BESTE INWONERS VAN DE GEMEENTE MOERDIJK,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTE INWONERS VAN DE GEMEENTE MOERDIJK,"

Transcriptie

1 GEMEENTE MOERDIJK Pastoor van Kessellaan BJ Telefoon Fax Internet Teksten Gemeente Druk en Opmaak Drukkerij Boekhoven B.V. RISICO- EN CRISISCOMMUNICATIE IN BEELD Ik zet risico- en crisiscommunicatie hoog op de agenda. In onze gemeente moeten we kunnen spreken over de risico s die zich hier in de gemeente voordoen en de mogelijke calamiteiten die kunnen plaatsvinden. Naar aanleiding van de brand bij DBM Blending in de zomer van 2004 is er meer aandacht voor deze specifieke communicatie. Calamiteitenwaaier Begin mei heeft u de calamiteitenwaaier, bij de se Bode, thuis bezorgd gekregen. In deze waaier wordt onder andere uitgelegd wat risico's zijn, wat u moet doen als de sirene gaat en hoe een melding via 112 in zijn werk gaat. Daarnaast kunt u lezen wat te doen bij de tien meest voorkomende calamiteiten, zoals bij brand, explosie, ongeval tijdens een evenement. Eén keer per twee jaar wordt dit waardevol boekwerk geactualiseerd. Nieuwe rampencampagne Denk Vooruit De oude campagne 'Wat te doen als de sirene gaat?' was inmiddels 13 jaar oud en achterhaald. Op maandag 25 september heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de gemeente Velsen het startschot gegeven voor de nieuwe rampencampagne Denk Vooruit. Deze campagne heeft als motto rampen vallen niet te plannen, voorbereidingen wel. Het doel is u bewust te maken van risico s en nuttige tips te geven over handelen in geval van een plotselinge ramp. Centraal staat dat elk type ramp om een andere reactie vraagt. Natuurlijk hoeven we niet dagelijks in angst te leven voor een overstroming of een grote brand. Maar met een goede voorbereiding is het toch rustiger slapen. In de gemeentegids vindt u een dubbelzijdige tabkaart met de vernieuwde rampencampagne. Hier leest u de belangrijke acties per type ramp. Op de voorzijde van deze kaart vindt u de jaarlijkse wervingsadvertentie van de vrijwillige brandweermensen. U kunt deze kaart uit de gemeentegids halen en op een centrale plaats (bijvoorbeeld de meterkast) in uw huis ophangen. Website De website is bedoeld om inwoners van de gemeente te informeren tijdens een crisis. Crisis.nl is dan gekoppeld aan de gemeentelijke site. Een groot voordeel is dat deze site tien miljoen bezoekers per 5 minuten aan kan en daarmee is het één van de krachtigste sites van Nederland. De rijksoverheid heeft, naar aanleiding van rampen zoals Enschede en Volendam, een Expertisecentrum voor Risico- en Crisiscommunicatie (ERC) ingericht. Twee activiteiten van dat centrum zijn: de website Crisis.nl en een landelijke telefonisch informatiecentrum. Deze voorzieningen kunnen ten tijde van een crisis ingezet (ingehuurd) worden door de gemeente. Binnen de gemeente zijn drie communicatiemedewerkers inmiddels gecertificeerd als redacteur om de website vullen. De site is in de gemeente nog niet ingezet. ICE De afkorting ICE staat voor In Case of Emergency. Het is een initiatief van het Korps Landelijke Politie Diensten waarbij mensen met een mobiele telefoon gevraagd wordt onder de naam ICE een persoon (bijvoorbeeld partner of familielid) te programmeren. Deze persoon wordt dan gewaarschuwd bij bijvoorbeeld een ongeval waarbij het slachtoffer niet aanspreekbaar is. De gemeente ondersteunt dit initiatief van harte en heeft u via de voorlichtingspagina hierover geïnformeerd. Voorwoord BESTE INWONERS VAN DE GEMEENTE MOERDIJK, In dit burgerjaarverslag schrijf ik op verschillende plaatsen over de dienstverlening en burgerparticipatie. Op 7 maart 2006 zijn er ook gemeenteraadsverkiezingen gehouden en daar wil ik mijn voorwoord mee openen. Verkiezingen die vooral voor onze gemeente een verrassende uitslag opleverden. Na de coalitieonderhandelingen bleek er een fikse verschuiving in het college plaatsgevonden te hebben. Leverden tijdens de voorgaande jaren Onafhankelijk, de Partij van de Arbeid en het CDA nog de wethouders, in 2006 bleven alleen de wethouders Marjolein de Wit van de Partij van de Arbeid en Ada Grootenboer van het CDA vertegenwoordigd in het college. Onafhankelijk Moer-dijk kwam in de oppositie terecht en daarom moesten de beide wethouders van deze partij, Cors Punt en Hans van Brenkelen, het Dagelijks Bestuur verlaten. Voor hen in de plaats kwamen Ingrid Scheifes van GroenLinks en Louis Koevoets van de VVD. Beide hebben reeds een jarenlange ervaring als wethouder; Ingrid al zo n 20 jaar in de gemeente Gilze en Rijen en Louis is van 1990 tot de herindeling, dus bijna twee hele raadsperiodes, wethouder geweest in Standdaarbuiten. We konden dus met ervaren mensen gelijk voortvarend aan de slag. Mèt een geheel nieuwe aanpak. Het resultaat is een collegewerkprogramma, dat de instemming van de raad heeft 1 Burgerjaarverslag 2006 gekregen. Het opstellen van dit burgerjaarverslag is geen opgave voor mij, maar gewoon ontzettend interessant om te doen. Alles nog een keer de revue laten passeren en lering trekken uit hetgeen toch niet helemaal top was en enthousiast voortborduren op hetgeen een goede grondslag biedt voor onze gemeente in de komende jaren. Verderop in dit jaarverslag treft u talloze feiten, tabellen en verslagen aan over alles wat er in 2006 zoal is gedaan, gerealiseerd of opgestart. Ik hoop van harte dat u, net als in voorgaande jaren, alles met interesse zult lezen. Aarzel niet om uw mening over het verslag zelf of over de inhoud aan mij kenbaar te maken. Met uw op- of aanmerkingen kan dan rekening worden gehouden in het burgerjaarverslag over Iedereen heel veel leesplezier gewenst, H.W. den Duijn, Burgemeester van EVALUATIE BURGER- JAARVERSLAG 2005 Antwoordkaarten Vorig jaar is net als het jaar daarvoor uw mening gevraagd over het burgerjaarverslag. Tenslotte schrijf ik het burgerjaarverslag voor u en ben ik zeer benieuwd naar uw mening. Wij kunnen er ook van leren. Uw mening is wel degelijk van belang voor onze gemeente. Uit gehouden onderzoek naar de informatiestromen is gebleken dat een aantal van u vindt dat wij als gemeente te weinig communiceren in uw richting. Daar willen we zeker wat aan doen, maar het zou ook fijn zijn als u uw mening geeft over bepaalde zaken die we communiceren. Vorig jaar heb ik vijf antwoordkaarten terug gekregen en dit is te weinig om een reactie te geven over hoe u het burgerjaarverslag van 2005 ervaren heeft. Ook in deze krant vindt u een antwoordkaart en ik zou het zeer op prijs stellen als u mij laat weten wat uw mening is, zodat we nog beter kunnen inspelen op uw behoeften. WEGWERK- ZAAMHEDEN Bij wegwerkzaamheden als reconstructies, herbestratingen, rioleringswerkzaamheden enzovoorts wordt u als bewoners of omwonenden van de betreffende locaties zo veel mogelijk betrokken en geïnformeerd. In 2006 heeft dat op de volgende manieren plaats gevonden. Informatieavonden In 2006 bent u als bewoners betrokken geweest bij de volgende wegwerkzaamheden in de vorm van informatieavonden omdat het reconstructies betrof: 1. Lidstaat, Kerkstraat, 2. Revitalisering Dintelmond, 3. Reconstructie Oliemolenstraat, 4. Willem III straat e.o. Informatiebrieven: Als betrokken bewoners heeft u brieven ontvangen over herbestraten /rioolvervanging van de volgende straten: 1. Regelaar in Noordhoek 2. Ewoudsdam in Zevenbergschen Hoek 3. Looijerij in 4. Steinstraat in 5. Frans Halsstraat e.o. in Fijnaart 6. Benedekade in Fijnaart Evaluatieavond: Als betrokken bewoners bent u uitgenodigd voor een evaluatieavond over reconstructie werkzaamheden: 1. Hoofdstraat in Zevenbergschen Hoek Vervolgens zijn de stads- en dorpsraden apart betrokken geweest bij de volgende projecten: 1. Honden uitlaatplaatsen 2. Objectbewegwijzering

