GLOBAAL PREVENTIEPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GLOBAAL PREVENTIEPLAN"

Transcriptie

1 GLOBAAL PREVENTIEPLAN Uitgave 2007 Model van globaal preventieplan met betrekking tot het eigen personeel van een uitzendbureau Havenlaan 86 bus BRUSSEL Tel. 02/

2

3 Inhoud 1. Inleiding 1. Doelstelling en gebruik van deze brochure 2. Waarom een globaal preventieplan opstellen? 3. Algemene werkwijze voor het opstellen van een globaal preventieplan? 4. Hoe een globaal preventieplan opstellen? 5. Welke zijn de belangrijkste risico s voor het personeel van een uitzendkantoor? 2. Checklist 1. Toegang gebouw 2. Risico s verbonden aan de werkpost 3. Inrichting van de arbeidsplaats 4. Bijzondere ruimtes: a. EHBO-voorzieningen b. Sanitaire voorzieningen c. Kopieerruimte (verzending, archief) d. Opslagruimte e. Rookkamer 5. Apparaten, machines, elektrische risico s 6. Brandrisico 7. Hygiëne, netheid en afval 8. Veilig gedrag van de werknemers 9. Stress, psychosociale belasting, pesten op het werk 10. Externe verplaatsingen 11. Gezondheidstoezicht van de werknemers 12. Onthaal werknemers 3. Toelichting bij checklist 4. Actieplan 1. Blanco tabel 2. Uitgewerkt voorbeeld Globaal preventieplan 2007 april 2007

4

5 Doelstelling en gebruik van deze brochure Het administratief personeel en de uitzendconsulenten van een uitzendkantoor werken in een kantoorgebouw waar geen grote technische risico s aanwezig zijn. Nochtans zijn er heel wat factoren die het welzijn en de efficiëntie van het werk beïnvloeden. De preventieadviseur van een uitzendbureau dient de werkgever te informeren en te adviseren om het welzijn van het eigen personeel te bevorderen. Het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan zijn essentiële onderdelen voor de opbouw van een preventiebeleid. Deze brochure is een handleiding voor de preventieadviseur bij het opstellen van zijn globaal preventieplan in een kantooromgeving. Aan de hand van de checklists en de bijkomende informatie kan opgespoord worden welke risico s aanwezig zijn en welke preventiemaatregelen kunnen getroffen worden. Deze brochure is eveneens nuttig voor alle ondernemingen met kantoorruimtes. Aan de hand van deze inhoud werd door Kluwer-uitgeverij een software OfficeSCAN opgesteld, waarmede het globaal preventieplan, het jaarlijks actieplan en de opvolging van de uitvoering van de maatregelen kan opgevolgd worden. Meer inlichtingen: gratis telefoonnummer klantendienst 0800/ Waarom een globaal preventieplan opstellen? In de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk, werd een dynamisch risicobeheersingssysteem gedefinieerd. Dit is in feite een dynamische aanpak, dwz. die beweegt en evolueert, van de risico s binnen de onderneming. Om dit te realiseren vraagt de wetgeving een globaal preventieplan vast te leggen voor een periode van 5 jaar. Dit plan moet volgende verschillende punten bevatten: 1 het resultaat van de identificatie van de risico s en de bepaling, de omschrijving en de evaluatie van de risico s 2 de te nemen preventiemaatregelen 3 de belangrijkste te bereiken doelstellingen 4 de te ontwikkelen activiteiten en uit te voeren opdrachten om deze doelstellingen te bereiken 5 de toe te wijzen organisatorische, materiële en financiële middelen 6 de opdrachten, de verplichtingen en de hulpmiddelen van alle betrokken personen 7 de wijze waarop het globaal preventieplan kan aangepast worden bij verandering van omstandigheden 8 de evaluatiecriteria van het welzijnsbeleid ten opzichte van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk 1 1 Codex over het Welzijn op het Werk, Titel I, Hoofdstuk III Globaal preventieplan 2007 april 2007

6 Algemene werkwijze voor het opstellen van een globaal preventieplan? 1. Analyseren van de risico s op basis van: - onderzoek van de werkpost - statistieken van de arbeidsongevallen Het personeel bevragen werkgroep, ideeënbus over de verbeteringen die kunnen aangebracht worden aan het welzijnsniveau. i. Welke zijn de risico s? ii. Voor wie? iii. Welk is hun belang? - ernst minder - meer zeer belangrijk - frequentie 2. Bepalen van de doelstellingen iv. Volgens prioriteit - belang - uitvoeringstermijn v. Eerst algemene doelstellingen vastleggen Dan de concrete te bereiken doelstellingen 3. Hoe de doelstellingen bereiken? vi. De te nemen maatregelen vastleggen, in volgende rangorde: - het risico voorkomen of, indien dit onmogelijk is - de schade voorkomen of, indien dit onmogelijk is - de schade beperken vii. Een verantwoordelijke bepalen - die de uitvoerder aanduidt - die de uitvoeringstermijnen laat respecteren - die de nodige middelen geeft - die controleert 4. Bij wijziging, hoe het preventieplan aanpassen? viii. de procedure en de aan te wenden criteria Globaal preventieplan 2007 april 2007

7 Hoe een globaal preventieplan opstellen? Praktisch: Om een globaal preventieplan op te stellen is het noodzakelijk de risico s op de werkplaats te kennen, daarom moet onderzocht worden: - of er risico s zijn - of deze risico s gevaren met zich kunnen meebrengen - of er maatregelen kunnen genomen worden om de werknemer te beschermen tegen deze risico s - welke preventiemaatregelen zullen genomen worden Een analyse van de risico s moet uitgevoerd worden op volgende niveaus: - de organisatie - de werkpost - het individu (werknemer) Het globaal preventieplan bestaat uit: 1. De checklist 2. De tabel «globaal preventieplan» Globaal preventieplan - Jaaractieplan - Aanpassing van het globaal preventieplan Hoe te werk gaan? 1. De checklist 1. Een persoon wordt aangeduid om de checklist in te vullen 2. De punten waarvoor onvoldoende overeenstemming is worden overgebracht in de tabel globaal preventieplan, kolom «Dysfunctie» 3. Er zullen gevaarlijke situaties vastgesteld worden die onmiddellijk kunnen verholpen worden, andere zullen een aanpassing of correctie op langere termijn vragen. Aan de verschillende punten wordt een gewichtsfactor tussen een en vijf gegeven in functie van zijn belang en graad van hoogdringendheid. Voor deze gewichtsfactor wordt rekening gehouden met volgende criteria: Welke en hoeveel personen zijn blootgesteld? De frequentie van de blootstelling van deze personen aan het risico, de mogelijke gevolgen. Bv. een brand komt niet veel voor maar heeft zeer grote gevolgen. Vergeet niet bij de uitwerking van het globaal preventieplan en de planning van de preventiemaatregelen rekening te houden met de budgettaire consequenties. Grote en dure aanpassingen kunnen niet onmiddellijk uitgevoerd worden. Ga na of de maatregel dringend is zeer gevaarlijke situatie - en de mogelijkheden om aan het probleem een oplossing te geven dat rekening houdt met het budget. Het vervullen van de minimale wettelijke eisen mag niet naar later verschoven worden. 4. Verschillende kolommen van de tabel worden aangevuld (zie uitgewerkt voorbeeld) en vervolgens besproken met de betrokken werknemers. Globaal preventieplan 2007 april 2007

8 2. Het jaaractieplan 5. Om het jaaractieplan op te stellen, volstaat het alle punten te hernemen waarvoor de uitvoeringstermijn voorzien is voor het jaar Aanpassing van het globaal preventieplan 6. Er moet eveneens voorzien worden hoe te werk gegaan wordt om een globaal preventieplan aan te passen ingeval van wijzigende omstandigheden. Ter gelegenheid van een verhuis, aankoop van een nieuw toestel, uitbreiding van het personeel, wijziging van de bestaande wetgeving... is het noodzakelijk bepaalde checklisten te verifiëren en de tabel «globaal preventieplan» aan te passen. Na een arbeidsongeval kan op basis van de analyse van het ongeval het globaal preventieplan eveneens aangepast worden. 7. De checklist wordt minimaal éénmaal per jaar herzien vóór 1 november. 8. De tabel globaal preventieplan wordt aan de hand van de vorige wijzigingen aangepast. 9. Het jaaractieplan van het verlopen jaar wordt gecontroleerd. De punten die een oplossing gevonden hebben worden geschrapt; voor andere wordt de uitvoeringstermijn aangepast, en dergelijke meer. 10. Vertrekkend van deze aanpassing kan het jaaractieplan voor het volgende werkjaar opgesteld worden. Belangrijke opmerking: Het globaal preventieplan en het jaaractieplan 2 moeten op schrift gesteld worden en ter beschikking gehouden worden van de bevoegde ambtenaar (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg directie toezicht Welzijn op het Werk, adressen 2 Het jaaractieplan moet klaar zijn vóór 1 november 2007, en voorgelegd worden aan het Comité PBW dat advies moet geven vóór 1 januari 2008, indien in de onderneming een Comité bestaat. In de andere gevallen wordt het met de syndicale afvaardiging of de werknemers besproken. Globaal preventieplan 2007 april 2007

9 Globaal preventieplan - Checklist In een uitzendbureau komen hoofdzakelijk volgende functies voor: - administratieve bediende - commerciële medewerker - uitzendconsulenten Het globaal preventieplan heeft dus betrekking op kantoorwerk en verplaatsingen naar klanten. Indien in de onderneming meer specifieke functies of activiteiten bestaan dienen deze aan de analyse toegevoegd te worden (bv. keuken, magazijn ). Het is duidelijk dat de inherente risico s aan kantoorwerk beperkt zijn maar niettemin bestaande. Welke zijn de belangrijkste risico s voor het personeel van een uitzendkantoor? 1. Toegang gebouw 2. Risico s verbonden aan de werkpost 3. Inrichting van de arbeidsplaats 4. Bijzondere ruimtes: a. EHBO-voorzieningen b. Sanitaire voorzieningen c. Kopieerruimte (verzending, archief) d. Opslagruimte e. Rookkamer 5. Apparaten, machines, elektrische risico s 6. Brandrisico 7. Hygiëne, netheid en afval 8. Veilig gedrag van de werknemers 9. Stress, psychosociale belasting, pesten op het werk 10. Externe verplaatsingen 11. Gezondheidstoezicht van de werknemers 12. Onthaal werknemers Deze verschillende punten worden hierna besproken aan de hand van een checklist. Noot: de minimale vereisten opgenomen in deze lijst slaan op de wettelijke vereisten waarvoor documenten moeten voorhanden zijn Globaal preventieplan 2007 april 2007

10 1. Toegang gebouw nvt OK NOK prior wetgeving Verkeersveilige toegang Voetpad, beschadiging, hindernissen Toegang mindervaliden Sneew- en ijzelvrij Geen stockage van materialen, bouwmaterialen, vuilniszakken... op voetpaden, parkeerplaatsen Afgebakende plaats voor afvalzakken, containers (gescheiden ophaling) Verlichting (50 lux) ARAB art. 62 Parkeerplaats Veilige toegang Aanduiding parkeerstroken Buitenverlichting (25 lux) ARAB art. 62 Pictogrammen aanwezig Toegangsbewaking: menselijke, elektronische Toegankelijk voor LPG-wagens Fietsenstalling Overdekt, beveiligd Voldoende dicht bij toegangsdeur Lokaal om natte kederen te drogen Douche, kleedruimte Toegangsplan Web Plannetje Openbaar vervoer Info over haltes, verbindingen, uren Receptie Duidelijke aanduiding Beveiligd tegen agressie Bezoekers: afgehaald, badge, inschrijving Pictogram "verboden te roken" aan ingang gebouw Vervoersplan Carpooling

11 2. Risico's verbonden aan de werkpost Werkpostanalyse (beeldscherm) nvt OK NOK prior wetgeving Omgevingsfactoren VERLICHTING ARAB art. 59- Werkblad: voldoende verlichting (300 lux) 63bis Er is geen verblindende lichtbron in de werkomgeving Het licht flikkert niet Er is geen reflectie op het scherm Het flikkeren van het scherm stoort niet De vensters hebben afscherming tegen direct invallend zonlicht ARAB art. 68 LAWAAI Geluidsniveau Leq < 55 dba De afdrukeenheden (printer, fax,..) zijn geluidsarm of bevinden zich in een afzonderlijke ruimte VERLUCHTING Verluchting voldoende (CO2 waarde lager dan 800 ppm) ARAB art. 58 Er zijn geen hinderlijke luchtstromen (richtwaarde 0,15m/sec in de winter en 0,25m/sec in de zomer) of tocht (ten gevolge van de inplanting van de burelen of de airconditionning). ARAB art. 58 TEMPERATUUR Voldoende verwarming De temperatuur bedraagt minimum 20 C 'in de winter en max 26 C in de zomer ARAB art. 64 De relatieve vochtigheid is voldoende (bij voorkeur tussen 40 en 70%) ARAB art. 57 WERKRUIMTE De minimumhoogte van alle werkruimtes is 2,5 m ARAB art. 56 Elke werknemer beschikt over een werkelijke ruimte van min. 10 m³ en een vrije oppervlakte van 2 m² ARAB art. 56 Niet giftige planten aanwezig PC en toebehoren Het scherm is horizontaal en verticaal oriënteerbaar Het contrast en de luminantie van het scherm zijn regelbaar en aangepast aan de omgeving Het scherm wordt regelmatig onderhouden De afstand tussen het scherm en de gebruiker is minstens 45 cm Het toetsenbord is los van het scherm Het toestenbord is plat (max. 4 cm in het midden) De helling van het toetsenbord kan ingesteld worden Het toetsenbord is mat van kleur Codex, Titel VI Hoofdstuk II, afdeling 1, bijlage

12 2. Risico's verbonden aan de werkpost Draden en kabels zijn samengebonden, liggen in kabelgoten Draagbare PC heeft speciale standaard, extern toetsenbord, muis Bureau, stoel De meubels hebben geen scherpe hoeken De hoogte van de stoel kan aangepast worden aan de grootte van de persoon (dijen en voorarmen horizontaal) De voeten kunnen horizontaal op de grond rusten, in het ander geval is een voetensteun voorzien De rugleuning van de stoel reikt tot aan de hoogte van het schouderblad De rugsteun volgt de vorm van de wervelkolom De stoel is uitgerust met 5 wieltjes die aangepast zijn aan de vloerbekleding De bovenkant van het scherm bevindt zich op dezelfde hoogte of lager dan de hoogte van de ogen De ruimte voor het toestenbord is voldoende om de polsen te laten rusten op het bureau De armen zijn ontspannen wanneer het toetsenbord gebruikt wordt Toestellen Het aangekocht materiaal (PC, fotokopieermachine, afdrukeenheid, ) draagt het CE-merk en bij elk van deze apparaten is een gebruiksaanwijzing of instructie beschikbaar in de taal van de gebruiker De werkmiddelen (rekenmachine, telefoon,...) bevinden zich binnen handbereik Codex, Titel VI Hoofdstuk I, algemene bepalingen Kasten Er bevindt zich geen zwaar materiaal boven op de kasten De zwaardere voorwerpen en materialen bevinden zich beneden in de kast, of de kasten werden vastgemaakt aan de muur De legplanken en de kasten zijn niet overbeladen De legplanken en de kasten zijn stabiel De kasten zijn zo geplaatst dat geopende deuren of laden de doorgang niet blokkeren Ladenkasten De laagste laden zijn het meest belast De laden worden na gebruik onmiddellijk gesloten Omgeving Voldoende papiermanden

13 3. Inrichting van de arbeidsplaats Doorgangen De doorgangen hebben een minimumbreedte van 80 cm De doorgangen zijn ontruimd De verlengdraden voor telefoon en elektrische apparaten liggen niet verspreid over de grond of in doorgangen zonder enige afscherming Verlichting min. 50 lux Aanwezigheid van lichtschakelgroepen (apart aan- en uitzetten) Aanwezigheidsdetector nvt OK NOK prior wetgeving ARAB art ARAB art. 62, punt d Pictogrammen uitgang en nooduitgang zijn aangebracht Ramen of vensters kunnen niet in geopende toestand de doorgang belemmeren (vergrendeling venster met sleutel) Trapladder, opstapkruk Er is een stabiele trapladder om voorwerpen in de hoogte te bereiken Er worden geen stoelen, vooral stoelen op wieltjes of tafels als opstap gebruikt Vloeren De bodem is effen en in goede staat (geen loskomend tapijt, putten, ) De vloer is niet glad Eventuele werkzones (herstellingen, onderhoudswerkzaamheden) zijn duidelijk afgebakend en gesignaleerd Deuren Glazen wanden en deuren worden aangeduid met een decoratie-element De glazen deuren zijn gemaakt uit veiligheidsglas ARAB 41 quater + 70 Codex, Titel III, Hoofdstuk I, bijlage 1 ARAB art. 40 bis Vensters De venster op verdiepingen zijn vergrendeld (met sleutel ) zodat zij niet volledig kunnen geopend worden ARAB art. 40 bis Trappen ARAB art. 43 Trappen hebben een leuning met een minimumhoogte van 0.75 m De trappen zijn goed: max. helling 75%, aantrede min. 20 cm, hoogte trede max. 18 cm, bruikbare breedte min. 82 cm, staat van de treden De treden zijn voldoende verlicht en zichtbaar

14 3. Inrichting van de arbeidsplaats Verlichting min. 50 lux Liften Veiligheidsdossier personenliften bevat de risocoanalyses, de verslagen van de driemaandelijkse (zesmaandelijkse) inspecties door de Externe Dienst voor Technische Controle, de uitvoeringstermijnen voor uitvoering werken Contractuele verbintenis met beheerder van gebouw voor bekomen van kopie van risicoanalyses en preventieve inspecties Asbestinventaris Asbestinventaris beschikbaar voor alle voor werknemers toegankelijke ruimtes ARAB art. 62, punt d toelichting KB 9/3/2003 art. 6-8 ARAB 148decies 5.2.

15 4.a EHBO-voorzieningen EHBO-koffer Samenstelling beantwoordt aan ARAB art. 178 bijlage Advies preventieadviseur-arbeidsgeneesheer over EHBO-voorzieningen Pictogrammen nvt OK NOK prior wetgeving ARAB art EHBO-lokaal ARAB art. 175 Verwarmd en verlucht Pictogrammen aan ingang Zuiver warm water Hulpverlener Eén hulpverlener met opleidingsattest per 50 werknemers ARAB art

16 4.b Sanitaire voorzieningen Kleedkamer, bergplaats voor kleding Zijn er kapstokken, kleerhangers of persoonlijke kleerkasten voor het opbergen van kledij? Refter, rustruimte Is er een afzonderlijke refter? Indien ja, is er drinkwatervoorziening, opwarmtoestel voor eten en drinken, ijskast, gootsteen met afvoer, voorzieningen voor de vaat, afvalbak met deksel Is er een verpozingslokaal? Toiletten Aparte toiletten voor mannen en vrouwen Zijn de gepaste pictogrammen "Man" "Vrouw"aangebracht? Zijn er voldoende wastafels (1 per 4 toiletten of urinoirs)? Zijn de wastafels in goede staat? Lekken de kranen? Is er een zeepdispenser? nvt OK NOK prior wetgeving ARAB art ARAB art ARAB art art. 87 Zijn er papieren handdoeken of warme luchthanddroger? Is een kleerhaak voorzien in de toiletten? Zijn er afvalemmers in de damestoiletten? De toiletten geven niet uit op een werkruimte, noch refter of vestiaire. De deuren openen enkel in gangen, tussenruimte, hal, overloop Drank Wordt er gratis drinbaar leidingwater ter beschikking gesteld? ARAB art Onderhoud Onderhoudsprogramma beschikbaar

17 4.c Kopieerruimte Kopieerruimte, verzending, De fotokopieermachine (grote hoeveelheden) bevindt zich in een afzonderlijk lokaal De fotokopieermachine bevindt zich in een goed verlucht lokaal Nieuwe apparaten, CE-kenmerk, zijn uitgerust met een ozonfilter Gebruiksaanwijzing of instructie is beschikbaar in de taal van de gebruiker De fotokopieermachine is geïnstalleerd volgens de instructies van de leverancier of de fabrikant De hoeveelheden papier, folders, brochures,... zijn beperkt gehouden Stevige trapladder, opstap Voldoende beweegruimte en toegang tot toestellen voor aanvullen papier Veiligheidsmes, schaar beschikbaar Chemische producten (fotokopieermachine, afdrukeenheden, faxen) zijn veilig opgeslagen De aanwijzigingen op de veiligheidskaart van de fabrikanten worden gerespecteerd bij het wisselen van het druklint, de inkt,... Bij het vullen van inktpatronen worden handschoenen gedragen Gemorste poeder (toner) wordt onmiddellijk verwijderd met een natte doek om te vermijden dat het poeder zich in de lucht verspreidt Transportkarretjes voor papiervoorraad, post,...beschikbaar nvt OK NOK prior wetgeving Codex, Titel VI Hoofdstuk I, algemene bepalingen Codex, Titel V, Hoofdstuk I, chemische agentia

18 4.d Opslagruimte Stevige rekken Afgesloten kasten voor chemische producten (printer, toner, reinigingsmateriaal, ) Stevige opstaptrap, toegang tot elk niveau Brandblusapparaat Geen materiaal op vloer of in dooorgangen Zwaar en volumineus materiaal onderaan Legplanken zijn niet overladen Voldoende verlichting (50 lux) nvt OK NOK prior wetgeving Codex, Titel V, Hoofdstuk I, chemische agentia ARAB art. 62 punt d

19 4.e Rookkamer Rookbeleid Is het algemeen rookverbod opgelegd? Duidelijke pictogrammen en informatie bij toegang van de ruimtes toegankelijk voor derden of het publiek Rookkamer Voldoende verlucht, rook wordt rechtstreeks naar buiten afgezogen Geen vervuiling aanpalende ruimtes Schriftelijke regeling ivm toegang en gebuik rookkamer door werknemers De voorziene asbakken worden niet geledigd in de papiermanden noch in andere brandbare vaten Aanwezigheid van vlamdovende asbakken Reglement voor toegang en gebruik rooklokaal nvt OK NOK prior wetgeving Codex, Titel III, Hoofdstuk I, afd.ii Codex, Titel III, Hoofdstuk I, afd.ii art. 6 en KB 13/12/2005 (BS 22/12/2005) Codex, Titel III, Hoofdstuk I, afd.ii art.5

20 5. Apparaten, machines, elektrische risico's De stekkers en de draden van de apparaten zijn in goede staat, dwz. ongeschonden De elektrische verlengdraden zijn onbeschadigd nvt OK NOK prior wetgeving Er zijn niet teveel machines aangesloten op eenzelfde circuit. Bij twijfel raadpleeg uw elektriciteitsinstallateur De wijzigingen aan de elektrische installatie zijn uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien Contactdozen De contactdozen zijn correct en stevig bevestigd in de muur en onbeschadigd De contactdozen zijn voorzien van een schakelaar Elektrische kasten De elektrische kasten zijn voorzien van een elektrisch schema De elektrische kasten zijn dicht De elektrische kasten zijn voorzien van pictogram, spanningsaanduiding Toestellen Beschadigde en defecte toestellen worden onmiddellijk afgekoppeld en naar herstelling of afvoer gebracht De elektrische toestellen dragen het CE-merk en een gebruiksaanwijzing of instructie is beschikbaar in de taal van de gebruiker De elektrische toestellen zijn geïnstalleerd volgens de instructies van de leverancier of de fabrikant De toestellen worden hersteld door een gekwalificeerd elektricien Codex, Titel VI Hoofdstuk I, algemene bepalingen Er is geen probleem van statische elektriciteit Er is een procedure om de onderhoudsdienst, op te roepen bij elektriciteitspanne, stroomonderbreking, defecte lamp, beschadigde draad, losgekomen contactdoos,. Het proces-verbaal van het laatste controleonderzeok van de electrische installatie is aanwezig PV controle-onderzoek laagspanningsinstallatie is maximaal 5 jaar oud AREI 271 en 273 PV controle-onderzoek hoogspanningsingsinstallatie is maximaal 1 jaar oud AREI 272 en 273

21 6. Brandrisico nvt OK NOK prior wetgeving Preventiemaatregelen ARAB art. 52 Er bevindt zich geen opslag van brandbaar materiaal (papier, karton, hout) in de stookplaats De vuilbakken zijn vervaardigd uit moeilijk ontbrandbaar of zelfdovend materiaal. De papierbakken worden dagelijks geledigd De elektrische apparaten worden uitgeschakeld bij langdurige periode van niet-gebruik Normale uitgangen én nooduitgangen zijn vrij Indien het gebouw uitgerust is met brandwerende deuren (die deuren zijn aangeduid met het teken " RF" + gevolgd door een getal"), zijn deze steeds gesloten of ze worden opengehouden door een systeem dat bij brandalarm het automatisch sluiten van de deuren toelaat De nooduitgangen kunnen ter allertijde gemakkelijk geopend worden De deuren van de nooduitgang draaien open in de richting van de uitgang De gas- en de verwarmingsinstallatie worden jaarlijks gecontroleerd en de verslagen zijn beschikbaar De veiligheidsborden voor de aanduiding van de uitgangen, de nooduitgangen, het brandbestrijdingsmateriaal zijn correct aangebracht Informatie en instructies over de noodmaatregelen zijn beschibaar Noodverlichting aanwezig + getest Detectiesysteem aanwezig + getest en periodieke controle ARAB art ARAB art ARAB art ARAB art De waarschuwings- en de communicatiemiddelen Telefoon, of andere waarschuwingmiddelen aanwezig Evacuatiesignaal + regelmatig uitgetest en periodieke controle De richtlijnen bij brand Noodplan bevat - Richtlijnen over waarschuwing en communicatie - Inhoud evacuatieoefeningen en richtlijnen over eerste interventie - Richtlijnen over gebruik eerste hulpmiddelen ARAB art.52.12

22 6. Brandrisico De instructies in geval van brand zijn uitgehangen en goed bekend en begrepen - vraag het personeel of ze weten wat ze moeten doen bij brand en niet of ze de instructies kennen Evacuatie Afspraken met andere bewoners gebouw ivm evacuatieprocedure en -oefening Elk jaar wordt een evacuatieoefening georganiseerd Brandbestrijdingsmateriaal Brandblusapparaten zijn in voldoende aantal aanwezig, minimum twee per verdieping, bij voorkeur in de gang op een gemakkelijk bereikbare plaats Er is een brandblusapparaat (poederblusser ABC of schuimblusser) in het lokaal waar documenten of papier opgeslagen wordt en CO2 blusser in de buurt van elektrische toestellen, PC, kopieer-, fax-apparaat Het brandbestrijdingsmateriaal wordt periodiek gecontroleerd en de uitvoering van de controles wordt bijgehouden richtlijnen assuralia

23 7. Hygiëne, netheid, afval nvt OK NOK prior wetgeving De werkruimtes en bijbehorende lokalen worden goed onderhouden en regelmatig gereinigd ARAB art. 69 Glazen oppervlakken worden gereinigd en doorzichtig gehouden De ramen buiten (verdiepingen) worden gereinigd door gespecialiseerde firma die alle veiligheidsregels in acht neemt Onderhoudsschema voor de verschillende ruimtes (kantoren, gangen, vergaderzalen, toiletten, binnenramen, buitenramen, ) Zijn er controlelijsten voor onderhoud van de verschillende lokalen (toiletten, eetgelegenheid,...)? Wordt het onderhoud toevertrouwd aan een externe organisatie? Zijn de onderhoudsschema's opgenomen in het onderhoudscontract? Voor afval worden recipiënten voorzien die dagelijks geledigd worden ARAB art. 69 Kapotte buislampen, verf, inkt, toner en lijmresten zijn klein gevaarlijk afval (KGA) en worden apart verzameld en verwijderd naar KGA-depot Gescheiden inzameling van papier, glas, GFT en restafval

24 8. Veilig gedrag van de werknemers Werknemers dragen documenten en voorwerpen zodat het evenwicht niet in gevaar wordt gebracht of het zicht niet wordt belemmerd Lopen in gangen en trappen wordt vermeden Documenten worden niet gelezen terwijl men zich naar een collega begeeft Men leunt niet tegen deuren die kunnen geopend worden, men bevindt zich niet in geopende deuren of men plaatst de handen niet op de deurlijst (tocht kan een deur doen dicht slaan en vingers kneuzen) Messen en scharen worden enkel gebruikt om te knippen, te snijden De stoelen worden in normale positie gebruikt (alle poten op de grond!) Hoog opstapelen van voorwerpen wordt vermeden nvt OK NOK prior wetgeving Volgen van interne afspraken, zoals: Respect rookverbod en gebruik rookkamer Klasseren van documenten na gebruik Gebruik van de refter Andere:..

25 9. Stress, psychosociale belasting, pesten op het werk Er bestaat een duidelijke functiebeschrijving voor elk personeelslid De toegang tot gemeenschappelijke documenten is praktisch en duidelijk De organisatie van de documenten en het klassement is praktisch voor iedereen Het gebruikte materieel is in goede staat, goed onderhouden De hulpmiddelen werken Indien een personeelslid afwezig is, bestaan er afspraken om het werk over te nemen Iedereen heeft zelf een impact op zijn tempo, organisatie, volgorde van het eigen werk De vooropgestelde planning kan in werkelijkheid gehaald worden nvt OK NOK prior wetgeving CAO 72 van 30/03/1999: voorkoming van stress (KB 1/06/1999) Iedereen kan zijn werk op het gestelde uur beëindigen Bij introductie van nieuw materiaal, nieuwe software wordt er een opleiding voorzien Er worden duidelijke doelstellingen vastgelegd en beoordelingscriteria. Is daarover een regelmatig evaluatiegesprek? Er hebben regelmatig werkvergaderingen plaats Pesten op het werk De procedure voor behandeling van klachten ivm pesten op het werk is opgenomen in het arbeidsreglement en bekend bij elk personeelslid (ook nieuwe werknemers en uitzendkrachten) De naam van de preventieadviseur psycho-sociale belasting (en eventueel van de vertrouwenspersoon) is bekend. Deze persoon is bereikbaar voor alle werknemers De vertrouwenspersoon (ongewenst sexueel gedrag - KB van 18/09/1992) is gekend en gemakkelijk bereikbaar Er bestaan instructies wat betreft geweld in de onderneming, veroorzaakt door een bezoeker, een klant Er is iemand aangeduid voor het opvangen van slachtoffers van gewelddaden Codex, Titel VIII, Hoofdstuk VI, afdeling V, art. 8 + omzendbrief 11/07/2002 Codex, Titel VIII, Hoofdstuk VI, afdeling III, art. 6

26 10. Externe verplaatsingen Worden de afspraken gepland, zodat geen overhaaste verplaatsingen nodig zijn tussen twee afspraken? De nodige documenten zijn voorbereid en liggen klaar voor het vertrek Het traject wordt op voorhand bekeken en niet op het laatste ogenblik in de wagen Het voertuig wordt goed onderhouden en is in goede staat (EHBO-doos, signalisatievest, brandblusser, gevarendriehoek) Indien een GSM voorzien is wordt deze gebruikt met een 'hands free' installatie (vergeet niet dat men dan meer verstrooid is) De verkeerswetgeving wordt gerespecteerd (overtredingen) Indien een afspraak niet kan gehaald worden of men te laat zal zijn, wordt dit telefonisch gemeld aan de bestemmeling. Zo rijdt men niet gestresseerd en kalmer Bij maaltijden buitenuit wordt alcohol vermeden Uitzendconsulenten die regelmatig uitzendkrachten met de wagen (van of geleasd door het uitzendbureau) vervoeren hebben een rijgeschiktheidsattest Werknemers die op verplaatsing gaan bij klanten of een 'werf' bezoeken dragen de persoonlijke beschermingsmiddelen die hen door de klant ter beschikking worden gesteld of beschikken over een eigen veiligheidsuitrusting (veiligheidsschoenen, helm, beschermkledij) nvt OK NOK prior wetgeving

27 11. Gezondheidstoezicht van de werknemers nvt OK NOK prior wetgeving De lijst van de werknemers onderworpen aan gezondheidstoezicht is beschikbaar De gezondheidsbeoordeling van de werknemer die een beeldscherm gebruikt vindt plaats De gezondheidsbeoordeling van de werknemer die jonger is dan 18 jaar en eerste tewerkstelling vindt plaats De gezondheidsbeoordeling van stagiairs vindt plaats Maatregelen worden genomen voor zwangere of zogende werkneemsters: verbod om lasten te dragen, geen bezoek aan onderneming met biologisch risico Codex, Titel I, Hoofdstuk IV, afdeling 3, artikel 6 Codex, Titel VI, Hoofdstuk II, Afdeling 1 beeldschermwer k artikel 7 Codex, Titel VIII, Hoofdstuk II, art. 12 Codex, Titel VIII, Hoofdstuk II Codex, Titel VIII, Hoofdstuk 1, artikel 7 + Arbeidswet 16/03/1971, artikels 42-43bis

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5 Infofiche Nr. 3015 12/2017 Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1 Beschrijving Er moeten sociale voorzieningen (kleedkamers, refters, wastafels, toiletten, rustlokalen,...)

Nadere informatie

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5 Infofiche Nr. 3015 09/2017 Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1 Beschrijving Er moeten sociale voorzieningen (kleedkamers, refters, wastafels, toiletten, rustlokalen,...)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Bijlage Safety Flash - 2017 / 03 VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Ik zorg ervoor dat mijn werkpost proper en ordelijk is. Ik zet alles na gebruik terug op zijn plaats. Ik hou alle doorgangen vrij en ik

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

Checklist beeldschermwerk : ontwerp en aankoop

Checklist beeldschermwerk : ontwerp en aankoop Checklist beeldschermwerk : ontwerp en aankoop 1. Kantoorruimte NEN 1824 (2001) 4 m 2 Basiswerkplek (stoel en circulatieruimte) + 1 m 2 Werkvlak met flatscreen + 2 m 2 Werkvlak met CRT scherm + 1 m 2 Lees-

Nadere informatie

Checklist beeldschermwerk: ontwerp en aankoop

Checklist beeldschermwerk: ontwerp en aankoop Checklist beeldschermwerk: ontwerp en aankoop 1. Werkruimte Volgens het KB Werken met beeldschermapparatuur (1993) moet de ruimte, wat afmetingen en inrichting betreft, voldoende plaats bieden om veranderingen

Nadere informatie

Werken met beeldschermen

Werken met beeldschermen Werken met beeldschermen Beeldschermwerk 080909.docVersie: 01/08/2012 Pagina 1 van 8 WERKEN MET BEELDSCHERMEN Werken met beeldschermen kan leiden tot o.a. oogvermoeidheid, hoofdpijn, rug- en nekklachten.

Nadere informatie

Ga er eens goed voor zitten. Ergonomische tips rond beeldschermwerk

Ga er eens goed voor zitten. Ergonomische tips rond beeldschermwerk Ga er eens goed voor zitten Ergonomische tips rond beeldschermwerk Neem een juiste zithouding aan Bewaar de natuurlijke krommingen van je rug De natuurlijke krommingen van je rug zijn: een lichte holte

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

Ergonomisch werken met beeldschermen Informatie voor werkgevers. Mark Hautekiet Preventieadviseur Ergonomie

Ergonomisch werken met beeldschermen Informatie voor werkgevers. Mark Hautekiet Preventieadviseur Ergonomie Ergonomisch werken met beeldschermen Informatie voor werkgevers Mark Hautekiet Preventieadviseur Ergonomie Inleiding In deze korte presentatie staan enkele praktische tips voor werkgevers voor de inrichting

Nadere informatie

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27 Onderwerp Persoonsgebonden documenten Blootstelling- en ontsmettingstabel per individuele blootgesteld aan ioniserende straling Verantwoordelijk voor bewaring Bewaartermijn W* Reglementering (C: Codex

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek VIII.- Ergonomische belasting. Titel 2. Beeldschermen

Codex over het welzijn op het werk. Boek VIII.- Ergonomische belasting. Titel 2. Beeldschermen Codex over het welzijn op het werk Boek VIII.- Ergonomische belasting Titel 2. Beeldschermen Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 90/270/EEG van de Raad van 29 mei 1990 betreffende minimumvoorschriften

Nadere informatie

BEELDSCHERM. 1. Uitleg en afbeeldingen. 1.1. Van werkpost tot beeldscherm

BEELDSCHERM. 1. Uitleg en afbeeldingen. 1.1. Van werkpost tot beeldscherm Preventie en Interim 1. Uitleg en afbeeldingen Er moet rekening gehouden worden met alle administratieve functies waar beeldschermwerk belangrijk is, dwz. ten minste 4 uur per dag, zoals bvb. : encoderen

Nadere informatie

DYNAMISCH OP KANTOOR. Tine Adriaensen Preventieadviseur ergonomie IDEWE vzw

DYNAMISCH OP KANTOOR. Tine Adriaensen Preventieadviseur ergonomie IDEWE vzw DYNAMISCH OP KANTOOR Tine Adriaensen Preventieadviseur ergonomie IDEWE vzw STAPPENPLAN Taakanalyse Zittende mens Werktafel Inrichting en opstelling Werkruimte STAP 1: TAAKANALYSE Stap 1: Taakanalyse Waaruit

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.1.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 5 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector Wettelijke verplichtingen inzake het onthaal van uitzendkrachten De organisatie van het onthaal van uitzendkrachten wordt wettelijk geregeld door de CAO nr. 22 betreffende het onthaal en de aanpassing

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

Checklist beeldschermwerk: ontwerp en aankoop

Checklist beeldschermwerk: ontwerp en aankoop Checklist beeldschermwerk: ontwerp en aankoop 1. Werkruimte Volgens het KB Werken met beeldschermapparatuur (1993) moet de ruimte, wat afmetingen en inrichting betreft, voldoende plaats bieden om veranderingen

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

1 De organisatie van het beleid met betrekking tot de BVH

1 De organisatie van het beleid met betrekking tot de BVH ERKENNINGSVOORWAARDE BEWOONHAARHEID VEILIGHEID HYGIËNE CONTROLELIJST VLAAMSE ONDERWIJSINSPECTIE Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15-1210 Brussel 02 553 88 50 www.onderwijsinspectie.be 1 De

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.9.2.3 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.1.2.2 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur (B.S. 7.9.1993)

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur (B.S. 7.9.1993) Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur (B.S. 7.9.1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.9.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2010 verscheen het nieuw koninklijk besluit (KB) van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1. Roken in de onderneming

Inhoud. Inleiding 1. Roken in de onderneming Inhoud Inleiding 1 Hoofdstuk I. Antitabaksbeleid als topprioriteit 3 I. Gezondheidsrisico 3 A. Kerncijfers 3 B. Discussies vermijden op bedrijfsniveau 3 II. Antitabaksbeleid als topprioriteit 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012)

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012) Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012) Lieve Ponnet Adviseur-generaal Algemene directie humanisering van de arbeid Afdeling normen welzijn

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur (B.S. 7.9.1993)

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur (B.S. 7.9.1993) Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur (B.S. 7.9.1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

Welke taken zijn voor het uitzendkantoor?

Welke taken zijn voor het uitzendkantoor? jobstudenten Inhoud 1. Kanttekeningen bij presentatie PI : samenvatting wie doet wat? Fg is dubbel zo hoog dan het nationaal gemiddelde 2. Jongeren op het werk 3. Risico-analyse 4. Verboden werkzaamheden

Nadere informatie

Breedte van het werkvlak Uw werkblad moet een breedte hebben van minimaal 120 cm.

Breedte van het werkvlak Uw werkblad moet een breedte hebben van minimaal 120 cm. Werkplekinstellingen bij beeldschermwerk Veel klachten aan het bewegingsapparaat zijn te wijten aan een verstoring van het evenwicht tussen belastbaarheid aan de ene kant en belasting aan de andere kant.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur (B.S )

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur (B.S ) Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur (B.S. 7.9.1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Risicoanalyse Beeldschermwerk THE BASICS. David Verwimp Preventieadviseur Ergonomie

Risicoanalyse Beeldschermwerk THE BASICS. David Verwimp Preventieadviseur Ergonomie Risicoanalyse Beeldschermwerk THE BASICS David Verwimp Preventieadviseur Ergonomie BEELDSCHERMWERK! Basisprincipes! Ergonomie Fysiek + Mentaal Belasting Belastbaarheid JA NEE Ik zit minder dan 7 uur per

Nadere informatie

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO 1 Inhoudstafel Evolutie van de wetgeving m.b.t. EHBO KB 15/12/2010 : voornaamste wijzigingen - Procedures - Uitrusting - Vorming - Risicoanalyse Vragen 2 Evolutie van

Nadere informatie

Voorstelling OCMW Waregem

Voorstelling OCMW Waregem Voorstelling OCMW Waregem Technische dienst Administratieve medewerker (1 : 0,5 fte) de technici (9 : 8,1 fte) de groendienst (1 : 1 fte) de technische logistiek (2 : 1,5 fte) Voorstelling OCMW Waregem

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers WelzijnWerk.book Page i Tuesday, August 12, 2008 4:36 PM TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

VOTO-score. Valrisico s Opsporen in de Thuissituatie van Ouderen. Juni 2009 C. Verstraete, G. Braeckman G. en L. De Coninck

VOTO-score. Valrisico s Opsporen in de Thuissituatie van Ouderen. Juni 2009 C. Verstraete, G. Braeckman G. en L. De Coninck VOTO-score Valrisico s Opsporen in de Thuissituatie van Ouderen Juni 2009 C. Verstraete, G. Braeckman G. en L. De Coninck De VOTO-score werd ontwikkeld in het kader van een bachelorproef aan de opleiding

Nadere informatie

Infosessie bijscholing preventieadviseurs

Infosessie bijscholing preventieadviseurs Infosessie bijscholing preventieadviseurs Hoe stel ik mijn brandpreventiedossier samen? sept-okt 2016 Peter Coninckx Brandpreventiedossier: Wat? (art. 25) Brengt alle documenten samen m.b.t. brandpreventie

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding

PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding 27-10-2015 Gemeenschappelijke preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 3 2. Doel 3 3. Wetgeving 3 4. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR BEELDSCHERMWERK

CHECKLIST VOOR BEELDSCHERMWERK CHECKLIST VOOR BEELDSCHERMWERK Toelichting In deze checklist zijn vragen opgenomen waarmee de gebruiker kan beoordelen of zijn taak, beeldscherm en werkplek aan de belangrijkste eisen (m.u.v. de software),

Nadere informatie

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7)

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Onderwerp Algemene veiligheidsvoorschriften. Het gebruik van de rolsteiger

Nadere informatie

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN. HOOFDSTUK IV: Maatregelen in verband met ernstige arbeidsongevallen

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN. HOOFDSTUK IV: Maatregelen in verband met ernstige arbeidsongevallen Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S., 18 september 1996)...................................

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

CO-PREV. Vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

CO-PREV. Vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk CO-PREV Vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk 1 CO-PREV= 13 erkende EDPB s EDPB s zorgen met +/- 3000 medewerkers voor: 3.200.000 werknemers; +/- 202.000 bedrijven.

Nadere informatie

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S., 18 september 1996)...................................

Nadere informatie

Basisveiligheid voor Administratief Departement

Basisveiligheid voor Administratief Departement Basisveiligheid voor Administratief Departement Campus Leopoldstraat Campus Rooienberg Campus Zwartzustersvest Oktober 2013 Versie 2 Inhoudsopgave A. RICHTLIJNEN BIJ NOODGEVALLEN... 2 Brand... 2 1. Bel

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007 Opgelet! Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Formulier C - Dienstjaar 2007 Te bezorgen aan de bevoegde regionale directie(s) vóór 1 april 2008 Dit formulier C is

Nadere informatie

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Infodocument Welzijnsbeleid - Risicoanalyse 1 Wettelijke aspecten Elke werkgever moet zorgdragen voor het uitschakelen van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Hij dient de

Nadere informatie

Gezond werken met computers

Gezond werken met computers Gezond werken met computers Gezond werken met je computer Iedereen heeft wel eens een stijve nek of schouders, pijnlijke polsen of vermoeide ogen na een dag werken achter te computer. Vaak gaan die klachten

Nadere informatie

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Voorstelling Vrijwillig Brandweerkorps Zoersel Brandweertaken Preventie - Lt-dienstchef Yves Sepot - Olt Bart Van Winckel - Bwm Els Haest Wetgeving

Nadere informatie

Bouwplaatsreglement. Definities:

Bouwplaatsreglement. Definities: Bouwplaatsreglement Definities: - Dossier veiligheid en De synthese van alle documenten in verband met veiligheid en gezondheid: gezondheid, door alle tussenkomende partijen samengebracht: opdrachtgever,

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

NIVEAU 3: ANALYSE. De mensen uit het bedrijf bijgestaan door de preventieadviseur die beschikt over: de vereiste vakkennis de nodige documentatie

NIVEAU 3: ANALYSE. De mensen uit het bedrijf bijgestaan door de preventieadviseur die beschikt over: de vereiste vakkennis de nodige documentatie SOBANE methoden: Personeelsvoorzieningen NIVEAU 3: ANALYSE INLEIDING Doelstellingen Evalueer de toestand van de personeelsvoorzieningen, de uitrustingen en de EHBO middelen op een meer uitgebreide manier

Nadere informatie

Vademecum Welzijn op het werk

Vademecum Welzijn op het werk Vademecum Welzijn op het werk Vademecum Welzijn op het werk 3 4 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur, ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

EEN GESLAAGDE AANWERVING BEGINT BIJ HET ONTHAAL

EEN GESLAAGDE AANWERVING BEGINT BIJ HET ONTHAAL LEIDRAAD 4: EEN GESLAAGDE AANWERVING BEGINT BIJ HET ONTHAAL Bereid de komst van de nieuwe medewerker goed voor: Goed begonnen is half gewonnen De selectieprocedure is achter de rug. De aanwerving is een

Nadere informatie

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: 140809 Studenten - Stagiairs

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: 140809 Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Vroedvrouwen in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht

Nadere informatie

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Studenten Stagiairs nieuwe medewerkers

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Studenten Stagiairs nieuwe medewerkers R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Verzorgende/Zorgkundige in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende

Nadere informatie

WERKPOSTFICHE 2014 2015 MAATSCHAPPELIJK WERK

WERKPOSTFICHE 2014 2015 MAATSCHAPPELIJK WERK WERKPOSTFICHE 2014 2015 MAATSCHAPPELIJK WERK GEGEVENS STAGEPLAATS Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus Reigerlostraat 10 8730 Beernem Tel: 050/79 95 00 Fax: 050/79 95 11 email: sint.amandus@fracarita.org

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 SCHOLENGROEP 25 - BRUGGE

JAARVERSLAG 2005 SCHOLENGROEP 25 - BRUGGE Externe Dienst voor Preventie en Bescherming JAARVERSLAG 2005 GEZONDHEIDSTOEZICHT Welzijn op het werk RISICOBEHEER OPLEIDINGEN I.IDENTIFICATIE VAN DE ONDERNEMING Nr klant : 19225 RIJSELSTRAAT 3B 8200 SINT-MICHIELS

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Ir. Werner Keppens Directie TWW Antwerpen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Werner.keppens@werk.belgie.be 03/2327905 30/01/2014 Open Forum

Nadere informatie

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN veiligheidsberichten -0-009 009/ ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN Zowel bij havenarbeid als logistieke arbeid kunnen onder bepaalde voorwaarden ook interimarbeiders tewerkgesteld

Nadere informatie

Overzicht I. KADER II. NORMEN III. VOORBEELD

Overzicht I. KADER II. NORMEN III. VOORBEELD Overzicht I. KADER II. NORMEN III. VOORBEELD I. Kader: aandacht voor woonkwaliteit Sinds 1998 moeten alle woningen en kamers (ook voor seizoenarbeiders) in Vlaanderen voldoen aan minimale normen Woningen:

Nadere informatie

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO In de voorbereiding van een beurs neemt Kortrijk Xpo een aantal preventieve maatregelen om de risico s tijdens de opbouw de beurs zelf en

Nadere informatie

De eerste keer. met bescherming! Paspoort S a m e n v o o r v e i l i g h e i d

De eerste keer. met bescherming! Paspoort S a m e n v o o r v e i l i g h e i d De eerste keer met bescherming! Paspoort 2009 S a m e n v o o r v e i l i g h e i d En neem ook alle volgende keren geen risico s, wees voorzichtig... Nuttige tips Wanneer ik naar een uitzendkantoor ga

Nadere informatie

Gewijzigd bij: (1) wet van 22 december 2009 (B.S. 29.12.2009) (2) wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen (B.S. 10.5.

Gewijzigd bij: (1) wet van 22 december 2009 (B.S. 29.12.2009) (2) wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen (B.S. 10.5. Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (B.S. 29/12/2009) Gewijzigd

Nadere informatie

Uitzendkrachten en jobstudenten Preventie, bescherming en veiligheid. PREBES 7 juni 2016

Uitzendkrachten en jobstudenten Preventie, bescherming en veiligheid. PREBES 7 juni 2016 Uitzendkrachten en jobstudenten Preventie, bescherming en veiligheid PREBES 7 juni 2016 INHOUD 1. Wat is Preventie en Interim 2. Uitzendkrachten 3. Jobstudenten 1. Wat is Preventie en Interim Preventie

Nadere informatie

PROVIKMO DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSMODEL: HANDLEIDING

PROVIKMO DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSMODEL: HANDLEIDING PROVIKMO DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSMODEL: HANDLEIDING 1. Inleiding In de reglementering inzake welzijn op het werk staat de beheersing van risico s centraal. Zo dient elke werkgever op een systematische

Nadere informatie

Vademecum Welzijn op het werk 3

Vademecum Welzijn op het werk 3 Vademecum Welzijn op het werk 3 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur, ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD.......................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL art 7 ERNSTIG Welzijnswet 1996, art 94bis, 1 KB Welzijnsbeleid 1998, art 26, 4 ARBEIDSWEGONGEVAL Een ongeval van een werknemer is een arbeidsongeval (AO) als volgende voorwaarden zijn vervuld: een plotse

Nadere informatie

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen 8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen (voor het gemak, een machine = een installatie, machine of gemechaniseerd werktuigen, zoals bedoeld in het artikel 8.1 van het KB

Nadere informatie

Checklist werkplekinstelling voor de werknemer

Checklist werkplekinstelling voor de werknemer Checklist werkplekinstelling voor de werknemer Basis checklist voor een gezonde werkplek Een goede werkhouding is van belang om prettig en gezond te werken. Met deze basis checklist kun je je werkplek

Nadere informatie

KB s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht

KB s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht KB s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht GDPB 16/10/2014 gdpb@bz.vlaanderen.be www.bestuurszaken.be KB van 24 april 2014 tot wijziging van het KB van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie

Nadere informatie

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens Opleiding niveau Brandweerman Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid Kapt. Jean-Paul Heyens Inleiding en duiding Beschrijving van het Vakgebied Welzijn - Welzijn en welzijnswetgeving sinds 4 augustus 1996 - Kaderwet

Nadere informatie

Inrichting beeldschermwerkplek

Inrichting beeldschermwerkplek Inrichting beeldschermwerkplek Het is lastig om tijdens beeldschermwerk een gezonde werkhouding te waarborgen, vooral wanneer het werk snel af moet zijn of wanneer er veel concentratie nodig is. Daarom

Nadere informatie

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun

Nadere informatie

CHECKLIST Brandpreventie

CHECKLIST Brandpreventie CHECKLIST Brandpreventie Uitvoerder: Zone: Datum: - - CONTROLE PUNT 1. Housekeeping 1.1. Rondom de gebouwen a. Geen stapeling brandbare materialen tegen de gebouwen b. Vrije toegang voor hulpdiensten 1.2.

Nadere informatie

www.gezonduitgeven.nl Checklist werkplekinstelling voor de medewerker

www.gezonduitgeven.nl Checklist werkplekinstelling voor de medewerker Basis checklist voor een gezonde werkplek Een goede werkhouding is van belang om prettig en gezond te werken. Met deze basis checklist kun je je werkplek zo instellen dat je gezondheidsklachten zoveel

Nadere informatie

ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS

ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS Nadine Gilis juriste FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Directie humanisering van de arbeid Afdeling normen Doelstelling De mogelijkheden van

Nadere informatie

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven ADVIESVERSLAG BRANDWEER BIJ VOORONDERZOEK/BOUWAANVRAAG VOOR AARDGASVERVOERLEIDING uw kenmerk ons kenmerk datum dienst ambtenaar telefoon I. Inleiding: 1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2.

Nadere informatie

SOBANE methoden: Beeldschermwerk NIVEAU 3: ANALYSE. INLEIDING Expertise

SOBANE methoden: Beeldschermwerk NIVEAU 3: ANALYSE. INLEIDING Expertise SOBANE methoden: Beeldschermwerk NIVEAU 3: ANALYSE INLEIDING Expertise PREVENTION Doelstellingen Evalueer op een diepgaandere wijze: de kantoorinrichting het werkvlak de hardware de hulpmiddelen het gezondheidstoezicht

Nadere informatie

Wilt u advies van een specialist over een onderwerp? Vink dit dan aan in de laatste kolom.

Wilt u advies van een specialist over een onderwerp? Vink dit dan aan in de laatste kolom. Thuiscomfort Checklist Hoe comfortabel, veilig en toegankelijk woon ik? Is uw woning geschikt om er uw leven lang zelfstandig en comfortabel te wonen? De Thuiscomfort Checklist stelt per ruimte in huis

Nadere informatie

AFSPRAKENKADER. voor het onthaal en de begeleiding van jonge medewerkers in de kapperssector FASEN VAN HET ONTHAAL

AFSPRAKENKADER. voor het onthaal en de begeleiding van jonge medewerkers in de kapperssector FASEN VAN HET ONTHAAL AFSPRAKENKADER voor het onthaal en de begeleiding van jonge medewerkers in de kapperssector Met dit afsprakenkader willen we ervoor zorgen dat de samenwerking tussen de werkgever en de jonge medewerker

Nadere informatie

Ergonomie in de supermarkt. Infodocument

Ergonomie in de supermarkt. Infodocument Ergonomie in de supermarkt Infodocument 201506/Provikmo-I-2001 Ergonomie in de supermarkt 1 Inleiding Fysieke belasting is de belasting, die spieren en gewrichten ondervinden, tijdens lichamelijke arbeid.

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

CHECKLIJST VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN GLOBAAL PREVENTIEPLAN SECTOREN HOUTBEWERKING EN HOUTHANDEL

CHECKLIJST VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN GLOBAAL PREVENTIEPLAN SECTOREN HOUTBEWERKING EN HOUTHANDEL CHECKLIJST VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN GLOBAAL PREVENTIEPLAN SECTOREN HOUTBEWERKING EN HOUTHANDEL Versie januari 2013 1. Machines 1.1 Hebt U een geactualiseerde inventarislijst van alle machines? 1.2 Bestaan

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

Studenten - Stagiairs

Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E (Liaisonpsychologie EPSOMA) in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende

Nadere informatie