ace-challenge Technisch Reglement 2014 Versie 14 april 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ace-challenge Technisch Reglement 2014 Versie 14 april 2015"

Transcriptie

1 ace-challenge Technisch Reglement 2014 Versie 14 april 2015 Dit technisch reglement werd opgesteld met als doel eenduidige richtlijnen te definiëren voor de deelnemende teams binnen de Ecorace-Challenge. Alle situaties die niet behandeld zijn in deze richtlijnen zullen beslist worden door de Jury.

2 1 Algemeen De regels die hierin worden beschreven zijn van toepassing tijdens de Ecorace-Challenge, in dit document vermeld als de wedstrijd. Deze regels zijn van toepassing tijdens de wedstrijd gehouden in het jaar 2015 ( mei). Van alle deelnemers aan de wedstrijd wordt er verwacht dat zij dit document lezen en ermee instemmen. De organisatie zal strafpunten uitdelen aan de deelnemers en teams die de richtlijnen schenden, negeren of hen diskwalificeren en uitsluiten voor verdere deelname. Alle vragen betreffende de interpretatie van het technisch reglement moeten geschreven (via brief of per ) aan de organisatie worden overgemaakt. Deze regels zullen worden gepubliceerd op de website en zijn bindend voor alle deelnemers. Indien noodzakelijk geacht door de organisatie, heeft zij het recht om dit reglement te wijzigen. Geregistreerde teams worden hiervan op de hoogte gebracht. 2 Technische condities en veiligheid Alle deelnemers zijn op ieder moment verantwoordelijk voor de technische condities en veiligheid van hun vaartuig. Het ontwerp moet dusdanig gemaakt worden dat het vaartuig veilig kan deelnemen aan de wedstrijd door alle aspecten ervan in beschouwing te nemen (varen, hijsen van het vaartuig, opslag in de paddock, etc.). De goedkeuring van het ontwerp en de goedkeuring tijdens de inspectie zal in geen enkel geval een vrijstelling zijn van de verantwoordelijkheden van de deelnemer. 3 Het vaartuig 3.1 Het ontwikkelde vaartuig dient aan onderstaande bepalingen te voldoen: De deelnemer is vrij in de materiaalkeuze voor de volledige romp. Romp kan gebaseerd zijn op lijnenplan in appendix A De maximaal toegelaten afmetingen van het vaartuig worden hieronder weergegeven. Totale lengte Totale breedte Hoogte boven waterlijn 6.00 m 1.40 m 2.50 m Het ontwerp van het vaartuig moet eerst goedgekeurd worden door de jury. De romp van het vaartuig dient te voldoen aan een maximaal langsbuigend moment van 1,8 knm, wanneer deze ondersteund wordt op de twee punten van de romp. Dit KAN aangetoond worden (indien hier aan getwijfeld wordt door de jury), enerzijds op basis van technische berekeningen en anderzijds door een praktische test. 2

3 Tijdens de praktische test kan een belasting van 1 ton geplaatst worden over het volledige vaartuig (zoals aangegeven op bovenstaande afbeelding) (enkel voor categorie cargo) en de maximale doorbuiging van de romp mag niet meer bedragen dan 1,5 cm t.o.v. de neutrale stand. 3.2 De totale lengte is de lengte vanaf het uiterste achterste punt tot het meest vooraan gelegen punt van het vaartuig, inclusief het propulsiesysteem. Het overschrijden van de maximale lengte met meer dan 0.5% van de totale lengte zal resulteren tot diskwalificatie door de jury. 3.3 Er is geen maximale diepgang opgelegd aan de vaartuigen. Echter, de schroef mag niet lager komen dan het kielvlak. Deelnemers moeten in beschouwing nemen dat op sommige delen van het traject de diepgang gelimiteerd is. 3.4 Schroeven van het propulsiesysteem mogen ten allen tijde vervangen worden tijdens de loop van de wedstrijd. Dit dient wel gemeld te worden aan de jury. 3.5 Er is geen maximum gewicht van het vaartuig gedefinieerd. Deelnemers moeten er echter over waken dat het vaartuig in en uit het water moet kunnen worden gehesen tot op het vaste land op verschillende momenten tijdens de wedstrijd. 3.6 Alle vaartuigen mogen gebruik maken van verschillende energiebronnen voor de voorstuwing van het vaartuig. Deze energiebron kan zowel zonne-energie, elektrische energie, waterstof, diesel, benzine, aardgas of een biobrandstof zijn. Andere energiebronnen zoals mankracht, windenergie (zeilen), dieren of kernenergie zijn niet toegestaan. 3.7 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen boten die cargo kunnen vervoeren (categorie cargo) en boten die geen cargo kunnen vervoeren (categorie non-cargo). 3.8 Het gebruik van andere opslagsystemen dan accu s voor het opslaan van elektrische energie is toegestaan (bijvoorbeeld vliegwielen, super condensatoren, etc.). De maximale energieopslagcapaciteit is beperkt tot 5 kwh. 3.9 Het maximaal uitgaand vermogen van de aandrijfmotor bedraagt 6 kw of 8 pk De schipper dient te beschikken over een vrij zicht en vrij gehoor op ieder ogenblik De stabiliteit van het vaartuig moet zodanig ontworpen zijn dat een voorgeschreven rolmoment van 200 Nm aan een vaartuig, in geladen of ongeladen toestand met schipper (70kg), niet resulteert in een overhelling die meer dan 12,5 graden bedraagt (gedurende een gemeten periode van 5 seconden op het water). In geen geval mogen openingen in de romp, zoals de afvoerbuizen van pompen, of randen van het dek beneden de waterlijn komen te liggen. 3

4 In het geval dat (extra) drijvers worden gebruikt, moeten deze drijvers beschikken over een toegevoegd volume van minstens 50 dm³ of meer. Een vaartuig dat beschikt over drijvers, moet dusdanig ontworpen zijn dat de hoogste drijver het water raakt vooraleer de rolhoek van 5 graden wordt bereikt Het vaartuig (van categorie cargo) moet in staat zijn een totale vracht van 1 ton aan boord te nemen. Deze vracht kan bestaan uit liquide cargo en/of droge bulk, welke op verschillende plaatsen van het vaartuig gepositioneerd mogen worden. Deze posities dienen duidelijk te worden weergegeven in het ontwerprapport. De teams kunnen kiezen uit volgende mogelijkheden: - Niet flexibele optie: 1 cargo naar keuze vervoeren (enkel liquide of enkel droge bulk) - Semi-flexibele optie: Een verhouding cargo naar keuze vervoeren (liquide en droge bulk) - Flexibele optie: Een opgelegde (door de organisatie) verhouding cargo vervoeren (liquide en/of droge bulk) De flexibele optie zal het meeste punten opleveren, vervolgens de semi-flexibele optie en de niet flexibele optie zal het minste punten opleveren Alle vaartuigen moeten uitgerust worden met een commercieel beschikbaar en goedgekeurde dodemansknop welke volledig operationeel blijft wanneer de schipper of de opvarenden aan boord zijn. Dit zal getest worden tijdens de evacuatietest. De functionaliteit moet zodanig zijn dat wanneer deze verwijderd wordt de motoren stoppen en dat wanneer deze terug wordt geplaatst er minimaal één extra actie noodzakelijk is vooraleer de motoren herstart kunnen worden Wanneer het vaartuig beladen wordt (dit geldt alleen voor boten van categorie cargo), moeten alle lasten behoorlijk bevestigd worden aan het vaartuig. De positionering en verdeling van deze lasten op het dek dienen vermeld te worden in het ontwerprapport Ieder vaartuig dient verplicht uitgerust te zijn met één of meer automatische elektrische lenspompen. De pompen moeten zodanige geïnstalleerd worden dat deze alle compartimenten die bestuurders of elektronische componenten huisvesten volledig kunnen ledigen. Het systeem dient te beschikken over een minimaal debiet van 1300 liter per uur. De buizen en/of slangen geconnecteerd aan de pomp dienen te beschikken over een minimale diameter die niet kleiner is dan de uitgang van de pomp Alle draaiende onderdelen in of aan het vaartuig dienen voldoende afgeschermd te zijn om onopzettelijk contact te vermijden. Deze regel geldt zowel op het water als op het land. 4

5 Wanneer een vliegwiel wordt gebruikt voor energieopslag, moet deze zich in een beschermende behuizing bevinden die in staat is alle losse onderdelen op te vangen in het geval van het uit elkaar vallen van het systeem. Deze laatste opmerking moet worden aangetoond door middel van een geschikte test of berekening Alle vaartuigen moeten zodanig ontworpen zijn dat personen aan boord het vaartuig kunnen verlaten binnen 5 seconden zonder enige hulp van buitenaf. Deze laatste opmerking moet worden aangetoond door middel van een evacuatietest. De dodemansschakelaar moet gelijktijdig geactiveerd worden tijdens de evacuatie, zonder dat dit bijdraagt tot een tijdsvertraging tijdens de evacuatie Luiken die dienen opengemaakt te worden vooraleer een opvarende het vaartuig kan verlaten zijn niet toegelaten. De minimale breedte van de cabine is 50 cm. Wanneer twee opvarenden naast elkaar zitten, bedraagt de minimale breedte 100 cm. De cabine dient te beschikken over degelijke zitplaatsen voor de bemanningsleden. Een gesloten cabine is niet toegestaan Het gebruik van veiligheidsgordels is niet toegestaan aan boord van het vaartuig Alle bevestigingssystemen die gebruikt worden aan boord van het vaartuig moeten mechanisch worden vastgezet. Alle connecties die kunnen draaien tijdens het gebruik van het vaartuig moeten worden vastgezet door middel van een splitpen. Het gebruik van bevestigingsmiddelen, zoals "Loctite" is niet toegestaan, tenzij met speciale toestemming van de organisatie. Toestemming wordt slechts verleend op basis van voorafgaand schriftelijk verzoek aan de organisatie met de nodige motivatie. De aanvraag moet een overzicht van de probleemstelling en een beschrijving voor de noodzaak van het gebruik van dit type bevestigingsmiddel bevatten. Bij een bout-moer verbinding dient de schroefdraad de bout met minimum twee volledige omwentelingen uit de moer te steken. Hetzelfde geldt voor het gebruik van draadstangen. Bij het gebruik van zelfborgende moeren dient de schroefdraad uit de plastieken ring te komen met minimum twee volledige omwentelingen. Het gebruik van velcro is toegelaten in het geval dat dit duidelijk is aangeduid in het design en goedgekeurd is door het Technisch Comité voor de technische keuring. Het Technisch Comité kan bijkomende bevestigingen eisen tijdens ieder moment van het evenement, vooral wanneer het de veiligheid van de bemanning of de werking van het vaartuig beïnvloedt en/of het evenement in gedrang brengt Alle vaartuigen moeten ontworpen worden met een minimum van 10 cm vrijboord langs het gehele vaartuig in volledig beladen toestand (incl. bemanningsleden).. De verbindingen tussen de romp en het dek moeten waterdicht zijn. 5

6 3.21 Alle vaartuigen moeten ontworpen zijn zodanig dat deze over voldoende drijfvermogen beschikken in beladen toestand. In deze context is voldoende gedefinieerd als de nodige capaciteit om de volledige constructie met opvarenden met een minimum reserve capaciteit van 100 % te dragen. M.a.w. het waterdichte volume boven de waterlijn moet gelijk of groter zijn dan de verplaatsing van de romp. Deze capaciteit moet worden aangetoond op basis van de weging en berekeningen. Bijkomend moet het vaartuig ontworpen zijn zodanig dat het niet kan zinken wanneer de romp zich zou opvullen met water. Bij het optreden van deze laatste situatie, mag er verondersteld worden dat de bemanningsleden niet meer aan boord van het vaartuig zijn Alle vaartuigen moeten uitgerust zijn met een bevestigingspunt voor een sleepkabel. De bevestigingspunten en zijn draagstructuur moeten in staat zijn om een minimale belasting van twee maal het eigen gewicht van het vaartuig te houden. De minimale binnendiameter van de bevestigingspunten bedraagt 20 mm. Alle vaartuigen moeten uitgerust zijn met een drijvende sleepkabel, met een minimale lengte van 10 m en een minimum diameter van 8 mm. Sleepkabels mogen niet vervaardigd zijn uit staal of een ander type materiaal dat moeilijk door te snijden is in een noodgeval. De sleepkabel moet vastgemaakt zijn aan de voorzijde van de romp 3.23 Alle vaartuigen dienen uitgerust te zijn met minimum twee soorten signalisatiesystemen. Een uniform gekleurde oranje of rode waarschuwingsvlag met een minimale grootte van 30 x 30 cm bevestigd aan een stok of soortgelijke structuur met een minimale lengte van 100 cm. De waarschuwingsvlag mag niet gecombineerd worden met de verplichte bootshaak. Een hoorbaar waarschuwingssysteem, zoals een hoorn, welke hoorbaar is vanaf redelijke afstand. o een blaashoorn o een hoorn gebruikmakend van perslucht o een elektrische hoorn 3.24 Alle vaartuigen moeten voorzien zijn van een duidelijk zichtbare gele of oranje boei met een diameter van ten minste 12 cm welke permanent verbonden is met het vaartuig door een drijvende kabel met een minimale lengte van 5 m. De verbinding en opslag van deze boei moet zodanig zijn dat wanneer het vaartuig verdwijnt onder het wateroppervlak de boei gaat drijven op het wateroppervlak en daardoor de positie van het schip aanwijst Alle vaartuigen dienen uitgerust te zijn met minstens één peddel per opvarende. De peddel(s) moet(en) functioneel zijn zodanig dat het mogelijk is voor de opvarenden om de peddel te gebruiken in de normale zitpositie in de cockpit van het vaartuig. 6

7 De peddel(s) moet(en) over een minimale totale lengte van 60 cm beschikken, met een minimum lengte en breedte van het blad gelijk aan respectievelijk 30 en 13 cm. De peddel(s) moet(en) bevestigd zijn op een gemakkelijk bereikbare plaats aan boord van het vaartuig Alle vaartuigen moeten uitgerust worden met een goedgekeurd brandblusapparaat (een CO2-blusser), met een minimum capaciteit van 1 kg blusmateriaal. Voor vaartuigen met gasvormige brandstoffen wordt een poederblusser aangeraden in plaats van een CO 2-blusser. Enkel brandblussers met een goedgekeurde geldigheid zijn toegelaten. De brandblusser moet in een zodanige positie gemonteerd worden dat deze eenvoudig bereikbaar is door alle opvarenden vanaf de normale zitpositie in de cockpit. Bij het losmaken van de brandblusser mag er geen mogelijkheid zijn dat deze in het water kan vallen Alle vaartuigen moeten uitgerust zijn met een reddingsvest voor elk bemanningslid. De capaciteit van de reddingsvest dient klasse 150 Newton of het equivalent ervan te zijn In het geval van het optreden van een (technisch) defect aan boord, hebben de deelnemers het recht op herstel van de defecte of gebrekkige onderdelen. Alle te vervangen onderdelen dienen vervangen te worden door gelijkwaardige exemplaren met dezelfde specificaties. Wanneer mogelijk dient dit te gebeuren onder supervisie van de organisatie. In het geval van grootschalige reparaties/aanpassingen, bijvoorbeeld bij het vervangen van een batterij, kan de organisatie bepalen of er nood is aan het toekennen van een straftijd. Alle herstellingen aan elektrische systemen dienen vooraf gerapporteerd te worden aan de organisatie. Herstellingen aan andere onderdelen dienen nadien aanvullend gerapporteerd worden. Het vervangen of opladen van batterijen zal resulteren in een betwisting van een straftijd van één of meerdere minuten. Aanpassingen opgelegd door de organisatie dienen uitgevoerd te worden voor de opgegeven deadline. Wanneer aanpassingen worden verricht, is de deelname aan de wedstrijd opgeschort tot de aanpassingen nagekeken en goedgekeurd zijn Alle vaartuigen dienen te beschikken over vier hijsogen met een minimum binnendiameter van 25 mm. De hijsogen dienen vervaardigd te zijn uit vast metaal van het type zoals aangeduid in de afbeelding. 7

8 De hijsogen mogen wegneembaar zijn maar dienen steeds aan boord van het vaartuig te zijn tijdens de wedstrijd. De hijsogen en de draagstructuur moeten zodanig ontworpen zijn dat elk van deze individuele hijsogen het volledige gewicht van het vaartuig kan dragen. Deze hijsogen moeten gepositioneerd worden zodanig dat het mogelijk is om het vaartuig in en uit het water te hijsen. De longitudinale afstand tussen de twee hijsogen is tussen 1 en 4 m. Bij deze laatste situatie dient het vaartuig zoveel mogelijk horizontaal te blijven. Een maximale afwijking van 19 graden van de horizontale positie is toegelaten. De structurele integriteit van het vaartuig mag niet wijzigen tijden het hijsen Alle scherpe kanten van het vaartuig dienen voldoende te worden afgeschermd De stuurinrichting van het vaartuig dient gedimensioneerd te zijn voor adequate controle. Het sturen dient vlot te verlopen en vrij te zijn van speling, zowel in beladen als onbeladen toestand Het toevoegen van wegneembare onderdelen aan het vaartuig is toegelaten. De extra onderdelen dienen aan alle vereisten van deze technische voorschriften te voldoen. De wegneembare onderdelen dienen ofwel bevestigd te worden of zich aan boord van het vaartuig te bevinden gedurende de volledige wedstrijd. Tijdens de derde stap van het designproces moet duidelijk worden aangegeven dat je gebruik wil maken van deze regel. Dit dient vervolgens nog te worden goedgekeurd. De vaartuigen dienen voor alle technische inspecties te slagen, zowel met als zonder de wegneembare onderdelen geïnstalleerd. Onderdelen wegneembaar maken na het slagen tijdens stap drie van het designproces is niet toegestaan. Voor sommige onderdelen zal geen toestemming gegeven worden om deze wegneembaar te maken. Hierbij worden volgende onderdelen beschouwd: o Onderdelen voor het bereiken van de noodzakelijke stabiliteit, bv. drijvers. 8

9 4 Energiebronnen en energieopslag 4.1 Bijkomende regelgeving omtrent de toegelaten energiebronnen (zie regel 4.6) worden beschreven in de appendices. Appendix B: Liquide brandstoffen (uitgezonderd LPG) Appendix C: LPG en CNG Appendix D: Waterstof 4.2 Het is toegestaan een vaartuig te ontwikkelen dat louter en alleen op basis van batterijen vaart, maar deze mag niet bijgeladen worden tijdens een challenge van de race (wel tussenin). Een eventuele back-up batterij mag gebruikt worden enkel en alleen indien deze batterij al vanaf het begin van de challenge aan boord is. 4.3 Het vaartuig mag worden uitgerust met een batterijpakket met een maximale nominale capaciteit zoals gedefinieerd in regel 4.7. Deze capaciteit dient gestaafd te worden met datasheets en berekeningen, welke aanwezig moeten zijn in het ontwerprapport. 4.4 Deelnemers welke een grotere hoeveelheid energie aan boord hebben dan toegelaten, zullen benadeeld worden door middel van een strafpunten. 4.5 Een toegewijd, goed functionerend batterij-managementsysteem is verplicht voor alle batterijen. Het systeem moet instaan voor het monitoren van de spanning, stroom en temperatuur van elke batterij en dient ook in staat te zijn om het volledige systeem uit te schakelen wanneer noodzakelijk. De uitschakeling dient automatisch te gebeuren in geval van te hoge stromen, te lage en te hoge spanningen en te hoge temperatuur. Het geïnstalleerde batterij-managementsysteem moet in staat zijn het energieverbruik en de energietoevoer van en naar het batterijpakket op te meten. 9

10 4.6 De maximaal toegelaten spanning is 52 V DC of AC RMS. 4.7 Het aantal in serie geschakelde batterij cellen is gelimiteerd. De volgende beperkingen zijn geldig Type van batterij Nominale spanning Maximum aantal cellen in serie Loodzuur en loodgel 12 V 4 Nickel-metaalhydride 1.2 V 42 Standaard lithium-ion 3.7 V 13 Lithium-polymeer 3.7 V 13 Lithium-ijzerfosfaat 3.3 V 15 Voor het gebruik van andere soorten batterijen welke niet vermeld staan in bovenstaande lijst, dient het team contact op te nemen met de organisatie. De organisatie zal beslissen of dit soort batterijen toegestaan is en het maximum aantal cellen in serie bepalen. 4.8 Het laden van het batterijpakket of de batterijen dient steeds te gebeuren volgens het laadproces en limieten opgegeven door de fabrikant. 4.9 Het batterijpakket mag tijdens het varen enkel opgeladen worden door middel van de geïnstalleerde energiegenerator/energiebron. Bij aanvang van de wedstrijd is het toegelaten om te starten met een volledig opgeladen batterijpakket. Al de aan boord opgewekte energie mag tijdens de wedstrijd gebruikt worden voor de voorstuwing van het vaartuig of het bijladen van het batterijpakket of andere energieopslagsystemen (vliegwiel, supercapacitoren, warm water, ijs, etc.) Het is toegestaan om energie te recupereren van een draaiende motor door gebruik te maken van regeneratief remmen van het vaartuig. Navigatietoestellen gevoed door een batterij zijn toegestaan, zolang ze niet verbonden zijn met het hoogvermogen elektrisch systeem van het vaartuig. Computers (laptops) gevoed door een batterij zijn toegestaan, zolang ze niet verbonden zijn met het hoogvermogen elektrisch systeem van het vaartuig. 10

11 4.10 Alle elektrisch geleidende onderdelen dienen volledig geïsoleerd te zijn om gevaarlijke situaties te vermijden in het geval van contact of blootstellling aan water (voor instructies hoe dit te doen, wordt verwezen naar de BIN/NEN/DIN standaard). Speciale aandacht hiervoor is noodzakelijk bij vaartuigen waarvan de romp vervaardigd is uit geleidende materialen (aluminium, carbon vezels, etc.) 4.11 Het ontwerp van het elektrisch schema en de elektrische bedrading dient gebaseerd te zijn op de standaard kleuren code (BIN/NEN/DIN standaard) Een plus-kabel dient rood gekleurd of gemarkeerd te zijn. Een min-kabel dient zwart of blauw gekleurd of gemarkeerd te zijn. All kabels moeten beschikken over een degelijke isolatie Om veiligheidsredenen dienen de gebruikte batterijen te voldoen aan volgende voorwaarden: Alle batterijen gebruikt in de wedstrijd moeten commercieel beschikbaar zijn. In geen enkele omstandigheid mag een batterij aangepast worden De batterijen moeten bevestigd worden in een afzonderlijke behuizing, op een dusdanige manier dat het risico van direct contact tussen bemanningsleden en de omgeving met de batterij wordt vermeden. Het doel van de behuizing van de batterij is een eenvoudige bevestiging van de batterij in het vaartuig. De batterijen en het bevestigingssysteem dienen zodanig ontworpen en vervaardigd te zijn dat deze vast en in positie blijft wanneer het vaartuig zou kapseizen en daarbij geen milieuvervuiling kan veroorzaken. De batterijbehuizing mag afzonderlijk ontworpen zijn of mag volledig geïntegreerd zijn in de romp van het vaartuig. De batterijbehuizing moet voorkomen dat elektrolyt in de romp vloeit in geval van schade aan de batterijen. De batterijbehuizing dient daarom vervaardigd te zijn uit materialen resistent tegen het elektrolyt van de batterij. De batterijbehuizing mag niet vervaardigd worden uit galvanisch geleidende materialen. De batterijbehuizing dient vervaardigd te zijn uit vuurbestendige materialen. Wanneer de batterij niet geïntegreerd is in de romp, mag deze bevestigd worden aan de romp gebruikmakend van een stevig lint met een breedte van 35 mm. Het gebruik van velcro is niet toegelaten. Andere geschikte connecties, zoals gebruikt in wagens, zijn toegelaten. De minimale afstand tussen de batterijen en de zitplaatsen van de bemanningsleden dient één meter te zijn. Het moet mogelijk zijn om de behuizing en de elektrische connecties eenvoudig te verzegelen. Alle maatregelen met respect tot het bevestigen van de batterijen en hun behuizing gelden ook voor ander type van energieopslag. 11

12 De behuizing dient uitgerust te zijn met een geforceerde ventilatie met een minimum capaciteit van 0.3 m³/minuut. Bij het overschrijden van een celtemperatuur van 40 C dient deze automatisch aan te schakelen. In geval van loodzuurbatterijen, dient bij het laden van het batterijpakket de geforceerde ventilatie steeds actief te zijn. De uitlaat van het ventilatiesysteem dient gelokaliseerd te zijn op een positie achter de zitplaatsen van de opvarende bemanningsleden of op een alternatieve plaats die zich op afzienbare plaats van de bemanningsleden bevindt. Deze locatie dient vooraf goed te worden gekeurd door de jury. Het batterij-ventilatiesysteem moet zodanig ontworpen zijn dat opspattend water en regen niet in direct elektrisch contact met de batterij of elektrische kabels kan komen Alle elektrische kabels dienen correct gedimensioneerd te worden om de verwachte spanningen en stromen aan te kunnen. De minimum waardes voor koperen geleiders in open lucht staan vermeld in onderstaande tabel. Doorsnede (mm²) Max. Toegestane stroom (A) Alle vaartuigen dienen uitgerust te zijn met een noodstop die gelijktijdig de stroomtoevoer naar de motor(en), de energieopwekking en de hoofdbatterij afschakelt. De schakelaar moet in staat zijn om de energievoorziening te onderbreken tijdens vollast. De schakelaar moet bereikbaar zijn voor hulpdiensten langs de buitenzijde van het vaartuig. De schakelaar dient duidelijk gemarkeerd te zijn zodat deze te herkennen is als noodstop. (rode schakelaar met ronde gele achtergrond). De tekst die de schakelaar aangeeft beschikt over een minimale hoogte van 10mm. Het is toegelaten één of meerdere relais te gebruiken in het schakelmechanisme. Bij het gebruik van één relais dient deze relais geschikt te zijn voor de stroomonderbreking. 12

13 4.16 Alle elektrische systemen dienen uitgerust te zijn met juist gedimensioneerde zekeringen in serieconnectie met de hoofdbatterij. De zekering mag in geen enkele situatie meer dan 200% van de verwachte stroom toelaten. De zekering dient zich zo dicht mogelijk bij de connectie aan de batterij te bevinden. De waarde van de zekering mag niet hoger zijn als de toegelaten stroom in de dunste kabel in het relevante deel van het elektrisch systeem. Volgende systemen moeten zeker worden afgezekerd: o Aan boord energiegenerator (zonnepanelen, brandstofcel, generator, etc.) o Motorcontroller o Batterij o Batterij-managementsysteem (ook voor iedere spanningsmeting) o Deelnemers worden verplicht gezichts- en oogbescherming te dragen, ten allen tijde bij de montage en/of het verplaatsen van de batterijen of bij het uitvoeren van andere activiteiten met betrekking tot de batterijen 4.17 Het moet mogelijk zijn om eenvoudig het energieopslagsysteem te verzegelen (batterijen of een andere type van energieopslag) Het deelnemende team dient ervoor te zorgen dat de juiste voorzorgen zijn genomen en aanwezig zijn, zodanig dat de organisatie de zegel kan aanbrengen op een eenvoudige en snelle manier. De organisatie zal de zegel aanbrengen nadat het vaartuig technisch is goedgekeurd. Wanneer een deelnemer genoodzaakt is om de zegel te breken, is hij of zij verplicht dit zo snel mogelijk te melden aan de organisatie. Het vaartuig zal verhinderd worden om verder deel te nemen aan de wedstrijd vanaf het moment dat de zegel werd verbroken. Het vaartuig mag enkel terug deelnemen aan de wedstrijd wanneer deze technisch herkeurd is en een nieuwe zegel is aangebracht door de organisatie. 5 Uiterlijk van het vaartuig 5.1 Alle deelnemende vaartuigen dienen het registratienummer aangereikt door de organisatie zichtbaar te maken. Het registratienummer dient vermeld te staan aan weerzijdes van het vaartuig en op de bovenzijde van het voorsteven Het deelnemende team zal verantwoordelijk worden geacht voor het verwerven van het registratiepaneel met het correcte registratienummer. Het registratienummer dient zichtbaar te zijn op ieder ogenblik van de wedstrijd vanuit elke kijkhoek. 5.2 Deelnemers zijn toegelaten hun vaartuig esthetisch af te werken naar eigen keuze. Deelnemers zijn toegelaten hun eigen sponsors zichtbaar te maken op hun vaartuig 13

14 Deze mogen niet in conflict zijn met morele waarden. Dit volgens de aanbevelingen en/of aanwijzingen van de organisatie 5.3 Het team zal beschikken over een transponder van de organisatie om het vaartuig te tracken tijdens de wedstrijd. 14

15 APPENDIX A. Lijnenplan 15

16 APPENDIX B. Vaartuigen gebruik makende van liquide brandstoffen (uitgezonderd LPG) VERBRANDINGSMOTOR 1.1. De toegelaten liquide brandstoffen zijn: Diesel Benzine Biodiesel Andere biobrandstof 1.2. De verbrandingsmotor dient zodanig geconstrueerd en bevestigd te worden dat deze geen schade kan berokkenen aan bemanningsleden, leden van de organisatie of derden wanneer deze operationeel is Alle mogelijk afgescheiden vloeistoffen afkomstig van de verbrandingsmotor dienen opgevangen te worden in afgesloten reservoirs Een noodstop welke de verbrandingsmotor stillegt dient bereikbaar te zijn voor de schipper van het vaartuig wanneer deze plaats heeft genomen in de voor hem bestemde zitplaats, maar dient tevens ook beschikbaar te zijn van aan de buitenkant van het vaartuig en dient gemarkeerd te zijn. Een rode pijl op een witte achtergrond van minstens 10 cm lang en 3 cm breed dient om de plaatsing aan te geven. BRANDSTOFTANK 1.5. Het geheel van componenten waarin energie kan worden opgeslagen en gebruikt kan worden voor de aandrijving van het propulsiesysteem van het vaartuig, wordt beschouwd als het energieopslagsysteem van het vaartuig. Bij vaartuigen werkende op liquide brandstoffen wordt de brandstoftank samen met de leiding naar de motor beschouwd als het energieopslagsysteem De deelnemers moeten gebruik maken van een brandstoftank welke de liquide brandstof opslaat onder atmosferische druk en een maximaal volume van 10 liter bevat, welke duidelijk wordt aangeduid door een niveaulijn. De inhoud van de tank moet visueel geïnspecteerd kunnen worden al dan niet door een schroefdop. De brandstoftank dient stevig bevestigd te zijn. 16

17 BRANDSTOFLEIDINGEN EN TANKEN VAN BRANDSTOFFEN 1.7. Het volledige brandstofleidingensysteem en de mogelijk gerelateerde veiligheidscomponenten dienen zich volledig binnen de afmetingen van het vaartuig te bevinden. Geen enkel van de onderdelen mag zich buiten de romp van het vaartuig bevinden Componenten in het brandstofleidingensysteem moeten vrij zijn van elke mechanische spanning Elektronisch aangedreven componenten welke brandstof bevatten dienen geïsoleerd te worden zodanig dat geen elektrische stromen door de component kunnen vloeien waar zich brandstof bevindt, op uitzondering van de injectoren na Sluitingen, kleppen of andere zelfgemaakte componenten, welke zijn aangepast of niet specifiek voor de gebruikte brandstof zijn, zijn verboden. VEILIGHEID Deelnemers worden verondersteld op ieder ogenblik na te gaan of het voertuig geen vloeistoffen verliest. Verliezen van lekken kunnen niet worden getolereerd, mocht er toch een lek voordoen waarbij de vloeistof niet opgevangen werd en geloosd ter land of op het water, dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden aan het Wedstrijdcomité Elk team dat deelneemt aan de wedstrijd met vaartuig aangedreven op een liquide brandstof dient te beschikken over volgende zaken: een CO 2-brandblusapparaat, veiligheidsbrillen en adequaat gereedschap Brandstofleidingen dienen beschermd te worden tegen mogelijke beschadiging (stenen, corrosie, mechanische falingen). 17

18 APPENDIX C. Vaartuigen gebruik makende van LPG of CNG VERBRANDINGSMOTOR 1.1. Vaartuigen mogen gebruik maken van LPG (Liquefied Petrol Gas) of CNG (Compressed Natural Gas) en dienen te voldoen aan de regels beschreven in deze appendix De verbrandingsmotor dient zodanig geconstrueerd en bevestigd te worden dat deze geen schade kan berokkenen aan bemanningsleden, leden van de organisatie of derden wanneer deze operationeel is Alle mogelijk afgescheiden vloeistoffen afkomstig van de verbrandingsmotor dienen opgevangen te worden in afgesloten reservoirs Een noodstop welke de verbrandingsmotor stillegt dient bereikbaar te zijn voor de schipper van het vaartuig wanneer deze plaats heeft genomen in de voor hem bestemde zitplaats, maar dient tevens ook beschikbaar te zijn van aan de buitenkant van het vaartuig en dient gemarkeerd te zijn. Een rode pijl op een witte achtergrond van minstens 10 cm lang en 3 cm breed dient gemarkeerd te zijn om de plaatsing aan te geven. BRANDSTOFTANK 1.5. Het geheel van componenten waarin energie kan worden opgeslagen en gebruikt kan worden voor de aandrijving van het propulsiesysteem van het vaartuig, wordt beschouwd als het energieopslagsysteem van het vaartuig. Bij vaartuigen werkende op LPG of CNG wordt de brandstoftank samen met de leiding naar de motor beschouwd als het energieopslagsysteem De deelnemers moeten gebruik maken van een gecertificeerde brandstoftank voor het opslaan van de betreffende brandstof onder de aangeraden druk. De maximale tankinhoud bedraagt 15 l voor LPG en 40 l voor CNG. De brandstoftank dient stevig bevestigd te zijn en voorzien van een drukmeter. BRANDSTOFLEIDINGEN EN TANKEN VAN BRANDSTOFFEN 1.7. Het volledige brandstofleidingensysteem en de mogelijk gerelateerde veiligheidscomponenten dienen zich volledig binnen de afmetingen van het vaartuig te bevinden. Geen enkel van de onderdelen mag zich buiten de romp van het vaartuig bevinden. 18

19 1.8. Componenten in het brandstofleidingensysteem moeten vrij zijn van elke mechanische spanning Elektronisch aangedreven componenten welke brandstof bevatten dienen geïsoleerd te worden zodanig dat geen elektrische stromen door de component kunnen vloeien waar zich brandstof bevindt, op uitzondering van de injectoren na Sluitingen, kleppen of andere zelfgemaakte componenten, welke zijn aangepast of niet specifiek voor de gebruikte brandstof zijn, zijn verboden. VEILIGHEID Deelnemers worden verondersteld op ieder ogenblik na te gaan of het voertuig geen vloeistoffen verliest. Verliezen van lekken kunnen niet worden getolereerd, mocht er toch een lek voordoen waarbij de vloeistof niet opgevangen werd en geloosd ter land of op het water, dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden aan het Wedstrijdcomité Elk team dat deelneemt aan de wedstrijd met vaartuig aangedreven op LPG of CNG dient te beschikken over volgende zaken: een poederblusser, veiligheidsbrillen en adequaat gereedschap Brandstofleidingen dienen beschermd te worden tegen mogelijke beschadiging (stenen, corrosie, mechanische falingen). 19

20 APPENDIX D. Vaartuigen gebruik makende van waterstof BRANDSTOFCEL SYSTEEM 1.1. De deelnemers dienen een gedetailleerde beschrijving en technische tekeningen van het waterstofbevoorradingssysteem in te dienen In geval van een waterstof aangedreven vaartuig dient de primaire energiebron te bestaan uit een brandstofcel werkende op gecompresseerde waterstof, kwaliteitsklasse 5.0. Met een maximale ingaande druk aan de ingang (anode) van 10 bar Het waterstofsysteem dient gemakkelijk toegankelijk te zijn voor inspecties en metingen De brandstofcel moet draaien op zichzelf. De elektriciteit nodig voor temperatuursregeling, ventilator, compressor, en elektronisch managementsysteem van de brandstofcel en de elektrische motor moeten worden gevoed door de brandstofcel Het waterstof systeem dient als volgt uitgevoerd te worden H 2 cilinder Drukregelaar verbonden aan de waterstoffles Emergency shutdown valve rechtstreeks verbonden aan de uitgang van de drukregelaar debietmeter (flowmeter) brandstofcel 1.6. De debietmeter dient verbonden te zijn met de ingang van de brandstofcel. Beide dienen op dezelfde druk te staan De brandstofcel dient zodanig geconstrueerd en bevestigd te worden dat deze geen schade kan berokkenen aan de bemanningsleden, leden van de organisatie of derden wanneer deze operationeel is Alle afgescheiden water afkomstig van de brandstofcel dient opgevangen te worden in een afgesloten reservoir. 20

Belgian Young Timer Cup (BYC) 2015. Technisch reglement

Belgian Young Timer Cup (BYC) 2015. Technisch reglement Belgian Young Timer Cup (BYC) 2015 " BRAVO " Technisch reglement PAGINA INDEX 1. DEFINITIE OMSCHRIJVING 2 2. REGLEMENTERING 2-4 3. KOETSWERK EN EXTERNE AFMETINGEN 4-7 4. GEWICHT 7 5. MOTOR 8-9 6. BRANDSTOFLEIDINGEN,

Nadere informatie

Belgian Racing Car Championship 2013 (BRCC)

Belgian Racing Car Championship 2013 (BRCC) Belgian Racing Car Championship 2013 (BRCC) Technisch Reglement PAGINA INDEX Art 1. DEFINITIE - OMSCHRIJVING...2 Art 2. REGLEMENTERING...2 Art 3. KOETSWERK EN EXTERNE AFMETINGEN...8 Art 4. GEWICHT...17

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2005 Nr. 55

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2005 Nr. 55 50 (1974) Nr. 21 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2005 Nr. 55 A. TITEL Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, met Bijlage; Londen, 1 november

Nadere informatie

INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN

INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN ATTENTIE: Lees dit installatievoorschrift in zijn geheel aandachtig door alvorens de onderwaterpomp uit de verpakking te halen. Deze onderwaterpomp dient

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB Bundel Nr 119 Het gebruik van ladders en steigers tijdens de afwerkingsfase Inhoud Inleiding... 3 Derde trimester 2008 Bundel Nr 119 Het gebruik

Nadere informatie

SOBW-reglement 2015. Copyright Frits Overmars / SOBW 2003-2014 versie 2015-01-18 Nieuwe en gewijzigde regels zijn onderstreept

SOBW-reglement 2015. Copyright Frits Overmars / SOBW 2003-2014 versie 2015-01-18 Nieuwe en gewijzigde regels zijn onderstreept Reglement 2015 SOBW-reglement 2015 Copyright Frits Overmars / SOBW 2003-2014 versie 2015-01-18 Nieuwe en gewijzigde regels zijn onderstreept Algemeen Technisch Reglement art. onderwerp pagina 1 algemeen

Nadere informatie

Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen

Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen 25 Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 25:2009 VERSIE 1.2 (NOVEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 81 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.2 Deze publicatie is

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.11.2008 COM(2008) 690 definitief 2008/0213 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende bepaalde onderdelen

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg?

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Land- en tuinbouwvoertuigen: hoe komt u er veilig mee op de openbare weg? Als verzekeraar en gespecialiseerd financieel dienstverlener in

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding BALTIC Luchtgekoelde rooftopunits Watergekoelde rooftop 20-85 kw BALTIC-IOM-1305-D INHOUDSOPGAVE BALTIC Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger NL Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen Perslucht koeldroger DRYPOINT RA HT 5-100 Geachte Klant, Wij bedanken u ervoor dat u ons product hebt uitgekozen en raden u aan deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 28:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 65 Vloeibare brandstoffen Ondergrondse

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G Neo

H A N D L E I D I N G Neo HANDLEIDING Neo In dit boekje vindt u informatie over het eigenlijk gebruik en onderhoud van de machine. Lees het aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats. Gelieve uw aankoopfactuur of het ontvangstbewijs

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V nl Dutch California Proposition 65 Waarschuwing De uitlaatgassen van dieselmotoren en sommige bestanddelen daarvan kunnen volgens de staat California

Nadere informatie

Bijlage 10 aan KB 15 maart 1968

Bijlage 10 aan KB 15 maart 1968 Bijlage 10 aan KB 15 maart 1968 Gelijkvormige voorschriften betreffende de homologatie van veiligheidsbeglazing en van de materialen voor de beglazing die bestemd zijn om in motorvoertuigen en hun aanhangwagens

Nadere informatie

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting Aanbestedingsdocument Aquafin Aanbestedingsdossier Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN: VOORBLAD AANBESTEDINGSDOSSIER

Nadere informatie

Belastingen van personenauto s en motorrijwielen. Belastingdienst Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingen van personenauto s en motorrijwielen. Belastingdienst Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Belastingen van personenauto s en motorrijwielen Belastingdienst Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van december 2011, nr. BLKB2011/2548M, Staatscourant 2011, De staatssecretaris

Nadere informatie

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy GE Digital Energy Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten GE-publicatiecode: GET-20009 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Belasting van personenauto s en motorrijwielen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Belasting van personenauto s en motorrijwielen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7106 14 maart 2014 Belasting van personenauto s en motorrijwielen 4 maart 2014 nr. BLKB 2014/127M Belastingdienst / Directie

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

Ontwikkeling van een autonome precisiespuit voor de aardbeienteelt in de volle grond

Ontwikkeling van een autonome precisiespuit voor de aardbeienteelt in de volle grond Ontwikkeling van een autonome precisiespuit voor de aardbeienteelt in de volle grond Ontwerp, bouw, validatie en demonstratie van een prototype C. Kempenaar 1, J-M. Michielsen 1, A. Nieuwenhuizen 1, H.

Nadere informatie

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie