Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1. Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Brand- en inbraakbeveiliging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1. Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Brand- en inbraakbeveiliging"

Transcriptie

1 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Brand- en inbraakbeveiliging

2 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 2 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel 2 Inleiding 4 1 Brandbeveiliging Inleiding Ontstaan van brand Voorkomen van brand Soorten branden en keuze van de blusmiddelen Hoe handelen in geval van brand? Detectoren kunnen mensenlevens redden Soorten detectoren Thermische detectoren Rookdetectoren Vlamdetectoren Speciale detectoren Plaatsing van autonome rookdetectoren Waar moet je rookmelders plaatsen? Waar moet je geen rookmelders plaatsen? Installatie van de rookmelder Is je woningdetector nog operationeel? 17 2 Inbraakbeveiliging Inleiding Enkele praktische organisatorische maatregelen die weinig kosten De bouwkundige beveiliging tegen inbraak Elektronische beveiliging Soorten detectoren Perimetrische detectoren Volumetrische detectoren Binnen- en buitensirene De centrale met het bedieningspaneel Bekabelingsvoorschriften Voorbeelden van aansluitklemmen en hun aansluiting op de centrale Aansluitklemmen van een codeklavier Aansluitklemmen autonome buitensirene Aansluitklemmen van een volumetrische detector Aansluitklemmen van een binnensirene 42

3 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging Aansluitklemmen in de centrale Voorbeelden van aansluitschema s Aansluitschema van een eenvoudige centrale (niet-programmeerbaar) Aansluitschema van een moderne, digitale, programmeerbare centrale Belangrijke wenken bij inbraakbeveiliging Plaatsing van detectoren Magneetcontacten Codeklavier Binnensirene Autonome buitensirene Centrale Draadloze inbraakdetectiesystemen 51 3 Oplossingen ACO s 54

4 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 4 INLEIDING Hoewel de kans op brand aanzienlijk kleiner is dan de kans op inbraak, kunnen de gevolgen van brand veel ernstiger zijn dan die van inbraak. Het is daarom zeker zinvol om in dit lespakket extra aandacht te besteden aan de preventie en detectie van brand in je woning. Bij de detectiesystemen beperken we ons tot autonome rookdetectoren, want in gebouwen met een woonfunctie wordt minder gebruikgemaakt van uitgebreide installaties die voorzien zijn van een centrale met eventueel een automatische blusinstallatie of een evacuatiesignaal. Bij de inbraakbeveiliging zullen we niet alleen aandacht besteden aan de verschillende soorten detectoren maar ook aan de plaatsing van een volledige installatie.

5 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 5 1 BRANDBEVEILIGING 1.1 Inleiding Elk jaar bestrijden de brandweerkorpsen in ons land duizenden branden. Vuur veroorzaakt niet alleen aanzienlijke materiële schade, maar er vallen ook talrijke slachtoffers te betreuren. In ons land komen jaarlijks gemiddeld 150 personen om het leven bij een brand en raken er 1500 gewond ONTSTAAN VAN BRAND Een verbranding is een oxidatieverschijnsel waarbij een brandbaar product zich verbindt met zuurstof terwijl warmte en oxiden vrijkomen. Tijdens de verbranding is er een schijnbare verdwijning van het brandbare product, doordat een belangrijke hoeveelheid van het brandende product door oxidatie in gas overgaat. Voor we ingaan op het blussen en op de detectie van een brand, moeten we weten hoe het komt dat iets brandt. Brand kan namelijk alleen maar ontstaan als de volgende drie voorwaarden vervuld zijn: brandbare stof; voldoende zuurstof; ontbrandingstemperatuur. Samen vormen die drie voorwaarden de branddriehoek (figuur 1). fig. 1 Is een van die voorwaarden niet vervuld dan is er geen brand (meer). De branddriehoek kan zowel gebruikt worden in de brandpreventie als in de brandbestrijding. Het blusprincipe berust dan ook op het weghalen van een van de drie elementen die de branddriehoek vormen. Bijvoorbeeld: een glas over een brandende kaars plaatsen = zuurstof weg; een brandende krant nat maken = tempratuur verlagen; gasfles dicht draaien = brandbare stof weg.

6 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging VOORKOMEN VAN BRAND Meestal ontstaan branden door onvoorzichtigheid, defecte toestellen of slechte installaties van elektriciteit, gas, verwarming, keuken enz. Zulke branden zijn dan ook meestal te vermijden. Hierna volgen enkele tips om thuis brand te voorkomen Laat kinderen niet spelen met aanstekers, lucifers of kaarsen. Laat kinderen nooit alleen bij het keukenfornuis. Plaats meubelen, gordijnen, tapijten niet te dicht bij kachel, open haard. keukenfornuis of andere warmtebronnen. Plaats nooit brandende kaarsjes in de kerstboom. Rook nooit in bed. Droog geen was boven een kachel. Laat verwarmings- en/of gasinstallatie geregeld nakijken door een vakman. Plaats een scherm voor de open haard. Laat elk jaar de schoorsteen vegen en de brander afstellen als je stookolie, steenkool of hout gebruikt. Plaats een barbecue ver genoeg van alles wat vuur kan vatten; leg desnoods een aangesloten tuinslang bij het barbecuestel. Gebruik nooit beschadigde elektriciteitskabels. Overlaad nooit elektrische stekkerdozen. Laat sommige ingeschakelde toestellen (frietketel, strijkijzer...) nooit zonder toezicht achter. Een ingeschakelde tv brengt warmte voort: zorg voor voldoende ventilatie rond de tv en gebruik de tv niet om er boeken, vazen... op te plaatsen. Koop en gebruik enkel goedgekeurde elektrische toestellen, verwarmingstoestellen, kachels en volg de gebruiksvoorschriften. Draai bij een gaslek propaan, butaan of aardgas onmiddellijk de toevoerkraan dicht en ventileer de kamer. De gasmeter moet steeds goed bereikbaar zijn. Bij een gasreuk moeten vonken vermeden worden. Schakel dus geen elektrische toestellen en verlichting in of uit. Zorg steeds voor voldoende frisse lucht in de badkamer. Bewaar licht ontvlambare producten (benzine) liefst buitenshuis en zeker nooit in een kelder (de meeste dampen van die producten zijn zwaarder dan lucht en kunnen dus niet naar buiten). Reinig regelmatig de afzuigkap en de filters SOORTEN BRANDEN EN KEUZE VAN DE BLUSMIDDELEN Bij de keuze van de blusmethode en het blusmiddel is het uiterst belangrijk de aard van de brandende stof te kennen. De branden worden naar soort ingedeeld in vier kassen: klasse A: branden van vaste stoffen als hout, papier en textiel; klasse B: branden van vloeistoffen als benzine, benzol, verf, teer, lak, vet en olie; klasse C: branden van gassen als methaan, propaan en butaan; klasse D: branden van metalen als magnesium en aluminium;

7 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 7 Brand blussen is een taak voor de brandweer. Weet dat bijna elke brand heel klein begint. De schade zal beperkt blijven als je snel en doeltreffend kunt optreden. Voor een eerste interventie doen we een beroep op de zogenaamde kleine blusmiddelen. Zo kun je een beginnende brand al blussen met een glas water (bv. een papiermand), een deksel (bv. bij een braadpan), een vochtige dweil of blusdeken (bv. een frietketel). Kleine blusmiddelen Zand Fijn zand is gemakkelijk uit te strooien en bijzonder doeltreffend tegen branden van over de grond verspreidende vloeistoffen (klasse B) of van sommige metalen (klasse D). De brand dooft door verstikking. Water Water is nog steeds het meest gebruikte blusmiddel. Het is goedkoop en meestal in grote hoeveelheden aanwezig.het bluseffect wordt verkregen door de afkoeling van de brandhaard. Water is heel efficiënt bij branden van vaste stoffen (klasse A). Het mag echter niet gebruikt worden in de nabijheid van toestellen of installaties die onder spanning staan. Ook voor het blussen van branden van vloeistoffen (klasse B) is water niet geschikt. Als de stoffen lichter zijn dan water, zullen ze brandend drijven en ontstaat er een uitbreiding van de brand. Blusdekens Blusdekens zijn dekens die gemaakt zijn van onbrandbare stof en/of heel slecht brandbare stof. Je vindt ze in een speciale houder, die meestal rood is (figuur 2). Met een blusdeken dek je een brandend voorwerp of brandende persoon af, zodat er geen zuurstof meer bij kan. Blusdekens zijn heel efficiënt bij branden in de keuken. fig. 2

8 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 8 Blusapparaten Snelblussers zijn verplicht in openbare gebouwen en bedrijven. Maar ook thuis kan dat toestel van levensbelang zijn. Kies bij voorkeur een snelblusser met ABC-poeder en plaats hem op een goed bereikbare plaats, bij voorkeur in de buurt van een buitendeur. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing. De bluspoeders worden meestal gemaakt op basis van natrium- en kaliumcarbonaat of ammoniumfosfaten. Er zijn ABC-, BC- en D-poeders op de markt. De letters A, B, C en D verwijzen naar de brandklasse waarvoor het poeder geschikt is. Dat wordt steeds op het toestel vermeld. De poeders zorgen voor verstikking van de vlammen. Andere snelblussers zijn de koolstofdioxideblusser (CO 2 ) en het schuimblusapparaat. In figuur 3 zijn enkele toestellen weergegeven. fig. 3 In de onderstaande tabel vind je een overzicht van de brandklasse en de meest aangewezen snelblusser.

9 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 9 Brandklasse Brandbaar materiaal Vaste stoffen als hout, papier en textiel Blustoestel in volgorde van aanbeveling Poederblusser CO 2 -blusser Schuimblusser Niet met water mengbare vloeistoffen als benzine, benzol, verf, teer, lak, asfalt, vet en olie Poederblusser Schuimblusser CO 2 -blusser Uitstromend gas Poederblusser CO 2 -blusser Magnesium, natrium, kalium, aluminium Poederblusser HOE HANDELEN IN GEVAL VAN BRAND? Bel 100 en vermeld nauwkeurig: - het juiste adres van de rampplaats; - waarvoor hulp gevraagd wordt; - of er personen in nood verkeren. In afwachting dat hulp ter plaatse komt: - Ontruim alle lokalen. - Sluit deuren en vensters indien mogelijk. - Sluit de gastoevoer af indien mogelijk. - Ga nooit terug in een brandend huis! Als personen gewond zijn: - Verplaats ze alleen als er brand is. - Verwijder spannende kleding en maak de luchtwegen vrij. - Bij brandwonden geldt steeds: 'eerst water, de rest komt later'; dus steeds eerst brandwonden gedurende een lange periode (15 tot 20 minuten) koelen met stromend water. Sluit bij een frietketelbrand de elektriciteit af en leg een blusdeken of een vochtige doek (bv. een dweil) op de ketel. Blus nooit met water en verplaats de frietketel niet. Als de tv vuur vat, trek de stekker uit en giet water over het toestel. Bij defect of brand van een elektrisch toestel: sluit eerst de spanning af. Doof nooit de vlam die kan ontstaan bij een gaslek, maar sluit de toevoer af en de vlam dooft vanzelf. (Als de vlam wordt gedoofd en de toevoer niet afgesloten is, blijft er gas ontsnappen en ontstaat ontploffingsgevaar!!) Ga liggen en rol over de grond als je kleren vuur vatten.

10 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging DETECTOREN KUNNEN MENSENLEVENS REDDEN Velen beseffen niet dat je van brand niet wakker wordt als je slaapt. Een smeulend vuur kan rookgassen produceren, die je sluipend vergiftigen. Ook als je wakker bent, kan een brand verraderlijk zijn. Wie ooit heeft meegemaakt hoe snel een brand zich kan uitbreiden, en je de pas afsnijdt, kan dat vaak niet navertellen. En het meest onverwachte aspect van brand is de volstrekte duisternis in een woning die met rook gevuld is. Het is meestal omdat het vuur niet snel genoeg opgemerkt wordt dat er slachtoffers vallen bij woningbranden. Dankzij autonome rookdetectors kunnen bij branden in woningen vele mensenlevens gered worden. 1.2 Soorten detectoren De detectoren kunnen ondergebracht worden in de volgende categorieën: - de temperatuurdetectoren; - de rookdetectoren; - de vlamdetectoren. Er bestaan nog andere veel gebruikte detectietoestellen, zoals gasdetectoren (stadsgas, aardgas, butaangas of andere industriële gassen), koolstofdioxidedetectoren (CO 2 ) en koolmonoxidedetectoren (CO). Detectoren kunnen ook op een andere manier onderverdeeld worden.enerzijds zijn er detectoren die aangesloten worden op een centrale. De centrale zorgt voor de voedingsspanning van de detectoren en zal het alarm detecteren en de alarmroutine opstarten. Anderzijds zijn er autonome detectoren. Die werken op een ingebouwde batterij van 9 V en zijn uitgerust met een interne zoemer. Zij kunnen heel gemakkelijk geïnstalleerd worden en zijn daardoor heel geschikt om gebruikt te worden in een appartement of een privé-woning. Een nadeel van die toestellen is dat ze alleen gehoord worden in de directe omgeving. Maar er zijn autonome toestellen in de handel die tweedraads aan elkaar gekoppeld kunnen worden en zo de zoemer op elk toestel in werking brengen. Wij zullen ons beperken tot de autonome systemen THERMISCHE DETECTOREN Een thermische detector reageert op de warmte die ontstaat bij een brand. Wij onderscheiden hierin twee types, namelijk de thermodifferentiaaldetector en de thermomaximaaldetector. De thermodifferentiaaldetector Deze thermische detector werkt door middel van een gekoppeld paar thermistors (temperatuurafhankelijke weerstand). Eén thermistor is blootgesteld aan de omgevingstemperatuur, terwijl de andere geïsoleerd is. In normale omstandigheden registreren de 2 thermistors gelijkwaardige temperaturen. Maar als brand ontstaat, zal de nietgeïsoleerde thermistor een snelle stijging van de temperaturen waarnemen, wat leidt tot een onbalans. Hierdoor geeft de detector een alarmsignaal.

11 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 11 Thermodifferentiaaldetectors zijn ontworpen om een brand te detecteren aan de hand van de snelheid waarmee de temperatuur stijgt. De alarmfunctie treedt ook in werking als de temperatuur een bepaalde waarde bereikt, ook al is die te traag gestegen om een alarm voort te brengen. De thermomaximaaldetector De alarmtoestand wordt alleen maar bereikt bij een vooraf ingestelde temperatuur, bv. 60 C (figuur 4). fig. 4 Thermische detectoren worden meestal gebruikt in lokalen waar in normale omstandigheden stof, rook of verbrandingsgassen aanwezig kunnen zijn, zoals keukens (bakken en braden), garages (dieselrook), stookplaatsen en industrieruimten (laswerk) ROOKDETECTOREN Optische detector De optische rookdetector heeft een kamer waarin een optische zender en een ontvanger geplaatst zijn. Er zijn twee types op de markt. - Bij een eerste type moet de ontvanger altijd hetzelfde zendvermogen van de zender ontvangen en wordt de alarmtoestand bereikt als de rookontwikkeling een masker vormt voor de ontvanger, waardoor die minder ontvangt. - Een tweede type werkt volgens het lichtverstrooiingsprincipe. De optische rookdetector is uitgerust met een voortdurend pulserende interne LED-lichtbron en een fotocel. In normale omstandigheden zal de fotocel in de detector geen licht ontvangen van de LED. Als er rook in de kamer komt, wordt het licht verstrooid en opgevangen door de fotocel. De detector wordt geactiveerd als het licht gedurende twee opeenvolgende pulsen verstoord wordt. Deze techniek vermindert de kans op ongewenst alarm.

12 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 12 fig. 5 In figuur 5 is een traditionele rookdetector afgebeeld. De rookmelder is een optische rookdetector die ogenblikkelijk reageert op alle soorten zichtbare rook. Hij is voorzien van akoestisch en visueel alarm. Deze autonome detector werkt op een batterij van 9 V die slechts om het jaar vervangen hoeft te worden. De ingebouwde zoemer werkt ook als je de batterij moet vervangen. Er dient geen bekabeling geplaatst te worden. fig. 6 De detector die in figuur 6 afgebeeld is, heeft dezelfde eigenschappen als de vorige (figuur 5), maar heeft een eigentijds design, ontworpen door de Deen Jacob Jensen. Beamdetector Dit type detector wordt gebruikt in de industrie en bestaat uit een zender en een ontvanger die elk aan een kant van een lokaal worden geïnstalleerd, op minstens 30 meter van elkaar (figuur 7). De precieze afstand hangt af van het model. Ook hier is het de ontvangstonderbreking ten gevolge van de rookontwikkeling die het alarm zal doen afgaan. fig. 7

13 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 13 Ionische detector Het sensorgedeelte van de detector bestaat uit twee kamers, een open, buitenste kamer en een halfgesloten, binnenste referentiekamer. In de referentiekamer is een radioactieve Americium- 241-bron gemonteerd, zodat een elektrische stroom ontstaat tussen de buitenste en binnenste kamer als de detector in werking is. Als er rook in de detector komt, ontstaat een verlaging van de stroom in de buitenste kame,r wat leidt tot een stijging van de spanning op het verbindingsvlak tussen de twee kamers. De spanningsstijging wordt bewaakt door het elektronisch circuit, dat de detector in alarmtoestand brengt als de ingestelde drempelwaarde wordt bereikt. Deze detector was lang de meest gebruikte detector voor brandpreventie. De ingebouwde radioactieve cel is er de oorzaak van dat deze detector op termijn niet meer gebruikt zal worden. De alfadeeltjes van de rookdetector zijn op zichzelf niet gevaarlijk voor de gezondheid, omdat ze geabsorbeerd worden door de lucht en/of de onderdelen van de detector. De stralingsdosis waaraan de bewoners van een huis blootstaan is vrijwel nul, en zeker veel lager dan de dosis uit de natuurlijke achtergrondstraling. Maar recycling is noodzakelijk, zodat de totale kost driemaal de aankoopprijs bedraagt. De kans dat een toestel in het milieu terechtkomt, is dan ook groot. Verschillende landen (o.a. Luxemburg) hebben de verkoop al verboden en sommige fabrikanten zijn al gestopt met de fabricage. De optische detector en de ionische detector zijn allebei efficiënt om het begin van een brand te detecteren. De optische rookdetector reageert beter op smeulbranden, terwijl de ionische detector gevoeliger is voor branden met een naakte vlam. Aangezien de meeste branden in onbewaakte momenten (o.a. tijdens het slapen) smeulbranden zijn, zijn optische rookdetectoren de meest voor de hand liggende detectoren. De stelling dat "alleen ionische woningdetectoren efficiënt zouden zijn", is volkomen onjuist VLAMDETECTOREN Vlamdetectoren zijn detectoren die reageren op het licht van de vlam. Zij worden alleen gebruikt in een industriële omgeving. Er zijn twee typen in de handel namelijk de IR-detector en de UV-detector. De IR-detector reageert op de infrarode straling van de vlam, de UVdetector op de ultraviolette straling van de vlam. In figuur 8 is een UV-detector weergegeven en in figuur 9 een IR-detector.

14 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 14 fig. 8 fig SPECIALE DETECTOREN De gecombineerde branddetector (optische rook- en hittedetector) fig. 10 De detector speurt om de 9 seconden naar de aanwezigheid van rook. Eenmaal per dag wordt een complete diagnosetest uitgevoerd. Als blijkt dat een detector niet meer aan de nominale gevoeligheid beantwoord of een defect optreedt in de elektronica, zal de alarm-led eenmaal per seconde knipperen om de storing aan te geven (figuur 10). Gaslekdetector voor huishoudelijk gebruik fig. 11

15 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 15 Deze detector (figuur 11) is speciaal ontworpen om methaangas op te sporen. Methaan (CH4) is een gas, lichter dan lucht, dat als additief bij de meeste gassen voor consumptie gevoegd wordt om een sterke geur te verspreiden. Methaan wordt gemengd met butaangas, propaangas, aardgas of stadsgas. Voor de waarschuwing zorgen een ingebouwde zoemer en een alarm-led. De detector is voorzien van een vertraagd alarmrelais (25 seconden) voorzien van een potentiaalvrij contact. Het alarmrelais wordt automatisch gereset na het verdwijnen van het methaangas. Koolmonoxidedetectoren (CO) Koolmonoxide (CO) is een gevaarlijk, reukloos gas en is slecht voor de gezondheid. CO ontstaat bij verbranding van elke fossiele brandstof. In een lage concentratie kan koolmonoxide al hoofdpijn, misselijkheid, groeiproblemen en concentratieproblemen tot gevolg hebben. Het meten en signaleren van te hoge concentraties koolmonoxide kan veel leed besparen. Kidde maakt voor zijn koolmonoxidemelders gebruik van een zogenaamde elektrochemische cel, een geavanceerde en betrouwbare techniek voor de meting van koolmonoxide. fig. 12 In figuur 12 is een combinatiemelder afgebeeld. De rook- en brandmelder werkt op basis van een ionisatiesensor, de koolmonoxidemelder maakt gebruik van een elektrochemische cel voor een feilloze koolmonoxidedetectie. 1.3 Plaatsing van autonome rookdetectoren WAAR MOET JE ROOKMELDERS PLAATSEN? Een woningdetector is alleen maar efficiënt als hij TIJDIG alarmeert, met andere woorden als hij reageert op rook voordat de grenswaarden voor de mens worden overschreden. De grenswaarden hebben onder meer betrekking op verstikking, vergiftiging, zichtbaarheid en brandwonden. - Om een optimale bescherming te verkrijgen moeten we in elke kamer van de woning, op elke verdieping (inclusief kelders en zolders) een rookmelder plaatsen. - Om een minimale bescherming te verkrijgen, plaatsen we in elke slaapkamer, boven aan de trap van de verdieping, boven de keldertrap en in risico ruimten (elektriciteitskast, machineplaats enz.) een rookmelder.

16 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 16 Een woningdetector plaats je bij voorkeur in een hal, overloop of in de evacuatieweg vlak bij de slaapkamers. Voor een betere bewaking raden we je aan bijkomende detectoren te installeren in de slaapkamer, de eetkamer en/of woonkamer en in de gangen. Als je met de deur dicht slaapt, plaats je beter ook een detector in de slaapkamer WAAR MOET JE GEEN ROOKMELDERS PLAATSEN? - Waar in normale omstandigheden rook- of verbrandingsgassen aanwezig kunnen zijn: keuken (braden en bakken = ongewenst alarm). - Vochtige ruimten: badkamer (stoom = ongewenst alarm). - Dicht bij luchtuitlaten: de luchtstroom verhindert misschien dat de rook in de detector raakt. - Vlak bij TL-lampen: stoorsignaal door starter. - Lokalen verwarmd door open haard of houtkachel: verbrandingsproces = ongewenst alarm. - Garages: uitlaatgassen = ongewenst alarm. - Niet-verwarmde ruimten met temperatuur lager dan 4 C of hoger dan +40 C. - Stoffige of vuile ruimten = ongewenst alarm of geen detectie INSTALLATIE VAN DE ROOKMELDER Om rook te kunnen detecteren, moet je de detector correct plaatsen. De detector is uiteraard weinig doeltreffend als je die in een "dode" zone plaatst. Een dode zone is een zone die door de rook nooit of laattijdig wordt bereikt. Plaatsingszone: - bij voorkeur op het plafond, zo dicht mogelijk bij het middelpunt van de kamer en minstens op 30 cm van de muren; - bij verplichte muurmontage (absoluut af te raden) minstens 15 cm van het plafond (zie figuur 13). fig. 13 De handleiding in en op de verpakking van de woningdetector bevat de instructies voor het monteren van de detectoren en legt uit waarmee je rekening moet houden. Denk maar aan voorbarig alarm. In keukens, badkamers, wasplaatsen of garages mogen geen rookdetectoren worden gemonteerd. Een woningdetector plaats je bij voorkeur in een hal, overloop of in de evacuatieweg vlak bij de slaapkamers. Voor een optimalere beveiliging raden we je aan bijkomende detectoren te installeren in de slaapkamer, de eetkamer en/of woonkamer en in de gangen. Als je met de deur dicht slaapt, plaats je beter ook een detector in de slaapkamer.

17 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 17 Bovendien moet je het alarmsignaal, in alle omstandigheden, kunnen horen. Het is mogelijk dat bewoners rookmelders niet horen als veel lawaai of deuren een belemmering vormen voor het alarm. Ook is het mogelijk dat mensen die heel vast slapen het alarm niet horen. Ga bij het testen na of je het alarm van elke rookdetector overal hoort (slaapkamer, voor je tv ). Je kunt het geluidsprobleem oplossen als je alle detectoren via een speciale lus koppelt, zodat alle detectoren een alarmsignaal geven. Rookdetectoren kun je aansluiten op moderne inbraakalarmcentrales. Zulke centrales kunnen zo geprogrammeerd worden dat bij een brandmelding de binnensirene een bepaalde toon geeft IS JE WONINGDETECTOR NOG OPERATIONEEL? Studies wijzen uit dat 20 % van de woningdetectoren niet operationeel zijn. Dat is te wijten aan: - het wegnemen van de batterij; - een ontladen (zogezegd "lege") batterij; - een defecte detector. Het wegnemen of ontkoppelen van de batterij Zoals hierboven vermeld leidt voorbarig of vals alarm soms tot het wegnemen of het ontkoppelen van de batterij. Een ontladen batterij De levensduur van een (alkali)batterij in een woningdetector bedraagt ongeveer één jaar. Als die aan vervanging toe is, zendt de detector een storingssignaal ("pieptoon") uit. Woningdetectoren kunnen gedurende een 30-tal dagen deze "pieptoon" uitzenden. Een defecte detector Net zoals vele gebruiksvoorwerpen heeft de woningdetector een beperkte levensduur. Allerlei organisaties en de producenten bevelen aan om woningdetectoren na tien jaar te vervangen. Na die periode is er immers 30 % kans dat ze niet meer functioneren. Ook kan de geluidsbron gecorrodeerd zijn, waardoor de detector geen geluid meer kan voortbrengen. De meeste mensen, die woningdetectoren hebben geïnstalleerd, vergeten die regelmatig te testen of te onderhouden. Ze voeren de door de fabrikant voorgeschreven test niet uit op het juiste tijdstip, anderen voeren ze nooit uit, hoewel het niet zo moeilijk is de testknop van de detector in te drukken. TIPS - Lees eerst aandachtig de handleiding van de fabrikant. - Monteer de woningdetector aan het plafond en respecteer de minimale en maximale afstand. - Houd bij de keuze van de plaats rekening met factoren die voorbarig alarm kunnen veroorzaken. - Controleer of je het alarmsignaal van de detector hoort, ook in je slaapkamer en als je slaapt. - Test de woningdetector op regelmatige tijdstippen die opgegeven zijn in de handleiding. Houd nooit brandend papier of een brandende doek onder de detector. - Verwijder het stof op de detector met een stofzuiger.

18 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 18 - Vervang onmiddellijk de "lege" batterijen. - Verf nooit een detector. - Als je het plafond verft, plak de detector dan af, maar vergeet niet het plakband na het schilderen te verwijderen. - Vervang de detectoren na tien jaar of als je de woning renoveert. A.C.O. 1. Tot welke klasse behoort een frietketelbrand? a. klasse A b. klasse B c. klasse C d. klasse D 2. Waarmee mag je een frietketelbrand zeker niet blussen? a. met een natte doek b. met water c. met een poederblusser d. m een blusdeken 3. Wat moet je eerst doen als een elektrisch toestel vuur vat? a. begieten met water b. er een natte doek over gooien c. de stekker uittrekken d. er zand over gooien 4. Welke van de volgende branddetectoren is het meest geschikt voor gebruik in een privé-woning? a. vlamdetector b. optische rookdetector c. ionische rookdetector d. thermische detector

19 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging Welke detector moet je in een keuken plaatsen? a. een optische rookdetector b. een ionische rookdetector c. een vlamdetector d. een thermomaximaaldetector 6. Welke van de volgende uitspaken is niet correct? a. Op elke slaapkamer kun je het best een rookdetector plaatsen. b. Boven in een trappenhuis wordt er steeds een rookdetector geplaatst. c. Kelders moeten zeker voorzien zijn van een rookdetector. d. In de omgeving van je open haard moet je zeker een rookdetector plaatsen.

20 Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 20 2 INBRAAKBEVEILIGING 2.1 Inleiding Elk jaar vinden er ongeveer inbraken plaats in ons land. Inbraak is een van de meest verspreide criminaliteitsvormen, zowel in België als in onze buurlanden. Velen beschouwen inbraak als een van de meest traumatiserende criminaliteitsvormen. Inderdaad, voor het slachtoffer betekent het niet alleen een financieel verlies, maar hij/zij betaalt ook een hoge "emotionele" prijs. Slachtoffers van inbraak hebben het vaak moeilijk om de schok te boven te komen en het trauma kan verschillende maanden duren. Bovendien vormt het herhaalde slachtofferschap een reëel probleem. Enerzijds is de woning "aantrekkelijk" in de ogen van de inbreker en kan ze gemakkelijk worden bezocht. Anderzijds kent de inbreker de woning en haar toegangswegen, én waardevolle voorwerpen die hij de eerste keer niet kon meenemen. Je woning tegen inbrekers beveiligen is dus onontbeerlijk. Dat hoeft niet te betekenen dat je je woning tot een versterkte burcht moet ombouwen. De deur gewoon met de sleutel sluiten, een gebaar dat veel mensen systematisch verwaarlozen, is al een goede preventiemaatregel. De meeste inbrekers zijn actief bij afwezigheid van de bewoner(s). Dit is een belangrijke constatering omdat dit het belang onderstreept van sluitsystemen die ook van buiten af bediend kunnen worden, zeker wat de deur betreft waardoor we gewoonlijk het gebouw verlaten. Het risico op inbraak is even hoog s middags als in het tweede deel van de nacht. Vaak vergeten we juist overdag de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. Meestal komt de inbreker via de achterkant van de woning (figuur 14). fig. 14 Deze manier van werken biedt hem niet alleen meer discretie, maar vaak is de beveiliging hier ook het zwakst. Wie is onze inbreker? Het ligt voor de hand waarom we bepaalde veiligheidsmaatregelen moeten treffen, bv. waarom we de deur met een sleutel moeten sluiten.. Maar om bepaalde andere maatregelen te begrijpen of die maatregelen in de eigen woning te treffen, moet je het vak van de doorsneeinbreker, zijn werkwijze en zijn gedragingen min of meer kennen. Een huis waar is ingebroken, loopt overigens een groter risico dan een ander huis om een tweede keer te worden bezocht. Hetzij, en dat gebeurt meer dan je denkt, omdat de dief de plaats kent en dus terugkomt; hetzij omdat de woning bepaalde aantrekkelijke of uitnodigende eigenschappen bezit en op de een of andere dag door een andere inbreker "op schattenjacht" zal worden

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

Ieder huisje heeft zijn...kluisje. Preventie van woninginbraken. Politiezone Geel Laakdal Meerhout Jos Delarbre

Ieder huisje heeft zijn...kluisje. Preventie van woninginbraken. Politiezone Geel Laakdal Meerhout Jos Delarbre Ieder huisje heeft zijn...kluisje Preventie van woninginbraken. Politiezone Geel Laakdal Meerhout Jos Delarbre Woninginbraken Laakdal Soorten inbrekers De beroepsinbreker zeer goed voorbereid, geavanceerde

Nadere informatie

Rookmelders en brandblussers

Rookmelders en brandblussers 1 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Rookmelders en brandblussers Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een van de grote drama s

Nadere informatie

Rookmelders redden levens! www.rookmelders.nu

Rookmelders redden levens! www.rookmelders.nu Rookmelders redden levens! ROOKMELDER TIPS 1 Hang een rookmelder direct na aankoop op, anders wil hij nog wel eens in de kast belanden. 2 Als de batterij aan vervanging toe is, geeft het apparaat dit vanzelf

Nadere informatie

P r e v e n t i e t i p s

P r e v e n t i e t i p s 1 P r e v e n t i e t i p s DIEFSTAL... Aangeboden door Uw verzekeringsmakelaar MEULEMAN Margote 121, 9260 Wichelen Tel 052 / 42 50 84 kantoor@meuleman.be www.meuleman.be 2 VEILIGHEID BEGINT MET HET AANNEMEN

Nadere informatie

Brandpreventie voor ouderen

Brandpreventie voor ouderen 8 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Brandpreventie voor ouderen Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Brand is voor iedereen gevaarlijk,

Nadere informatie

HANDLEIDING: AKOESTISCHE GLASBREUKMELDER

HANDLEIDING: AKOESTISCHE GLASBREUKMELDER HANDLEIDING: AKOESTISCHE GLASBREUKMELDER Inhoud INTRODUCTIE... 2 AKOESTISCHE SENSOR... 2 SIGNAALZENDER... 3 INSTALLATIE... 4 OPTIMLAISEER DETECTIE EN VOORKOM VALS ALARM... 4 PLAATS VAN MONTAGE... 5 GEREEDMAKEN

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is een belangrijk

Nadere informatie

Brand en explosiegevaar

Brand en explosiegevaar Brand en explosiegevaar Door brand en explosie tijdens werkzaamheden vallen er jaarlijks tientallen doden en gewonden. Dus moet je brand en explosies zien te voorkomen. Mede doordat deze zeer onvoorspelbaar

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB3-v3.indd 1 20-06-17 09:33 Maak

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens! 1 Rookmelders laten je niet stikken! 2 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt.

Nadere informatie

1. Wat u moet weten over de inbreker

1. Wat u moet weten over de inbreker Bijlage VIII : InbraakPreventie 1. Wat u moet weten over de inbreker De meeste inbrekers zijn actief bij afwezigheid van de bewoner(s). Dit is een belangrijke vaststelling omdat dit het belang onderstreept

Nadere informatie

Hou zo weinig mogelijk contant geld op zak!

Hou zo weinig mogelijk contant geld op zak! K K K K Hou zo weinig mogelijk contant geld op zak! Q Q Q Q Leg uw waardevolle voorwerpen niet in het zicht! J J J J Verdeel waardevolle dingen op verschillende plaatsen (portefeuille, zakken, handtas,

Nadere informatie

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig WETGEVING De wetgeving over het gebruik van rookmelders is gewestelijke materie en verschilt bijgevolg in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dit schema geeft een overzicht van de 3 gewesten: VLAANDEREN WALLONIE

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

Montage- en bedieningshandleiding. Rookmelder basic 1144 02

Montage- en bedieningshandleiding. Rookmelder basic 1144 02 Montage- en bedieningshandleiding Rookmelder basic 1144 02 Inhoudsopgave Productkenmerken...3 Werking...3 Veiligheidsaanwijzingen...4 Correct gedrag bij brand...5 Montagelocatie...6 Ongeschikte montagelocaties...9

Nadere informatie

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand.

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Met welk bord wordt een explosiegevaarlijke gebied aangegeven? -5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een

Nadere informatie

Hoe veilig is jouw woning?

Hoe veilig is jouw woning? Checklist brandveiligheid Hoe veilig is jouw woning? Doe de brandveiligheidcheck en beantwoord de vragen. Je kunt veel doen om brand in jouw woning te voorkomen. Als je je bewust bent van de risico s van

Nadere informatie

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar www.speelnietmetvuur.be Reageren Omgaan met op brandgevaar Jaarlijks zijn er in België een 10.000 branden. U kan zich hiertegen wapenen door een aantal eenvoudige maatregelen. Als u toch te maken krijgt

Nadere informatie

Vluchtplan van Gastouder:..

