Kloosterd. Adviesverslag Projectopdracht blok 2.2 Beheer en Exploitatie van Gebouwen Profiel: Event, Leisure en Sport Management (ELS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kloosterd. Adviesverslag Projectopdracht blok 2.2 Beheer en Exploitatie van Gebouwen 2010-2011 Profiel: Event, Leisure en Sport Management (ELS)"

Transcriptie

1 Kloosterd Adviesverslag Projectopdracht blok 2.2 Beheer en Exploitatie van Gebouwen Profiel: Event, Leisure en Sport Management (ELS) Opdrachtgever: Missiehuis St. ivlichaël, Missionarissen van Steyl Dhr. Winfried Tinnmers, beleidsmedewerker Groep 210 B Opdracht: Kloosterhotel Tutor: Dhr. Patrick Peters

2 Kerngegevens Projectgroep 210-B Verslag van projectgroep 210-B met betrekking tot een adviesrapportage voor kloosterdorp Steyl Datum rapportage: 2011 Openingdatum project: 15 november 2010 Opleveringsdatum: 19 januari 2010 Sluitingsdatum: dinsdag 1 februari van uur Opdrachtgever: Kloosterdorp Steyl Hogeschool Zuyd Facility Management te Heerlen. Projectgroep 210-B Projectleider: Levi Wenders Projectleden: - Niels Bloemendaal ^ - Sanne Dieteren ^ - Rick van Hout ") - Tessa Trepels S 2

3 Voorwoord Dit verslag is geschreven in het kader van onderscheiding en verbetering. St. Gregor moet herbestemd worden en wil dit doen door een kloosterhotel erin te vestigen. De beleidsmedewerker van de locatie, dhr. Wilfried Timmers vraagt een advies ten aanzien van de optimalisatie van het beheer en de exploitatie van het gebouw St. Gregor. Momenteel staat het gebouw leeg, maar met een blik op de toekomst (Floriade 2012) wil kloosterdorp Steyl er een kloosterhotel van maken. Doordat het gebouw een grote omvang heeft, is het opgedeeld in verschillende onderdelen. Projectgroep 210-B zorgt voor een advies om het beheer en exploitatie van brandveiligheid, catering en de omgeving van St. Gregor. De interne functies die binnen het project verdeeld zijn luiden als volgt: Opdrachtgever: Winfned Timmers Tutor: Patrick Peters Projectleider: Archivaris: Tussentijdse presentatie: Bezoek soortgelijke locatie: Eindpresentatie: Levi Wenders Rick van Hout Sanne Dieteren: Niels Bloemendaal Tessa Trepels Door een goede samenwerking tussen de projectleden en de andere betrokkenen bij het project is deze opdracht succesvol afgerond. Projectgroep 210B wil daarom de volgende betrokkenen bedanken, Patrick Peters voor de goede begeleiding tijdens het project. Ook wordt Wilfried Timmers bedankt voor deze leerzame opdracht en alle hulp die hij ons geboden heeft. Heerlen, januari

4 Samenvatting Op basis van onze informatie verzameling, wensen en eisen van de opdrachtgever, en het uitvoeren van de POE zijn we tot enkele c0m;lusies gekomen. Om het klooster St. Gregor weer leefbaar te maken zullen er drastische ingrepen moeten worden verricht op het gebouw. Zo zal er een compleet nieuwe CV aangesloten moeten worden om de temperatuur binnen het gebouw te beheersen. Denk hierbij aan climate control. Om deze warmte en koelte te beheersen zal het gebouw moeten worden voorzien van een goede isolatie. Het dak zal hierdoor goed moeten worden geïsoleerd en de kamers zullen worden voorzien van dubbel glas. Daarnaast is het elektriciteitsnet dusdanig verouderd dat deze geheel zal moeten worden vervangen. Zo moet er drastisch verbouwd worden om aan de brandveiligheid te voldoen. Momenteel voldoet het gebouw niet aan de wettelijke eisen. Op de begaande grond zal wel rekening gehouden worden met de koepels, zodat deze niet beschadigd worden. Dit kan in overleg met de brandweer en monumentenzorg. Omdat het klooster niet de functie van een hotel heeft zal deze aan een aantal veiligheid voorschriften moeten voldoen. We adviseren daarom het hotel te voorzien van compartimenten. Alle kamers worden dan brand subcompartimenten. Denk hierbij ook aan het aanpassen van de deuren (zelf sluitend), het hotel voorzien van brandmelders, rookmelders, vluchtroutes, een vluchtplan, brandblussers, branddekens en nooduitgangen. Met het analyseren van de omgeving zien wij wel dat de doelgroep van het kloosterhotel zich in de omgeving begeeft en wellicht de behoefte heeft om gebruik te maken van een kloosterhotel. Het hotel zou een flexibele indeling moeten hebben die goed kan omgaan met energie, personeel en flexibiliteit van ruimtes. De hotelkamers zullen voor toekomstige gasten meer comfort moeten bieden. Zo zal iedere hotelkamer beschikken over een douche en toilet. Een gezamenlijke douche is niet meer van deze tijd. Omdat de kamers nu erg klein zijn zullen we 2 kleine kamers samenvoegen. De ene kamer zal dan gebruikt worden als slaapvertrek en de andere als badkamer. Door een aparte badkamer te maken heeft de gast meer comfort. Kloosterhotel St. Gregor ligt niet direct aan de weg, daarom zal er een langs het pad diversen lantaarnpalen (in klassieke stijl) worden neergezet. Door deze lantaarnpalen te plaatsen blijft het gebouw in takt. Er worden geen lampen aan het pand bevestigd. Voor de catering zullen we gebruik maken van twee gezamenlijke keukens. Hier kunnen de gasten zelf koken en gebruik van maken. Indien de gasten geen gebruik maken van de gezamenlijke keuken, zijn er in de nabije omgeving verschillende restaurants. Voor het ontbijt kunnen de gasten gebruik maken van de ontbijt ruimte. Deze ontbijt ruimte bevindt zich in één van de meditatieruimtes op de begaande grond. Deze meditatieruimte houden we helemaal in stijl van het klooster, dit straalt die rust en sereniteit uit. In de ontbijt ruimte zullen we gebruik maken van een soort buffet waar de gasten langs kunnen lopen. De producten zullen we opslaan op de begaande grond, waar zich eerst een mortuarium bevond. Voor verse broodjes zullen we gebruik maken van de centrale keuken van het missiehuis. Toch zijn wij van mening dat een 60-70% bezettingsgraad gedurende het hele jaar onrealistisch is. Het hotel zou een succesvolle toekomst tegemoet kunnen gaan als de investeringen minimaal gedekt zullen worden. Een uitgebreid onderzoek naar de behoeftes van de klant en een onderzoek naar andere mogelijkheden tot het invullen van het hotel lijken ons daarom een must. 4

5 Inhoudsopgave INLEIDING 7 HOOFDSTUK 1: INVENTARISATIE Beheer en indeling Situering beheer gebouw In de context van de levenscyclus Specifieke eigenschappen van het gebouw Gebruikersgroepen Gebruiksgegevens Bouwkundig- en installatleonderhoud Meerjarenonderhoudsplan, technisch onderhoud en schoonmaakonderhoud Energie en beveiliging Ruimtebeheeren ruimtegebrek Visie opdrachtgever over beheer en exploitatie van het gebouw 12 HOOFDSTUK 2: INVENTARISATIE, DUURZAAMHEID Duurzaamheid binnen de branche Invulling van de opdrachtgever m.b.t. duurzaamheid Beperkingen duurzaamheid 13 HOOFDSTUK 3: INVENTARISATIE, METING GEBOUWPRESTATIES, GEBOUWGEBRUIK EN OMGEVING Mindmap Verschillende methoden POE Gekozen methode Uitvoering POE (resultaten) 16 HOOFDSTUK 4: ANALYSE De prestaties van het gebouw aan de hand van het uitgevoerde onderzoek Gewenste gebouwprestaties om een optimale dagelijkse beheer en exploitatiesituatie te realiseren Beschrijving eisen die gesteld worden door externe veranderingen (DEPEST) Geleverde prestaties versus gewenste prestaties (SV\/OT analyse) Excellente gebouwprestaties Verbeterpunten gebouwprestaties 21 HOOFDSTUK 5: OPTIMALISATIE Bouwkundige aspecten brandveiligheid Installatietechnische aspecten Gebruiksaspecten Organisatorische aspecten 23 HOOFDSTUK 6: PROGRAMMA VAN EISEN Eisen met betrekking tot de functionele eisen Eisen met betrekking tot de ruimtelijke eisen Eisen met betrekking tot de technische eisen Eisen met betrekking tot de architectonische eisen 25 HOOFDSTUK 7: INTEGRALE VISIE 26 HOOFDSTUKS: FINANCIËLE CONSEQUENTIES Investeringsbegroting Balans Investeringsbegroting uitleg 27 5

