TOEGANGSNUMMERS 11-12, 15-17, 302

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOEGANGSNUMMERS 11-12, 15-17, 302"

Transcriptie

1 TOEGANGSNUMMERS 11-12, 15-17, 302 G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN DER NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE SCHIEDAM N.B.:Van de archieven van de Kerkenraad, de Kerkvoogdij en de Diaconie zijn latere aanwinsten nog niet beschreven: - Kerkenraad: ca. 3.75m stukken Centrale Kerkenraad en Wijkgemeenten, doosnrs Kerkvoogdij: ca. 1.20m kasboeken / corr., doosnrs en ca. 1m notulen, doosnrs Diaconie: ca. 2.35m onbekend, doosnrs en ca. 1.45m onbekend (aanv 1938), doosnrs 1-12 DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT SCHIEDAM

2 TOEGANGSNUMMERS 11-12, 15-17, 302 INHOUDSOPGAVE INVENTARISSEN... 3 (12) Archief van de Kerkvoogdij der Nederlandse Hervormde Gemeente, A. Stukken van algemene aard... 3 B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Reglementering Financiën Begrafenisadministratie Zitplaatsenadministratie Collecteadministratie Kerkelijke belastingen Eigendom- en vermogensbeheer Instructies C. Fondsen, commissies, colleges etc Fonds tot instandhouding van de openbare godsdienst bij de Hervormde Gemeente te Schiedam Fonds tot verbetering van de predikantstraktementen Benoemingen tot gecommiteerden en tot kerkmeesters Reglementen van Kerkenraad, diaconie en kiescollege Commissie tot overneming van de grote- of Sint Janskerk te Schiedam, benevens de verdere goederen en het ontwerpen van een reglement van administratie (11) Archief van de Kerkenraad der Nederlandse Hervormde Gemeente, A. Stukken van algemene aard B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Stukken betreffende de Synode Doop-, trouw- en lidmatenboeken Reglementen Financiële Commissie en fonds tot instandhouding Hervormd Kerkgenootschap Predikantstraktementen Kiescollege en verkiezingen Commissie Overgangen Rooms Katholieke Kerk Commissie Godsdienstonderwijs Hoorcommissies en vacatures Predikbeurten Commissie voor het Weeshuis der Hervormden Diaconiehuis (15) Archief van de Ring Schiedam der Nederlandse Hervormde Kerk, (16) Archief van de Zendingsvereeniging Uw Koninkrijk Kome, (17) Archief van de Diaconie der Nederlandse Hervormde Gemeente Schiedam, A. Stukken van algemene aard B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Financiën... 44

3 TOEGANGSNUMMERS 11-12, 15-17, Eigendommen en bezittingen Bijdragen aan de Diaconie Bedeling Indemniteit, alimentatie, admissie, lidmaten Doodkleden en begrafenissen Reglementen Collectebeurten Archivalia niet nader te beschrijven (302) Archief van de Waalse Gemeente, (1825) BIJLAGE De Waalse Bibliotheek CONCORDANS OP TOEGANGSNUMMER

4 TOEGANGSNUMMER 12 INVENTARISSEN (12) Archief van de Kerkvoogdij der Nederlandse Hervormde Gemeente, N.B.: Het archief bevat ook nog onbeschreven kasboeken, notulen en correspondentie. A. Stukken van algemene aard 1a-1r. Handelingen, delen N.B.: Voor de periode zie inv.nrs In dit archief bevindt zich ook een handschrift van de rentmeester J. Knappert uit 1776, waarin onder andere afschriften van besluiten van kerkmeesters voorkomen uit de jaren (zie inv.nr. 2). Eveneens is aanwezig, inv.nr. 3, een nader omschreven alfabetische klapper op de resolutiën van kerkmeesters van a. 5 mei december N.B.: Voorin: lijst van kerkmeesters en lijst van rentmeesters b. 7 juli augustus c. 9 augustus januari d. 17 april mei е. 8 juli mei f. 16 juni juli g. 11 september november h. 10 januari september i. 18 oktober juni j. 15 juli oktober k. 19 januari december l. 14 december februari m. 15 maart n o p q r s t u Handschrift van de rentmeester J.Knappert uit 1776, bevattende: - afschrift van een manuscript over de kerk van Martinus de Beer; - afschriften van resolutiën van kerkmeesters afschriften van ordonnantiën op het begraven afschriften van resolutiën van burgemeesteren en vroedschappen rakende de kerk, Alfabetische index op de handelingen van kerkmeesters over de jaren , tussen 1913 en 1919 samengesteld door de waarnemend secretaris van kerkmeesters, H. de Vringer, en sindsdien tot 1927 bijgehouden. 3

5 TOEGANGSNUMMER 12 4a-4s. Ingekomen stukken, pakken N.B.: Van de jaren 1799 en zijn geen ingekomen stukken bewaard. Van 1913 af zijn de ingekomen stukken doorlopend genummerd. Onder nummer 5 van deze inventaris wordt beschreven een map ingekomen stukken, die niet in de handelingen zijn vermeld. 4a b c d е f g h i j N.B.: De stukken zijn genummerd van 1 tot en met 641. Voorin nog enkele ongenummerde stukken van k N.B.: De stukken zijn genummerd van 642 t/m l N.B.: De stukken zijn genummerd van 944 t/m m N.B.: De stukken zijn genummerd van 1221 t/m n N.B.: De stukken zijn genummerd van 1402 t/m o N.B.: De stukken zijn genummerd van 1718 t/m p N.B.: De stukken zijn genummerd van 1935 t/m q N.B.: De stukken zijn genummerd van 2118 t/m. 4r s september Ingekomen stukken, niet in de handelingen vermeld, omslag 6a-6g. Kopieboeken, delen 6a. 13 oktober november b. 3 januari januari c. 23 maart december d. 27 maart mei е. 27 mei augustus f. 26 augustus-4 september g

6 TOEGANGSNUMMER 12 B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Reglementering 7. Reglement op het Bestuur der Kerk en van de verdere goederen en inkomsten, behorende aan het kerkgenootschap der Nederlandse Hervormde Gemeente te Schiedam, 1810, gedrukt; met stukken betreffende het reglement en reglement en daarmede samenhangende geschillen uit de 19 e en 20 e eeuw. 1 omslag 7a. Reglement en ontwerpreglement voor kerkvoogden met bijbehorende correspondentie, omslag 2. Financiën Rekeningen, verantwoordingen van de rentmeester, goedgekeurd door kerkmeesters, delen N.B.: van 1854 af tevens goedgekeurd door visitatoren. Afzonderlijke rekeningen en verantwoordingen, door visitatoren goedgekeurd, over de jaren vindt men in deze inventaris onder inv.nrs Goede Vrijdag 1599-Goede Vrijdag (Nadere toegang nr. 64). N.B.: Op microfiche aanwezig in de studiezaal. 9. Goede Vrijdag 1618-Goede Vrijdag (Nadere toegang nr. 65). N.B.: Op microfiche aanwezig in de studiezaal. Folio 160 en 161 ontbreken. 10. Goede Vrijdag 1645-Goede Vrijdag (Nadere toegang nr. 124). N.B.: Op microfiche aanwezig in de studiezaal. Achterin: enkele resoluties van kerkmeesters Goede Vrijdag 1677-Goede Vrijdag Goede Vrijdag 1702-Goede Vrijdag N.B.: Voorin: lijst van obligaties ten behoeve van de kerk; achterin resoluties van kerkmeesters Goede Vrijdag 1723-Goede Vrijdag N.B.: Voorin: lijst van goederen en effecten van de kerk. 14. Goede Vrijdag 1743-Goede Vrijdag Goede Vrijdag 1764-Goede Vrijdag Goede Vrijdag 1782-Goede Vrijdag Goede Vrijdag 1801-Goede Vrijdag Goede Vrijdag 1824-Goede Vrijdag april december

