VEILIGHEIDSVADEMECUM VOOR STUDENTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSVADEMECUM VOOR STUDENTEN"

Transcriptie

1 Vlaams Luchtvaartpleidingscentrum Nieuwprtsesteenweg 954c 8400 Ostende Tel.: 059 / Fax: 059 / VEILIGHEIDSVADEMECUM VOOR STUDENTEN

2 VLOC Ostende Inhudstabel 1. Vrwrd Reglementen VLOC Schema VLOC Gelijkvlers Eerste verdiep De algemene richtlijnen Persnlijke beschermingsmiddelen & gereedschappen Algemeen Orde en netheid Ongevallen & gevaar Gebruik van testellen Gebruik van ICT infrastructuur Specifieke richtlijnen Lds L Gereedschappen L Mechanica Wrkshp L Cmpsiet Wrkshp L Engine Wrkshp L Evacuatierichtlijnen Preventie en bescherming tegen grensverschrijdend gedrag Verkeer bij het VLOC Parkeermgelijkheden en fietsenbergplaatsen Verzamelplaatsen vr afval Organisatie van de EHBO De belangrijkste pictgrammen Nuttige telefnnummers...23 Pagina 2 van 23

3 VLOC Ostende 1. Vrwrd Beste student(e) Tijdens je pleiding in het VLOC, zul je niet enkel theretische lessen en efeningen vlgen, maar k deelnemen aan een aantal lab-efeningen. Veiligheid vr jezelf en anderen staat centraal in de luchtvaart. Daarm wrdt er van u gevraagd een aantal richtlijnen nauwgezet te vlgen en een zekere discipline vr de dag te leggen m een gede verlp in de lab s te verzekeren. Het niet vlgen van deze richtlijnen kan, in samenspraak met de begeleider / leerkracht, tijdelijke f gehele uitsluiting tt gevlg hebben. Jaarlijks rganiseren we evacuatieefeningen. Het del van deze efeningen is je vertruwd te maken met de evacuatierichtlijnen en de te vlgen vluchtwegen. Dr p een ernstige manier mee te werken aan de evacuatieefeningen kunnen we ns vrbereiden p een echte ndsituatie waarvan we hpen dat ze zich nit zal vrden. Bij specifieke vragen f pmerkingen ivm de veiligheid aan het VLOC kan je steeds terecht bij de persneelsleden. Bij een gevaarlijke situatie f ngeval, waarschuw steeds het secretariaat! Wij wensen je een succesvl en veilig academiejaar te!! Rb De R Cördinatr VLOC Rland Defever Afgevaardigd bestuurder VLCOB Eén uur m een vergadering ten beheve van veiligheid te huden. Eén dag is ndig m een veiligheidsreglement p te schrijven. Eén week m een veiligheidsprgramma uit te werken. Eén maand m dat ten uitver te brengen. Eén jaar m een veiligheidsprijs te winnen. Eén mensenleven m een vrzichtige medewerker te vrmen en slechts één secnde m alles te vernietigen Pagina 3 van 23

4 VLOC Ostende 2. Reglementen VLOC Veiligheid, rde en netheid in de labratria en werkplaatsen berusten vr een grt deel p de verantwrdelijkheidszin van alle aanwezigen, en niet uitsluitend p de letterlijke naleving van een min f meer vlledig werkplaatsreglement. De hierna beschreven algemene richtlijnen zijn slechts een beperkte psmming van de meeste algemene vrzrgsmaatregelen m schade aan zichzelf en aan zijn mgeving (mens en milieu) te vrkmen. Vr preven en handelingen in de specifieke labratria zijn bijkmende maatregelen vereist en meten de specifieke richtlijnen gevlgd wrden. Er is slechts één gede werkmethde: De meest veilige. Wees steeds kritisch en waakzaam bij uw werk: neem systematisch de ndige vrzrgen en vermijd nndige risic's. Veiligheid is een zaak van iedereen! Bij het begin van elk academiejaar wrden deze werkplaatsreglementen meegedeeld aan de studenten dr de leerkrachten / begeleiders. Pagina 4 van 23

5 VLOC Ostende 2.1. Schema VLOC Gelijkvlers Eerste verdiep Pagina 5 van 23

6 VLOC Ostende 2.2. De algemene richtlijnen In een werkplaats f labratrium wrdt vaak met gevaarlijke machines en schadelijke prducten gewerkt. Je kan echter vlkmen veilig werken als je de ndige vrzrgen neemt. Lp geen nndige risic's: de gevlgen zijn steeds naangenaam en sms tragisch. Een gede vrbereiding verhgt de veiligheid! Persnlijke beschermingsmiddelen & gereedschappen Van de vlgende beschermingsmiddelen en gereedschappen wrdt verwacht dat de student deze bij zich heeft tijdens de lab s: Verplichte beschermingsmiddelen: Verplicht: Veiligheidsbril Verplicht: Geschikte werkkledij (stfjas / verall / ) Verplicht: Veiligheidsschenen met versterkte neus bij het uitveren van praktisch werk Gereedschappen: Schuifmaat (VIVES) Rlmeter (VIVES) Alchlstift (VIVES) Het VLOC is niet verantwrdelijk vr schade aan f verlies van deze beschermingsmiddelen f gereedschappen Algemeen De tegang tt de werkplaatsen en labratria is niet tegelaten vr nbevegden. Er wrdt nit gewerkt znder tezicht van een verantwrdelijke. Er is een absluut rkverbd p de vlledige campus met uitzndering van de aangeduide rkznes. Er is een absluut eet- en drinkverbd in het gebuw met uitzndering van de ntspanningsruimte. Alle audiactiviteiten (afspelen muziek, ) en videactiviteiten met laptp f andere middelen en die niet kaderen in de (lab-)les f niet in pdracht zijn van de leerkracht / begeleider, zijn niet tegelaten in de leslkalen, wrkshps f lds. Df de lichten en de ramen en deuren dicht p het einde van de les. Schenen znder teenbescherming (vb. sandalen) zijn niet tegelaten in de praktijkruimtes Orde en netheid Afval hrt thuis in de specifieke vuilnisbakken vlgens de aanduiding erp. Bij het verlaten van de ntspanningsruimte met alle afval in de crrecte vuilnisbakken en met de tafels prper zijn. Mantels, jassen, kledingstukken, bekentassen wrden in het lkaal f aan de daarvr vrziene kapstkken pgehangen. Materiaal en testellen wrden na gebruik teruggezet p hun vaste plaats. Pagina 6 van 23

