Jaarverslag Boekjaar t/m

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag Boekjaar t/m

2 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus EK Haarlem t +31 (0) f +31 (0) Giften: Rekening 6261 Tekst: Habitat for Humanity Nederland Eindredactie: Custom Copy + Communicatie, René Moscou Vormgeving: Studio57, Jeroen van der Star

3 Inhoudsopgave Het jaar in beeld Habitat uitgelicht Woord vooraf 1. Ons werk in het buitenland 2. Ons werk in Nederland 3. Over Habitat 4. Toekomstvisie 5. Verantwoording en goed bestuur 6. Samenvatting jaarrekening

4 Het jaar in beeld juli 2011 augustus 2011 september 2011 oktober 2011 november 2011 december 2011 Professionalisering interne data. In juli is een nieuw CRM-systeem geïmplementeerd. Pagina 31 Start van een speciaal project voor wezen en kwetsbare kinderen in het Berea-district in Lesotho. Pagina 14 Projectbezoek van Stichting op Eigen Wieken aan een project in Kirgizië. Hun steun levert in 3 jaar tijd 527 gezinnen een beter bestaan op. Pagina 12 Maandag 3 oktober 2011 was het Wereld Habitat Dag. In Maai Mahui, Kenia, is het ste Habitat huis opgeleverd. Pagina 29 De samenwerking met Whirlpool EMEA die aan het begin van het boekjaar groots is gestart, is helaas tot een vroegtijdig einde gekomen. Pagina 23 Dankzij de stemmen van onze achterban heeft Habitat de door Red Kiwi ter beschikking gestelde website met een waarde van gewonnen. Pagina 23 4 Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar 2012

5 januari 2012 februari 2012 maart 2012 april 2012 mei 2012 juni 2012 De verscherpte aandacht voor productdonatie en -sponsoring heeft dit jaar meteen goede resultaten opgeleverd. Pagina 23 In februari 2012 trokken de eerste 155 nieuwe bewoners van Santo in Haïti in hun nieuwe Habitat huis. Pagina 16 Habitat heeft dit jaar voor het eerst de Habitat Business Assembly, een evenement voor topbestuurders uit het bedrijfsleven, georganiseerd om ook hen en hun organisaties bij Habitat te betrekken. Pagina 23 Start van een jubileum: de 10-jarige samenwerking met vermogensbank Schretlen & Co werd ingeluid met een bouwreis naar India. Pagina 21 Ambassadeur van Habitat Nederland Wim Dik heeft een aantal projecten van Habitat in Roemenië bezocht. Pagina 25 In 2012 hebben wij de nieuw te volgen strategie tot 2015 bepaald, met het doel nog meer mensen een thuis te bieden. Pagina 33 Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar

6 Habitat uitgelicht Wie is Habitat for Humanity? Habitat is een non-profitorganisatie die bouwt aan een wereld waarin iedereen een veilig (t)huis heeft. Een solide dak boven het hoofd, stevige muren en schoon drinkwater dat is de basis. Daarom bouwt Habitat huizen, samen met de nieuwe huiseigenaren. Wat is Habitats missie? Mensen een betere toekomst bieden met een degelijk en veilig huis als basis. Bijna twee miljard mensen hebben geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd. Habitat wil deze mensen een steun in de rug geven om zelfstandig een beter bestaan op te bouwen. Habitat gelooft dat een veilig en degelijk onderkomen hiervoor hét middel is. Daarom bouwt en renoveert Habitat eenvoudige en betaalbare huizen. Habitat verstrekt hiervoor een lening zonder winstoogmerk die de eigenaren via een periodieke aflossing terugbetalen. Hiervan worden weer nieuwe huizen gebouwd en verbeterd. Zo kan Habitat steeds meer mensen ondersteunen. Habitat for Humanity Nederland wil mensen en organisaties in Nederland actief bij haar werk betrekken. Wij willen mensen inspireren en mobiliseren om mee te bouwen aan een betere toekomst. Terugblik over 2012 Wij blikken terug op een jaar waarin veel is gebeurd, zowel in onze huisvestingsprojecten als hier in Nederland. Zo hebben wij het afgelopen jaar weer mooie projecten kunnen ondersteunen en daarmee vele gezinnen die daarvoor in armoede leefden geholpen met het opbouwen van een beter bestaan. Ook hier in Nederland kunnen wij terugkijken op een aantal mooie successen. Maar de aanhoudende economische recessie heeft ook op Habitat Nederland zijn weerslag gehad en heeft een tegenvallend financieel resultaat opgeleverd. Wat ging goed? In februari 2012 trokken de eerste 155 nieuwe bewoners van Santo in Haïti in hun nieuwe Habitat huis. Dit project dat zich richt op de wederopbouw van Haïti wordt gefinancierd met de bijdrage die wij van de Samenwerkende Hulp Organisaties ontvingen van de giro 555 actie. Habitat heeft dit jaar voor het eerst de Habitat Business Assembly, een evenement voor topbestuurders uit het bedrijfsleven, georganiseerd om ook hen en hun organisaties bij Habitat te betrekken. De steun van Stichting op Eigen Wieken aan een project in Kirgizië levert in 3 jaar tijd 527 gezinnen een beter bestaan op. De verscherpte aandacht voor productdonatie en -sponsoring leverde onder andere een zestal mobiele telefoons van ICT-detachering- en adviesbureau Legian, kleding en bouwschoenen voor bouwreizigers van Randstad Bouw en Van den IJssel en een door Red Kiwi ter beschikking gestelde website ter waarde van op. Ons actieve persbeleid heeft dit jaar een recordaantal gratis publicaties van en over bouwreizigers opgeleverd: 145 publicaties en 86 online publicaties. Dit leverde een bereik op van personen en een advertentiewaarde van Wat ging minder goed? De inkomsten uit bouwreizen vielen tegen dit jaar. Er zijn 16 teams op bouwreis geweest, 11 particuliere teams en 5 bedrijfsteams. Er zijn ook 16 bouwreizen afgezegd of doorgeschoven naar een later tijdstip. De samenwerking met Whirlpool EMEA die in boekjaar 2011 groots is gestart, is na de grote wereldwijde ontslagronde bij Whirlpool in het najaar van 2011 tot een vroegtijdig einde gekomen. Het boekjaar is door tegenvallende resultaten als gevolg van de aanhoudende recessie afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van Financieel overzicht 1. Totale inkomsten Besteed aan doelstelling Doelbestedingspercentage 88,7% 4. Fondsenwervingspercentage 24,7% 5. Kosten beheer en administratie (in procenten) 8,2% Vooruitblik 2013 Vertrouwend op eigen kracht, en vanuit die kracht de toekomst tegemoet tredend, heeft Habitat for Humanity Nederland een nieuwe 3-jarenstrategie ontwikkeld. Hiermee wil Habitat haar impact vergroten zowel in Nederland als elders in de wereld met als doel nog meer mensen een thuis te bieden! Om onze impact te kunnen vergroten, moet onze organisatie (financieel) gezond en zelfstandig blijven en inspirerend zijn voor de mensen die bij en met ons werken. In het eerste en aankomende boekjaar zullen wij ons vooral, maar niet uitsluitend richten, op: bouwreizen de inzet van Bouw Mee voor bouwreizen en evenementen ledenwerving voor de Habitat Business Club evenementen waaraan wij met fondsenwervende deelnemers kunnen meedoen sponsoring in natura Een ambitieuze koers waarmee wij nog meer mensen een veilig thuis en een betere toekomst willen bieden. 6 Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar 2012

7 Een huis met ramen De familie Mwansa woont in een Habitat huis in het Changa compound, Lusaka, Zambia. Weduwe Sharon Mwansa (41) heeft acht kinderen en één kleinkind. Zij deelt het huis met haar zus Rebecca (33) en haar neefje. Sharon is erg gelukkig met haar nieuwe huis. Ons oude huis had maar één kamer. Hier heb ik mijn eigen slaapkamer. Dit is dan ook mijn favoriete plek van het huis, een plek waar ik me even terug kan trekken om privacy te hebben. Ook haar dochter Jacquelin (16) vind het nieuwe huis een grote vooruitgang. Ik zit graag in de grote stoel bij het raam. Naar buiten kijken vind ik heerlijk! Dit huis heeft namelijk ramen, ons vorige huis had dat niet. Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar

8 Voorwoord van de directeur Een betere toekomst begint met een (t)huis Ik kijk in de stralende ogen van een 10-jarig meisje dat samen met haar moeder en zusje de trotse bewoners zijn van een nieuw appartement in Comanesti. Samen met Wim Dik, ambassadeur van Habitat Nederland, bezoek ik een aantal van onze projecten in Roemenië. En ook nu weer word ik geraakt door de wilskracht van de mensen die wij ontmoeten, hun gedrevenheid om zelf het heft in handen te nemen en hun toekomst te verbeteren. En ik zie dat het Wim Dik ook raakt. Mijn bezoek in Roemenië was één van de hoogtepunten in een moeizaam jaar. De aanhoudende economische recessie zo moet ook ik uiteindelijk erkennen heeft zijn weerslag op onze organisatie. En ik weet dat wij helaas niet de enigen zijn die lastige tijden meemaken. Je hoeft maar een krant open te slaan of je leest over de effecten van de crisis. Effecten die juist de allerarmsten het hardst raken. Ondanks het tegenvallende financiële resultaat kijken wij ook terug op een jaar met successen. Een jaar waarin de start van een jubileum werd ingeluid: de 10-jarige samenwerking met vermogensbank Schretlen & Co. Een jaar ook waarin wij de top van het bedrijfsleven bij elkaar brachten dankzij de inzet van ons Comité van Aanbeveling. En ook was 2012 het jaar waarin wij samen met het bestuur de nieuwe 3-jaren strategie hebben vormgegeven. Als wij hier in Nederland zuchten en steunen over hoe moeilijk het is, dan denk ik terug aan die moeder die ik ontmoette in Comanesti in Roemenië. Net als de moeders hier wil ook zij het beste voor haar kinderen. Een veilig en degelijk huis. Een betere toekomst voor haar en haar dochters. En als wij maar half de wilskracht hebben van deze Roemeense moeder, dan zetten wij ons ook het volgende jaar en de jaren die komen vol overtuiging in voor dat waar wij in geloven: het begint met een (t)huis! Jennifer Lemke Directeur Habitat for Humanity Nederland 8 Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar 2012

9 Voorwoord van de voorzitter Ons werk gaat over echte mensen Dit jaarverslag kent twee accenten. In de eerste plaats is het gevuld met cijfers en informatie over onze Nederlandse organisatie en vertelt het over het uitdagende jaar dat wij achter de rug hebben, met tegenslagen en successen. Een hoogtepunt waar ik zelf een nauwe betrokkenheid bij had betrof de eerste Habitat Business Assembly. Een bijzondere bijeenkomst met als gastheer de voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO, de heer Gerrit Zalm, waarbij tevens andere bestuurders uit het bedrijfsleven aanwezig waren. De gedachte hierachter was om het bedrijfsleven meer te betrekken bij de doelstellingen en activiteiten van Habitat. Ik ben de heren Gerrit Zalm, Alexander Rinnooy Kan, Kees Storm en Wim Dik zeer erkentelijk dat zij zich als Comité van Aanbeveling aan dit evenement wilden verbinden. Dankzij hun inzet en die van de sprekers naast Gerrit Zalm waren dit Jonathan Reckford, CEO Habitat for Humanity International, en Gerbert Mos, directievoorzitter van Schretlen & Co heeft deze inspirerende bijeenkomst Habitat Nederland waardevolle nieuwe contacten opgeleverd voor de toekomst. Het andere accent van dit jaarverslag; de mensen voor wie wij ons inzetten. De families die dit jaar een nieuwe start kregen, die met een huis een betere toekomst tegemoet gaan. Zij vertellen het échte verhaal van Habitat for Humanity. Zoals Olga en haar kinderen Margarita en Anton in hun gerenoveerde flat in Kirgizië. En Binda en haar gezin in Nepal die alle namen van de Nederlandse bouwreizigers nog uit haar hoofd kent. In 2012 hebben wij de nieuw te volgen strategie tot 2015 bepaald. Een ambitieuze koers waarmee wij onze impact nog meer willen vergroten, met het doel nog meer mensen een thuis te bieden. Als bestuur spraken wij over de miljoenen families over de wereld die in armoede leven. Over de grote uitdaging die voor ons ligt. Natuurlijk is groot denken belangrijk om zo veel mogelijk te bereiken. Maar laten wij vooral ook niet vergeten dat het werk van Habitat gaat over échte mensen. Mensen die elke dag vechten voor hun bestaan. Mensen als Olga en Binda die met een steuntje in de rug zelfstandig een toekomst kunnen opbouwen voor zichzelf en hun gezin. Daar doen wij het voor! Namens alle nieuwe huiseigenaren dank ik u voor uw steun en loyaliteit. Juist in deze roerige tijden! Rob van der Heijden Voorzitter Habitat for Humanity Nederland Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar

10 1. Ons werk in het buitenland 1.1 Het wereldwijde huisvestingsprobleem De wereld kampt met een huisvestingscrisis. 1,6 miljard mensen wonen in krotten, sloppen of op straat. En de oprukkende verstedelijking maakt het probleem met de dag groter. Elke week komen er een miljoen mensen bij in de stedelijke gebieden. Velen van hen trekken uit bittere noodzaak naar de stad. Zonder geld en zonder werk komen zij terecht in een van de vele sloppenwijken, en als wij niets doen wonen er over dertig jaar twee miljard mensen in overbevolkte sloppenwijken. Ontsnappen is nauwelijks mogelijk Mensen die in lekkende, tochtige krotten leven in overbevolkte sloppenwijken lopen grote gezondheidsrisico s. Vooral kinderen. Miljoenen kinderen krijgen malaria, longontsteking of diarree als gevolg van Geen wens, maar een recht Een degelijk huis is geen wens, het is een mensenrecht, zo wijst oud-president en huidig Habitat ambassadeur Jimmy Carter op de universele verklaring van de rechten van de mens (VN, 1948). De zekerheid van een solide dak boven je hoofd, stevige muren en schoon drinkwater daar heeft iedereen recht op. Nicolas Antoine (5 jaar) begroet Jimmy en Rosalynn Carter verlegen. Zij hebben vorig jaar geholpen bij het bouwen van het huis van de familie Antoine. Zijn moeder, Marie Veronila Antoine, en Claude Jeudy, directeur Habitat for Humanity Haïti, staan ernaast. 10 Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar 2012

11 slechte huisvesting, smerig drinkwater en onhygiënisch sanitair. En als ze de ziektes al overleven, dan missen ze door de erbarmelijke leefomstandigheden meestal goed onderwijs en wacht hen een armoedig bestaan. Net als hun ouders. Wie in deze slechte omstandigheden woont, kan nauwelijks ontsnappen aan de armoede die in vele gevallen van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dat moet anders De kans op werk is klein. Sloppenwijkbewoners hebben veel minder kans op een baan. Thuiswerk is vaak niet mogelijk in een onhygiënisch en lekkend krot zonder licht. En wie geen huis heeft, heeft geen toegang tot kapitaal om als zelfstandige een eigen bron van inkomsten te creëren. Mensen die in krotten wonen, leven in angst. Angst voor een slechte gezondheid en de veiligheid van hun kinderen. Angst voor regen, natuurrampen, diefstal en angst om uit hun (vaak illegale) onderkomen te worden gezet. Zij missen de rust en veiligheid van een gezonde, veilige leefruimte om zich verder te kunnen ontwikkelen en ook aan hun toekomst kunnen werken. Alle 192 leden van de VN hebben zich verbonden aan de millenniumdoelstellingen die in 2015 moeten zijn behaald: minder armoede, minder kindersterfte en betere bestrijding van epidemieën zoals aids (United Nations Millennium Declaration, 2000). Habitat gelooft dat goede huisvesting een essentieel middel is om deze doelen te bereiken. 1.2 Onze aanpak Habitat is ervan overtuigd dat een veilig (t)huis hét middel is voor mensen om een eigen toekomst op te bouwen. Het begint met een solide dak boven je hoofd, stevige muren en schoon drinkwater. Dat is de basis. Daarom bouwt Habitat samen met lokale vakmensen en de toekomstige huiseigenaren eenvoudige, betaalbare huizen. Zo werkt Habitat: De bouw van een Habitat huis gebeurt op eigen initiatief. Een gezin dient zelf een verzoek in voor de bouw van een huis. Deze aanvraag wordt beoordeeld door de lokale Habitat organisatie. Habitat verstrekt een lening zonder winstoogmerk. Deze hypotheek betaalt de nieuwe huiseigenaar via een periodieke aflossing terug. Dit geld komt in een fonds waaruit weer nieuwe huizen worden gebouwd ( revolving funds ). Zo kan Habitat steeds meer families die steun in de rug geven om zelfstandig hun leefomgeving én hun leven te verbeteren. Habitat biedt concrete hulp bij de bouw van een huis. Naast nieuwbouw zijn er ook renovatie- en reparatieprojecten. Habitat bouwt altijd samen met lokale vakmensen en vaak ook met lokale duurzame materialen. Om de kosten te drukken maakt Habitat zo veel mogelijk gebruik van de inzet van vrijwilligers. De nieuwe huiseigenaren bouwen mee aan hun eigen Habitat huis én dat van anderen ( sweat equity ). Juist dit werkt kostenverlagend en versterkt het gemeenschapsgevoel. En het draagt bij aan de trots en het zelfrespect van de huiseigenaren. Habitat ondersteunt de nieuwe huiseigenaren bij het opbouwen van een eigen bestaan door trainingen in specifieke vaardigheden. En Habitat begeleidt mensen naar zelfstandig ondernemerschap. Het Habitat huis biedt de huiseigenaren toegang tot kapitaal, omdat het kan dienen als onderpand voor een lening of microkrediet. Habitat bevordert ook gelijke rechten voor vrouwen. In veel landen waar Habitat actief is hebben vrouwen geen wettelijke rechten op grond of kennen hun rechten niet, en hebben daardoor minder kans op veilig wonen, het aanvragen van krediet en het genereren van inkomen. Hierdoor kunnen zij zichzelf en hun kinderen onvoldoende beschermen. Habitat maakt vrouwen bewust van hun rechten en leert hen hiervoor op te komen. Op eigen kracht Een eigen huis is voor elke familie de basis voor een gezond en veilig bestaan. Kinderen kunnen er veilig opgroeien, ouders krijgen meer kans om in hun eigen inkomen te voorzien. Want dat is het doel. Habitat werkt aanvullend door het eigen initiatief te steunen. Habitat creëert geen afhankelijkheid, maar draagt er aan bij dat nieuwe huiseigenaren op eigen kracht bouwen aan hun toekomst. We betalen graag voor ons eigen huis Ik weet dat we geld apart moeten houden om onze lening terug te betalen, maar dat doen we graag, zegt Grace uit Malawi. Want we betalen nu voor ons eigen huis! Een huis met een keuken en een toilet. Met ons kleine salaris was dat zonder Habitat nooit gelukt. We zijn erg gelukkig met deze kans. Bij de bestrijding van armoede komt uiteraard meer kijken dan alleen een huis bouwen. Het huis staat altijd centraal in de aanpak, maar Habitat werkt ook samen met lokale partners aan zaken zoals waterlevering en sanitaire voorzieningen, inkomensgenererende activiteiten en trainingen op het gebied van bouw, techniek, huishoudboekje, gezondheid en hygiëne. Hierdoor is er bij Habitat een breed scala aan projecten ontstaan dat zich vanuit de basis het huis richt op een aantal pijlers. Zo zijn er projecten die specifiek zijn opgezet voor kwetsbare doelgroepen, waaronder weeskinderen en vrouwen. Ook noodhulp en wederopbouw na natuurrampen zijn belangrijke pijlers van Habitat wereldwijd. Habitat richt zich bovendien steeds meer op innovatief en duurzaam bouwen. Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar

12 1.3 De projecten Verdeling projectbestedingen boekjaar 2012 Japan Noodhulp Kenia Filippijnen Overige landen India Kirgizië Lesotho Nepal Indonesië Haïti Noodhulp Projecten uitgelicht Hierna volgt een selectie van projecten die Habitat Nederland het afgelopen boekjaar financieel heeft ondersteund. Kirgizië Kirgizië behoort tot één van de armste landen in Centraal Azië. De helft van de bevolking woont in slecht onderhouden appartementenblokken. De flats zijn na de onafhankelijkheid in 1991 geprivatiseerd, maar de bewoners hebben geen geld om hun appartement en de centrale ruimtes te onderhouden. Na de val van de Sovjet-Unie (1991) kregen de nieuwe onafhankelijke staten zoals Kirgizië het financieel zwaar. Het vangnet van economische en sociale voorzieningen vanuit de unie kwam te vervallen. De nieuwe regering had de structuur noch de middelen om dit voort te zetten. Degelijke en betaalbare huisvesting werd voor veel families een probleem. In Kirgizië wonen circa 1,3 miljoen mensen in condominiums, appartementencomplexen uit de tijd van de Sovjet-Unie, die in zeer slechte staat verkeren. Na de privatisering is het onderhoud door de staat gestopt en de bewoners zelf hebben er geen geld voor. Nu ruim twintig jaar na de ineenstorting van de Sovjet-Unie begint het gebrek aan onderhoud ernstige gevolgen te hebben. Een waterig probleem In één gebouw wonen over het algemeen tussen 30 tot 100 families. De grootte van de kamers ligt tussen de 16 m² en 18 m² waarin dikwijls meerdere generaties wonen. Regelmatig delen ongeveer zes families, gemiddeld 24 mensen, één badkamer. Niet zelden lekt de riolering of is volledig doorgerot. De daken lekken en waterafvoersystemen zijn kapot, wat leidt tot beschadiging van de vloeren, balken en muren. De lekkages tasten muren en plafonds aan, en zorgen geregeld voor kortsluiting. Dat is niet alleen gevaarlijk, maar het gebrek aan elektriciteit zorgt er ook voor dat kinderen niet in de juiste omgeving leven om bijvoorbeeld hun huiswerk te maken. Vocht en schimmel vormen een bedreiging voor de gezondheid van de bewoners, maar ook voor de veiligheid van de constructie. Het komt geregeld voor dat lekkages er in de winter voor zorgen dat slechts 16 m² tot 32 m² van het appartement bewoonbaar is. Een echt dak boven het hoofd De bewoners hebben verenigingen van huiseigenaren opgericht en het dagelijks bestuur van deze stichtingen is het aanspreekpunt voor Habitat Kirgizië. Aangezien de overheid niet in staat is financiële steun te verlenen, hebben de verenigingen de hulp van Habitat ingeroepen. In 2006 zette Habitat Kirgizië een programma op, speciaal voor het verstrekken van leningen voor huisrenovaties van complete appartementengebouwen om zo honderden mensen tegelijk te kunnen helpen. De werkzaamheden zijn op verzoek van de huiseigenaren in eerste instantie gericht op de reparatie van de daken, omdat het geen zin heeft om bijvoorbeeld met de reparatie van elektra te beginnen als het dak nog lekt. De looptijd van de leningen is gemiddeld vijf tot acht jaar. Groepsleningen Habitat for Humanity Kirgizië (HFHK) biedt de bewoners van condominiums de kans om de gezamenlijke ruimtes en faciliteiten als dak of Habitat activeert de bewoners zelf De Stichting Op Eigen Wieken is voortgekomen uit een kleine woningstichting en ondersteunt huisvestingsprojecten over de hele wereld. Habitat mag al een aantal jaren rekenen op de hulp van de stichting. De stichting helpt Habitat onder andere bij renovatieprojecten van appartementencomplexen in Kirgizië. Dit project ondersteunt de lokale bewonersverenigingen bij het uitvoeren van reparaties en renovaties van bijvoorbeeld daken, gemeenschappelijke ruimtes, ramen en rioleringen. Tijdens een bezoek aan het project in Kirgizië zeiden zij: Wij steunen Habitat omdat wij het belangrijk vinden dat door Habitats werkwijze bewoners zelf actief deelnemen aan het proces om hun eigen woonomgeving te verbeteren. Door het aflossen van leningen ontstaat een vliegwieleffect zodat anderen weer geholpen kunnen worden om hun woningen te verbeteren. 12 Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar 2012

