DE / HET G3588. λαλησαι lalēsai te-spreken SPREKEN wo FE -- act G2980. ιουδαιων ioudaiōn Joden JUDA-ig, JUDA-er, Jood, Judea bn/zn 2nv mv m G2453

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE / HET G3588. λαλησαι lalēsai te-spreken SPREKEN wo FE -- act G2980. ιουδαιων ioudaiōn Joden JUDA-ig, JUDA-er, Jood, Judea bn/zn 2nv mv m G2453"

Transcriptie

1 εγε 14:1 egeto -werd ~ WORDEN εικνιω eikoniō zn 2 3nv ev o κα kata overekomstig to NEERWAARTS, g (2), overekomstig (4) l_ 4nv ev o αυ auto zelf ZELF, id. hij, zij,, ze, hem, haar, h, ze, dit vp 4nv ev o ελθειν elthe bn--kom TOT-+KOMEN, bnkom αυυσ h ZELF, id. hij, zij,, ze, hem, haar, h, ze, dit tot- TOT- αγωγην agōgēn synagoge +LEIDg, synagoge G4864 van- Jon JUDA-ig, JUDA-er, Jood, Jua λαλησαι lalēsai -sprek υσ us zó DE+ZELF+ALS, dit-als, zó G3779 ωσ hōs zo ALS+, zo G5620 πισυσαι pisusai gelov GELOVEN, toevertrouw G4100 van-jon JUDA-ig, JUDA-er, Jood, Jua bovdi ελληνων hellēnōn van-griek GRIEK zn 3 2nv mv m G1672 πλυ polu talrijke VEEL, talrijk bn 4nv ev o G4183 πληθ plēt mig VULLEN, mig, eveelheid zn 3 4nv ev o G :2 απειθσ apeiths ongezeglijk-zijn ON+OVERREEDBAAR-zijn, ongezeglijk-zijn G544 ιυδαι ioudaioi Jon JUDA-ig, JUDA-er, Jood, Jua bn/zn 1nv mv m επηγειραν epēgeiran wekk- +WEKKEN, wekk G1892 εκακωσαν ekakōsan behanl-kwaad KWAAD-veroorzak, kwaad-behanl G2559 ψυχασ psuchas ziel KOEL, ziel zn 1 4nv mv v G5590 van- εθνων ethnōn zn 3 2nv mv o κα kata g NEERWAARTS, g (2), overekomstig (4) αλφων alphōn broers GELIJKTIJDIG+BAARMOEDER, broer zn 2 2nv mv m G80 14:3 ικανν hikanon aanzilijke REIKEND+WAARTS, toereikd, aanzilijk, bekwaam G2425 µ m rdaad DERDAAD G3303 υν oun dan DAN G3767 χρνν chronon tijd TIJD G5550 διετριψαν tripsan zij-vertoev DOOR+SLIJTEN, vertoev G1304 παρρησιαζµ parrēsiazomoi vrijmoedig-zijn ~ ALLES+STROMEN, vrijmoedig-zijn G3955 κυριω kuriō zn 2 3nv ev m ge µαρτυρυντι marturounti getuigis-gev MARKEREN, getuigis-gev wd HO tt act 3nv ev m G3140 λγω logō LEGGENDE, zegg, zn 2 3nv ev m G3056 van- χαρισ charitos ga VREUGDg, gunst, ga, dank, dankbaarheid G5485 αυυ au van-hem ZELF, id. hij, zij,, ze, hem, haar, h, ze, dit vp 2nv ev m διδντι didonti gev GEVEN wd HO tt act 3nv ev m G1325 σηµεια sēmeia k TEKEN zn 2 4nv mv o G4592 ρα rata wonr WONDER G5059 γεινεσθαι geesthai -worn ~ door WORDEN DOOR (2), vanwege (4) wo HO tt mid G :4 εσχισθη eschisthē wordt-verscheurd SCHEUREN, splijt wa FE -- pas 3 ev G4977 l_ 2nv mv v to χειρων cheirōn hann HAND zn 3 2nv mv v G5495 αυ au van-h ZELF, id. hij, zij,, ze, hem, haar, h, ze, dit πληθ plēt mig VULLEN, mig, eveelheid l_ 1nv ev o zn 3 1nv ev o G4128 van- VEEL, g µ m rdaad DERDAAD G3303 war sam ισ - ιυδαισ ioudaiois Jon