2 JAAROVERZICHT 2006 MOERDIJKSE WOONKOERS VOOR DE TOEKOMST Welke woonwensen heeft u als inwoner van één van de 11 afzonderlijke kernen en van de gemeente in haar totaliteit? En daar binnen meer specifiek: welke woonwensen heeft u als starter, doorstarter en senior? Hoe zullen uw woonwensen zich ontwikkelen in de periode van , met een doorkijk voor onze gemeente in totaliteit naar 2015? Dit is een aantal vragen die de basis vormt voor het woningbehoefteonderzoek Het doel van dit onderzoek is actuele informatie te verkrijgen wat betreft de se woonmarkt. Het vorige woononderzoek stamt namelijk uit In september en oktober 2006 heeft de gemeente samen met Stichting Woningbouw, Woningbouwvereniging Brabants Westhoek en Bernardus Wonen het woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is een interactief proces met u om te komen tot nieuw woonbeleid in De belangrijkste peilers zijn: 1. De startnotitie die in juni 2006 door de gemeenteraad is vastgesteld. 2. Het woningbehoefteonderzoek, uitgevoerd in de maanden september en oktober 2006, dat bestaat uit verkennende analyses en telefonische interviews onder diverse inwoners. Dit onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: - Bevolking- en huishoudenontwikkeling; - Vraag en aanbod op de woningmarkt in de afzonderlijke kernen en in de gemeente in haar totaliteit; - Woonwensen van de verschillende doelgroepen. 3. De werkconferentie op 1 november 2006 met woningbouwcoöperaties, huurdersverenigingen, makelaardij, dorpsraden, Senioren Adviesraad, gehandicaptenplatform en de Wmo Raad. Ruim 40 vertegenwoordigers buigen zich over de resultaten van het woningbehoefteonderzoek en wat die kunnen betekenen voor het toekomstig woonbeleid van de gemeente. Tijdens de conferentie staan drie thema s centraal: - Wonen, welzijn en zorg in de kleine kernen; - Huisvesting nut en noodzaak; - Kwaliteit huisvesting senioren. 4. Het overleg met zorgverleners in november De belangrijkste conclusies uit de diverse inventarisaties en analyses zijn: - heeft te maken met een vertrekoverschot, vooral wat betreft de se jeugd. Er vertrekken dus meer mensen uit de gemeente dan dat er binnenkomen. - Het aantal huishoudens blijft toenemen, omdat het aantal personen per woning verder afneemt. Naar verwachting komen er tot huishoudens bij. In totaliteit zijn er in naar verwachting circa huishoudens in Het aantal inwoners van 55 jaar en ouder stijgt, evenals het aantal 55-plus huishoudens. De huidige woningvoorraad is op deze vergrijzing nog niet afgestemd. Met de nieuwbouw zal daar rekening mee moeten worden gehouden. Belangrijk is te investeren (vooral in de kleine kernen) in woningen, voorzieningen, multifunctionele centra (welzijn, zorg, openbaar vervoer en winkels) en het verenigingsleven om onder andere hierdoor de jeugd vast te houden. - De wens van 55-plussers om hun koopwoning te verruilen voor een duurder huurappartement of grondgebonden seniorenwoningen, die van alle gemakken is voorzien. - Levensloopbestendig bouwen zeker alle nieuwe woningen voor 55-plussers. Alle kamers worden dan zo ingericht, zodat u langer in uw eigen huis kan blijven wonen. - Een vijfde deel van de se starters is op zoek naar een goedkope woning tot De rest van u wil een duurdere koopwoning of een huurwoning. - Er is een omslag van aanbod naar vraaggericht (ver)bouwen. - Veel huishoudens uit de eengezinswoningen in de huur, willen iets anders. - Er is de wens voor een verscheidenheid in soort nieuwbouw. Door gedifferentieerd te bouwen, komt er een doorstroming in de woningvoorraad op gang. Daarnaast moet de bestaande woningvoorraad bekeken, en waar nodig aangepast, worden. - In diverse kernen is er een tekort aan laagbouw seniorenwoningen met een tweede kamer en huurappartementen met een lift. - Ruim eenderde (35%) van de huishoudens in de gemeente is verhuisgeneigd: 21% gaat beslist of mogelijk binnen vijf jaar verhuizen. - De kerngebondenheid is het grootst onder 65-plussers en het kleinst onder starters. Willen ze de eigen kern verlaten, dan gaan deze groepen het liefst naar de grootste kernen. De resultaten van het woningbehoefteonderzoek, de werkconferentie en het overleg met de zorgverleners zijn de bouwstenen om in 2007 te komen tot het nieuwe woonbeleid Een (t)huis voor iedereen 2007 tot Hierover leest u meer in het volgend burgerjaarverslag. HET COLLEGEWERKPROGRAMMA DOOR DE BRIL VAN DE BURGEMEESTER In ons collegewerkprogramma komen alle onderdelen uit het coalitieakkoord aan bod. Van al die onderdelen is opgenomen wanneer iets wordt aangepakt en door wie en ook heel belangrijk wat het mag gaan kosten en waar het geld vandaan moet komen. In feite kunt u het collegewerkprogramma zien als een handboek voor het gemeentebestuur voor de komende vier jaar. Als werktitel heeft het programma de naam van Ambitie naar Realisatie meegekregen. Een echte uitdaging dus om aan het eind van deze raadsperiode ook daadwerkelijk te kunnen laten zien dat de meeste onderdelen zijn gerealiseerd, of dat we er in ieder geval een flink eind mee gevorderd zijn. AFHANDELING KLACHTEN OVER STANKGOLF IN HET VOORJAAR Op 12 oktober 2006 hebben provincie en gemeente terugkoppeling gedaan over de herkomst van de stankklachten van het voorjaar. In een algemene informatiebijeenkomst voor inwoners van de kern en belangstellenden, is uitleg gegeven over de onderzoeken en de resultaten daarvan. Ook de GGD was die avond aanwezig om uitleg te geven over hun onderzoeken. Bij stankklachten, ook wel geurklachten genoemd, zijn inwoners bezorgd om hun gezondheid. Henk Jans van de GGD kon prima uitleggen of die bezorgdheid terecht was. De meeste aanwezigen die avond waren tevreden toen ze naar huis gingen. Ze kraakten wel een kritische noot over de lange periode tussen de klachten en de terugkoppeling. Zowel de gedeputeerde van de provincie als de wethouder erkenden dat en gaven aan dat gewerkt moet worden aan snellere acties vanuit de twee overheden. Ze hebben opdracht gegeven een informatieprotocol op te stellen waarin staan wie, wanneer en op welke manier actie onderneemt bij degelijke klachten. Diezelfde avond zijn ook vragen beantwoord over het schip de Martens 7. Dat schip lag aangemeerd bij de Afvalstoffen Terminal (ATM) en was op 28 september op verzoek van de provincie door het Openbaar Ministerie aan de ketting gelegd. Het schip had een onduidelijk vrachtbrief en of ATM de lading kon en mocht verwerken, was eveneens onduidelijk. De gemeenteraad heeft over deze actie een interpellatiedebat gehouden. Uiteindelijk heeft ATM de lading verwerkt nadat ze technische aanpassingen in hun installatie hadden aangebracht. Januari - Bewoners van de markt en omgeving in Standdaarbuiten beklagen zich bij de burgemeester over de vernielingen tijdens de jaarwisseling. - Wethouder Cors Punt is zeer hoopvol dat Port of Brabant een alternatief plan voor de se Hoek positief wordt ontvangen door de provincie. - Op het kerkhof van komen muurtjes om oude grafstenen. - De gemeente moet van de provincie binnen enkele maanden nog zestien asielzoekers met status huisvesten. - De provincie laat het plan se Hoek varen en schaart zich achter het se alternatief Port of Brabant. Werkgevers en gemeenten in de regio reageren verbijsterd. - De ministers van Economische Zaken en VROM roepen de provincie op het matje over het afblazen van se Hoek. - CDA en VVD in de Provinciale Staten houden de mogelijkheid open om het plan se Hoek toch uit te voeren. - Industrieterrein Dintelmond krijgt een facelift, twee parkmanagers worden aangesteld. Februari - De gemeenteraad van gaat akkoord met een verder onderzoek naar Port of Brabant. - De Kamer van Koophandel geeft het dringende advies om de bedrijfsterreinen Dintelmond en de Koekoek uit te breiden. Dat is nodig om het aanbod van bedrijfsgrond groot en divers te houden. - Van de Provinciale Statencommissie se Hoek mag gedeputeerde Onno Hoes verder met het onderzoek naar de kansen van Port of Brabant. - Minister Sybilla Dekker bezoekt en laat zich rondleiden door de se Hoek. Maart - Het succes van de buurtbus rondom rechtvaardigt een zelfde bus bij Heijningen. - Bij de gemeenteraadsverkiezingen is er winst voor PvdA en SP. Onafhankelijk blijft de grootste partij, ondanks twee zetels verlies. - De gemeenteraad van telt acht nieuwkomers, de 25 gekozen raadsleden komen uit acht verschillende kernen. - Onafhankelijk nodigt als grootste fractie alle andere fracties uit voor een bijeenkomst over een nieuwe coalitie. - De Provinciale Staten volgen een tweesporenbeleid. Het ontwikkelen van se Hoek als industrie gebied gaat door, naast de onderzoeken naar de haalbaarheid van Port of Brabant leden van de se gemeenteraad nemen afscheid. Pieterjan Aarden en Bertus Lansen krijgen een koninklijke onderscheiding. - Uit de Milieu Effect Rapportage (MER) blijkt dat er wat het milieu betreft geen belemmeringen zijn om industrie in de se Hoek aan te leggen. - CDA, PvdA en VVD onderzoeken of ze samen met Onafhankelijk een coalitie kunnen vormen. April - De coalitievorming in verloopt moeizaam. Waar in de omliggende gemeenten de wethouders al bekend zijn, wordt in achter de schermen nog altijd gepraat. - De brandweer in -dorp kampt met een personeelstekort. - Het dorp gaat gebukt onder een stank golf. Inwoners hebben last van een chemische lucht die keelklachten en irritaties aan de ogen veroorzaakt. - De stankgolf frustreert de onderzoekers van de provincie. Ze kunnen de veroorzaker niet traceren. - heeft eindelijk een coalitie. De grootste fractie Onafhankelijk staat buitenspel. CDA, PvdA, VVD en Groenlinks slaan voor de komende vier jaar de handen ineen. - Onafhankelijk vraagt om de verslagen van de besprekingen van informateur Ben van der Heijden met de diverse fractievoorzitters. De partij krijgt deze niet. - en Steenbergen komen overeen dat er tussen Heijningen, Dinteloord en Fijnaart een buurt bus gaat rijden. - Het dorp blijft verstoken van informatie over de stankgolf die al drie weken boven het dorp hangt. - Ingrid Scheifes uit Dongen wordt namens GroenLinks wethouder in. Ze is de eerste se wethouder van buiten de raad. - In worden 15 lintjes uitgereikt, een record aantal. - Volgens een eerste onderzoek is de stankgolf boven het dorp ongevaarlijk voor de gezondheid. Mei - Op de jaarrekening van 2005 houdt 8,1 miljoen over. - Wethouder Ingrid Scheifes heeft bij haar installatie verzuimd een ontheffing van de verhuisplicht naar aan te vragen. Ze blijft in Dongen wonen. - Ter verbetering van het leerlingenvervoer wordt een pakket van maatregelen voorgesteld. Zo komt er ook een onderzoek naar de vaardigheden van de chauffeurs. - In een extra raadsvergadering wordt wethouder Ingrid Scheifes ontheffing verleend van de verhuisplicht. Ze kan in Dongen blijven wonen. Juni - Binnen de ambtelijke organisatie in valt er nog veel te verbeteren. Ambtenaren moeten meer handelen vanuit de vraag van de burgers en andere klanten. - Burgemeester en wethouders willen ruimte bieden voor nieuwe, goede plannen. Deze moeten snel tussendoor uitgevoerd kunnen worden. Burgerjaarverslag

3 JAAROVERZICHT Tegen een chauffeur van het bus- en taxibedrijf Dutax is aangifte gedaan. Bij het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs zou de chauffeur een kind te hard handig hebben aangepakt. - Om plannen, die al jaren in de kast liggen, te kunnen uitvoeren, wil de gemeente extra personeel aantrekken. - In wordt gestart met een sms-alert. Daarmee kan de politie burgers waarschuwen voor onveilige situaties. - Gedeputeerde Onno Hoes van de provincie Noord- Brabant verwacht met tot een compromis te komen over de se Hoek. Industriegebeid I biedt voldoende hectaresom aan een flink deel van de vraag naar bedrijventerrein te voldoen. - De ministeries van VROM en EZ, de provincie willen samen een standpunt innemen over se Hoek. - Voor het leerlingenvervoer in is er clientenraad opgericht. - De gemeenteraad stemt niet zonder meer in met Port of Brabant. Eerst moet aangetoond worden dat er nergens anders een logistiek park aangelegd kan worden. Juli - Noordhoek krijgt volgend jaar een eigen postcode en een eigen plekje in het telefoonboek. - Voor de sms-service van de politie bestaat veel animo. - De tijdelijke fietsbrug bij Langeweg is volgens de gemeente onveilig. Deze wordt afgesloten. - De fietsbrug bij Langeweg moet worden afgebroken. weigert er een vergunning voor af te geven. Augustus - De overlast veroorzakende skatebaan in Willemstad verdwijnt. Een nieuwe locatie wordt gezocht. - Leerlingenvervoerder Dutax meldt dat er dit schooljaar zonder klachten wordt gereden. - Gedeputeerde Staten in de provincie kiezen voor een klein s Hoekje van 150 hectare logistiek en het volbouwen van I. Dan kan het plan se Hoek wat GS betreft in de kast. - De buurtbus tussen Fijnaart, Dinteloord en Heijningen komt later dan verwacht. De studie is afgebroken, omdat er in de provincie niet duidelijk is volgend jaar het openbaar vervoer verzorgd. - Burgemeester Henk den Duijn roept de inwoners van Heijningen op om een dorpsraad te vormen. September - Provinciale Staten zijn er nog niet uit of het alternatief voor se Hoek wel goed is. Vooral VVD en CDA twijfelen. - Bij ATM in wordt een boot met dodelijk gif aan de ketting gelegd. De papieren kloppen niet bij het gif zit een restant van het afval dat in Ivoorkust aan zeven mensen het leven heeft gekost. - Een half jaar na de stankgolf belegt de provincie een informatieavond voor de inwoners van het dorp. - Bij de eerste bijeenkomst voor het stadsplan is veel kritiek op het saaie centrum van die plaats. - Provinciale Staten willen het plan se Hoek niet schrappen. De staten willen erop terug kunnen vallen als het alternatief Port of Brabant niets wordt. Oktober - De eerste editie van Jouw Feestje in is een succes. Er komen niet zo heel veel jongeren op af, maar het is wel gezellig. - In het nieuwe hondenpoepbeleid staat dat er in alle kernen hondenuitlaatplaatsen komen. - Tijdens de informatieavond over de stankgolf wordt gezegd dat er een protocol komt waarin staat hoe gemeente en provincie gaan communiceren bij incidenten. - De dorpsraad van Standdaarbuiten wil een centrum plan, waarin behalve de bouw van de brede school ook het probleem van leegstand van de kerk wordt opgenomen. November - laat een onderzoek uitvoeren naar de vraag of er elders in West-Brabant een logistiek park kan worden aangelegd. - ATM staat aan de vooravond van een rechtszaak over een aantal klachten over het afvalverwerkingsbedrijf. Het dossier is van zeven jaar geleden. - Het referendum over industrie op I gaat door. De organiserende oppositiepartijen mogen stemdozen plaatsen in hetzelfde gebouw, maar niet in het zelfde lokaal als waar de stemmachine staat. - De opkomst bij het referendum over extra industrie valt tegen, al zijn de organiserende partijen tevreden. Van de inwoners die het biljet hebben ingeleverd, stemt negentig procent tegen. - krijgt stadswachten. Zij moeten toezien op de naleving van het beleid voor hondenpoep, zwerf vuil en illegale dumpingen. December - Na een informeel overleg met burgemeester Henk den Duijn laten de se oppositiepartijen weten, dat ze hopen dat de verhoudingen binnen de se politiek zullen verbeteren. - B&W van willen ook later geen referendum houden over extra industrie in. - De se gemeenteraad gaat akkoord met het uitbetalen van een gouden handdruk van euro aan gemeentesecretaris Carla Baan. - krijgt een centrumplan. De kerk wordt gesloopt en daar komt een klein kerkje voor in de plaats. Ook zijn er plannen voor een nieuw gemeenschapshuis en diverse woningen. - De gemeente heeft plannen om de nieuwbouw van de Zevenbergse basisschool De Regenboog tegen De Blokkendoos (peuterspeelzaal en kinderopvang) te bouwen. INVOERING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) De voorbereidingen voor de invoering van de Wmo zijn in 2006 opgepakt. Er is hard gewerkt om vanaf 1 januari 2007 klaar te zijn voor wat betreft de zorgvoorzieningen bij het Wmo-loket. Een aanbestedingtraject in 2006 draagt er toe bij dat in totaal tien zorgaanbieders huishoudelijke hulp leveren aan klanten van de gemeente. Een belangrijk aspect van de Wmo is burgerparticipatie. Over het Wmo-beleid en de uitvoering daarvan moeten inwoners en belangenorganisaties kunnen meepraten. Meepraten en adviseren bij het