Pagina 1 van 14. Rapport RI&E. Rapport Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pagina 1 van 14. Rapport RI&E. Rapport Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Datum: 17-08-2010"

Transcriptie

1 Rapport RI&E Rapport Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Datum: Gegevens RI&E Titel: RI&E Movares regiokantoor Rotterdam Omschrijving: IMA versie: IMA-K Aangemaakt op: Laatst gewijzigd op: Gegevens opsteller Movares Dhr. A. de Graaff Postbus GW UTRECHT Tel: Colofon Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden is een product van: Uitgeverij Kerckebosch Postbus AC ZEIST Telefoon: Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid ( ) Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 1 Formulering arbobeleid Zijn arbodoelstellingen en arbobeleid geformuleerd door de directie? Vanuit de directie Movares Nederland Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 2 Begeleiding zieke werknemers Is er een beleid voor begeleiding van zieke werknemers? Vanuit de directie Movares Nederland Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 3 Verzuimregistratie Wordt het ziekteverzuim geregistreerd en geanalyseerd? Vanuit de directie Movares Nederland Pagina 1 van 14

2 Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 4 Meldingsprocedure Is er een procedure met betrekking tot melding en registratie van ongevallen? Vanuit de directie Movares Nederland Rapport RI&E Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 5 RI&E Risicoklasse Prioriteit Ruimte voor opmerking(en) Beschrijving knelpunt (Voorgenomen) maatregel Budget Wie Status Is er een goedgekeurde RI&E in het bedrijf aanwezig, inclusief een plan van aanpak? Risico wellicht aanvaardbaar, actie overwegen 3 - Laag Nu nog niet. Als alle regiokantoren aan de beurt zijn geweest, zal worden bezien of formele toetsing noodzakelijk en/of gewenst is. Zie boven 2500 (P&O) Arbocoordinator Lopende Startdatum Einddatum Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 6 Preventiemedewerker Is er een medewerker aangewezen (preventiemedewerker) die verantwoordelijk is voor de zorg voor de arbeidsomstandigheden? De arbocoordinator van Movares Nederland treedt ook op als preventiemedewerker voor de regiokantoren. Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 7 Samenwerking en overleg Vindt voldoende overleg over het arbobeleid tussen directie en OR (of de personeelsvertegenwoordiging bij bedrijven zonder OR) plaats? Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 8 Voorlichting en onderricht Wordt er voorlichting en instructie (bijvoorbeeld zitinstructie) gegeven aan het personeel (waaronder specifieke aandacht voor nieuwe medewerkers; medewerkers die een verhoogd risico lopen (bijv. zwangeren); bijzondere groepen als gehandicapten, uitzendkrachten, thuiswerkers)? Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 9 Arbodienst en arbodeskundigen Is de onderneming voor ten minste de begeleiding van zieke werknemers aangesloten bij een bedrijfsarts of arbodienst? Pagina 2 van 14

3 Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 10 Beeldschermbril Rapport RI&E Wordt kosteloos een specifieke beeldschermbril (op advies bedrijfsarts of oogarts) ter beschikking gesteld aan beeldschermwerkers? Conform de regeling beeldschermbrillen Movares (max. 275 euro voor de glazen en max. 40 euro voor het montuur). Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 11 Aantal bedrijfshulpverleners Zijn er voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig? Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 12 Organisatie bedrijfshulpverlening Beschikken de bedrijfshulpverleners over voldoende organisatie, opleiding, uitrusting en oefening? Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 13 Uitrusting bedrijfshulpverlening Beschikt de bedrijfshulpverlening over een adequate uitrusting en voorzieningen (EHBOtrommel, alarmnummers, brancard) met voldoende markering? Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 14 Inkoop hulpmiddelen Zijn er afspraken gemaakt en worden deze uitgevoerd voor de inkoop van hulpmiddelen, (kantoor)meubilair, machines, persoonlijke beschermingsmiddelen en installaties zodat deze voldoen aan de veiligheids- en ergonomie-eisen? Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 15 Onderhoudscontracten Zijn er onderhoudscontracten afgesloten of afspraken gemaakt voor liften, elektrische installaties, printers, kopieermachines, glazenwasinstallaties enz.? Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 16 Legionella Zijn er maatregelen uitgevoerd ter voorkoming van legionella? Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 17 Rookbeleid Is er een rookbeleid geformuleerd? Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 18 Kwaliteitsaudit keuken Wordt er in de keuken op gezette tijden een kwaliteitsaudit gedaan door de beheerder? Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid, : 19 Ambulantisme Is er een beleid ontwikkeld voor medewerkers die ambulant zijn? Pagina 3 van 14

4 Rapport RI&E Module: 2 Gebouwaspecten ( ) Module: 2 Gebouwaspecten, : 1 Ventilatievoorzieningen Zijn er toereikende ventilatievoorzieningen? Module: 2 Gebouwaspecten, : 2 Ramen Kunnen de ramen veilig opengezet en gereinigd worden? Module: 2 Gebouwaspecten, : 3 Reiniging luchtkanalen Worden luchtkanalen en luchtfilters voldoende gereinigd? Module: 2 Gebouwaspecten, : 4 Schoonmaak Wordt er regelmatig en voldoende schoongemaakt? Module: 2 Gebouwaspecten, : 5 Asbest Is het bekend waar in het gebouw en in welke mate asbest voorkomt? Module: 2 Gebouwaspecten, : 6 (Nood) uitgangen Zijn er (bruikbare) en brandveilige (nood)uitgangen, met snel te openen deuren, die voldoende zijn gemarkeerd? Module: 2 Gebouwaspecten, : 7 Noodverlichting Beschikt het gebouw op de vluchtwegen over noodverlichting? Pagina 4 van 14

5 Rapport RI&E Module: 2 Gebouwaspecten, : 8 Brandbestrijding Beschikt het gebouw over brandmelders en (vaste èn draagbare) brandblusmiddelen? Risicoklasse Risico wellicht aanvaardbaar, actie overwegen Prioriteit 2 - Midden Ruimte voor opmerking(en) Beschrijving knelpunt Er is een brandslaghaspel. Maar die zal waarschijnlijk niet overal kunnen komen (Voorgenomen) maatregel Laat FM een draagbare CO2-blusser (6 kg) bezorgen. Budget FM Wie Leon van Warmerdam Status Lopende Startdatum Einddatum Module: 2 Gebouwaspecten, : 9 Brandbestrijding Zijn de niet-automatische brandbestrijdingsmiddelen goed bereikbaar en goed gemarkeerd? Module: 2 Gebouwaspecten, : 10 Vloeren Zijn de vloeren effen, stabiel en slipvast? Module: 2 Gebouwaspecten, : 11 Looproutes Zijn de looproutes vrij van obstakels? Module: 2 Gebouwaspecten, : 12 Stapelen Is er in opslagruimten en magazijnen veilig gestapeld? Pagina 5 van 14

6 Module: 2 Gebouwaspecten, : 13 Glazen oppervlakken Risicoklasse Prioriteit Ruimte voor opmerking(en) Beschrijving knelpunt (Voorgenomen) maatregel Budget Wie Status Rapport RI&E Zijn glazen c.q. transparante deuren en vlakken voorzien van veiligheidsglas en van een markering op ooghoogte? Mogelijk risico, actie wenselijk middel Wel veiligheidsglas, geen markeringen Laat FM markeringen aanbrengen FM Leon van Warmerdam Lopende Startdatum Einddatum Module: 2 Gebouwaspecten, : 14 Hoogte werkruimte Is de werkruimte voldoende hoog? Module: 2 Gebouwaspecten, : 15 Staat elektrische voorzieningen Zijn de elektrische voorzieningen onbeschadigd? Module: 2 Gebouwaspecten, : 16 Schema's elektrische voorzieningen Ruimte voor opmerking(en) Zijn er schema s van de elektrische voorzieningen aanwezig? Voor alle elektrische voorzieningen geldt dat medewerkers en of bezoekers van het kantoor niet zelf gaan sleutelen aan de voorzieningen, maar dat daarvoor een deskundig bedrijf wordt ingehuurd. Module: 2 Gebouwaspecten, : 17 Noodstop Zijn roltrappen en rolpaden veilig en voorzien van een noodstop? Module: 2 Gebouwaspecten, : 18 Bewegwijzering Is er in of nabij het gebouw een bij het gebruik passend bewegwijzeringssysteem met gemakkelijk leesbare bewegwijzeringsborden (contrast, kleur, lettergrootte, plaatsing) aanwezig? Module: 2 Gebouwaspecten, : 19 Toiletten Zijn de toiletten van goede kwaliteit en is het aantal toereikend voor het aantal medewerkers? Pagina 6 van 14

7 Rapport RI&E Module: 2 Gebouwaspecten, : 20 Pauzeruimte Is er een voorziening getroffen voor het doorbrengen van de pauzes? Risicoklasse Prioriteit Ruimte voor opmerking(en) De grote vergadertafels worden door de medewerkers gebruikt als lunchtafel Module: 3 Hulpmiddelen ( ) Module: 3 Hulpmiddelen, : 1 Afstelbaarheid beeldscherm Is het beeldschermapparaat in hoogte verstelbaar en kantelbaar (zelf of met een standaard)? Module: 3 Hulpmiddelen, : 2 Toetsenbord Is het toetsenbord een losstaand onderdeel van het beeldscherm? Module: 3 Hulpmiddelen, : 3 Helderheid beeldscherm Heeft het beeldscherm donkere letters op een lichte achtergrond? Module: 3 Hulpmiddelen, : 4 Gebruikersvriendelijke software Is de programmatuur gemakkelijk te leren en wordt deze als efficiënt ervaren? Module: 3 Hulpmiddelen, : 5 Stoelen Zijn er stoelen beschikbaar die voldoen aan ergonomische eisen? Module: 3 Hulpmiddelen, : 6 Beenruimte Is er voldoende voet en beenruimte onder het werkvlak? Module: 3 Hulpmiddelen, : 7 Plaatsing beeldscherm Kunt u het beeldscherm op voldoende afstand plaatsen? Module: 3 Hulpmiddelen, : 8 Bovenblad werktafel Is het bovenblad inclusief draagconstructie zo dun mogelijk (max. 5 cm)? Pagina 7 van 14

8 Rapport RI&E Module: 3 Hulpmiddelen, : 9 Ladenkasten Zijn ladenkasten voorzien van een blokkeerinrichting? Module: 3 Hulpmiddelen, : 10 Voetensteunen Indien voetensteunen gebruikt worden, bestaan deze steunen uit een verstelbaar vlak van minimaal 30 x 40 cm? Module: 3 Hulpmiddelen, : 11 Documenthouders Indien documenthouders gebruikt worden, zijn deze verstelbaar, vrij te plaatsen en groot genoeg? Module: 4 Kantoorwerkplekken ( ) Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 1 Daglicht Beschikken de kantoorvertrekken over ramen die daglicht toelaten op de werkplek? Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 2 Uitzicht Beschikken de kantoorvertrekken over mogelijkheden tot uitzicht buiten het gebouw? Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 3 Openen ramen Kunnen de mensen zelf de ramen op de werkplek openen en sluiten? Pagina 8 van 14

9 Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 4 Standaardverlichtingsniveau Risicoklasse Prioriteit Ruimte voor opmerking(en) Beschrijving knelpunt (Voorgenomen) maatregel Budget Wie Status Rapport RI&E Is het standaardverlichtingsniveau van de vaste verlichtingsinstallatie voldoende om geschreven tekst gemakkelijk te kunnen lezen? Risico wellicht aanvaardbaar, actie overwegen Op een aantal werkplekken is het (te?) donker. Er worden metingen uitgevoerd om de noodzaak tot aanpassing te bepalen. Als uit de metingen blijkt dat er sprake is van onvoldoende verlichting, dan zal deze aangepast moeten worden. FM Leon van Warmerdam In uitvoering Startdatum Einddatum Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 5 Zonwering Zijn alle ramen voorzien van lichtdichte en instelbare zonwering? Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 6 Tocht Hebben de mensen last van hinderlijke tocht op de werkplek? Ja (knelpunt) Nee Nvt Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 7 Klimaat Hebben de mensen klachten over warmte of kou op de werkplek? Ja (knelpunt) Nee Nvt Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 8 Bijregelen Kunnen de mensen de temperatuur en de airconditioning, koeling of ventilatie bijregelen? Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 9 Schadelijke stoffen Is apparatuur voor fotokopiëren, faxen of printen zo opgesteld dat er geen hoge concentraties schadelijke of hinderlijke stoffen ontstaan? Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 10 Geluidhinder Worden werknemers in hun concentratie gestoord door het geluid op de werkplek? Ja (knelpunt) Nee Nvt Pagina 9 van 14

10 Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 11 Concentratie Risicoklasse Prioriteit Ruimte voor opmerking(en) Beschrijving knelpunt (Voorgenomen) maatregel Budget Wie Status Rapport RI&E Zijn er voldoende één- of tweepersoonskamers beschikbaar voor mensen die zich voor het verrichten van het werk moeten concentreren? Risico wellicht aanvaardbaar, actie overwegen 3 - Laag Die zijn er nu niet. Men zou zich terug kunnen trekken in een onbezette vergaderruimte. Tot op heden zijn er geen klachten bekend. De vinger aan de pols houden. Mochten er klachten komen, dan bezien of een inrichtingsaanpassing wenselijk, noodzakelijk en mogelijk is. Later te bepalen Leon van Warmerdam Lopend Startdatum Einddatum N.v.t. Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 12 Daglicht Kijkt men vanaf de werkpositie in de richting van het beeldscherm direct in het door een venster binnenvallende daglicht? Ja (knelpunt) Nee Nvt Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 13 Weerspiegeling vensters Ziet men in het beeldscherm vensters weerspiegeld? Ja (knelpunt) Nee Nvt Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 14 Weerspiegeling lichtbronnen Is er sprake van spiegeling van lichte voorwerpen, lichte wanden of lichtbronnen in het scherm waardoor de tekst op het beeldscherm niet meer leesbaar is? Ja (knelpunt) Nee Nvt Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 15 Afstand beeldscherm Staat het beeldscherm recht voor de medewerker op ooghoogte en op een afstand (tussen de ogen en het beeldscherm) van ten minste 50 cm? Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 16 Voldoende werkruimte Is er voor elke medewerker voldoende werkruimte beschikbaar? Module: 4 Kantoorwerkplekken, : 17 Hoogte werkblad Past de hoogte van het werkblad bij de lichaamsafmetingen van de werknemer? Pagina 10 van 14

11 Rapport RI&E Module: 5 Psycho-sociale arbeidsbelasting ( ) Module: 5 Psycho-sociale arbeidsbelasting, : 1 Werkafwisseling Wordt er bij beeldschermwerk ten minste na elke 2 uur 10 minuten gepauzeerd? Module: 5 Psycho-sociale arbeidsbelasting, : 2 Duur beeldschermwerk De vragen uit de IMA zijn in een spreadsheet naar de individuele medewerkers gestuurd. Hieronder de geanonimiseerde antwoorden van de respondenten. Vragen: ja nee n.v.t. 1 Pauzeer je bij beeldschermwerk ten minste na elke 2 uur een paar minuten? Neemt jouw beeldschermwerk meer dan 6 uur per dag in beslag? Overleg je regelmatig met collega's over oplossingen voor problemen in het werk? 4 Heb je mogelijkheden om het werktempo, de werkvolgorde en de werkmethode (deels) zelf te kiezen? 5 Overleg je regelmatig (minimaal enkele malen per dag) ten behoeve van het werk met collega's, klanten of chef? Werk je regelmatig over, bijvoorbeeld door tekort aan personeel? Vind je het werktempo of de tijdsdruk in het bedrijf over het algemeen hoog? 8 Heb je regelmogelijkheden, zoals het bepalen van je eigen werktempo, volgorde, prioriteiten, onderbreken van het werk? 11 Word je regelmatig geïnformeerd over het doel en het resultaat van je werk? Vind je de werksfeer over het algemeen goed? Zijn er voor jou voldoende scholings- en groeimogelijkheden? Kom je op het werk ongewenste omgangsvormen (agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie) tegen? 11 Opmerkingen van de arbocoördinator n.a.v. de antwoorden: 1. Een aandachtspunt voor de regiomanager zou de duur van het beeldschermwerk op kantoor moeten zijn. In Arboland geldt de vuistregel dat een werknemer eigenlijk niet meer dan zes uur per dag beeldschermwerk moet verrichten. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan daar wel eens of regelmatig over heen te gaan. En daar is niet het eventuele privé-beeldschermwerk bij opgeteld. Nu zijn de arbeidsomstandigheden v.w.b. beeldschermwerk in het Rotterdamse goed te noemen. Desalniettemin lopen werknemers bij meer duurzaam dan 6 uur per dag op termijn een reëel risico op gezondheidsklachten/-schade. Pagina 11 van 14

12 Plan van aanpak Datum: Plan van aanpak Gegevens RI&E Titel: RI&E Movares regiokantoor Rotterdam Omschrijving: IMA versie: IMA-K Aangemaakt op: Laatst gewijzigd op: Gebruiker Movares Dhr. A. de Graaff Postbus GW UTRECHT Tel: Colofon Het Plan van Aanpak is een product van: Uitgeverij Kerckebosch Postbus AC ZEIST Telefoon: Pagina 12 van 14

13 Plan van aanpak Module: 1 Arbo- en ziekteverzuimbeleid IMA versie: Knelpunten in deze module: Risico Prioriteit Beschrijving knelpunt 5 RI&E Risico wellicht aanvaardbaar, actie overwegen 3 - Laag Nu nog niet. Als alle regiokantoren aan de beurt zijn geweest, zal worden bezien of formele toetsing noodzakelijk en/of gewenst is. Maatregel Budget Wie Status Startdatum Einddatum Zie boven 2500 (P&O) Arbocoordin ator Lopende Module: 2 Gebouwaspecten IMA versie: Knelpunten in deze module: Risico Prioriteit Beschrijving knelpunt 8 Brandbestrijdin g 13 Glazen oppervlakken Risico wellicht aanvaardbaar, actie overwegen Mogelijk risico, actie wenselijk 2 - Midden Er is een brandslaghaspel. Maar die zal waarschijnlijk niet overal kunnen komen Wel veiligheidsglas, geen markeringen Maatregel Budget Wie Status Startdatum Einddatum Laat FM een draagbare CO2- blusser (6 kg) bezorgen. laat FM markeringen op de glazen oppervlakken aanbrengen welke een mogelijk gevaar opleveren in de zin van er tegen aan lopen. FM FM Leon van Warmerdam Leon van Warmerdam Lopende Lopende Pagina 13 van 14

14 Plan van aanpak Module: 4 Kantoorwerkplekken IMA versie: Knelpunten in deze module: Risico Prioriteit Beschrijving knelpunt 4 Standaardverlic htingsniveau Risico wellicht aanvaardbaar, actie overwegen 11 Concentratie Risico wellicht aanvaardbaar, actie overwegen Op een aantal werkplekken is het (te?) donker. Er worden metingen uitgevoerd om de noodzaak tot aanpassing te bepalen. 3 - Laag Die zijn er nu niet. Men zou zich terug kunnen trekken in een onbezette vergaderruimte. Tot op heden zijn er geen klachten bekend. Maatregel Budget Wie Status Startdatum Einddatum Als uit de metingen blijkt dat er sprake is van onvoldoende verlichting, dan zal deze aangepast moeten worden. De vinger aan de pols houden. Mochten er klachten komen, dan bezien of een inrichtingsaanpassing wenselijk, noodzakelijk en mogelijk is. FM Later te bepalen Leon van Warmerdam Leon van Warmerdam In uitvoering Lopend N.v.t. Module: 5 Psycho-sociale arbeidsbelasting IMA versie: Knelpunten in deze module: Zie de opmerkingen op blad 11 Pagina 14 van 14

Pagina 1 van 13. Rapport RI&E. Rapport Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Datum: 13-08-2010

Pagina 1 van 13. Rapport RI&E. Rapport Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Datum: 13-08-2010 Rapport RI&E Rapport Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Datum: 13-08-2010 Gegevens RI&E Titel: RI&E Movares regiokantoor Arnhem Omschrijving: IMA versie: IMA-K Aangemaakt op: 17-05-2010 Laatst gewijzigd

Nadere informatie

Rapport RI&E. Rapport Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Datum: 17-08-2010. Gegevens RI&E Titel: RI&E Movares regiokantoor Amsterdam Omschrijving:

Rapport RI&E. Rapport Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Datum: 17-08-2010. Gegevens RI&E Titel: RI&E Movares regiokantoor Amsterdam Omschrijving: Rapport Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Datum: 17-08-2010 Gegevens RI&E Titel: RI&E Movares regiokantoor Amsterdam Omschrijving: IMA versie: IMA-K Aangemaakt op: 02-07-2010 Laatst gewijzigd op: 17-08-2010

Nadere informatie

Rapport RI&E. Rapport Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Datum: 23-08-2010. Gegevens RI&E Titel: RI&E Movares regiokantoor Eindhoven Omschrijving:

Rapport RI&E. Rapport Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Datum: 23-08-2010. Gegevens RI&E Titel: RI&E Movares regiokantoor Eindhoven Omschrijving: Rapport Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Datum: 23-08-2010 Gegevens RI&E Titel: RI&E Movares regiokantoor Eindhoven Omschrijving: IMA versie: IMA-K Aangemaakt op: 30-06-2010 Laatst gewijzigd op: 23-08-2010

Nadere informatie

Memo. Geachte collega s,

Memo. Geachte collega s, Memo Aan directeur P&O, OR-comissie M&O Van Arno de Graaff Telefoon 06-5352 7924 Kenmerk Onderwerp Rapportage Arbocheck Gedetacheerden Datum 1 november 2013 Geachte collega s, In Q3 van 2013 heb ik, conform

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin komen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betrekking

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR BEELDSCHERMWERK

CHECKLIST VOOR BEELDSCHERMWERK CHECKLIST VOOR BEELDSCHERMWERK Toelichting In deze checklist zijn vragen opgenomen waarmee de gebruiker kan beoordelen of zijn taak, beeldscherm en werkplek aan de belangrijkste eisen (m.u.v. de software),

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Bedrijf: Movares Nederland BV Vestiging: Regiokantoor Zwolle Afdeling: Personeel & Organisatie Beschrijving: Ri&e Regiokantoren, oktober/november 2006 Beheerder:

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2. Interne instructie Arbeidsinspectie Beeldschermwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Basisschool t Eimink Johan Buziaustraat 14 Hengelo HumanCapitalCare B.V. Plaats, datum Uitgevoerd door Inhoudsopgave 1 INLEIDING

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dan aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin omen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betreing

Nadere informatie

Werken met beeldschermen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werken met beeldschermen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werken met beeldschermen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werken met beeldschermen Hoe klachten met beeldschermen te voorkomen Europese richtlijn voor het werken met beeldschermen Het massale

Nadere informatie

Beleid beeldschermwerk

Beleid beeldschermwerk beeldschermwerk Oktober 2006 Maart 2006 Opgesteld door F. van de Ven, smedewerker Arbo & Milieu i.o. S. Mesu, apotheker Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 VOORLICHTING EN INSTRUCTIE... 3 3 INRICHTING WERKPLEKKEN...

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Beeldschermen en hun bedieningsmiddelen als toetsenbord en muis dienen aan een aantal eisen te voldoen om goed te kunnen werken.

Beeldschermen en hun bedieningsmiddelen als toetsenbord en muis dienen aan een aantal eisen te voldoen om goed te kunnen werken. Normen en Richtlijnen voor beeldschermwerkplekken Inleiding Zodra er meer dan twee uur per dag beeldschermwerk verricht wordt valt deze werkplek onder de richtlijnen van het Koninklijk Besluit Beeldschermwerkplekken.

Nadere informatie

Toetsingsrapportage RI&E

Toetsingsrapportage RI&E Oranjestraat 38 3291 BS Strijen Tel. 078-3030230 www.questadvies.nl info@questadvies.nl Toetsingsrapportage RI&E 1. VERANTWOORDING Betreft RI&E van bedrijf : Technisch Buro Nigo B.V. Koperweg 4 8251 KA

Nadere informatie

DYNAMISCH OP KANTOOR. Tine Adriaensen Preventieadviseur ergonomie IDEWE vzw

DYNAMISCH OP KANTOOR. Tine Adriaensen Preventieadviseur ergonomie IDEWE vzw DYNAMISCH OP KANTOOR Tine Adriaensen Preventieadviseur ergonomie IDEWE vzw STAPPENPLAN Taakanalyse Zittende mens Werktafel Inrichting en opstelling Werkruimte STAP 1: TAAKANALYSE Stap 1: Taakanalyse Waaruit

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ juni 2010 Inleiding Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk.

Nadere informatie

Persoonlijke Risico Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst)

Persoonlijke Risico Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst) Persoonlijke Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst) Waar komt 1 Psychosociale arbeidsbelasting 1.1 Discriminatie 1.2 Agressie en geweld; 1.3 Seksuele intimidatie; 1.4 Pesten; 1.5 Werkdruk;

Nadere informatie

Ook zo n gezonde. beeldschermwerker? dé arbo- en verzuimspecialisten in transport en logistiek

Ook zo n gezonde. beeldschermwerker? dé arbo- en verzuimspecialisten in transport en logistiek Ook zo n gezonde beeldschermwerker? dé arbo- en verzuimspecialisten in transport en logistiek Test: zit jij goed achter je beeldscherm? JA NEE 1. Zijn je bovenbenen horizontaal? n n 2. Staan je beide voeten

Nadere informatie

Second opinion Definitief ontwerp 14 december 2012. Gemeentehuis Bloemendaal. Arbo gerelateerde zaken en veiligheid. Datum 3 januari 2013

Second opinion Definitief ontwerp 14 december 2012. Gemeentehuis Bloemendaal. Arbo gerelateerde zaken en veiligheid. Datum 3 januari 2013 Datum 3 januari 2013 Auteurs drs. Fieke Horsten Eur.Erg. drs. Peter van Scheijndel Eur.Erg. Second opinion Definitief ontwerp 14 december 2012 Gemeentehuis Bloemendaal Arbo gerelateerde zaken en veiligheid

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden School: PCSS voor basisonderwijs De Arend Vestiging: Nunspeet Beschrijving: Protestants Christelijk Speciale School voor Basisonderwijs Onderzoek: drs. P.A. de Kloe

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Ergonomisch werken met beeldschermen Informatie voor werkgevers. Mark Hautekiet Preventieadviseur Ergonomie

Ergonomisch werken met beeldschermen Informatie voor werkgevers. Mark Hautekiet Preventieadviseur Ergonomie Ergonomisch werken met beeldschermen Informatie voor werkgevers Mark Hautekiet Preventieadviseur Ergonomie Inleiding In deze korte presentatie staan enkele praktische tips voor werkgevers voor de inrichting

Nadere informatie

Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel

Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel Bijlage 3. Arbojaarverslag 2007, artikel 10 van de Arbowet Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel De samenwerkings- c.q. overlegvorm tussen

Nadere informatie

Checklist beeldschermwerk: ontwerp en aankoop

Checklist beeldschermwerk: ontwerp en aankoop Checklist beeldschermwerk: ontwerp en aankoop 1. Werkruimte Volgens het KB Werken met beeldschermapparatuur (1993) moet de ruimte, wat afmetingen en inrichting betreft, voldoende plaats bieden om veranderingen

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

Vragenlijst Beeldschermwerk

Vragenlijst Beeldschermwerk dienst Arbo en Milieu Vragenlijst Beeldschermwerk vrije Universiteit amsterdam INLEIDING AANVULLENDE VRAGEN Om voor uzelf een indruk te krijgen van mogelijke knelpunten in uw eigen werksituatie kunt u

Nadere informatie

Ook zo n gezonde. beeldschermwerker? dé specialist in arbeid en gezondheid

Ook zo n gezonde. beeldschermwerker? dé specialist in arbeid en gezondheid Ook zo n gezonde beeldschermwerker? dé specialist in arbeid en gezondheid Test: zit jij goed achter je beeldscherm? 1. Zijn je bovenbenen horizontaal? JA NEE 2. Staan je beide voeten plat op de grond?

Nadere informatie

Ga er eens goed voor zitten. Ergonomische tips rond beeldschermwerk

Ga er eens goed voor zitten. Ergonomische tips rond beeldschermwerk Ga er eens goed voor zitten Ergonomische tips rond beeldschermwerk Neem een juiste zithouding aan Bewaar de natuurlijke krommingen van je rug De natuurlijke krommingen van je rug zijn: een lichte holte

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv- industrie Inrichting arbeidsplaats

Arbocatalogus pkgv- industrie Inrichting arbeidsplaats Arbocatalogus pkgv- industrie Inrichting arbeidsplaats Bijlage 6 Checklist beeldschermwerk Inleiding In deze checklist zijn vragen opgenomen waarmee de beeldschermwerker kan beoordelen of zijn taak, beeldscherm

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: Judith de Jonge Rapportage is aangemaakt op: 13 01 2017 Werkgever Naam: Stichting ARCHIPEL SCHOLEN Werkgeversnummer: 42610 Onderstaande personen hebben alle bevoegdheden in Arbomeester:

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

VRAGENLIJST: RSI bij beeldschermwerk

VRAGENLIJST: RSI bij beeldschermwerk VRAGENLIJST: RSI bij beeldschermwerk Vragenlijst RSI bij beeldschermwerk. Deze vragenlijst biedt u de mogelijkheid om in te kunnen schatten met welke risico s u zelf rekening moet houden. Het invullen

Nadere informatie

Toetsing RI&E 2010/2011

Toetsing RI&E 2010/2011 Arbo Unie B.V. Harderwijkweg 7a Postbus 206 2800 AE Gouda T (0182) 59 60 34 F (0182) 59 60 80 www.arbounie.nl Basisschool Essesteijn Toetsing RI&E 2010/2011 Datum: 5 april 2011 Onderwerp: Essesteijn Toetsing

Nadere informatie

Veilig en gezond werken. Ook zo n gezonde beeldschermwerker?

Veilig en gezond werken. Ook zo n gezonde beeldschermwerker? Veilig en gezond werken Ook zo n gezonde beeldschermwerker? Test: zit jij goed achter je beeldscherm? Ja Nee Zijn je bovenbenen horizontaal? Staan je beide voeten plat op de grond? Is de hoek tussen je

Nadere informatie

Verschillen en overeenkomsten Keurmerk kinderboerderijen vs. Goed voor Elkaar / Prima voor Elkaar

Verschillen en overeenkomsten Keurmerk kinderboerderijen vs. Goed voor Elkaar / Prima voor Elkaar Verschillen en overeenkomsten Keurmerk kinderboerderijen vs. / Prima voor In dit overzicht zijn de criteria uit het Keurmerk Kinderboerderijen per hoofdstuk weergegeven. Aangegeven is welke criteria ook

Nadere informatie

Antares Veiligheid Advies

Antares Veiligheid Advies Toetsingsrapportage van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van CBS De Ark te Vlaardingen (Stichting Meervoud) Datum: 30 augustus 2010 Toetsing uitgevoerd door : ing. R.J. van Dijk RVK Functie

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Handleiding Uitgangen en vluchtwegen Brandblusmiddelen Noodverlichting en vluchtbewegwijzering Brandbeveiligingsinstructies Gebruiksvergunningen De directie van een school

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Onder stafpersoneel / leidinggevenden / technici (hierna stafpersoneel) vallen meerdere beroepen. Veel administratief, calculatie- en voorbereidend werk is geautomatiseerd.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? Mijn naam is Ron Haandrikman Veiligheidskundige en mede eigenaar van Safety Analyse Ik richt mij met name op: Risico Inventarisatie & Evaluatie Machineveiligheid

Nadere informatie

RICHTLIJN VAN DE RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD 1990L0270 NL 27.06.2007 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN VAN DE RAAD van 29 mei 1990 betreffende

Nadere informatie

Checklist beeldschermwerk: ontwerp en aankoop

Checklist beeldschermwerk: ontwerp en aankoop Checklist beeldschermwerk: ontwerp en aankoop 1. Werkruimte Volgens het KB Werken met beeldschermapparatuur (1993) moet de ruimte, wat afmetingen en inrichting betreft, voldoende plaats bieden om veranderingen

Nadere informatie

Plan van aanpak. Info Knelpunt Opmerking Foto. 2.1.9.0 Binnen de school wordt er onvoldoende gedaan om de werkdruk binnen de perken te houden.

Plan van aanpak. Info Knelpunt Opmerking Foto. 2.1.9.0 Binnen de school wordt er onvoldoende gedaan om de werkdruk binnen de perken te houden. Plan van aanpak 2.1.9.0 Binnen de school wordt er onvoldoende gedaan om de werkdruk binnen de perken te houden. ruim onder gemiddelde. Stichtingbreed overleg en teamoverleg directeur 01 08 2015 2.1.10.0

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de bloemendetailhandel

Veilig en gezond werken in de bloemendetailhandel Centrale Vereniging Bloemendetailhandel b.v. Risico-inventarisatie en -Evaluatie Veilig en gezond werken in de bloemendetailhandel : Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak Inhoudsopgave

Nadere informatie

Checklist beeldschermwerk : ontwerp en aankoop

Checklist beeldschermwerk : ontwerp en aankoop Checklist beeldschermwerk : ontwerp en aankoop 1. Kantoorruimte NEN 1824 (2001) 4 m 2 Basiswerkplek (stoel en circulatieruimte) + 1 m 2 Werkvlak met flatscreen + 2 m 2 Werkvlak met CRT scherm + 1 m 2 Lees-

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Checklist voor opsporen beeldschermgebonden lichamelijke klachten

Checklist voor opsporen beeldschermgebonden lichamelijke klachten Checklist voor opsporen beeldschermgebonden lichamelijke klachten vhp ergonomie Huygensstraat 13a 2515 BD s-gravenhage t 070 389 2010 e info@vhp-ergonomie.nl i www.vhp-ergonomie.nl 1 Blok 1: klachten 1

Nadere informatie

Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Arboscan-VO Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie in het voortgezet onderwijs Eenvoudig en gemakkelijk

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Een integrale aanpak voor RI&E op de werkvloer. 18 mei 2015 Mark Fleuren

Een integrale aanpak voor RI&E op de werkvloer. 18 mei 2015 Mark Fleuren Een integrale aanpak voor RI&E op de werkvloer 18 mei 2015 Mark Fleuren Waar ging het ook al weer over? RI&E Wat zijn de risico s hier? Hebben we er genoeg aan gedaan? Wat is genoeg? De droge stof: wettelijk

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Register ergonomen Nederland Bouwregelgeving

Register ergonomen Nederland Bouwregelgeving Herziening NEN 1824 Oppervlakte normering Hoe werkt dat voor een werkruimte? RAH Rhvk o.a. Lid van ReN en NVvE SRe Lid van NEN Platform ergonomie / wg herz. NEN 1824 Aanleiding Herziening NEN 1824 Wijziging

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Inrichting beeldschermwerkplek

Inrichting beeldschermwerkplek Inrichting beeldschermwerkplek Het is lastig om tijdens beeldschermwerk een gezonde werkhouding te waarborgen, vooral wanneer het werk snel af moet zijn of wanneer er veel concentratie nodig is. Daarom

Nadere informatie

Arboregeling Apparatuur en meubilair, lid d,e,f,g,k,l,m,n Inrichting van de beeldschermwerkplek

Arboregeling Apparatuur en meubilair, lid d,e,f,g,k,l,m,n Inrichting van de beeldschermwerkplek BEELDSCHERMWERK Wettelijke grondslag De maatregelen beschrijven op welke wijze werkgevers en werknemers invulling kunnen geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbowet. Bron Arbowet: Arbobesluit Artikel

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek VIII.- Ergonomische belasting. Titel 2. Beeldschermen

Codex over het welzijn op het werk. Boek VIII.- Ergonomische belasting. Titel 2. Beeldschermen Codex over het welzijn op het werk Boek VIII.- Ergonomische belasting Titel 2. Beeldschermen Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 90/270/EEG van de Raad van 29 mei 1990 betreffende minimumvoorschriften

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie

9.14 Beeldschermwerkplekken

9.14 Beeldschermwerkplekken 9.14 Beeldschermwerkplekken Computers met beeldschermen worden op grote schaal gebruikt, zowel op het werk als privé. Met het steeds verder ontwikkelen van de automatisering groeit het besef dat hieraan

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting voor niet-cliëntgebonden werkzaamheden

Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting voor niet-cliëntgebonden werkzaamheden Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting voor niet-cliëntgebonden werkzaamheden Bron Denk bijvoorbeeld aan: De Praktijkrichtlijnen 1. Tillen Laden en lossen, pannen, koffiecontainers, verhuizingen, waszakken,

Nadere informatie

Tools Arbeidsomstandigheden

Tools Arbeidsomstandigheden Tools 3.16.01.08 Overzicht wijzigingen Arbobesluit vanaf 1 januari 2007 Arbobesluit tot 31 december 2006 Arbobesluit vanaf 1 januari 2007 BEDRIJFSHULPVERLENING Organisatie van de BHV Bij de organisatie

Nadere informatie

dienst Arbo en Milieu RSI preventie vrije Universiteit amsterdam

dienst Arbo en Milieu RSI preventie vrije Universiteit amsterdam dienst Arbo en Milieu RSI preventie vrije Universiteit amsterdam Inhoudsopgave RSI: klachten en werkomstandigheden RSI: klachten en werkomstandigheden 3 Wat is RSI? 3 Hoe ontstaat RSI? 4 Hoe kunt u RSI

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Gezond werken met computers

Gezond werken met computers Gezond werken met computers Gezond werken met je computer Iedereen heeft wel eens een stijve nek of schouders, pijnlijke polsen of vermoeide ogen na een dag werken achter te computer. Vaak gaan die klachten

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers RSI Informatie voor werknemers en werkgevers RSI RSI (Repetitive Strain Injury) is de veelgebruikte verzamelnaam voor klachten aan nek, bovenrug, schouders, armen, polsen en handen. Deze klachten komen

Nadere informatie

❶ Veiligheidsregels voor beeldschermwerk... 1 ❷ Ontspanningsoefeningen... 3 ❸ Checklist individueel werkplekonderzoek (beeldschermwerkplek)...

❶ Veiligheidsregels voor beeldschermwerk... 1 ❷ Ontspanningsoefeningen... 3 ❸ Checklist individueel werkplekonderzoek (beeldschermwerkplek)... Inhoud ❶ Veiligheidsregels voor beeldschermwerk... 1 ❷ Ontspanningsoefeningen... 3 ❸ Checklist individueel werkplekonderzoek (beeldschermwerkplek)... 4 ❶ Veiligheidsregels voor beeldschermwerk Als je meer

Nadere informatie

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Versie 19-11-2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie 3.1. Coördinatie veiligheid 3.2. Preventiemedewerkers

Nadere informatie

Checklijst beoordelen bestaande balie

Checklijst beoordelen bestaande balie Checklijst beoordelen bestaande balie Deze checklijst bevat de belangrijkste en meest voorkomende knelpunten bij balies in autoverhuurbedrijven. Wat voor balie is in jouw autoverhuurbedrijf in gebruik

Nadere informatie

Rgd. Visueel comfort. 6.1 Daglicht en uitzicht 6.2 Kunstlicht 6.3 Lichtreflectie 6.4 Zonwering en helderheidswering

Rgd. Visueel comfort. 6.1 Daglicht en uitzicht 6.2 Kunstlicht 6.3 Lichtreflectie 6.4 Zonwering en helderheidswering Rgd 6 Visueel comfort Het visuele comfort in de huisvesting moet zodanig zijn dat de gebruikers visueel contact met de omgeving kunnen hebben en er voldoende daglicht is opdat een aangename werkplek realiseerbaar

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Bijlage Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Toelichting: door het vastleggen van het beleid ten aanzien van werkdruk kun je altijd actief of op verzoek helderheid geven over dit beleid aan je

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE theorie en praktijk

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE theorie en praktijk Stadsschouwburg Utrecht Telefoon algemeen 030 232 41 25 Lucasbolwerk 24 Fax algemeen 030 231 44 99 3512 EJ Utrecht Telefoon techniek 030 232 41 09 Directeur Hoofd Technische Dienst Technische Organisatie

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 1 0 colofon Arbeidsinspectie, Den Haag maart 2007 Projectverslag status Projectnummer: concept A796 Looptijd project: september 2006 t/m december 2006

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: mevr. A Niehe Rapportage is aangemaakt op: 11 04 2016 Werkgever Naam: Jong Leren, stichting voor confessioneel onderwijs Werkgeversnummer: 40775 Onderstaande personen hebben alle bevoegdheden

Nadere informatie

13. RI&E EN HET PLAN VAN AANPAK

13. RI&E EN HET PLAN VAN AANPAK 13. RI&E EN HET PLAN VAN AANPAK Om een goed arbobeleid te voeren, moet je inzicht hebben in de risico s binnen de organisatie. Pas als dat beeld compleet is, kunnen de maatregelen en oplossingen worden

Nadere informatie

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG FCB, april 2009 Inhoud 1. Wat is een Arbocatalogus? 2. De Arbocatalogus en de Arbowet 3. De Arbocatalogus en de RI&E 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever, de

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Stafpersoneel/ leidinggevenden/ technici

Stafpersoneel/ leidinggevenden/ technici Stafpersoneel/ leidinggevenden/ technici Onder stafpersoneel / leidinggevenden / technici (hierna stafpersoneel) vallen meerdere beroepen. Veel administratief, calculatie- en voorbereidend werk is geautomatiseerd.

Nadere informatie

Wat is er aan de hand?

Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Hieronder staan allerlei praktijksituaties die op jou van toepassing kunnen zijn. Herken je hier iets van? Als je op de items klikt, krijg je als advies welke oplossingen uit de

Nadere informatie

- 1 - Informatie over veilig werken met de PC

- 1 - Informatie over veilig werken met de PC - 1 - Informatie over veilig werken met de PC Veilig werken met de computer Tegenwoordig heeft vrijwel iedereen die op kantoor werkt te maken met computers. Zit jij ook regelmatig achter een toetsenbord,

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederland sinds 1814. Nr. 32710 25 november 2013 Beleidsregel van de Minister van Sociale Zak Werkgelegheid van 31 oktober 2013, 2013-0000152033,

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Voor toezicht op de naleving van onder andere de Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nadere informatie