6 8.2 Financieringsplan Exploitatie overzicht Exploitatiebegrotingen Overzicht exploitatiebegrotingen Toelichtingen exploitaitebegroting Cashflow Investeringsbeoordeling methodes Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit Terug verdien periode Financieel advies 35 HOOFDSTUK 9: JURIDISCHE CONSEQUENTIES Omschrijving van de rechtsgebieden Wetgeving die van toepassing is Een aantal overeenkomsten Juridische acties die contractspartijen kunnen instellen indien het contract niet kan worden nageleefd Een aantal eigendomconstructies, waarin je de vorm van eigendomsverkrijging betrekt Benoemen van beperkte rechten Arboregels Regelgeving ten aanzien van brandveiligheid Noodzakelijke procedures en richtlijnen voor cameragebruik en beveiliging Op welke wijze wordt bouwwetgeving in het project toegepast Toepassing van aanbestedingsregels 41 BRONNEN: 42 BIJLAGEN: 43 Bijlage 1: Plan van Aanpak 44 Bijlage 2: Verslag referentieproject 61 Bijlage 3: Brandveiligheid 62 Bijlage 4: Bouwwetgeving 68 Bijlage 5: Catering 70 Bijlage 6: Omgeving St. Gregor 72 Bijalge 7: Berekeningen financieel 74 Bijlage 8: Plattegrond 77 6

7 Inleiding Een week of tien geleden is er een start gemaakt aan het project St. Gregor te Steyl, in de buurt van het Limburgse Venlo. Hier staat een oud kloosterpand wat deels verwoest was door brand- en waterschade. Daarnaast staat het pand al enige jaren leeg en wordt er geen gebruik meer van gemaakt. Dit vormt meteen de aanleiding van dit project. Er was het ambitieuze idee geopperd om er een kloosterhotel van te proberen te maken. De taak voor dit project bestond eruit om uit te zoeken wat er gedaan moet worden en of het haalbaar is om het te veranderen in een kloosterhotel. Er waren een aantal punten die uitgezocht moesten worden alvorens het project uitgevoerd kon worden: Er diende een bezichtiging plaats te vinden, om een idee te krijgen van dit pand. Een gesprek met de opdrachtgever. Duidelijke lijnen werden uitgezet over het verloop van het project. Na aanleiding van de verzamelde informatie in de eerste weken is de volgende doelstelling ontstaan: Het doel is dat wij binnen dit blok een advies uitbrengen richting het kloosterdorp Steyl waarin staat beschreven of het gebouw geschikt is voor een kloosterhotel of niet. Uit deze doelstelling worden een aantal deelresultaten afgeleid: ^ Uitzoeken wat kloosterdorp Steyl nu precies inhoudt en wat ze uitdragen naar buiten toe, dit geld tevens voor het betreffende gebouw St. Gregor. Onderzoek doen naar de huidige normen met betrekking tot hotels en de inrichting hiervan, zowel op het constructieve vlak alsmede op het vlak van (brand)veiligheid. Het uitvoeren een zogenaamd POE ujt op locatie en verwerken van de resultaten naar een deel van het verslag. Het uitbrengen van een goed onderbouwt advies waarin uitgelegd of het mogelijk/rendabel wordt geacht of dit gebouw kan worden omgetoverd tot een kloosterhotel. Dit verslag omvat een aantal hoofdstukken, hieronder worden deze globaal besproken. In hoofdstuk 1 wordt de huidige beheer- en exploitatie situatie van het gebouw behandelt. Het draait hier om de huidige staat waann het gebouw verkeert. Hierin wordt onder andere besproken hoe de staat van het gebouw op dit moment is. Daarnaast wordt er bekeken hoe het gebouw op dit moment bouwtechnisch eruit ziet. Ook wordt hierin behandelt hoe de opdrachtgever aankijkt tegen het beheer en de exploitatie van het gebouw. Hoe binnen deze branche met duurzaamheid wordt omgegaan en wat de mogelijkheden zijn, wordt besproken in hoofdstuk 2.Daarnaast wordt in dit hoofdstuk ook besproken hoe de opdrachtgever invulling geeft aan duurzaamheid. Hoofdstuk 3 draait om de selectie die is gemaakt op welke criteria wij ons gaan focussen. Er wordt in dit hoofdstuk uitgelegd wat een POE is en wat de mogelijkheden hiermee zijn. Daarnaast wordt er een keuze gemaakt uit deze verschillende meetinstrumenten. Tenslotte worden ook nog de resultaten van deze POE hier beschreven. In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de huidige situatie van het pand, hierin verwerkt de resultaten van de POE. Hierin worden de sterke en verbeterpunten van het huidige pand besproken. Van deze verbeterpunten zijn een aantal punten gericht op duurzaamheid. Daarnaast wordt er ook gekeken naar hoe de situatie dient te worden, dus naar wat de streefsituatie is. 7

8 Opvolgend op de streefsituatie wordt in hoofdstuk 5 besproken wat de optimalisatie van het gebouw inhoudt. Dit voornamelijk op het vlak van beheer en exploitatie. In hoofdstuk 6 wordt het programma van eisen gepresenteerd, wat is opgesteld aan de hand van de gekozen verbeterpunten van de opdrachtgever. Hier wordt aandacht besteed aan de weg die afgelegd dient te worden om het verbeterpunt brandveiligheid te kunnen aanpakken. Er wordt een onderscheid gemaakt in functionele, ruimtelijke, technische en/of architectonische eisen. Het financiële raamwerk van dit project wordt in hoofdstuk 7 behandelt met een uitgebreide begroting met betrekking tot de gekozen verbeterpunten. In dit hoofdstuk wordt een investeringsbegroting, financieringsplan, exploitatiebegroting en de cashflow besproken. In dit hoofdstuk is het doel om een duidelijk beeld van de kosten te schetsen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 8 een ander aspect van bouwen en verbouwen besproken, namelijk het juridische deel hiervan. Er wordt in dit hoofdstuk dieper ingegaan op de juridische aspecten van het klooster en ook de aspecten waarmee we te maken krijgen indien we daadwerkelijk gaan (ver)bouwen. Er wordt nader ingegaan op de arbo-wet en arbo-besluit alsmede het bouwbesluit. 8

9 Hoofdstuk 1: inventarisatie, het in kaart brengen van huidige beheer- en exploitatiesituatie gebouw, gebouwgebruik en omgeving. J 1 ' 1.1 Beheer en indeling: De opdrachtgever van dit project is de Winfried Timmers. Kloosterdorp Steyl ontvangt jaarlijks enkele duizenden bezoekers. Verder geeft Kloosterdorp Steyl onderdak aan vele reizigers en zoekt de organisatie altijd naar een serene beleving van de faciliteiten. Binnen het te realiseren kloosterhotel zijn er verschillende aspecten die door de Facility Manager beheerd moeten worden op technisch, administratief, commercieel en sociaal beheer. Hieronder staan die aspecten beschreven om een beter beeld te krijgen van de huidige beheer- en exploitatiesituatie van het gebouw en terrein. Het dagelijks beheer van klooster St.,Gregor is op dit moment nihil. Het onderhoud wordt verzorgdbor enkele paters. Dit houd^m>df in dat het gebouw in stand wordt gehouden. Het grotere onderhoud heeft zich al enkele jarerfnagelaten. Nu heeft het gebouw een grove achterstand in onderhoud. Het klooster heeft tientallen jaren zijn functie gehad als het onderdak geven aan mede gelovigen. Daarnaast heeft het klooster enkele meditatie ruimten. Deze zijn ook in de jaren gebruiksruimten geweest om het geloof te belijden. In de tijd dat dit klooster is opgetrokken bouwde men degelijk. Dit was een bepaalde vorm van Duitse bouw die veel gebruikt werd om kloosters een degelijke kwaliteit te geven. Het klooster is groot en robuust. Het heeft weinig uitstraling van buiten. Het gebouw heeft weliswaar een vorm van een groot klooster het heeft geen kunstwerkjes of hoogstaande staaltjes werk. Het is een groot sterk gebouw dat hoog toornt buiten de normale woningen. Het dak en de vorm van het dak geeft duidelijk aan dat het om een klooster gaat. Maar ook hier zitten geen extra afbeeldingen, ramen etc. Je zou het een eenvoudig klooster kunnen noemen. Wanden, ramen, deuren en een dak. De bouwkundige staat is daarentegen wat aan de slechte kant. Ondanks dat het al vele jaren staat, en er nog geen echte schade is aan de buitenkant, heeft het klooster geen likje verf gehad en zijn de stenen nooit onderhouden. De indeling van het klooster is daarentegen wel oud en heeft puur zijn functie gediend om geloofspraktijken uit te voeren. Toch heeft het klooster wel wat weg van een hotel. De indeling is zo gesitueerd dat er ruimte is voor een ontvangst- en receptieruimte. Daarnaast heeft de eerste verdieping wat weg van een lounge of ontvangst verdieping. Enkele ruimten zijn ingericht als meditatie ruimtes. Op de tweede verdieping heeft het gebouw veel kamers. Deze kamers verschillen erg van afmeting. De meeste kamers zijn groot genoeg om een hotel kamer in te richten. Op iedere verdieping zijn ruimtes met douches en een keuken. Administratie: Elk jaar heeft het hotel St. Gregor vaste kosten, waaronder de afschrijvingen, heffingen, belastingen en verzekeringen worden verstaan. Daarnaast hebben zij de niet geplande onderhoudskosten, waar rekening mee gehouden moet worden. Ook hebben ze variabele kosten, waaronder energieverbruik hoort. Hoe hoog deze kosten zijn hangt af van de aantal gasten. 9