opstellen van het beleid, maar ook bij de terugkoppeling daarvan. Begin 2006 is dan ook de Wmo-Raad in oprichting in het leven geroepen om mee te denken over het beleid en de invoering van de Wmo in. Deze organisatie komt op voor welzijn en participatie van alle inwoners van onze gemeente, die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. De Wmo-Raad in oprichting bestaat inmiddels uit de volgende clusters van belangenorganisaties: - Stichting Cliëntenraad ; - Stichting Gehandicaptenplatform De Kernen ; - Zorgvragersoverleg (ZVO); - Landelijke Vereniging budgethouders Per Saldo ; - Senioren Adviesraad (SAM); - Diaconaal Platform gemeente (DPGM);- Stichting Vrijwillige Thuiszorg en Informele zorg(svt). De Wmo-Raad en de gemeente hebben in 2006 meerdere malen met elkaar overleg gehad over de ontwikkelingen van het lokale Wmo-beleid. Hierdoor is deze raad inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke partner van de gemeente. De leden van de raad zijn degene die belangrijke maatschappelijke informatie doorspelen. De Wmo-Raad geeft precies aan welke problemen, behoeften en wensen er leven in de groepen waarvan de raad vertegenwoordiger is. In dit verband leverde de raad belangrijke bijdragen aan de Wmo-verordening, het zogenaamde Wmo-besluit en de Wmobeleidsregels. Cliëntenparticipatie Hoe hebben lokale belangenbehartigers het participatieproces rondom de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ervaren? Dat was de centrale vraag bij een onderzoek eind 2006 uitgevoerd onder lokale belangenbehartigers van meer dan 170 gemeenten door organisatie Programma VCP. Dit is een samenwerkingsverband van de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) en de Federatie van Ouderverenigingen (FvO.) Uit het onderzoek is gebleken dat de lokale belangenbehartigers het participatieproces rondom het beleid bij de invoering van de Wmo gemiddeld beoordelen met een 5,5. De gemeente scoort als enige het rapportcijfer 9. Ondanks de hoge tijdsdruk zijn gemeente en Wmo-Raad er gezamenlijk in geslaagd beleidsmatige eindproducten af te leveren. De verordening is uiteindelijk op 28 september 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. De hierop volgende beleidsregels zijn door het college in december geaccordeerd. Geleidelijk aan is in 2006 de basis gelegd voor een convenant tussen de gemeente en de Wmo-Raad. In het convenant staan afspraken over taken, bevoegdheden en faciliteiten. Op deze wijze is de betrokkenheid van vragers van maatschappelijke ondersteuning bij het vormgeven van het Wmo-beleid gewaarborgd. Communicatie Wmo Gedurende het invoeringsjaar zijn inwoners geïnformeerd over de Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo is regelmatig de gemeentelijke website geactualiseerd en zijn nieuwsbrieven en de Wmokrant uitgebracht en stond een Wmo-soap Gedeelde Smart is Halve Smart op de voorlichtingspagina van de se Bode. Daar waar nodig zijn inwoners persoonlijk of schriftelijk geïnformeerd over de ontwikkelingen. Ook is op verzoek van een aantal ouderenbonden door de gemeente verschillende keren een presentatie gehouden over de Wmo en de stand van zaken in. In 2007 staat het 4-jarig beleidsplan Wmo op de agenda. In het volgend burgerjaarverslag leest u hier meer over. BURGERPARTICIPATIE DOOR DE BRIL VAN DE BURGEMEESTER Erg belangrijk om projecten goed van de grond te krijgen is natuurlijk de participatie van de burger. Als inwoners van onze gemeente het ergens niet mee eens zijn, kun je nog zo goed je best doen, maar dan slaat een project niet aan en zit je uiteindelijk met een resultaat waar weinig tot niks mee kan worden gedaan. Zonde van de tijd en zonde van het geld. Daarom staat de burgerparticipatie hoog in ons vaandel. In 2006 hebben wij ons best gedaan om u, als belanghebbenden, zoveel mogelijk bij het wel en wee van onze gemeente te betrekken. De ontwikkeling van een goed protocol voor de burgerparticipatie was daarbij van groot belang. Door een goede samenwerking met de verschillende dorps- en stadsraden, de verenigingen, maatschappelijke organisaties, maar ook bedrijven, raken wij steeds beter op de hoogte van hetgeen u graag wilt voor uw kern en hoe u over bepaalde zaken denkt. Wij zien het als een algemene opdracht om belangrijke besluiten, voor ze in de raad komen, interactief met u te communiceren. De standpunten kunnen dan eventueel worden aangepast of veranderd. Natuurlijk kan niet iedereen daarbij zijn of haar zin krijgen, maar dat is immers in het hele leven zo. Er moet geschipperd worden om het resultaat zo dicht mogelijk bij ieders wens te krijgen. Gelukkig lukt dat, mede dankzij uw inzet, steeds beter. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de straten en pleinen die worden ingericht na overleg met de bewoners. Aan de problemen rond de skatebaan in Willemstad, die, dankzij goed overleg, toch nog naar tevredenheid van velen opgelost zijn. Het zou te ver voeren om hier in dit voorwoord alle projecten die het afgelopen jaar dankzij de burgerparticipatie tot een goed einde zijn gebracht, op te gaan sommen. Op de andere pagina s van dit burgerjaarverslag vindt u tal van voorbeelden terug. Wel kan ik zeggen, dat er momenteel 126 projecten voorspoedig lopen en dat er daarnaast nog vele zaken in voorbereiding zijn om het wonen, werken en recreëren in onze mooie gemeente te veraangenamen. Natuurlijk ben je er niet met burgerparticipatie alleen. Van het begin tot het eind zijn er bij een project heel veel mensen betrokken. Soms worden daarbij projectbureaus ingeschakeld, maar in het algemeen is het zo, dat we op het gemeentehuis een organisatie hebben met zeer capabele mensen. Ook zij zijn ervan doordrongen dat alles wat zij doen, ten goede moet komen aan u, inwoners van de gemeente. Daarom zijn, naast de dorps- en stadsraden en de burgerparticipatie, communicatie en representatie een belangrijk onderdeel van mijn portefeuille. WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 3 Burgerjaarverslag 2006

4 INFORMEREN EN SPREEKUUR BURGEMEESTER Ook ik houd iedere week een spreekuur voor u. Iedere dinsdag- of woensdagmiddag in een andere kern. U hoeft geen afspraak te maken, u mag gewoon binnenlopen. De plaats en het tijdstip van mijn spreekuren worden elke week bekendgemaakt op de voorlichtingspagina in de se Bode en op Afgelopen jaar zijn er weer regelmatig mensen bij me geweest. Behalve voor het bijdragen of het meedenken aan oplossingen van meestal persoonlijke problemen is het voor mij ook een middel om kennis te maken met u als inwoner van. Bedrijvenloket Het bedrijvenloket is de vraagbaak voor ondernemers. Onze bedrijfscontactfunctionaris Maarten Mulder helpt u als startende ondernemer op weg, maar helpt ook gevestigde ondernemers in de gemeente. U kunt bij hem terecht voor vragen over: Het starten van een onderneming Vergunningen Uitbreiding van uw onderneming Uitkeringen Bedrijfshuisvesting Bedrijfsbeëindiging In 2006 heeft de bedrijfscontactfunctionaris 51 bedrijfsbezoeken afgelegd. Gemeentelijk Ambassadeur U kunt de gemeentelijk ambassadeur Peter Gram bellen als u een vraag heeft. Hij komt dan bij u op bezoek. U belt gewoon het gemeentehuis en u maakt een afspraak. In principe kunt u alle zaken, die volgens u binnen de gemeentelijk taken vallen, bespreken. Vooraf vraagt hij u om alle informatie. Dan kan hij voor het huisbezoek informatie inwinnen bij de vakafdelingen en u beter informeren. Maar de ambassadeur doet nog meer dan alleen vragen beantwoorden. Hij houdt zich ook bezig met onderscheidingen. In 2006 is hij daar wederom druk mee geweest met het volgende resultaat. Huisbezoeken Kern/ onder-werp Groen Water Verkeer Wvg Bijstand 1 1 Bestemmingsplan Bouwen OZB Begraafplaats Diversen Totaal Overzicht jubilea 2006 Kern/ Jubileum Fijnaart Fijnaart Helwijk Helwijk Heijningen Heijningen 50 huwelijk huwelijk huwelijk huwelijk 100 jaar 101/104 jaar 105 jaar TOTAAL Onderscheidingen in 2006 In behandeling per 1 januari Ingediend in TOTAAL 40 Toegekend in Ingetrokken 1 Afgewerkt in In behandeling 31 december Langeweg Langeweg Standaarbuiten Standaarbuiten Willemstad Willemstad Zevenbergschen Hoek Zevenbergschen Hoek Totaal Totaal Uitgereikte onderscheidingen Naam Kern Graad A.M. de Wit Fijnaart Lid Orde van Oranje-Nassau J. de Visser Lid Orde van Oranje-Nassau P.J.F.M. Aarden Standdaarbuiten Lid Orde van Oranje-Nassau L.C.P. Lansen Lid Orde van Oranje-Nassau D.J.C. van Beers Lid Orde van Oranje-Nassau J.A. Bienefelt Fijnaart Lid Orde van Oranje-Nassau A.L. Dierks Fijnaart Lid Orde van Oranje-Nassau L.J.Kassel Lid Orde van Oranje-Nassau R. Makkink Lid Orde van Oranje-Nassau A. Neelen Fijnaart Lid Orde van Oranje-Nassau C.K. Nelemans Lid Orde van Oranje-Nassau C. Nieuwkerk Fijnaart Lid Orde van Oranje-Nassau Q.M. Oomen Lid Orde van Oranje-Nassau M.C. Moerland-van der Ploeg Willemstad Lid Orde van Oranje-Nassau E.J. Plooij Willemstad Ridder Orde van Oranje-Nassau E.A. Jongmans-den Reijer Noordhoek Lid Orde van Oranje-Nassau M.W.E. Neelen-Rijsdijk Fijnaart Lid Orde van Oranje-Nassau A. Sterk Lid Orde van Oranje-Nassau A.M. van der Burgh-van Tooren Lid Orde van Oranje-Nassau Gemeentelijke Onderscheidingen Er zijn in gemeentelijke onderscheidingen uitgereikt. C.G. Kokke Hoeven Eremedaille M.J.W.M. Vrolings-Hoedemaekers Herinneringsmedaille Naturalisatie De regels voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit zijn in 2006 veranderd. Jaarlijks moet er op 24 augustus de nationale naturalisatiedag worden gehouden. De belangrijkste wijziging is echter dat vanaf 1 oktober 2006 de genationaliseerde aanwezig moet zijn om het besluit in ontvangst te nemen. Vanaf dat moment gaat het Nederlanderschap in. Er zijn drie ceremoniën gehouden: - 24 augustus voor 18 personen, waarvan er 8 aanwezig waren, - 29 november voor 4 personen, allen aanwezig, - 20 december voor 2 personen, beiden aanwezig Inspraak commissievergaderingen De gemeenteraad heeft commissies ingesteld. De commissies bereiden de besluitvorming in de gemeenteraad voor en voeren als het nodig is overleg met het college of met de burgemeester. U, als inwoner van, kan tijdens de commissievergaderingen ook inspreken. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan moet u dit minimaal 36 uur voor de vergadering van de commissies Fysieke Infrastructuur en Bestuur en Middelen doorgeven aan de raadsgriffier, de heer J.A.M. Hereijgers, en voor de vergadering van de commissie Sociale Infrastructuur aan mevrouw I. Swart. Beiden zijn telefonisch te bereiken op Ook in 2006 is door u gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om uw stem te laten horen. Hieronder een overzicht. Insprekers bij commissies Fysieke Infrastructuur 15 7 Sociale Infrastructuur 9 3 Bestuur en Middelen 5 0 Kerncontactbijeenkomsten Ik wil samen met de rest van het college graag in persoonlijk contact blijven staan met u als inwoner. Helaas lukt dat niet altijd door gebrek aan tijd. Daarom probeert het college één keer per jaar iedere kern te bezoeken. Meestal beginnen de kerncontactbijeenkomsten s middags al met een bezoek aan een bedrijf, een vereniging of een speciaal project. s Avonds is er de kerncontactbijeenkomst voor u. Tijdens deze bijeenkomst wisselen we van gedachten over zaken die spelen in uw kern. Wij praten u ook bij over de verschillende ontwikkelingen die op de rol staan. En u kunt op uw beurt regelrecht suggesties, vragen of opmerkingen aan ons kwijt. Als er zaken spelen waar op het moment van de bijeenkomst geen antwoord gegeven kan worden dan kunt u er van uitgaan dat wij deze mee terug nemen naar de gemeente en u een terugkoppeling geven over de stand van zaken en de behandeling ervan. Kerncontactbijeenkomst Langeweg Langeweg Standdaarbuiten Standdaarbuiten Willemstad Willemstad Fijnaart Zevenbergschen Hoek Helwijk Heijningen Noordhoek Burgerjaarverslag

5 COMMUNICEREN Informatiebijeenkomsten Binnen de gemeente werken we projectmatig, dat wil zeggen dat een hoop ontwikkelingen en veranderingen, zowel beleidsmatig als uitvoerend in projectgroepen worden uitgevoerd. Het voordeel van werken met projectgroepen is dat er een kop en staart zit aan het proces, de betrokken afdelingen samenwerken en dat er overzicht is in de voortgang. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van allerlei projecten worden regelmatig informatieavonden georganiseerd. In de meeste gevallen vinden die avonden plaats in de kernen waar een project wordt uitgevoerd. En in sommige gevallen gebeurt het dat er wijk- of straatgerichte informatieavonden georganiseerd worden, bijvoorbeeld bij een herinrichting. De avonden hebben meestal een interactief karakter, dat wil zeggen dat we met u praten en uw mening willen horen. U wordt op de hoogte gebracht van deze avonden door de voorlichtingspagina in de se Bode, de website en soms door middel van een persoonlijke uitnodiging. U wordt tijdens deze avonden op de hoogte gebracht van de plannen. Vervolgens krijgt u de ruimte om uw wensen kenbaar te maken en uw mening te laten horen. Door in een vroeg stadium naar u toe te gaan en u mee te laten denken over de toekomst of de inrichting van uw kern, hopen wij uiteindelijk met een plan te komen dat zoveel mogelijk voldoet aan uw wensen en behoeften. U zult begrijpen dat het niet altijd mogelijk is om aan alle wensen en behoeften te voldoen. Project Toelichting Revitalisering Dintelmond Havenfront Willemstad Evenemententerrein Vlinderbuurt Herstructurering Zoetendaal Oostrand Herontwikkeling sportvelden Zorgcomplex De Blomhof/ Dr. Poelstraat Gebouwentrein Fijnaart In 2006 heeft een tweetal bedrijfsbijeenkomsten plaatsgevonden, namelijk op 1 februari en 20 november De eerste bijeenkomst stond in het teken van het presenteren van de plannen voor de revitalisering en de introductie van de parkmanagers. De tweede bijeen komst had hoofdzakelijk betrekking op de eerste concrete uitwerkingen van de parkmanagers. Het bewegwijzeringsplan en het concept-beveiligingsplan zijn gepresenteerd. Met name de reacties op het bewegwijze ringsplan waren zeer positief. Inmiddels is een 80% deelname aan dit plan door ondernemers behaald. Molenberg De bomen aan de achterzijde langs het Zwanengat zijn verwijderd. Over de gewijzigde uitvoering van inrichting van de lage begroeiing is overleg gevoerd met omwonenden. Op 18 januari 2006 is het officiële startsein gegeven voor de uitvoering van de zogenaamde 1e fase van het project (aanleg nieuwe jachthaven ca.). Wethouder Bienefelt verrichtte deze handeling door middel van een graafmachine. Op 23 november 2006 heeft de projectleider een presentatie verzorgd van het project Havenfront tijdens de jaarvergadering van De se ondernemers vereniging. De bouw van het maritieme verenigingsgebouw wordt voorbereid in overleg met speciale werkgroep. Naar aanleiding van een bezoek van een bewoner aan het spreekuur van de burgemeester is geklaagd over de trage afwerking rondom de gebouwen. Hoewel het hier eigen terrein betreft van WSG en de gemeente hier dus geen zeggenschap over heeft, is dit toch aangekaart. De feestelijke opening Huisartsen onder één Dak (HOED) door de burgemeester vond plaats op 17 maart 2006, waarbij het naambord THOLOS werd onthuld. Voor het "Bomenpad" wordt een informatiefolder voorbereid. Op 6 april 2006 heeft de bewonersavond voor de (3) kopers van de bouwgrond in het gebied de Vuurvlinder plaatsgevonden. Op 4 september 2006 is er een informatieavond over het project Serena gehouden. Tijdens deze avond is een inrichtingsschets voor het open baar gebied, de ontwerpen van de gebouwen, het ontwerpbestemmings plan en bouwroutes en fasering gepresenteerd. Dit nadrukkeijk met het doel om via reacties een beeld te krijgen of de ingeslagen weg (met name wat betreft de inrichtingsschets en de bouwroutes en fasering) de juiste is. Deze avond is bezocht door ongeveer 35 belangstellenden. Naar aanleiding van de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan op 25 april 2006 is een nieuwsbrief rondgestuurd aan alle betrokkenen met informatie over het project. Op 2 november 2006 heeft de officiële handeling plaatsgevonden van de middeldure koopwoningen. In aanwezigheid van alle kopers hebben wethouder De Wit, architect Kas, aannemer J. Nouws, en de heer Frijters, lid van r.v.t. Brabants Westhoek een pui geplaatst. Aansluitend vond er een geamuseerde bijeenkomst plaats in de Graanbeurs. Gemeente en Bernadus wonen hebben op 16 maart 2006 een overeenkomst getekend. De overeenkomst houdt in dat Bernardus Wonen 12 stuks aanleunwoningen (drie lagen van vier stuks) tegen het bestaand complex aan de Suikerhoek gaat bouwen. De overeenkomst regelt de bouw van acht stuks grondgebonden woningen op de plaats waar nu nog de vijf seniorenwoningen van Bernardus Wonen aan de Dr. Poelstraat staan. In april 2006 is de bestemmingsplanprocedure in gang gezet. Met de dorpsraad is gekomen tot een verbetering van de par keersituatie aan het pleintje Suikerhoek. Tussen ontwikkelaar Janssen de Jong en de gemeente is een locatie ontwikkelingsovereenkomst ondertekend over de ontwikkeling van het gebied waar de Witte Roos nog staat. Het plan voorziet in de bouw van maximaal 28 stuks woningen. Met de opbrengst van de verkoop van deze grond wordt een aanzienlijk deel van het nieuwe multi functioneel centrum in Fijnaart bekostigd. De Parel is per 1 december 2006 in gebruik genomen. Realisatie Op donderdag 18 mei 2006 is een inspraakavond georganiseerd brandbrandweerkazerne in De Standaard in het kader van het voorontwerpbestemmingsplan Standdaarbuiten Weinig belangstelling, weinig reacties. Daarnaast zal op 24 januari 2007 een informatieavond worden georganiseerd in De Standaard. Naast het toelichten van de bouwplannen, staat de wervingscampagne van de Brandweer op de agenda. Overdracht Een schetsontwerp voor de herinrichting van het woonwagen woonwagencentrum is met de bewoners besproken. Voor de beoogde herstructurering van het woonwagencentrum is een inventarisatie en taxatie van de bestaande woonwagens en andere gebouwen uitgevoerd. Op basis van de taxatie van de bestaande woonwagens en andere gebouwen zal met de bewoners overleg gevoerd gaan worden over de te hanteren vergoedingen. Dorpsplan Heijningen Op 12 december 2005 heeft in het Pestalozzihuis de terugkoppeling van het raadsbesluit plaatsgevonden. Hierbij is ook een presentatie verzorgd van de gemeentelijke civieltechnische beheersplannen Dorpsplan Helwijk De aanbieding van het eindrapport door de bewoners aan wethouder De Wit vond plaats tijdens de klankbordgroepbijeenkomst op 27 januari De terugkoppeling van het raadsbesluit van 23 februari is gehouden tijdens openbare bewonersbijeenkomst op 2 mei 2006, in combinatie met een presentatie over de gemeentelijke beheersplannen. Alle bij eenkomsten vonden plaats in gebouw De Blokhut. Stadsplan Er heeft een klankbordgroepbijeenkomst plaatsgevonden op 11 januari Hierbij is het conceptplan besproken. Tijdens deze klankbord - groepbijeenkomst is afgesproken een extra ver gadering te houden op 26 januari De openbare bewonersbijeenkomst (slotsessie) is gehouden op 9 februari De klankbordgroepbijeenkomst op 26 januari De aanbieding van het eindrapport door de bewoners aan wethouder De Wit vond plaats tijdens een bijzondere bewonersbijeenkomst op 15 maart De terugkoppeling van het raadsbesluit van 29 juni 2006 is gehouden op de bewonersbijeenkomst op 18 september Hiervoor waren de bewoners uitgenodigd door middel van een nieuws brief. Alle bijeenkomsten vonden plaats in De Niervaert. Dorpsplan Het oriënterend overleg met de voltallige dorpsraad vond plaats op 11 Zevenbergschen Hoek januari De openbare bewonersbijeenkomsten zijn gehouden op: 22 maart, 24 april en 20 juni Op 10 april is een aparte sessie gehouden met de jeugd. De resultaten hiervan zijn door de jeugd zelf toegelicht op de bewonersbijeenkomst. De klankbordgroepbijeenkomsten zijn gehouden op 14 februari, 28 maart en 30 mei De aanbieding van het eindrapport door de bewoners aan wethouder De Wit vond plaats tijdens een bijzondere bewonersbijeenkomst op 10 september 2006 tijdens de braderie. De terugkoppeling raadsbesluit van 26 oktober 2006 is gehouden op bewonersbijeenkomst op 10 december Alle bijeenkomsten (met uitzondering van de bijeenkomst tijdens de braderie) vonden plaats in gebouw de Zevensprong. Dorpsplan Fijnaart Op 8 februari 2006 heeft een oriënterend overleg met een delegatie van de dorpsraad plaatsgevonden. De openbare bewonersbijeenkomsten zijn gehouden op: 18 april, 22 juni en 14 september De klankbord groepbijeenkomsten zijn gehouden op 16 maart, 11 mei en 29 augustus Alle bijeenkomsten vonden plaats in De Witte Roos. Dorpsplan De klankbordgroepbijeenkomsten zijn gehouden op: 4 september, 12 oktober en 30 november De openbare bewonersbijeenkomsten zijn gehouden op: 21 september, 19 oktober en 14 december Alle bijeenkomsten vonden plaats in De Kristal. Centrum Noordhoek Op 18 december 2006 is samen met de dorpsraad Noordhoek een informatieavond georganiseerd in het dorpshuis in Noordhoek. Tijdens deze goed bezochte avond (ruim 50 belangstellenden) hebben Bernardus Wonen, Quadrant Architecten, zorgverlener Surplus en de gemeente een toelichting gegeven op de in voorbereiding zijnde plannen. Dit aan de hand van tekeningen en een maquette. Vuurvlinder Op 6 april heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor de (vier) kopers van de woningbouwkavels. Herschikking sociaal In 2006 zijn drie bijeenkomsten gehouden met de klankbordgroep: op culturele voorzieningen 28 september en 11 oktober 2006 in gebouw Irene en op 13 november 2006 in het gemeentehuis in. Herstructurering Centrum Op 6 september 2006 is in De Standaard een informatieavond gehouden Standdaarbuiten voor de verenigingen en overige belangstellenden voor de plannen rondom de school en De Standaard. Tijdens de goed bezochte avond werd informatie, voorzover beschikbaar, verstrekt door wethouder Grootenboer, architect Dhondt en schoolbestuur het Barlake. Aandacht werd speciaal gevraagd voor de verkeersafwikkeling rondom de school en de daar vereiste veiligheid. Tijdens een openbare vergadering van de dorpsraad op 29 november 2006 in Standdaarbuiten is door de project leider W. de Rijck informatie verstrekt over de gewijzigde uitgangspunten ten aanzien van de gekozen locatie voor de school. De fysieke koppeling van de school aan de Standaard is, uit bouwkundige overwegingen en uit een oogpunt van veiligheid, bij voorkeur aan de achterzijde van de Standaard. Nader overleg vindt plaats met de betrokken verenigingen. 5 Burgerjaarverslag 2006

6 VANUIT UW LUIE STOEL Digitalisering. Een woord dat u waarschijnlijk al eens vaker de revue heeft zien passeren. Bijna allemaal zijn we bekend met het fenomeen internet. Tegenwoordig is bijna alles te vinden op het internet en u kunt er al heel veel producten kopen. Ook gemeenteland sluit aan bij de eisen van de tijd. Vorig jaar is de gemeente begonnen met een verbeterslag op het gebied van de website. De website is qua uiterlijk en inhoud veranderd. Wat willen we de komende jaren bereiken? 1.Beter informeren: - Toegankelijker maken van de website en de informatie; - Informatie gemakkelijker kunnen vinden; - Informatie waar u op zit te wachten. 2.Communiceren: hier hebben we het over tweerichtingsverkeer. Dus niet alleen informatie vanuit ons, maar wij willen van u ook weten hoe u denkt over zaken. Dit kan nu al via mijn weblog en die van wethouder Marjolein de Wit. Maar ook komen er in de toekomst enquêtes op de site, waar u kunt mee praten en meedenken over verschillende zaken. 