Versie 1 4 juni Nota van Beantwoording. Project: Natuurzoom. Kenmerk: xxxxx. Reactietermijn: 28 maart t/m 5 april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie 1 4 juni Nota van Beantwoording. Project: Natuurzoom. Kenmerk: xxxxx. Reactietermijn: 28 maart t/m 5 april"

Transcriptie

1 Project: Natuurzoom Kenmerk: xxxxx Reactietermijn: 28 maart t/m 5 april V1/

2 Project: Natuurzoom Versiebeheer Versie Auteur Reden versiewijziging Datum 1 Bas Reussien Eerste opzet 12 april Bas Reussien Concept 1 28 april Bas Reussien Concept 2 4 juni 2o17 4

3 Project: Natuurzoom Inhoud 1 Inleiding Aanleiding Product & Informatie 1 2 Ontvangen reacties en beantwoording De meest voorkomende inspraakreacties en het antwoord hierop Beantwoording per inspreker 7 3 Conclusie 43 4 Bijlagen 44

4 Pagina 1 van 44 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Het project Natuurzoom behelst het opheffen van een 50-tal ecologische knelpunten in het buitengebied tussen het Diemerbos en het knooppunt Holendrecht met als doel de ecologische verbinding in dit gebied te verbeteren. De Natuurzoom voldoet qua inrichting en beheer niet optimaal aan de eisen die worden gesteld aan een verbindingszone voor ringslang en overige doelsoorten. Zowel vanuit de centrale stad (Amsterdam), stadsdeel Zuidoost als de provincie is de wens om de knelpunten op te heffen om deze verbindingszone beter te laten functioneren. Op de werkzaamheden die binnen project Natuurzoom worden uitgevoerd, is geen formele inspraak van toepassing. Maar omdat het bestuur van zowel het stadsdeel Zuidoost als GGA het belangrijk vindt de mening van haar bewoners te betrekken, hebben we er voor gekozen een tweetal informatieavonden te organiseren in de Bijlmerweide en in de Gaasperzoom. Tijdens deze avonden konden bewoners een reactie achterlaten. Ook werd op de avond de link naar de website getoond waarop mensen het presentatiemateriaal op later tijdstip nog een keer terug konden kijken en alsnog een reactie (voor 5 april) konden indienen. Deze bevat de samenvatting van alle reacties, alle ingediende reacties en een advies van het projectteam hoe de reacties in het ontwerp te verwerken. 1.2 Product & Informatie Er zijn op 28 en 29 maart twee inloopavonden georganiseerd, respectievelijk in het CEC-Gebouw en in OBA Reigersbos (bijlage 1 en 2). Hier heeft de omgeving voor het eerst de plannen kunnen inzien. Met een opkomst van meer dan 150 bewoners mogen deze avonden als een succes worden gezien. Na deze avonden zijn de plannen op de website gepubliceerd. Via de mail konden bewoners nog tot 5 april hun officiële reactie geven. De reacties op de avonden waren overwegend positief maar er zijn ook meerdere kritische aandachtspunten aan het licht gekomen. Omdat veel reacties over dezelfde onderwerpen gaan is ervoor gekozen om een deel te bundelen en samen te vatten per onderwerp. Dit maakt deze Nota van beantwoording beter leesbaar. De originele reacties zijn daarnaast ook te vinden in hoofdstuk 2.2 met een beantwoording per reactie. In deze reacties wordt waar mogelijk gerefereerd naar de beantwoording per onderwerp.

5 Pagina 2 van 44 2 Ontvangen reacties en beantwoording 2.1 De meest voorkomende inspraakreacties en het antwoord hierop Er zijn in totaal 51 schriftelijke reacties binnengekomen van 45 individuele insprekers. Op de inloopavonden zelf konden bewoners een reactie achterlaten op de reactieformulieren maar het merendeel van de reacties kwam binnen via de . Reacties ontvangen tijdens inloopavond Reigersbos: Reacties ontvangen tijdens inloopavond CEC: Reacties ontvangen per mail: 18 reacties 7 reacties 26 reacties Onderwerp: Positief over de plannen Samengevatte reactie: Er zijn veel mooie plannen gemaakt en er is veel geleerd op de inloopavond. Goed dat er ook een keer aan de natuur wordt gedacht. Beantwoording: De gemeente Amsterdam en het projectteam vinden de ecologie en natuurdoelstelling belangrijk voor een leefbare stad. Het ontsnipperen van leefgebied beslaat hiervan een belangrijk onderdeel. Het project sluit goed aan bij het landelijke en provinciale Natuurbeleid en de Agenda Groen (de ecologische visie van Amsterdam). Fijn dat bewoners dit belang ook onderschrijven Onderwerp: Poelen bij knelpunten 36 en 37 Samengevatte reactie: De aanwonenden en gebruikers van de grasvelden en voetbal/sport- en speelvelden bij knelpunten 36 en 37 zijn tegen de poelen die nu in de plannen staan. Argumenten tegen zijn: Uitzicht en ruimtelijk beeld wordt ongevraagd verstoord Muggen en ongedierte Kleine kinderen kunnen verdrinken Huidige belangrijke functie als veld is om te recreëren voor jong en oud. Het wordt intensief gebruikt voor sporten en spelen. Sportdagen en buurtfeesten zijn op deze velden Daarnaast was er al veel gedoe bij de aanleg van de bestaande poel. Ter compensatie zijn toen de voetbalveldjes aangelegd. Nu gaat er weer een deel van weg en ontstaat dezelfde discussie. Is het wel zeker dat de bestaand poel functioneert?

6 Pagina 3 van 44 Waarom wordt er niet gebruik gemaakt van de bestaande sloot die evenwijdig aan de velden loopt? Dan wordt het knelpunt ook opgelost. Beantwoording: Ten aanzien van dit punt wordt met de betrokken bewoners nader gesproken om te komen tot een gedragen oplossing met inachtneming van de argumenten van de bewoners en de ecologische doelstelling van het project. Het onderdeel wordt daarom vooralsnog buiten het voorliggend vast te stellen definitief ontwerp gelaten en zal op een later tijdstip apart ter besluitvorming worden voorgelegd Onderwerp: Loslopende koeien Samengevatte reactie: Er lopen volgens de bewoners te veel koeien op een te klein gebied. Dit verstoort het ecologisch evenwicht die er voorheen wel was. Er groeit bijna niks meer. Het is een grote blubberzooi. Het is door de koeien nu onmogelijk om te recreëren in dit recreatiegebied. Veel gevaarlijke kuilen, overal koeienpoep, paden zijn niet meer te herkennen en sinds de laatste jaren loopt er ook een stier bij. Je voelt je niet meer veilig. Kinderen en ouderen komen bijna niet meer in dit stuk van de Gaasperzoom. Het begon met 6 koeien en het worden er steeds meer. Vorig jaar stonden er 26. Intensieve vleesproductie in de natuurboog kan niet. Intensieve veeteelt en natuur gaan niet samen. Beantwoording: Het beheer van de koeien in de Gaasperzoom valt buiten de scope van het project Natuurzoom. Het GGA is verantwoordelijk voor het beheer van dit gebied en de koeien. Uw reacties worden doorgegeven aan de betrokken beheerder van GGA. Middels deze worden de reacties ook bestuurlijk voorgelegd Onderwerp: Ontevreden over huidig beheer GGA Samengevatte reactie: Uit de reacties blijkt dat veel mensen ontevreden zijn over de huidige aanpak voor het beheer door GGA. Er wordt te veel en te drastisch gesnoeid en hierbij worden ondeskundige vrijwilligers gebruikt met bot gereedschap. Dit heeft zeer nadelige gevolgen voor de flora en fauna. Het onderhoud van de bestaande poel (bij knelpunt 36 en 37) en de rietkragen in het gebied is wisselend en gebrekkig. Daarnaast is een poel in het Gaasperpark vorig jaar te drastisch aangepakt. Met zwaar materieel is het riet gemaaid. Nesten van watervogels worden systematisch verwijderd en bijzondere planten worden gewoon gemaaid/geklepeld. Het beheer is totaal niet ecologisch. En het lijkt alsof al het beheer alleen bedoelt is om eventuele belemmeringen voor festivals weg te halen. Dit staat haaks op de plannen uit dit project.

7 Pagina 4 van 44 Beantwoording: De huidige invulling van het beheer in Gaastperpark/zoom valt buiten de scope van het project Natuurzoom. Het GGA is verantwoordelijk voor het beheer van dit gebied. Uw reacties worden doorgegeven aan de betrokken beheerder van GGA. Middels deze worden de reacties ook bestuurlijk voorgelegd Onderwerp: Ontevreden over huidig beheer Bijlmerweide Samengevatte reactie: In de Bijlmerweide is te veel kaalslag en te weinig overleg met bewoners hierover. Te snel worden bomen gekapt en er wordt te veel gemaaid. Het is totaal niet diervriendelijk. De watergangen worden niet goed genoeg uitgebaggerd. Het wordt hierdoor zeer ondiep en gaat het water stilstaan. Beantwoording: De huidige invulling van het beheer in de Bijlmerweide valt buiten de scope van het project Natuurzoom. Het stadsdeel Zuidoost is verantwoordelijk voor het beheer van dit gebied. Uw reacties worden doorgegeven aan de betrokken beheerder van het stadsdeel Zuidoost. Middels deze worden de reacties ook bestuurlijk voorgelegd Onderwerp: Kritiek op het inspraakproces Samengevatte reactie: Er was te weinig tijd om een goede zienswijze op te sturen. Je kon je niet voorbereiden op de inloopavond omdat de plannen pas op de dag zelf online kwamen. Daarnaast was er maar een week tussen de inloopavond en de deadline om reacties in te sturen. Beschikbare stukken zijn onvolledig en onduidelijk. Deze moeten eerst worden verduidelijkt, uitgewerkt en onderbouwd voordat het project verder mag gaan. Bewoners en belangengroepen hebben hiervoor nog geen kans gehad om iets bij te dragen aan de plannen. Opeens moeten we reageren en wordt vrij snel daarna het plan definitief gemaakt. Het projectteam had zich meer moeten verdiepen in de geschiedenis van het gebied. Afspraken van vroeger zijn niet meegenomen in het plan. Plannen lijken nu boven de hoofden van bewoners te worden gemaakt en doorgedrukt. Beantwoording: Op de werkzaamheden die binnen project Natuurzoom worden uitgevoerd, is geen formele inspraak van toepassing. Maar omdat het bestuur van zowel het stadsdeel Zuidoost als GGA het

8 Pagina 5 van 44 belangrijk vindt de mening van haar bewoners te betrekken, hebben we er voor gekozen een tweetal informatieavonden te organiseren in de Bijlmerweide en in de Gaasperzoom. De plannen zijn op deze avonden getoond en zijn daarna op de website te vinden Onderwerp: Ruiterpad bij knelpunt 36 en 37 Samengevatte reactie: Bewoners zien geen rede om het ruiterpad bij knelpunt 36 en 37 te verplaatsen. De huidige situatie is veilig en er is genoeg plek om riet te verbreden zonder dat het ruiterpad verplaatst hoeft te worden. De nieuwe situatie is onveilig omdat je langs intensief gebruikte speelvelden rijdt waar ook veel loslopende honden lopen. Daarnaast moet je in de nieuwe situatie 3 keer een wandel/fietspad oversteken. Dit moet gescheiden blijven. Beantwoording: Ten aanzien van dit punt wordt met de betrokken bewoners nader gesproken om te komen tot een gedragen oplossing met inachtneming van de argumenten van de bewoners en de ecologische doelstelling van het project. Het onderdeel wordt daarom vooralsnog buiten het voorliggend vast te stellen definitief ontwerp gelaten en zal op een later tijdstip apart ter besluitvorming worden voorgelegd Onderwerp: Festivals Samengevatte reactie: De festivals staan haaks op de plannen van dit project. Aan de ene kant zijn we iets aan het opbouwen met faunapassages en aan de andere kant breken we het af met festivals. Naast dat de festivals negatief zijn voor flora en fauna lijkt het beheer hier ook op te zijn aangepast. Dus de festivals zijn nu veel belangrijker dan de natuur. Mensen vertrappen de natuur, eten/drinken en verpakkingen liggen op de grond, de bodem klinkt in en geluidsoverlast (tijdens het broedseizoen??) in een natuurgebied. In een natuurgebied moet natuur voorrang hebben. Dit is de verkeerde plek voor festivals. Het Uitvoeringsplan geeft aan dat sommige soorten gevoelig zijn voor recreanten, dat geldt dan helemaal voor festivals. En er blijven steeds meer festivals bijkomen. Beantwoording: Het projectteam ziet ook dat de festivals niet in lijn lopen met de maatregelen die vanuit dit project worden toegevoegd. De festivals vallen echter buiten de scope van het project Natuurzoom. Uw reacties worden middels deze bestuurlijk voorgelegd Onderwerp: Honden Samenvattende reactie:

9 Pagina 6 van 44 In het gebied moet duidelijker worden aangegeven waar honden los mogen lopen en waar niet. Vrij loslopende honden zijn nadelig voor jullie project en moet daarom gereguleerd en gehandhaafd worden. Beantwoording: Het hondenbeleid valt buiten de scope van het project Natuurzoom. Uw reactie wordt doorgegeven aan de betrokken beheerders van GGA en stadsdeel Zuidoost. Middels deze Nota van Beantwoording worden de reacties ook bestuurlijk voorgelegd Onderwerp: Contact zoeken met boeren buitengebied Samengevatte reactie: Waarom geen overleg met boer aan andere kant van de sloot (bij knelpunt 36 en 37)? Hier kan het riet ook mooi aangroeien. Nu wordt vooral in de omgeving van de recreanten en bewoners gezocht. De boeren kunnen ook wat doen. Beantwoording: Ten aanzien van dit punt wordt met de betrokken bewoners nader gesproken om te komen tot een gedragen oplossing met inachtneming van de argumenten van de bewoners en de ecologische doelstelling van het project. Het onderdeel wordt daarom vooralsnog buiten het voorliggend vast te stellen definitief ontwerp gelaten en zal op een later tijdstip apart ter besluitvorming worden voorgelegd.

10 Pagina 7 van Beantwoording per inspreker Iedere inspreker ontvangt een persoonlijk antwoord op zijn/haar reactie. In de onderstaande tabel zijn alle reacties geanonimiseerd weergegeven en is de beantwoording in telegraafschrift en met verwijzingen naar paragraaf 2.1 gegeven. No Naam Reactie Beantwoording 1. D.D. Nee tegen de poelen. Waarom moet ons uitzicht Antwoord als op reacties H2.1.2 verknald worden, ik betaal er 100 euro per maand extra huur voor. Ik ben hier komen wonen voor het uitzicht. En wat een rommel gaat het worden, en muggen en ongedierte. Kleine kinderen kunnen gemakkelijk verdrinken in het water. Andere kinderen kunnen hier niet meer spelen. Wie bedenkt dit, wie moet hier weer geld aan verdienen of zijn idee zo nodig doordrukken. En wat kost de gemeente dit weer allemaal. 2. F.B. Helaas was ik wegens een reeds geplande vakantie niet in staat gehoor te geven aan uw uitnodiging voor de presentatie van de ecologische verbeterplannen in de Natuurzoom. Hoewel ik uw streven om de knelpunten binnen de Natuurzoom aan te pakken van harte toejuich heb ik gerede twijfels aan de haalbaarheid daarvan. En dan met name voor wat betreft het gedeelte dat bekend staat als de aan de Gein wijken grenzende Gaasperzoom. Dit gebied is weliswaar onderdeel van de Natuurboog maar wordt in tegenspraak tot het bestemmingsplan thans misbruikt voor intensieve veeteelt ten behoeve van de vleesindustrie. Antwoord als op reacties H2.1.3 Groengebied Amstelland heeft het beheer van de natuur contractueel verpand aan boerderij Lindenhoff. De Gaasperzoom is nu aldus in gebruik als weidegebied onder de noemer van begrazing. Uiteraard geeft dat de Lindenhoff het nodige voordeel, denk daarbij bijvoorbeeld aan mestquota. De koeien verstoren binnen de Natuurzoom het ecologisch evenwicht en brengen daaraan, hoewel dit door GGA ten stelligste wordt ontkent ernstige schade toe. Daar bovenop wordt er natuurbeheer uitgevoerd door ondeskundige vrijwilligers die Antwoord als op reacties H2.1.4

11 Pagina 8 van 44 gewapend met trekzagen de bebossing uitdunnen om beter zicht te kunnen hebben op de aanwezige koeien. Dergelijk rampzalig ecologisch beleid heeft uiteraard gevolgen voor de flora en fauna binnen de Gaasperzoom. Zo ondervinden fazanten en ook de aanwezige vossen steeds minder natuurlijke bescherming en worden zij ver- dan wel opgejaagd door bulldozers van 500 kilo op vier poten. Ecologisch beheer en intensieve veeteelt gaan zo blijkt hier duidelijk nu eenmaal niet samen. De afzettingen en veeroosters verhinderen bovendien de vrije doorgang van wild waar de Natuurboog mede voor bestemd was. Bijgaand een foto van een stukje dijk in de Gaasperzoom dat wegens de gevaarzetting is afgezet voor koeien en alwaar de Dotterbloemen ( waar de zo bedreigde bijen blij mee zijn) vrolijk bloeien. Helaas is dit verworden tot een uniek beeld voor de GZ, de rest van het gebied is ondergeschikt gemaakt aan financieel gewin voor GGA en Lindenhoff. Uw zorg dat de veeroosters voor een extra knelpunt kan zorgen voor de wilde dieren deelt het projectteam. Aan de beheerder van GGA wordt geadviseerd een oplossing te vinden. Kortom zolang de GZ wordt misbruikt voor intensieve veeteelt is mijns inziens uw streven verbeteringen aan te brengen tot mislukken gedoemd, en dat dan niet alleen voor de GZ maar voor de gehele Natuurboog, iedere keten is tenslotte net zo sterk als de zwakste schakel. 3. R. A. Onderwerp: Natuurzoom Gaasperdam Wethouderbuurt Als bewoner van de Wethouder Driessenstraat verklaar ik mij tegenstander van de voorgenomen plannen om van het huidige voetbal-, sport- en speelveld een poel uit te graven. Antwoord als reacties H2.1.2 Het voetbal-/sport-/speelveld is het enige in de wijde omgeving en verbindt vele buurtgenoten, zowel jong als oud, om er gezamenlijk sport en spel te beoefenen. Mijn inziens zijn er, mede aan het fietspad Hollandse Kade richting Abcoude, al vele water- en natuurpartijen aanwezig die meer dan voldoende

12 Pagina 9 van 44 ruimte bieden aan alle voorkomende en aanwezige diersoorten. Tevens acht ik het een bijkomend gevaar dat kleine kinderen, in grote mate in de buurt woonachtig, gevaar tot tewaterlating en dus verdrinking kan leiden. Ook verwacht ik het ontstaan van overlast, door stilstaand water in de poelen, van een toenemende hoeveelheid muggen. Dit is ontoelaatbaar en jaagt mensen weer hun huizen in terwijl men een huis+tuin heeft met het doel in het voorjaar-/zomer buiten te recreëen. Kortom. Het voetbal-/sport- en speelveld moet in zijn huidige hoedanigheid zijn status behouden. Een slecht en onvoldoende onderbouwd plan met hoge ontwikkelings- en inrichtingskosten. Besteedt deze gemeenschapsgelden maar aan beter onderhoud van het nu aanwezige groen en speeltoestellen. NIET DOEN DUS! 4. S.M. Na het bezoek in Reigersbos wil ik je het volgende meedelen. Je wilt o.a. het recreatiegebied Gaasperzoom mooi maken dan moet je beginnen om die koeien uit het recreatiegebied te halen. Voordat de koeien hier kwamen was het een prachtig park. Met mooie grasvelden, allerlei soorten planten, bloemen, bomen etc.etc. Antwoord als reacties H2.1.3 We konden er heerlijk relaxed lopen en genieten van al het moois. Kleedje mee en heerlijk picknicken. Ineens werden er wildroosters geplaatst en stonden er 6 koeien. Wij zijn nooit voorgelicht laat staan dat we enige inspraak hebben gehad. Dat overigens geen enkel effect zou hebben gehad want alles was al beslist. (heb nu ook mijn grote twijfels of dit enig effect heeft) Er is ons gezegd dat door de koeien we zoveel meer mooie flora en fauna zouden krijgen. Want de koeien eten aan de kant van het park en poepen aan de andere kant. En daar ontstaan dan de planten bloemen etc van de andere kant van het park. Echt niet. ja we hebben heeeeel veeel brandnetels en distels erbij gekregen overal door het park. Door die koeien is het hele park kapot gelopen geruineerd. Het is 1 groot omgewoeld stuk bagger land. Met diepe gaten en kuilen in de prachtige grasvelden die

13 Pagina 10 van 44 we hadden. Het is een modderpoel. En als het opgedroogd is breek je letterlijk je enkels door de grote kuilen die er zijn. Mijn hond is tijdens het rennen in zo n kuil gestapt over de kop geslagen en heeft haar kruisband en meniscus gescheurd. Gevolg operatie van 1500 euro. Ikzelf heb al meerdere keren mijn enkels gezwikt. Je wilt poeltjes gaan aanleggen in de Gaasperzoom. Nou dat gaat niet als die koeien er zijn. Je moet eens gaan kijken hoe afgetrapt de zijkanten zijn van de bestaande poeltjes. Een grote modder poel. Het enige wat we er voor in de plaats hebben gekregen is overal distels en brandnetels. Dat wordt niet door de koeien gegeten en die groeien heel groot en hoog. Dus je moet als recreant heel goed opletten waar je loopt. Er loopt een beekje vanaf het begin van het park aan de kant van Abcoude. Een prachtig stukje rustig park. Je kon ja ik zeg kon daar zo fijn wandelen. Als de zon schijnt in de winter was het daar heerlijk warm. Het is nu 1 grote omgeploegde bende. Platgestampt door de koeien. Je kan er absoluut niet normaal meer lopen. Je zakt tot je enkels in de blubber of je breekt je enkels in de kuilen. Het begon met 6 koeien en vorig jaar liepen er zelfs 26 rond. Het was een project om junkies en ex gedetineerden een dagbesteding te geven. Zodat ze langzaam terug konden komen in de maatschappij. Een goed initiatief. Helaas is ook dit een flop. Vrijwillige bewoners houden de koeien nu in de gaten en worden er advertenties gezet om vrijwilligers bewoners te vinden. De stront is overal. Op de grasvelden, de fietspaden de super smalle wandelpaden. Dit zou allemaal opgeruimd worden. Helaas ook dit blijft liggen. Soms weken. Overal dikke hopen koeienstront met daarboven op helemaal vol met steekvliegen. Op het

14 Pagina 11 van 44 moment dat je daar dan langs loopt vliegen ze allemaal omhoog en zit je kleding onder de stront spetters. En door de vele steekvliegen word ik heel vaak gestoken en krijg de meest grote ontstekingen en allergische reacties daarvan. De koeien lopen overal en staan gewoon op ons smalle voetpad waar we al amper op kunnen lopen en dan moeten we terug. Want ik en velen met mij gaan er echt niet langs PLUS er staan overal borden dat je 25 meter afstand moet houden en die staan er niet voor niets neem ik aan. Er wordt wel gezegd dat je er langs kan lopen maar waarom staan er dan overal borden????? En dan komt nu het ergste betreden op eigen risico. Dit is toch een waarschuwing dat ze toch niet helemaal zeker weten of die koeien niets doen. Want anders kan je de verantwoording wel nemen maar dat doen ze niet. Dan komt ook dit jaar weer een loslopende stier in de het park. Ieder jaar wordt er nog iemand gedood door een stier. Zelfs de boer is vaak het slachtoffer. En dan lopen hier kinderen, oude en jonge mensen want dat kan allemaal wordt er gezegd. Nou ze zijn gek. Kinderen spelen niet meer in het park. Klimmen niet meer in de bomen en maken boomhutten. Vangen geen kikkervisjes meer in de poeltjes want de koeien en stier lopen er los. We hadden zoveel fazanten maar omdat al het oude hout en takken wordt verwijderd voor de koeien zie je ze amper nog. Ons mooie park is helemaal kapot. Je kan niet meer lekker gaan picknicken met je (klein) kinderen want je zit in de modder, in de stront, tussen de vliegen, tussen de distels en de brandnetels. Er zijn nergens meer mooie grasvelden met allerlei bloemen waar je heerlijk kan genieten. Er stonden zoveel kamille plantjes overal, paardenbloemen, boterbloempjes, margrietjes, paarse bloempjes, koolzaad, en dan nog een witte versie soort gipsplantje. Niets helemaal niets meer is er te vinden door die klote koeien. Een ander woord

15 Pagina 12 van 44 heb ik er echt niet voor. Je kan niet eens met je kinderwagen het park meer in. Je kan met de kinderwagen niet over de roosters heen en door het grote zware hek lukt ook niet. Het hek staat scheef zodat het vanzelf dichtslaat. Het gevolg is dat je het hele zware hek haast niet open krijgt, er ligt soms koeienstront achter het hek, of het is 1 moddermassa. Oudere mensen met een rollator kom je helemaal niet meer tegen in het park. Het zijn vaak oudere mensen die slecht kunnen lopen. Ook zij kunnen niet over het rooster heen en zijn dus verplicht om via het hek het park in te gaan. Het hek dat zij niet open krijgen. Oudjes die zo konden genieten van een rondje park tussen de prachtige bloemen en natuur. Want al zouden ze er wel kunnen komen dan nog kunnen ze niet op de veilige voetpaden lopen want die zijn te smal, te modderig, er ligt koeienstront en de grond is veel te zacht voor de wielen van de rollator en invalide rolstoelen. En wat valt er verder te zien dan omgewoelde grond, modder, stront en 1 grote rotzooi. Niets geen mooie bloemen en een veilige omgeving waar ze kunnen wandelen. Dus zijn we met z n allen aangewezen om op het fietspad te lopen. Daar racen de fietspelotons je ondersteboven, de Cantas scheuren voorbij, je wordt uitgescholden dat je op het voetpad moet gaan lopen. Ja en dat kan dus niet want daar staan de koeien etc.etc. Dan hebben we ook nog de paarden. Er zijn speciale paardenpaden aangelegd. Er ligt paardenstront op de voetpaden, er rijden paard en wagen over de voetpaden. Ook zij maken alles kapot. Ik kan opzij stappen in de kuilen en modderige gras maar als je daar loopt met kinderwagen of rollator of rolstoel kan je geen kant op en krijg je te horen dat je op zij moet. Ik ben uitgescholden voor kanker hoer omdat er een meisje op een paard vol in galop door het park reed en ik aan haar vroeg of ze stapvoets langs wilde komen. Ik wil mijn park terug. Waar ik al 30 jaar loop met mijn honden. Die heerlijk kunnen rennen en spelen en zwemmen in de poeltjes. Uw opmerking over de ongewenste paarden zal ook worden doorgegeven aan het bestuur van GGA.

