Jaarverslag Boekjaar t/m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag Boekjaar t/m

2 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus EK Haarlem t +31 (0) f +31 (0) Giften: Rekening 6261 Tekst: Habitat for Humanity Nederland Eindredactie: Custom Copy + Communicatie, René Moscou Vormgeving: Studio57, Jeroen van der Star

3 Inhoudsopgave Het jaar in beeld Habitat uitgelicht Woord vooraf 1. Ons werk in het buitenland 2. Ons werk in Nederland 3. Over Habitat 4. Toekomstvisie 5. Verantwoording en goed bestuur 6. Samenvatting jaarrekening

4 Het jaar in beeld juli 2011 augustus 2011 september 2011 oktober 2011 november 2011 december 2011 Professionalisering interne data. In juli is een nieuw CRM-systeem geïmplementeerd. Pagina 31 Start van een speciaal project voor wezen en kwetsbare kinderen in het Berea-district in Lesotho. Pagina 14 Projectbezoek van Stichting op Eigen Wieken aan een project in Kirgizië. Hun steun levert in 3 jaar tijd 527 gezinnen een beter bestaan op. Pagina 12 Maandag 3 oktober 2011 was het Wereld Habitat Dag. In Maai Mahui, Kenia, is het ste Habitat huis opgeleverd. Pagina 29 De samenwerking met Whirlpool EMEA die aan het begin van het boekjaar groots is gestart, is helaas tot een vroegtijdig einde gekomen. Pagina 23 Dankzij de stemmen van onze achterban heeft Habitat de door Red Kiwi ter beschikking gestelde website met een waarde van gewonnen. Pagina 23 4 Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar 2012

5 januari 2012 februari 2012 maart 2012 april 2012 mei 2012 juni 2012 De verscherpte aandacht voor productdonatie en -sponsoring heeft dit jaar meteen goede resultaten opgeleverd. Pagina 23 In februari 2012 trokken de eerste 155 nieuwe bewoners van Santo in Haïti in hun nieuwe Habitat huis. Pagina 16 Habitat heeft dit jaar voor het eerst de Habitat Business Assembly, een evenement voor topbestuurders uit het bedrijfsleven, georganiseerd om ook hen en hun organisaties bij Habitat te betrekken. Pagina 23 Start van een jubileum: de 10-jarige samenwerking met vermogensbank Schretlen & Co werd ingeluid met een bouwreis naar India. Pagina 21 Ambassadeur van Habitat Nederland Wim Dik heeft een aantal projecten van Habitat in Roemenië bezocht. Pagina 25 In 2012 hebben wij de nieuw te volgen strategie tot 2015 bepaald, met het doel nog meer mensen een thuis te bieden. Pagina 33 Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar

6 Habitat uitgelicht Wie is Habitat for Humanity? Habitat is een non-profitorganisatie die bouwt aan een wereld waarin iedereen een veilig (t)huis heeft. Een solide dak boven het hoofd, stevige muren en schoon drinkwater dat is de basis. Daarom bouwt Habitat huizen, samen met de nieuwe huiseigenaren. Wat is Habitats missie? Mensen een betere toekomst bieden met een degelijk en veilig huis als basis. Bijna twee miljard mensen hebben geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd. Habitat wil deze mensen een steun in de rug geven om zelfstandig een beter bestaan op te bouwen. Habitat gelooft dat een veilig en degelijk onderkomen hiervoor hét middel is. Daarom bouwt en renoveert Habitat eenvoudige en betaalbare huizen. Habitat verstrekt hiervoor een lening zonder winstoogmerk die de eigenaren via een periodieke aflossing terugbetalen. Hiervan worden weer nieuwe huizen gebouwd en verbeterd. Zo kan Habitat steeds meer mensen ondersteunen. Habitat for Humanity Nederland wil mensen en organisaties in Nederland actief bij haar werk betrekken. Wij willen mensen inspireren en mobiliseren om mee te bouwen aan een betere toekomst. Terugblik over 2012 Wij blikken terug op een jaar waarin veel is gebeurd, zowel in onze huisvestingsprojecten als hier in Nederland. Zo hebben wij het afgelopen jaar weer mooie projecten kunnen ondersteunen en daarmee vele gezinnen die daarvoor in armoede leefden geholpen met het opbouwen van een beter bestaan. Ook hier in Nederland kunnen wij terugkijken op een aantal mooie successen. Maar de aanhoudende economische recessie heeft ook op Habitat Nederland zijn weerslag gehad en heeft een tegenvallend financieel resultaat opgeleverd. Wat ging goed? In februari 2012 trokken de eerste 155 nieuwe bewoners van Santo in Haïti in hun nieuwe Habitat huis. Dit project dat zich richt op de wederopbouw van Haïti wordt gefinancierd met de bijdrage die wij van de Samenwerkende Hulp Organisaties ontvingen van de giro 555 actie. Habitat heeft dit jaar voor het eerst de Habitat Business Assembly, een evenement voor topbestuurders uit het bedrijfsleven, georganiseerd om ook hen en hun organisaties bij Habitat te betrekken. De steun van Stichting op Eigen Wieken aan een project in Kirgizië levert in 3 jaar tijd 527 gezinnen een beter bestaan op. De verscherpte aandacht voor productdonatie en -sponsoring leverde onder andere een zestal mobiele telefoons van ICT-detachering- en adviesbureau Legian, kleding en bouwschoenen voor bouwreizigers van Randstad Bouw en Van den IJssel en een door Red Kiwi ter beschikking gestelde website ter waarde van op. Ons actieve persbeleid heeft dit jaar een recordaantal gratis publicaties van en over bouwreizigers opgeleverd: 145 publicaties en 86 online publicaties. Dit leverde een bereik op van personen en een advertentiewaarde van Wat ging minder goed? De inkomsten uit bouwreizen vielen tegen dit jaar. Er zijn 16 teams op bouwreis geweest, 11 particuliere teams en 5 bedrijfsteams. Er zijn ook 16 bouwreizen afgezegd of doorgeschoven naar een later tijdstip. De samenwerking met Whirlpool EMEA die in boekjaar 2011 groots is gestart, is na de grote wereldwijde ontslagronde bij Whirlpool in het najaar van 2011 tot een vroegtijdig einde gekomen. Het boekjaar is door tegenvallende resultaten als gevolg van de aanhoudende recessie afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van Financieel overzicht 1. Totale inkomsten Besteed aan doelstelling Doelbestedingspercentage 88,7% 4. Fondsenwervingspercentage 24,7% 5. Kosten beheer en administratie (in procenten) 8,2% Vooruitblik 2013 Vertrouwend op eigen kracht, en vanuit die kracht de toekomst tegemoet tredend, heeft Habitat for Humanity Nederland een nieuwe 3-jarenstrategie ontwikkeld. Hiermee wil Habitat haar impact vergroten zowel in Nederland als elders in de wereld met als doel nog meer mensen een thuis te bieden! Om onze impact te kunnen vergroten, moet onze organisatie (financieel) gezond en zelfstandig blijven en inspirerend zijn voor de mensen die bij en met ons werken. In het eerste en aankomende boekjaar zullen wij ons vooral, maar niet uitsluitend richten, op: bouwreizen de inzet van Bouw Mee voor bouwreizen en evenementen ledenwerving voor de Habitat Business Club evenementen waaraan wij met fondsenwervende deelnemers kunnen meedoen sponsoring in natura Een ambitieuze koers waarmee wij nog meer mensen een veilig thuis en een betere toekomst willen bieden. 6 Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar 2012

7 Een huis met ramen De familie Mwansa woont in een Habitat huis in het Changa compound, Lusaka, Zambia. Weduwe Sharon Mwansa (41) heeft acht kinderen en één kleinkind. Zij deelt het huis met haar zus Rebecca (33) en haar neefje. Sharon is erg gelukkig met haar nieuwe huis. Ons oude huis had maar één kamer. Hier heb ik mijn eigen slaapkamer. Dit is dan ook mijn favoriete plek van het huis, een plek waar ik me even terug kan trekken om privacy te hebben. Ook haar dochter Jacquelin (16) vind het nieuwe huis een grote vooruitgang. Ik zit graag in de grote stoel bij het raam. Naar buiten kijken vind ik heerlijk! Dit huis heeft namelijk ramen, ons vorige huis had dat niet. Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar

8 Voorwoord van de directeur Een betere toekomst begint met een (t)huis Ik kijk in de stralende ogen van een 10-jarig meisje dat samen met haar moeder en zusje de trotse bewoners zijn van een nieuw appartement in Comanesti. Samen met Wim Dik, ambassadeur van Habitat Nederland, bezoek ik een aantal van onze projecten in Roemenië. En ook nu weer word ik geraakt door de wilskracht van de mensen die wij ontmoeten, hun gedrevenheid om zelf het heft in handen te nemen en hun toekomst te verbeteren. En ik zie dat het Wim Dik ook raakt. Mijn bezoek in Roemenië was één van de hoogtepunten in een moeizaam jaar. De aanhoudende economische recessie zo moet ook ik uiteindelijk erkennen heeft zijn weerslag op onze organisatie. En ik weet dat wij helaas niet de enigen zijn die lastige tijden meemaken. Je hoeft maar een krant open te slaan of je leest over de effecten van de crisis. Effecten die juist de allerarmsten het hardst raken. Ondanks het tegenvallende financiële resultaat kijken wij ook terug op een jaar met successen. Een jaar waarin de start van een jubileum werd ingeluid: de 10-jarige samenwerking met vermogensbank Schretlen & Co. Een jaar ook waarin wij de top van het bedrijfsleven bij elkaar brachten dankzij de inzet van ons Comité van Aanbeveling. En ook was 2012 het jaar waarin wij samen met het bestuur de nieuwe 3-jaren strategie hebben vormgegeven. Als wij hier in Nederland zuchten en steunen over hoe moeilijk het is, dan denk ik terug aan die moeder die ik ontmoette in Comanesti in Roemenië. Net als de moeders hier wil ook zij het beste voor haar kinderen. Een veilig en degelijk huis. Een betere toekomst voor haar en haar dochters. En als wij maar half de wilskracht hebben van deze Roemeense moeder, dan zetten wij ons ook het volgende jaar en de jaren die komen vol overtuiging in voor dat waar wij in geloven: het begint met een (t)huis! Jennifer Lemke Directeur Habitat for Humanity Nederland 8 Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar 2012

9 Voorwoord van de voorzitter Ons werk gaat over echte mensen Dit jaarverslag kent twee accenten. In de eerste plaats is het gevuld met cijfers en informatie over onze Nederlandse organisatie en vertelt het over het uitdagende jaar dat wij achter de rug hebben, met tegenslagen en successen. Een hoogtepunt waar ik zelf een nauwe betrokkenheid bij had betrof de eerste Habitat Business Assembly. Een bijzondere bijeenkomst met als gastheer de voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO, de heer Gerrit Zalm, waarbij tevens andere bestuurders uit het bedrijfsleven aanwezig waren. De gedachte hierachter was om het bedrijfsleven meer te betrekken bij de doelstellingen en activiteiten van Habitat. Ik ben de heren Gerrit Zalm, Alexander Rinnooy Kan, Kees Storm en Wim Dik zeer erkentelijk dat zij zich als Comité van Aanbeveling aan dit evenement wilden verbinden. Dankzij hun inzet en die van de sprekers naast Gerrit Zalm waren dit Jonathan Reckford, CEO Habitat for Humanity International, en Gerbert Mos, directievoorzitter van Schretlen & Co heeft deze inspirerende bijeenkomst Habitat Nederland waardevolle nieuwe contacten opgeleverd voor de toekomst. Het andere accent van dit jaarverslag; de mensen voor wie wij ons inzetten. De families die dit jaar een nieuwe start kregen, die met een huis een betere toekomst tegemoet gaan. Zij vertellen het échte verhaal van Habitat for Humanity. Zoals Olga en haar kinderen Margarita en Anton in hun gerenoveerde flat in Kirgizië. En Binda en haar gezin in Nepal die alle namen van de Nederlandse bouwreizigers nog uit haar hoofd kent. In 2012 hebben wij de nieuw te volgen strategie tot 2015 bepaald. Een ambitieuze koers waarmee wij onze impact nog meer willen vergroten, met het doel nog meer mensen een thuis te bieden. Als bestuur spraken wij over de miljoenen families over de wereld die in armoede leven. Over de grote uitdaging die voor ons ligt. Natuurlijk is groot denken belangrijk om zo veel mogelijk te bereiken. Maar laten wij vooral ook niet vergeten dat het werk van Habitat gaat over échte mensen. Mensen die elke dag vechten voor hun bestaan. Mensen als Olga en Binda die met een steuntje in de rug zelfstandig een toekomst kunnen opbouwen voor zichzelf en hun gezin. Daar doen wij het voor! Namens alle nieuwe huiseigenaren dank ik u voor uw steun en loyaliteit. Juist in deze roerige tijden! Rob van der Heijden Voorzitter Habitat for Humanity Nederland Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar

10 1. Ons werk in het buitenland 1.1 Het wereldwijde huisvestingsprobleem De wereld kampt met een huisvestingscrisis. 1,6 miljard mensen wonen in krotten, sloppen of op straat. En de oprukkende verstedelijking maakt het probleem met de dag groter. Elke week komen er een miljoen mensen bij in de stedelijke gebieden. Velen van hen trekken uit bittere noodzaak naar de stad. Zonder geld en zonder werk komen zij terecht in een van de vele sloppenwijken, en als wij niets doen wonen er over dertig jaar twee miljard mensen in overbevolkte sloppenwijken. Ontsnappen is nauwelijks mogelijk Mensen die in lekkende, tochtige krotten leven in overbevolkte sloppenwijken lopen grote gezondheidsrisico s. Vooral kinderen. Miljoenen kinderen krijgen malaria, longontsteking of diarree als gevolg van Geen wens, maar een recht Een degelijk huis is geen wens, het is een mensenrecht, zo wijst oud-president en huidig Habitat ambassadeur Jimmy Carter op de universele verklaring van de rechten van de mens (VN, 1948). De zekerheid van een solide dak boven je hoofd, stevige muren en schoon drinkwater daar heeft iedereen recht op. Nicolas Antoine (5 jaar) begroet Jimmy en Rosalynn Carter verlegen. Zij hebben vorig jaar geholpen bij het bouwen van het huis van de familie Antoine. Zijn moeder, Marie Veronila Antoine, en Claude Jeudy, directeur Habitat for Humanity Haïti, staan ernaast. 10 Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar 2012

11 slechte huisvesting, smerig drinkwater en onhygiënisch sanitair. En als ze de ziektes al overleven, dan missen ze door de erbarmelijke leefomstandigheden meestal goed onderwijs en wacht hen een armoedig bestaan. Net als hun ouders. Wie in deze slechte omstandigheden woont, kan nauwelijks ontsnappen aan de armoede die in vele gevallen van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dat moet anders De kans op werk is klein. Sloppenwijkbewoners hebben veel minder kans op een baan. Thuiswerk is vaak niet mogelijk in een onhygiënisch en lekkend krot zonder licht. En wie geen huis heeft, heeft geen toegang tot kapitaal om als zelfstandige een eigen bron van inkomsten te creëren. Mensen die in krotten wonen, leven in angst. Angst voor een slechte gezondheid en de veiligheid van hun kinderen. Angst voor regen, natuurrampen, diefstal en angst om uit hun (vaak illegale) onderkomen te worden gezet. Zij missen de rust en veiligheid van een gezonde, veilige leefruimte om zich verder te kunnen ontwikkelen en ook aan hun toekomst kunnen werken. Alle 192 leden van de VN hebben zich verbonden aan de millenniumdoelstellingen die in 2015 moeten zijn behaald: minder armoede, minder kindersterfte en betere bestrijding van epidemieën zoals aids (United Nations Millennium Declaration, 2000). Habitat gelooft dat goede huisvesting een essentieel middel is om deze doelen te bereiken. 1.2 Onze aanpak Habitat is ervan overtuigd dat een veilig (t)huis hét middel is voor mensen om een eigen toekomst op te bouwen. Het begint met een solide dak boven je hoofd, stevige muren en schoon drinkwater. Dat is de basis. Daarom bouwt Habitat samen met lokale vakmensen en de toekomstige huiseigenaren eenvoudige, betaalbare huizen. Zo werkt Habitat: De bouw van een Habitat huis gebeurt op eigen initiatief. Een gezin dient zelf een verzoek in voor de bouw van een huis. Deze aanvraag wordt beoordeeld door de lokale Habitat organisatie. Habitat verstrekt een lening zonder winstoogmerk. Deze hypotheek betaalt de nieuwe huiseigenaar via een periodieke aflossing terug. Dit geld komt in een fonds waaruit weer nieuwe huizen worden gebouwd ( revolving funds ). Zo kan Habitat steeds meer families die steun in de rug geven om zelfstandig hun leefomgeving én hun leven te verbeteren. Habitat biedt concrete hulp bij de bouw van een huis. Naast nieuwbouw zijn er ook renovatie- en reparatieprojecten. Habitat bouwt altijd samen met lokale vakmensen en vaak ook met lokale duurzame materialen. Om de kosten te drukken maakt Habitat zo veel mogelijk gebruik van de inzet van vrijwilligers. De nieuwe huiseigenaren bouwen mee aan hun eigen Habitat huis én dat van anderen ( sweat equity ). Juist dit werkt kostenverlagend en versterkt het gemeenschapsgevoel. En het draagt bij aan de trots en het zelfrespect van de huiseigenaren. Habitat ondersteunt de nieuwe huiseigenaren bij het opbouwen van een eigen bestaan door trainingen in specifieke vaardigheden. En Habitat begeleidt mensen naar zelfstandig ondernemerschap. Het Habitat huis biedt de huiseigenaren toegang tot kapitaal, omdat het kan dienen als onderpand voor een lening of microkrediet. Habitat bevordert ook gelijke rechten voor vrouwen. In veel landen waar Habitat actief is hebben vrouwen geen wettelijke rechten op grond of kennen hun rechten niet, en hebben daardoor minder kans op veilig wonen, het aanvragen van krediet en het genereren van inkomen. Hierdoor kunnen zij zichzelf en hun kinderen onvoldoende beschermen. Habitat maakt vrouwen bewust van hun rechten en leert hen hiervoor op te komen. Op eigen kracht Een eigen huis is voor elke familie de basis voor een gezond en veilig bestaan. Kinderen kunnen er veilig opgroeien, ouders krijgen meer kans om in hun eigen inkomen te voorzien. Want dat is het doel. Habitat werkt aanvullend door het eigen initiatief te steunen. Habitat creëert geen afhankelijkheid, maar draagt er aan bij dat nieuwe huiseigenaren op eigen kracht bouwen aan hun toekomst. We betalen graag voor ons eigen huis Ik weet dat we geld apart moeten houden om onze lening terug te betalen, maar dat doen we graag, zegt Grace uit Malawi. Want we betalen nu voor ons eigen huis! Een huis met een keuken en een toilet. Met ons kleine salaris was dat zonder Habitat nooit gelukt. We zijn erg gelukkig met deze kans. Bij de bestrijding van armoede komt uiteraard meer kijken dan alleen een huis bouwen. Het huis staat altijd centraal in de aanpak, maar Habitat werkt ook samen met lokale partners aan zaken zoals waterlevering en sanitaire voorzieningen, inkomensgenererende activiteiten en trainingen op het gebied van bouw, techniek, huishoudboekje, gezondheid en hygiëne. Hierdoor is er bij Habitat een breed scala aan projecten ontstaan dat zich vanuit de basis het huis richt op een aantal pijlers. Zo zijn er projecten die specifiek zijn opgezet voor kwetsbare doelgroepen, waaronder weeskinderen en vrouwen. Ook noodhulp en wederopbouw na natuurrampen zijn belangrijke pijlers van Habitat wereldwijd. Habitat richt zich bovendien steeds meer op innovatief en duurzaam bouwen. Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar

12 1.3 De projecten Verdeling projectbestedingen boekjaar 2012 Japan Noodhulp Kenia Filippijnen Overige landen India Kirgizië Lesotho Nepal Indonesië Haïti Noodhulp Projecten uitgelicht Hierna volgt een selectie van projecten die Habitat Nederland het afgelopen boekjaar financieel heeft ondersteund. Kirgizië Kirgizië behoort tot één van de armste landen in Centraal Azië. De helft van de bevolking woont in slecht onderhouden appartementenblokken. De flats zijn na de onafhankelijkheid in 1991 geprivatiseerd, maar de bewoners hebben geen geld om hun appartement en de centrale ruimtes te onderhouden. Na de val van de Sovjet-Unie (1991) kregen de nieuwe onafhankelijke staten zoals Kirgizië het financieel zwaar. Het vangnet van economische en sociale voorzieningen vanuit de unie kwam te vervallen. De nieuwe regering had de structuur noch de middelen om dit voort te zetten. Degelijke en betaalbare huisvesting werd voor veel families een probleem. In Kirgizië wonen circa 1,3 miljoen mensen in condominiums, appartementencomplexen uit de tijd van de Sovjet-Unie, die in zeer slechte staat verkeren. Na de privatisering is het onderhoud door de staat gestopt en de bewoners zelf hebben er geen geld voor. Nu ruim twintig jaar na de ineenstorting van de Sovjet-Unie begint het gebrek aan onderhoud ernstige gevolgen te hebben. Een waterig probleem In één gebouw wonen over het algemeen tussen 30 tot 100 families. De grootte van de kamers ligt tussen de 16 m² en 18 m² waarin dikwijls meerdere generaties wonen. Regelmatig delen ongeveer zes families, gemiddeld 24 mensen, één badkamer. Niet zelden lekt de riolering of is volledig doorgerot. De daken lekken en waterafvoersystemen zijn kapot, wat leidt tot beschadiging van de vloeren, balken en muren. De lekkages tasten muren en plafonds aan, en zorgen geregeld voor kortsluiting. Dat is niet alleen gevaarlijk, maar het gebrek aan elektriciteit zorgt er ook voor dat kinderen niet in de juiste omgeving leven om bijvoorbeeld hun huiswerk te maken. Vocht en schimmel vormen een bedreiging voor de gezondheid van de bewoners, maar ook voor de veiligheid van de constructie. Het komt geregeld voor dat lekkages er in de winter voor zorgen dat slechts 16 m² tot 32 m² van het appartement bewoonbaar is. Een echt dak boven het hoofd De bewoners hebben verenigingen van huiseigenaren opgericht en het dagelijks bestuur van deze stichtingen is het aanspreekpunt voor Habitat Kirgizië. Aangezien de overheid niet in staat is financiële steun te verlenen, hebben de verenigingen de hulp van Habitat ingeroepen. In 2006 zette Habitat Kirgizië een programma op, speciaal voor het verstrekken van leningen voor huisrenovaties van complete appartementengebouwen om zo honderden mensen tegelijk te kunnen helpen. De werkzaamheden zijn op verzoek van de huiseigenaren in eerste instantie gericht op de reparatie van de daken, omdat het geen zin heeft om bijvoorbeeld met de reparatie van elektra te beginnen als het dak nog lekt. De looptijd van de leningen is gemiddeld vijf tot acht jaar. Groepsleningen Habitat for Humanity Kirgizië (HFHK) biedt de bewoners van condominiums de kans om de gezamenlijke ruimtes en faciliteiten als dak of Habitat activeert de bewoners zelf De Stichting Op Eigen Wieken is voortgekomen uit een kleine woningstichting en ondersteunt huisvestingsprojecten over de hele wereld. Habitat mag al een aantal jaren rekenen op de hulp van de stichting. De stichting helpt Habitat onder andere bij renovatieprojecten van appartementencomplexen in Kirgizië. Dit project ondersteunt de lokale bewonersverenigingen bij het uitvoeren van reparaties en renovaties van bijvoorbeeld daken, gemeenschappelijke ruimtes, ramen en rioleringen. Tijdens een bezoek aan het project in Kirgizië zeiden zij: Wij steunen Habitat omdat wij het belangrijk vinden dat door Habitats werkwijze bewoners zelf actief deelnemen aan het proces om hun eigen woonomgeving te verbeteren. Door het aflossen van leningen ontstaat een vliegwieleffect zodat anderen weer geholpen kunnen worden om hun woningen te verbeteren. 12 Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar 2012

13 verwarmingssysteem te verbeteren met behulp van een groepslening. Voorwaarde voor een lening is dat de bewoners zich organiseren in een vereniging van eigenaren. Elke bewoner betaalt periodiek een klein gedeelte van de lening terug. Het bedrag is afhankelijk van de grootte van zijn of haar appartement. De afbetaling gebeurt maandelijks en de looptijd van de leningen is gemiddeld 6 jaar. Wanneer de renovaties voor de gezamenlijke ruimtes en faciliteiten zijn afgerond, kunnen bewoners in aanmerking komen voor een eigen lening om hun eigen appartement op te knappen. Renovatieplan De vereniging stelt samen met HFHK een renovatieplan op en zoekt naar de juiste aannemer voor de renovatie. Stap voor stap en in volgorde van noodzaak worden de renovaties uitgevoerd aan: 1. Dak, 2. Verwarmingssysteem, 3. (Warm)watertoevoer en sanitair, 4. Trappenhuis, gang, ramen, elektriciteit, 5. Liften, afvalverzamelpunten. Door de kosten met elkaar te delen en stap voor stap te renoveren wordt het voor de bewoners mogelijk om te investeren in hun woonomgeving en hun eigen leefomstandigheden te verbeteren. Op Eigen Wieken Habitat Nederland steunt met hulp van onder andere Stichting Op Eigen Wieken het vierjarige project improving living conditions of condominium inhabitants in Kirgizië. Deze stichting is voortgekomen uit een kleine woningstichting in Nederland. In het eerste jaar van dit project zijn met de steun vanuit Habitat Nederland de daken van twee appartementenblokken in Tokmok in de Chui-regio gerepareerd, waarmee 140 families een verbeterd en veiliger onderkomen kregen. In het tweede jaar zijn renovaties uitgevoerd van zes flatgebouwen op drie locaties: Bishkek en Tokmok in de Chui-regio, en Karakol in de Ysykkul-regio. Hiermee zijn 262 families geholpen. In dit boekjaar is een start gemaakt met de renovatie van het dak van een condominium in Karakol waarmee 40 families veiliger kunnen wonen. Ook zullen families in het dorpje Chirak worden aangesloten op de gemeentelijke watervoorziening, zodat 85 gezinnen kunnen beschikken over schoon drinkwater in hun eigen huis. Naar verwachting zal dit project eind 2012 zijn afgerond, waarmee er in drie jaar tijd 527 gezinnen in Kirgizië zijn geholpen. Dan zullen ook de doelstellingen voor het laatste jaar van dit project worden vastgesteld. Het regent niet meer ín huis Olga Gratushkina (32) woont in Tokmok, Kirgizië, met haar dochter Margarita (12) en zoon Anton (7). Haar echtgenoot woont en werkt tijdelijk in Rusland. De eerste jaren in dit huis waren de leefomstandigheden redelijk, totdat regenwater met bakken door het dak heen lekte door gebrek aan onderhoud. Ik checkte voortdurend de weersvoorspellingen of er regen op komst was, zegt Olga. In 2011 hielp Habitat met het repareren van het dak. Nu is iedereen blij en is mijn nachtmerrie voorbij. Het regent niet meer in huis. Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar

14 Lesotho Lesotho is een onafhankelijk koninkrijk in Zuid-Afrika. 56,6% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Hoewel Lesotho een groen land is, hebben veel mensen niet genoeg te eten. Bovendien is Lesotho hard getroffen door hiv/aids; ongeveer een kwart van de bevolking van Lesotho heeft hiv/aids. Vernietigende invloed De aidsepidemie in Lesotho heeft een vernietigende invloed op het land. De impact op individuen, families en de natie als geheel is groot als volwassenen te ziek worden om te werken, en (wees)kinderen de huishoudens draaiende moeten houden. Een van de schrijnendste gevolgen van aids zijn de aidswezen, de kinderen die achterblijven zonder geld of een fatsoenlijk onderkomen. De onderkomens waar de kinderen terechtkomen, zijn meestal slecht onderhouden, hebben lekkende daken en geen sanitaire voorzieningen. Omdat de zorg voor het gezin vaak neer komt op de schouders van kinderen of pleegouders is er geen geld om het huis op te knappen. Hulp aan een extra kwetsbare groep Voor de werkwijze van Habitat heeft dat verstrekkende gevolgen. Wat doe je als organisatie die de huizen niet weggeeft, als er geen ouders meer zijn om mee te bouwen of om de lening terug te betalen? Speciaal voor deze extra kwetsbare groep kinderen heeft Habitat for Humanity een programma ontwikkeld waarbij de afbetalingsregeling drastisch is aanpast, partnerorganisaties borg staan of huizen worden geschonken. Ook het meehelpen tijdens de bouw is aangepast. Nieuwe bewoners dragen bij door iemand anders, bijvoorbeeld een familielid, mee te laten bouwen. Een heel andere aanpak Habitat geeft eigenlijk geen huizen weg, maar biedt mensen de kans zelf hun toekomst te verbeteren. Mensen die eerst in een krot leefden komen in aanmerking voor een eigen huis. Hiervoor krijgen ze een lening waarvan ze periodiek iets aflossen. Ze bouwen zelf mee aan hun eigen huis en aan dat van anderen. Maar in Afrika, waar een hele generatie volwassenen is weggevaagd door aids en miljoenen aidswezen leven, is een heel andere aanpak nodig. Daarom heeft Habitat hier speciale projecten voor minderjarige kinderen en pleegouders in het leven geroepen. De pleegouders die in aanmerking komen voor nieuwe huisvesting zijn meestal grootouders, tantes of buren die de zorg voor de weeskinderen op zich hebben genomen. Samenwerking Deze projecten zijn in het leven geroepen om de kinderen weer een toekomst te bieden. Daarom zorgt het programma er ook voor dat de kinderen naar school kunnen. Habitat realiseert dit in samenwerking met lokale organisaties en overheden. De focus in Lesotho ligt op samenwerking met andere hulporganisaties om de woon- en leefomstandigheden van aidswezen en andere kwetsbare kinderen te verbeteren. Prioriteiten Een toonaangevende rol spelen in een campagne die is gericht op het verkrijgen van gelijke rechten en goede opleidingen. De bescherming van het huizenbezit en de rechten van vrouwen en kinderen. De samenwerking met verschillende andere organisaties om wezen en andere kwetsbare kinderen uitgebreide hulp te bieden. In dit boekjaar is de start gemaakt met een project in het Berea-district in Lesotho. Dit project wordt vanuit Habitat Nederland ondersteund dankzij de bijdragen van een viertal stichtingen, waaronder de ASN Foundation en de Diaconie Westerkerk Amsterdam. In dit project zullen 9 huizen worden gebouwd die ruimte en veiligheid zullen bieden aan 45 weeskinderen en hun families die momenteel geen goede huisvesting hebben. De huizen zullen worden voorzien van toiletten. De families ontvangen een oriëntatiecursus gericht op de bouw van het huis en zullen training krijgen op het gebied van erfenis- en eigendomsrechten zodat ze hun familie en eigendommen (hun huis) beter kunnen beschermen. De afronding van het project staat gepland voor begin 2013, medio volgend boekjaar. 14 Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar 2012

15 Met drie slaapkamers plaats genoeg Mantsane Tsatsi woont in de Mohalalitoe-gemeenschap van Maseru-Oosten in Lesotho. Hier is ze beter bekend als Nkhono (Oma in de lokale taal). Ze verzorgt zeven kinderen die nergens anders heen konden. Ze hebben een of beide ouders verloren aan aids of zijn in de steek gelaten. De jongens Tsoanelo (14), Tsepo (11), Moshoeshoe (10), Lehlohonolo (10) en de meisjes Tlotliso (11), Kananelo (3) en Nthebiseng (2) wonen in een woning met drie slaapkamers die samen met Habitat gebouwd is. Het huis staat op de grond van een kerk. De eenjarige Rethabile woont vooralsnog bij de pastoor en zijn vrouw. Als Rethabile twee jaar is komt ze ook bij Tsatsi wonen. Met drie slaapkamers is er plaats genoeg voor de kinderen, de meisjes en jongens hebben aparte slaapkamers waar ze goed kunnen slapen en hun huiswerk kunnen maken, zegt oma Tsatsi. Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar

Docentenhandleiding Habitat lespakket basisscholen

Docentenhandleiding Habitat lespakket basisscholen Docentenhandleiding Habitat lespakket basisscholen basisles Iedereen een thuis, versie voor groep 3/4 en 5/6 Docentenhandleiding lespakket Habitat for Humanity 1/10 Woord vooraf Fijn dat je interesse hebt

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2013. 01-07-2012 t/m 30-06-2013

Jaarverslag Boekjaar 2013. 01-07-2012 t/m 30-06-2013 Jaarverslag Boekjaar 2013 01-07-2012 t/m 30-06-2013 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Gatwickstraat 1 1043 GK Amsterdam t +31 (0)20 800 29 70 info@habitat.nl

Nadere informatie

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen NIEUWS NUMMER 16 Ι JAARGANG 8 Ι augustus 2012 10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen Uw gift goed besteed Cordaid Kinderstem is

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

UPDATE De Filippijnen 1 jaar na tyfoon Haiyan

UPDATE De Filippijnen 1 jaar na tyfoon Haiyan UPDATE De Filippijnen 1 jaar na tyfoon Haiyan 1 jaar na Haiyan Het is alweer bijna een jaar geleden dat tyfoon Haiyan over de Filippijnen raasde en Habitat for Humanity Filippijnen werkt nog steeds hard

Nadere informatie

NEDERLAND HELPT NEPAL KOM IN ACTIE!

NEDERLAND HELPT NEPAL KOM IN ACTIE! NEDERLAND HELPT NEPAL KOM IN ACTIE! NEPAL Nepal ligt in het werelddeel Azië en ligt tussen India en China. De oppervlakte van Nepal is 147.000 vierkante kilometer. Dat is vier keer groter dan Nederland.

Nadere informatie

Wij een huis, zij een huis

Wij een huis, zij een huis Wij een huis, zij een huis Een huis in Bangladesh Stel je eens voor......dat je in Bangladesh woont in een huis zoals op deze foto; met een fundering en muren van leem en een rieten dak, dat nauwelijks

Nadere informatie

Wij een huis, zij een huis

Wij een huis, zij een huis Wij een huis, zij een huis Een huis in Bangladesh Stel je eens voor......dat je in Bangladesh woont in een huis zoals op deze foto; met een fundering en muren van leem en een rieten dak, dat nauwelijks

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2014. 01-07-2013 t/m 30-06-2014

Jaarverslag Boekjaar 2014. 01-07-2013 t/m 30-06-2014 Jaarverslag Boekjaar 2014 01-07-2013 t/m 30-06-2014 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Gatwickstraat 1 1043 GK Amsterdam t +31 (0)20 800 29 70 info@habitat.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8.

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8. 2 INHOUD Voorwoord 4 Stichting Time to Help Nederland 6 Visie & Missie 6 Doelstellingen 6 Projecten & Campagnes 8 Time to Help Nederland Hang 4 3033 GG Rotterdam Telefoon: +31 0(10) 766 66 66 Mobiel: +31

Nadere informatie

Stichting Make Sense!

Stichting Make Sense! Stichting Make Sense! Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor de 8e keer vertrokken we met een groep van 16 vrijwilligers naar Doboj Bosnie. Wederom met de vaste kern en een iemand die voor het eerst mee ging.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

SHEPHERD. Foto s gemaakt door: Cordaid- Karin Mol Tekst: Frank van Lierde

SHEPHERD. Foto s gemaakt door: Cordaid- Karin Mol Tekst: Frank van Lierde SHEPHERD Op deze factsheet ontmoet je een paar van de vrouwen en hun kinderen die door SHEPHERD worden gesteund. Cordaid Microkrediet is erg blij dat jullie je inzetten voor microkrediet en tegen armoede.

Nadere informatie

HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID.

HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID. HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID. SCHOON WATER: BRON VAN VOORSPOED... WATER > GEZONDHEID > EDUCATIE > ECONOMISCHE ONTWIKKELING > WELVAART Zonder

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

- UPDATE - Nepal zes maanden na de aardbeving

- UPDATE - Nepal zes maanden na de aardbeving - UPDATE - Nepal zes maanden na de aardbeving Zes maanden na de aardbeving Zes maanden geleden werd Nepal getroffen door een verwoestende aardbeving en verschillende nabevingen, die het leven in dit vriendelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Stichting Wondem- november 2012- nummer 2. Dank u voor het maken waar van mijn droom.

Nieuwsbrief van Stichting Wondem- november 2012- nummer 2. Dank u voor het maken waar van mijn droom. Nieuwsbrief van Stichting Wondem- november 2012- nummer 2 Dank u voor het maken waar van mijn droom. De droom van Wondem Wondem is vijf keer in Ethiopië geweest. Toen hij daar op bezoek was, werd hij heel

Nadere informatie

RED EEN KIND ZOEKT MEER WETEN?

RED EEN KIND ZOEKT MEER WETEN? RED EEN KIND ZOEKT kerken die wereldwijd verbonden willen zijn en het werk van AEE in Rwanda willen ondersteunen. Met als doel: nog meer kinderen een kansrijke toekomst geven. Doe mee met het diaconaal

Nadere informatie

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Unicef Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik het een mooi onderwerp vind en het kinderen helpt die in nood zijn en niet naar school

Nadere informatie

UPDATE de Filippijnen zes maanden na tyfoon Haiyan

UPDATE de Filippijnen zes maanden na tyfoon Haiyan UPDATE de Filippijnen zes maanden na tyfoon Haiyan Zes maanden na tyfoon Haiyan Ik dacht dat dit het einde van de wereld was, zeggen de meeste mensen als ze gevraagd wordt waaraan ze dachten tijdens tyfoon

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Jaarverslag Fountains of Joy 2014.

Jaarverslag Fountains of Joy 2014. Jaarverslag Fountains of Joy 2014. In april 2014 hebben Erik en Esther Nagtegaal Stichting Fountains of Joy opgericht, met het doel aan de wereld het evangelie van Jezus te verkondigen en zorg te dragen

Nadere informatie

Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia.

Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia. Speciale editie December 2015 Nummer: 005 Barbara Foundation The Gambia Een beter leven voor de kinderen in Gambia Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia. Het is alweer jaren

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Stichting Het Goede Doel Nieuwsbrief maart 2014

Stichting Het Goede Doel Nieuwsbrief maart 2014 In deze nieuwsbrief vind u achtereenvolgens informatie over: - Bestuur SHGD zoekt jou! - Hoe kan ik donateur worden? - SHGD gaat digitaal..www.shgd.nl - Spinningmarathon 2013 nieuw recordbedrag of? - Plan

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Verdouw gaat Verder Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK 65505085 Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Jaarverslag 2016... 3 Organisatie en visie... 3 Achtergrond... 3 Fondsenwervingsactiviteiten...

Nadere informatie

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer Stichting Maanda Deventer 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN...3 SAMENSTELLINGSVERKLARING...3 BESTUURSVERSLAG...4 VISIE STICHTING MAANDA:...4 MISSIE STICHTING MAANDA:...4 BELEID STICHTING MAANDA...4 INFORMATIE OVER

Nadere informatie

Donderdag 22 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Donderdag 22 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Donderdag 22 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Wereldwaterdag - Basisschool Heiende, Lokeren Geachte directeur en leerkrachten, Geachte burgemeester

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Tips en Tricks voor sponsorwerving

Tips en Tricks voor sponsorwerving Tips en Tricks voor sponsorwerving Je gaat op bouwreis en maakt gebruik van de sponsortool, of je bouwt virtuele huisjes op Bouwmee, bijvoorbeeld omdat je voor Habitat meedoet aan een evenement. Alles

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

UPDATE NOODHULP NEPAL

UPDATE NOODHULP NEPAL UPDATE NOODHULP NEPAL nieuwsbrief #03 / mei 2015 Samen voor Nepal Onmiddellijk na de aardbeving in Nepal sloegen de ADID-organisaties de handen ineen, ter plekke en in Nederland. We staan geen van allen

Nadere informatie

Dank u voor het waarmaken van mijn droom.

Dank u voor het waarmaken van mijn droom. Nieuwsbrief van Stichting Wondem november 2014 Wondem Zerfu had één grote droom: arme kinderen in Ethiopië helpen. Want telkens als hij het land van zijn ouders bezocht, vroeg hij zich af waarom hij het

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting FARE Almere

Beleidsplan Stichting FARE Almere Beleidsplan Stichting FARE Almere 1. Algemeen 2014 wordt het eerste volledige jaar voor de Stichting FARE Almere. Ook in 2014 ontvangt de Stichting geen enkele subsidie en zijn wij afhankelijk van particuliere

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2013 Voorwoord Vanaf 2014 is er voor Organisaties met een ANBI-status, zoals Stichting Emda, een publicatieplicht via de website. De Stichting meent met de publicatie

Nadere informatie

A P R I L 2 0 1 4. Beste nieuwsbrieflezers,

A P R I L 2 0 1 4. Beste nieuwsbrieflezers, A P R I L 2 0 1 4 Beste nieuwsbrieflezers, Het is alweer volop voorjaar en het Cucu bestuur zit vol goede energie! We hebben begin dit jaar uitgebreide rapportages ontvangen, met positieve informatie over

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Nieuwsbrief december 2012 Lieve mensen, Al weer bijna 2013, wat gaat de tijd toch snel. Dit jaar vierde onze stichting haar 5 jarig jubileum! We zijn erg trots op de structurele hulp die we tot nu toe

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB december 2013

Nieuwsbrief SHIB december 2013 Nieuwsbrief SHIB december 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB Terug- en vooruitblik Als maakster van deze nieuwsbrief sta ik verbaasd, het

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Nummer 8 Juni 2012. Schoonstersland 59 7951 HN Staphorst Telefoon 0522-46 3247 Info@hartvoorcambodja.nl www.hartvoorcambodja.nl.

Nummer 8 Juni 2012. Schoonstersland 59 7951 HN Staphorst Telefoon 0522-46 3247 Info@hartvoorcambodja.nl www.hartvoorcambodja.nl. Nummer 8 Juni 2012 Schoonstersland 59 7951 HN Staphorst Telefoon 0522-46 3247 Info@hartvoorcambodja.nl www.hartvoorcambodja.nl Postbank: 3183491 Beste Mensen, Onze Stichting Hart voor Cambodja is een organisatie

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Stichting Follow Kosovo

Stichting Follow Kosovo Jaarverslag Stichting Follow Kosovo Over het jaar 2014 Rekeningnummer: NL91INGB0006109479 RSIN Nummer: 851912515 KvK Nummer: 55929575 http://www.followkosovo.nl followkosovo@live.nl bestuurfollowkosovo@gmail.com

Nadere informatie

Beleidsplan Soul Survivor Holland

Beleidsplan Soul Survivor Holland Beleidsplan Soul Survivor Holland Harderwijk, maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en Doelstelling... 4 2.1 Visie... 4 2.2 Doelstellingen... 4 3. Fondsen... 5 3.1 Verwerving van fondsen...

Nadere informatie

Een veilige toekomst zonder ouders

Een veilige toekomst zonder ouders Projecten Habitat biedt aidswezen onderdak Een veilige toekomst zonder ouders De ouders van de Zuid-Afrikaanse meisje Jikko zijn onlangs overleden. Gestorven aan de gevolgen van aids. Als oudste kind is

Nadere informatie

Speciale editie aardbeving

Speciale editie aardbeving Speciale editie aardbeving MEI 2015 Introductie Donaties Op 25 april en 12 mei hebben er zoals u weet twee zware aardbevingen van 7.8 en 7.4 op de schaal van Richter in Nepal plaatsgevonden. De eerste

Nadere informatie

UNICEF algemene informatie

UNICEF algemene informatie UNICEF algemene informatie Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF helpt kinderen in de hele wereld UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. De opdracht van UNICEF is:

Nadere informatie

Stichting Follow Kosovo

Stichting Follow Kosovo Jaarverslag Stichting Follow Kosovo Over het jaar 2015 Rekeningnummer: NL91INGB0006109479 RSIN Nummer: 851912515 KvK Nummer: 55929575 http://www.followkosovo.nl followkosovo@live.nl bestuurfollowkosovo@gmail.com

Nadere informatie

Stichting Asian Heritage Nepal (SAHN), Nieuwsbrief, september Namasté! Fotoverslag van bezoek aan Nepal

Stichting Asian Heritage Nepal (SAHN), Nieuwsbrief, september Namasté! Fotoverslag van bezoek aan Nepal Stichting Asian Heritage Nepal (SAHN), Nieuwsbrief, september 2015 Namasté! Fotoverslag van bezoek aan Nepal In augustus hebben bestuursleden Pieter van Buul en Annemieke Mencke (op eigen kosten) een bezoek

Nadere informatie

CHICA. Lunga Lunga, Kenia, December 2011

CHICA. Lunga Lunga, Kenia, December 2011 Lunga Lunga, Kenia, December 2011 CHICA Een verhaal over Chica en de thuiszorg voor weeskinderen in Kenia. Om redenen van privacy zijn foto s, namen en werkelijke gebeurtenissen niet aan elkaar gekoppeld.

Nadere informatie

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2014

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2014 Stichting Life Invest Foundation Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2014 Geconsolideerd Jaarverslag 2014 Woord Vooraf & Informatie over de stichting In December 2010 is stichting Life Invest

Nadere informatie

In de rij voor water. Informatieavond Filipijnen 17 januari

In de rij voor water. Informatieavond Filipijnen 17 januari In de rij voor water Informatieavond Filipijnen 17 januari In de rij voor water, in de rij voor onderdak, in de rij voor voedsel. Na de verwoestende tyfoon zag Ate Ruth (directeur van partnerorganisatie

Nadere informatie

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief Chitimba Foundation Nieuwsbrief No: 9 September 2014 Van een bestuurslid: Hier onze negende nieuwsbrief alweer van de Chitimba Foundation. Het gaat goed met de Chitimba Foundation. Ook dit keer hebben

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Projectrapportage noodhulp Syrie

Projectrapportage noodhulp Syrie Introductie Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang en de resultaten van het noodhulpproject Syrië, waaraan de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk een bijdrage van 25.000,-

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Halfjaarlijks verslag voor afdeling Neerpelt-Overpelt Water en Sanitatie in Nepal

Halfjaarlijks verslag voor afdeling Neerpelt-Overpelt Water en Sanitatie in Nepal Halfjaarlijks verslag voor afdeling Neerpelt-Overpelt Water en Sanitatie in Nepal januari - Juni 2016 Het project Amper 24% van de gezinnen heeft een toilet in 18 wijken van de dorpen Raikawar en Shankarpur,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 S T I C H T I N G N A D I A W A L T E R S I N G E L 1 1 9 7 3 1 4 N P A P E L D O O R N JAARVERSLAG 2009 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

New Day Impact Jaarverslag 2012

New Day Impact Jaarverslag 2012 New Day Impact Jaarverslag 2012 Stichting New Day Impact, Vlijtseweg 95, 7317 AE Apeldoorn info@newday-impact.nl www.newday-impact.nl Activiteiten in het jaar 2012 New Day Carecenter Ook in 2012 lag de

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Maak het verschil. Jaarverslag Talentcoach 2015 kort & bondig.

Maak het verschil. Jaarverslag Talentcoach 2015 kort & bondig. Maak het verschil Jaarverslag Talentcoach 2015 kort & bondig www.talentcoach.nl Het succes van Talentcoach Talentcoach gelooft dat iedereen in onze samenleving succesvol kan zijn. Pas als je je bewust

Nadere informatie

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow 2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow Inhoudsopgave Over Sparrow... 2 Doelstelling... 2 Christelijke grondslag... 2 Organisatiestructuur... 2 Werkgebied... 2 Visie op armoede en armoedebestrijding...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Jaarverslag 2014 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bank: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het voorwoord... 3 2. Het

Nadere informatie

Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet

Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet Bestemd voor: Wim Klein Nagelvoort, ZWO Ontmoetingskerk te Rijssen Aansluitend bij het thema: voedselzekerheid, landbouw, duurzaamheid en klimaat.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Gelukkig kunnen wij, dankzij meelevende bedrijven en de acties van kerken, scholen en particulieren, de allerarmsten helpen met voedsel.

Gelukkig kunnen wij, dankzij meelevende bedrijven en de acties van kerken, scholen en particulieren, de allerarmsten helpen met voedsel. Beste leerling, Wij vinden het erg leuk dat jij informatie opvraagt, voor het houden van een spreekbeurt over de voedselbank. Met het downloaden van deze toolkit heb je alle benodigde informatie binnen

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2014 Voorwoord De nieuwe publicatieplicht voor een ANBI-status geeft vooral bij kleinere NGO s, zoals de Stichting Emda, nogal extra administratieve en organisatorische

Nadere informatie

VERKOOP & BOUWFORMULE

VERKOOP & BOUWFORMULE VERKOOP & BOUWFORMULE BOUWEn MET ZEKERHEID Het leven zit vol dromen en verlangens. De Verkoop & Bouwformule van Hyboma helpt u die waarmaken: een woning op maat, zonder zorgen, om te leven zoals u dat

Nadere informatie

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen. Jaarverslag Stichting Pani 2013 Wat men moet leren doen, leert men door het te doen. - Aristoteles Stichting Pani Jaarverslag 2013 1 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het tweede jaarverslag van Stichting Pani.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Inleiding en rode draad in 2016 Het jaar 2016 begon al vroeg voor Mens en Tuin. Immers, het zou het jaar van het 30- jarig bestaan worden. Wat wilden we eigenlijk vieren?

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2020. Samenwerkende handen kunnen wonderen verrichten.

BELEIDSPLAN 2014-2020. Samenwerkende handen kunnen wonderen verrichten. Stichting Bouwen met Bouma s Bûterikkers 40 8711 GV Workum www.bouwenmetboumas.nl BELEIDSPLAN 2014-2020 Samenwerkende handen kunnen wonderen verrichten. INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. Zambia... 1 1.1.

Nadere informatie

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2015

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2015 Stichting Life Invest Foundation Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2015 Geconsolideerd Jaarverslag 2015 Woord Vooraf & Informatie over de stichting In December 2010 is stichting Life Invest

Nadere informatie

Eerste verjaardag Stichting WATER

Eerste verjaardag Stichting WATER 1 November 2008 Tweede nieuwsbrief Eerste verjaardag Stichting WATER Een jaar geleden zaten een tweetal leden van onze vriendengroep bij de notaris en de oprichting van de Stichting WATER werd een feit.

Nadere informatie

Ondernemers voor ondernemers. Sponsorprogramma bedrijfspartners Wakibi 2016

Ondernemers voor ondernemers. Sponsorprogramma bedrijfspartners Wakibi 2016 Ondernemers voor ondernemers Sponsorprogramma bedrijfspartners Wakibi 2016 DOE OOK MEE Ga naar www.wakibi.nl en kies jouw project Pagina 1 van 10 Beste Lezer, Graag stel ik Wakibi aan u voor. Wakibi is

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Jaarverslag JAARVERSLAG Jule Stynestraat DR Utrecht of

Jaarverslag JAARVERSLAG Jule Stynestraat DR Utrecht of Jaarverslag JAARVERSLAG 2016 Jule Stynestraat 20 3543 DR Utrecht info@stichtingbroca.nl 06-45700750 of 06-48079720 Inhoud Voorwoord van de voorzitter... 3 1. Verslag van het bestuur... 4 1.2 Activiteiten...

Nadere informatie

Hulpproject voor begeleiding van weeskinderen en andere kwetsbare kinderen. Jaarverslag 2009

Hulpproject voor begeleiding van weeskinderen en andere kwetsbare kinderen. Jaarverslag 2009 Hulpproject voor begeleiding van weeskinderen en andere kwetsbare kinderen Jaarverslag 2009 Naam project: hulp aan weeskinderen en andere kwetsbare kinderen Periode: januari-december 2009 Locatie: Gulele,

Nadere informatie

Opgericht 11 december 1984 door de heer Herman Steur FAMILY HELP PROGRAMME. U kunt het verschil maken!

Opgericht 11 december 1984 door de heer Herman Steur FAMILY HELP PROGRAMME. U kunt het verschil maken! Opgericht 11 december 1984 door de heer Herman Steur FAMILY HELP PROGRAMME U kunt het verschil maken! U kunt het verschil maken! voor een alleenstaande moeder, zodat haar kinderen naar school kunnen gaan;

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2012 Geconsolideerd Jaarverslag 2012 Woord Vooraf & Informatie over de stichting In December 2010 is stichting Life Invest Foundation (LIF) gestart door oprichting

Nadere informatie