JUDA-ig, JUDA-er, Jood, Jua bn/zn 3nv mv m 14:5 ωσ hōs als g sam ALS, e, ongeveer G5613 εγε egeto werd ~ WORDEN ρµη rmē ισ - aandrang STORM, aandrang zn 1 1nv ev v G3730 απλσ apostolois afgevaardign VANAF+GESTELD, afgevaardig G652 van- εθνων ethnōn zn 3 2nv mv o bovdi van-jon JUDA-ig, JUDA-er, Jood, Jua sam - ισ αρχυσιν arcus overst OORSPRONG+DE, overs, bestuurr zn 3 3nv mv m G758 αυ au van-h ZELF, id. hij, zij,, ze, hem, haar, h, ze, dit 14:6 +WAARNEMEN, zich-bewust-zijn G4894 υβρισαι hubrisai om--beledig BELEDIGEN G5195 NEERWAARTS+VLUCHTEN, toevlucht-nem G2703 λιθβλησαι litbolēsai -st--werp STEEN+WERPEN, -st-werp G3036 ιδνσ καφυγν idons kaphugon zich-bewust-zijn zij-nam--toevlucht tot- TOT- αυυσ h pol st VEEL, zn 3 4nv mv v ZELF, id. hij, zij,, ze, hem, haar, h, ze, dit πλ van- λυκανιασ lukaonias Lykaonië LYKAONIE G3071 λυστραν lustran zn 4nv ev v ρβην rbēn Derbe DERBE G1191 GNT (C) / gnt-t2 1.0 / clis.nl 1.3 / std-1.nl 1.2 / parsg-c.nl 1.4 / strong Scripture4all Publishg -

2 περιχωρν perichōron omligg-streek RONDOM+RUIMTE, omligg-streek zn 2 4nv ev v G :7 14:8 κακει kakei -daar EN+UIT+, -daar, ook-daar G2546 τισ tis e-zekere ευαγγελιζµ euaggelizomoi -goe-bericht-brg ~ WEL+BOODSCHAP-mak, -goe-bericht-brg ανηρ anēr man MAN zn 3 1nv ev m ENIGE, iemand, iets, e-zekere, sommige, wie?, wat?, waarom?, welke? vo 1nv ev m G5100 G435 zij-war λυστρσ lustrois zn 3nv mv m/v αδυνασ adunatos onmachtig ισ aan- ON+VERMOGEND, onmogelijk, onmachtig G102 πιν pos voet VOET zn 3 3nv mv m G4228 εκαθη ekathēto zat ~ NEERWAARTS-, zitt G2521 χωλ chōlos kreupel KREUPEL G5560 εκ ek van-uit VAN-UIT G1537 κλιασ koilias buikl HOLTE, buikl G2836 µητρ mētros van-moer MOEDER G3384 αυυ au van-hem ZELF, id. hij, zij,, ze, hem, haar, h, ze, dit vp 2nv ev m WELKE / WELK,,, wat, ge υπ oupo nooit περιεπα periepa wanlt RONDOM+TREDEN, rond-gaan, wanl NIET++?+WELK+, nooit, nog-nooit G3763 G4043 υσ 14:9 utos ze ηκυσ ēkous ort DE+ZELF, ze, dit HOREN va 1nv ev m G3778 G191 υ παυλυ paulou λαλυνσ lalountos sprek wd HO tt act 2nv ev m ατισασ atisas aandachtig-kijk GELIJKTIJDIG+STREKKEN, aandachtig-kijk WELKE / WELK,,, wat, ge wd FE -- act 1nv ev m G816 αυ au naar-hem ZELF, id. hij, zij,, ze, hem, haar, h, ze, dit vp 3nv ev m ιδων idōn waarnem WAARNEMEN G :10 ειπ eip hij-zei WELK+ENIG, G3754 µεγαλη megalē LEGGEN, zegg GROOT bn 3nv ev v G2036 G3173 εχει πιστιν echei pist hij-heeft geloof HEBBEN wa HO tt act 3 ev zn 3 4nv ev v G2192 φωνη phōnē -gro sm GELUID, sm zn 1 3nv ev v G5456 υ van- l_ 2nv ev o ανασθι anastēthi sta-! WAARTS+STAAN, staan wg HO tt act 2 ev G450 σωθηναι sōthēnai gered--worn REDDEN wo FE -- pas G4982 υσ s πδασ podas voet VOET zn 3 4nv mv m G4228 συ JIJ, jou vp 2 2nv