Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning"

Transcriptie

1 Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning Basisopleiding 2011 (voor werkleiders) V 1.0

2 Enkele afspraken 2

3 Overzicht 1. Elia als netbeheerder 2. De HS-toestellen 3. Gevaren en risico s in HS-posten Elia 4. PBM s pictogrammen 5. Toegang tot de HS-post (personen en machines) 6. Werken aan elektrische installaties Functies, Vitale 7, veiligheidsafstanden, Kaartensysteem Afbakening in HS-posten 7. Specifieke werkzaamheden (stellingen, cabines, GIS, groen, ) 8. Documenten (BVIP, WVG, TWVG, RA, vuurvergunning) 9. Noodprocedures (brand, EHBE, Seveso, ) 10. Algemeenheden (orde, afval- en milieubeleid, rookbeleid, ) 3

4 Elia als transmissienetbeheerder Frankrijk, Nederland, Elia Luxemburg IMPORT elia Frankrijk, Nederland, Luxemburg EXPORT Grote en Middelgrote industrie Elektriciteitsproducenten Transmissie 380 tot 30kV Distributie van 26kV tot 230V KMO s, professionele klanten, huishoudens 4

5 Elia in cijfers Elia is eigenaar van het hoogspanningsnet van 30 tot 380 kv km luchtlijnen en ondergrondse kabels 800 hoogspanningsstations hoogspanningsmasten 5

6 Dispatching 6

7 Welzijnswet 1. Werkgever? 2. De hiërarchische lijn? 3. Allen? Wettelijke verplichtingen Een preventiebeleid uitwerken voor zijn onderneming. Verantwoordelijk om het welzijnsbeleid toe te passen dat werd uitgevaardigd door de werkgever. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid en voor die van onze collega's. 7

8 Wettelijke verplichtingen WELZIJNSWET De opdrachtgever (Elia nv) moet: OPLEIDING / INFORMATIE + TEST (Welzijnwet K.B ) Het veiligheidscertificaat is strikt persoonlijk en 2 jaar geldig voor externen en 3 jaar voor Elia personeel!!! 8

9 Hoogspanningspost Een HS-post is een knooppunt waarop verschillende netelementen toekomen, die op een door het bedrijf bepaalde wijze met elkaar verbonden kunnen worden via een railsysteem. Een netelement kan zijn: een hoogspanningslijn, een transformator(veld), een condensatorbatterij, een rail, HS-post knooppunt transformatie - distributie 9

10 Geleider Isolator Vakwerk 10

11 Dispatching 11

12 HS-toestellen Kabelveld Rails 12

13 HS-toestellen Scheiders Vermogenschakelaars 13

14 HS-toestellen Transforma tor 14

15 HS-toestellen GIS-installtie (SF6-gas) 15

16 HS-toestellen Afgeschermde cellen Half-open cellen 16

17 LS-toestellen 17

18 Gevaren en risico s in HS-posten Elektriciteit: hoogspanning, laagspanning, batterijen Risico s: elektrocutie, elektrisering, vlamboog Preventiemaatregelen: 1. Energie uitschakelen 2. Procedures toepassen 3. Collectieve bescherming (afscherming) 4. Persoonlijke bescherming 5. Signaleren (pictogrammen) 18

19 Gevaren en risico s in HS-posten Elektriciteit is onzichtbaar, reukloos en geruisloos maar kent wel zeer specifieke en ernstige risico s! Brandwonden (inwendig en uitwendig) Hartfibrilatie Spiersamentrekking Schade aan weefsels, bloed-en zenuwstelsel Een stroomstoot van 30 ma gedurende 2 seconden kan dodelijke gevolgen hebben! 19

20 Gevaren en risico s in HS-posten Bij hoogspanning hoef je de geleiders niet aan te raken om geëlektrocuteerd te worden! Hou steeds de nodige veiligheidsafstand! Vraag altijd informatie aan uw Elia contactpersoon! 20

21 380 kv 21

22 Gevaren en risico s in HS-posten Inductiespanning: Inductiespanning is een elektrische spanning die kan voorkomen op metalen voorwerpen, zoals bv. HSluchtlijnen, rails, kabels, metalen voorwerpen. Hoe hoger de spanning van het net en hoe dichter men bij de spanning werkt hoe groter de kans op inductiespanning op metalen delen. Algemene regel: metalen delen (hoogwerker, stelling, Heraskaders, ) altijd aarden (gebeurt steeds door Elia) alvorens werken uit te voeren in de buurt van hoogspanning. 22

23 Soorten aardingen Losse korstluitvaste aarding Aardmes Losse korstsluitvaste aarding Losse inductieaarding 23

24 Gevaren en risico s in HS-posten Hoogte: schilderwerken in vakwerk, werken met hoogtewerker, ladders, stellingen, werken op Tfo s, Risico:val (met zware verwondingen of de dood tot gevolg) Preventiemaatregelen: Vermijden Zo kort mogelijke blootstelling Maak gebruik van een collectieve valbeveiliging (leuning) Gebruik een hoogtewerker of stelling Gebruik een (gekeurd) veiligheidsharnas met leng en valdemper 24

25 Gevaren en risico s in HS-posten Gebruik het valbeveiligingspaaltje op een transformator Gebruik ladders enkel om een hoogteverschil te overbruggen Let op met kabelkanalen en trappen Putten steeds afbakenen in geel/zwart Verantwoordelijke WL of diegene die het gevaar veroorzaakt Middelen:» Ketting lint: (afstand > 1,5m)» Stevige afbakening: (tot aan rand)» Alternatieve middelen: Kegels, 25

26 Gevaren en risico s in HS-posten Gevaarlijke producten: verven, solventen, gassen, oliën, Risico: ontvlambaar, explosief, toxische dampen, vergiftiging, brandwonden Preventiemaatregelen: Vervang een gevaarlijk product door een minder gevaarlijk Zorg voor voldoende ventilatie Respecteer de recipiënten Lees het etiket - R&S zinnen binnenkort H&P zinnen (gevarenaanduiding & veiligheidsaanduidingen)-(ghs-clp) Meng niet eender welk product Bewaar enkel de dagdagelijkse hoeveelheid op de HS-post Draag de gepaste PBM s 26

27 Gevaren en risico s in HS-posten Aanmelden in BVIP: Soorten Hoeveelheden Stockage: waar en hoe? Afval / Afvoer Meest voorkomende producten in de HS-posten: SF6-gas Blusinstallaties Olie (PCB) Asbest Zuren Verven 27

28 Classification Labelling Packaging Wereldwijd systeem: GHS 28

29 29

30 Gevaren en risico s in HS-posten Omgevingsfactoren: bij slechte atmosferische omstandigheden dienen beperkende maatregelen opgelegd te worden. Extreem lage of hoge temperaturen: Voorzie de gepaste beschermingskledij Warm de omgeving op of koel af Voorzie in beschutting Dichte mist: Stop de werken wanneer men de leden van de ploeg of delen van de installatie niet meer kan onderscheiden 30

31 Gevaren en risico s in HS-posten Neerslag: Onderbreek de werken bij hevige neerslag Onweer: Wanneer men de bliksem ziet en de donder hoort dienen de werken gestopt te worden Verwijder u van de HS-installatie Wind: Voer geen werken uit op hoogte (>2 meter) indien de windsnelheid meer dan 60 km/uur bedraagt. Voor werkzaamheden met hijsmachines: +/- 45km/uur 31

32 Gevaren en risico s in HS-posten Geluid lawaai: Indien geluid hinderlijk wordt lawaai Lawaai draagt bij tot: Beperking verstaanbaarheid Verkeerd begrepen instructies Vermindert de concentratie Milieuhinder Doofheid Preventiemaatregelen: Verwijder de lawaaibron (generator, compressor, ) Gebruik de juiste arbeidsmiddelen Beperk de blootstellingsduur Gebruik gehoorbescherming (vanaf 85 db(a)) 32

33 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Voorkeur geven aan CBM: Leuning, afscherming, Werkkledij + beschermkledij: Steeds nodig bij werken = gebruik van een arbeidsmiddel Aangepast aan het risico (schakelen, werken, asbest, ) Herkenbaarheid als Elia personeel is verplicht! Veiligheidsschoenen: Altijd verplicht Veiligheidshelm: Volgens interne procedures in het bedrijf Bij projecten (bouwkunde): pictogram op poort! In gondel hoogwerker Bij risico op stoten van het hoofd (kelders, obstakels, ) Bij werken op verschillende niveau s (te vermijden) Valharnas: Voor alle werken op 2 m indien geen CBM In gondel hoogwerker Andere: Aangepast aan het risico 33

34 Pictogrammen De meest voorkomende vorm van signalisatie zijn pictogrammen. Gebodspictogrammen Verbodspictogrammen Waarschuwingspictogrammen Pictogrammen inzake brandbestrijding Pictogrammen inzake reddings-of hulpmiddelen & evacuatie Andere vormen zijn afbakeningen, wegmarkeringen, lichtsignalen, akoestische signalen. 34

35 Toegangsvoorwaarden Indeling in functie v/d bekwaamheid (AREI - Artikel 47) BA1 Gewone personen BA2 Kinderen in de voor hen bestemde lokalen BA3 Gehandicapten BA4 Gewaarschuwden Personen die gewaarschuwd zijn omtrent de elektrische risico s BA5 Vakbewamen Personen die via kennis de gevaren van elektriciteit zelf kunnen inschatten en maatregelen kunnen bepalen om de risico s te elimineren of te minimaliseren 35

36 Toegangsvoorwaarden De kennis kan verworven worden door een specifieke (veiligheids)vorming afgestemd op zowel een theoretisch als praktisch opleidingsprogramma De kennis moet afgestemd zijn : op de elektrische installaties - Spanningsdomeinen - Netstelsels - Toegepast elektrisch materiaal (klassiek, explosieveilig, ) op de werkzaamheden 36

37 Toegangsvoorwaarden Traceerbaarheid: De traceerbaarheid v/d beoordeling v/d bekwaamheid kan omvatten: de attesten v/d schoolse opleiding de professionele ervaring o.a. door het aantal dienstjaren de attesten v/d naschoolse opleidingen, binnen of buiten het bedrijf; de schriftelijke evaluatie van bovenvermelde opleiding en ervaring De bekwaamheid wordt toegekend door de werkgever! 37

38 Toegangsvoorwaarden Opleiding Badge, certificaat AVIP, BA4? Opdracht + TWVG of WVG of ATBE en/of BVIP Poort altijd op slot tenzij het een vluchtweg betreft (cabine) Meldingsplicht bij aankomst en vertrek (telefoneer naar dispatching!) Geen certificaat AVIP werken onder begeleiding Elia (BA5)! 38

39 Toegangsvoorwaarden Voertuigen Te voet Snelheidsbeperking (maximum 10 km/h) Enkel toegelaten op verharde wegen Parking niet hinderlijk Verbod afbakening te overschrijden Hoogtebeperking te respecteren Verplaatsing in de werkzone: aandacht kabelkanalen, rails e.d. Verbod afbakening te overschrijden Gebruik de poortjes 39

40 40

41 Overzicht 1. Elia als netbeheerder 2. De HS-toestellen 3. Gevaren en risico s in HS-posten Elia 4. PBM s pictogrammen 5. Toegang tot de HS-post (personen en machines) 6. Werken aan elektrische installaties Functies, Vitale 7, veiligheidsafstanden, Kaartensysteem Afbakening in HS-posten 7. Specifieke werkzaamheden (stellingen, cabines, GIS, groen, ) 8. Documenten (BVIP, WVG, TWVG, RA, vuurvergunning) 9. Noodprocedures (brand, EHBE, Seveso, ) 10. Algemeenheden (orde, afval- en milieubeleid, rookbeleid, ) 41

42 Werken aan elektrische installaties 1. Werken buiten spanning 2. Werken in de nabijheidzone (DV) Beveiliging door middel van omhulsels of hindernissen Bescherming door behoud van een veilige werkafstand toezicht door BA5 Elia 42

43 Werken aan elektrische installaties 3. Werken in de zone onder spanning (DL) Werkzaamheden op afstand (testen, schakelstok, ) Werkzaamheden met contact (LV) Werkzaamheden op hetzelfde potentiaal (enkel bv. RTE) 43

44 Werken aan elektrische installaties In het AREI (art. 266), is sprake van de veiligheidsafstanden DL en DV DL of Distance Limite bepaalt de zone onder spanning = ongeveer 1cm/1kV DV of Distance Voisinage bepaalt de nabijheidszone U 70 kv: DV = DL + 1m U 150 kv: DV = DL + 2m 44

45 Werken aan elektrische installaties DL = +/- lengte isolator 150 kv DL 45

46 Werken aan elektrische installaties DV = DL + 1 of 2 m 150 kv DV DL 46

47 Werken aan elektrische installaties Afstanden D L en D V Nominale netspanning U N [kv] (effectieve waarde) Afstand die de buitengrens van de zone onder spanning aangeeft D L [cm] Afstand die de buitengrens van de nabijheidszone aangeeft D V [cm]

48 Werken aan elektrische installaties Bij het niet respecteren van de afstand (DL) zal er een vlamboog (+/-8000 C) ontstaan ernstige verwondingen! de dood! zware schade! GEVOLGEN: U hoeft een HS-geleider niet aan te raken om een overslag te veroorzaken! Een (niet geïsoleerde) hoogspanningsgeleider mag enkel aangeraakt worden indien deze zichtbaar en ter plaatse met de aarding verbonden is!!! 48

49 Functies Exploitatiebevoegde (EB): zal alle schakelingen in het net (laten) uitvoeren op basis van een schakelnota. Schakelbevoegde (SB): voert alle schakelingen en handelingen uit die hem bevolen zijn door de Exploitatiebevoegde. Lokale VeiligheidsBevoegde (LVB): De LVB is verantwoordelijk voor de controle, coördinatie en/of het nemen van de veiligheidsmaatregelen in de site waarvoor hij aangesteld is. Projectconducteur (PRC): voert steeds de taak van LVB uit maar zal hij ook alle veiligheidsmaatregelen specifiëren en uitvoeren op installaties nog niet gekend door NEX. 49

50 Functies Werkleider (WL): van Elia of contractor is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werken en voor alle bijkomende en extra veiligheidsmaatregelen die hieraan specifiek gebonden zijn. Uitvoerenden: werken onder de bevoegdheid van de WL Distributienetbeheerders (DNB) Eandis, Ores, Aangrenzende Netbeheerders (ANB) Tennet, RTE, Netgebruikers (NG) klanten en producenten 50

51 Vitale zeven Doel = creëren veilige werkomgeving in de buurt van HSinstallaties en/of voor werken aan HS-installaties 1. Werkvoorbereiding 2. Vrijschakelen (zichtbare onderbreking) 3. Vergrendelen tegen wederinschakelen en borgen (kaarten) 4. Meten afwezigheid spanning 5. Aarden en kortsluiten 6. Afbakenen (rood/wit) 7. Vrijgeven installatie WVG/ATBE 51

52 Elektriciteit : Vitale zeven 1. Voorbereiden van de werkzaamheden Op een eenduidige wijze de installaties identificeren waarop men zal werken (HS-veld, HS-cel, Feeder, spanningsniveau) Gebruik van een goedgekeurde schakelnota Gebruik van de RA schakelen Opstellen documenten: WVG, BVIP, RA werken, Gebruik van de kaart schakeling in uitvoering 52

53 Elektriciteit : Vitale zeven 2. Zichtbare onderbreking 53

54 Elektriciteit : Vitale zeven 3. Installaties vergrendelen + borgen 54

55 Elektriciteit : Vitale zeven 4. Afwezigheid spanning controleren 55

56 Elektriciteit : Vitale zeven 5. Aarden + kortsluiten 56

57 6. Afbakening Elektriciteit : Vitale zeven 7. Crosscontrole + vrijgegeven van de installatie voor werken (WVG +AIV) 57

58 Vitale zeven Bijkomende veiligheidsmaatregelen: Voor bepaalde werken is het nodig om nog bijkomende veiligheidsmaatregelen te nemen bovenop de vitale zeven. Deze zijn vermeld op de bijlage (AIV) : losse aardingen; onderbreken van voedingsspanning; buiten dienst nemen van de automatische overname; de krachtbronnen van de vermogenschakelaar afkoppelen Dergelijke bijkomende maatregelen worden steeds geborgd met een gele of blauwe kaart. 58

59 Vitale zeven Extra veiligheidsmaatregelen: Om de risico s eigen aan het uit te voeren werk tot een minimum te beperken dienen er in de meeste gevallen nog extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden, enkele voorbeelden: Plaatsen van een geel-zwarte afbakening; Ontspannen van veren; Uitschakelen van het branddetectiesysteem / blusinstallaties; Afschermen van leidingen; 59

60 Kaartensysteem (CVM) Elke veiligheidsmaatregel wordt voorzien van een kaart! Beschikbaar in elke post aan het Sarqabord Kaart = symbolisch slot Meerdere kaarten op dezelfde veiligheidsmaatregel zijn mogelijk 60

61 Kaartensysteem (CVM) Kaart slechts weg te nemen door de verantwoordelijke van de kaart en als aan de voorwaarden is voldaan Slechts als de laatste kaart wordt weggenomen veiligheidsmaatregel wegnemen De WL dient Blauwe kaarten te plaatsen op alle VM die hij neemt 61

62 Kaartensysteem (CVM) De rode exploitatiekaarten zijn de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de exploitatiebevoegde EB (dispatching). Oranje Werkkaarten worden alleen gebruikt in het kader van projecten. De gele werkkaarten zijn de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de LVB. De blauwe werkkaarten zijn de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de WL. 62

63 Afbakening De afbakening in de HS-posten bij Elia wordt onderverdeeld in 2 soorten: Afbakening voor elektrische risico s : Wit, Rood-Wit, Helrood Afbakening voor mechanische risico s : Geel-Zwart Algemene regel: Een afbakeningsketting of -lint mag NOOIT overschreden worden!!! 63

64 Afbakenplan Interventie in een EER? Nee: NEER Ja Door derden Nee M e t s n ijd in g Nee Is afbakening nodig volgens RA? Nee Ja Opstellen afbakeningsplan Ja Ja Geen afbakeningsplan noch afbakening nodig Zones m et n a tu u rlijk e begrenzing Nee Ja Geen fysieke afbakening nodig Plaats afbakening volgens plan 64

65 Witte afbakening toegangswegen 65

66 Rood / witte afbakening werk- en opslagzone d1 AREI art. 28 d2 d3 66

67 Dubbel helrood ernstig en onmiddellijk elektrisch gevaar 67

68 Geel / zwart aanduiding val-en stootgevaar 68

69 Zoek de fouten 69

70 Zoek de fouten Put 80 cm diep onzichtbaar!!! 70

71 Hoogtebeperking - Basisafstand Meestal worden de toegangswegen met een verhard wegdek van het type macadam- of grindweg aangelegd. Indien de risicoanalyse het vereist (begrenzing, beperking van de doorrijbreedte, besneeuwd wegdek of risico van sneeuwval, enz.), wordt een aangepaste witte afbakening geplaatst. De normale vrije hoogte op toegangswegen is 4m in alle installaties waar geen enkele hoogtebeperking staat vermeld. Basisafstand = DL + 10%Basisafstand Deze grens moet eveneens in het BVIP-document worden vermeld. 71

72 Hoogtebeperking - Basisafstand Basisafstand = DL + 10 % 72

73 Poortjes in de afbakening Elia: ALGEMEEN Openen van poortjes (in zowel rood/wit als witte afbakening): De LVB (lokale veiligheidsbevoegde), de SB (schakelbevoegde) en de personen van wacht hebben toelating om een poortje te openen. SPECIFIEK Openen van een poortje in een witte afbakening: Personeel van Elia + Elia Engineering met certificatie BA4 of BA5. Openen van een poortje in een rood-witte afbakening (werkzone of opslagzone) Personeel van Elia + Elia Engineering met certificatie BA4 of BA5 en externen enkel wanneer een WVG of TWVG lokaal is afgeleverd! Externen: Alle externen die beschikken over een geldig Elia-certifiaat en een TWVG of een WVG en als het geval zich voordoet een BVIP dat hen toelaat om één of meerdere aangeduide poortjes te openen. 73

74 Poortjes in de afbakening Afsluiten van een opslagzone (rood/wit) De omvang van deze zone wordt bepaald door de LVB. De WL sluit deze zone af met een geel/zwarte ketting op de plaats waar de toegang was. Geen poortjes nodig in een geel/zwarte afbakening! 74

75 Afbakening LS-borden Indien het werken met snijding (WVG) betreft, dient de plaatsing te gebeuren door de LVB. Indien het werken zonder snijding (TWVG) betreft, dient de plaatsing te gebeuren door de Elia-verantwoordelijke voor de werken (bv.lv Elia). 75

76 Samengevat De afbakening maakt deel uit van de preventiemaatregelen beschreven in de risicoanalyse. De afbakening en signalisatie dient de situatie duidelijk weer te geven. Voor HS-installaties kadert de afbakening (rood-wit) in de maatregelen om de HS-installatie veilig te stellen (vitale 7) Een afbakening zorgt er mee voor dat het werk in deze installatie in alle veiligheid kan gebeuren. (respecteren veiligheidsafstanden) Afbakening in geel/zwart moet val- en struikelrisico s helpen voorkomen. Na de werken dient men de afbakening weg te nemen. 76

77 Incident Brugge Waggelwater

78 Incident Brugge Waggelwater 2006 Installatie in dienst 78

79 Incident Brugge Waggelwater

80 Incident Brugge Waggelwater

81 Incident Brugge Waggelwater

82 Specifieke werkzaamheden - overzicht 1. Proefopstellingen en indienstnames 2. Stroomgroepen en werfkasten 3. Gereedschappen en machines 4. Hoogwerkers en hijskranen 5. Werken met stelling, ladder 6. Werken op transformatoren 7. Werken in kabelkelders 8. Werken in HS-posten (HS 1 ste cat. (<50 kv)) 9. GIS-installaties 10. Bouwkundige werken: Betonpompen, betonmixers, Grondwerken, graafwerken, 11. Kabelwerken 12. Sonderingen 13. Groenonderhoud en snoeiwerken 82

83 Proefopstellingen en indienstnames Indien mogelijk de personen die niet betrokken zijn bij de interventies/activiteiten vragen om de site te verlaten. De SB/LVB dient de afbakening zodanig op te stellen dat men de zone onder spanning niet kan benaderen of betreden. De LVB is verantwoordelijk voor de coördinatie tijdens dergelijke interventies. Andere maatregelen die voortvloeien uit de RA kunnen bijkomend van toepassing zijn. 83

84 Werfkasten en stroomgroepen Voorwaarden: Aangemeld bij ELIA via BVIP? CE-markering Wettelijke keuring door EDTC Aarden, dubbel geïsoleerd gereedschap? Gebruik: Opstelling: lawaai, uitlaatgassen, hitte, In goede staat: stekkers, snoeren, etc Bescherm de kabels op de rijweg 84

85 Gereedschappen en machines Voorwaarden: Respecteer machinerichtlijn en handleiding IP 44 + bij voorkeur dubbel geïsoleerd Opleiding + minimumleeftijd (18jaar) voor bv. lastoestellen, metaalbewerkingsmachines, Gebruik: Goede staat en regelmatig onderhoud Indien defect niet werken eerst laten herstellen Staat elektrisch snoer en stekker Gebruik van een differentieelstekker (30 ma) Beveiliging OK Waterdicht, 85

86 Hoogwerkers/Hijskranen Voorwaarden: Aangemeld in BVIP Wettelijke keuring (3-maandelijks) Attest bedienaar (o.a. minimumleeftijd) Voorwaarden uit de risicoanalyse (o.a. DV-DL) Noodbediening (T)WVG nodig Verplaatsen: Na het aftekenen WVG voor aanvang werken Verplaatsen via afgebakende toegangsweg Aandacht voor kabelkanalen Gevaar! Begeleider indien nodig 86

87 Hoogwerkers/Hijskranen Gebruik: Helm + valharnas (vastgemaakt aan ankerpunt) Aarding (met blauwe kaart) Stabiel opstellen (binnen de werkzone) Afbakenen: vallende voorwerpen Veiligheidshelm omstaanders Maximum laadvermogen respecteren Hoogwerker verboden te gebruiken als hijswerktuig Windsnelheid (+/- max. 45 km/uur) Nooit alleen Altijd tweede persoon op de grond DV-DL Aandacht: de afbakening bevindt zich op grondniveau Begrenzingen 87

88 Zoek de fouten! 88

89 Zoek de fouten! 89

90 Zoek de fouten! 90

91 Zoek de fouten! 91

92 Aarden van een hoogwerker of machine De hoogwerker of hijstoestel is verbonden via een aarding met het aardingsnet. Deze aarding dient geborgd te worden met een blauwe kaart. Als het risico bestaat om de nabijheidszone (DV) binnen te dringen met de hoogwerker of het hijstoestel, dient men steeds een kortsluitvaste aarding te gebruiken. Deze kortsluitvaste aardingskabel kan ter beschikking gesteld worden door: Elia Aannemer (aarding met attest) Kraanfirma (aarding met attest) De kortsluitvaste aarding (afhankelijk van het kortsluitvermogen van de HSpost) dient een minimum diameter te hebben van: 95 mm² Cu 120 mm² Cu 2 X 95 mm² of 2 X 120 mm²cu 92

93 45 minuten 93

94 Overzicht 1. Elia als netbeheerder 2. De HS-toestellen 3. Gevaren en risico s in HS-posten Elia 4. PBM s pictogrammen 5. Toegang tot de HS-post (personen en machines) 6. Werken aan elektrische installaties Functies, Vitale 7, veiligheidsafstanden, Kaartensysteem Afbakening in HS-posten 7. Specifieke werkzaamheden (stellingen, cabines, GIS, groen, ) 8. Documenten (BVIP, WVG, TWVG, RA, vuurvergunning) 9. Noodprocedures (brand, EHBE, Seveso, ) 10. Algemeenheden (orde, afval- en milieubeleid, rookbeleid, ) 94

95 Stellingen Voorwaarden: Wettelijke keuring en in goede staat Opbouwen door bevoegd personeel (opleiding/certificaat) Voorzien van plint, borstwering en tussenleuning Stabiel opstellen Zijstabilsatie verplicht vanaf 2,5m hoogte werkvlak Gebruik: Goedgekeurd door bevoegd persoon + aanduiden d.m.v. stellingkaart Toegang via trappen langs binnenzijde Geregelde herkeuring (1X week) + na langdurige werkonderbreking Bij Elia jaarlijkse keuring door EDTC Niets wijzigen 95

96 Stellingen Stelling aarden is noodzakelijk (gebruik van blauwe kaart) Rolsteigers: wielen moeten geblokeerd worden Bij het verplaatsen materiaal en personen verwijderen 96

97 Zoek de fouten! 97

98 Zoek de fouten! 98

99 Ladders Voorwaarden: Enkel houten en kunsttoffen ladders toegelaten Periodieke keuring (door bevoegd persoon) Zelf controleren voor gebruik Geen reparaties Geen gebreken Niet geschilderd Ladderschoenen in goede staat Gebruik de laddersteunen (indien aanwezig) Gebruik: In principe enkel om hoogteverschil te overbruggen (geen werkplatform) Werken zonder krachtwerking: Visuele inspectie Korte duur Beperkte hoogte 99

100 Ladders Correct opstellen: Hoek 75 Stabiele ondergrond Afbakenen Minstens 1m uitsteken boven werkplatform Bovenaan vastgemaakt tegen omvallen Niet opzij leunen Niet met meerdere personen tegelijk Valharnas vanaf >2 meter Klimmethode = 3 contactpunten Werktuigen bij voorkeur in een heuptas 100

101 Ladders KB 31/08/2005 Men mag een ladder gebruiken, binnen de wettelijke bepalingen van het KB, rekening houdend met de volgende punten: Een ladder te beschouwen als een toegangsmiddel dat het mogelijk maakt plaatsen te bereiken waarbij niveauverschillen moeten worden overbrugd. Te gebruiken bij een situatie waar het risico gering is, zie risicoanalyse. Enkel gebruik van korte duur. Wanneer het gebruik van andere arbeidsmiddelen (stelling, hoogwerker) niet verantwoord of mogelijk is. Wanneer bestaande kenmerken van de arbeidsplaats niet kunnen veranderd worden door de werkgever. 101

102 Werken op een transformator Voorwaarden: Wettelijke keuring als PBM van valbeveiliging Gebruik: Valbeveiliging verplicht toe te passen: Valbeveiligingvoet toegelaten als ankerpunt voor 1 persoon Valbeveiligingpaal verplicht vanaf 2 personen Aan stevig punt indien geen valbeveiligingsvoet aanwezig Gebruik laddersteunen is verplicht indien aanwezig PBM: harnas, valstopapparaat, helm, 102

103 Werken op een transformator 103

104 Werken in kabelkelders Voorzorgsmaatregelen: Niet op de kabels trappen CBM (kabels mechanisch afschermen/afdekken) Goede verlichting (ook noodverlichting!) Goede verluchting (SF6) Nooduitgangen en vluchtwegen voorzien Toegangsluiken afbakenen (geel/zwart) Gebruik van de vuurvergunning PBM (helm, vluchtmasker, ) Voorkomen van binnendringen van dieren en water 104

105 Werken in MS-posten Voorzorgsmaatregelen: Goede verlichting Nooduitgangen en vluchtwegen vrijhouden geen materialen stockeren Mechanische risico s afbakenen (putten, kabeldeksels, ) Hoe rekening met het elektrisch risico van naastliggende cellen Opgelet met trillingen van machines Voorkom stof plaatsing van stofwand Gebruik van de vuurvergunning PBM (helm, vluchtmasker, ) Voorkom binnendringen van dieren en water! 105

106 Werken aan GIS-installaties Voorzorgsmaatregelen: Zelfde maatregelen als in MS-cabines + Goede ventilatie Bij afdalen in kelder controle van zuurstof Onderhoud door minstens 2 personen Bij het openen van compartimenten: Draag handschoenen en stofmasker Gebruik stofzuiger met gepaste filter Verboden te eten of te drinken Verboden te roken! Bij contact met metaalfluoriden: Huid reinigen met zeep en water en/of bicarbonaat Indien werken met wegwerpoverall gebruik douche Contact met de ogen spoelen met water + gebruik van oogspoelmiddel (EHBO-koffer) 106

107 Werken aan GIS-installaties Persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken tijdens het openen van een SF6 compartiment: Werkkledij + ABEK P3 PBM te gebruiken tijdens metingen, vullen, : Werkkledij + 107

108 Werken aan GIS-installaties 108

109 Werkzone met ontploffingsrisico s Voorzorgsmaatregelen: Gebruik de gepaste middelen (terugslagkleppen, leidingen, ) Ventilatie Gebruik van de vuurvergunning Vermijd lekken (opsporen met zeepolossing) + herstelling Hou gasflessen recht en maak ze vast Dagdagelijkse hoeveelheid op de werf Opslagvoorwaarden (temperatuur, vochtigheid, ) Hou gasflessen uit de buurt van ontstekingsbronnen Bij gas en zuurstoftoevoer slangbreukbeveiliging Gebruik geen olie of vet op de afdichtingen Draag de gepaste PBM s (gelaatscherm, bril, handschoenen, ) 109

110 Zoek de fouten 110

111 Bouwkundige werken Melding aan het NAVB en technische inspectie (bij bepaalde risicovolle werken) meer dan 30 dagen grondwerken Wetgeving TMB! Werforde ruim minstens wekelijks de werf op (bij voorkeur dagelijks) Valgevaar (putten, heuvels, sleuven, materiaal, ) afbakenen Let op met planken met spijkers Gebruik afvalcontainers 111

112 Bouwkundige werken Betonmixer en betonpomp: Verlaat nooit de verharde weg (zie WVG) Respecteer steeds hoogtebeperkingen Respecteer de veiligheidsafstanden (DL DV) Voertuig aarden (+ blauwe kaart) Voertuigen niet beklimmen Reinigen 50m verwijderd van de HS-installatie en/of buiten de omheining Eventueel bijkomende voorwaarden in BVIP Indien nodig specifieke risicoanalyse 112

113 Bouwkundige werken 113

114 Graafwerken Raadplegen van de liggingsplans Sonderen (minstens 1 m diepte) of proefsleuven Wat te doen indien kabel wordt aangetroffen afgedekt laten + indien nodig WVG Machinaal graven met kleine machine met bak zonder tanden + 2 personen: controle en bedienaar + melding in BVIP Veiligheidsafstanden respecteren (DL-DV) begrenzing (zwenken en hoogte)! Afbakenen valgevaar (geel/zwart mechanische afscherming) Uitvoeren sleuf: stutten, beschoeiing, afschermen, grondwater, toegang, evacuatie, Let op met andere nutsleidingen 114

115 Graafwerken 115

116 Graafwerken Begrenzing 116

117 Kabelwerken Graafwerken + AVIK opleiding verplicht Opstellen BVIK WVG / TWVG nodig Wetgeving TMB van toepassing Specifieke instructies bv. kabelknippen Kabels dienen steeds aanschouwd als onder spanning! 117

118 Groenonderhoud Voorzorgsmaatregelen: Afval verwijderen of opslagen op voorziene plaats Sproeiwerken tot max. kniehoogte Afgeschermde ruimtes rugnevelspuit met korrels Gevaarlijke producten enkel dagelijke hoeveelheid In het bezit van de MSDS fiches Kennis van de R & S zinnen (P&H-zinnen) Vermijd afgebakend zones nut van planning der werken! Poortjes in afbakening: zie vermelding op (T)WVG Mechanische toestellen enkel te gebruiken na aggregatie Controle van de leidingen Hendels niet blokkeren Gebruik PBM s (helm, vizier, handschoenen, ) 118

119 Documenten AVIP-certificaat na opleiding en geslaagde kennistest (geldigheid 2 jaar voor externen 3 jaar Elia) BVIP checklist specifieke instructies per HS-Post RA steeds verplicht vòòr elk werk WVG + AIV nodig bij snijding van een HS-element TWVG nodig bij werken in EER (Elektr. Elia Ruimte) ATBE - ATBN Vuurvergunning nodig bij risico s op brand 119

120 BVIP Een genummerd Elia document dat de afspraken vastlegt tussen de opdrachtgever Elia en zijn contractor Voor een welbepaalde periode (maximale looptijd van het document = 1 jaar). Dit document geeft aan de derde toegang voor een welbepaalde en omschreven HS-post en legt de plaatselijke voorwaarden op. Bijkomend aan de AVIP Bij werken met hoofd- en onderaannemer(s) wordt er enkel voor de hoofdaannemer een BVIP opgemaakt. De hoofdaannemer is verplicht de informatie door te geven aan zijn medewerkers en onderaannemers. Indien Elia geen opdrachtgever is (netgebruikers bv. Eandis), zal het geven van toegang geformaliseerd worden door het document toegangs- en werkvergunning - TWVG. 120

121 BVIP 121

122 Flow: BVIP/TWVG Flow voor het gebruik van BVIx/TWVG/ATBE Ja Toegang voor een Interventie in opdracht van ELIA Nee Ja Posten? Met buitendienststelling v.e. netelement Ja Nee doorlopende werfinrichting Nee Nee Gebruik van de ATBE Ja Toegang voor meerdere posten? Ja Toegang contractueel geregeld? Nee Nee Gebruik van de BVIP Gebruik van de TWVG als toegangsvergunni ng BVIL en BVIK Toegangsmodaliteiten volgens overeenkomst Gebruik van de TWVG als toegangsvergunning af te leveren aan de eigenaar/beheerder van de installatie 122

Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning. Opleiding voor uitvoerenden 2011 ver. 1.0

Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning. Opleiding voor uitvoerenden 2011 ver. 1.0 Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning Opleiding voor uitvoerenden 2011 ver. 1.0 Enkele afspraken 2 Voorwaarden Deze opleidingsmodule is enkel voorzien voor werknemers van het

Nadere informatie

Algemene Veiligheids Instructies voor werken op HS Lijnen. Basisopleiding 2011 (voor werkleiders) ver. 1.0

Algemene Veiligheids Instructies voor werken op HS Lijnen. Basisopleiding 2011 (voor werkleiders) ver. 1.0 Algemene Veiligheids Instructies voor werken op HS Lijnen Basisopleiding 2011 (voor werkleiders) ver. 1.0 2 16/02/2011 Enkele afspraken Voorwaarden Deze opleidingsmodule is enkel voorzien voor werknemers

Nadere informatie

Algemene Veiligheids Instructies voor werken op HS Lijnen

Algemene Veiligheids Instructies voor werken op HS Lijnen Algemene Veiligheids Instructies voor werken op HS Lijnen Opleiding voor uitvoerenden 2011 ver. 1.0 Dit document is eigendom van Elia N.V. Geen wijziging is toegestaan zonder haar toestemming 2 16/02/2011

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

Bouwplaatsreglement. Definities:

Bouwplaatsreglement. Definities: Bouwplaatsreglement Definities: - Dossier veiligheid en De synthese van alle documenten in verband met veiligheid en gezondheid: gezondheid, door alle tussenkomende partijen samengebracht: opdrachtgever,

Nadere informatie

Workshop infodag contactpersonen & directie

Workshop infodag contactpersonen & directie Werken in een besloten ruimte. Workshop infodag contactpersonen & directie 1 Problematiek: Probleemstelling Personeel + leerlingen klagen over geurhinder in de toiletten. De preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer

Nadere informatie

Risico s en preventiemaatregelen bij werken in de nabijheid van nutsleidingen Elia

Risico s en preventiemaatregelen bij werken in de nabijheid van nutsleidingen Elia Risico s en preventiemaatregelen bij werken in de nabijheid van nutsleidingen Elia 21/02/2017 Vlaamse Raad der Nutsbedrijven Presentatie door: Hendrik Meert, Safety Governance & Certification Elia Elia

Nadere informatie

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. In deze fiche vind je de een aantal algemene preventiemaatregelen en een veiligheidsmaatregelen verbonden aan specifieke arbeidsmiddelen voor

Nadere informatie

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7)

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Onderwerp Algemene veiligheidsvoorschriften. Het gebruik van de rolsteiger

Nadere informatie

INEOS ChlorVinyls Tessenderlo site Algemene veiligheidsvoorschriften. Veiligheid voor iedereen, DOOR IEDEREEN

INEOS ChlorVinyls Tessenderlo site Algemene veiligheidsvoorschriften. Veiligheid voor iedereen, DOOR IEDEREEN INEOS ChlorVinyls Tessenderlo site Algemene veiligheidsvoorschriften DAGELIJKSE OPVOLGING Veilig werken is de voorwaarde om op de site Tessenderlo te MOGEN werken. VEILIGHEID IS EEN MUST VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE WERKEN IN NABIJHEID VAN SPECIALE ONDERGRONDSE NUTSLEIDINGEN

WERKINSTRUCTIE WERKEN IN NABIJHEID VAN SPECIALE ONDERGRONDSE NUTSLEIDINGEN 1. SPECIALE ONDERGRONDSE NUTSLEIDINGEN Onder speciale nutsleidingen verstaan wij o.a.: - koolwaterstofleidingen - aardgasleidingen - militaire leidingen - zuurstofleidingen - hoogspanningsleidingen - moerwaterleidingen

Nadere informatie

Volledige golfterrein (huidig 9-holes)

Volledige golfterrein (huidig 9-holes) Informatie-uitwisseling met contractor (aannemer) m.b.t. Welzijn, Milieu en Duurzaamheid Inrichting/locatie: Golf Puyenbroeck Opdrachtgever Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Doel van de informatie-uitwisseling:

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan het werken

Nadere informatie

Veilig werken & doen veilig werken

Veilig werken & doen veilig werken Veilig werken & doen veilig werken Inhoud Wettelijke aspecten dhr. Tom Vermeersch, R.D. TWW Oost-Vlaanderen: Veiligheids- en gezondheidsplan (veiligheidscoördinatie) Contract hoofdaannemer/onderaannemer/nevenaannemers,.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Bijlage Safety Flash - 2017 / 03 VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Ik zorg ervoor dat mijn werkpost proper en ordelijk is. Ik zet alles na gebruik terug op zijn plaats. Ik hou alle doorgangen vrij en ik

Nadere informatie

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Risico s bij bekistingswerken Vallen van hoogte; Val van voorwerpen; Gebruik van hijswerktuigen Rugbelasting (moeilijke werkhouding); Gebruik van draagbare machines;

Nadere informatie

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties Veiligheid bij werken aan elektrische installaties 1 BA4 BA5 Wettelijke voorschriften betreffende elektrische installaties Implementatie Art. 47 van het AREI 2 Situering Mag een onderwijzer of kleuterjuf

Nadere informatie

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Wettelijk kader 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Fg 60 50 40 30 20 bouw slopen 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen Bouw: nace-codes 41,42,&

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

Algemene Veiligheidsinstructies voor werken aan en in de nabijheid van Kabels. Uitvoerders

Algemene Veiligheidsinstructies voor werken aan en in de nabijheid van Kabels. Uitvoerders Algemene Veiligheidsinstructies voor werken aan en in de nabijheid van Kabels Uitvoerders Bepalingen Deze opleidingsmodule is enkel voorzien voor werknemers van het niveau uitvoerders (opleiding van 1/2

Nadere informatie

DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 4 : GRONDWERKEN pagina 1

DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 4 : GRONDWERKEN pagina 1 DEEL B - HOOFDSTUK 4 : GRONDWERKEN. Uitgraving in talud : val personen van hoger vlak : - tijdens het verplaatsen langs de rand en op het talud Verbod van opslag van materiaal en materieel op deze toegangswegen.

Nadere informatie

De hoogtebeperking is afhankelijk van verschillende factoren en wordt mee bepaald door het type en de bevestigingsmethode

De hoogtebeperking is afhankelijk van verschillende factoren en wordt mee bepaald door het type en de bevestigingsmethode Hoogspanning : zeer specifiek risico Beheerder van het Belgische transmissienet voor de elektriciteit Transmissienetbeheerder Elia staat in voor het beheer van het Belgische hoogspanningsnet, van 380.000

Nadere informatie

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Toolbox-meeting: Veiligheids- & gezonheidssignalering

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE Onderwerp: Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE WERVEN & WERKPLAATS SEPTEMBER 1. WAT ZIJN VEILIGEHEID EN GEZONDHEIDSSIGNALERINGEN: Definitie: SIGNALERING

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

Activiteit Middel Risico Preventiemaatregelen Evaluatie. Van en naar werf voertuig verkeersongeval rijbewijs B

Activiteit Middel Risico Preventiemaatregelen Evaluatie. Van en naar werf voertuig verkeersongeval rijbewijs B RISICOANALYSE WERF Activiteit Middel Risico Preventiemaatregelen Evaluatie W B E R Van en naar werf voertuig verkeersongeval rijbewijs B 3 6 1 18 medische schifting jaarlijkse keuring laden en lossen manueel

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE WELKOM OP DE WERF THV SCHUMAN - JOSAPHAT

ONTHAALBROCHURE WELKOM OP DE WERF THV SCHUMAN - JOSAPHAT ONTHAALBROCHURE WELKOM OP DE WERF THV SCHUMAN - JOSAPHAT Maatschappelijke zetel: p/a CEI De Meyer nv, Antoon Van Osslaan 1, bus 2, B 1120 BRUSSEL 1 WERF SCHUMAN JOSAPHAT Renovatie en aanpassing van het

Nadere informatie

Brandweer en elektriciteit. Rien Boone, Johan Dirksen Arnhem, 14 september 2011

Brandweer en elektriciteit. Rien Boone, Johan Dirksen Arnhem, 14 september 2011 Brandweer en elektriciteit Rien Boone, Johan Dirksen Arnhem, 14 september 2011 Programma Gevaren van elektriciteit Voorbeelden van gevaren van elektriciteit Hoe zit het hoogspanningsnet in elkaar Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

VALBEVEILIGING : WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

VALBEVEILIGING : WETTELIJKE VERPLICHTINGEN VALBEVEILIGING : WETTELIJKE VERPLICHTINGEN WAAROM? Risico s vermijden Ongevallen verminderen. Verhogen van veiligheidsbewustzijn. Beter inschatten van risico s, Specifiek: de valrisico s vermijden en in

Nadere informatie

Elektrische installaties - Vragen

Elektrische installaties - Vragen PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

AVIL PR301. Departement: Veiligheid

AVIL PR301. Departement: Veiligheid Departement: Veiligheid Samenvatting Doelpubliek De AVIL beschrijft de algemene veiligheidsinstructies en preventiemaatregelen die toegepast dienen te worden door werknemers die werken aan hoogspanningslijnen

Nadere informatie

Procedure. PRO_03_Opnemen meterstand hoogspanningscabine Gemeenschappelijke preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Procedure. PRO_03_Opnemen meterstand hoogspanningscabine Gemeenschappelijke preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Procedure PRO_03_Opnemen meterstand hoogspanningscabine 31-5-2017 Gemeenschappelijke preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 2 2. Doel 2 3. Wetgeving

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

Checklist. Last Minute Risk Assessment

Checklist. Last Minute Risk Assessment Checklist Last Minute Risk Assessment Opgemaakt door Controle door Goedgekeurd door Naam Demey Bruno Vermaete Christophe Smismans Ronny Datum 09/04/2013 31/07/2013 Functie EHS Officer EHS Officer Director

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidssignalering

Veiligheids- en gezondheidssignalering Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk www.provikmo.be info@provikmo.be Veiligheids- en gezondheidssignalering (K.B. van 17 juni 1997, B.S. van 19 september 1997) Wat zijn veiligheids-

Nadere informatie

Toolboxfiche U011 09/2016

Toolboxfiche U011 09/2016 Toolboxfiche U011 09/2016 Gebruik van een rolsteiger Onjuist gebruik van rolsteigers ligt aan de basis van ernstige ongevallen! 1 Risico s Om rolsteigers gemakkelijk hanteerbaar te houden, worden deze

Nadere informatie

Werknemers van Elia en externen die werkzaamheden uitvoeren in de hoogspanningsposten van Elia. Versie 02 Datum 06/04/2011 Status Draft Finale versie

Werknemers van Elia en externen die werkzaamheden uitvoeren in de hoogspanningsposten van Elia. Versie 02 Datum 06/04/2011 Status Draft Finale versie Afdeling: Veiligheid Samenvatting Doelpubliek Beschrijving van de algemene veiligheidsinstructies en preventiemaatregelen waaraan werknemers die werkzaamheden uitvoeren in de hoogspanningsposten zich dienen

Nadere informatie

The Life Saving Rules Air Liquide Benelux Industries

The Life Saving Rules Air Liquide Benelux Industries The Life Saving Rules Air Liquide Benelux Industries Veiligheidsregels Welke zijn ze? Ik werk niet onder invloed van drugs of alcohol Ik rook niet buiten de daarvoor voorziene zones Ik draag de Persoonlijke

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. In- en uitstappen van een truckmixer. 2. Gebruik van Ladders. 3. Werkzaamheden in besloten ruimten ( zie ook 7, 8 en 9)

Inhoudsopgave. 1. In- en uitstappen van een truckmixer. 2. Gebruik van Ladders. 3. Werkzaamheden in besloten ruimten ( zie ook 7, 8 en 9) HANDREIKING VEILIGHEIDSINSTRUCTIEBLADEN Inhoudsopgave 1. In- en uitstappen van een truckmixer 2. Gebruik van Ladders 3. Werkzaamheden in besloten ruimten ( zie ook 7, 8 en 9) 4. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Toolboxfiche /2017

Toolboxfiche /2017 Toolboxfiche 2041 09/2017 Hoogwerker met mobiel hefplatform (hoogwerker, schaarlift) In vele gevallen zijn hoogwerkers een veilig arbeidsmiddel om werken uit te voeren op moeilijk bereikbare plaatsen.

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies site BASF Antwerpen

Veiligheidsinstructies site BASF Antwerpen Veiligheidsinstructies site BASF Antwerpen Welkom Op onze site is veiligheid prioriteit. Met een doorgedreven preventiebeleid willen we elk ongeval vermijden. Deze veiligheidscultuur wordt door iedereen

Nadere informatie

Slotconferentie Contracteranto

Slotconferentie Contracteranto Slotconferentie Contracteranto Getuigenissen uit de bouwsector Christian Depue Vaststellingen p. 2 Vaststellingen Communicatie Bouwvakkers op een werf zijn vaak van verschillende afkomst en er worden veel

Nadere informatie

Richtlijnen elektriciteit (keuring, signalisatie, documenten en andere verplichtingen, werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties,...

Richtlijnen elektriciteit (keuring, signalisatie, documenten en andere verplichtingen, werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties,... Richtlijnen elektriciteit (keuring, signalisatie, documenten en andere verplichtingen, werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties,...) (datum laatste wijziging: 3 januari 2012) Verklaring

Nadere informatie

(Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte

(Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte (Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte Infodag contactpersonen & directie Rodolf Broers Karen Brems 1 Probleemstelling In de school meldt een aannemer zich aan om te komen bekijken welke sanitaire werken

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie

Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar

Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar Bepalen op welke plaatsen een explosie zich kan voordoen. Dit moet gebeuren in samenwerking met een erkend organisme. Het rapport

Nadere informatie

Preventietoolbox Onthaal van aannemers Werken met Derden Tijdelijke & Mobiele Bouwplaats

Preventietoolbox Onthaal van aannemers Werken met Derden Tijdelijke & Mobiele Bouwplaats Welkom op de werf :... Werfleider :... tel.... Veiligheid op deze werf is van groot belang. Daarom een opsomming van enkele veiligheidsregels welke gelden op deze werf. Voor een volledige beschrijving

Nadere informatie

Task Safety Requirements General Requirements NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements General Requirements NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 7 A. INLEIDING ALGEMENE EISEN Voor elke werf of werkplaats van KPNWE, ongeacht welk taak men uitvoert, gelden steeds algemene regels op het vlak van gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Bij het uitvoeren van werken op hoogte moet men steeds rekening houden met het valgevaar. Geïntegreerde veiligheid,

Nadere informatie

SAFETY QUIZ TEST UW (TEAM) KENNIS!

SAFETY QUIZ TEST UW (TEAM) KENNIS! SAFETY QUIZ TEST UW (TEAM) KENNIS! HOE VEILIG BENT U? HOE VEILIG IS UW TEAM? BIJ HET WERKEN AAN LIFTEN? Disclaimer: Dit document is bedoeld als een hulpmiddel naast andere om veiligheidsrisico s te beheersen.

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Giftig Een stof is giftig als deze

Nadere informatie

Maandthema: VERPLAATSINGEN. Uitglijden, struikelen en vallen voorkomen

Maandthema: VERPLAATSINGEN. Uitglijden, struikelen en vallen voorkomen Maandthema: VERPLAATSINGEN Uitglijden, struikelen en vallen voorkomen Verplaatsingen De meesten van ons zijn ervaren stappers. We stappen immers ons hele leven al. Heb jij je al afgevraagd waarom stappen

Nadere informatie

Veiligheidsadvies. Veiligheidsmateriaal. Opleidingen

Veiligheidsadvies. Veiligheidsmateriaal. Opleidingen Veiligheidsmateriaal Opleidingen To B-seen bvba - www.tob-seen.be - info@tob-seen.be - 0472/81.31.21 Wetgeving KB 25 januari 2001 op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen Voor de bouwwerken moeten zogenaamde

Nadere informatie

1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu:

1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu: 1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu: De veiligheidscoördinator heeft op de werf de leiding over de coördinatie van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu voor het geheel van de werkzaamheden.

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 6 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken

Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken Dirk Gyzels Solvic N.V. VIBNA Werkgroep Veiligheidsbeheer Situering Responsible Care programma Essenscia leden

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Boog Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan boog 1 Voorzien van instructie

Nadere informatie

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety.

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety. - en S-zinnen -zinnen zijn internationaal gestandaardiseerde risicobeschrijvingen die (indien van toepassing) dienen te worden aangebracht op verpakkingen van stoffen die bepaalde risico s met zich meebrengen.

Nadere informatie

Veiligheidsvoorschriften voor contractanten

Veiligheidsvoorschriften voor contractanten AMDSBNL_BP_HS_I_047.0 Veiligheidsschriften Veiligheidsschriften Inhoudsopgave 1. DOEL...3 2. BELEIDSVERKLARING....3 3. ALGEMENE VERPLICHTINGEN...3 4. VERBODEN OP ONZE TERREINEN...4 5. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN...5

Nadere informatie

Type functie DMC code 34 : elektromecanicien

Type functie DMC code 34 : elektromecanicien Type functie DMC code 34 : elektromecanicien o.a.: onderhoudstechnicus van technische installaties (industriële machines, thermische installaties, koelinstallaties), koeltechnicus, liftentechnicus, garagehouder

Nadere informatie

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12. Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.2012 G.Laridaen PAC Zuid Gent 28.03.2014 1 Elektrische installaties

Nadere informatie

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN HOOGWERKERS

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN HOOGWERKERS ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN HOOGWERKERS Lees altijd aandachtig de inlichtingen uit de handleiding door, in het bijzonder de de veiligheidsvoorschriften en de veiligheidsborden op de machine! De bediener

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. Overzicht Wat was het? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied en definities Risicoanalyse: risicofactoren Risicoanalyse en preventiemaatregelen Specifieke preventiemaatregelen

Nadere informatie

Regionaal Technologisch Centrum Mechelen

Regionaal Technologisch Centrum Mechelen Welkom Regionaal Technologisch Centrum Mechelen Netstructuur zware industrie transformator industriële klant industrie directe klant residentiële klant elektriciteitcentrale transformator HS/MS transformator

Nadere informatie

Proefexamen Basisveiligheid (B-VCA)

Proefexamen Basisveiligheid (B-VCA) Proefexamen Basisveiligheid (B-VCA) Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden

Nadere informatie

Brandwacht (AV-011) (inclusief: Blussen met kleine blusmiddelen (AV-012)) Versie UCvD

Brandwacht (AV-011) (inclusief: Blussen met kleine blusmiddelen (AV-012)) Versie UCvD Min. aantal vragen Wetgeving en VCA 3 De kandidaat kent de wettelijke vereisten en/of regels van goede praktijk waaraan de brandbestrijdingsmiddelen dienen te voldoen. 3 De kandidaat kan het doel, de opbouw

Nadere informatie

Elektriciteit ELEKTRICITEIT

Elektriciteit ELEKTRICITEIT Elektriciteit ELEKTRICITEIT 1 Elektriciteit Wet van Ohm : I = U/R - I = stroomsterkte in Ampère (A) - U = spanning in Volt (V) 2 - R = weerstand in Ohm (Ω) Als U groter wordt, dan wordt I groter Als R

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

Rol van de preventieadviseur bij onderhoud. 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager

Rol van de preventieadviseur bij onderhoud. 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager Rol van de preventieadviseur bij onderhoud 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager Voorstelling SPIE Belgium: activiteiten en markten Integrator van multitechnische

Nadere informatie

Voorschriften met betrekking tot het betreden van een Elektrische Elia Ruimte (EER)

Voorschriften met betrekking tot het betreden van een Elektrische Elia Ruimte (EER) Voorschriften met betrekking tot het betreden van een Elektrische Elia Ruimte (EER) Afdeling: Veiligheid Samenvatting Doelpubliek Dit document omschrijft de bepalingen en voorwaarden m.b.t. het betreden

Nadere informatie

Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention

Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention Opbouw van de code Besloten ruimtes Risico s Aanpak Maatregelen Praktisch Toezicht en Redding Besloten ruimtes 3 Wat is een besloten ruimte? Regelgeving?

Nadere informatie

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico.

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. 5-12-2014 Preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 3 2. Doel 3 3. Wetgeving

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

Veiligheidsvoorlichting

Veiligheidsvoorlichting Veiligheidsvoorlichting Iedereen die bij en voor E.ON Benelux werkt moet er alles aan doen om alle ongevallen en dus letsel en schade te voorkomen moet er alles aan doen om milieu-incidenten en dus schade

Nadere informatie

Achtergrondinformatie de Gouden Acht veiligheidsprocedure om werken uit te voeren aan een installatie buiten spanning

Achtergrondinformatie de Gouden Acht veiligheidsprocedure om werken uit te voeren aan een installatie buiten spanning Achtergrondinformatie de Gouden Acht veiligheidsprocedure om werken uit te voeren aan een installatie buiten spanning De gouden acht Het verschil tussen Vitale Vijf en Gouden Acht. Gouden Acht = Vitale

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

HSE guidelines. Sapril 2017 WERKEN OP HOOGTE

HSE guidelines. Sapril 2017 WERKEN OP HOOGTE HSE guidelines Sapril 2017 WERKEN OP HOOGTE Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

Ilonka Sommen Groep IDEWE

Ilonka Sommen Groep IDEWE Het KB COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN Ilonka Sommen Groep IDEWE Informatie? Mevr. Sommen Ilonka Disciplineverantwoordelijke Arbeidsveiligheid www.idewe.be Tel: +32 (0)14 400 220 Ilonka.sommen@idewe.be

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 2 : WERFINRICHTING. pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 2 : WERFINRICHTING. pagina 1 DEEL B - HOOFDSTUK 2 : INRICHTING. OPZOEKEN VAN DE ONDER- GRONDSE LEIDIN 60: warmte - koude : - gasontploffing Vaststellen van de juiste ligging 6 70: blootstelling aan elektrische stroom: 6 8: giftige

Nadere informatie