13 verwarmingssysteem te verbeteren met behulp van een groepslening. Voorwaarde voor een lening is dat de bewoners zich organiseren in een vereniging van eigenaren. Elke bewoner betaalt periodiek een klein gedeelte van de lening terug. Het bedrag is afhankelijk van de grootte van zijn of haar appartement. De afbetaling gebeurt maandelijks en de looptijd van de leningen is gemiddeld 6 jaar. Wanneer de renovaties voor de gezamenlijke ruimtes en faciliteiten zijn afgerond, kunnen bewoners in aanmerking komen voor een eigen lening om hun eigen appartement op te knappen. Renovatieplan De vereniging stelt samen met HFHK een renovatieplan op en zoekt naar de juiste aannemer voor de renovatie. Stap voor stap en in volgorde van noodzaak worden de renovaties uitgevoerd aan: 1. Dak, 2. Verwarmingssysteem, 3. (Warm)watertoevoer en sanitair, 4. Trappenhuis, gang, ramen, elektriciteit, 5. Liften, afvalverzamelpunten. Door de kosten met elkaar te delen en stap voor stap te renoveren wordt het voor de bewoners mogelijk om te investeren in hun woonomgeving en hun eigen leefomstandigheden te verbeteren. Op Eigen Wieken Habitat Nederland steunt met hulp van onder andere Stichting Op Eigen Wieken het vierjarige project improving living conditions of condominium inhabitants in Kirgizië. Deze stichting is voortgekomen uit een kleine woningstichting in Nederland. In het eerste jaar van dit project zijn met de steun vanuit Habitat Nederland de daken van twee appartementenblokken in Tokmok in de Chui-regio gerepareerd, waarmee 140 families een verbeterd en veiliger onderkomen kregen. In het tweede jaar zijn renovaties uitgevoerd van zes flatgebouwen op drie locaties: Bishkek en Tokmok in de Chui-regio, en Karakol in de Ysykkul-regio. Hiermee zijn 262 families geholpen. In dit boekjaar is een start gemaakt met de renovatie van het dak van een condominium in Karakol waarmee 40 families veiliger kunnen wonen. Ook zullen families in het dorpje Chirak worden aangesloten op de gemeentelijke watervoorziening, zodat 85 gezinnen kunnen beschikken over schoon drinkwater in hun eigen huis. Naar verwachting zal dit project eind 2012 zijn afgerond, waarmee er in drie jaar tijd 527 gezinnen in Kirgizië zijn geholpen. Dan zullen ook de doelstellingen voor het laatste jaar van dit project worden vastgesteld. Het regent niet meer ín huis Olga Gratushkina (32) woont in Tokmok, Kirgizië, met haar dochter Margarita (12) en zoon Anton (7). Haar echtgenoot woont en werkt tijdelijk in Rusland. De eerste jaren in dit huis waren de leefomstandigheden redelijk, totdat regenwater met bakken door het dak heen lekte door gebrek aan onderhoud. Ik checkte voortdurend de weersvoorspellingen of er regen op komst was, zegt Olga. In 2011 hielp Habitat met het repareren van het dak. Nu is iedereen blij en is mijn nachtmerrie voorbij. Het regent niet meer in huis. Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar

14 Lesotho Lesotho is een onafhankelijk koninkrijk in Zuid-Afrika. 56,6% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Hoewel Lesotho een groen land is, hebben veel mensen niet genoeg te eten. Bovendien is Lesotho hard getroffen door hiv/aids; ongeveer een kwart van de bevolking van Lesotho heeft hiv/aids. Vernietigende invloed De aidsepidemie in Lesotho heeft een vernietigende invloed op het land. De impact op individuen, families en de natie als geheel is groot als volwassenen te ziek worden om te werken, en (wees)kinderen de huishoudens draaiende moeten houden. Een van de schrijnendste gevolgen van aids zijn de aidswezen, de kinderen die achterblijven zonder geld of een fatsoenlijk onderkomen. De onderkomens waar de kinderen terechtkomen, zijn meestal slecht onderhouden, hebben lekkende daken en geen sanitaire voorzieningen. Omdat de zorg voor het gezin vaak neer komt op de schouders van kinderen of pleegouders is er geen geld om het huis op te knappen. Hulp aan een extra kwetsbare groep Voor de werkwijze van Habitat heeft dat verstrekkende gevolgen. Wat doe je als organisatie die de huizen niet weggeeft, als er geen ouders meer zijn om mee te bouwen of om de lening terug te betalen? Speciaal voor deze extra kwetsbare groep kinderen heeft Habitat for Humanity een programma ontwikkeld waarbij de afbetalingsregeling drastisch is aanpast, partnerorganisaties borg staan of huizen worden geschonken. Ook het meehelpen tijdens de bouw is aangepast. Nieuwe bewoners dragen bij door iemand anders, bijvoorbeeld een familielid, mee te laten bouwen. Een heel andere aanpak Habitat geeft eigenlijk geen huizen weg, maar biedt mensen de kans zelf hun toekomst te verbeteren. Mensen die eerst in een krot leefden komen in aanmerking voor een eigen huis. Hiervoor krijgen ze een lening waarvan ze periodiek iets aflossen. Ze bouwen zelf mee aan hun eigen huis en aan dat van anderen. Maar in Afrika, waar een hele generatie volwassenen is weggevaagd door aids en miljoenen aidswezen leven, is een heel andere aanpak nodig. Daarom heeft Habitat hier speciale projecten voor minderjarige kinderen en pleegouders in het leven geroepen. De pleegouders die in aanmerking komen voor nieuwe huisvesting zijn meestal grootouders, tantes of buren die de zorg voor de weeskinderen op zich hebben genomen. Samenwerking Deze projecten zijn in het leven geroepen om de kinderen weer een toekomst te bieden. Daarom zorgt het programma er ook voor dat de kinderen naar school kunnen. Habitat realiseert dit in samenwerking met lokale organisaties en overheden. De focus in Lesotho ligt op samenwerking met andere hulporganisaties om de woon- en leefomstandigheden van aidswezen en andere kwetsbare kinderen te verbeteren. Prioriteiten Een toonaangevende rol spelen in een campagne die is gericht op het verkrijgen van gelijke rechten en goede opleidingen. De bescherming van het huizenbezit en de rechten van vrouwen en kinderen. De samenwerking met verschillende andere organisaties om wezen en andere kwetsbare kinderen uitgebreide hulp te bieden. In dit boekjaar is de start gemaakt met een project in het Berea-district in Lesotho. Dit project wordt vanuit Habitat Nederland ondersteund dankzij de bijdragen van een viertal stichtingen, waaronder de ASN Foundation en de Diaconie Westerkerk Amsterdam. In dit project zullen 9 huizen worden gebouwd die ruimte en veiligheid zullen bieden aan 45 weeskinderen en hun families die momenteel geen goede huisvesting hebben. De huizen zullen worden voorzien van toiletten. De families ontvangen een oriëntatiecursus gericht op de bouw van het huis en zullen training krijgen op het gebied van erfenis- en eigendomsrechten zodat ze hun familie en eigendommen (hun huis) beter kunnen beschermen. De afronding van het project staat gepland voor begin 2013, medio volgend boekjaar. 14 Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar 2012

15 Met drie slaapkamers plaats genoeg Mantsane Tsatsi woont in de Mohalalitoe-gemeenschap van Maseru-Oosten in Lesotho. Hier is ze beter bekend als Nkhono (Oma in de lokale taal). Ze verzorgt zeven kinderen die nergens anders heen konden. Ze hebben een of beide ouders verloren aan aids of zijn in de steek gelaten. De jongens Tsoanelo (14), Tsepo (11), Moshoeshoe (10), Lehlohonolo (10) en de meisjes Tlotliso (11), Kananelo (3) en Nthebiseng (2) wonen in een woning met drie slaapkamers die samen met Habitat gebouwd is. Het huis staat op de grond van een kerk. De eenjarige Rethabile woont vooralsnog bij de pastoor en zijn vrouw. Als Rethabile twee jaar is komt ze ook bij Tsatsi wonen. Met drie slaapkamers is er plaats genoeg voor de kinderen, de meisjes en jongens hebben aparte slaapkamers waar ze goed kunnen slapen en hun huiswerk kunnen maken, zegt oma Tsatsi. Habitat for Humanity Nederland Jaarverslag Boekjaar

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Welkom thuis. na twintig jaar oorlog. Vrouwen in Honduras leren ondernemen. Noord-Oeganda:

Welkom thuis. na twintig jaar oorlog. Vrouwen in Honduras leren ondernemen. Noord-Oeganda: mei 2009 www.cordaid.nl 08 Vrouwen in Honduras leren ondernemen Noord-Oeganda: Welkom thuis na twintig jaar oorlog Sri Lanka: midden in het conflict werken aan vrede en veiligheid Het jaar van de crisis

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

No child is born to grow up alone

No child is born to grow up alone No child is born to grow up alone Jaarverslag 2014 SOS Kinderdorpen België Onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Inhoud p.3 Voorwoord p.4 SOS Anno 2015 p.6 SOS kort samengevat p.8 Onze

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Doen wat we geloven. Voorwoord

Doen wat we geloven. Voorwoord JAARVERSLAG 2011 Doen wat we geloven Voorwoord Als dit jaarverslag uitkomt, zitten we als Leger des Heils volop in de viering van ons 125-jarig jubileum. Een lange periode van doen wat we geloven. En

Nadere informatie

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 1 l Kom over en help Jaarverslag 2013 Beleid en strategie Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 Op de voorkant Hade wordt door haar ouders de straat op gestuurd. In de kinderopvang

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

KidsRights Nieuws Nieuwsbrief voor donateurs

KidsRights Nieuws Nieuwsbrief voor donateurs JUNI 2011 KidsRights Nieuws Nieuwsbrief voor donateurs Met o.a. Vijf maanden vechten tegen kinderarbeid Studiefonds Kindervredesprijs Interview Marc Dullaert Voorwoord Op 12 juni wordt jaarlijks overal

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl

JAARVERSLAG 2008. Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl JAARVERSLAG 2008 Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl Stichting World Servants Nederland Jaarverslag 2008 2 Voorwoord We hebben een heel feestelijk jaar achter de rug,

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar.

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. Twee gezichten, drie sporen één doel! Geachte relatie, De cryptische titel van dit jaarverslag maakt u ongetwijfeld nieuwsgierig. Het vat

Nadere informatie

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 Inhoud Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 1. Net4kids: missie, visie en doelstelling 2. Voorwoord 3. Samenvatting

Nadere informatie

Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010. De resultaten van Oxfam Novib s 5 programma s, evaluaties en het werk in Nederland

Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010. De resultaten van Oxfam Novib s 5 programma s, evaluaties en het werk in Nederland Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010 De resultaten van Oxfam Novib s 5 programma s, evaluaties en het werk in Nederland Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010 De resultaten van

Nadere informatie

Ronald McDonald Kinderfonds. Jaarverslag 2013. Hearts & hands

Ronald McDonald Kinderfonds. Jaarverslag 2013. Hearts & hands Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2013 Hearts & hands Deel 1: De cijfers van 2013 en de verhalen achter de cijfers Voorwoord directeur Ronald McDonald Kinderfonds Marja van Bijsterveldt 4 Verhaal

Nadere informatie

Op Eigen Kracht-training

Op Eigen Kracht-training Rapportage Op Eigen Kracht-training Resultaten 213 Project Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-training MSc Hille Hoogland Jonathan Berg Onze sponsoren Voorwoord Voor u ligt de rapportage van Op Eigen Kracht

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Ministerie van Algemene Zaken Juni 2007 Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter Jaarverslag 2010-2011 Bestuur SupportPunt Eindhoven v.l.n.r. Henk van Beurden, Wil van de Molengraft, Peter van Weert (voorzitter), Theo Rens, Arjen Buit (directeur) In 2010 en 2011 heeft SupportPunt

Nadere informatie

Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche

Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche In opdracht van de Donateursvereniging Mede mogelijk gemaakt door NCDO Uitgevoerd door Delphi Fondsen- en ledenwerving

Nadere informatie