3.Transacties: via de website kunt u vanuit uw luie stoel producten bestellen bij de gemeente. Hiervoor hoeft u dus niet meer naar het gemeentehuis te komen. Dit geldt (nog) niet voor alle producten. Eerst even naar DigiD Als u aan de balie komt, dan vragen we u om een identiteitsbewijs. Bent u een digitale klant, dan wil de overheid ook zeker weten dat u bent wie u zegt dat u bent. Daarvoor is DigiD in het leven geroepen. DigiD staat voor digitale identiteit. Het is een systeem waarmee u met één inlogcode producten en diensten bij de overheid kunt afnemen. U hoeft dus maar één keer een DigiD aan te vragen om voortaan bij de overheid, ook bij de gemeente, te kunnen shoppen of een persoonlijke pagina aan te vragen. DigiD kunt u aanvragen op Het is een eenvoudige site waar u stap voor stap doorheen geleid wordt. Een KERNCONTACT- BIJEENKOMSTEN Ik hecht zoals u elders heeft kunnen lezen aan de kerncontactbijeenkomsten en ben ik er van overtuigd dat ze een hoop bijdragen aan het wederzijds begrip. U kunt uw wensen, grieven, bezwaren, maar ook uw complimenten richting gemeente kwijt. De vertegenwoordigers van de gemeente kunnen uitleggen waarom ze bepaalde dingen zo doen en eventueel ook waarom iets niet anders kan. Maar ze zullen, daar waar mogelijk, rekening houden met uw wensen en uw suggesties en ze in de plannen verwerken. Zo werken we samen aan de leefbaarheid in uw kern. In 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders de kernen,, Langeweg, Standdaarbuiten, Willemstad,, Fijnaart, Zevenbergschen Hoek, Helwijk, Heijningen en Noordhoek bezocht. Gezellige en leerzame middagen met bezoekjes aan onder andere sport- en bouwlocaties, speeltuinen, bedrijven, gemeenschapshuizen en Sovakwoningen. De dorps- en stadsraden en de wijkverenigingen hebben ons op vele mooie plekjes in hun kern gewezen paar dagen later krijgt u een activeringscode via de post en u bent klaar om ook elektronisch uw identiteit te bewijzen. Stand van zaken Op 1 december 2006 namen Sinterklaas, zwarte Piet en ik de nieuwe website in gebruik. Het was een waar feestje. Het vergunningenvolgsysteem neemt daarin een unieke plaats in. Wij zijn de eerste gemeente in Nederland waar alle stadia van bijvoorbeeld een bouwaanvraag te volgen zijn. Raads- en commissievergaderingen zijn rechtstreeks via de website te beluisteren en naderhand raadpleegbaar. Het project digitale dienstverlening loopt tot Tegen die tijd hopen wij zeventig procent van onze diensten digitaal aan te bieden via internet. En met zo n uitgebreide gemeente als de onze is het natuurlijk erg handig om vanuit uw luie stoel zaken te regelen. Maar we vergeten zeker de mensen niet die geen internet hebben, alle producten zijn gewoon op het gemeentehuis te verkrijgen. Een nieuwe functie op onze website is de lees voor knop. U kunt via de luidsprekers van de computer teksten laten voorlezen. De functie is speciaal bedoeld voor visueel gehandicapten en mensen met dyslexie. Welke producten zijn nu al via de digitale snelweg te verkrijgen? - Uittreksel / afschrift akte van geregistreerd partnerschap - Uittreksel / afschrift echtscheidingsakte - Uittreksel / afschrift geboorteakte - Uittreksel / afschrift huwelijksakte - Uittreksel / afschrift overlijdensakte - Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie - Vergunningen aankondigingsborden - Collectevergunning - Collectebussen - Gehandicaptenparkeerkaart - Aanmelden klein kansspel (b.v. bingo) - Verhuizing binnen en naar de gemeente - Geheimhouding persoonsgegevens. Zoals het hoort, heeft u uw uittreksel of vergunning vliegensvlug in huis. Bestelt u en ons ook heel duidelijk gemaakt waar het in hun ogen nog aan schort. In Noordhoek verzorgde men onze rondleiding wel op een heel ludieke manier. Op een soort rondetafelfiets, waar we gezamenlijk mee reden (en waarbij we wel degelijk moesten trappen!) werden we door de dorpsraad door het rustig, landelijk gelegen Noordhoek geleid. Gespreksonderwerpen als leegstaande bedrijfspanden, sportvoorzieningen, locaties voor toekomstige woningbouw, slecht onderhouden wegen en de openbare vervoerssituatie konden we daarbij gelijk fysiek aanschouwen. Mooi gedaan! Complimentje voor de dorpsraad! Ik hoop dat de gemeente van hen ook een complimentje terugkrijgt, want na veel geharrewar en gehakketak konden de mensen uit Noordhoek op hun decemberpost de nieuwe postcode vermelden, die 1 januari 2007 inging. Eindelijk! Tien jaar na de herindeling is de tweedeling in Noordhoek opgelost. En u ziet het: de aanhouder wint! Dat hoop ik overigens ook voor de kerncontactbijeenkomsten. In veel kernen worden de avondbijeenkomsten goed bezocht, maar op enkele plaatsen valt de opkomst telkens weer tegen. Ik zou willen op maandag tot en met donderdag voor uur, dan ligt het uittreksel of de vergunning de volgende dag in de bus. Op vrijdag is het gemeentehuis maar een halve dag open. Voor die dag geldt: voor uur bestellen, de volgende dag in de bus. Mijn e-loket U kunt op de website van de gemeente gratis een persoonlijke pagina aanmaken. Via deze pagina kunt u, natuurlijk ook kosteloos, abonnementen afsluiten. De gemeente houdt u dan op de hoogte van: - Nieuws; - Werkzaamheden; - Vergunningen. Bij het aanvragen van een persoonlijke pagina kiest u zelf welke rubrieken u wilt hebben en hoe uitgebreid. Dat varieert van alleen uw eigen postcode, dorp, stad tot de hele gemeente. U krijgt telkens als er nieuwe informatie op uw pagina staat, een melding via uw . Ga naar en kies de optie Mijn e-loket. Voor Mijn e-loket heeft u DigiD nodig. Dat is om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke pagina ook alleen van en voor u is. Tot slot De gemeente werkt de komende tijd aan de verbetering en de uitbreiding van de digitale dienstverlening. Wij proberen om u steeds beter te informeren en om u de kans te geven steeds vaker iets via het internet te bestellen. Dat scheelt u, in een uitgebreide gemeente als de onze, veel tijd en dus ook geld. Heeft u een reactie of suggesties voor ons? U bent van harte welkom via zeggen: beste mensen, we willen allemaal hetzelfde: een gemeente waar het aangenaam is om te vertoeven, in de ruimste zin des woords. Laten we dan ook samenwerken en samen praten over hoe we dat zo goed mogelijk kunnen realiseren. CIJFERS EN WEETJES Ingediende bezwaarschriften Ongegronde bezwaarschriften Gegronde bezwaarschriften 15 6 Deels gegrond/deels ongegrond 1 3 Niet ontvankelijk Ingetrokken Deels gegrond/deels niet ontvankelijk 2 0 Nog in behandeling/meegenomen naar 2006/ De stijging van de bezwaarschriften komt voornamelijk door het feit dat in een drietal zaken door een grote groep burgers bezwaar is gemaakt. Klachten Gegrond 1 1 Deels gegrond 1 2 Ongegrond 2 1 Ingetrokken na overleg 10 9 Niet ontvankelijk 1 Nog in behandeling Meldingen Afval Bestrating Duobakken Geluidsoverlast 0 0 Milieu Milieustraat 0 1 Ongedierte 1 0 Openbaar groen Openbare verlichting Overlast dieren Riolering Sloten 5 4 Zwerfvuil 0 0 Frontoffice Buitensportcomplexen Communicatie 1 1 Gemeentelijke gebouwen Informatie bewoners 0 1 Verkeer Vrachtwagenparkeerplaats 10 9 Overig Via andere kanalen kunnen er ook meldingen binnen komen bij de gemeente. Voorgaande jaren werd dat niet meegenomen in het schema. Dit jaar wel, vandaar dat hieronder ook nog cijfers vermeld staan over affakkelen 60 afval 134 algemeen 68 APV zaken 170 bestemmingsplan 5 bodem 15 geluid 109 illegaal (ver)bouwen 23 klachten over (ver)bouwen 21 stankklachten 542 riolering 8 vergunning 10 verkeer 27 water Burgerjaarverslag

