Generaal Bernheimlaan 18 bus 1 B-1040 Brussel (Etterbeek) Telefoon: 02/ Fax : 02/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generaal Bernheimlaan 18 bus 1 B-1040 Brussel (Etterbeek) Telefoon: 02/ 643 20 20 Fax : 02/ 643 20 29 Email : info@assurnat.be"

Transcriptie

1 Generaal Bernheimlaan 18 bus 1 B-1040 Brussel (Etterbeek) Telefoon: 02/ Fax : 02/

2 ASSURNAT is de dienst verzekeringen voor de leden NSPV Nationaal Syndicaat van Politie- en Veiligheidspersoneel ACMP Algemene Centraal Militair Personeel Medewerkers Assurnat: Patrick Wilmus Rose-Marie Roekeloos 2

3 Verzekeringen (groepspolissen) aangeboden door Assurnat zijn strikt gereserveerd voor de leden NSPV - ACMP Actief Oprustgesteld Weduwe(naar) 3

4 Bij welke verzekeringen kan men als lid aansluiten? 1. Het verzekeringspakket 5 verzekeringen Brand/Diefstal - Hospitalisatie -Familiale- Assistance Privilège- Dodelijk Ongeval (Aansluiting voor 60 jaar) 2. De verzekeringen «Buiten Pakket» - Brand/Diefstal - Hospitalisatie (Aansluiting voor 60 jaar) - Familiale - Assistance Privilège «Dodelijk Ongeval» kan men niet aansluiten buiten pakket 3. Autoverzekering Motoverzekering (rechtstreeks bij Actel Affinity) 4

5 Het verzekeringspakket 5 verzekeringen die perfect de behoeften van een gezin beantwoorden 1- Brand/Diefstal polis Vivium Als eigenaar of huurder 2- Hospitalisatie polis Ethias BA-Gezin Privé Leven polis Ethias Assistance polis Ethias Dodelijk Ongeval polis Vivium in 1 5

6 1.Brand/Diefstal Verzekeringsmaatschappij : Vivium Polis : Vervaldag : Eéngezinswoningen overal in België (Uitsluiting commerciële activiteiten / >50 % hout ) Maximale tussenkomst: Brand : (gebouw en inboedel gemengd ) (70% gebouw + 30 % inboedel met overdraagbaarheid van kapitaal) Diefstal : (Abex 739) Uitbreiding kapitaal «Brand» Evaluatierooster=>bijpremie Natuurrampen Indien Risico gebied => vragenlijst => evaluatierooster => bijpremie 6

7 Waarvoor bent u verzekerd? Brand en Aanverwante gevaren Temperatuurswijzigingen De gevolgen van elektriciteit Rook- of roetvorming zonder vuur Storm, Hagel, Sneeuw-en ijsdruk en Aardbevingen Waterschade en schade door minerale oliën Vandalisme en Kwaad Opzet Glasbraak Diefstal BA woning (schade aan derden) Vakantiewoning, Studentenverblijf, gehuurde feestzalen.. Natuurrampen (! Risicogebied!) Vivium Home Relax Voor info en schadeaangifte gratis telefoonnummer : 0800/ Actel Affinity 7

8 Zonnepanelen Aan de woning verankerde zonnepanelen zijn gratis verzekerd (voor zover het tussenkomstkapitaal volstaat) Niet-verankerde zonnepanelen zijn niet verzekerd via de brand/diefstalpolis Vivium Voor een prijsofferte : ASSURNAT 02/

9 Verhuis Adreswijziging doorgeven aan ASSURNAT Per telefoon : 02/ Per Per fax : 02/ Per post : Generaal Bernheimlaan 18 bus 1 B-1040 Brussel Indien gelijkaardige risico s : 2 adressen gedekt voor een periode van 90 dagen. Als de periode van 90 dagen overschreden wordt = tijdelijke maandelijkse bijpremie. 9

10 Good to know. Brandverzekering Uitbreiding kapitaal «Brand» is mogelijk (via een evaluatierooster) Bijkomende ééngezinswoning(en) verzekeren kan via bijkomende aansluiting(en) «buiten pakket» Index Abex wordt 2 maal per jaar aangepast. Vrijstelling : bedraagt huidig +/- 245 (gebonden aan de index comsumptieprijzen) Aansluiting - Wijziging Opzegging = via Assurnat Schadeaangifte = via Actel Affinity 10

11 2.Hospitalisatie Verzekeringsmaatschappij : Ethias Polis : Vervaldag : Een aanvullende terugbetaling van de kosten die, na aftrek van de wettelijke tegemoetkomingen (mutualiteit ) nog ten laste blijven van de verzekerden - Bij hospitalisatie (ook One Day) - Bij sommige ernstige ziekten Twee Formules : Uitgebreide formule : met éénpersoonskamer Vrijstelling 75 /jaar/verzekerde, enkel van toepassing bij persoonlijke keuze voor een éénpersoonskamer) Basis formule Zonder éénpersoonskamer 11

12 2.Hospitalisatie Tussenkomst Tot 3 x tussenkomst van het ziekenfonds Medische kosten 60 dagen voor ziekenhuisopname 180 dagen na ontslag van het ziekenhuis Assurcard U dient in geval van een ziekenhuisopname zelfs niets voor te schieten en ook geen faktuur te betalen als u het ziekenhuis verlaat. Lijsten ziekenhuis zie website of aangifte via formulier te bekomen via Assurnat of Ethias 12

13 Waar voor is men verzekerd? Bij ziekenhuisopname: a) de kosten voor paramedische prestaties; b) de kosten voor farmaceutische producten, verbanden, medisch materiaal en andere medische hulpmiddelen; c) de chirurgie en verdovingskosten; d) de kosten voor het gebruik v/d operatie-en de bevallingskamer; e) de kosten voor tandheelkundige verzorging, tandprothesen en therapeutische prothesen alsmede orthopedische apparaten, voor zover deze geplaatst worden tijdens de ziekenhuisopname en in rechtstreeks verband staan met de opname. Uitgesloten: prothesen van zuiver estetisch karakter; f) de medische kosten van de pasgeborene tijdens de ziekenhuisopname van de moeder (gewaarborgd bevalling); g) de wiegendoodtest. In geval van ernstige ziekte : 1) Bij sommige ernstige ziekten (zie lijst)wordt de verzekering bovendien uitgebreid tot de buiten het ziekenhuis gemaakte verzorgingskosten(wettelijke tegemoetkoming in de nomenclatuur RIZIV): De kosten met betrekking tot speciale behandelingen, analyses en onderzoeken; De kosten voor medische prestaties, erelonen en ereloonsupplementen; De kosten voor paramedische prestaties; De kosten voor het huren van allerlei materiaal; De geneesmiddelen. 2) Ongeacht of er al dan niet een wettelijke tegemoetkoming wordt verleend, zijn eveneens gewaarborgd; De niet-vergoedbare of onder categorie D opgenomen geneesmiddelen; De vervoerkosten (tot 250 per kalenderjaar) De homeopatische behandelingen, chiropraxie, osteopathie en acupunctuur; Alle andere kosten waarmee Ethias vooraf heeft ingestemd. Ook thuisbevallingen, poliklinische bevalling en kraamhulp 13

14 Wie kan van de verzekering Hospitalisatie in het pakket genieten? - Lid - Samenwonende echtgeno(o)t(e) of - Samenwonende levenspartner - Inwonende kinderen fiscaal ten laste tot max. 25 jaar De inwonende kinderen die niet meer fiscaal ten laste zijn kunnen bij de hospitalisatieverzekering «buiten pakket» aansluiten. 14

15 Good to know. Hospitalisatie De hospitalisatieverzekering zal eventueel tussenkomen voor de door-dearbeidsongevalverzekering niet-gedekte waarborgen, in overeenstemming met de polisvoorwaarden. Assurcard : voor iedere verzekerde gezinslid (nominatief) Bij echtscheiding: de kinderen fiscaal ten laste (tot max 25 jaar) kunnen blijven genieten van de hospitalisatieverzekering, binnen het verzekeringspakket, ook al zijn zij bij de andere partner ingeschreven (bezoekrecht/co-ouderschap) Aangifte van uw opname ofwel via de Assurcardautomaat van het ziekenhuis, ofwel, nog gemakkelijker, via Indien geen Assurcard, aangifte via formulier (achterzijde dient ingevuld te worden door de geneesheer) (Aangifteformulier : via Assurnat of Ethias) Overschakelen van de uitgebreide naar de basis formule is telkens mogelijk op jaarlijkse vervaldatum 01 januari (pakket) en 01 december (buiten pakket). De aanvraag voor overgang dient 3 maanden voor vervaldatum te gebeuren. De overschakeling naar de basisformule is een definitieve keuze. Wachttijd = 3 maanden (behalve indien reeds gelijkaardige verzekering) Zwangerschap : begin na aansluiting bij de hospitalisatieverzekering Aansluiting- Wijziging Opzegging = via Assurnat 15

16 3.Familiale + Verzekeringsmaatschappij : Ethias Polis : Vervaldag : Burgerlijke aansprakelijkheid is overal ter wereld gedekt (Privé Leven) Gezinsleden en ook de huisdieren zijn verzekerd Rechtsbijstand (beperkt) Gezinsbijstand Aanvraag tussenkomst via formulier of per telefoon Ethias 011/

17 Waarvoor is men verzekerd? Lichamelijke of stoffelijke schade aan derden De maatschappij waarborgt de burgerrechttelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst die ten laste gelegd kan worden van de verzekerden op grond van de Belgische of buitenlandse wetgevingen of reglementeringen (met name de artikels 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek) voor alle feiten, daden of nalatigheden van het privéleven, die schade aan een derde berokend hebben. Burenhinder op grond van art.544 van het Burgelijk Wetboek Rechtsbijstand het ter beschikking stellen aan de verzekerden van de juridische noodzakelijke middelen voor de verdediging van zijn belangen, zowel op minnelijk vlak als in het kader van een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure; het ten laste nemen, binnen bepaalde perken, van de honoraria en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die nodig zijn voor de beëindiging van een schadegeval; Gezinsbijstand Consumentenrecht Het verwerven, herstellen of verkopen van een motorrijtuig te land Bewoning Schuldvorderingen Intellectuele rechten Rust- en overlevingspensioen Fiscaliteit 17

18 Good to know. Familiale Huisdieren, ook paarden Vrijstelling = huidig +/- 245 (gebonden aan de index comsumptieprijzen) Aansluiting - Wijziging Opzegging = via Assurnat Schadeaangifte = via Ethias 18

19 4. Assistance Privilège Assurnat Verzekeringsmaatschappij : Ethias Polis : Vervaldag : Hulpverlening aan personen : In het buitenland : Medische hulpverlening (repatriëring) Wintersporten - Opzoekings- en reddingskosten- Bijstand aan huisdieren (honden en katten) Terugbetaling van medische, heelkundige, farmaceutische en ziekehuiskosten... In België : vervoer van een zieke of gekwetste verzekerde... Hulpverlening in verband met de motorrijtuigen: In het buitenland : Opzoeken en opsturen van onderdelen Ter plaatse zenden van een chauffeur Repatriëring van het motorrijtuig Repatriëring van de passagiers van het onbruikbare voertuig - Sleepkosten bij pech of ongeval In België : Depanneren of slepen bij pech of ongeval - Vervangwagen (na 24 uur voor 5 dagen ook bij diefstal)... Voor alle inwonende gezinsleden voor 3 voertuigen max. Telefoon 24u/24u-7d/7d 0032 (0)11/

20 Assistance Verzekerde personen Lid en de personen die deel uitmaken van zijn gezin. Verzekerde rijtuigen : Motorrijtuig (4 wielen) voor toerisme ( <3.5 ton) Motorrijtuig (2 of 3 wielen) boven 50 cc. Motorrijtuig «zonder rijbewijs» (bvb Ligier) Getrokken aanhangwagen of caravan Boottrailer (! ) De voertuigen moeten in België ingeschreven zijn en aan de verzekerden toebehoren. 20

21 Good to know. Assistance Formule Privilège : hulpverlening is verworven ongeacht de ouderdom van de motorrijtuigen. Bij verkeersongeval: ook elke persoon die aan zich aan boord bevond van het verzekerde motorrijtuig. Het is aangeraden aangifte te doen tijdens de reis en niet bij terugkeer in België. Verblijf in het buitenland mag de 90 dagen niet overschrijden. Bij echtscheiding : de kinderen zijn gedekt wanneer zij met de verzekerde meereizen. Aansluiting - Wijziging Opzegging = via Assurnat Schadeaangifte = via Ethias 21

22 5.Dodelijk Ongeval Verzekeringsmaatschappij : Vivium Polis : Vervaldag : Verzekerden : lid en samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner Bij overlijden door een ongeval wordt aan de wettelijke erfgenamen uitgekeerd Uitsluitingen : o.a. zelfmoord 22

23 Voordelen van het pakket : Eén jaarlijkse vervaldatum Maandelijkse betalingen Per domiciliering Prijs per Familie Dodelijk Ongeval Assurcard Het verzekeringspakket heeft een forfaitaire samenstelling voor een forfaitaire gezinspremie. 23

24 Verzekeringspakket Premies 2014 Formule A Met éénpersoonskamer Formule B 0-49 j. Maand Jaar j. Maand Jaar j. Maand Jaar Maand Jaar

25 Voordelen van de verzekeringen buiten pakket Enkel de verzekeringen die bij de behoefte(n) van het lid passen Voor alléénstaande is het meestal voordeliger bij de verzekeringen buiten pakket aan te sluiten bvb : na een overlijden (uit het pakket treden) : kind die niet meer fiscaal ten laste is en die nog bij lid inwoont (hospitalisatie) : bijkomende woningen verzekeren Zie tabellen 25

26 Buiten pakket Premies 2014 BRAND Huurder 175 Verhuurder Enkel gebouw 175 Eig.-bewoner Gebouw en inboedel 246 BA GEZIN Familiale + 69 ASSISTANCE Privilège Assurnat 80 Ouderdom HOSPITALISATIE Formule A Per persoon/jaar Formule B Per persoon /jaar 0-20 j 55,09 40, j 162,78 125, j 294,25 192, j 788,84 381, ,45 445,76 26

27 Polisnummers en vervaldata De verzekeringen binnen of buiten pakket hebben niet noodzakelijk hetzelfde polisnummer! De vervaldata kunnen ook verschillend zijn binnen en buiten pakket! Vervaldatum verzekeringspakket = 01 januari Polisnummers buiten pakket + vervaldata Brand/Diefstal : / 01 januari Hospitalisatie : individueel / 01 december Familiale : / 01 januari Assistance : / 01 mei De verzekeringen binnen of buiten pakket hebben dezelfde waarborgen. 27

28 De verzekeringen aansluiten via formulier(en) (worden u, op aanvraag, bezorgd via post, fax, mail of u kan ze terugvinden op de website Ingevulde formulieren terugsturen naar Assurnat n.v. Generaal Bernheimlaan 18 bus 1 B-1040 Brussel Fax : 02/

29 Lopende verzekeringen? Men dient (gelijkaardige lopende ) verzekeringen op te zeggen Met uitzondering van de verzekeringen Ba-Gezin Privé Leven, Hospitalisatie en Assistance afgesloten bij de maatschappij Ethias. Deze worden automatisch stopgezet bij de aanvang van de verzekeringen «Assurnat» Wanneer kan een verzekering opgezegd worden? Opzeggen dient ten laatste 3 maanden voor het vervallen van het contract van de verzekering te gebeuren(jaarlijkse vervaldag). Dit betekent dat de aangetekende brief verzonden moet zijn, drie maanden voordat het contract afloopt. (model opzeggingsbrief op aanvraag) 29

30 Betaling van de verzekeringen Het verzekeringspakket Per jaar : Assurnat laat een betalingsuitnodiging geworden of lid kan opteren voor een domiciliering. Per maand : via domiciliering. De verzekeringen buiten pakket Per jaar : Assurnat laat een betalingsuitnodiging geworden of lid kan opteren voor een domiciliering. Uitzondering Voor de Hospitalisatieverzekering buiten pakket laat de verzekeringsmaatschappij Ethias jaarlijks rechtstreeks een betalingsuitnodiging geworden. Betaling per kwartaal of per semester is mogelijk zonder meerkosten. 30

31 Wijzigingen Wijzigingen moeten zo spoedig mogelijk doorgegeven worden aan Assurnat (adres, huwelijk, geboorte, overlijden, risicovermindering, risicoverhoging, plaatsing zonnepanelen...) 31

32 Oprustgesteld Uw verzekeringen (ook de hospitalisatieverzekering) blijven gewoon doorlopen zolang u lid blijft van NSPV of ACMP 32

33 Autoverzekering Speciaal voor u en uw gezin onderhandelde formules AUTO Een autoverzekering die voordelige premies combineert met een vrijstelling van 0 en een gratis bijstand 24u/24u. MOTO Geniet van even voordeliger voorwaarden voor uw motorfiets Surf voor meer info naar of Bel 0800/

34 Good to know. Autoverzekering Autoverzekering (BA, Omnium) is NIET in het verzekeringspakket begrepen! Gratisbijstand = Car Relax voor voertuigen minder dan 6 jaar oud. Offerte met kilometersbeperking is niet mogelijk. 34

35 Adressen en telefonen ASSURNAT ACTEL Affinity (Vivium) ETHIAS Generaal Bernheimlaan 18 B-1040 Brussel Koningsstraat 151 B-1210 Brussel Prins Bisschopssingel 73 B-3500 Hasselt 02/ / FAX 0800 / / Assurnat nv. Generaal Bernheimlaan 18 bus 1 B-1040 Brussel FSMA Deze powerpointpresentatie heeft een zuiver informatief karakter en tracht enkel een overzicht te geven van de verschillende verzekeringen aangeboden aan de leden NSPV EN ACMP. In geval van welke betwisting ook zullen enkel de voorwaarden van de ondertekende polissen geldig zijn. november

12222223 TELEFOONNR:.../ 123... BANK-/POSTREK.NR: - -

12222223 TELEFOONNR:.../ 123... BANK-/POSTREK.NR: - - 05044 POLIS Reisbijstand NLv1 11-03-2005 14:27 Pagina 1 VAB-REISBIJSTAND ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER VAB-Reisbijstand polisnummer: 1222222222223 NAAM EN VOORNAAM VERZEKERDE:... 122222222222222222223 STRAAT:...NR:

Nadere informatie

ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER

ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER VAB-Bijstand polisnummer: 1222222222223 NAAM EN VOORNAAM VERZEKERDE: 12222222222222222222223 STRAAT: 122222222222223 NR: 123 POSTNR: 1223 WOONPLAATS: 122222222222222223 TELEFOONNR:

Nadere informatie

Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV

Toelichting bij de collectieve verzekering gezondheidszorgen BASF ANTWERPEN NV Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV Deze collectieve verzekeringsovereenkomst, door BASF in het voordeel van haar personeel afgesloten met de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

tot 12.500 EUR per verzekerde onbeperkt

tot 12.500 EUR per verzekerde onbeperkt Gekozen Formule Uw polisnummer Annulering en compensatiereis: 2074 Annulering: Compensatiereis: Anders Reizen Top Selection: 2075 Annulering/kompensatiereis: Bagage: Kapitaal Reisongevallen: tot 1.250

Nadere informatie

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen Verzekeringen 01 April 2015 Inleiding Voorliggend document is bedoeld als leidraad voor onze cliënt om hem te helpen de juiste verzekering te kiezen, in functie van het risico dat hij wenst te dekken of

Nadere informatie

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN 2 VERPLICHTE MEDEDELINGEN 2 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 3 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN DE

Nadere informatie

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijsinstellingen Voorwoord Welke waarborgen omvat dit contract?. "B.A. Onderwijsinstellingen" omvat 3 waarborgen : - de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve

Nadere informatie

- 1 - GO SAFE - JAARPOLIS

- 1 - GO SAFE - JAARPOLIS - 1 - GO SAFE - JAARPOLIS VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-GSNL-010405) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1. DEFINITIES - Verzekeringsnemer:

Nadere informatie

Verzekering B.A. Gezin

Verzekering B.A. Gezin P&V VERZEKERINGEN C.V.B.A. 151, Koningsstraat B-1210 BRUSSEL Verzekering B.A. Gezin Algemene voorwaarden onderworpen aan de wet van 25.06.92 en zijn uitvoeringsbesluiten Editie 551/08-2007 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Familiale

Algemene voorwaarden. Familiale Algemene voorwaarden Familiale 78489N / 0079-3300805N-22122012 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Tel vanuit België: 070 344 666 of vanuit het buitenland: +32 3 253 65 65. Fax: +32 3 252 69 58

Tel vanuit België: 070 344 666 of vanuit het buitenland: +32 3 253 65 65. Fax: +32 3 252 69 58 VAB-BIJSTAND: ALGEMENE VOORWAARDEN De VAB-Alarmcentrale is dag en nacht, 7 dagen op 7 bereikbaar voor alle problemen die u onderweg kunt tegenkomen. Vergeet niet het telefoonnummer door te geven waar wij

Nadere informatie

Polissen verzekeringen MasterCard Platinum

Polissen verzekeringen MasterCard Platinum Polissen verzekeringen MasterCard Platinum Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden Assistance MasterCard Platinum

Nadere informatie

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Go Safe with Artas

Algemene voorwaarden Go Safe with Artas Algemene voorwaarden Go Safe with Artas AV-GO SAFE WITH ARTAS HOME 03/2014 EUROPESE De verzekerde geniet van volgende waarborgen en kapitalen: Bijstand personen tot 5.000.000 Lichamelijke ongevallen tot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N)

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N) Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2 Inhoudsopgave Definities Hoofdstuk I - De contracterende partijen van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale 0079-2002714N-22122012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering Verkeer. Verkeerssituatie: Ongeval: verkeerssituatie. Auto: Inzittende: Gezinspolis:

Algemene Voorwaarden. Verzekering Verkeer. Verkeerssituatie: Ongeval: verkeerssituatie. Auto: Inzittende: Gezinspolis: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze polis verstaat men onder: Wij: DVV verzekeringen, DIB n.v. - verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0037, K.B. 4 en 13 juli 1979 (B.S. 14 juli 1979), K.B. 24

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven Algemene voorwaarden Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 OMVANG VAN DE VERZEKERING 3 Artikel 1. Bepalingen 3 Artikel 2. Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 3. Wie

Nadere informatie

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden Brandverzekering Landbouw Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690

Nadere informatie

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

Golden Travel Insurance - Tijdelijke reisverzekering

Golden Travel Insurance - Tijdelijke reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

2. Bijkomende waarborgen OMNIUMVERZEKERING N0003 0001 0200 1205. Begrippen. 1. Omschrijving van de verzekering. 3.

2. Bijkomende waarborgen OMNIUMVERZEKERING N0003 0001 0200 1205. Begrippen. 1. Omschrijving van de verzekering. 3. OMNIUMVERZEKERING N0003 0001 0200 1205 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: de verzekeringnemer met hoofdverblijf of exploitatiezetel in België en alle bij hem inwonende personen. Wij:

Nadere informatie

Ace ROTARY YEP 04/2014. Algemene voorwaarden

Ace ROTARY YEP 04/2014. Algemene voorwaarden Ace ROTARY YEP 04/2014 Algemene voorwaarden Titel I - DEFINITIES 2/3 Titel II OMVANG VAN DE WAARBORGEN 3 Artikel 1 - Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 2 tot 12 - Waarborgen 3/18 Artikel 13 - Verhaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot

Nadere informatie

MUlTiRisiCOPOLIS. Algemene voorwaarden. Motorrijtuig. www.touring-verzekeringen.be

MUlTiRisiCOPOLIS. Algemene voorwaarden. Motorrijtuig. www.touring-verzekeringen.be MUlTiRisiCOPOLIS Algemene voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. 903 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering

Algemene Voorwaarden. Verzekering Verzekering Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING. Algemene voorwaarden. Geldig vanaf 01.10.2010 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN

GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING. Algemene voorwaarden. Geldig vanaf 01.10.2010 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING Algemene voorwaarden Geldig vanaf 01.10.2010 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE INHOUDSTABEL GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN...

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BAS 21213 Assistance Plus

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BAS 21213 Assistance Plus BAS 21213 Bijstand nodig? +32 (0)3 253.64.15 Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) VERZEKERINGSVOORWAARDEN BAS 21213 Assistance

Nadere informatie