VEILIGHEID EN HYGIËNE + WERKPLAATSREGLEMENT + MAGAZIJNREGLEMENT + WAT BIJ BRAND?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEID EN HYGIËNE + WERKPLAATSREGLEMENT + MAGAZIJNREGLEMENT + WAT BIJ BRAND?"

Transcriptie

1 Datum : 1/9/2009 Afdeling AUTO VEILIGHEID EN HYGIËNE + WERKPLAATSREGLEMENT + MAGAZIJNREGLEMENT + WAT BIJ BRAND? Naam lln:

2 VEILIGHEID EN HYGIËNE Ervaren monteurs weten welke gevaren ze tijdens hun werk kunnen tegenkomen. Maar voor een beginnende monteur ligt dat heel anders. Onkunde, slordigheid en onvoorzichtigheid zijn de belangrijkste oorzaken van ongelukken tijdens het werk. Veilig werken begint bij een opgeruimde werkbank en een schone werkvloer. Leg onderdelen en gereedschappen ordelijk neer en veeg gemorste olie onmiddellijk op. Om veilig te werken kun je gebruik maken van de volgende hulpmiddelen: Overal Als werkkleding gebruiken we in het algemeen een overal. Deze dient voor de bescherming van lichaamsdelen en kleding. Vooral loshangende kledingstukken, zoals bijvoorbeeld een sjaal, moeten goed in de overal gestopt worden. Schoenen Voor het beschermen van de voeten is het dragen van dichte schoenen verplicht. Veiligheidsbril Veiligheidsbril en ruimzichtbril Oogbescherming is nodig tijdens alle werkzaamheden waarbij voorwerpen kunnen wegvliegen, bijvoorbeeld tijdens het slijpen of draaien. 2

3 Tijdens de praktijklessen, maar ook later in de werkplaats kunnen zich gevaarlijke situaties voordoen: Brandgevaar Door de aanwezigheid van brandstoffen, elektriciteit en lasapparatuur is een garage een brandgevaarlijke omgeving. Wees dus zeer voorzichtig met vuur en voorkom vonkvorming door kortsluiting. Verwijder gemorste benzine onmiddellijk. 2 Uitlaatgassen Auto's en motoren produceren schadelijke uitlaatgassen en motordampen. Deze gassen worden door een afzuiginstallatie buiten de werkruimte gebracht. Ook dient voldoende ventilatie in de werkruimte aanwezig te zijn. Het gevaarlijke koolmonoxide (CO-gas) dat zich in uitlaatgassen bevindt, is kleurloos en reukloos. 3 Accu's Een accu bevat het agressieve accuzuur dat kleding en huid zal aantasten. Spoel gemorst accuzuur onmiddellijk weg met stromend water. Bij het demonteren van de accuklemmen moet de minklem het eerst verwijderd worden. Bij het monteren van de klemmen komt de plus klem het eerste aan de beurt. Voorkom daarbij vonkvorming. Een geladen accu kan namelijk exploderen omdat knalgas aanwezig kan zijn. Gebruik een accu nooit als werkbank Maak de minklem het eerste los 3

4 4 Asondersteuning Voordat je met werkzaamheden onder een auto begint, moet deze veilig ondersteund worden. Gebruik nooit een krik als ondersteuning maar per as twee assteunen Leg daarbij als extra veiligheid de wielen onder de auto. Blokkeer één wiel met een wig of blok Staat de auto op een hefbrug, dan moet de brugveiligheid zijn ingeschakeld. Asondersteuning door middel van 2 assteunen Blokkeren van een wiel met een wig Hygiëne en EHBO Als je veel met je handen moet werken, zul je je handen niet altijd schoon kunnen houden. Van de stoffen die op je huid komen zal een gedeelte in het lichaam terecht komen. Vooral vloeistoffen zoals benzine, verdunner en afgewerkte olie mogen nooit langdurig op de huid inwerken. Veeg tijdens het werken je handen regelmatig schoon met een poetslap. Was na het werk je handen en onderarmen met water en zeep. Verzorg ook kleine verwondingen direct want anders kunnen ernstige infecties ontstaan. Zorg dat je weet waar de verbanddoos zich bevindt. Zorg dat je de EHBO doos weet te vinden 4

5 WERKPLAATSREGLEMENT 1. Algemene richtlijnen voorwerkplaatsen en labs. Een school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van leerlingen en personeel. Zij treft dan ook voorzieningen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Zij zorgt voor veilige elektrische installaties, EHBO- voorzieningen enz.. Het spreekt vanzelf dat je deze inspanningen waardeert en dat je je mee inzet om de veiligheid op school te bevorderen. Het is eenieders taak om eventuele gevaarlijke situaties onmiddellijk te signaleren. Onze school wil ook dat je milieubewust leert leven. Onze school wil kwaliteitsonderwijs bieden. Alleen als je de veiligheids - en gezondheidsvoorschriften strikt naleeft, word je een vakman NAAR DE WERKPLAATS Stilte na het belsignaal. Je gaat onder begeleiding van je leraar in stilte naar de werkplaats TOEGANG TOT DE WERKPLAATS Alleen ga je geen werkplaats binnen IN DE WERKPLAATS Vermijd onnodig lawaai. Verlaat je werkpost of werkplaats niet zonder toelating van je leraar. Vermijd nutteloos rondlopen voor het bijhalen van grondstoffen en gereedschap. Gereedschap neem je niet mee naar de speelplaats OPDRACHT IN DE WERKPLAATS Je werkopdracht noteer je in je schoolagenda. Voor je een opdracht voor derden. uitvoert, neem je eerst contact op met de werkplaatsleider 5

6 1.5. ARBEIDSKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN Iedereen draagt de voorgeschreven overall. Je naam staat op de linkerborstzak van de overall. Een propere overall is het begin van goed vakmanschap. Gebruik steeds de aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen:veiligheidsoverall, slijp- of stofbril, gehoorbescherming, lasschort, veiligheidsschoenen. Lang haar draag je in een haarnetje bij boren, frezen, draaien, e.d.m. Geen ringen, oorringen, kettingen of halssnoeren in werkplaatsen. ORDE EN NETHEID Ordelijk en methodisch werken zijn een onderdeel van vakmanschap. Reinig je werkpost en de onmiddellijke omgeving na iedere werkbeurt. Afval ruim je op en breng je naar de containers. Ingangen van werkplaatsen en doorgangen hou je steeds vrij HYGIENE EETVERBOD: In werkplaatsen eet je niet. WASSEN VAN DE HANDEN: Zorg voor een propere handdoek en was je handen na elke werkbeurt. Je springt zuinig om met de speciale reinigingsmiddelen van de school. Gebruik nooit benzine of een oplosmiddel AFVAL Afval breng je naar de daartoe bestemde containers. Onze school zamelt afval selectief in, let daar op E.H.B.O. OPTREDEN BIJ ONGEVAL 6

7 Laat elke kleine kwetsuur verzorgen in de werkplaats en laat ernstigere kwetsuren of aandoeningen behandelen op de centrale EHBO-post dan zal je leraar een andere leerling meesturen of zelf meegaan. RESPECTEREN VAN HET EHBO-MATERIAAL Gebruik het EHBO- materiaal in de werkplaats alleen waarvoor het dient BRANDPREVENTIE EN OPTREDEN BIJ BRAND OPTREDEN BIJ BRAND Zorg dat je op de hoogte bent van de instructies bij brand en volg deze stipt op indien nodig. BRANDPREVENTIE Je rookt niet in lokalen van de school, o.a. omwille van de brandveiligheid. EERBIEDIG DE BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN Ze kunnen nodig zijn om je eigen veiligheid te verzekeren VEILIG WERKEN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Bij machines en installaties hoort een veiligheidsinstructiekaart om veilig te werken. GEBRUIK VAN GAS Je werkt alleen aan gasleidingen na toelating van je leraar. Een leiding neem je pas na controle terug in gebruik. Indien je meent dat een leiding of een verbinding lekt, verwittig dan de leraar. GEBRUIKVAN COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN Collectieve beschermingsmiddelen worden nooit weggenomen of overbrugd. Een echte vakman weet dat de tijd die je zo zou "sparen" niet opweegt tegen het verhoogde risico. 7

8 INDIVIDUELE BESCHERMINGSMIDDELEN Het gebruik van individuele beschermingsmiddelen is verplicht wanneer je werkzaamheden risico opleveren voor je ogen, je voeten, je hoofd of je handen. TILLEN VAN LASTEN Doe niet stoer en til volgens de regels van de kunst, eventueel mits gebruik van de beschikbare hulpmiddelen. GEBRUIK VAN DE NOODSTOP Zorg dat je weet waar de noodstoppen zich bevinden op de machines in je werkplaats.' Zo kan je optreden als het nodig is. GEBRUIK VAN PERSLUCHT Gebruik geen perslucht om machines of kleding te reinigen. VERBOD VAN SPELLETJES EN GRAPPEN In de werkplaats wordt ernstig gewerkt. Spelletjes of grappen die gevaar opleveren voor leerkracht of medeleerlingen zijn helemaal uit den boze. 8

9 MAGAZIJN REGLEMENT De magazijnier is verantwoordelijk voor het magazijn tijdens een of meerdere praktijklessen. Deze verantwoordelijkheid houdt in : o het net houden van het magazijn en het daarin ondergebrachte materiaal o het rapporteren van breuken en verlies, het nodig onderhoud aan de materialen die in het magazijn zijn ondergebracht. In het magazijn kan slechts één leerling verantwoordelijk zijn gedurende de lesperiode, er is dus maar één persoon in het magazijn aanwezig De taak van de magazijnier wordt als zeer belangrijk beschouwd, en zal dan ook elke lesperiode op een in het magazijn aanwezig evaluatieformulier worden beoordeeld. Indien deze beoordeling onvoldoende is, dan zal de verantwoordelijke magazijnier door de praktijkleerkracht worden verzocht dit onmiddellijk na de lestijd in orde te brengen. Na de lestijd betekent dat de leerling ook na schooltijd kan verzocht worden de nodige zaken in orde te brengen. Indien een onvoldoende drie maal voorkomt zal dit tot een remediërende taak op woensdag aanleiding geven. Wanneer de taak van de magazijnier wordt verwaarloosd, en er gaan materialen die aanwezig of uitgeleend werden verloren, dan zal dit zonder discussie terugbetaald worden door de dienstdoende magazijnier. In het magazijn wordt een uitleensysteem toegepast met pasjes. Elke leerling krijgt drie uitleenpasjes,met deze pasjes kunnen materialen afgehaald worden in het magazijn. Op het einde van het schooljaar worden deze pasjes terug bezorgd aan de verantwoordelijke leerkracht. TAKEN VAN DE MAGAZIJNIER Bij het binnenkomen van het magazijn zal de magazijnier een controle uitvoeren van de ontbrekende sleutels en materialen De magazijnier zal de deur sluiten en enkel op vraag van de leerkracht andere leerlingen binnenlaten in het magazijn. De magazijnier zal zijn naam, klas en nummer op het uitleenlogboek plaatsen. Het magazijn en de materialen zullen worden gereinigd., de juiste plaats van elk onderdeel zal worden gecontroleerd. De wasplaats en de wasbak worden gereinigd. 9

10 10 De batterijen zullen worden gecontroleerd en opgeladen volgens het batterij-laadschema dat zich in het magazijn bevindt. De vuilnisbakken in het magazijn en in de werkplaats zullen na de pauze worden geledigd. De controle van de ontbrekende sleutels gebeurt 10 minuten voor het einde van de lestijd. Opmerkingen over gebroken of beschadigd materiaal worden vermeld in het uitleenlogboek.. Na het belsignaal zal de leraar en de magazijnier het uitleenlogboek dagtekenen. De evaluatielijst wordt ingevuld op aangeven van de leerkracht (onvoldoende / voldoende / goed ) De deur wordt gesloten na het belsignaal.

11 WAT BIJ BRAND? DE BRANDDRIEHOEK a. Wat is brand? Een brand kan alleen uitbreken als de volgende drie elementen samen aanwezig zijn: een brandbare stof of een brandbaar product, zoals: papier, hout, gas, benzine, enz.; zuurstof (0 2 ) - een oxiderende stof; een ontstekingsbron, warmte, een energiebron. Dat noemt men de 'BRANDDRIEHOEK-: Brandstof De branden zijn ingedeeld volgens dat wat brandt, volgens de aard van de brandbare stoffen dus. Voor elke klasse zijn ook de meest geschikte manieren bepaald om het vuur te doven. Er zijn 5 soorten branden, 5 klassen: 1)Klasse A -Droge Vuren De vuren van klasse A hebben een vaste materie als brandstof (met uitzondering van metaal): hout, papier, karton, textiel, steenkool enz. 2)Klasse B - Vette Vuren 11

12 De vuren methaan, De vuren van klasse B hebben als brandstof een vloeistof of een vaste stof die door warmte kan smelten en vloeibaar worden: benzine, alcohol, koolwaterstoffen, vet, vernis, verf, was, 3)Klasse C Gasvuren van klasse C zijn gas vuren: propaan, butaan, aardgas of kunstmatige gassen 4)Klasse D - Metaalvuren De vuren van klasse D hebben ontvlambare metalen als brandstof, zoals natrium, magnesium, ijzervijlsel, aluminiumpoeder, titanium,... 5)Klasse E - Elektrische vuren Bij vuren van klasse E komen er elektrische installaties aan te pas, zoals elektriciteitskasten op werven, b Vuur doven Een vuur doven rekening houdend met de branddriehoek Aangezien voor vuur de drie zijden van de branddriehoek noodzakelijk verenigd moeten zijn, kan je vuur doven door één van de drie elementen van de driehoek uit te schakelen. 1) De warmte wegnemen Door koeling 2) De zuurstof wegnemen Door verstikking 12

13 AFKOELING VERSTIKKING 3) De brandstofwegnemen We denken dan vooral aan gassen: 'de brandstof wegnemen' betekent dan de gastoevoer afsluiten. A. Een vuur doven rekening houdend met de klasse van het vuur 1) Klasse A - Droge Vuren De beste manier om dit soort vuren te doven is met WATER. 2) Klasse B - Vette Vuren De beste manier om dit soort vuren te doven is met een poeder- of een CO 2 - blusser. SCHUIM mag ook worden gebruikt om dit soort vuren te blussen, maar enkel voor een plas vloeistof (of een vlakke oppervlakte, bv. vloeistof in een open reservoir) die in brand staat. GEBRUIK NOOIT WATER OM DIT SOORT VUREN TE DOVEN 3) Klasse C - Gasvuren Vlammen mogen niet gedoofd worden zolang de gastoevoer niet afgesloten is. Als dat niet éérst gebeurt, is er ontploffingsgevaar. Ook de omgeving rond de brand moet worden besproeid met water of met 'mist', verstoven water, om de temperatuur van de gasflessen, de reservoirs of de tanks die in brand staan, onder controle te houden. Zo verkleint de kans dat ze gaan barsten en dat er een spectaculaire ontploffing plaatsgrijpt. 4) Klasse D - Metaalvuren Brandende metalen zijn meestal moeilijk te doven; daarvoor zijn blustoestellen met SPECIAAL POEDER nodig. 5) Klasse (E) - Elektrische Vuren De beste manier om dit soort vuren te doven, is CO 2 (koolstofdioxide). C. Effect van de blusproducten 1) Water Water slorpt de warmte van de brandende materialen op, koelt zo het vuur af en dooft het. Bovendien is het zo, dat wanneer de vlam van een vaste brandende stof zoals hout geblust is, de stof nog blijft nagloeien. Daarom is het nodig het gloeiende houtskool onder water te zetten. Anders zou het terug kunnen opvlammen. 2) Poeder 13

14 Poeder heeft in de eerste plaats een verstikkend effect op het vuur, het snijdt de zuurstof af voor de vlammen. Maar bovendien werkt het als negatieve katalysator. Bij een brand is het immers zo dat er bij elke vlam een uitstoot van vrije radicalen is. Die vormen de basis voor de ontwikkeling van de vlam. Het poeder gaat door deze negatieve katalyse de vorming van de radicalen tegen en verhindert zo dat de vlam zich ontwikkelt. 3) CO 2 Het effect van CO 2 is ten eerste mechanisch, door de luchtverplaatsing. De CO 2 neemt de plaats in van de zuurstof boven het vuur en er wordt een laag CO 2 op de vlammen gelegd. Daardoor worden de vlammen van de brandstof gescheiden en krijgen ze geen zuurstof meer. Anderzijds is voor de vorming van koolzuursneeuw aan de uitgang van het blustoestel veel warmte nodig. CO 2 werkt dus ook gedeeltelijk door koeling 4) Schuim Het doven van het vuur met schuim gebeurt vooral door het wegnemen van de zuurstof aan de oppervlakte van de brand. Het vuur wordt dus verstikt. Daarom is schuim erg effectief bij plassen brandende vloeistoffen. D. Blustoestellen Blustoestellen hebben altijd een etiket waarop staat voor welke soorten vuren ze best worden gebruikt. Ter herhaling: A : droge vuren (vaste stoffen) B : vette vuren (vloeistoffen) C : gasvuren D : metaalvuren BC : vloeistof- en gasbranden - vette vuren en gasvuren ABC: Vaste stof-, vloeistof- en gasbranden - droge, vette en gasvuren De poeder- en de CO 2 -blusser zijn ook herkenbaar op zicht. De poederblusser Dit type blustoestel is herkenbaar aan zijn spuitlans. 2) De CO 2 blusser Dit type blustoestel is herkenbaar aan de brede uitgang aan de lans. 14

15 KTA gitbo Molenstraat KEERBERGEN Tel : 015/ Fax : 015/ Wat doen bij brand? (Document voor de leerlingen) Blijf steeds KALM!!! * Waarschuw onmiddellijk uw leerkracht; * Alles laten liggen! * Ramen dicht doen! * Ga, onder begeleiding van uw leerkracht, naar de dichtsbijgelegen uitgang of nooduitgang Keer nooit op uw stappen terug! Pictogram UITGANG Pictogrammen NOODUITGANG Ga naar de verzamelplaats en blijf daar per klas staan. 15

16 16 Gebruik van de ladder.

17 17

18 18

19 19

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

WERKPLAATSREGLEMENT WERKHUIS AFDELING ELEKTRICITEIT. 3 de graad

WERKPLAATSREGLEMENT WERKHUIS AFDELING ELEKTRICITEIT. 3 de graad School voor Wetenschap en Technologie Sint-Jan Berchmansinstituut Campus Schuttershof Schuttershofstraat 17 2870 PUURS : 03 897 95 80 : 03 897 95 82 Mail: sjabi.schuttershof@sjabi.be url: www.sjabi.be

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

WERKPLAATSREGLEMENT MECHANICA VTI 1

WERKPLAATSREGLEMENT MECHANICA VTI 1 WERKPLAATSREGLEMENT MECHANICA VTI 1 Dit is het nieuwe werkplaatsreglement dat door elke leerling moet gekend zijn en gerespecteerd worden. Het is dus wenselijk om dit document in het begin van het nieuwe

Nadere informatie

WERKPLAATSREGLEMENT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA 501, 138,139

WERKPLAATSREGLEMENT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA 501, 138,139 WERKPLAATSREGLEMENT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA 501, 138,139 Dit is het werkplaatsreglement dat door elke leerling moet gekend zijn en gerespecteerd worden. Het is dus wenselijk om dit document in het begin

Nadere informatie

WERKPLAATSREGLEMENT HOUT VTI 2

WERKPLAATSREGLEMENT HOUT VTI 2 WERKPLAATSREGLEMENT HOUT VTI 2 Dit is het nieuwe werkplaatsreglement dat door elke leerling moet gekend zijn en gerespecteerd worden. Het is dus wenselijk om dit document in het begin van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie.

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie. Brandpreventie Om verbranding mogelijk te maken zijn er altijd 3 elementen nodig: Zuurstof Energiebron Brandbaar product (vaste stof / vloeistof / gas) Oxidatiemiddel (meestal zuurstof; 21% in de lucht)

Nadere informatie

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand.

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Met welk bord wordt een explosiegevaarlijke gebied aangegeven? -5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een

Nadere informatie

Brand en explosiegevaar

Brand en explosiegevaar Brand en explosiegevaar Door brand en explosie tijdens werkzaamheden vallen er jaarlijks tientallen doden en gewonden. Dus moet je brand en explosies zien te voorkomen. Mede doordat deze zeer onvoorspelbaar

Nadere informatie

WERKPLAATSREGLEMENT HOUT VTI 1

WERKPLAATSREGLEMENT HOUT VTI 1 WERKPLAATSREGLEMENT HOUT VTI 1 Dit is het nieuwe werkplaatsreglement dat door elke leerling moet gekend zijn en gerespecteerd worden. Het is dus wenselijk om dit document in het begin van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Overzicht symbolen Afdrukdatum: 08-03-2002

Overzicht symbolen Afdrukdatum: 08-03-2002 Risico C Bijtend Geen gevarenidentificatie Xi Irriterend F Licht ontvlambaar N Milieu gevaarlijk E Ontplofbaar Ontvlambaar O Oxyderend Xn Schadelijk T Vergiftig Pagina: 1 van 11 Risico F+ Zeer licht ontvlambaar

Nadere informatie

Les 1: Veiligheid op het laboratorium.

Les 1: Veiligheid op het laboratorium. Les 1: Veiligheid op het laboratorium. Inleiding Deze les gaat over het onderwerp VEILIGHEID BIJ SCHEIKUNDE en geldt als een soort van naslagwerk. Bewaar dit dus goed. Vraag bij twijfels over de veiligheid

Nadere informatie

7.2 Brand voorkomen en bestrijden

7.2 Brand voorkomen en bestrijden 7.2 Brand voorkomen en bestrijden Oriëntatie Hopelijk krijg je nooit te maken met brand op je bedrijf. Toch moet je weten hoe je bij brand moet handelen. Immers, een brand kondigt zich nooit van te voren

Nadere informatie

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Bijlage Safety Flash - 2017 / 03 VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Ik zorg ervoor dat mijn werkpost proper en ordelijk is. Ik zet alles na gebruik terug op zijn plaats. Ik hou alle doorgangen vrij en ik

Nadere informatie

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011. Branden worden volgens NEN-EN 2 in de volgende klassen onderverdeeld:

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011. Branden worden volgens NEN-EN 2 in de volgende klassen onderverdeeld: Hoofdstuk 9 - Kleine blusmiddelen Inleiding Ieder bedrijf moet beschikken over middelen waarmee het zelf bij een beginnende brand de brandbestrijding ter hand kan nemen. Deze middelen worden kleine blusmiddelen

Nadere informatie

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Er zijn de laatste tijd veel nieuwe blusstoffen ontwikkeld. De

Nadere informatie

WERKPLAATSREGLEMENT WERKHUIS AFDELING ELEKTRICITEIT. 2 de graad. Jongeren dienen voorbereid te worden om deel te nemen aan de voorkoming van:

WERKPLAATSREGLEMENT WERKHUIS AFDELING ELEKTRICITEIT. 2 de graad. Jongeren dienen voorbereid te worden om deel te nemen aan de voorkoming van: School voor Wetenschap en Technologie Sint-Jan Berchmansinstituut Campus Schuttershof Schuttershofstraat 17 2870 PUURS : 03 897 95 80 : 03 897 95 82 Mail: sjabi.schuttershof@sjabi.be url: www.sjabi.be

Nadere informatie

AAN de slag 1.1 de bunsenbrander

AAN de slag 1.1 de bunsenbrander AAN de slag 1.1 de bunsenbrander ORiËNTEREN De bunsenbrander werd rond 1855 uitgevonden door professor Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899) uit Heidelberg. De uitvinding diende vooral om een stabiele warmtebron

Nadere informatie

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies { STIHL AK 10, 20, 30 Veiligheidsinstructies Nederlands Inhoudsopgave Vertaling van de originele handleiding 1 Veiligheidsinstructies................................ 1 1.1 Waarschuwingssymbolen...........................

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

Werkhuisreglement : Werkplaats Mechanica / Lassen

Werkhuisreglement : Werkplaats Mechanica / Lassen Werkhuisreglement : Werkplaats Mechanica / Lassen Doel van het reglement : - Het opmaken van een reglementering specifiek voor de afdeling als aanvulling op het bestaande schoolreglement. - Bekomen van

Nadere informatie

VTS 3 BuSO Breedstraat Sint-Niklaas

VTS 3 BuSO Breedstraat Sint-Niklaas Algemeen werkplaatsreglement opleiding MAGAZIJNMEDEWERKER 2015-2016 Inleiding - VTS 3 wil kwaliteitsvol en vooral veilig onderwijs bieden. Daarom is het nodig dat elke leerling een goede werkhouding ontwikkelt.

Nadere informatie

STIHL AP 100, 200, 300. Veiligheidsinstructies

STIHL AP 100, 200, 300. Veiligheidsinstructies { STIHL AP 100, 200, 300 Veiligheidsinstructies Nederlands Inhoudsopgave Vertaling van de originele handleiding 1 Veiligheidsinstructies................................ 1 1.1 Waarschuwingssymbolen...........................

Nadere informatie

AAN de slag 1.1 de bunsenbrander

AAN de slag 1.1 de bunsenbrander AAN de slag 1.1 de bunsenbrander ORiËNTEREN De bunsenbrander werd rond 1855 uitgevonden door professor Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899) uit Heidelberg. De uitvinding diende vooral om een stabiele warmtebron

Nadere informatie

Blokzijltcl installatietechniek B.V.

Blokzijltcl installatietechniek B.V. Bedrijfsnaam: Onderwerp: B.V. Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: Uitgevoerd door: Tijdsduur van de Toolboxmeeting: Zijn er onveilige situaties / handelingen voorgevallen in de afgelopen periode?

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING safety fl@sh Het koninklijk besluit van 27.3.1998 betreffende het welzijnsbeleid stipuleert in artikel 22 dat de werkgever een intern noodplan moet opstellen naar aanleiding van de vaststellingen gedaan

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING 4.1 GEVAARLIJKE STOFFEN HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING Tijdens de scheikundelessen zullen jullie zelf vaak met stoffen werken die gevaarlijk kunnen zijn. Om goed en veilig met deze stoffen (chemicaliën) om

Nadere informatie

Primaire blusmiddelen

Primaire blusmiddelen SEPTEM Katholieke Scholengemeenschap Groot-Evergem e-mail: sg.septem@telenet.be Primaire blusmiddelen Bij het vaststellen van een beginnende brand moet men onmiddellijk optreden. De eerste interventie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. OVER VUUR

HOOFDSTUK 3. OVER VUUR 3.1 DE PROEVEN MET VUUR HOOFDSTUK 3. OVER VUUR 1. Voor deze proef heb je een waxinelichtje en een petrischaaltje (rond glazen schaaltje) nodig. Zet het waxinelichtje in het petrischaaltje. Steek deze aan.

Nadere informatie

Veiligheidsaanbevelingen (P)

Veiligheidsaanbevelingen (P) Veiligheidsaanbevelingen (P) P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 P223 P230 P231 P231+P232 P232 P233 P234 P235 P235+P410 P240 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket

Nadere informatie

Aanbevelingen (Brand)veiligheid

Aanbevelingen (Brand)veiligheid Aanbevelingen (Brand)veiligheid Lees deze Aanbevelingen (Brand)veiligheid aandachtig door, voordat je de unit in beheer neemt en installeer de combimelder, rookmelder en brandblusdeken op de juiste wijze

Nadere informatie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

Nadere informatie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie Overzicht P-zinnen P-zin Algemeen P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken Vuur De geschiedenis van het vuur Vuur is niet iets dat uitgevonden is. Het was er altijd al. Vroeger dachten de ouden Grieken dat de goden het aan de mensen hadden gegeven. In de oertijd was vuur een

Nadere informatie

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer P-Nummer P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 Omschrijving Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Tips voor een brandveilig verblijf

Tips voor een brandveilig verblijf Tips voor een brandveilig verblijf Ga je deze zomer op weekend of op kamp met je vereniging? Gezellig barbecueën, liedjes zingen rond het kampvuur, kamperen,... Dat is allemaal heel gezellig maar het is

Nadere informatie

T.I. SPARRENDAL Bessemerstraat 443 3620 Lanaken. WERKPLAATSREGLEMENT schooljaar 2016-2017

T.I. SPARRENDAL Bessemerstraat 443 3620 Lanaken. WERKPLAATSREGLEMENT schooljaar 2016-2017 T.I. SPARRENDAL Bessemerstraat 443 3620 Lanaken WERKPLAATSREGLEMENT schooljaar 2016-2017 1. Houding in de gang en wasplaats Iedereen wacht op de speelplaats, op de aangeduide plaats, op de leraar. Per

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek.

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek. Gereedschappen Tijdens je werk zul je vaak gebruik maken van gereedschappen. In de Arbowet wordt onderscheidt gemaakt in vier soorten gereedschap; - eenvoudig handgereedschap - aangedreven handgereedschap

Nadere informatie

4 Verbranding. Bij gele vlammen ontstaat roet (4.1)

4 Verbranding. Bij gele vlammen ontstaat roet (4.1) 4 Verbranding Verbrandingsverschijnselen (4.1) Bij een verbranding treden altijd een of meer van de volgende verschijnselen op: rookontwikkeling, roetontwikkeling, warmteontwikkeling, vlammen, vonken.

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

Introductie Brandveiligheid

Introductie Brandveiligheid Introductie Brandveiligheid Arbo- en milieudienst W&N Jeroen Haars Arbo- en Milieudienst (AMD), Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 1 INTRODUCTIE Brand Blusstoffen Blusmiddelen Hoe te handelen

Nadere informatie

Aanbevelingen (Brand)veiligheid

Aanbevelingen (Brand)veiligheid Aanbevelingen (Brand)veiligheid Lees deze Aanbevelingen (Brand)veiligheid aandachtig door, alvorens je de unit in beheer neemt en installeer de combimelder, rookmelder en brandblusdeken op juiste wijze

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

%ODGPHWYHLOLJKHLGVJHJHYHQV YROJHQV((* datum van de druk: 28.02.2005 opnieuw bewerkt op: 30.01.2003

%ODGPHWYHLOLJKHLGVJHJHYHQV YROJHQV((* datum van de druk: 28.02.2005 opnieuw bewerkt op: 30.01.2003 Bladzijde: 1/5,GHQWLILFDWLHYDQGHVWRIRIKHWSUHSDUDDWHQGHYHQQRRWVFKDSRQGHUQHPLQJ,QIRUPDWLHRYHUKHWSURGXNW $UWLNHOQXPPHU 521000 7RHSDVVLQJYDQGHVWRIYDQGHEHUHLGLQJ Aanstekergas )DEULNDQWOHYHUDQFLHU Eurofill B.V.

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Boog Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan boog 1 Voorzien van instructie

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen)

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241 Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Enkele cijfers Woonkamer 27% Keukens 24% Garage/atelier 13% Zolders 9% Stookplaatsen 7% Slaapkamers 6% Oorzaken van brand in de woning Brandstichting

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

1 4 2 5 Werkplaatsreglement Werkplaatsschrijnwerker 2014-2015. Algemeen werkplaatsreglement opleiding WERKPLAATSSCHRIJNWERKER 2014-2015

1 4 2 5 Werkplaatsreglement Werkplaatsschrijnwerker 2014-2015. Algemeen werkplaatsreglement opleiding WERKPLAATSSCHRIJNWERKER 2014-2015 Algemeen werkplaatsreglement opleiding WERKPLAATSSCHRIJNWERKER 2014-2015 Inleiding VTS-3 wil kwaliteitsvol en vooral veilig onderwijs bieden. Daarom is het nodig dat elke leerling een goede werkhouding

Nadere informatie

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gelieve alvorens het toestel te gebruiken, de instructies in deze handleiding grondig te lezen. Inhoud Pg. Veiligheid 2 Aansluiting van de gasfles 3

Nadere informatie

Desautel Brandblussers

Desautel Brandblussers Brandblussers Brandweermateriaal4Brandblussers Desautel blussers Sinds 1932 produceert het Franse Desautel brandblussers voor diverse toepassingen. Brandblussers Om te bepalen of een blusser geschikt is

Nadere informatie

Reader Brandveiligheid

Reader Brandveiligheid Sp rt,dienstverlening Veiligheid Reader Brandveiligheid SDV Beperken en bestrijden van een beginnende brand In elk bedrijf kan brand ontstaan. De kans dat er brand uitbreekt is afhankelijk van het brandrisico

Nadere informatie

VTS 3 BuSO Breedstraat Sint-Niklaas

VTS 3 BuSO Breedstraat Sint-Niklaas Algemeen werkplaatsreglement opleiding MAGAZIJNMEDEWERKER 2016-2017 Inleiding - VTS 3 wil kwaliteitsvol en vooral veilig onderwijs bieden. Daarom is het nodig dat elke leerling een goede werkhouding ontwikkelt.

Nadere informatie

Toolbox. Gevaarlijke stoffen

Toolbox. Gevaarlijke stoffen Toolbox Gevaarlijke stoffen Stichting Arbouw 2009. Alle rechten voorbehouden Hoe herken je een gevaarlijke stof? Gevaarlijke stoffen herken je aan het etiket: gevaarsymbolen; R-zinnen; S-zinnen. 2 Gevaarsymbolen

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

EVACUATIEPLAN. 1. Aantal evacuatieoefeningen: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen. 3. alarmsignaal INSTRUCTIES PERSONEEL. schooljaar 2006-2007

EVACUATIEPLAN. 1. Aantal evacuatieoefeningen: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen. 3. alarmsignaal INSTRUCTIES PERSONEEL. schooljaar 2006-2007 EVACUATIEPLAN INSTRUCTIES PERSONEEL schooljaar 2006-2007 1. Aantal evacuatieoefeningen: - aangekondigd: eerste trimester: - niet aangekondigd: derde trimester: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen Zie standaarddocument

Nadere informatie

Veiligheid: pictogrammen en borden

Veiligheid: pictogrammen en borden KWALIFICATIE DETAILHANDEL Veiligheid: pictogrammen en borden Joris werkt in een bouwmarkt waar aluminium buizen worden verkocht. Joris moet een grote order verzamelen. Bij een stelling moet hij tien buizen

Nadere informatie

VGWM A WAY OF LIVING BENZEEN. Standaards voor professionals, wees alert!

VGWM A WAY OF LIVING BENZEEN. Standaards voor professionals, wees alert! VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding In het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder chemische stoffen.

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT

Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT VOORKOMEN IS BETER DAN BLUSSEN Door rekening te houden met de volgende tips kan je het risico op dramatische gebeurtenissen beperken:

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE Onderwerp: Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE WERVEN & WERKPLAATS SEPTEMBER 1. WAT ZIJN VEILIGEHEID EN GEZONDHEIDSSIGNALERINGEN: Definitie: SIGNALERING

Nadere informatie

SAFETY BULLETIN. Starten met starthulp of startkabels 1 INLEIDING

SAFETY BULLETIN. Starten met starthulp of startkabels 1 INLEIDING Starten met starthulp of startkabels 1 INLEIDING Nagenoeg alle voertuigen en grondverzetmachines zijn uitgerust met accu s om de elektrische systemen te voeden. Deze accu s kunnen onder bepaalde omstandigheden

Nadere informatie

Je werpt nooit scherpe voorwerpen in een vuilnisbak of vuilniszak, wel in de hiertoe bestemde naaldcontainers.

Je werpt nooit scherpe voorwerpen in een vuilnisbak of vuilniszak, wel in de hiertoe bestemde naaldcontainers. Omgaan met naalden en scherpe voorwerpen Je steekt nooit een gebruikte naald terug in haar beschermhuls. Je laat nooit scherpe voorwerpen rondslingeren. Je werpt nooit scherpe voorwerpen in een vuilnisbak

Nadere informatie

Waarmee kun je tijdens het lassen je ogen beschermen tegen infrarood en ultraviolet licht?

Waarmee kun je tijdens het lassen je ogen beschermen tegen infrarood en ultraviolet licht? Veiligheid bij het lassen Lassen is niet ongevaarlijk. Je werkt immers met elektrische stroom en gloeiend heet, vloeibaar metaal. Bovendien komen er vaak allerlei gassen vrij tijdens het lassen. Bij het

Nadere informatie

Brandpreventie voor jongeren

Brandpreventie voor jongeren 13 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Brandpreventie voor jongeren Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een brand, al is het een

Nadere informatie

Algemeen werkplaatsreglement opleiding HOEKLASSER

Algemeen werkplaatsreglement opleiding HOEKLASSER VTS 3 BuSO Breedstraat 104 Algemeen werkplaatsreglement opleiding HOEKLASSER 2016-2017 Inleiding VTS 3 wil kwaliteitsvol en vooral veilig onderwijs bieden. Daarom is het nodig dat elke leerling een goede

Nadere informatie

Brandbestrijding. Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde:

Brandbestrijding. Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Brandbestrijding Onderwerp Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Beperken en bestrijden van een beginnende brand Blusmiddelen Ontruiming Definities

Nadere informatie

brandbare stof zuurstof ontstekingsbron

brandbare stof zuurstof ontstekingsbron DE VUURDRIEHOEK Bijna iedereen onderschat de verwoestende kracht van vuur. Een brand moet je in eerste instantie proberen te voorkomen. Als je weet hoe een brand kan ontstaan, ben je al een hele stap verder.

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij gebruik van dit gereedschap dienen veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden om het risico op brand, elektrische schok en verwondingen te voorkomen. Lees de volgende

Nadere informatie

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C.

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C. BT111 ACCU TESTER BT222 ACCU / LAADSTART / TESTER BEDIENINGSHANDLEIDING BELANGRIJK! 1. Voor het testen van 12 V accu's: SAE : 200~1200 CCA DIN : 110~670 CCA IEC : 130~790 CCA EN : 185~1125 CCA CA(MCA)

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is

Nadere informatie

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Toepassing van de stof op het preparaat: Larvanem Biologisch

Nadere informatie

augustus 2009 STIKSTOF VGWM Gezondheid Welzijn Milieu A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

augustus 2009 STIKSTOF VGWM Gezondheid Welzijn Milieu A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! augustus 2009 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Voor werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen

Nadere informatie

Doe-het-zelven en brandveiligheid

Doe-het-zelven en brandveiligheid 6 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Doe-het-zelven en brandveiligheid Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Voor veel mensen is

Nadere informatie

Veiligheid in het Technieklokaal

Veiligheid in het Technieklokaal Veiligheid in het Technieklokaal Leerlingenboekje Dit boekje maakt onderdeel uit van de Veiligheidsmap Veiligheid in het Technieklokaal Inhoud Inleiding... 3 1. Veiligheidsvoorschriften... 5 2. Persoonlijke

Nadere informatie

Algemeen werkplaatsreglement opleiding GROOTKEUKENMEDEWERKER

Algemeen werkplaatsreglement opleiding GROOTKEUKENMEDEWERKER Algemeen werkplaatsreglement opleiding GROOTKEUKENMEDEWERKER 2014-2015 Inleiding VTS 3 wil kwaliteitsvol en vooral veilig onderwijs bieden. Daarom is het nodig dat elke leerling een goede werkhouding ontwikkelt.

Nadere informatie

VTS 3 BuSO Breedstraat 104 9100 Sint-Niklaas

VTS 3 BuSO Breedstraat 104 9100 Sint-Niklaas VTS 3 BuSO Breedstraat 104 Algemeen werkplaatsreglement opleiding TUINBOUWARBEIDER 2015-2016 Inleiding VTS 3 wil kwaliteitsvol en vooral veilig onderwijs bieden. Daarom is het nodig dat elke leerling een

Nadere informatie

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety.

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety. - en S-zinnen -zinnen zijn internationaal gestandaardiseerde risicobeschrijvingen die (indien van toepassing) dienen te worden aangebracht op verpakkingen van stoffen die bepaalde risico s met zich meebrengen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag Onderhoud en opslag Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag 9.1 Onderhoud van het maaidek Robomow is een functionele mulch maaier. Daarom kunnen zich grasresten ophopen onder het maaidek, vooral bij het maaien

Nadere informatie

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Toolbox-meeting: Veiligheids- & gezonheidssignalering

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval In het geval van een ongeval of noodgeval dat tijdens het vervoer kan voorkomen of optreden, moeten de leden

Nadere informatie

Brandbestrijding. Basisopleiding BHV. Inhoudsopgave

Brandbestrijding. Basisopleiding BHV. Inhoudsopgave Brandbestrijding Basisopleiding BHV Brandbestrijding 1. brand en de gevaren 2. taak BHV er Selecteer een hoofdstuk naar keuze B Brand en de gevaren 1. brand 2. branddriehoek 3. gevaren 4. soorten branden

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje. Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst!

Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje. Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst! Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst! Veilig verzorgen van kleinkinderen Dominotheorie Ongevallen

Nadere informatie

RISICOZINNEN (R-ZINNEN)

RISICOZINNEN (R-ZINNEN) RISICOZINNEN (R-ZINNEN) R-code R-zin 1 In droge toestand ontplofbaar. 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona *dt-53220man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke dampen, gassen en stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke dampen, gassen en stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke dampen, gassen en stoffen Inleiding Met dampen van brandbare vloeistoffen, gassen en stoffen moet je behoorlijk uitkijken. Er dreigen namelijk vier gevaren, zijnde: Het gevaar

Nadere informatie