10 Technisch onderhoud: Onndat er op dit moment nog geen technisch onderhoud wordt uitgevoerd is het nodig een onderhoudsman aan te stellen, die zal fungeren als technische dienst. Onderhoud aan apparatuur en machines zal dan ook worden bijgehouden. Commercieel: Zowel de hotelkamers kunnen worden verhuurd aan dagbezoekers of bezoekers voor langere tijd. Om ervoor te zorgen dat de capaciteit voldoende wordt benut is het nodig ook met derden in zee te gaan. Dit kan inhouden dat de hotelkamers voor meerdere doelgroepen zal worden aangeboden. Denk hierbij aan projecten als opleidingen (tai-chi e.d.), moeilijk opvoedbare jongeren en rust therapie. Sociaal: De ligging van Kloosterdorp Steyl aan de rand van een woonwijk van zorgt voor een wisselwerking met de omgeving. Hierdoor zijn een aantal aspecten waar rekening mee moet worden gehouden. Het uiterlijk van het dorp zal bestand moeten houden aan de uitwerking die ze nu heeft. Grote veranderingen zouden kunnen zorgen voor onrust of teleurstelling. Als laatste wordt er richting bewoners gecommuniceerd over grote evenementen die eventueel overlast kunnen veroorzaken. 1.2 Situering beheer gebouw in de context van de levenscyclus van het gebouw: Op dit moment is er geen actieve levenscyclus bezig bij dit pand. De vorige levenscyclus is enkele jaren geleden beëindigd, op het moment dat besloten werd het gebouw niet verder te gebruiken als verpleegtehuis. Dit mede door brand en waterschade van een naastgelegen gebouw. Het pand staat nu al enkele jaren leeg en er wordt sindsdien ook geen onderhoud meer gepleegd aan dit gebouw. Als er besloten wordt om het klooster te verbouwen, wordt er een start gemaakt met een nieuwe levenscyclus op het gebied van beheer en exploitatie. Met betrekking tot de levenscyclus van het gebouw op zich kunnen we stellen dat deze levenscyclus nog volop bezig is. Het gebruik van het gebouw is nog niet afgeschreven, alleen voor de toekomstige gebruiksvoorwaarden is het niet geschikt. 1.3 Specifieke eigenschappen van het gebouw: De indeling van het gebouw is in de vorm van een grote passage die rondom een centrale binnenplaats is gebouwd. Hieraan liggen op de begane grond alleen aan de buitenkant kamers en op de eerste en tweede verdieping liggen de kamers aan beide zijden van de gang. Er is één ingang om het gebouw te betreden en 3 trappenhuizen om de verdiepingen te kunnen bereiken. De bouwkundige staat van het gebouw is niet naar behoren. De constructie is in orde voor zover als wij kunnen zien, echter is er wel veel schade aan bepaalde ruimten, voornamelijk door waterschade. Zie bijlage 8: Plattegrond. 1.4 Gebruikersgroepen: Er zijn op dit ogenblik geen gebruikersgroepen. Toch zullen er in de toekomst bepaalde doelgroepen gebruik maken van het hotel. Er is een verdeling gemaakt van medewerkers van het hotel, gasten van het hotel en minder valide gasten. Medewerkers van het hotel: De gebruikersgroep die ervoor zorgt dat het hotel draaiende blijft zijn de medewerkers van het hotel. Zij moeten ervoor zorgen dat de gasten een prettig verblijf hebben en dat het gebouw St. Gregor op het gebied van onderhoud optimaal blijft. 10

11 Gasten van het hotel: Een van de belangrijkste gebruikersgroep zijn de gasten van het hotel. Zij zorgen ervoor dat het hotel kan blijven bestaan. Onder de gasten van het hotel zijn verschillende groepen: Bezinningstoerisme: Deze groep mensen storten zich voornamelijk op de rust en sereniteit. Ze willen van de ene kant creatief en sportief genieten van activiteiten, maar willen anderzijds cultuur en rust ervaren. Doordat het kloosterdorp zeker al deze aspecten kan vervullen zal deze toerist graag gebruik willen maken van de mogelijkheden binnen het dorp. Wandelaars en natuurliefhebbers: Deze dynamieke groep houdt voornamelijk van de natuur om het kloosterdorp heen. Ze zullen zich zeker thuis voelen binnen de eenvoud van het klooster en hotel. Deze groep za zich graag willen vertoeven binnen het dorp. Toch zal de voorkeur van deze groep buiten het dorp liggen en op pad willen in de omgeving. Het klooster hotel kan dan een goede basis vormen van een uitstap of verblijf Kloosterbezoekers: Deze groep mensen willen graag cultuur en geloof ervaren binnen het klooster. Deze zal op zoeken willen gaan naar meer tussen hemel en aarde en zijn vaak al onderlegt in veel bijbel kennis. Deze wil voornamelijk prikkels ervaren zoals het bezoeken van een heilige of werken aan zijn eigen ik. Kloosterdorp Steyl kan ook deze een onderdak bieden en meerdere meditatie trainingen en vervullingen van wensen aanbieden. Minder valide gasten van het hotel: Een andere gebruikersgroep zijn de minder valide gasten van het hotel. Zij hebben andere faciliteiten nodig dan de andere gasten van het hotel, zodat hun verblijf toch zo comfortabel mogelijk wordt. 1.5 Gebruiksgegevens: Medewerkers van het hotel: Om het hotel draaiende te houden hebben de medewerkers van het hotel verschillende faciliteiten nodig. Hierbij moet gedacht worden aan een ruime werkplek, die voldoet aan de eisen van de Arbowet. Daarnaast hebben de medewerkers een kantine en omkleedruimte nodig, waar ze gebruik kunnen maken van kluisjes voor hun waardevolle spullen en waar zij zich kunnen terug trekken voor hun pauze. Gasten van het hotel: De gasten van het hotel willen voornamelijk comfort. Zij willen een standaard kamer waar ze kunnen slapen, een aparte badkamer en toilet voor hun zelf. Daarnaast hebben zij een ruimte nodig waar zij kunnen koken, eten en hun voedingswaren kunnen opbergen. Minder valide gasten: Er moet rekening gehouden worden met minder valide gasten. Naast de eisen die de gasten van het hotel hebben, hebben zij nog andere faciliteiten nodig. Hierbij moet gedacht worden aan liften, brede deuren, hulpmiddelen bij de toiletten en goede toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. 1.6 Bouwkundig- en installatieonderhoud: Omdat het gebouw op dit moment leeg staat, is er geen onderhoud van installaties en is het gebouw bouwkundig ook niet meer onderhouden. De bouwkundige staat is aan de slechte kant. 1.7 Meerjarenonderhoudsplan (MOP); technisch onderhoud en schoonmaakonderhoud: Er is geen meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Of ze hier in de toekomst mee willen werken, is niet zeker. Er is ook geen technisch- en schoonmaak onderhoud, omdat het gebouw niet in gebruik is. 11

12 1.8 Energiebeheer en beveiliging: Omdat een groot hotel verwarmd en gekoeld zal worden is een energiezuinig systeem een must. Vandaar dat kloosterdorp steyl zich zal moeten onderscheiden. Denk hierbij aan zonnecollectoren, groene stroom, dubbel glas, keurmerken als the Green Key en bijvoorbeeld streekproducten. Qua beveiliging zal het er minder aandacht worden besteed hieraan. Denk wel aan beveiliging van deuren. Hotelgasten zouden veilig moeten kunnen overnachten. Deuren en ramen zullen goed moeten sluiten. 1.9 Ruimtebeheer en ruimtegebruik: Het gebouw wordt op dit moment niet gebruikt, dus er wordt nu niet gekeken naar het beheren van de ruimtes en het gebruik. Het museum en de werkkamer van de oprichter van het kloosterdorp worden wel in tact gehouden, omdat deze een monumentale waarde hebben Visie opdrachtgever over beheer en exploitatie van het gebouw: De opdrachtgever wil dat het kloosterdorp een eigen B.V. opricht, waardoor't beheer en exploitatie intern blijft. Een voordeel hiervan is dat als het kloosterhotel niet loopt, ze de B.V. failliet kunnen laten verklaren. Hierdoor hebben ze ook geen investeerders die ze moeten afbetalen. 12

13 Hoofdstuk 2: Inventarisatie, duurzaamheid. 2.1 Duurzaamheid binnen de branche: In de wereld van vandaag gaat duurzaamheid en verantwoord bouwen een steeds grotere rol spelen. Dit is ook van toepassing op de hotelbranche waarin wij dit project een advies gaan uitbrengen. Duurzaamheid kunnen we binnen deze sector onderverdelen in een aantal punten. Dit begint al met de bouw van het pand. Hier kunnen we denken aan materiaal gebruik, maar ook aan bouwbedrijven die gericht zijn op duurzaamheid. Onder duurzaam bouwen wordt verstaan dat er wordt gebouwd zodanig dat als de levensduur van het gebouw is verstreken, het gemakkelijk een andere bestemming kan krijgen en materialen in het gebouw hergebruikt kunnen worden. Ook speelt het gebruik van duurzame materialen een rol. Hier kunnen we denken aan zonnecollectoren op het dak om enerzijds voor stroom op te wekken, anderzijds voor de centrale verwarming te helpen. Daarnaast kan ook gebruik worden gemaakt van milieuvriendelijke bouwmaterialen, zoals UFC hout en het gebruik van duurzaam geproduceerde materialen zoals beton, bakstenen, kranen en sanitair. Daarnaast bestaat er sinds een aantal jaar een keurmerk voor hotels waarin gemeten welke wordt uitgereikt als de betreffende keten voldoet aan een lijst van criteria. Dit keurmerk heet The Green Key en is ook volledig op duurzaamheid toegespitst. Hierin staan onder andere facetten zoals afvalscheiding en verantwoord inkopen, maar ook minder voor de hand liggende items zoals watergebruik terugbrengen, gebruik van verlichting en het gebruiken van groene stroom voor het hotel. Ook gaat het hier om de verbruikmaterialen zoals duurzaam papier, duurzaam reinigen van handdoeken in plaats van wegwerphanddoeken voor op de toiletten. 2.2 Invulling van de opdrachtgever m.b.t. duurzaamheid: Omdat het gebouw nu niet in gebruik is, wordt er op dit moment geen aandacht besteed aan duurzaamheid binnen St. Gregor. De opdrachtgever vindt dit wel belangrijk. Binnen het kloosterhotel Steyl kunnen er met betrekking tot duurzaamheid de volgende punten worden aangepast: Dubbel glas is betere isolatie, waardoor er minder brandstof wordt verbruikt. Gebruik maken van led verlichting en spaarlampen en eventueel tijdschakelaars. Afval scheiden voor hergebruik. Het materiaal wat nu nog in het kloosterhotel staat hergebruiken. Zonnepanelen aanbrengen op het dak zodat er energie opgewekt kan worden. Gebruik van groene stroom 2.3 Beperkingen duurzaamheid: Naast deze punten van duurzaamheid is het ook belangrijk om te weten dat het gebouw St. Gregor valt onder monumentenzorg. Het gaat in dit geval alleen om het aanzicht van buiten en dus niet om de binnenkant. De wet Monumentenzorg stelt dat er niets aan het feitelijk aanzicht van dit pand verandert mag worden zonder toestemming van de betreffende overheid, in dit geval de gemeente Venlo. Dit betekent concreet dat wij aan de binnenkant van het gebouw alle vrijheid hebben om verschillende ruimtes en verdiepingen aan te passen. Echter moet er goed worden nagekeken wat er aan de buitenkant kan worden aangepast. Zonder vergunning mag er niets aan het aanzicht van het gebouw verandert worden. 13

14 Hoofdstuk 3: Inventarisatie, meting gebouwprestaties, gebouwgebruik en omgeving. 3.1 Mindmap: * ^ ^ «^A'ÏÏI' V ^^')> >*XH'' Mi/ In de hier bovenstaande mindmap zijn een aantal aandachtsgebieden waarop wij ons gaan richten omcirkelt. Dit betreft de gebieden Exploitatie(gebouwgebruik), evaluatie van gebouwen en kernvakken (met name bouwkundige en bedrijfseconomische facetten). Exploitatie vormt voor ons een belangrijk aspect mede doordat we een historisch pand als opdracht hebben gekregen. Het is onze opdracht om een advies uit te brengen hoe we dit pand kunnen behouden en een nieuwe bestemming te geven als kloosterhotel. Het gaat hier dan ook om ruimtelijk beheer van het gebouw. Dit is tevens een punt waarop wij ons dienen te richten. Het gaat immers erom of het haalbaar is dat er een kloosterhotel van te maken is. Dit heeft dan te maken 14

15 met exploitatiekosten, ofwel is het rendabel om het pand St. Gregor volledig te verbouwen naar kloosterhotel. Het tweede punt wat voor ons belangrijk is, is de evaluatie van gebouwen. Dit gaan wij ook doen aan de hand van een POE. Hierin is het van ons vooral van belang dat we meten hoe het gebouw er nu aan toe is en wat er op dit moment mankeert, zowel op functioneel als architectonische kwaliteit. Ten slotte achtten wij het belangrijk dat we in het facet perspectief de nadruk leggen op de bouwkundige en bedrijfseconomische kant. De bouwkundige kant is voor ons belangrijk om te weten of het haalbaar is om er een hotel van te kunnen maken. Daarnaast is het belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn en wat er wel, maar ook vooral wat er niet verandert kan worden aan het bestaande pand. Daarnaast is het voor ons belangrijk om te weten wat de restricties zijn op het gebied van historische panden en monumentenzorg. De bedrijfseconomische kant vormt voor ons een belangrijk punt, omdat het doel van dit project is dat wij onderzoeken of het haalbaar is om er een kloosterhotel van te bouwen. Dit punt heeft alles te maken met de kosten voor de exploitatie en de kosten voor het verbouwen. 3.2 Verschillende methoden POE: Er bestaan een tal van methoden om te gebruiken bij het uitvoeren van een Post Occupancy Evaluation (POE). De onderstaande methoden zijn de methoden die aan ons beschikbaar zijn gesteld en waaruit door ons een keuze is gemaakt: Building-in-use method Healty Building Quality (HBQ) ORBIT-studies Certificatiesysteem Centraal Beheer Real Estate Norm (REN) REN quick scan Serviceability Tools and Methods (STM) Building Quality Assessment (BQA) WODI Vastgoed Kwaliteitsmeetlat (VKM) Zespuntsconditieschaal Bouwcentrum Energielabel, EPN Handboek Duurzaam bouwen Handboek Toegankelijkheid Woonkeur Politiekeurmerk 3.3 Gekozen methode: De gekozen meetinstrumenten zijn Zespuntsconditieschaal Bouwcentrum en Vastgoed Kwaliteit Meetlat(VKM). Er is voor deze samenhang van systemen gekozen, omdat de inhoud van deze systemen op dit project van toepassing is. Daarnaast hebben wij voor meerdere systemen gekozen, omdat de inhoud hiervan elkaar overlapt, waardoor het specifiek is toe te passen op Kloosterdorp Steyl. De Zespuntsconditieschaal geeft punten van 1 t/m 6 aan de aspecten, waarvan 1 betekend dat het aspect in uitstekende conditie is en 6 betekend dat het aspect in zeer slechte conditie is. Wij hebben voor dit meetinstrument gekozen, zodat meteen duidelijk wordt in welke staat het aspect is. 15

16 3.4 Uitvoering POE (resultaten): Conditiescore Omschrijving Toelichting Uitstekende conditie Goede conditie Redelijke conditie Geen of zeer beperkte veroudering bij bouw- en installatiedelen. Beginnende veroudering. Plaatselijk zichtbare veroudering. BI IVIatige conditie Verouderingsproces heeft bouw- en installatiedeel in zijn greep. Verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar. Functievervulling van bouw- en installatiedelen in gevaar. Onderwerpen Functionele l<waliteit Geoginfische ligging Zijn er winkels in de buurt van het klooster? Bereikbacwheid Is het klooster goed te bereiken? Vcoizieningcn Zijn er parkeervoorzieningen aanwezig? Zijn er parkeervoorzieningen voor minder valide en/of bussen aanwezig? 6 puntschaal Toelichting Met het openbaar vervoer is met de auto het klooster niet goed te bereiken. Moet er betaald worden om te parkeren? Zijn er fietsenstallingen aanwezig? Kunnen de politie/brandweer/ambulance/ leveranciers het klooster makkelijk bereiken? Flexibiliteit Is het gebouw voor meerdere doeleinden te gebruiken? Hoe is het gesteld met de veranderbaarheid van het gebouw? Hoofdentree Is de hoofdingang makkelijk te bereiken? Is dit cen logische plaats voor de hoofdentree? Integrale toegankelijkheid Is het gebouw voor iedereen toegankelijk? Zijn er trappen aanwezig? 2 Zijn er liften aanwezig? Beveiliging Is het gebouw beveiligd tegen inbraak? Is bij de prijs inbegrepen. Op het moment buiten gebruik. 16

