INDEX JB 14/07/2004 2/75

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INDEX JB 14/07/2004 2/75"

Transcriptie

1 BRANDINSPECTIE 28 MEI 2004

2 INDE 1. INLEIDEND ALGEMEEN OMTRENT DEZE HANDLEIDING DOELSTELLING VOORWERP VAN DE INSPECTIE WERKWIJZE BESCHRIJVING AANDACHTSPUNTEN BRANDINSPECTIE OPDRACHTEN GEBOUWEN MET MEERDERE BESTEMMINGEN DEONTOLOGIE VAN DE EPERT TER PLAATSE INHOUD VAN HET VERSLAG TE ONDERZOEKEN ELEMENTEN De aard van de activiteit van het bedrijf De aanwezigheid in het risico De constructiewijze van het gebouw Brandvoorkoming en -blusmiddelen Compartimentering der risicovolle lokalen Uitrusting en onderhoud van risicovolle lokalen Aanwezigheid van ontvlambare producten Elektrische installatie De staat van de technieken en leidingen Activiteit en staat van de naburige panden APPRECIATIE VAN HET RISICO BASISREGELS BASIS VAN DE BRANDINSPECTIE = NORMEN COMPARTIMENTERING & BRANDOVERSLAG NAAR VERDIEPINGEN EN AANPALENDEN REGLEMENTERINGEN VANUIT DE VERZEKERINGSSECTOR niet autmatische blustoestellen (losse apparaten, brandhaspels, hydranten, ) Indeling van ONDERNEMINGEN in klassen naargelang het brandrisico APPLICATIE SCHERMENFLOW Opladen gegevens plaatsbezoek Verwerking dossier TERMINOLOGIE ALGEMEEN BEGRIPSBEPALINGEN Niveau goed Niet goedgebonden gegevens Omgevingsfactoren Brand Niveau entiteit Gemene trappen en gangen Compartimentering Niveau bestemming Activiteit & Detailactiviteit Exploitant Exploitatie Bewaking buiten exploitatie Bewoning privé-gedeelte Compartimentering Brand- & gasdetectie Brandbestrijding Interventie door brandweer Evacuatiemogelijkheden Antecedenten Verwarming Brand Elektrische installatie Brand...17 JB 14/07/2004 2/75

3 Lichtreclames Roken en vuilbakken Vast machinepark houtbewerking Metaalbewerking Afval opzuigsysteem Verfwerken en droogprocédés Bakprocédés Landbouw en veeteelt Buitenopslag brandbare producten Niveau verdieping Compartimentering Niveau lokaal Aanwezigheid en inrichting Brandmelding en blusmiddelen Opslag brandbare producten Keukeninspectie Keukentoestellen Opslag brandbare producten OVERZICHT MODULES, HOOFDSTUKKEN, RUBRIEKEN BIJLAGE 1 : LAGE, MIDDELHOGE EN HOGE GEBOUWEN DEFINITIES : LAGE GEBOUWEN : Toegangswegen Compartimentering en evacuatie Voorschriften voor sommige bouwelementen Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten Parkeergebouwen Zalen Winkel- en handelscomplex Collectieve keukens Liften en goederenliften Paternosterlift, containertransport en goederenlift met laad- en losautomatisme Roltrappen Hydraulische liften Elektrische laagspanningsinstallatie voor drijfkracht, verlichting en signalisatie Aëraulische installaties Melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen MIDDELHOGE GEBOUWEN : Inplanting en toegangswegen Compartimentering en evacuatie Voorschriften voor sommige bouwelementen Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatieruimten Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten Parkeergebouwen Zalen Winkel- en handelscomplex Collectieve keukens Liften en goederenliften Paternosterlift, containertransport en goederenlift met laad- en losautomatisme Roltrappen Hydraulische liften Elektrische laagspanningsinstallatie voor drijfkracht, verlichting en signalisatie Aëraulische installaties Melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen HOGE GEBOUWEN : Inplanting en toegangswegen Compartimentering en evacuatie Voorschriften voor sommige bouwelementen Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatieruimten Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten Parkeergebouwen Zalen Winkel- en handelscomplex Collectieve keukens Liften en goederenliften...49 JB 14/07/2004 3/75

4 Paternosterlift, containertransport en goederenlift met laad- en losautomatisme Roltrappen Hydraulische liften Elektrische laagspanningsinstallatie voor drijfkracht, verlichting en signalisatie Aëraulische installaties Aëraulische installaties voor rookafvoer Melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen BIJLAGE 2 : BASISNORMEN VOOR DIVERSE TYPE UITBATINGEN BASISNORMEN: INDUSTRIËLE GEBOUWEN Definitie : beperking van brand- en rookverspreiding : Compartimentering en ontroking : Inplanting en evacuatie van het gebouw : Toegangswegen Brandbestrijding BASISNORMEN: LOGIESVERSTREKKENDE BEDRIJVEN Algemeen Inplanting en toegangswegen Compartimentering en evacuatie Voorschriften voor sommige bouwelementen Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatieruimten Bekleding en wandversieringen Verwarming van lokalen en gastoevoerleidingen keuken en restaurants Uitrusting van gebouwen Elektrische installatie voor drijfkracht, verlichting en signalisatie Melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen Onderhoud en controle Uitbatingsvoorschriften BASISNORMEN: KINDERDAGVERBLIJVEN Inplanting en toegangswegen Compartimentering en evacuatie Voorschriften voor sommige bouwelementen Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatieruimten Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten Uitrusting van gebouwen Elektrische installatie voor drijfkracht, verlichting en signalisatie Aëraulische installaties Melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen Onderhoud en controle Uitbatingsvoorschriften BASISNORMEN: STUDENTENKOTEN BASISNORMEN: SCHOLEN...64 BIJLAGE 3: ARAB ART CLASSIFICATIE LOKALEN MET OPSLAG Groep Groep Groep BOUWCONSTRUCTIE VAN DIE LOKALEN IFV DE VERSCHILLENDE GROEPEN / GEBOUWEN Groep Groep BOUWCONSTRUCTIE VAN DIE LOKALEN IFV DE VERSCHILLENDE GROEPEN / GEBOUWEN VAN NA Groep Groep TOEGANGEN UITGANGSWEGEN EN ONTRUIMING GASINSTALLATIES VERWARMING VAN LOKALEN VAN VLOEIBARE OF GASVORMIGE BRANDSTOFFEN VOORKOMING VAN BRAND BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN WAARSCHUWING EN ALARM BIJLAGE 4: BIJZONDERE NORMERINGEN VOOR BLUSTOESTELLEN NORMEN VOOR BRANDBLUSAPPARATEN Branddeken Handsnelblussers en niet-draagbare mobiele brandblustoestellen...70 JB 14/07/2004 4/75

5 Muurhaspels met axciale voeding Brandhaspels met vormvaste slang Gewapende binnenhydranten Brandkranen Bovengrondse hydranten Sprinklerinstallatie NORMEN VOOR DETECTIESYSTEMEN Lijndetectie Geïdentificeerde detectiepunten Aantal detectoren BIJLAGE 5: REACTIE VAN MATERIALEN BIJ BRAND PRINCIPE BIJLAGE 6: MACHINEPARK HOUTBEWERKING...75 JB 14/07/2004 5/75

6 1. INLEIDEND 1.1. Algemeen * Dit document licht de procedures en handelingen toe voor het opmaken van brandinspecties via het codebestand. * Het doel van een brandinspectie is om een beeld van het risico weer te geven, zowel bouwtechnisch als qua brandbeveiliging omtrent deze handleiding * Deze handleiding is een aanvulling op de handleiding Nieuwbouwwaarde en bespreekt uitsluitend de specifieke hoofdstukken Brand die niet voorkomen in de Nieuwbouwwaarde-applicatie. JB 14/07/2004 6/75

7 2. DOELSTELLING 2.1. Voorwerp van de inspectie Bij een brandinspectie wordt het risico onderzocht op potentiële risico s waar het goed/eigendom aan blootgesteld is. Deze risico s ( schadeoorzaak) beperken zich niet tot brand, maar ook alle andere mogelijke dekkingen die in een brandpolis voorkomen zoals storm, hagel, water, glasbreuk, 2.2. Werkwijze * Door middel van plaatsbezoeken aan huis tracht de expert de reële situatie in een verslag weer te geven. * Als registratiemiddel gebruiken we de Casio met een programma op basis van een codebestand.(vaste terminologie) Enkel deze vaste terminologie is voor digitale interpretatie vatbaar (vrije tekst = dode tekst) * De expert moet, op basis van zijn kennis, zoveel mogelijk conclusies formuleren i.p.v. de details, doch het detail en niet gebouwgebonden factoren kunnen eveneens van doorslaggevend belang zijn. * Het verslag geeft de toestand weer op het ogenblik van plaatsbezoek. De toekomstige wijzigingen die de verzekerde zal aanbrengen worden niet geregistreerd Beschrijving Voorheen maakte een plan een onlosmakelijk deel uit van de expertise, opgemaakt met de vermelding van heel wat informatie, zoals aanduiding van de risicovolle zones, brandbeveiligingssystemen, belending,. Vanaf heden (Gudrunpert-applicatie in de GDP3000-omgeving) wordt geen plan meer opgemaakt (tenzij er meer dan 2 gebouwen zijn : zie verder) en dient bijgevolg alle info beschreven te worden. De kwaliteit van de beschrijving is bepalend voor deze van het totale verslag. JB 14/07/2004 7/75

8 3. AANDACHTSPUNTEN BRANDINSPECTIE 3.1. Opdrachten Een brandinspectie kan alleen of in combinatie met een ander product (Nieuwbouwwaardeschatting, diefstalinspectie, venale schatting, ) voorkomen. De meeste expertises worden uitgevoerd op gebouwen met risicovolle opslag en productie (vb. schrijnwerkerijen) en risicovolle activiteiten (vb. Café, restaurant, ) Uitgeloten expertises: de groot-industriële activiteiten worden verzekerd door middel van een unieke (op maat gemaakte) verzekeringspolis waarin de specifieke activiteiten, risico s, voorwaarden, worden beschreven. Dit vergt een diepgaande kennis van de materie waarover Gudrunpert zich alsnog niet wenst in te laten Gebouwen met meerdere bestemmingen In gebouwen met meerdere bestemmingen maken we enkel een brandinspectie voor deze bestemmingen welke een risico vormen. De niet risicovolle bestemming wordt NIET geëxpertiseerd) Deze risico s kunnen van verschillende aard zijn: opslag van brandbare producten (vb. hout, solventen, ) uitoefening van een risicovolle activiteit (vb. schrijnwerkerij, café, ) risicovol door zijn aard (vb. stookplaats van CV-ketel, vides, ) Bij combinatie beroeps- en privé-gedeelte, waarbij het beroepsgedeelte niet gecompartimenteerd is van het privé-gedeelte (bvb. één herenhuis) wordt zowel het beroeps- als het privé-gedeelte geïnspecteerd. In het privé-gedeelte wordt keuken en de privatieve installaties beschreven. Opgelet : Op al deze bepalingen kan, op vraag van de maatschappijen, een afwijking gevraagd worden Deontologie van de expert ter plaatse Bij het bezoek ter plaatse suggereren we geen preventiemaatregelen en de evaluatie van het risico. De maatschappij zal zelf zijn klant, in functie van onze beschrijving de te nemen maatregelen voorstellen (in functie van acceptatie en/of premievermindering). JB 14/07/2004 8/75

9 4. INHOUD VAN HET VERSLAG 4.1. Te onderzoeken elementen De aard van de activiteit van het bedrijf => bij productie of fabricatie: WAT wordt er gefabriceerd? => bij verkoop: WAT wordt er verkocht? => bij opslag: WAT houdt de stock in? De aanwezigheid in het risico => Wanneer heeft de risicovolle activiteit plaats? => Wie kan wanneer brandalarm geven? De constructiewijze van het gebouw => materiaalgebruik in functie van brandbestendigheid Brandvoorkoming en -blusmiddelen => welke, waar en in welke staat Compartimentering der risicovolle lokalen (plafond, vloer ==> in hout of beton // deur tussen keuken en... ==> branddeur?) => beperking van de omvang van de schade bij brand Uitrusting en onderhoud van risicovolle lokalen => de genomen voorzorgsmaatregelen onderzoeken * omschrijving van de spuitcabine * opsomming machinerie in schrijnwerkerijen * industriële keuken: onderhoud dampkap, reiniging frietvet, Aanwezigheid van ontvlambare producten => welke, waar, hoeveel en stapelhoogte Elektrische installatie => conformiteit De staat van de technieken en leidingen => schadedekking (waterschade,...) => brandgevaar (oude ketel in slechte staat) Activiteit en staat van de naburige panden => risico naast een munitie-opslagplaats gelegen is het vermelden waard! 4.2. Appreciatie van het risico De besluitvorming in het verslag opgenomen beperkt zich ertoe: a- een idee te geven over de algemene staat van het gebouw JB 14/07/2004 9/75

10 b- een overzicht te geven van de rubrieken welke aanvaardbaar zijn en/of welke lichte of zware gebreken vertonen c- een % voor te stellen van graad van brandbeveiliging over het globale risico volgens volgende geijkte terminologie: "Maximum Possible Loss" "TOTALE MOGELIJKE SCHADE" M.P.L. = de schaderaming na brand en/of explosie bij de meest ongunstige omstandigheden die in mindere of meerdere mate samenvallen met als gevolg dat de brand niet of onvoldoende kan worden bedwongen en enkel ophoudt aan onoverkomelijke hindernissen of bij gebrek aan materiaal. Een genormaliseerde brandmuur zal enkel weerhouden worden als onoverkomelijke hindernis, voor zover er geen branddeuren of kabeldoorvoeringen of andere al dan niet beschermde openingen aanwezig zijn. Een brandmuur zelfs 1 meter door het dak heen, gecombineerd met een brandbaar dak, zal niet als een onoverkomelijke hindernis beschouwd worden. Gebouwen op meer dan 10 m afstand kunnen als onoverkomelijke hindernis beschouwd worden in zover er geen vensters, poorten of brandbare muren of daken uitgeven op het aanpalende gebouw. Sprinklers worden evenmin weerhouden als onoverkomelijke hindernis. Belangrijke nota : definitie onoverkomelijke hindernis a) genormaliseerde brandmuur ZONDER - al dan niet beschermde - openingen b) een brandmuur meer dan 1 meter door het ONBRANDBAAR dak c) afstand tussen verschillende gebouwen groter dan 10 meter op voorwaarde er geen ramen of deuren (openingen) in aanwezig zijn Enkele voorbeelden: 1) Risico omvat slechts 1 gebouw ( = a) en b) = onoverkomelijke hindernis ) MPL = 50 % MPL = 75 % RF 60 MPL = 100 %!!!!!!! JB 14/07/ /75

11 2) Risico omvat verscheidene gebouwen MPL 100 % d MPL 100 % d < 10 m ==> MPL = 50 % d > 10 m ==> MPL = 50 % MPL 100 % d MPL 100 % d < 10 m ==> MPL = 100 % d > 10 m ==> MPL = 50 % MPL 100 % d MPL 100 % d < 10 m ==> MPL = 100 % d > 10 m ==> MPL = 100 % MPL 66 % d MPL 100 % d < 10 m ==> MPL = 75 % d > 10 m ==> MPL = 50 % JB 14/07/ /75

12 5. BASISREGELS Deze regels vormen, samen met een bouwkundig inzicht & gezond verstand, de basis voor de brandinspectie. De meeste codes zijn eenvoudige vraagstellingen waarop de expert op basis van oppervlakkige waarneming kan antwoorden. Echter, de hoofdzaak in het inspectierapport wordt gevormd door beredeneerde conclusies welke de expert moet opmaken. Deze vergen steeds de nodige kennis van de expert omtrent de geldende reglementering en noodzakelijkheden inzake brandbeveiliging. De hierna volgende hoofdstukken geven een korte samenvatting van de geldende reglementeringen waarop de expert zich moet baseren. De kennis van deze normen zijn noodzakelijk als basis voor het begrijpen van het product en de correcte opmaak van een inspectieverslag. Alle aangeboden codes vinden hun oorsprong in deze normen en reglementeringen BASIS van de BRANDINSPECTIE = NORMEN 1. Nationaal (Federaal): basisnormen met gemeenschappelijke voorschriften die gelden voor alle gebouwen en alle bestemmingen. (nieuwe gebouwen, uitbreidingen en renovatie van bestaande gebouwen) KB zijn minimumvoorwaarden waaraan een gebouw moet voldoen om: ontstaan, ontwikkeling en de uitbreiding van brand te vermijden de veiligheid van personen te waarborgen de interventie van de hulpdiensten te vergemakkelijken Deze zijn opgedeeld in basisnormen voor LAGE -, MIDDELHOGE en HOGE GEBOUWEN. (zie bijlage 1) 2. Bijkomende nationale normen: voorschriften voor gebouwen bezet door arbeiders (ARAB) (zie bijlage 3) 3. Gewesten & gemeenschappen: reglementeringen omtrent specifieke aspecten van de veiligheid / KB over ziekenhuizen, sportstadions, rustoorden, hotels & campings. Verschillen van gemeenschap tot gemeenschap. 4. Gemeente : gemeentewetten en politiereglementen (& brandweer) : is niet relevant in het kader waarvoor de expertise uitgevoerd worden. 5. Belgische verzekeraars (BVVO): bijkomende regels geldend in kader van brandverzekering 6. Andere normen: kunnen door brandweer, eigenaars,.. opgelegd worden ALLE BESTAANDE NORMEN ZIJN IN HERZIENING EN ZULLEN VERVANGEN WORDEN DOOR DE (in opmaak zijnd) EUROPESE TEST EN CLASSERINGNORMEN. OP ALLE NORMEN KUNNEN AFWIJKINGEN BEKOMEN WORDEN! De toelating voor afwijking moet steeds aangetoond kunnen worden. (bij bouwvergunning) Bij uitbreidingen zijn de normen en reglementering enkel van toepassing op de nieuwe gedeelten. Bij renovatie zijn de normen en reglementering enkel van toepassing op de werkzaamheden die structurele elementen van het bestaande gebouw wijzigen. Deze basisregels werden omgezet in hanteerbare codes en situaties. De kennis van deze normen is dan ook van cruciaal belang voor de correcte toepassing van de codes en een kwalitatief rapport. JB 14/07/ /75

13 5.2. Compartimentering & brandoverslag naar verdiepingen en aanpalenden Basisregel brandoverslag: A + B + C 100cm (zie tekening) A = balkon B = borstwering C = linteel horizontale / vertikale doorsnede a. A + B + C 100cm b. A, B of C kunnen 0cm zijn Om de mogelijkheid op brandoverslag via de gevels naar de aanpalende entiteiten te bepalen moet enkel de afstand tussen de dichtste openingen in de beide eniteiten gecontroleerd worden. In bovenstaande tekening kan je de verschillende mogelijkheden zien. De basis van de brandoverslag via de gevels is de 100cm regel (zowel horizontaal als vertikaal). Indien die afstand minder is, is er GEEN compartimentering. Opgelet : dit enkel indien de verdiepingsvloeren en/of muren voldoende brandweerstand hebben. Is dit niet zo dan is er zo wie zo geen compartimentering JB 14/07/ /75

14 5.3. REGLEMENTERINGEN VANUIT DE VERZEKERINGSSECTOR niet autmatische blustoestellen (losse apparaten, brandhaspels, hydranten, ) het te beschermen oppervlak van elke risicovolle bestemming moet gedekt zijn door min. 1 bluseenheid per 150m² en min. 2 bluseenheden per constuctieniveau en dit volgens de regel: 1 bluseenheid = apparaat van 6 kg (9l) vb: restaurant van 140 m² op 1 verdieping = 2 blusapparaten van 6kg vb: restaurant van 140 m² op 1 verdieping + mezzanine = 4 blusapparaten vb: restaurant van 220 m² op 1 verdieping = 2 blusapparaten deze moeten reglementair opgesteld staan : zichtbaar, opgehangen aan de muur toestellen moeten BENOR-merk dragen en gekeurd Indeling van ONDERNEMINGEN in klassen naargelang het brandrisico L-klasse: lage, beperkte brandlast (hospitalen, kantoren, bibliotheken, ) N-klasse: industriële gebouwen waar snelle en hevige brand kan ontstaan - zwak risico - normaal risico - risicovol - speciaal risico D-klasse: industriële en commerciële gebouwen met producten van hoog calorisch vermogen S-klasse: industriële en commerciële gebouwen met producten van hoog calorisch vermogen JB 14/07/ /75

15 6. APPLICATIE 6.1. Schermenflow Opladen gegevens plaatsbezoek Zie deel nieuwbouwwaardeschattingen tem. verwerking van het plan Verwerking dossier Enkel het afsluitscherm wordt aangeboden. JB 14/07/ /75

16 7. TERMINOLOGIE 7.1. Algemeen Hetgeen je in de casio aanduidt wordt niet letterlijk overgenomen in het verslag. In bijlage vind je een overzicht van de vertaling tussen de casio en het verslag Begripsbepalingen Niveau goed Niet goedgebonden gegevens Er worden een aantal niet goed gebonden gegevens opgevraagd met als doel de contactpersoon en zijn houding ten aanzien van de expertise te kennen Omgevingsfactoren Brand Voor elk goed zal de bluswatervoorziening(en) onderzocht worden Niveau entiteit Gemene trappen en gangen Bij gebouwen met een gemene trap en/of evacuatieweg wordt deze nagezien op de conformiteit met de brandnormen Compartimentering Nagaan als het gebouw al dan niet een compartiment vormt. Hiervoor wordt de potentiële brandoverslag naar de aanwezige naburige gebouwen bekeken (zowel van de verzekeringsnemer als van derden) Niveau bestemming Activiteit & Detailactiviteit - een juiste benoeming van de exacte activiteit bekom je via het hoofdstuk activiteit waar je eerst de groep kiest en daarna doorstoot naar de effectieve activiteit. In het hoofdstuk detail activiteit vind je zowel precisering van de activiteit als de risicoverhogende factoren zoals met lassen, met verfwerken, terug Exploitant Exploitatie De specifieke beschrijving van de omstandigheden van de activiteit vind je in module Bestemming deel III Bewaking buiten exploitatie Bewoning privé-gedeelte JB 14/07/ /75

17 Compartimentering Nagaan als de bestemming gecompartimenteerd is t.o.v. de omliggende bestemmingen en/of gemene delen Brand- & gasdetectie Brandbestrijding Interventie door brandweer Evacuatiemogelijkheden Antecedenten Verwarming Brand Elektrische installatie Brand Inde rubriek wijzigingen t.o.v. attest wordt nagegaan indien de huidige uitbater wijzigingen aan de elektrische installatie uitgevoerd is zodat de info op het attest niet meer conform de huidige toestand is Lichtreclames Roken en vuilbakken Vast machinepark houtbewerking - enkel de vaste machines onderzoeken (niet de kleine draagbare machines zoals boormachine, dremel,...) - eerst de correcte groep machines kiezen en daarna de individuele machine met het aantal - vervolgens de drijfkracht, bescherming van bekabeling en elektrische motoren en verlichtingsarmaturen niet vergeten Metaalbewerking Afval opzuigsysteem Verfwerken en droogprocédés Bakprocédés Landbouw en veeteelt Buitenopslag brandbare producten Niveau verdieping Compartimentering - Nagaan als de verdieping al dan niet volledig gecompartimenteerd is t.o.v. de aanpalende verdiepingen. - Noteren welke lokalen in welk compartiment horen. JB 14/07/ /75

18 Niveau lokaal Aanwezigheid en inrichting 1. risicovol lokaal Voor elk lokaal wordt vermeld als ze risicovol is (naar activiteit en/of stockage) - Enkel de risicovolle lokalen worden verder beschreven. Wat is risicovol: alle lokalen van groepen 1 & 2 (zie hoger) - daar waar een risicovolle activiteit plaatsvindt o waar gelast wordt o waar geverfd wordt o stookplaats o keuken o verbruikerszaal - met hoge concentratie aan brandbare en/of ontvlambare producten o stockageplaatsen o citernes en silo s (ook stookolietanks, ondergrondse parkings, ) o waar veel stof aanwezig is (explosiegevaar, ) - lokalen die een vuurverspreidingseffect hebben o traphallen o liftkokers o vides 2. compartimentering Vormt het risicovol lokaal een compartiment op zich of niet. Dwz : zijn alle wanden en de toegang brandveilig zodat overslag niet mogelijk is. 3. Conforme RF-deur RF-deur, (bij brand) zelfsluitend met ATG-Benor- label geplaatst door een erkend plaatser (kader is dan ook RF en voorzien van isolatie bij de aansluiting van de wand(en)) Brandmelding en blusmiddelen De rubriek specifieke blusmiddelen moet enkel doorlopen worden indien er reeds op bestemming melding gemaakt is dat er een sprinklerinstallatie en/of brandslang(en) aanwezig is. Veiligheidsverlichting : Met veiligheidsverlichting wordt de verlichting bedoeld nodig voor de evacuatie Opslag brandbare producten De buitenopslag wordt vermeld op bestemmingsniveau; de binnenopslag op lokaalniveau Keukeninspectie Keukentoestellen Opslag brandbare producten JB 14/07/ /75

19 8. OVERZICHT MODULES, HOOFDSTUKKEN, RUBRIEKEN WAARDE STAAT SCHADE PREMIE & ACCEPT. SUPPL. RISICO ELEMENT INFO GOED NIET GOEDGEBONDEN GEGEVENS GESPREK GEVOERD MET HOUDING VERZEKERINGSNEMER GEEPERTISEERDE GOED TYPE GOED SPECIALE COMPLEEN OMGEVINGSFACTOREN (alg.) LIGGING WEG SNELWEGEN BUURT OMGEVINGSFACTOREN (BRA) BRANDWEERKAZERNE BLUSWATERVOORZIENING MPL TOTAAL MOGELIJKE SCHADE UITGESLOTEN UIT DE OPDRACHT AARD OP VERZOEK VAN REDEN ENTITEIT FYSISCHE EIGENSCHAPPEN GEBOUWEN (alg.) TYPE CONSTRUCTIE HOOFDBOUWWIJZE SUPPLEMENTAIRE BOUWWIJZE HOUTBOUWSYSTEEM BOUWJAAR GEDEELTELIJK BOUWJAAR GRONDIGE VERBOUWING BELENDING BRANDBARE GEVELBEKLEDING LICHTE GEVELBEKLEDING PLAATSBEZOEK AANTAL JB 14/07/ /75

20 BEZOEK REDEN NIET BEZOEK BESCHRIJVING NIET BEZOCHTE DELEN SITUERING REPETITIEVE ELEMENTEN SITUERING REPETITIEVE ELEMENTEN SAMENSTELLING DER DAKEN DAKVORM DRAAGSTRUCTUUR DAKBEDEKKING OPPERVLAKTE LICHTE MATERIALEN BIJKOMENDE CONSTRUCTIES GOTEN & AFVOEREN LICHTSTRAAT OPPERVLAKTE LICHTSTRAAT ALGEMENE STAAT DAKOPBOUW SAMENSTELLING DER GEVELS ALGEMENE STAAT BIJZONDERE AFWERKINGEN OPEN CONSTRUCTIES KLASSERING KLASSERING GEMENE DELEN ALGEMEEN TYPE (APPARTEMENTS)GEBOUW TOTAAL GEBOUW OMVAT EPERTISE BETREFT BELENDING APPARTEMENTSGEBOUW GEMEENSCHAPPELIJKE LIFT BOUWJAAR LIFT GEMENE TRAPPEN & GANGEN (evacuatie) BRANDBAARHEID WANDEN RF-DEUR MET TRAPPENHAL BINNENTRAP ROOKLUIK TRAPPENHAL VEILIGHEIDSVERLICHTING PICTOGRAMMEN NOODUITGANGEN DETECTIE GEMENE BUITENTRAPPEN NOODLADDER COMPARTIMENTERING MET AANPALENDE GEBOUWEN VZN MET VRIJSTAANDE GEBOUWEN VZN JB 14/07/ /75

21 MET AANPALENDE GEBOUWEN DERDEN MET VRIJSTAANDE GEBOUWEN DERDEN BESTEMMING ACTIVITEIT WOONST KANTOREN EN VRIJE BEROEPEN HORECA HANDEL INDUSTRIE LANDBOUW & VEETEELT CULTUUR, SPORT, ONDERWIJS & ONTSPANNING DETAIL ACTIVITEIT HORECA HANDEL INDUSTRIE LANDBOUW & VEETEELT CULTUUR, SPORT, ONDERWIJS & ONTSPANNING UITGESLOTEN UIT DE OPDRACHT AARD OP VERZOEK VAN REDEN TOEGANGSMOGELIJKHEDEN NORMALE TOEGANG INGEVAL VAN GEMENE DELEN EPLOITANT (brand) RELEVANTE BEROEPSERVARING OPLEIDING ifv EPLOITATIE HOUDING UITBATER MEERDERE GEBRUIKERS EPLOITATIE INGEBRUIKNAME OPRICHTER BEHEER OGENSCHIJNLIJK FUNCTIONEREN AARD CLIENTEEL (horeca) EPLOITATIEMOMENT SLUITINGSDAGEN BEWAKING BUITEN EPLOITATIE BEWAKING OVERDAG BEWAKING 'S NACHTS JB 14/07/ /75

22 BEWONING PRIVEGEDEELTE AARD GEBRUIKER GEBRUIKT HET RISICO AARD BEWONING REGELMAAT BEWONING AFWEZIGHEID 'S NACHTS COMPARTIMENTERING T.O.V. AANPALENDE BESTEMMING COMPARTIMENTERING T.O.V. GEMENE DELEN BRAND- & GASDETECTIE TYPE DETECTIE BRANDDETECTIE APPARATUUR AUTOMATISCHE GASDETECTIE AARD DER MELDING OUDERDOM INSTALLATIE ONDERHOUDSCONTRACT INSTALLATIE WERKING STAAT INSTALLATIE BRANDBESTRIJDING SPRINKLERINSTALLATIE STAAT SPRINKLERINSTALLATIE BRANDSLANG MUURHASPELS STAAT BRANDSLAG / MUURHASPEL LOSSE BRANDBLUSAPPARATEN OPSTELLING ONDERHOUDSCONTRACT INTERVENTIE DOOR BRANDWEER INSPECTIE DOOR BRANDWEER ATTEST BRANDWEER UITGEREIKT AAN MELDING OP ATTEST OPSTELLING INTERVENTIEWAGENS BEREIKBAARHEID INGANG UITBATING EVACUATIEMOGELIJKHEDEN MAIMAAL AANTAL PERSONEN IN DE UITBATING TOEGANG VOOR KLANTEN EVACUATIEMOGELIJKHEDEN EVACUATIE LEIDT NAAR DRAAIRICHTING NOODDEUREN GEBRUIK NOODUITGANGEN VEILIGHEIDSVERLICHTING PICTOGRAMMEN JB 14/07/ /75

23 ANTECEDENTEN (brand) AARD & AANTAL ANTECEDENTEN < 5jaar AARD RECENTSTE ANTECEDENT HERSTELLING SCHADE VERWARMING (algemeen) GEBRUIK INSTALLATIE AARD HOOFDVERWARMING AANWEZIGHEID HOOFDVERWARMING BRANDSTOF AARD BIJVERWARMING BRANDSTOF BIJVERWARMING ROOKAFVOERKANALEN VERWARMING (brand) PLAATS KETEL + RISICO BRANDSTOFOPSLAG PLAATS TANK STAAT TANK LUCHTTOEVOER GASINSTALLATIE DETECTIE BLUSMIDDELEN STOOKKETEL ELEKTRISCHE INSTALLATIE (algemeen) INSTALLATIE UITRUSTING ELEKTRISCHE INSTALLATIE STAAT ELEKTRISCHE INSTALLATIE ELEKTRISCHE INSTALLATIE (nbw-brand) VERLIESSTROOMSCHAKELAAR ZEKERINGEN ACCESSOIRES ELEKTRISCHE INSTALLATIE (brand) KEURINGSATTEST OP NAAM VAN ATTESTIFORMATIE PERIODIEKE CONTROLE WIJZIGINGEN T.O.V. ATTEST RISICOGEBRUIK VAN DE INSTALLATIE ONBEWAAKT ONDER STROOM PRIVATIEVE LIFT BESCHRIJVING SPECIFIEKE INRICHTINGEN BEZINESTATION & CARWASH JB 14/07/ /75

24 BAKKERIJ - SLAGERIJ HORECA HANDEL CULTUUR & SPORT KERK PARKEERGARAGE LAND- & TUINBOUW LICHTRECLAMES AANWEZIGHEID LICHTRECLAME TYPE LICHTRECLAME PLAATSING AFMETINGEN LICHTRECLAME BEVESTIGING ROKEN EN VUILBAKKEN ROOKVERBOD NALEVING ROOKVERBOD VUILBAKKEN ASBAKKEN VAST MACHINEPARK HOUTBEWERKING AANTAL VASTE MACHINES ZAAGMACHINES FREESMACHINES SCHAAFMACHINES SCHUURMACHINES BOORMACHINES DRAAIBANK FINEERMACHINES GECOMBINEERDE MACHINES PENMACHINES PERSEN SPECIALE MACHINES DRIJFKRACHT BESCHERMING BEKABELING ELEKTRISCHE MOTOREN STOFDICHTE VERLICHTINGSARMATUREN METAALBEWERKING ACTIVITEITEN LASINSTALLATIES VONKENSCHERM LASINSTALLATIES BRANDSTOFOPSLAG MATERIALEN <2m ROND ACTIVITEIT AFVALOPZUIGSYSTEEM CENTRAAL AFVALOPZUIGSYSTEEM INDIVIDUEEL AFVALOPZUIGSYSTEEM JB 14/07/ /75

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Wetgeving mbt brand : overzicht 3. ARAB art 52 opgeheven? 4. Het KB van

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1. Inleiding 1.1.1. In de hieronder vermelde beschrijvingen wordt de toekomstige eigenaar Koper genoemd, terwijl de Verkoper Vervoordt

1. Algemeen 1.1. Inleiding 1.1.1. In de hieronder vermelde beschrijvingen wordt de toekomstige eigenaar Koper genoemd, terwijl de Verkoper Vervoordt LASTENBOEK als bijlage bij de BIEDINGSOVEREENKOMST Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Te onderscheiden delen, respectievelijke ontwerpers en functies... 6 3. Controle en coördinatie der werken... 21 4. Meetcode

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bij brand

Evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bij brand Hoewel er eisen bestaan inzake de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit, worden er slechts weinig middelen ingezet om de evacuatie van deze personen in geval van

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper:

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper: Verkooplastenboek Residentie Terra Verde Winksele Projectontwikkelaar-verkoper: www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina 1 www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina

Nadere informatie

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline PROJECT BARA B8 Lastenboek Appartementen Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne Cityline Antoon Van Osslaan 1 bus 2-1120 Brussel Tel 02-749 95 46 - Fax 02-749 95 25 www.immobam.be Inhoudsopgave 1 Algemeen...4

Nadere informatie

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK RESIDENTIE De Biezen - BESTEK HOOFDSTUK 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Grond- en funderingswerken : De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd ten einde de funderingswerken, kanalisatie-

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 Verkooplastenboek Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 INHOUD 0. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW 1.1 Ondergrondse verdieping (parking, fietsenstalling, technische lokalen) 1.2.

Nadere informatie

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN Uitgave van de VZW Bouwen met Baksteen Visverkopersstraat 13 bus 22 1000 Brussel Tel.: 02/511.25.81 Fax: 02/513.26.40 E-mail: pub02424@innet.be Internet: http://www.baksteen.be

Nadere informatie

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Bouwbesluit 2012 CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Contactgegevens Brandweer Voor u ligt de handige checklist van brandweer Brabant-Noord. De Woningwet legt de verantwoordelijkheid voor een brandveilig

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE STATIO Wolvertem 30/10/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 november 2006 TITEL IV TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

Nadere informatie

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw 1 Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw Luxe appartementen aan de Broekstraat in hartje Tervuren BEKNOPTE TECHNISCHE BESCHRIJVING 2 KOPER: Naam:... Adres:...... Tel: l:... appartement: : verdieping..nr

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 1. K a r a k t e r i s t i e k e n v a n h e t gebouw 1.1 ALGEMENE VOORZIENINGEN EN AFWERKINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN De afwerkingsmaterialen voor

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv VERKOOPLASTENBOEK T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB Bundel Nr 119 Het gebruik van ladders en steigers tijdens de afwerkingsfase Inhoud Inleiding... 3 Derde trimester 2008 Bundel Nr 119 Het gebruik

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

Nadere informatie

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop:

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop: Koperslastenboek Bouwplaats: Bouwheer: Ontwerp: Klantencoördinatie: Verkoop: Lambert Invest bvba GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke BVBA Vlato, Sint-Janstraat 185, 8700 Tielt VLAEMYNCK

Nadere informatie

www.besafe.be Veilig wonen

www.besafe.be Veilig wonen www.besafe.be Veilig wonen 2 Algemeen 10 1. Tips voor inbraakpreventie 10 1.1. Organisatorische maatregelen 10 1.2. Bouwkundige maatregelen 11 1.3. Elektronische maatregelen 11 2. Tips voor brandpreventie

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische Inhoud ALGEMEEN... 4 Kampvuur vuurwerk.... 4 Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 4 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 4 Mag ik vuurwerk afsteken?...

Nadere informatie

Lastenboek ROBOSS ALGEMEEN. b) Aanleg van de riolering

Lastenboek ROBOSS ALGEMEEN. b) Aanleg van de riolering Lastenboek ROBOSS ALGEMEEN De appartementen en penthouses, verkocht met sleutel op de deur, zijn conform aan de plannen en tekeningen van de architect, aan de "beknopte technische beschrijving", (die een

Nadere informatie

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE LASTENBOEK AFGEWERKT PULDERHOF VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN C. AFWERKING DER PRIVATE WOONGELEGENHEDEN D. ALGEMENE

Nadere informatie