ace-challenge Technisch Reglement 2014 Versie 14 april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ace-challenge Technisch Reglement 2014 Versie 14 april 2015"

Transcriptie

1 ace-challenge Technisch Reglement 2014 Versie 14 april 2015 Dit technisch reglement werd opgesteld met als doel eenduidige richtlijnen te definiëren voor de deelnemende teams binnen de Ecorace-Challenge. Alle situaties die niet behandeld zijn in deze richtlijnen zullen beslist worden door de Jury.

2 1 Algemeen De regels die hierin worden beschreven zijn van toepassing tijdens de Ecorace-Challenge, in dit document vermeld als de wedstrijd. Deze regels zijn van toepassing tijdens de wedstrijd gehouden in het jaar 2015 ( mei). Van alle deelnemers aan de wedstrijd wordt er verwacht dat zij dit document lezen en ermee instemmen. De organisatie zal strafpunten uitdelen aan de deelnemers en teams die de richtlijnen schenden, negeren of hen diskwalificeren en uitsluiten voor verdere deelname. Alle vragen betreffende de interpretatie van het technisch reglement moeten geschreven (via brief of per ) aan de organisatie worden overgemaakt. Deze regels zullen worden gepubliceerd op de website en zijn bindend voor alle deelnemers. Indien noodzakelijk geacht door de organisatie, heeft zij het recht om dit reglement te wijzigen. Geregistreerde teams worden hiervan op de hoogte gebracht. 2 Technische condities en veiligheid Alle deelnemers zijn op ieder moment verantwoordelijk voor de technische condities en veiligheid van hun vaartuig. Het ontwerp moet dusdanig gemaakt worden dat het vaartuig veilig kan deelnemen aan de wedstrijd door alle aspecten ervan in beschouwing te nemen (varen, hijsen van het vaartuig, opslag in de paddock, etc.). De goedkeuring van het ontwerp en de goedkeuring tijdens de inspectie zal in geen enkel geval een vrijstelling zijn van de verantwoordelijkheden van de deelnemer. 3 Het vaartuig 3.1 Het ontwikkelde vaartuig dient aan onderstaande bepalingen te voldoen: De deelnemer is vrij in de materiaalkeuze voor de volledige romp. Romp kan gebaseerd zijn op lijnenplan in appendix A De maximaal toegelaten afmetingen van het vaartuig worden hieronder weergegeven. Totale lengte Totale breedte Hoogte boven waterlijn 6.00 m 1.40 m 2.50 m Het ontwerp van het vaartuig moet eerst goedgekeurd worden door de jury. De romp van het vaartuig dient te voldoen aan een maximaal langsbuigend moment van 1,8 knm, wanneer deze ondersteund wordt op de twee punten van de romp. Dit KAN aangetoond worden (indien hier aan getwijfeld wordt door de jury), enerzijds op basis van technische berekeningen en anderzijds door een praktische test. 2

3 Tijdens de praktische test kan een belasting van 1 ton geplaatst worden over het volledige vaartuig (zoals aangegeven op bovenstaande afbeelding) (enkel voor categorie cargo) en de maximale doorbuiging van de romp mag niet meer bedragen dan 1,5 cm t.o.v. de neutrale stand. 3.2 De totale lengte is de lengte vanaf het uiterste achterste punt tot het meest vooraan gelegen punt van het vaartuig, inclusief het propulsiesysteem. Het overschrijden van de maximale lengte met meer dan 0.5% van de totale lengte zal resulteren tot diskwalificatie door de jury. 3.3 Er is geen maximale diepgang opgelegd aan de vaartuigen. Echter, de schroef mag niet lager komen dan het kielvlak. Deelnemers moeten in beschouwing nemen dat op sommige delen van het traject de diepgang gelimiteerd is. 3.4 Schroeven van het propulsiesysteem mogen ten allen tijde vervangen worden tijdens de loop van de wedstrijd. Dit dient wel gemeld te worden aan de jury. 3.5 Er is geen maximum gewicht van het vaartuig gedefinieerd. Deelnemers moeten er echter over waken dat het vaartuig in en uit het water moet kunnen worden gehesen tot op het vaste land op verschillende momenten tijdens de wedstrijd. 3.6 Alle vaartuigen mogen gebruik maken van verschillende energiebronnen voor de voorstuwing van het vaartuig. Deze energiebron kan zowel zonne-energie, elektrische energie, waterstof, diesel, benzine, aardgas of een biobrandstof zijn. Andere energiebronnen zoals mankracht, windenergie (zeilen), dieren of kernenergie zijn niet toegestaan. 3.7 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen boten die cargo kunnen vervoeren (categorie cargo) en boten die geen cargo kunnen vervoeren (categorie non-cargo). 3.8 Het gebruik van andere opslagsystemen dan accu s voor het opslaan van elektrische energie is toegestaan (bijvoorbeeld vliegwielen, super condensatoren, etc.). De maximale energieopslagcapaciteit is beperkt tot 5 kwh. 3.9 Het maximaal uitgaand vermogen van de aandrijfmotor bedraagt 6 kw of 8 pk De schipper dient te beschikken over een vrij zicht en vrij gehoor op ieder ogenblik De stabiliteit van het vaartuig moet zodanig ontworpen zijn dat een voorgeschreven rolmoment van 200 Nm aan een vaartuig, in geladen of ongeladen toestand met schipper (70kg), niet resulteert in een overhelling die meer dan 12,5 graden bedraagt (gedurende een gemeten periode van 5 seconden op het water). In geen geval mogen openingen in de romp, zoals de afvoerbuizen van pompen, of randen van het dek beneden de waterlijn komen te liggen. 3

4 In het geval dat (extra) drijvers worden gebruikt, moeten deze drijvers beschikken over een toegevoegd volume van minstens 50 dm³ of meer. Een vaartuig dat beschikt over drijvers, moet dusdanig ontworpen zijn dat de hoogste drijver het water raakt vooraleer de rolhoek van 5 graden wordt bereikt Het vaartuig (van categorie cargo) moet in staat zijn een totale vracht van 1 ton aan boord te nemen. Deze vracht kan bestaan uit liquide cargo en/of droge bulk, welke op verschillende plaatsen van het vaartuig gepositioneerd mogen worden. Deze posities dienen duidelijk te worden weergegeven in het ontwerprapport. De teams kunnen kiezen uit volgende mogelijkheden: - Niet flexibele optie: 1 cargo naar keuze vervoeren (enkel liquide of enkel droge bulk) - Semi-flexibele optie: Een verhouding cargo naar keuze vervoeren (liquide en droge bulk) - Flexibele optie: Een opgelegde (door de organisatie) verhouding cargo vervoeren (liquide en/of droge bulk) De flexibele optie zal het meeste punten opleveren, vervolgens de semi-flexibele optie en de niet flexibele optie zal het minste punten opleveren Alle vaartuigen moeten uitgerust worden met een commercieel beschikbaar en goedgekeurde dodemansknop welke volledig operationeel blijft wanneer de schipper of de opvarenden aan boord zijn. Dit zal getest worden tijdens de evacuatietest. De functionaliteit moet zodanig zijn dat wanneer deze verwijderd wordt de motoren stoppen en dat wanneer deze terug wordt geplaatst er minimaal één extra actie noodzakelijk is vooraleer de motoren herstart kunnen worden Wanneer het vaartuig beladen wordt (dit geldt alleen voor boten van categorie cargo), moeten alle lasten behoorlijk bevestigd worden aan het vaartuig. De positionering en verdeling van deze lasten op het dek dienen vermeld te worden in het ontwerprapport Ieder vaartuig dient verplicht uitgerust te zijn met één of meer automatische elektrische lenspompen. De pompen moeten zodanige geïnstalleerd worden dat deze alle compartimenten die bestuurders of elektronische componenten huisvesten volledig kunnen ledigen. Het systeem dient te beschikken over een minimaal debiet van 1300 liter per uur. De buizen en/of slangen geconnecteerd aan de pomp dienen te beschikken over een minimale diameter die niet kleiner is dan de uitgang van de pomp Alle draaiende onderdelen in of aan het vaartuig dienen voldoende afgeschermd te zijn om onopzettelijk contact te vermijden. Deze regel geldt zowel op het water als op het land. 4

5 Wanneer een vliegwiel wordt gebruikt voor energieopslag, moet deze zich in een beschermende behuizing bevinden die in staat is alle losse onderdelen op te vangen in het geval van het uit elkaar vallen van het systeem. Deze laatste opmerking moet worden aangetoond door middel van een geschikte test of berekening Alle vaartuigen moeten zodanig ontworpen zijn dat personen aan boord het vaartuig kunnen verlaten binnen 5 seconden zonder enige hulp van buitenaf. Deze laatste opmerking moet worden aangetoond door middel van een evacuatietest. De dodemansschakelaar moet gelijktijdig geactiveerd worden tijdens de evacuatie, zonder dat dit bijdraagt tot een tijdsvertraging tijdens de evacuatie Luiken die dienen opengemaakt te worden vooraleer een opvarende het vaartuig kan verlaten zijn niet toegelaten. De minimale breedte van de cabine is 50 cm. Wanneer twee opvarenden naast elkaar zitten, bedraagt de minimale breedte 100 cm. De cabine dient te beschikken over degelijke zitplaatsen voor de bemanningsleden. Een gesloten cabine is niet toegestaan Het gebruik van veiligheidsgordels is niet toegestaan aan boord van het vaartuig Alle bevestigingssystemen die gebruikt worden aan boord van het vaartuig moeten mechanisch worden vastgezet. Alle connecties die kunnen draaien tijdens het gebruik van het vaartuig moeten worden vastgezet door middel van een splitpen. Het gebruik van bevestigingsmiddelen, zoals "Loctite" is niet toegestaan, tenzij met speciale toestemming van de organisatie. Toestemming wordt slechts verleend op basis van voorafgaand schriftelijk verzoek aan de organisatie met de nodige motivatie. De aanvraag moet een overzicht van de probleemstelling en een beschrijving voor de noodzaak van het gebruik van dit type bevestigingsmiddel bevatten. Bij een bout-moer verbinding dient de schroefdraad de bout met minimum twee volledige omwentelingen uit de moer te steken. Hetzelfde geldt voor het gebruik van draadstangen. Bij het gebruik van zelfborgende moeren dient de schroefdraad uit de plastieken ring te komen met minimum twee volledige omwentelingen. Het gebruik van velcro is toegelaten in het geval dat dit duidelijk is aangeduid in het design en goedgekeurd is door het Technisch Comité voor de technische keuring. Het Technisch Comité kan bijkomende bevestigingen eisen tijdens ieder moment van het evenement, vooral wanneer het de veiligheid van de bemanning of de werking van het vaartuig beïnvloedt en/of het evenement in gedrang brengt Alle vaartuigen moeten ontworpen worden met een minimum van 10 cm vrijboord langs het gehele vaartuig in volledig beladen toestand (incl. bemanningsleden).. De verbindingen tussen de romp en het dek moeten waterdicht zijn. 5

6 3.21 Alle vaartuigen moeten ontworpen zijn zodanig dat deze over voldoende drijfvermogen beschikken in beladen toestand. In deze context is voldoende gedefinieerd als de nodige capaciteit om de volledige constructie met opvarenden met een minimum reserve capaciteit van 100 % te dragen. M.a.w. het waterdichte volume boven de waterlijn moet gelijk of groter zijn dan de verplaatsing van de romp. Deze capaciteit moet worden aangetoond op basis van de weging en berekeningen. Bijkomend moet het vaartuig ontworpen zijn zodanig dat het niet kan zinken wanneer de romp zich zou opvullen met water. Bij het optreden van deze laatste situatie, mag er verondersteld worden dat de bemanningsleden niet meer aan boord van het vaartuig zijn Alle vaartuigen moeten uitgerust zijn met een bevestigingspunt voor een sleepkabel. De bevestigingspunten en zijn draagstructuur moeten in staat zijn om een minimale belasting van twee maal het eigen gewicht van het vaartuig te houden. De minimale binnendiameter van de bevestigingspunten bedraagt 20 mm. Alle vaartuigen moeten uitgerust zijn met een drijvende sleepkabel, met een minimale lengte van 10 m en een minimum diameter van 8 mm. Sleepkabels mogen niet vervaardigd zijn uit staal of een ander type materiaal dat moeilijk door te snijden is in een noodgeval. De sleepkabel moet vastgemaakt zijn aan de voorzijde van de romp 3.23 Alle vaartuigen dienen uitgerust te zijn met minimum twee soorten signalisatiesystemen. Een uniform gekleurde oranje of rode waarschuwingsvlag met een minimale grootte van 30 x 30 cm bevestigd aan een stok of soortgelijke structuur met een minimale lengte van 100 cm. De waarschuwingsvlag mag niet gecombineerd worden met de verplichte bootshaak. Een hoorbaar waarschuwingssysteem, zoals een hoorn, welke hoorbaar is vanaf redelijke afstand. o een blaashoorn o een hoorn gebruikmakend van perslucht o een elektrische hoorn 3.24 Alle vaartuigen moeten voorzien zijn van een duidelijk zichtbare gele of oranje boei met een diameter van ten minste 12 cm welke permanent verbonden is met het vaartuig door een drijvende kabel met een minimale lengte van 5 m. De verbinding en opslag van deze boei moet zodanig zijn dat wanneer het vaartuig verdwijnt onder het wateroppervlak de boei gaat drijven op het wateroppervlak en daardoor de positie van het schip aanwijst Alle vaartuigen dienen uitgerust te zijn met minstens één peddel per opvarende. De peddel(s) moet(en) functioneel zijn zodanig dat het mogelijk is voor de opvarenden om de peddel te gebruiken in de normale zitpositie in de cockpit van het vaartuig. 6

7 De peddel(s) moet(en) over een minimale totale lengte van 60 cm beschikken, met een minimum lengte en breedte van het blad gelijk aan respectievelijk 30 en 13 cm. De peddel(s) moet(en) bevestigd zijn op een gemakkelijk bereikbare plaats aan boord van het vaartuig Alle vaartuigen moeten uitgerust worden met een goedgekeurd brandblusapparaat (een CO2-blusser), met een minimum capaciteit van 1 kg blusmateriaal. Voor vaartuigen met gasvormige brandstoffen wordt een poederblusser aangeraden in plaats van een CO 2-blusser. Enkel brandblussers met een goedgekeurde geldigheid zijn toegelaten. De brandblusser moet in een zodanige positie gemonteerd worden dat deze eenvoudig bereikbaar is door alle opvarenden vanaf de normale zitpositie in de cockpit. Bij het losmaken van de brandblusser mag er geen mogelijkheid zijn dat deze in het water kan vallen Alle vaartuigen moeten uitgerust zijn met een reddingsvest voor elk bemanningslid. De capaciteit van de reddingsvest dient klasse 150 Newton of het equivalent ervan te zijn In het geval van het optreden van een (technisch) defect aan boord, hebben de deelnemers het recht op herstel van de defecte of gebrekkige onderdelen. Alle te vervangen onderdelen dienen vervangen te worden door gelijkwaardige exemplaren met dezelfde specificaties. Wanneer mogelijk dient dit te gebeuren onder supervisie van de organisatie. In het geval van grootschalige reparaties/aanpassingen, bijvoorbeeld bij het vervangen van een batterij, kan de organisatie bepalen of er nood is aan het toekennen van een straftijd. Alle herstellingen aan elektrische systemen dienen vooraf gerapporteerd te worden aan de organisatie. Herstellingen aan andere onderdelen dienen nadien aanvullend gerapporteerd worden. Het vervangen of opladen van batterijen zal resulteren in een betwisting van een straftijd van één of meerdere minuten. Aanpassingen opgelegd door de organisatie dienen uitgevoerd te worden voor de opgegeven deadline. Wanneer aanpassingen worden verricht, is de deelname aan de wedstrijd opgeschort tot de aanpassingen nagekeken en goedgekeurd zijn Alle vaartuigen dienen te beschikken over vier hijsogen met een minimum binnendiameter van 25 mm. De hijsogen dienen vervaardigd te zijn uit vast metaal van het type zoals aangeduid in de afbeelding. 7

8 De hijsogen mogen wegneembaar zijn maar dienen steeds aan boord van het vaartuig te zijn tijdens de wedstrijd. De hijsogen en de draagstructuur moeten zodanig ontworpen zijn dat elk van deze individuele hijsogen het volledige gewicht van het vaartuig kan dragen. Deze hijsogen moeten gepositioneerd worden zodanig dat het mogelijk is om het vaartuig in en uit het water te hijsen. De longitudinale afstand tussen de twee hijsogen is tussen 1 en 4 m. Bij deze laatste situatie dient het vaartuig zoveel mogelijk horizontaal te blijven. Een maximale afwijking van 19 graden van de horizontale positie is toegelaten. De structurele integriteit van het vaartuig mag niet wijzigen tijden het hijsen Alle scherpe kanten van het vaartuig dienen voldoende te worden afgeschermd De stuurinrichting van het vaartuig dient gedimensioneerd te zijn voor adequate controle. Het sturen dient vlot te verlopen en vrij te zijn van speling, zowel in beladen als onbeladen toestand Het toevoegen van wegneembare onderdelen aan het vaartuig is toegelaten. De extra onderdelen dienen aan alle vereisten van deze technische voorschriften te voldoen. De wegneembare onderdelen dienen ofwel bevestigd te worden of zich aan boord van het vaartuig te bevinden gedurende de volledige wedstrijd. Tijdens de derde stap van het designproces moet duidelijk worden aangegeven dat je gebruik wil maken van deze regel. Dit dient vervolgens nog te worden goedgekeurd. De vaartuigen dienen voor alle technische inspecties te slagen, zowel met als zonder de wegneembare onderdelen geïnstalleerd. Onderdelen wegneembaar maken na het slagen tijdens stap drie van het designproces is niet toegestaan. Voor sommige onderdelen zal geen toestemming gegeven worden om deze wegneembaar te maken. Hierbij worden volgende onderdelen beschouwd: o Onderdelen voor het bereiken van de noodzakelijke stabiliteit, bv. drijvers. 8

9 4 Energiebronnen en energieopslag 4.1 Bijkomende regelgeving omtrent de toegelaten energiebronnen (zie regel 4.6) worden beschreven in de appendices. Appendix B: Liquide brandstoffen (uitgezonderd LPG) Appendix C: LPG en CNG Appendix D: Waterstof 4.2 Het is toegestaan een vaartuig te ontwikkelen dat louter en alleen op basis van batterijen vaart, maar deze mag niet bijgeladen worden tijdens een challenge van de race (wel tussenin). Een eventuele back-up batterij mag gebruikt worden enkel en alleen indien deze batterij al vanaf het begin van de challenge aan boord is. 4.3 Het vaartuig mag worden uitgerust met een batterijpakket met een maximale nominale capaciteit zoals gedefinieerd in regel 4.7. Deze capaciteit dient gestaafd te worden met datasheets en berekeningen, welke aanwezig moeten zijn in het ontwerprapport. 4.4 Deelnemers welke een grotere hoeveelheid energie aan boord hebben dan toegelaten, zullen benadeeld worden door middel van een strafpunten. 4.5 Een toegewijd, goed functionerend batterij-managementsysteem is verplicht voor alle batterijen. Het systeem moet instaan voor het monitoren van de spanning, stroom en temperatuur van elke batterij en dient ook in staat te zijn om het volledige systeem uit te schakelen wanneer noodzakelijk. De uitschakeling dient automatisch te gebeuren in geval van te hoge stromen, te lage en te hoge spanningen en te hoge temperatuur. Het geïnstalleerde batterij-managementsysteem moet in staat zijn het energieverbruik en de energietoevoer van en naar het batterijpakket op te meten. 9

10 4.6 De maximaal toegelaten spanning is 52 V DC of AC RMS. 4.7 Het aantal in serie geschakelde batterij cellen is gelimiteerd. De volgende beperkingen zijn geldig Type van batterij Nominale spanning Maximum aantal cellen in serie Loodzuur en loodgel 12 V 4 Nickel-metaalhydride 1.2 V 42 Standaard lithium-ion 3.7 V 13 Lithium-polymeer 3.7 V 13 Lithium-ijzerfosfaat 3.3 V 15 Voor het gebruik van andere soorten batterijen welke niet vermeld staan in bovenstaande lijst, dient het team contact op te nemen met de organisatie. De organisatie zal beslissen of dit soort batterijen toegestaan is en het maximum aantal cellen in serie bepalen. 4.8 Het laden van het batterijpakket of de batterijen dient steeds te gebeuren volgens het laadproces en limieten opgegeven door de fabrikant. 4.9 Het batterijpakket mag tijdens het varen enkel opgeladen worden door middel van de geïnstalleerde energiegenerator/energiebron. Bij aanvang van de wedstrijd is het toegelaten om te starten met een volledig opgeladen batterijpakket. Al de aan boord opgewekte energie mag tijdens de wedstrijd gebruikt worden voor de voorstuwing van het vaartuig of het bijladen van het batterijpakket of andere energieopslagsystemen (vliegwiel, supercapacitoren, warm water, ijs, etc.) Het is toegestaan om energie te recupereren van een draaiende motor door gebruik te maken van regeneratief remmen van het vaartuig. Navigatietoestellen gevoed door een batterij zijn toegestaan, zolang ze niet verbonden zijn met het hoogvermogen elektrisch systeem van het vaartuig. Computers (laptops) gevoed door een batterij zijn toegestaan, zolang ze niet verbonden zijn met het hoogvermogen elektrisch systeem van het vaartuig. 10

11 4.10 Alle elektrisch geleidende onderdelen dienen volledig geïsoleerd te zijn om gevaarlijke situaties te vermijden in het geval van contact of blootstellling aan water (voor instructies hoe dit te doen, wordt verwezen naar de BIN/NEN/DIN standaard). Speciale aandacht hiervoor is noodzakelijk bij vaartuigen waarvan de romp vervaardigd is uit geleidende materialen (aluminium, carbon vezels, etc.) 4.11 Het ontwerp van het elektrisch schema en de elektrische bedrading dient gebaseerd te zijn op de standaard kleuren code (BIN/NEN/DIN standaard) Een plus-kabel dient rood gekleurd of gemarkeerd te zijn. Een min-kabel dient zwart of blauw gekleurd of gemarkeerd te zijn. All kabels moeten beschikken over een degelijke isolatie Om veiligheidsredenen dienen de gebruikte batterijen te voldoen aan volgende voorwaarden: Alle batterijen gebruikt in de wedstrijd moeten commercieel beschikbaar zijn. In geen enkele omstandigheid mag een batterij aangepast worden De batterijen moeten bevestigd worden in een afzonderlijke behuizing, op een dusdanige manier dat het risico van direct contact tussen bemanningsleden en de omgeving met de batterij wordt vermeden. Het doel van de behuizing van de batterij is een eenvoudige bevestiging van de batterij in het vaartuig. De batterijen en het bevestigingssysteem dienen zodanig ontworpen en vervaardigd te zijn dat deze vast en in positie blijft wanneer het vaartuig zou kapseizen en daarbij geen milieuvervuiling kan veroorzaken. De batterijbehuizing mag afzonderlijk ontworpen zijn of mag volledig geïntegreerd zijn in de romp van het vaartuig. De batterijbehuizing moet voorkomen dat elektrolyt in de romp vloeit in geval van schade aan de batterijen. De batterijbehuizing dient daarom vervaardigd te zijn uit materialen resistent tegen het elektrolyt van de batterij. De batterijbehuizing mag niet vervaardigd worden uit galvanisch geleidende materialen. De batterijbehuizing dient vervaardigd te zijn uit vuurbestendige materialen. Wanneer de batterij niet geïntegreerd is in de romp, mag deze bevestigd worden aan de romp gebruikmakend van een stevig lint met een breedte van 35 mm. Het gebruik van velcro is niet toegelaten. Andere geschikte connecties, zoals gebruikt in wagens, zijn toegelaten. De minimale afstand tussen de batterijen en de zitplaatsen van de bemanningsleden dient één meter te zijn. Het moet mogelijk zijn om de behuizing en de elektrische connecties eenvoudig te verzegelen. Alle maatregelen met respect tot het bevestigen van de batterijen en hun behuizing gelden ook voor ander type van energieopslag. 11

12 De behuizing dient uitgerust te zijn met een geforceerde ventilatie met een minimum capaciteit van 0.3 m³/minuut. Bij het overschrijden van een celtemperatuur van 40 C dient deze automatisch aan te schakelen. In geval van loodzuurbatterijen, dient bij het laden van het batterijpakket de geforceerde ventilatie steeds actief te zijn. De uitlaat van het ventilatiesysteem dient gelokaliseerd te zijn op een positie achter de zitplaatsen van de opvarende bemanningsleden of op een alternatieve plaats die zich op afzienbare plaats van de bemanningsleden bevindt. Deze locatie dient vooraf goed te worden gekeurd door de jury. Het batterij-ventilatiesysteem moet zodanig ontworpen zijn dat opspattend water en regen niet in direct elektrisch contact met de batterij of elektrische kabels kan komen Alle elektrische kabels dienen correct gedimensioneerd te worden om de verwachte spanningen en stromen aan te kunnen. De minimum waardes voor koperen geleiders in open lucht staan vermeld in onderstaande tabel. Doorsnede (mm²) Max. Toegestane stroom (A) Alle vaartuigen dienen uitgerust te zijn met een noodstop die gelijktijdig de stroomtoevoer naar de motor(en), de energieopwekking en de hoofdbatterij afschakelt. De schakelaar moet in staat zijn om de energievoorziening te onderbreken tijdens vollast. De schakelaar moet bereikbaar zijn voor hulpdiensten langs de buitenzijde van het vaartuig. De schakelaar dient duidelijk gemarkeerd te zijn zodat deze te herkennen is als noodstop. (rode schakelaar met ronde gele achtergrond). De tekst die de schakelaar aangeeft beschikt over een minimale hoogte van 10mm. Het is toegelaten één of meerdere relais te gebruiken in het schakelmechanisme. Bij het gebruik van één relais dient deze relais geschikt te zijn voor de stroomonderbreking. 12

13 4.16 Alle elektrische systemen dienen uitgerust te zijn met juist gedimensioneerde zekeringen in serieconnectie met de hoofdbatterij. De zekering mag in geen enkele situatie meer dan 200% van de verwachte stroom toelaten. De zekering dient zich zo dicht mogelijk bij de connectie aan de batterij te bevinden. De waarde van de zekering mag niet hoger zijn als de toegelaten stroom in de dunste kabel in het relevante deel van het elektrisch systeem. Volgende systemen moeten zeker worden afgezekerd: o Aan boord energiegenerator (zonnepanelen, brandstofcel, generator, etc.) o Motorcontroller o Batterij o Batterij-managementsysteem (ook voor iedere spanningsmeting) o Deelnemers worden verplicht gezichts- en oogbescherming te dragen, ten allen tijde bij de montage en/of het verplaatsen van de batterijen of bij het uitvoeren van andere activiteiten met betrekking tot de batterijen 4.17 Het moet mogelijk zijn om eenvoudig het energieopslagsysteem te verzegelen (batterijen of een andere type van energieopslag) Het deelnemende team dient ervoor te zorgen dat de juiste voorzorgen zijn genomen en aanwezig zijn, zodanig dat de organisatie de zegel kan aanbrengen op een eenvoudige en snelle manier. De organisatie zal de zegel aanbrengen nadat het vaartuig technisch is goedgekeurd. Wanneer een deelnemer genoodzaakt is om de zegel te breken, is hij of zij verplicht dit zo snel mogelijk te melden aan de organisatie. Het vaartuig zal verhinderd worden om verder deel te nemen aan de wedstrijd vanaf het moment dat de zegel werd verbroken. Het vaartuig mag enkel terug deelnemen aan de wedstrijd wanneer deze technisch herkeurd is en een nieuwe zegel is aangebracht door de organisatie. 5 Uiterlijk van het vaartuig 5.1 Alle deelnemende vaartuigen dienen het registratienummer aangereikt door de organisatie zichtbaar te maken. Het registratienummer dient vermeld te staan aan weerzijdes van het vaartuig en op de bovenzijde van het voorsteven Het deelnemende team zal verantwoordelijk worden geacht voor het verwerven van het registratiepaneel met het correcte registratienummer. Het registratienummer dient zichtbaar te zijn op ieder ogenblik van de wedstrijd vanuit elke kijkhoek. 5.2 Deelnemers zijn toegelaten hun vaartuig esthetisch af te werken naar eigen keuze. Deelnemers zijn toegelaten hun eigen sponsors zichtbaar te maken op hun vaartuig 13

14 Deze mogen niet in conflict zijn met morele waarden. Dit volgens de aanbevelingen en/of aanwijzingen van de organisatie 5.3 Het team zal beschikken over een transponder van de organisatie om het vaartuig te tracken tijdens de wedstrijd. 14

15 APPENDIX A. Lijnenplan 15

16 APPENDIX B. Vaartuigen gebruik makende van liquide brandstoffen (uitgezonderd LPG) VERBRANDINGSMOTOR 1.1. De toegelaten liquide brandstoffen zijn: Diesel Benzine Biodiesel Andere biobrandstof 1.2. De verbrandingsmotor dient zodanig geconstrueerd en bevestigd te worden dat deze geen schade kan berokkenen aan bemanningsleden, leden van de organisatie of derden wanneer deze operationeel is Alle mogelijk afgescheiden vloeistoffen afkomstig van de verbrandingsmotor dienen opgevangen te worden in afgesloten reservoirs Een noodstop welke de verbrandingsmotor stillegt dient bereikbaar te zijn voor de schipper van het vaartuig wanneer deze plaats heeft genomen in de voor hem bestemde zitplaats, maar dient tevens ook beschikbaar te zijn van aan de buitenkant van het vaartuig en dient gemarkeerd te zijn. Een rode pijl op een witte achtergrond van minstens 10 cm lang en 3 cm breed dient om de plaatsing aan te geven. BRANDSTOFTANK 1.5. Het geheel van componenten waarin energie kan worden opgeslagen en gebruikt kan worden voor de aandrijving van het propulsiesysteem van het vaartuig, wordt beschouwd als het energieopslagsysteem van het vaartuig. Bij vaartuigen werkende op liquide brandstoffen wordt de brandstoftank samen met de leiding naar de motor beschouwd als het energieopslagsysteem De deelnemers moeten gebruik maken van een brandstoftank welke de liquide brandstof opslaat onder atmosferische druk en een maximaal volume van 10 liter bevat, welke duidelijk wordt aangeduid door een niveaulijn. De inhoud van de tank moet visueel geïnspecteerd kunnen worden al dan niet door een schroefdop. De brandstoftank dient stevig bevestigd te zijn. 16

17 BRANDSTOFLEIDINGEN EN TANKEN VAN BRANDSTOFFEN 1.7. Het volledige brandstofleidingensysteem en de mogelijk gerelateerde veiligheidscomponenten dienen zich volledig binnen de afmetingen van het vaartuig te bevinden. Geen enkel van de onderdelen mag zich buiten de romp van het vaartuig bevinden Componenten in het brandstofleidingensysteem moeten vrij zijn van elke mechanische spanning Elektronisch aangedreven componenten welke brandstof bevatten dienen geïsoleerd te worden zodanig dat geen elektrische stromen door de component kunnen vloeien waar zich brandstof bevindt, op uitzondering van de injectoren na Sluitingen, kleppen of andere zelfgemaakte componenten, welke zijn aangepast of niet specifiek voor de gebruikte brandstof zijn, zijn verboden. VEILIGHEID Deelnemers worden verondersteld op ieder ogenblik na te gaan of het voertuig geen vloeistoffen verliest. Verliezen van lekken kunnen niet worden getolereerd, mocht er toch een lek voordoen waarbij de vloeistof niet opgevangen werd en geloosd ter land of op het water, dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden aan het Wedstrijdcomité Elk team dat deelneemt aan de wedstrijd met vaartuig aangedreven op een liquide brandstof dient te beschikken over volgende zaken: een CO 2-brandblusapparaat, veiligheidsbrillen en adequaat gereedschap Brandstofleidingen dienen beschermd te worden tegen mogelijke beschadiging (stenen, corrosie, mechanische falingen). 17

18 APPENDIX C. Vaartuigen gebruik makende van LPG of CNG VERBRANDINGSMOTOR 1.1. Vaartuigen mogen gebruik maken van LPG (Liquefied Petrol Gas) of CNG (Compressed Natural Gas) en dienen te voldoen aan de regels beschreven in deze appendix De verbrandingsmotor dient zodanig geconstrueerd en bevestigd te worden dat deze geen schade kan berokkenen aan bemanningsleden, leden van de organisatie of derden wanneer deze operationeel is Alle mogelijk afgescheiden vloeistoffen afkomstig van de verbrandingsmotor dienen opgevangen te worden in afgesloten reservoirs Een noodstop welke de verbrandingsmotor stillegt dient bereikbaar te zijn voor de schipper van het vaartuig wanneer deze plaats heeft genomen in de voor hem bestemde zitplaats, maar dient tevens ook beschikbaar te zijn van aan de buitenkant van het vaartuig en dient gemarkeerd te zijn. Een rode pijl op een witte achtergrond van minstens 10 cm lang en 3 cm breed dient gemarkeerd te zijn om de plaatsing aan te geven. BRANDSTOFTANK 1.5. Het geheel van componenten waarin energie kan worden opgeslagen en gebruikt kan worden voor de aandrijving van het propulsiesysteem van het vaartuig, wordt beschouwd als het energieopslagsysteem van het vaartuig. Bij vaartuigen werkende op LPG of CNG wordt de brandstoftank samen met de leiding naar de motor beschouwd als het energieopslagsysteem De deelnemers moeten gebruik maken van een gecertificeerde brandstoftank voor het opslaan van de betreffende brandstof onder de aangeraden druk. De maximale tankinhoud bedraagt 15 l voor LPG en 40 l voor CNG. De brandstoftank dient stevig bevestigd te zijn en voorzien van een drukmeter. BRANDSTOFLEIDINGEN EN TANKEN VAN BRANDSTOFFEN 1.7. Het volledige brandstofleidingensysteem en de mogelijk gerelateerde veiligheidscomponenten dienen zich volledig binnen de afmetingen van het vaartuig te bevinden. Geen enkel van de onderdelen mag zich buiten de romp van het vaartuig bevinden. 18

19 1.8. Componenten in het brandstofleidingensysteem moeten vrij zijn van elke mechanische spanning Elektronisch aangedreven componenten welke brandstof bevatten dienen geïsoleerd te worden zodanig dat geen elektrische stromen door de component kunnen vloeien waar zich brandstof bevindt, op uitzondering van de injectoren na Sluitingen, kleppen of andere zelfgemaakte componenten, welke zijn aangepast of niet specifiek voor de gebruikte brandstof zijn, zijn verboden. VEILIGHEID Deelnemers worden verondersteld op ieder ogenblik na te gaan of het voertuig geen vloeistoffen verliest. Verliezen van lekken kunnen niet worden getolereerd, mocht er toch een lek voordoen waarbij de vloeistof niet opgevangen werd en geloosd ter land of op het water, dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden aan het Wedstrijdcomité Elk team dat deelneemt aan de wedstrijd met vaartuig aangedreven op LPG of CNG dient te beschikken over volgende zaken: een poederblusser, veiligheidsbrillen en adequaat gereedschap Brandstofleidingen dienen beschermd te worden tegen mogelijke beschadiging (stenen, corrosie, mechanische falingen). 19

20 APPENDIX D. Vaartuigen gebruik makende van waterstof BRANDSTOFCEL SYSTEEM 1.1. De deelnemers dienen een gedetailleerde beschrijving en technische tekeningen van het waterstofbevoorradingssysteem in te dienen In geval van een waterstof aangedreven vaartuig dient de primaire energiebron te bestaan uit een brandstofcel werkende op gecompresseerde waterstof, kwaliteitsklasse 5.0. Met een maximale ingaande druk aan de ingang (anode) van 10 bar Het waterstofsysteem dient gemakkelijk toegankelijk te zijn voor inspecties en metingen De brandstofcel moet draaien op zichzelf. De elektriciteit nodig voor temperatuursregeling, ventilator, compressor, en elektronisch managementsysteem van de brandstofcel en de elektrische motor moeten worden gevoed door de brandstofcel Het waterstof systeem dient als volgt uitgevoerd te worden H 2 cilinder Drukregelaar verbonden aan de waterstoffles Emergency shutdown valve rechtstreeks verbonden aan de uitgang van de drukregelaar debietmeter (flowmeter) brandstofcel 1.6. De debietmeter dient verbonden te zijn met de ingang van de brandstofcel. Beide dienen op dezelfde druk te staan De brandstofcel dient zodanig geconstrueerd en bevestigd te worden dat deze geen schade kan berokkenen aan de bemanningsleden, leden van de organisatie of derden wanneer deze operationeel is Alle afgescheiden water afkomstig van de brandstofcel dient opgevangen te worden in een afgesloten reservoir. 20

W&Z Ecorace-Challenge. Technisch Reglement Versie 29 november 2013

W&Z Ecorace-Challenge. Technisch Reglement Versie 29 november 2013 W&Z Ecorace-Challenge Technisch Reglement 2014 Versie 29 november 2013 Dit technisch reglement werd opgesteld met als doel eenduidige richtlijnen te definiëren voor de deelnemende teams binnen de W&Z Ecorace-Challenge.

Nadere informatie

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN Deze bijlage bevat de eisen en de wijze van keuren die direct gerelateerd zijn aan de bouw van, of ombouw naar een elektrisch en hybride elektrisch

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem

POLITIEVERORDENING. Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem POLITIEVERORDENING Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem Deel 1:Toepassingsgebied Onderhavig addendum aan de

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming

VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming 2.1 2.2 2.3 2.4 R 2,5 min 25 max 150 max 250 min 30 max Buitenzijde laadeenheid 1.3 1.2 3.1 3.2 5.2 Zijaanzicht 2.1 2.2 2.3

Nadere informatie

Reglement bangerstox A.S.G. 2014

Reglement bangerstox A.S.G. 2014 Reglement bangerstox A.S.G. 2014 Coureur / Deelnemer: 1. Coureur / deelnemer is verplicht in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B en 18 jaar zijn, en deze ten alle tijden te kunnen tonen! Vlagsignalen:

Nadere informatie

9.3.1.51.2 In ieder geïsoleerd verdeelsysteem moet een automatische aardfoutcontroleinrichting met een optisch en akoestisch alarm zijn ingebouwd.

9.3.1.51.2 In ieder geïsoleerd verdeelsysteem moet een automatische aardfoutcontroleinrichting met een optisch en akoestisch alarm zijn ingebouwd. 9.3.1.51 Elektrische inrichtingen (type G) 9.3.1.51.1 Er zijn slechts verdeelsystemen zonder teruggeleiding via de scheepsromp toegestaan.dit is niet van toepassing op: - installaties voor kathodische

Nadere informatie

3.3 Straddle Carriers

3.3 Straddle Carriers 3.3 Straddle Carriers 3.3.1 Inleiding Straddle carriers worden aangedreven door dieselmotoren (6 of 8 cilindermotoren). Deze motoren voldoen allen aan de Tier 3 standaard, de nieuwere uitvoeringen aan

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE DIESELOLIETANK MET POMP TYPE FIELDMASTER

GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE DIESELOLIETANK MET POMP TYPE FIELDMASTER GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE DIESELOLIETANK MET POMP TYPE FIELDMASTER FIELDMASTER INHOUDSTAFEL 1. ALGEMEEN 3 2. OPSLAG, TRANSPORT EN PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN 3 3. EERSTE GEBRUIK 4 4. TECHNISCHE GEGEVENS

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

SDP- Fourage toepassing

SDP- Fourage toepassing SDP- Fourage toepassing Voor het toevoegen van additieven aan kuilvoer, hooi en stro. De set bestaat uit: Membraanpomp, gegoten controller, 10m kabel, 10meter PVC buis (12.5mm I/D gevlochten), Zeef Sproeiassortiment

Nadere informatie

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 INTRODUCTIE 3 AFMETINGEN 4 AANSLUIT SCHEMA 5 INSTALLATIE 6 SENSOR INSTALLATIE 6 GEBRUIK 6 TEST/STILALARM

Nadere informatie

VOORBEREIDENDE INFORMATIE

VOORBEREIDENDE INFORMATIE VOORBEREIDENDE INFORMATIE Richtlijnen specificaties wasbakken Aan de hand van een speciaal ontwikkelde testmethode hebben de ingenieurs van Dyson voor een uiteenlopende serie wasbakken onderzocht of ze

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015

SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015 SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage 1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen, in het bijzonder het vermelde onder CATEGORIE

Nadere informatie

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding Bedienings- en montagehandleiding Woord vooraf Deze handleiding geeft inzicht in de werking, de montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. U dient zich tijdens plaatsing en montage

Nadere informatie

BNL Karting Series. Technisch. reglement. Micro Max. Technisch reglement 2016 Micro Max RACB VISA: Versie 13-01-2016

BNL Karting Series. Technisch. reglement. Micro Max. Technisch reglement 2016 Micro Max RACB VISA: Versie 13-01-2016 BNL Karting Series Technisch 2016 reglement Micro Max MICRO MAX 1. Chassis Elk chassis moet volgens de CIK voorschriften zijn. Prototypes zijn niet toegelaten. Per wedstrijd mag slechts 1 chassis ingeschreven

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

3M Traffic Safety Systems. Diamond Grade Contourmarkering. Zichtbaar beter. zichtbaar veiliger

3M Traffic Safety Systems. Diamond Grade Contourmarkering. Zichtbaar beter. zichtbaar veiliger 3M Traffic Safety Systems Diamond Grade Contourmarkering Zichtbaar beter zichtbaar veiliger Alles over de invoering van ECE Reglement 48 vanaf 10 juli 2011 Retroreflecterende contourmarkering Minder ongevallen

Nadere informatie

Testen en metingen op windenergie.

Testen en metingen op windenergie. Testen en metingen op windenergie. Inleiding Als we rond groene energie begonnen te denken, dan kwam windenergie als een van de meest vanzelfsprekende vormen van groene energie naar boven. De wind heeft

Nadere informatie

We kunnen nu met deze kabel de spanning meten door de kabel parallel te schakelen op bv het LEGO zonnepaneel, de LEGO condensator of de LEGO motor.

We kunnen nu met deze kabel de spanning meten door de kabel parallel te schakelen op bv het LEGO zonnepaneel, de LEGO condensator of de LEGO motor. Metingen met LEGO zonnepaneel en condensator In mei zullen we LEGO autootjes een circuit laten afleggen waarbij we gebruik maken van groene energie. Ik heb gekozen om zonne-energie te gebruiken en omdat

Nadere informatie

VR DOC.0977/2BIS

VR DOC.0977/2BIS VR 2017 0610 DOC.0977/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto

Nadere informatie

Handleiding Installatieaanwijzingen TX 3100A

Handleiding Installatieaanwijzingen TX 3100A Handleiding Installatieaanwijzingen TX 3100A 1.0.0 INHOUDSOPGAVE 1.0.0 INHOUDSOPGAVE 2 3.0.0 ALGEMENE INFORMATIE 3 3.1.0 VOORWOORD 3 3.2.0 TOEPASSINGSGEBIED 3 3.3.0 LIJST MET COMPONENTEN 3 3.4.0 WERKING

Nadere informatie

Voorstel van Kurt Vollmacher voor KCCE/NBN/ISO TRAININGKAART AG 300 Hybride bus!draft enkel als voorstel niet voor verspreiding!

Voorstel van Kurt Vollmacher voor KCCE/NBN/ISO TRAININGKAART AG 300 Hybride bus!draft enkel als voorstel niet voor verspreiding! Voorstel van Kurt Vollmacher voor KCCE/NBN/ISO TRAININGKAART AG 300 Hybride bus!draft enkel als voorstel niet voor verspreiding! Constructeur: Vanhool Afnemer: VVM De Lijn 1.: Herkenning/type/brandstof:

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

A&E Trading b.v. Lineaire aandrijftechniek AccuPack

A&E Trading b.v. Lineaire aandrijftechniek AccuPack A&E Trading b.v. Lineaire aandrijftechniek AccuPack A A&E Trading b.v. is een technische groothandel gespecialiseerd in lineaire aandrijftechniek voor de zakelijke markt, opgericht in 1994 en gevestigd

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

Belgian Max Challenge. Technisch. reglement. Micro Max

Belgian Max Challenge. Technisch. reglement. Micro Max Belgian Max Challenge Technisch 2015 reglement Micro Max MICRO MAX 1. Chassis Elk chassis moet volgens de CIK voorschriften zijn. Prototypes zijn niet toegelaten. Per wedstrijd mag slechts 1 chassis ingeschreven

Nadere informatie

GAS. Installaties die niet aan de voorschriften voldoen, moeten afgekoppeld worden.

GAS. Installaties die niet aan de voorschriften voldoen, moeten afgekoppeld worden. VEILIGHEIDSREGLEMENT BRUSSELS EXPO GAS 5.1 ALGEMENE BEPALINGEN 5.1.1 Controle De gasinstallaties worden, vóór indienststelling, gekeurd door een EDTC. De standhouder of zijn afgevaardigde zal in zijn eigen

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX ZFPX5220

Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX ZFPX5220 Aangeboden door: Zwembad BVBA Industrieweg 9 3190 Boortmeerbeek België www.harmopool.eu Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX5210 - ZFPX5220 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3 Index Algemeen................................................................... blz Blokschema.................................................................. blz Beschrijving besturingseenheid type

Nadere informatie

beleid remtestinrichtingen

beleid remtestinrichtingen beleid remtestinrichtingen In dit document wordt een toelichting gegeven omtrent de toepassing en plaatsing van remtestinrichtingen. Dit document is informatief van aard en wordt gezien als een groeidocument.

Nadere informatie

Leidingreparatie en -onderhoud

Leidingreparatie en -onderhoud Leidingreparatie en -onderhoud Uitgebreide keuze bij één leverancier. Uniek duurzaam ontwerp. Betrouwbare prestaties en snel. Type Aantal modellen Pagina Druktestpompen 2 9.2 Pijpbevriezers 2 9.3 Ontkalkingspompen

Nadere informatie

Schepen gebouwd voor en

Schepen gebouwd voor en Schepen gebouwd voor 1.4.1976 en 1.7.1983 Bijkomende eisen aan elektrische installaties vanaf 1.1.2015 - Bij de bespreking van het Belgische discussiepapier JWG (14) 21 heeft de werkgroep ervoor gekozen

Nadere informatie

OPEL Corsa Van. Technische specificaties juni 2012

OPEL Corsa Van. Technische specificaties juni 2012 OPEL Corsa Van. Technische specificaties juni 2012 Technische specificaties Opel Corsa Van. 3-deurs Buitenafmetingen in mm Lengte 3.999 Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels 1.944 / 1.713

Nadere informatie

HYDROMAX 150. De BRANDSTOFCEL acculader.

HYDROMAX 150. De BRANDSTOFCEL acculader. HYDROMAX 150 De BRANDSTOFCEL acculader. Gebruikershandleiding VOORWOORD Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de Hydromax 150-brandstofcel van Dynad International BV. Wij wensen u veel gemak van uw portable

Nadere informatie

Draai de schroeven goed aan zodat u een optimale verbinding bekomt.

Draai de schroeven goed aan zodat u een optimale verbinding bekomt. 1. BESCHRIJVING spanningsindicator voedingsschakelaar AC uitgangsstopcontact krokodilleklemmen 2. VERBINDINGEN Verbind het rode snoer van het "+" stopcontact (rode aansluiting) van de batterij met het

Nadere informatie

Domicare is de Nederlandse importeur voor huisliften van een Engelse producent met ruim 40 jaar

Domicare is de Nederlandse importeur voor huisliften van een Engelse producent met ruim 40 jaar Domicare huisliften Domicare is de Nederlandse importeur voor huisliften van een Engelse producent met ruim 40 jaar ervaring, circa 900 liften per jaar verlaten de fabriek. Onze plateauliften en huisliften

Nadere informatie

VOLT DE NIEUWE CHEVROLET

VOLT DE NIEUWE CHEVROLET VOLT DE NIEUWE CHEVROLET Chevrolet Volt De elektrische droom De nieuwe Chevrolet Volt is een unieke, multi-award winnende auto. Door het combineren van de voordelen van een elektrische auto met de actieradius

Nadere informatie

FIETSMETINGEN BIJ WIELERWEDSTRIJDEN (Meten is weten )

FIETSMETINGEN BIJ WIELERWEDSTRIJDEN (Meten is weten ) FIETSMETINGEN BIJ WIELERWEDSTRIJDEN (Meten is weten ) Versie 17-01-2016 Bronnen: UCI/KNWU 1 Inhoud Nieuwe wijzigingen regels per 1-1-2016 De fiets Positie zadel Traditioneel stuur Tijdritstuur Tijdritfietsen

Nadere informatie

Installatievoorschriften

Installatievoorschriften Installatievoorschriften Bestudeer deze instructies aanachtig voor aanvang van de installatiewerk-zaamheden! Deze E-Heat vloerverwarmingsfolie dient aangesloten te worden op 230V. Installatie dient te

Nadere informatie

Technische beschrijving MGV-LB 125/100 FD. op aanhangwagen

Technische beschrijving MGV-LB 125/100 FD. op aanhangwagen Mobiele Ventilatie Unit M V U op aanhangwagen Technische beschrijving MGV-LB 125/100 FD op aanhangwagen B.S. Belüftungs-GmbH Etn. P. Vanassche & Cie N.V. Am Hungerwiesgraben 10 Brugsesteenweg 2 D-89429

Nadere informatie

ZOUTSTROOIER ITM SPRD

ZOUTSTROOIER ITM SPRD ZOUTSTROOIER ITM SPRD ALGEMEEN De driepuntsstrooier SPRD is ontworpen om vooraan of achteraan een landbouwtractor te monteren. De aandacht is geschonken aan het speciale design en het hoogwaardig gebruikt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Technische gegevens. Bestnr. 84 72 91. in.pro. Check Temp

Inhoudsopgave. Technische gegevens. Bestnr. 84 72 91. in.pro. Check Temp Bestnr. 84 72 91 in.pro. Check Temp Belangrijk! Beslist lezen! Deze inbouwhandleiding is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname en het

Nadere informatie

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0 Algemene Montagerichtlijnen Elektrische Bediende Beveiligingsrolluiken Algemene montage richtlijnen elektrische beveiligingsrolluiken Inleiding: Een rolluik is zo sterk als zijn bevestiging toelaat. Vandaar

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R hydrofoorgroepen 2 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor een EUROM HG hydrofoorgroep gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

Anodes op kunststof en houten schepen

Anodes op kunststof en houten schepen BAARS ANODE Anodes op kunststof en houten schepen Inhoud: 1. Algemeen 2. Enkelschroefsvaartuig 3. Dubbelschroefvaartuig 4. Enkelschroefvaartuig met uitstekende schroefas 5. Saildrive, hekdrive of buitenboordmotor

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties OPEL Zafira Tourer. November 2015 Buitenafmetingen in mm Zafira Tourer Lengte 4.656 Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels 2.099 / 1.928 Hoogte (leeggewicht) 1.685

Nadere informatie

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC MONTAGEHANDLEIDING BELANGRIJKE INFORMATIE Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC Lees de hele handleiding aandachtig. Als de hierin vermelde instructies niet worden opgevolgd, is

Nadere informatie

TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL ZAFIRA.

TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL ZAFIRA. TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL ZAFIRA. Per 1 juni december 2017 2014 BUITENAFMETINGEN in mm Lengte 4.657 Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels 1,884 / 2,118 Hoogte (leeggewicht) 1.687 Wielbasis

Nadere informatie

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage.

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage. Instructie handleiding MINIBEL Luchtgordijnen Waarschuwingsadvies symbolen Attention, Gevaar, Waarschuwing! Gevaarlijke stroom of hoge voltages! Kans op verwondingen! Gevaar! Sta niet onder de hangende

Nadere informatie

ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie

ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie Veiligheidsvoorschriften Al onze pompen werden na assemblage, getest in de fabriek op hun correcte werking. Daarna werd de olie uit de pomp afgelaten om te vermijden

Nadere informatie

Koelvloeistofuitlaat voor externe verwarming. Algemeen

Koelvloeistofuitlaat voor externe verwarming. Algemeen Koelvloeistof kan worden gebruikt voor het verwarmen van externe elementen. Voorbeelden: gesloten opbouw, kraancabines en gereedschapskisten. Warmte wordt onttrokken aan de stroom in het cilinderblok en

Nadere informatie

AANPASSINGEN / TOEVOEGINGEN VOOR HANDBOEK HOGE DRUK 7 E DRUK, JULI 2008

AANPASSINGEN / TOEVOEGINGEN VOOR HANDBOEK HOGE DRUK 7 E DRUK, JULI 2008 Algemeen In het gehele handboek is het woord spuitkop vervangen door nozzle of is verwijderd. De definitie van een nozzle is aangepast. Zie hiervoor onderstaande aanpassingen. Een opsomming van de pagina

Nadere informatie

Regelement editie 2016 Versie 11 December

Regelement editie 2016 Versie 11 December 1. Reglement Belgian Twin Trophy Klasse Thunder De Belgian Twin Trophy (BTT) klasse Thunder is een Cup kampioenschap voor 2 cilinder motorfietsen met een maximale cilinder inhoud van 1000cc. Meer informatie

Nadere informatie

Terugmeld module in combinatie met andere merken 13. Aansluiten van de meldingangen 14. In gebruik nemen en testen van de terugmeld module 16

Terugmeld module in combinatie met andere merken 13. Aansluiten van de meldingangen 14. In gebruik nemen en testen van de terugmeld module 16 06/2009 Etecmo Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag worden vermenigvuldigd opgeslagen en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Etecmo. Technische

Nadere informatie

Technisch reglement rodeo klasse

Technisch reglement rodeo klasse Technisch reglement rodeo klasse Wijzigingen t.o.v. 2010 zijn in Rood aangegeven. Vanaf 2010: zijn niet drukgevulde motoren met meer dan 2 kleppen per cilinder toegestaan. Reglementswijzigingen op termijn:

Nadere informatie

Buispomp pomp T250 Handleiding

Buispomp pomp T250 Handleiding Buispomp pomp T250 Handleiding Versie November 2013 Bom Aqua B.V. Tel. 078-6150402 Oosteind 47 Email: info@bom-aqua.nl 3356 AB website: www.bom-aqua.nl Papendrecht Capaciteiten Pomp Opvoerhoogte van 0-150

Nadere informatie

Hybride voortstuwing sloep met ballen

Hybride voortstuwing sloep met ballen Hybride voortstuwing sloep met ballen Sloep met ballen is een overnaads geklonken aluminium reddingssloep van 8,25 m met een gewicht van circa 2500 kilo. Voor deze sloep ben ik op zoek naar een hybride

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

Stroomtekort in België

Stroomtekort in België Stroomtekort in België Oplossingen en systemen Stil Milieubewust Energie bufferen Duurzaam Solar Self consumption Stroomtekort in België Zal de stroom ook in uw gemeente uitgeschakeld worden? Dan: Werkt

Nadere informatie

TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL KARL.

TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL KARL. TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL KARL. 26 november 2016 5-deurs ROCKS Buitenafmetingen in mm Lengte 3.675 3.674 Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels 1.876 / 1.698 1.876 / 1.698 Hoogte (leeggewicht)

Nadere informatie

Installatie & onderhouds instructies KAPTIV. Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies 09/09

Installatie & onderhouds instructies KAPTIV. Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies 09/09 Installatie & onderhouds instructies KAPTIV Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies ALGEMENE WERKING De KAPTIV is een niveau gestuurde condensaataftap zonder persluchtverlies. Door de

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11 Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT Condensaat management waarschuwingssysteem ALGEMENE WERKING 03/11 De WARNER-LT is een condensaat management waarschuwingssysteem. Condensaat management speelt

Nadere informatie

PRINCIPE VAN HET CENTRAALVETSMEERSYSTEEM

PRINCIPE VAN HET CENTRAALVETSMEERSYSTEEM PRINCIPE VAN HET CENTRAALVETSMEERSYSTEEM Het Centraal-vetsmeersysteem is een progressief vetsmeersysteem, dat vet tot en met de NLGI klasse II kan verpompen en verdelen. Progressief wil zeggen dat de vetstroom,

Nadere informatie

Sensoren bereik. Display status

Sensoren bereik. Display status Algemeen installatiediagram LED Digitale display Display Hoofdunit Bij het achteruit rijden zal het display weergeven: 1.5m Veilig Groen 1.3-1.4m Veilig Groen 1.0-1.2m Veilig Groen 0.7-0.9m Alarm Geel

Nadere informatie

ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte)

ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte) ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte) Instructies voor de installatie DENK ERAAN: bij het vervangen van onderdelen van dit apparaat, dient u uitsluitend reserveonderdelen te gebruiken waarvan u zeker weet

Nadere informatie

Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival

Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival Het Boerenrockfestival is geen officiële crosswedstrijd maar hanteert wel regels waarin eisen aan voertuigen zijn vastgelegd. Ook zijn er eisen m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Ventielventilatie. Beschrijving

Ventielventilatie. Beschrijving Ventielventilatie Beschrijving Ventielventilatie is enigszins te vergelijken met klepventilatie maar het biedt t.o.v. klepventilatie enkele voordelen: de inkomende lucht wordt door de turbulentie beter

Nadere informatie

Technisch HEXA FLOORING

Technisch HEXA FLOORING Technisch HEXA FLOORING MASSIEF NT - I T S ALL IN Deze documentatie maakt onderdeel uit van het Informatief magazine Massief NT - TMA02-082017 HEXA FLOORING HEXA FLOORING De balkonbodemplaat van Massief

Nadere informatie

Voorzetapparatuur. Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu

Voorzetapparatuur. Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Voorzetapparatuur Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Vermijd lekke banden! Permanente magneet Verwijdert ijzer- en staal-afval van de werkvloer, in magazijnen,

Nadere informatie

STAP 1. Legschema STAP 2

STAP 1. Legschema STAP 2 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

NOODVOEDING VOOR MEET-EN-ALARMCENTRALE BAT KIT INSTALLATIEHANDLEIDING. BATKIT_MAN01_NL Ver. V1R1

NOODVOEDING VOOR MEET-EN-ALARMCENTRALE BAT KIT INSTALLATIEHANDLEIDING. BATKIT_MAN01_NL Ver. V1R1 NOODVOEDING VOOR MEET-EN-ALARMCENTRALE INSTALLATIEHANDLEIDING BATKIT_MAN01_NL Ver. V1R1 1 Inleiding Deze handleiding dient aandachtig te worden gelezen door iedereen die verantwoordelijk is of zal zijn

Nadere informatie

Databank voor de toepassing van de technische voorschriften

Databank voor de toepassing van de technische voorschriften CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 76 RV/G (14) 100 JWG (14) 94 25 november 2014 Or. fr fr/de/nl/en COMITE REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

FIAT NATURAL POWER INHOUD

FIAT NATURAL POWER INHOUD FIAT NATURAL POWER INHOUD 1. DE SCHOONSTE BRANDSTOF VAN HET MOMENT P.02 2. DE VOORDELEN P.03 3. FIAT PANDA P.04 4. FIAT PUNTO P.06 5. FIAT QUBO P.08 6. FIAT DOBLO P.10 7. FIAT FIORINO CARGO P.12 8. FIAT

Nadere informatie

PRS 9. Gebruiksaanwijzing Programmaschakelaar PRS 9

PRS 9. Gebruiksaanwijzing Programmaschakelaar PRS 9 PRS 9 Gebruiksaanwijzing 810534-00 Programmaschakelaar PRS 9 Afmetingen / Overzicht PRS 9 Test 128,5 169 30,48 (6TE) Fig. 1 A B C D E PRS 9 I H G F Test J Fig. 2 MAX 95 % IP 10 MAX 70 C 2 Legenda A B C

Nadere informatie

Hooiland pomp, Handleiding

Hooiland pomp, Handleiding Hooiland pomp, Handleiding Versie Maart 2012 Bom Aqua B.V. tel 078 6150402/ 06 120 945 36 Oosteind 47 Email info@bom-aqua.nl 3356 AB website: www.bom-aqua.nl Papendrecht Capaciteiten Opvoerhoogte van 20-75

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING SLUITINGEN

GEBRUIKSAANWIJZING SLUITINGEN GEBRUIKSAANWIJZING SLUITINGEN HANDELMAATSCHAPPIJ VLIERODAM B.V. NIJVERHEIDSWEG 21 POSTBUS 827 3160 AA RHOON 010-5018000 010 5013843 Gebruiksaanwijzing sluitingen: Sluitingen worden gebruikt bij hijswerkzaamheden

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem

LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK VOERTUIGEN HANDLEIDING Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem INHOUDSOPGAVE DIC laadzuil met plug and play systeem 1 Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

HANDLEIDING ATEX Explosionproof

HANDLEIDING ATEX Explosionproof Nederlands Versie10/2016 Blz. 1/16 393165.00 Inhoudsopgave 1. Fabrikant 3 2. Voorwoord 3 3. Beschrijving 4 4. Certificering en Markering 4 5. Voorwaarden voor veilig gebruik 4 6. Typesleutel 5 7. Omschrijving

Nadere informatie

Stroomtekort in België

Stroomtekort in België Stroomtekort in België Zal de stroom ook in uw gemeente uitgeschakeld worden? Dan : - Werkt uw verwarming niet meer (uw verwarming heeft spanning nodig voor de circulatiepomp) - Koelt uw ijskast en diepvriezer

Nadere informatie

Installatie-, onderhouds- en bedrijfsvoorschriften voor elektromotoren.

Installatie-, onderhouds- en bedrijfsvoorschriften voor elektromotoren. Installatie-, onderhouds- en bedrijfsvoorschriften voor elektromotoren. - Aanbouwmaten. Download hiervoor onze motoren App (app-store). Hierin zijn alle aanbouwmaten van motoren maar ook bij behorende

Nadere informatie

Koelvloeistofuitlaat voor externe verwarming. Algemeen

Koelvloeistofuitlaat voor externe verwarming. Algemeen Algemeen Algemeen Koelvloeistof kan worden gebruikt voor het verwarmen van externe elementen. Voorbeelden: gesloten opbouw, kraancabines en gereedschapskisten. Warmte wordt onttrokken aan de stroom in

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display 1 Product en type naam 1.1 Intelligent LCD Display 1.2 Model: APT12LCD800S 2 Elektrische Parameters 24V/36V/48V batterij ondersteuning Rated operating

Nadere informatie

Betonkabel Vloerverwarming

Betonkabel Vloerverwarming Überschrift beperkte Installatiehandleiding Warmup Betonkabel Vloerverwarming BELANGRIJK: Lees eerst deze handleiding alvorens u uw verwarming gaat installeren. Foutieve installatie kan de verwarming beschadigen

Nadere informatie

DELTA WATER ENGINEERING V09/2014/P1

DELTA WATER ENGINEERING V09/2014/P1 Delta Water Engineering V09/2014/P1 INSTALLATIEGIDS MORAVA 1. Onderdelen: 1. BYPASS 8. INSTELLING RESTHARDHEID 2. KLEPPENHUIS 9. INSTELLING INKOMENDE HARDHEID 3. HARSTANK 10. NAAR PEKELKLEP 4. CONTAINER

Nadere informatie

Dutch. Design. Week. Volvo. Design. Rides. ddw.nl Okt 2016

Dutch. Design. Week. Volvo. Design. Rides. ddw.nl Okt 2016 Dutch Design Week Volvo Design Rides ddw.nl 22-30 Okt 2016 Informatie Design Rides Dit document bevat de informatie die je nodig hebt voor het maken en bevestigen van een object voor de Volvo Design Rides

Nadere informatie

GASTEC QA Keuringseis 191 Maximum debiet beveiligingskleppen

GASTEC QA Keuringseis 191 Maximum debiet beveiligingskleppen Januari 2001 GASTEC QA Keuringseis 191 Maximum debiet beveiligingskleppen COLOFON GASTEC NV, Centrum voor Gastechnologie, werkt voor energiebedrijven, fabrikanten en andere opdrachtgevers met behoefte

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties OPEL Meriva. 19 mei 2014 Buitenafmetingen in mm Lengte 4.300 Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels 1994/1915 Hoogte (leeggewicht) 1.615 Wielbasis 2.644 Spoorbreedte,

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties OPEL Mokka. November 2014 Technische specificaties Opel Mokka. Buitenafmetingen in mm Lengte 4.278 Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels 2.038 / 1.802 Hoogte (leeggewicht)

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN 1. BESCHRIJVING power LED sigarettenplug ON/OFF schakelaar AC uitgangsstopcontact zekering ventilator 2. AANSLUITINGEN Sluit de sigarettenplug aan op de sigarettenplughouder van uw wagen en verbind de

Nadere informatie

Vraaggestuurde natuurlijke ventilatie Systeem Bemal A+

Vraaggestuurde natuurlijke ventilatie Systeem Bemal A+ Datum: 2012-06-05 Auteur: Schiedel-Bemal / MS Versie 4 Vraaggestuurde natuurlijke ventilatie Systeem Bemal A+ p1/11 Inhoudsopgave: 1) Systeem... 3 2) Reductiefactor... 3 3) Invloed op het E-peil... 4 4)

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING 2. VERBINDINGEN

1. BESCHRIJVING 2. VERBINDINGEN 1. BESCHRIJVING spanningsindicator AC uitgangsstopcontact krokodilleklemmen voedingsschakelaar 2. VERBINDINGEN Verbind de inverter met de sigarettenplug voor apparaten van 0-150W of rechtstreeks met de

Nadere informatie

Handboek van een vacuümunit type VHU-40-HE Type: VHU-3000-HE Gewicht: 145 kg

Handboek van een vacuümunit type VHU-40-HE Type: VHU-3000-HE Gewicht: 145 kg De Brugman 9, NL-1948NB Beverwijk Tel: +31(0)251226477 Fax:+31(0)251221840 Email: info@hamevac.nl Site: www.hamevac.nl KvK: 34079398 BTW: NL800854202B01 Bank: 671113003 Iban: NL24INGB0671113003 Handboek

Nadere informatie