7 CIJFERS EN WEETJES Uitrukken brandweer waarvan op uitrukpost aant. uitrukken ind. Fijnaart Noordhoek 33 Willemstad TOTAAL Representatie college burgemeester en wethouders - Nieuwjaarsbijeenkomst - Sleuteloverhandigingen carnaval - Uitreiking koninklijke onderscheidingen - Viering Koninginnedag - Dodenherdenking - Bevrijdingsdag - Bezoeken aan jubilerende bruidsparen - Bezoeken aan inwoners die 100 jaar of ouder worden - Bijwonen concerten, sportwedstrijden en toneel voorstellingen - Het slaan van eerste palen bij nieuwe bouwactiviteiten - Uitreiken van prijzen en diploma s - Het huldigen van kampioenen - Herdenking van de Rhenus, Belgische oorlogs slachtoffers in Willemstad - Herdenking vliegramp 1981 industrieterrein - Bezoek aan Opalenica, Stedenbanden COMMUNICATIE EN REPRESENTATIE DOOR DE BRIL VAN DE BURGEMEESTER U leest in dit burgerjaarverslag wat we ontzettend veel gedaan hebben om de communicatie met u te verbeteren. Het gaat al heel goed; er wordt steeds beter naar elkaar geluisterd. Daarbij is het ook belangrijk dat mensen voelen dat we hen serieus nemen. En hoe kun je dat beter doen, dan door naar hen toe te gaan. Dat hebben we in 2006 regelmatig gedaan. De kerncontactmiddagen en avonden boden ons, over en weer, de gelegenheid met elkaar te discussiëren en elkaars ongenoegen of instemming met zaken mee te delen. Dat is goed, dat is heel goed; je leert elkaars mening kennen en respecteren. Verderop in dit jaarverslag zal ik nog wat dieper ingaan op de inhoud van deze bijeenkomsten, die voor zover dat mogelijk was door het voltallige college werden bijgewoond. Daarnaast ben ik ook persoonlijk het hele jaar door bezig met de representatie van de gemeente. Wat bijvoorbeeld als een rode draad door het hele jaar loopt, zijn de bezoekjes aan mensen die een 50-, , of soms zelfs 70-jarig huwelijksjubileum vieren en aan mensen die 100 jaar of ouder worden. Ik merk dat de betrokkenen deze bezoekjes zeer op prijs stellen en ik kan u vertellen dat ik ze gewoon heel graag afleg. Ik ontmoet mensen met een hoop levenservaring, dikwijls in deze gemeente opgedaan, die de prachtigste verhalen over vroeger kunnen vertellen. Ik vind het een genot om die aan te horen. Dikwijls ook ondervind ik, dat de mensen zich zenuwachtig maken als ze weten dat ik op visite kom. Dat is helemaal nergens voor nodig! Ik ben ook een gewone mens van vlees en bloed net als u allen en u hoeft voor mij niks extra s te doen. Geen gebak of sterke drank in huis te halen, want daar blijft u toch maar mee zitten. Een kopje koffie en een fijn praatje is voor mij al genoeg en tenslotte kom ik toch om het bruidspaar of de honderdjarige te feliciteren. Zij zijn het middelpunt, niet ik! Maar nogmaals, ik vind het wel ontzettend leuk om te doen. Zo ook de diverse openingen, de huldiging van kampioenen, het tegenwoordig zijn bij de aubade met Koninginnedag, het present zijn bij de Dodenherdenking en laten we vooral de sleuteloverhandiging met carnaval niet vergeten. Met Koninginnedag of bij de Dodenherdenking zijn de officiële momenten meestal in alle kernen op hetzelfde tijdstip. Daarom kan ik dan niet overal persoonlijk bij zijn en nemen de overige collegeleden en soms ook raadsleden de honneurs waar. Wat de sleuteloverhandigingen betreft zijn er maar een paar plaatsen die elkaar qua tijd overlappen. Daarom kan ik in de meeste plaatsen zelf de, al dan niet nieuwe, prins ontvangen en hem de sleutel van die plaats overhandigen. De ene kern maakt van de handeling een heel officieel, maar altijd ontzettend leuk gebeuren, de andere kern doet het iets soberder dat hangt uiteraard ook van plaats en tijdstip af maar ik kan wel zeggen dat ik me altijd erg welkom voel en merk dat mijn aanwezigheid gewaardeerd wordt. Wellicht vindt u het raar dat ik in dit burgerjaarverslag zo diep op iets als een carnavalshandeling inga, maar ik kan u zeggen dat ik me bij zo n gelegenheid echt een voel met u, echt een inwoner van de gemeente. STADS- EN DORSPLANNEN GEREED, UITWERKING IN DE STARTBLOKKEN Alle dorpsplannen zijn in 2006 afgerond. Over dit interactieve proces heb ik in eerdere verslagen melding gemaakt. Nu alle agenda s voor de toekomst (stads- en dorpsplannen) per kern duidelijk zijn, starten we met uitwerken. Die belofte heeft wethouder De Wit gedaan aan alle inwoners die bij het opstellen van dorpsplannen waren betrokken. In ons collegewerkprogramma hebben we de uitwerking van de dorpsplannen opgenomen. Luc Willems is de ambtenaar die dat gaat oppakken. U kent hem als projectleider bij het opstellen van de dorpsplannen. Ook bij de uitwerking van de stads- en dorpsplannen wordt u betrokken. In welke vorm dat plaatsvindt, is afhankelijk van het onderwerp of thema. We hebben goede ervaringen met de zogenoemde klankbordgroepen. Daarin kunnen vertegenwoordigers van verenigingen, u als inwoner of mensen uit andere organisaties gezamenlijk participeren en met Luc Willems overleggen. Als u een oproep tegenkomt, nodig ik u van harte uit hierin deel te nemen. ALTIJD WAT MIS IN DE LEERLINGENBUS, KLACHTEN DUTAX NIET OPGELOST Dit zijn krantenkoppen die in BN/DeStem gestaan hebben en zij weerspiegelen de aandacht die er het laatste jaar is geweest over het leerlingenvervoer in onze gemeente. Als een buitenstaander dit zou lezen, zou hij of zij wellicht denken dat het niet best gesteld is met het leerlingenvervoer. Krantenartikelen, vragen en moties van raadsleden, boze ouders en de oprichting van een Cliëntenraad; het was in ieder geval een bewogen jaar waarin veel is gebeurd. Dat is de aanleiding geweest om een onderzoek te laten uitvoeren naar de klanttevredenheid. Het onderzoek is gehouden in juni. En had de volgende doelstellingen: 1. Het inventariseren van de klanttevredenheid. 2. Een stem geven aan alle ouders wiens kinderen gebruik maken van het leerlingenvervoer. 3. Inventarisatie van probleempunten. Of de krantenkoppen waar ik dit stuk mee begon gerechtvaardigd zijn, is een vraag die iedere lezer voor zichzelf moet beantwoorden. Sommige mensen zijn heel tevreden en anderen heel ontevreden. Gemiddeld genomen blijkt uit dit onderzoek dat de grote meerderheid (80%) nu tevreden is. Een kwart van hen was echter in het begin ontevreden over de gang van zaken bij het leerlingenvervoer en hebben ook klachten ingediend. De manier waarop de klachten werden opgelost waren van invloed op de tevredenheid. Twee voorname punten die zullen leiden tot een hogere klanttevredenheid zijn: 1. Zoals gezegd lijkt er met betrekking tot de klanttevredenheid, winst te zitten in het verbeteren van de klachtbehandeling en het beter uitleggen waarom klachten niet opgelost kunnen worden als dat zo is. Dit is het voornaamste punt van onvrede bij de ontevreden ondervraagden. 2. Daarnaast is ook de conclusie getrokken dat de leerlingen van een relatief groot gedeelte van de ontevreden ondervraagden wordt vervoerd in een grote bus. Betere begeleiding of opsplitsing in kleinere bussen zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een hogere klanttevredenheid. Dit laatste punt is een feit per 1 augustus. Er zijn kleinere busjes ingezet met maximaal 8 leerlingen. Dit schept rust en minder klachten. Dit was het onderzoek dat in 2006 uitgevoerd is, maar er is nog meer gebeurd. Het bleek ook uit de klachten dat veel chauffeurs niet op de hoogte zijn van een aantal beperkingen bij leerlingen. Daarom heeft de gemeente samen met de vervoerders een bijeenkomst georganiseerd in september/oktober Bij deze bijeenkomst gaf Balans voorlichting over de veel voorkomende beperkingen. De bijeenkomst werd als zeer positief ervaren. De vervoerders hebben de intentie om deze voorlichting met enige regelmaat te herhalen, omdat zij regelmatig nieuwe chauffeurs in dienst hebben. Verder is de Cliëntenraad ook een feit sinds 9 juni Structureel vindt er twee keer per jaar overleg plaats tussen de wethouder, medewerker leerlingenvervoer en een medewerker van beleid. Hun doelstelling is: het vanuit cliëntenperspectief bewerkstelligen van een optimaal leerlingenvervoer in de gemeente ; namens ouders/vertegenwoordigers en gebruikers van het leerlingenvervoer in de betreffende gemeente. Het afgelopen jaar hebben we ook een klachtenregistratiesysteem ingevoerd. Hier worden alle binnen gekomen klachten geregistreerd. U kunt uw klacht kwijt via de website van de gemeente, via de vervoerder en via de medewerker leerlingenvervoer. Ook is het afgelopen jaar het reglement leerlingenvervoer verstuurd naar alle ouders/begeleiders. Een hoop zaken verlopen soepeler en er zijn minder klachten. Volgend jaar staan er nog een aantal acties op het programma, namelijk: - Het gehouden klanttevredenheidsonderzoek wordt in juni 2007 weer gehouden. Op deze manier kunnen we kijken of de ingezette middelen effect hebben gehad. - De verordening wordt aangepast. - Er wordt een folder meegestuurd met de beschikking. Hierin vindt u alle informatie over het leerlingenvervoer die voor u als ouder/begeleider belangrijk is. 7 Burgerjaarverslag 2006