INDEX JB 14/07/2004 2/75

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INDEX JB 14/07/2004 2/75"

Transcriptie

1 BRANDINSPECTIE 28 MEI 2004

2 INDE 1. INLEIDEND ALGEMEEN OMTRENT DEZE HANDLEIDING DOELSTELLING VOORWERP VAN DE INSPECTIE WERKWIJZE BESCHRIJVING AANDACHTSPUNTEN BRANDINSPECTIE OPDRACHTEN GEBOUWEN MET MEERDERE BESTEMMINGEN DEONTOLOGIE VAN DE EPERT TER PLAATSE INHOUD VAN HET VERSLAG TE ONDERZOEKEN ELEMENTEN De aard van de activiteit van het bedrijf De aanwezigheid in het risico De constructiewijze van het gebouw Brandvoorkoming en -blusmiddelen Compartimentering der risicovolle lokalen Uitrusting en onderhoud van risicovolle lokalen Aanwezigheid van ontvlambare producten Elektrische installatie De staat van de technieken en leidingen Activiteit en staat van de naburige panden APPRECIATIE VAN HET RISICO BASISREGELS BASIS VAN DE BRANDINSPECTIE = NORMEN COMPARTIMENTERING & BRANDOVERSLAG NAAR VERDIEPINGEN EN AANPALENDEN REGLEMENTERINGEN VANUIT DE VERZEKERINGSSECTOR niet autmatische blustoestellen (losse apparaten, brandhaspels, hydranten, ) Indeling van ONDERNEMINGEN in klassen naargelang het brandrisico APPLICATIE SCHERMENFLOW Opladen gegevens plaatsbezoek Verwerking dossier TERMINOLOGIE ALGEMEEN BEGRIPSBEPALINGEN Niveau goed Niet goedgebonden gegevens Omgevingsfactoren Brand Niveau entiteit Gemene trappen en gangen Compartimentering Niveau bestemming Activiteit & Detailactiviteit Exploitant Exploitatie Bewaking buiten exploitatie Bewoning privé-gedeelte Compartimentering Brand- & gasdetectie Brandbestrijding Interventie door brandweer Evacuatiemogelijkheden Antecedenten Verwarming Brand Elektrische installatie Brand...17 JB 14/07/2004 2/75

3 Lichtreclames Roken en vuilbakken Vast machinepark houtbewerking Metaalbewerking Afval opzuigsysteem Verfwerken en droogprocédés Bakprocédés Landbouw en veeteelt Buitenopslag brandbare producten Niveau verdieping Compartimentering Niveau lokaal Aanwezigheid en inrichting Brandmelding en blusmiddelen Opslag brandbare producten Keukeninspectie Keukentoestellen Opslag brandbare producten OVERZICHT MODULES, HOOFDSTUKKEN, RUBRIEKEN BIJLAGE 1 : LAGE, MIDDELHOGE EN HOGE GEBOUWEN DEFINITIES : LAGE GEBOUWEN : Toegangswegen Compartimentering en evacuatie Voorschriften voor sommige bouwelementen Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten Parkeergebouwen Zalen Winkel- en handelscomplex Collectieve keukens Liften en goederenliften Paternosterlift, containertransport en goederenlift met laad- en losautomatisme Roltrappen Hydraulische liften Elektrische laagspanningsinstallatie voor drijfkracht, verlichting en signalisatie Aëraulische installaties Melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen MIDDELHOGE GEBOUWEN : Inplanting en toegangswegen Compartimentering en evacuatie Voorschriften voor sommige bouwelementen Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatieruimten Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten Parkeergebouwen Zalen Winkel- en handelscomplex Collectieve keukens Liften en goederenliften Paternosterlift, containertransport en goederenlift met laad- en losautomatisme Roltrappen Hydraulische liften Elektrische laagspanningsinstallatie voor drijfkracht, verlichting en signalisatie Aëraulische installaties Melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen HOGE GEBOUWEN : Inplanting en toegangswegen Compartimentering en evacuatie Voorschriften voor sommige bouwelementen Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatieruimten Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten Parkeergebouwen Zalen Winkel- en handelscomplex Collectieve keukens Liften en goederenliften...49 JB 14/07/2004 3/75

4 Paternosterlift, containertransport en goederenlift met laad- en losautomatisme Roltrappen Hydraulische liften Elektrische laagspanningsinstallatie voor drijfkracht, verlichting en signalisatie Aëraulische installaties Aëraulische installaties voor rookafvoer Melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen BIJLAGE 2 : BASISNORMEN VOOR DIVERSE TYPE UITBATINGEN BASISNORMEN: INDUSTRIËLE GEBOUWEN Definitie : beperking van brand- en rookverspreiding : Compartimentering en ontroking : Inplanting en evacuatie van het gebouw : Toegangswegen Brandbestrijding BASISNORMEN: LOGIESVERSTREKKENDE BEDRIJVEN Algemeen Inplanting en toegangswegen Compartimentering en evacuatie Voorschriften voor sommige bouwelementen Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatieruimten Bekleding en wandversieringen Verwarming van lokalen en gastoevoerleidingen keuken en restaurants Uitrusting van gebouwen Elektrische installatie voor drijfkracht, verlichting en signalisatie Melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen Onderhoud en controle Uitbatingsvoorschriften BASISNORMEN: KINDERDAGVERBLIJVEN Inplanting en toegangswegen Compartimentering en evacuatie Voorschriften voor sommige bouwelementen Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatieruimten Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten Uitrusting van gebouwen Elektrische installatie voor drijfkracht, verlichting en signalisatie Aëraulische installaties Melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen Onderhoud en controle Uitbatingsvoorschriften BASISNORMEN: STUDENTENKOTEN BASISNORMEN: SCHOLEN...64 BIJLAGE 3: ARAB ART CLASSIFICATIE LOKALEN MET OPSLAG Groep Groep Groep BOUWCONSTRUCTIE VAN DIE LOKALEN IFV DE VERSCHILLENDE GROEPEN / GEBOUWEN Groep Groep BOUWCONSTRUCTIE VAN DIE LOKALEN IFV DE VERSCHILLENDE GROEPEN / GEBOUWEN VAN NA Groep Groep TOEGANGEN UITGANGSWEGEN EN ONTRUIMING GASINSTALLATIES VERWARMING VAN LOKALEN VAN VLOEIBARE OF GASVORMIGE BRANDSTOFFEN VOORKOMING VAN BRAND BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN WAARSCHUWING EN ALARM BIJLAGE 4: BIJZONDERE NORMERINGEN VOOR BLUSTOESTELLEN NORMEN VOOR BRANDBLUSAPPARATEN Branddeken Handsnelblussers en niet-draagbare mobiele brandblustoestellen...70 JB 14/07/2004 4/75

5 Muurhaspels met axciale voeding Brandhaspels met vormvaste slang Gewapende binnenhydranten Brandkranen Bovengrondse hydranten Sprinklerinstallatie NORMEN VOOR DETECTIESYSTEMEN Lijndetectie Geïdentificeerde detectiepunten Aantal detectoren BIJLAGE 5: REACTIE VAN MATERIALEN BIJ BRAND PRINCIPE BIJLAGE 6: MACHINEPARK HOUTBEWERKING...75 JB 14/07/2004 5/75

6 1. INLEIDEND 1.1. Algemeen * Dit document licht de procedures en handelingen toe voor het opmaken van brandinspecties via het codebestand. * Het doel van een brandinspectie is om een beeld van het risico weer te geven, zowel bouwtechnisch als qua brandbeveiliging omtrent deze handleiding * Deze handleiding is een aanvulling op de handleiding Nieuwbouwwaarde en bespreekt uitsluitend de specifieke hoofdstukken Brand die niet voorkomen in de Nieuwbouwwaarde-applicatie. JB 14/07/2004 6/75

7 2. DOELSTELLING 2.1. Voorwerp van de inspectie Bij een brandinspectie wordt het risico onderzocht op potentiële risico s waar het goed/eigendom aan blootgesteld is. Deze risico s ( schadeoorzaak) beperken zich niet tot brand, maar ook alle andere mogelijke dekkingen die in een brandpolis voorkomen zoals storm, hagel, water, glasbreuk, 2.2. Werkwijze * Door middel van plaatsbezoeken aan huis tracht de expert de reële situatie in een verslag weer te geven. * Als registratiemiddel gebruiken we de Casio met een programma op basis van een codebestand.(vaste terminologie) Enkel deze vaste terminologie is voor digitale interpretatie vatbaar (vrije tekst = dode tekst) * De expert moet, op basis van zijn kennis, zoveel mogelijk conclusies formuleren i.p.v. de details, doch het detail en niet gebouwgebonden factoren kunnen eveneens van doorslaggevend belang zijn. * Het verslag geeft de toestand weer op het ogenblik van plaatsbezoek. De toekomstige wijzigingen die de verzekerde zal aanbrengen worden niet geregistreerd Beschrijving Voorheen maakte een plan een onlosmakelijk deel uit van de expertise, opgemaakt met de vermelding van heel wat informatie, zoals aanduiding van de risicovolle zones, brandbeveiligingssystemen, belending,. Vanaf heden (Gudrunpert-applicatie in de GDP3000-omgeving) wordt geen plan meer opgemaakt (tenzij er meer dan 2 gebouwen zijn : zie verder) en dient bijgevolg alle info beschreven te worden. De kwaliteit van de beschrijving is bepalend voor deze van het totale verslag. JB 14/07/2004 7/75

8 3. AANDACHTSPUNTEN BRANDINSPECTIE 3.1. Opdrachten Een brandinspectie kan alleen of in combinatie met een ander product (Nieuwbouwwaardeschatting, diefstalinspectie, venale schatting, ) voorkomen. De meeste expertises worden uitgevoerd op gebouwen met risicovolle opslag en productie (vb. schrijnwerkerijen) en risicovolle activiteiten (vb. Café, restaurant, ) Uitgeloten expertises: de groot-industriële activiteiten worden verzekerd door middel van een unieke (op maat gemaakte) verzekeringspolis waarin de specifieke activiteiten, risico s, voorwaarden, worden beschreven. Dit vergt een diepgaande kennis van de materie waarover Gudrunpert zich alsnog niet wenst in te laten Gebouwen met meerdere bestemmingen In gebouwen met meerdere bestemmingen maken we enkel een brandinspectie voor deze bestemmingen welke een risico vormen. De niet risicovolle bestemming wordt NIET geëxpertiseerd) Deze risico s kunnen van verschillende aard zijn: opslag van brandbare producten (vb. hout, solventen, ) uitoefening van een risicovolle activiteit (vb. schrijnwerkerij, café, ) risicovol door zijn aard (vb. stookplaats van CV-ketel, vides, ) Bij combinatie beroeps- en privé-gedeelte, waarbij het beroepsgedeelte niet gecompartimenteerd is van het privé-gedeelte (bvb. één herenhuis) wordt zowel het beroeps- als het privé-gedeelte geïnspecteerd. In het privé-gedeelte wordt keuken en de privatieve installaties beschreven. Opgelet : Op al deze bepalingen kan, op vraag van de maatschappijen, een afwijking gevraagd worden Deontologie van de expert ter plaatse Bij het bezoek ter plaatse suggereren we geen preventiemaatregelen en de evaluatie van het risico. De maatschappij zal zelf zijn klant, in functie van onze beschrijving de te nemen maatregelen voorstellen (in functie van acceptatie en/of premievermindering). JB 14/07/2004 8/75

9 4. INHOUD VAN HET VERSLAG 4.1. Te onderzoeken elementen De aard van de activiteit van het bedrijf => bij productie of fabricatie: WAT wordt er gefabriceerd? => bij verkoop: WAT wordt er verkocht? => bij opslag: WAT houdt de stock in? De aanwezigheid in het risico => Wanneer heeft de risicovolle activiteit plaats? => Wie kan wanneer brandalarm geven? De constructiewijze van het gebouw => materiaalgebruik in functie van brandbestendigheid Brandvoorkoming en -blusmiddelen => welke, waar en in welke staat Compartimentering der risicovolle lokalen (plafond, vloer ==> in hout of beton // deur tussen keuken en... ==> branddeur?) => beperking van de omvang van de schade bij brand Uitrusting en onderhoud van risicovolle lokalen => de genomen voorzorgsmaatregelen onderzoeken * omschrijving van de spuitcabine * opsomming machinerie in schrijnwerkerijen * industriële keuken: onderhoud dampkap, reiniging frietvet, Aanwezigheid van ontvlambare producten => welke, waar, hoeveel en stapelhoogte Elektrische installatie => conformiteit De staat van de technieken en leidingen => schadedekking (waterschade,...) => brandgevaar (oude ketel in slechte staat) Activiteit en staat van de naburige panden => risico naast een munitie-opslagplaats gelegen is het vermelden waard! 4.2. Appreciatie van het risico De besluitvorming in het verslag opgenomen beperkt zich ertoe: a- een idee te geven over de algemene staat van het gebouw JB 14/07/2004 9/75

10 b- een overzicht te geven van de rubrieken welke aanvaardbaar zijn en/of welke lichte of zware gebreken vertonen c- een % voor te stellen van graad van brandbeveiliging over het globale risico volgens volgende geijkte terminologie: "Maximum Possible Loss" "TOTALE MOGELIJKE SCHADE" M.P.L. = de schaderaming na brand en/of explosie bij de meest ongunstige omstandigheden die in mindere of meerdere mate samenvallen met als gevolg dat de brand niet of onvoldoende kan worden bedwongen en enkel ophoudt aan onoverkomelijke hindernissen of bij gebrek aan materiaal. Een genormaliseerde brandmuur zal enkel weerhouden worden als onoverkomelijke hindernis, voor zover er geen branddeuren of kabeldoorvoeringen of andere al dan niet beschermde openingen aanwezig zijn. Een brandmuur zelfs 1 meter door het dak heen, gecombineerd met een brandbaar dak, zal niet als een onoverkomelijke hindernis beschouwd worden. Gebouwen op meer dan 10 m afstand kunnen als onoverkomelijke hindernis beschouwd worden in zover er geen vensters, poorten of brandbare muren of daken uitgeven op het aanpalende gebouw. Sprinklers worden evenmin weerhouden als onoverkomelijke hindernis. Belangrijke nota : definitie onoverkomelijke hindernis a) genormaliseerde brandmuur ZONDER - al dan niet beschermde - openingen b) een brandmuur meer dan 1 meter door het ONBRANDBAAR dak c) afstand tussen verschillende gebouwen groter dan 10 meter op voorwaarde er geen ramen of deuren (openingen) in aanwezig zijn Enkele voorbeelden: 1) Risico omvat slechts 1 gebouw ( = a) en b) = onoverkomelijke hindernis ) MPL = 50 % MPL = 75 % RF 60 MPL = 100 %!!!!!!! JB 14/07/ /75

11 2) Risico omvat verscheidene gebouwen MPL 100 % d MPL 100 % d < 10 m ==> MPL = 50 % d > 10 m ==> MPL = 50 % MPL 100 % d MPL 100 % d < 10 m ==> MPL = 100 % d > 10 m ==> MPL = 50 % MPL 100 % d MPL 100 % d < 10 m ==> MPL = 100 % d > 10 m ==> MPL = 100 % MPL 66 % d MPL 100 % d < 10 m ==> MPL = 75 % d > 10 m ==> MPL = 50 % JB 14/07/ /75

12 5. BASISREGELS Deze regels vormen, samen met een bouwkundig inzicht & gezond verstand, de basis voor de brandinspectie. De meeste codes zijn eenvoudige vraagstellingen waarop de expert op basis van oppervlakkige waarneming kan antwoorden. Echter, de hoofdzaak in het inspectierapport wordt gevormd door beredeneerde conclusies welke de expert moet opmaken. Deze vergen steeds de nodige kennis van de expert omtrent de geldende reglementering en noodzakelijkheden inzake brandbeveiliging. De hierna volgende hoofdstukken geven een korte samenvatting van de geldende reglementeringen waarop de expert zich moet baseren. De kennis van deze normen zijn noodzakelijk als basis voor het begrijpen van het product en de correcte opmaak van een inspectieverslag. Alle aangeboden codes vinden hun oorsprong in deze normen en reglementeringen BASIS van de BRANDINSPECTIE = NORMEN 1. Nationaal (Federaal): basisnormen met gemeenschappelijke voorschriften die gelden voor alle gebouwen en alle bestemmingen. (nieuwe gebouwen, uitbreidingen en renovatie van bestaande gebouwen) KB zijn minimumvoorwaarden waaraan een gebouw moet voldoen om: ontstaan, ontwikkeling en de uitbreiding van brand te vermijden de veiligheid van personen te waarborgen de interventie van de hulpdiensten te vergemakkelijken Deze zijn opgedeeld in basisnormen voor LAGE -, MIDDELHOGE en HOGE GEBOUWEN. (zie bijlage 1) 2. Bijkomende nationale normen: voorschriften voor gebouwen bezet door arbeiders (ARAB) (zie bijlage 3) 3. Gewesten & gemeenschappen: reglementeringen omtrent specifieke aspecten van de veiligheid / KB over ziekenhuizen, sportstadions, rustoorden, hotels & campings. Verschillen van gemeenschap tot gemeenschap. 4. Gemeente : gemeentewetten en politiereglementen (& brandweer) : is niet relevant in het kader waarvoor de expertise uitgevoerd worden. 5. Belgische verzekeraars (BVVO): bijkomende regels geldend in kader van brandverzekering 6. Andere normen: kunnen door brandweer, eigenaars,.. opgelegd worden ALLE BESTAANDE NORMEN ZIJN IN HERZIENING EN ZULLEN VERVANGEN WORDEN DOOR DE (in opmaak zijnd) EUROPESE TEST EN CLASSERINGNORMEN. OP ALLE NORMEN KUNNEN AFWIJKINGEN BEKOMEN WORDEN! De toelating voor afwijking moet steeds aangetoond kunnen worden. (bij bouwvergunning) Bij uitbreidingen zijn de normen en reglementering enkel van toepassing op de nieuwe gedeelten. Bij renovatie zijn de normen en reglementering enkel van toepassing op de werkzaamheden die structurele elementen van het bestaande gebouw wijzigen. Deze basisregels werden omgezet in hanteerbare codes en situaties. De kennis van deze normen is dan ook van cruciaal belang voor de correcte toepassing van de codes en een kwalitatief rapport. JB 14/07/ /75

