Kloosterd. Adviesverslag Projectopdracht blok 2.2 Beheer en Exploitatie van Gebouwen Profiel: Event, Leisure en Sport Management (ELS)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kloosterd. Adviesverslag Projectopdracht blok 2.2 Beheer en Exploitatie van Gebouwen 2010-2011 Profiel: Event, Leisure en Sport Management (ELS)"

Transcriptie

1 Kloosterd Adviesverslag Projectopdracht blok 2.2 Beheer en Exploitatie van Gebouwen Profiel: Event, Leisure en Sport Management (ELS) Opdrachtgever: Missiehuis St. ivlichaël, Missionarissen van Steyl Dhr. Winfried Tinnmers, beleidsmedewerker Groep 210 B Opdracht: Kloosterhotel Tutor: Dhr. Patrick Peters

2 Kerngegevens Projectgroep 210-B Verslag van projectgroep 210-B met betrekking tot een adviesrapportage voor kloosterdorp Steyl Datum rapportage: 2011 Openingdatum project: 15 november 2010 Opleveringsdatum: 19 januari 2010 Sluitingsdatum: dinsdag 1 februari van uur Opdrachtgever: Kloosterdorp Steyl Hogeschool Zuyd Facility Management te Heerlen. Projectgroep 210-B Projectleider: Levi Wenders Projectleden: - Niels Bloemendaal ^ - Sanne Dieteren ^ - Rick van Hout ") - Tessa Trepels S 2

3 Voorwoord Dit verslag is geschreven in het kader van onderscheiding en verbetering. St. Gregor moet herbestemd worden en wil dit doen door een kloosterhotel erin te vestigen. De beleidsmedewerker van de locatie, dhr. Wilfried Timmers vraagt een advies ten aanzien van de optimalisatie van het beheer en de exploitatie van het gebouw St. Gregor. Momenteel staat het gebouw leeg, maar met een blik op de toekomst (Floriade 2012) wil kloosterdorp Steyl er een kloosterhotel van maken. Doordat het gebouw een grote omvang heeft, is het opgedeeld in verschillende onderdelen. Projectgroep 210-B zorgt voor een advies om het beheer en exploitatie van brandveiligheid, catering en de omgeving van St. Gregor. De interne functies die binnen het project verdeeld zijn luiden als volgt: Opdrachtgever: Winfned Timmers Tutor: Patrick Peters Projectleider: Archivaris: Tussentijdse presentatie: Bezoek soortgelijke locatie: Eindpresentatie: Levi Wenders Rick van Hout Sanne Dieteren: Niels Bloemendaal Tessa Trepels Door een goede samenwerking tussen de projectleden en de andere betrokkenen bij het project is deze opdracht succesvol afgerond. Projectgroep 210B wil daarom de volgende betrokkenen bedanken, Patrick Peters voor de goede begeleiding tijdens het project. Ook wordt Wilfried Timmers bedankt voor deze leerzame opdracht en alle hulp die hij ons geboden heeft. Heerlen, januari

4 Samenvatting Op basis van onze informatie verzameling, wensen en eisen van de opdrachtgever, en het uitvoeren van de POE zijn we tot enkele c0m;lusies gekomen. Om het klooster St. Gregor weer leefbaar te maken zullen er drastische ingrepen moeten worden verricht op het gebouw. Zo zal er een compleet nieuwe CV aangesloten moeten worden om de temperatuur binnen het gebouw te beheersen. Denk hierbij aan climate control. Om deze warmte en koelte te beheersen zal het gebouw moeten worden voorzien van een goede isolatie. Het dak zal hierdoor goed moeten worden geïsoleerd en de kamers zullen worden voorzien van dubbel glas. Daarnaast is het elektriciteitsnet dusdanig verouderd dat deze geheel zal moeten worden vervangen. Zo moet er drastisch verbouwd worden om aan de brandveiligheid te voldoen. Momenteel voldoet het gebouw niet aan de wettelijke eisen. Op de begaande grond zal wel rekening gehouden worden met de koepels, zodat deze niet beschadigd worden. Dit kan in overleg met de brandweer en monumentenzorg. Omdat het klooster niet de functie van een hotel heeft zal deze aan een aantal veiligheid voorschriften moeten voldoen. We adviseren daarom het hotel te voorzien van compartimenten. Alle kamers worden dan brand subcompartimenten. Denk hierbij ook aan het aanpassen van de deuren (zelf sluitend), het hotel voorzien van brandmelders, rookmelders, vluchtroutes, een vluchtplan, brandblussers, branddekens en nooduitgangen. Met het analyseren van de omgeving zien wij wel dat de doelgroep van het kloosterhotel zich in de omgeving begeeft en wellicht de behoefte heeft om gebruik te maken van een kloosterhotel. Het hotel zou een flexibele indeling moeten hebben die goed kan omgaan met energie, personeel en flexibiliteit van ruimtes. De hotelkamers zullen voor toekomstige gasten meer comfort moeten bieden. Zo zal iedere hotelkamer beschikken over een douche en toilet. Een gezamenlijke douche is niet meer van deze tijd. Omdat de kamers nu erg klein zijn zullen we 2 kleine kamers samenvoegen. De ene kamer zal dan gebruikt worden als slaapvertrek en de andere als badkamer. Door een aparte badkamer te maken heeft de gast meer comfort. Kloosterhotel St. Gregor ligt niet direct aan de weg, daarom zal er een langs het pad diversen lantaarnpalen (in klassieke stijl) worden neergezet. Door deze lantaarnpalen te plaatsen blijft het gebouw in takt. Er worden geen lampen aan het pand bevestigd. Voor de catering zullen we gebruik maken van twee gezamenlijke keukens. Hier kunnen de gasten zelf koken en gebruik van maken. Indien de gasten geen gebruik maken van de gezamenlijke keuken, zijn er in de nabije omgeving verschillende restaurants. Voor het ontbijt kunnen de gasten gebruik maken van de ontbijt ruimte. Deze ontbijt ruimte bevindt zich in één van de meditatieruimtes op de begaande grond. Deze meditatieruimte houden we helemaal in stijl van het klooster, dit straalt die rust en sereniteit uit. In de ontbijt ruimte zullen we gebruik maken van een soort buffet waar de gasten langs kunnen lopen. De producten zullen we opslaan op de begaande grond, waar zich eerst een mortuarium bevond. Voor verse broodjes zullen we gebruik maken van de centrale keuken van het missiehuis. Toch zijn wij van mening dat een 60-70% bezettingsgraad gedurende het hele jaar onrealistisch is. Het hotel zou een succesvolle toekomst tegemoet kunnen gaan als de investeringen minimaal gedekt zullen worden. Een uitgebreid onderzoek naar de behoeftes van de klant en een onderzoek naar andere mogelijkheden tot het invullen van het hotel lijken ons daarom een must. 4

5 Inhoudsopgave INLEIDING 7 HOOFDSTUK 1: INVENTARISATIE Beheer en indeling Situering beheer gebouw In de context van de levenscyclus Specifieke eigenschappen van het gebouw Gebruikersgroepen Gebruiksgegevens Bouwkundig- en installatleonderhoud Meerjarenonderhoudsplan, technisch onderhoud en schoonmaakonderhoud Energie en beveiliging Ruimtebeheeren ruimtegebrek Visie opdrachtgever over beheer en exploitatie van het gebouw 12 HOOFDSTUK 2: INVENTARISATIE, DUURZAAMHEID Duurzaamheid binnen de branche Invulling van de opdrachtgever m.b.t. duurzaamheid Beperkingen duurzaamheid 13 HOOFDSTUK 3: INVENTARISATIE, METING GEBOUWPRESTATIES, GEBOUWGEBRUIK EN OMGEVING Mindmap Verschillende methoden POE Gekozen methode Uitvoering POE (resultaten) 16 HOOFDSTUK 4: ANALYSE De prestaties van het gebouw aan de hand van het uitgevoerde onderzoek Gewenste gebouwprestaties om een optimale dagelijkse beheer en exploitatiesituatie te realiseren Beschrijving eisen die gesteld worden door externe veranderingen (DEPEST) Geleverde prestaties versus gewenste prestaties (SV\/OT analyse) Excellente gebouwprestaties Verbeterpunten gebouwprestaties 21 HOOFDSTUK 5: OPTIMALISATIE Bouwkundige aspecten brandveiligheid Installatietechnische aspecten Gebruiksaspecten Organisatorische aspecten 23 HOOFDSTUK 6: PROGRAMMA VAN EISEN Eisen met betrekking tot de functionele eisen Eisen met betrekking tot de ruimtelijke eisen Eisen met betrekking tot de technische eisen Eisen met betrekking tot de architectonische eisen 25 HOOFDSTUK 7: INTEGRALE VISIE 26 HOOFDSTUKS: FINANCIËLE CONSEQUENTIES Investeringsbegroting Balans Investeringsbegroting uitleg 27 5

6 8.2 Financieringsplan Exploitatie overzicht Exploitatiebegrotingen Overzicht exploitatiebegrotingen Toelichtingen exploitaitebegroting Cashflow Investeringsbeoordeling methodes Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit Terug verdien periode Financieel advies 35 HOOFDSTUK 9: JURIDISCHE CONSEQUENTIES Omschrijving van de rechtsgebieden Wetgeving die van toepassing is Een aantal overeenkomsten Juridische acties die contractspartijen kunnen instellen indien het contract niet kan worden nageleefd Een aantal eigendomconstructies, waarin je de vorm van eigendomsverkrijging betrekt Benoemen van beperkte rechten Arboregels Regelgeving ten aanzien van brandveiligheid Noodzakelijke procedures en richtlijnen voor cameragebruik en beveiliging Op welke wijze wordt bouwwetgeving in het project toegepast Toepassing van aanbestedingsregels 41 BRONNEN: 42 BIJLAGEN: 43 Bijlage 1: Plan van Aanpak 44 Bijlage 2: Verslag referentieproject 61 Bijlage 3: Brandveiligheid 62 Bijlage 4: Bouwwetgeving 68 Bijlage 5: Catering 70 Bijlage 6: Omgeving St. Gregor 72 Bijalge 7: Berekeningen financieel 74 Bijlage 8: Plattegrond 77 6

7 Inleiding Een week of tien geleden is er een start gemaakt aan het project St. Gregor te Steyl, in de buurt van het Limburgse Venlo. Hier staat een oud kloosterpand wat deels verwoest was door brand- en waterschade. Daarnaast staat het pand al enige jaren leeg en wordt er geen gebruik meer van gemaakt. Dit vormt meteen de aanleiding van dit project. Er was het ambitieuze idee geopperd om er een kloosterhotel van te proberen te maken. De taak voor dit project bestond eruit om uit te zoeken wat er gedaan moet worden en of het haalbaar is om het te veranderen in een kloosterhotel. Er waren een aantal punten die uitgezocht moesten worden alvorens het project uitgevoerd kon worden: Er diende een bezichtiging plaats te vinden, om een idee te krijgen van dit pand. Een gesprek met de opdrachtgever. Duidelijke lijnen werden uitgezet over het verloop van het project. Na aanleiding van de verzamelde informatie in de eerste weken is de volgende doelstelling ontstaan: Het doel is dat wij binnen dit blok een advies uitbrengen richting het kloosterdorp Steyl waarin staat beschreven of het gebouw geschikt is voor een kloosterhotel of niet. Uit deze doelstelling worden een aantal deelresultaten afgeleid: ^ Uitzoeken wat kloosterdorp Steyl nu precies inhoudt en wat ze uitdragen naar buiten toe, dit geld tevens voor het betreffende gebouw St. Gregor. Onderzoek doen naar de huidige normen met betrekking tot hotels en de inrichting hiervan, zowel op het constructieve vlak alsmede op het vlak van (brand)veiligheid. Het uitvoeren een zogenaamd POE ujt op locatie en verwerken van de resultaten naar een deel van het verslag. Het uitbrengen van een goed onderbouwt advies waarin uitgelegd of het mogelijk/rendabel wordt geacht of dit gebouw kan worden omgetoverd tot een kloosterhotel. Dit verslag omvat een aantal hoofdstukken, hieronder worden deze globaal besproken. In hoofdstuk 1 wordt de huidige beheer- en exploitatie situatie van het gebouw behandelt. Het draait hier om de huidige staat waann het gebouw verkeert. Hierin wordt onder andere besproken hoe de staat van het gebouw op dit moment is. Daarnaast wordt er bekeken hoe het gebouw op dit moment bouwtechnisch eruit ziet. Ook wordt hierin behandelt hoe de opdrachtgever aankijkt tegen het beheer en de exploitatie van het gebouw. Hoe binnen deze branche met duurzaamheid wordt omgegaan en wat de mogelijkheden zijn, wordt besproken in hoofdstuk 2.Daarnaast wordt in dit hoofdstuk ook besproken hoe de opdrachtgever invulling geeft aan duurzaamheid. Hoofdstuk 3 draait om de selectie die is gemaakt op welke criteria wij ons gaan focussen. Er wordt in dit hoofdstuk uitgelegd wat een POE is en wat de mogelijkheden hiermee zijn. Daarnaast wordt er een keuze gemaakt uit deze verschillende meetinstrumenten. Tenslotte worden ook nog de resultaten van deze POE hier beschreven. In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de huidige situatie van het pand, hierin verwerkt de resultaten van de POE. Hierin worden de sterke en verbeterpunten van het huidige pand besproken. Van deze verbeterpunten zijn een aantal punten gericht op duurzaamheid. Daarnaast wordt er ook gekeken naar hoe de situatie dient te worden, dus naar wat de streefsituatie is. 7

8 Opvolgend op de streefsituatie wordt in hoofdstuk 5 besproken wat de optimalisatie van het gebouw inhoudt. Dit voornamelijk op het vlak van beheer en exploitatie. In hoofdstuk 6 wordt het programma van eisen gepresenteerd, wat is opgesteld aan de hand van de gekozen verbeterpunten van de opdrachtgever. Hier wordt aandacht besteed aan de weg die afgelegd dient te worden om het verbeterpunt brandveiligheid te kunnen aanpakken. Er wordt een onderscheid gemaakt in functionele, ruimtelijke, technische en/of architectonische eisen. Het financiële raamwerk van dit project wordt in hoofdstuk 7 behandelt met een uitgebreide begroting met betrekking tot de gekozen verbeterpunten. In dit hoofdstuk wordt een investeringsbegroting, financieringsplan, exploitatiebegroting en de cashflow besproken. In dit hoofdstuk is het doel om een duidelijk beeld van de kosten te schetsen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 8 een ander aspect van bouwen en verbouwen besproken, namelijk het juridische deel hiervan. Er wordt in dit hoofdstuk dieper ingegaan op de juridische aspecten van het klooster en ook de aspecten waarmee we te maken krijgen indien we daadwerkelijk gaan (ver)bouwen. Er wordt nader ingegaan op de arbo-wet en arbo-besluit alsmede het bouwbesluit. 8

9 Hoofdstuk 1: inventarisatie, het in kaart brengen van huidige beheer- en exploitatiesituatie gebouw, gebouwgebruik en omgeving. J 1 ' 1.1 Beheer en indeling: De opdrachtgever van dit project is de Winfried Timmers. Kloosterdorp Steyl ontvangt jaarlijks enkele duizenden bezoekers. Verder geeft Kloosterdorp Steyl onderdak aan vele reizigers en zoekt de organisatie altijd naar een serene beleving van de faciliteiten. Binnen het te realiseren kloosterhotel zijn er verschillende aspecten die door de Facility Manager beheerd moeten worden op technisch, administratief, commercieel en sociaal beheer. Hieronder staan die aspecten beschreven om een beter beeld te krijgen van de huidige beheer- en exploitatiesituatie van het gebouw en terrein. Het dagelijks beheer van klooster St.,Gregor is op dit moment nihil. Het onderhoud wordt verzorgdbor enkele paters. Dit houd^m>df in dat het gebouw in stand wordt gehouden. Het grotere onderhoud heeft zich al enkele jarerfnagelaten. Nu heeft het gebouw een grove achterstand in onderhoud. Het klooster heeft tientallen jaren zijn functie gehad als het onderdak geven aan mede gelovigen. Daarnaast heeft het klooster enkele meditatie ruimten. Deze zijn ook in de jaren gebruiksruimten geweest om het geloof te belijden. In de tijd dat dit klooster is opgetrokken bouwde men degelijk. Dit was een bepaalde vorm van Duitse bouw die veel gebruikt werd om kloosters een degelijke kwaliteit te geven. Het klooster is groot en robuust. Het heeft weinig uitstraling van buiten. Het gebouw heeft weliswaar een vorm van een groot klooster het heeft geen kunstwerkjes of hoogstaande staaltjes werk. Het is een groot sterk gebouw dat hoog toornt buiten de normale woningen. Het dak en de vorm van het dak geeft duidelijk aan dat het om een klooster gaat. Maar ook hier zitten geen extra afbeeldingen, ramen etc. Je zou het een eenvoudig klooster kunnen noemen. Wanden, ramen, deuren en een dak. De bouwkundige staat is daarentegen wat aan de slechte kant. Ondanks dat het al vele jaren staat, en er nog geen echte schade is aan de buitenkant, heeft het klooster geen likje verf gehad en zijn de stenen nooit onderhouden. De indeling van het klooster is daarentegen wel oud en heeft puur zijn functie gediend om geloofspraktijken uit te voeren. Toch heeft het klooster wel wat weg van een hotel. De indeling is zo gesitueerd dat er ruimte is voor een ontvangst- en receptieruimte. Daarnaast heeft de eerste verdieping wat weg van een lounge of ontvangst verdieping. Enkele ruimten zijn ingericht als meditatie ruimtes. Op de tweede verdieping heeft het gebouw veel kamers. Deze kamers verschillen erg van afmeting. De meeste kamers zijn groot genoeg om een hotel kamer in te richten. Op iedere verdieping zijn ruimtes met douches en een keuken. Administratie: Elk jaar heeft het hotel St. Gregor vaste kosten, waaronder de afschrijvingen, heffingen, belastingen en verzekeringen worden verstaan. Daarnaast hebben zij de niet geplande onderhoudskosten, waar rekening mee gehouden moet worden. Ook hebben ze variabele kosten, waaronder energieverbruik hoort. Hoe hoog deze kosten zijn hangt af van de aantal gasten. 9

10 Technisch onderhoud: Onndat er op dit moment nog geen technisch onderhoud wordt uitgevoerd is het nodig een onderhoudsman aan te stellen, die zal fungeren als technische dienst. Onderhoud aan apparatuur en machines zal dan ook worden bijgehouden. Commercieel: Zowel de hotelkamers kunnen worden verhuurd aan dagbezoekers of bezoekers voor langere tijd. Om ervoor te zorgen dat de capaciteit voldoende wordt benut is het nodig ook met derden in zee te gaan. Dit kan inhouden dat de hotelkamers voor meerdere doelgroepen zal worden aangeboden. Denk hierbij aan projecten als opleidingen (tai-chi e.d.), moeilijk opvoedbare jongeren en rust therapie. Sociaal: De ligging van Kloosterdorp Steyl aan de rand van een woonwijk van zorgt voor een wisselwerking met de omgeving. Hierdoor zijn een aantal aspecten waar rekening mee moet worden gehouden. Het uiterlijk van het dorp zal bestand moeten houden aan de uitwerking die ze nu heeft. Grote veranderingen zouden kunnen zorgen voor onrust of teleurstelling. Als laatste wordt er richting bewoners gecommuniceerd over grote evenementen die eventueel overlast kunnen veroorzaken. 1.2 Situering beheer gebouw in de context van de levenscyclus van het gebouw: Op dit moment is er geen actieve levenscyclus bezig bij dit pand. De vorige levenscyclus is enkele jaren geleden beëindigd, op het moment dat besloten werd het gebouw niet verder te gebruiken als verpleegtehuis. Dit mede door brand en waterschade van een naastgelegen gebouw. Het pand staat nu al enkele jaren leeg en er wordt sindsdien ook geen onderhoud meer gepleegd aan dit gebouw. Als er besloten wordt om het klooster te verbouwen, wordt er een start gemaakt met een nieuwe levenscyclus op het gebied van beheer en exploitatie. Met betrekking tot de levenscyclus van het gebouw op zich kunnen we stellen dat deze levenscyclus nog volop bezig is. Het gebruik van het gebouw is nog niet afgeschreven, alleen voor de toekomstige gebruiksvoorwaarden is het niet geschikt. 1.3 Specifieke eigenschappen van het gebouw: De indeling van het gebouw is in de vorm van een grote passage die rondom een centrale binnenplaats is gebouwd. Hieraan liggen op de begane grond alleen aan de buitenkant kamers en op de eerste en tweede verdieping liggen de kamers aan beide zijden van de gang. Er is één ingang om het gebouw te betreden en 3 trappenhuizen om de verdiepingen te kunnen bereiken. De bouwkundige staat van het gebouw is niet naar behoren. De constructie is in orde voor zover als wij kunnen zien, echter is er wel veel schade aan bepaalde ruimten, voornamelijk door waterschade. Zie bijlage 8: Plattegrond. 1.4 Gebruikersgroepen: Er zijn op dit ogenblik geen gebruikersgroepen. Toch zullen er in de toekomst bepaalde doelgroepen gebruik maken van het hotel. Er is een verdeling gemaakt van medewerkers van het hotel, gasten van het hotel en minder valide gasten. Medewerkers van het hotel: De gebruikersgroep die ervoor zorgt dat het hotel draaiende blijft zijn de medewerkers van het hotel. Zij moeten ervoor zorgen dat de gasten een prettig verblijf hebben en dat het gebouw St. Gregor op het gebied van onderhoud optimaal blijft. 10

11 Gasten van het hotel: Een van de belangrijkste gebruikersgroep zijn de gasten van het hotel. Zij zorgen ervoor dat het hotel kan blijven bestaan. Onder de gasten van het hotel zijn verschillende groepen: Bezinningstoerisme: Deze groep mensen storten zich voornamelijk op de rust en sereniteit. Ze willen van de ene kant creatief en sportief genieten van activiteiten, maar willen anderzijds cultuur en rust ervaren. Doordat het kloosterdorp zeker al deze aspecten kan vervullen zal deze toerist graag gebruik willen maken van de mogelijkheden binnen het dorp. Wandelaars en natuurliefhebbers: Deze dynamieke groep houdt voornamelijk van de natuur om het kloosterdorp heen. Ze zullen zich zeker thuis voelen binnen de eenvoud van het klooster en hotel. Deze groep za zich graag willen vertoeven binnen het dorp. Toch zal de voorkeur van deze groep buiten het dorp liggen en op pad willen in de omgeving. Het klooster hotel kan dan een goede basis vormen van een uitstap of verblijf Kloosterbezoekers: Deze groep mensen willen graag cultuur en geloof ervaren binnen het klooster. Deze zal op zoeken willen gaan naar meer tussen hemel en aarde en zijn vaak al onderlegt in veel bijbel kennis. Deze wil voornamelijk prikkels ervaren zoals het bezoeken van een heilige of werken aan zijn eigen ik. Kloosterdorp Steyl kan ook deze een onderdak bieden en meerdere meditatie trainingen en vervullingen van wensen aanbieden. Minder valide gasten van het hotel: Een andere gebruikersgroep zijn de minder valide gasten van het hotel. Zij hebben andere faciliteiten nodig dan de andere gasten van het hotel, zodat hun verblijf toch zo comfortabel mogelijk wordt. 1.5 Gebruiksgegevens: Medewerkers van het hotel: Om het hotel draaiende te houden hebben de medewerkers van het hotel verschillende faciliteiten nodig. Hierbij moet gedacht worden aan een ruime werkplek, die voldoet aan de eisen van de Arbowet. Daarnaast hebben de medewerkers een kantine en omkleedruimte nodig, waar ze gebruik kunnen maken van kluisjes voor hun waardevolle spullen en waar zij zich kunnen terug trekken voor hun pauze. Gasten van het hotel: De gasten van het hotel willen voornamelijk comfort. Zij willen een standaard kamer waar ze kunnen slapen, een aparte badkamer en toilet voor hun zelf. Daarnaast hebben zij een ruimte nodig waar zij kunnen koken, eten en hun voedingswaren kunnen opbergen. Minder valide gasten: Er moet rekening gehouden worden met minder valide gasten. Naast de eisen die de gasten van het hotel hebben, hebben zij nog andere faciliteiten nodig. Hierbij moet gedacht worden aan liften, brede deuren, hulpmiddelen bij de toiletten en goede toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. 1.6 Bouwkundig- en installatieonderhoud: Omdat het gebouw op dit moment leeg staat, is er geen onderhoud van installaties en is het gebouw bouwkundig ook niet meer onderhouden. De bouwkundige staat is aan de slechte kant. 1.7 Meerjarenonderhoudsplan (MOP); technisch onderhoud en schoonmaakonderhoud: Er is geen meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Of ze hier in de toekomst mee willen werken, is niet zeker. Er is ook geen technisch- en schoonmaak onderhoud, omdat het gebouw niet in gebruik is. 11

12 1.8 Energiebeheer en beveiliging: Omdat een groot hotel verwarmd en gekoeld zal worden is een energiezuinig systeem een must. Vandaar dat kloosterdorp steyl zich zal moeten onderscheiden. Denk hierbij aan zonnecollectoren, groene stroom, dubbel glas, keurmerken als the Green Key en bijvoorbeeld streekproducten. Qua beveiliging zal het er minder aandacht worden besteed hieraan. Denk wel aan beveiliging van deuren. Hotelgasten zouden veilig moeten kunnen overnachten. Deuren en ramen zullen goed moeten sluiten. 1.9 Ruimtebeheer en ruimtegebruik: Het gebouw wordt op dit moment niet gebruikt, dus er wordt nu niet gekeken naar het beheren van de ruimtes en het gebruik. Het museum en de werkkamer van de oprichter van het kloosterdorp worden wel in tact gehouden, omdat deze een monumentale waarde hebben Visie opdrachtgever over beheer en exploitatie van het gebouw: De opdrachtgever wil dat het kloosterdorp een eigen B.V. opricht, waardoor't beheer en exploitatie intern blijft. Een voordeel hiervan is dat als het kloosterhotel niet loopt, ze de B.V. failliet kunnen laten verklaren. Hierdoor hebben ze ook geen investeerders die ze moeten afbetalen. 12

13 Hoofdstuk 2: Inventarisatie, duurzaamheid. 2.1 Duurzaamheid binnen de branche: In de wereld van vandaag gaat duurzaamheid en verantwoord bouwen een steeds grotere rol spelen. Dit is ook van toepassing op de hotelbranche waarin wij dit project een advies gaan uitbrengen. Duurzaamheid kunnen we binnen deze sector onderverdelen in een aantal punten. Dit begint al met de bouw van het pand. Hier kunnen we denken aan materiaal gebruik, maar ook aan bouwbedrijven die gericht zijn op duurzaamheid. Onder duurzaam bouwen wordt verstaan dat er wordt gebouwd zodanig dat als de levensduur van het gebouw is verstreken, het gemakkelijk een andere bestemming kan krijgen en materialen in het gebouw hergebruikt kunnen worden. Ook speelt het gebruik van duurzame materialen een rol. Hier kunnen we denken aan zonnecollectoren op het dak om enerzijds voor stroom op te wekken, anderzijds voor de centrale verwarming te helpen. Daarnaast kan ook gebruik worden gemaakt van milieuvriendelijke bouwmaterialen, zoals UFC hout en het gebruik van duurzaam geproduceerde materialen zoals beton, bakstenen, kranen en sanitair. Daarnaast bestaat er sinds een aantal jaar een keurmerk voor hotels waarin gemeten welke wordt uitgereikt als de betreffende keten voldoet aan een lijst van criteria. Dit keurmerk heet The Green Key en is ook volledig op duurzaamheid toegespitst. Hierin staan onder andere facetten zoals afvalscheiding en verantwoord inkopen, maar ook minder voor de hand liggende items zoals watergebruik terugbrengen, gebruik van verlichting en het gebruiken van groene stroom voor het hotel. Ook gaat het hier om de verbruikmaterialen zoals duurzaam papier, duurzaam reinigen van handdoeken in plaats van wegwerphanddoeken voor op de toiletten. 2.2 Invulling van de opdrachtgever m.b.t. duurzaamheid: Omdat het gebouw nu niet in gebruik is, wordt er op dit moment geen aandacht besteed aan duurzaamheid binnen St. Gregor. De opdrachtgever vindt dit wel belangrijk. Binnen het kloosterhotel Steyl kunnen er met betrekking tot duurzaamheid de volgende punten worden aangepast: Dubbel glas is betere isolatie, waardoor er minder brandstof wordt verbruikt. Gebruik maken van led verlichting en spaarlampen en eventueel tijdschakelaars. Afval scheiden voor hergebruik. Het materiaal wat nu nog in het kloosterhotel staat hergebruiken. Zonnepanelen aanbrengen op het dak zodat er energie opgewekt kan worden. Gebruik van groene stroom 2.3 Beperkingen duurzaamheid: Naast deze punten van duurzaamheid is het ook belangrijk om te weten dat het gebouw St. Gregor valt onder monumentenzorg. Het gaat in dit geval alleen om het aanzicht van buiten en dus niet om de binnenkant. De wet Monumentenzorg stelt dat er niets aan het feitelijk aanzicht van dit pand verandert mag worden zonder toestemming van de betreffende overheid, in dit geval de gemeente Venlo. Dit betekent concreet dat wij aan de binnenkant van het gebouw alle vrijheid hebben om verschillende ruimtes en verdiepingen aan te passen. Echter moet er goed worden nagekeken wat er aan de buitenkant kan worden aangepast. Zonder vergunning mag er niets aan het aanzicht van het gebouw verandert worden. 13

14 Hoofdstuk 3: Inventarisatie, meting gebouwprestaties, gebouwgebruik en omgeving. 3.1 Mindmap: * ^ ^ «^A'ÏÏI' V ^^')> >*XH'' Mi/ In de hier bovenstaande mindmap zijn een aantal aandachtsgebieden waarop wij ons gaan richten omcirkelt. Dit betreft de gebieden Exploitatie(gebouwgebruik), evaluatie van gebouwen en kernvakken (met name bouwkundige en bedrijfseconomische facetten). Exploitatie vormt voor ons een belangrijk aspect mede doordat we een historisch pand als opdracht hebben gekregen. Het is onze opdracht om een advies uit te brengen hoe we dit pand kunnen behouden en een nieuwe bestemming te geven als kloosterhotel. Het gaat hier dan ook om ruimtelijk beheer van het gebouw. Dit is tevens een punt waarop wij ons dienen te richten. Het gaat immers erom of het haalbaar is dat er een kloosterhotel van te maken is. Dit heeft dan te maken 14

15 met exploitatiekosten, ofwel is het rendabel om het pand St. Gregor volledig te verbouwen naar kloosterhotel. Het tweede punt wat voor ons belangrijk is, is de evaluatie van gebouwen. Dit gaan wij ook doen aan de hand van een POE. Hierin is het van ons vooral van belang dat we meten hoe het gebouw er nu aan toe is en wat er op dit moment mankeert, zowel op functioneel als architectonische kwaliteit. Ten slotte achtten wij het belangrijk dat we in het facet perspectief de nadruk leggen op de bouwkundige en bedrijfseconomische kant. De bouwkundige kant is voor ons belangrijk om te weten of het haalbaar is om er een hotel van te kunnen maken. Daarnaast is het belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn en wat er wel, maar ook vooral wat er niet verandert kan worden aan het bestaande pand. Daarnaast is het voor ons belangrijk om te weten wat de restricties zijn op het gebied van historische panden en monumentenzorg. De bedrijfseconomische kant vormt voor ons een belangrijk punt, omdat het doel van dit project is dat wij onderzoeken of het haalbaar is om er een kloosterhotel van te bouwen. Dit punt heeft alles te maken met de kosten voor de exploitatie en de kosten voor het verbouwen. 3.2 Verschillende methoden POE: Er bestaan een tal van methoden om te gebruiken bij het uitvoeren van een Post Occupancy Evaluation (POE). De onderstaande methoden zijn de methoden die aan ons beschikbaar zijn gesteld en waaruit door ons een keuze is gemaakt: Building-in-use method Healty Building Quality (HBQ) ORBIT-studies Certificatiesysteem Centraal Beheer Real Estate Norm (REN) REN quick scan Serviceability Tools and Methods (STM) Building Quality Assessment (BQA) WODI Vastgoed Kwaliteitsmeetlat (VKM) Zespuntsconditieschaal Bouwcentrum Energielabel, EPN Handboek Duurzaam bouwen Handboek Toegankelijkheid Woonkeur Politiekeurmerk 3.3 Gekozen methode: De gekozen meetinstrumenten zijn Zespuntsconditieschaal Bouwcentrum en Vastgoed Kwaliteit Meetlat(VKM). Er is voor deze samenhang van systemen gekozen, omdat de inhoud van deze systemen op dit project van toepassing is. Daarnaast hebben wij voor meerdere systemen gekozen, omdat de inhoud hiervan elkaar overlapt, waardoor het specifiek is toe te passen op Kloosterdorp Steyl. De Zespuntsconditieschaal geeft punten van 1 t/m 6 aan de aspecten, waarvan 1 betekend dat het aspect in uitstekende conditie is en 6 betekend dat het aspect in zeer slechte conditie is. Wij hebben voor dit meetinstrument gekozen, zodat meteen duidelijk wordt in welke staat het aspect is. 15

16 3.4 Uitvoering POE (resultaten): Conditiescore Omschrijving Toelichting Uitstekende conditie Goede conditie Redelijke conditie Geen of zeer beperkte veroudering bij bouw- en installatiedelen. Beginnende veroudering. Plaatselijk zichtbare veroudering. BI IVIatige conditie Verouderingsproces heeft bouw- en installatiedeel in zijn greep. Verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar. Functievervulling van bouw- en installatiedelen in gevaar. Onderwerpen Functionele l<waliteit Geoginfische ligging Zijn er winkels in de buurt van het klooster? Bereikbacwheid Is het klooster goed te bereiken? Vcoizieningcn Zijn er parkeervoorzieningen aanwezig? Zijn er parkeervoorzieningen voor minder valide en/of bussen aanwezig? 6 puntschaal Toelichting Met het openbaar vervoer is met de auto het klooster niet goed te bereiken. Moet er betaald worden om te parkeren? Zijn er fietsenstallingen aanwezig? Kunnen de politie/brandweer/ambulance/ leveranciers het klooster makkelijk bereiken? Flexibiliteit Is het gebouw voor meerdere doeleinden te gebruiken? Hoe is het gesteld met de veranderbaarheid van het gebouw? Hoofdentree Is de hoofdingang makkelijk te bereiken? Is dit cen logische plaats voor de hoofdentree? Integrale toegankelijkheid Is het gebouw voor iedereen toegankelijk? Zijn er trappen aanwezig? 2 Zijn er liften aanwezig? Beveiliging Is het gebouw beveiligd tegen inbraak? Is bij de prijs inbegrepen. Op het moment buiten gebruik. 16

17 Is het gebouw brandveilig? 5 l nergicvcrbtuiiv Wordt er momenteel veel energie verbruikt? Wordt er rekening gehouden met het milieu? Is er een noodvoorziening aanwezig in geval van storing? Ruimtelijk- visuele kwaliteit 1 iilliliib^ Hoe ziet de omgeving van dc locatie eruit? / Op dit moment wordt er geen energie gebruikt. WIÊÊÊÊÊÊÊ Er wordt zoveel mogelijk gedaan om rekening te... u... wvv houden met het milieu. Veel natuur en een klein dorp naast het kloosterdorp. Hoe ligt de locatie wat betreft de llllll Met de auto redelijk en met bereikbaarheid? Zijn er bushaltes in de nabije omgeving van het gebouw? Gebouw Heeft het gebouw een eigen identiteit? Is het gebouw in goede conditie? Hoe is de uitstraling van het klooster van de buitenkant? Hoe is het met de afwerking van het exterieur gesteld? Is er differentiatie in kleur- en materiaalgebruik voor vloeren, wanden en plafonds? Is er een logische structuur in het gebouw? Zijn er gezamenlijke ruimtes aanwezig? jiijlllllj^^ llll^^ Ijl^MiillllM Is het gebouw toegankelijk voor gehandicapten? 4 het openbaar vervoer slecht. Het gebouw heeft van de buitenkant geen typische klooster uitstraling. Er is één grote zaal waar een gezamenlijke ruimte van gemaakt kan worden, maar deze is niet toegankelijk voor minder validen. Zijn de elektronische installaties in orde? Zijn de leidingen en stroomkabels in orde? Zijn de leidingen en stroomkabels goed afgewerkt? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Hoe is de staat van de funderingen? 1 Daar wist de opdrachtgever IViilieu kwaliteit Energieverbruik Wordt er veel gebruik gemaakt van apparaten? Bezit het klooster een milieuvriendelijk ve rwa rm ingssysteem? e Toepassing duurzame energiebronnen Wordt er gebruik gemaakt van milieuvriendelijke ^ ^ ^ ^ apparaten? het antwoord ook niet op. 17

18 Gebmikt het klooster groene stroom? Gebruikt het klooster spaarlampen? (Her)gebruik van materiaal Maakt het klooster gebruik van zonnepanelen? Is er overbodig materiaal? 3 Wordt er gebruik gemaakt van duurzame materialen? Hergebruikt het klooster materialen? Is het gebouw goed geïsoleerd? Hebben ze dubbele ramen? Milieu (on)vriendelijk materiaal gebruikt Is er goede ventilatie in het gebouw? Omdat het gebouw op het moment niet in gebruik is, wordt er nu geen stroom gebruikt. Het is wel de bedoeling dat er gebruikt gemaakt wordt van groene stroom als het een kloosterhotel is. in de toekomst willen ze wel met bijvoorbeeld zonnefolie werken. 18

19 Hoofdstuk 4: Analyse, analyse van de huidige beheer- en exploitatiesituatie van het gebouw, gebouwgebruik en omgeving. In dit hoofdstul< wordt er een analyse weergegeven van de resultaten uit de POE. Hierin komt duidelijk naar voren dat het Klooster St. Gregor een achterstallig onderhoud heeft. Daarnaast lijdt het klooster duidelijk aan uitgesteld onderhoud. Om er voor te zorgen dat het klooster weer optimaal gaat fungeren hebben wij enkele adviezen. 4.1 De prestaties van het gebouw aan de hand van het uitgevoerde onderzoek (POE): De prestaties van klooster St. Gregor zijn aan de hand van het uitgevoerde POE onderzoek op enkele punten zeer goed bevonden. Toch kwam er ook duidelijk naar voren dat het gebouw niet geheel optimaal is om gasten in te laten verblijven. Het gebouw is inmiddels eeuwen oud en heeft een zware last door het uitgesteld onderhoud. Daarnaast voldoet het gebouw niet meer aan de wensen en eisen die het anno 2011 zou moeten vervullen. 4.2 Gewenste gebouwprestaties om een optimale dagelijkse beheer- en exploitatiesituatie te realiseren: Om het gebouw in gebruik te nemen als hotel zullen er veel aanpassingen moeten worden verricht. Omdat wij niet voor al deze onderwerpen hebben gekozen, maar specifiek voor brandveiligheid, gaat daar hoofdstuk vijf diepe op in. In dit hoofdstuk gaan we voornamelijk algemeen in op de veranderingen. Omdat het gebouw veel vanzelfsprekende onderdelen mist, zal er zeker een aanpassing worden verricht op de volgende aspecten: Elektrische aansluitingen: dubbel glas in ramen wand aankleden Liften: bewegwijzering brandveiligheid Receptie: brandveiligheid verbouwen Toegankelijkheid: duurzame energie isolering 4.3 Beschrijving eisen die gesteld worden door externe veranderingen (DEPEST): DEPEST is een analysemethode wat als raamwerk wordt gebruikt om de externe omgeving te beoordelen op de volgende punten: Demografische invloeden «Economische invloeden «Politieke invloeden «Ecologische invloeden Sociale culturele invloeden Technologische invloeden Demografische invloeden: Hierbij kan men denken aan de bevolkingsopbouw, leeftijd, religie en gezinssamenstelling. In Nederland is er de laatste jaren sprake van vergrijzing van de bevolking. Na verwachting zal over 20 19

20 jaar een kwart van de bevolking ouder zijn als 65 jaar. Dit betekent in ons geval dat de bezoekersaantallen een stijgende lijn kunnen vertonen. De wereld van kloosters trekt in het algemeen oudere mensen aan. Hierdoor kunnen we ook een stijging in ons hotel verwachten. Economische invloeden: Het Centraal Plan Bureau (CPB) is dit jaar weer wat optimistischer omtrent de groei van de Nederlandse economie. Nederland heeft werklozen. Dit is en stuk minder dan de verwachte werklozen. Toch heeft er ook dit jaar nog een groei in de werkloosheid plaatsgevonden. Of dit daadwerkelijk invloed zal hebben op het aantal bezoekers is natuurlijk moeilijk te voorspellen. De Nederlander heeft minder te besteden en het bezinningstoerisme neemt toe. Wij denken juist dat het een positieve werking kan hebben op een low budget hotel zoals het St. Gregor. Politieke invloeden: Hierbij kunt u denken aan wetgeving, belastingspolitiek, handhavingen productaansprakelijkheid. Met deze verschillende items komen wij zeker in aanraking. Wij zijn als hotel ook belastingplichtig en dienen ons onder andere aan de arbo-wet, bouwbesluit en de monumentenwet te houden. Ecologische invloeden: Milieuvoorschriften productieproces, vraag naar duurzaamheid. Gezien het St.Gregor Hotel streeft naar duurzame producten kan dit een positieve invloed hebben op de gast. Het Hotel zal zich moeten gaan meten aan bijvoorbeeld the Green Key. Daarnaast kan er ook gedacht worden aan manieren van duurzame energieopwekking en het gebruik van groene stroom. Sociaal culturele: Levensomstandigheden, levensstijl, mode. In deze invloeden denken wij aan de geloofsovertuiging van het klooster en zijn bewoners. Als er elders in de wereld meer gelovigen bij komen dan kan het klooster en het kloosterhotel hier van profiteren. Daarnaast proberen mensen in deze drukke wereld vaak rust te vinden in bezinning, zoals yoga. Dit wordt ook aangeboden in het kloosterdorp Steyl. Wij verwachten als projectgroep hier ook nog een graantje van mee te kunnen pikken. Technologische invloeden: Internet, focus van de industrie op ontwikkeling, snelheid van ontwikkeling. Met het oog op deze ontwikkelingen en invloeden kunnen we stellen dat wij hier zeker in aanraking komen. Enkele decennia geleden was het voor ons nog niet belangrijk om internet, telefoon en andere hedendaagse luxe aan te bieden in het hotel. Tegenwoordig dient een hotel te beschikken over internetmogelijkheden. Daarnaast is er in de hotelwereld de laatste tijd veel beweging op het gebied van smartcards voor alle kamers, maar ook voor de medewerkers om alle ruimtes te kunnen bereiken. Deze kamers blijven echter wel afgesloten voor de gasten. 4.4 Geleverde prestaties versus gewenste prestaties: Sterkte/zwakte analyse van het gebouw: De sterke en zwakke punten geven een samenvatting van het gebouw weer. Met een strekte en zwakte analyse zie je eenvoudig verbeterpunten. Daarnaast geeft deze methode aan waar het gebouw niet veranderd hoeft te worden. Sterkte: «Architectonische waarde «Eigen identiteit van uitstraling Mogelijkheid tot verbouwen tot Hotel Liftschachten en trappenhuis Constructie Ligging en omgeving Zwakte: Toegankelijkheid/ bereikbaarheid 20

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Blok 2.2 Beheer en exploitatie van gebouwen Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Opdrachtgever Dhr. Winfried Timmers Missiehuis Steyl Auteurs Svenja Brochhaus (Notulist) Senta Hardt Melissa Janssen

Nadere informatie

21/6/2012. ONcliERNEMINGSPLAN J. Rfcardo Blaazer Raymond Buis Daan Buist Koen Classens Max van der Heijden Manneke de Koning

21/6/2012. ONcliERNEMINGSPLAN J. Rfcardo Blaazer Raymond Buis Daan Buist Koen Classens Max van der Heijden Manneke de Koning 21/6/2012 ONcliERNEMINGSPLAN J Rfcardo Blaazer Raymond Buis Daan Buist Koen Classens Max van der Heijden Manneke de Koning Zorghotel Steyl is een onderneming die door projectgroep 211-A is opgezet. De

Nadere informatie

Wasserij Steyl. O n d e rn e rn i ng sp 1 a n. Ondernemingsplan voor de wasserij van Kloosterdorp Steyl Startdatum: 25-04-2012 Einddatum: 21-06-2012

Wasserij Steyl. O n d e rn e rn i ng sp 1 a n. Ondernemingsplan voor de wasserij van Kloosterdorp Steyl Startdatum: 25-04-2012 Einddatum: 21-06-2012 Wasserij Steyl O n d e rn e rn i ng sp 1 a n Project Ondernemingsplan voor de wasserij van Kloosterdorp Steyl Startdatum: 25-04-2012 Einddatum: 21-06-2012 Opdrachtgever Dhr. Winfried Timmers Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Auteur: V. Kojadin Studentnummer: 0788836 Opleiding: Bouwkunde Voorwoord Dit onderzoeksverslag is gemaakt in het kader van het afstuderen voor de opleiding

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbeteren leverbetrouwbaarheid bij Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbetering efficiency intern proces Opdrachtgever: Timmerfabriek Peter van Duijnhoven, Hans Hendriks M3 project groep S2:

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2008 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Jaarplan 2008...4 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...5 2.3. Advies en facilitering...5 2.3.1.

Nadere informatie

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties ZORG VOOR LEEGSTAND Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties Voorwoord Zorginstellingen hebben vaak grote moeite, vooral in de grote steden, om geschikte locaties te vinden voor nieuwbouw.

Nadere informatie

Organisaties onder één dak;

Organisaties onder één dak; Organisaties onder één dak; beheer en onderhoud van multifunctionele gebouwen Weesp, mei 2004 In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Linda Sanders (Sanders Advies en Projecten) Colofon

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

van verkenning tot implementatie

van verkenning tot implementatie van verkenning tot implementatie Naam: V.A.A. Oude Luttikhuis Studentnummer: 0011983 Universiteit: Opleiding: Stroming: Universiteit Twente Technische Bedrijfskunde Financieel Bedrijf: Bouwbedrijf Bosch

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 20655 / 10288 Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie