AERODROME OPERATIONS MANUAL LUCHTHAVEN HOOGEVEEN LUCHTSPORTCENTRUM HOOGEVEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AERODROME OPERATIONS MANUAL LUCHTHAVEN HOOGEVEEN LUCHTSPORTCENTRUM HOOGEVEEN"

Transcriptie

1 1

2 AERODROME OPERATIONS MANUAL LUCHTHAVEN HOOGEVEEN LUCHTSPORTCENTRUM HOOGEVEEN Samenstellers: C.F. Cruijff (havenmeester tot 1 maart 2012) R. Sloots (havenmeester vanaf 1 maart 2012) herziene versie F. Dijkstra Jaargang

3 1. Inspectie Leefomgeving & Transport Postbus AN HOOFDDORP 2. Exploitant luchthaven Hoogeveen Mr. H.G. van Koot Holtkampen JT VRIES 3. Havendienst luchthaven Hoogeveen Plesmanstraat BE HOOGEVEEN 4. Havenmeester luchthaven Hoogeveen Plesmanstraat BE HOOGEVEEN 5. reserve 6. werkexemplaar 7. Alle gebruikers via Distributielijst 3

4 VOORWOORD Ten behoeve van het verkrijgen van een veiligheidscertificaat stelt de exploitant een bedrijfshandboek op. Het veiligheidscertificaat is 5 jaar geldig. De provincie kan pas een luchthavenbesluit vaststellen als de luchthaven over een geldig veiligheidscertificaat beschikt. Het certificaat bevat vier hoofdelementen: a. inrichting en uitrusting van de luchthaven; b. bedrijfsvoeringsysteem van de vergunninghouder; c. procedures met betrekking tot de orde en veiligheid op de luchthaven; d. risico factoren Deze elementen zullen verder worden uitgewerkt in het hierna te noemen: AERODROME OPERATIONS MANUAL luchthaven Hoogeveen Aan de totstandkoming van dit boekwerk liggen een aantal wetsartikelen en publicaties ten grondslag, waarvan de belangrijkste zijn;` 1. Wet luchtvaart art.8.1; 8.1a; 8a.1; 8a.3; 8a.4 en 8a.5, 2. ICAO annex 14, 3. Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen, 4. Regeling valschermspringen 2010, 5. Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens, 6. Luchthavenbesluit. Toelichting: Artikel 8.1a punt 4 stelt; Het is de exploitant van een luchthaven waarvoor vaststelling van een luchthavenbesluit vereist is, verboden die luchthaven in bedrijf te hebben indien hij niet beschikt over een geldig veiligheidscertificaat. 4

5 Inhoudsopgave 1. VEILIGHEIDSBELEID DEEL I 2. INRICHTING EN UITRUSTING LUCHTHAVEN 2.1. Beschrijving luchthaven 2.2. Grondtekens en markering 2.3. Brandweervoorziening 2.4. Brandstofvoorziening 2.5. Elektronische hulpmiddelen 3. BEDRIJFSVOERING 3.1. Gebruik luchthaven 3.2. Organisatiestructuur 3.3. Verantwoordelijkheid Stichtingsbestuur (exploitant) 3.4. Taakomschrijving havenmeester 3.5. Taakomschrijving assistent havenmeester 3.6. Activiteiten 3.7. Gebruik havendienstradio 3.8. Grasmaaien 3.9. Brandweerregeling Alarmregeling Registratie ongevallen en incidenten Vluchtafhandeling Havengeld tarieven Gebruikers luchthaven Veiligheidsaspecten Brandstofafgifte 4. PROCEDURES M.B.T. ORDE EN VEILIGHEID 4.1. Procedure t.a.v. het openen van de luchthaven 4.2. Procedure t.a.v. het sluiten van de luchthaven 4.3. Procedure t.a.v. de dagelijkse administratie 4.4. Procedure t.a.v. het zweefvliegen 4.5. Procedure t.a.v. het valschermspringen 4.6. Procedure t.a.v. het reclamesleepvliegen 4.7. Procedure t.a.v. vliegtuigongevallen / incidenten 4.8. Procedure t.a.v. gebruik twin agent unit 4.9. Procedure t.a.v. de brandstofcontrole Procedure t.a.v. de brandstofafgifte Procedure t.a.v. de brandstofverkoop Procedure t.a.v. klachten Procedure t.a.v. rapportage 5

6 4.14. Procedure t.a.v. documentatie en registratie Procedure t.a.v. onderhoud bedrijfsmiddelen Procedure t.a.v. de kwalificatie assistent havenmeester Procedure t.a.v. de controle op de naleving van de voorschriften m.b.t. orde en veiligheid Procedure gebruik luchthaven KLPD na sluitingtijd. 5. RISICO FACTOREN 5.1. Algemeen 5.2. Baanconditie 5.3. Motorstoring 5.4. Mollen 5.5. Konijnen 5.6. Vogelconcentraties 5.7. Inzet brandweervoertuig 5.8. Brandstofvoorziening 5.9. Parkeren vliegtuigen Gebruik havendienst radio Obstakelbeheersing Beperkt gebruik windzak 6

7 DEEL II 6 BIJLAGEN 6.1. Luchthavenbesluit (p.m.) 6.2 Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens 6.3. Regeling veilig gebruik luchthavens 6.4. Ontheffing baanmarkering 6.5. Veiligheidsinformatieblad Jet A-1 en AVGAS 100 LL Gebruik autobrandstoffen (MOGAS) EASA Safety Information Bulletin 6.6. Regeling valschermspringen Gebruik vliegveld Hoogeveen voor militaire vliegtuigen 6.8. Taakomschrijving havenmeester 6.9. Taakomschrijving assistent havenmeester Rapport vliegtuigbrandbestrijding en reddingsoperaties Luchthavenbesluit Overzicht opstallen vliegveld Hoogeveen Vervallen Statuten / reglementen van de rechtspersoon Inschrijving kamer van Koophandel Erfpachtovereenkomst vliegveld Overeenkomst overdracht brandstofvoorziening Procedures tanken na sluitingstijd voor KLPD en MAA 7

8 1. VEILIGHEIDSBELEID De luchthaven moet zodanig zijn ingericht dat vliegtuigen er veilig kunnen opstijgen, landen en taxiën. Vanwege het vooral internationale karakter van de luchtvaart is de inrichting van een luchthaven zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Hetzelfde geldt voor de signalen, tekens en inrichtingen die op de luchthaven worden gebruikt. Niet alleen materiële voorzieningen van de luchthaven moeten veilig zijn, de gebruikers, de bezoekers en de passagiers moeten zich ook zodanig gedragen dat de kans op ongelukken tot het minimum wordt beperkt. De orde en veiligheid op de luchthaven is in de voorschriften van het Algemeen luchthavenreglement geregeld. Waar nodig zijn aanvullende bepalingen van toepassing. De exploitant streeft er naar om de veiligheid risico s op de luchthaven tot een minimum te beperken. Daarom is er naar gestreefd om de bedrijfsprocessen en procedures zodanig in het Aerodrome manual te beschrijven, dat bij de naleving daarvan sprake is van een veilige luchthaven. Bovendien wordt daarmede de eigen werkzaamheid en waakzaamheid met betrekking tot de orde en veiligheid gewaarborgd. De havenmeester is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering. Namens de exploitant, Mr. Drs. H.G. van Koot voorzitter Stichting 8

9 . 2. Inrichting en uitrusting luchthaven 2.1. Beschrijving luchthaven De luchthaven Hoogeveen is gelegen binnen het industrieterrein de Wieken, aan de Plesmanstraat 2, 7903 BE te Hoogeveen, provincie Drenthe. De luchthaven behoort tot de categorie ongecontroleerde luchthavens en is gelegen op 40 ft. boven het zeeniveau, beslaat een oppervlakte van circa 25 ha en beschikt over een onverharde (gras) start- en landingsbaan, in de geografische richting 094º - 274º, met een lengte van 1080 meter. De baan valt hier mee in de categorie 2B van de ICAO anex 14 Het gehele terrein is eigendom van de gemeente Hoogeveen. Op de luchthaven zijn een aantal opstallen gevestigd, waarin de diverse contractanten zijn gehuisvest, zie bijlage 6.12, t.w.: - hangaar paracentrum Eelde/Hoogeveen (PCEH). - hangaar Aero Noord. - hangaar, onderhoudsbedrijf A.T.N. - vliegveld restaurant met er boven een verkeerstoren. - hangaar (zweef)vliegclub Hoogeveen. - Hangaar 1voor particuliere eigenaren van vliegtuigen. - Brandweergarage. - Adbeco-hangaar. - 7 x privé hangaar Met uitzondering van de brandweergarage en het restaurant met bovengelegen toren zijn de overige opstallen in eigendom van derden, terwijl de ondergrond aan die derden, m.u.v. ATN hangaar en Adbeco hangaar, namens de Stichting, in onderhuur is uitgegeven. Verder is aanwezig een tankinstallatie met betaalautomaat. Het tankplatform is voorzien van een vloeistofdichte vloer. Het complete platform is in eigendom van de Stichting Vliegveld Hoogeveen (SVH) 9

10 2.2. Grondtekens en markeringen Seinen vierkant Het seinen vierkant is gelegen aan de zuidzijde nabij het havendienstkantoor. Het seinen vierkant is een horizontaal vlak met zijden van 11 meter, waaromheen een witte rand van 90 centimeter breedte is aangebracht. Het seinen vierkant is rondom zichtbaar vanuit elke hoek groter dan 10 Ten opzichte van het horizontale vlak, gezien vanaf een hoogte van 300 meter Windzak De windzak is zodanig geplaatst dat deze zichtbaar is voor vliegtuigen in de lucht en op het landingsterrein. De windzak is geplaatst nabij het seinenvierkant. De aanwijzing van de windzak is, met uitzondering bij noordelijke wind, betrouwbaar. De windzak is in overeenstemming met de voorschriften volgens ICAO annex

11 Aanduiding havendienst Om aan te geven waar de bestuurder van een luchtvaartuig zich na de landing moet melden, is aan de gevel van het havendienstkantoor een geel bord aangebracht met daarop een zwarte C. C Markering landingsterrein Het landingsterrein is gemarkeerd d.m.v. rood-witte merkbakens, en hebben de vorm en kleuren als aangegeven onderstaande foto. De daarin gelegen landingsbaan voor motorvliegtuigen wordt aangeven met twee witte markeerbakens, zowel aan het begin als mede aan het einde van de baan. Op het landingsterrein kan slechts in de lengterichting worden geland of gestart. De zijn de merkbakens geplaatst op een wijze zoals is aangegeven in nevenstaande schets, figuur 16, van de Regeling grondtekens en markeringen. De merkbakens zijn geplaatst op een onderlinge afstand van circa 140 meter. Indien gelijktijdig wordt gevlogen met motorvliegtuigen en zweefvliegtuigen, geschiedt dit op naast elkaar gelegen gedeelten van het landingsterrein. De scheiding wordt aangegeven door witte grondlappen, zoals is aangegeven in de procedure t.a.v. zweefvliegen, punt

12 Markering voertuigen Ten behoeve van het zweefvliegen, wordt door de VCH (vliegclub Hoogeveen) gebruik gemaakt van een rood wit geblokte startcaravan en twee tractoren. De vierwiel aangedreven terreinwagen (blusvoertuig) beschikt over 2 zwaailichten. Voertuigen die met toestemming van de havendienst, op het landingsterrein bevinden, moeten voorzien zijn van een rood wit geblokte vlag, zoals aangegeven in onderstaande figuur Aanduiding onbruikbare gedeelte Voor het markeren van onbruikbare gedeelten van het landingsterrein worden oranje pylonen gebruikt met een hoogte van circa 50 centimeter. Waar nodig wordt ook gebruik gemaakt van rood wit geblokt plastic lint Brandweervoorziening De exploitant beschikt over de volgende blusmiddelen: a. Een twin agent unit, gemonteerd op aanhanger, met een bluscapaciteit van 250 liter (pre-mixed) schuimvormend middel en 250 kilogram bluspoeder, b. Een terreinvoertuig t.b.v. het trekken van de in a. genoemde aanhanger. c. Handbrandblussers achterop het blusvoertuig: 1 poederblusser van 9 kilo, 1 schuimblusser van 6 liter en 1 CO2 blusser van 5 kilo. 12

13 Het voertuig is voorzien van vierwielaandrijving en geschikt om in slechte terreinomstandigheden te opereren. d. Draagbare brandblussers; 1 schuimblusser, 6 ltr. inhoud in het havendienstgebouw boven 1 poederblusser, 9 kg. inhoud in het havendienstgebouw beneden 1 poederblusser, 9 kg. op het brandstofafgifte platform. e. Zand, in opslag, bij brandstofafgifte platform. De brandblusvoorziening inclusief voertuig, worden jaarlijks gecontroleerd en onderhouden Brandstofvoorziening Op het platform voor brandstofafgifte kan men zowel Avgas 100 LL, JET-A1 en Mogas 98 tanken. Verder zijn er 3 ondergrondse tanks voor opslag van brandstof, Avgas 100 LL (30m³), JET-A1(15m³) en Mogas 98 (12m³) 13

14 Overzicht ondergrondse tankopslag van Avgas, Jet-A1 14

15 Overzicht platform voor brandstofafgifte 2.5. Elektronische hulpmiddelen Windmeter Op het dak van het havendienstgebouw is een 9 meter hoge windmast geplaatst met een digitale windsensor. De windsensor combineert een windsnelheidsmeter en een windvaan op één uithouder. 15

16 De windsnelheidsmeter heeft een meetbereik van 0.97 kn tot 97 kn (0,5 tot 50 meter per sec. / 1.8 km tot 180 km per uur). De windvaan meet de windrichting van 0 tot 360. De windsensor is zodanig geplaatst dat er sprake is van vrije aanstroom van de wind. In het havendienstkantoor kan men de actuele en de gemiddelde windsnelheid en richting op een display aflezen. Het display heeft een analoge en een numerieke aanwijzing en kan worden weergegeven in Beaufort, knopen of meters per seconde Barometer Voor het verstrekken van de QNH aan luchtvarenden wordt gebruik gemaakt van het internet (weerstation Hoogeveen) Computer In het havendienstkantoor bevindt zich een computer waarmee, via Internetverbinding, de TAF ( weersverwachting) en de METAR (actuele weergegevens) kunnen worden weergegeven voor zowel binnenland als buitenland Teletekst Op het havendienstkantoor is een televisietoestel geplaatst waarop de weersgegevens ten behoeve van de kleine luchtvaart in Nederland kunnen worden geprojecteerd via teletekst Havendienstradio FAX Voor radiocommunicatie (Aerodrome information) beschikt de havendienst over een VHF zendinstallatie. In het havendienst kantoor is een fax aanwezig. 16

17 Telefoon De havendienst is telefonische tijdens openinguren bereikbaar Internet / WiFi De luchthaven beschikt over internet. Er is tevens WiFi beschikbaar. 3. BEDRIJFSVOERING 3.1. Gebruik luchthaven De luchthaven kan pas worden geopend voor het vliegverkeer wanneer minimaal aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. de havendienst is door daartoe gekwalificeerd personeel bezet. b. de brandweervoorziening en bezetting adequaat is, c. de taxi- en landingsbaan zijn gecontroleerd en in een goede conditie zijn bevonden. d. er wordt voldaan aan de geldende VFR (Visual Flight Rules). Als aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, blijft de luchthaven gesloten. De luchthaven Hoogeveen is bestemd voor nationaal burgerluchtverkeer en burgerluchtverkeer van en naar Schengen landen, met vliegtuigen tot een maximum gewicht van 6000 kg, uitgezonderd vliegtuigen met straalaandrijving. Voor het opstijgen van de zweefvliegtuigen wordt buiten de openstelling van de luchthaven, gebruik gemaakt van de liermethode wanneer de wind geen noordelijke component bevat. Tijdens de openstelling wordt opgestegen met behulp van een sleepvliegtuig. Voor de luchthaven Hoogeveen geldt een luchtruimklasse G. De vluchten worden uitgevoerd onder de zichtvlieg voorschriften (VFR) die minimaal gelden voor klasse G. 17

18 De exploitant laat op de luchthaven slechts luchtverkeer toe, voorzover de daardoor veroorzaakte geluidsbelasting de vastgestelde geluidszone niet overschrijdt. Indien een zodanig gebruik van de luchthaven plaatsvindt dat een overschrijding van de geluidszone dreigt, is de exploitant gehouden maatregelen te nemen welke binnen zijn vermogen ligt om overschrijding van de geluidszone dan wel het vastgestelde aantal bewegingen met helikopters te voorkomen. Op de luchthaven Hoogeveen zijn jaarlijks maximaal bewegingen toegestaan waarvan met helikopters. Om de omwonenden zo min mogelijk te storen in de avondrust is door de exploitant bepaald dat de luchthaven geopend is; a. Van 1 april tot 1 oktober van uur tot uur lokale tijd. b. Van 1 oktober tot 1 april van uur tot uur tenzij zonsondergang voor valt lokale tijd. c. Op aanvraag van uur tot zonsondergang. d. Ten alle tijden voor helikopters van de MAA en de KLPD t.b.v. maatschappelijk belang. e. Procedures voor MAA en KLPD worden in bijlage 6.18 beschreven. de luchthaven kan vroeger worden opengesteld, of langer geopend blijven, echter niet vroeger dan uur LT, onder de voorwaarde dat zulks minimaal een dag vooraf bekend moet worden gesteld bij de havendienst. De luchthaven Hoogeveen behoort tot de categorie ongecontroleerde (groene) luchthavens, dat betekent dat er geen verkeersleiding wordt gegeven. Ten aanzien van het verkeerscircuit moet deze worden gevlogen volgens de circuits gepubliceerd in de AIP gids Nederland. Zie afbeelding AIP visual approach chart. 18

19 19

20 Aan het gebruik van de luchthaven worden de volgende voorwaarden gesteld: 1. Landen, opstijgen, taxiën en parkeren - het landen en opstijgen van luchtvaartuigen moet geschieden op de daartoe bestemde en gemarkeerde baan. - het taxiën met luchtvaartuigen is slechts toegestaan op de daarvoor bestemde en aangegeven gedeelten van het landingsterrein en vanaf de hangaars naar baan of het parkeer gedeelte. - het verplaatsen en parkeren van luchtvaartuigen op de platformen dient te geschieden overeenkomstig de aanwijzingen van de havendienst; - buiten de, in het hierboven genoemde terreingedeelten is het verplaatsen van luchtvaartuigen op de luchthaven slechts toegestaan naar een door de exploitant beschikbaar gesteld terreingedeelte; - Luchtvaartuigen met draaiende motor, mogen niet onbeheerd worden achtergelaten. 2. Oplieren en opslepen van zweefvliegtuigen Het opslepen en landen van zweefvliegtuigen geschiedt op het door de exploitant aangewezen deel van de luchthaven. Het lieren van zweefvliegtuigen is uitsluitend toegestaan buiten de opening tijden van de luchthaven. De procedure m.b.t. het zweefvliegen is opgenomen onder punt Het uitvoeren van parachutespringen op vliegveld Hoogeveen Voor het uitvoeren van parachutesprongen op de luchthaven Hoogeveen, is de regeling valschermspringen van toepassing (zie bijlage 6.6.). De procedure m.b.t. het parachutespringen is opgenomen onder punt Het aanhaken en afwerpen van sleepnetten Het aanhaken en afwerpen van sleepnetten dient te geschieden op de door de exploitant aangegeven posities in het landingsterrein. De procedure m.b.t. het uitvoeren van reclamesleepvluchten is opgenomen onder punt

21 5. Opstijgen van vrije ballon In overleg met de havendienst kan het opstijgen van een vrije ballon worden toegestaan vanaf het parkeerterrein gelegen aan de noordzijde van de luchthaven. 6. Gebruik militaire vliegtuigen Voor het gebruik van de luchthaven Hoogeveen door militaire vliegtuigen is ontheffing verleend voor 30 bewegingen. De beschikking is opgenomen in de bijlage Uitoefenen bedrijf Het is verboden om, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de exploitant, op de luchthaven Hoogeveen: - een bedrijf uit te oefenen c.q. te doen of laten uitoefenen; - te venten of te colporteren. 21

22 3.2. Organisatie structuur secretariaat contr.fin.admin. archief VOORZITTER bunkerverklaring bewaking lvrt.publikaties HAVENMEESTER # ONDERHOUD CONDITIE HAVENDIENST INTERIEUR LUCHTVAARTTERREIN BEZETTING VERZORGING beleid bepalend beleid uitvoerend beleid ondersteunend beleid info # Ingevolge de Regeling Certificatie Luchtvaartterreinen, de functionaris benoemd namens het Stichtingsbestuur, zijnde de vergunninghouder. 22

23 3.3. Verantwoordelijkheid Stichtingsbestuur (exploitant) De exploitant ziet er op toe dat de gebruikers van de luchthaven Hoogeveen, de toeleveranciers, de organisaties die op de luchthaven werkzaamheden verrichten, alsmede de organisaties welke op de luchthaven zelfstandig werkzaamheden verrichten, met betrekking tot vlucht of vluchtafhandeling, voldoen aan de eisen die door de exploitant zijn gesteld ten aanzien van de orde en veiligheid en het veilig gebruik van de luchthaven. De exploitant delegeert de verantwoordelijkheid m.b.t. toezicht op het voorgaande aan de havenmeester. De exploitant zorgt ervoor dat het Aerodrome Operations Manual (AM) te allen tijde een actuele beschrijving geeft van de inrichting en uitrusting van de luchthaven en het veiligheidsmanagementsysteem. De exploitant zorgt ervoor dat Onze Minister tijdig in kennis wordt gesteld van de wijzigingen van het AM en te allen tijde in het bezit is van de laatst geldende revisie ervan. Toelichting; In de Wet Luchtvaart is de verantwoordelijkheid van de exploitant vastgelegd in de volgende artikelen: Artikel 8.24a het toelaten van luchtverkeer Artikel 8a.1 het benoemen van een havenmeester Artikel 8a.3 het vaststellen van een bedrijfshandboek ( Aerodrome Operations Manual) 23

24 3.4. Verantwoordelijkheid Havenmeester In principe is het Stichtingsbestuur, zijnde de vergunninghouder, verantwoordelijk voor de exploitatie van de luchthaven Hoogeveen. In de praktijk zal deze bevoegdheid worden uitgeoefend door de havenmeester geassisteerd door de assistent havenmeester, degene die namens de exploitant belast is met de dagelijkse uitvoering van het toezicht op de luchthaven en met het toezicht op de veiligheid ( artikel 8a.1) De functie van havenmeester is een belangrijke functie die een gedegen kennis van alle activiteiten binnen de organisatie vereist, alsmede operationele kennis ten aanzien van de orde en veiligheid op, en het veilig gebruik van de luchthaven. Daarnaast moet de havenmeester op een effectieve manier kunnen communiceren met zowel het stichting bestuur, de medewerkers, gebruikers, gemeente, provincie, rijksoverheid en derden. De vergunninghouder stelt de havenmeester voldoende gegevens en de noodzakelijke middelen ter beschikking, teneinde de aan hem toegewezen taak naar behoren te kunnen vervullen. De taakomschrijving van de havenmeester is opgenomen in de bijlage

25 3.5. Taakomschrijving assistent havenmeester 1. Controle baanconditie ( molshopen vlakken, troep verwijderen, vogels verjagen, gaten dichten), 2. Controle brandweervoertuig, 3. Dagelijkse Controle alle drie de brandstoffen en bij nieuwe levering, 4. Openen seinenvierkant voor juiste baangebruik, 5. Slagboom ontsluiten. 6. Brandblusser op het brandstof platform zetten. 7. Aanzetten van de radio op havendienst frequentie (127,350) 8. Op de juiste wijze administreren brandstof voorraden, 9. Op de juiste wijze administreren van de havengelden, 10. Op de juiste wijze administreren van de stalling- en parkeergelden, 11. Bijwerken luchtvaartpublicaties, 12. Informatie verstrekken aan piloten, 13. Informeren van de havenmeester bij afwijkende en/of dringende situaties, 14. Beheer conditie grasbaan, dus geen turbinevliegtuigen laten stilstaan op gras, 15. Behandeling klachten ( alleen adres, telelefoonnummer en aard van de klacht opnemen), 16. Naleving instructies als verwoord in de bijlage Nauwkeurig invullen van de dagstaat vliegbewegingen, 18. Operationeel geopend zijn tijdens de openstellingstijd van de luchthaven 19. Belast met de uitvoering van het calamiteitenplan. De taakomschrijving van de assistent havenmeester is op genomen in de bijlage

26 3.6. Activiteiten Op en rondom de luchthaven Hoogeveen, vindt een diversiteit aan (vlieg)activiteiten plaats, soms in combinatie, wat alleen verantwoord is bij een strakke regie vanuit de havendienst en bij een goede samenwerking met de gebruikers en gebaseerd op een ruime dosis gezond vliegerschap. Op het luchtvaartterrein vinden de volgende activiteiten plaats: 1. Rondvluchten 2. bedrijfsvluchten 3. fotovluchten 4. inspectievluchten (bosbrandpreventie en milieu) 5. zakenvluchten 6. lesvluchten 7. luchtreclamevluchten 8. militaire vluchten 9. vluchten t.b.v. het valschermspringen 10. zweefvliegen 11. privé-vluchten 12. Helikoptervluchten o.a. (trauma, klpd, les) Toelichting: Om de activiteiten, welke soms tegelijkertijd plaatsvinden, in goede banen te leiden, is in de AIP Netherlands AD2.EHHO-3 opgenomen dat een tweezijdig gebruik van de havendienstfrequentie sterk wordt aanbevolen Gebruik havendienstradio De luchthaven Hoogeveen behoort tot de categorie ongecontroleerde vliegvelden, hetgeen betekent dat er geen verkeersleiding wordt gegeven, maar dat de bestuurder van het luchtvaartuig zelf verantwoordelijk is voor een veilige aankomst dan wel vertrek van de luchthaven. De voor de bestuurder van het luchtvaartuig relevante vliegveldgegevens zijn vanuit de lucht af te lezen in het seinenvierkant en kunnen via de radio worden verstrekt. Op en rondom de luchthaven Hoogeveen vinden veel activiteiten plaats, vaak gelijktijdig. Het gebruik van tweezijdig radio communicatie wordt als onmisbaar beschouwd. 26

27 Om die reden wordt het gebruik van radiocommunicatie op de luchthaven Hoogeveen sterk aangeraden. Het gebruik van de radio beperkt zich echter uitsluitend tot het geven van vliegveld informatie. Via de radio worden alle gegevens verstrekt welke voor het naderende c.q. vertrekkende verkeer van belang is, zoals: - baangebruik (richting en circuitronde) - hoogtemeterinstelling (QNH) - activiteiten op of nabij het vliegveld - windrichting en sterkte - eventuele obstakels op het landingsterrein - taxie- en parkeerinstructies 3.8. Grasmaaien. De grasmaaier is uitgerust met een VHF radio, een telefoon, en een oranje zwaailamp. Het grasmaaien gebeurt op ongeregelde tijden. Tijdens de openingstijden van het vliegveld dient er tweezijdig radio contact te worden onderhouden met de d.d. havenmeester op de toren. Tijdens vliegbewegingen wordt het maaien zodanig uitgevoerd dat het vliegverkeer geen hinder van het maaien ondervindt. De landingsbaan tussen de witte baanmarkeringen wordt tijdens openingstijden uitsluitend gemaaid door iemand die bekend is met de vliegprocedures. Er wordt niet gemaaid op de landingsbaan als er vliegactiviteiten zijn die gebruik maken van deze baan of als er zich verkeer in het circuit op Base-leg of final bevindt. Tijdens het maaien door de d.d. havenmeester wordt het maaien onderbroken als er vliegactiviteiten zijn. De d.d. havenmeester geeft via de radio de benodigde informatie door en ziet erop toe dat de veiligheid op geen enkele wijze in gevaar komt. 27

28 3.9. Brandweerregeling Annex geeft aan de vereiste bluscapaciteit voor de luchthaven Hoogeveen, ingedeeld in de brandrisicoklasse 1. De Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen verwijst naar de personele bezetting welke daarbij is vereist. De tweemans bezetting van het brandweervoertuig wordt geformeerd uit personeel van ATN /de havendienst en een personeelslid Van het onderhoudsbedrijf A.T.N. (tijdens openinguren van ATN). Het brandweer voertuig is bij bezetting van ATN op het platform voor hun deur geplaatst. Bij geen bezetting van ATN staat het blusvoertuig naast de toren bij de slagboom gereed om weg te rijden. De extra brandwacht zorgt ten alle tijden dat hij nooit verder dan honderd meter van het brandweervoertuig is verwijderd en in radiocontact staat met de toren. In het weekend bestaat de brandweerploeg uit de havenmeester en een extra brandwacht. Bij een ongeval wordt de meldkamer Drenthe direct via het alarmnummer 112 geïnformeerd. In geval van een calamiteit op de luchthaven Hoogeveen zal, in ieder geval, de gemeentebrandweer op grond van gemeentelijke brandweerzorg uitrukken. Het uitrukgebied van de vliegveld brandweer beperkt zich tot het luchtvaartterrein zoals aangegeven in de alarmregeling vliegveld Hoogeveen. Hoewel de opstallen van de contractanten op de luchthaven zijn uitgerust met een eigen brandblusvoorziening en worden geacht zelf met de brandbestrijding een aanvang te nemen, zal waar mogelijk, de vliegveld brandweer een ondersteunende rol vervullen totdat de gemeentebrandweer is gearriveerd. 28

29 Vakindeling brandbestrijding: A, B, C = landingsbaan D= parkeerterrein en gebouwen A B C D Op de luchthaven berust de algehele leiding bij de brandbestrijding in eerste instantie bij de dienst doende havenmeester, totdat deze wordt overgenomen door de commandant van de brandweer of diens vervanger. De personen die brandwacht vervullen moeten stevig schoeisel, een lange broek en een shirt met lange mouwen dragen. Van ieder voorval met een luchtvaartuig op de luchthaven, waarbij de brandweer daadwerkelijk is uitgerukt, wordt een rapport opgemaakt c.f. bijlage Alarmregeling De regeling is tot stand gekomen in overleg met de commandant van de gemeentebrandweer Hoogeveen en heeft de goedkeuring van de Inspectie Leefomgeving & Transport, divisie Luchtvaart Registratie (vlieg)ongevallen en incidenten Begripsbepalingen Luchtvaartongeval: elk voorval dat samenhangt met het gebruik van het luchtvaartuig tijdens de periode ingaande op het moment waarop enig persoon zich in het luchtvaartuig begeeft met het oogmerk om te vliegen tot het moment waarop deze personen allen het luchtvaartuig hebben verlaten en waarbij, behoudens in de bij ministeriële regeling bepaalde gevallen: 1. een persoon tijdens zijn verblijf aan boord van het luchtvaartuig of door direct contact met het luchtvaartuig of onderdelen daarvan, of als gevolg van rechtstreekse blootstelling aan een uitlaatgasstraal dodelijk 29

30 of ernstig letsel heeft bekomen, of; 2. het luchtvaartuig schade heeft opgelopen welke afbreuk doet aan de sterkte van de constructie, de vliegprestaties of eigenschappen van het luchtvaartuig en waardoor grote reparaties of vervanging van een of meerdere onderdelen noodzakelijk is respectievelijk zijn, of; 3. het luchtvaartuig vermist of volledig onbereikbaar is. Ongeval: elk voorval op een luchthaven, waarbij dodelijk of ernstig letsel of schade van betekenis is veroorzaakt. Incident: elk voorval, dat geen ongeval is en dat zich heeft afgespeeld op een luchthaven en afbreuk doet of zou kunnen doen aan de orde en veiligheid op, of het veilig gebruik van de luchthaven, of waarbij de veiligheid van personen in gevaar is gebracht. Ernstig incident: een incident dat zich voordoet onder omstandigheden die erop wijzen dat een bijna luchtvaartongeval heeft plaatsgevonden. Ernstig letsel: letsel door een persoon bij een ongeval op een luchthaven opgelopen, dat binnen 7 dagen na het tijdstip van het ongeval een ziekenhuisopname voor meer dan 48 uur tot gevolg heeft, dan wel heeft geresulteerd in: a. een botbreuk, met uitzondering van simpele breuken zoals die van tenen/vingers of neus; b. rupturen die leiden tot hevige bloedingen of hersen-, zenuw-, spierof peesletsel; c. inwendig letsel; d. tweede of derde graad brandwonden of verbranding van meer dan 5% van het lichaamsoppervlak; e. vastgestelde blootstelling aan schadelijke straling of besmettelijke stoffen. Gebrek of defect: het niet voldoen aan een eis ten aanzien van de inrichting of uitrusting van een luchthaven. Ernstig gebrek of defect: het niet voldoen aan een eis ten aanzien van de inrichting of uitrusting van een luchthaven, waardoor de veiligheid van personen op de luchthaven of inzittenden van een luchtvaartuig in gevaar is of kan worden gebracht. 30

31 Schade van betekenis: a. met betrekking tot een luchtvaartuig: schade welke invloed heeft op de sterkte van de constructie, prestaties of de vliegeigenschappen van het luchtvaartuig en waarbij de noodzaak bestaat voor een omvangrijke reparatie of vervanging van beschadigde componenten, met uitzondering van motorstoringen, die uitsluitend leiden tot schade aan de betreffende motor en schade aan onbelangrijke componenten b. met betrekking tot de inrichting of uitrusting van een luchthaven: schade die zodanig van aard is dat hierdoor het veilig gebruik van een baan, rijbaan, of platform niet meer mogelijk is en de noodzaak bestaat voor een omvangrijke reparatie van de betreffende baan, rijbaan of platform, dan wel reparatie of vervanging van beschadigde onderdelen hiervan c. met betrekking tot derden: schade welke zodanige invloed heeft op de conditie van materiaal of uitrusting in gebruik voor vlucht- of vliegtuigafhandeling, dat hierdoor het betreffende materieel of uitrusting niet meer op veilige wijze kan worden gebruikt. Organisatie: een bedrijf, vennootschap, firma, onderneming of instelling of een deel daarvan, publiek- of privaatrechtelijk, met of zonder rechtspersoonlijkheid, met eigen functies en een eigen administratie. Onze Minister: de Minister van Inspectie leefomgeving en Transport. Registratie De exploitant van de luchthaven Hoogeveen verplicht haar gebruikers en organisaties die op de luchthaven voor de exploitant werkzaamheden verrichten, alsmede organisaties die op de luchthaven zelfstandig werkzaamheden verrichten met betrekking tot vluchtof vliegtuigafhandeling mee te werken aan het programma ter bevordering van de orde en veiligheid, als mede het veilig gebruik van de luchthaven, door ongevallen en incidenten en defecten en gebreken onverwijld te melden. De havenmeester voert, namens de exploitant, een registratie van: - ongevallen en incidenten; - defecten en gebreken aan inrichting en uitrusting van de luchthaven - afwijkingen en tekortkomingen; - interne- en externe klachten. 31

Februari 2015 V2.1 Algemeen Luchthavenreglement (EHMZ) 1

Februari 2015 V2.1 Algemeen Luchthavenreglement (EHMZ) 1 Algemeen luchthavenreglement (EHMZ) De tekst van dit reglement is gebaseerd op de tekst van een samenvoeging van het Algemeen Luchthavenreglement en het Aanvullend Luchthaven reglement, uitgevaardigd door

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS SAMENVATTING FEITELIJKE INFORMATIE. Nummer voorval: 2008031. Datum, tijd 1 voorval: 31 maart 2008, 12.07 uur

ALGEMENE GEGEVENS SAMENVATTING FEITELIJKE INFORMATIE. Nummer voorval: 2008031. Datum, tijd 1 voorval: 31 maart 2008, 12.07 uur ALGEMENE GEGEVENS Nummer voorval: 2008031 Classificatie: Ongeval Datum, tijd 1 voorval: 31 maart 2008, 12.07 uur Plaats voorval: Rotterdam Airport (EHRD) Registratie luchtvaartuig: PH-KIS Type luchtvaartuig:

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit. luchthaven Hoogeveen. tekst sedert 22 augustus 2003

Aanwijzingsbesluit. luchthaven Hoogeveen. tekst sedert 22 augustus 2003 Aanwijzingsbesluit luchthaven tekst sedert 22 augustus 2003 luchthaven De luchthaven is in 1964 gesticht door de gemeente om de infrastructuur van de regio te verbeteren. Mede op initiatief van het bedrijf

Nadere informatie

VEILIGHEIDS REGLEMENT

VEILIGHEIDS REGLEMENT versie 8 VEILIGHEIDS REGLEMENT Algemeen: Modelvliegers vallen onder het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport en de Regeling Modelvliegen van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 2 december

Nadere informatie

HAVENGELDREGELING STICHTING VLIEGVELD DRACHTEN 2017

HAVENGELDREGELING STICHTING VLIEGVELD DRACHTEN 2017 HAVENGELDREGELING STICHTING VLIEGVELD DRACHTEN 2017 De Stichting Vliegveld Drachten, exploitant van het aangewezen luchtvaart Drachten; Overwegende, dat bij KB d.d. 6 april 1993, nummer 93.003101, van

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV HAVENGELDREGELING 2014 INGANGSDATUM 01 APRIL 2014 ALLE IN DEZE HAVENGELDREGELING VERMELDE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW

MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV HAVENGELDREGELING 2014 INGANGSDATUM 01 APRIL 2014 ALLE IN DEZE HAVENGELDREGELING VERMELDE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV HAVENGELDREGELING 2014 INGANGSDATUM 01 APRIL 2014 ALLE IN DEZE HAVENGELDREGELING VERMELDE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW Maastricht Aachen Airport B.V., exploitant van het aangewezen

Nadere informatie

(Tekst geldend op: 17-02-2012) De Minister van Verkeer en Waterstaat,

(Tekst geldend op: 17-02-2012) De Minister van Verkeer en Waterstaat, (Tekst geldend op: 17-02-2012) Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 oktober 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/1166 sector LUV, houdende regels in verband met de aanleg, de inrichting, de uitrusting

Nadere informatie

LUCHTHAVEN TERLET CALAMITEITENPLAN / ALARMERINGSREGELINGEN

LUCHTHAVEN TERLET CALAMITEITENPLAN / ALARMERINGSREGELINGEN LUCHTHAVEN TERLET CALAMITEITENPLAN / ALARMERINGSREGELINGEN calamiteitenplan Terlet Pagina 1 van 8 01-05-2012 1. Inleiding Dit calamiteitenplan heeft tot doel om alle betrokkenen, dus zowel de hulpverleners,

Nadere informatie

LUCHTHAVEN TERLET CALAMITEITENPLAN / ALARMERINGSREGELINGEN

LUCHTHAVEN TERLET CALAMITEITENPLAN / ALARMERINGSREGELINGEN LUCHTHAVEN TERLET CALAMITEITENPLAN / ALARMERINGSREGELINGEN 1. Inleiding Dit calamiteitenplan heeft tot doel om alle betrokkenen, dus zowel de hulpverleners, professionals als de vrijwilligers op Terlet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36599 15 december 2014 Beleidsregel van de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport, van 20 november 2014, nr. A-0-14-0072.001,

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 22 september 2014 tot vaststelling van de Verordening luchthavenbesluit Hilversum

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 22 september 2014 tot vaststelling van de Verordening luchthavenbesluit Hilversum Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 22 september 2014 tot vaststelling van de Verordening luchthavenbesluit Hilversum Provinciale Staten van Noord-Holland gelezen de voordracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 2179. De Luchthavengeldregeling 2016

GEMEENTEBLAD. Nr. 2179. De Luchthavengeldregeling 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ameland. Nr. 2179 8 januari 2016 De Luchthavengeldregeling 2016 De raad van de gemeente Ameland, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Heli Holland Airservice BV Type ontheffing : Generieke ontheffing voor helikoptervluchten Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

dat bij Koninklijk Besluit van 12 augustus 1978, Staatsblad 458, is vastgesteld het Besluit wegslepen van voertuigen;

dat bij Koninklijk Besluit van 12 augustus 1978, Staatsblad 458, is vastgesteld het Besluit wegslepen van voertuigen; De burgemeester van Ferwerderadiel, overwegende: dat bij Wet van 30 juni 1976, Staatsblad 412, wijzigingen in de Wegenverkeerswet zijn aangebracht, ertoe strekkende nieuwe voorzieningen te treffen, teneinde

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Norbert Fleuren Elektro-Technik Type ontheffing : Generieke ontheffing voor helikoptervluchten Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Gelet op artikel 5.7 van de Wet luchtvaart en artikel 56 van het Luchtverkeersreglement;

Gelet op artikel 5.7 van de Wet luchtvaart en artikel 56 van het Luchtverkeersreglement; Datum Nummer HDJZ/LUV HOOFDDIRECTIE JURIDISCHE ZAKEN Onderwerp Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, houdende nadere regels voor vluchten met een modelvliegtuig (Regeling modelvliegen)

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : HeliCentre BV Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor helikoptervluchten Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Inzet Schiphol- Oostbaan

Inzet Schiphol- Oostbaan Veel gestelde vragen Banenstelsel Schiphol Inzet Schiphol- Oostbaan januari 2015 Versie 1.1 1. Algemeen Schiphol beschikt over vijf lange start- en landingsbanen en één kortere en is een knooppunt van

Nadere informatie

Wet luchtvaart. Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) provincie'%owpirjj^5p 2013/0411624

Wet luchtvaart. Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) provincie'%owpirjj^5p 2013/0411624 Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager Type ontheffing Datum ontvangst aanvraag Geldigheid beschikking Datum beschikking Kenmerk Zaaknummer A3 Ballon B.V.

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Havengeldregeling Lelystad Airport

Havengeldregeling Lelystad Airport Havengeldregeling 2017 Lelystad Airport H A V E N G E L D R E G E L I N G De Naamloze Vennootschap Luchthaven Lelystad, exploitant van het aangewezen luchtvaartterrein Lelystad; overwegende, dat de sinds

Nadere informatie

N.v.t. MIDDENMEER/Middenmeer

N.v.t. MIDDENMEER/Middenmeer MIDDENMEER/MIDDENMEER 24-JUNI 2015 1 PLAATSAMCODE EN AM LUCHTVAARTTERREIN N.v.t. MIDDENMEER/Middenmeer 2 GEOGRAFISCHE EN ADMINISTRATIEVE GEGEVENS LUCHTVAARTTERREIN 1 ARP-coördinaten en ligging op AD 52

Nadere informatie

AÉRODROME. St.FLORENTIN- CHEU LFGP

AÉRODROME. St.FLORENTIN- CHEU LFGP Veldreglement GAE AÉRODROME St.FLORENTIN- CHEU LFGP Auteurs: Ton Veenboer/GAE Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Inleiding Vliegveldroute s Luchtruim en circuits 1.0 Inleiding Wettelijk gezien

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Lukkien BV Type ontheffing : Generieke ontheffing voor vluchten met een onbemand luchtvaartuig Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. BELEIDSVERKLARING 5

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. BELEIDSVERKLARING 5 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 BLZ 1. INLEIDING 4 2. BELEIDSVERKLARING 5 3. ORGANISATIE 3.1. Organigram 6 3.2. Organisatiestructuur 7 3.3. Omzettingsregeling luchthaven 8 4. SLEUTELFUNCTIONARISSEN Taken, bevoegdheden,

Nadere informatie

Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een bijzonder luchtverkeersgebied TT Assen

Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een bijzonder luchtverkeersgebied TT Assen Nummer -2014/33988 Betreft Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een bijzonder luchtverkeersgebied TT Assen DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN

Nadere informatie

Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren

Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren Deze voorwaarden zijn opgesteld om de veiligheid tijdens de carnavalsoptocht voor zowel de deelnemers als toeschouwers te optimaliseren. De voorwaarden zijn

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit luchthaven Rotterdam Airport (sedert 21 juni 2006)

Aanwijzingsbesluit luchthaven Rotterdam Airport (sedert 21 juni 2006) Aanwijzingsbesluit luchthaven Rotterdam Airport (sedert 21 juni 2006) Aanwijzing 17 oktober 2001, DGL/L. 01.421852 (Stcrt. 2001, 209) (incl. ROaanwijzing M387). Wijzigingen op de aanwijzing: I. Beslissing

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Ryfas Helicopters Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor helikoptervluchten Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Luchthavenreglement Vliegveld Blokzijl, 28 september t/m 1 oktober 2017

Luchthavenreglement Vliegveld Blokzijl, 28 september t/m 1 oktober 2017 Luchthavenreglement Vliegveld Blokzijl, 28 september t/m 1 oktober 2017 1. Plaatsnaamcode en naam luchtvaartterrein a. NVT Luchtvaartterrein ElseFly Blokzijl 2017 2. Geografische en administratieve gegevens

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Ryfas Helicopters Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor helikoptervluchten Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Regeling grondtekens en markeringen VW

Regeling grondtekens en markeringen VW Regeling grondtekens en markeringen VW 13 februari 1998/DGRLD/JBZ/L 98.210127 Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst De Minister van Verkeer en Waterstaat, Gelet op de artikelen 123, tweede lid, 124,

Nadere informatie

Vragen van omwonenden en antwoorden over Vliegveld Hilversum Vastgesteld door de Commissie Regionaal overleg vliegveld Hilversum, 25 maart 2015

Vragen van omwonenden en antwoorden over Vliegveld Hilversum Vastgesteld door de Commissie Regionaal overleg vliegveld Hilversum, 25 maart 2015 Vragen van omwonenden en antwoorden over Vliegveld Hilversum Vastgesteld door de Commissie Regionaal overleg vliegveld Hilversum, 25 maart 2015 1. Vliegtuigen Welke vliegtuigen mogen er vliegen op Vliegveld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Skeye B.V. Type ontheffing : Generieke ontheffing voor vluchten met een onbemand luchtvaartuig Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17024 21 augustus 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 14 augustus 2012, nr. IENM/BSK-2012/145416,

Nadere informatie

Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een bijzonder luchtverkeersgebied TT Assen

Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een bijzonder luchtverkeersgebied TT Assen Nummer -2013/18312 Betreft Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een bijzonder luchtverkeersgebied TT Assen Luchtvaart Saturnusstraat 50 Hoofddorp Postbus

Nadere informatie

Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een tijdelijk gebied met beperkingen TT-Assen

Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een tijdelijk gebied met beperkingen TT-Assen Nummer -2015/43669 Betreft Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een tijdelijk gebied met beperkingen TT-Assen DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5661 31 maart 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 28 maart 2011, nr. IENM/BSK-2011/39447,

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Technische voorwaarden waaraan de burgerlijke helihavens moeten voldoen.

CIRCULAIRE. Technische voorwaarden waaraan de burgerlijke helihavens moeten voldoen. KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR Bestuur van de Luchtvaart CIRCULAIRE CIR/GDF-02 Datum : 07/83 Uitgave : 4 Betreft : Technische voorwaarden waaraan de burgerlijke helihavens moeten

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Commerciële Ballonvaarders Nederland (CBN) Type ontheffing : Generieke ontheffing voor ballonvluchten Datum ontvangst

Nadere informatie

In artikel 8, eerste lid, onderdeel a, wordt met code number 1 of 2 vervangen door: met code number 1, 2, 3 of 4.

In artikel 8, eerste lid, onderdeel a, wordt met code number 1 of 2 vervangen door: met code number 1, 2, 3 of 4. CONCEPT HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., tot wijziging van de Regeling burgerluchthavens in verband met het vaststellen

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : G.P. Wit Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor paramotorvluchten Datum ontvangst aanvraag : 16 april

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/UJB/BES No. 2003/94538 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Reglement vliegveld Blokzijl 2016 van 29 sept 2 okt 2016

Reglement vliegveld Blokzijl 2016 van 29 sept 2 okt 2016 Reglement vliegveld Blokzijl 2016 van 29 sept 2 okt 2016 1. Plaatsnaamcode en naam luchtvaartterrein NVT Luchtvaartterrein ElseFly Blokzijl 2016 2. Geografische en administratieve gegevens luchtvaartterrein

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 14, derde lid, van het Besluit burgerluchthavens;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 14, derde lid, van het Besluit burgerluchthavens; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8348 25 maart 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 20 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/59034,

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN MET BETREKKING TOT HET MARKEREN EN VERLICHTEN VAN GESLOTEN (RIJ)BANEN

INFORMATIEBULLETIN MET BETREKKING TOT HET MARKEREN EN VERLICHTEN VAN GESLOTEN (RIJ)BANEN INFORMATIEBULLETIN MET BETREKKING TOT HET MARKEREN EN VERLICHTEN VAN GESLOTEN (RIJ)BANEN 5 februari 2011 Uitgiftenummer 1.0 INTRODUCTIE Banen en rijbanen op luchthavens kunnen om verschillende redenen

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2014

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2014 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2014 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport Gebruiksjaar 2014 Datum 9 januari 2015 Pagina 4 van 20 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2016

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2016 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2016 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2016 Datum 6 december 2016 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Exploitant en op

Nadere informatie

BELEIDSREGEL VAN DE PROVINCIE DRENTHE VOOR HET VERLENEN VAN ONTHEFFING VOOR TIJDELIJK EN UITZONDERLIJK GEBRUIK (WET LUCHTVAART, ARTIKEL 8A.

BELEIDSREGEL VAN DE PROVINCIE DRENTHE VOOR HET VERLENEN VAN ONTHEFFING VOOR TIJDELIJK EN UITZONDERLIJK GEBRUIK (WET LUCHTVAART, ARTIKEL 8A. BELEIDSREGEL VAN DE PROVINCIE DRENTHE VOOR HET VERLENEN VAN ONTHEFFING VOOR TIJDELIJK EN UITZONDERLIJK GEBRUIK (WET LUCHTVAART, ARTIKEL 8A.51) Gedeputeerde staten van Drenthe hebben besloten een beleidsregel

Nadere informatie

Terreinreglement GMVC Versie 20150512

Terreinreglement GMVC Versie 20150512 Artikel A Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Modelvliegterrein: Het vliegterrein van de Goudse Modelvliegclub aan de Hoogeveenseweg te Waddinxveen. b. Vereniging: De Goudse Modelvliegclub,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35589 27 juni 2017 Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van de tijdelijke

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1. EASA staat voor: A. European Aviation Safety Authority; B. European Aviation Safety Agency; C. European Aviation Safety Administration. 2. Een nationaliteitsvlag op een Nederlands luchtvaartuig is:

Nadere informatie

LUCHTHAVENREGLEMENT LELYSTAD AIRPORT

LUCHTHAVENREGLEMENT LELYSTAD AIRPORT LUCHTHAVENREGLEMENT LELYSTAD AIRPORT 1 De directie van Lelystad Airport, exploitant van de Luchthaven Lelystad met luchthavenbesluit zoals vastgesteld op 12 maart 2015 (in werking getreden per 1 april

Nadere informatie

Artikel 4 Het is ten strengste verboden om vanuit de pits/startplaats op te stijgen. Dit mag alleen op de start/landingsbaan.

Artikel 4 Het is ten strengste verboden om vanuit de pits/startplaats op te stijgen. Dit mag alleen op de start/landingsbaan. Vliegveld reglement Vliegveiligheid Vliegen als enige op het veld wordt uit veiligheidsoogpunt sterk afgeraden De vliegers dienen zich tijdens het vliegen in het verlengde van de startplaats in een groepje

Nadere informatie

Havengeldregeling Lelystad Airport

Havengeldregeling Lelystad Airport Havengeldregeling 2015 Lelystad Airport H A V E N G E L D R E G E L I N G De Naamloze Vennootschap Luchthaven Lelystad, exploitant van het aangewezen luchtvaartterrein Lelystad; overwegende, dat de sinds

Nadere informatie

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Pagina 1 Luchthavens in Nederland zijn ingericht en uitgerust in overeenstemming met (inter)nationale voorschriften. Dit bevordert het veilig gebruik

Nadere informatie

luchthaven Midden-Zeeland/Zeeland Airport

luchthaven Midden-Zeeland/Zeeland Airport Aanwijzingsbesluit luchthaven Midden-Zeeland/Zeeland Airport tekst sedert 21 april 2004 luchthaven Midden-Zeeland De luchthaven Midden-Zeeland is op 13 mei 1970 officieel geopend. De exploitatie van het

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte Aanleiding In de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zijn regels opgenomen inzake het vaststellen van beleidsregels. In

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening)

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Status Geldend Wettelijk kader Gemeentewet, Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert B. BIJZONDERE VOORWAARDEN Ondersteuning De in deze Bijzondere Voorwaarden Ondersteuning - hierna: bijzondere

Nadere informatie

Ontheffing in het kader van de Wet luchtvaart van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant

Ontheffing in het kader van de Wet luchtvaart van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant *OMWB532578* Ontheffing in het kader van de Wet luchtvaart van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant Besluit op de op 16 augustus 2017 bij ons ingekomen aanvraag om een specifieke ontheffing ingevolge

Nadere informatie

Ons kenmerk 2016/ Maastricht 15 december 2016 Zaaknummer Bijlagen 2 Verzonden. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg.

Ons kenmerk 2016/ Maastricht 15 december 2016 Zaaknummer Bijlagen 2 Verzonden. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Ons kenmerk 2016/100567 Maastricht 15 december 2016 Zaaknummer 2016-602998 Bijlagen 2 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Verzoek Bij brief van 21 november 2016, ingekomen op 23 november

Nadere informatie

Informatie over regelgeving en verzekeringen. Oktober 2014. Zicht op drones

Informatie over regelgeving en verzekeringen. Oktober 2014. Zicht op drones Informatie over regelgeving en verzekeringen Oktober 2014 Zicht op drones Waarom deze brochure? Het gebruik van drones neemt snel toe. Brandweer en politie zetten drones bijvoorbeeld in voor inspectie

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de voormalig gemeente Jacobswoude: b e s l u i t:

Het college van burgemeester en wethouders van de voormalig gemeente Jacobswoude: b e s l u i t: Het college van burgemeester en wethouders van de voormalig gemeente Jacobswoude: b e s l u i t: vast te stellen de herziene ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM HET SPANT Begripsomschrijving

Nadere informatie

Luchtruim. (H) Special VFR Helikopters. Tot 3500 ft AMSL is er vrije hoogtekeuze (ICAO 3000 ft AGL) daarboven moet volgens het kruishoogtesysteem

Luchtruim. (H) Special VFR Helikopters. Tot 3500 ft AMSL is er vrije hoogtekeuze (ICAO 3000 ft AGL) daarboven moet volgens het kruishoogtesysteem Inhoud 1 Bewijzen van Bevoegdheid en Ratings... 7 1.1 Brevetten... 7 1.2 Ratings en Endorsements... 10 1.3 Vliegerlogboek... 13 1.4 Medische verklaring... 14 2 Luchtvaartuigen... 16 2.1 Definitie... 16

Nadere informatie

Sleepactiviteiten op EHST dienen minimaal 5 werkdagen - van tevoren officieel (zie NOTAM) gemeld te worden.

Sleepactiviteiten op EHST dienen minimaal 5 werkdagen - van tevoren officieel (zie NOTAM) gemeld te worden. EHST protocol slepen van zeilvliegtuigen I. Start van zeilvliegactiviteiten Aanmelding Sleepactiviteiten op EHST dienen minimaal 5 werkdagen - van tevoren officieel (zie NOTAM) gemeld te worden. Lesactiviteiten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39789 28 juli 2016 Vergunning luchtvaartvertoning Ballonfiësta Barneveld, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Datum:

Nadere informatie

Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival

Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival Het Boerenrockfestival is geen officiële crosswedstrijd maar hanteert wel regels waarin eisen aan voertuigen zijn vastgelegd. Ook zijn er eisen m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Gelet op artikel 8a.50 van de Wet luchtvaart en de artikelen 3, vierde lid, onderdeel b, en 17, derde lid van het Besluit burgerluchthavens;

Gelet op artikel 8a.50 van de Wet luchtvaart en de artikelen 3, vierde lid, onderdeel b, en 17, derde lid van het Besluit burgerluchthavens; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. IENM/BSK-2015/85330, tot wijziging van de Regeling burgerluchthavens in verband met een vrijstelling ten behoeve van schermvliegtuigen

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

C A L A M I T E I T E N P L A N

C A L A M I T E I T E N P L A N C A L A M I T E I T E N P L A N Ontwerp Dit calamiteitenplan is exclusief voor Midden Zeeland EHMZ Calamiteitenplan V5.0 INHOUD BLZ. Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 Doelstelling 2 3 Uitvoering 3 3.1 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Exploitant en op

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20766 23 december 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu houdende omzetting van bepalingen

Nadere informatie

Cluster : financiën Nummer : 16 Portefeuillehouder : Albert de Hoop Datum vergadering : 19 december 2016 : luchthavengeldregeling 2017

Cluster : financiën Nummer : 16 Portefeuillehouder : Albert de Hoop Datum vergadering : 19 december 2016 : luchthavengeldregeling 2017 Voorstel Cluster : financiën Nummer : 16 Portefeuillehouder : Albert de Hoop Datum vergadering : 19 december 2016 Onderwerp : luchthavengeldregeling 2017 Inleiding De programmabegroting 2017 2020 is in

Nadere informatie

International Airport Teuge Groot in kleine luchtvaart. Luchthaven Teuge Toekomstige ontwikkelingen mei 2013

International Airport Teuge Groot in kleine luchtvaart. Luchthaven Teuge Toekomstige ontwikkelingen mei 2013 International Airport Teuge Groot in kleine luchtvaart Luchthaven Teuge Toekomstige ontwikkelingen mei 2013 Agenda Achtergrond Ontwikkelingen Ambitie Vervolg Achtergrond: General Aviation Maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2010 / 078. Naam Wegsleepverordening gemeente Nijmegen (2004) Publicatiedatum 21 juli 2010.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2010 / 078. Naam Wegsleepverordening gemeente Nijmegen (2004) Publicatiedatum 21 juli 2010. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2010 / 078 Naam Nijmegen (2004) Publicatiedatum 21 juli 2010 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit van 9 juni 2004 (raadsvoorstel nummer

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit. luchthaven Texel. tekst sedert 22 augustus 2003

Aanwijzingsbesluit. luchthaven Texel. tekst sedert 22 augustus 2003 Aanwijzingsbesluit luchthaven Texel tekst sedert 22 augustus 2003 luchthaven Texel In 1933 werd door de gemeente Texel een stuk grond gekocht behorende bij boerderij de Vlijt. Op 26 juni 1937 werd het

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1. Wat zijn de verschillen tussen een wet en een AMvB? A. een AMvB komt sneller tot stand en is makkelijker te wijzigen en regelt zaken meer in detail; B. een AMvB komt sneller tot stand en is makkelijker

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/CK/B/KEW No. 2002/3675 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Heli Holland Airservice B.V. Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor helikoptervluchten Datum ontvangst

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING Nr 5A05 De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen en regelingen aan te passen aan deze wet;

Nadere informatie

LUCHTRUIMINDELING, ICAO KAART

LUCHTRUIMINDELING, ICAO KAART LUCHTRUIMINDELING, ICAO KAART Elk land heeft zijn eigen luchtruimindeling. Voor de voor het betreffende land geldende regels raadplege men de ICAO kaart van het betreffende land. Daar er zeer veel overeenkomst

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht. CITAVERDE College en SWGO

Reglement cameratoezicht. CITAVERDE College en SWGO Reglement cameratoezicht CITAVERDE College en SWGO Instemming OR verkregen d.d. 14-03-2017 volgens artikel 27, lid 1, k WOR Instemming DR verkregen d.d. 06-03-2017 volgens artikel 8a.2.2, lid 3, k WEB

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK STICHTING SPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK INHOUDSOPGAVE 1. gebruikersovereenkomst 2. gebruikersvoorschriften 3. algemeen 4. aansprakelijkheid 5. sleutelregeling

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2016/SP/PERF/5300 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum 3 februari 2016

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

Gelet op de voordracht van Gedeputeerde Staten van 16 december 2014, met kenmerk /475868;

Gelet op de voordracht van Gedeputeerde Staten van 16 december 2014, met kenmerk /475868; Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 2 februari 2015, tot vaststelling van de wijziging van de luchthavenregeling Zweefvliegveld ZC Den Helder. Provinciale Staten van Noord-Holland Gelet

Nadere informatie