13 5.2. Compartimentering & brandoverslag naar verdiepingen en aanpalenden Basisregel brandoverslag: A + B + C 100cm (zie tekening) A = balkon B = borstwering C = linteel horizontale / vertikale doorsnede a. A + B + C 100cm b. A, B of C kunnen 0cm zijn Om de mogelijkheid op brandoverslag via de gevels naar de aanpalende entiteiten te bepalen moet enkel de afstand tussen de dichtste openingen in de beide eniteiten gecontroleerd worden. In bovenstaande tekening kan je de verschillende mogelijkheden zien. De basis van de brandoverslag via de gevels is de 100cm regel (zowel horizontaal als vertikaal). Indien die afstand minder is, is er GEEN compartimentering. Opgelet : dit enkel indien de verdiepingsvloeren en/of muren voldoende brandweerstand hebben. Is dit niet zo dan is er zo wie zo geen compartimentering JB 14/07/ /75

14 5.3. REGLEMENTERINGEN VANUIT DE VERZEKERINGSSECTOR niet autmatische blustoestellen (losse apparaten, brandhaspels, hydranten, ) het te beschermen oppervlak van elke risicovolle bestemming moet gedekt zijn door min. 1 bluseenheid per 150m² en min. 2 bluseenheden per constuctieniveau en dit volgens de regel: 1 bluseenheid = apparaat van 6 kg (9l) vb: restaurant van 140 m² op 1 verdieping = 2 blusapparaten van 6kg vb: restaurant van 140 m² op 1 verdieping + mezzanine = 4 blusapparaten vb: restaurant van 220 m² op 1 verdieping = 2 blusapparaten deze moeten reglementair opgesteld staan : zichtbaar, opgehangen aan de muur toestellen moeten BENOR-merk dragen en gekeurd Indeling van ONDERNEMINGEN in klassen naargelang het brandrisico L-klasse: lage, beperkte brandlast (hospitalen, kantoren, bibliotheken, ) N-klasse: industriële gebouwen waar snelle en hevige brand kan ontstaan - zwak risico - normaal risico - risicovol - speciaal risico D-klasse: industriële en commerciële gebouwen met producten van hoog calorisch vermogen S-klasse: industriële en commerciële gebouwen met producten van hoog calorisch vermogen JB 14/07/ /75

15 6. APPLICATIE 6.1. Schermenflow Opladen gegevens plaatsbezoek Zie deel nieuwbouwwaardeschattingen tem. verwerking van het plan Verwerking dossier Enkel het afsluitscherm wordt aangeboden. JB 14/07/ /75

16 7. TERMINOLOGIE 7.1. Algemeen Hetgeen je in de casio aanduidt wordt niet letterlijk overgenomen in het verslag. In bijlage vind je een overzicht van de vertaling tussen de casio en het verslag Begripsbepalingen Niveau goed Niet goedgebonden gegevens Er worden een aantal niet goed gebonden gegevens opgevraagd met als doel de contactpersoon en zijn houding ten aanzien van de expertise te kennen Omgevingsfactoren Brand Voor elk goed zal de bluswatervoorziening(en) onderzocht worden Niveau entiteit Gemene trappen en gangen Bij gebouwen met een gemene trap en/of evacuatieweg wordt deze nagezien op de conformiteit met de brandnormen Compartimentering Nagaan als het gebouw al dan niet een compartiment vormt. Hiervoor wordt de potentiële brandoverslag naar de aanwezige naburige gebouwen bekeken (zowel van de verzekeringsnemer als van derden) Niveau bestemming Activiteit & Detailactiviteit - een juiste benoeming van de exacte activiteit bekom je via het hoofdstuk activiteit waar je eerst de groep kiest en daarna doorstoot naar de effectieve activiteit. In het hoofdstuk detail activiteit vind je zowel precisering van de activiteit als de risicoverhogende factoren zoals met lassen, met verfwerken, terug Exploitant Exploitatie De specifieke beschrijving van de omstandigheden van de activiteit vind je in module Bestemming deel III Bewaking buiten exploitatie Bewoning privé-gedeelte JB 14/07/ /75

17 Compartimentering Nagaan als de bestemming gecompartimenteerd is t.o.v. de omliggende bestemmingen en/of gemene delen Brand- & gasdetectie Brandbestrijding Interventie door brandweer Evacuatiemogelijkheden Antecedenten Verwarming Brand Elektrische installatie Brand Inde rubriek wijzigingen t.o.v. attest wordt nagegaan indien de huidige uitbater wijzigingen aan de elektrische installatie uitgevoerd is zodat de info op het attest niet meer conform de huidige toestand is Lichtreclames Roken en vuilbakken Vast machinepark houtbewerking - enkel de vaste machines onderzoeken (niet de kleine draagbare machines zoals boormachine, dremel,...) - eerst de correcte groep machines kiezen en daarna de individuele machine met het aantal - vervolgens de drijfkracht, bescherming van bekabeling en elektrische motoren en verlichtingsarmaturen niet vergeten Metaalbewerking Afval opzuigsysteem Verfwerken en droogprocédés Bakprocédés Landbouw en veeteelt Buitenopslag brandbare producten Niveau verdieping Compartimentering - Nagaan als de verdieping al dan niet volledig gecompartimenteerd is t.o.v. de aanpalende verdiepingen. - Noteren welke lokalen in welk compartiment horen. JB 14/07/ /75

18 Niveau lokaal Aanwezigheid en inrichting 1. risicovol lokaal Voor elk lokaal wordt vermeld als ze risicovol is (naar activiteit en/of stockage) - Enkel de risicovolle lokalen worden verder beschreven. Wat is risicovol: alle lokalen van groepen 1 & 2 (zie hoger) - daar waar een risicovolle activiteit plaatsvindt o waar gelast wordt o waar geverfd wordt o stookplaats o keuken o verbruikerszaal - met hoge concentratie aan brandbare en/of ontvlambare producten o stockageplaatsen o citernes en silo s (ook stookolietanks, ondergrondse parkings, ) o waar veel stof aanwezig is (explosiegevaar, ) - lokalen die een vuurverspreidingseffect hebben o traphallen o liftkokers o vides 2. compartimentering Vormt het risicovol lokaal een compartiment op zich of niet. Dwz : zijn alle wanden en de toegang brandveilig zodat overslag niet mogelijk is. 3. Conforme RF-deur RF-deur, (bij brand) zelfsluitend met ATG-Benor- label geplaatst door een erkend plaatser (kader is dan ook RF en voorzien van isolatie bij de aansluiting van de wand(en)) Brandmelding en blusmiddelen De rubriek specifieke blusmiddelen moet enkel doorlopen worden indien er reeds op bestemming melding gemaakt is dat er een sprinklerinstallatie en/of brandslang(en) aanwezig is. Veiligheidsverlichting : Met veiligheidsverlichting wordt de verlichting bedoeld nodig voor de evacuatie Opslag brandbare producten De buitenopslag wordt vermeld op bestemmingsniveau; de binnenopslag op lokaalniveau Keukeninspectie Keukentoestellen Opslag brandbare producten JB 14/07/ /75

19 8. OVERZICHT MODULES, HOOFDSTUKKEN, RUBRIEKEN WAARDE STAAT SCHADE PREMIE & ACCEPT. SUPPL. RISICO ELEMENT INFO GOED NIET GOEDGEBONDEN GEGEVENS GESPREK GEVOERD MET HOUDING VERZEKERINGSNEMER GEEPERTISEERDE GOED TYPE GOED SPECIALE COMPLEEN OMGEVINGSFACTOREN (alg.) LIGGING WEG SNELWEGEN BUURT OMGEVINGSFACTOREN (BRA) BRANDWEERKAZERNE BLUSWATERVOORZIENING MPL TOTAAL MOGELIJKE SCHADE UITGESLOTEN UIT DE OPDRACHT AARD OP VERZOEK VAN REDEN ENTITEIT FYSISCHE EIGENSCHAPPEN GEBOUWEN (alg.) TYPE CONSTRUCTIE HOOFDBOUWWIJZE SUPPLEMENTAIRE BOUWWIJZE HOUTBOUWSYSTEEM BOUWJAAR GEDEELTELIJK BOUWJAAR GRONDIGE VERBOUWING BELENDING BRANDBARE GEVELBEKLEDING LICHTE GEVELBEKLEDING PLAATSBEZOEK AANTAL JB 14/07/ /75

20 BEZOEK REDEN NIET BEZOEK BESCHRIJVING NIET BEZOCHTE DELEN SITUERING REPETITIEVE ELEMENTEN SITUERING REPETITIEVE ELEMENTEN SAMENSTELLING DER DAKEN DAKVORM DRAAGSTRUCTUUR DAKBEDEKKING OPPERVLAKTE LICHTE MATERIALEN BIJKOMENDE CONSTRUCTIES GOTEN & AFVOEREN LICHTSTRAAT OPPERVLAKTE LICHTSTRAAT ALGEMENE STAAT DAKOPBOUW SAMENSTELLING DER GEVELS ALGEMENE STAAT BIJZONDERE AFWERKINGEN OPEN CONSTRUCTIES KLASSERING KLASSERING GEMENE DELEN ALGEMEEN TYPE (APPARTEMENTS)GEBOUW TOTAAL GEBOUW OMVAT EPERTISE BETREFT BELENDING APPARTEMENTSGEBOUW GEMEENSCHAPPELIJKE LIFT BOUWJAAR LIFT GEMENE TRAPPEN & GANGEN (evacuatie) BRANDBAARHEID WANDEN RF-DEUR MET TRAPPENHAL BINNENTRAP ROOKLUIK TRAPPENHAL VEILIGHEIDSVERLICHTING PICTOGRAMMEN NOODUITGANGEN DETECTIE GEMENE BUITENTRAPPEN NOODLADDER COMPARTIMENTERING MET AANPALENDE GEBOUWEN VZN MET VRIJSTAANDE GEBOUWEN VZN JB 14/07/ /75

21 MET AANPALENDE GEBOUWEN DERDEN MET VRIJSTAANDE GEBOUWEN DERDEN BESTEMMING ACTIVITEIT WOONST KANTOREN EN VRIJE BEROEPEN HORECA HANDEL INDUSTRIE LANDBOUW & VEETEELT CULTUUR, SPORT, ONDERWIJS & ONTSPANNING DETAIL ACTIVITEIT HORECA HANDEL INDUSTRIE LANDBOUW & VEETEELT CULTUUR, SPORT, ONDERWIJS & ONTSPANNING UITGESLOTEN UIT DE OPDRACHT AARD OP VERZOEK VAN REDEN TOEGANGSMOGELIJKHEDEN NORMALE TOEGANG INGEVAL VAN GEMENE DELEN EPLOITANT (brand) RELEVANTE BEROEPSERVARING OPLEIDING ifv EPLOITATIE HOUDING UITBATER MEERDERE GEBRUIKERS EPLOITATIE INGEBRUIKNAME OPRICHTER BEHEER OGENSCHIJNLIJK FUNCTIONEREN AARD CLIENTEEL (horeca) EPLOITATIEMOMENT SLUITINGSDAGEN BEWAKING BUITEN EPLOITATIE BEWAKING OVERDAG BEWAKING 'S NACHTS JB 14/07/ /75

22 BEWONING PRIVEGEDEELTE AARD GEBRUIKER GEBRUIKT HET RISICO AARD BEWONING REGELMAAT BEWONING AFWEZIGHEID 'S NACHTS COMPARTIMENTERING T.O.V. AANPALENDE BESTEMMING COMPARTIMENTERING T.O.V. GEMENE DELEN BRAND- & GASDETECTIE TYPE DETECTIE BRANDDETECTIE APPARATUUR AUTOMATISCHE GASDETECTIE AARD DER MELDING OUDERDOM INSTALLATIE ONDERHOUDSCONTRACT INSTALLATIE WERKING STAAT INSTALLATIE BRANDBESTRIJDING SPRINKLERINSTALLATIE STAAT SPRINKLERINSTALLATIE BRANDSLANG MUURHASPELS STAAT BRANDSLAG / MUURHASPEL LOSSE BRANDBLUSAPPARATEN OPSTELLING ONDERHOUDSCONTRACT INTERVENTIE DOOR BRANDWEER INSPECTIE DOOR BRANDWEER ATTEST BRANDWEER UITGEREIKT AAN MELDING OP ATTEST OPSTELLING INTERVENTIEWAGENS BEREIKBAARHEID INGANG UITBATING EVACUATIEMOGELIJKHEDEN MAIMAAL AANTAL PERSONEN IN DE UITBATING TOEGANG VOOR KLANTEN EVACUATIEMOGELIJKHEDEN EVACUATIE LEIDT NAAR DRAAIRICHTING NOODDEUREN GEBRUIK NOODUITGANGEN VEILIGHEIDSVERLICHTING PICTOGRAMMEN JB 14/07/ /75

23 ANTECEDENTEN (brand) AARD & AANTAL ANTECEDENTEN < 5jaar AARD RECENTSTE ANTECEDENT HERSTELLING SCHADE VERWARMING (algemeen) GEBRUIK INSTALLATIE AARD HOOFDVERWARMING AANWEZIGHEID HOOFDVERWARMING BRANDSTOF AARD BIJVERWARMING BRANDSTOF BIJVERWARMING ROOKAFVOERKANALEN VERWARMING (brand) PLAATS KETEL + RISICO BRANDSTOFOPSLAG PLAATS TANK STAAT TANK LUCHTTOEVOER GASINSTALLATIE DETECTIE BLUSMIDDELEN STOOKKETEL ELEKTRISCHE INSTALLATIE (algemeen) INSTALLATIE UITRUSTING ELEKTRISCHE INSTALLATIE STAAT ELEKTRISCHE INSTALLATIE ELEKTRISCHE INSTALLATIE (nbw-brand) VERLIESSTROOMSCHAKELAAR ZEKERINGEN ACCESSOIRES ELEKTRISCHE INSTALLATIE (brand) KEURINGSATTEST OP NAAM VAN ATTESTIFORMATIE PERIODIEKE CONTROLE WIJZIGINGEN T.O.V. ATTEST RISICOGEBRUIK VAN DE INSTALLATIE ONBEWAAKT ONDER STROOM PRIVATIEVE LIFT BESCHRIJVING SPECIFIEKE INRICHTINGEN BEZINESTATION & CARWASH JB 14/07/ /75

24 BAKKERIJ - SLAGERIJ HORECA HANDEL CULTUUR & SPORT KERK PARKEERGARAGE LAND- & TUINBOUW LICHTRECLAMES AANWEZIGHEID LICHTRECLAME TYPE LICHTRECLAME PLAATSING AFMETINGEN LICHTRECLAME BEVESTIGING ROKEN EN VUILBAKKEN ROOKVERBOD NALEVING ROOKVERBOD VUILBAKKEN ASBAKKEN VAST MACHINEPARK HOUTBEWERKING AANTAL VASTE MACHINES ZAAGMACHINES FREESMACHINES SCHAAFMACHINES SCHUURMACHINES BOORMACHINES DRAAIBANK FINEERMACHINES GECOMBINEERDE MACHINES PENMACHINES PERSEN SPECIALE MACHINES DRIJFKRACHT BESCHERMING BEKABELING ELEKTRISCHE MOTOREN STOFDICHTE VERLICHTINGSARMATUREN METAALBEWERKING ACTIVITEITEN LASINSTALLATIES VONKENSCHERM LASINSTALLATIES BRANDSTOFOPSLAG MATERIALEN <2m ROND ACTIVITEIT AFVALOPZUIGSYSTEEM CENTRAAL AFVALOPZUIGSYSTEEM INDIVIDUEEL AFVALOPZUIGSYSTEEM JB 14/07/ /75

Brandinspectie Expertise van een bestaand gebouw in huidige toestand

Brandinspectie Expertise van een bestaand gebouw in huidige toestand Gudrun Xpert - nv Kunstlaan 50 BE - 1000 Brussel tel. 02/515 12 41 98953-13 /BRA Kunstlaan 50 BE - 1000 Brussel 11/123.45.67 99999 Marktplein 12/ BE - 9000 Gent Brandinspectie Expertise van een bestaand