7 TOEGANGSNUMMER Rekeningen en verantwoordingen van Kerkmeesteren der Nederlands Hervormde Gemeente te Schiedam, wegens de financiële directie en administratie, bij hun lieden gehad en gehouden, namens de gemeente goedgekeurd en gesloten De delen zijn genummerd delen 52. Goede Vrijdag 1810-Goede Vrijdag Goede Vrijdag 1811-Goede Vrijdag Goede Vrijdag 1812-Goede Vrijdag Goede Vrijdag 1813-Goede Vrijdag Goede Vrijdag 1815-Goede Vrijdag Goede Vrijdag 1816-Goede Vrijdag Goede Vrijdag 1818-Goede Vrijdag Goede Vrijdag 1820-Goede Vrijdag Goede Vrijdag 1822-Goede Vrijdag Goede Vrijdag 1824-Goede Vrijdag Goede Vrijdag maart april maart april maart april maart april maart april maart april december

8 TOEGANGSNUMMER a. Balansen, en 1omslag 76. Balansen van de inkomsten en uitgaven van de kerk 1916 (of 1919?) a. Balansen a-77c. Balansboeken delen 77a b c Toelichtingen op de balansen, Alfabetische index op de balansregisters, z.d , Bijlagen bij de rekeningen en verantwoordingen en de balansen, pakken ,

9 TOEGANGSNUMMER

10 TOEGANGSNUMMER Kasstukken Vredeskerk, omslagen Afrekeningen met de Generale Kas der Synode (Quaestor Generaal), omslag N.B.: Oud nr. 39 I Concept begroting, omslag Kladmemorialen van de inkomsten en uitgaven van kerkmeesters delen N.B.: ontbreekt Goede Vrijdag 1669-Goede Vrijdag april april Goede Vrijdag 1691-Goede Vrijdag Goede Vrijdag 1705-Goede Vrijdag Goede Vrijdag 1724-Goede Vrijdag Goede Vrijdag 1733-Goede Vrijdag Goede Vrijdag 1742-Goede Vrijdag Goede Vrijdag 1760-Goede Vrijdag Goede Vrijdag 1770-Goede Vrijdag Journalen van inkomsten en uitgaven van kerkmeesters, delen

11 TOEGANGSNUMMER

12 januari 1916-september september december januari december januari december TOEGANGSNUMMER Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van kerkmeesters, volgens de staat van begroting delen

13 TOEGANGSNUMMER Grootboeken van de rentmeester, delen en 1 katern a. Kerkrekening (grootboek) Kasboeken van de rentmeester, delen

14 310a. Kasboek Vredeskerk wijk VI, b. Kasboeken Bethelkerk wijk I, a. Kasboek rentmeester Kostersboekjes, delen a. Kostersboekje december 1952-maart TOEGANGSNUMMER Staten van vermoedelijke inkomsten en uitgaven van kerkmeesters, Begrafenisadministratie Grafboeken. 4 delen 322. Grafboek, waarin de begravenen volgens de ligging der graven werden ingeschreven, aangelegd in het laatste kwart der zestiende eeuw. Voorin enkele ordonnantiën op het begraven. N.B.: Een klapper op dit grafboek is aanwezig op het gemeentearchief. ( Oudste Grafboek ) (en Nadere toegang nr. 66) Grafboek, waarin de begravenen volgens de ligging der graven werden ingeschreven, aangelegd volgens besluit van 17 januari Grafboek, waarin de begravenen volgens de ligging der graven werden ingeschreven, aangelegd in N.B.: Het bevat de graven op het Zuid-, Middel-, en Noordkoor, en tussen de pilaren in het koor Grafboek, waarin de begravenen volgens de ligging der graven werden ingeschreven, aangelegd in N.B.: Het bevat de graven tussen Noord- en Zuidpilaar beneden het koor, in de Nieuw-, Middel- en Noordkerk, en in de Toren Lijst van de graven in de Kerk, [18 e eeuw] Register van ontvangsten wegens het begraven, ten behoeve van de Magistraatsarmenkamer, 11 mei 1786-Goede Vrijdag Register van ontvangsten wegens het begraven, ten behoeve van de metselaar, 1 december december

15 TOEGANGSNUMMER Zitplaatsenadministratie Registers van zitplaatsen in de Grote Kerk, delen N.B.: Met hiaten a. instructie stoelen- en stovenzetsters ca e helft achttiende eeuw (duplicaat) N.B.: Tevens van de Gasthuiskerk

16 TOEGANGSNUMMER Register van zitplaatsen in de Grote Kerk en in de Gasthuiskerk, a. Register van verhuurde zitplaatsen, Register van verhuurde plaatsen in de Grote kerk, Alfabetisch register van eigenaars van zitplaatsen in de Grote Kerk. z.d. (begin 19 e eeuw) Alfabetische klapper op het register van zitplaatsen van Zitplaatsenboek Grote Kerk, 1 januari Recognities van zitplaatsen in de Grote Kerk, , delen N.B.: In de registers van , ook de recognities van zitplaatsen in de Gasthuiskerk

17 TOEGANGSNUMMER Staat van ontvangsten van de betaalde recognitie voor zitplaatsen in de Grote Kerk, Ontvangstboekje van het plaatsengeld in de Grote Kerk, Ontvang- en uitgaafboekje van de stovenzetsters, Stovenboekje, Collecteadministratie Registers houdende opbrengsten van collecten, , delen

18 TOEGANGSNUMMER Staten, houdende opgave van de opbrengst van de collecten in alle kerken, Kerkelijke belastingen 455. Stukken betreffende hoofdelijke omslag en kerkelijke contributie, a-455f. Formulieren in 1919 door kerkmeesters aan de lidmaten toegezonden en ingevuld terugontvangen in verband met wijziging in de administratie. 6 pakken N.B.: Inv.nrs. afzonderlijk aanvragen. 455g-455j. Antwoorden van de lidmaten, gerangschikt naar de wijken A, B, C en D. 4 omslagen N.B.: Inv.nrs. afzonderlijk aanvragen Kohieren van kerkelijke belasting, delen a A-van den Hoek. 458b van den Hoek-Polak. 458c Polak-Z. 459a A-Maarland. 459b Maarland-Z. 460a A-Maas. 460b Maas-Z. 461a A-de Man. 461b de Man-Z. 462a A-Lod. 462b Lod-Z. 463a A-Mak. 463b Mak-Z. 464a A-Louw. 464b Louw- Z. 17

19 TOEGANGSNUMMER a A-Kruse. 465b Kruse-Z de halfjaar a. Kohier b. Kohier c. Kohier d. Kohier Journalen van de kerkelijke belasting, delen K N K N K N K N K N K N. N.B.: Voorin lijst vrijwillige bijdrage K N. N.B.: Voorin lijst vrijwillige bijdrage K N. N.B.: Voorin lijst vrijwillige bijdrage K N. N.B.: Voorin lijst vrijwillige bijdrage K. 18

20 K K N. N.B.: Voorin lijst vrijwillige bijdrage (Kas) (Giro) (Kas) (Giro) (Kas) (Giro) (Kas en Giro) (Kas en Giro) (Kas en Giro) (Kas en Giro) (Kas) (Giro) (Kas) (Giro) (Kas) (Giro) (Kas) (Giro). 524a. Kas- en girojournalen kerkelijke belastingen z. Registers van vrijwillige bijdragen, ca delen en 5 pakken 525. ca (alfabetisch) a-527d. vrijwillige bijdragen. N.B.: Inv.nrs. afzonderlijk aanvragen. 527z. bescheiden landelijke kerkbouwactie TOEGANGSNUMMER Registers van ontheffingen en oninbaarverklaringen in zake de kerkelijke belasting, delen Eigendom- en vermogensbeheer 535. Staat van alle bezittingen en schulden van de Nederlands Hervormde Kerk te Schiedam op 1 januari a. Akten van borgstellingen voor rentmeesters, 1878, 1900, Register van de effecten, toebehorende aan de Sint Janskerk te Schiedam, opgemaakt in de achttiende eeuw. 19

