Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1. Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Brand- en inbraakbeveiliging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1. Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Brand- en inbraakbeveiliging"

Transcriptie

1 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Brand- en inbraakbeveiliging

2 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 2 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel 2 Inleiding 4 1 Brandbeveiliging Inleiding Ontstaan van brand Voorkomen van brand Soorten branden en keuze van de blusmiddelen Hoe handelen in geval van brand? Detectoren kunnen mensenlevens redden Soorten detectoren Thermische detectoren Rookdetectoren Vlamdetectoren Speciale detectoren Plaatsing van autonome rookdetectoren Waar moet je rookmelders plaatsen? Waar moet je geen rookmelders plaatsen? Installatie van de rookmelder Is je woningdetector nog operationeel? 17 2 Inbraakbeveiliging Inleiding Enkele praktische organisatorische maatregelen die weinig kosten De bouwkundige beveiliging tegen inbraak Elektronische beveiliging Soorten detectoren Perimetrische detectoren Volumetrische detectoren Binnen- en buitensirene De centrale met het bedieningspaneel Bekabelingsvoorschriften Voorbeelden van aansluitklemmen en hun aansluiting op de centrale Aansluitklemmen van een codeklavier Aansluitklemmen autonome buitensirene Aansluitklemmen van een volumetrische detector Aansluitklemmen van een binnensirene 42

3 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging Aansluitklemmen in de centrale Voorbeelden van aansluitschema s Aansluitschema van een eenvoudige centrale (niet-programmeerbaar) Aansluitschema van een moderne, digitale, programmeerbare centrale Belangrijke wenken bij inbraakbeveiliging Plaatsing van detectoren Magneetcontacten Codeklavier Binnensirene Autonome buitensirene Centrale Draadloze inbraakdetectiesystemen 51 3 Oplossingen ACO s 54

4 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 4 INLEIDING Hoewel de kans op brand aanzienlijk kleiner is dan de kans op inbraak, kunnen de gevolgen van brand veel ernstiger zijn dan die van inbraak. Het is daarom zeker zinvol om in dit lespakket extra aandacht te besteden aan de preventie en detectie van brand in je woning. Bij de detectiesystemen beperken we ons tot autonome rookdetectoren, want in gebouwen met een woonfunctie wordt minder gebruikgemaakt van uitgebreide installaties die voorzien zijn van een centrale met eventueel een automatische blusinstallatie of een evacuatiesignaal. Bij de inbraakbeveiliging zullen we niet alleen aandacht besteden aan de verschillende soorten detectoren maar ook aan de plaatsing van een volledige installatie.

5 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 5 1 BRANDBEVEILIGING 1.1 Inleiding Elk jaar bestrijden de brandweerkorpsen in ons land duizenden branden. Vuur veroorzaakt niet alleen aanzienlijke materiële schade, maar er vallen ook talrijke slachtoffers te betreuren. In ons land komen jaarlijks gemiddeld 150 personen om het leven bij een brand en raken er 1500 gewond ONTSTAAN VAN BRAND Een verbranding is een oxidatieverschijnsel waarbij een brandbaar product zich verbindt met zuurstof terwijl warmte en oxiden vrijkomen. Tijdens de verbranding is er een schijnbare verdwijning van het brandbare product, doordat een belangrijke hoeveelheid van het brandende product door oxidatie in gas overgaat. Voor we ingaan op het blussen en op de detectie van een brand, moeten we weten hoe het komt dat iets brandt. Brand kan namelijk alleen maar ontstaan als de volgende drie voorwaarden vervuld zijn: brandbare stof; voldoende zuurstof; ontbrandingstemperatuur. Samen vormen die drie voorwaarden de branddriehoek (figuur 1). fig. 1 Is een van die voorwaarden niet vervuld dan is er geen brand (meer). De branddriehoek kan zowel gebruikt worden in de brandpreventie als in de brandbestrijding. Het blusprincipe berust dan ook op het weghalen van een van de drie elementen die de branddriehoek vormen. Bijvoorbeeld: een glas over een brandende kaars plaatsen = zuurstof weg; een brandende krant nat maken = tempratuur verlagen; gasfles dicht draaien = brandbare stof weg.

6 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging VOORKOMEN VAN BRAND Meestal ontstaan branden door onvoorzichtigheid, defecte toestellen of slechte installaties van elektriciteit, gas, verwarming, keuken enz. Zulke branden zijn dan ook meestal te vermijden. Hierna volgen enkele tips om thuis brand te voorkomen Laat kinderen niet spelen met aanstekers, lucifers of kaarsen. Laat kinderen nooit alleen bij het keukenfornuis. Plaats meubelen, gordijnen, tapijten niet te dicht bij kachel, open haard. keukenfornuis of andere warmtebronnen. Plaats nooit brandende kaarsjes in de kerstboom. Rook nooit in bed. Droog geen was boven een kachel. Laat verwarmings- en/of gasinstallatie geregeld nakijken door een vakman. Plaats een scherm voor de open haard. Laat elk jaar de schoorsteen vegen en de brander afstellen als je stookolie, steenkool of hout gebruikt. Plaats een barbecue ver genoeg van alles wat vuur kan vatten; leg desnoods een aangesloten tuinslang bij het barbecuestel. Gebruik nooit beschadigde elektriciteitskabels. Overlaad nooit elektrische stekkerdozen. Laat sommige ingeschakelde toestellen (frietketel, strijkijzer...) nooit zonder toezicht achter. Een ingeschakelde tv brengt warmte voort: zorg voor voldoende ventilatie rond de tv en gebruik de tv niet om er boeken, vazen... op te plaatsen. Koop en gebruik enkel goedgekeurde elektrische toestellen, verwarmingstoestellen, kachels en volg de gebruiksvoorschriften. Draai bij een gaslek propaan, butaan of aardgas onmiddellijk de toevoerkraan dicht en ventileer de kamer. De gasmeter moet steeds goed bereikbaar zijn. Bij een gasreuk moeten vonken vermeden worden. Schakel dus geen elektrische toestellen en verlichting in of uit. Zorg steeds voor voldoende frisse lucht in de badkamer. Bewaar licht ontvlambare producten (benzine) liefst buitenshuis en zeker nooit in een kelder (de meeste dampen van die producten zijn zwaarder dan lucht en kunnen dus niet naar buiten). Reinig regelmatig de afzuigkap en de filters SOORTEN BRANDEN EN KEUZE VAN DE BLUSMIDDELEN Bij de keuze van de blusmethode en het blusmiddel is het uiterst belangrijk de aard van de brandende stof te kennen. De branden worden naar soort ingedeeld in vier kassen: klasse A: branden van vaste stoffen als hout, papier en textiel; klasse B: branden van vloeistoffen als benzine, benzol, verf, teer, lak, vet en olie; klasse C: branden van gassen als methaan, propaan en butaan; klasse D: branden van metalen als magnesium en aluminium;

7 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 7 Brand blussen is een taak voor de brandweer. Weet dat bijna elke brand heel klein begint. De schade zal beperkt blijven als je snel en doeltreffend kunt optreden. Voor een eerste interventie doen we een beroep op de zogenaamde kleine blusmiddelen. Zo kun je een beginnende brand al blussen met een glas water (bv. een papiermand), een deksel (bv. bij een braadpan), een vochtige dweil of blusdeken (bv. een frietketel). Kleine blusmiddelen Zand Fijn zand is gemakkelijk uit te strooien en bijzonder doeltreffend tegen branden van over de grond verspreidende vloeistoffen (klasse B) of van sommige metalen (klasse D). De brand dooft door verstikking. Water Water is nog steeds het meest gebruikte blusmiddel. Het is goedkoop en meestal in grote hoeveelheden aanwezig.het bluseffect wordt verkregen door de afkoeling van de brandhaard. Water is heel efficiënt bij branden van vaste stoffen (klasse A). Het mag echter niet gebruikt worden in de nabijheid van toestellen of installaties die onder spanning staan. Ook voor het blussen van branden van vloeistoffen (klasse B) is water niet geschikt. Als de stoffen lichter zijn dan water, zullen ze brandend drijven en ontstaat er een uitbreiding van de brand. Blusdekens Blusdekens zijn dekens die gemaakt zijn van onbrandbare stof en/of heel slecht brandbare stof. Je vindt ze in een speciale houder, die meestal rood is (figuur 2). Met een blusdeken dek je een brandend voorwerp of brandende persoon af, zodat er geen zuurstof meer bij kan. Blusdekens zijn heel efficiënt bij branden in de keuken. fig. 2

8 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 8 Blusapparaten Snelblussers zijn verplicht in openbare gebouwen en bedrijven. Maar ook thuis kan dat toestel van levensbelang zijn. Kies bij voorkeur een snelblusser met ABC-poeder en plaats hem op een goed bereikbare plaats, bij voorkeur in de buurt van een buitendeur. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing. De bluspoeders worden meestal gemaakt op basis van natrium- en kaliumcarbonaat of ammoniumfosfaten. Er zijn ABC-, BC- en D-poeders op de markt. De letters A, B, C en D verwijzen naar de brandklasse waarvoor het poeder geschikt is. Dat wordt steeds op het toestel vermeld. De poeders zorgen voor verstikking van de vlammen. Andere snelblussers zijn de koolstofdioxideblusser (CO 2 ) en het schuimblusapparaat. In figuur 3 zijn enkele toestellen weergegeven. fig. 3 In de onderstaande tabel vind je een overzicht van de brandklasse en de meest aangewezen snelblusser.

9 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 9 Brandklasse Brandbaar materiaal Vaste stoffen als hout, papier en textiel Blustoestel in volgorde van aanbeveling Poederblusser CO 2 -blusser Schuimblusser Niet met water mengbare vloeistoffen als benzine, benzol, verf, teer, lak, asfalt, vet en olie Poederblusser Schuimblusser CO 2 -blusser Uitstromend gas Poederblusser CO 2 -blusser Magnesium, natrium, kalium, aluminium Poederblusser HOE HANDELEN IN GEVAL VAN BRAND? Bel 100 en vermeld nauwkeurig: - het juiste adres van de rampplaats; - waarvoor hulp gevraagd wordt; - of er personen in nood verkeren. In afwachting dat hulp ter plaatse komt: - Ontruim alle lokalen. - Sluit deuren en vensters indien mogelijk. - Sluit de gastoevoer af indien mogelijk. - Ga nooit terug in een brandend huis! Als personen gewond zijn: - Verplaats ze alleen als er brand is. - Verwijder spannende kleding en maak de luchtwegen vrij. - Bij brandwonden geldt steeds: 'eerst water, de rest komt later'; dus steeds eerst brandwonden gedurende een lange periode (15 tot 20 minuten) koelen met stromend water. Sluit bij een frietketelbrand de elektriciteit af en leg een blusdeken of een vochtige doek (bv. een dweil) op de ketel. Blus nooit met water en verplaats de frietketel niet. Als de tv vuur vat, trek de stekker uit en giet water over het toestel. Bij defect of brand van een elektrisch toestel: sluit eerst de spanning af. Doof nooit de vlam die kan ontstaan bij een gaslek, maar sluit de toevoer af en de vlam dooft vanzelf. (Als de vlam wordt gedoofd en de toevoer niet afgesloten is, blijft er gas ontsnappen en ontstaat ontploffingsgevaar!!) Ga liggen en rol over de grond als je kleren vuur vatten.

10 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging DETECTOREN KUNNEN MENSENLEVENS REDDEN Velen beseffen niet dat je van brand niet wakker wordt als je slaapt. Een smeulend vuur kan rookgassen produceren, die je sluipend vergiftigen. Ook als je wakker bent, kan een brand verraderlijk zijn. Wie ooit heeft meegemaakt hoe snel een brand zich kan uitbreiden, en je de pas afsnijdt, kan dat vaak niet navertellen. En het meest onverwachte aspect van brand is de volstrekte duisternis in een woning die met rook gevuld is. Het is meestal omdat het vuur niet snel genoeg opgemerkt wordt dat er slachtoffers vallen bij woningbranden. Dankzij autonome rookdetectors kunnen bij branden in woningen vele mensenlevens gered worden. 1.2 Soorten detectoren De detectoren kunnen ondergebracht worden in de volgende categorieën: - de temperatuurdetectoren; - de rookdetectoren; - de vlamdetectoren. Er bestaan nog andere veel gebruikte detectietoestellen, zoals gasdetectoren (stadsgas, aardgas, butaangas of andere industriële gassen), koolstofdioxidedetectoren (CO 2 ) en koolmonoxidedetectoren (CO). Detectoren kunnen ook op een andere manier onderverdeeld worden.enerzijds zijn er detectoren die aangesloten worden op een centrale. De centrale zorgt voor de voedingsspanning van de detectoren en zal het alarm detecteren en de alarmroutine opstarten. Anderzijds zijn er autonome detectoren. Die werken op een ingebouwde batterij van 9 V en zijn uitgerust met een interne zoemer. Zij kunnen heel gemakkelijk geïnstalleerd worden en zijn daardoor heel geschikt om gebruikt te worden in een appartement of een privé-woning. Een nadeel van die toestellen is dat ze alleen gehoord worden in de directe omgeving. Maar er zijn autonome toestellen in de handel die tweedraads aan elkaar gekoppeld kunnen worden en zo de zoemer op elk toestel in werking brengen. Wij zullen ons beperken tot de autonome systemen THERMISCHE DETECTOREN Een thermische detector reageert op de warmte die ontstaat bij een brand. Wij onderscheiden hierin twee types, namelijk de thermodifferentiaaldetector en de thermomaximaaldetector. De thermodifferentiaaldetector Deze thermische detector werkt door middel van een gekoppeld paar thermistors (temperatuurafhankelijke weerstand). Eén thermistor is blootgesteld aan de omgevingstemperatuur, terwijl de andere geïsoleerd is. In normale omstandigheden registreren de 2 thermistors gelijkwaardige temperaturen. Maar als brand ontstaat, zal de nietgeïsoleerde thermistor een snelle stijging van de temperaturen waarnemen, wat leidt tot een onbalans. Hierdoor geeft de detector een alarmsignaal.

11 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 11 Thermodifferentiaaldetectors zijn ontworpen om een brand te detecteren aan de hand van de snelheid waarmee de temperatuur stijgt. De alarmfunctie treedt ook in werking als de temperatuur een bepaalde waarde bereikt, ook al is die te traag gestegen om een alarm voort te brengen. De thermomaximaaldetector De alarmtoestand wordt alleen maar bereikt bij een vooraf ingestelde temperatuur, bv. 60 C (figuur 4). fig. 4 Thermische detectoren worden meestal gebruikt in lokalen waar in normale omstandigheden stof, rook of verbrandingsgassen aanwezig kunnen zijn, zoals keukens (bakken en braden), garages (dieselrook), stookplaatsen en industrieruimten (laswerk) ROOKDETECTOREN Optische detector De optische rookdetector heeft een kamer waarin een optische zender en een ontvanger geplaatst zijn. Er zijn twee types op de markt. - Bij een eerste type moet de ontvanger altijd hetzelfde zendvermogen van de zender ontvangen en wordt de alarmtoestand bereikt als de rookontwikkeling een masker vormt voor de ontvanger, waardoor die minder ontvangt. - Een tweede type werkt volgens het lichtverstrooiingsprincipe. De optische rookdetector is uitgerust met een voortdurend pulserende interne LED-lichtbron en een fotocel. In normale omstandigheden zal de fotocel in de detector geen licht ontvangen van de LED. Als er rook in de kamer komt, wordt het licht verstrooid en opgevangen door de fotocel. De detector wordt geactiveerd als het licht gedurende twee opeenvolgende pulsen verstoord wordt. Deze techniek vermindert de kans op ongewenst alarm.

12 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 12 fig. 5 In figuur 5 is een traditionele rookdetector afgebeeld. De rookmelder is een optische rookdetector die ogenblikkelijk reageert op alle soorten zichtbare rook. Hij is voorzien van akoestisch en visueel alarm. Deze autonome detector werkt op een batterij van 9 V die slechts om het jaar vervangen hoeft te worden. De ingebouwde zoemer werkt ook als je de batterij moet vervangen. Er dient geen bekabeling geplaatst te worden. fig. 6 De detector die in figuur 6 afgebeeld is, heeft dezelfde eigenschappen als de vorige (figuur 5), maar heeft een eigentijds design, ontworpen door de Deen Jacob Jensen. Beamdetector Dit type detector wordt gebruikt in de industrie en bestaat uit een zender en een ontvanger die elk aan een kant van een lokaal worden geïnstalleerd, op minstens 30 meter van elkaar (figuur 7). De precieze afstand hangt af van het model. Ook hier is het de ontvangstonderbreking ten gevolge van de rookontwikkeling die het alarm zal doen afgaan. fig. 7

13 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 13 Ionische detector Het sensorgedeelte van de detector bestaat uit twee kamers, een open, buitenste kamer en een halfgesloten, binnenste referentiekamer. In de referentiekamer is een radioactieve Americium- 241-bron gemonteerd, zodat een elektrische stroom ontstaat tussen de buitenste en binnenste kamer als de detector in werking is. Als er rook in de detector komt, ontstaat een verlaging van de stroom in de buitenste kame,r wat leidt tot een stijging van de spanning op het verbindingsvlak tussen de twee kamers. De spanningsstijging wordt bewaakt door het elektronisch circuit, dat de detector in alarmtoestand brengt als de ingestelde drempelwaarde wordt bereikt. Deze detector was lang de meest gebruikte detector voor brandpreventie. De ingebouwde radioactieve cel is er de oorzaak van dat deze detector op termijn niet meer gebruikt zal worden. De alfadeeltjes van de rookdetector zijn op zichzelf niet gevaarlijk voor de gezondheid, omdat ze geabsorbeerd worden door de lucht en/of de onderdelen van de detector. De stralingsdosis waaraan de bewoners van een huis blootstaan is vrijwel nul, en zeker veel lager dan de dosis uit de natuurlijke achtergrondstraling. Maar recycling is noodzakelijk, zodat de totale kost driemaal de aankoopprijs bedraagt. De kans dat een toestel in het milieu terechtkomt, is dan ook groot. Verschillende landen (o.a. Luxemburg) hebben de verkoop al verboden en sommige fabrikanten zijn al gestopt met de fabricage. De optische detector en de ionische detector zijn allebei efficiënt om het begin van een brand te detecteren. De optische rookdetector reageert beter op smeulbranden, terwijl de ionische detector gevoeliger is voor branden met een naakte vlam. Aangezien de meeste branden in onbewaakte momenten (o.a. tijdens het slapen) smeulbranden zijn, zijn optische rookdetectoren de meest voor de hand liggende detectoren. De stelling dat "alleen ionische woningdetectoren efficiënt zouden zijn", is volkomen onjuist VLAMDETECTOREN Vlamdetectoren zijn detectoren die reageren op het licht van de vlam. Zij worden alleen gebruikt in een industriële omgeving. Er zijn twee typen in de handel namelijk de IR-detector en de UV-detector. De IR-detector reageert op de infrarode straling van de vlam, de UVdetector op de ultraviolette straling van de vlam. In figuur 8 is een UV-detector weergegeven en in figuur 9 een IR-detector.

14 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 14 fig. 8 fig SPECIALE DETECTOREN De gecombineerde branddetector (optische rook- en hittedetector) fig. 10 De detector speurt om de 9 seconden naar de aanwezigheid van rook. Eenmaal per dag wordt een complete diagnosetest uitgevoerd. Als blijkt dat een detector niet meer aan de nominale gevoeligheid beantwoord of een defect optreedt in de elektronica, zal de alarm-led eenmaal per seconde knipperen om de storing aan te geven (figuur 10). Gaslekdetector voor huishoudelijk gebruik fig. 11

15 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 15 Deze detector (figuur 11) is speciaal ontworpen om methaangas op te sporen. Methaan (CH4) is een gas, lichter dan lucht, dat als additief bij de meeste gassen voor consumptie gevoegd wordt om een sterke geur te verspreiden. Methaan wordt gemengd met butaangas, propaangas, aardgas of stadsgas. Voor de waarschuwing zorgen een ingebouwde zoemer en een alarm-led. De detector is voorzien van een vertraagd alarmrelais (25 seconden) voorzien van een potentiaalvrij contact. Het alarmrelais wordt automatisch gereset na het verdwijnen van het methaangas. Koolmonoxidedetectoren (CO) Koolmonoxide (CO) is een gevaarlijk, reukloos gas en is slecht voor de gezondheid. CO ontstaat bij verbranding van elke fossiele brandstof. In een lage concentratie kan koolmonoxide al hoofdpijn, misselijkheid, groeiproblemen en concentratieproblemen tot gevolg hebben. Het meten en signaleren van te hoge concentraties koolmonoxide kan veel leed besparen. Kidde maakt voor zijn koolmonoxidemelders gebruik van een zogenaamde elektrochemische cel, een geavanceerde en betrouwbare techniek voor de meting van koolmonoxide. fig. 12 In figuur 12 is een combinatiemelder afgebeeld. De rook- en brandmelder werkt op basis van een ionisatiesensor, de koolmonoxidemelder maakt gebruik van een elektrochemische cel voor een feilloze koolmonoxidedetectie. 1.3 Plaatsing van autonome rookdetectoren WAAR MOET JE ROOKMELDERS PLAATSEN? Een woningdetector is alleen maar efficiënt als hij TIJDIG alarmeert, met andere woorden als hij reageert op rook voordat de grenswaarden voor de mens worden overschreden. De grenswaarden hebben onder meer betrekking op verstikking, vergiftiging, zichtbaarheid en brandwonden. - Om een optimale bescherming te verkrijgen moeten we in elke kamer van de woning, op elke verdieping (inclusief kelders en zolders) een rookmelder plaatsen. - Om een minimale bescherming te verkrijgen, plaatsen we in elke slaapkamer, boven aan de trap van de verdieping, boven de keldertrap en in risico ruimten (elektriciteitskast, machineplaats enz.) een rookmelder.

16 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 16 Een woningdetector plaats je bij voorkeur in een hal, overloop of in de evacuatieweg vlak bij de slaapkamers. Voor een betere bewaking raden we je aan bijkomende detectoren te installeren in de slaapkamer, de eetkamer en/of woonkamer en in de gangen. Als je met de deur dicht slaapt, plaats je beter ook een detector in de slaapkamer WAAR MOET JE GEEN ROOKMELDERS PLAATSEN? - Waar in normale omstandigheden rook- of verbrandingsgassen aanwezig kunnen zijn: keuken (braden en bakken = ongewenst alarm). - Vochtige ruimten: badkamer (stoom = ongewenst alarm). - Dicht bij luchtuitlaten: de luchtstroom verhindert misschien dat de rook in de detector raakt. - Vlak bij TL-lampen: stoorsignaal door starter. - Lokalen verwarmd door open haard of houtkachel: verbrandingsproces = ongewenst alarm. - Garages: uitlaatgassen = ongewenst alarm. - Niet-verwarmde ruimten met temperatuur lager dan 4 C of hoger dan +40 C. - Stoffige of vuile ruimten = ongewenst alarm of geen detectie INSTALLATIE VAN DE ROOKMELDER Om rook te kunnen detecteren, moet je de detector correct plaatsen. De detector is uiteraard weinig doeltreffend als je die in een "dode" zone plaatst. Een dode zone is een zone die door de rook nooit of laattijdig wordt bereikt. Plaatsingszone: - bij voorkeur op het plafond, zo dicht mogelijk bij het middelpunt van de kamer en minstens op 30 cm van de muren; - bij verplichte muurmontage (absoluut af te raden) minstens 15 cm van het plafond (zie figuur 13). fig. 13 De handleiding in en op de verpakking van de woningdetector bevat de instructies voor het monteren van de detectoren en legt uit waarmee je rekening moet houden. Denk maar aan voorbarig alarm. In keukens, badkamers, wasplaatsen of garages mogen geen rookdetectoren worden gemonteerd. Een woningdetector plaats je bij voorkeur in een hal, overloop of in de evacuatieweg vlak bij de slaapkamers. Voor een optimalere beveiliging raden we je aan bijkomende detectoren te installeren in de slaapkamer, de eetkamer en/of woonkamer en in de gangen. Als je met de deur dicht slaapt, plaats je beter ook een detector in de slaapkamer.

17 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 17 Bovendien moet je het alarmsignaal, in alle omstandigheden, kunnen horen. Het is mogelijk dat bewoners rookmelders niet horen als veel lawaai of deuren een belemmering vormen voor het alarm. Ook is het mogelijk dat mensen die heel vast slapen het alarm niet horen. Ga bij het testen na of je het alarm van elke rookdetector overal hoort (slaapkamer, voor je tv ). Je kunt het geluidsprobleem oplossen als je alle detectoren via een speciale lus koppelt, zodat alle detectoren een alarmsignaal geven. Rookdetectoren kun je aansluiten op moderne inbraakalarmcentrales. Zulke centrales kunnen zo geprogrammeerd worden dat bij een brandmelding de binnensirene een bepaalde toon geeft IS JE WONINGDETECTOR NOG OPERATIONEEL? Studies wijzen uit dat 20 % van de woningdetectoren niet operationeel zijn. Dat is te wijten aan: - het wegnemen van de batterij; - een ontladen (zogezegd "lege") batterij; - een defecte detector. Het wegnemen of ontkoppelen van de batterij Zoals hierboven vermeld leidt voorbarig of vals alarm soms tot het wegnemen of het ontkoppelen van de batterij. Een ontladen batterij De levensduur van een (alkali)batterij in een woningdetector bedraagt ongeveer één jaar. Als die aan vervanging toe is, zendt de detector een storingssignaal ("pieptoon") uit. Woningdetectoren kunnen gedurende een 30-tal dagen deze "pieptoon" uitzenden. Een defecte detector Net zoals vele gebruiksvoorwerpen heeft de woningdetector een beperkte levensduur. Allerlei organisaties en de producenten bevelen aan om woningdetectoren na tien jaar te vervangen. Na die periode is er immers 30 % kans dat ze niet meer functioneren. Ook kan de geluidsbron gecorrodeerd zijn, waardoor de detector geen geluid meer kan voortbrengen. De meeste mensen, die woningdetectoren hebben geïnstalleerd, vergeten die regelmatig te testen of te onderhouden. Ze voeren de door de fabrikant voorgeschreven test niet uit op het juiste tijdstip, anderen voeren ze nooit uit, hoewel het niet zo moeilijk is de testknop van de detector in te drukken. TIPS - Lees eerst aandachtig de handleiding van de fabrikant. - Monteer de woningdetector aan het plafond en respecteer de minimale en maximale afstand. - Houd bij de keuze van de plaats rekening met factoren die voorbarig alarm kunnen veroorzaken. - Controleer of je het alarmsignaal van de detector hoort, ook in je slaapkamer en als je slaapt. - Test de woningdetector op regelmatige tijdstippen die opgegeven zijn in de handleiding. Houd nooit brandend papier of een brandende doek onder de detector. - Verwijder het stof op de detector met een stofzuiger.

18 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 18 - Vervang onmiddellijk de "lege" batterijen. - Verf nooit een detector. - Als je het plafond verft, plak de detector dan af, maar vergeet niet het plakband na het schilderen te verwijderen. - Vervang de detectoren na tien jaar of als je de woning renoveert. A.C.O. 1. Tot welke klasse behoort een frietketelbrand? a. klasse A b. klasse B c. klasse C d. klasse D 2. Waarmee mag je een frietketelbrand zeker niet blussen? a. met een natte doek b. met water c. met een poederblusser d. m een blusdeken 3. Wat moet je eerst doen als een elektrisch toestel vuur vat? a. begieten met water b. er een natte doek over gooien c. de stekker uittrekken d. er zand over gooien 4. Welke van de volgende branddetectoren is het meest geschikt voor gebruik in een privé-woning? a. vlamdetector b. optische rookdetector c. ionische rookdetector d. thermische detector

19 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging Welke detector moet je in een keuken plaatsen? a. een optische rookdetector b. een ionische rookdetector c. een vlamdetector d. een thermomaximaaldetector 6. Welke van de volgende uitspaken is niet correct? a. Op elke slaapkamer kun je het best een rookdetector plaatsen. b. Boven in een trappenhuis wordt er steeds een rookdetector geplaatst. c. Kelders moeten zeker voorzien zijn van een rookdetector. d. In de omgeving van je open haard moet je zeker een rookdetector plaatsen.

20 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 20 2 INBRAAKBEVEILIGING 2.1 Inleiding Elk jaar vinden er ongeveer inbraken plaats in ons land. Inbraak is een van de meest verspreide criminaliteitsvormen, zowel in België als in onze buurlanden. Velen beschouwen inbraak als een van de meest traumatiserende criminaliteitsvormen. Inderdaad, voor het slachtoffer betekent het niet alleen een financieel verlies, maar hij/zij betaalt ook een hoge "emotionele" prijs. Slachtoffers van inbraak hebben het vaak moeilijk om de schok te boven te komen en het trauma kan verschillende maanden duren. Bovendien vormt het herhaalde slachtofferschap een reëel probleem. Enerzijds is de woning "aantrekkelijk" in de ogen van de inbreker en kan ze gemakkelijk worden bezocht. Anderzijds kent de inbreker de woning en haar toegangswegen, én waardevolle voorwerpen die hij de eerste keer niet kon meenemen. Je woning tegen inbrekers beveiligen is dus onontbeerlijk. Dat hoeft niet te betekenen dat je je woning tot een versterkte burcht moet ombouwen. De deur gewoon met de sleutel sluiten, een gebaar dat veel mensen systematisch verwaarlozen, is al een goede preventiemaatregel. De meeste inbrekers zijn actief bij afwezigheid van de bewoner(s). Dit is een belangrijke constatering omdat dit het belang onderstreept van sluitsystemen die ook van buiten af bediend kunnen worden, zeker wat de deur betreft waardoor we gewoonlijk het gebouw verlaten. Het risico op inbraak is even hoog s middags als in het tweede deel van de nacht. Vaak vergeten we juist overdag de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. Meestal komt de inbreker via de achterkant van de woning (figuur 14). fig. 14 Deze manier van werken biedt hem niet alleen meer discretie, maar vaak is de beveiliging hier ook het zwakst. Wie is onze inbreker? Het ligt voor de hand waarom we bepaalde veiligheidsmaatregelen moeten treffen, bv. waarom we de deur met een sleutel moeten sluiten.. Maar om bepaalde andere maatregelen te begrijpen of die maatregelen in de eigen woning te treffen, moet je het vak van de doorsneeinbreker, zijn werkwijze en zijn gedragingen min of meer kennen. Een huis waar is ingebroken, loopt overigens een groter risico dan een ander huis om een tweede keer te worden bezocht. Hetzij, en dat gebeurt meer dan je denkt, omdat de dief de plaats kent en dus terugkomt; hetzij omdat de woning bepaalde aantrekkelijke of uitnodigende eigenschappen bezit en op de een of andere dag door een andere inbreker "op schattenjacht" zal worden

www.besafe.be Veilig wonen

www.besafe.be Veilig wonen www.besafe.be Veilig wonen 2 Algemeen 10 1. Tips voor inbraakpreventie 10 1.1. Organisatorische maatregelen 10 1.2. Bouwkundige maatregelen 11 1.3. Elektronische maatregelen 11 2. Tips voor brandpreventie

Nadere informatie

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Gebruikershandleiding ééngezinswoningen Olykampen naar aanleiding van uitgevoerd Groot Onderhoud in 2014 Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Raalte, 16 april 2014 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische Inhoud ALGEMEEN... 4 Kampvuur vuurwerk.... 4 Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 4 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 4 Mag ik vuurwerk afsteken?...

Nadere informatie

Welke documenten bewaren en hoe lang?

Welke documenten bewaren en hoe lang? Welke documenten bewaren en hoe lang? Facturen en documenten kunnen zich jaar na jaar opstapelen wanneer we bang zijn hen weg te gooien. Hieronder een overzicht met de bewaartermijnen: > 10 jaar: Facturen

Nadere informatie

komen. Laat U anders door vakmensen voorlichten. Geef geen gelegenheid tot inbraak (laat geen buit zien)

komen. Laat U anders door vakmensen voorlichten. Geef geen gelegenheid tot inbraak (laat geen buit zien) Inleiding De bedoeling van inbraakpreventie is het zo moeilijk mogelijk maken voor inbrekers om binnen te komen. Vaak wordt als eerste maatregel het hang- en sluitwerk van een woning aangepast om inbraak

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

Word nooit boos op een medewerker die zijn fouten meldt

Word nooit boos op een medewerker die zijn fouten meldt Word nooit boos op een medewerker die zijn fouten meldt 20 columns vol inspiratie voor ondernemers Interpolis, 2015 Inhoud Voorwoord 5 Voorkom dat je failliet gaat door een foutje in je product 6 Milieuaansprakelijkheid

Nadere informatie

Jaargang 19 aflevering 2 juli 2010

Jaargang 19 aflevering 2 juli 2010 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 2 Jaargang 19 aflevering 2 juli 2010 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk Hofstra Hulshof Bouw b.v. Noorderdiep 126a 9521 BG telefoon (0599) 21 29 77 fax (0599) 21 23 09 E-mail: info@hofstrahulshof.nl website: www.hofstrahulshof.nl Rabobank 3112.07.820 k.v.k. meppel 04065540

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN

CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN INHOUD ELEKTRICITEITSVERBRUIK 4 IDENTIFICEER DE ENERGIEVRETERS 5 De energiemeter 5 HUISHOUDTOESTELLEN 6 Wasmachine en droogkast 6 Koelkast en diepvriezer

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing?

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Bel 0800 0513 Welkom in uw nieuwe woning. Welkom in uw nieuwe woning. Uw woning

Nadere informatie

PGSD834. Wireless Smoke Detector GEBRUIKSAANWIJZING 20552/201200711 PGSD834 ALL RIGHTS RESERVED HAIBRAIN

PGSD834. Wireless Smoke Detector GEBRUIKSAANWIJZING 20552/201200711 PGSD834 ALL RIGHTS RESERVED HAIBRAIN PGSD834 Wireless Smoke Detector GEBRUIKSAANWIJZING 20552/201200711 PGSD834 ALL RIGHTS RESERVED HAIBRAIN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN... 3 INTRODUCTIE... 4 1. ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

In de brand, uit de brand

In de brand, uit de brand In de brand, uit de brand In de brand, uit de brand April 2010 Inhoud 1 Hoe kun je brand voorkomen?...5 1.1 Rondom het gebouw...5 1.2 Maatregelen in en aan het gebouw...7 1.3 Checklist preventief...13

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders Leven & Geld Woongenot Droomhuis kopen is voor iedereen anders Kinderen helpen met hun koophuis veilig onder de pannen Krijgt u al energie van de zon? Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

EINDWERK: Handleiding ontwerp elektrische installatie

EINDWERK: Handleiding ontwerp elektrische installatie EINDWERK: Handleiding ontwerp elektrische installatie Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Elektromechanica Optie Elektrotechniek Academiejaar 2005-2006 Kim Stevens WOORD VOORAF

Nadere informatie

Winkelcriminaliteit te lijf

Winkelcriminaliteit te lijf Winkelcriminaliteit te lijf Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Winkeldiefstal 3 2.1 Inrichting 3 2.1.1 De overzichtelijkheid voor medewerkers 3 2.1.2 De relatie met de binnenkomende of uitlopende klant 3 2.1.3 De

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen 100 tips om energie te besparen Overzicht Verbruik minder energie en bescherm uw portemonnee, uw gezondheid én het milieu 3 Waarom op energie besparen? 4-5 Rationeel energie verbruiken zonder één euro

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

Ei166RC. Ei146 GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST

Ei166RC. Ei146 GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST Ei166RC OPLAADBARE LITHIUMCEL BACK-UP (10 jaar) KMI/5990 Ei146 ALKALINE 9 VOLT BATTERIJ BACK-UP type 6LR61 BEWAAR DEZE INFORMATIE (BIJV. IN UW METERKAST) GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST Beide rookmelders

Nadere informatie

Zonne-energie in de historische omgeving. Groene gids

Zonne-energie in de historische omgeving. Groene gids Zonne-energie in de historische omgeving Groene gids Overige groene gidsen of wegwijzers: Zonne-energieplannen en monumenten: wegwijzer voor vergunningverleners Zonne-energie en uw monument: wegwijzer

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om,

Nadere informatie