ev G4675 ρθ sou ort van-jou recht- RECHT, correct G3717 ηλα hēlato hij-sprgt ~ SPRGEN wa FE -- mid 3 ev G242 περιεπαι periepai wanl RONDOM+TREDEN, rond-gaan, wanl G :11 bovdi χλ ochloi schar ιδνσ idons waarnem WAARNEMEN zn 2 1nv mv m G1492 wat WELKE / WELK,,, wat, ge vr 4nv ev o επησ epoiēs doet DOEN, mak παυλ paulos zn 2 1nv ev m επηραν epēran heff-omog φωνην phōnēn sm +HEFFEN, omog-heff, hijs GELUID, sm G1869 G5456 αυ au van-h ZELF, id. hij, zij,, ze, hem, haar, h, ze, dit λυκανιστι lukaonisti --Lykaonisch LYKAONISCH, --Lykaonisch G3072 λεγνσ legons zegg LEGGEN, zegg θε theoi gon PLAATSer, zn 2 1nv mv m µωθσ moiōths gelijkd-gemaakt-worn GELIJKEND-veroorzak, gelijkd-mak wd HO tt pas 1nv mv m G3666 ανθρωπσ anthrōpois aan-ms WAARTS+BLIK+WENDER, ms G444 καβ kab daaln-neer πρ NEERWAARTS+STAPPEN, afdal, neerdal NAARTOE G2597 G :12 εκαλυν ekaloun zij-riep ROEPEN G2564 ηµασ pros hēmas naar-toe ons bovdi vp 1 4nv mv G2248 ν βαρναβαν barnaban zn 1 4nv ev m Zeus ZEUS zn 3 4nv ev m G2203 ν παυλν paulon ερµην hermēn Hermes HERMES zn 1 4nv ev m G2060 επειδη epeidē daar-immers +DIEN+BDEN, daar-immers G1894 αυσ autos hij ZELF, id. hij, zij,, ze, hem, haar, h, ze, dit vp 1nv ev m ην ēn was ge ηγυµ hēgoumos leidggev ~ LEIDENDE-zijn, leidg-gev, acht wd HO tt mid 1nv ev m G2233 υ λγυ logou van- LEGGENDE, zegg, G :13 bovdi ιερευσ υ hiereus priesr GEWIJDe, priesr zn 3 1nv ev m G2409 van- δι dios Zeus ZEUS zn 3 2nv ev m G2203 υ νσ ontos zijn wd HO tt act 2nv ev m G5607 ( G1510 ) πρ vóór VOOR G4253 pro VEEL, υρυσ taurous stier STIER G5022 σµµα smmata bloemkrans LAUWERKRANSEN-resultaat, bloemkrans G4725 GNT (C) / gnt-t2 1.0 / clis.nl 1.3 / std-1.nl 1.2 / parsg-c.nl 1.4 / strong Scripture4all Publishg -

3 υσ s πυλωνασ pulōnas poortgebouw POORT, poortgebouw zn 3 4nv mv m G4440 εγκασ egkas brg BRENGEN, id. verdrag wd FV -- act 1nv ev m G5342 ισ sam - χλσ ηθελ ochlois schar ēthel hij-wil θυειν thue offer OFFEREN, slacht WILLEN G2309 G2380 ακυσανσ 14:14 akousans r HOREN G191 εξεπηδ UIT+SPRGEN, voorschijn-sprg [G1530] exepēd zij-sprg-voorschijn tot- 14:15 λεγνσ legons zegg TOT- ν ανδρεσ LEGGEN, zegg MAN zn 3 5nv mv m G435 τι απλ apostoloi afgevaardign VANAF+GESTELD, afgevaardig zn 2 1nv mv m G652 χλν ochlon schare andres ti mann! waarom? βαρναβασ barnabas zn 1 1nv ev m κραζνσ krazons schreeuw SCHREEUWEN G2896 παυλ paulos zn 2 1nv ev m υ tauta ze-dg ENIGE, iemand, iets, e-zekere, sommige, wie?, wat?, waarom?, welke? DE+ZELF, ze, dit vo 4nv ev o va 4nv mv o G5101 G5023 ρρηξανσ DOOR+BARSTEN, doorscheur G1284 rrēxans ta door-scheur πει poiei jullie-do DOEN, mak wa HO tt act 2 mv ook ηµ ιµατια himatia bovkledg KLEDG-ig, bovkledg zn 2 4nv mv o G2440 εαυ heau van-hzelf +ZELF, zichzelf vw 3 2nv mv m G1438 hēm moiath -soortgelijke-emoties wij vp 1 1nv mv G2249 µπαθ GELIJKEND+EMOTIE-hebbEND, -soortgelijke-emoties bn 1nv mv m G3663 εσµ esm zijn wa HO tt act 1 mv G2070 ( G1510 ) υµιν hum aan-jullie JULLIE vp 2 3nv mv G5213 ανθρωπ anthrōpoi ms WAARTS+BLIK+WENDER, ms zn 2 1nv mv m G444 ευαγγελιζµ euaggelizomoi -goe-bericht-brg ~ WEL+BOODSCHAP-mak, -goe-bericht-brg υµασ humas jullie JULLIE vp 2 4nv mv G5209 απ υ apo van-af VANAF G575 ze DE+ZELF, ze, dit va 2nv mv o G5130 µαιων mataiōn strephe zloze-dg om--ker ZLOOS bn/zn 2nv mv o G3152 στρεφειν +KEREN, omker G1994 θεν theon PLAATSer, ζων zōnta lev LEVEN wd HO tt act 4nv ev m G2198 WELKE / WELK,,, wat, ge επησ epoiēs maakt DOEN, mak ν υρανν ouranon hemel ZIEN+WAARTS, hemel G3772 γην gēn aar LAND, aar G1093 θαλασσαν thalassan zee ZEE G2281 παν panta alle ALLES, elk bn 4nv mv o G3956 ta -dg αυισ au h ZELF, id. hij, zij,, ze, hem, haar, h, ze, dit vp 3nv mv o 14:16 αυ au van-h WELKE / WELK,,, wat, ge ZELF, id. hij, zij,, ze, hem, haar, h, ze, dit ισ tais l_ 3nv mv v παρωχηµαισ parōchēmais geais vervlog-zijn ~ geraties NAAST+VOORBIJ-GAAN, vervlieg wd HV tt mid 3nv mv v G3944 γεαισ WORDENDE, geratie zn 1 3nv mv v G1074 ειασ eias toe-laat LATEN, toelat G1439 παν panta alle ALLES, elk bn 4nv mv o G3956 ta εθνη ethnē πρευεσθαι poreuesthai -gaan ~ GAAN wo HO tt mid G4198 ισ tais - l_ 3nv mv v δσ dois weg WEG zn 2 3nv mv v G3598 ι 14:17 toi alewel EN+aan-DE, alewel G2543 υκ ouk niet NIET ontk abs G3756 αµαρτυρν amarturon zonr-getuigis ON+GEMARKEERD, ON-getuigd, zonr-getuigis G267 εαυν heau zichzelf +ZELF, zichzelf vw 3 4nv ev m G1438 αφηκ aphēk hij-laat VANAF+LATEN, lat, lat-gaan wa FV -- act 3 ev G863 αγαθυργων agaturgōn ouranoth -goe-werk van--hemel GOED+WERKEN G14 υρανθ ZIEN+WAARTS+PLAATS, van--hemel van_plaats G3771 διδυσ didous gev GEVEN G1325 υευσ NATheid, regbui G5205 hues regbui 14:18 αυισ au aan-h ρυσ rous DE+ZELF, ze, dit va 4nv mv o G5023 perion PERIODE, gelegheid, tijdstip G2540 υ ZELF, id. hij, zij,, ze, hem, haar, h, ze, dit vp 3nv mv m καρπφρυσ karprous vrucht-brg VRUCHT+BRENGEND, vrucht-brgd bn 4nv mv m G2593 λεγνσ tauta legons ze-dg zegg LEGGEN, zegg µλισ molis nauwelijks NAUWELIJKS G3433 εµπιπλων empiplōn lav +VULLEN, lav G1705 καπαυσαν kapausan zij-stp NEERWAARTS+HOUDEN, stp G2664 τρφησ trhēs van-voedsel VOEDEN, voedsel G5160 υσ s ευφρησ euphroēs van-blijheid καρσ kars hart WEL+GEZD+heid, blijheid HART zn 1 4nv mv v G2167 G2588 χλυσ ochlous schar υ van- l_ 2nv ev o µη mē toch-niet TOCH-NIET ontk vwd G3361 θυειν thue offer OFFEREN, slacht G2380 ηµων hēmōn van-ons vp 1 2nv mv G2257 GNT (C) / gnt-t2 1.0 / clis.nl 1.3 / std-1.nl 1.2 / parsg-c.nl 1.4 / strong Scripture4all Publishg -

4 επηλθαν 14:19 epēlthan kom-over +KOMEN, kom-, kom-over, overvall G1904 απ apo van-af VANAF G575 αντιχειασ antiocheias Antiochië εικνιυ eikoniou zn 2 2nv ev o ιυδαι ioudaioi Jon JUDA-ig, JUDA-er, Jood, Jua bn/zn 1nv mv m πανσ pans overr OVERREDEN, vertrouw-hebb, overtuig G3982 υσ s χλυσ ochlous schar λιθασανσ lithasans stig STEEN-mak, stig G3034 ν παυλν paulon εσυρν G4951 εξω exō esuron zij-sleept buit SLEPEN UIT, buit, naar-buit G1854 VEEL, νµιζνσ nomizons veronrsll WET-mak, wettig, veronrsll G3543 αυν au hem ZELF, id. hij, zij,, ze, hem, haar, h, ze, dit vp 4nv ev m θνη thnē gestorv--zijn STERVEN, gestorv-zijn wo HV tt act G :20 κυκλωσαν kuklōsan van-omrg ROND-OMHEEN-veroorzak, omrg wd FE -- act 2nv mv m G2944 µαθη mathē leerlg LEERr, leerlg zn 1 2nv mv m G3101 αυν au hem ZELF, id. hij, zij,, ze, hem, haar, h, ze, dit vp 4nv ev m ανασ anas staan WAARTS+STAAN, staan wd FE -- act 1nv ev m G450 ηλθ TOT-+KOMEN, bnkom ēlth hij-kwam-bn tot- TOT- πλιν pol VEEL, zn 3 4nv ev v tē - επαυριν epaurion -volg-morg +MORGEN, -volg-morg G1887 εξηλθ exēlth hij-kwam-uit UIT+KOMEN, uitkom, naar-buit-kom G1831 sam - βαρναβα barnaba zn 1 3nv ev m tot- TOT- ρβην rbēn Derbe DERBE G1191 ευαγγελισαµ WEL+BOODSCHAP-mak, -goe-bericht-brg wd FE -- mid 1nv mv m 14:21 euaggelisamoi -goe-bericht-gebracht-worn ~ bovdi πλιν pol VEEL, zn 3 4nv ev v εκεινην ekeēn UIT+,, va 4nv ev v G1565 µαθηυσανσ mathēusans leerlg-mak LEERr-zijn, leerlg-mak G3100 ικανυσ hikanous aanzilijk-vel REIKEND+WAARTS, toereikd, aanzilijk, bekwaam bn/zn 4nv mv m G :22 σριζνσ stērizons versvig +STAAN-vast-mak, versvig G1991 υπεστρεψαν hupestrepsan zij-ker-rug ONDER+KEREN, rugker G5290 ψυχασ tot- TOT- λυστραν lustran zn 4nv ev v psuchas mathē ziel van- leerlg KOEL, ziel zn 1 4nv mv v G5590 µαθη LEERr, leerlg zn 1 2nv mv m G3101 tot- TOT- parakalouns roep εικνιν eikonion zn 2 4nv ev o παρακαλυνσ NAAST+ROEPEN, roep, bemoedig G3870 bovdi antiocheian tot- Antiochië TOT- αντιχειαν εµµειν +BLIJVEN, blijv- G1696 emme tē om--blijv- πισι pisi geloof zn 3 3nv ev v door WELK+ENIG, DOOR (2), vanwege (4) G3754 G1223 πλλων pollōn vele VEEL, talrijk bn 2nv mv v G4183 θλιψεων thlipseōn verdrukkg BEKLEMMg, verdrukkg zn 3 2nv mv v G2347 ι i -is-bnd BDEN, moet wa HO tt act 3 ev G1163 ηµασ hēmas ons vp 1 4nv mv G2248 ελθειν elthe bn--kom TOT-+KOMEN, bnkom TOT- tot- βασιλειαν basileian konkrijk KONG-heid, konkrijk G932 υ van- θευ theou PLAATSer, χειρνσ 14:23 cheiros selecr HAND+STREKKEN, selecr G5500 αυισ au voor-h κατ kat ZELF, id. hij, zij,, ze, hem, haar, h, ze, dit vp 3nv mv m overekomstig NEERWAARTS, g (2), overekomstig (4) εκκλησιαν ekklēsian uitgeroep-vergarg UIT+GEROEPEN-heid, uitgeroep-vergarg G1577 πρεσβυρυσ presburous oudst SENIOR-meer, ouds, oure vergr G4245 πρευξαµ proseuxamoi bidn ~ NAARTOE+WEL+HEBBEN, bidn wd FE -- mid 1nv mv m G4336 µε a MET (2), na (4) G3326 νησιων nēsiōn vast negatief+eten-heid, -vast zn 1 2nv mv v G3521 παρεθ parethto zij-zett-voor ~ h NAAST+PLAATSEN, voorzett wa FE vt mid 3 mv G3908 αυυσ aan- ZELF, id. hij, zij,, ze, hem, haar, h, ze, dit κυριω kuriō tot- TOT- zn 2 3nv ev m ν n wie WELKE / WELK,,, wat, ge vr 4nv ev m πσυκαν psukan zij-hadn-geloofd GELOVEN, toevertrouw wa HV vt act 3 mv G4100 GNT (C) / gnt-t2 1.0 / clis.nl 1.3 / std-1.nl 1.2 / parsg-c.nl 1.4 / strong Scripture4all Publishg -

5 14:24 14:25 14:26 διελθνσ DOOR+KOMEN, doorhe-kom G1330 ltns doorhe-kom tot- λαλσ lals sprek κακειθ kakeith -vandaar EN+UIT++PLAATS, -vandaar van_plaats G2547 TOT- περγη pergē Perge ν πισιν pisin Pisidië PISIDIE G4099 λγν logon LEGGENDE, zegg, PERGE zn 1 3nv ev v G4011 G3056 απεπλευσαν apepleusan zij-var-weg VANAF+VAREN, wegvar G636 tot- TOT- αντιχειαν antiocheian Antiochië ηλθν KOMEN G2064 TOT- ēltn zij-kwam tot- υ van- κυριυ kuriou θ th waarvandaan παµφυλιαν pamphulian Pamfylië PAMFYLIE G3828 καβ kab zij-daaln-af NEERWAARTS+STAPPEN, afdal, neerdal G2597 zij-war WELKE+PLAATS, waarvandaan van_plaats G3606 ατλειαν tot- TOT- παραδµ paradomoi overgeleverd-zijn ~ NAAST+GEVEN, overlever, overdrag wd HV tt mid 1nv mv m G3860 attaleian Attalia ATTALIA G825 tē aan- χαριτι chariti ga VREUGDg, gunst, ga, dank, dankbaarheid zn 3 3nv ev v G5485 υ van- θευ theou tot- PLAATSer, TOT- to εργν ergon werk WERK WELKE / WELK,,, wat, ge l_ 4nv ev o zn 2 4nv ev o vr 4nv ev o G2041 G4137 επληρωσαν eplērōsan zij-vervull VULLEN-veroorzak, vull, vervull, vol-mak παραγµ 14:27 paragomoi aankom ~ NAAST+WORDEN, aankom G3854 αγαγνσ agagons verzamel +LEIDEN, verzamel, -huis-nem G4863 εκκλησιαν UIT+GEROEPEN-heid, uitgeroep-vergarg G1577 ανηγγελλν ekklēsian anēggellon uitgeroep-vergarg zij-verkondign WAARTS+BOODSCHAPPEN, verkondig G312 α a zoveel-als WELK+WELK, zoveel-als vc 4nv mv o G3745 επησ epoiēs doet DOEN, mak θε theos PLAATSer, zn 2 1nv ev m µετ MET (2), na (4) G3326 αυ au h ZELF, id. hij, zij,, ze, hem, haar, h, ze, dit WELK+ENIG, G3754 ηνξ ēnoix hij-t WAARTS+ENEN,, -do G455 ισ voor- l_ 3nv mv o εθνεσιν ethnes zn 3 3nv mv o θυραν thuran ur DEUR G2374 πισωσ pisōs van-geloof διετριβν 14:28 tribon zij-vertoefn DOOR+SLIJTEN, vertoev G1304 χρνν chronon tijd TIJD G5550 υκ ouk niet NIET ontk abs G3756 λιγν oligon weig WEIG, kele, kort G3641 sam ισ - µαθηισ mathētais leerlg LEERr, leerlg zn 1 3nv mv m G3101 GNT (C) / gnt-t2 1.0 / clis.nl 1.3 / std-1.nl 1.2 / parsg-c.nl 1.4 / strong Scripture4all Publishg -