Vluchtplan van Gastouder:.. Vluchtplan van Gastouder:.. Stap 1 Bespreek samen de mogelijke vluchtroutes als er brand uitbreekt en schrijf op hoe u dan vlucht (via het raam, de dakgoot, het balkon, etc.). BRAND OP DE:.. IK VLUCHT

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! 1 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt. Hoe breng je jezelf, je

Nadere informatie

Aritech Comfort security systemen CS175 CS275 CS375. g GE Interlogix

Aritech Comfort security systemen CS175 CS275 CS375. g GE Interlogix Aritech Comfort security systemen CS175 CS275 CS375 g GE Interlogix Een gerustgevoel, comfortabele beveiliging De comfort security systemen van GE Interlogix zijn meer dan eenvoudige alarmsystemen, zij

Nadere informatie

9/12/15. Het ABC van een alarmsysteem Jacques Deschamps. Gillijns Erik, Docent beveiliging, Technisch instituut Don Bosco

9/12/15. Het ABC van een alarmsysteem Jacques Deschamps. Gillijns Erik, Docent beveiliging, Technisch instituut Don Bosco 9/12/15 Het ABC van een alarmsysteem Jacques Deschamps Gillijns Erik, Docent beveiliging, Technisch instituut Don Bosco 1 Inhoud 1. Nut van een alarmsysteem 2. Ontwerp van een beveiligingsinstallatie Risicoanalyse

Nadere informatie

JIJ. Daar moet je nu over nadenken!

JIJ. Daar moet je nu over nadenken! WAT DOE JIJ BIJ BRAND? Daar moet je nu over nadenken! Stel, er breekt bij u thuis brand uit. Door de zwarte rook ziet u niets meer en kunt u nauwelijks ademhalen. Binnen enkele minuten ontstaat een niet

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie.

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie. Brandpreventie Om verbranding mogelijk te maken zijn er altijd 3 elementen nodig: Zuurstof Energiebron Brandbaar product (vaste stof / vloeistof / gas) Oxidatiemiddel (meestal zuurstof; 21% in de lucht)

Nadere informatie

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder Inhoudsopgave Inleiding 23 Veiligheidsvoorschriften 23 Verpakkingsinhoud 23 Technische specificaties 24 Beschrijving van het product en gebruiksaanwijzing 24 Installatie-instructies 27 Onderhoud 29 Garantie

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Veiligheid Open voor perfectie

Veiligheid Open voor perfectie Veiligheid Open voor perfectie Belisol Open voor perfectie Een huis als kluis? Inbrekers hebben een hekel aan lawaai, licht en tijdsverlies. Meer nog, testen hebben uitgewezen dat ze binnen de 30 seconden

Nadere informatie

Brandbeveiliging met Wi-Safe 2 technologie

Brandbeveiliging met Wi-Safe 2 technologie Brandbeveiliging met Wi-Safe 2 technologie Wi-Safe 2 producten van FireAngel Technische voorsprong Intelligente detectietechnologie FireAngel rook- en hittemelders zijn uitgerust met de nieuwste detectietechnologie

Nadere informatie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Enkele cijfers Woonkamer 27% Keukens 24% Garage/atelier 13% Zolders 9% Stookplaatsen 7% Slaapkamers 6% Oorzaken van brand in de woning Brandstichting

Nadere informatie

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan.

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan. Basis handeling Het systeem inschakelen Kort op de grote (in-/uitschakelen) knop drukken. Alarm klinkt eenmaal kort. Voortentlamp gaat 30 seconden aan. Het duurt 15 seconden voordat het alarm op beweging

Nadere informatie

Hoe veilig is uw woning?

Hoe veilig is uw woning? Checklist brandveiligheid Hoe veilig is uw woning? Doe de brandveiligheidcheck en beantwoord de vragen. U kunt veel doen om brand in uw woning te voorkomen. Als u zich bewust bent van de risico s van brand

Nadere informatie

7.2 Brand voorkomen en bestrijden

7.2 Brand voorkomen en bestrijden 7.2 Brand voorkomen en bestrijden Oriëntatie Hopelijk krijg je nooit te maken met brand op je bedrijf. Toch moet je weten hoe je bij brand moet handelen. Immers, een brand kondigt zich nooit van te voren

Nadere informatie

PZ HerKo Spoorwegstraat 6, 3020 Herent

PZ HerKo Spoorwegstraat 6, 3020 Herent STAP 1: VEILIGE LEEFGEWOONTEN! PZ HerKo 5393 - Spoorwegstraat 6, 3020 Herent E-mail: info@politieherko.be - Tel.: 016/85.34.00 - Fax: 016/85.34.01 Een eerste stap om het risico op een inbraak te verminderen,

Nadere informatie

NAJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het najaar... BEWAAREXEMPLAAR

NAJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het najaar... BEWAAREXEMPLAAR NAJAAR PREVENTIETIPS Ontspannen genieten van het najaar... BEWAAREXEMPLAAR Ontspannen genieten van het najaar... Goede preventie is belangrijk en schade voorkomen begint bij het nemen van de juiste maatregelen.

Nadere informatie

Brandveiligheid en uw beperking. Rookmelders laten je niet stikken!

Brandveiligheid en uw beperking. Rookmelders laten je niet stikken! Brandveiligheid en uw beperking Rookmelders laten je niet stikken! 1 Rookmelders laten je niet stikken! Gebruik een brandveilige asbak 2 Brandveiligheid en uw beperking We staan er niet altijd bij stil,

Nadere informatie

Aritech Comfort security systemen CS375 CS575 CS875. g GE Interlogix

Aritech Comfort security systemen CS375 CS575 CS875. g GE Interlogix Aritech Comfort security systemen CS375 CS575 CS875 g GE Interlogix Een gerustgevoel, comfortabele beveiliging De comfort security systemen van GE Interlogix zijn meer dan eenvoudige alarmsystemen, zij

Nadere informatie

STAP 2 : BEVEILIG UW GEVELOPENINGEN!

STAP 2 : BEVEILIG UW GEVELOPENINGEN! STAP 2 : BEVEILIG UW GEVELOPENINGEN! PZ HerKo 5393 - Spoorwegstraat 6, 3020 Herent E-mail: info@politieherko.be - Tel.: 016/85.34.00 - Fax: 016/85.34.01 Naast veilige leefgewoontes is het nodig de gevelopeningen

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is

Nadere informatie

Snelle installatiehandleiding Medisch Alarm

Snelle installatiehandleiding Medisch Alarm Snelle installatiehandleiding Medisch Alarm STAP 1: Aansluiten van de centrale eenheid Druk de vergrendeling van de SIM-kaart houder in met de bijgeleverde tool en open de houder. Plaats de SIM-kaart zoals

Nadere informatie

ROOKMELDERS INSTALLEREN

ROOKMELDERS INSTALLEREN ROOKMELDERS INSTALLEREN WAAROM, WAAR EN HOE? Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen en diensten. www.cebeo.be Jaarlijks zijn er in België ongeveer 10.000 woningbranden. Indien er slachtoffers

Nadere informatie

Limburg. Br ndpreventie

Limburg. Br ndpreventie Limburg Br ndpreventie Inleiding Elk jaar zijn er in België 10.000 branden Gelukkig hebben vele branden slechts materiële schade tot gevolg, maar soms maken het vuur en de rook ook slachtoffers. Kwb Limburg

Nadere informatie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Brandpreventie voor senioren Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Programma Verwelkoming Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Enkele cijfers Wat als er toch brand uitbreekt? Samenvatting

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) HANDLEIDING. Uitgifte datum: 01-11-2014

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) HANDLEIDING. Uitgifte datum: 01-11-2014 WWW.TECHGROW.NL TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING De CO 2 -generator wordt gebruikt om de CO 2 -waarde op niveau te houden. WAARSCHUWING De CO 2 -generator werkt

Nadere informatie

installatiehandleiding Bewegingsmelder

installatiehandleiding Bewegingsmelder installatiehandleiding Bewegingsmelder INSTALLATIEHANDLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van de Egardia bewegingsmelder. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie over de installatie

Nadere informatie

EN 14604. ES-D5B Draadloze rookmelder

EN 14604. ES-D5B Draadloze rookmelder EN 14604 ES-D5B Draadloze rookmelder NL Inhoud Inleiding................ 3 Inhoud van de verpakking........... 3 Specificaties............... 4 Installatie................ 4.. De detector in het alarmsysteem

Nadere informatie

Inhoud van de doos. 1 x PIR Huisdier-Tolerante Draadloze Bewegingsdetector 1 x Beugel 1 x Gebruiksaanwijzing

Inhoud van de doos. 1 x PIR Huisdier-Tolerante Draadloze Bewegingsdetector 1 x Beugel 1 x Gebruiksaanwijzing NED Inhoud van de doos 1 x PIR Huisdier-Tolerante Draadloze Bewegingsdetector 1 x Beugel 1 x Gebruiksaanwijzing De ASA-40 is een geavanceerde draadloze PIR-bewegingsdetector immuun tegen huisdieren. Deze

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

kluswijzer beveiliging

kluswijzer beveiliging kluswijzer 4 beveiliging Plezierig wonen Wonen is iets persoonlijks. In uw woning ziet u graag de kleuren waar u van houdt, heeft u een indeling waar u zich prettig bij voelt en als het even kan, wat voor

Nadere informatie

installatiehandleiding Bewegingsmelder

installatiehandleiding Bewegingsmelder installatiehandleiding Bewegingsmelder INSTALLATIEHANDLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig bewegingsmelder. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gelieve alvorens het toestel te gebruiken, de instructies in deze handleiding grondig te lezen. Inhoud Pg. Veiligheid 2 Aansluiting van de gasfles 3

Nadere informatie

INFRAROODSTRALER FUEL IS 40 INSTRUCTIEBOEKJE

INFRAROODSTRALER FUEL IS 40 INSTRUCTIEBOEKJE INFRAROODSTRALER FUEL IS 40 INSTRUCTIEBOEKJE 1 1. ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN U dient dit instructieboekje zorgvuldig te bewaren voor verdere raadpleging. Het toestel dient geïnstalleerd en gebruikt

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

ES-D1A. Draadloze bewegingsdetector. www.etiger.com

ES-D1A. Draadloze bewegingsdetector. www.etiger.com ES-D1A Draadloze bewegingsdetector www.etiger.com NL Inhoud van de verpakking 1 x PIR bewegingsdetector 1 x steun 1 x gebruikershandleiding 1. Detectievenster 2. LED-lampje 3. Steun Vóór het eerste gebruik

Nadere informatie

WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK

WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK WeesVeilig beveiligt WeesVeilig zorgt voor een goed gevoel WeesVeilig weet waar men op moet letten als het gaat om het voorkomen van brand en inbraak. Een modern alarmsysteem

Nadere informatie

Plug & Safe wordt niet gepresenteerd als een 100 % garantie oplossing voor de veiligheid van personen of eigendommen.

Plug & Safe wordt niet gepresenteerd als een 100 % garantie oplossing voor de veiligheid van personen of eigendommen. GEBRUIKSAANWIJZING WAARSCHUWING: Niet samen gebruiken met een elektrisch apparaat of apparaten dat/die 500 watt of meer gebruiken, of die gevaar op kunnen leveren wanneer ze onbeheerd achterblijven, zoals

Nadere informatie

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Prettig wonen doe je ook in een schone veilige woonomgeving. De Veenendaalse Woningstichting (VWS) wil graag dat

Nadere informatie

Rookmelder Art. Nr.: 0869 00 / 04

Rookmelder Art. Nr.: 0869 00 / 04 Art. Nr.: 0869 00 / 04 Kenmerken van het product op batterijen volgens het foto-elektrische principe van diffuus licht. Automatische zelftest van de rookanalyse. Koppelbaar tot een maximum van 40 rookmelders.

Nadere informatie

Doe-het-zelven en brandveiligheid

Doe-het-zelven en brandveiligheid 6 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Doe-het-zelven en brandveiligheid Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Voor veel mensen is

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

17 brandveiligheids. Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! INFO

17 brandveiligheids. Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! INFO 17 brandveiligheids INFO Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Ook

Nadere informatie

brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg

brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg Inhoud Maak een vluchtplan................ 4 Veilig omgaan met elektriciteit en apparatuur........................ 6 Veilige gasinstallaties................

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, umc s en tijdelijk verblijf in de ggz Maak de zorg brandveilig

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB2-v3.indd 1 20-06-17

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Elektronische sluitertijd 1/50 tot 1/100000 auto dubbel pyroelektrisch element

Elektronische sluitertijd 1/50 tot 1/100000 auto dubbel pyroelektrisch element Z/W CCD PIR CAMERA SPECIFICATIES Opneem element 1/3" SONY CCD beeldsensor Aantal pixels 500(H) x 582(V) Resolutie 400 TV lijnen Min. illuminantie 0.1 Lux / F2.0 S/R-verhouding meer dan 48dB Elektronische

Nadere informatie

Samenvatting van de eisen die in de T 015/2 Ed. 5 beschreven zijn Algemene voorschriften voor inbraakalarminstallaties

Samenvatting van de eisen die in de T 015/2 Ed. 5 beschreven zijn Algemene voorschriften voor inbraakalarminstallaties Samenvatting van de eisen die in de T 015/2 Ed. 5 beschreven zijn Algemene voorschriften voor inbraakalarminstallaties Al 15 jaar lang is INCERT het kwaliteitslabel bij uitstek voor elektronische gebouwbeveiliging.

Nadere informatie

Oadjt. Vranken Dirk BrandPreventieAdviseur. Brandweer Leuven - Terbankstraat 20 3001 Leuven

Oadjt. Vranken Dirk BrandPreventieAdviseur. Brandweer Leuven - Terbankstraat 20 3001 Leuven Brandweerzone Vlaams-Brabant Oost Post Leuven/Haacht Oadjt. Vranken Dirk BrandPreventieAdviseur - BPA- Project - Cijfers - Brandverloop - Preventieve maatregelen - Rookmelders - Branddeken - vluchtweg

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

TOP! JIJ DOORSTOND DE VUURPROEF! JE HEBT JE LIDMAATSCHAP VERDIEND VAN DE CLUB VAN 1-1-2

TOP! JIJ DOORSTOND DE VUURPROEF! JE HEBT JE LIDMAATSCHAP VERDIEND VAN DE CLUB VAN 1-1-2 TOP! JIJ DOORSTOND DE VUURPROEF! JE HEBT JE LIDMAATSCHAP VERDIEND VAN DE CLUB VAN 1-1-2 GEFELICITEERD! JIJ BENT NU GETRAIND IN HET HERKENNEN EN BESTRIJDEN VAN BRANDGEVAAR. DAT IS EEN GEWELDIGE WINST VOOR

Nadere informatie

DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12

DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12 MSD-300 DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12 De MSD-300 Multi sensor detector kan als er zichtbare rook en/of temperatuurstijging is, een vroeg stadium van brand detecteren. Deze kan standalone

Nadere informatie

Aanbevelingen (Brand)veiligheid

Aanbevelingen (Brand)veiligheid Aanbevelingen (Brand)veiligheid Lees deze Aanbevelingen (Brand)veiligheid aandachtig door, alvorens je de unit in beheer neemt en installeer de combimelder, rookmelder en brandblusdeken op juiste wijze

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

Weet je dat je rook niet kunt ruiken wanneer je slaapt?... er jaarlijks nog steeds mensen als gevolg hiervan in hun slaap stikken en overlijden?

Weet je dat je rook niet kunt ruiken wanneer je slaapt?... er jaarlijks nog steeds mensen als gevolg hiervan in hun slaap stikken en overlijden? Weet je dat...... je rook niet kunt ruiken wanneer je slaapt?... er jaarlijks nog steeds mensen als gevolg hiervan in hun slaap stikken en overlijden? Een rookmelder werkt in zo'n situatie als wekker en

Nadere informatie

Een brand die s nachts ontstaat krijgt vaak de kans om zich flink uit te breiden; iedereen ligt immers te slapen.

Een brand die s nachts ontstaat krijgt vaak de kans om zich flink uit te breiden; iedereen ligt immers te slapen. Rookmelders waarom Rookmelders Een brand die s nachts ontstaat krijgt vaak de kans om zich flink uit te breiden; iedereen ligt immers te slapen. Een ongelukkig vonkje heeft soms maar enkele minuten nodig

Nadere informatie

HANDLEIDING: BUITEN BEWEGINGSMELDER

HANDLEIDING: BUITEN BEWEGINGSMELDER HANDLEIDING: BUITEN BEWEGINGSMELDER Inhoud INTRODUCTIE... 2 INSTALLATIE... 3 INSTELLINGEN... 4 SCHAKELAAR SW1... 5 SCHAKELAAR SW2... 5 JUMPER SCHAKELAAR JP1... 5 TESTEN... 6 LOOPTEST... 6 RADIO LINK TEST...

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Bewegingsmelder

Installatiehandleiding. Bewegingsmelder Installatiehandleiding Bewegingsmelder INSTALLATIEHANDLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig bewegingsmelder. Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer informatie over de

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Ambassadeur BVL zijn betekent dat je:

Ambassadeur BVL zijn betekent dat je: Basismodule Brandveilig leven. Voorstellen Vooraf vragen, ofwel wat voor een verwachtingen hebben jullie van vandaag. Wie heeft ervaring met een brand ofwel beginnende brand. Basismodule Brandveilig leven.

Nadere informatie

Telescopische afzuigkap TEL06

Telescopische afzuigkap TEL06 Telescopische afzuigkap TEL06 2 Gelieve de volgende informatie van het typeplaatje voor een later gebruik te noteren, alsook de aankoopdatum, zoals op de rekening / factuur staat vermeld: Model... Serienummer...

Nadere informatie

Het draadloze alarmsysteem van Somfy zorgt voor uw gemoedsrust

Het draadloze alarmsysteem van Somfy zorgt voor uw gemoedsrust Het draadloze alarmsysteem van Somfy zorgt voor uw gemoedsrust Met het draadloze Protexial io alarm heeft u een hoogwaardige bescherming en het gemak van Home Motion by Somfy: Actieve veiligheid Het Somfy

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij gebruik van dit gereedschap dienen veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden om het risico op brand, elektrische schok en verwondingen te voorkomen. Lees de volgende

Nadere informatie

VOORJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het voorjaar... BEWAAREXEMPLAAR

VOORJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het voorjaar... BEWAAREXEMPLAAR BEVEILIGINGS GROEP VOORJAAR PREVENTIETIPS Ontspannen genieten van het voorjaar... BEWAAREXEMPLAAR Goede preventie is belangrijk en schade voorkomen begint bij het nemen van de juiste maatregelen. NVD Beveiligingsgroep

Nadere informatie

Provinciaal Erfgoedcentrum. Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Provinciaal Erfgoedcentrum. Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Provinciaal Erfgoedcentrum Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Geef de schade door via telefoonnummer: Vermeld kort de plaats en aard van de schade. Blijf ter plekke tot er assistentie komt Houd mensen

Nadere informatie

Elektrische apparatuur. Tips voor een brandveilig gebruik

Elektrische apparatuur. Tips voor een brandveilig gebruik Elektrische apparatuur Tips voor een brandveilig gebruik Ieder jaar dodelijke slachtoffers Onzorgvuldig gebruik van elektrische apparaten is vaak de oorzaak van een woningbrand. De brandweer rukt jaarlijks

Nadere informatie

Preventie van inbraak, vandalisme en sluikstorten voor jeugdlokalen. VEILIG IN GENT

Preventie van inbraak, vandalisme en sluikstorten voor jeugdlokalen. VEILIG IN GENT Preventie van inbraak, vandalisme en sluikstorten voor jeugdlokalen. VEILIG IN GENT 4 MAATREGELEN TEGEN INBRAAK EN VANDALISME In deze brochure vind je een overzicht van een aantal preventiemaatregelen

Nadere informatie

Een stille moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide.

Een stille moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide. Een stille moordenaar in huis Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide. Een stille moordenaar in huis CO? Je ruikt het niet Wat is CO? CO is een gas. Het is gevaarlijk. Je ziet het niet Je proeft

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf

Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf 10 brandveiligheids INFO Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Helaas

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

NIEUWSFLASH 30-06- 11

NIEUWSFLASH 30-06- 11 NIEUWSFLASH 30-06- 11 NR 32 Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING (Kammenstraat-Hondsberg-Hemelrijkweg-Lazaret-Schuurblok-Kloosterstraat-Grensstraat-Handelsstraat-Hemelrijklaan- Statievelden) Noodnummer: 101 of

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS 17 Voor particulieren uitgaven in verband met diefstal- of brandpreventie komen in aanmerking voor belastingvermindering. De belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak en brand

Nadere informatie

EM8695 Draadloze gasmelder

EM8695 Draadloze gasmelder EM8695 Draadloze gasmelder 2 NEDERLANDS EM8695 - Draadloze gasmelder Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 3 3.0 Eerste gebruik... 3 4.0 Gasdetector aanmelden... 3 5.0 Installatie... 4 6.0

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

Soorten en maten blusmiddelen

Soorten en maten blusmiddelen Soorten en maten blusmiddelen 1. Poederblussers 2. Schuimblussers 3. Koolzuursneeuwblussers 4. Slanghaspels 5. Blusdekens 6. Rookmelders 7. Aqualarm 8. Jaarcontrole 9. Overzicht POEDERBLUSSERS Poederblussers

Nadere informatie

Hoe veilig is jouw woning?

Hoe veilig is jouw woning? CheCklist brandveiligheid Hoe veilig is jouw woning? Doe de brandveiligheidcheck en beantwoord de vragen. Je kunt veel doen om brand in jouw woning te voorkomen. Als je je bewust bent van de risico s van

Nadere informatie

Aanbevelingen (Brand)veiligheid

Aanbevelingen (Brand)veiligheid Aanbevelingen (Brand)veiligheid Lees deze Aanbevelingen (Brand)veiligheid aandachtig door, voordat je de unit in beheer neemt en installeer de combimelder, rookmelder en brandblusdeken op de juiste wijze

Nadere informatie

Draadloos alarmsysteem

Draadloos alarmsysteem Draadloos alarmsysteem Het draadloze alarmsysteem van Somfy zorgt voor uw gemoedsrust Met het draadloze Protexial io alarm heeft u een hoogwaardige bescherming en het gemak van een op maat gemaakt systeem.

Nadere informatie