7 VLOC Ostende Zrg vr rde en netheid: reinig na een pref de werkruimte grndig en breng alle gebruikte gereedschappen f meettestellen, in nette testand, naar hun specifieke pbergplaats terug. Hu de gangen in het lab vrij. Zrg dat je ngehinderd bij de hulpmiddelen kan (brandblustestellen, vuurdeken, EHBO-lkaal, gduche). Leg geen elektriciteitssneren p plaatsen waar dcenten f studenten passeren. (bv. de gang tussen tafels). In het geval dit tch niet anders kan, kleef je het sner vast met tape p de grnd. Wanneer melding gemaakt wrdt van diefstal van een jas, rekenmachine, prtefeuille,... met je de centrum cördinatr f het secretariaat waarschuwen. Het slachtffer wrdt verzcht m zelf, indien hij/zij het ndig acht, de plitie te verwittigen. Gemrste vleistffen kuis je nmiddellijk p met geschikte middelen; een natte vler verrzaakt immers slipgevaar Wegwerken van afval: vaste stffen met kleine mvang in een vuilnisbak vuil water in een afverbak; chemische stffen in een speciale cntainer; metaalafval in de metaalcntainers. Ruim gemrste lie f smeermiddel nmiddellijk p (slipgevaar)! Handen kan men wassen in de daarvr vrziene wasbakken in labratrium f werkplaats. Je vindt er speciale vleibare zeep. Overdadig gebruik is verbden en mrsen tracht je te vermijden. Gelieve de wasplaats net te huden. Overdadig gebruik van reinigingspapier is verbden Ongevallen & gevaar De individuele bescherming begint bij aangepaste kledij: geslten stfjas f verall, veiligheidsbril, geslten schenen (indien ndig: veiligheidsschenen) en handschenen daar waar ndig. Nylnkledij (kusen, hemden, stfjassen,... ) geeft kans p ernstige brandwnden. Het dragen van deze kledij is dus verbden. Draag geen lshangende kledij zals sjalen, pen jassen (stfjassen dicht!) en bind lange haren samen in een paardenstaart; ze kunnen immers gevat wrden in rnddraaiende machines. Lshangende lange haren, ringen en armbanden zijn verbden. Piercings die een mgelijk gevaar vrmen meten verwijderd wrden. De minste kwetsuur, he klein k, dadelijk aan een labverantwrdelijke melden en laten verzrgen. Weet waar het EHBO-lkaal zich bevindt en behandel het materiaal met zrg. In geval van brand, rk, alarm,... handel vlgens het evacuatieplan. Ken de richtlijnen, zrg dat je weet waar de brandblustestellen zich bevinden en he je ze met gebruiken. brandblusser: zrg dat je de gebruiksaanwijzing kent! uitrlbare brandslang: nit p ramen spuiten (zuden kunnen kapt springen en zuurstf teveren). Spuit krachtig tegen muren f zldering m het water te verstuiven. Een ngeval (in een lab, p de trappen, in de lds, bij het versteken van de Nieuwprtse steenweg...) waarbij het slachtffer ernstig gekwetst is, met je direct melden aan de dcent / lesgever / centrum cördinatr f aan het secretariaat. Pagina 7 van 23

8 VLOC Ostende Wanneer er gevaar bestaat vr spatten van bijtende vleistffen, draag je een veiligheidsbril en veiligheidshandschenen Bij het werk met bijtende f irriterende stffen draag je rubberen handschenen. Bij het manipuleren van grte cnstructie-elementen draag je een veiligheidshelm. Bij het verwarmen van prducten werk je vrzichtig m verkken, spatten en brand te vrkmen. Bij het gebruik van het persluchtpistl is het dragen van een veiligheidsbril verplicht. Vrnamelijk tijdens het reinigen van machines f testellen kunnen materiaalspanen f nreinheden met grte snelheid in alle richtingen weggeblazen wrden. Bij het gebruik van een vcmtang m schreven en buten te brgen is het dragen van een veiligheidsbril verplicht Gebruik van testellen Er mgen enkel preven wrden uitverd die dr de labverantwrdelijke zijn aangegeven f gedgekeurd en vlgens de aangegeven werkwijze. Men mag de aanwezige uitrusting in geen geval gebruiken m werken vr eigen rekening uit te veren. Je bent verantwrdelijk vr de gebruikte testellen f machines en daarm meten ze met de grtste mzichtigheid behandeld wrden. Drdat je dikwijls in grep werkt aan eenzelfde machine/testel, met je bij iedere handeling nadenken ver de mgelijke risic s vr jezelf en vr de grep. Vergewis je steeds van de gede werking van een testel f een machine. Waarschuw bij slechte werking, defect f breuk nmiddellijk een labverantwrdelijke. Bedien elektrische testellen met drge handen. Neem de veiligheids- en gebruiksvrschriften van deze testellen in acht. Om breuk aan smmige delicate testellen te vrkmen, met je je vraf duidelijk infrmeren ver het gebruik van de testellen; daarm raadpleeg je vraf de handleiding f vraag je de labverantwrdelijke m advies. Het is verbden m te experimenteren met machines en meettestellen. Raadpleeg vraf de handleiding. Als je de werking nvldende kent met je advies vragen aan de betreffende verantwrdelijke Gebruik van ICT infrastructuur Dr gebruik te maken van de VLOC ICT infrastructuur verklaar je je akkrd met het huisreglement. Dit wrdt meegeven met de lgin en is nadien k te verkrijgen p het secretariaat. Pagina 8 van 23

9 VLOC Ostende 2.3. Specifieke richtlijnen De tegang tt lkaal L002, L009, L102, L109 is enkel tegelaten aan het persneel. De tegang tt ruimtes A002, A003, A005, A006, A102, A103, A104, A105 is enkel tegelaten aan het persneel. Vr de persnlijke uitrusting van de student wrdt verwezen naar de specifieke labratria (Zie k Persnlijke beschermingsmiddelen & gereedschappen ). Het dragen van een (dichtgeknpte) stfjas / verall is verplicht. Je draagt een veiligheidsbril telkens er gevaar bestaat vr materiaalspanen f mataalgensters. (k bij het reinigen van machines d.m.v. perslucht! ) In de regel draag je steeds een veiligheidsbril bij gebruik van eender welk gereedschapswerktuig al f niet draagbaar. Het is ten strengste verbden eender welke slijpbewerking znder veilighedisbril te verrichten f te lassen znder het dragen van een specifieke veiligheidsbril Lds L015 Studenten die geen lab hebben, hebben geen testemming m in de lds f p de parking van de Being 727 te kmen. Er mag nergens aankmen wrden znder testemming (kijken mag). Lds pruimen en materiaal crrect terugplaatsen p het einde van een lab. Verplaatsen van vliegtuigen: vlgens de geijkte prcedures Het verplaatsen van een vliegtuig gebeurt vlgens de algemene prcedures. De blauwe twing bar is terug te vinden in de Piper Cherkee f de Piper Warrir De vliegtuigen wrden enkel verplaatst m.b.v. de twing bar. Tijdens de verplaatsing is er altijd iemand die plaats neemt in de cckpit en die eventueel de parking brake kan bedienen in geval van nd. Men mag NIET aan de vleugels van het vliegtuig duwen/trekken m het vliegtuig te verplaatsen. Dit m eventuele schade aan de vleugels te vermijden. Openen / sluiten grte prt Prten mgen enkel bedient wrden dr leerkracht / begeleider en nder tezicht van cördinatr VLOC! Verplaatsen van de middenpijlers gebeurt enkel dr leerkracht / begeleider en nder tezicht van cördinatr VLOC! Niet vlgen van deze prcedure = herstellingskst aan prt van minimum 750! Gebruik van de stelling Enkel met testemming van leerkracht / begeleider mag men de stelling gebruiken. De stelling mag enkel gebruikt wrden wanneer deze cmpleet vastgezet is (alle wielklemmen meten pstaan en de zijsteunen schuin vastgezet p de grnd.) Er mgen zich maximaal 3 persnen p de stelling bevinden. De stelling mag nit verplaatst wrden wanneer er ng iemand aanwezig is p de stelling. ( Even aan de stelling schudden is k ten strengste verbden: De stelling kan z kantelen f er kunnen gereedschappen van de stelling af vallen.) Je beklimt de stelling enkel langs de binnenkant, nit langs de buitenkant. Pagina 9 van 23

10 VLOC Ostende Mntage f demntage van de stelling gebeurt enkel nder tezicht van leerkracht / begeleider. Er mgen geen gereedschappen f andere vrwerpen van f p de stelling gegid wrden. Gebruik transpalet en giraf Het is aangewezen veiligheidsschenen te dragen bij het gebruik van transpalet f giraf. Het is verbden m p de transpalet f giraf te staan f aan te hangen. Hud bij de giraf rekening met de maximum tegelaten massa van de last. Stel de arm van de giraf bij indien ndig. Om een last te verplaatsen met behulp van giraf, maak je steeds gebruik van hijsbanden en hijsbeugels. Testen van mtren Het pstarten van mtren gebeurt altijd nder tezicht van een leerkracht / begeleider. Mini- f micr-mtren kunnen in lkaal L013 f buiten getest wrden. Grte mtren wrden altijd buiten getest. Mbiele pstellingen meten buiten getest wrden en mgen enkel binnen getest wrden mits testemming en nder tezicht van de cördinatr Testen mgen enkel drgaan wanneer de leerkracht / begeleider de weersmstandigheden ged acht. De cördinatr van het VLOC wrdt altijd p de hgte gebracht wanneer een test zal plaatsnemen. De mtr wrdt altijd in de aangeduide zne geplaatst. Hud hierbij rekening met de inlaat- en uitlaat-richting van de mtr. In de afgebakende zne mgen maximaal 3 persnen de mtr bedienen. Deze persnen zijn vrzien van de ndige persnlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, gehrbescherming, stfjas f verall, ). Teschuwers bevinden zich altijd buiten deze afgebakende zne. Er zijn altijd minstens 2 brandblussers vrzien (CO 2-blusser & grte mbiele blusser), met telkens een persn die klaarstaat m deze te bedienen in geval van nd Gereedschappen L007 Hud dit lkaal piekfijn inrde! Vlg de prcedure vr het ntlenen van gereedschappen! Leg alle gereedschappen p de vrziene plaats terug p het einde van het lab! Alle gereedschappen zijn vrzien van een kleur-cde. Leg deze gereedschappen terug in de gereedschapsbakken met dezelfde kleur-cde. Gereedschappen die niet p hun crrecte plaats werden terug gelegd, zrgen vr frustraties bij vlgende lab s... Meld een breuk aan gereedschappen nmiddellijk aan de leerkracht / begeleider: Z kan een herstelling van het gereedschap f aankp van een nieuw gereedschap vlugger gebeuren. (minder prblemen vr het vlgende lab die drgaat) Leer uit uw futen: heb je het gereedschap wel crrect gebruikt? Pagina 10 van 23

11 VLOC Ostende Het ntbreken van een gereedschap met nmiddellijk gemeld wrden aan de leerkracht / begeleider. Het is verbden in dit lkaal bewerkingen uit te veren (verspanend, mntage, afwerking, ) Mechanica Wrkshp L010 Het is verbden p eigen initiatief kelmiddelen samen te stellen f bij te vullen in machines f mtren. Bij gebrek aan kelmiddel f smeerlie waarschuw je de labverantwrdelijke. Ruim gemrste lie f smeermiddel nmiddellijk p (slipgevaar)! Het is ten strengste verbden bestaande vaste elektrische verbindingen f leidingen te verbreken. Bij het verlaten van je werkruimte met deze gereinigd zijn. Materiaalspanen meten in de spaanbak (let p: aparte verzamelbakken vr aluminium- en ijzerspanen). Cntrleer indien alle testellen uitgeschakeld zijn. Je draagt een veiligheidsbril telkens er gevaar bestaat vr materiaalspanen f metaalgensters. In de regel draag je steeds een veiligheidsbril bij gebruik van eender welk gereedschapswerktuig al f niet draagbaar. Het is ten strengste verbden eender welke slijpbewerking znder veiligheidsbril te verrichten f te lassen znder het dragen van een specifieke veiligheidsbril. Haal geen spanen uit de machine terwijl de machine draait. Nit de spanen met de blte hand wegnemen. Bedenk dat stukken die zich p de lastafels bevinden ng warm kunnen zijn. Om brandwnden te vermijden gebruik je speciale hittebestendige handschenen. Let bijznder p tijdens het verhandelen van zware nderdelen f materiaalassen. Onvrzichtigheid f zelfverschatting kan leiden tt ernstige kneuzingen van ledematen en verbelasting van de rug Cmpsiet Wrkshp L011 In het lab cmpsiet draag je steeds een veiligheidsbril. Bij het werken met bijtende f irriterende prducten, draag je rubberen handschenen. (Vermijd cntact met de huid, gen, Weet waar de ndduche en het vuurdeken zich bevinden en he ze gebruikt meten wrden. ndduche: wrdt gebruikt indien iemands kledij vuur gevat heeft f indien agressieve chemicaliën p kleding f lichaam zijn terechtgekmen vuurdeken: een persn van wie de kledij vuur gevat heeft, wrdt in een vuurdeken gerld en de vlammen wrden gedfd dr aandrukken van het deken. Steeds de labverantwrdelijke verwittigen! Alle bewerkingen met vluchtige, txische en kwalijk riekende stffen, gebeuren in de trekkast. Denk eraan: de meeste rganische slventen zijn txisch. Veiligheidsvrschriften die p het recipiënt staan in acht nemen! Pagina 11 van 23

12 VLOC Ostende Wegwerken van afval: vaste stffen niet in een afverbak maar in een vuilnisbak; gebruik de afznderlijke recipiënten vr specifiek afval; gemrste prducten: dadelijk labverantwrdelijke verwittigen, zdat de gepaste maatregelen kunnen genmen wrden. Gebruik van prducten: steeds de stppen p de juiste fles terugplaatsen en draaistppen ged dichtdraaien. Alle recipiënten afsluiten, eventueel met parafilm; de flessen bij de buik, niet bij de hals vastnemen. Zrg dat er bij het gieten geen druppels langs het etiket kunnen lpen; vaste prducten met spatel f lepel nemen; let p de gevarensymblen p de prductenflessen; na elk cntact van de huid met een chemicaliën, vervledig spelen met water; indien er spatten van prducten in de gen terechtgekmen zijn, nmiddellijk de gduche gebruiken: de gen (wijd pen) veelvuldig met water spelen; na gebruik de flessen degelijk afgestpt weer p hun plaats zetten; plssen en mengen van prducten gebeurt in een beker f een erlenmeyer, nit in een maatcilinder f een fles; nit prducten in een fles teruggieten; nit vleistffen uit een vrraadfles nemen met een pipet; prducten niet in direct znlicht f dichtbij een verwarmingsbrn plaatsen; bij verdunnen van zwavelzuur in water, nit water p zwavelzuur gieten; wanneer je een plssing gemaakt hebt f een prduct in een recipiënt bewaart, steeds met behulp van een etiket aanduiden wat het recipiënt bevat; denk eraan dat de dampen van de meest gebruikte plsmiddelen zwaarder zijn dan lucht en tevens ngeznd en brandbaar; buig je nit ver een recipiënt (wegens het gevaar vr dampen en eventueel spatten). Dus nit ruiken aan een recipiënt. Bij verwarmen: denk aan het gebruik van driepikkel, draadnet, kksteentjes, keling; nit vluchtige prducten verwarmen met pen vlam maar p een elektrische plaat f met een verwarmingsmantel. Cntrleer f de verwarmingsmantel vrzien is van een regelaar! vermijd nyln kledingstukken; aansteken gasbrander: eerst luchtteverpening vlledig afsluiten, dan gastever penen en aansteken. Pas dan luchttever penen. verwarmen reageerbuis: maximum vr 1/3 gevuld. Vasthuden met huten prefbuisklem en schuddend verwarmen p halve hgte (niet bij de bdem). Nit de pening van de reageerbuis in de richting van een persn huden; bij niet gebruik = branders uitdven; laat nit een pstelling met verwarming en/f keling in werking znder cntinu tezicht. Pagina 12 van 23

13 VLOC Ostende denk eraan bij afruimen: driepikkels en branders kunnen zeer warm zijn en brandwnden verrzaken Engine Wrkshp L013 Enkel mntage en demntage van mtrnderdelen is hier tegelaten. Het verbden verspanende bewerkingen / afwerkingen (lakken, schilderen, ) uit te veren. Het is verbden p eigen initiatief de mtren te laten werken. Geen handelingen p de sturing van machines als er geen begeleider aanwezig is. Bepaalde nderdelen kunnen erg warm zijn. Vermijdt elk cntact! Indien dit cntact niet te vermijden is zijn hittebestendige handschenen verplicht. Het is verbden p eigen initiatief kelmiddelen f brandstffen samen te stellen f bij te vullen in machines f mtren. Bij gebrek aan kelmiddel, smeerlie f brandstf waarschuw je de labverantwrdelijke. Ruim gemrste lie f smeermiddel nmiddellijk p (slipgevaar!). Het is ten strengste verbden bestaande vaste elektrische verbindingen f leidingen te verbreken. Tijdens mtrpreven maak je gebruik van persnlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, gehrbescherming, stfjas f verall, brandblussers, ). ( Zie k Lds L015 Testen van kleine f grte mtren buiten) Wat er k gebeurt: geen paniek, blijf kalm, denk ged maar snel na en handel dan. Pagina 13 van 23

14 VLOC Ostende 3. Evacuatierichtlijnen GEEN PANIEK Als er geen dcent aanwezig is, waarschuw nmiddellijk het secretariaat. Laat alles liggen. De de vensters dicht. Laat het licht branden f steek het licht aan. De de deur dicht en nthud het nummer van het lkaal! Gebruik de lift niet. Ga naar de verzamelplaats (= Parking vraan). Ren niet. Vlg het pictgram: UITGANG Op de verzamelplaats: Verzamel per grep (grep = studenten waarmee je les/lab vlgt p het genblik van de evacuatie). Stel je, met juw grep, duidelijk gescheiden van de andere grepen p. Cntrleer f al je medestudenten / studenten (van de grep) het gebuw verlaten hebben. Deel het resultaat van deze cntrle en het nummer van het lkaal, waarin je net vr de evacuatie les f lab had, mee aan iemand van de interventiepleg (te herkennen aan hun veiligheidsjas en/f helm). Blijf bij je grep tt er telating gegeven wrdt m de verzamelplaats te verlaten. Bij evacuatie gaat iedereen naar de verzamelplaats (k de lesvrije studenten!) Pagina 14 van 23

15 VLOC Ostende 4. Preventie en bescherming tegen grensverschrijdend gedrag Grensverschrijdend gedrag zals geweld, pesterijen en ngewenst seksueel gedrag kan vrkmen veral waar mensen samenwerken. Het is niet langer een nbesprken thema. De jngste tijd is het bewust wrden van de ernst van de gevlgen ervan sterk tegenmen. De strijd tegen geweld, pesterijen en ngewenst seksueel gedrag is pgenmen in een gestructureerd en praktisch wettelijk kader. Het gaat meer bepaald m: de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ngewenst seksueel gedrag p het werk, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 juni 2002; het Kninklijk Besluit van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en OSGW, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 18 juli Het Kninklijk Besluit van 17 mei 2007 betreffende de vrkming van psychsciale belasting verrzaakt dr het werk, waarnder geweld, pesterijen en ngewenst seksueel gedrag p het werk (1), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 juni Hiernder staat vermeld welke maatregelen gelden binnen de hgeschl en bij wie je terecht kan als je met geweld, pesterijen, ngewenst seksueel gedrag te maken krijgt. Wat is grensverschrijdend gedrag? Onder geweld wrdt elke feitelijkheid verstaan waarbij een student psychisch f fysiek wrdt bedreigd f aangevallen binnen het VLOC dr een medestudent f dr een medewerker van het VLOC. Ok verbale agressie zals beschimpingen f beledigingen valt nder deze definitie. Pesterijen zijn meerdere gelijkaardige f uiteenlpende nrechtmatige gedragingen gesteld dr een medestudent f een medewerker van het VLOC, binnen (f buiten) het VLOC, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tt del f gevlg hebben dat de persnlijkheid, de waardigheid f de fysieke f psychische integriteit van een student wrdt aangetast, dat zijn bestrekking in gevaar wrdt gebracht f dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende f kwetsende mgeving wrdt gecreëerd en die zich inznderheid kan uiten in wrden, bedreigingen, handelingen, gebaren f eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen inznderheid verband huden met gdsdienst f vertuiging, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht, ras f etnische afkmst van de student. Ongewenst Seksueel Gedrag mvat elke vrm van ngewenst verbaal, nn-verbaal f lichamelijk gedrag met een seksuele cnntatie dat als del f gevlg heeft dat de waardigheid van een student wrdt aangetast f een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende f kwetsende mgeving wrdt gecreëerd. Waar ligt de grens? Wanneer mndt een nschuldige plagerij uit in pesten? Wanneer is een schuine mp een aanval p iemands eerbaarheid? Niettegenstaande de grenzen van het aanvaardbare zullen verschillen van persn tt persn, is die grens drgaans duidelijk te trekken. Z zijn bijvrbeeld discriminerende en beledigende uitspraken van studenten ver studenten, p een studentenfrum ntelaatbaar. Vr wie van tepassing? De maatregelen die het VLOC vrziet m grensverschrijdend gedrag te vrkmen f aan te pakken zijn van tepassing p alle studenten. De VIVES heeft hierver een artikel pgenmen in haar nderwijs- en examenreglement dat vrziet in een prcedure ter bescherming van de student. Pagina 15 van 23

16 VLOC Ostende Bij wie kan u terecht - VIVES? Studenten met meldingen ver grensverschrijdend gedrag, kunnen hun pleidingshfd f departementshfd daarver aanspreken. Studenten die menen het slachtffer te zijn van geweld, pesterijen, ngewenst seksueel gedrag (verder klager genemd), kunnen zich eveneens wenden tt één van de vertruwenspersnen in de VIVES. De vertruwenspersnen zijn evenwel geen mbudspersnen: in hun hedanigheid van vertruwenspersn kunnen zij enkel ingaan p meldingen m.b.t. geweld, pesten, ngewenst seksueel gedrag. De vertruwenspersn luistert naar het verhaal van de klager en vrmt zich een beeld van de situatie. Daarna wrden mgelijke reacties verlpen. Indien gewenst kan de vertruwenspersn infrmeel bemiddelen tussen de betrkken partijen. De vertruwenspersn is gebnden dr het ambtsgeheim. Hij handelt discreet en zal nit stappen ndernemen znder vrafgaande bespreking én testemming. De vertruwenspersnen in de VIVES zijn: Departement IW&T: Berth Ernest, , Alle departementen: Leen Crubels, , Michel Maricau, , Als de infrmele bemiddeling niet tt een plssing leidt, zal de vertruwenspersn samen met klager nagaan f het zinvl en wenselijk is m een frmele klacht in te dienen met betrekking tt grensverschrijdend gedrag bij een studentenpsychlg van STUVO-VIVES. Studentenpsychlgen van STUVO-VIVES zijn: Annemie Taildeman, , Brenda De Veleer, , Een slachtffer van grensverschrijdend gedrag kan k rechtstreeks cntact pnemen met een studentenpsychlg. Het staat de klager tensltte vrij m een rechtsvrdering in te stellen bij de rechtbank. Ls van de prcedure die de student beschermt tegen grensverschrijdend gedrag, kan je als student gratis een berep den p de psychsciale dienst van STUVO-VIVES vr psychlgische begeleiding. De studentenpsychlg die dan ptreedt als hulpverlener zal niet ptreden in het kader van grensverschrijdend gedrag maar verwijst hiervr, indien ndig dr naar haar cllega studentenpsychlg. De vlledige prcedure, m maatregelen te nemen bij grensverschrijdend gedrag waarbij een student slachtffer is, is terug te vinden p Tled. Pagina 16 van 23

17 VLOC Ostende Bij wie kan u terecht - VTI Samen met de adjunct-directeur vrmen de graadcördinatren (GRACO) de pedaggische leiding van de schl. De graadcördinatr vlgt de studielpbaan van de studenten van een bepaalde graad. Hij rganiseert de klassenraden en is er vrzitter van. Hij maakt een verslag ver de vrderingen van de studenten van zijn graad. Bvendien maakt hij deel uit van het pedaggische team en hij is lid van het wekelijks verleg met de directie en studentenbegeleiding. De graadcördinatren hebben hun bureau in lkaal S1.04 Adjunct-directeur 3de graad TSO 3de graad BSO Alain Gheldf Dirk Beirens Luc Hstyn Greien verrzaakt greipijnen. De rzaak hiervan kan zwel uitwendig (vb. vrienden, vriendinnen, uders, medestudenten, ) als inwendig liggen. Oplssingen zeken, er eens kunnen ver spreken, het hart kunnen luchten dat kan. Steeds is er iemand die een stukje weg met ju wil afleggen. Dit kan de klassenleraar, een leraar f een pveder zijn. Bij meilijker vragen kan je steeds terecht bij de studentenbegeleiders. Daar kan je een berep den p de gespecialiseerde kennis van de interne studentenbegeleiders en het CLB. Zals elk persneelslid zijn de studentenbegeleiders en graadcördinatren gebnden dr hun ambtsgeheim. De CLBmedewerker is gebnden dr het berepsgeheim. Bart Hameltn (TSO: S1.21), Gianni Dumarey (BSO: S1.25) en Tine Gheldf (1ste graad BSO: D1.30) zijn de interne studentenbegeleiders. Ze hebben vrtdurend verleg met graadcördinatren, directie en enkele pveders. Deze grep persnen vrmt het pedaggisch team. Er is een grep pveders die bijna uitsluitend met studenten werkt (middagactiviteiten, eerste pvang bij vragen, begeleiden studentenraad, meehelpen met studentenbegeleiders, bijwnen klassenraad, ). Hen kan je vinden in het Ankertje (lkaal S0.14 dat uitgeeft p de speelplaats). Studentenbegeleiding: BSO 2 de en 3 de graad: Gianni Dumarey TSO: Bart Hameltn Ankertje: Bjrge Galle, Wladimir Van Brugghe, Stein Vanbillemnt en Tim Bruns. Graadcördinatren: TSO 3de graad: Dirk Beirens BSO 3de graad: Luc Hstyn De vertruwenspersnen in het VTI-Ostende zijn: Dirk Fuquet Marijke Bnny Pagina 17 van 23

18 VLOC Ostende 5. Verkeer bij het VLOC Pas p vr aut s en vrachtwagens Wees zeer aandachtig bij het versteken van de rijweg! Gebruik indien mgelijk het zebrapad aan de lichten. Pagina 18 van 23

19 VLOC Ostende 6. Parkeermgelijkheden en fietsenbergplaatsen Verbden te parkeren Enkel tijdens weekdagen : + + Het is verbden te parkeren p: (zie: ) - de 3 gereserveerde plaatsen aan de inkm - mindervalide parking - de rijweg tussen de parkeerplaatsen Pagina 19 van 23

20 VLOC Ostende 7. Verzamelplaatsen vr afval Srt afval Verzamelplaats Klein gevaarlijk afval L006 (garage) Glas L006 (garage) Papier en kartn Cntainer lds & burelen Afgedankte elektrische en electrnische apparatuur L006 (garage) Afgedankte lie, vetten en brandstffen A006 (buiten) Afgedankte apparatuur met znafbrekende stffen L006 (garage) Batterijen L006 (garage) Hutafval L006 (garage) Metaalspanen en afval Cntainer lds & L010 PMD Cntainer lds, gangen en L110 Restafval Cntainer lds, gangen en L Organisatie van de EHBO EHBO-rustlkaal A001 (lkaal naast de lift p de gelijkvlerse verdieping) EHBO-helpers Ivan Becuwe Mieke Beernaert Pagina 20 van 23

21 VLOC Ostende 9. De belangrijkste pictgrammen GEBOD: blauw rnd brd + witte figuur Veiligheidshelm Ogbescherming Orbescherming verplicht verplicht verplicht Veiligheidsschenen Veiligheidshandschenen Handen wassen verplicht verplicht verplicht GEVAAR: geel (ranje) driehekig brd + zwarte figuur Bijtende Explsieve Ontvlambare Giftige Oxiderende stffen stffen stffen stffen stffen Schadelijke Bilgisch Gevaar vr Laserstraal Radiactieve Stffen gevaar elektrische stffen spanning Gevaar vr letsels aan veten Pagina 21 van 23

22 VLOC Ostende REDDING: gren vierkantig f rechthekig brd + witte figuur f Uitgang Richting van Plaats van een nduitgang een nduitgang EHBO-pst Telefn vr Ogduche Ndduche redding en eerste hulp BRANDPREVENTIE: rd vierkantig brd + witte figuur Blusapparaat Haspel VERBOD: wit rnd brd + rde rand + rde drhalingstreep + zwarte figuur Geen tegang Rkverbd Verbden p de vr nbevegden transpalet te staan Pagina 22 van 23

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten Interne Dienst vr Preventie en Bescherming p het Werk Afdeling Risicbeheer Veiligheidsinstructie vr pslag van gevaarlijke prducten in recipiënten Datum 20 januari 2011 Inleiding Opslag wrdt gedefinieerd

Nadere informatie

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club!

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club! KSK OOSTHOVEN SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS Onze jeugd, de tekmst van nze club! KSK Osthven Sprtief Charter vr Ouders en Spelers Inhudstabel Inleiding... 3 Spelers... 3 Ouders... 4 KSKOsthven

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Opleiding Practicumbegeleiders

Opleiding Practicumbegeleiders Opleiding Practicumbegeleiders Inhud 1. Ndprcedure 2. Evacuatieprcedure 3. EHBO 4. Incidenten 5. Crrect gebruik zuurkast 6. Ventilatieregimes 7. Afval 8. Ndduches-gknijpkraan-persneelsduche 2 1. Ndprcedure

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Zorgen voor de aarde met Gloob & Teo

Zorgen voor de aarde met Gloob & Teo Zrgen vr de aarde met Glb & Te Dag van de Aarde udste kleuters Delstellingen De kinderen ntdekken dat ze infrmatie kunnen bekmen dankzij verschillende zintuigen. De kinderen bedenken ideeën m afval te

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot Gastuderbureau KeKeK Anja Rijkens & Rianne Descht 2 Helaas kmt het in Nederland wel eens vr, dat een baby verlijdt aan wiegendd. Dit zu dus k kunnen gebeuren tijdens de pvanguren. Gastuderbureau KeKeK

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang bs De Merwednk Merwe Dnk 4 6 4207 XB Grinchem Tel: 06-21601220 Fax: 0183 681109 ts@bs-de-merwednk.nl www.bs-de-merwednk.nl Huishudelijk reglement Tussen Schlse Opvang In dit reglement wrden de dagelijkse

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) 1 Veiligheidsreglement van tepassing vr derden die werken uitveren in de Kninklijke Biblitheek van België (KBR) Dit reglement sluit aan bij de tepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn

Nadere informatie

In uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van de stagiairs ORGNANISATIEONDERSTEUNENDE EENHEDEN (OOE)

In uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van de stagiairs ORGNANISATIEONDERSTEUNENDE EENHEDEN (OOE) Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-3900 Overpelt Tel. + 32 11 826 000 Fax + 32 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be WERKPOSTFICHE VOOR STAGIARES In uitvering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

In uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van de stagiairs

In uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van de stagiairs Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-3900 Overpelt Tel. + 32 11 826 000 Fax + 32 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be WERKPOSTFICHE VOOR STAGIARES In uitvering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERHUUR CAFETARIA/POLYVALENTE RUIMTEN HUIS DRIANE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERHUUR CAFETARIA/POLYVALENTE RUIMTEN HUIS DRIANE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERHUUR CAFETARIA/POLYVALENTE RUIMTEN HUIS DRIANE De beschikbare ruimten zijn gelegen in de grep van assistentiewningen en lkaal dienstencentrum Huis Driane, Mlenstraat 56 2270

Nadere informatie

Elektrische warmhoudplaat

Elektrische warmhoudplaat Elektrische warmhudplaat 114.360 114.361 114.362 V1/1209 NL/B 1. Algemeen 74 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 74 1.2 Symblverklaring 74 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 75 1.4 Auteursrecht 75

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE I. Tepasselijkheid 1. Het reglement van inwendige rde (hierna het Reglement ) is van tepassing in deze biscp, met name Kineplis Antwerpen, Grenendaallaan 394, 2030 Antwerpen, deel van de biscpgrep Kineplis

Nadere informatie

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Bladzijde : 1/8 VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Het bedrijf: Adres: Registratienummer:. BTW-nr. :.... Fax : Telefn: E-mail: Vertegenwrdigd dr: Naam: Functie: Verklaart: kennis genmen te hebben van

Nadere informatie

Wiegendood 02. Preventie wiegendood 02. Het gebruik van de monitor 03. Eventuele moeilijkheden 04. Voorzorgen 04. De monitor geeft alarm 05

Wiegendood 02. Preventie wiegendood 02. Het gebruik van de monitor 03. Eventuele moeilijkheden 04. Voorzorgen 04. De monitor geeft alarm 05 inhud Wiegendd 02 Preventie wiegendd 02 Het gebruik van de mnitr 03 Eventuele meilijkheden 04 Vrzrgen 04 De mnitr geeft alarm 05 Wat den als je baby erg bleek f blauw ziet f niet lijkt te ademen 05 Praktische

Nadere informatie

Instructie voor het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm).

Instructie voor het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm). Instructie vr het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm). 1. Algemene veiligheidsvrschriften Er mgen enkel klemmen van FINGO gebruikt wrden, vr het leggen van FINGO-welfsels.

Nadere informatie

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat 2010-09-17 Omgaan met kindermisbruik in nderwijs f internaat 1 Inleiding De vrbije maanden werd de Kerk gecnfrnteerd met verschillende klachten rnd kindermisbruik dr haar geestelijken. Smmige geestelijken

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2013 Basisschlen Drngen De basisschlen van de deelgemeente Drngen rganiseren een netverschrijdende vakantiepvang. We rganiseren in de 2 e Idee Kids vzw. week van de paasvakantie themaweken

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

Activiteitenfiche timmerhoek 1. Nagels en schroeven. bronnen : http://www.techniekinjeklas.nl/ http://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index.

Activiteitenfiche timmerhoek 1. Nagels en schroeven. bronnen : http://www.techniekinjeklas.nl/ http://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index. Activiteitenfiche timmerhek 1 Nagels en schreven brnnen : http://www.techniekinjeklas.nl/ http://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index.php/ogletsel Leeftijd : vierjarigen Aantal kinderen : maximaal 3 Lcatie

Nadere informatie

Dossier : drugs in het verkeer

Dossier : drugs in het verkeer Dssier : drugs in het verkeer 1 Enkele gangbare pvattingen ver illegale drugs Ik merk het direct wanneer iemand drugs heeft genmen. Ik lp dus geen risic m mee te rijden met iemand die nder invled rijdt.

Nadere informatie

ADR & IMDG VOOR NIET-RIJDEND PERSONEEL

ADR & IMDG VOOR NIET-RIJDEND PERSONEEL ADR & IMDG VOOR NIET-RIJDEND PERSONEEL Cpyright, alle rechten vrbehuden. Niets van deze hand-uts f presentatie mag wrden gepubliceerd, gekpieerd en/f verspreid znder de uitdrukkelijke testemming van Cnsintra

Nadere informatie

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! In Heideheuvel gaan we uit van de vlgende kernwaarden: Zrg ged vr jezelf Zrg ged vr de ander Zrg ged vr je mgeving

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Het Gielsbs Adresgegevens: Vsselaarseweg 1 2275 Gierle 2) Dmein van expertise: cmmunicatie/diagnstiek+behandeling 3) Beschrijving expertise: Bij

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mbiliteit 1 De mzetting van de nieuwe Eurpese Richtlijn (2006/126/EG) ver het mtrrijbewijs is nu uiteindelijk in de Belgische wetgeving vergenmen en

Nadere informatie

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen Wegwijzer Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen WELKOM! In Heideheuvel gaan we uit van de vlgende kernwaarden: Zrg ged vr jezelf Zrg ged vr de ander Zrg ged vr je mgeving Ga uit van

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein plaatsen van materialen f tijdelijke pstellingen p (f ver) de penbare weg, penbaar dmein f een publiek tegankelijk terrein Altijd een vrije drgang van minimaal 4 m hgte en 4 m breedte vrzien: Opstelling

Nadere informatie

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht p een veilige mgeving en een plezierige schltijd Achtergrnd - Wat is pesten? 'Iemand wrdt getreiterd f is het mikpunt van pesterijen als hij f zij herhaaldelijk

Nadere informatie

Vragenlijst: Ouderenagressie, een verschijnsel in Thuiszorg Bilzen?

Vragenlijst: Ouderenagressie, een verschijnsel in Thuiszorg Bilzen? Bijlage 1: de vragenlijst Vragenlijst: Ouderenagressie, een verschijnsel in Thuiszrg Bilzen? Ik de een nderzek naar uderenagressie ten aanzien van de hulpverlening vr mijn eindwerk. Dit nderzek de ik mede

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

IK GA OP SPORTKAMP EN BEREID ME VOOR

IK GA OP SPORTKAMP EN BEREID ME VOOR IK GA OP SPORTKAMP EN BEREID ME VOOR De Sprthal Lstraat 48 A 2220 Heist-p-den-Berg tel 015 75 86 57 fax 015 75 86 51 sprtheist@heist-p-den-berg.be www.heist-p-den-berg.be 1 Grepsindeling De kinderen wrden

Nadere informatie

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven Preventie tegen chemische risic s in carrsseriebedrijven Eind 2010 werd k een inspectiecampagne gehuden bij de carrsseriebedrijven. De campagne kaderde in een Eurpese SLIC-campagne Chemische agentia p

Nadere informatie

Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart

Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart Vr Intrductie Internet Kennismaking en infrmatiemment Samen uitzeken f Bednet in deze mstandigheden een ged idee is Speedtest uitveren: http://www.bednet.be/speedtest Bednet werkt enkel p bekabeld netwerk!

Nadere informatie

Safety Regulations. 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie. 2. Toepassingsgebied. 3. Doel. 4. Definities. 5. Uitvoering

Safety Regulations. 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie. 2. Toepassingsgebied. 3. Doel. 4. Definities. 5. Uitvoering Pagina: 1 van 6 Safety Regulatins 1. Wijzigingen t..v. vrige versie Geen, eerste versie. 2. Tepassingsgebied Dit veiligheidsvrschrift is van tepassing p alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

Activiteitenfiche timmerhoek 2. Stukken uit het hout

Activiteitenfiche timmerhoek 2. Stukken uit het hout Activiteitenfiche timmerhek 2 Stukken uit het hut brn : http://www.techniekinjeklas.nl/ http://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index.php/ogletsel Het rde kruis 2012, Eerste hulp vr leerkrachten, Mechelen :

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT. Gebruik en opslag gevaarlijke stoffen

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT. Gebruik en opslag gevaarlijke stoffen 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij het gebruik van gevaarlijke stffen... 2 4.2 (Tijdelijke) Opslag van gevaarlijke stffen... 6 4.2.1 Definitie van pslag/pslagplaats...

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Het sensorisch profiel brengt de sensorische prikkels van de cliënt in kaart. Coach of persoon uit het netwerk van de cliënt

Het sensorisch profiel brengt de sensorische prikkels van de cliënt in kaart. Coach of persoon uit het netwerk van de cliënt Wat? Vr wie? Srt tl? He gebruiken? Het sensrisch prfiel brengt de sensrische prikkels van de cliënt in kaart. Cach f persn uit het netwerk van de cliënt invuldcument De cach f een persn uit het netwerk

Nadere informatie

HUISREGELS AKI ArtEZ Academie voor Art & Design Enschede Ingangsdatum: 1 januari 2015

HUISREGELS AKI ArtEZ Academie voor Art & Design Enschede Ingangsdatum: 1 januari 2015 HUISREGELS AKI ArtEZ Academie vr Art & Design Enschede Ingangsdatum: 1 januari 2015 Algemeen Van ieder academielid wrdt verantwrdelijk gedrag verwacht ten pzichte van elkaar en de mgeving. Dit geldt k

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Autismevriendelijke speeltijd

Autismevriendelijke speeltijd Autismevriendelijke speeltijd 1. Drukte p de speelplaats 2. Invulling speeltijd Speelkffer f speelkast rekker springtuw kleine bal vetbal springbal basketbal zandbakmateriaal stelten kegelspel Klssen rlschaatsen

Nadere informatie

KALENDER HONDENSCHOOL EN NUTTIGE INFORMATIE. Aanbod hondenschool 2016. Lesprincipes Toscanzahoeve:

KALENDER HONDENSCHOOL EN NUTTIGE INFORMATIE. Aanbod hondenschool 2016. Lesprincipes Toscanzahoeve: KALENDER HONDENSCHOOL EN NUTTIGE INFORMATIE Lesprincipes Tscanzaheve: Aanbd hndenschl 2016 Wij besteden extra aandacht aan juw pup en zijn/haar gede start in de wereld We helpen je met de pveding van je

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

BSO De Saller Protocol Veiligheid

BSO De Saller Protocol Veiligheid Prtcl Veiligheid BSO De Saller Prtcl Veiligheid We gaan na welke mgelijke gevaren er vr een kind in een ruimte zijn. We maken afspraken met elkaar m de kans dat er iets mis gaat z klein mgelijk te maken.

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Ontdekken van talenten methodiek toolbox

Ontdekken van talenten methodiek toolbox Ontdekken van talenten methdiek tlbx Methdiek Omschrijving: We reiken je twee efeningen aan m juw team te begeleiden bij het ntdekken van hun persnlijke talenten en het ntwikkelen van een teamtalentenprfiel.

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be THAB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) Pijncentrum Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) Inleiding Op het pijncentrum is met u besprken dat uw pijnklachten van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) behandeld gaan wrden dr middel van een

Nadere informatie

VEILIGHEID, DAAR WERKEN WE SAMEN AAN!

VEILIGHEID, DAAR WERKEN WE SAMEN AAN! Dcumentnummer: O 08.01 B Datum dcument: 16/10/2013 Opsteller: Olivier Ramnt Pagina: 1/ 7 Onthaalbrchure vr elke nieuwe medewerker (interim f vast) Beste medewerker van Bssuyt Grtkeukens, DATUM: we zijn

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal

Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal Calamiteitenplan Belangrijke telefnnummers Plitie 112 0900-8844 Brandweer 112 0900-8844 Ambulance 112 0900-8844 Sprtspectrum 0172-474985, 06-51458741 & 06-43726826 (TD)

Nadere informatie

Experimenteren. 1 Experimenteren met energie. Luister eerst naar de afspraken van je leerkracht!

Experimenteren. 1 Experimenteren met energie. Luister eerst naar de afspraken van je leerkracht! Experimenteren Luister eerst naar de afspraken van je leerkracht! Je werkt de nderzekspdrachten uit in grep. Gebruik de fiche Werken in grep met drschuifsysteem. Opgepast! Je wrdt berdeeld dr je grepsleden.

Nadere informatie

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Algemeen Reglement vr de arbeidsbescherming Titel II - Algemene bepalingen betreffende de arbeidshygiëne alsmede de veiligheid en de gezndheid van de arbeiders Hfdstuk I: Bepalingen betreffende de veiligheid

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Overblijfprotocol tussenschoolse opvang

Overblijfprotocol tussenschoolse opvang Schlkinderpvang Overblijfprtcl tussenschlse pvang Inhud: 0. Inleiding... 2 1. Delstelling... 2 2. Het draaibek... 2 3. Kwaliteitseisen... 3 4. Incidenten... 3 5. Taken en verantwrdelijkheden van alle betrkken

Nadere informatie

Wij zijn een KiVaschool!

Wij zijn een KiVaschool! Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Dit schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van het algemeen Pestprtcl Allure. O.B.S.Geert Hlle hanteert de KiVa aanpak. Wij zijn een KiVaschl!

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Zo doen wij het op de Koningin Julianaschool

Zo doen wij het op de Koningin Julianaschool Regels en afspraken Eén van de uitgangspunten van nze schl is dat kinderen met plezier naar schl gaan. Vr een gede sfeer zijn er regels ndig en maken we afspraken met de kinderen en hun uders. Als we samen

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: De Hrizn Aalst Adresgegevens: Mlendreef 57 9300 Aalst 2) Dmein van expertise: Lgpedie, cmmunicatie: begeleiding, behandeling & diagnstiek 3) Beschrijving

Nadere informatie

Overeenkomst toedien medicijnen

Overeenkomst toedien medicijnen Overeenkmst tedien medicijnen 1. Hierbij geeft/geven..., uder(s)/verzrger(s) van..., testemming aan gastuder... m aan haar/zijn/hun/ kind tijdens het verblijf bij de gastuder het hierna genemde geneesmiddel/zelfzrgmiddel

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Activiteitenfiche omeletloempia met kaas en hesp

Activiteitenfiche omeletloempia met kaas en hesp Activiteitenfiche meletlempia met kaas en hesp Leeftijd : zevenjarigen Aantal kinderen : maximaal 3 (deze activiteit kan je twee keer na elkaar den vermits ze niet lang duurt) Lcatie : Kkhek in de klas

Nadere informatie

PROTOCOL VROEDKUNDE. Techniek van de partus. Leerdoelen. Gebruik ook het protocol Algemeen werkschema. Na de geboorte van de placenta.

PROTOCOL VROEDKUNDE. Techniek van de partus. Leerdoelen. Gebruik ook het protocol Algemeen werkschema. Na de geboorte van de placenta. Gebruik k het prtcl Algemeen werkschema Leerdelen Na het practicum techniek van de met je De technieken aangeleerd in het practicum crrect kunnen uitveren Inzicht hebben in de principes van hygiëne en

Nadere informatie

Goede afspraken maken goede vrienden

Goede afspraken maken goede vrienden Dag van de demcratie Gede afspraken maken gede vrienden Delstellingen Kinderen verkennen eigen standpunt ver klasafspraken. Kinderen verkennen de standpunten van klasgenten ver klasafspraken. De kinderen

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Diepvries voor sterke drank en diepgevroren producten

Diepvries voor sterke drank en diepgevroren producten Diepvries vr sterke drank en diepgevrren prducten 700.075H V1/1209 NL/B 1. Algemeen 86 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 86 1.2 Symblverklaring 86 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 87 1.4 Auteursrecht

Nadere informatie

Programmeren als gereedschap om te leren

Programmeren als gereedschap om te leren Prgrammeren als gereedschap m te leren Waarm leren prgrammeren? Met prgrammeren kunnen kinderen hun ideeën vrmgeven met beweging, geluid, beeld en interactiviteit. Ze krijgen inzicht in de achterkant van

Nadere informatie

Carburateurs reinigen

Carburateurs reinigen Carburateurs reinigen Interval: 10000 km He werkt het? De V50 Nat is een verbrandingsmtr p basis van een mengsel van benzine en lucht. De functie van de carburateur is de lucht en de benzine in de juiste

Nadere informatie