21 TOEGANGSNUMMER Register van de effecten, toebehorende aan de Sint Janskerk te Schiedam, opgemaakt in het begin van de negentiende eeuw Register van inschrijvingen op het grootboek, hypotheken en effecten van de Nederlands Hervormde Kerk te Schiedam, Register van crediteuren van de kerk, Register van crediteuren van de kerk, Certificaten van N.W.S. à 2½ %. 1 omslag 542. Inschrijvingen en toewijzingsbiljetten 3% obligatielening ordner 543. Afgeschreven spaarbankboekjes van Kerkmeesters van de Nederlands Hervormde Gemeente Register van ontvang en uitgaaf wegens het aan de Hervormde Gemeente te Schiedam gelegateerde woonhuis staande aldaar aan de Nieuwstraat, Wijk E Nr. 293, thans nr. 38, N.B.: Op de kaft staat: Ontvangsten en uitgaven pand: Pastorie Lange Haven). 544a. Eigendomsbewijs Grote Markt 29, N.B.: Zie voor eigendomsbewijzen ook inv.nr Register van ontvang en uitgaaf wegens het aan de Hervormde Gemeente te Schiedam gedonateerde woonhuis, staande op de Hoogstraat te Schiedam, Wijk E. Nr 10 en 327, (Lange Haven 134). N.B.: Op de kaft staat: Ontvangsten en uitgaven pand: Pastorie Lange Haven Register van ontvang en uitgaaf wegens het aan de Hervormde Gemeente Schiedam gelegateerde woonhuis, staande aldaar aan de Lange Haven A 154 (1909 verkocht aan de firma H.A.M. Roelants), N.B.: Ontvangsten en uitgaven pand Oostersingel 27, Register van ontvang en uitgaaf wegens het aan de Hervormde Gemeente te Schiedam gelegateerde woonhuis, staande aldaar aan de Hoogstraat en Lange Haven, Wijk C Nr Eigendomsbewijzen en kwitantiën van huizen van de kerk, , , 20

22 TOEGANGSNUMMER , 1913, Stukken, betreffende huurovereenkomst van Kerkmeesters met S.J. van Straten van het huis Hoogstraat 119, omslag 550. Akte van schenking van huis en erf aan de Lange Haven en Hoogstraat, en van 10 certificaten 4% N.W.S., aan de Nederlands Hervormde Gemeente te Schiedam. 1 omslag 551. Akten van bezwaardheid en onbezwaardheid op enige panden van de Nederlands Hervormde Gemeente te Schiedam. 1 omslag 552. Stukken betreffende de aanleg van elektrisch licht in de Grote Kerk, omslag 553. Journaal betreffende de kerktelefoon, Polissen, brandverzekering gebouwen van de Nederlands Hervormde Gemeente. 1 omslag 554a. Eigendomsbewijs kerk Nieuwe Maasstraat., stuk 554b. Hypotheekakte met bijlage Hervomd Weeshuis voor Nieuwe Kerk (Bethelkerk), c. Tekeningen wijziging ingangspartij idem (1958/59). 1 envelop 555. Tekeningen van ir. Dudok, en boekwerk Kerkbouw betreffende de bouw van een nieuwe Westerkerk in de polder Nieuwland, ca a-555d. Bestek, werkstaten, correspondentie etc. inzake de bouw van de Opstandingskerk, oorkonde 1 e steenlegging, 1955 e.v. 4 pakken N.B.: Inv.nrs. afzonderlijk aanvragen. 555e. Stukken betreffende en tekeningen van de Opstandingskerk, 1950/ omslagen 556. Stukken betreffende de restauratie van de Grote- of Sint Janskerk, N.B.: Zie ook inv.nr. 556a. 556a. Tekeningen betreffende de restauratie van de Sint Janskerk, van de ramen aan de noordzijde, preekstoel en kerkenraads- en diakenenbanken, 1908 en z.d. 21

23 TOEGANGSNUMMER 12 1 portefeuille 557. Stukken betreffende de ramen aan de noordzijde van de Sint Janskerk te Schiedam, N.B.: Zie ook inv.nr. 556a Journaal van de restauratie van de Grote- of Sint Janskerk, Journaal van het restauratiefonds van de Grote of Sint Janskerk, Journaal van het fonds voor de vernieuwing van het orgel in de Grote- of Sint Janskerk, Journaal van het fonds voor de vernieuwing van het orgel in de Grote- of Sint Janskerk, Lijst van toezeggingen van giften voor de restauratie Grote Kerk, a. Tekeningen van de restauratie van de Grote Kerk, b. Register van ontvangsten ten behoeve van de restauratie van de Grote Kerk, c. Afrekenstaten en nota s inzake de restauratie Grote Kerk, omslag 562d. Stukken betreffende de financiering van de restauratie en houtwormbestrijding, e. Uitgaande stukken betreffende de restauratie van de Grote kerk, f. Bestek voor de centrale verwarming Grote Kerk, omslag 562g. Rapporten aan de Rijksdienst van de Monumentenzorg inzake de restauratie Grote Kerk, omslag 562h. Tabellarisch kasboek restauratie Grote Kerk, N.B.: Vooralsnog niet aangetroffen. 562j. Tabellarisch kasboek restauratie Grote Kerk,

24 TOEGANGSNUMMER 12 N.B.: Vooralsnog niet aangetroffen. 562k. Eindafrekening restauratie Grote Kerk, 1952/53. 1 omslag 562 l. Ingekomen stukken betreffende de restauratie van de Grote Kerk, omslag 562m. Registratie van monumentfragmenten in de Grote Kerk, z.d. Met inliggende rekeningen. 562n. Bestek, begroting en tekeningen betreffende de restauratie van de Grote Kerk, p. Stukken betreffende niet uitgevoerde ontwerpen voor de inrichting van de consistoriekamer van de Grote Kerk, omslag 563. Afrekeningen van de giro (Nr ) van de restauratie Grote Kerk, Spaarbankboekje (Spaarbank Vlaardingen) van kerkmeesters, van het restauratiefonds, Uitnodigingen en antwoorden voor de ingebruikneming van de gerestaureerde Grote Kerk, op 22 december a. lichtdruk tekening CV 1947, bliksemafleider, N.B.: Vooralsnog niet aangetroffen. -- Foto s van de Grote Kerk, ca N.B.: De foto s zijn op te vragen in de digitale beeldbank, beeldnrs en c. Oorkonde overdracht IKB-raam, N.B.: Vooralsnog niet aangetroffen. 565d. Rol met 5 lichtdrukken plattegrond situatie, 1900/1950. N.B.: Vooralsnog niet aangetroffen Stukken betreffende de opheffing van de Waalse gemeente per Koninklijk Besluit van 31 mei 1828 en het prediken in de Gasthuiskerk, N.B.: Hierbij stukken uit de verzameling Handschriften nr. 88/1 (zie ook het archief van de Diaconie, toegangsnummer 17, inv.nr. 248a). 23

25 TOEGANGSNUMMER a. Rekening en verantwoording der fondsen van de voormalige Waalse Gemeente te Schiedam, b. Rekening en verantwoording der renten van de fondsen herkomstig van de opgeheven Waalse Gemeente, c. Register van de bezittingen der opgeheven Waalse Gemeente te Schiedam, bevattende 88 blz., gewaarmerkt door de Voorzitter der Algemene Kerkenraad der Nederlands Hervormde Gemeente, januari d. Legger van de bezittingen en inkomsten der voormalige Waalse Gemeente, stuk 566e. Lijst van bezittingen Waalsche Gemeente, van Stadskantoor N.B.: Vooralsnog niet aangetroffen. 8. Instructies 595. Instructieboek (bevattende instructies voor de rentmeester, 1841 en 1900, de organist, 1831, de stoelen- en stovenzetsters, 1837, en het college van collectanten, 1852) Instructie voor de voorlezer-voorzanger, 1873, instructie voor de stoelen- en Stovenzetsters, 1897 (met twee losse stukken over de stoelen en de stoven 1879). C. Fondsen, commissies, colleges etc. 1. Fonds tot instandhouding van de openbare godsdienst bij de Hervormde Gemeente te Schiedam 567. Registers van ontvang en uitgaaf, katernen Kwitanties, pakken Fonds tot verbetering van de predikantstraktementen 590. Journaal van het Fonds tot verbetering van de predikantstraktementen, a. Lijst van predikantstraktementen,

26 TOEGANGSNUMMER Rekening en verantwoording van de administratie der gelden, toebehorende aan het comité tot verbetering van de predikantstraktementen, Brieven betreffende de verbetering van predikantstraktementen, Benoemingen tot gecommiteerden en tot kerkmeesters 593. Stukken, betreffende benoemingen, enz. tot gecommiteerde van de Nederlands Hervormde Gemeente en tot kerkmeesters van de Nederlands Hervormde Gemeente te Schiedam, Reglementen van Kerkenraad, diaconie en kiescollege 594. Reglementen van de algemene kerkenraad (1831, 1890), de bijzondere kerkenraad (1861, 1871, 1897), college van diakenen (1839), en Kiescollege (1867, 1871). 8 gedrukte exemplaren. 5. Commissie tot overneming van de grote- of Sint Janskerk te Schiedam, benevens de verdere goederen en het ontwerpen van een reglement van administratie 597. Notulenboek, 31 december april Archief Fonds Christelijke Belangen. Opgeheven Overgenomen van de kerkenraad door de kerkvoogdij per

27 TOEGANGSNUMMER 11 (11) Archief van de Kerkenraad der Nederlandse Hervormde Gemeente, N.B.: Het archief bevat ook nog onbeschreven stukken, o.a. betreffende de Centrale Kerkenraad en de Wijkgemeenten. A. Stukken van algemene aard Handelingen algemene kerkenraad, delen februari december N.B.: Kerckenboec, inhoudende de Kerkelijcke acta begonnen den 3 en 10 february 1669, alsmede de namen der lidtmaten die tsedert die tijd tot dese gemeente van Schiedam sijn toegedaen om saligh te werden. Voorin en achterin enkele extracten uit de acta van de classis van Schieland, de resolutiën van de Staten van Holland en die van de Schiedamse Weth februari januari N.B.: achterin: lijst van predikanten en lijst van de inhoud van het kerkenraadarchief in februari december N.B.: achterin ingenaaid: rapport van een commissie van onderzoek naar het archief en inhoudsopgave daarvan, februari december januari december mei juni N.B.: achterin: alfabetische klapper januari december N.B.: achterin: alfabetische klapper januari juni januari november december maart mei maart juni april juni november december oktober Handelingen van de bijzondere kerkenraad, delen januari maart mei februari maart september november-8 maart Ingekomen stukken bij de handelingen van de algemene en kerkenraad , N.B.: voorin: nominatie voor de verkiezing van kerkmeesters, 1810, en plan voor negotiatie, N.B.: voorin: Reglement voor de Commissie van Toezigt op de Overgangen tusschen de Hervormde en Roomsch-Katholieke Gemeenten te Schiedam van november

28 TOEGANGSNUMMER 11 N.B.: alfabetisch gerangschikt op de onderwerpen. Portefeuille genummerd: I N.B.: alfabetisch gerangschikt op de onderwerpen. Portefeuille genummerd: II N.B.: alfabetisch gerangschikt op de onderwerpen. Portefeuille genummerd: III N.B.: alfabetisch gerangschikt op de onderwerpen. Portefeuille genummerd: IV N.B.: alfabetisch gerangschikt op de onderwerpen. Portefeuille genummerd: V januari augustus ordner 26a. 1 januari oktober N.B.: chronologisch in ordner. 26b N.B.: ingekomen en uitgaande stukken, chronologisch in ordner Ingekomen stukken en kopieën van verzonden stukken bij de handelingen van de algemene en kerkenraad. 7 mappen Kopieboek Chronologisch register van ingekomen stukken bij de kerkenraad, Register van ingekomen stukken bij de Grote Kerkenraad, B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Stukken betreffende de Synode --- Afrekeningen met de generale kas van de Synode (Quaestor Generaal), N.B.: Zie het archief van de Kerkvoogdij, toegangsnummer 12, inv.nr Resolutiën van de Synode van Zuid-Holland,

29 TOEGANGSNUMMER 11 N.B.: De volgende jaren ontbreken: , 1654, , 1679, 1682, , , 1702, 1739, Dubbel

30 TOEGANGSNUMMER

31 TOEGANGSNUMMER Dubbel Verslag der werkzaamheden van de Deputaten van de Synode van het voormalige Zuid-Holland, gegeven aan de Classis onder het resoort van de gemelde Synode, in de maand juli Doop-, trouw- en lidmatenboeken Doopboeken, delen N.B.: Volgens H. Brouwer, Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken 30

32 TOEGANGSNUMMER 11 ( s-gravenhage 1929). Op microfiche aanwezig in de studiezaal. Brouwer/Dresch juli januari oktober december januari augustus augustus mei mei oktober oktober december januari december januari augustus N.B.: Hierbij een alfabetische kladindex op de persoonsnamen over augustus juli juli februari februari maart april september N.B.: Hierin tevens verklaring van de Kerkenraad van 1786 betreffende naamsverandering van een dopeling van 31 januari september december N.B.: Het blijkt lange tijd gebruik te zijn geweest om de namen van buitenechtelijke kinderen op de keerzijde te registreren januari augustus N.B.: Met alfabetische index op de namen van de gedoopten over de jaren 1723 en september december N.B.: Met alfabetische index op de namen van de gedoopten januari april N.B.: Met alfabetische index op de namen van de gedoopten april augustus N.B.: Met alfabetische index op de namen van de gedoopten september november N.B.: Met alfabetische index op de namen van de gedoopten november oktober N.B.: Met alfabetische index op de namen van de gedoopten oktober april N.B.: Met alfabetische index op de namen van de gedoopten april december N.B.: Met alfabetische index op de namen van de gedoopten januari juli N.B.: Achter de doopakte van 7 oktober 1759 is een notariële certificatie van 14 mei 1807 vastgehecht, betreffende een doop van 12 oktober 1759, welke verkeerd geregistreerd was. Met een alfabetische index op de namen van de gedoopten juli december N.B.: Met alfabetische index op de namen van de gedoopten januari december N.B.: Tussen folia 133 en 134 ligt een verklaring op zegel van 11 augustus 1808, betreffende een doop op 21 oktober 1770, welke verkeerd was geregistreerd. Met alfabetische index op de namen van de gedoopten. 31

33 TOEGANGSNUMMER januari december N.B.: Met alfabetische index op de namen van de gedoopten januari december N.B.: Op folio 69 is een los briefje vastgehecht, betreffende een huwelijk van 30 juni Met alfabetische index op de namen van de gedoopten januari mei N.B.: Met alfabetische index op de namen van de gedoopten mei juli N.B.: Met alfabetische index op de namen van de gedoopten juli juli N.B.: Hierbij alfabetische indexen op de persoonsnamen van dit deel over elk jaar juli september N.B.: Met alfabetische indexen op de namen van de gedoopten in dit deel over (Zie voor 1788 nr. 29 en voor 1792 nr. 31) september december N.B.: Met alfabetische index op de namen van de gedoopten over Hierbij alfabetische indexen op de namen van de gedoopten over de jaren januari december N.B.: Met alfabetische index op de namen van de gedoopten januari januari N.B.: Met alfabetische index op de namen van de gedoopten Gebodenboeken, delen N.B.: Volgens H. Brouwer, Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken ( s-gravenhage 1929). Op microfiche aanwezig in de studiezaal. Brouwer/Dresch De bladen met de geboden van 2 november mei 1735, 21 april-5 mei 1742 en 18 april-24 mei 1753 ontbreken. * Nadere toegang aan te vragen met een aanvraagbriefje in de studiezaal januari februari (Nadere toegang nr. 19*) februari oktober (Nadere toegang nr. 20*) november april april maart maart mei juni december januari februari maart oktober juni juli juli februari april april april maart maart maart april april april december januari augustus augustus mei

34 TOEGANGSNUMMER Trouwboeken, delen N.B.: Volgens H. Brouwer, Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken ( s-gravenhage 1929). Op microfiche aanwezig in de studiezaal. Brouwer/Dresch maart februari januari december januari december januari december januari september september mei 1806, 23 juni N.B.: Tussen 1806 mei 25 en 1811 juni 23 zijn geen huwelijken in dit deel geregistreerd , 285. Doop-, Trouw- en Lidmatenboeken, , delen januari juni juli december januari december januari december januari december januari november november juni juli april mei december januari april mei december januari december januari december januari december januari april april december januari b. Dubbele doopregisters, delen september december januari december januari december januari mei juni december N.B.: voorin een briefje, toestemming van de predikant te Overschie om een kind tot zijn gemeente behorend, te Schiedam te laten dopen januari december januari december januari december januari november november juni

35 TOEGANGSNUMMER juli april mei december januari april mei december januari december januari december januari december januari april april december januari december a. 9 januari 1944, A-L. 306b. 9 januari 1944, M-Z Doopbriefjes en consenten, , Trouwboeken, delen januari november februari december januari november januari december februari december Dubbele Trouwboeken, delen december Register van nieuwe lidmaten van de Hervormde Gemeente te Schiedam, zowel van degenen, die belijdenis hebben gedaan ( ) als van degenen, die met attestatie inkomen ( ), alfabetisch ingericht Naamrol der lidmaten van de Nederlandsche Gereformeerde Christelijkegemeente te Schiedam met attestatiën aangekomen, , en naamrol der lidmaten van de Nederduitsche Gereformeerde Christelijke Gemeente te Schiedam op gedane belijdenis aangenomen, N.B.: voorin lijst van degenen, die belijdenis hebben gedaan van Naamrol de lidmaten van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Schiedam, welke ingeschreven zijn 1807, beginnende 1755, , alfabetisch op de voornamen Naamrol der lidmaten van de Nederduitsche Gereformeerde Christelijke Gemeente te Schiedam met attestatiën aangekomen of vertrokken, , en lijst van vertrokken lidmaten ; aan de andere zijde: Naamrol der lidmaten van de Nederlandse Hervormde Christelijke Gemeente te Schiedam, welke op belijdenis 34

36 des geloofs alhier aangenomen zijn, TOEGANGSNUMMER Register van nieuwe leden van de Hervormde Gemeente te Schiedam, zowel van degenen, die belijdenis hebben gedaan, , als van degenen die met attestatie inkomen ( ) alfabetisch ingericht Naamlijst van hen, die belijdenis hebben gedaan, ingekomen zijn met Attestatie en met attestatie vertrokken zijn, alfabetisch op geslachtsnaam, Lidmatenregister, Register van lidmaten, N.B.: Boek B Contraregister van lidmaten, Register van uitgegane attestaties, Alfabetisch register van personen, die bedankt hebben als lid van de kerk, 19 e en 20 e eeuw Register van personen, die zich hebben afgescheiden van de Hervormde Christelijke Gemeente te Schiedam, N.B.: met brieven, waarin van de afscheiding wordt kennisgegeven. 333a. Handtekeningen achter de belijdenisgeschriften van onderwijzers, etc., 2 e helft 18 e eeuw. 1 omslag 3. Reglementen 334. Reglement aangaande de Bestuuring van de kerkenraad, het ministerium en de Diaconie der Nederlandse Gereformeerde Gemeente van de stad Schiedam, opgestelt ter bewaaring van goede orde, onderlinge Harmonie en Broederlijke liefde onder alle de leeden, uitmaakende deeze vergadering, en gearresteert den 2den Maart des jaars MDCCLXXII (1772). (gedrukt te Schiedam bij Abraham Bakker). N.B.: met marginale en losse aanvullingen en achterin: Vraagstukken te doen aan de lidmaten door belijdenis Kerkelijke reglementen, ca aangelegd. N.B.: Deze kerkelijke reglementen moeten volgens Synodale Resolutie, in elke 35

37 TOEGANGSNUMMER 11 classis jaarlijks tegelijk met de Synodale akte rond gezonden worden Reglementen van orde en Werkzaamheid voor den Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Schiedam, vastgesteld in het jaar 1828 (Schiedam, bij G.W. van Hemsdaal) Huishoudelijk Reglement voor den kerkenraad der Hervormde Gemeente te Schiedam, ingevoerd in het jaar Schiedam, bij G.W. van Hemsdaal Reglement van orde en werkzaamheid voor den kerkenraad der Hervormde Gemeente te Schiedam, vastgesteld in het jaar Schiedam, 1848 bij M. Goude Reglement van orde voor de algemene kerkenraad der Hervormde Gemeente te Schiedam, Huishoudelijk reglement voor den bijzondere kerkenraad der Hervormde Gemeente te Schiedam, Huishoudelijk reglement voor den bijzondere kerkenraad der Nederlands Hervormde Gemeente te Schiedam Reglement van orde van de algemene Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Schiedam, Huishoudelijk reglement voor de algemene Kerkenraad der Nederlands Hervormde Gemeente te Schiedam, met enige formulieren voor het lidmaatschap der kerk Huishoudelijk reglement voor het college van Diakenen der Nederlands Hervormde Gemeente te Schiedam, Wijzigingen in de reglementen (1938): Algemeen reglement; Reglement voor kerkelijk opzicht en tucht, en Reglement voor kerkvisitatie. 4. Financiële Commissie en fonds tot instandhouding Hervormd Kerkgenootschap Lijst van alle stukken, brieven en papieren, betrekking hebbende op de Financiële Commissie van de kerk van Schiedam, nrs. 1-98, Rekeningen van de rentmeester van het fonds tot instandhouding van het gereformeerd kerkgenootschap,

38 TOEGANGSNUMMER 11 N.B.: Tot en met 1804 met de goedkeuring van de commissie van het fonds tot instandhouding van het gereformeerd kerkgenootschap; er in liggen kwitanties uit de tachtiger en negentiger jaren van de negentiende eeuw. 5. Predikantstraktementen 349. Stukken, betreffende de ligger van het tractement voor de vijfde predikantsplaats, bundel 349a. Liggers 1943 (V), 1946 (I-VI) en 1948 (I-VI). Aanvulling Kiescollege en verkiezingen 350. Plaatselijk reglement voor het kiescollege tot benoeming van Ouderlingen en Diakenen en tot beroeping van Predikanten in de Hervormde Gemeente te Schiedam Notulen, 10 maart november Adres, gericht aan de kerkenraad en het kiescollege der Nederlands Hervormde Gemeente te Schiedam, door geestverwanten van wijlen ds. F. Haverschmidt om in zijn plaats een predikant van dezelfde richting te beroepen, z.d Afkondigingen vanaf de kansel in de Grote Kerk gedaan, in verband met de verkiezing van ouderlingen en diakenen, z.d. en , en uitslagen van de verkiezingen, N.B.: Inv.nrs. afzonderlijk aanvragen Proces-verbaal van de opening der stembriefjes, die ter benoeming van achttien gemachtigden den 9den oktober 1895 zijn ingeleverd. 1 omslag 356. Naam der stemgerechtigde lidmaten, die bij de stemmingen van 1911 en 1921 hun stembiljet hebben ingeleverd. 1 omslag 357. Kiezerslijst (in duplo) opgemaakt ter visie gelegd en daarna vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 2 november omslag b. Kiezerslijsten, 1931, 1942, omslagen 358. opgemaakt en vastgesteld de 15 de december 1931 door de kerkenraad der Nederlands Hervormde Gemeente te Schiedam. 1 omslag 358a. Kiezerslijst

39 TOEGANGSNUMMER b. Kiezerslijst Commissie Overgangen Rooms Katholieke Kerk 361. Actenboek van de Commissie van Toezigt op de overgangen van de Hervormde tot de Roomsche en omgekeerd, benoemd door den breeden kerkenraad der Hervormde Gemeente te Schiedam, N.B.: Er bij een ingekomen brief van 7 maart Commissie Godsdienstonderwijs 362. Notulen van de Commissie voor het Godsdienstonderwijs in de Nederlands Hervormde Gemeente te Schiedam, 28 augustus december Hoorcommissies en vacatures 363. Stukken betreffende hoorcommissies, omslag 364. Stukken betreffende hoorcommissies ds. Broers, omslag N.B.: Vooralsnog niet aangetroffen Stukken betreffende de vacature ds. Bel, omslag N.B.: Vooralsnog niet aangetroffen. 10. Predikbeurten 368. Lijst van predikbeurten bij de Hervormde Gemeente te Schiedam per 1 januari tot 31 december stuk. 11. Commissie voor het Weeshuis der Hervormden Notulen, 2 januari december Ingekomen stukken, pakken Kopieboek uitgegane brieven,

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente T000381 Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Houten, 1685-2006 W.B. Heins 1994 Aanvulling door: M.A. van der Eerden-Vonk, 2013 1 INLEIDING Nog te schrijven na completering van

Nadere informatie

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer Archief van de Nederlands Hervormde kerk te Oud-Vossemeer 1771-1969 2 Inventaris KERKENRAAD 1-4. Notulen, 1771-1936. 5 delen 1. 1771-1806. N.B. Aan het begin ontbreken enige bladzijden. 2. 1806-1865. 2a.

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG 1735-1985 INHOUD: I. Stukken van algemene aard II. Stukken betreffende de zielszorg III. Stukken betreffende de functionarissen

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983)

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Inventaris van het archief van de Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Streekarchief Goeree-Overflakkee E. Lassing-van Gameren maart 2008 ARCHIEF VAN DE KERKENRAAD STUKKEN VAN ALGEMENE AARD Notulen

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE WESTERVOORT 1708-1967

ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE WESTERVOORT 1708-1967 ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE WESTERVOORT 1708-1967 N.B. De gebruiker van dit archief wordt er op geattendeerd dat zich in het Oud Archief van Arnhem verscheidene stukken betreffende

Nadere informatie

Archief van de Hervormde Gemeente te Schellingwoude

Archief van de Hervormde Gemeente te Schellingwoude Archief van de Hervormde Gemeente te Schellingwoude Algemene kenmerken Toegangsnummer: 390 Periode: 1792-1971 Archiefvormer Nederlands Hervormde Gemeente te Schellingwoude Inventaris ARCHIEF................................................................

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

DOOP,- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN

DOOP,- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN DOOP,- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN, 1574-1811 (1812-1922) Kethel en Spaland, 1622-1811 (1812-1848) Oud- en Nieuw-Mathenesse, Nieuwland c.a., 1723-1811 INHOUDSOPGAVE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS SCHIEDAM,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlandse Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlandse Hervormde Gemeente T00379 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente Cothen, 1641-1988 Het Utrechts Archief 1992 / 2005 Versie november 2014 1 INLEIDING 5 2 INVENTARIS 7 1 ARCHIEF VA N DE KERKERAAD

Nadere informatie

Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft

Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft Archief Delft 14 Doop-, Trouw- en Begraafboeken Delft 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van. de Gereformeerde Kerk te Driebergen,

Plaatsingslijst van het archief van. de Gereformeerde Kerk te Driebergen, T00380 Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde Kerk te Driebergen, 1850-1986 W. B. Heins 1996 -2- KERKERAAD Notulen doos 1-2.Notulen van de kerkeraad, 1888-1923. 1. 1888-1917 2. 1917-1923

Nadere informatie

3.04.10.118 DTB Voorschoten 3. Inhoudsopgave

3.04.10.118 DTB Voorschoten 3. Inhoudsopgave Inventaris van het archief van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van de Burgerlijke Stand VOORSCHOTEN 3.04.10.118

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk in Voorst ( )

Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk in Voorst ( ) Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk in Voorst (1896-1992) Beschrijving van het archief: Naam archief: Archief van de Gereformeerde Kerk in Voorst Periode: 1896-1992 Archiefnummer: 1307

Nadere informatie

Nummer Toegang: 458 Plaatsingslijst van het archief van de nederlands-israelitische gemeente,

Nummer Toegang: 458 Plaatsingslijst van het archief van de nederlands-israelitische gemeente, Nummer Toegang: 458 Plaatsingslijst van het archief van de nederlands-israelitische gemeente, 1850-1962. Archief Delft 458 Nederlands-Israelitische gemeente 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Archief van de Zuiderkerk

Archief van de Zuiderkerk Archief van de Zuiderkerk Algemene kenmerken Toegangsnummer: 378.ZK Periode: 1611-1929 Archiefvormer Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam; Zuiderkerk Inventaris 1-2 Notulen. 1826-1875 1-1826 - 1849

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Nummer Toegang: 124. Archief Delft

Nummer Toegang: 124. Archief Delft Nummer Toegang: 124 Archief van curatoren (scholarchen) van de latijnse school (grote scholen) en regenten van het fraterhuis en het stedelijk (sinds 1950 grotius ), 1610-1966 Archief Delft 124 Latijnsche

Nadere informatie

Rooms-katholieke parochie Sint Jan, Sint Pieter en Sint Catharina ( Catharina tot juni 1763)

Rooms-katholieke parochie Sint Jan, Sint Pieter en Sint Catharina ( Catharina tot juni 1763) 1.1 s-hertogenbosch 1.1.1 Dopen Voor de duidelijkheid is er voor gekozen om de registers respectievelijk chronologisch per religie en parochie weer te geven. Het is dus van belang meerdere series te raadplegen.

Nadere informatie

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Oud-Beijerland

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Oud-Beijerland Nummer archiefinventaris: 3.04.10.011 Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Oud-Beijerland Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WAALSE GEMEENTE (1825) DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WAALSE GEMEENTE (1825) DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 302 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WAALSE GEMEENTE 1686-1817 (1825) DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT SCHIEDAM INHOUDSOPGAVE INVENTARIS... 3

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het. Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te. Wijk bij Duurstede, (1809)

Plaatsingslijst van het archief van het. Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te. Wijk bij Duurstede, (1809) T00011 Plaatsingslijst van het archief van het Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te Wijk bij Duurstede, (1809) 1878-1993 M.A. van der Eerden-Vonk Mei 1995 Aanvullingen door: K. Th. Wildenbeest September

Nadere informatie

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 door H. Uil INHOUDSOPGAVE Zierikzee 1994 ALGEMEEN 3 Reglementen 3 Vergaderingen 3 Correspondentie 3

Nadere informatie

Archief van de Oude Kerk

Archief van de Oude Kerk Archief van de Oude Kerk Algemene kenmerken Toegangsnummer: 378.OK Periode: 1523-1955 Archiefvormer Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam; Oude Kerk Inventaris 1 Journaal. 1683-1761 2-4 Notulen. 1810-1886

Nadere informatie

Nummer Toegang: 68 Inventaris van het archief van de commissarissen over de bank van lening te Delft,

Nummer Toegang: 68 Inventaris van het archief van de commissarissen over de bank van lening te Delft, Nummer Toegang: 68 Inventaris van het archief van de commissarissen over de bank van lening te Delft, 1676-1923 Archief Delft 68 Commissarissen Bank van Lening 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk

Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk Nummer Toegang: 220 Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk 1584-1818 Algemeen Rijksarchief Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 220 220 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1178 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar het archief is aanwezig vanaf 1836. Het waterschap maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Vereenigde

Nadere informatie

Inleiding De gemeente Het archief Cursus Kerkelijk archiefbeheer

Inleiding De gemeente Het archief Cursus Kerkelijk archiefbeheer Inleiding De gemeente De gemeente van Schouwerzijl is geïnstitueerd in het jaar 1899 en bestond uit leden uit de dorpen Schouwerzijl, Mengingeweer en Warfhuizen. In 1902 was de gemeente zoveel gegroeid

Nadere informatie

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet 1607-1965 2 Inleiding Het ontstaan van het armbestuur van Poortvliet zal vermoedelijk in de Middeleeuwen gezocht moeten worden. Er zal toen sprake zijn

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Inventaris van het archief met de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van

Nadere informatie

Nummer Toegang: 462 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging van vrijzinnig hervormden, afdeling Delft,

Nummer Toegang: 462 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging van vrijzinnig hervormden, afdeling Delft, Nummer Toegang: 462 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging van vrijzinnig hervormden, afdeling Delft, 1912-1980 Archief Delft 462 Vereniging Vrijzinnig Hervormden Delft 3 I N H O U D S O P

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 Uit: Kerkelijke archieven : deel 7 Kerkelijke archieven van

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 4 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR L.A. ABMA, H. KRUSE SCHIEDAM 1958, 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE VERENIGNG 'SCHRIFT EN BELIJDENIS' (1958)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE VERENIGNG 'SCHRIFT EN BELIJDENIS' (1958) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE VERENIGNG 'SCHRIFT EN BELIJDENIS' (1958) 1962-2009 ONTSTAAN EN ONTWIKKELING Hervormde deelgemeente Rehoboth te Sint-Maartensdijk Reeds vele jaren (ca 1900) was de hervormde

Nadere informatie

Archief van de Hervormde Gemeente: tweede aanvulling

Archief van de Hervormde Gemeente: tweede aanvulling Archief van de Hervormde Gemeente: tweede aanvulling Algemene kenmerken Toegangsnummer: 377.AAN Periode: 1820-1990 Archiefvormer Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam; diaconie Inventaris Diaconie..................................................................

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968

Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968 110 Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis 1899-1968 A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968 Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief van de

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie mei 2014 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert

Nadere informatie

Archief van de Gereformeerde Kerk te Meppel. Openbaarheid: Stukken jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar.

Archief van de Gereformeerde Kerk te Meppel. Openbaarheid: Stukken jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar. Archief van de Gereformeerde Kerk te Meppel. Openbaarheid: Stukken jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar. I. Archief van de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Gemeente (1835-1869), c.q. van de Christelijke

Nadere informatie

Archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam: Bouwcommissie

Archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam: Bouwcommissie Archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam: Bouwcommissie Algemene kenmerken Toegangsnummer: 378.BC Periode: 1656-1949 Archiefvormer Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam; bouwcommissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederduits-Hervormde Gemeente van Herwen, Aerdt en Pannerden,

Inventaris van het archief van de Nederduits-Hervormde Gemeente van Herwen, Aerdt en Pannerden, Inventaris van het archief van de Nederduits-Hervormde Gemeente van Herwen, Aerdt en Pannerden, 1625-1956. 1 INHOUD I. Herwen, Aerdt en Pannerden Kerkeraad II. Herwen a. Kerkvoogdij, diakonie en pastorie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Parochie van het Heilig Hart van Jezus 1916-1989

Inventaris van het archief van de Parochie van het Heilig Hart van Jezus 1916-1989 Toegangsnummer: 499 Inventaris van het archief van de Parochie van het Heilig Hart van Jezus 1916-1989 J.M.M. Jansen Gemeentearchief Schiedam 1998 This finding aid is written in Dutch. 2 Heilig Hart 499

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.149 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 27 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SCHIEDAMSE KUNSTKRING 1934-1963 DOOR R.S. TOSCANI SCHIEDAM 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. Geschiedenis...

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN,

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN, INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN, 1655-1812 De hierna volgende bladzijden zijn een onderdeel van de "Inventarissen van de archieven van de gerechten onder Linschoten,

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.138 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN FIRMA MEIJER EN STEGMAN AANNEMERS, KOPERSLAGERS, LOODGIETSERS

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN FIRMA MEIJER EN STEGMAN AANNEMERS, KOPERSLAGERS, LOODGIETSERS G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 63 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN FIRMA MEIJER EN STEGMAN AANNEMERS, KOPERSLAGERS, LOODGIETSERS 1898-1970 DOOR J. DEN BESTEN, N. FRIEDEL SCHIEDAM

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST ARCHIEF VAN DE H. WILLIBRORDUSPAROCHIE TE GEIJSTEREN EN ARCHIEF VAN DE SCHEPENBANK GEIJSTEREN

PLAATSINGSLIJST ARCHIEF VAN DE H. WILLIBRORDUSPAROCHIE TE GEIJSTEREN EN ARCHIEF VAN DE SCHEPENBANK GEIJSTEREN PLAATSINGSLIJST ARCHIEF VAN DE H. WILLIBRORDUSPAROCHIE TE GEIJSTEREN EN ARCHIEF VAN DE SCHEPENBANK GEIJSTEREN NB. De stukken, zoals beschreven in de plaatsingslijst van het archief, zijn per archief/rubriek

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het

Inventaris van het archief van het T00416 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Everdingen, 1628-1811 z. n. z. j. Inleiding De omvang van het archief bedraagt 1 m 1 Aanwijzingen voor de gebruiker Stukken uit dit archief kunnen

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN 1837 1959 Vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen - 1970 INHOUD INVENTARIS A BESTUURLIJKE ZAKEN (nrs.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de parochie Loo,

Inventaris van het archief van de parochie Loo, Inventaris van het archief van de parochie Loo, 1617-1970. Vervaardigd door J.W. van Petersen in 1985, waarin verwerkt de in 2003 toegevoegde aanvullingen. 1 1. Kerkeboek, 1651-1739, met latere index,

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE SCHIEDAM

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE SCHIEDAM G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 372 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE SCHIEDAM 1756-1992 Ca. 5m archief is nog niet beschreven; DOOSnummers 107-142

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 18 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE MAGISTRAATS ARMENKAMER VANAF 1854 BURGERLIJK ARMBESTUUR 1816-1964 INHOUDSOPGAVE INVENTARIS... 2 1. Magistraats-Armenkamer...

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlandse Hervormde gemeente Vianen,

Inventaris van het archief van de. Nederlandse Hervormde gemeente Vianen, T00457 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hervormde gemeente Vianen, 1663-1974 A. van t Riet Den Haag, 1984 Aanvulling Vianen 2006 Inleiding Aanwijzingen voor de gebruiker Stukken uit dit archief

Nadere informatie

ARCHIEVEN VAN DE BURGERLIJKE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG (1967) 2,4 In

ARCHIEVEN VAN DE BURGERLIJKE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG (1967) 2,4 In ARCHIEVEN VAN DE BURGERLIJKE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG 1914-1964 (1967) 2,4 In G.C. Groenleer - Veenendaal 1998 - A. ARCHIEF VAN HET BURGERLIJK ARMBESTUUR 1914-1948 (1949) STUKKEN VAN ALGEMENE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. Doop-, Trouw-, en Begraafregisters,

Inventaris van het archief van. Doop-, Trouw-, en Begraafregisters, T00065 Inventaris van het archief van Doop-, Trouw-, en Begraafregisters, 1598-1811 S.A.L. de Graaff Utrecht, 1985 Aanvullingen: Algemeen Rijksarchief, z.j. T.L.H. van de Sande, Het Utrechts Archief, 2007

Nadere informatie

Archief van de Wisselbank

Archief van de Wisselbank Archief van de Wisselbank Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5077 Periode: 1609-1822 Archiefvormer Wisselbank Inleiding De Wisselbank en zijn archief In het ontstaan van een wereldeconomie ten tijde van

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Puttershoek

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Puttershoek Nummer archiefinventaris: 3.04.16.116 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Puttershoek Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande Nummer archiefinventaris: 3.04.16.043 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Doop-, Trouw-, en Begraafregisters

Doop-, Trouw-, en Begraafregisters 65 Doop-, Trouw-, en Begraafregisters 1598-1811 S.A.L. de Graaff Utrecht, 1985; Aanvullingen: Algemeen Rijksarchief; T.L.H. van de Sande, het Utrechts Archief, 2007 Februari 2016 Inhoudsopgave Aan de gebruiker...

Nadere informatie

Inventaris van het archief der parochie Maria Onbevlekt Ontvangen te Lobith

Inventaris van het archief der parochie Maria Onbevlekt Ontvangen te Lobith Inventaris van het archief der parochie Maria Onbevlekt Ontvangen te Lobith 1. Pastoor Doos 395 1. Doopboek 1776-1864. 2. Doopboek 1776-1911. 3. Trouwboek 1776-1874, overlijdensboek 1776-1874. 4. Trouwboek,

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar Nummer archiefinventaris: 3.04.16.001 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

TOEGANGSNUMMERS 367-368, 376, 560

TOEGANGSNUMMERS 367-368, 376, 560 TOEGANGSNUMMERS 367-368, 376, 560 G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE KETHEL EN SPALAND (1471) 1559-2002 (2008) N.B.: van

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven Nummer archiefinventaris: 3.04.16.007 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven I. Koolhoven Nationaal Archief, Den Haag (c) 2010 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het RK parochie H. Gertrudis te Jabeek, 1756-1964.

Inventaris van de archieven van het RK parochie H. Gertrudis te Jabeek, 1756-1964. Inventaris van de archieven van het RK parochie H. Gertrudis te Jabeek, 1756-1964. INHOUDSOPGAVE 1. Archief van het kerkbestuur en overige beheerders van wereldlijke zaken... 3 1.1. Stukken van algemene

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inventarislijst (aanwinsten 7 aug. 1975, 1977/232 & 1978/224), december 1978, 1982 nr ALGEMEEN...2 ARCHIEFBEHEER...

INHOUDSOPGAVE Inventarislijst (aanwinsten 7 aug. 1975, 1977/232 & 1978/224), december 1978, 1982 nr ALGEMEEN...2 ARCHIEFBEHEER... INHOUDSOPGAVE Inventarislijst (aanwinsten 7 aug. 1975, 1977/232 & 1978/224), december 1978, 1982 nr. 75...2 ALGEMEEN...2 ARCHIEFBEHEER...2 BESTUUR...2 FINANCIEN...2 KAARTEN EN TEKENINGEN...3 KEUREN EN

Nadere informatie

0201. Retro-acta Burgerlijke Stand Voorst, Nederduits-gereformeerde gemeente Nijbroek

0201. Retro-acta Burgerlijke Stand Voorst, Nederduits-gereformeerde gemeente Nijbroek 0201. Retro-acta Burgerlijke Stand Voorst, 1645-1811 Nederduits-gereformeerde gemeente Nijbroek 1-2 Index op de dtb-registers van Nijbroek 1677-1811 2 delen (1) Index A-I (2) Index J-Z N.B. Register 1557.1

Nadere informatie

Archief van de Hervormde Gemeente te Nieuwendam

Archief van de Hervormde Gemeente te Nieuwendam Archief van de Hervormde Gemeente te Nieuwendam Algemene kenmerken Toegangsnummer: 180 Periode: 1612-1969 Archiefvormers Hervormde Gemeente Nieuwendam Nederlands Hervormde Gemeente te Nieuwendam; diaconie

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden Nummer archiefinventaris: 3.04.16.075 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Archief van de Hervormde Gemeente te Amsterdam-West en rechtsvoorganger

Archief van de Hervormde Gemeente te Amsterdam-West en rechtsvoorganger Archief van de Hervormde Gemeente te Amsterdam-West en rechtsvoorganger Algemene kenmerken Toegangsnummer: 388 Periode: 1617-1960 Archiefvormers Nederlands Hervormde Gemeente te Sloterdijk; commissie tot

Nadere informatie

Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805)

Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805) Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805) 1816-1855 Archief Delft 142 Gemeente Abtsregt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de aanvullingen op het. archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw

Plaatsingslijst van de aanvullingen op het. archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw T00458_Aanvullingen Plaatsingslijst van de aanvullingen op het archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Vianen, 1812-2006 D. Ruiter, Juni 2014 Inleiding Deze stukken vormen een

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer Nummer archiefinventaris: 3.04.16.164 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Archief van L.F. Pont

Archief van L.F. Pont Archief van L.F. Pont Algemene kenmerken Toegangsnummer: 869 Periode: 1808-1957 Archiefvormer Pont, L.F. Inventaris 1 PERSOONLIJK 1 Stukken betreffende dopen, overlijden, huwelijken en Nederlanderschap

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE STAD SAS

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE STAD SAS Inventaris van de archieven van de Stad Sas van Gent, 1644-1795 1 INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE STAD SAS VAN GENT, 1644 1795 (1798 NR 175) STUKKEN VAN ALGEMENE AARD I. PRIVILEGES 1. Afschrift van

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1143 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: Opgericht vóór 1845. Dit waterschap wordt ook wel genoemd Polder Ten Oosten van de Vrijhoevense Vaart. Het waterschap maakte deel uit van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Archief van de Vakschool voor Schoenmakers

Archief van de Vakschool voor Schoenmakers Archief van de Vakschool voor Schoenmakers Algemene kenmerken Toegangsnummer: 108 Periode: 1900-1931 Archiefvormer Vakschool voor Schoenmakers Inleiding Reeds dadelijk, toen er sprake was van inventarisering

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Naaldwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Naaldwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.092 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Naaldwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Lopik

Archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Lopik Archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Lopik 1613-1991 G.J. Vermeij 2012 Woerden Inventaris Kerkeraad Algemeen 1-5. Notulen van de kerkeraad. 1620-1951. 5 delen 1. 1620 juni 9-1742 september

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1159 Gelegen onder: Waspik Historie: Oprichtingsdatum is onbekend, waarschijnlijk vóór 1788. De Buitendellenpolder, ruim 6 ha groot, vormde waterstaatkundig één geheel met de polder Bovenkerk

Nadere informatie

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer,

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 19 Voorlopige inventaris van de collectie Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 1586 1811 (nog controleren met archivalia) Ontleend aan: H. Brouwer, Beschrijving van de doop, trouw en

Nadere informatie

Doop-, Trouw- en Begraafboeken Voorburg

Doop-, Trouw- en Begraafboeken Voorburg Nummer Toegang: 240 Doop-, Trouw- en Begraafboeken Voorburg 1630-1819 Algemeen Rijksarchief / Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 240 240 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 46-50. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van stemgerechtigde ingelanden, 1858-1948. 5 delen 46. 1858-1871

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET FONDS EN CONTRACT VAN MAKELAARS ONDER DE ZINSPREUK BROEDERSCHAP

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET FONDS EN CONTRACT VAN MAKELAARS ONDER DE ZINSPREUK BROEDERSCHAP G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 219 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET FONDS EN CONTRACT VAN MAKELAARS ONDER DE ZINSPREUK BROEDERSCHAP 1796-1845 DOOR I. VELLEKOOP SCHIEDAM

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel Nummer archiefinventaris: 3.04.16.029 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Adventkerk te Baarn RSIN/Fiscaal nummer: 002912491 Website adres: www.cgk-baarn.nl E-mail: scriba@cgk-baarn.nl Adres: Nassaulaan 17 Postcode:

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf Nummer archiefinventaris: 3.04.16.088 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1165 Gelegen onder: s-gravenmoer, Raamsdonk en Waspik Historie: Opgericht op 17 december 1914. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Oostpolder onder Raamsdonk,

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5 Aanbesteding kerkgebouw 1911 Ds 1.1 Afleesboek 1847 t/m 1851 Ds 8.1 Akte van benoemingen Ds 11.1 Armenbestuur Valkenburg 1882 t/m 1921 Ds 17.1 Armenboek voor de beide CATWIJKEN 1818 t/m 1852 Ds 15.5 Begrotingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST OP HET ARCHIEF VAN DE VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP NPB / VERENIGING PAULUS 1862-1992

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST OP HET ARCHIEF VAN DE VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP NPB / VERENIGING PAULUS 1862-1992 G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 465 PLAATSINGSLIJST OP HET ARCHIEF VAN DE VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP NPB / VERENIGING PAULUS 1862-1992 N.B.: I doos archiefmateriaal, ca.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957

Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957 . J Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957 Het waterschap "De Markhoek" werd met ingang van 1 januari 1957 opgeheven in verband met de vestiging van het Bredase industrieterrein "De Krogten"

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI Archief W04 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI 1838-1968 2 Inhoudsopgaves Inventaris Blz. 1. Algemeen 5 2. Financiën 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Polderlasten 8 2.3 Geldleningen

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.100 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUWE VAN DE ALLERHEILIGSTE ROZENKRANS,

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUWE VAN DE ALLERHEILIGSTE ROZENKRANS, G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 65 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUWE VAN DE ALLERHEILIGSTE ROZENKRANS, SEDERT 1967 VAN DE H. LIDUINA EN DE O.L.V.

Nadere informatie

J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 2004

J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 2004 77 Voorlopige inventaris van het archief van Sociaal-democratische Arbeiderspartij (SDAP) afdeling Schiedam. Na 1946 Partij van de Arbeid (PvdA) 1900-1994 (2002) J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam,

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Nummer archiefinventaris: 1.05.11.16 Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Digitaal Duplicaat van

Nadere informatie

INVENTARIS. van de archieven van de waterschappen ZEGVELD EN ZEGVELDERBROEK, (1488) , ZvCVJ V CLD, (1798) ,

INVENTARIS. van de archieven van de waterschappen ZEGVELD EN ZEGVELDERBROEK, (1488) , ZvCVJ V CLD, (1798) , I \*. O *v lp INVENTARIS van de archieven van de waterschappen ZEGVELD EN ZEGVELDERBROEK, (1488) 1651-1862, ZvCVJ V CLD, (1798) 1861-1974, ZEGVELDERDRQEK, (1861) 1862-1974, en DE GEMEENE BOEZEM VAN ZEGVELD,

Nadere informatie