Nadere informatie

LAGE GEBOUWEN MIDDELHOGE GEBOUWEN HOGE GEBOUWEN

LAGE GEBOUWEN MIDDELHOGE GEBOUWEN HOGE GEBOUWEN 0. ALGEMEEN. 0.1 Doel. Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van lage gebouwen (LG) moeten voldoen om : Deze basisreglementering bepaalt de minimale

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

KB 12 juli 2012 - Bijlage 4/1

KB 12 juli 2012 - Bijlage 4/1 BIJLAGE 4/1: HOGE GEBOUWEN. INHOUD. 0. ALGEMEEN...5 0.1. Doel...5 0.2. Toepassingsgebied...5 0.3. Terminologie...5 0.4. Reactie bij brand...5 0.5 Platen...5 1. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN...7 2. COMPARTIMENTERING

Nadere informatie

Norm NBN S21-204: Brandbeveiliging in gebouwen: Schoolgebouwen 1. ALGEMEEN 2

Norm NBN S21-204: Brandbeveiliging in gebouwen: Schoolgebouwen 1. ALGEMEEN 2 Norm NBN S21-204: Brandbeveiliging in gebouwen: Schoolgebouwen INHOUD 1. ALGEMEEN 2 1.1 Doel 2 1.2 Toepassingsgebied 2 1.3 Terminologie 2 1.3.1 Algemene terminologie 2 1.3.2 Terminologie eigen aan de schoolgebouwen

Nadere informatie

Prev 1. Wat in de vorige hoofdstukken?

Prev 1. Wat in de vorige hoofdstukken? Prev 1 Carlos Schellinck HVZ Zuid-Oost Wat in de vorige hoofdstukken? Reactie bij brand? Weerstand tegen brand? Onafgewerkte vloer, plafond, afgewerkte vloer, verlaagd plafond? Zelfsluitende, bij brand

Nadere informatie

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Randvoorwaarden Wetgeving brandveiligheid van toepassing op het gebouw? Een wetgeving helpt ons een bepaald brandveiligheidsniveau

Nadere informatie

BIJLAGE 5/1: REACTIE BIJ BRAND

BIJLAGE 5/1: REACTIE BIJ BRAND 0 PLATEN [De platen zijn opgenomen bij de betreffende tekst] Plaat 5.1 - Groendaken 1 VOORWERP De vereisten inzake de reactie bij brand en het gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde die vermeld zijn

Nadere informatie

BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND : Gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde

BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND : Gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND : Gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde INHOUD. 1. Voorwerp 2. Indeling van gebouwen 3. Lokalen 4. Evacuatiewegen en trappenhuizen 4.1. Bouwproducten 4.2. Productenvoor

Nadere informatie

NBN S21-204 - Brandbeveiliging in Schoolgebouwen

NBN S21-204 - Brandbeveiliging in Schoolgebouwen NBN S21-204 - Brandbeveiliging in Schoolgebouwen NBN S 21-204 - 1. Algemeen NBN S 21-204 - 1.1. Doel Deze norm bepaalt de minimum voorwaarden waaraan de conceptie, de constructie, de uitrusting en de inrichting

Nadere informatie

Brandweerzone Centrum

Brandweerzone Centrum Brandweerzone Centrum Politieverordening Publiek Toegankelijke Inrichtingen Regelgeving sinds 2003 en 2007 Wijzigingen => nieuw reglement sinds 1 januari 2016 Brandweerzone Centrum Aanleiding 1 januari

Nadere informatie

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Voorstelling Vrijwillig Brandweerkorps Zoersel Brandweertaken Preventie - Lt-dienstchef Yves Sepot - Olt Bart Van Winckel - Bwm Els Haest Wetgeving

Nadere informatie

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN 0 ALGEMEEN. 0.1 Doel. Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van lage gebouwen (LG) moeten voldoen om: Deze basisreglementering bepaalt de minimale

Nadere informatie

RICHTLIJNEN STAD ANTWERPEN

RICHTLIJNEN STAD ANTWERPEN TO-1001 SCHOLEN RICHTLIJNEN STAD ANTWERPEN VOOR BOUWEN, BIJBOUWEN, AANBOUWEN EN VERGROTEN VAN SCHOOLGEBOUWEN ONAFGEZIEN DE WETTELIJKE BEPALINGEN TERZAKE VAN HET A.R.A.B. EN EVENTUEEL DEZE VAN HET MINISTERIEEL

Nadere informatie

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN 0 ALGEMEEN. 0.1 Doel. Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van lage gebouwen (LG) moeten voldoen om: Deze basisreglementering bepaalt de minimale

Nadere informatie

Brandweerzone Centrum

Brandweerzone Centrum Brandweerzone Centrum Roggestraat 70 9000 Gent Tel. 09 268 88 99 Fax. 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be www.brandweerzonecentrum.be Stad Gent - departement Facility Management t.a.v. Marjolijn

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 In te vullen door betreffende diensten Brandweerdossiernummer: Bouwdossiernummer: Exploitatienummer: Gebouw Benaming Bestemming I. Persoonsgegevens Eigenaar

Nadere informatie

Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen

Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen BIJLAGE 1 Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen 0. Indeling van de inrichtingen. De inrichtingen worden ingedeeld in 3 categorieën: - Categorie 1: de lage gebouwen: dit wil zeggen gebouwen

Nadere informatie

1. Inplanting en toegangswegen

1. Inplanting en toegangswegen Herinnering aan de grote preventieprincipes: 1. Bewaren van het draagvermogen van het bouwwerk 2. Beperking van het ontstaan en de ontwikkeling van vuur en rook binnen het bouwwerk 3. Beperking van de

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

24 & 30 november Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1

24 & 30 november Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1 24 & 30 november 2012 Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1 Inleiding Probleem Hoe klassen vertalen bij gebrek aan correlatie? Hoe rekening houden met rook (s) en brandende

Nadere informatie

Algemene inleiding Brandreglementering en normen. Inhoud Programma Algemene inleiding Reglementering en normen

Algemene inleiding Brandreglementering en normen. Inhoud Programma Algemene inleiding Reglementering en normen Infosessies Brand Algemene inleiding Brandreglementering en normen Tisselt, Geel en Oosterzele April 2013 Infosessies Brand - Y. Martin Yves Martin, Afdelingshoofd 1 WTCB Inhoud Programma Algemene inleiding

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEIDSNORMEN VOOR OUDERENVOORZIENINGEN

BRANDVEILIGHEIDSNORMEN VOOR OUDERENVOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEIDSNORMEN VOOR OUDERENVOORZIENINGEN Eindversie 1-04-2002 HOOFDSTUK I Infrastructurele maatregelen Eindversie 01 april 2002 Pagina 1 van 33 0. ALGEMEEN 0.1 Doel Deze reglementering bepaalt

Nadere informatie

BIJLAGE I : NORMEN VOOR DE SPECIFIEKE BRANDVEILIGHEIDSASPECTEN WAARAAN DE OUDERENVOORZIENINGEN EN DE CENTRA VOOR HERSTELVERBLIJF MOETEN VOLDOEN

BIJLAGE I : NORMEN VOOR DE SPECIFIEKE BRANDVEILIGHEIDSASPECTEN WAARAAN DE OUDERENVOORZIENINGEN EN DE CENTRA VOOR HERSTELVERBLIJF MOETEN VOLDOEN BIJLAGE I : NORMEN VOOR DE SPECIFIEKE BRANDVEILIGHEIDSASPECTEN WAARAAN DE OUDERENVOORZIENINGEN EN DE CENTRA VOOR HERSTELVERBLIJF MOETEN VOLDOEN INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I: INFRASTRUCTURELE MAATREGELEN 0.

Nadere informatie

Politiereglement met betrekking tot de brandveiligheid in horecazaken

Politiereglement met betrekking tot de brandveiligheid in horecazaken Politiereglement met betrekking tot de brandveiligheid in horecazaken Artikel 1 : Algemeen 1.1 Doel Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er?

Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Lage gebouwen 3.5.1 Enkelwandige gevels 3.5.1.1 Scheiding tussen compartimenten Wat verandert wordt onderstreept (+ Euroclasses) Bevestigingen v.d.

Nadere informatie

Bijlage 2. Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor groepsopvang als vermeld in artikel 23

Bijlage 2. Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor groepsopvang als vermeld in artikel 23 Bijlage 2. Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor groepsopvang als vermeld in artikel 23 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Inplanting en toegangswegen 3. Compartimentering 4. Voorschriften

Nadere informatie

Branden in parkeergarages Problematiek

Branden in parkeergarages Problematiek 18 oktober 2008 Preventiemaatregelen in ondergrondse parkeergarages Nu en in de toekomst Branden in parkeergarages Problematiek Brandende auto produceert veel warmte en rook - Stijgend gebruik van kunststoffen

Nadere informatie

KB MG - Art. 0.3 Terminologie - zie bijlage 1. KB MG - Art. 0.4 Reactie bij brand van de materialen - zie bijlage 5.

KB MG - Art. 0.3 Terminologie - zie bijlage 1. KB MG - Art. 0.4 Reactie bij brand van de materialen - zie bijlage 5. BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN KB 19.12.97 - MG - Art. 0 ALGEMEEN. KB 19.12.97 - MG - Art. 0.1 Doel. Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van

Nadere informatie

1. Fenomeen brand. 2. Voorstelling dienst brandpreventie. 3. Reglementering. 4. Aanvragen, afhandeling, retributie

1. Fenomeen brand. 2. Voorstelling dienst brandpreventie. 3. Reglementering. 4. Aanvragen, afhandeling, retributie Kapitein Wouter Meuwis 6 mei 2014 1. Fenomeen brand 2. Voorstelling dienst brandpreventie 3. Reglementering 4. Aanvragen, afhandeling, retributie 2 Vuurdriehoek: 3 cruciale elementen 1. Zuurstof 2. Energiebron

Nadere informatie

FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie van de Civiele Veiligheid

FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie van de Civiele Veiligheid FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie van de Civiele Veiligheid KONINKLIJK BESLUIT VAN 7 JULI 1994 TOT VASTSTELLING VAN DE BASISNORMEN VOOR DE PREVENTIE VAN BRAND EN ONTPLOFFING WAARAAN DE NIEUWE GEBOUWEN

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

Vuistregels Brandveiligheid

Vuistregels Brandveiligheid Vuistregels Brandveiligheid Volgens Belgische reglementeringen Het Koninklijk Besluit (Basisnormen 1994 1997 2003 2007 2009) en goedgekeurde nieuwe bijlagen 1, 2, 3, 4, en 6 NBN S21-204, NBN S21-205 Gewestelijke

Nadere informatie

- Zelfredzaamheid! - Opvang brandweer (IP) - Brandcommando - CP-OPS - KB 2006 NOODPLANNING

- Zelfredzaamheid! - Opvang brandweer (IP) - Brandcommando - CP-OPS - KB 2006 NOODPLANNING Voormiddag 1 Luik: BRANDWEER - advies & IDPBW - DE brandweer??? - Taken binnen preventie - Wettelijk kader - Brandveiligheid bedrijf - Voorafgaand INTERVENTIEPLAN Namiddag 2 Luik: Calamiteit & IDPBW -

Nadere informatie

BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN

BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN BIJLAGE 4: HOGE GEBOUWEN KB 19.12.97 - HG - Art. 0 ALGEMEEN. KB 19.12.97 - HG - Art. 0.1 Doel. Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van hoge

Nadere informatie

BIJLAGE 6: INDUSTRIEGEBOUWEN. Deze bijlage bepaalt de eisen waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van industriegebouwen moeten voldoen om:

BIJLAGE 6: INDUSTRIEGEBOUWEN. Deze bijlage bepaalt de eisen waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van industriegebouwen moeten voldoen om: 1 ALGEMEENHEDEN 1.1 Doelstelling Deze bijlage bepaalt de eisen waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van industriegebouwen moeten voldoen om: a) het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting

Nadere informatie

Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen

Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen Gemeenschappelijke preventiedienst GO! GPD Guy Linten Francis Bruelemans Brandveiligheid en evacuatie Strengste norm dient gehanteerd

Nadere informatie

Inlichtingenformulier preventie

Inlichtingenformulier preventie Inlichtingenformulier preventie A. Algemene informatie 1. Aanvrager Naam Firmanaam Adres Telefoonnr. BTW of Rijksregisternummer E-mail 2. Adres van het project / inrichting Naam Firmanaam Adres Telefoonnr.

Nadere informatie

Inlichtingenformulier preventie

Inlichtingenformulier preventie Inlichtingenformulier preventie A. Algemene informatie 1. Aanvrager Naam Firmanaam Adres Telefoonnr. E-mail 2. Adres van het project / inrichting Naam Firmanaam Adres Telefoonnr. E-mail 3. Facturatieadres

Nadere informatie

Bijlage 5. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit

Bijlage 5. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit Bijlage 5. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Doel De specifieke brandveiligheidsnormen

Nadere informatie

Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden

Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden S. Eeckhout, Senior Hoofdadviseur, WTCB Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden 29 oktober 2015 Brandwerende doorvoeringen S. Eeckhout 1 1. Inhoud van de presenta1e 1. Inleiding

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 17.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 17.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 73465 Afdeling 2. Bestaande en nieuwe opvanglocaties Art. 65. Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit gelden de volgende overgangsperiodes voor de opvanglocaties, vermeld in artikel 62, en voor de opvanglocaties

Nadere informatie

0. ALGEMEEN Doel Toepassingsgebied Terminologie Reactie bij brand INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN...

0. ALGEMEEN Doel Toepassingsgebied Terminologie Reactie bij brand INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN... BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN. INHOUD. 0. ALGEMEEN...3 0.1. Doel...3 0.2. Toepassingsgebied...3 0.3. Terminologie....3 0.4. Reactie bij brand...3 1. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN...4 2. COMPARTIMENTERING EN EVACUATIE...5

Nadere informatie

15036 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE

15036 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 15036 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 799 [C 2012/35247] 9 DECEMBER 2011. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen

Nadere informatie

Brandpreventie in het bedrijfsleven

Brandpreventie in het bedrijfsleven Brandpreventie in het bedrijfsleven 1 artikel 52 van het ARAB Art.52.1.1 Onverminderd de andere wettelijke of reglementaire bepalingen ter zake, en onverminderd de bijzondere voorwaarden die bij de vergunningsbesluiten

Nadere informatie

Nieuwbouwwaarde schatting Expertise van een bestaand gebouw voor en na werken

Nieuwbouwwaarde schatting Expertise van een bestaand gebouw voor en na werken Gudrun Xpert - nv Kunstlaan 50 BE - 1000 Brussel tel. 02/515 12 41 98951-11 /NBW Kunstlaan 50 BE - 1000 Brussel 11/123.45.67 99999 rue des Printemps/ BE - 5000 Namur Nieuwbouwwaarde schatting Expertise

Nadere informatie

KB 12 juli Bijlage 2/1

KB 12 juli Bijlage 2/1 BIJLAGE 2/1: LAGE GEBOUWEN. INHOUD. 0. ALGEMEEN 0.1. Doel 0.2. Toepassingsgebied 0.3. Platen 1. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN 2. COMPARTIMENTERING EN EVACUATIE 2.1. Verdeling in compartimenten 2.2. Evacuatie

Nadere informatie

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten www.brugge.be 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten 2 3 Naast een leuke vorm van ontspanning is dansen voor velen een belangrijke manier om mensen te ontmoeten. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

Venale schatting (verkoopswaardeschatting) Expertise van een bestaand gebouw voor en na werken

Venale schatting (verkoopswaardeschatting) Expertise van een bestaand gebouw voor en na werken Gudrun Xpert - nv Kunstlaan 50 BE - 1000 Brussel tel. 02/515 12 41 98947-07 /VEN Klant Mevr Kathleen Van Limburg Vredestraat 25 BE - 1080 Brussel Kunstlaan 50 BE - 1000 Brussel 11/123.45.67 rue des Printemps/

Nadere informatie

VRAGENLIJST IVM BRANDVEILIGHEID & COMFORT IN DE BRUSSELSE STUDENTENKAMERS.

VRAGENLIJST IVM BRANDVEILIGHEID & COMFORT IN DE BRUSSELSE STUDENTENKAMERS. Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Helihavenlaan, 11-15 1000 Brussel - 022088430 Q1 VRAGENLIJST IVM BRANDVEILIGHEID & COMFORT IN DE BRUSSELSE STUDENTENKAMERS. INLEIDING.

Nadere informatie

1. Specifieke bepalingen inzake brandveiligheid in dansgelegenheden

1. Specifieke bepalingen inzake brandveiligheid in dansgelegenheden Bijlage 1 Brandveiligheid in publieke inrichtingen 1. Specifieke bepalingen inzake brandveiligheid in dansgelegenheden a. Toepassingsgebied Artikel 1 Deze afdeling is van toepassing op alle lokalen of

Nadere informatie

KB 4 april 0. ALGEMEEN Doel Toepassingsgebied DEFINITIE PROEFMETHODEN...2

KB 4 april 0. ALGEMEEN Doel Toepassingsgebied DEFINITIE PROEFMETHODEN...2 BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND VAN DE MATERIALEN. INHOUD. 0. ALGEMEEN...2 0.1. Doel...2 0.2. Toepassingsgebied...2 1. DEFINITIE...2 2. PROEFMETHODEN...2 2.1. Methode nr. 1...2 2.2. Methode nr. 2...2 2.3.

Nadere informatie

15036 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE

15036 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 15036 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 799 [C 2012/35247] 9 DECEMBER 2011. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen

Nadere informatie

Bijlage 6 Industrie gebouwen KB 1 maart Basisnorm KB 7 juli 1999

Bijlage 6 Industrie gebouwen KB 1 maart Basisnorm KB 7 juli 1999 Bijlage 6 Industrie gebouwen KB 1 maart 2009 Basisnorm KB 7 juli 1999 Bijlage 6 Kader bijlage 6 binnen de basisnorm Bijlage 1 Terminologie Bijlage 2/1 Lage gebouwen H < 10m Bijlage 3/1 Middelhoge gebouwen

Nadere informatie

ALGEMENE POLITIEVERORDENING STAD AALST REGLEMENT OP VERHUUR VAN KAMERWONINGEN

ALGEMENE POLITIEVERORDENING STAD AALST REGLEMENT OP VERHUUR VAN KAMERWONINGEN ALGEMENE POLITIEVERORDENING STAD AALST REGLEMENT OP VERHUUR VAN KAMERWONINGEN Hoofdstuk 4: Kamerwonen 1e afdeling: Terminologie Artikel 151: Als inrichting voor kamerwonen wordt beschouwd elk gebouw waarbij

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG Ronny Houben De brandcurve T C 1000 Beginbrand Ontwikkeling Volontwikkelde brand Dooffase 800 Mogelijke Flashover 600 400 200 Tijd Kleine blusmiddelen T Tot hier!!

Nadere informatie

BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND VAN DE MATERIALEN

BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND VAN DE MATERIALEN BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND VAN DE MATERIALEN 0 ALGEMEEN. 0.1 Doel. Deze bijlage bepaalt de classificatie inzake reactie bij brand van materialen gebruikt bij de constructie en de inrichting van gebouwen.

Nadere informatie

GOEDKEURING VAN HET POLITIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN

GOEDKEURING VAN HET POLITIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN GEMEENTERAAD 22 mei 2007 AGENDAPUNT 19a Ref. 580.1/MF GOEDKEURING VAN HET POLITIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN DE GEMEENTERAAD, Gelet het Gemeentedecreet van 15 juli 2005,

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID IN PTI S

BRANDVEILIGHEID IN PTI S BRANDVEILIGHEID IN PTI S PTI = WAT? PUBIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN PTI = VOORBEELDEN? CAFÉS, FEESTZALEN, RESTAURANTS, JEUGDLOKALEN, KANTINES,. INFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW 1 WETTELIJKE TAKEN

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OMTRENT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN EN GELIJKAARDIGE INRICHTINGEN

POLITIEVERORDENING OMTRENT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN EN GELIJKAARDIGE INRICHTINGEN POLITIEVERORDENING OMTRENT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN EN GELIJKAARDIGE INRICHTINGEN Artikel 1 - Doel HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN Deze verordening bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT HORECA NOORD-LIMBURG

POLITIEREGLEMENT HORECA NOORD-LIMBURG POLITIEREGLEMENT HORECA NOORD-LIMBURG HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1. Doel Deze verordening bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken en gelijkaardige inrichtingen

Nadere informatie

Handige tips over brandweerstand

Handige tips over brandweerstand Handige tips over brandweerstand kb 7 juli 994 : basisnormen Voor preventie Van brand en ontploffing bijlage 6 Deze infofiche geeft een samenvatting van de regelgeving met betrekking tot de passieve veiligheid

Nadere informatie

Brandveiligheid in parkeergarages

Brandveiligheid in parkeergarages Inhoud Reglementering Normen Technische invulling Ontwerpmethodiek Voorbeeldproject - Ontwerp Inhoud Reglementering Normen Technische invulling Ontwerpmethodiek Voorbeeldproject - Ontwerp Voorbeelden van

Nadere informatie

Venale schatting (verkoopswaardeschatting) Expertise van een bestaand gebouw voor en na werken

Venale schatting (verkoopswaardeschatting) Expertise van een bestaand gebouw voor en na werken Gudrun Xpert - nv Kunstlaan 50 BE - 1000 Brussel tel. 02/515 12 41 98947-07 /VEN Klant Mevr Kathleen Van Limburg Vredestraat 25 BE - 1080 Brussel Kunstlaan 50 België - 1000 Brussel 11/123.45.67 Venale

Nadere informatie

1.3 Bouwmateriaal : materiaal gebruikt in de bouw, de afwerking of de blijvende versiering van een gebouw.

1.3 Bouwmateriaal : materiaal gebruikt in de bouw, de afwerking of de blijvende versiering van een gebouw. Basisnormen bijlage 1 Definities: (met wijzigingen van KB van 4 april 2003) Opmerking : de definities zijn rond een aantal onderwerpen gegroepeerd. De nummering van bijlage 1 is aangehouden, maar de weergave

Nadere informatie

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken moeten voldoen om:

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken moeten voldoen om: 5. Goedkeuring reglement brandpreventie horeca De Gemeenteraad, Gelet op de artikelen 119, 133 en 135 2 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de richtlijn van de Gouverneur tengevolge waarvan de brandweerdiensten

Nadere informatie

Rapport Wet- en normgeving

Rapport Wet- en normgeving Rapport Wet- en normgeving Inventarisatie in functie van het Model Brandveiligheid Project: IWT 060872 Ontwikkeling van een model voor de evaluatie van de toegankelijkheid, brandveiligheid en evacuatie

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT M.B.T. DE BRANDVEILIGHEID IN PUBLIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT M.B.T. DE BRANDVEILIGHEID IN PUBLIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT M.B.T. DE BRANDVEILIGHEID IN PUBLIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 september 2011 Artikel 1. - Algemeen Dit reglement bepaalt de normen betreffende

Nadere informatie

Digitale aanvraag: brandweeradvies

Digitale aanvraag: brandweeradvies Digitale aanvraag: brandweeradvies Samenstelling,normering en aandachtspunten algemeen en brandweer. OMGEVINGSLOKET De vier inhoudelijke pijlers van een digitaal dossier > 1. Structuur > 2. Uniformiteit

Nadere informatie

BRAND. Kleine blusmiddelen, code van goede praktijk. door Paul Peeters, Technical manager, A-First. 16 juni 2011 De Montil Affligem

BRAND. Kleine blusmiddelen, code van goede praktijk. door Paul Peeters, Technical manager, A-First. 16 juni 2011 De Montil Affligem BRAND Kleine blusmiddelen, code van goede praktijk door Paul Peeters, Technical manager, A-First 16 juni 2011 De Montil Affligem PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel. 011/28 83 40 Fax.

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE VERORDENING VOOR HET VERHUREN VAN KAMERS.

ADMINISTRATIEVE VERORDENING VOOR HET VERHUREN VAN KAMERS. ADMINISTRATIEVE VERORDENING VOOR HET VERHUREN VAN KAMERS. DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1: Toepassingsgebied Deze verordening geldt voor alle kamerwoningen die onder toepassing van de Vlaamse Wooncode

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN HET TE VERKOPEN ONROEREND GOED

BESCHRIJVING VAN HET TE VERKOPEN ONROEREND GOED BESCHRIJVING VAN HET TE VERKOPEN ONROEREND GOED Gemeente Lummen, Rekhovenstraat 119 Een polyvalent gebouw, actueel ingericht als brasserie met 3 studio s, 1 appartement en volledig onderkelderd Kadastraal

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

Politieverordening inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen

Politieverordening inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen Politieverordening inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 september 2007. Gewijzigd in de gemeenteraad van 23 april 2012 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Historiek van Bijlage 6 1999: Voorstel van een tekst goedgekeurd door de Hoge Raad Wordt niet gepubliceerd 2004: oprichting van een werkgroep aangedui

Historiek van Bijlage 6 1999: Voorstel van een tekst goedgekeurd door de Hoge Raad Wordt niet gepubliceerd 2004: oprichting van een werkgroep aangedui Nationale reglementering Bijlage 6 Historiek van Bijlage 6 1999: Voorstel van een tekst goedgekeurd door de Hoge Raad Wordt niet gepubliceerd 2004: oprichting van een werkgroep aangeduid door de Hoge Raad

Nadere informatie

Administratieve verordening inzake brandveiligheid in de voor het publiek toegankelijke gebouwen, lokalen en plaatsen.

Administratieve verordening inzake brandveiligheid in de voor het publiek toegankelijke gebouwen, lokalen en plaatsen. Administratieve verordening inzake brandveiligheid in de voor het publiek toegankelijke gebouwen, lokalen en plaatsen. DE GEMEENTERAAD : Herzien zijn beslissing van 27 juni 1994 betreffende vaststelling

Nadere informatie

Tijdig brandveilig. Tips voor een brandveilige zaak met minimaal 50 toegelaten personen

Tijdig brandveilig. Tips voor een brandveilige zaak met minimaal 50 toegelaten personen Tijdig brandveilig Tips voor een brandveilige zaak met minimaal 50 toegelaten personen ALGEMEEN In deze brochure staat telkens het artikel (art.) van het brandveiligheidsreglement vermeld. Wilt u een exemplaar

Nadere informatie

Wetgeving in stooklokalen

Wetgeving in stooklokalen Wetgeving in stooklokalen Wat wordt er verwacht van U? Welke norm is van toepassing? Waar moet of kan u op letten? Is het een nieuw stooklokaal of renovatie? Stookplaats boven 70kW volgens NBN B61-001

Nadere informatie

Bijlage 3. FAQ link :

Bijlage 3. FAQ link : Bijlage 3 FAQ link : http://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/brandveiligheid Vragen: 1. Heeft de hoogte van een gebouw waarin het logies is gevestigd invloed op de brandnormen? 2. Welke is de nodige

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement inzake

Gemeentelijk reglement inzake Gemeentelijk reglement inzake brandveiligheid Bijlage gemeenteraadsbesluit van 9/02/2006 1 Inhoud. Afdeling Onderwerp 1. - Algemeen 2. - Watervoorraden voor het blussen van branden. 3. - Onderhoud en vegen

Nadere informatie

Venale schatting (verkoopswaardeschatting) Expertise van een bestaand gebouw voor en na werken

Venale schatting (verkoopswaardeschatting) Expertise van een bestaand gebouw voor en na werken Gudrun Xpert - nv Kunstlaan 50 BE - 1000 Brussel tel. 02/515 12 00 363907-60 /VEN Venale schatting (verkoopswaardeschatting) Expertise van een bestaand gebouw voor en na werken Ridderstraat 30 B - 3800

Nadere informatie

Dienst politiereglementen Goedkeuring van het politiereglement betreffende brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen.

Dienst politiereglementen Goedkeuring van het politiereglement betreffende brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen. Vergadering 13 oktober 2003 Dienst politiereglementen Goedkeuring van het politiereglement betreffende brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen. Gelet op de wet van 30 juli 1979 betreffende

Nadere informatie

Basisnormen bijlage 2: Lage gebouwen (met wijzigingen van KB van 4 april 2003)

Basisnormen bijlage 2: Lage gebouwen (met wijzigingen van KB van 4 april 2003) Basisnormen bijlage 2: Lage gebouwen (met wijzigingen van KB van 4 april 2003) Doel en toepassingsgebied 0.1 Doel Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de

Nadere informatie

VLAREM-wijzigingen betreffende brandveiligheid voor schouwspelzalen en inrichtingen met muziekactiviteiten

VLAREM-wijzigingen betreffende brandveiligheid voor schouwspelzalen en inrichtingen met muziekactiviteiten VLAREM-wijzigingen betreffende brandveiligheid voor schouwspelzalen en inrichtingen met muziekactiviteiten Buitendienst Vlaams-Brabant Brandveiligheid 1. Bevoegdheidsverdeling brandveiligheid 2. Waarom

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 19 SEPTEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang. Bron : VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 21-11-2008 nummer : 2008204070

Nadere informatie

2. KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR KAMERS

2. KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR KAMERS Gids voor kotbazen: Wijzigingen en aanvullingen In de brochure Gids voor kotbazen vindt u heel wat informatie en tips over studentenhuisvesting met een handig overzicht van alle regel- en wetgeving indien

Nadere informatie

- de op te richten gebouwen; - de uitbreidingen aan bestaande gebouwen maar beperkt tot het gedeelte van de uitbreiding.

- de op te richten gebouwen; - de uitbreidingen aan bestaande gebouwen maar beperkt tot het gedeelte van de uitbreiding. KONINKLIJK BESLUIT VAN 7 JULI 1994 TOT VASTSTELLING VAN DE BASISNORMEN VOOR DE PREVENTIE VAN BRAND EN ONTPLOFFING WAARAAN DE NIEUWE GEBOUWEN MOETEN VOLDOEN. (B.S. 26.04.1995) (err. B.S. 19.03.1996 en B.S.

Nadere informatie

KB 19.12.97 - LG - Art. 0.4 Reactie bij brand van de materialen - zie bijlage 5.

KB 19.12.97 - LG - Art. 0.4 Reactie bij brand van de materialen - zie bijlage 5. BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN KB 19.12.97 - LG - Art. 0 ALGEMEEN. KB 19.12.97 - LG - Art. 0.1 Doel. Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van lage

Nadere informatie

MINISTERIELE OMZENDBRIEF VAN 18 JUNI 1991 MET BETREKKING TOT HET NATIONAAL TYPE BRANDPREVENTIE-VERSLAG. (B.S. 28.08.1991)

MINISTERIELE OMZENDBRIEF VAN 18 JUNI 1991 MET BETREKKING TOT HET NATIONAAL TYPE BRANDPREVENTIE-VERSLAG. (B.S. 28.08.1991) MINISTERIELE OMZENDBRIEF VAN 18 JUNI 1991 MET BETREKKING TOT HET NATIONAAL TYPE BRANDPREVENTIE-VERSLAG. (B.S. 28.08.1991) Aan de Heren Provinciegouverneurs, Aan de dames en Heren Burgemeester, Ter informatie

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 24 mei 2007 Provincie VLAAMS-BRABANT Arrondissement HALLE-VILVOORDE GEMEENTE 1670 PEPINGEN Aanwezig: de heren De Roubaix A., voorzitter burgemeester;

Nadere informatie

Lokalen: Brandvoorkoming

Lokalen: Brandvoorkoming Lokalen: Brandvoorkoming 1. Toepassingsgebied: Deze bepalingen zijn van toepassing op: lokalen/zalen > 50 personen; lokalen/zalen > 20 personen en totaal gebouw > 80 personen; gebouwen > 100 personen.

Nadere informatie

Publiek Toegankelijke Inrichtingen

Publiek Toegankelijke Inrichtingen Publiek Toegankelijke Inrichtingen ARTIKEL 1. ALGEMEEN Dit reglement bepaalt de normen betreffende brandpreventie, waaraan het concept, de bouw en de inrichting van publiek toegankelijke inrichtingen moeten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities

HOOFDSTUK I. Definities VI.3.B. BVR brandveiligheid 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 (BS 21 november 2008) houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN Opsteller Namens Datum onderzoek Aanwezig Naam Namens Naam bouwwerk Straat Gemeente Bestemming bouwwerk Contactpersoon Telefoonnummer Datum gebruiksvergunning Datum

Nadere informatie

Bijlage 3. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit

Bijlage 3. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit Bijlage 3. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Doel De specifieke brandveiligheidsnormen

Nadere informatie

-Protection contre I'incendie dans les bätiments - Etablissements hóteliers et similaires - Conditions

-Protection contre I'incendie dans les bätiments - Etablissements hóteliers et similaires - Conditions UDC: 61.8:699.81 [Q)@~~D@@[f1)@[ft)@[l[ITft) NBN S 21-205 1e uitg., december 1992 Brandbeveiliging van gebouwen Hotels en gelijkaardige Algemene eisen inrichtingen... -Protection contre I'incendie dans

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

1392 S N. Pagina 1 van 7

1392 S N. Pagina 1 van 7 1392 S N Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing Suggestie CS/1392/ 11 007 - Stabiliteit bij brand van verlaagde

Nadere informatie

1617 AMBT VERBOUWING VAN EEN HERENWONING AMBTMANSTRAAT ANTWERPEN HAALBAARHEIDSSTUDIE 7 MAART 2017

1617 AMBT VERBOUWING VAN EEN HERENWONING AMBTMANSTRAAT ANTWERPEN HAALBAARHEIDSSTUDIE 7 MAART 2017 1617 AMBT VERBOUWING VAN EEN HERENWONING AMBTMANSTRAAT 6 2000 ANTWERPEN HAALBAARHEIDSSTUDIE 7 MAART 2017 STUDIO 22 ARCHITECTS BVBA VLAAMSEKUNSTLAAN 39 2020 ANTWERPEN LIGGING OMGEVING INPLANTING PRAKTIJK

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OMTRENT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN EN GELIJKAARDIGE INRICHTINGEN HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

POLITIEVERORDENING OMTRENT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN EN GELIJKAARDIGE INRICHTINGEN HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 1 POLITIEVERORDENING OMTRENT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN EN GELIJKAARDIGE INRICHTINGEN Artikel 1. Doel HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Deze verordening bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw

Nadere informatie