17 Is het gebouw brandveilig? 5 l nergicvcrbtuiiv Wordt er momenteel veel energie verbruikt? Wordt er rekening gehouden met het milieu? Is er een noodvoorziening aanwezig in geval van storing? Ruimtelijk- visuele kwaliteit 1 iilliliib^ Hoe ziet de omgeving van dc locatie eruit? / Op dit moment wordt er geen energie gebruikt. WIÊÊÊÊÊÊÊ Er wordt zoveel mogelijk gedaan om rekening te... u... wvv houden met het milieu. Veel natuur en een klein dorp naast het kloosterdorp. Hoe ligt de locatie wat betreft de llllll Met de auto redelijk en met bereikbaarheid? Zijn er bushaltes in de nabije omgeving van het gebouw? Gebouw Heeft het gebouw een eigen identiteit? Is het gebouw in goede conditie? Hoe is de uitstraling van het klooster van de buitenkant? Hoe is het met de afwerking van het exterieur gesteld? Is er differentiatie in kleur- en materiaalgebruik voor vloeren, wanden en plafonds? Is er een logische structuur in het gebouw? Zijn er gezamenlijke ruimtes aanwezig? jiijlllllj^^ llll^^ Ijl^MiillllM Is het gebouw toegankelijk voor gehandicapten? 4 het openbaar vervoer slecht. Het gebouw heeft van de buitenkant geen typische klooster uitstraling. Er is één grote zaal waar een gezamenlijke ruimte van gemaakt kan worden, maar deze is niet toegankelijk voor minder validen. Zijn de elektronische installaties in orde? Zijn de leidingen en stroomkabels in orde? Zijn de leidingen en stroomkabels goed afgewerkt? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Hoe is de staat van de funderingen? 1 Daar wist de opdrachtgever IViilieu kwaliteit Energieverbruik Wordt er veel gebruik gemaakt van apparaten? Bezit het klooster een milieuvriendelijk ve rwa rm ingssysteem? e Toepassing duurzame energiebronnen Wordt er gebruik gemaakt van milieuvriendelijke ^ ^ ^ ^ apparaten? het antwoord ook niet op. 17

18 Gebmikt het klooster groene stroom? Gebruikt het klooster spaarlampen? (Her)gebruik van materiaal Maakt het klooster gebruik van zonnepanelen? Is er overbodig materiaal? 3 Wordt er gebruik gemaakt van duurzame materialen? Hergebruikt het klooster materialen? Is het gebouw goed geïsoleerd? Hebben ze dubbele ramen? Milieu (on)vriendelijk materiaal gebruikt Is er goede ventilatie in het gebouw? Omdat het gebouw op het moment niet in gebruik is, wordt er nu geen stroom gebruikt. Het is wel de bedoeling dat er gebruikt gemaakt wordt van groene stroom als het een kloosterhotel is. in de toekomst willen ze wel met bijvoorbeeld zonnefolie werken. 18

19 Hoofdstuk 4: Analyse, analyse van de huidige beheer- en exploitatiesituatie van het gebouw, gebouwgebruik en omgeving. In dit hoofdstul< wordt er een analyse weergegeven van de resultaten uit de POE. Hierin komt duidelijk naar voren dat het Klooster St. Gregor een achterstallig onderhoud heeft. Daarnaast lijdt het klooster duidelijk aan uitgesteld onderhoud. Om er voor te zorgen dat het klooster weer optimaal gaat fungeren hebben wij enkele adviezen. 4.1 De prestaties van het gebouw aan de hand van het uitgevoerde onderzoek (POE): De prestaties van klooster St. Gregor zijn aan de hand van het uitgevoerde POE onderzoek op enkele punten zeer goed bevonden. Toch kwam er ook duidelijk naar voren dat het gebouw niet geheel optimaal is om gasten in te laten verblijven. Het gebouw is inmiddels eeuwen oud en heeft een zware last door het uitgesteld onderhoud. Daarnaast voldoet het gebouw niet meer aan de wensen en eisen die het anno 2011 zou moeten vervullen. 4.2 Gewenste gebouwprestaties om een optimale dagelijkse beheer- en exploitatiesituatie te realiseren: Om het gebouw in gebruik te nemen als hotel zullen er veel aanpassingen moeten worden verricht. Omdat wij niet voor al deze onderwerpen hebben gekozen, maar specifiek voor brandveiligheid, gaat daar hoofdstuk vijf diepe op in. In dit hoofdstuk gaan we voornamelijk algemeen in op de veranderingen. Omdat het gebouw veel vanzelfsprekende onderdelen mist, zal er zeker een aanpassing worden verricht op de volgende aspecten: Elektrische aansluitingen: dubbel glas in ramen wand aankleden Liften: bewegwijzering brandveiligheid Receptie: brandveiligheid verbouwen Toegankelijkheid: duurzame energie isolering 4.3 Beschrijving eisen die gesteld worden door externe veranderingen (DEPEST): DEPEST is een analysemethode wat als raamwerk wordt gebruikt om de externe omgeving te beoordelen op de volgende punten: Demografische invloeden «Economische invloeden «Politieke invloeden «Ecologische invloeden Sociale culturele invloeden Technologische invloeden Demografische invloeden: Hierbij kan men denken aan de bevolkingsopbouw, leeftijd, religie en gezinssamenstelling. In Nederland is er de laatste jaren sprake van vergrijzing van de bevolking. Na verwachting zal over 20 19

20 jaar een kwart van de bevolking ouder zijn als 65 jaar. Dit betekent in ons geval dat de bezoekersaantallen een stijgende lijn kunnen vertonen. De wereld van kloosters trekt in het algemeen oudere mensen aan. Hierdoor kunnen we ook een stijging in ons hotel verwachten. Economische invloeden: Het Centraal Plan Bureau (CPB) is dit jaar weer wat optimistischer omtrent de groei van de Nederlandse economie. Nederland heeft werklozen. Dit is en stuk minder dan de verwachte werklozen. Toch heeft er ook dit jaar nog een groei in de werkloosheid plaatsgevonden. Of dit daadwerkelijk invloed zal hebben op het aantal bezoekers is natuurlijk moeilijk te voorspellen. De Nederlander heeft minder te besteden en het bezinningstoerisme neemt toe. Wij denken juist dat het een positieve werking kan hebben op een low budget hotel zoals het St. Gregor. Politieke invloeden: Hierbij kunt u denken aan wetgeving, belastingspolitiek, handhavingen productaansprakelijkheid. Met deze verschillende items komen wij zeker in aanraking. Wij zijn als hotel ook belastingplichtig en dienen ons onder andere aan de arbo-wet, bouwbesluit en de monumentenwet te houden. Ecologische invloeden: Milieuvoorschriften productieproces, vraag naar duurzaamheid. Gezien het St.Gregor Hotel streeft naar duurzame producten kan dit een positieve invloed hebben op de gast. Het Hotel zal zich moeten gaan meten aan bijvoorbeeld the Green Key. Daarnaast kan er ook gedacht worden aan manieren van duurzame energieopwekking en het gebruik van groene stroom. Sociaal culturele: Levensomstandigheden, levensstijl, mode. In deze invloeden denken wij aan de geloofsovertuiging van het klooster en zijn bewoners. Als er elders in de wereld meer gelovigen bij komen dan kan het klooster en het kloosterhotel hier van profiteren. Daarnaast proberen mensen in deze drukke wereld vaak rust te vinden in bezinning, zoals yoga. Dit wordt ook aangeboden in het kloosterdorp Steyl. Wij verwachten als projectgroep hier ook nog een graantje van mee te kunnen pikken. Technologische invloeden: Internet, focus van de industrie op ontwikkeling, snelheid van ontwikkeling. Met het oog op deze ontwikkelingen en invloeden kunnen we stellen dat wij hier zeker in aanraking komen. Enkele decennia geleden was het voor ons nog niet belangrijk om internet, telefoon en andere hedendaagse luxe aan te bieden in het hotel. Tegenwoordig dient een hotel te beschikken over internetmogelijkheden. Daarnaast is er in de hotelwereld de laatste tijd veel beweging op het gebied van smartcards voor alle kamers, maar ook voor de medewerkers om alle ruimtes te kunnen bereiken. Deze kamers blijven echter wel afgesloten voor de gasten. 4.4 Geleverde prestaties versus gewenste prestaties: Sterkte/zwakte analyse van het gebouw: De sterke en zwakke punten geven een samenvatting van het gebouw weer. Met een strekte en zwakte analyse zie je eenvoudig verbeterpunten. Daarnaast geeft deze methode aan waar het gebouw niet veranderd hoeft te worden. Sterkte: «Architectonische waarde «Eigen identiteit van uitstraling Mogelijkheid tot verbouwen tot Hotel Liftschachten en trappenhuis Constructie Ligging en omgeving Zwakte: Toegankelijkheid/ bereikbaarheid 20

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Blok 2.2 Beheer en exploitatie van gebouwen Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Opdrachtgever Dhr. Winfried Timmers Missiehuis Steyl Auteurs Svenja Brochhaus (Notulist) Senta Hardt Melissa Janssen

Nadere informatie

Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM

Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM Vraagprijs: 435.000 k.k. MAARTENMakelaardij T 010 818 14 87 E maarten@maartenmakelaardij.nl Burgemeester Hoffmanplein 51 M 06 415 58 485 I www.maartenmakelaardij.nl 3071

Nadere informatie

Bollemanssteeg 25 - Leeuwarden Vraagprijs 379.000,-- kosten koper

Bollemanssteeg 25 - Leeuwarden Vraagprijs 379.000,-- kosten koper Bollemanssteeg 25 - Leeuwarden Vraagprijs 379.000,-- kosten koper Omschrijving Bollemanssteeg 25 - Leeuwarden Riant wonen en werken in de binnenstad! Deze royale stadsvilla, gelegen op een rustige locatie,

Nadere informatie

WERKOMSCHRIJVING MONUMENT

WERKOMSCHRIJVING MONUMENT WERKOMSCHRIJVING MONUMENT KORT RAPENBURG 1-3 LEIDEN Warmond, 21 april 2016 S.B.A. van Gils Holland Property Group INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN VERBOUWING 4 3 SOUTERRAIN 4 Kluisdeur 4 Hekwerk

Nadere informatie

Westland. The Glass House

Westland. The Glass House Kantoorruimte Westland Het Westland staat bekend om zijn glastuinbouw. De oranje gloed die er s nachts de hemel verlicht, is afkomstig van de assimilatieverlichting in de kassen. De streek dankt aan deze

Nadere informatie

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming 2 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! INHOUD 3 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! HOOFDSTUK 1 ONTRUIMINGSPROCEDURE In de ontruimingsprocedure

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

VERHUURBROCHURE. 4 appartementen Bouwhuisplein - Broekland

VERHUURBROCHURE. 4 appartementen Bouwhuisplein - Broekland VERHUURBROCHURE 4 appartementen Bouwhuisplein - Broekland - Inleiding Interne verbouwing SallandWonen verbouwt de eerste verdieping van het Kulturhus aan het Bouwhuisplein in Broekland tot 4 appartementen.

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering!

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Korte Checklist 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Er is een logboek aanwezig op het bedrijf / in de stallen. Hierin zijn o.a. certificaten (installaties, brandveiligheidsvoorzieningen)

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EIGEN WONING

PROGRAMMA VAN EISEN EIGEN WONING Bijlage III PROGRAMMA VAN EISEN EIGEN WONING De eisen die in een zogenaamd programma van eisen worden opgenomen bestaan grofweg uit drie soorten: Functionele en ruimtelijke eisen Materiaaleisen, vorm en

Nadere informatie

Te huur Kantoorruimte Heemskerk De Trompet 2999

Te huur Kantoorruimte Heemskerk De Trompet 2999 Te huur Kantoorruimte Heemskerk De Trompet 2999 Pagina 1/6 Te huur Kantoorruimte Heemskerk De Trompet 2999 Kantoor 60 m² 475,- excl. BTW per maand Condities Prijs 399,- per maand excl. BTW Huurprijs parkeren

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Smalzijde 17 4243 JP Nieuwland

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Smalzijde 17 4243 JP Nieuwland blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Quick Scan Brandveiligheid

Quick Scan Brandveiligheid Quick Scan Brandveiligheid Presentatie resultaten Opgesteld door : ing. J.L. Bunschoten Geaccordeerd door : drs. P.A.J.M. van Asselt Dia 1 van 23 Inhoud Uitgangspunten Quick Scan Brandveiligheid Uitleg

Nadere informatie

Te koop Vrij maar toch dicht bij het dorp gelegen twee onder een kap woning

Te koop Vrij maar toch dicht bij het dorp gelegen twee onder een kap woning Te koop Vrij maar toch dicht bij het dorp gelegen twee onder een kap woning Schenkeldijk 22, 3291 ER Strijen Deze woning met verbouwde garage en royale tuin is gebouwd in 1994 en is gelegen op een perceel

Nadere informatie

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 17-051625 81E7E57509724BEC836C4237E607EC0EAdvies brandveiligheid omgevingsvergunningfirstwatch document Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 1. Gegevens aanvraag 2. Gegevens advies Zaaknummer VNOG

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

Programma van eisen voor uw eigen woning

Programma van eisen voor uw eigen woning Programma van eisen voor uw eigen woning De eisen die in een zogenaamd programma van eisen worden opgenomen bestaan grofweg uit drie soorten: 1. Functionele & ruimtelijke eisen 2. Materiaaleisen, vorm

Nadere informatie

Totale oppervlakte ca. 4.760 m² VVO DOKTER BLUMENKAMPSTRAAT 3 5914 PV VENLO

Totale oppervlakte ca. 4.760 m² VVO DOKTER BLUMENKAMPSTRAAT 3 5914 PV VENLO Totale oppervlakte ca. 4.760 m² VVO TE KOOP/ HUUR DOKTER BLUMENKAMPSTRAAT 3 5914 PV VENLO VRAAGPRIJS 2.100.000 kosten koper HUURPRIJS 25.800 PER MAAND EXCLUSIEF BTW LIGGING & BEREIKBAARHEID Aantrekkelijke

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

VERHUURBROCHURE. 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte

VERHUURBROCHURE. 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte VERHUURBROCHURE 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte Verhuurbrochure Marktstraat 65 Raalte Inleiding... 3 De omgeving... 3 Duurzaamheid... 3 Hergebruik van gebouw... 3 Energiezuinig...

Nadere informatie

GOUWE 36 BARENDRECHT.

GOUWE 36 BARENDRECHT. GOUWE 36 BARENDRECHT www.gouwe36.nl Omschrijving Ruimte in overvloed! Een bijzonder ruime 2-onder-1 kapwoning met een smaakvolle moderne afwerking. De geschakelde 2-onder-1 kapwoning verkeert in uitstekende

Nadere informatie

Onderhoud en vervanging

Onderhoud en vervanging Wet- en regelgeving Onderhoud en vervanging Algemeen Elk gebouw heeft onderhoud nodig, dus ook Scoutinggebouwen. Een goed Scoutinggebouw biedt een veilig en betrouwbaar onderkomen voor de leden en het

Nadere informatie

Het nieuwe ondernemen. Expo Business Parc Te huur!

Het nieuwe ondernemen. Expo Business Parc Te huur! Het nieuwe ondernemen Expo Business Parc Te huur! Expo Business Parc Het nieuwe ondernemen Technologie stelt mensen vandaag de dag in staat hun werk altijd en overal te doen. Ongehinderd door files en

Nadere informatie

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Peuterspeelzaal Uitgangen en vluchtroutes. 1 ja U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken?

Nadere informatie

ONTWIKKELING 17 WONINGEN TE HELMOND. www.botswonen.nl. Broeckx-Praasterink Makelaars Mierloseweg 3 5707 AA Helmond

ONTWIKKELING 17 WONINGEN TE HELMOND. www.botswonen.nl. Broeckx-Praasterink Makelaars Mierloseweg 3 5707 AA Helmond ONTWIKKELING VERKOOPINFORMATIE STRAAKVEN 17 WONINGEN TE HELMOND Bots Bouwmanagement B.V. Energiestraat 21 5753 RN Deurne Broeckx-Praasterink Makelaars Mierloseweg 3 5707 AA Helmond T F E 0493-341 521 0493-310

Nadere informatie

Handreiking Brandveiligheid Oude Hotels

Handreiking Brandveiligheid Oude Hotels Handreiking Brandveiligheid Oude Hotels Handreiking Brandveiligheid Oude Hotels 1. Bouwkundige aspecten 04 2. Installatietechnische aspecten 08 3. Gebruiksaspecten 10 4. Organisatorische aspecten 14 Het

Nadere informatie

Partner in brandbeveiliging

Partner in brandbeveiliging Partner in brandbeveiliging Brandveilig! Brand is de grootste nachtmerrie voor iedere ondernemer. Altebra zorgt dat u rustig kunt slapen! Wij leveren en onderhouden slimme sprinklerinstallaties om uw bedrijf

Nadere informatie

Een multi functioneel bedrijvenpark. Leyensehof Kantoor. Leyensehof Bedrijfsruimte. Leyensehof Flex. Leyensehof is dubbelgroen

Een multi functioneel bedrijvenpark. Leyensehof Kantoor. Leyensehof Bedrijfsruimte. Leyensehof Flex. Leyensehof is dubbelgroen Om te huren bij worden diverse ruimten ruimte beschikbaar van ibele bedrijfs- en werkruimte, is dubbelgroen Niet alleen een groene omgeving maar ook voorzien van groene energie Ruime parkeergelegenheid

Nadere informatie

Sint Barbarastraat 20, Heerlen

Sint Barbarastraat 20, Heerlen Sint Barbarastraat 20, Heerlen Algemene informatie Straat: Sint Barbarastraat 20 Postcode: 6415RV Stad: Heerlen Perceeloppervlakte: 520 m² Woonoppervlakte: 500 m² Volume: Onbekend Bouwjaar: 1930 Type:

Nadere informatie

NOODVERLICHTING INFORMATIE BLAD

NOODVERLICHTING INFORMATIE BLAD NOODVERLICHTING INFORMATIE BLAD Over Noodverlichting Waar hoort noodverlichting te hangen? En aan welke eisen dient noodverlichting te voldoen? Welke wettelijke verplichtingen zijn er en welke normen moet

Nadere informatie

Bezichtig jouw droomwoning

Bezichtig jouw droomwoning Bezichtig jouw droomwoning Alsof je het al aaaren doet! Adres: Datum: Bouwar huis: Vraagprijs: Jouw maximale budget: (tip: vergeet de 2% overdrachtsbelasting niet) Is dit echt jouw droomwoning of toch

Nadere informatie

Testimonial. Montessorischool - Amsterdam

Testimonial. Montessorischool - Amsterdam Testimonial Montessorischool - Amsterdam IR. HANS KUIPER. ARCHITECT: Beste schoolgebouw van Amsterdam dankzij Rockwool Aan het uiterlijk van de 5e Montessorischool aan de Herschelstraat in Amsterdam is

Nadere informatie

Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving

Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving Probleem Wat zijn in de wet- en regelgeving de algemene uitgangspunten voor het ontwerp van een in de praktijk goed bruikbaar vluchtplan?

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE 1 E VERDIEPING. Avelingen-West MS Gorinchem

KANTOORRUIMTE 1 E VERDIEPING. Avelingen-West MS Gorinchem KANTOORRUIMTE 1 E VERDIEPING blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging...

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

Werfafval tot het minimum beperken en optimaal benutten

Werfafval tot het minimum beperken en optimaal benutten Werfafval tot het minimum beperken en optimaal benutten Leefmilieu Brussel Voorkomen van afval De Muntpuntwerf Sven GROOTEN B-Architecten INHOUDSTAFEL Inleiding Geschiedenis van het project Beschrijving

Nadere informatie

Azieweg Schalkwijk SCHALKWIJK. AZIEWEG. Transformatie van kantoren naar woningen. 14 juli 2014. 2014-020 Schetsontwerp

Azieweg Schalkwijk SCHALKWIJK. AZIEWEG. Transformatie van kantoren naar woningen. 14 juli 2014. 2014-020 Schetsontwerp Azieweg Schalkwijk Transformatie van kantoren naar woningen 14 juli 2014 SCHALKWIJK. AZIEWEG 2014-020 Schetsontwerp Situatie Hier gaat het om vijf identieke woontorens met een kantoorkraag in een groenzône

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

Limosterrein Nijmegen

Limosterrein Nijmegen 44 Het einde van de koude oorlog betekende ook het einde van de Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School. Een opleiding met 3000 studenten op een terrein van 16,4 ha. De gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

6 pijlers van het basis keurmerk

6 pijlers van het basis keurmerk 6 pijlers van het basis keurmerk Gemeente en inrichting - Bestemmingsplan / omgevingsvergunning - Gebruiksmelding - Overige wettelijke regelgeving - Minimaal gebruikersoppervlakte 12m2 - Max aantal personen

Nadere informatie

Versterken naar nul-op-de-meter

Versterken naar nul-op-de-meter Versterken naar nul-op-de-meter Inhoudsopgave 1. Goed wonen voor iedereen... 2 2. Ons plan in tien stappen 3 3. Nul-op-de-meter: wat is dat? 4 4. Hoe doen we dat? 5 5. Wat kost dat? 6 2 1. Goed wonen voor

Nadere informatie

Statenjachtstraat 209

Statenjachtstraat 209 Statenjachtstraat 209 Comfortabel en rustig wonen met weids uitzicht over de stad. Dit zeer lichte en goed afgewerkte appartement biedt het allemaal: de rust van Amsterdam Noord en tegelijkertijd, op een

Nadere informatie

Limburgiaplantsoen 10, Brunssum

Limburgiaplantsoen 10, Brunssum Algemene informatie Straat: Limburgiaplantsoen 10 Postcode: 6445XD Stad: Brunssum Perceeloppervlakte: 195 m² Woonoppervlakte: 155 m² Volume: 355 m³ Bouwjaar: 2006 Type: Tussenwoning Prijs: 224.500 k.k.

Nadere informatie

VRAAGPRIJS 225.000,00 [KOSTEN KOPER].

VRAAGPRIJS 225.000,00 [KOSTEN KOPER]. TE KOOP APPARTEMENT MARTHALAAN 2-402 ENSCHEDE Het appartement is gelegen aan de Marthalaan met een blijvend vrij uitzicht op het Blijdensteinpark. De centrum locatie is uitermate gunstig terwijl er toch

Nadere informatie

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Synarchis B.V. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184-616544 Fax: 0184-616265 www.synarchis.nl Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Inhoudsopgave pagina: 1 Inleiding

Nadere informatie

TE KOOP IN BEST, HARTENVIER 81

TE KOOP IN BEST, HARTENVIER 81 TE KOOP IN BEST, HARTENVIER 81 ERA makelaardij Ed Willems Nieuwstraat 32 5683 KC Best telefoon: 0499-374040 fax: 0499-391465 www.edwillems.nl best@edwillems.nl TE KOOP IN BEST, AAN HET HARTENVIER 81. Royaal

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Te koop. Smaakvol ingerichte en fraai afgewerkte hoekwoning met stenen berging. Prof. Teldersstraat 32, 3274 MC Heinenoord

Te koop. Smaakvol ingerichte en fraai afgewerkte hoekwoning met stenen berging. Prof. Teldersstraat 32, 3274 MC Heinenoord Te koop Smaakvol ingerichte en fraai afgewerkte hoekwoning met stenen berging Prof. Teldersstraat 32, 3274 MC Heinenoord Deze ruime hoekwoning is gebouwd in 1992 en ligt in een rustige straat aan de rand

Nadere informatie

Koop winkelpand op Markt 21 te Maastricht vraagprijs k.k.

Koop winkelpand op Markt 21 te Maastricht vraagprijs k.k. Koop winkelpand op Markt 21 te Maastricht 460000 vraagprijs k.k. Aanbiedende partij: Jorritsma Vastgoed Email: info@jorritsma-vastgoed.nl Telefoon: 045-577 80 99 Website: www.jorritsma-vastgoed.nl Omschrijving

Nadere informatie

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Projectevaluatie Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 00 Projectleider : Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Datum: 8 augustus 00 Ondertekening: Opdrachtgever: Datum:

Nadere informatie

Logeerkamers. Zorgcentrum Dillenburg, Ermelo. Ziekenhuis St Jansdal Facilitair Bedrijf

Logeerkamers. Zorgcentrum Dillenburg, Ermelo. Ziekenhuis St Jansdal Facilitair Bedrijf Logeerkamers Zorgcentrum Dillenburg, Ermelo Ziekenhuis St Jansdal Facilitair Bedrijf Harderwijk, 22 maart 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemeen... 4 Hoe is een logeerkamer te reserveren?... 5 Sleutel

Nadere informatie

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet Dutch Health Tec Academy, Utrecht 100% transformatie van leegstaande bedrijfshal met kantoor naar onderwijsgebouw en kenniscentrum 90% hergebruik van bestaand casco winnaar van de VGME Award 2011 Voor

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918 Goedkeuring Brandweer 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 2.1Van het plan moeten op de hoogte zijn

Nadere informatie

Kalverdans 8 te BOSKOOP

Kalverdans 8 te BOSKOOP Kalverdans 8 te BOSKOOP Vraagprijs 475.000,-- k.k. Nieuwe prijs! Centraal gelegen in de Snijdelwijk van Boskoop ligt deze nieuwe vrijstaande woning. Alle voorzieningen zoals winkels en openbaar vervoer

Nadere informatie

De Nieuwe Kolk Assen. Bedrijfsruimten. In het culturele hart van Assen

De Nieuwe Kolk Assen. Bedrijfsruimten. In het culturele hart van Assen De Nieuwe Kolk Assen Bedrijfsruimten In het culturele hart van Assen Assen Stad in het groen Assen is de snelst groeiende stad van Noord-Nederland. De De Nieuwe Kolk is het culturele hart van Assen. Theater,

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers Beleidsnotitie Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers Gemeente Houten vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders, 24-8-2010 1 Beleidsnotitie huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers

Nadere informatie

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Vierlinghstraat 49 A8 4251 LC Werkendam

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Vierlinghstraat 49 A8 4251 LC Werkendam blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Indeling bedrijfsobject... 3 1.5. Omschrijving project... 4 1.6. Ligging...

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR. Oud Gastel, gemeente Halderberge - Helium Bedrijvencentrum

TE KOOP / TE HUUR. Oud Gastel, gemeente Halderberge - Helium Bedrijvencentrum TE KOOP / TE HUUR Oud Gastel, gemeente Halderberge - Helium Bedrijvencentrum 10 representatieve, duurzame multifunctionele kantoor-/ bedrijfsunits aan de Helium in het nieuw te bouwen bedrijfsverzamelgebouw

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

martiniziekenhuis schweitzerlaan paterswoldseweg het kantoor bedrijvenpark wonen

martiniziekenhuis schweitzerlaan paterswoldseweg het kantoor bedrijvenpark wonen Herbes temmin g van kan too r tot zo rghot n deuren s MA MA r i j k e v a douwe bo a studio m e Afstude r p r oj e c t el ukli e s ma k a r k o p g a v e Door de recessie is de leegstand van Nederlandse

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

Sterrebos 8. Tiel. Vraagprijs: ,- k.k.

Sterrebos 8. Tiel. Vraagprijs: ,- k.k. Sterrebos 8 Tiel Vraagprijs: 163.000,- k.k. Categorie Woonhuis Perceel 125 m2 Soort Object Eengezinswoning Inhoud Ca. 280 m3 Type Object Tussenwoning Woonoppervlakte Ca. 90 m2 Bouwjaar Ca. 1910 Slaapkamers

Nadere informatie

Unieke, voormalige papierfabriek Willemstraat 3-5, Alphen aan den Rijn (1914)

Unieke, voormalige papierfabriek Willemstraat 3-5, Alphen aan den Rijn (1914) Unieke, voormalige papierfabriek Willemstraat 3-5, Alphen aan den Rijn (1914) Algemeen Aan de Willemstraat 3-5 staat een unieke,voormalige papierfabriek te koop. Het pand is verdeeld over twee verdiepingen

Nadere informatie

Spaubeek Sint Jansgeleen 3

Spaubeek Sint Jansgeleen 3 B R O C H U R E Aangeboden door BSB-Crombag makelaardij te Geleen Tel: 046-4757800 Spaubeek Sint Jansgeleen 3 Vraagprijs: 775.000,-- k.k. In de LIMBURGSE heuvels, op de grens van het DANIKERBOS gelegen,

Nadere informatie

Te koop: Baan 2A te Warmond Schitterend geschakeld herenhuis in het centrum van watersportdorp Warmond

Te koop: Baan 2A te Warmond Schitterend geschakeld herenhuis in het centrum van watersportdorp Warmond Te koop: Baan 2A te Warmond Schitterend geschakeld herenhuis in het centrum van watersportdorp Warmond Vrijblijvende projectinformatie: Conduct Vastgoed BV te Warmond Algemeen Op een zeer markante en centraal

Nadere informatie

OMNICOL. ontzorgt en garandeert

OMNICOL. ontzorgt en garandeert OMNICOL ontzorgt en garandeert De verbindende factor Omnicol is trendsetter in de markt van professionele materialen voor het bouwen en afwerken van gebouwen. Binnen zijn onze producten de verbindende

Nadere informatie

Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1

Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1 Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1 Waarom deze lijst? Dit is een veiligheidsexpeditielijst. Dat houdt in dat u hierop

Nadere informatie

Te huur Winkelpand met maar liefst 220 m² vloeroppervlak gelegen in het centrum van Numansdorp

Te huur Winkelpand met maar liefst 220 m² vloeroppervlak gelegen in het centrum van Numansdorp Te huur Winkelpand met maar liefst 220 m² vloeroppervlak gelegen in het centrum van Numansdorp Voorstraat 14, 3281 AV Numansdorp Algemeen Dit fraaie winkelpand is gelegen in de winkelstraat van Numansdorp

Nadere informatie

Brochure Tubastraat 22 (Maastricht)

Brochure Tubastraat 22 (Maastricht) Brochure Tubastraat 22 (Maastricht) Adres: Tubastraat 22 Postcode: 6217 XP Plaats: Maastricht Meer informatie: http://davecrolla.nl/maastricht/tubastraat-22 Informatie over dit object Prijs Soort bouw

Nadere informatie

algemene informatie foto s plattegrond

algemene informatie foto s plattegrond Informatiebrochure Tahitistraat 7 1339 PJ Almere Vraagprijs: 264.500 k.k. algemene informatie foto s plattegrond Deze brochure is met zorg samengesteld uit de beschikbare gegevens. Aan de opgegeven afmetingen

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Handleiding Uitgangen en vluchtwegen Brandblusmiddelen Noodverlichting en vluchtbewegwijzering Brandbeveiligingsinstructies Gebruiksvergunningen De directie van een school

Nadere informatie

Oude Arnhemseweg 212 ZEIST

Oude Arnhemseweg 212 ZEIST Oude Arnhemseweg 212 ZEIST OMSCHRIJVING: In de gewilde "Dichtersbuurt" ligt deze hoekwoning. De woning is op doordachte wijze verbouwd en verkeert in een zeer goede staat van onderhoud. De woning heeft

Nadere informatie

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012 Door: Ing. M. Konings Highlights Bouwbesluit 2012 Even voorstellen InterConcept Organisatie en Beheer B.V. Advies & Uitvoering Vergunningverlening; Handhaving en Inspectie; Fysieke Veiligheid; Ruimtelijke

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu

Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu Aan de hand van deze vragenlijst kan je op voorhand je huiswerk doen. Eenmaal de gegevens zijn ingevuld zal het makkelijker en sneller

Nadere informatie

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw)

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Algemeen Belangrijkste functie van een dakkapel is het creëren van extra leefruimte in een woning. De dakkapel wordt geplaatst op een hellend dak. wat is het verschil?

Nadere informatie

Projectomschrijving. Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang

Projectomschrijving. Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang Projectomschrijving Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam Inhoudsopgave 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang 2. Bouwkundige aspecten Constructie Gevelbekleding Dakbedekking 3. Technische

Nadere informatie

Stadsvilla Kralingen / Rotterdam / Nederland / Chris Collaris Design & Paul de Ruiter Architects

Stadsvilla Kralingen / Rotterdam / Nederland / Chris Collaris Design & Paul de Ruiter Architects Stadsvilla Kralingen / Rotterdam / Nederland / Chris Collaris Design & Paul de Ruiter Architects Stadsvilla Kralingen / Rotterdam / Nederland / Chris Collaris Design & Paul de Ruiter Architects In de Rotterdamse

Nadere informatie

Handhaving in de praktijk Integraal Toezichtprotocol

Handhaving in de praktijk Integraal Toezichtprotocol Handhaving in de praktijk Integraal Toezichtprotocol Emiel Schneider (VBWTN / gem. Houten) Martien Meekes (Pmgg / gem. Ede) Professioneel toezicht met Integraal Toezichtprotocol 1 Inhoud integraal werken

Nadere informatie

JAVAPLEIN 22A AMSTERDAM

JAVAPLEIN 22A AMSTERDAM JAVAPLEIN 22A AMSTERDAM 180.000 k.k. www.javaplein22a.nl Omschrijving Op toplocatie in de gewilde Indische buurt ligt dit sfeervolle begane grond appartement van ca. 38m². De woning heeft een terras op

Nadere informatie

in één dag van gedateerd naar duurzaam wonen

in één dag van gedateerd naar duurzaam wonen Aannemersbedrijf van Agtmaal Oudenbosch in één dag van gedateerd naar duurzaam wonen Een nieuwe start voor Oud Vossemeer NIEUWWONEN IN UW WONING Download de Layar app, scan deze pagina en bekijk hoe wij

Nadere informatie

COBRA KWARTIER. Amstelveen

COBRA KWARTIER. Amstelveen COBRA KWARTIER Amstelveen Innovatief Transformeren van wonen naar werken 3 Cobra Kwartier: luxe huurappartementen in voormalige kantoortoren Een voormalig kantoorgebouw aan het Kostverlorenhof in Amstelveen

Nadere informatie

ABRAHAM RADEMAKERSTRAAT 19 DEVENTER

ABRAHAM RADEMAKERSTRAAT 19 DEVENTER ABRAHAM RADEMAKERSTRAAT 19 DEVENTER www.abrahamrademakerstraat19.nl Omschrijving In 2015 volledig gemoderniseerde HOEKWONING met 13 meter diepe achtertuin, veranda en grote berging. De sfeervolle woning

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Financieel management

Financieel management Financieel management Tweede herziene druk Kees van Alphen Inhoud 1 inleiding 1 2 het verhaal achter de cijfers 3 2.1 Het besturen van een organisatie: ondernemingsmodel 3 Checklist 6 3 sturen op winst,

Nadere informatie

Te koop Woon- Winkel- en/of Kantoorpand gelegen in het centrum van Oud-Beijerland

Te koop Woon- Winkel- en/of Kantoorpand gelegen in het centrum van Oud-Beijerland Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Te koop Woon- Winkel- en/of Kantoorpand gelegen in het centrum van Oud-Beijerland Oostdijk 59, 3261 KC Oud-Beijerland Algemeen Op goede

Nadere informatie

Graafstroom. Peppelstraat 33 te Bleskensgraaf. Algemene informatie pand

Graafstroom. Peppelstraat 33 te Bleskensgraaf. Algemene informatie pand Graafstroom Peppelstraat 33 te Bleskensgraaf Algemene informatie pand Adres: Soort locatie: Peppelstraat 33 te Bleskensgraaf Brandweerpost Naam leidinggevende: de heer J. Huisman Telefoon: 06-51 40 22

Nadere informatie

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht 32 woningen, 8 appartementen plan Rijtuigwei te Barendrecht

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht 32 woningen, 8 appartementen plan Rijtuigwei te Barendrecht Aanbevelingen van de VAC 32 woningen, 8 appartementen plan Rijtuigwei te Opdrachtgever: Projectarchitect: Rijtuig BV, dhr. K.H.A.van Duuren Ingenieursburo AKM, Algemene opmerkingen: 1. De elektrische installaties

Nadere informatie

Verkoopbrochure Rembrandtstraat 71 te Bergen op Zoom 1

Verkoopbrochure Rembrandtstraat 71 te Bergen op Zoom 1 Verkoopbrochure Rembrandtstraat 71 te Bergen op Zoom 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING OBJECT... 3 2. VERKOOPPROCEDURE... 4 3. FOTO S... 4 BIJLAGEN - Plattegronden - Kaart centrum Bergen op Zoom - Kaart

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Definities... 4 3. Inleiding...

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie