Pagina 1 van 14. Rapport RI&E. Rapport Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Datum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pagina 1 van 14. Rapport RI&E. Rapport Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Datum: 17-08-2010"

Transcriptie

1 Rapport RI&E Rapport Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Datum: Gegevens RI&E Titel: RI&E Movares regiokantoor Rotterdam Omschrijving: IMA versie: IMA-K Aangemaakt op: Laatst gewijzigd op: Gegevens opsteller Movares Dhr. A. de Graaff Postbus GW UTRECHT Tel: Colofon Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden is een product van: Uitgeverij Kerckebosch Postbus AC ZEIST Telefoon: Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid ( ) Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 1 Formulering arbobeleid Zijn arbodoelstellingen en arbobeleid geformuleerd door de directie? Vanuit de directie Movares Nederland Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 2 Begeleiding zieke werknemers Is er een beleid voor begeleiding van zieke werknemers? Vanuit de directie Movares Nederland Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 3 Verzuimregistratie Wordt het ziekteverzuim geregistreerd en geanalyseerd? Vanuit de directie Movares Nederland Pagina 1 van 14

2 Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 4 Meldingsprocedure Is er een procedure met betrekking tot melding en registratie van ongevallen? Vanuit de directie Movares Nederland Rapport RI&E Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 5 RI&E Risicoklasse Prioriteit Ruimte voor opmerking(en) Beschrijving knelpunt (Voorgenomen) maatregel Budget Wie Status Is er een goedgekeurde RI&E in het bedrijf aanwezig, inclusief een plan van aanpak? Risico wellicht aanvaardbaar, actie overwegen 3 - Laag Nu nog niet. Als alle regiokantoren aan de beurt zijn geweest, zal worden bezien of formele toetsing noodzakelijk en/of gewenst is. Zie boven 2500 (P&O) Arbocoordinator Lopende Startdatum Einddatum Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 6 Preventiemedewerker Is er een medewerker aangewezen (preventiemedewerker) die verantwoordelijk is voor de zorg voor de arbeidsomstandigheden? De arbocoordinator van Movares Nederland treedt ook op als preventiemedewerker voor de regiokantoren. Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 7 Samenwerking en overleg Vindt voldoende overleg over het arbobeleid tussen directie en OR (of de personeelsvertegenwoordiging bij bedrijven zonder OR) plaats? Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 8 Voorlichting en onderricht Wordt er voorlichting en instructie (bijvoorbeeld zitinstructie) gegeven aan het personeel (waaronder specifieke aandacht voor nieuwe medewerkers; medewerkers die een verhoogd risico lopen (bijv. zwangeren); bijzondere groepen als gehandicapten, uitzendkrachten, thuiswerkers)? Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 9 Arbodienst en arbodeskundigen Is de onderneming voor ten minste de begeleiding van zieke werknemers aangesloten bij een bedrijfsarts of arbodienst? Pagina 2 van 14

3 Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 10 Beeldschermbril Rapport RI&E Wordt kosteloos een specifieke beeldschermbril (op advies bedrijfsarts of oogarts) ter beschikking gesteld aan beeldschermwerkers? Conform de regeling beeldschermbrillen Movares (max. 275 euro voor de glazen en max. 40 euro voor het montuur). Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 11 Aantal bedrijfshulpverleners Zijn er voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig? Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 12 Organisatie bedrijfshulpverlening Beschikken de bedrijfshulpverleners over voldoende organisatie, opleiding, uitrusting en oefening? Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 13 Uitrusting bedrijfshulpverlening Beschikt de bedrijfshulpverlening over een adequate uitrusting en voorzieningen (EHBOtrommel, alarmnummers, brancard) met voldoende markering? Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 14 Inkoop hulpmiddelen Zijn er afspraken gemaakt en worden deze uitgevoerd voor de inkoop van hulpmiddelen, (kantoor)meubilair, machines, persoonlijke beschermingsmiddelen en installaties zodat deze voldoen aan de veiligheids- en ergonomie-eisen? Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 15 Onderhoudscontracten Zijn er onderhoudscontracten afgesloten of afspraken gemaakt voor liften, elektrische installaties, printers, kopieermachines, glazenwasinstallaties enz.? Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 16 Legionella Zijn er maatregelen uitgevoerd ter voorkoming van legionella? Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 17 Rookbeleid Is er een rookbeleid geformuleerd? Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 18 Kwaliteitsaudit keuken Wordt er in de keuken op gezette tijden een kwaliteitsaudit gedaan door de beheerder? Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 19 Ambulantisme Is er een beleid ontwikkeld voor medewerkers die ambulant zijn? Pagina 3 van 14

4 Rapport RI&E Module: 2 Gebouwaspecten ( ) Module: 2 Gebouwaspecten, : 1 Ventilatievoorzieningen Zijn er toereikende ventilatievoorzieningen? Module: 2 Gebouwaspecten, : 2 Ramen Kunnen de ramen veilig opengezet en gereinigd worden? Module: 2 Gebouwaspecten, : 3 Reiniging luchtkanalen Worden luchtkanalen en luchtfilters voldoende gereinigd? Module: 2 Gebouwaspecten, : 4 Schoonmaak Wordt er regelmatig en voldoende schoongemaakt? Module: 2 Gebouwaspecten, : 5 Asbest Is het bekend waar in het gebouw en in welke mate asbest voorkomt? Module: 2 Gebouwaspecten, : 6 (Nood) uitgangen Zijn er (bruikbare) en brandveilige (nood)uitgangen, met snel te openen deuren, die voldoende zijn gemarkeerd? Module: 2 Gebouwaspecten, : 7 Noodverlichting Beschikt het gebouw op de vluchtwegen over noodverlichting? Pagina 4 van 14

5 Rapport RI&E Module: 2 Gebouwaspecten, : 8 Brandbestrijding Beschikt het gebouw over brandmelders en (vaste èn draagbare) brandblusmiddelen? Risicoklasse Risico wellicht aanvaardbaar, actie overwegen Prioriteit 2 - Midden Ruimte voor opmerking(en) Beschrijving knelpunt Er is een brandslaghaspel. Maar die zal waarschijnlijk niet overal kunnen komen (Voorgenomen) maatregel Laat FM een draagbare CO2-blusser (6 kg) bezorgen. Budget FM Wie Leon van Warmerdam Status Lopende Startdatum Einddatum Module: 2 Gebouwaspecten, : 9 Brandbestrijding Zijn de niet-automatische brandbestrijdingsmiddelen goed bereikbaar en goed gemarkeerd? Module: 2 Gebouwaspecten, : 10 Vloeren Zijn de vloeren effen, stabiel en slipvast? Module: 2 Gebouwaspecten, : 11 Looproutes Zijn de looproutes vrij van obstakels? Module: 2 Gebouwaspecten, : 12 Stapelen Is er in opslagruimten en magazijnen veilig gestapeld? Pagina 5 van 14

6 Module: 2 Gebouwaspecten, : 13 Glazen oppervlakken Risicoklasse Prioriteit Ruimte voor opmerking(en) Beschrijving knelpunt (Voorgenomen) maatregel Budget Wie Status Rapport RI&E Zijn glazen c.q. transparante deuren en vlakken voorzien van veiligheidsglas en van een markering op ooghoogte? Mogelijk risico, actie wenselijk middel Wel veiligheidsglas, geen markeringen Laat FM markeringen aanbrengen FM Leon van Warmerdam Lopende Startdatum Einddatum Module: 2 Gebouwaspecten, : 14 Hoogte werkruimte Is de werkruimte voldoende hoog? Module: 2 Gebouwaspecten, : 15 Staat elektrische voorzieningen Zijn de elektrische voorzieningen onbeschadigd? Module: 2 Gebouwaspecten, : 16 Schema's elektrische voorzieningen Ruimte voor opmerking(en) Zijn er schema s van de elektrische voorzieningen aanwezig? Voor alle elektrische voorzieningen geldt dat medewerkers en of bezoekers van het kantoor niet zelf gaan sleutelen aan de voorzieningen, maar dat daarvoor een deskundig bedrijf wordt ingehuurd. Module: 2 Gebouwaspecten, : 17 Noodstop Zijn roltrappen en rolpaden veilig en voorzien van een noodstop? Module: 2 Gebouwaspecten, : 18 Bewegwijzering Is er in of nabij het gebouw een bij het gebruik passend bewegwijzeringssysteem met gemakkelijk leesbare bewegwijzeringsborden (contrast, kleur, lettergrootte, plaatsing) aanwezig? Module: 2 Gebouwaspecten, : 19 Toiletten Zijn de toiletten van goede kwaliteit en is het aantal toereikend voor het aantal medewerkers? Pagina 6 van 14

7 Rapport RI&E Module: 2 Gebouwaspecten, : 20 Pauzeruimte Is er een voorziening getroffen voor het doorbrengen van de pauzes? Risicoklasse Prioriteit Ruimte voor opmerking(en) De grote vergadertafels worden door de medewerkers gebruikt als lunchtafel Module: 3 Hulpmiddelen ( ) Module: 3 Hulpmiddelen, : 1 Afstelbaarheid beeldscherm Is het beeldschermapparaat in hoogte verstelbaar en kantelbaar (zelf of met een standaard)? Module: 3 Hulpmiddelen, : 2 Toetsenbord Is het toetsenbord een losstaand onderdeel van het beeldscherm? Module: 3 Hulpmiddelen, : 3 Helderheid beeldscherm Heeft het beeldscherm donkere letters op een lichte achtergrond? Module: 3 Hulpmiddelen, : 4 Gebruikersvriendelijke software Is de programmatuur gemakkelijk te leren en wordt deze als efficiënt ervaren? Module: 3 Hulpmiddelen, : 5 Stoelen Zijn er stoelen beschikbaar die voldoen aan ergonomische eisen? Module: 3 Hulpmiddelen, : 6 Beenruimte Is er voldoende voet en beenruimte onder het werkvlak? Module: 3 Hulpmiddelen, : 7 Plaatsing beeldscherm Kunt u het beeldscherm op voldoende afstand plaatsen? Module: 3 Hulpmiddelen, : 8 Bovenblad werktafel Is het bovenblad inclusief draagconstructie zo dun mogelijk (max. 5 cm)? Pagina 7 van 14

8 Rapport RI&E Module: 3 Hulpmiddelen, : 9 Ladenkasten Zijn ladenkasten voorzien van een blokkeerinrichting? Module: 3 Hulpmiddelen, : 10 Voetensteunen Indien voetensteunen gebruikt worden, bestaan deze steunen uit een verstelbaar vlak van minimaal 30 x 40 cm? Module: 3 Hulpmiddelen, : 11 Documenthouders Indien documenthouders gebruikt worden, zijn deze verstelbaar, vrij te plaatsen en groot genoeg? Module: 4 Kantoorwerkplekken ( ) Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 1 Daglicht Beschikken de kantoorvertrekken over ramen die daglicht toelaten op de werkplek? Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 2 Uitzicht Beschikken de kantoorvertrekken over mogelijkheden tot uitzicht buiten het gebouw? Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 3 Openen ramen Kunnen de mensen zelf de ramen op de werkplek openen en sluiten? Pagina 8 van 14

9 Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 4 Standaardverlichtingsniveau Risicoklasse Prioriteit Ruimte voor opmerking(en) Beschrijving knelpunt (Voorgenomen) maatregel Budget Wie Status Rapport RI&E Is het standaardverlichtingsniveau van de vaste verlichtingsinstallatie voldoende om geschreven tekst gemakkelijk te kunnen lezen? Risico wellicht aanvaardbaar, actie overwegen Op een aantal werkplekken is het (te?) donker. Er worden metingen uitgevoerd om de noodzaak tot aanpassing te bepalen. Als uit de metingen blijkt dat er sprake is van onvoldoende verlichting, dan zal deze aangepast moeten worden. FM Leon van Warmerdam In uitvoering Startdatum Einddatum Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 5 Zonwering Zijn alle ramen voorzien van lichtdichte en instelbare zonwering? Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 6 Tocht Hebben de mensen last van hinderlijke tocht op de werkplek? Ja (knelpunt) Nee Nvt Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 7 Klimaat Hebben de mensen klachten over warmte of kou op de werkplek? Ja (knelpunt) Nee Nvt Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 8 Bijregelen Kunnen de mensen de temperatuur en de airconditioning, koeling of ventilatie bijregelen? Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 9 Schadelijke stoffen Is apparatuur voor fotokopiëren, faxen of printen zo opgesteld dat er geen hoge concentraties schadelijke of hinderlijke stoffen ontstaan? Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 10 Geluidhinder Worden werknemers in hun concentratie gestoord door het geluid op de werkplek? Ja (knelpunt) Nee Nvt Pagina 9 van 14

10 Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 11 Concentratie Risicoklasse Prioriteit Ruimte voor opmerking(en) Beschrijving knelpunt (Voorgenomen) maatregel Budget Wie Status Rapport RI&E Zijn er voldoende één- of tweepersoonskamers beschikbaar voor mensen die zich voor het verrichten van het werk moeten concentreren? Risico wellicht aanvaardbaar, actie overwegen 3 - Laag Die zijn er nu niet. Men zou zich terug kunnen trekken in een onbezette vergaderruimte. Tot op heden zijn er geen klachten bekend. De vinger aan de pols houden. Mochten er klachten komen, dan bezien of een inrichtingsaanpassing wenselijk, noodzakelijk en mogelijk is. Later te bepalen Leon van Warmerdam Lopend Startdatum Einddatum N.v.t. Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 12 Daglicht Kijkt men vanaf de werkpositie in de richting van het beeldscherm direct in het door een venster binnenvallende daglicht? Ja (knelpunt) Nee Nvt Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 13 Weerspiegeling vensters Ziet men in het beeldscherm vensters weerspiegeld? Ja (knelpunt) Nee Nvt Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 14 Weerspiegeling lichtbronnen Is er sprake van spiegeling van lichte voorwerpen, lichte wanden of lichtbronnen in het scherm waardoor de tekst op het beeldscherm niet meer leesbaar is? Ja (knelpunt) Nee Nvt Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 15 Afstand beeldscherm Staat het beeldscherm recht voor de medewerker op ooghoogte en op een afstand (tussen de ogen en het beeldscherm) van ten minste 50 cm? Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 16 Voldoende werkruimte Is er voor elke medewerker voldoende werkruimte beschikbaar? Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 17 Hoogte werkblad Past de hoogte van het werkblad bij de lichaamsafmetingen van de werknemer? Pagina 10 van 14

11 Rapport RI&E Module: 5 Psycho-sociale arbeidsbelasting ( ) Module: 5 Psycho-sociale arbeidsbelasting, : 1 Werkafwisseling Wordt er bij beeldschermwerk ten minste na elke 2 uur 10 minuten gepauzeerd? Module: 5 Psycho-sociale arbeidsbelasting, : 2 Duur beeldschermwerk De vragen uit de IMA zijn in een spreadsheet naar de individuele medewerkers gestuurd. Hieronder de geanonimiseerde antwoorden van de respondenten. Vragen: ja nee n.v.t. 1 Pauzeer je bij beeldschermwerk ten minste na elke 2 uur een paar minuten? Neemt jouw beeldschermwerk meer dan 6 uur per dag in beslag? Overleg je regelmatig met collega's over oplossingen voor problemen in het werk? 4 Heb je mogelijkheden om het werktempo, de werkvolgorde en de werkmethode (deels) zelf te kiezen? 5 Overleg je regelmatig (minimaal enkele malen per dag) ten behoeve van het werk met collega's, klanten of chef? Werk je regelmatig over, bijvoorbeeld door tekort aan personeel? Vind je het werktempo of de tijdsdruk in het bedrijf over het algemeen hoog? 8 Heb je regelmogelijkheden, zoals het bepalen van je eigen werktempo, volgorde, prioriteiten, onderbreken van het werk? 11 Word je regelmatig geïnformeerd over het doel en het resultaat van je werk? Vind je de werksfeer over het algemeen goed? Zijn er voor jou voldoende scholings- en groeimogelijkheden? Kom je op het werk ongewenste omgangsvormen (agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie) tegen? 11 Opmerkingen van de arbocoördinator n.a.v. de antwoorden: 1. Een aandachtspunt voor de regiomanager zou de duur van het beeldschermwerk op kantoor moeten zijn. In Arboland geldt de vuistregel dat een werknemer eigenlijk niet meer dan zes uur per dag beeldschermwerk moet verrichten. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan daar wel eens of regelmatig over heen te gaan. En daar is niet het eventuele privé-beeldschermwerk bij opgeteld. Nu zijn de arbeidsomstandigheden v.w.b. beeldschermwerk in het Rotterdamse goed te noemen. Desalniettemin lopen werknemers bij meer duurzaam dan 6 uur per dag op termijn een reëel risico op gezondheidsklachten/-schade. Pagina 11 van 14

12 Plan van aanpak Datum: Plan van aanpak Gegevens RI&E Titel: RI&E Movares regiokantoor Rotterdam Omschrijving: IMA versie: IMA-K Aangemaakt op: Laatst gewijzigd op: Gebruiker Movares Dhr. A. de Graaff Postbus GW UTRECHT Tel: Colofon Het Plan van Aanpak is een product van: Uitgeverij Kerckebosch Postbus AC ZEIST Telefoon: Pagina 12 van 14

13 Plan van aanpak Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid IMA versie: Knelpunten in deze module: Risico Prioriteit Beschrijving knelpunt 5 RI&E Risico wellicht aanvaardbaar, actie overwegen 3 - Laag Nu nog niet. Als alle regiokantoren aan de beurt zijn geweest, zal worden bezien of formele toetsing noodzakelijk en/of gewenst is. Maatregel Budget Wie Status Startdatum Einddatum Zie boven 2500 (P&O) Arbocoordin ator Lopende Module: 2 Gebouwaspecten IMA versie: Knelpunten in deze module: Risico Prioriteit Beschrijving knelpunt 8 Brandbestrijdin g 13 Glazen oppervlakken Risico wellicht aanvaardbaar, actie overwegen Mogelijk risico, actie wenselijk 2 - Midden Er is een brandslaghaspel. Maar die zal waarschijnlijk niet overal kunnen komen Wel veiligheidsglas, geen markeringen Maatregel Budget Wie Status Startdatum Einddatum Laat FM een draagbare CO2- blusser (6 kg) bezorgen. laat FM markeringen op de glazen oppervlakken aanbrengen welke een mogelijk gevaar opleveren in de zin van er tegen aan lopen. FM FM Leon van Warmerdam Leon van Warmerdam Lopende Lopende Pagina 13 van 14

14 Plan van aanpak Module: 4 Kantoorwerkplekken IMA versie: Knelpunten in deze module: Risico Prioriteit Beschrijving knelpunt 4 Standaardverlic htingsniveau Risico wellicht aanvaardbaar, actie overwegen 11 Concentratie Risico wellicht aanvaardbaar, actie overwegen Op een aantal werkplekken is het (te?) donker. Er worden metingen uitgevoerd om de noodzaak tot aanpassing te bepalen. 3 - Laag Die zijn er nu niet. Men zou zich terug kunnen trekken in een onbezette vergaderruimte. Tot op heden zijn er geen klachten bekend. Maatregel Budget Wie Status Startdatum Einddatum Als uit de metingen blijkt dat er sprake is van onvoldoende verlichting, dan zal deze aangepast moeten worden. De vinger aan de pols houden. Mochten er klachten komen, dan bezien of een inrichtingsaanpassing wenselijk, noodzakelijk en mogelijk is. FM Later te bepalen Leon van Warmerdam Leon van Warmerdam In uitvoering Lopend N.v.t. Module: 5 Psycho-sociale arbeidsbelasting IMA versie: Knelpunten in deze module: Zie de opmerkingen op blad 11 Pagina 14 van 14

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg 01.01 - middel Arbozorg Bekendheid - Zijn de Arbo-doelstellingen door de onderneming duidelijk en op een bij de onderneming passende wijze bekend gemaakt? - De Arbo-doelstellingen binnen de onderneming

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dan aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin omen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betreing

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Arbowaaier. Informatie en tips om gezond te blijven werken in je winkel

Arbowaaier. Informatie en tips om gezond te blijven werken in je winkel Arbowaaier Informatie en tips om gezond te blijven werken in je winkel WERKEN IN DE DETAILHANDEL IS ERG LEUK... EN DAT MOET VOORAL ZO BLIJVEN. Daarom is een veilige en gezonde werkplek belangrijk. Zo voorkom

Nadere informatie

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken Bijlagen Werken aan morgen in de agrarische en groene sector Leren van koplopers over langer doorwerken november 2013 Gezondheidsonderzoeker: Brechtje Bokdam Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg

Nadere informatie

1. Voorwoord... 2. 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3. 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4

1. Voorwoord... 2. 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3. 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4 4. Rol van de verschillende partijen... 5 5. Hoe kan agressie worden voorkomen?...

Nadere informatie

13 Ergonomie. 1 Inleiding

13 Ergonomie. 1 Inleiding DC 13 Ergonomie 1 Inleiding Ergonomie gaat over fysieke en sociale omstandigheden en je gezondheid. In feite gaat ergonomie over alle situaties, ook die bij je thuis. In dit thema hebben we het echter

Nadere informatie

A-blad Glaszetten en -montage

A-blad Glaszetten en -montage A-blad Glaszetten en -montage Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen op

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN

informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van: SOVAM Veerallee 68 8019 AE Zwolle tel. 038 422 68 65 fax 038

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

Samen beter aan de slag

Samen beter aan de slag Samen beter aan de slag De Nieuwe Arbowet Arbonieuwestijl.nl samen beter aan de slag 1 Inhoudsopgave Nieuwe Arbowet 3 Verantwoordelijkheidsverdeling overheid en werkgevers/werknemers 5 Wijzigingen in de

Nadere informatie

Inventarisatie Oplossingen en Best Practices aanpalende sectoren

Inventarisatie Oplossingen en Best Practices aanpalende sectoren Inventarisatie Oplossingen en Best Practices aanpalende sectoren Onderdeel-rapportage Fase 1 Project Arbobeleid Verzekeraars Vakorganisaties in de verzekeringsbedrijfstak & Verbond van Verzekeraars Januari

Nadere informatie

Psychosociale belasting op het werk. informatie voor werknemers over o.a. seksuele intimidatie, agressie en pesten.

Psychosociale belasting op het werk. informatie voor werknemers over o.a. seksuele intimidatie, agressie en pesten. Psychosociale belasting op het werk informatie voor werknemers over o.a. seksuele intimidatie, agressie en pesten. Psychosociale belasting op het werk informatie voor werknemers over o.a. seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Thuiswerken, een optie? Rechten en plichten van thuiswerkers

Thuiswerken, een optie? Rechten en plichten van thuiswerkers orde in zaken orde in zaken Thuiswerken, een optie? Rechten en plichten van thuiswerkers Inleiding Het FNV heeft recent laten onderzoeken dat 68% van de werknemers nooit thuis werkt, terwijl een op de

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

10 EISEN WAAR EEN RI&E AAN MOET VOLDOEN. www.imaonline.nl april 2014. www.imaonline.nl dé betrouwbare RI&E-methode 1

10 EISEN WAAR EEN RI&E AAN MOET VOLDOEN. www.imaonline.nl april 2014. www.imaonline.nl dé betrouwbare RI&E-methode 1 10 EISEN WAAR EEN RI&E AAN MOET VOLDOEN www.imaonline.nl april 2014 www.imaonline.nl dé betrouwbare RI&E-methode 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Eis 1 Een RI&E is volledig 4 Eis 2 Een RI&E is betrouwbaar 5

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn

Multidisciplinaire Richtlijn Multidisciplinaire Richtlijn NVAB, BA&O, NVvA, NVvE, NVVK, 2013. MDRL Computerwerk (november 2013). pagina 1 Colofon NVAB, BA&O, NVvA, NVvE, NVVK, 2013 Uitgave NVAB Kwaliteitsbureau NVAB Postbus 2113 3500

Nadere informatie

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

ARBOcatalogusthema: Geluid op de werkplek

ARBOcatalogusthema: Geluid op de werkplek PRAKTISCH ARBOBELEID IN DE GRAFIMEDIA 4 ARBOcatalogusthema: Geluid op de werkplek Uitgave van: Werkgroep Arbeid & Gezondheid Grafimedia, versie 4 Auteurs: Koen Gruitrooij en Peter Tegel, Dienstencentrum

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Scope: gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche: KZD * Verantwoorde demontage. KZD ** Verantwoorde

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie