GLOBAAL PREVENTIEPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GLOBAAL PREVENTIEPLAN"

Transcriptie

1 GLOBAAL PREVENTIEPLAN Uitgave 2007 Model van globaal preventieplan met betrekking tot het eigen personeel van een uitzendbureau Havenlaan 86 bus BRUSSEL Tel. 02/

2

3 Inhoud 1. Inleiding 1. Doelstelling en gebruik van deze brochure 2. Waarom een globaal preventieplan opstellen? 3. Algemene werkwijze voor het opstellen van een globaal preventieplan? 4. Hoe een globaal preventieplan opstellen? 5. Welke zijn de belangrijkste risico s voor het personeel van een uitzendkantoor? 2. Checklist 1. Toegang gebouw 2. Risico s verbonden aan de werkpost 3. Inrichting van de arbeidsplaats 4. Bijzondere ruimtes: a. EHBO-voorzieningen b. Sanitaire voorzieningen c. Kopieerruimte (verzending, archief) d. Opslagruimte e. Rookkamer 5. Apparaten, machines, elektrische risico s 6. Brandrisico 7. Hygiëne, netheid en afval 8. Veilig gedrag van de werknemers 9. Stress, psychosociale belasting, pesten op het werk 10. Externe verplaatsingen 11. Gezondheidstoezicht van de werknemers 12. Onthaal werknemers 3. Toelichting bij checklist 4. Actieplan 1. Blanco tabel 2. Uitgewerkt voorbeeld Globaal preventieplan 2007 april 2007

4

5 Doelstelling en gebruik van deze brochure Het administratief personeel en de uitzendconsulenten van een uitzendkantoor werken in een kantoorgebouw waar geen grote technische risico s aanwezig zijn. Nochtans zijn er heel wat factoren die het welzijn en de efficiëntie van het werk beïnvloeden. De preventieadviseur van een uitzendbureau dient de werkgever te informeren en te adviseren om het welzijn van het eigen personeel te bevorderen. Het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan zijn essentiële onderdelen voor de opbouw van een preventiebeleid. Deze brochure is een handleiding voor de preventieadviseur bij het opstellen van zijn globaal preventieplan in een kantooromgeving. Aan de hand van de checklists en de bijkomende informatie kan opgespoord worden welke risico s aanwezig zijn en welke preventiemaatregelen kunnen getroffen worden. Deze brochure is eveneens nuttig voor alle ondernemingen met kantoorruimtes. Aan de hand van deze inhoud werd door Kluwer-uitgeverij een software OfficeSCAN opgesteld, waarmede het globaal preventieplan, het jaarlijks actieplan en de opvolging van de uitvoering van de maatregelen kan opgevolgd worden. Meer inlichtingen: gratis telefoonnummer klantendienst 0800/ Waarom een globaal preventieplan opstellen? In de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk, werd een dynamisch risicobeheersingssysteem gedefinieerd. Dit is in feite een dynamische aanpak, dwz. die beweegt en evolueert, van de risico s binnen de onderneming. Om dit te realiseren vraagt de wetgeving een globaal preventieplan vast te leggen voor een periode van 5 jaar. Dit plan moet volgende verschillende punten bevatten: 1 het resultaat van de identificatie van de risico s en de bepaling, de omschrijving en de evaluatie van de risico s 2 de te nemen preventiemaatregelen 3 de belangrijkste te bereiken doelstellingen 4 de te ontwikkelen activiteiten en uit te voeren opdrachten om deze doelstellingen te bereiken 5 de toe te wijzen organisatorische, materiële en financiële middelen 6 de opdrachten, de verplichtingen en de hulpmiddelen van alle betrokken personen 7 de wijze waarop het globaal preventieplan kan aangepast worden bij verandering van omstandigheden 8 de evaluatiecriteria van het welzijnsbeleid ten opzichte van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk 1 1 Codex over het Welzijn op het Werk, Titel I, Hoofdstuk III Globaal preventieplan 2007 april 2007

6 Algemene werkwijze voor het opstellen van een globaal preventieplan? 1. Analyseren van de risico s op basis van: - onderzoek van de werkpost - statistieken van de arbeidsongevallen Het personeel bevragen werkgroep, ideeënbus over de verbeteringen die kunnen aangebracht worden aan het welzijnsniveau. i. Welke zijn de risico s? ii. Voor wie? iii. Welk is hun belang? - ernst minder - meer zeer belangrijk - frequentie 2. Bepalen van de doelstellingen iv. Volgens prioriteit - belang - uitvoeringstermijn v. Eerst algemene doelstellingen vastleggen Dan de concrete te bereiken doelstellingen 3. Hoe de doelstellingen bereiken? vi. De te nemen maatregelen vastleggen, in volgende rangorde: - het risico voorkomen of, indien dit onmogelijk is - de schade voorkomen of, indien dit onmogelijk is - de schade beperken vii. Een verantwoordelijke bepalen - die de uitvoerder aanduidt - die de uitvoeringstermijnen laat respecteren - die de nodige middelen geeft - die controleert 4. Bij wijziging, hoe het preventieplan aanpassen? viii. de procedure en de aan te wenden criteria Globaal preventieplan 2007 april 2007

7 Hoe een globaal preventieplan opstellen? Praktisch: Om een globaal preventieplan op te stellen is het noodzakelijk de risico s op de werkplaats te kennen, daarom moet onderzocht worden: - of er risico s zijn - of deze risico s gevaren met zich kunnen meebrengen - of er maatregelen kunnen genomen worden om de werknemer te beschermen tegen deze risico s - welke preventiemaatregelen zullen genomen worden Een analyse van de risico s moet uitgevoerd worden op volgende niveaus: - de organisatie - de werkpost - het individu (werknemer) Het globaal preventieplan bestaat uit: 1. De checklist 2. De tabel «globaal preventieplan» Globaal preventieplan - Jaaractieplan - Aanpassing van het globaal preventieplan Hoe te werk gaan? 1. De checklist 1. Een persoon wordt aangeduid om de checklist in te vullen 2. De punten waarvoor onvoldoende overeenstemming is worden overgebracht in de tabel globaal preventieplan, kolom «Dysfunctie» 3. Er zullen gevaarlijke situaties vastgesteld worden die onmiddellijk kunnen verholpen worden, andere zullen een aanpassing of correctie op langere termijn vragen. Aan de verschillende punten wordt een gewichtsfactor tussen een en vijf gegeven in functie van zijn belang en graad van hoogdringendheid. Voor deze gewichtsfactor wordt rekening gehouden met volgende criteria: Welke en hoeveel personen zijn blootgesteld? De frequentie van de blootstelling van deze personen aan het risico, de mogelijke gevolgen. Bv. een brand komt niet veel voor maar heeft zeer grote gevolgen. Vergeet niet bij de uitwerking van het globaal preventieplan en de planning van de preventiemaatregelen rekening te houden met de budgettaire consequenties. Grote en dure aanpassingen kunnen niet onmiddellijk uitgevoerd worden. Ga na of de maatregel dringend is zeer gevaarlijke situatie - en de mogelijkheden om aan het probleem een oplossing te geven dat rekening houdt met het budget. Het vervullen van de minimale wettelijke eisen mag niet naar later verschoven worden. 4. Verschillende kolommen van de tabel worden aangevuld (zie uitgewerkt voorbeeld) en vervolgens besproken met de betrokken werknemers. Globaal preventieplan 2007 april 2007

8 2. Het jaaractieplan 5. Om het jaaractieplan op te stellen, volstaat het alle punten te hernemen waarvoor de uitvoeringstermijn voorzien is voor het jaar Aanpassing van het globaal preventieplan 6. Er moet eveneens voorzien worden hoe te werk gegaan wordt om een globaal preventieplan aan te passen ingeval van wijzigende omstandigheden. Ter gelegenheid van een verhuis, aankoop van een nieuw toestel, uitbreiding van het personeel, wijziging van de bestaande wetgeving... is het noodzakelijk bepaalde checklisten te verifiëren en de tabel «globaal preventieplan» aan te passen. Na een arbeidsongeval kan op basis van de analyse van het ongeval het globaal preventieplan eveneens aangepast worden. 7. De checklist wordt minimaal éénmaal per jaar herzien vóór 1 november. 8. De tabel globaal preventieplan wordt aan de hand van de vorige wijzigingen aangepast. 9. Het jaaractieplan van het verlopen jaar wordt gecontroleerd. De punten die een oplossing gevonden hebben worden geschrapt; voor andere wordt de uitvoeringstermijn aangepast, en dergelijke meer. 10. Vertrekkend van deze aanpassing kan het jaaractieplan voor het volgende werkjaar opgesteld worden. Belangrijke opmerking: Het globaal preventieplan en het jaaractieplan 2 moeten op schrift gesteld worden en ter beschikking gehouden worden van de bevoegde ambtenaar (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg directie toezicht Welzijn op het Werk, adressen 2 Het jaaractieplan moet klaar zijn vóór 1 november 2007, en voorgelegd worden aan het Comité PBW dat advies moet geven vóór 1 januari 2008, indien in de onderneming een Comité bestaat. In de andere gevallen wordt het met de syndicale afvaardiging of de werknemers besproken. Globaal preventieplan 2007 april 2007

9 Globaal preventieplan - Checklist In een uitzendbureau komen hoofdzakelijk volgende functies voor: - administratieve bediende - commerciële medewerker - uitzendconsulenten Het globaal preventieplan heeft dus betrekking op kantoorwerk en verplaatsingen naar klanten. Indien in de onderneming meer specifieke functies of activiteiten bestaan dienen deze aan de analyse toegevoegd te worden (bv. keuken, magazijn ). Het is duidelijk dat de inherente risico s aan kantoorwerk beperkt zijn maar niettemin bestaande. Welke zijn de belangrijkste risico s voor het personeel van een uitzendkantoor? 1. Toegang gebouw 2. Risico s verbonden aan de werkpost 3. Inrichting van de arbeidsplaats 4. Bijzondere ruimtes: a. EHBO-voorzieningen b. Sanitaire voorzieningen c. Kopieerruimte (verzending, archief) d. Opslagruimte e. Rookkamer 5. Apparaten, machines, elektrische risico s 6. Brandrisico 7. Hygiëne, netheid en afval 8. Veilig gedrag van de werknemers 9. Stress, psychosociale belasting, pesten op het werk 10. Externe verplaatsingen 11. Gezondheidstoezicht van de werknemers 12. Onthaal werknemers Deze verschillende punten worden hierna besproken aan de hand van een checklist. Noot: de minimale vereisten opgenomen in deze lijst slaan op de wettelijke vereisten waarvoor documenten moeten voorhanden zijn Globaal preventieplan 2007 april 2007

10 1. Toegang gebouw nvt OK NOK prior wetgeving Verkeersveilige toegang Voetpad, beschadiging, hindernissen Toegang mindervaliden Sneew- en ijzelvrij Geen stockage van materialen, bouwmaterialen, vuilniszakken... op voetpaden, parkeerplaatsen Afgebakende plaats voor afvalzakken, containers (gescheiden ophaling) Verlichting (50 lux) ARAB art. 62 Parkeerplaats Veilige toegang Aanduiding parkeerstroken Buitenverlichting (25 lux) ARAB art. 62 Pictogrammen aanwezig Toegangsbewaking: menselijke, elektronische Toegankelijk voor LPG-wagens Fietsenstalling Overdekt, beveiligd Voldoende dicht bij toegangsdeur Lokaal om natte kederen te drogen Douche, kleedruimte Toegangsplan Web Plannetje Openbaar vervoer Info over haltes, verbindingen, uren Receptie Duidelijke aanduiding Beveiligd tegen agressie Bezoekers: afgehaald, badge, inschrijving Pictogram "verboden te roken" aan ingang gebouw Vervoersplan Carpooling

11 2. Risico's verbonden aan de werkpost Werkpostanalyse (beeldscherm) nvt OK NOK prior wetgeving Omgevingsfactoren VERLICHTING ARAB art. 59- Werkblad: voldoende verlichting (300 lux) 63bis Er is geen verblindende lichtbron in de werkomgeving Het licht flikkert niet Er is geen reflectie op het scherm Het flikkeren van het scherm stoort niet De vensters hebben afscherming tegen direct invallend zonlicht ARAB art. 68 LAWAAI Geluidsniveau Leq < 55 dba De afdrukeenheden (printer, fax,..) zijn geluidsarm of bevinden zich in een afzonderlijke ruimte VERLUCHTING Verluchting voldoende (CO2 waarde lager dan 800 ppm) ARAB art. 58 Er zijn geen hinderlijke luchtstromen (richtwaarde 0,15m/sec in de winter en 0,25m/sec in de zomer) of tocht (ten gevolge van de inplanting van de burelen of de airconditionning). ARAB art. 58 TEMPERATUUR Voldoende verwarming De temperatuur bedraagt minimum 20 C 'in de winter en max 26 C in de zomer ARAB art. 64 De relatieve vochtigheid is voldoende (bij voorkeur tussen 40 en 70%) ARAB art. 57 WERKRUIMTE De minimumhoogte van alle werkruimtes is 2,5 m ARAB art. 56 Elke werknemer beschikt over een werkelijke ruimte van min. 10 m³ en een vrije oppervlakte van 2 m² ARAB art. 56 Niet giftige planten aanwezig PC en toebehoren Het scherm is horizontaal en verticaal oriënteerbaar Het contrast en de luminantie van het scherm zijn regelbaar en aangepast aan de omgeving Het scherm wordt regelmatig onderhouden De afstand tussen het scherm en de gebruiker is minstens 45 cm Het toetsenbord is los van het scherm Het toestenbord is plat (max. 4 cm in het midden) De helling van het toetsenbord kan ingesteld worden Het toetsenbord is mat van kleur Codex, Titel VI Hoofdstuk II, afdeling 1, bijlage

12 2. Risico's verbonden aan de werkpost Draden en kabels zijn samengebonden, liggen in kabelgoten Draagbare PC heeft speciale standaard, extern toetsenbord, muis Bureau, stoel De meubels hebben geen scherpe hoeken De hoogte van de stoel kan aangepast worden aan de grootte van de persoon (dijen en voorarmen horizontaal) De voeten kunnen horizontaal op de grond rusten, in het ander geval is een voetensteun voorzien De rugleuning van de stoel reikt tot aan de hoogte van het schouderblad De rugsteun volgt de vorm van de wervelkolom De stoel is uitgerust met 5 wieltjes die aangepast zijn aan de vloerbekleding De bovenkant van het scherm bevindt zich op dezelfde hoogte of lager dan de hoogte van de ogen De ruimte voor het toestenbord is voldoende om de polsen te laten rusten op het bureau De armen zijn ontspannen wanneer het toetsenbord gebruikt wordt Toestellen Het aangekocht materiaal (PC, fotokopieermachine, afdrukeenheid, ) draagt het CE-merk en bij elk van deze apparaten is een gebruiksaanwijzing of instructie beschikbaar in de taal van de gebruiker De werkmiddelen (rekenmachine, telefoon,...) bevinden zich binnen handbereik Codex, Titel VI Hoofdstuk I, algemene bepalingen Kasten Er bevindt zich geen zwaar materiaal boven op de kasten De zwaardere voorwerpen en materialen bevinden zich beneden in de kast, of de kasten werden vastgemaakt aan de muur De legplanken en de kasten zijn niet overbeladen De legplanken en de kasten zijn stabiel De kasten zijn zo geplaatst dat geopende deuren of laden de doorgang niet blokkeren Ladenkasten De laagste laden zijn het meest belast De laden worden na gebruik onmiddellijk gesloten Omgeving Voldoende papiermanden

13 3. Inrichting van de arbeidsplaats Doorgangen De doorgangen hebben een minimumbreedte van 80 cm De doorgangen zijn ontruimd De verlengdraden voor telefoon en elektrische apparaten liggen niet verspreid over de grond of in doorgangen zonder enige afscherming Verlichting min. 50 lux Aanwezigheid van lichtschakelgroepen (apart aan- en uitzetten) Aanwezigheidsdetector nvt OK NOK prior wetgeving ARAB art ARAB art. 62, punt d Pictogrammen uitgang en nooduitgang zijn aangebracht Ramen of vensters kunnen niet in geopende toestand de doorgang belemmeren (vergrendeling venster met sleutel) Trapladder, opstapkruk Er is een stabiele trapladder om voorwerpen in de hoogte te bereiken Er worden geen stoelen, vooral stoelen op wieltjes of tafels als opstap gebruikt Vloeren De bodem is effen en in goede staat (geen loskomend tapijt, putten, ) De vloer is niet glad Eventuele werkzones (herstellingen, onderhoudswerkzaamheden) zijn duidelijk afgebakend en gesignaleerd Deuren Glazen wanden en deuren worden aangeduid met een decoratie-element De glazen deuren zijn gemaakt uit veiligheidsglas ARAB 41 quater + 70 Codex, Titel III, Hoofdstuk I, bijlage 1 ARAB art. 40 bis Vensters De venster op verdiepingen zijn vergrendeld (met sleutel ) zodat zij niet volledig kunnen geopend worden ARAB art. 40 bis Trappen ARAB art. 43 Trappen hebben een leuning met een minimumhoogte van 0.75 m De trappen zijn goed: max. helling 75%, aantrede min. 20 cm, hoogte trede max. 18 cm, bruikbare breedte min. 82 cm, staat van de treden De treden zijn voldoende verlicht en zichtbaar

14 3. Inrichting van de arbeidsplaats Verlichting min. 50 lux Liften Veiligheidsdossier personenliften bevat de risocoanalyses, de verslagen van de driemaandelijkse (zesmaandelijkse) inspecties door de Externe Dienst voor Technische Controle, de uitvoeringstermijnen voor uitvoering werken Contractuele verbintenis met beheerder van gebouw voor bekomen van kopie van risicoanalyses en preventieve inspecties Asbestinventaris Asbestinventaris beschikbaar voor alle voor werknemers toegankelijke ruimtes ARAB art. 62, punt d toelichting KB 9/3/2003 art. 6-8 ARAB 148decies 5.2.

15 4.a EHBO-voorzieningen EHBO-koffer Samenstelling beantwoordt aan ARAB art. 178 bijlage Advies preventieadviseur-arbeidsgeneesheer over EHBO-voorzieningen Pictogrammen nvt OK NOK prior wetgeving ARAB art EHBO-lokaal ARAB art. 175 Verwarmd en verlucht Pictogrammen aan ingang Zuiver warm water Hulpverlener Eén hulpverlener met opleidingsattest per 50 werknemers ARAB art

16 4.b Sanitaire voorzieningen Kleedkamer, bergplaats voor kleding Zijn er kapstokken, kleerhangers of persoonlijke kleerkasten voor het opbergen van kledij? Refter, rustruimte Is er een afzonderlijke refter? Indien ja, is er drinkwatervoorziening, opwarmtoestel voor eten en drinken, ijskast, gootsteen met afvoer, voorzieningen voor de vaat, afvalbak met deksel Is er een verpozingslokaal? Toiletten Aparte toiletten voor mannen en vrouwen Zijn de gepaste pictogrammen "Man" "Vrouw"aangebracht? Zijn er voldoende wastafels (1 per 4 toiletten of urinoirs)? Zijn de wastafels in goede staat? Lekken de kranen? Is er een zeepdispenser? nvt OK NOK prior wetgeving ARAB art ARAB art ARAB art art. 87 Zijn er papieren handdoeken of warme luchthanddroger? Is een kleerhaak voorzien in de toiletten? Zijn er afvalemmers in de damestoiletten? De toiletten geven niet uit op een werkruimte, noch refter of vestiaire. De deuren openen enkel in gangen, tussenruimte, hal, overloop Drank Wordt er gratis drinbaar leidingwater ter beschikking gesteld? ARAB art Onderhoud Onderhoudsprogramma beschikbaar

17 4.c Kopieerruimte Kopieerruimte, verzending, De fotokopieermachine (grote hoeveelheden) bevindt zich in een afzonderlijk lokaal De fotokopieermachine bevindt zich in een goed verlucht lokaal Nieuwe apparaten, CE-kenmerk, zijn uitgerust met een ozonfilter Gebruiksaanwijzing of instructie is beschikbaar in de taal van de gebruiker De fotokopieermachine is geïnstalleerd volgens de instructies van de leverancier of de fabrikant De hoeveelheden papier, folders, brochures,... zijn beperkt gehouden Stevige trapladder, opstap Voldoende beweegruimte en toegang tot toestellen voor aanvullen papier Veiligheidsmes, schaar beschikbaar Chemische producten (fotokopieermachine, afdrukeenheden, faxen) zijn veilig opgeslagen De aanwijzigingen op de veiligheidskaart van de fabrikanten worden gerespecteerd bij het wisselen van het druklint, de inkt,... Bij het vullen van inktpatronen worden handschoenen gedragen Gemorste poeder (toner) wordt onmiddellijk verwijderd met een natte doek om te vermijden dat het poeder zich in de lucht verspreidt Transportkarretjes voor papiervoorraad, post,...beschikbaar nvt OK NOK prior wetgeving Codex, Titel VI Hoofdstuk I, algemene bepalingen Codex, Titel V, Hoofdstuk I, chemische agentia

18 4.d Opslagruimte Stevige rekken Afgesloten kasten voor chemische producten (printer, toner, reinigingsmateriaal, ) Stevige opstaptrap, toegang tot elk niveau Brandblusapparaat Geen materiaal op vloer of in dooorgangen Zwaar en volumineus materiaal onderaan Legplanken zijn niet overladen Voldoende verlichting (50 lux) nvt OK NOK prior wetgeving Codex, Titel V, Hoofdstuk I, chemische agentia ARAB art. 62 punt d

19 4.e Rookkamer Rookbeleid Is het algemeen rookverbod opgelegd? Duidelijke pictogrammen en informatie bij toegang van de ruimtes toegankelijk voor derden of het publiek Rookkamer Voldoende verlucht, rook wordt rechtstreeks naar buiten afgezogen Geen vervuiling aanpalende ruimtes Schriftelijke regeling ivm toegang en gebuik rookkamer door werknemers De voorziene asbakken worden niet geledigd in de papiermanden noch in andere brandbare vaten Aanwezigheid van vlamdovende asbakken Reglement voor toegang en gebruik rooklokaal nvt OK NOK prior wetgeving Codex, Titel III, Hoofdstuk I, afd.ii Codex, Titel III, Hoofdstuk I, afd.ii art. 6 en KB 13/12/2005 (BS 22/12/2005) Codex, Titel III, Hoofdstuk I, afd.ii art.5

20 5. Apparaten, machines, elektrische risico's De stekkers en de draden van de apparaten zijn in goede staat, dwz. ongeschonden De elektrische verlengdraden zijn onbeschadigd nvt OK NOK prior wetgeving Er zijn niet teveel machines aangesloten op eenzelfde circuit. Bij twijfel raadpleeg uw elektriciteitsinstallateur De wijzigingen aan de elektrische installatie zijn uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien Contactdozen De contactdozen zijn correct en stevig bevestigd in de muur en onbeschadigd De contactdozen zijn voorzien van een schakelaar Elektrische kasten De elektrische kasten zijn voorzien van een elektrisch schema De elektrische kasten zijn dicht De elektrische kasten zijn voorzien van pictogram, spanningsaanduiding Toestellen Beschadigde en defecte toestellen worden onmiddellijk afgekoppeld en naar herstelling of afvoer gebracht De elektrische toestellen dragen het CE-merk en een gebruiksaanwijzing of instructie is beschikbaar in de taal van de gebruiker De elektrische toestellen zijn geïnstalleerd volgens de instructies van de leverancier of de fabrikant De toestellen worden hersteld door een gekwalificeerd elektricien Codex, Titel VI Hoofdstuk I, algemene bepalingen Er is geen probleem van statische elektriciteit Er is een procedure om de onderhoudsdienst, op te roepen bij elektriciteitspanne, stroomonderbreking, defecte lamp, beschadigde draad, losgekomen contactdoos,. Het proces-verbaal van het laatste controleonderzeok van de electrische installatie is aanwezig PV controle-onderzoek laagspanningsinstallatie is maximaal 5 jaar oud AREI 271 en 273 PV controle-onderzoek hoogspanningsingsinstallatie is maximaal 1 jaar oud AREI 272 en 273

21 6. Brandrisico nvt OK NOK prior wetgeving Preventiemaatregelen ARAB art. 52 Er bevindt zich geen opslag van brandbaar materiaal (papier, karton, hout) in de stookplaats De vuilbakken zijn vervaardigd uit moeilijk ontbrandbaar of zelfdovend materiaal. De papierbakken worden dagelijks geledigd De elektrische apparaten worden uitgeschakeld bij langdurige periode van niet-gebruik Normale uitgangen én nooduitgangen zijn vrij Indien het gebouw uitgerust is met brandwerende deuren (die deuren zijn aangeduid met het teken " RF" + gevolgd door een getal"), zijn deze steeds gesloten of ze worden opengehouden door een systeem dat bij brandalarm het automatisch sluiten van de deuren toelaat De nooduitgangen kunnen ter allertijde gemakkelijk geopend worden De deuren van de nooduitgang draaien open in de richting van de uitgang De gas- en de verwarmingsinstallatie worden jaarlijks gecontroleerd en de verslagen zijn beschikbaar De veiligheidsborden voor de aanduiding van de uitgangen, de nooduitgangen, het brandbestrijdingsmateriaal zijn correct aangebracht Informatie en instructies over de noodmaatregelen zijn beschibaar Noodverlichting aanwezig + getest Detectiesysteem aanwezig + getest en periodieke controle ARAB art ARAB art ARAB art ARAB art De waarschuwings- en de communicatiemiddelen Telefoon, of andere waarschuwingmiddelen aanwezig Evacuatiesignaal + regelmatig uitgetest en periodieke controle De richtlijnen bij brand Noodplan bevat - Richtlijnen over waarschuwing en communicatie - Inhoud evacuatieoefeningen en richtlijnen over eerste interventie - Richtlijnen over gebruik eerste hulpmiddelen ARAB art.52.12

22 6. Brandrisico De instructies in geval van brand zijn uitgehangen en goed bekend en begrepen - vraag het personeel of ze weten wat ze moeten doen bij brand en niet of ze de instructies kennen Evacuatie Afspraken met andere bewoners gebouw ivm evacuatieprocedure en -oefening Elk jaar wordt een evacuatieoefening georganiseerd Brandbestrijdingsmateriaal Brandblusapparaten zijn in voldoende aantal aanwezig, minimum twee per verdieping, bij voorkeur in de gang op een gemakkelijk bereikbare plaats Er is een brandblusapparaat (poederblusser ABC of schuimblusser) in het lokaal waar documenten of papier opgeslagen wordt en CO2 blusser in de buurt van elektrische toestellen, PC, kopieer-, fax-apparaat Het brandbestrijdingsmateriaal wordt periodiek gecontroleerd en de uitvoering van de controles wordt bijgehouden richtlijnen assuralia

23 7. Hygiëne, netheid, afval nvt OK NOK prior wetgeving De werkruimtes en bijbehorende lokalen worden goed onderhouden en regelmatig gereinigd ARAB art. 69 Glazen oppervlakken worden gereinigd en doorzichtig gehouden De ramen buiten (verdiepingen) worden gereinigd door gespecialiseerde firma die alle veiligheidsregels in acht neemt Onderhoudsschema voor de verschillende ruimtes (kantoren, gangen, vergaderzalen, toiletten, binnenramen, buitenramen, ) Zijn er controlelijsten voor onderhoud van de verschillende lokalen (toiletten, eetgelegenheid,...)? Wordt het onderhoud toevertrouwd aan een externe organisatie? Zijn de onderhoudsschema's opgenomen in het onderhoudscontract? Voor afval worden recipiënten voorzien die dagelijks geledigd worden ARAB art. 69 Kapotte buislampen, verf, inkt, toner en lijmresten zijn klein gevaarlijk afval (KGA) en worden apart verzameld en verwijderd naar KGA-depot Gescheiden inzameling van papier, glas, GFT en restafval

24 8. Veilig gedrag van de werknemers Werknemers dragen documenten en voorwerpen zodat het evenwicht niet in gevaar wordt gebracht of het zicht niet wordt belemmerd Lopen in gangen en trappen wordt vermeden Documenten worden niet gelezen terwijl men zich naar een collega begeeft Men leunt niet tegen deuren die kunnen geopend worden, men bevindt zich niet in geopende deuren of men plaatst de handen niet op de deurlijst (tocht kan een deur doen dicht slaan en vingers kneuzen) Messen en scharen worden enkel gebruikt om te knippen, te snijden De stoelen worden in normale positie gebruikt (alle poten op de grond!) Hoog opstapelen van voorwerpen wordt vermeden nvt OK NOK prior wetgeving Volgen van interne afspraken, zoals: Respect rookverbod en gebruik rookkamer Klasseren van documenten na gebruik Gebruik van de refter Andere:..

25 9. Stress, psychosociale belasting, pesten op het werk Er bestaat een duidelijke functiebeschrijving voor elk personeelslid De toegang tot gemeenschappelijke documenten is praktisch en duidelijk De organisatie van de documenten en het klassement is praktisch voor iedereen Het gebruikte materieel is in goede staat, goed onderhouden De hulpmiddelen werken Indien een personeelslid afwezig is, bestaan er afspraken om het werk over te nemen Iedereen heeft zelf een impact op zijn tempo, organisatie, volgorde van het eigen werk De vooropgestelde planning kan in werkelijkheid gehaald worden nvt OK NOK prior wetgeving CAO 72 van 30/03/1999: voorkoming van stress (KB 1/06/1999) Iedereen kan zijn werk op het gestelde uur beëindigen Bij introductie van nieuw materiaal, nieuwe software wordt er een opleiding voorzien Er worden duidelijke doelstellingen vastgelegd en beoordelingscriteria. Is daarover een regelmatig evaluatiegesprek? Er hebben regelmatig werkvergaderingen plaats Pesten op het werk De procedure voor behandeling van klachten ivm pesten op het werk is opgenomen in het arbeidsreglement en bekend bij elk personeelslid (ook nieuwe werknemers en uitzendkrachten) De naam van de preventieadviseur psycho-sociale belasting (en eventueel van de vertrouwenspersoon) is bekend. Deze persoon is bereikbaar voor alle werknemers De vertrouwenspersoon (ongewenst sexueel gedrag - KB van 18/09/1992) is gekend en gemakkelijk bereikbaar Er bestaan instructies wat betreft geweld in de onderneming, veroorzaakt door een bezoeker, een klant Er is iemand aangeduid voor het opvangen van slachtoffers van gewelddaden Codex, Titel VIII, Hoofdstuk VI, afdeling V, art. 8 + omzendbrief 11/07/2002 Codex, Titel VIII, Hoofdstuk VI, afdeling III, art. 6

26 10. Externe verplaatsingen Worden de afspraken gepland, zodat geen overhaaste verplaatsingen nodig zijn tussen twee afspraken? De nodige documenten zijn voorbereid en liggen klaar voor het vertrek Het traject wordt op voorhand bekeken en niet op het laatste ogenblik in de wagen Het voertuig wordt goed onderhouden en is in goede staat (EHBO-doos, signalisatievest, brandblusser, gevarendriehoek) Indien een GSM voorzien is wordt deze gebruikt met een 'hands free' installatie (vergeet niet dat men dan meer verstrooid is) De verkeerswetgeving wordt gerespecteerd (overtredingen) Indien een afspraak niet kan gehaald worden of men te laat zal zijn, wordt dit telefonisch gemeld aan de bestemmeling. Zo rijdt men niet gestresseerd en kalmer Bij maaltijden buitenuit wordt alcohol vermeden Uitzendconsulenten die regelmatig uitzendkrachten met de wagen (van of geleasd door het uitzendbureau) vervoeren hebben een rijgeschiktheidsattest Werknemers die op verplaatsing gaan bij klanten of een 'werf' bezoeken dragen de persoonlijke beschermingsmiddelen die hen door de klant ter beschikking worden gesteld of beschikken over een eigen veiligheidsuitrusting (veiligheidsschoenen, helm, beschermkledij) nvt OK NOK prior wetgeving

27 11. Gezondheidstoezicht van de werknemers nvt OK NOK prior wetgeving De lijst van de werknemers onderworpen aan gezondheidstoezicht is beschikbaar De gezondheidsbeoordeling van de werknemer die een beeldscherm gebruikt vindt plaats De gezondheidsbeoordeling van de werknemer die jonger is dan 18 jaar en eerste tewerkstelling vindt plaats De gezondheidsbeoordeling van stagiairs vindt plaats Maatregelen worden genomen voor zwangere of zogende werkneemsters: verbod om lasten te dragen, geen bezoek aan onderneming met biologisch risico Codex, Titel I, Hoofdstuk IV, afdeling 3, artikel 6 Codex, Titel VI, Hoofdstuk II, Afdeling 1 beeldschermwer k artikel 7 Codex, Titel VIII, Hoofdstuk II, art. 12 Codex, Titel VIII, Hoofdstuk II Codex, Titel VIII, Hoofdstuk 1, artikel 7 + Arbeidswet 16/03/1971, artikels 42-43bis

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

De nieuwe reglementering roken op het werk. vragen en antwoorden 13over roken op het werk

De nieuwe reglementering roken op het werk. vragen en antwoorden 13over roken op het werk De nieuwe reglementering roken op het werk vragen en antwoorden 13over roken op het werk De nieuwe reglementering roken op het werk 13vragen en antwoorden over roken op het werk 1De vroegere reglementering

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2006 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB Bundel Nr 119 Het gebruik van ladders en steigers tijdens de afwerkingsfase Inhoud Inleiding... 3 Derde trimester 2008 Bundel Nr 119 Het gebruik

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2009 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Wetgeving mbt brand : overzicht 3. ARAB art 52 opgeheven? 4. Het KB van

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Welke documenten bewaren en hoe lang?

Welke documenten bewaren en hoe lang? Welke documenten bewaren en hoe lang? Facturen en documenten kunnen zich jaar na jaar opstapelen wanneer we bang zijn hen weg te gooien. Hieronder een overzicht met de bewaartermijnen: > 10 jaar: Facturen

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel Opdrachtgever : De Regie der Gebouwen Gulder Vlieslaan 87 bus 2 1060 Bruxel JPN Projects

Nadere informatie

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL)

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) HOOFDSTUK 1: WETGEVING 1. Aan wie legt de welzijnswetgeving verplichtingen op? a. Aan de werkgever en aan de werknemers. b. Alleen aan de werkgever.

Nadere informatie

www.besafe.be Veilig wonen

www.besafe.be Veilig wonen www.besafe.be Veilig wonen 2 Algemeen 10 1. Tips voor inbraakpreventie 10 1.1. Organisatorische maatregelen 10 1.2. Bouwkundige maatregelen 11 1.3. Elektronische maatregelen 11 2. Tips voor brandpreventie

Nadere informatie

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Nyrstar Sites BALEN/OVERPELT AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Herziening 6 van 30 juli 2014 (wijzingen t.o.v. vorige herziening zijn blauw gemarkeerd) pg 1/54 Inhoud 1 INLEIDING... 8 1.1 Inhoud... 8 1.2

Nadere informatie

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische Inhoud ALGEMEEN... 4 Kampvuur vuurwerk.... 4 Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 4 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 4 Mag ik vuurwerk afsteken?...

Nadere informatie

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012 BEWONERS REGLEMENT Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

omgaan met mensen met een beperking

omgaan met mensen met een beperking omgaan met mensen met een beperking educatieve bundel Mentor vzw tel. : 056/26.44.34 info@mentorvzw.be - www.mentorvzw.be - Omgaan met - september 2012 1 Een initiatief van : Ref. : www.opkracht.be Een

Nadere informatie

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Een praktische leidraad voor uitbaters 3 e uitgave 1 Colofon Auteurs (1e editie): Jeroen Bos, Jan Deconinck, Peter

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

I. Intern noodplan. 1. Doel:

I. Intern noodplan. 1. Doel: I. Intern noodplan 1. Doel: Een uitgewerkt plan om in crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken. 2. Inhoud:

Nadere informatie