16 Pagina 13 van 44 Ons grasveld waar zoveel mooie bloemen etc. ooit groeiden. het ongaanbare pad achter bij het beekje. Diepe kuilen en/of tot je enkels in de modder en stront. En zo ziet het hele park waar gras is eruit.geen bloemen, geen heerlijk ruikende kamilleplantjes en al het andere. het slootje zoveel vieze troep alles vertrapt je kan er niet meer lopen. 5. A.L. R.L. onze voetpaden????liever gezegd modder en stront paden. vertrapt door de koeien. En straks liggen hier weer de stronthopen want die kunnen niet van het pad worden gehaald wordt er gezegd?? Wij waren afgelopen woensdag als buurtbewoners bij Wethouder Driessenstraat, Wethouder Den Hertogstraat en Wethouder Tabakstraat aanwezig op de voorlichtingsbijeenkomst over ecologische verbeterplannen voor de natuurzoom. Wij bekeken de pdfs op en wij hebben op het kaartje gaasperzoom.pdf gezien dat er plannen zijn voor o.a. faunadoorgangen maar ook om extra poelen aan te leggen bij de voetbalvelden en om het ruiterpad te verplaatsen. Wij hebben over die laatste punten vragen en reacties. Antwoord als reactie H2.1.2 Wat zijn precies de plannen rond de punten 35, 36 en 37 op het kaartje en wat knelt er daar precies? Wij hebben een voorstel: namelijk om onderzoek te doen hoe de bestaande poel rond punt 36, bij Wethouder Den Hertogstraat en Wethouder Tabakstraat, nu functioneert. Wat heeft het uitgraven van deze poel (circa 200 x 15 m) ecologisch gezien opgeleverd aan soortenrijkdom van planten en opheffen van barrières voor fauna? Er werd bij het uitgraven van de poel gesproken over kansen voor orchis, dotter, andere bloemen, otters, stekelbaarsjes, ringslang. Hoe kijken de buurtbewoners nu, na ongeveer 15 jaar, tegen de poel en rietkragen, het onderhoud ervan en het gebruik van de ruimte aan. Hoe staat het met de De knelpunten 35, 36 en 37 zijn ontstaan door een te grote ruimte tussen natuurlijke ruige vegetaties en geschikte natte plekken voor dieren om tijdelijk te kunnen rusten. Door dit soort plekken te creëren worden de knelpunten opgelost. Antwoord als reactie H2.1.4

17 Pagina 14 van 44 overlast aan muggen? Hoe ervaren de bewoners het verlies aan uitzicht. Waarom staat in kaartje gaasperzoom.pdf geen water ingetekend in de bestaande poel? Bewoners van de zoom vinden dat het zo moet blijven dat een in alle opzichten erg gemixt gezelschap van buurtbewoners intensief gebruikt maakt van de ruimte, het groen, het gras, de bankjes, de speelveldjes en de sportmogelijkheden, de strook wordt ook door scholen gebruikt voor de sportdagen. Het groengebied zou duidelijker moeten aangeven waar honden geacht worden zich te ontlasten en vooral waar niet. Bankjes zijn belangrijk het liefst aan de slootkant en met een vuilnisbak. -Hoe diep zouden extra poelen moeten worden om grondwaterniveau te bereiken? Vergelijk de bestaande poel. Is er ter plekke bekeken hoezeer het ruiterpad op de huidige plaats knelt. Een ruiterpad dat door verplaatsing driemaal fiets- en wandelpaden zal moeten kruisen in plaats van nul maal, is dat een vooruitgang? Er is plaats genoeg voor riet en ruiterpad op de huidige plek. Het ruiterpad is door zijn lengte geliefd om te draven. Dit wordt belemmerd door de kruisingen met de fietspaden. Bovendien wordt het gevaarlijk. -er zijn kikkers en padden in de sloot, in tuinen en schuren en onder de bakken. Dat is positief. Ook stikt het in de strook van de karekieten. Maar de afgelopen ongeveer 15 jaar is het onderhoud van de bestaande poel en de rietkragen daaromheen wisselend en soms gebrekkig gebleven. Ook hebben sommigen last van muggen en van belemmering van uitzicht. - waarom wordt niet overlegd met de boer en Abcoude over meer riet ook aan de overkant van de sloot? -Als er nieuwe poelen zouden worden aangelegd moeten uitvoerder, beheerder en bewoners van te voren sluitende afspraken maken over het beheer en de maximale hoogte van het riet. 6. A.R. De info avond in Reigersbos heb ik 29 maart bezocht. Ik zie op de website niet waar je een reactie kunt Voor zover het projectteam kan zien, is ook in de bestaande poelen water weergegeven in de kaart. Het is de bedoeling dat deze bestaande poelen worden uitgediept en deels vergroot, zodat de zon beter in de poel kan schijnen. Antwoord als reactie H2.1.4 Uw wens om bankjes met afvalbakken te plaatsen aan de slootkant bij knelpunt 36 en 37 zal worden doorgegeven aan het bestuur van GGA. De diepte van de poelen hangt af van de hoogte van het land. De Bijlmerpolder en Gaasperdam hebben elk hun eigen oppervlakte peil. De poel wordt uitgegraven tot ongeveer 80 cm onder dit waterniveau. Antwoord als reactie H2.1.7 Antwoord als reactie H Antwoord als reactie H2.1.4

18 Pagina 15 van H.J. M.J. plaatsen, vandaar deze mail. Ik kan mij helemaal vinden in jullie plannen. Ik hoop echter dat de koeien in de Gaasperzoom kunnen blijven grazen (volgens mij hoeft dit geen probleem te zijn) en dat in en rond het Gaasperpark de festivals zullen verdwijnen, want dat staat haaks op jullie plan. We hebben de uitnodiging voor de 28e ontvangen. Ware het niet beter geweest om meteen het plan in pdf mee te sturen? Dan hadden wij ons daar al op kunnen voorbereiden. Wij wonen op de 10e verdieping aan de noordzijde van Gouden Leeuw en hebben vrij uitzicht over Bijlmerweide noord, waar ooit het vee van de kinderboerderij Gliphoeve graasde, toen boer Floor hier nog was. Persoonlijk koesteren wij argwaan als we horen van nieuwe plannen. Die we hier hebben meegemaakt, sinds 1978 waren niet om blij van te worden. Kaalslag zonder overleg. Er moest geld worden uitgegeven, al had niemand behoefte aan de wijze waarop. Grote bomen moesten om, struiken weg waar kleine vogeltjes een veilig heenkomen zochten. Nog steeds missen we de twee witte ganzen (nakomelingen van de ganzen van kinderboerderij Gliphoeve) die al vele jaren op een vaste stek in ons uitzicht zaten en zich niet konden voortplanten en ook niet konden vliegen. Ze hielpen jaarlijks de wilde ganzen en soms ook eenden, bij het grootbrengen van hun jongen. Als het 's winters erg hard vroor, voerden wij ze bij. Ze waren niemand tot last. We hielden van die beesten. We genoten van hun inzet, zelfs voor een eendenfamilie, als er geen ganzenfamilie was. De ganzen moesten worden opgeruimd door kritisch faunabeheer, omdat ze een niet natuurlijke kleur hadden... Alles moest natuurlijk zijn/worden. We voelen nog steeds woede in ons opkomen als we daaraan terugdenken! Die ganzen zaten hier al vele jaren en komt daar ineens een meneer die zegt dat ze weg moeten. We mochten niet weten waar ze zijn gebleven... Onze mening telde niet. Verder dan even wachten tot het seizoen was afgelopen waarin ze andere ganzen hielpen met de opvoeding, zijn we niet gekomen... Antwoord als reactie H2.1.1 Antwoord als reactie H2.1.8 Antwoord als reactie H2.1.6 Antwoord als reactie H2.1.5

19 Pagina 16 van 44 Nee, we hebben geen enkel vertrouwen in welk plan dan ook. Wat al natuurlijk is, hoef je niet natuurlijk te maken. Allemaal weggegooid geld! Bij het metrostation Ganzenhoef werden een aantal jaren terug de mooie bomen gekapt. Er zouden nieuwe komen. Die nieuwe beginnen er nu eindelijk mooi uit te zien. We vrezen dat die binnenkort ook weer gekapt gaan worden. Zo gaat het immers steeds?! 8. R.A. Ik krijg een brief van het stadsdeel Oost m.b.t. een informatie avond over de Bijlmerweide. Klopt dit? De Bijlmerweide is toch onderdeel van Amsterdam- ZuidOost? Ik meen dat twee jaar geleden de Gerenoveerde Bijlmerweide met een feestje is heropend. Gaat dit gebied nu weer op de schop? 9. I.O. Ik was gisteren bij de informatieavond project de Natuurzoom in de Openbare Bibliotheek Reigersbos. Allereerst wil ik zeggen dat ik de plannen die jullie hebben om het leefgebied van de planten en dieren te beschermen en te verbeteren echt heel erg goed vind! Natuurvriendelijke oevers, faunatunnels, poelen en moerasvegetaties: helemaal super!! Van dit soort initiatieven en plannen wordt ik altijd heel blij. Hoe meer natuur hoe beter vind ik. Gisterenavond heeft een jonge meneer de op te lossen knelpunten rondom de Gaasperplas uitgelegd. Ik woon vlak bij de Gaasperplas en was daar natuurlijk in geïnteresseerd. Er was 1 gele stip (punt 23) die nog onderzocht moest worden en dat had te maken met de festivals die jaarlijks georganiseerd worden. Naar mijn weten "Open air" in mei/juni en nog een festival in augustus. Daar wil ik graag wat over zeggen. De meneer zei dat ik het ook via de site kon doen i.p.v. gisterenavond ter plekke een formulier invullen. Vandaar dus mijn mail. Wat betreft die festivals: ik hoop van harte dat deze niet meer plaats zullen vinden in de Gaasperplas. Deze festivals vind ik zeer in tegenstrijd met jullie verbeterplannen Natuurzoom. Allereerst de geluidsoverlast. Vooral het eerste festival vindt plaats in een periode dat de vogels nog Door een foutje met briefpapier hebben sommige mensen een brief gekregen met het verkeerde logo. Bijlmerweide is inderdaad onderdeel van Zuidoost. De brief zelf was dezelfde als die iedereen heeft ontvangen. De maatregelen zullen iets toevoegen aan het gebied. De renovaties van twee jaar geleden blijven ongewijzigd. Antwoord als reactie H2.1.1 Antwoord als reactie H2.1.8

20 Pagina 17 van 44 broeden en pas geboren dieren nog jong en kwetsbaar zijn. Dan krijg je een heel weekend lang (vanaf vrijdagavond tm. zondagavond) die vreselijke herrie met die doordringende dreun. De beesten weten niet wat hun overkomt, dit geeft ze erg veel stress en het zou me niet verbazen dat ze zo snel mogelijk maken dat ze wegkomen (als ze dat al kunnen). Dat willen we toch niet met de plannen die er nu zijn? We willen ze toch beschermen en laten gedijen? Dan ook nog de massa (jonge) mensen die er op af komen en de boel vertrappen, overgebleven eten en drinken op de grond gooien (plastic, bierblikjes) en geen binding/respect hebben met de natuur in de Gaasperplas omdat ze (uiteraard logisch) alleen voor de muziek, drank, dansen en het plezier komen. Ik snap wel dat er aardig wat geld verdiend wordt met het organiseren van zo'n festival en dat jonge mensen dit leuk vinden maar doe dat dan op een andere plek. Een braak liggend industrieterrein of zo. Het is zo onnatuurlijk en afbraak van de natuur om dat in de Gaasperplas te doen!! Ik zag trouwens net in het "festival overzicht Amsterdam" dat er al zoooo veeeeel festivals georganiseerd worden dus kan er niet eentje minder? De jongeren kunnen al naar zo veel festivals en hier heeft de natuur voorrang vind ik omdat we echt zuiniger moeten omgaan met onze natuur op alle fronten en daarom is jullie verbeterplannen Natuurzoom ook zo fantastisch. Naar mijn mening doet zo'n festival veel van jullie verbeterplannen teniet. En dat vind ik echt zo jammer. Vooral voor de planten en dieren. Niet eens voor mezelf want ik stop wel oordoppen in m'n oren en kom 2 dagen niet bij de Gaasperplas! En de organisatoren doen ook wel hun best met bewoners informeren ze zullen ook wel prullenbakken daar neerzetten en proberen het netjes achter te laten maar het is gewoon niet de juiste plek. En ik kan me ook niet voorstellen dat de jongeren die er vooral op af komen het belangrijk vinden dat het in een natuurgebied wordt gehouden. Keiharde muziek, een massa mensen met hun afval en natuur gaat gewoon niet samen!! In elk geval bedankt voor het doorlezen van mijn mening. Ik hoop natuurlijk op meer gelijkgestemden

21 Pagina 18 van 44 en dat jullie dit willen meenemen naar de organisatie van de festivals of degen die er over gaat zodat het echt een natuurgebied blijft het hele jaar door! 10. K.H. Hierbij wil ik graag reageren op uw brief over de ecologische verbeterplannen in de Natuurzoom. De mening van de bewoners is belangrijk, schrijft u. De verbeterplannen lijken me uitstekend. Antwoord als reactie H2.1.1 Maar: wat de overheid aan de ene kant opbouwt, breekt ze aan de andere kant weer af door een deel van de Natuurzoom telkens weer te laten beschadigen door grootschalige popfestivals. Ik zal ook niet naar de informatieavond gaan, omdat ieder jaar blijkt dat de overheid de bezwaren van veel bewoners tegen de aftakeling van de parken niet serieus neemt. 11. M.K. Heb vandaag jullie informatiebrief voor de Bijlmerweide ontvangen, dank. Ik zal proberen de 28e Maart bij de informatieavond aanwezig te zijn. Als bewoner van Kantershof (aan het water) heb ik het park recent zien veranderen, met wisselend resultaat, maar sta achter jullie doelstelling om de natuurverbindingen centraal te stellen. Waar ik graag informatie over wil hebben is de aanpak die jullie hebben of die wordt ontwikkeld over de waterkwaliteit. De kwaliteit van het sierwater in de Bijlmerweide is in de ruim 40 jaar dat ik hier woon sterk afgenomen, ik baseer mij dan op de biodiversiteit. Veel minder eenden, veel minder waterhoentjes, maar de visdiversiteit is dramatisch veranderd. Daar waar ik 40j geleden als jongetje van 8 met mijn vrienden grote baarzen (30-40cm) ving als we wedstrijdjes deden wie het verst kon ingooien met een klontbrood aan de haak, dat snoek de gevangen goudvoorns van de haak roofde, we mooie zeelten en palingen vingen, op een zonnige dag de snoek onder de bruggen kon zien liggen, dikke karpers je s nachts wakker hielden van hun paai feesten. In de winter de snoek van 70-90cm in ijs vastgevroren zag zitten als je op buik op het ijs lag. Wat er nu rondzwemt is brasem, brasem en wat voortjes met baarsjes van 5cm. Snoek is er niet meer en karper zie je meer dood dan levend in het water. Ruisvoorn, goudvoorn het is allemaal weg. Erg jammer. Misschien neemt de diversiteit in Antwoord als reactie H2.1.8 In de tijd die u beschrijft was de druk op de openbare ruimte minder groot. Er reden minder auto s en er was aanzienlijk minder verharding. De Bijlmermeer bestaat uit 2 verschillende peilvakken. Dit houdt in dat het oppervlaktewater op 2 verschillende niveaus ligt. Het grootste deel ligt op -4.20m NAP. Een klein gedeelte ligt op NAP. Dit laatste deel ligt tegen de dijk in de Bijlmerweide. Als u goed bekend bent in de Bijlmerweide kent u vast wel de kleine waterstroompjes. Dit is precies de overgang van peilvak naar NAP. Kortweg kan men dus zeggen dat de Bijlmermeer 1 peilvak beslaat. Al het teveel aan water wordt via het gemaal in de Bijlmerweide naar de Weespertrekvaart overgepompt. Dit betekent dat het regenwater wat op de straten valt uiteindelijk via de Bijlmerweide naar het gemaal stroomt. Dit regenwater is niet vies, maar wel belast met hele kleine deeltjes roet, rubber en andere fracties van daken. Ook moet er redelijk fink gepompt

22 Pagina 19 van 44 het water weer toe door de grote aantallen aalscholvers, maar ook de jonge eendjes verdwijnen rap in de aalscholvers en de zilvermeeuwen. Is er iets wat jullie gaan of kunnen doen aan de visstand? Tevens is de Bijlmerweide enkele jaren uitgebaggerd maar nog steeds is het zeer ondiep. Peddelen met roeiboot geeft al zwarte stinkende vlekken in het water. Het water was voorheen 1,5 tot 2m diep en wij konden er prima inzwemmen. Nu sta je tot je knieën in de drap en is het tot max 1-1,2m diep in het midden en de zwarte prut stinkt. Baggeren was het niet, meer een kleine veegactie van dode vegetatie. Ik verneem graag jullie feedback op mijn mail. worden om de Bijlmer droog te houden. Door het jaren lange pompen wordt er nu zout water opgepompt vanuit zee, waarmee het water in de Bijlmerweide licht brak geworden is. Al deze aspecten zorgen er helaas voor dat verschillende dier- en plantsoorten die we van oudsher kenden in onze omgeving zich niet meer kunnen handhaven. Dit probleem kunnen wij niet geheel ongedaan maken. Wel kunnen we maatregelen treffen waardoor de kwaliteit van water en natuur weer beter wordt. Zo zorgt riet er voor dat het water gezuiverd wordt, wat de waterkwaliteit ten goede komt. Ook het loskoppelen van hemelwaterafvoer van het riool, door het regenwater op te vangen in het gebied in bijvoorbeeld wadi s, komt de waterkwaliteit ten goede in de Bijlmerweide. 12. H.H. Gisteravond was ik bij de presentatie van de ecologische verbeterplannen in de Natuurzoom. Geweldige plannen, de natuurzoom is erg belangrijk en elke verbetering is welkom. Doordat de natuur zo dichtbij is is het een genot om in Zuid-Oost te wonen. Voor mij persoonlijk is dit vooral het Gaasperpark en de Hoge Dijk.Uw verbeterplannen zijn precies wat het gebied nodig heeft (mag nog wel een stapje verder gaan). Dit in tegenstelling tot de andere ontwikkelingen die zich rond het park afspelen. Zoals b.v. de verbreding van bestaande fiets- en wandelpaden, de Open Air highway, en het (mogelijk?) afwaarderen van andere paden. Het beter bereikbaar maken van het park voor grote trucks maakt het park aantrekkelijker voor festivals, iets waar het park niet geschikt voor is. Festivals zijn nadelig de voor flora en fauna en sluiten beslist niet aan bij het streven naar een betere natuurverbinding. Een festival in het voorjaar (Open Air 3 en 4 juni) is onbegrijpelijk. Antwoord als reactie H2.1.1 Antwoord als reactie H2.1.8

23 Pagina 20 van 44 Festivals kun je verplaatsen een natuurzoom niet. Succes met jullie verbeterplannen. 13. I.L. Wat een mooi initiatief! Ik fiets dagelijks via de Groene Zoom, de Gaasperplas en de Provincialeweg naar Diemen, waar ik werk. Helaas ben ik niet in de gelegenheid om de informatieavond bij te wonen, maar ik hoop dat u de volgende suggestie bij de plannen kunt meenemen. In de Groene Zoom lopen namelijk koeien en om die in het gebied te houden, zijn er veeroosters aangebracht. Helaas loopt de ruimte daaronder vaak vol met water en ik heb al een aantal dieren gezien die erin gevallen waren. De laatste was een egel, die nu langzaam ligt te vergaan. Misschien is het mogelijk een soort paddentrap te maken, zodat de dieren er weer uit kunnen klimmen, als ze erin vallen? Ik hoop het van harte. 14. C.Z. Onlangs heb ik vernomen van Anja Rutgers dat er op de speelweide voor wethouder buurt een poel zou komen. Het verrast ons want ik woon sinds 2002 in deze buurt en heb vanaf die tijd altijd met mojn kinderen en andere kinderen van de buurt veel plezier van dit veld. Daarom zou ik er op willen wijzen dat deze plek een plek is waar jong en oud van verschillende culturen samen bijeen komen om te sporten en buurtfestijnen te houden. Ben daarom ook tegen deze groenvoorziening en zou graag op de hoogte gehouden worden. 15. A.K. Ik ben een goedwillende ecologische amateur. Destijds ben ik betrokken geweest bij de eerste aanpassingen rondom de door jullie benoemde knelpunten 36 en 37. Onder andere door mijn inbreng is destijds een alternatief bedacht voor het aanleggen van een parallelle sloot naast de huidige. Hoe zou ik het vervolg aanpakken? - Ik zou me verdiepen in de ontstaansgeschiedenis van de Natuurzoom in de context van de huidige doelstellingen. Met name zou ik me afvragen wat eerdere veranderingen hebben bewerkstelligd en Antwoord als reactie H2.1.1 Uw zorg dat de veeroosters voor een extra knelpunt zorgen voor de wilde dieren deelt het projectteam. Aan de beheerder van GGA wordt geadviseerd een oplossing te vinden. Uw voorstel wordt hierin meegenomen. Antwoord als reactieh2.1.2 Antwoord als reactie H2.1.6

24 Pagina 21 van 44 hoe die zijn geëvalueerd. Ik zou me afvragen waarin is samengewerkt met de bewoners en welke inbreng die hebben gehad qua ideeën en qua voorkeuren. - Met betrekking tot het gebied om de door jullie benoemde knelpunten 36 en 37 zou ik dan opmerken dat het Groengebied Amstelland ruim 15 jaar geleden al een verbeterplan heeft uitgevoerd in samenspraak met een groep vertegenwoordigers van de aanwoners. Ik zou vervolgens contact zoeken met het Groengebied en met deze groep vertegenwoordigers. Met name zou ik inzicht willen hebben welke afspraken er toen zijn gemaakt en hoe die hebben uitgepakt. Ik zou vragen om een evaluatie van dat project destijds. In hoeverre de doelstellingen zijn bereikt, in hoeverre de afspraken zijn nagekomen en in hoeverre de aanwoners tevreden zijn over de veranderingen en over het beheer. Indien het project destijds niet is geëvalueerd dan zou ik de evaluatie alsnog laten uitvoeren door professionals zoals u. - Aan de hand van een dergelijke evaluatie zou ik met de bewonersgroep en met Groengebied Amstelland vergaderen over vervolgstappen en in samenspraak een vervolgplan opstellen. - Daarna zou ik alle bewoners concreet informeren over de vervolgplannen ( dus over hoe en wat ) en hen ( en Amstelland ) uitnodigen voor werkelijk overleg op het voetbalveld in kwestie, eventueel in een tent. Deze uitnodiging zou ik vergezeld doen gaan van een link naar een website waarop alle relevante documenten staan. U bent een professional en ik vertrouw erop dat u het beter kunt dan ik. Een inloopavond aangekondigd zonder duidelijke plannen vooraf, zonder een link naar relevante informatie en zonder duidelijke inspraak kan ik hooguit zien als een startschot. Ik vertrouw op een vervolg meer in lijn met het bovenstaande. In ieder geval wil ik graag betrokken worden bij verder overleg. Mijn uitgangspunten zijn: - eerst de bestaande ecologische poelen c.q muggentroggen cq heliofytenfilter ter hoogte van Den Hertogstraat en Tabakstraat evalueren aan de Antwoord als reactie H2.1.4 Antwoord als reactie H2.1.2

25 Pagina 22 van 44 hand van ecologische opbrengst, muggenoverlast, uitzichtsverlies, beheer en nakomen van afspraken. - alternatief zoeken voor verleggen van ruiterpaden. Er lijkt ruimte genoeg. - overleg met de overkant van de sloot om het groen te verbreden. - bindende afspraken t.a.v. beheer en uitvoering 16. W.M. Mogelijk willen we nog enkele opmerkingen maken over de Natuurzoomplannen. Ik hoop dat tot 5 april betekent dat ik ook morgen nog iets kan sturen. Ik kamp nog steeds met allerlei computerproblemen. Zo is de verbinding met de printer op dit moment verdwenen en nog niet hersteld. De teksten zijn online namelijk voor ons slecht leesbaar, erg licht. En het lukt dus ook niet sommige pagina s dan maar te printen. Antwoord als reactie H2.1.7 Antwoord als reactie H Daarnaast kwamen er voor ons een aantal te regelen zaken tussendoor met diverse instanties, o.a. in relatie tot mijn ziekte. Hopelijk kan hiermee rekening worden gehouden. Beste Sebastiaan Weijer, Zoals toegezegd stuur ik hierbij onze (voorlopige) zienswijze. Hopelijk lukt het me om het goed bij te voegen en is het te openen, want door onze computerproblemen ben ik ook uren bezig geweest met verzendpogingen... Het was me niet duidelijk aan wie ons advies precies moest worden gericht, dus heb ik het maar wat algemeen gelaten. Mochten er onduidelijkheden zijn, dan hoor ik dat graag. Zienswijze Plannen natuurverbinding - Natuurzoom Amsterdam Zuidoost Van W. M, gepensioneerd landelijk consulent natuur- en milieueducatie Namens Platform Gaasperdam Groen werkgroep van St. Wijkoverleg Gaasperdam, WOG En F. V., gepensioneerd natuuronderzoeker en

26 Pagina 23 van 44 beheerder, Namens Vrienden van het Gaasperplaspark, St. Spaar het Gein 5 april 2017 Inleiding en aanleiding Op 25 of 26 maart 2017 ontvingen bewoners nabij de natuurzoom in Gein en mogelijk ook Reigersbos een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst op 29 maart 2017 over de verdere ontwikkeling van de natuurzoom langs de oost- en zuidkant van Amsterdam Zuidoost in de bibliotheek in winkelcentrum Reigersbos. Onduidelijk bleef welke bewoners hiervoor wel of niet werden uitgenodigd. De uitnodiging werd ook nog o.a. gepubliceerd op de website van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost. In de tekst werd ook duidelijk dat bewoners naar aanleiding van de plannen zienswijzen of opmerkingen konden indienen tot 5 april De bij de plannen behorende documenten en kaarten zouden naast de inzagemogelijkheid in de bibliotheek ook online beschikbaar komen. Dat gebeurde op de middag van 29 maart. Antwoord als reactie H2.1.6 Voor ons, die om gezondheidsredenen de informatieavond (er was nog een tweede, voor bewoners rond de Bijlmerweide) niet konden bezoeken, maar wel betrokken wilden zijn, een uitkomst. Het moet ons echter van het hart dat het in de praktijk bewoners en belangengroepen niet gemakkelijk is gemaakt om hun visie en adviezen bij te dragen. - De termijn van inlevering van commentaar was bijzonder krap, van het moment van bekendmaking tot aan vandaag geen 2 weken. Gerekend vanaf de beschikbaarheid van de stukken tot aan de termijn

27 Pagina 24 van 44 van uiterste inlevering, vandaag, amper een week. Dit beschouwen wij als volstrekt onvoldoende en het doet ook geen recht aan de al jaren aanwezige betrokkenheid en inzet van bewoners, hun kennis van het gebied waarschijnlijk langer dan die van de huidige opstellers van de plannen - en de mogelijkheid zinvolle inhoudelijke bijdragen te leveren. - De online beschikbare stukken zijn niet erg goed toegankelijk en leesbaar, zo zijn de teksten erg licht. Dit is vooral voor mensen met een slecht gezichtsvermogen een handicap. - De beschikbare stukken zijn erg summier, soms onduidelijk en deels incompleet. Zo blijken er in het knelpuntenboekje lang niet alle knelpunten te zijn opgenomen, terwijl we juist de indruk kregen: hé, handig, als je alle punten wilt bekijken. Niet dus. Ook kregen we pas vandaag dankzij mw. Hetty Litjens het Uitvoeringsplan Natuurboog Zuidoost toegestuurd. Dat is precies een bruikbaar stuk om bij de beoordeling van de plannen te gebruiken. Jammer dat dit stuk niet, opnieuw?, was toegevoegd aan de digitale plannen. Jammer ook dat we dit soort stukken, als betrokkenen, vroeger automatisch kregen toegezonden (uitgave 2014), maar na vertrek van medewerkers kennelijk niet meer. Het is voor ons onmogelijk om dit stuk en mogelijk andere nu nog te bestuderen en bij de beoordeling te betrekken. Beknopt: onze betrokkenheid bij en kennis van het gebied. Het gebied kennen wij al van onze bezoeken eraan begin jaren zeventig in de vorige eeuw vanuit onze toenmalige woonplaats Diemen, dus nog voor de Floriade 1982, en onbebouwd. Het ruige gebied veranderde door het bouwen van Gaasperdam, de inrichting van de Floriade waardoor het Gaasperpark aan de noordrand van de Gaasperplas ontstond, en de latere aanleg van onder meer Bijlmerweide,