Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning"

Transcriptie

1 Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning Basisopleiding 2011 (voor werkleiders) V 1.0

2 Enkele afspraken 2

3 Overzicht 1. Elia als netbeheerder 2. De HS-toestellen 3. Gevaren en risico s in HS-posten Elia 4. PBM s pictogrammen 5. Toegang tot de HS-post (personen en machines) 6. Werken aan elektrische installaties Functies, Vitale 7, veiligheidsafstanden, Kaartensysteem Afbakening in HS-posten 7. Specifieke werkzaamheden (stellingen, cabines, GIS, groen, ) 8. Documenten (BVIP, WVG, TWVG, RA, vuurvergunning) 9. Noodprocedures (brand, EHBE, Seveso, ) 10. Algemeenheden (orde, afval- en milieubeleid, rookbeleid, ) 3

4 Elia als transmissienetbeheerder Frankrijk, Nederland, Elia Luxemburg IMPORT elia Frankrijk, Nederland, Luxemburg EXPORT Grote en Middelgrote industrie Elektriciteitsproducenten Transmissie 380 tot 30kV Distributie van 26kV tot 230V KMO s, professionele klanten, huishoudens 4

5 Elia in cijfers Elia is eigenaar van het hoogspanningsnet van 30 tot 380 kv km luchtlijnen en ondergrondse kabels 800 hoogspanningsstations hoogspanningsmasten 5

6 Dispatching 6

7 Welzijnswet 1. Werkgever? 2. De hiërarchische lijn? 3. Allen? Wettelijke verplichtingen Een preventiebeleid uitwerken voor zijn onderneming. Verantwoordelijk om het welzijnsbeleid toe te passen dat werd uitgevaardigd door de werkgever. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid en voor die van onze collega's. 7

8 Wettelijke verplichtingen WELZIJNSWET De opdrachtgever (Elia nv) moet: OPLEIDING / INFORMATIE + TEST (Welzijnwet K.B ) Het veiligheidscertificaat is strikt persoonlijk en 2 jaar geldig voor externen en 3 jaar voor Elia personeel!!! 8

9 Hoogspanningspost Een HS-post is een knooppunt waarop verschillende netelementen toekomen, die op een door het bedrijf bepaalde wijze met elkaar verbonden kunnen worden via een railsysteem. Een netelement kan zijn: een hoogspanningslijn, een transformator(veld), een condensatorbatterij, een rail, HS-post knooppunt transformatie - distributie 9

10 Geleider Isolator Vakwerk 10

11 Dispatching 11

12 HS-toestellen Kabelveld Rails 12

13 HS-toestellen Scheiders Vermogenschakelaars 13

14 HS-toestellen Transforma tor 14

15 HS-toestellen GIS-installtie (SF6-gas) 15

16 HS-toestellen Afgeschermde cellen Half-open cellen 16

17 LS-toestellen 17

18 Gevaren en risico s in HS-posten Elektriciteit: hoogspanning, laagspanning, batterijen Risico s: elektrocutie, elektrisering, vlamboog Preventiemaatregelen: 1. Energie uitschakelen 2. Procedures toepassen 3. Collectieve bescherming (afscherming) 4. Persoonlijke bescherming 5. Signaleren (pictogrammen) 18

19 Gevaren en risico s in HS-posten Elektriciteit is onzichtbaar, reukloos en geruisloos maar kent wel zeer specifieke en ernstige risico s! Brandwonden (inwendig en uitwendig) Hartfibrilatie Spiersamentrekking Schade aan weefsels, bloed-en zenuwstelsel Een stroomstoot van 30 ma gedurende 2 seconden kan dodelijke gevolgen hebben! 19

20 Gevaren en risico s in HS-posten Bij hoogspanning hoef je de geleiders niet aan te raken om geëlektrocuteerd te worden! Hou steeds de nodige veiligheidsafstand! Vraag altijd informatie aan uw Elia contactpersoon! 20

21 380 kv 21

22 Gevaren en risico s in HS-posten Inductiespanning: Inductiespanning is een elektrische spanning die kan voorkomen op metalen voorwerpen, zoals bv. HSluchtlijnen, rails, kabels, metalen voorwerpen. Hoe hoger de spanning van het net en hoe dichter men bij de spanning werkt hoe groter de kans op inductiespanning op metalen delen. Algemene regel: metalen delen (hoogwerker, stelling, Heraskaders, ) altijd aarden (gebeurt steeds door Elia) alvorens werken uit te voeren in de buurt van hoogspanning. 22

23 Soorten aardingen Losse korstluitvaste aarding Aardmes Losse korstsluitvaste aarding Losse inductieaarding 23

24 Gevaren en risico s in HS-posten Hoogte: schilderwerken in vakwerk, werken met hoogtewerker, ladders, stellingen, werken op Tfo s, Risico:val (met zware verwondingen of de dood tot gevolg) Preventiemaatregelen: Vermijden Zo kort mogelijke blootstelling Maak gebruik van een collectieve valbeveiliging (leuning) Gebruik een hoogtewerker of stelling Gebruik een (gekeurd) veiligheidsharnas met leng en valdemper 24

25 Gevaren en risico s in HS-posten Gebruik het valbeveiligingspaaltje op een transformator Gebruik ladders enkel om een hoogteverschil te overbruggen Let op met kabelkanalen en trappen Putten steeds afbakenen in geel/zwart Verantwoordelijke WL of diegene die het gevaar veroorzaakt Middelen:» Ketting lint: (afstand > 1,5m)» Stevige afbakening: (tot aan rand)» Alternatieve middelen: Kegels, 25

26 Gevaren en risico s in HS-posten Gevaarlijke producten: verven, solventen, gassen, oliën, Risico: ontvlambaar, explosief, toxische dampen, vergiftiging, brandwonden Preventiemaatregelen: Vervang een gevaarlijk product door een minder gevaarlijk Zorg voor voldoende ventilatie Respecteer de recipiënten Lees het etiket - R&S zinnen binnenkort H&P zinnen (gevarenaanduiding & veiligheidsaanduidingen)-(ghs-clp) Meng niet eender welk product Bewaar enkel de dagdagelijkse hoeveelheid op de HS-post Draag de gepaste PBM s 26

27 Gevaren en risico s in HS-posten Aanmelden in BVIP: Soorten Hoeveelheden Stockage: waar en hoe? Afval / Afvoer Meest voorkomende producten in de HS-posten: SF6-gas Blusinstallaties Olie (PCB) Asbest Zuren Verven 27

28 Classification Labelling Packaging Wereldwijd systeem: GHS 28

29 29

30 Gevaren en risico s in HS-posten Omgevingsfactoren: bij slechte atmosferische omstandigheden dienen beperkende maatregelen opgelegd te worden. Extreem lage of hoge temperaturen: Voorzie de gepaste beschermingskledij Warm de omgeving op of koel af Voorzie in beschutting Dichte mist: Stop de werken wanneer men de leden van de ploeg of delen van de installatie niet meer kan onderscheiden 30

31 Gevaren en risico s in HS-posten Neerslag: Onderbreek de werken bij hevige neerslag Onweer: Wanneer men de bliksem ziet en de donder hoort dienen de werken gestopt te worden Verwijder u van de HS-installatie Wind: Voer geen werken uit op hoogte (>2 meter) indien de windsnelheid meer dan 60 km/uur bedraagt. Voor werkzaamheden met hijsmachines: +/- 45km/uur 31

32 Gevaren en risico s in HS-posten Geluid lawaai: Indien geluid hinderlijk wordt lawaai Lawaai draagt bij tot: Beperking verstaanbaarheid Verkeerd begrepen instructies Vermindert de concentratie Milieuhinder Doofheid Preventiemaatregelen: Verwijder de lawaaibron (generator, compressor, ) Gebruik de juiste arbeidsmiddelen Beperk de blootstellingsduur Gebruik gehoorbescherming (vanaf 85 db(a)) 32

33 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Voorkeur geven aan CBM: Leuning, afscherming, Werkkledij + beschermkledij: Steeds nodig bij werken = gebruik van een arbeidsmiddel Aangepast aan het risico (schakelen, werken, asbest, ) Herkenbaarheid als Elia personeel is verplicht! Veiligheidsschoenen: Altijd verplicht Veiligheidshelm: Volgens interne procedures in het bedrijf Bij projecten (bouwkunde): pictogram op poort! In gondel hoogwerker Bij risico op stoten van het hoofd (kelders, obstakels, ) Bij werken op verschillende niveau s (te vermijden) Valharnas: Voor alle werken op 2 m indien geen CBM In gondel hoogwerker Andere: Aangepast aan het risico 33

34 Pictogrammen De meest voorkomende vorm van signalisatie zijn pictogrammen. Gebodspictogrammen Verbodspictogrammen Waarschuwingspictogrammen Pictogrammen inzake brandbestrijding Pictogrammen inzake reddings-of hulpmiddelen & evacuatie Andere vormen zijn afbakeningen, wegmarkeringen, lichtsignalen, akoestische signalen. 34

35 Toegangsvoorwaarden Indeling in functie v/d bekwaamheid (AREI - Artikel 47) BA1 Gewone personen BA2 Kinderen in de voor hen bestemde lokalen BA3 Gehandicapten BA4 Gewaarschuwden Personen die gewaarschuwd zijn omtrent de elektrische risico s BA5 Vakbewamen Personen die via kennis de gevaren van elektriciteit zelf kunnen inschatten en maatregelen kunnen bepalen om de risico s te elimineren of te minimaliseren 35

36 Toegangsvoorwaarden De kennis kan verworven worden door een specifieke (veiligheids)vorming afgestemd op zowel een theoretisch als praktisch opleidingsprogramma De kennis moet afgestemd zijn : op de elektrische installaties - Spanningsdomeinen - Netstelsels - Toegepast elektrisch materiaal (klassiek, explosieveilig, ) op de werkzaamheden 36

37 Toegangsvoorwaarden Traceerbaarheid: De traceerbaarheid v/d beoordeling v/d bekwaamheid kan omvatten: de attesten v/d schoolse opleiding de professionele ervaring o.a. door het aantal dienstjaren de attesten v/d naschoolse opleidingen, binnen of buiten het bedrijf; de schriftelijke evaluatie van bovenvermelde opleiding en ervaring De bekwaamheid wordt toegekend door de werkgever! 37

38 Toegangsvoorwaarden Opleiding Badge, certificaat AVIP, BA4? Opdracht + TWVG of WVG of ATBE en/of BVIP Poort altijd op slot tenzij het een vluchtweg betreft (cabine) Meldingsplicht bij aankomst en vertrek (telefoneer naar dispatching!) Geen certificaat AVIP werken onder begeleiding Elia (BA5)! 38

39 Toegangsvoorwaarden Voertuigen Te voet Snelheidsbeperking (maximum 10 km/h) Enkel toegelaten op verharde wegen Parking niet hinderlijk Verbod afbakening te overschrijden Hoogtebeperking te respecteren Verplaatsing in de werkzone: aandacht kabelkanalen, rails e.d. Verbod afbakening te overschrijden Gebruik de poortjes 39

40 40

41 Overzicht 1. Elia als netbeheerder 2. De HS-toestellen 3. Gevaren en risico s in HS-posten Elia 4. PBM s pictogrammen 5. Toegang tot de HS-post (personen en machines) 6. Werken aan elektrische installaties Functies, Vitale 7, veiligheidsafstanden, Kaartensysteem Afbakening in HS-posten 7. Specifieke werkzaamheden (stellingen, cabines, GIS, groen, ) 8. Documenten (BVIP, WVG, TWVG, RA, vuurvergunning) 9. Noodprocedures (brand, EHBE, Seveso, ) 10. Algemeenheden (orde, afval- en milieubeleid, rookbeleid, ) 41

42 Werken aan elektrische installaties 1. Werken buiten spanning 2. Werken in de nabijheidzone (DV) Beveiliging door middel van omhulsels of hindernissen Bescherming door behoud van een veilige werkafstand toezicht door BA5 Elia 42

43 Werken aan elektrische installaties 3. Werken in de zone onder spanning (DL) Werkzaamheden op afstand (testen, schakelstok, ) Werkzaamheden met contact (LV) Werkzaamheden op hetzelfde potentiaal (enkel bv. RTE) 43

44 Werken aan elektrische installaties In het AREI (art. 266), is sprake van de veiligheidsafstanden DL en DV DL of Distance Limite bepaalt de zone onder spanning = ongeveer 1cm/1kV DV of Distance Voisinage bepaalt de nabijheidszone U 70 kv: DV = DL + 1m U 150 kv: DV = DL + 2m 44

45 Werken aan elektrische installaties DL = +/- lengte isolator 150 kv DL 45

46 Werken aan elektrische installaties DV = DL + 1 of 2 m 150 kv DV DL 46

47 Werken aan elektrische installaties Afstanden D L en D V Nominale netspanning U N [kv] (effectieve waarde) Afstand die de buitengrens van de zone onder spanning aangeeft D L [cm] Afstand die de buitengrens van de nabijheidszone aangeeft D V [cm]

48 Werken aan elektrische installaties Bij het niet respecteren van de afstand (DL) zal er een vlamboog (+/-8000 C) ontstaan ernstige verwondingen! de dood! zware schade! GEVOLGEN: U hoeft een HS-geleider niet aan te raken om een overslag te veroorzaken! Een (niet geïsoleerde) hoogspanningsgeleider mag enkel aangeraakt worden indien deze zichtbaar en ter plaatse met de aarding verbonden is!!! 48

49 Functies Exploitatiebevoegde (EB): zal alle schakelingen in het net (laten) uitvoeren op basis van een schakelnota. Schakelbevoegde (SB): voert alle schakelingen en handelingen uit die hem bevolen zijn door de Exploitatiebevoegde. Lokale VeiligheidsBevoegde (LVB): De LVB is verantwoordelijk voor de controle, coördinatie en/of het nemen van de veiligheidsmaatregelen in de site waarvoor hij aangesteld is. Projectconducteur (PRC): voert steeds de taak van LVB uit maar zal hij ook alle veiligheidsmaatregelen specifiëren en uitvoeren op installaties nog niet gekend door NEX. 49

50 Functies Werkleider (WL): van Elia of contractor is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werken en voor alle bijkomende en extra veiligheidsmaatregelen die hieraan specifiek gebonden zijn. Uitvoerenden: werken onder de bevoegdheid van de WL Distributienetbeheerders (DNB) Eandis, Ores, Aangrenzende Netbeheerders (ANB) Tennet, RTE, Netgebruikers (NG) klanten en producenten 50

51 Vitale zeven Doel = creëren veilige werkomgeving in de buurt van HSinstallaties en/of voor werken aan HS-installaties 1. Werkvoorbereiding 2. Vrijschakelen (zichtbare onderbreking) 3. Vergrendelen tegen wederinschakelen en borgen (kaarten) 4. Meten afwezigheid spanning 5. Aarden en kortsluiten 6. Afbakenen (rood/wit) 7. Vrijgeven installatie WVG/ATBE 51

52 Elektriciteit : Vitale zeven 1. Voorbereiden van de werkzaamheden Op een eenduidige wijze de installaties identificeren waarop men zal werken (HS-veld, HS-cel, Feeder, spanningsniveau) Gebruik van een goedgekeurde schakelnota Gebruik van de RA schakelen Opstellen documenten: WVG, BVIP, RA werken, Gebruik van de kaart schakeling in uitvoering 52

53 Elektriciteit : Vitale zeven 2. Zichtbare onderbreking 53

54 Elektriciteit : Vitale zeven 3. Installaties vergrendelen + borgen 54

55 Elektriciteit : Vitale zeven 4. Afwezigheid spanning controleren 55

56 Elektriciteit : Vitale zeven 5. Aarden + kortsluiten 56

57 6. Afbakening Elektriciteit : Vitale zeven 7. Crosscontrole + vrijgegeven van de installatie voor werken (WVG +AIV) 57

58 Vitale zeven Bijkomende veiligheidsmaatregelen: Voor bepaalde werken is het nodig om nog bijkomende veiligheidsmaatregelen te nemen bovenop de vitale zeven. Deze zijn vermeld op de bijlage (AIV) : losse aardingen; onderbreken van voedingsspanning; buiten dienst nemen van de automatische overname; de krachtbronnen van de vermogenschakelaar afkoppelen Dergelijke bijkomende maatregelen worden steeds geborgd met een gele of blauwe kaart. 58

59 Vitale zeven Extra veiligheidsmaatregelen: Om de risico s eigen aan het uit te voeren werk tot een minimum te beperken dienen er in de meeste gevallen nog extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden, enkele voorbeelden: Plaatsen van een geel-zwarte afbakening; Ontspannen van veren; Uitschakelen van het branddetectiesysteem / blusinstallaties; Afschermen van leidingen; 59

60 Kaartensysteem (CVM) Elke veiligheidsmaatregel wordt voorzien van een kaart! Beschikbaar in elke post aan het Sarqabord Kaart = symbolisch slot Meerdere kaarten op dezelfde veiligheidsmaatregel zijn mogelijk 60

61 Kaartensysteem (CVM) Kaart slechts weg te nemen door de verantwoordelijke van de kaart en als aan de voorwaarden is voldaan Slechts als de laatste kaart wordt weggenomen veiligheidsmaatregel wegnemen De WL dient Blauwe kaarten te plaatsen op alle VM die hij neemt 61

62 Kaartensysteem (CVM) De rode exploitatiekaarten zijn de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de exploitatiebevoegde EB (dispatching). Oranje Werkkaarten worden alleen gebruikt in het kader van projecten. De gele werkkaarten zijn de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de LVB. De blauwe werkkaarten zijn de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de WL. 62

63 Afbakening De afbakening in de HS-posten bij Elia wordt onderverdeeld in 2 soorten: Afbakening voor elektrische risico s : Wit, Rood-Wit, Helrood Afbakening voor mechanische risico s : Geel-Zwart Algemene regel: Een afbakeningsketting of -lint mag NOOIT overschreden worden!!! 63

64 Afbakenplan Interventie in een EER? Nee: NEER Ja Door derden Nee M e t s n ijd in g Nee Is afbakening nodig volgens RA? Nee Ja Opstellen afbakeningsplan Ja Ja Geen afbakeningsplan noch afbakening nodig Zones m et n a tu u rlijk e begrenzing Nee Ja Geen fysieke afbakening nodig Plaats afbakening volgens plan 64

65 Witte afbakening toegangswegen 65

66 Rood / witte afbakening werk- en opslagzone d1 AREI art. 28 d2 d3 66

67 Dubbel helrood ernstig en onmiddellijk elektrisch gevaar 67

68 Geel / zwart aanduiding val-en stootgevaar 68

69 Zoek de fouten 69

70 Zoek de fouten Put 80 cm diep onzichtbaar!!! 70

71 Hoogtebeperking - Basisafstand Meestal worden de toegangswegen met een verhard wegdek van het type macadam- of grindweg aangelegd. Indien de risicoanalyse het vereist (begrenzing, beperking van de doorrijbreedte, besneeuwd wegdek of risico van sneeuwval, enz.), wordt een aangepaste witte afbakening geplaatst. De normale vrije hoogte op toegangswegen is 4m in alle installaties waar geen enkele hoogtebeperking staat vermeld. Basisafstand = DL + 10%Basisafstand Deze grens moet eveneens in het BVIP-document worden vermeld. 71

72 Hoogtebeperking - Basisafstand Basisafstand = DL + 10 % 72

73 Poortjes in de afbakening Elia: ALGEMEEN Openen van poortjes (in zowel rood/wit als witte afbakening): De LVB (lokale veiligheidsbevoegde), de SB (schakelbevoegde) en de personen van wacht hebben toelating om een poortje te openen. SPECIFIEK Openen van een poortje in een witte afbakening: Personeel van Elia + Elia Engineering met certificatie BA4 of BA5. Openen van een poortje in een rood-witte afbakening (werkzone of opslagzone) Personeel van Elia + Elia Engineering met certificatie BA4 of BA5 en externen enkel wanneer een WVG of TWVG lokaal is afgeleverd! Externen: Alle externen die beschikken over een geldig Elia-certifiaat en een TWVG of een WVG en als het geval zich voordoet een BVIP dat hen toelaat om één of meerdere aangeduide poortjes te openen. 73

74 Poortjes in de afbakening Afsluiten van een opslagzone (rood/wit) De omvang van deze zone wordt bepaald door de LVB. De WL sluit deze zone af met een geel/zwarte ketting op de plaats waar de toegang was. Geen poortjes nodig in een geel/zwarte afbakening! 74

75 Afbakening LS-borden Indien het werken met snijding (WVG) betreft, dient de plaatsing te gebeuren door de LVB. Indien het werken zonder snijding (TWVG) betreft, dient de plaatsing te gebeuren door de Elia-verantwoordelijke voor de werken (bv.lv Elia). 75

76 Samengevat De afbakening maakt deel uit van de preventiemaatregelen beschreven in de risicoanalyse. De afbakening en signalisatie dient de situatie duidelijk weer te geven. Voor HS-installaties kadert de afbakening (rood-wit) in de maatregelen om de HS-installatie veilig te stellen (vitale 7) Een afbakening zorgt er mee voor dat het werk in deze installatie in alle veiligheid kan gebeuren. (respecteren veiligheidsafstanden) Afbakening in geel/zwart moet val- en struikelrisico s helpen voorkomen. Na de werken dient men de afbakening weg te nemen. 76

77 Incident Brugge Waggelwater

78 Incident Brugge Waggelwater 2006 Installatie in dienst 78

79 Incident Brugge Waggelwater

80 Incident Brugge Waggelwater

81 Incident Brugge Waggelwater

82 Specifieke werkzaamheden - overzicht 1. Proefopstellingen en indienstnames 2. Stroomgroepen en werfkasten 3. Gereedschappen en machines 4. Hoogwerkers en hijskranen 5. Werken met stelling, ladder 6. Werken op transformatoren 7. Werken in kabelkelders 8. Werken in HS-posten (HS 1 ste cat. (<50 kv)) 9. GIS-installaties 10. Bouwkundige werken: Betonpompen, betonmixers, Grondwerken, graafwerken, 11. Kabelwerken 12. Sonderingen 13. Groenonderhoud en snoeiwerken 82

83 Proefopstellingen en indienstnames Indien mogelijk de personen die niet betrokken zijn bij de interventies/activiteiten vragen om de site te verlaten. De SB/LVB dient de afbakening zodanig op te stellen dat men de zone onder spanning niet kan benaderen of betreden. De LVB is verantwoordelijk voor de coördinatie tijdens dergelijke interventies. Andere maatregelen die voortvloeien uit de RA kunnen bijkomend van toepassing zijn. 83

84 Werfkasten en stroomgroepen Voorwaarden: Aangemeld bij ELIA via BVIP? CE-markering Wettelijke keuring door EDTC Aarden, dubbel geïsoleerd gereedschap? Gebruik: Opstelling: lawaai, uitlaatgassen, hitte, In goede staat: stekkers, snoeren, etc Bescherm de kabels op de rijweg 84

85 Gereedschappen en machines Voorwaarden: Respecteer machinerichtlijn en handleiding IP 44 + bij voorkeur dubbel geïsoleerd Opleiding + minimumleeftijd (18jaar) voor bv. lastoestellen, metaalbewerkingsmachines, Gebruik: Goede staat en regelmatig onderhoud Indien defect niet werken eerst laten herstellen Staat elektrisch snoer en stekker Gebruik van een differentieelstekker (30 ma) Beveiliging OK Waterdicht, 85

86 Hoogwerkers/Hijskranen Voorwaarden: Aangemeld in BVIP Wettelijke keuring (3-maandelijks) Attest bedienaar (o.a. minimumleeftijd) Voorwaarden uit de risicoanalyse (o.a. DV-DL) Noodbediening (T)WVG nodig Verplaatsen: Na het aftekenen WVG voor aanvang werken Verplaatsen via afgebakende toegangsweg Aandacht voor kabelkanalen Gevaar! Begeleider indien nodig 86

87 Hoogwerkers/Hijskranen Gebruik: Helm + valharnas (vastgemaakt aan ankerpunt) Aarding (met blauwe kaart) Stabiel opstellen (binnen de werkzone) Afbakenen: vallende voorwerpen Veiligheidshelm omstaanders Maximum laadvermogen respecteren Hoogwerker verboden te gebruiken als hijswerktuig Windsnelheid (+/- max. 45 km/uur) Nooit alleen Altijd tweede persoon op de grond DV-DL Aandacht: de afbakening bevindt zich op grondniveau Begrenzingen 87

88 Zoek de fouten! 88

89 Zoek de fouten! 89

90 Zoek de fouten! 90

91 Zoek de fouten! 91

92 Aarden van een hoogwerker of machine De hoogwerker of hijstoestel is verbonden via een aarding met het aardingsnet. Deze aarding dient geborgd te worden met een blauwe kaart. Als het risico bestaat om de nabijheidszone (DV) binnen te dringen met de hoogwerker of het hijstoestel, dient men steeds een kortsluitvaste aarding te gebruiken. Deze kortsluitvaste aardingskabel kan ter beschikking gesteld worden door: Elia Aannemer (aarding met attest) Kraanfirma (aarding met attest) De kortsluitvaste aarding (afhankelijk van het kortsluitvermogen van de HSpost) dient een minimum diameter te hebben van: 95 mm² Cu 120 mm² Cu 2 X 95 mm² of 2 X 120 mm²cu 92

93 45 minuten 93

94 Overzicht 1. Elia als netbeheerder 2. De HS-toestellen 3. Gevaren en risico s in HS-posten Elia 4. PBM s pictogrammen 5. Toegang tot de HS-post (personen en machines) 6. Werken aan elektrische installaties Functies, Vitale 7, veiligheidsafstanden, Kaartensysteem Afbakening in HS-posten 7. Specifieke werkzaamheden (stellingen, cabines, GIS, groen, ) 8. Documenten (BVIP, WVG, TWVG, RA, vuurvergunning) 9. Noodprocedures (brand, EHBE, Seveso, ) 10. Algemeenheden (orde, afval- en milieubeleid, rookbeleid, ) 94

95 Stellingen Voorwaarden: Wettelijke keuring en in goede staat Opbouwen door bevoegd personeel (opleiding/certificaat) Voorzien van plint, borstwering en tussenleuning Stabiel opstellen Zijstabilsatie verplicht vanaf 2,5m hoogte werkvlak Gebruik: Goedgekeurd door bevoegd persoon + aanduiden d.m.v. stellingkaart Toegang via trappen langs binnenzijde Geregelde herkeuring (1X week) + na langdurige werkonderbreking Bij Elia jaarlijkse keuring door EDTC Niets wijzigen 95

96 Stellingen Stelling aarden is noodzakelijk (gebruik van blauwe kaart) Rolsteigers: wielen moeten geblokeerd worden Bij het verplaatsen materiaal en personen verwijderen 96

97 Zoek de fouten! 97

98 Zoek de fouten! 98

99 Ladders Voorwaarden: Enkel houten en kunsttoffen ladders toegelaten Periodieke keuring (door bevoegd persoon) Zelf controleren voor gebruik Geen reparaties Geen gebreken Niet geschilderd Ladderschoenen in goede staat Gebruik de laddersteunen (indien aanwezig) Gebruik: In principe enkel om hoogteverschil te overbruggen (geen werkplatform) Werken zonder krachtwerking: Visuele inspectie Korte duur Beperkte hoogte 99

100 Ladders Correct opstellen: Hoek 75 Stabiele ondergrond Afbakenen Minstens 1m uitsteken boven werkplatform Bovenaan vastgemaakt tegen omvallen Niet opzij leunen Niet met meerdere personen tegelijk Valharnas vanaf >2 meter Klimmethode = 3 contactpunten Werktuigen bij voorkeur in een heuptas 100

101 Ladders KB 31/08/2005 Men mag een ladder gebruiken, binnen de wettelijke bepalingen van het KB, rekening houdend met de volgende punten: Een ladder te beschouwen als een toegangsmiddel dat het mogelijk maakt plaatsen te bereiken waarbij niveauverschillen moeten worden overbrugd. Te gebruiken bij een situatie waar het risico gering is, zie risicoanalyse. Enkel gebruik van korte duur. Wanneer het gebruik van andere arbeidsmiddelen (stelling, hoogwerker) niet verantwoord of mogelijk is. Wanneer bestaande kenmerken van de arbeidsplaats niet kunnen veranderd worden door de werkgever. 101

102 Werken op een transformator Voorwaarden: Wettelijke keuring als PBM van valbeveiliging Gebruik: Valbeveiliging verplicht toe te passen: Valbeveiligingvoet toegelaten als ankerpunt voor 1 persoon Valbeveiligingpaal verplicht vanaf 2 personen Aan stevig punt indien geen valbeveiligingsvoet aanwezig Gebruik laddersteunen is verplicht indien aanwezig PBM: harnas, valstopapparaat, helm, 102

103 Werken op een transformator 103

104 Werken in kabelkelders Voorzorgsmaatregelen: Niet op de kabels trappen CBM (kabels mechanisch afschermen/afdekken) Goede verlichting (ook noodverlichting!) Goede verluchting (SF6) Nooduitgangen en vluchtwegen voorzien Toegangsluiken afbakenen (geel/zwart) Gebruik van de vuurvergunning PBM (helm, vluchtmasker, ) Voorkomen van binnendringen van dieren en water 104

105 Werken in MS-posten Voorzorgsmaatregelen: Goede verlichting Nooduitgangen en vluchtwegen vrijhouden geen materialen stockeren Mechanische risico s afbakenen (putten, kabeldeksels, ) Hoe rekening met het elektrisch risico van naastliggende cellen Opgelet met trillingen van machines Voorkom stof plaatsing van stofwand Gebruik van de vuurvergunning PBM (helm, vluchtmasker, ) Voorkom binnendringen van dieren en water! 105

106 Werken aan GIS-installaties Voorzorgsmaatregelen: Zelfde maatregelen als in MS-cabines + Goede ventilatie Bij afdalen in kelder controle van zuurstof Onderhoud door minstens 2 personen Bij het openen van compartimenten: Draag handschoenen en stofmasker Gebruik stofzuiger met gepaste filter Verboden te eten of te drinken Verboden te roken! Bij contact met metaalfluoriden: Huid reinigen met zeep en water en/of bicarbonaat Indien werken met wegwerpoverall gebruik douche Contact met de ogen spoelen met water + gebruik van oogspoelmiddel (EHBO-koffer) 106

107 Werken aan GIS-installaties Persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken tijdens het openen van een SF6 compartiment: Werkkledij + ABEK P3 PBM te gebruiken tijdens metingen, vullen, : Werkkledij + 107

108 Werken aan GIS-installaties 108

109 Werkzone met ontploffingsrisico s Voorzorgsmaatregelen: Gebruik de gepaste middelen (terugslagkleppen, leidingen, ) Ventilatie Gebruik van de vuurvergunning Vermijd lekken (opsporen met zeepolossing) + herstelling Hou gasflessen recht en maak ze vast Dagdagelijkse hoeveelheid op de werf Opslagvoorwaarden (temperatuur, vochtigheid, ) Hou gasflessen uit de buurt van ontstekingsbronnen Bij gas en zuurstoftoevoer slangbreukbeveiliging Gebruik geen olie of vet op de afdichtingen Draag de gepaste PBM s (gelaatscherm, bril, handschoenen, ) 109

110 Zoek de fouten 110

111 Bouwkundige werken Melding aan het NAVB en technische inspectie (bij bepaalde risicovolle werken) meer dan 30 dagen grondwerken Wetgeving TMB! Werforde ruim minstens wekelijks de werf op (bij voorkeur dagelijks) Valgevaar (putten, heuvels, sleuven, materiaal, ) afbakenen Let op met planken met spijkers Gebruik afvalcontainers 111

112 Bouwkundige werken Betonmixer en betonpomp: Verlaat nooit de verharde weg (zie WVG) Respecteer steeds hoogtebeperkingen Respecteer de veiligheidsafstanden (DL DV) Voertuig aarden (+ blauwe kaart) Voertuigen niet beklimmen Reinigen 50m verwijderd van de HS-installatie en/of buiten de omheining Eventueel bijkomende voorwaarden in BVIP Indien nodig specifieke risicoanalyse 112

113 Bouwkundige werken 113

114 Graafwerken Raadplegen van de liggingsplans Sonderen (minstens 1 m diepte) of proefsleuven Wat te doen indien kabel wordt aangetroffen afgedekt laten + indien nodig WVG Machinaal graven met kleine machine met bak zonder tanden + 2 personen: controle en bedienaar + melding in BVIP Veiligheidsafstanden respecteren (DL-DV) begrenzing (zwenken en hoogte)! Afbakenen valgevaar (geel/zwart mechanische afscherming) Uitvoeren sleuf: stutten, beschoeiing, afschermen, grondwater, toegang, evacuatie, Let op met andere nutsleidingen 114

115 Graafwerken 115

116 Graafwerken Begrenzing 116

117 Kabelwerken Graafwerken + AVIK opleiding verplicht Opstellen BVIK WVG / TWVG nodig Wetgeving TMB van toepassing Specifieke instructies bv. kabelknippen Kabels dienen steeds aanschouwd als onder spanning! 117

118 Groenonderhoud Voorzorgsmaatregelen: Afval verwijderen of opslagen op voorziene plaats Sproeiwerken tot max. kniehoogte Afgeschermde ruimtes rugnevelspuit met korrels Gevaarlijke producten enkel dagelijke hoeveelheid In het bezit van de MSDS fiches Kennis van de R & S zinnen (P&H-zinnen) Vermijd afgebakend zones nut van planning der werken! Poortjes in afbakening: zie vermelding op (T)WVG Mechanische toestellen enkel te gebruiken na aggregatie Controle van de leidingen Hendels niet blokkeren Gebruik PBM s (helm, vizier, handschoenen, ) 118

119 Documenten AVIP-certificaat na opleiding en geslaagde kennistest (geldigheid 2 jaar voor externen 3 jaar Elia) BVIP checklist specifieke instructies per HS-Post RA steeds verplicht vòòr elk werk WVG + AIV nodig bij snijding van een HS-element TWVG nodig bij werken in EER (Elektr. Elia Ruimte) ATBE - ATBN Vuurvergunning nodig bij risico s op brand 119

120 BVIP Een genummerd Elia document dat de afspraken vastlegt tussen de opdrachtgever Elia en zijn contractor Voor een welbepaalde periode (maximale looptijd van het document = 1 jaar). Dit document geeft aan de derde toegang voor een welbepaalde en omschreven HS-post en legt de plaatselijke voorwaarden op. Bijkomend aan de AVIP Bij werken met hoofd- en onderaannemer(s) wordt er enkel voor de hoofdaannemer een BVIP opgemaakt. De hoofdaannemer is verplicht de informatie door te geven aan zijn medewerkers en onderaannemers. Indien Elia geen opdrachtgever is (netgebruikers bv. Eandis), zal het geven van toegang geformaliseerd worden door het document toegangs- en werkvergunning - TWVG. 120

121 BVIP 121

122 Flow: BVIP/TWVG Flow voor het gebruik van BVIx/TWVG/ATBE Ja Toegang voor een Interventie in opdracht van ELIA Nee Ja Posten? Met buitendienststelling v.e. netelement Ja Nee doorlopende werfinrichting Nee Nee Gebruik van de ATBE Ja Toegang voor meerdere posten? Ja Toegang contractueel geregeld? Nee Nee Gebruik van de BVIP Gebruik van de TWVG als toegangsvergunni ng BVIL en BVIK Toegangsmodaliteiten volgens overeenkomst Gebruik van de TWVG als toegangsvergunning af te leveren aan de eigenaar/beheerder van de installatie 122

Te bekijken onderwerpen. maatregelen. Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen

Te bekijken onderwerpen. maatregelen. Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen Te bekijken onderwerpen Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen Motiveren van alle betrokkenen : Opdrachtgever Werfdirectie Studieburau Aannemers arbeiders Orde en netheid op de werf

Nadere informatie

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL)

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) HOOFDSTUK 1: WETGEVING 1. Aan wie legt de welzijnswetgeving verplichtingen op? a. Aan de werkgever en aan de werknemers. b. Alleen aan de werkgever.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel Opdrachtgever : De Regie der Gebouwen Gulder Vlieslaan 87 bus 2 1060 Bruxel JPN Projects

Nadere informatie

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Nyrstar Sites BALEN/OVERPELT AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Herziening 6 van 30 juli 2014 (wijzingen t.o.v. vorige herziening zijn blauw gemarkeerd) pg 1/54 Inhoud 1 INLEIDING... 8 1.1 Inhoud... 8 1.2

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB Bundel Nr 119 Het gebruik van ladders en steigers tijdens de afwerkingsfase Inhoud Inleiding... 3 Derde trimester 2008 Bundel Nr 119 Het gebruik

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Wetgeving mbt brand : overzicht 3. ARAB art 52 opgeheven? 4. Het KB van

Nadere informatie

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden Pagina : 1 van 4 1. Te volgen veiligheids- en milieuvoorschriften 1. Bij het binnenkomen van het bedrijf dient men zich de eerste dag, aan de receptie aan te melden. De verantwoordelijken waar de werkzaamheden

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische Inhoud ALGEMEEN... 4 Kampvuur vuurwerk.... 4 Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 4 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 4 Mag ik vuurwerk afsteken?...

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13 Naam kandidaat: Examen: VOL-VCA Evenementcode: Proefexamen_VOL VCA Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

Veilig werken en zich verplaatsen bij de

Veilig werken en zich verplaatsen bij de Veilig werken en zich verplaatsen bij de WOORD VOORAF Dit boekje is geen reglement. Het is een instrument om praktische informatie inzake veiligheid en gezondheid te verstrekken aan de werknemers van

Nadere informatie

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter 1. Een werkvergunning is een document: a) dat het overleg moet bevorderen tussen iedereen die met het werk te maken heeft. b) waarin de voorwaarden hoe gewerkt moet worden, vastgelegd zijn c) dat toestemming

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

Zelfstandigen en de Arbowet

Zelfstandigen en de Arbowet Zelfstandigen en de Arbowet De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Zelfstandigen en de Arbowet Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2006 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

I. Intern noodplan. 1. Doel:

I. Intern noodplan. 1. Doel: I. Intern noodplan 1. Doel: Een uitgewerkt plan om in crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken. 2. Inhoud:

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2009 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

Welke documenten bewaren en hoe lang?

Welke documenten bewaren en hoe lang? Welke documenten bewaren en hoe lang? Facturen en documenten kunnen zich jaar na jaar opstapelen wanneer we bang zijn hen weg te gooien. Hieronder een overzicht met de bewaartermijnen: > 10 jaar: Facturen

Nadere informatie

Elektrische veiligheid - hoogspanning

Elektrische veiligheid - hoogspanning Elektrische veiligheid - hoogspanning Opgesteld door: Richard Groenewegen Huub Smeets Chrit Leenders Nico Koolmees 2 maart 2008 D_Elektrische_veiligheid_hoogspanning 1 Inhoudsopgave 1. Effect van de risicofactor...

Nadere informatie

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning BEI-BS 2010 Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Hoogspanning en BEI-LS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Laagspanning Uitgave van

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

Veiligheid van Speelterreinen

Veiligheid van Speelterreinen MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN BESTUUR KWALITEIT EN VEILIGHEID Afdeling Veiligheid Dienst Productveiligheid Veiligheid van Speelterreinen Veel Voorkomende Vragen (Frequently Asked Questions) Inhoudstafel

Nadere informatie

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Matrix middelen E-01 E-02 E-03 E-04 E-10 E-11 E-12 E-13 E-20 E-21 E-22 E-23 E-24 E-25 E-26 E-27 E-40 E-41 E-42 E-44 E-45 E-46 E-47 E-48 E-60 E-61 E-62 E-63 E-64 E-65 E-66 E-67

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie