en ontwikkelingen...1 2.1 kaders 2017-2019. 1

Nadere informatie

Jaarplan De Brug provincie Groningen 2017

Jaarplan De Brug provincie Groningen 2017 Jaarplan De Brug provincie Groningen 2017 1. Aanleiding. In dit Jaarplan 2017 wordt wederom een overzicht van alle bestuurlijke activiteiten en speerpunten gegeven. De Brug provincie Groningen wil opbrengstgerichter

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

Geachte afgevaardigden,

Geachte afgevaardigden, Aan: Afgevaardigden Algemene Vergadering c.c.: Educatie Commissie Betreft: Stand van zaken Masterplan Educatie Van: Bestuur NBB Datum : 15 november 2012 Aantal pagina s: 5 Geachte afgevaardigden, Ongeveer

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Jaaractieplan sportparticipatie KNBB 2016

Jaaractieplan sportparticipatie KNBB 2016 Koninklijke Nederlandse Biljartbond 'samen biljarten geeft meer effect' Nieuwegein, november 2015 Jaaractieplan sportparticipatie KNBB 2016 Dit jaaractieplan is een beknopte omschrijving van projecten

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio 1 De sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio Aan de hand van de enquête, die eind 2015 is gehouden onder Fietsersbondleden van de afdeling Haagse regio,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Beleidskader Aangepast sporten

Beleidskader Aangepast sporten Beleidskader Aangepast sporten Inleiding Gemeente Oss vindt dat iedereen moet kunnen mee doen in de maatschappij. Dit geldt ook voor kinderen, volwassenen en ouderen met enige vorm van beperking die willen

Nadere informatie

Atletiek Atletiekunie

Atletiek Atletiekunie Atletiek 2024 Atletiekunie Inleiding Wat een jaar! De eerste Olympische medaille sinds Ellen van Langen en een fantastisch EK atletiek in Amsterdam laten zien dat onze topatleten meestrijden om de internationale

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum Onderwerp: Gemeentelijke bijdrage voor aanstellen professional bij de Hoogeveense Hockey Club Voorgesteld besluit: 1. Eenmalig 10.000,- bijdragen aan de Hoogeveense Hockeyclub (HHC) om in het kader van

Nadere informatie

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Innovatie in Eersel Eersel onderweg naar 2030 Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Programma Het begrip Innovatie Eerselse innovatiestrategie Strategie in

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Jaarplan 2010 Beleef de wielersport!

Jaarplan 2010 Beleef de wielersport! Jaarplan 2010 Beleef de wielersport! Gemaakt op: 5 oktober 2009 Versie: 4 Laatste wijzigingsdatum: 16 december 2009 Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 1 Colofon Jaarplan 2010 Nederlandse Toer Fiets Unie

Nadere informatie

Functieprofiel directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra

Functieprofiel directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra Functieprofiel directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is een landelijke koepel van zelfstandige

Nadere informatie

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects!

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects! Inleiding Sinds 1989 is beachvolleybal onderdeel van het Nederlandse sportlandschap. Waar de sport begon met pionieren door een kleine groep mensen, is beachvolleybal nu zowel in de top als breedte niet

Nadere informatie

3. analyse huidige situatie Een analyse van de huidige situatie geeft het volgende beeld.

3. analyse huidige situatie Een analyse van de huidige situatie geeft het volgende beeld. Beleidsplan 2014-2018 0. Samenvatting 1. achtergrond en waarom van een beleidsplan 2014-2018 In 1978 zijn in Engeland de eerste World Transplant Games gehouden, waar Nederland ook bij aanwezig was. In

Nadere informatie

Strategieplan Uitkomst werksessies nov dec 2016

Strategieplan Uitkomst werksessies nov dec 2016 Strategieplan 2017 Uitkomst werksessies nov dec 2016 1 Missie Utrecht in dialoog Utrechters van 8 tot 80, die elkaar anders niet zouden spreken, met elkaar in gesprek brengen over thema s die maatschappelijk

Nadere informatie

Jaarplan Keuzes hebben consequenties.

Jaarplan Keuzes hebben consequenties. Keuzes hebben consequenties Voorwoord KEUZES HEBBEN CONSEQUENTIES Vanuit het meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. vloeien de jaarplannen voort. Voor u ligt het jaarplan 2017. Er zijn keuzes gemaakt waar de Judo

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B Regionale Aanpak Aangepast Sporten Extra modules B 15.0015/KZ/LH Colofon Stichting Sportservice Zuid-Holland Arckelweg 30 2685 SN Poeldijk T 0174 24 49 40 F 0174 28 11 47 info@sportzh.nl www.sportzh.nl

Nadere informatie

Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010

Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010 Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010 Missie IJCT IJCT wil een breedtesportvereniging zijn voor sport en bewegen en in het bijzonder een schaats hardrijvereniging met een trainingsaanbod dat

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Velthuis, A.W. (Antje) Kenmerk 4655433/20170720 Vergadering Vergaderdatum Geheim Beleidsveld Nee Sport Nota van uitgangspunten sport en

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Investeer in wat werkt Effectief Actief Effectief Actief: samenwerking Erkenning in de praktijk Effectief

Nadere informatie

KPI 2 KPI 1. KPI 3 Tevredenheid Vereniging. Ledenuitstroom. Ledenaanwas 2016: -20,5% 2017: -19,0% 2018: -17,5% 2019: -17,0% 2020: -16,5%

KPI 2 KPI 1. KPI 3 Tevredenheid Vereniging. Ledenuitstroom. Ledenaanwas 2016: -20,5% 2017: -19,0% 2018: -17,5% 2019: -17,0% 2020: -16,5% Hoofddoelen BNL 2016+ Doel 1: Verhogen van de tevredenheid van de aangesloten lid verenigingen; Doel 2: Verminderen van uitstroom van leden; Doel 3: Nieuwe leden aantrekken; 1 KPI 1 KPI 2 KPI 3 Tevredenheid

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht Beter onderwijs en meer werkplezier 2 Het Nederlandse onderwijs is goed. Tegelijkertijd leven bij leraren en docenten,

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN TLN Manager Corporate Communicatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

Welkom op de 1 e Algemene Ledenvergadering van:

Welkom op de 1 e Algemene Ledenvergadering van: Welkom op de 1 e Algemene Ledenvergadering van: AGENDA Opening Doel oprichten OWsome bikers, wielervereniging IJsselland Benoemen bestuursleden Huishoudelijk reglement Verslag penningmeester Sponsorplan

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014. Werkgroep Gezondheidsvaardigheden. GGD Twente 2014 04-02-2014

Plan van aanpak 2014. Werkgroep Gezondheidsvaardigheden. GGD Twente 2014 04-02-2014 Plan van aanpak 2014 Werkgroep Gezondheidsvaardigheden GGD Twente 2014 04-02-2014 Namens de werkgroep Gezondheidsvaardigheden: Christa Molenveld Ilona Reilink Judith Keizers Karlien Zomer Marlie Cerneus

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie