Ouderschapsverlof als alternatief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderschapsverlof als alternatief"

Transcriptie

1 JAARGANG > NUMMER > FEBRUARI Slim besparen op de auto 4 Ken de verschillen! 10 Korting pakken 16 Stuwmeren van vakantiedagen 28 Het is een gevoelig onderwerp: be In principe moet u werknemers met Het kost even tijd, maar loop uw per Door een recente uitspraak van het zuinigen op de auto van de zaak en u dezelfde functie in uw organisatie ge soneelsbestand eens na op mogelijke Europese Hof kan u met betrekking maakt zich er vast niet populair mee, lijk belonen, maar onderscheid ma premiekortingen voor arbeidsgehandi tot de opbouw van vakantiedagen van maar soms zit er niets anders op dan ken is soms mogelijk als u er een capten en oudere werknemers. Want zieke werknemers voor hoge kosten de voorwaarden aan te scherpen. objectieve rechtvaardiging voor heeft. geld laten liggen, is toch zonde? komen te staan. Tref dus maatregelen! Veilig werken is een must U heeft de plicht om voor een vei lige en gezonde werkplek te zorgen. Met het wegvallen van de arbobeleidsregels vanuit de overheid is uw verantwoordelijkheid nog groter geworden op het gebied van arbeidsomstandigheden. Gelukkig komen er voor steeds meer branches en sectoren arbocatalogi, waarin de risico s per branche/sector worden geïnventariseerd en mogelijke oplos singen worden aangedragen. Daarmee bent u er nog niet: het is verstandig om daarnaast de algemene regels te vertalen naar uw specifieke situatie. Want elke organisatie kent eigen risico s op het gebied van veiligheid. Hoe u dat kunt aanpakken, leest u op pagina 23 van dit nummer. De Arbeidsinspectie constateert de volgende arborisico s in Nederlandse organisaties. Arborisico s: 1. Gevaarlijke stoffen 2. Fysieke overbelasting 3. Gevaarlijke machines en transportmiddelen 4. (Om)vallende voorwerpen/ valgevaar 5. Psychische overbelasting/ werkdruk/agressie en geweld Bron: Jaarverslag Arbeidsinspectie 2008 Ouderschapsverlof als alternatief Om kosten te besparen, kunt u ervoor kiezen om werknemers minder te laten werken. De tijdelijke regeling deeltijd-ww biedt die mogelijkheid, maar er zijn nogal wat voorwaarden aan verbonden. Werknemers van wie de te werken uren worden verminderd, moet u bijvoorbeeld scholen of detacheren. Een alternatief voor deeltijd- WW is ouderschapsverlof. Werknemers die hiervoor in aanmerking komen, kunt u vragen om een tijdje met ouderschapsverlof te gaan. Ouderschapsverlof is normaal gesproken onbetaald, maar hier kan per cao of in de individuele arbeidsovereenkomst van worden afgeweken. Op de tocht Heeft een werknemer gespaard in de levensloopregeling, dan kan hij het gespaarde tegoed gebruiken om een periode van onbetaald ouderschapsverlof te financieren. Bij opname van het levenslooptegoed komt de werknemer bovendien in aanmerking voor de levensloopverlofkorting. Ook spaarloontegoed mag onder voorwaarden worden gebruikt voor onbetaald verlof. Een werknemer mag dan maximaal 50% opnemen van het bedrag waarmee het loon wordt verminderd. U kunt werknemers natuurlijk niet verplichten om ouderschapsverlof op te nemen. Maar als uw organisatie financiële problemen heeft, zijn zij waarschijn lijk wel bereid om wat in te schikken. Niemand vindt het immers prettig als er anders banen op de tocht staan. in dit nummer Nieuws 2, 8 Autoregeling wijzigen 4 Checklist Valgevaar 9 Onderscheid maken 10 Nieuws 12, 15, 21 Digitaliseren 13 Premiekortingen 16 Klachten over arbo 18 Rechtspraak 20 PVT of OR? 21 Arbocatalogus 23 30%-Regeling 25 Vraag n Antwoord 27 Vakantieopbouw bij ziekte 28 Luchtig 31

2 loonzaken crisis Loonstijging zit er niet altijd in Waar kiest uw organisatie dit jaar voor: een (beperkte) loonstijging of is het nodig om de lonen te bevriezen? Als een loonstijging mogelijk is, nemen organisaties vaak de gemiddelde stijging van de cao-lonen als uitgangspunt. De cao-lonen zijn in 2009 met 2,9% gestegen ten opzichte van 2008, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gepubliceerd. Schriftelijk Maar u kunt zich voor de loonstijging ook beperken tot de inflatiecijfers. In 2009 lag die op 1,2%. Bent u aan een cao gebonden, dan hanteert u natuurlijk de loonstijging die uit het cao-overleg is gekomen. Als uw organisatie niet onder een cao valt, kunt u de hoogte van de lonen koppelen aan de inflatie of als bezuinigen hoog op uw agenda staat de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) ervan overtuigen dat een loonstijging er dit jaar niet in zit. Zorg er in ieder geval voor dat de voorwaarden voor een loonsverhoging altijd schriftelijk worden vastgelegd en dat alle werknemers hiervan op de hoogte zijn. Zit een loonsverhoging er dit jaar niet in, dan kunt u investeren in opleidingen. Daar profiteert zowel uw organisatie als de werknemer van. loonzaken heffingsrente Heffingsrente 1e kwartaal 2010 Het rentepercentage voor de heffings- en invorderingsrente voor het eerste kwartaal van 2010 is 2,5%. Dat heeft het ministerie van Financiën onlangs bekendgemaakt. Na een daling van 2,4 procentpunt over heel 2009, is het percentage voor dit kwartaal stabiel gebleven. U krijgt met heffingsrente te maken als de fiscus bijvoorbeeld een naheffingsaanslag loonbelasting/ premie volksverzekeringen of een aanslag voor de inkomstenbelasting oplegt. Als u te veel belasting en premies afdraagt, ontvangt u het te veel betaalde sociale verzekeringen WW bedrag terug van de fiscus met heffingsrente. Draagt u te weinig af, dan moet u het te weinig betaalde bedrag met heffingsrente aan de Belastingdienst betalen. Betaalt u de aanslag te laat, dan brengt de Belastingdienst invorderingsrente in rekening. De wijze waarop de heffingsrente wordt berekend, is veranderd. De fiscus berekent de heffingsrente voortaan op ba sis van de dag volgend op het belastingjaar. Tot 1 januari jl. was de dag volgende op het midden van het tijdvak het uitgangspunt. Uitkering bij onwerkbaar weer juridisch discriminatie Zieke werknemer heeft ook recht op een loonsverhoging U mag geen onderscheid maken (zie ook pagina 10) op grond van een chronische ziekte. Het werk van een werknemer die langdurig afwezig is door ziekte kunt u natuurlijk niet beoordelen. Maar dit geeft u nog niet het recht om hem een loonsverhoging te ontzeggen. Beoordeling De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) deed onlangs uitspraak in een zaak waarin een vrouw door een chronische ziekte langdurig afwezig was. Haar werkgever had haar in 2008 geen loonsverhoging gegeven omdat zij te weinig zou hebben gewerkt voor een beoordeling. De CGB vond dit geen geldige reden: de oorzaak van de afwezigheid lag in het feit dat de vrouw een chronische ziekte had. De vrouw had bovendien altijd goede beoordelingen gekregen. Nu de winter in Nederland ouderwets huishoudt, kan het lastig zijn voor uw werknemers om in deze weersomstandigheden op het werk te komen. Dit kunt u vaak oplossen door uw personeel een dagje thuis te laten werken. Maar als uw bedrijf helemaal stil komt te liggen door extreme weersomstandigheden, zoals sneeuw, vorst, ijzel, harde wind of hoog water, is het probleem groter. Stilgelegd In uitzonderlijke omstandigheden kunnen uw werknemers een WW-uitkering ontvangen vanwege onwerkbaar weer. Er moet dan wel een direct verband zijn tussen de extreme weersomstandigheden en het werk. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: Uw werknemers kunnen alleen door onwerkbaar weer niet werken. Er zijn dus geen andere redenen voor. Uw werknemers kunnen per week minimaal vijf uur niet werken. Als een werknemer normaal gesproken minder dan tien uur per week werkt, moet hij per week minimaal de helft van zijn uren niet kunnen werken. Het onwerkbare weer valt niet onder uw normale bedrijfsrisico. Raadpleeg de cao om te zien welke weersomstandigheden onder het normale bedrijfsrisico vallen. Vaak moet u de eerste dagen gewoon loon betalen. U moet er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat het werk wordt stilgelegd. Vul het formulier Melding onwerkbaar weer in dat u kunt vinden op de website van UWV ( op de eerste werkdag waarop uw personeel niet kan werken. Als uw werknemers na een periode van onwerkbaar werk minimaal een volledige week werken en het daarna opnieuw bar en boos wordt, moet u een nieuwe melding doen. 2

3 loonzaken administratie Crash is geen excuus voor ontbreken van administratie De Belastingdienst controleert streng op het privégebruik van de auto van de zaak (zie ook HR , pagina 18). Het is dus belangrijk dat uw werknemers over een sluitende kilometeradministratie beschikken als zij in één jaar met de auto van de zaak niet meer dan vijfhonderd kilometer privé rijden en onder de bijtelling uit willen komen. Maar wat gebeurt er eigenlijk als de kilometeradministratie van een auto van de zaak verdwijnt als gevolg van een brand of computercrash? Privé Het bewijs dat de auto niet privé wordt gebruikt, is daarmee in één klap verdwenen, waardoor de werknemer tóch rekening moet houden met een bijtelling. Een werknemer die door een computercrash zijn kilometeradministratie kwijtraakte, werd vorig jaar ongewild alsnog met de bijtelling geconfronteerd. Hij stapte naar de rechter. Hof Den Bosch nam echter geen genoegen met getuigenverklaringen van de werkgever, echtgenote en dochter van de betreffende werknemer, die daarmee probeerde te bewijzen dat hij de auto van de zaak inderdaad nauwelijks voor privédoeleinden had gebruikt. De man had dus pech. Papier Wijs uw werknemers op dit risico en adviseer om altijd een backup te maken van de kilometeradministratie. Zo n back-up kan gemaakt worden op een externe harde schijf of op papier. juridisch medezeggenschap Individuele vertrekpremie gaat ondernemingsraad niet aan personeel medezeggenschap De ondernemingsraad (OR) heeft geen wettelijk instemmingsrecht om zich te bemoeien met de inhoud van vertrekregelingen van individuele leden van bijvoorbeeld het managementteam (MT). Op dit punt heeft de OR zelfs geen informatierecht. De OR heeft niets te zeggen over afvloeiingsregelingen van het MT, omdat een individuele ontslagregeling geen sociaal besluit is van algemene strekking, dat bovendien bedoeld is om ook in de toekomst te worden toegepast. Ook mag de ondernemingsraad geen informatie opeisen over de inhoud van zulke regelingen. De OR heeft wel informatierecht ten aanzien van de hoogte en inhoud van arbeidsvoorwaardelijke regelingen, maar alleen voor zover deze betrekking hebben op groepen werknemers en de afspraken van invloed zijn op de financiële positie van de onderneming. Die informatie mag dus niet te herleiden zijn tot individuele personen. Samenvoegen van OR is niet vereist Als twee organisaties fuseren, zijn de ondernemingsraden van die twee organisaties wettelijk niet verplicht om samen te gaan. Het is aan de twee organisaties zelf om te bepalen of samengaan nuttig is. Aan het samengaan van de twee ondernemingsraden zitten zowel nadelen als voordelen. Nadelen: eventuele fysieke afstand tussen de twee organisaties; mogelijke cultuurverschillen tussen de twee ondernemingsraden; mogelijk verschil in grootte van de ondernemingsraden. Voordelen: efficiëntere besluitvorming: bestuurder overlegt met één OR in plaats van met twee ondernemingsraden; kans om culturele verschillen te overbruggen. Commissie Vaak kiest men er na een fusie voor om één cen trale ondernemingsraad in te stellen voor overleg met de directie. Komt u tot de con clusie dat één OR de voorkeur verdient, dan kunt u deze ook voorzien van vaste commissies per vestiging. Op die manier houdt de OR contact met het personeel. juridisch aansprakelijkheid Wacht niet op een seintje van de Belastingdienst! Umag er niet van uitgaan dat de Belastingdienst u waarschuwt als een uitlener geen loonheffing en omzetbelasting afdraagt aan de fiscus. Het betalingsgedrag van de uitlener controleren, is uw eigen verantwoordelijkheid. Dat besliste Rechtbank Breda onlangs. In de zaak stelde de Belastingdienst een werkgever die arbeidskrachten inleende aansprakelijk voor een bedrag van voor onbetaalde naheffingsaanslagen loonheffing en omzetbelasting van een uitlener, die failliet was gegaan. Plicht De werkgever was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Hij vond dat de Belastingdienst onzorgvuldig had gehandeld door niet te waarschuwen voor een eventuele aansprakelijkstelling. Was hij wel gewaarschuwd, dan had hij op tijd stappen kunnen ondernemen en de identificatiebewijzen van de ingeleende arbeidskrachten kunnen achterhalen, zo redeneerde de werkgever. De rechter vond dat het niet de plicht van de Belastingdienst is om de uitlener te informeren over de status van de uitlener. Dat is en blijft de verantwoordelijkheid van de inlener. De werkgever ontkwam dus niet aan de aansprakelijkstelling. Rechtbank Breda, 19 oktober 2009, LJN: BK2015 3

4 loonzaken Kosten besparen door de autoregeling aan te passen Mag t misschien ietsje minder? Gek genoeg blijft de auto van de zaak in veel gevallen buiten schot als het gaat om bezuinigen. Nu is een leaseauto natuurlijk ook een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde, waar misschien niet aan te tornen valt. Als het water u echter aan de lippen staat, zit er vaak niets anders op dan de auto van de zaak te schrappen als arbeidsvoorwaarde. Maar zulke drastische ingrepen zijn niet altijd nodig. U kunt vaak al heel veel kosten besparen door de leaseautoregeling ietsje aan te scherpen. Werknemers zullen het niet toejuichen als er wordt gesnoeid in hun arbeidsvoorwaarden. Arbeidsvoorwaarden mag u dan ook alleen bij hoge uitzondering eenzijdig wijzigen. Er moet sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfsbelang volgens artikel 7:613 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Maar u wilt natuurlijk ook niet tot in de eeuwigheid aan een bepaalde regeling vastzitten. De omstandigheden in uw organisatie kunnen namelijk zo wijzigen dat het vanuit redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om de arbeidsvoorwaarde nog langer voort te zetten. Als u in de arbeidsovereenkomst geen expliciete afspraken heeft gemaakt over het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden, wordt het lastig. U moet in ieder geval aan de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of de ondernemingsraad (OR) een wijzigingsvoorstel doen. Bovendien moet u met iedere individuele werknemer tot een oplossing zien te komen. Een werknemer die het oneens is met de wijziging kan altijd naar de rechter stappen, maar de rechter hem minder snel gelijk zal geven als de OR met de wijziging heeft ingestemd. Zorg dus altijd voor een goede onderbouwing van de wijziging en tref bijvoorbeeld een overgangsregeling ter compensatie. De kans is dan groter dat de rechter u in het gelijk stelt mocht het zover komen. Van een werknemer kan immers verlangd worden dat hij een redelijk voorstel tot wijziging accepteert. Schade Maar ook als u wél een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst heeft opgenomen, mag u arbeidsvoorwaarden alleen wijzigen als daar een zwaarwichtige reden voor is (art. 7:613 BW). Dit is bijvoorbeeld het geval als de financiële situatie van uw organisatie penibel is en het ongewijzigd laten van de arbeidsvoorwaarden tot ontslagen of faillissement zou leiden. Uiteraard kijkt de rechter altijd naar de specifieke feiten en omstandigheden. Overigens wil het nog wel uitmaken of u een arbeidsvoorwaarde intrekt of alleen wijzigt. Een werknemer heeft er meestal groot belang bij om een bepaalde arbeidsvoorwaarde te behouden. Als die arbeidsvoorwaarde opeens wordt ingetrokken, kan dit voor hem tot grote (financiële) schade leiden. Bij een wijziging van de arbeidsvoorwaarde kan het belang van de Voorwaarden voor het wijzigingsbeding Vaak is een leaseautoregeling in het personeelsreglement of personeelshandboek opgenomen. Om te kunnen spreken van een geldige wijziging in de autoregeling moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 1. Het personeelsreglement (of -handboek) is in de arbeidsovereenkomst van toepassing verklaard. 2. De arbeidsovereenkomst geeft u de bevoegdheid om de arbeidsvoorwaarden in het reglement aan te passen. 3. De redenen voor de wijzigingen zijn zó zwaarwegend dat de belangen van de werknemer moeten wijken. De rechter zal per situatie bekijken of de eenzijdige wijziging redelijk is of niet als zo n zaak aan hem wordt voorgelegd. 4

5 werknemer gering zijn. Heeft de werkgever er veel belang bij om de arbeidsvoorwaarde te wijzigen én blijft de schade voor de werknemer beperkt, dan maakt een werkgever meer kans bij de rechter. Voortzetting van de arbeidsvoorwaarde kan dan soms in redelijkheid niet van de werkgever worden geëist. Voorwaardelijk U kunt het leaseautoreglement natuurlijk ook zo opstellen dat u bepaalde loonbestanddelen zoals de auto van de zaak alleen hoeft uit te keren als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dit kan betekenen dat alleen werknemers uit een bepaalde functiecategorie voor een auto van de zaak in aanmerking komen. Ook kunt u afspreken dat het recht op een leaseauto vervalt als een werknemer een andere functie krijgt (waarvoor hij de auto bijvoorbeeld niet langer nodig heeft). Er is dan sprake van een voorwaardelijk recht op een bepaalde verstrekking. De werknemer heeft er alleen recht op voor zover hij aan bepaalde criteria voldoet. Wijzigt u de toewijzingscriteria door bijvoorbeeld het instapniveau (functiecategorie) te verhogen om voor een auto van de zaak in aanmerking te komen, dan leidt dit nogal eens tot discussie. Zo ook bij Raet (JAR 2005/139), dat besloot om de toewijzingscriteria te herzien. In de bedrijfsregeling stond de uitdrukkelijke bepaling dat een leaseauto als een aparte vergoeding gold, die door de directie kon worden aangepast als de functie of de marktomstandigheden dit vereisten. Aderlating U kunt ook het instapniveau verhogen In de praktijk had Raet zich bij het toekennen van de auto van de zaak helemaal niet gehouden aan de toewijzingscriteria, De regels veranderen niet, u gaat er anders mee om Mogelijk heeft u er in betere tijden voor gekozen om ook werknemers die niet in de vereiste functiecategorie vallen de beschikking te geven over een auto van de zaak. Als u hier verandering in wilt brengen, maakt u zich misschien niet populair, maar het mag wel. U moet hier dan wel vooraf duidelijke afspraken over hebben gemaakt. U verandert in dat geval maar werd de auto van de zaak gebruikt als instrument om personeel te werven. Om die reden moest de auto van de zaak dus als arbeidsvoorwaarde worden gezien en niet als een aparte vergoeding, aldus de vakbonden. Ook vonden zij dat er geen zwaarwegend bedrijfsbelang was dat de eenzijdige wijziging rechtvaardigde. Accessoires niet de regels, maar doet een beroep op de voorwaarden zoals die in het personeelsreglement staan. U past het reglement voortaan dus toe zoals het oorspronkelijk is afgesproken. Kondig zo n wijziging wel op tijd aan en leg uit waarom u deze maatregel treft. Doe dit het liefst één jaar van tevoren, zodat werknemers erop voorbereid zijn. Uit de manier waarop Raet zich in het verleden over de leaseauto s had geuit, kon worden opgemaakt dat het de auto van de zaak als een arbeidsvoorwaarde zag en dus niet als een aparte regeling. Een wijziging van de leaseautoregeling betekende dan ook een grote financiële aderlating voor de werknemers. De kantonrechter vond geen aanleiding om te spreken van een zo zwaarwegend belang dat de belangen van het personeel door de verandering moesten wijken. Er werd in de voorafgaande periode namelijk gewoon winst gemaakt en Raet ontkende dat de werkgelegenheid in het geding zou zijn. De kantonrechter bepaalde dan ook dat de eenzijdige wijziging van de leaseautoregeling moest worden teruggedraaid. U kunt er ook voor kiezen om werknemers een eigen bijdrage te laten betalen voor het privégebruik van de auto. De eigen bijdrage kan in mindering worden gebracht op de bijtelling. De definitie van een eigen bijdrage is afhankelijk van de omschrijving in de auto- of autoleaseregeling. Bijdragen voor parkeerkosten, accessoires, een hoger leasebedrag voor een auto uit een duurdere klasse, de afkoopsom van het leasebedrag bij het einde van de dienstbetrekking en een vast bedrag per gereden privékilometer, kunnen in mindering worden gebracht als in de autoregeling is beschreven dat deze kosten als eigen bijdrage voor privégebruik worden gezien. Kosten die werknemers aan derden moeten betalen (zoals brandstofkosten, tolgelden, huur van een garage of onderhoudskosten tijdens de vakantie) mogen alleen in mindering worden gebracht op de bijtelling als deze betalingen zijn gedaan ten Maak vooraf afspraken over een eigen bijdrage! behoeve van de werkgever en u van tevoren heeft afgesproken dat die betalingen worden opgevat als eigen bijdrage voor het privégebruik. Verboden Overigens mag u geen onderscheid maken tussen fulltimers en parttimers. De Commissie Gelijke Behandeling wordt met enige regelmaat gevraagd om zich te buigen over dit soort kwesties. Zo ook in de volgende zaak (CGB-oordeel, 2 maart 2004, ), waarin de eigen bijdrage van een consultant voor het gebruik van de leaseauto met 10% was verhoogd na vermindering van zijn arbeidsduur met 10%. Zijn werkgever, een IT-bedrijf met 5

6 Tips om creatief besparen op de auto van de zaak Het verschralen van de autoregeling is een heikel onderwerp, maar het helpt als de ondernemingsraad uw voorstel steunt. Bespreek dus samen de mogelijkheden. Als de continuïteit van uw organisatie op het spel staat, zal de OR eerder geneigd zijn om akkoord te gaan met bezuinigingen. Met wat creativiteit kunt u best tot oplossingen komen. U kunt bijvoorbeeld: een eigen bijdrage voor privégebruik vragen (eventueel alleen aan de mensen die nu het gehele leasebedrag gebruiken): het instapniveau (de functiecategorie) verhogen van werknemers die voor een leaseauto in aanmerking komen; het aantal leasecategorieën in de autoregeling beperken: een grotere afname van een bepaald merk is meestal voordeliger; tweedehands leaseauto s afnemen of voor kleinere en/of goedkopere auto s kiezen. Kleinere auto s zijn vaak ook nog een stuk zuiniger (daar profiteert de werknemer óók van); het leasecontract verlengen in plaats van een nieuw contract sluiten. Verlengen kan vaak tegen een gunstig tarief; een flexibel leasecontract sluiten, zodat u het gemakkelijker kunt stopzetten of verkorten. Voor een flexibel contract betaalt u maandelijks een toeslag, maar het is meestal voordeliger dan een afkoopsom moeten betalen bij vroegtijdige beëindiging van een vast contract. De afkoopsom is natuurlijk afhankelijk van de restduur en het type auto, maar kan toch flink in de papieren lopen; goede afspraken maken over het eventueel overnemen van de auto bij uitdiensttreding, zodat u niet onverwacht met hoge kosten wordt geconfronteerd; leaseauto s schorsen die niet worden gebruikt. U betaalt dan geen houderschapsbelasting/verzekeringspremie en hoeft vaak maar een deel van het leasebedrag te betalen; brandstof besparen door goed rijgedrag te belonen. De auto wordt misschien efficiënter gebruikt als een werknemer bepaalde klanten overdraagt aan een collega die dichterbij werkt of woont; de tankpas begrenzen: werknemers kunnen niet meer tanken bij de duurdere tankstations of u kunt ervoor kiezen om niet langer smeermiddelen te vergoeden. Met dit soort maatregelen maakt u zich waarschijnlijk niet populair bij werknemers, maar soms heeft u geen andere keuze. Het is in ieder geval raadzaam om de wijzigingen pas te laten gelden voor nieuwe werknemers. Uw huidige werknemers kunt u dan compenseren door een overgangsregeling te treffen. Op die manier krijgt het personeel de kans om aan de verandering te wennen. opdrachtgevers in Midden-Nederland, detacheerde werknemers bij opdrachtgevers. De werknemer was aanvankelijk in dienst getreden voor veertig uur per week. De consultant kreeg een leaseauto, die werd verstrekt met het oog op de uitvoering van Toekenning kan van functie afhangen zijn werk en woon-werkverkeer. De auto mocht daarnaast in beperkte mate voor privédoeleinden worden gebruikt. Voor een voltijds dienstverband gold daarvoor een normbedrag van 695 per jaar (op basis van een looptijd van 48 maanden en een gebruik van kilometer per jaar). Als een werknemer op basis van zijn functiecategorie wel voor een leaseauto in aanmerking kwam maar hier geen of niet volledig gebruik van maakte, werd het bedrag bruto aan hem uitbetaald. Een jaar na indiensttreding ging de consultant minder werken: van 40 uur naar 36 uur. Zijn werkgever verlaagde daarop het normbedrag met 10%. De eigen bijdrage ging met 10% omhoog. Maar de werknemer gebruikte de auto alleen voor zakelijke doeleinden. Hij vond het onrechtvaardig dat zijn werkgever nu extra kosten in rekening bracht voor het privégebruik. Op basis van artikel 7:648 BW mag een werkgever geen verboden onderscheid maken op grond van verschil in arbeidsduur, tenzij zo n onderscheid objectief gerechtvaardigd is (zie ook pagina 10 van dit nummer). Verkapt De toekenning van een leaseauto was functiegerelateerd bij het IT-bedrijf. De auto kon dus worden aangemerkt als een arbeidsvoorwaarde. Door de eigen bijdrage van de werknemer voor het gebruik van de auto na vermindering van het aantal arbeidsuren te verhogen terwijl het privégebruik niet was gewijzigd werd de werknemer benadeeld ten opzichte van fulltimers. Er was volgens de CGB dus sprake van (verboden) onderscheid op grond van arbeidsduur. Dit zou niet het geval zijn als het ter beschikking stellen van de leaseauto moest worden opgevat als een vorm van (verkapt) loon. Pas op voor onderscheid bij wijzigingen! Financieel-economische overwegingen zijn geen objectieve rechtvaardiging voor onderscheid op grond van arbeidsduur. De werkgever had dus verboden onderscheid gemaakt op grond van arbeidsduur, door de eigen bijdrage van de werknemer voor het gebruik van de leaseauto met 10% te verhogen na vermindering van de arbeidsduur. Het is dus verstandig om u goed te laten adviseren over de juridische aspecten van eventuele wijzigingen in de autoleaseregeling. 6

7 Rendement organiseert de trainingen EFFECTIEF op kantoor Uw taken zijn zo divers dat het van groot belang is dat u zo effectief mogelijk bezig bent in uw dagelijks werk. De afgelopen jaren organiseerden we met groot succes de trainingen Effectief op kantoor. Wegens dit succes organiseert Rendement komend voorjaar zelfs een extra training op uw vakgebied. Naast de trainingen Effectief in mail & brief, Effectief telefoneren en Effectief notuleren staat nu de training Effectief in spelling & grammatica speciaal voor u op de kalender. Zorg dus dat u uw werkdag effectief benut en schrijf u snel in. Prijs per training: 795 Prijs voor Rendementlezers: 715 EXTRA KORTING: 2e of 3e deelnemer of 2e of 3e training: 100 Sneller en beter in uw dagelijks werk Kijk op voor actuele data en beschikbaarheid Voorafgaand aan de trainingsdag vragen wij u een korte opdracht uit te voeren, waarmee onze docenten de trainingsdag nog beter op uw specifieke wensen zullen toespitsen. De 4 trainingen worden georganiseerd in kleine groepen waardoor u gegarandeerd bent van maximale aandacht van onze docenten. De ééndaagse training start om uur en eindigt om uur. Tijdens de pauze is er een heerlijke lunch. Na elke trainingsdag heeft u tot maar liefst 6 maanden na de training de gelegenheid contact te houden met uw docent. EFFECTIEF IN MAIL & BRIEF EFFECTIEF TELEFONEREN 10% KORTING voor lezers van Rendement EFFECTIEF NOTULEREN EFFECTIEF IN SPELLING & GRAMMATICA Certificaat van deelname na afloop Les van deskundige docent Praktijkgericht, dus direct toepasbaar Na afloop contact met de docent voor vragen Op 4 plaatsen in Nederland, dus altijd in de buurt Minimaal 10% korting voor lezers van Rendement

8 arbo brandbestrijding Kies de juiste brandblusser! Er zijn zo veel verschillende brandblussers in omloop dat het soms verwarrend is om te bepalen voor welke type brand u de blusser kunt gebruiken. Het moet natuurlijk niet zover komen dat u hier in noodsituaties nog over moet nadenken. Wees dus goed voorbereid en ken de verschillen tussen: een poederblusser, die u kunt gebruiken voor branden van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen; een CO 2 -blusser, die u kunt gebruiken voor branden van vloeistoffen en gas; een schuimblusser, die u kunt gebruiken voor branden van vaste stoffen en vloeistoffen (deze geeft weinig schade). Een poederblusser leent zich goed voor het blussen van branden in elektrische apparaten, zoals computers en printers en andere elektrische apparatuur. Elektriciteit geleidt namelijk niet bij poeder, waardoor een brand in apparaten die onder stroom staan ook geblust kan worden. Het nadeel van een poederblusser is dat poeder niet goed is voor de apparaten, waardoor deze schade kunnen oplopen. Overigens staat op brandblussers altijd een aanduiding voor welke brandklasse de blusser bedoeld is, om te weten welk type u moet gebruiken. De brandklasse wordt met een pictogram aangegeven. arbo overtreding Boetes voor illegaal werken zijn effectief De Arbeidsinspectie (AI) kan een werkgever die werknemers illegaal laat werken in zijn organisatie een boete opleggen van per illegale werknemer. Dit boetebeleid dat op 1 januari 2005 is ingevoerd, werpt vruchten af. Intrekken Dat blijkt uit de evaluatie van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Sinds 2005 daalt het aantal controles dat leidt tot boetes: van 26% sociale verzekeringen wia in 2005 naar 17% in Ook is het aantal hercontroles waarbij een overtreding wordt geconstateerd sinds 2003 gedaald: van 35% in 2003 naar 26% in 2006 en 18% in Het gemiddelde boetebedrag dat aan werkgevers wordt opgelegd, is ruim Bij de Tweede Kamer ligt op dit moment de notitie Herziening Wet arbeid vreemdelingen. Die moet ertoe leiden dat UWV werkgevers die de regels overtreden in de toekomst sneller een tewerkstellingsvergunning kan weigeren of een eenmaal verleende vergunning kan intrekken. Eerder een uitkering aanvragen In sommige situaties is het verstandiger om vervroegd een WIA-uitkering (WIA: Wet inkomensvoorziening naar arbeidsvermogen) aan te vragen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als duidelijk is dat de kans op herstel van een werknemer uitgesloten is. Uw werknemer kan dan voordat er twee ziektejaren zijn verstreken een aanvraag doen voor een WIA-uitkering met een verkorte wachttijd. Daarvoor moet de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen: Hij is ten minste 13 weken en ten hoogste 68 weken ziek. Hij krijgt geen Ziektewetuitkering. Hij beschikt over een verklaring van de bedrijfsarts waarin staat dat hij niet meer kan werken en niet meer beter wordt. De vervroegde WIA-uitkering kan worden aangevraagd met het formulier Aanvraag WIA-uitkering op U hoeft in dat geval geen re-integratieverslag mee te sturen. Als de aanvraag wordt toegekend, kan de WIA-uitkering al na 13 weken ingaan. U moet dan nog steeds 104 weken lang loon doorbetalen maar mag de WIAuitkering daar wel van aftrekken. juridisch ontslag Liegen over diploma is reden voor ontslag Een functie kan met zich meebrengen dat een werknemer over bepaalde diploma s moet beschikken. Hierover liegen, is een reden om een werknemer te ontslaan. Dat blijkt uit een recente rechtszaak waarin een werkgever een werknemer herhaaldelijk om zijn diploma vroeg, maar de werknemer steeds maar geen diploma overhandigde. Na onderzoek bleek dat de werknemer ten onrechte op zijn CV had gezet dat hij over het verplichte diploma hbo-sph beschikte. De werkgever stapte vervolgens naar de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Geldig De kantonrechter vond dat liegen over een diploma een geldige reden was om de werknemer te ontslaan. De werkgever hoefde ook geen ontslagvergoeding te betalen, vanwege het frauduleuze gedrag van de werknemer. Kantonrechter Alkmaar, 19 november 2009, LJN: BK7947 8

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

7 Management Beslissingen Die Leiden Tot Een Efficiënt Wagenpark

7 Management Beslissingen Die Leiden Tot Een Efficiënt Wagenpark Met checklist 7 Management Beslissingen Die Leiden Tot Een Efficiënt Wagenpark De snelste weg naar direct besparen op uw autoregeling. Inleiding Ondernemers zoals u rijden en vergoeden heel wat zakelijke

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom zou ik deelnemen? Wie betaalt mijn extra salaris en pensioenopbouw? Ik houd minder vrije dagen over, hoe zit dat? Nu deelnemen of later? Mag ik

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Actualiteiten arbeidsrecht 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Wet Arbeid en Zorg: Ouderschapsverlof Dwingend recht Absoluut recht Voorwaarden: 1. er moet sprake zijn van een werknemer die

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Informatie voor werknemers Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16 1 Nieuw personeel: aanstellingsmogelijkheden 19 1.1 Vaste kracht 21 1.2 Tijdelijke kracht 21 1.3 Uitzendkracht 23 1.4 Oproepkracht 24 1.5 Thuiswerker

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers Gelijke behandeling informatie voor werknemers Gelijke behandeling: informatie voor werknemers Het is wettelijk bepaald dat iemand niet ongelijk behandeld mag worden vanwege zijn godsdienst, levensovertuiging,

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Advies bij een faillissement

Advies bij een faillissement Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Advies bij een faillissement Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Ook zorginstellingen hebben

Nadere informatie

www.avansplus.nl Welkom

www.avansplus.nl Welkom Welkom Tot 1 oktober 2006 kon werknemer niet instemmen met einde dienstverband zonder verlies WW-rechten. Heeft geleid tot pro-forma praktijk. Vanaf 1 oktober 2006 is deze mogelijkheid er wel. Voorwaarde

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2013

Nieuwsbrief juli 2013 Nieuwsbrief juli 2013 Inhoud: Concurrentiebeding: geldigheid en uitleg Finale kwijting en fraude: valt het er wel of niet onder? Loonbetaling: wijzigen en stopzetten Oproepkrachten Wijziging Wet op de

Nadere informatie

Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst Bart Duijs Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst

Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst Bart Duijs Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst Eenzijdige wijziging van de Woensdag Advocaat Bosselaar & Strengers b.duijs@bs-advocaten.nl 1 Werkgever heeft behoefte aan flexibiliteit vanwege: Veranderende marktomstandigheden; Herstructureringen; Strategische

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw,

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw, Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases Geachte heer, mevrouw, Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: het arbeidsrecht wordt drastisch gewijzigd. Dit kan grote consequenties hebben voor uw

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk!

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk! Voorwoord...IX Deel I - Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht....................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeids contract?... 4 1.3.

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

RECENTE JURISPRUDENTIE

RECENTE JURISPRUDENTIE RECENTE JURISPRUDENTIE Het feit dat een werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen, is geen rechtvaardiging voor een doorbraak van de verjaringstermijn Een man is van 1951 tot 1961, met

Nadere informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie Het werken met arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten informatie Hier krijgt u verdere informatie over het kiezen en samenstellen van de juiste arbeidsovereenkomst. www.euroadviseurs.nl Het werken

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s

CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd, bijvoorbeeld over loon, betaling

Nadere informatie

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar.

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. 1 Ouderschapsverlof Auteur: mr. Edith van Schie, XpertHR Iedere ouder heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. Op deze wijze wil de wetgever beide ouders de mogelijkheid

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Over onzeker werk onderzoek noodzaak onzeker werk Definitie werknemer Onafhankelijk onderzoek om te bepalen hoeveel flexkrachten bij DSV in vaste dienst kunnen

Nadere informatie

Ontslag op staande voet ook bij niet verwijtbaar gedrag

Ontslag op staande voet ook bij niet verwijtbaar gedrag Ontslag op staande voet ook bij niet verwijtbaar gedrag Gepubliceerd 25 augustus 2016 Een medewerkster die zich onverwacht agressief gedraagt in een gesprek mocht op staande voet ontslagen worden. Het

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract Inhoud Deel I Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht.......................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeidscontract?.....................

Nadere informatie

Checklist HR-diensten Personeelshandboek/arbeidsreglement Arbozaken Inhoud personeelsdossiers en personeelsinformatiesysteem

Checklist HR-diensten Personeelshandboek/arbeidsreglement Arbozaken Inhoud personeelsdossiers en personeelsinformatiesysteem Mogelijke onderwerpen personeelshandboek Hoofdstuk 1 Algemeen begrippen verplichtingen werkgever verplichtingen werknemer identificatieplicht wet bescherming persoonsgegevens klachtrecht Hoofdstuk 2 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Algemene informatie faillissement FNV KIEM

Algemene informatie faillissement FNV KIEM Algemene informatie faillissement FNV KIEM Inleiding Als u deze informatie leest dan heeft u er waarschijnlijk mee te maken of u krijgt hiermee te maken dat uw werkgever failliet wordt verklaard. In een

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Bijlage 1 Jurisprudentieonderzoek in het kader van de evaluatie Wet arbeid en zorg

Bijlage 1 Jurisprudentieonderzoek in het kader van de evaluatie Wet arbeid en zorg Bijlage 1 Jurisprudentieonderzoek in het kader van de evaluatie Wet arbeid en zorg 1. Inleiding In deze notitie wordt de jurisprudentie over de Wet arbeid en zorg besproken. In deze per 1 december 2001

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

O N B E TA A L D V E R L O F E N U W I N KO M E N M A A RT

O N B E TA A L D V E R L O F E N U W I N KO M E N M A A RT Erratum Onderaan bladzij 12 ontbreekt de zin: Als de verlofperiode korter is dan 18 maanden, dan heeft het onbetaald verlof geen invloed op de hoogte en duur van uw WW-uitkering. ONBETAALD VERLOF EN UW

Nadere informatie

Arbeidsrecht en varia

Arbeidsrecht en varia #10 Arbeidsrecht en varia In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte bent. In deze tiende special wordt het

Nadere informatie

DE JURIDISCHE ASPECTEN

DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELS- BELEID IN DE FOTO- VAKHANDEL DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELSBELEID IN DE FOTOVAKHANDEL De SNF geeft met deze brochure informatie aan de leden m.b.t. een aantal aspecten van het personeelsbeleid.

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer Voorbeeldafspraak Aanvulling op de arbeidsovereenkomst Inzake verbod op privégebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto Voorbeeldafspraak De ondergetekenden: A. [NAW-gegevens + loonheffingennummer],

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 ALD WHITEPAPER AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 VOORWOORD MATTHIEU VAN TELLINGEN Beste wagenparkverantwoordelijke, HR-, Finance- of andere professional, Mogelijk heeft u er al over gelezen of misschien bent

Nadere informatie

Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers

Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers Aanbestedingsrecht Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers In de zomer van 2010 heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van de minister van economische zaken over

Nadere informatie

Voordelen en risico's van payrolling

Voordelen en risico's van payrolling mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl Internet:

Nadere informatie

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave Voorwaarden WIA Bodem werkgever In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA bodem. In de algemene voorwaarden van uw Moduleverzekering

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A Voorwaarden WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A 2017-1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 De grondslag van uw verzekering WIA AO minder

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Contact: HR Services ( optie 2 /

Contact: HR Services ( optie 2 / Veelgestelde vragen over deelname aan het generatiepact en ABP Keuzepensioen 10 oktober 2016 In dit overzicht vind je antwoorden op vragen over pensioenopbouw bij deelname aan het generatiepact van de

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

3.1 Omcirkel het juiste antwoord.

3.1 Omcirkel het juiste antwoord. 3.1 Vraag 1 Lees de uitspraken I en II en bedenk welke juist is/zijn. I Economie gaat over behoeften II Economie gaat over middelen A. I en II zijn beiden juist B. I is juist, II is onjuist C. II is juist,

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV

Nadere informatie