Programma van Eisen. Natlab 2.0 / Strijp S. te Eindhoven. Versie : Concept. Projectnummer : Datum : 9 september PvE Natlab 2.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Eisen. Natlab 2.0 / Strijp S. te Eindhoven. Versie : Concept. Projectnummer : Datum : 9 september 2011. PvE Natlab 2."

Transcriptie

1 Programma van Eisen Natlab 2.0 / Strijp S te Eindhoven Versie : Concept Projectnummer : Datum : 9 september

2 opdrachtgever Gemeente Eindhoven Sector Grond & Vastgoed, Afdeling Bouw en Onderhoud Postbus RB Eindhoven architect N architecten b.v. Koningsplein EC Maastricht Tel. +31 (43) adviseur Nelissen ingenieursbureau b.v. Postbus BG Eindhoven Tel. +31 (40) gezien. verificatie

3 INHOUDSOPGAVE: RUIMTELIJK PROGRAMMA VAN EISEN 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aard van de activiteiten 1.3. Gebruikstijden 1.4. Logistieke aspecten 1.5. Toegankelijkheid 1.6. Ruimtenormering 1.7. Kwaliteitsaspecten/garanties 1.8 Gegevens gebruikers 1.9 Beschrijving van ruimten 1.10 Budget 1.11 Planning TECHNISCH PROGRAMMA VAN EISEN 2. akoestiek 2.1. inleiding 2.2. ruimteakoestiek 2.3. interne geluidisolatie luchtgeluidisolatie contactgeluidisolatie 2.4. installatiegeluid 2.5. geluidbelasting op de gevels geluiduitstraling ten gevolge van gebouwinstallaties en activiteiten in het gebouw geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer 3. brandveiligheid 4. werktuigbouwkundige installaties 4.1. algemeen 4.2. sloop 4.3. werktuigbouwkundige uitgangspunten binnenriolering hemelwaterafvoerinstallaties tapwaterinstallaties brandbestrijdingsinstallatie gasinstallatie verwarmingsinstallatie luchtcondities interne warmtelasten ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties - 3 -

4 luchtbeweging koelinstallatie 4.4. werktuigbouwkundige installatieeisen binnenriolering hemelwaterafvoerinstallaties tapwaterinstallaties sanitair brandbestrijdingsinstallatie gasinstallatie verwarming ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties koelinstallatie meet- en regeltechniek 5. elektrotechnische installaties 5.1. elektrotechnische uitgangspunten 5.2. sloop 5.3. centrale elektrotechnische voorzieningen 5.4. schakel- en verdeelinrichtingen hoofdschakel- en verdeelinrichting schakel- en verdeelinrichting verdiepingen 5.5. leiding- en kabelwegen leiding- en kabelwegen nutsbedrijven leiding- en kabelwegen algemeen 5.6. aardings- en blikseminstallatie aardingsinstallatie bliksembeveiligingsinstallatie 5.7. krachtstroom 230 V/400 V 5.8. Verlichting verlichtingsinstallatie uitgangspunten verlichtingsinstallatie verlichtingsarmaturen verlichtingsschakeling noodverlichting 5.9. noodstroomvoorziening 6. communicatie-installaties 6.1. data installatie 6.2. toegangscontrole installatie 6.3. centrale antenne installatie 6.4. intercominstallatie 6.5. oproep mindervalide toilet 6.6. centraal bedieningspaneel 7. beveiligingsinstallaties 7.1. brandmeld-/ontruimingsinstallaties 7.2. gebouw beveiligingsinstallatie - 4 -

5 CCTV installatie geluidsinstallatie 8. transport- en gevelreinigingsinstallaties 8.1. uitgangspunten transport- en gevelreinigingsinstallaties 8.2. liftinstallaties 9. terreinvoorzieningen 10. bouwmaterialen en constructies materialen gebouwelementen 10.3 onderhoud en exploitatie - 5 -

6 Ruimtelijk Programma van Eisen 1. INLEIDING 1.1. Algemeen De gemeente Eindhoven is voornemens om in het voormalige gebouw Natlab op Strijp S te Eindhoven een aantal culturele instellingen te huisvesten. Het gebouw zal door diverse culturele instellingen worden gaan gebruikt, die op sommige vlakken waaronder film, events, theater en nieuwe media, nauw kunnen samenwerken, maar ook elk de mogelijkheid krijgen om onafhankelijk van anderen te opereren. Hierbij gaat het om onderzoek en ontwikkeling, productie en presentatie.dit biedt perspectief om solitaire culturele voorzieningen te bundelen en zo krachtiger te laten optreden. Tevens wordt hiermee de doelstelling om kunst en cultuur op Strijp S te versterken uitgevoerd en geeft dit een positieve impuls aan het gebied Strijp S. Essentieel is te zoeken naar synergievoordelen bij een gemeenschappelijke huisvesting van diverse organisaties in het Natlab. In het beginsel is het uitgangspunt om zoveel mogelijk gebruik te maken van het bestaande gebouw. Het programma moet binnen de contouren van het bestaande gebouw worden gerealiseerd. In het ontwerp moet rekening worden gehouden met het monumentale karakter van het bestaande gebouw. Het bestaande exterieur en het bestaande interieur moeten zoveel mogelijk in het nieuwe ontwerp worden geïntegreerd. De afwerking moet zijn: sober en doelmatig, welke past binnen het beschikbare budget. Natlab 2.0 is een cultuurcluster, waar film, theater en een grand café / restaurant samenkomen. Een eigenzinnig huis, waar je in een persoonlijke sfeer je blik kunt verruimen. Natlab 2.0 verschijnt op Strijp S en is een kunstinstelling, waar het publiek niet alleen zal afkomen op een individueel programma onderdeel, maar ook op de ontmoetingen confrontatieplaats. Natlab 2.0 is een stadstheater, een plaats waar wordt vertoond, gediscussieerd, uitgedaagd, verteld, gestudeerd en geroddeld. Kortom een levend stadstheater, waar zowel leek als liefhebber zich thuis voelt. Natlab 2.0 is een plaats waar het goed toeven is. Een plek om te zien en gezien te worden. Goed van eten en drinken en waar altijd van alles te doen is, van vroeg in de morgen tot laat in de avond, elke dag

7 In Natlab 2.0 werken allerlei instellingen samen. Verschillende kunstdisciplines maken deel uit van het programma, film, theater, concerten, een forum, beeldende kunst, ballet, performances, productie, onderwijs,etc. Deze facetten maken deel uit van een actueel en levend theater in een wereld waarin de mix van verschijningsvormen een eigenschap van het leven vormt. In dit programma van eisen is een basisniveau voor duurzaamheid opgenomen. Het te ontwerpen gebouw en de technische installaties dienen te voldoen aan de weten regelgeving Aard van de activiteiten - Theatervoorstellingen - Repetities drama, dans en muziek - Filmvoorstellingen - Evenementen/congressen - Vergaderingen - Presentaties - Café, restaurant (eten en drinken) - realiseren van film- en andere media producties - Kantoorwerkzaamheden - Werkplaats activiteiten (montage, reparatie) 1.3. Gebruikstijden Theater Repeteren Film Café/restaurant Kantoren Werkplaatsen uur tot en met uur 24 uur per dag uur tot en met uur uur tot en met uur uur tot en met uur uur tot en met uur 1.4. Logistieke aspecten - Toeschouwers filmzalen - Toeschouwers theaterzaal - Bezoekers café/restaurant - Bezoekers/gebruikers zakelijke verhuur - Medewerkers/artiesten - Aan- en afvoer decors - Aan en afvoer horeca - Afvoer afval - Parkeren/Fietsenstalling - 7 -

8 Deze logistieke aspecten moeten passen binnen het stedenbouwkundig plan en voldoen aan de verkeerstechnische eisen Toegankelijkheid Mindervalide bezoekers, medewerkers en artiesten moeten zelfstandig, zonder speciale voorzieningen, het gebouw kunnen binnenkomen en gebruik kunnen maken van de voorzieningen. Het geheel dient te voldoen aan het handboek voor toegankelijkheid. Voor dit gebouw zal een ITS symbool moeten worden aangevraagd Ruimtenormering Een basis werkplek beslaat 8 m2 excl. toegang werkplek (NEN 1824, en Arbo infoblad A1-7 van SZW). Bezetting Met de volgende bezettingen door bezoekers dient rekening te worden gehouden: - theaterzaal 195 personen (tijdens voorstelling met zitplaatsen) 350 personen (staanplaatsen) - filmzaal 1 54 personen - filmzaal 2 72 personen - filmzaal 3 40 personen - filmzaal 4 50 personen - filmzaal 5 25 personen - filmzaal 6 20 personen - Auditorium 135 personen - café/restaurant 150 personen (120 couverts) - Kantoren 25 werkplekken 1.7. Kwaliteitsaspecten/garanties In het ontwerp moet rekening worden gehouden met het monumentale karakter van het bestaande gebouw. Het bestaande exterieur en het bestaande interieur moeten zoveel mogelijk in het nieuwe ontwerp worden geïntegreerd. De afwerking moet zijn: sober en doelmatig. Uitgangspunt hierbij is dat de bestaande afwerking zo veel mogelijk blijft gehandhaafd en eventueel alleen opnieuw zal worden geschilderd. Een gedeelte van het gebouw (rechtse deel) is een gemeentelijk monument en moet als zodanig worden behandeld. Het overige deel heeft geen monumenten status. Het exterieur en het interieur moeten onderhoudsarm en eenvoudig te reinigen zijn. Materialen moeten zoveel mogelijk op eenvoudige wijze uitwisselbaar zijn en afgestemd op de intensiteit van het gebruik

9 Intern dient het gebouw een kwaliteitsniveau te krijgen die voor bespelers en publiek en voor technisch- en kantoorpersoneel gelijk is. De ambities op het gebied van functionaliteit zijn kort weergegeven: - optimale routing door het gebouw voor bezoekers met veelzijdige beleving van cultuur, afgestemd op de mogelijkheden van het bestaande gebouw. - horeca voorziening op een centrale plaats, welke onafhankelijk van de overige functies in het gebouw kan worden gebruikt. - mogelijkheid voor onafhankelijk gebruik van de diverse filmzalen en theaterzalen. - zoveel mogelijk alle ruimten geschikt maken voor multifunctioneel gebruik. Uitgangspunt is een integraal gebruik van de theaterzaal, de filmzalen, het auditorium, de kantoren en alle overige ruimten. - goede toegankelijkheid (ITS symbool) Gegevens gebruikers Plaza Futura De stichting Film- en Theatercentrum Plaza Futura beheert en exploiteert het huidige filmhuis aan de Leenderweg in Eindhoven. Daar verzorgen zij een film-, theater- en commercieel horeca aanbod. De begroting van Plaza Futura is sterk afhankelijk van subsidie s. Plaza Futura wil door schaalvergroting van het film- en horeca aanbod een sluitende exploitatie krijgen Broet De stichting Broet is een filmplatform, gericht op het stimuleren, adviseren en ondersteunen van ambitieuze en getalenteerde (semiprofessionele) filmmakers. Broet doet dit door onder meer filmmakers te begeleiden van ideefase tot en met de vertoning van de film in een eigen filmzaal. Broet beschikt over set- en montageruimte en de benodigde apparatuur voor het maken en monteren van films. Daarnaast geeft Broet workshops aan scholen e.d. De begroting van Broet is sterk afhankelijk van subsidie s Baltan Laboratories De stichting Baltan Laboratories initieert, ondersteunt en verspreidt innovatief onderzoek en vernieuwende activiteiten op het snijvlak van kunst en technologie. De stichting zoekt naar samenwerkingsverbanden tussen disciplines en fungeert als ontmoetingspunt voor kunstenaars die werken met technologie. De stichting doet dit door het organiseren van workshops, het houden lezingen, het verzorgen van een vak voor de opleiding ICT en media aan de Fontys Hogeschool, het organiseren van evenementen en verkopen van boeken. De begroting van Baltan Laboratories is sterk afhankelijk van subsidie s Avec Brabant Vraagt; een kantoorwerkplek - 9 -

10 Eindhovense School Er wordt onderzocht of in de toekomst mogelijk is om de Eindhovense School te huisvesten in de westvleugel van het gebouw. Indien dit door zou gaan kan de Eindhovense school van diverse ruimten gebruik gaan maken zoals bijv: de theaterzaal en de filmzalen voor presentaties en colleges, de werkplaatsen als stageplek, etc. 1.9 Beschrijving van ruimten Theater T.1 Theater zaal De theater zaal moet worden uitgevoerd als zijnde een vlakke vloer zaal met een inschuifbare tribune. De zaal moet plaats bieden aan minimaal 195 personen. Het stoelenplan moet dusdanig zijn dat er een goed zicht op de voorzijde van de speelvloer mogelijk is. De hellingshoek bepaalt in hoge mate de betrokkenheid van de toeschouwer bij de speler en vice versa. De zaal is geheel verduisterd. Bij de keuze van de afwerking van de zaal moet veel aandacht worden besteed aan de akoestiek, de kleur, mogelijke vervuiling en schoonmaak, etc. de gebruikers van de zaal zullen hierbij moeten worden betrokken. De zaal moet worden voorzien van een gladde zwevende (niet krakende) Multi purpose vloer, nader te bepalen. De zaal moet zowel bouwkundig als installatie technisch geschikt zijn voor het ophangen / plaatsen van beperkte theaterverlichting, bedieningspanelen, geluidsinstallaties, decorstukken, toneeldoeken, etc. De vrije hoogte in de zaal bedraagt minimaal 8 m.. De zaal moet op nader te bepalen plaatsen worden voorzien van aansluitpunten voor mobiele uitgiftepunten van drank. T.2 Achtertoneel / Opslag Deze ruimte maakt onderdeel uit van de grote zaal en dient voor de opslag van hulpmaterialen welke benodigd zijn voor de bouw van voorstellingen en als tussenopslag van de materialen van de gezelschappen. Een directe relatie met de laad- en losruimte is noodzakelijk (via een goederen hefplateau). De vrije hoogte bedraagt maximaal 3,5 m. Voor de opslag en onderhoud van licht en geluidsapparatuur moet een opslagruimte worden gerealiseerd groot 30 m2. Deze ruimte heeft een sterke relatie met de theaterzaal

11 T.3 Kleedkamer Kleedkamer situeren in de nabijheid van de theater zaal en een aantal filmzalen. De kleedkamer is bedoeld voor verkleden en opmaken van artiesten, het parkeren van kleedkisten en kleedrekken. De kleedkamer moet ruimte bieden aan ca. 8 personen en zijn voorzien van de benodigde werkbladen en spiegels met randverlichting. De afwerking van de kleedruimten is eenvoudig en sober. De vloerafwerking is glad, slijtvast en eenvoudig reinigbaar. T.4 Toilet / Douche Voor de artiesten moet in de nabijheid van de keedkamer : 1 damestoilet, 1 heren toilet en 2 douches met voorruimten worden gemaakt. De wanden en vloeren moeten geheel worden afgewerkt met tegelwerk. T.5 Technische ruimten Aangrenzend aan de theaterzaal moet een regie- en projectieruimte worden gemaakt van ca. 18 m2 (6x3m). Deze ruimte is bedoeld voor het regelen van de geluid- en lichtinstallatie van de theaterzaal en het projecteren van films. De ruimte moet worden voorzien van een nader te bepalen werkblad. De ruimte moet zich op voldoende hoogte bevinden t.o.v. de theaterzaal. Vanuit de regiekamer moet men in zittende positie de gehele zaal kunnen overzien. T.6 Opslag /laden-lossen Bij de goederen hefplateau moet een opstelplaats voor een vrachtautocombinatie van max. 18 m. worden gerealiseerd. De manoeuvreerruimte voor deze vrachtwagen verdiend bijzondere aandacht, het moet passen binnen het stedenbouwkundig plan en voldoen aan de verkeerstechnische eisen. De laad- en losruimte op maaiveld niveau moet m.b.v. een goederenheffer in verbinding staan met de opslagruimte / achtertoneel van de theaterzaal. Film F.1 t/m F.6 Zaal I t/m VI en Auditorium De filmzalen en het auditorium zijn primair bedoeld voor het bekijken van films. Daarnaast moeten de zalen ook geschikt zijn voor het houden van presentaties, lezingen, colleges, congressen, kleine muziek voorstellingen (evt. live muziek bij de film), etc. Elke zaal moet zijn voorzien van een ruimte / plaats t.b.v. mindervaliden. De filmzalen zoveel mogelijk gegroepeerd in het ontwerp situeren De inrichting van de filmzalen moet voldoen aan de eisen zoals die worden gehanteerd door de Nederlandse Federatie voor Cinematografie (NFC)

12 Tussen het doek en de eerste rij moet voldoende ruime (podium) zijn voor de andere activiteiten. In het ontwerp moet zowel bouwkundig als installatietechnisch rekening worden gehouden met het aanbrengen van een filmscherm en geluidsinstallatie. De ruimte achter het projectiescherm moet voldoende groot zijn voor de plaatsing van geluidsapparatuur. Vloerafwerking : projecttapijt. Om het monumentale karakter van het auditorium moet de inrichting en afwerking van het bestaande auditorium zoveel mogelijk gehandhaafd blijven F.8 Projectieruimten De projectieruimten zijn bedoeld voor de opstelling van apparatuur voor het projecteren van films. Het is tevens de werkplek voor de operateurs. Projectieruimten moeten zoveel mogelijk worden gecombineerd voor meerdere filmzalen. De projectieruimten staan m.b.v. een projectievenster in verbinding met de filmzalen. Dit projectievenster moet zijn: geluidsisolerend en mag geen vertekening veroorzaken. De afwerking van de projectieruimten is eenvoudig en onderhoudsarm. Bezoekers B.1. Bezoekersingang Bezoekers moeten via een centrale ingang binnenkomen welke prominent van buiten herkenbaar en zichtbaar is. Deze ingang moet toegankelijk zijn voor validen en mindervaliden. Bezoekers moeten zich via trappen, liften, hellingbanen en verkeersruimten door het gehele gebouw kunnen bewegen. Daarvoor moet er een duidelijke bewegwijzering worden aangebracht. Receptie / kaartverkoop, garderobe, toiletten, horecaruimten, theater- en filmzalen moeten op een makkelijke manier te vinden en bereikbaar zijn. Delen van het gebouw welke niet toegankelijk zijn voor bezoekers moeten op een eenvoudige wijze kunnen worden afgesloten, waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed aan de vluchtwegen. De vloer moeten glad, slijtvast en goed reinigbaar zijn. Bij de entree moet een droogloopmat worden toegepast. B.2 Foyer / Wachtruimte De foyer / wachtruimte is bedoeld voor de bezoekers van theater- en filmvoorstellingen, voor -, na - en in de pauzes van, de voorstellingen

13 Horeca De foyer moet tevens gebruikt kunnen worden voor het houden van presentaties, tentoonstellingen etc. De foyer moet op nader te bepalen plaatsen worden voorzien van aansluitpunten voor vaste en/of mobiele uitgiftepunten van drank. De foyer kan gecombineerd worden met de verkeersruimten. B.3 Garderobe De garderobe (bewaakt en/of onbewaakt) moet in de nabijheid van de theaterzaal worden gesitueerd. Deze moet plaats bieden aan ca. 350 jassen. Voor de bezoekers van het grand café / restaurant moet een garderobevoorziening bij de inrichting worden opgenomen. B.4 Toiletten Voor de bezoekers moeten gescheiden dames en heren toiletten worden gerealiseerd in de nabijheid van de bezoekersingang, foyer en horecaruimten. Beiden ruimten moeten worden voor zien van een voorruimte. Wanden en vloeren voorzien van afwerking met tegels. H.1 Café / Restaurant Het gebouw moet worden voorzien van een aantal ruimten t.b.v. horeca. De horeca ruimte moet: - een ontmoetingsplek zijn voor de bezoekers van de theater- en filmzalen van het Natlab 2.0. Vooraf, in de pauzes en na de voorstellingen. - gelegenheid geven om een hapje te eten - dus gedeeltelijk de uitstraling hebben van een Grand café en gedeeltelijk van een bistro / restaurant. - onafhankelijk van de overige functies in het gebouw kunnen functioneren. Dit vereist extra aandacht bij de bereikbaarheid, de technische installaties tbv verwarming en koeling, de beveiliging, etc. H.2 Terras De horeca ruimte moet op de begane grond worden voorzien van een terras, gelegen op het zuiden, welke plaats biedt aan minimaal 40 personen. Het terras moet duidelijk en zichtbaar in verbinding staan met de horecaruimte. Het terras moet makkelijk bereikbaar zijn voor bezoekers en personeel zonder grote hoogte verschillen. Het terras moet passen binnen het stedenbouwkundig plan

14 H.3 Garderobe Voor de bezoekers van het grand café / restaurant moet een garderobevoorziening bij de inrichting worden opgenomen. H.4 Keuken / Spoelkeuken De keuken en spoelkeuken zijn bedoeld voor de bereiding van warme/koude maaltijden, snacks, etc. Capaciteit; 150 maaltijden. De inrichting van beide ruimten zal door de opdrachtgever worden verzorgd. De verdeling en afwerking van de ruimten moet voldoen aan de HACCP normen. De spoelkeuken moet gescheiden zijn van de bereidingskeuken. De wanden moeten worden voorzien van tegelwerk, de vloeren voorzien van een troffelvloer met sanitaire plint. Plafonds: afwasbaar en stootvast H.5 Koeling / Vriesruimte Koel en vriesruimte realiseren in nabijheid van bereidingskeuken De koel /vriesruimte moeten zijn prefab units welke in de opslagruimte moeten worden ingebouwd. H.6 Opslag horeca Geschikt voor de opslag van levensmiddelen, bierfusten, etc. Er moet een aparte opslag worden gemaakt voor de emballage en een voor de afval. Vloer- wand en plafondafwerking moet voldoen aan HACCP normen. H.7 Kleedruimte /Toilettenblok Ten behoeve van het horeca personeel moet er een kleedruimte worden gerealiseerd, voorzien van voldoende lockerkasten. Aangrenzend aan deze kleedruimte moet een toiletblok met apart heren en damestoilet, beide voorzien van een voorruimte worden gemaakt. De afwerking van deze ruimten: - wanden moeten worden voorzien van tegelwerk, - de vloeren voorzien van een troffelvloer met sanitaire plint. - plafonds: afwasbaar en stootvast. H.8 Kantoorhoreca In tegenstelling tot de overige kantoorruimten moet het kantoor van de horeca worden gesitueerd in de nabijheid van de verschillende horeca ruimten. Het kantoor moet worden voorzien van daglicht. (voorkeur direct / indien niet mogelijk indirect). De afwerking van de kantoor ruimte is eenvoudig en onderhoudsarm, maar zorgt voor een prettige werksfeer. De vloerafwerking is glad, slijtvast en goed reinigbaar. De ruimte moet worden voorzien van de nodige wandcontactdozen, data- en telefoonaansluitingen

15 H.9 Laad- en losruimte horeca. Voor de aan- en afvoer van middelen t.b.v. de horeca moet een aparte leveranciers ingang worden gemaakt. Daarbij moeten hoogte verschillen worden vermeden. Productieruimten Algemeen P.1 productie ruimte Deze ruimten zijn bedoeld voor het vervaardigen van film-, video- en fotoproductie s en moeten worden ingericht volgens nog nader te bepalen wensen. A.1 Kantoren Kantoorruimten moeten worden gesitueerd aan de buitengevels van het gebouw en zijn voorzien van voldoende daglicht. De afwerking van de kantoor ruimten is eenvoudig en onderhoudsarm, maar zorgt voor een prettige werksfeer. De vloerafwerking is glad, slijtvast en goed reinigbaar. Alle werkplekken moeten worden voorzien van de nodige wandcontactdozen, dataen telefoonaansluitingen. A.2 Receptie / Kaartverkoop Bij de receptie kan de bezoeker onder andere terecht voor: - kaartverkoop - programma informatie - reserveringen - doorschakeling telefoonverkeer - ontvangst publiek - ontvangst zakelijk bezoek De receptie moet zijn voorzien van een uitnodigende open balie, waarbij wel gelet moet worden op de veiligheid van het personeel (vluchtroute, afdrachtgeld, alarminstallatie, etc). Bij de receptie hoort een afsluitbare bijruimte. Extra aandacht wordt gevraagd voor de klimatologische omstandigheden in deze ruimte. (koude val vanuit buiten, lawaai vanuit horeca ruimte, etc.) De balie moet worden voorzien van de benodigde telefoonaansluitingen, datapunten, omroepinstallatie, monitoraansluiting, geldkluis, etc.) A.3 Kantine / Ontmoetingsruimte personeel Een van de beschikbare vergaderruimten moet worden voorzien van een pantry. Deze ruimte kan dan tevens gebruikt worden als kantine / ontmoetingsruimte voor het personeel van alle gebruikers van het pand

16 A.4. Werkplaats De werkplaats is nodig voor het uitvoeren van kleine reparaties decors, apparatuur en inventaris met behulp van handgereedschap en kleine machines. De werkplaats moet bij voorkeur worden gesitueerd bij de overige werkplaatsen, het achtertoneel / opslag en de laad- losruimte. De afwerking van de werkplaats is sober en onderhoudsvriendelijk. Vloerafwerking is glad, slijtvast en eenvoudig reinigbaar. A.5 Opslag Voor de opslag van meubilair, apparatuur, etc is een opslagruimte nodig van ca. 50 m2. De afwerking van de opslagruimte is sober en onderhoudsvriendelijk. Vloerafwerking is glad, slijtvast en eenvoudig reinigbaar. A.6 Archief Voor de opslag van het archief is een ruimte nodig van ca. 30 m2. De afwerking van de opslagruimte is sober en onderhoudsvriendelijk. Vloerafwerking is glad, slijtvast en eenvoudig reinigbaar A.7 Kopieerruimte Deze ruimte is bedoeld het plaatsen van kopieerapparaten en printers, en de opslag van papier, toner, etc. De kopieerruimte moet in de nabijheid van de kantoor ruimten worden gesitueerd. De afwerking is eenvoudig en onderhoudsarm. De vloerafwerking is glad, slijtvast en goed reinigbaar. Er hoeft geen aparte kopieerruimte worden gerealiseerd. Deze ruimte kan ook gesitueerd worden in een brede verkeersruimte. Alle ruimte moet worden voorzien van de nodige wandcontactdozen, data- en telefoonaansluitingen en evt. afzuiging. A.8 Computers / Netwerk Voor het beheer en onderhoud van het computernetwerk moet een ruimte groot ca. 10 m2 worden gerealiseerd. In deze ruimte moet ook de patchkast worden aangebracht. In de patchkast moet voldoende ruimte zijn voor het aanbrengen van de componenten t.b.v. het computer netwerk, de telefooncentrale, etc. In verband met de hoge warmte produktie van de apparatuur moet deze ruimte apart worden gekoeld met een separate koel unit. De afwerking is eenvoudig en onderhoudsarm. De vloerafwerking is glad, slijtvast en goed reinigbaar

17 A.9 Toiletten personeel Ten behoeve van het personeel moet er voldoende dames- en herentoiletten, beide voorzien van een voorruimte, worden gerealiseerd,. De afwerking van deze ruimten: - wanden en vloeren moeten worden voorzien van tegelwerk, - plafonds: afwasbaar en stootvast. A.10 Personeelsingang Het personeel moet het gebouw kunnen betreden via een aparte personeelsingang. A.11 Werkkast Op elke verdieping moet een werkkast worden gemaakt, elk minimaal 3 m2 groot voor de opslag van schoonmaakmiddelen. De werkkasten moeten worden voorzien van een uitstortgootsteen met warm en koud water en voldoende schappen voor de opslag van schoonmaakmiddelen. Afwerking: sober, vloertegels A.12 Installatie ruimte werktuigbouwkundige installaties Deze ruimten zijn nodig voor de plaatsing van werktuigbouwkundige installaties (verwarming, koeling, ventilatie, warm water, etc). De ruimte moet goed en veilig toegankelijk zijn voor onderhoudspersoneel. Afwerking: sober. A.13 Installatie ruimte elektrotechnische installaties De hoofd verdeel inrichting moet in verband met het spanningsverlies zo dicht mogelijk bij de trafo worden gesitueerd. Eventuele andere verdeelinrichtingen moeten op logische locaties worden geplaatst. Daarbij moet rekening worden gehouden met benodigde kabellengten, etc Budget Voor dit project is voor de bouwwerkzaamheden een taakstellend budget beschikbaar van ,- excl BTW. beschikbaar. De hierna volgende onderdelen behoren tot de post inrichting en zullen door de opdrachtgever apart worden aangekocht: - theaterverlichting - geluidsinstallatie - filmprojectoren - stoelen filmzalen - inschuifbare tribune - inrichting keuken - etc 1.11 Planning Voor dit project is een planning opgesteld. Zie bijlage

18 TECHNISCH PROGRAMMA VAN EISEN Om de uitgangspunten voor het ontwerp van de herhuisvesting van Plaza Futura in het voormalig NatLab op Strijp S te Eindhoven goed vast te leggen zijn alle technische ontwerpuitgangspunten in een technisch Programma van Eisen vastgelegd. Dit stuk dient als basis voor het ontwerp, de budgetraming en de verwachtingen die aan het gebouw en de installaties kunnen worden gesteld. De gebruiker dient zorgvuldig na te gaan of alle wensen op de juiste wijze zijn ingevuld. In dit deel van het Programma van Eisen worden de uitgangspunten, eisen en normen vermeld waaraan akoestische en brandtechnische staat en de gebouwgebonden installaties van het gebouw dienen te voldoen. Het Technisch Programma van Eisen is van kracht voor alle nieuw te bouwen ruimten. Voor de bestaande gebouwdelen dienen de waarden als streefwaarden te worden beschouwd. Als uitgangspunt van dit Programma van Eisen heeft gediend: - Wettelijke eisen en Rgd-richtlijnen voor bouwfysica d.d. september Bouwbesluit - Arbowet Als uitgangspunt voor het verdere ontwerp van de technisch adviseur geldt: - alle op het moment van het ontwerp ter plaatse geldende wettelijke voorschriften, normen, ontwerpnormen, verordeningen, arbobladen etc

19 2. AKOESTIEK 2.1` inleiding Onderstaand zijn de akoestische eisen en streefwaarden weergegeven die van toepassing zijn op de nieuwe huisvesting van Plaza Futura in het voormalige NatLab op Strijp S te Eindhoven. 2.2 ruimteakoestiek De streefwaarden ten aanzien van de nagalmtijden in de verschillende ruimten staan vermeld in tabel 2.1. Als richtwaarden voor de nagalmtijden is uitgegaan van de matrix uit 'Wettelijke eisen en Rgd-richtlijnen voor bouwfysica' d.d. september De vermelde waarden gelden voor de niet-ingerichte ruimten. tabel 2.1.: nagalmtijden (streefwaarden) soort ruimte nagalmtijd [sec.] kantoorvertrek totaal 0,8 vergaderruimte totaal 0,8 vergaderruimte (oppervlak 30 m2) totaal 1,0 kleine filmzaal circa 0,5 grote filmzaal circa 0,6 theaterzaal 0,8-1,3* foyer/wachtruimte circa 1,0 filmset circa 0,6 expositieruimte circa 1,0 algemene verkeersruimte totaal 1,3 grand café circa 1,0 * afhankelijk van de theateractiviteit (meer spraak of meer muziek) 2.3 interne geluidisolatie luchtgeluidisolatie De luchtgeluidisolatie van scheidingsconstructies I lu dient te voldoen aan de niet wettelijke eisen zoals weergegeven in tabel 2.2. Deze geluidisolaties hebben betrekking op de situatie in de praktijk, dus inclusief de invloeden van aansluitdetails, flankerende vlakken, overlangsisolatie, omloopgeluid en ventilatie overstort voorzieningen

20 tabel 2.2.: minimale luchtgeluidisolatie van scheidingsconstructies I lu ruimte ruimte I lu [db] filmzaal/theaterzaal grand café +3 filmzaal/theaterzaal/filmset filmzaal/theaterzaal/filmset +25 filmzaal/theaterzaal/filmset kantoorruimte/vergaderruimte/expositieruimte +3 filmzaal/theaterzaal/filmset foyer/ wachtruimte -2 filmzaal/theaterzaal/filmset verkeersruimte -8 kantoorruimte verblijfsruimte -14 kantoorruimte verkeersruimte -26 vergaderruimte verblijfsruimte -8 vergaderruimte verkeersruimte -20 grand café verblijfsruimte -8 grand café verkeersruimte -20 Voor de filmzalen dient een sluisconstructie te worden toegepast. Tussen ruimten van verschillende functies dient de strengste eis aangehouden te worden contactgeluidisolatie In onderstaande tabel 2.3. is een overzicht gegeven van de minimale contactgeluidisolatie van scheidingsconstructies (I co ) zoals voor de verschillende ruimten binnen het gebouw wordt uitgegaan. tabel 2.3.: minimale contactgeluidisolatie van scheidingsconstructies I co ruimte ruimte I co [db] filmzaal/theaterzaal/filmset kantoorruimte/vergaderruimte/expositieruimte +10 filmzaal/theaterzaal/filmset filmzaal/theaterzaal/filmset +20* filmzaal/theaterzaal/filmset foyer/ wachtruimte +10 filmzaal/theaterzaal/filmset verkeersruimte +10 kantoorruimte verblijfsruimte 0 kantoorruimte verkeersruimte -10 vergaderruimte verblijfsruimte 0 vergaderruimte verkeersruimte -10 grand café verblijfsruimte 0 grand café verkeersruimte -10 * afhankelijk van de mogelijke voorzieningen in verband met vrije hoogte in de ruimte 2.4. installatiegeluid Het maximaal toelaatbare achtergrondgeluid ten gevolge van alle installaties mag conform NEN 5077 bij controlemetingen niet hoger zijn dan de waarden die zijn aangegeven in tabel

Programma van eisen ICT infrastructuur en faciliteiten Gemeente Vlaardingen

Programma van eisen ICT infrastructuur en faciliteiten Gemeente Vlaardingen Prograa van eisen ICT infrastructuur en faciliteiten Gemeente Vlaardingen Deerns raadgevende ingenieurs bv HOMEPAGE www.deerns.nl PROJECTNUMMER 150-08-02571-03 STATUS Versie 4.0 DOCUMENTCODE H:\PRJ\150\08\02571\03\RAPPORT\Expertgroep

Nadere informatie

Bouwmaatstaven keukenvoorzieningen zorgsector

Bouwmaatstaven keukenvoorzieningen zorgsector Regeling College bouw ziekenhuisvoorzieningen tot vaststelling van bouwmaatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor keukenvoorzieningen in de zorgsector, goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Programma van Eisen Frisse Scholen 2015

Programma van Eisen Frisse Scholen 2015 # Programma van Eisen Frisse Scholen 2015 In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programma van Eisen Frisse Scholen 1 2 Programma van Eisen Frisse Scholen Inhoud Eisen

Nadere informatie

Quickscan Bibliotheek en Artplex, Utrecht Alternatieve huisvesting voor de bibliotheek en Artplex

Quickscan Bibliotheek en Artplex, Utrecht Alternatieve huisvesting voor de bibliotheek en Artplex Quickscan Bibliotheek en Artplex, Utrecht Alternatieve huisvesting voor de bibliotheek en Artplex Plaats Datum Referentie Baarn 10 januari 2014 2014001/OGU6-QSBA-HV/CKO/FHE 2014001/OGU6-QSBA-HV/CKO/TED/FHE/10.01.2014

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Maatwerk Advies Energie Prestatie Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Geïnspecteerd op: 29 augustus 2012 Rapportdatum : 5 september 2012 Versie : 1 Projectnummer : 001 Triodos Opdrachtgever: Triodos Bank

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen hebben op 16 augustus 2013, aangevuld 26 september 2013 en 8 november 2013, van Sportstad Heerenveen

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam Volendam, 19 maart 2015 Inhoud 1. Verkopende partijen... 3 2. Voorrang woningborg bepalingen...

Nadere informatie

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air Lucht-watersystemen Voor het conditioneren van ruimten Ontwerphandboek The art of handling air Ontwerphandboek Lucht-watersystemen Inhoudsopgave Ervaring en innovatie 3 Lucht-water 4 Systeemoverzicht 6

Nadere informatie

Kan het iets stiller?

Kan het iets stiller? Installatiegeluid in frisse scholen Kan het iets stiller? Het binnenklimaat in veel scholen is ronduit slecht. In meer dan 80% van de scholen wordt onvoldoende geventileerd, is er sprake van tocht of is

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Starten in het hart van Noordwijk Morgenster 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Nieuwbouw De Morgenster De locatie 2 Morgenster biedt comfortabel wonen op fraaie locatie 31 aantrekkelijke,

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Holland Park Buitengewoon

Holland Park Buitengewoon Holland Park Buitengewoon wonen Blok 1 in het kort 131 appartementen gemeenschappelijke binnentuin 80 parkeerplaatsen appartementen vanaf 43 m 2 tot 136 m 2 eigen grond Wonen in Blok 1 3 WELKOM IN HOLLAND

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Twee vrijstaande hoekwoningen

Twee vrijstaande hoekwoningen www.planindenbosch.nl Twee vrijstaande hoekwoningen In den Bosch II Maasbree Verkoopbrochure In den Bosch fase II: 2 vrijstaande hoekwoningen Inhoudsopgave Opdrachtgever: Aannemer: Architect: Verkoop

Nadere informatie

De stooklijn onder het mes

De stooklijn onder het mes De stooklijn onder het mes Optimalisering van installaties in de gezondheidszorg >> Als het gaat om energie en klimaat Inleiding en inhoud Deze brochure geeft u inzicht in actuele kennis en ervaringen

Nadere informatie

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden R08 REGELGEVING Informatieblad Energiebesparing Waterbesparing Afvalpreventie Zorgsector Afvalscheiding Afvalwater Gebouwen voor het verrichten van medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling,

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Ontwikkeld door: Meer weten? Punt Makelaars Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Tel. 030 273 74 64 nieuwbouw@puntmakelaars.nl Lauteslager Makelaars

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline PROJECT BARA B8 Lastenboek Appartementen Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne Cityline Antoon Van Osslaan 1 bus 2-1120 Brussel Tel 02-749 95 46 - Fax 02-749 95 25 www.immobam.be Inhoudsopgave 1 Algemeen...4

Nadere informatie

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online Specificatie bijlagetypen Omgevingsloket online 1 mei 2015 2 Omgevingsloket online Toelichting bijlagetypen Inhoud Inleiding...4 Versiehistorie... 5 Alarminstallatie...6 Anders Wabo...7 Anders Water...8

Nadere informatie

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005)

Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005) Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005) Datum 29 juni 2011 Referentie 20051291-59 Uw referentie EOS DEMO 02005 Referentie 20051291-59

Nadere informatie

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal inhoudsopgave 1 inleiding Kees de Kat 4 2 probleemschets Peter van Hoogmoed 5 3 programma en uitgangspunten Peter van Hoogmoed

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Toolkit. extra achtergrondinformatie Selectietool. GEN Methodiek kansrijk aanbod

Toolkit. extra achtergrondinformatie Selectietool. GEN Methodiek kansrijk aanbod Toolkit extra achtergrondinformatie Selectietool GEN Methodiek kansrijk aanbod duurzame woningbouw 2013 Extra achtergrondinformatie Selectietool In opdracht van: Platform 31, Energiesprong: Jan Willem

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie