AERODROME OPERATIONS MANUAL LUCHTHAVEN HOOGEVEEN LUCHTSPORTCENTRUM HOOGEVEEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AERODROME OPERATIONS MANUAL LUCHTHAVEN HOOGEVEEN LUCHTSPORTCENTRUM HOOGEVEEN"

Transcriptie

1 1

2 AERODROME OPERATIONS MANUAL LUCHTHAVEN HOOGEVEEN LUCHTSPORTCENTRUM HOOGEVEEN Samenstellers: C.F. Cruijff (havenmeester tot 1 maart 2012) R. Sloots (havenmeester vanaf 1 maart 2012) herziene versie F. Dijkstra Jaargang

3 1. Inspectie Leefomgeving & Transport Postbus AN HOOFDDORP 2. Exploitant luchthaven Hoogeveen Mr. H.G. van Koot Holtkampen JT VRIES 3. Havendienst luchthaven Hoogeveen Plesmanstraat BE HOOGEVEEN 4. Havenmeester luchthaven Hoogeveen Plesmanstraat BE HOOGEVEEN 5. reserve 6. werkexemplaar 7. Alle gebruikers via Distributielijst 3

4 VOORWOORD Ten behoeve van het verkrijgen van een veiligheidscertificaat stelt de exploitant een bedrijfshandboek op. Het veiligheidscertificaat is 5 jaar geldig. De provincie kan pas een luchthavenbesluit vaststellen als de luchthaven over een geldig veiligheidscertificaat beschikt. Het certificaat bevat vier hoofdelementen: a. inrichting en uitrusting van de luchthaven; b. bedrijfsvoeringsysteem van de vergunninghouder; c. procedures met betrekking tot de orde en veiligheid op de luchthaven; d. risico factoren Deze elementen zullen verder worden uitgewerkt in het hierna te noemen: AERODROME OPERATIONS MANUAL luchthaven Hoogeveen Aan de totstandkoming van dit boekwerk liggen een aantal wetsartikelen en publicaties ten grondslag, waarvan de belangrijkste zijn;` 1. Wet luchtvaart art.8.1; 8.1a; 8a.1; 8a.3; 8a.4 en 8a.5, 2. ICAO annex 14, 3. Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen, 4. Regeling valschermspringen 2010, 5. Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens, 6. Luchthavenbesluit. Toelichting: Artikel 8.1a punt 4 stelt; Het is de exploitant van een luchthaven waarvoor vaststelling van een luchthavenbesluit vereist is, verboden die luchthaven in bedrijf te hebben indien hij niet beschikt over een geldig veiligheidscertificaat. 4

5 Inhoudsopgave 1. VEILIGHEIDSBELEID DEEL I 2. INRICHTING EN UITRUSTING LUCHTHAVEN 2.1. Beschrijving luchthaven 2.2. Grondtekens en markering 2.3. Brandweervoorziening 2.4. Brandstofvoorziening 2.5. Elektronische hulpmiddelen 3. BEDRIJFSVOERING 3.1. Gebruik luchthaven 3.2. Organisatiestructuur 3.3. Verantwoordelijkheid Stichtingsbestuur (exploitant) 3.4. Taakomschrijving havenmeester 3.5. Taakomschrijving assistent havenmeester 3.6. Activiteiten 3.7. Gebruik havendienstradio 3.8. Grasmaaien 3.9. Brandweerregeling Alarmregeling Registratie ongevallen en incidenten Vluchtafhandeling Havengeld tarieven Gebruikers luchthaven Veiligheidsaspecten Brandstofafgifte 4. PROCEDURES M.B.T. ORDE EN VEILIGHEID 4.1. Procedure t.a.v. het openen van de luchthaven 4.2. Procedure t.a.v. het sluiten van de luchthaven 4.3. Procedure t.a.v. de dagelijkse administratie 4.4. Procedure t.a.v. het zweefvliegen 4.5. Procedure t.a.v. het valschermspringen 4.6. Procedure t.a.v. het reclamesleepvliegen 4.7. Procedure t.a.v. vliegtuigongevallen / incidenten 4.8. Procedure t.a.v. gebruik twin agent unit 4.9. Procedure t.a.v. de brandstofcontrole Procedure t.a.v. de brandstofafgifte Procedure t.a.v. de brandstofverkoop Procedure t.a.v. klachten Procedure t.a.v. rapportage 5

6 4.14. Procedure t.a.v. documentatie en registratie Procedure t.a.v. onderhoud bedrijfsmiddelen Procedure t.a.v. de kwalificatie assistent havenmeester Procedure t.a.v. de controle op de naleving van de voorschriften m.b.t. orde en veiligheid Procedure gebruik luchthaven KLPD na sluitingtijd. 5. RISICO FACTOREN 5.1. Algemeen 5.2. Baanconditie 5.3. Motorstoring 5.4. Mollen 5.5. Konijnen 5.6. Vogelconcentraties 5.7. Inzet brandweervoertuig 5.8. Brandstofvoorziening 5.9. Parkeren vliegtuigen Gebruik havendienst radio Obstakelbeheersing Beperkt gebruik windzak 6

7 DEEL II 6 BIJLAGEN 6.1. Luchthavenbesluit (p.m.) 6.2 Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens 6.3. Regeling veilig gebruik luchthavens 6.4. Ontheffing baanmarkering 6.5. Veiligheidsinformatieblad Jet A-1 en AVGAS 100 LL Gebruik autobrandstoffen (MOGAS) EASA Safety Information Bulletin 6.6. Regeling valschermspringen Gebruik vliegveld Hoogeveen voor militaire vliegtuigen 6.8. Taakomschrijving havenmeester 6.9. Taakomschrijving assistent havenmeester Rapport vliegtuigbrandbestrijding en reddingsoperaties Luchthavenbesluit Overzicht opstallen vliegveld Hoogeveen Vervallen Statuten / reglementen van de rechtspersoon Inschrijving kamer van Koophandel Erfpachtovereenkomst vliegveld Overeenkomst overdracht brandstofvoorziening Procedures tanken na sluitingstijd voor KLPD en MAA 7

8 1. VEILIGHEIDSBELEID De luchthaven moet zodanig zijn ingericht dat vliegtuigen er veilig kunnen opstijgen, landen en taxiën. Vanwege het vooral internationale karakter van de luchtvaart is de inrichting van een luchthaven zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Hetzelfde geldt voor de signalen, tekens en inrichtingen die op de luchthaven worden gebruikt. Niet alleen materiële voorzieningen van de luchthaven moeten veilig zijn, de gebruikers, de bezoekers en de passagiers moeten zich ook zodanig gedragen dat de kans op ongelukken tot het minimum wordt beperkt. De orde en veiligheid op de luchthaven is in de voorschriften van het Algemeen luchthavenreglement geregeld. Waar nodig zijn aanvullende bepalingen van toepassing. De exploitant streeft er naar om de veiligheid risico s op de luchthaven tot een minimum te beperken. Daarom is er naar gestreefd om de bedrijfsprocessen en procedures zodanig in het Aerodrome manual te beschrijven, dat bij de naleving daarvan sprake is van een veilige luchthaven. Bovendien wordt daarmede de eigen werkzaamheid en waakzaamheid met betrekking tot de orde en veiligheid gewaarborgd. De havenmeester is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering. Namens de exploitant, Mr. Drs. H.G. van Koot voorzitter Stichting 8

9 . 2. Inrichting en uitrusting luchthaven 2.1. Beschrijving luchthaven De luchthaven Hoogeveen is gelegen binnen het industrieterrein de Wieken, aan de Plesmanstraat 2, 7903 BE te Hoogeveen, provincie Drenthe. De luchthaven behoort tot de categorie ongecontroleerde luchthavens en is gelegen op 40 ft. boven het zeeniveau, beslaat een oppervlakte van circa 25 ha en beschikt over een onverharde (gras) start- en landingsbaan, in de geografische richting 094º - 274º, met een lengte van 1080 meter. De baan valt hier mee in de categorie 2B van de ICAO anex 14 Het gehele terrein is eigendom van de gemeente Hoogeveen. Op de luchthaven zijn een aantal opstallen gevestigd, waarin de diverse contractanten zijn gehuisvest, zie bijlage 6.12, t.w.: - hangaar paracentrum Eelde/Hoogeveen (PCEH). - hangaar Aero Noord. - hangaar, onderhoudsbedrijf A.T.N. - vliegveld restaurant met er boven een verkeerstoren. - hangaar (zweef)vliegclub Hoogeveen. - Hangaar 1voor particuliere eigenaren van vliegtuigen. - Brandweergarage. - Adbeco-hangaar. - 7 x privé hangaar Met uitzondering van de brandweergarage en het restaurant met bovengelegen toren zijn de overige opstallen in eigendom van derden, terwijl de ondergrond aan die derden, m.u.v. ATN hangaar en Adbeco hangaar, namens de Stichting, in onderhuur is uitgegeven. Verder is aanwezig een tankinstallatie met betaalautomaat. Het tankplatform is voorzien van een vloeistofdichte vloer. Het complete platform is in eigendom van de Stichting Vliegveld Hoogeveen (SVH) 9

10 2.2. Grondtekens en markeringen Seinen vierkant Het seinen vierkant is gelegen aan de zuidzijde nabij het havendienstkantoor. Het seinen vierkant is een horizontaal vlak met zijden van 11 meter, waaromheen een witte rand van 90 centimeter breedte is aangebracht. Het seinen vierkant is rondom zichtbaar vanuit elke hoek groter dan 10 Ten opzichte van het horizontale vlak, gezien vanaf een hoogte van 300 meter Windzak De windzak is zodanig geplaatst dat deze zichtbaar is voor vliegtuigen in de lucht en op het landingsterrein. De windzak is geplaatst nabij het seinenvierkant. De aanwijzing van de windzak is, met uitzondering bij noordelijke wind, betrouwbaar. De windzak is in overeenstemming met de voorschriften volgens ICAO annex

11 Aanduiding havendienst Om aan te geven waar de bestuurder van een luchtvaartuig zich na de landing moet melden, is aan de gevel van het havendienstkantoor een geel bord aangebracht met daarop een zwarte C. C Markering landingsterrein Het landingsterrein is gemarkeerd d.m.v. rood-witte merkbakens, en hebben de vorm en kleuren als aangegeven onderstaande foto. De daarin gelegen landingsbaan voor motorvliegtuigen wordt aangeven met twee witte markeerbakens, zowel aan het begin als mede aan het einde van de baan. Op het landingsterrein kan slechts in de lengterichting worden geland of gestart. De zijn de merkbakens geplaatst op een wijze zoals is aangegeven in nevenstaande schets, figuur 16, van de Regeling grondtekens en markeringen. De merkbakens zijn geplaatst op een onderlinge afstand van circa 140 meter. Indien gelijktijdig wordt gevlogen met motorvliegtuigen en zweefvliegtuigen, geschiedt dit op naast elkaar gelegen gedeelten van het landingsterrein. De scheiding wordt aangegeven door witte grondlappen, zoals is aangegeven in de procedure t.a.v. zweefvliegen, punt

12 Markering voertuigen Ten behoeve van het zweefvliegen, wordt door de VCH (vliegclub Hoogeveen) gebruik gemaakt van een rood wit geblokte startcaravan en twee tractoren. De vierwiel aangedreven terreinwagen (blusvoertuig) beschikt over 2 zwaailichten. Voertuigen die met toestemming van de havendienst, op het landingsterrein bevinden, moeten voorzien zijn van een rood wit geblokte vlag, zoals aangegeven in onderstaande figuur Aanduiding onbruikbare gedeelte Voor het markeren van onbruikbare gedeelten van het landingsterrein worden oranje pylonen gebruikt met een hoogte van circa 50 centimeter. Waar nodig wordt ook gebruik gemaakt van rood wit geblokt plastic lint Brandweervoorziening De exploitant beschikt over de volgende blusmiddelen: a. Een twin agent unit, gemonteerd op aanhanger, met een bluscapaciteit van 250 liter (pre-mixed) schuimvormend middel en 250 kilogram bluspoeder, b. Een terreinvoertuig t.b.v. het trekken van de in a. genoemde aanhanger. c. Handbrandblussers achterop het blusvoertuig: 1 poederblusser van 9 kilo, 1 schuimblusser van 6 liter en 1 CO2 blusser van 5 kilo. 12

13 Het voertuig is voorzien van vierwielaandrijving en geschikt om in slechte terreinomstandigheden te opereren. d. Draagbare brandblussers; 1 schuimblusser, 6 ltr. inhoud in het havendienstgebouw boven 1 poederblusser, 9 kg. inhoud in het havendienstgebouw beneden 1 poederblusser, 9 kg. op het brandstofafgifte platform. e. Zand, in opslag, bij brandstofafgifte platform. De brandblusvoorziening inclusief voertuig, worden jaarlijks gecontroleerd en onderhouden Brandstofvoorziening Op het platform voor brandstofafgifte kan men zowel Avgas 100 LL, JET-A1 en Mogas 98 tanken. Verder zijn er 3 ondergrondse tanks voor opslag van brandstof, Avgas 100 LL (30m³), JET-A1(15m³) en Mogas 98 (12m³) 13

14 Overzicht ondergrondse tankopslag van Avgas, Jet-A1 14

15 Overzicht platform voor brandstofafgifte 2.5. Elektronische hulpmiddelen Windmeter Op het dak van het havendienstgebouw is een 9 meter hoge windmast geplaatst met een digitale windsensor. De windsensor combineert een windsnelheidsmeter en een windvaan op één uithouder. 15

16 De windsnelheidsmeter heeft een meetbereik van 0.97 kn tot 97 kn (0,5 tot 50 meter per sec. / 1.8 km tot 180 km per uur). De windvaan meet de windrichting van 0 tot 360. De windsensor is zodanig geplaatst dat er sprake is van vrije aanstroom van de wind. In het havendienstkantoor kan men de actuele en de gemiddelde windsnelheid en richting op een display aflezen. Het display heeft een analoge en een numerieke aanwijzing en kan worden weergegeven in Beaufort, knopen of meters per seconde Barometer Voor het verstrekken van de QNH aan luchtvarenden wordt gebruik gemaakt van het internet (weerstation Hoogeveen) Computer In het havendienstkantoor bevindt zich een computer waarmee, via Internetverbinding, de TAF ( weersverwachting) en de METAR (actuele weergegevens) kunnen worden weergegeven voor zowel binnenland als buitenland Teletekst Op het havendienstkantoor is een televisietoestel geplaatst waarop de weersgegevens ten behoeve van de kleine luchtvaart in Nederland kunnen worden geprojecteerd via teletekst Havendienstradio FAX Voor radiocommunicatie (Aerodrome information) beschikt de havendienst over een VHF zendinstallatie. In het havendienst kantoor is een fax aanwezig. 16

17 Telefoon De havendienst is telefonische tijdens openinguren bereikbaar Internet / WiFi De luchthaven beschikt over internet. Er is tevens WiFi beschikbaar. 3. BEDRIJFSVOERING 3.1. Gebruik luchthaven De luchthaven kan pas worden geopend voor het vliegverkeer wanneer minimaal aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. de havendienst is door daartoe gekwalificeerd personeel bezet. b. de brandweervoorziening en bezetting adequaat is, c. de taxi- en landingsbaan zijn gecontroleerd en in een goede conditie zijn bevonden. d. er wordt voldaan aan de geldende VFR (Visual Flight Rules). Als aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, blijft de luchthaven gesloten. De luchthaven Hoogeveen is bestemd voor nationaal burgerluchtverkeer en burgerluchtverkeer van en naar Schengen landen, met vliegtuigen tot een maximum gewicht van 6000 kg, uitgezonderd vliegtuigen met straalaandrijving. Voor het opstijgen van de zweefvliegtuigen wordt buiten de openstelling van de luchthaven, gebruik gemaakt van de liermethode wanneer de wind geen noordelijke component bevat. Tijdens de openstelling wordt opgestegen met behulp van een sleepvliegtuig. Voor de luchthaven Hoogeveen geldt een luchtruimklasse G. De vluchten worden uitgevoerd onder de zichtvlieg voorschriften (VFR) die minimaal gelden voor klasse G. 17

18 De exploitant laat op de luchthaven slechts luchtverkeer toe, voorzover de daardoor veroorzaakte geluidsbelasting de vastgestelde geluidszone niet overschrijdt. Indien een zodanig gebruik van de luchthaven plaatsvindt dat een overschrijding van de geluidszone dreigt, is de exploitant gehouden maatregelen te nemen welke binnen zijn vermogen ligt om overschrijding van de geluidszone dan wel het vastgestelde aantal bewegingen met helikopters te voorkomen. Op de luchthaven Hoogeveen zijn jaarlijks maximaal bewegingen toegestaan waarvan met helikopters. Om de omwonenden zo min mogelijk te storen in de avondrust is door de exploitant bepaald dat de luchthaven geopend is; a. Van 1 april tot 1 oktober van uur tot uur lokale tijd. b. Van 1 oktober tot 1 april van uur tot uur tenzij zonsondergang voor valt lokale tijd. c. Op aanvraag van uur tot zonsondergang. d. Ten alle tijden voor helikopters van de MAA en de KLPD t.b.v. maatschappelijk belang. e. Procedures voor MAA en KLPD worden in bijlage 6.18 beschreven. de luchthaven kan vroeger worden opengesteld, of langer geopend blijven, echter niet vroeger dan uur LT, onder de voorwaarde dat zulks minimaal een dag vooraf bekend moet worden gesteld bij de havendienst. De luchthaven Hoogeveen behoort tot de categorie ongecontroleerde (groene) luchthavens, dat betekent dat er geen verkeersleiding wordt gegeven. Ten aanzien van het verkeerscircuit moet deze worden gevlogen volgens de circuits gepubliceerd in de AIP gids Nederland. Zie afbeelding AIP visual approach chart. 18

19 19

20 Aan het gebruik van de luchthaven worden de volgende voorwaarden gesteld: 1. Landen, opstijgen, taxiën en parkeren - het landen en opstijgen van luchtvaartuigen moet geschieden op de daartoe bestemde en gemarkeerde baan. - het taxiën met luchtvaartuigen is slechts toegestaan op de daarvoor bestemde en aangegeven gedeelten van het landingsterrein en vanaf de hangaars naar baan of het parkeer gedeelte. - het verplaatsen en parkeren van luchtvaartuigen op de platformen dient te geschieden overeenkomstig de aanwijzingen van de havendienst; - buiten de, in het hierboven genoemde terreingedeelten is het verplaatsen van luchtvaartuigen op de luchthaven slechts toegestaan naar een door de exploitant beschikbaar gesteld terreingedeelte; - Luchtvaartuigen met draaiende motor, mogen niet onbeheerd worden achtergelaten. 2. Oplieren en opslepen van zweefvliegtuigen Het opslepen en landen van zweefvliegtuigen geschiedt op het door de exploitant aangewezen deel van de luchthaven. Het lieren van zweefvliegtuigen is uitsluitend toegestaan buiten de opening tijden van de luchthaven. De procedure m.b.t. het zweefvliegen is opgenomen onder punt Het uitvoeren van parachutespringen op vliegveld Hoogeveen Voor het uitvoeren van parachutesprongen op de luchthaven Hoogeveen, is de regeling valschermspringen van toepassing (zie bijlage 6.6.). De procedure m.b.t. het parachutespringen is opgenomen onder punt Het aanhaken en afwerpen van sleepnetten Het aanhaken en afwerpen van sleepnetten dient te geschieden op de door de exploitant aangegeven posities in het landingsterrein. De procedure m.b.t. het uitvoeren van reclamesleepvluchten is opgenomen onder punt

21 5. Opstijgen van vrije ballon In overleg met de havendienst kan het opstijgen van een vrije ballon worden toegestaan vanaf het parkeerterrein gelegen aan de noordzijde van de luchthaven. 6. Gebruik militaire vliegtuigen Voor het gebruik van de luchthaven Hoogeveen door militaire vliegtuigen is ontheffing verleend voor 30 bewegingen. De beschikking is opgenomen in de bijlage Uitoefenen bedrijf Het is verboden om, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de exploitant, op de luchthaven Hoogeveen: - een bedrijf uit te oefenen c.q. te doen of laten uitoefenen; - te venten of te colporteren. 21

22 3.2. Organisatie structuur secretariaat contr.fin.admin. archief VOORZITTER bunkerverklaring bewaking lvrt.publikaties HAVENMEESTER # ONDERHOUD CONDITIE HAVENDIENST INTERIEUR LUCHTVAARTTERREIN BEZETTING VERZORGING beleid bepalend beleid uitvoerend beleid ondersteunend beleid info # Ingevolge de Regeling Certificatie Luchtvaartterreinen, de functionaris benoemd namens het Stichtingsbestuur, zijnde de vergunninghouder. 22

23 3.3. Verantwoordelijkheid Stichtingsbestuur (exploitant) De exploitant ziet er op toe dat de gebruikers van de luchthaven Hoogeveen, de toeleveranciers, de organisaties die op de luchthaven werkzaamheden verrichten, alsmede de organisaties welke op de luchthaven zelfstandig werkzaamheden verrichten, met betrekking tot vlucht of vluchtafhandeling, voldoen aan de eisen die door de exploitant zijn gesteld ten aanzien van de orde en veiligheid en het veilig gebruik van de luchthaven. De exploitant delegeert de verantwoordelijkheid m.b.t. toezicht op het voorgaande aan de havenmeester. De exploitant zorgt ervoor dat het Aerodrome Operations Manual (AM) te allen tijde een actuele beschrijving geeft van de inrichting en uitrusting van de luchthaven en het veiligheidsmanagementsysteem. De exploitant zorgt ervoor dat Onze Minister tijdig in kennis wordt gesteld van de wijzigingen van het AM en te allen tijde in het bezit is van de laatst geldende revisie ervan. Toelichting; In de Wet Luchtvaart is de verantwoordelijkheid van de exploitant vastgelegd in de volgende artikelen: Artikel 8.24a het toelaten van luchtverkeer Artikel 8a.1 het benoemen van een havenmeester Artikel 8a.3 het vaststellen van een bedrijfshandboek ( Aerodrome Operations Manual) 23

24 3.4. Verantwoordelijkheid Havenmeester In principe is het Stichtingsbestuur, zijnde de vergunninghouder, verantwoordelijk voor de exploitatie van de luchthaven Hoogeveen. In de praktijk zal deze bevoegdheid worden uitgeoefend door de havenmeester geassisteerd door de assistent havenmeester, degene die namens de exploitant belast is met de dagelijkse uitvoering van het toezicht op de luchthaven en met het toezicht op de veiligheid ( artikel 8a.1) De functie van havenmeester is een belangrijke functie die een gedegen kennis van alle activiteiten binnen de organisatie vereist, alsmede operationele kennis ten aanzien van de orde en veiligheid op, en het veilig gebruik van de luchthaven. Daarnaast moet de havenmeester op een effectieve manier kunnen communiceren met zowel het stichting bestuur, de medewerkers, gebruikers, gemeente, provincie, rijksoverheid en derden. De vergunninghouder stelt de havenmeester voldoende gegevens en de noodzakelijke middelen ter beschikking, teneinde de aan hem toegewezen taak naar behoren te kunnen vervullen. De taakomschrijving van de havenmeester is opgenomen in de bijlage

25 3.5. Taakomschrijving assistent havenmeester 1. Controle baanconditie ( molshopen vlakken, troep verwijderen, vogels verjagen, gaten dichten), 2. Controle brandweervoertuig, 3. Dagelijkse Controle alle drie de brandstoffen en bij nieuwe levering, 4. Openen seinenvierkant voor juiste baangebruik, 5. Slagboom ontsluiten. 6. Brandblusser op het brandstof platform zetten. 7. Aanzetten van de radio op havendienst frequentie (127,350) 8. Op de juiste wijze administreren brandstof voorraden, 9. Op de juiste wijze administreren van de havengelden, 10. Op de juiste wijze administreren van de stalling- en parkeergelden, 11. Bijwerken luchtvaartpublicaties, 12. Informatie verstrekken aan piloten, 13. Informeren van de havenmeester bij afwijkende en/of dringende situaties, 14. Beheer conditie grasbaan, dus geen turbinevliegtuigen laten stilstaan op gras, 15. Behandeling klachten ( alleen adres, telelefoonnummer en aard van de klacht opnemen), 16. Naleving instructies als verwoord in de bijlage Nauwkeurig invullen van de dagstaat vliegbewegingen, 18. Operationeel geopend zijn tijdens de openstellingstijd van de luchthaven 19. Belast met de uitvoering van het calamiteitenplan. De taakomschrijving van de assistent havenmeester is op genomen in de bijlage

26 3.6. Activiteiten Op en rondom de luchthaven Hoogeveen, vindt een diversiteit aan (vlieg)activiteiten plaats, soms in combinatie, wat alleen verantwoord is bij een strakke regie vanuit de havendienst en bij een goede samenwerking met de gebruikers en gebaseerd op een ruime dosis gezond vliegerschap. Op het luchtvaartterrein vinden de volgende activiteiten plaats: 1. Rondvluchten 2. bedrijfsvluchten 3. fotovluchten 4. inspectievluchten (bosbrandpreventie en milieu) 5. zakenvluchten 6. lesvluchten 7. luchtreclamevluchten 8. militaire vluchten 9. vluchten t.b.v. het valschermspringen 10. zweefvliegen 11. privé-vluchten 12. Helikoptervluchten o.a. (trauma, klpd, les) Toelichting: Om de activiteiten, welke soms tegelijkertijd plaatsvinden, in goede banen te leiden, is in de AIP Netherlands AD2.EHHO-3 opgenomen dat een tweezijdig gebruik van de havendienstfrequentie sterk wordt aanbevolen Gebruik havendienstradio De luchthaven Hoogeveen behoort tot de categorie ongecontroleerde vliegvelden, hetgeen betekent dat er geen verkeersleiding wordt gegeven, maar dat de bestuurder van het luchtvaartuig zelf verantwoordelijk is voor een veilige aankomst dan wel vertrek van de luchthaven. De voor de bestuurder van het luchtvaartuig relevante vliegveldgegevens zijn vanuit de lucht af te lezen in het seinenvierkant en kunnen via de radio worden verstrekt. Op en rondom de luchthaven Hoogeveen vinden veel activiteiten plaats, vaak gelijktijdig. Het gebruik van tweezijdig radio communicatie wordt als onmisbaar beschouwd. 26

27 Om die reden wordt het gebruik van radiocommunicatie op de luchthaven Hoogeveen sterk aangeraden. Het gebruik van de radio beperkt zich echter uitsluitend tot het geven van vliegveld informatie. Via de radio worden alle gegevens verstrekt welke voor het naderende c.q. vertrekkende verkeer van belang is, zoals: - baangebruik (richting en circuitronde) - hoogtemeterinstelling (QNH) - activiteiten op of nabij het vliegveld - windrichting en sterkte - eventuele obstakels op het landingsterrein - taxie- en parkeerinstructies 3.8. Grasmaaien. De grasmaaier is uitgerust met een VHF radio, een telefoon, en een oranje zwaailamp. Het grasmaaien gebeurt op ongeregelde tijden. Tijdens de openingstijden van het vliegveld dient er tweezijdig radio contact te worden onderhouden met de d.d. havenmeester op de toren. Tijdens vliegbewegingen wordt het maaien zodanig uitgevoerd dat het vliegverkeer geen hinder van het maaien ondervindt. De landingsbaan tussen de witte baanmarkeringen wordt tijdens openingstijden uitsluitend gemaaid door iemand die bekend is met de vliegprocedures. Er wordt niet gemaaid op de landingsbaan als er vliegactiviteiten zijn die gebruik maken van deze baan of als er zich verkeer in het circuit op Base-leg of final bevindt. Tijdens het maaien door de d.d. havenmeester wordt het maaien onderbroken als er vliegactiviteiten zijn. De d.d. havenmeester geeft via de radio de benodigde informatie door en ziet erop toe dat de veiligheid op geen enkele wijze in gevaar komt. 27

28 3.9. Brandweerregeling Annex geeft aan de vereiste bluscapaciteit voor de luchthaven Hoogeveen, ingedeeld in de brandrisicoklasse 1. De Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen verwijst naar de personele bezetting welke daarbij is vereist. De tweemans bezetting van het brandweervoertuig wordt geformeerd uit personeel van ATN /de havendienst en een personeelslid Van het onderhoudsbedrijf A.T.N. (tijdens openinguren van ATN). Het brandweer voertuig is bij bezetting van ATN op het platform voor hun deur geplaatst. Bij geen bezetting van ATN staat het blusvoertuig naast de toren bij de slagboom gereed om weg te rijden. De extra brandwacht zorgt ten alle tijden dat hij nooit verder dan honderd meter van het brandweervoertuig is verwijderd en in radiocontact staat met de toren. In het weekend bestaat de brandweerploeg uit de havenmeester en een extra brandwacht. Bij een ongeval wordt de meldkamer Drenthe direct via het alarmnummer 112 geïnformeerd. In geval van een calamiteit op de luchthaven Hoogeveen zal, in ieder geval, de gemeentebrandweer op grond van gemeentelijke brandweerzorg uitrukken. Het uitrukgebied van de vliegveld brandweer beperkt zich tot het luchtvaartterrein zoals aangegeven in de alarmregeling vliegveld Hoogeveen. Hoewel de opstallen van de contractanten op de luchthaven zijn uitgerust met een eigen brandblusvoorziening en worden geacht zelf met de brandbestrijding een aanvang te nemen, zal waar mogelijk, de vliegveld brandweer een ondersteunende rol vervullen totdat de gemeentebrandweer is gearriveerd. 28

29 Vakindeling brandbestrijding: A, B, C = landingsbaan D= parkeerterrein en gebouwen A B C D Op de luchthaven berust de algehele leiding bij de brandbestrijding in eerste instantie bij de dienst doende havenmeester, totdat deze wordt overgenomen door de commandant van de brandweer of diens vervanger. De personen die brandwacht vervullen moeten stevig schoeisel, een lange broek en een shirt met lange mouwen dragen. Van ieder voorval met een luchtvaartuig op de luchthaven, waarbij de brandweer daadwerkelijk is uitgerukt, wordt een rapport opgemaakt c.f. bijlage Alarmregeling De regeling is tot stand gekomen in overleg met de commandant van de gemeentebrandweer Hoogeveen en heeft de goedkeuring van de Inspectie Leefomgeving & Transport, divisie Luchtvaart Registratie (vlieg)ongevallen en incidenten Begripsbepalingen Luchtvaartongeval: elk voorval dat samenhangt met het gebruik van het luchtvaartuig tijdens de periode ingaande op het moment waarop enig persoon zich in het luchtvaartuig begeeft met het oogmerk om te vliegen tot het moment waarop deze personen allen het luchtvaartuig hebben verlaten en waarbij, behoudens in de bij ministeriële regeling bepaalde gevallen: 1. een persoon tijdens zijn verblijf aan boord van het luchtvaartuig of door direct contact met het luchtvaartuig of onderdelen daarvan, of als gevolg van rechtstreekse blootstelling aan een uitlaatgasstraal dodelijk 29

30 of ernstig letsel heeft bekomen, of; 2. het luchtvaartuig schade heeft opgelopen welke afbreuk doet aan de sterkte van de constructie, de vliegprestaties of eigenschappen van het luchtvaartuig en waardoor grote reparaties of vervanging van een of meerdere onderdelen noodzakelijk is respectievelijk zijn, of; 3. het luchtvaartuig vermist of volledig onbereikbaar is. Ongeval: elk voorval op een luchthaven, waarbij dodelijk of ernstig letsel of schade van betekenis is veroorzaakt. Incident: elk voorval, dat geen ongeval is en dat zich heeft afgespeeld op een luchthaven en afbreuk doet of zou kunnen doen aan de orde en veiligheid op, of het veilig gebruik van de luchthaven, of waarbij de veiligheid van personen in gevaar is gebracht. Ernstig incident: een incident dat zich voordoet onder omstandigheden die erop wijzen dat een bijna luchtvaartongeval heeft plaatsgevonden. Ernstig letsel: letsel door een persoon bij een ongeval op een luchthaven opgelopen, dat binnen 7 dagen na het tijdstip van het ongeval een ziekenhuisopname voor meer dan 48 uur tot gevolg heeft, dan wel heeft geresulteerd in: a. een botbreuk, met uitzondering van simpele breuken zoals die van tenen/vingers of neus; b. rupturen die leiden tot hevige bloedingen of hersen-, zenuw-, spierof peesletsel; c. inwendig letsel; d. tweede of derde graad brandwonden of verbranding van meer dan 5% van het lichaamsoppervlak; e. vastgestelde blootstelling aan schadelijke straling of besmettelijke stoffen. Gebrek of defect: het niet voldoen aan een eis ten aanzien van de inrichting of uitrusting van een luchthaven. Ernstig gebrek of defect: het niet voldoen aan een eis ten aanzien van de inrichting of uitrusting van een luchthaven, waardoor de veiligheid van personen op de luchthaven of inzittenden van een luchtvaartuig in gevaar is of kan worden gebracht. 30

31 Schade van betekenis: a. met betrekking tot een luchtvaartuig: schade welke invloed heeft op de sterkte van de constructie, prestaties of de vliegeigenschappen van het luchtvaartuig en waarbij de noodzaak bestaat voor een omvangrijke reparatie of vervanging van beschadigde componenten, met uitzondering van motorstoringen, die uitsluitend leiden tot schade aan de betreffende motor en schade aan onbelangrijke componenten b. met betrekking tot de inrichting of uitrusting van een luchthaven: schade die zodanig van aard is dat hierdoor het veilig gebruik van een baan, rijbaan, of platform niet meer mogelijk is en de noodzaak bestaat voor een omvangrijke reparatie van de betreffende baan, rijbaan of platform, dan wel reparatie of vervanging van beschadigde onderdelen hiervan c. met betrekking tot derden: schade welke zodanige invloed heeft op de conditie van materiaal of uitrusting in gebruik voor vlucht- of vliegtuigafhandeling, dat hierdoor het betreffende materieel of uitrusting niet meer op veilige wijze kan worden gebruikt. Organisatie: een bedrijf, vennootschap, firma, onderneming of instelling of een deel daarvan, publiek- of privaatrechtelijk, met of zonder rechtspersoonlijkheid, met eigen functies en een eigen administratie. Onze Minister: de Minister van Inspectie leefomgeving en Transport. Registratie De exploitant van de luchthaven Hoogeveen verplicht haar gebruikers en organisaties die op de luchthaven voor de exploitant werkzaamheden verrichten, alsmede organisaties die op de luchthaven zelfstandig werkzaamheden verrichten met betrekking tot vluchtof vliegtuigafhandeling mee te werken aan het programma ter bevordering van de orde en veiligheid, als mede het veilig gebruik van de luchthaven, door ongevallen en incidenten en defecten en gebreken onverwijld te melden. De havenmeester voert, namens de exploitant, een registratie van: - ongevallen en incidenten; - defecten en gebreken aan inrichting en uitrusting van de luchthaven - afwijkingen en tekortkomingen; - interne- en externe klachten. 31

Negen starts van een niet beschikbaar gestelde baan op Amsterdam Airport Schiphol

Negen starts van een niet beschikbaar gestelde baan op Amsterdam Airport Schiphol Negen starts van een niet beschikbaar gestelde baan op Amsterdam Airport Schiphol Negen starts van een niet beschikbaar gestelde baan op Amsterdam Airport Schiphol 16 juni 2012 Den Haag, juni 2015 De rapporten

Nadere informatie

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 27.12.2006 L 377/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) nr. 1899/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 houdende wijziging van

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA Pagina 1 Inhoud ARTIKEL 1... 4 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid.... 4 ARTIKEL 2... 8 ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010. Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden

3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010. Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden 3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010 Zaterdag 2 oktober Zondag 3 oktober Maandag 4 oktober van 14.00 tot 02.00 uur van 13.00 tot 22.00 uur van 09.00 tot 01.00 uur Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden

Nadere informatie

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) & INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) Versie 1 januari 2014 www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ NL (AIV) Pagina 1/6 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

Inventarisatie General Aviation Nederland

Inventarisatie General Aviation Nederland Inventarisatie General Aviation Nederland Platform Nederlandse Luchtvaart In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL Lelystad, maart 2008 1 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER EN ELEKTRISCHE ENERGIE Page - 1 - Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN: 4 AANVRAAG VOOR HET TOTSTANDBRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN AANSLUITING.

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V.

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4, 1327 AG Almere Postbus 60250, 1320 AH ALMERE T 036 547 11 00 www.athloncarlease.nl Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. 1-1-2009 Inhoud Algemene bepalingen 2 Algemeen

Nadere informatie

Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011)

Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011) Mantelovereenkomst & Algemene bepalingen voor het operationeel leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011) Afgesloten tussen: Lease Quality B.V. Franqois Haverschmidtwei 5 8914

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering drs. Th.L.N. Weterings Mw. H. van Donge

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN P.M.T. CARGO SMARTPOINT B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN. 1.

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN P.M.T. CARGO SMARTPOINT B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN. 1. > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN P.M.T. Cargo Smartpoint B.V. t.a.v. I. Jongh Visscher Beechavenue 30 1119 PV SCHIPHOL- RIJK Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Internet Today

Algemene voorwaarden Internet Today Algemene voorwaarden Internet Today Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Autoreglement Klantnaam

Autoreglement Klantnaam Autoreglement Klantnaam Inhoudsopgave. Pagina Artikel Omschrijving 1 Voorblad autoreglement 2 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 4 Inleiding 4 1 Toewijzing lease-auto 4 1.1 Deelnemers lease-auto 4 1.2 Gebruiksovereenkomst

Nadere informatie