Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos"

Transcriptie

1 Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos

2 Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS Algemeen Aantal aanwezige personen Gegevens object ten behoeve van overheidsdiensten TECHNISCHE GEGEVENS OBJECT Interne communicatiemiddelen Oproepsysteem BHV-ers Omroepinstallatie Alarmsignaal Constructie van het object Liften Compartimenteringen Luchtbehandeling Hoofdafsluiters en schakelaars Brandbare/gevaarlijke stoffen PREVENTIEVE GEGEVENS OBJECT Brandmeldinstallatie Automatische blusinstallatie Sprinklerinstallatie Blusinstallatie Blusvoorzieningen Vluchtwegen VOORZIENINGEN BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN Verzamelplaats bij ontruiming Alarmeren overheidsdiensten/telefoonlijst Naburig ziekenhuis met eerste hulppost Waarschuwingsadressen BEDRIJFSHULPVERLENINGSORGANISATIE EN TAKEN Takengebied Het hoofd Bedrijfshulpverlening Bedrijfshulpverleners Samenstelling Bedrijfshulpverlening (BHV) Bordjes wat te doen bij een calamiteit Afhandeling van een incident Melden van een incident Receptie (centrale hal Spoortzicht) Inzet BHV-ers Wat te doen bij brand Wat te doen bij een ontruiming Wat te doen bij een ongeval Wat te doen bij een bommelding (formulieren in de centrale hal) Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 3

4 6. BEHEER VAN HET BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN Verwijzingen/interne procedures Risico-inventarisatie Aanvalsplan Procedures/noodstopprocedure installaties Oefeningen Opleidingen Actualisatie BIJLAGEN 1 Telefoonlijst Bommeldingsformulier ten behoeve van politie Algemene richtlijnen Algemene instructies Taken coördinator Bedrijfshulpverlening Taken Bedrijfshulpverlener(s) Taken van de beheerder bij bommelding Taken van de sporters en begeleiders Instructies handblusmiddelen Plattegrondtekeningen gebouw Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 4

5 1. ALGEMENE GEGEVENS 1.1. Algemeen Naam van object naam : Sporthal Triominos adres : Eltensestraat 4 gemeente : 6922 JB Duiven telefoon : (0316) Hoofd bedrijfshulpverlening Naam : De heer J.A.N. Gerritsen adres : Koeweide 42 woonplaats : 6931 WG Westervoort telefoon : (026) (privé); (0316) (zakelijk) mobiele tel : (06) Coördinator bedrijfshulpverlening naam : De heer J.H.P. Jansen adres : van Goyenstraat 58 woonplaats : 6921 LG Duiven telefoon : (0316) (privé) mobiele tel : (06) Aantal aanwezige personen Personeel In de sporthal is dagelijks minimaal 1 beheerder aanwezig. Per dag bezoeken ca personen de sportaccommodatie. Geschat wordt dat er gelijktijdig ca. 200 personen aanwezig zijn. De openingstijden zijn dagelijks van 8.00 uur tot uur. De sporthal bestaat uit 3 gedeelten: Hal Spoorzicht, dit is de centrale hal met sporthal, tribune en kantine. Hal Endesprong met een sporthal en een tribune. Hal Mobilis, met turnhal en dansstudio. Personeelsbezetting in het weekeinde In het weekeinde wordt er s zaterdags en s zondags gesport in de diverse hallen. De openingstijden zijn op zaterdag en zondag van 8.00 uur tot uur. Er is dan constant 1 beheerder aanwezig die tevens BHV-er is. Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 5

6 Bezoekers Er vindt in de sporthal geen registratie van bezoekers plaats. Het aantal bezoekers varieert per activiteit in de hal. Bewaking/cameratoezicht De sporthal heeft niet de beschikking over de diensten van een externe veiligheidsdienst. Wel zijn de gebouwen voorzien van inbraakdetectie. Om overzicht en toezicht te houden op het pand (en daar direct buiten) zijn er camera s geïnstalleerd. Zo kan de beheerder snel reageren bij onregelmatigheden of calamiteiten. 1.3 Gegevens object ten behoeve van overheidsdiensten Brandweeringang De hoofdingang van het object is gelegen aan Eltensestraat 4 te Duiven. Dit is de ingang van het centrale gedeelte, hal Spoorzicht. Er is geen brandweerkluis aanwezig nabij de hoofdingang. Het terrein om het gebouw is goed berijdbaar voor de voertuigen van de hulpverleningsdiensten Brandweeraanvalsplan Er is geen brandweeraanvalsplan opgesteld. De brandweer acht een aanvalsplan voor de sporthal ook niet noodzakelijk. Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 6

7 2. Technische gegevens object 2.1 Interne communicatiemiddelen Interne communicatiemiddelen zijn niet aanwezig. Alle informatie geschiedt mondeling of per (mobiele) telefoon oproepsysteem BHV-ers De coördinator BHV roept de overige BHV-ers (indien aanwezig) bijeen, tijdens een calamiteit. Dit kan door het indrukken van een handmelder ten behoeve van de ontruimingsinstallatie of door middel van de omroepinstallatie Omroepinstallatie De sporthal heeft de beschikking over een omroepinstallatie. Hiermee kan de benodigde informatie betreffende de ontruiming worden gegeven. De beheerder kan door middel van de omroepinstallatie iedereen verzoeken het gebouw te verlaten en de instructies van de BHV of begeleiders op te volgen Alarmsignaal De sporthal beschikt over de mogelijkheid een (handmatig) alarmsignaal te geven. Het alarmsignaal zal tevens gebruikt worden om de bedrijfshulpverlener(s) te alarmeren. Het alarmsignaal wordt gebruikt als ontruimingssignaal. Indien het hoofd BHV of de aanwezige BHV-er tot een ontruiming besluit kan hij het alarmsignaal in werking stellen. Het alarmsignaal wordt periodiek getest door een hiervoor aangewezen bedrijfshulpverlener. 2.2 Constructie van het object Hieronder volgt een korte beschrijving van de constructie en bouwaard van de sporthal: Draagconstructie. Daken. Begane grondvloer: betonvloer op zand Liften Er is een lift aanwezig in het gebouw welke uitsluitend door de beheerder mag worden bediend Compartimenteringen Er bevinden zich compartimenteringen in het gebouw Luchtbehandeling Het gebouw is uitgerust met een luchtbehandelinginstallatie. Het bedieningspaneel van deze installatie bevindt zich in de luchtbehandelingruimte op het dak. Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 7

8 2.3 Hoofdafsluiters en schakelaars Hieronder volgt een omschrijving van de plaats van de hoofdafsluiters en schakelaars van de diverse installaties. Elk lid van de bedrijfshulpverlening is bevoegd water en elektra af te sluiten. Gas Er is geen gas in het gebouw aanwezig. Water De hoofdwaterkraan bevindt zich in de meterkast (zie tekening). Elektra De hoofdmeterkast bevindt zich in de meterkast. De hoofdmeterkast en de onderverdeelkasten zijn op de tekeningen in de bijlage aangegeven (zie tekening). Centrale verwarming (CV) De verwarming van het gebouw geschiedt door middel van stadsverwarming. Neon Het gebouw is voorzien van neonverlichting. Noodverlichtingsinstallatie Het gebouw is voorzien van een noodverlichtingsinstallatie (noodvoeding: batterijen in de noodverlichtingarmaturen). De noodverlichtingsinstallatie wordt periodiek (1 x per maand) getest door de beheerder brandmeldinstallatie (BBMI). Hiervan wordt een registratie bijgehouden. Er is een onderhoudscontract afgesloten voor een jaarlijkse controle. 2.4 Brandbare/gevaarlijke stoffen: Gevaarlijke stoffen binnen het object Er vindt geen opslag van brandbare/gevaarlijke stoffen plaats binnen het object. Gevaarlijke stoffen op het buitenterrein Er vindt geen opslag plaats van brandbare/gevaarlijke stoffen plaats op het buitenterrein. Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 8

9 3.1 Brandmeldinstallatie Het object is niet voorzien van een brandmeldinstallatie, maar heeft wel een ontruimingsalarminstallatie. Deze installatie bestaat uit 3 centrales en een nevenpaneel. De centrale in de centrale hal is de hoofdcentrale waarop de beide overige centrales zijn aangesloten. Tevens is daar het nevenpaneel aangebracht. De ontruimingsalarminstallatie wordt periodiek (1 x per maand) getest door de beheerder brandmeldinstallatie (BBMI). Hiervan wordt een registratie bijgehouden. 3.2 Automatische blusinstallatie Sprinklerinstallatie Het gebouw is niet uitgerust met een sprinklerinstallatie Blusinstallatie Er zijn geen ruimten uitgerust met een automatische blusinstallatie. 3.3 Blusvoorzieningen In het gebouw zijn de volgende brandblusapparaten aanwezig: Brandslanghaspels Aantal: 7 stuks met slanglengte van 30 meter in gedeelte spoorzone. Aantal: 2 stuks met slanglengte van 30 meter in gedeelte Mobilis en dansstudio. Aantal: 3 stuks met slanglengte van 30 meter in gedeelte Endesprong. Poederblussers Er zijn geen poederblussers aanwezig. CO2 blussers Aantal: 1 stuk inhoud 5 kg in gedeelte spoorzone. Sproeischuimblussers Aantal: 5 stuks met 6 liter inhoud in gedeelte spoorzone. Aantal: 2 stuks met 6 liter inhoud in gedeelte Mobilis en dansstudio. Aantal: 2 stuks met 6 liter inhoud in gedeelte Endesprong. De bovengenoemde brandblusapparaten zijn tevens aangegeven op de tekeningen in de bijlage. De bereikbaarheid van de brandblusapparaten wordt maandelijks gecontroleerd door een BHV-er. De handblusapparaten worden jaarlijks gecontroleerd. Hiervoor is een onderhoudscontract afgesloten met onderstaande leverancier: naam : Hugen Brandbeveiliging en Adviesbureau adres : Hengelder 17 plaats : 6902 PA Zevenaar telefoon : (0316) fax : (0316) Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 9

10 3.4 Vluchtwegen De nooduitgangen in het gebouw zijn als zodanig gemarkeerd door borden met opschrift. De bordjes zijn verlicht. De bordjes zijn voorzien van batterijen, zodat ze bij het wegvallen van de elektrische spanning ook blijven functioneren. De vluchtwegen worden maandelijks gecontroleerd door een hiervoor aangewezen persoon. De verlichte borden worden maandelijks gecontroleerd. Er is een onderhoudscontract afgesloten voor een jaarlijkse inspectie. De plaats van de vluchtwegen wordt aangegeven op de plattegrondtekening in de bijlage. De nooduitgangen zijn van binnenuit te openen zonder gebruikmaking van sleutels. De vluchtdeur nabij de kantine van hal Spoorzicht wordt bij alarm elektrisch ontgrendeld. Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 10

11 4. Voorzieningen bedrijfshulpverleningsplan 4.1 Verzamelplaats bij ontruiming Bij het bepalen van de verzamelplaats dient men er rekening mee te houden dat er geen belemmering voor de doorgang van de overheidsdiensten kan ontstaan, dus bijvoorbeeld geen verzameling nabij een toegang of in de centrale hal. Tevens moet rekening gehouden worden met de windrichting. De volgende locatie buiten het gebouw dient als verzamelplaats bij een ontruiming: De parkeerplaats voor de sporthal, deze plaats wordt aangegeven middels een bord. Alternatieve verzamelplaats: De parkeerplaats van het Candea College of de sportzaal daarvan. De sporters mogen de verzamelplaats nooit verlaten zonder uitdrukkelijke toestemming van het hoofd BHV, de coördinator of de dienstdoende BHV-er. 4.2 Alarmeren overheidsdiensten/telefoonlijst Politie : 112 (0900) Brandweer : 112 (026) Ambulance : 112 (026) Naburig ziekenhuis met eerste hulppost Naam : Ziekenhuis Rijnstate locatie Arnhem Adres : Wagnerlaan 55 Plaats : 6815 AD Arnhem Telefoon : (088) Waarschuwingsadressen Door een particuliere alarmcentrale worden buiten kantooruren bij storing/inbraakalarm één van de volgende 4 sleutelhouders per mobiele telefoon gewaarschuwd. Deze gaat ter plaatse kijken wat er aan de hand is en neemt indien nodig verdere maatregelen, zoals bellen politie of brandweer. Mobiel nummer: (06) Eef Evers - Jaap Gerritsen - Gery Stevens - Tom de Kinkelder Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 11

12 Bij calamiteiten worden de volgende personen gewaarschuwd: Deze personen worden tevens gealarmeerd bij een brand: J.A.N. Gerritsen (hoofd BHV), tel. (06) J.H.P. Jansen (coördinator BHV), tel. (06) Brandweer, tel Team Accommodaties, Toezicht en Handhaving: L. Berends, tel. (06) Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 12

13 5. Bedrijfshulpverleningsorganisatie en taken 5.1 Takengebied In de Arbo-wet staat dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en voor de overige aanwezigen in het gebouw => sporthal. Het gemeentebestuur heeft zowel op preventief gebied (voorkomen ongewenste gebeurtenissen) als op repressief gebied (bestrijden ongewenste gebeurtenissen) verantwoordelijkheden: Met name om de repressieve taken uit te voeren wordt de werkgever bijgestaan door de bedrijfshulpverleningsorganisatie. In art. 23 van de Arbo-wet staat dat de taken op het gebied van bedrijfshulpverlening neerkomen op: Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en bezoekers. Het onderhouden van verbindingen met diensten of instellingen van buiten het bedrijf op het gebied van de hulpverlening. 5.2 Het hoofd Bedrijfshulpverlening De directe leiding aan de bedrijfshulpverleners wordt (in principe) gegeven door het hoofd Bedrijfshulpverlening, of diens plaatsvervanger. Hij is belast met de organisatie en het beheer van de bedrijfshulpverlening (o.a. actualisatie bedrijfshulpverleningsplan) en de opleiding en het oefenen van de BHV organisatie. Aangezien het hoofd van de BHV niet werkzaam is bij de sporthal, geeft de aanwezige sporthalbeheerder op het moment van een calamiteit leiding aan de ontruiming en/of te ondernemen acties. 5.3 Bedrijfshulpverleners Bij een calamiteit worden vrijwel alle te ondernemen acties, variërend van het bestrijden van een brand tot begeleiding van een eventuele ontruiming en opvang van overheidsdiensten uitgevoerd door de bedrijfshulpverlener(s). 5.4 Samenstelling BHV De BHV bestaat uit de volgende personen: 1. Naam : Jan Jansen (coördinator) Afd. : Sporthallen Opleiding : Brandweerdiploma/diploma reanimeren/bbmi 2. Naam : Henk Verweijen Afd. : Sporthallen Opleiding : basiscursus BHV/BBMI. 3. Naam : Tom de Kinkelder Afd. : Sporthallen Opleiding : basiscursus BHV/BBMI. Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 13

14 5.5 bordjes wat te doen bij een calamiteit In alle hallen en kleedkamers vindt u de bordjes wat te doen bij een calamiteit. Deze bordjes zijn zo geplaatst dat er altijd één in de buurt is, waar u zich ook bevindt in Triominos. Bij een calamiteit (incident, brand, enz.) kunt u het telefoonnummer bellen dat op het bordje vermeld staat. U krijgt dan direct de dienstdoende sporthalbeheerder (tevens bhv er) aan de lijn. In de volgende paragrafen leest u hoe u om moet gaan met specifieke calamiteiten, zoals brand en ontruiming. Er is geen telefoon aanwezig in de hallen, het is daarom verplicht dat alle trainers en/of begeleiders een mobiele telefoon bij zich dragen of binnen handbereik hebben. 5.6 Afhandeling van een incident Melden van een incident Indien er zich een incident voordoet dient u dit direct te melden aan de beheerder in het gebouw. U geeft aan de beheerder uw naam door, wat er aan de hand is en waar het incident zich voordoet of heeft voorgedaan Receptie (centrale hal Spoorzicht) Incidenten dienen centraal bij de beheerder te worden gemeld. Noteer de naam van de beller of melder, aard van het incident en de locatie van het incident. Herhaal de doorgegeven boodschap om te controleren of de melding foutloos is Inzet BHV-ers Indien er een beroep wordt gedaan op de BHV, spoeden de aanwezige BHV-ers zich naar de receptie om daar meer informatie te vernemen over het incident dat zich heeft voorgedaan of voordoet. Door de Coördinator of BHV-er wordt beslist welke actie dient te worden ondernomen. 5.7 Wat te doen bij brand 1. ln geval van brand dit direct melden en een ontruimingshandmelder indrukken. 2. Alarmeer direct de overige sporters. 3. Tracht uitbreiding te voorkomen door zelf te blussen met een brandblusser en door ramen en deuren te sluiten. 4. Wacht op komst BHV. 5. Indien de brandweer is gealarmeerd via en het betreft een klein brandje welke snel geblust is, de brandweer bellen (die rijdt ter controle door). 6.Bij grotere brand de brandweer bellen met behulp van alarmnummer (denk aan een 0 voor de buitenlijn). 7. Indien mogelijk (met minimaal 2 personen) de brandbestrijding ter hand nemen. 8. Indien een directe blussing van de brand niet mogelijk is, de betreffende ruimte en vervolgens de belendende ruimten ontruimen. 5.8 Wat te doen bij een ontruiming Bij een ontruiming kan het hoofd BHV, de coördinator of de aanwezige BHV-er: Afhankelijk van de ernst van de calamiteit tot ontruiming van het gebouw besluiten. Zodra het mogelijk is zich begeven naar de vastgestelde verzamelplaats. de volgende locatie geldt als verzamelplaats bij een ontruiming: Parkeerplaats voor het gebouw of parkeerplaats Candea College. Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 14

15 Bij aankomst van de brandweer de leiding overdragen en verslag uitbrengen over de resultaten van het (nog te) gehouden appèl. De eventuele verdere ontruiming geschiedt in overleg met de bevelvoerder van de brandweer (appèl door een begeleider of BHV). Opdracht geven (indien noodzakelijk) een arts of de ambulancedienst te waarschuwen via alarmnummer (denk aan eerst 0). Na komst brandweer en politie zal deze zorg toebedeeld zijn aan die diensten. Het hoofd BHV, de coördinator of de BHV-er beslist in overleg met de overheidsdiensten hoe en wanneer het personeel/de gebruikers van de sporthal de ontruimingsverzamelplaats kan verlaten. Voorlichting De afdeling ondersteuning (team Advies, Communicatie) is verantwoordelijk voor het waarschuwen van de bevolking en het verstrekken van informatie aan de pers, een en ander in overleg met het hoofd BHV of de teamleider. 5.9 Wat te doen bij een ongeval 1. Een ongeval melden middels het alarmnummer (denk aan eerst 0). 2. Blijf bij het slachtoffer en wacht op BHV. 3. Indien bevoegd EHBO verlenen. 4. BHV-er met EHBO verleent in eerste instantie eerste hulp. 5. Indien nodig waarschuw arts of ambulance Wat te doen bij een bommelding (formulieren in de centrale hal) Helaas komt het wel eens voor dat bedrijven te maken krijgen met bommeldingen. Dergelijke meldingen moeten door de beheerder altijd serieus genomen worden. Het verifiëren van een melding is een zaak van de politie. 1. Noteer het tijdstip van melding en probeer het gesprek woordelijk te noteren. 2. Instructies gesprek: Tracht zoveel mogelijk te weten te komen door vragen te stellen als: - waar is de bom geplaatst? - wanneer ontploft de bom? - waarom doet u dit? - heeft u een hekel aan iemand? - heeft u ergens problemen mee? 3. Na beëindiging van het gesprek onmiddellijk de politie alarmeren: (denk aan eerst 0). 4. Bel hierna onmiddellijk het hoofd BHV ( ) of de coördinator. 5. Stel na overleg met de politie en het hoofd BHV het ontruimingssignaal in werking (de politie of het hoofd BHV neemt het besluit tot ontruiming). 6. Vul zo spoedig mogelijk het instructieformulier Bommelding ten behoeve van politie in (zie bijlage). 7. Laat ramen en deuren open. Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 15

16 6. Beheer van het bedrijfshulpverleningsplan 6.1 Verwijzingen/interne procedure Risico-inventarisatie De sporthal beschikt niet over een arbeidsveiligheidsrapport. Er is een risico-inventarisatie voor de sporthal opgemaakt Aanvalsplan De gemeentelijke brandweer beschikt niet over een aanvalsplan Procedures/noodstopprocedure installaties Voor het bedrijfshulpverleningsplan relevante interne procedures en eventuele noodstopprocedures ten behoeve van installaties zijn toegevoegd aan de bijlagen. 6.2 Oefeningen Het is van groot belang om na introductie van het bedrijfshulpverleningsplan regelmatig, maar minimaal 1 x per jaar oefeningen te houden. Men bereikt hiermee dat: - de BHV-ers ervaring opdoen; - het plan aan de hand van opgedane ervaringen kan worden bijgesteld; - de bezoekers vertrouwt raken met de op te volgen instructies bij een calamiteit. Na introductie van het bedrijfshulpverleningsplan worden de oefeningen als volgt stapsgewijs opgebouwd: 1. communicatieve oefening; 2. oefening met algehele ontruiming. 1. Communicatieve oefening Het hoofd BHV of diens plaatsvervanger kan toetsen of de personen die in het bedrijfshulpverleningsplan toebedeelde taken hebben op de hoogte zijn van deze instructies. Geef bijvoorbeeld op een tekening van het gebouw aan wat voor calamiteit er heeft plaatsgevonden en laat de betreffende personen opschrijven wat voor acties zij moeten ondernemen. Men werkt hierbij met een kleine groep (alleen die personen die daadwerkelijk taken hebben toebedeeld gekregen) zodat goed kan worden nagegaan of de taken van de betreffende personen duidelijk en bekend zijn en de onderlinge communicatie op elkaar is afgestemd. Als blijkt dat de taken/ instructies nog niet goed bekend zijn dan dient dat na enkele weken opnieuw te worden bekeken. Als de communicatieve oefening dan goed uitgevoerd wordt en de onderlinge communicatie (op papier) goed verloopt kan men met een eerste oefening beginnen. 2. Oefening met algehele ontruiming Deze oefening is een algehele ontruiming, waarbij bijvoorbeeld een gedeelte of de gehele sporthal wordt ontruimd. Het verdient de voorkeur om plaats en tijdstip van de oefening bekend te maken, zodat de gebruikers (sporters) zich op de situatie kunnen voorbereiden. Bij deze oefening kan het hoofd BHV of diens plaatsvervanger als waarnemer optreden, waarbij onder meer op de volgende zaken gelet dient te worden: - is de melding goed doorgekomen bij de brandweer? - hoe en hoe snel verliep de alarmering van de BHV-ers? - werden de taken en instructies goed opgevolgd? - hoe functioneerden de BHV-ers en begeleiders? - hoe verliep het appèl? Aan het eind van de oefening wordt een evaluatie gehouden met de begeleiders/leerkrachten en de bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 16

17 3. Oefening totale ontruiming Als de eerste oefeningen tot tevredenheid verlopen en regelmatig herhaald zijn kan een aanvang worden gemaakt met een totale ontruiming van de hallen. Het incident kan bijvoorbeeld een grotere brand na explosie zijn. In deze situatie is het zeer raadzaam om met slachtoffers te werken die vooraf weten wat van hen verwacht wordt en wat de aard van hun verwonding is. Het verdient de aanbeveling om deze oefening met medewerking van de brandweer te laten plaatsvinden. Aandachtspunten oefening totale ontruiming: - is de melding goed doorgekomen bij de brandweer? - hoe verliep het begeleiden van het personeel? - hoe verliep de behandeling van de gewonden? - hoe functioneerden de BHV-ers? - hoe verliep het appèl? Eventuele opmerkingen en adviezen van de brandweer in het plan verwerken. 6.3 Opleiding Om de bedrijfshulpverleners in staat te stellen hun taken naar behoren te kunnen vervullen zullen zij vaak relevante opleidingen moeten volgen. Deze opleidingen moeten tot resultaat hebben dat de BHV-ers: - hun taken en instructies kennen; - op de juiste wijze een brand of een calamiteit kunnen melden; - intern kunnen communiceren; - een beginnende brand kunnen beperken en bestrijden; - de werking en toepassing van de beschikbare blusmiddelen kennen; - kennis hebben van de branddriehoek en de ontwikkeling van een brand; - een ontruiming kunnen begeleiden; - op de hoogte zijn van vluchtwegen en verzamelplaatsen; - voor opvang en informatie van overheidsdiensten kunnen zorg dragen; - op de hoogte zijn van de taken en instructies van andere onderdelen van de bedrijfshulpverleningsorganisatie. Het hoofd BHV draagt er zorg voor dat iedereen opgeleid en geoefend is en blijft. De tot EHBO-er opgeleiden onder de bedrijfshulpverleners dienen tevens: - eerste hulp te kunnen verlenen bij bewustzijn-, ademhaling- en bloedsomloopstoornissen, uitwendige wonden, shocktoestanden, brandwonden, botbreuken en oogletsels; - het slachtoffer in noodsituaties te kunnen verplaatsen; - te kunnen nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd en deze geruststellen. Voor opleiding en training van de bedrijfshulpverleners kan men zowel terecht bij de opleidingscentra als bij particuliere opleidingen. Relevante basisopleidingen voor de BHV-ers zijn: - basiscursus bedrijfshulpverlener; - bedrijfshulpverlener-brandwacht; - bediening kleine blusmiddelen; - levensreddende handelingen/reanimatie; - persoonlijke bescherming (persluchtmasker). Gespecialiseerde opleidingen zijn: - ploegleider bedrijfshulpverlening; - hoofd bedrijfshulpverlening; - instructeur bedrijfshulpverlening. De opleidingen worden afgerond met een examen en certificaat. Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 17

18 Actualisatie Aanbevolen wordt het bedrijfshulpverleningsplan ten minste éénmaal per jaar te evalueren. Dit geschiedt door het hoofd BHV, de coördinator BHV en de arbocoördinator. Hierbij dient men te letten op: - belangrijke wijzigingen in productiefaciliteiten of van noodapparatuur; - veranderingen in de bedrijfshulpverleningsorganisatie; - ervaringen uit gehouden oefeningen (of praktijk). Verspreiding van het bedrijfshulpverleningsplan dient gecontroleerd plaats te vinden om er zeker van te zijn dat alle leden van het BHV-team steeds over de laatste versie beschikken. Tevens dienen relevante wijzigingen die betrekking hebben op relatie met de brandweer of de milieudienst aan deze diensten te worden doorgegeven. Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 18

19 Bijlage 1 TELEFOONLIJST De belangrijkste telefoonnummers: Tijdens kantooruren Buiten kantooruren Burgemeester: De heer H.J. Zomerdijk (0316) (0344) Mobiel: (06) Secretaris: De heer C.J. Papjes (0316) (0318) Mobiel: (06) Wethouder: De heer J.J.A.M. van Groningen (0316) (0316) Mobiel: (06) Wethouder: De heer K.H.J.M. Schols (0316) (0316) Mobiel: (06) Wethouder: De heer H. Nijland (0316) (0316) Mobiel: (06) Ambtenaar Rampenbestrijding: De heer R. Willemsen (0316) (06) Plv. Ambtenaar Rampenbestrijding: Indien de heer R. Willemsen verlof heeft of door ziekte afwezig is, wordt zijn taak waargenomen door een ambtenaar van een Liemerse gemeente. Bouwzaken: L. Berends (0316) (0316) Mobiel: (06) Brandweer: B. Jonkman (06) (0316) Mobiel : (06) Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 19

20 Eigenaar van het gebouw: Gemeente Duiven Telefoonnummers Tijdens kantooruren Buiten kantooruren Secretaris: De heer C.J. Papjes (0316) (0318) Mobiel: (06) Hoofd bedrijfshulpverlening: J.A.N. Gerritsen (0316) (026) Mobiel (06) Bedrijfshulpverleners: Beheerders De heer J.H.P. Jansen (coördinator) (0316) (06) De heer H. Verweijen (0316) De heer T. de Kinkelder (0316) Leverancier handblusmiddelen: Hugen Brandbeveiliging Zevenaar Alarmnummers: politie brandweer ambulance Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 20

21 Bijlage 2 BOMMELDINGSFORMULIER TEN BEHOEVE VAN POLITIE Eerst noteren: Exacte tijd van ontvangst : Letterlijke inhoud bericht : Eventueel gestelde vragen: Wanneer ontploft de bom? : Waar ligt de bom? : Hoe ziet de bom eruit? : Waarom doet u dit? : Identificatie berichtgever Stem: man 0 vrouw 0 kind 0 hees 0 normaal 0 schor 0 Spraak: langzaam 0 normaal 0 snel 0 kortaf 0 ernstig 0 lachend 0 Frans 0 Engels 0 Duits 0 Nederlands Accent of dialect: Andere bijzonderheden: Achtergrondgeluiden: lachen 0 praten 0 muziek 0 verkeer 0 kinderen 0 vliegtuig 0 Andere geluiden : Opgenomen door : Bedrijf : Adres : Plaats : Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 21

22 Telefoonnummer : Datum : Bericht gegeven aan : Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 22

23 Bijlage 3 ALGEMENE RICHTLIJNEN 1. Zie erop toe dat alle in-, uit- en doorgangen altijd worden vrijgehouden van obstakels. 2. Buitendeuren dienen door iedereen van binnenuit gemakkelijk te openen te zijn. 3. In het gebouw dienen de noodzakelijke brandblusmiddelen aanwezig te zijn. 4. Laat de brandblusmiddelen regelmatig controleren. 5. Blokkeer nooit zelfsluitende deuren in geopende toestand. 6. Prullenbakken e.d. dienen van metaal te zijn en bij voorkeur voorzien van een deksel. 7. Gebruik de centrale verwarmingsruimte nooit als opslagruimte. 8. In trappenhuizen en in gangen mogen nooit goederen worden opgeslagen welke een vrije doorgang belemmeren. 9. Magazijnruimten dienen opgeruimd te zijn. De ruimten dienen vrij te betreden en te verlaten zijn. Roken in een magazijn is niet toegestaan. 10. Bij het verrichten van brandgevaarlijke handelingen altijd de nodige voorzorg in acht nemen. 11. Leiding en personeel dienen op de hoogte te zijn van de locatie en werking van de blusvoorzieningen. 12. Leiding en personeel dienen bekend te zijn met het bedrijfshulpverleningsplan. Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 23

24 Bijlage 4 ALGEMENE INSTRUCTIES 1. Meld de brand direct via nummer (eerst een 0) en door middel van een handbrandmelder. 2. Help minder valide personen in veiligheid te brengen. 3. Sluit indien mogelijk de ramen en deuren van de ruimte(n) waarin de brand woedt. 4. Sluit alle overige ramen en deuren en schakel elektrische apparaten uit. 5. Laat persoonlijke eigendommen achter. 6. Indien het sein tot ontruiming wordt gegeven, verlaat u het gebouw via de aangegeven vluchtroute. 7. Volg instructies op van bedrijfshulpverleners. 8. Bij rookontwikkeling het hoofd altijd zo dicht mogelijk bij de vloer houden en de ruimte zo snel mogelijk verlaten. 9. Na de ontruiming begeeft u zich naar de aangegeven verzamelplaats c.q. tijdelijke verzamelplaats waar appèl gehouden wordt. 10. Is het gebruik van vluchtwegen niet mogelijk, blijf dan, tenzij andere instructies worden gegeven, in de ruimte totdat redding komt en begeeft u zich naar de locatie die het verst van het gevaar verwijderd is of voor redding het gunstigst is gelegen. De deuren dienen gesloten te blijven, maar de ramen kunnen in dat geval worden geopend. 11. Men dient zich te weerhouden van het doen van onverantwoordelijke stappen. 12. Begeef u altijd naar de aangewezen verzamelplaats en verlaat deze nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van het hoofd BHV of de aanwezige BHV-er. Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 24

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

MODEL CALAMITEITENPLAN

MODEL CALAMITEITENPLAN MODEL CALAMITEITENPLAN Leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Brandweer Buren / Culemborg Toelichting op de leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Het model

Nadere informatie

I. Intern noodplan. 1. Doel:

I. Intern noodplan. 1. Doel: I. Intern noodplan 1. Doel: Een uitgewerkt plan om in crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken. 2. Inhoud:

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda januari 2008 SSC P&O Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten agressiebeleid 3 3. Definitie,

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen. Vastgesteld door CvB op 16 oktober 2003, 1380 e vergadering

Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen. Vastgesteld door CvB op 16 oktober 2003, 1380 e vergadering Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen Vastgesteld door CvB op 16 oktober 2003, 1380 e vergadering Voorwoord Het College van Bestuur besluit in haar vergadering van 9 oktober 2003 het document

Nadere informatie

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Bouwbesluit 2012 CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Contactgegevens Brandweer Voor u ligt de handige checklist van brandweer Brabant-Noord. De Woningwet legt de verantwoordelijkheid voor een brandveilig

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

CALAMITEITEN Voorbereid zijn op calamiteiten, zorgt er voor dat medewerksters rustiger en doordachter met onverwachte, gevaarlijke en onveilige situaties om kunnen gaan. Ons doel is kinderen de grootst

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

Brand aan boord van visserschip Johanna Maria. Versie: 1.3, 16 februari 2015

Brand aan boord van visserschip Johanna Maria. Versie: 1.3, 16 februari 2015 Brand aan boord van visserschip Johanna Maria Versie: 1.3, 16 februari 2015 Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl Colofon Contactpersoon: Rijk

Nadere informatie

In de brand, uit de brand

In de brand, uit de brand In de brand, uit de brand In de brand, uit de brand April 2010 Inhoud 1 Hoe kun je brand voorkomen?...5 1.1 Rondom het gebouw...5 1.2 Maatregelen in en aan het gebouw...7 1.3 Checklist preventief...13

Nadere informatie

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Schade aan voorwerpen Diefstal, vermoeden van diefstal Gaslek Stroomstoring Waterschade Medische noodsituaties Brand Overval Bommelding Aanslag met zuur / schadelijke stoffen Calamiteitenwijzer: voor wie

Nadere informatie

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15)

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) (Gerichte samenvatting op basis van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - juli 2005) Ten geleide Voor Nederland geldt

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Op het ergste voorbereid

Op het ergste voorbereid Op het ergste voorbereid Handreiking Crisismanagement Voorwoord Tijdens de Cospa-bijeenkomst Verantwoorde internationale Stages: Waar Liggen de Grenzen op 10 juni 1999 werd in één van de discussiegroepen

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische Inhoud ALGEMEEN... 4 Kampvuur vuurwerk.... 4 Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 4 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 4 Mag ik vuurwerk afsteken?...

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie