Veiligheids- en milieuopleiding contractanten. Date 6/17/2015 Aperam 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheids- en milieuopleiding contractanten. Date 6/17/2015 Aperam 1"

Transcriptie

1 Veiligheids- en milieuopleiding contractanten Date 6/17/2015 Aperam 1

2 Veiligheids- en milieuopleiding contractanten Introductie Date 6/17/2015 Aperam 2

3 Introductie Beste contractant, Aan de hand van deze presentatie wensen wij jullie op de hoogte te brengen van de algemene veiligheids- en milieurichtlijnen die gelden op Aperam. Indien er vragen of opmerkingen zijn, kan je steeds terecht bij de Veiligheidsdienst op de nummers 089/ of 089/ of via mail naar of Dienst Veiligheid & Milieu

4 Veiligheids- en milieuopleiding contractanten Opleiding Date 6/17/2015 Aperam 4

5 Inhoud van deze presentatie 1. Algemeen geldende verbodsregels 2. Aanmelding & registratie 3. Documenten: Werkvergunning Meldingslijst Siteplan LMRA 4. Bijzondere vergunningen: Vuurvergunning/Gebruik rolbrug/besloten ruimte 5. Regels voor intern transport 6. Val- en struikelgevaar 7. Persoonlijke beschermingsmiddelen 8. Werken onder inbeslagname 9. Werken op hoogte: hoogwerker / Stelling / Ladder 10. Gebruik van gasflessen 11. Gebruik van slijpmachines 12. Samen oog voor veiligheid 13. Algemene milieuvoorschriften 14. Wat bij ongeval of verzorging? 15. Wat te doen bij een noodsituatie? 16. Wat bij een evacuatie? 17. Zones met verhoogde waakzaamheid: Slakkenpark/schrootpark/plakkenpark

6 Algemene verbodsregels op onze site Het is verboden u te begeven op een andere dan de contractueel vastgelegde werkplaats een ander werk uit te voeren dan er op uw werkvergunning vermeld staat te roken op onze site ( behalve in rookruimtes of open lucht) te fotograferen en te filmen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie alcoholische en/of bedwelmende middelen te gebruiken wapens te dragen privé-handel te drijven privé-bezoek te ontvangen drukwerken te verspreiden en inzamelingen te houden kansspelen te houden en er aan deel te nemen

7 Aanmelding & registratie Welke documenten breng je mee? Aanmelden in het wachtlokaal van de Koudwals (ingang 2) in het bezit van volgende documenten: Nationaliteit firma Nationaliteit werknemer Documenten die wachter controleert Belgisch Belg Identiteitskaart Belgisch EG (niet Belg) Identiteitskaart SAMEN MET Geldige verblijfsvergunning indien werknemer in België woont Belgisch Niet EG Geldig Belgisch vreemdelingenpaspoort OF Geldige arbeidskaart (periode, land) SAMEN MET Geldige verblijfsvergunning indien in België woonachtig EG (niet Belgisch) Belg Identiteitskaart en E101 (E102 bij verlenging) EG (niet Belgisch) EG (niet Belg) E101 (E102 bij verlenging) en eventueel ander identificatiebewijs + LIMOSA 1 EG (niet Belgisch) Niet EG E101 en andere geldige arbeidskaart (periode, land) + LIMOSA 1 Zwitserland, San Marino, Joegoslavië, Polen, Turkije, Algerije, Marokko, Israël, Tunesië, Oostenrijk, USA en Canada Attest van detachering (te vergelijken met E101) + LIMOSA 1 Andere landen Geldige arbeidskaart (periode, land) + LIMOSA 1

8 Aanmelding & registratie Bijzondere gevallen Groot vervoer (vrachtwagens, kraanwagens e.d.) Aanmelden in weeglokaal ingang 1 (ingang vrachtverkeer) In het bezit van: Boorddocumenten Wettelijk verplichte, in België geldige keuringsbewijzen (ook voor hijstoestellen en toebehoren) U doet beroep op een onderaannemer Breng uw contactpersoon hiervan tijdig op de hoogte. De werknemers van uw onderaannemer krijgen een aparte werkvergunning, maar worden beschouwd als personeel van u. Uitzondering: meerdere onderaannemers onder één hoofdaannemer voor hetzelfde werk.

9 Aanmelding & registratie U ontvangt 4 documenten Een werkvergunning Een meldingslijst Een plan van onze site Last Minute Risk Analysis (Take-2-minutes)

10 Documenten: Werkvergunning De werkvergunning bevat veiligheidsinformatie specifiek voor uw werk Gegevens contactpersoon Noodnummers Toestemming voertuigen Voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen Werken in besloten ruimte Inbeslagname nodig? Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Toestemming voor gebruik van hittepunt

11 Documenten: Meldingslijst De meldingslijst dien je aan het begin en einde van iedere werkdag te laten aftekenen door uw contactpersoon. De meldingslijst is een controlemiddel zodat de contactpersoon bij een eventuele evacuatie weet welke contractanten op welke plaatsen aanwezig zijn. De meldingslijst vind je op de achterkant van het siteplan.

12 Documenten : Siteplan Je ontvangt bij aanmelding een siteplan. Elke hal wordt aangeduid met een eigen kleur en letter, zoals weergegeven op dit plan.

13 Documenten: Siteplan Op het terrein duiden wegwijzers (met overeenstemmende kleur en letter) de te volgen route aan naar de desbetreffende hallen. Iedere poortaanduiding is genummerd in de kleur van de afdeling. Voor ieder nummer staat de letter van de afdeling Voorbeeld: C Koudwals 1 C.03 Poort 3 Koudwals 1

14 Documenten: Last Minute Risk Analysis (Take 2 minutes) elke dag, bij de aanvang van de werken op de werkplaats bij wijzigende werkomstandigheden om zeker te zijn dat men niets over het hoofd ziet indien rubriek NOK: contactpersoon aanspreken!

15 Bijzondere vergunning Vuurvergunning Vuurvergunning = toestemming voor gebruik van een hittepunt (zie werkvergunning) Voorwaarden voor een vuurvergunning Uw werkgunning dient uitdrukkelijk toestemming te bevatten voor het gebruik van een hittepunt U dient de directe omgeving en omliggende bereiken brandvrij te maken CO2 blusser bij de hand houden Optioneel: permanente brandwacht bluslijn aanleggen gebruik maken van lasdekens Controle op smeulende plaatsen na de werken (nazorg). Voer nooit werken uit met een hittepunt op eigen initiatief! Contacteer uw contactpersoon, hij kan toestemming verstrekken en eventueel een vuurvergunning uitschrijven.

16 Bijzondere vergunning Gebruik rolbrug Voorwaarden voor gebruik rolbrug Medisch attest voor het uitoefenen van een veiligheidsfunctie Instructies ontvangen van uw contactpersoon over het gebruik (manipulaties) en de bediening van de rolbrug De afgesproken manipulaties respecteren Formulier Instructies bij gebruik van peer of radiobestuurde rolbruggen door externe ondernemingen ondertekenen

17 Bijzondere vergunning Gebruik rolbrug Aandachtspunten ingeval gebruik van of werken in de buurt van een rolbrug Werken op hoogte (bv. met een hoogwerker) binnen het bereik van een rolbrug : Laat uw contactpersoon de rolbrugbestuurder verwittigen Laat het bereik waar moet gewerkt worden uit dienst nemen of laat de volledige brug uit dienst nemen (inbeslagname). Werken op hoogte in de nabijheid van de stroombaren van een rolbrug: Opgelet elektrocutiegevaar : laat de stroombaren spanningsloos maken (inbeslagname)! Werken met een personenkooi: Formele goedkeuring nodig door de Aperam contactpersoon

18 Bijzondere vergunning Gebruik rolbrug Verplaatsing naar of werken op een rolbrug: Altijd beveiligen (collectief of individueel) : valharnas bevestigen aan vast punt bij de werkplek of via levenslijn (loopweg)

19 Bijzondere vergunning Gebruik rolbrug Ga nooit onder of op een hangende last staan! Hou een veilige afstand in acht!

20 Bijzondere vergunning Gebruik rolbrug Veiligheidskegel Leidraad om veilige afstand in acht te nemen bij hijsen last rolbrug/kraan Hangende lasten: veilige afstand in acht nemen: vuistregel: afstand = hoogte. Sturen/begeleiden van lasten: manueel enkel als last stabiel is en laag bij de grond hangt, anders afstand nemen en hulpmiddel gebruiken. Uitzonderingsgevallen: enkel na geschreven risico-analyse!

21 Bijzondere vergunning werken in besloten ruimte Definitie besloten ruimte Ruimte met: beperkte toegangsmogelijkheden beperkte ventilatie risico op gevaarlijke atmosfeer (verstikking, intoxicatie, brand, explosie) Voorwaarden voor werken in besloten ruimte: Enkel na overleg met uw contactpersoon Uw werkgunning dient uitdrukkelijk toestemming te bevatten voor het werk in besloten ruimte Procedures dienen strikt gevolgd te worden (formulieren invullen) Inbeslagname laten uitvoeren (contactpersoon Aperam): * Alle leidingen afsluiten (blindflens) * Aandrijvingen in beslag nemen * Elektrische voedingen afsluiten De ruimte zuiver maken Luchttoevoer verzekeren (meten atmosfeer en ventileren) Een persoon op wacht voorzien! Persoon mag geen enkele uitvoerende activiteit doen. De persoon moet continu de veiligheid bewaken van de collega s die zich in de besloten ruimte bevinden.

22 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dienen door de contractant voorzien te worden! Verplicht op de hele site zijn: Helm Veiligheidsschoenen Werkkledij : lange broek + lange mouwen

23 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Andere PBM zijn afhankelijk van de plaats en het werk (zie werkvergunning en pictogrammen op de werkplaats) Voorbeelden Staalfabriek Veiligheidsbril Schrootpark + slakkenpark Fluovest + veiligheidsbril Beitslijnen (aanwezigheid zuren/basen) Panoramische overzetbril/veiligheidsbril Zuurbestendige pakken Zuurbestendige handschoenen Plaatselijk: Gehoorbescherming

24 Regels voor intern transport Algemeen Op onze site gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg Voertuigen zijn enkel te gebruiken door eigen personeel, tenzij expliciete toelating hiervoor verleend wordt door de contactpersoon. Snelheidsbeperkingen: Maximum snelheid Personenwagens 50 km/u Groot vervoer (vrachtwagens, kraanwagens e.d.) 30 km/u Fietsers binnen de gebouwen 10 km/u Industriële voertuigen binnen de gebouwen 10 km/u

25 Regels voor intern transport Voorrangsvoertuigen Spoorvoertuigen Kress Slakkentransport (Kress) Schroottransport (Kamag) Kamag Ziekenwagen Brandweerwagen

26 Val- en struikelgevaar Afbakeningen & signalisatie Putten, kuilen en openingen welke niet door een permanente leuning beveiligd zijn, moeten of dichtgelegd worden (met platen met voldoende draagkracht) of voorzien worden van een tijdelijke leuning Tijdelijke leuningen bovenleuning op 1 tot 1,2 m hoogte - plint van 15 cm hoog mag ook met nadarhekken (voldoende afstand!) Valgevaar > 1,8 m: harnas verplicht! Signaleren van gevaarlijke locaties voor kortere periodes mbv rood-wit afbakeningslint min. 2 meter van opening of rand verwijderd informatietekst: aard risico/contactpersoon: naam + tel. / einddatum afbakeningslint wijst op aanwezigheid van risico: geen doorgang (enkel voor personen die werken uitvoeren binnen de zone) wanneer risico niet meer aanwezig is lint verwijderen doorgang versperd door afbakening omleidingsweg aanduiden (ook voor voetgangers!) slecht verlichte plaatsen werfsignalisatielampen weggenomen roosters/leuningen zo snel mogelijk terug plaatsen!

27 Regels voor intern transport Fietsers uiterst rechts van de rijweg met beide handen aan het stuur niet naast elkaar Voetgangers wandelen links van de weg gebruiken binnen de hallen de aangeduide voetpaden, trappen, loopplatformen e.d., tenzij ze deze voor het werk moeten verlaten gebruiken de leuning op een trap Betreden fabrieksgebouw: via de deur! Uitzondering: wanneer men groot materiaal draagt en veilige doorgang verzekerd is Regels bij parkeren Verboden parkeren vóór in- of uitgangen van gebouwen blus- of andere veiligheidsinrichtingen Let op bij het parkeren: minstens 5 meter verwijderd blijven van treinsporen Parkeer bij voorkeur op een parkeerplaats. Indien er geen voorhanden is, parkeer je aan de rechterkant van de weg of op een grasperk Parkeer bij voorkeur achterwaarts!

28 Werken onder inbeslagname Inbeslagname: Om bepaalde werken veilig te laten verlopen dienen onderdelen of machines elektrisch en/of mechanisch energievrij gemaakt te worden Hoe wordt een inbeslagname aangeduid? door middel van een label Opgelet! Schakel nooit een installatie in of uit op eigen initiatief!

29 Werken onder inbeslagname Inbeslagnameformulier Indien een machine gedeeltelijk of volledig in beslag genomen werd, dient u in te tekenen op het inbeslagnameformulier vóór aanvang van de werken. Ofwel tekent iedere medewerker apart in van de buitenfirma, ofwel tekent 1 persoon in, verantwoordelijk voor alle medewerkers van de buitenfirma. Dit dient duidelijk aangegeven te worden. Tekenen voor uitbeslagname Bij het einde van de werken, opgelet: enkel tekenen voor uitbeslagname indien u om geen enkele reden nog moet terugkeren naar de werkplek. IDENTIFICATIE UITVOERDERS WERKZAAMHEDEN Omschrijving werk (Dienst Datum/uur Datum/uur Klaar voor uitbeslagname uitvoering) Aanvang werken Einde werken Een persoon van een buitenfirma die de uitbeslagname tekent is verantwoordelijk dat ALLE collega s de risico-zone verlaten hebben en dat de machine mag opgestart worden.

30 Werken onder inbeslagname restrisico s Dit zijn niet direct waarneembare risico s Zoals bijvoorbeeld Stoom Restenergie Vloeibaar staal Ontploffingen met staalspatten CO CO 2 Gevaarlijke producten Laserstralen

31 Werken op hoogte: hoogwerker Het is verplicht om een veiligheidsharnas te dragen in een hoogwerker (ook tijdens rijden met kooi laag) Bij gebruik hoogwerker moet er steeds een tweede persoon beneden in de buurt zijn die de noodbediening kan doen. Bedienen hoogwerker = veiligheidsfunctie Dit betekent dat men een geldig attest moet kunnen voorleggen! ( = opleiding genoten + medisch geschikt bevonden)!

32 Werken op hoogte Stellingen Stellingen en platformen moeten voldoen aan de Belgische wetgeving Bouw van een stelling: enkel door een bevoegd persoon, gevolgd door controle en geldig label. Let op: bij iedere wijziging aan een stelling dient deze opnieuw gekeurd te worden Een bevoegd persoon is een werknemer die een opleidingsattest kan voorleggen dat hij competent is om stellingen te bouwen. Stellingen van Aperam mogen enkel betreden worden na toestemming van een Aperam verantwoordelijke en nadat je de stelling zelf hebt nagezien (stelling voorzien van geldig label)!

33 Werken op hoogte: ladders Ladder technisch in orde Jaarlijkse keuring nodig (herkenbaar aan label met datum) Goede toestand: ladderschoenen, sporten, stijlen Ernstige schade: ladder buiten dienst stellen Gebruik Algemeen: ladder dient om een hoogteverschil tussen 2 niveaus te overbruggen Uitzonderlijk mag men bepaalde werken uitvoeren Welke? werk korte duur + beperkte omvang + stabiele positie (evt harnas) ladder bovenaan fixeren of tweede persoon laten vasthouden steeds Take-2-minutes Altijd verboden: slijpen, lassen, piqueren,. werktuig met voedingskabel Algemeen Hoogte > 5m: ander hulpmiddel of specifieke risico-analyse Opstelling: ± 75 Signalisatie/afbakening veilige zone rond ladder Opletten voor uitglijden: ladderschoenen + schoenzolen

34 Gebruik van gasflessen Aantal gasflessen ter plaatse beperken tot minimum (dagvoorraad) Gasflessen steeds rechtop plaatsen en vastleggen (ook lege) Slangen/koppelingen dienen in goede staat te zijn

35 Gebruik van slijpmachines Slijpmachine moet technisch in orde zijn Afschermkap 2 handgrepen Bij voorkeur nieuwe machines gebruiken met dodemansfunctie, geremd, herstartbeveiliging Gebruik Steeds 2 handen aan de handgrepen Bij kleine slijpschijf, indien dit onmogelijk is, enkel toegelaten na overleg met uw contactpersoon + formele take-2-minutes Panoramische overzetbril of nauwsluitende veiligheidsbril + gelaatsscherm bij slijpen boven schouderhoogte Steeds handschoenen, lange mouwen, gehoorbescherming Slijpschijf correct monteren (draairichting, toerental, geschikte schijf, ) Let op: snijschijf niet gebruiken als afbraamschijf Vergunning gebruik hittepunt verplicht

36 Samen oog voor veiligheid Tijdens het uitvoeren van bepaalde taken is het niet steeds evident alle risico s correct in te schatten Mensen zijn geen machines en kunnen fouten maken Daarom is het aangewezen dat we waken over elkaars veiligheid Hou er rekening mee dat iedereen jou kan en mag aanspreken over een onveilige handeling/situatie en bedenk hierbij dat dit constructief bedoeld is, om je eigen veiligheid te bevorderen Ook van jou wordt verwacht dat je uitkijkt voor de veiligheid van jezelf en deze van je naaste medewerkers

37 Algemene milieuvoorschriften Gebruik van gevaarlijke producten: MSDS-fiche dient steeds op de werf aanwezig te zijn Indien grote hoeveelheden (> 100 kg) vooraf melden aan Milieudienst, fiches vooraf bezorgen voor goedkeuring! Industriële afvalstoffen zelf opruimen/meenemen (zie contract) Etensresten in huisvuilcontainers Werkomgeving opruimen op einde van de werkdag Verboden vloeistoffen te lozen Aftappen van voorzieningen (water, stroom, perslucht, ) enkel na uitdrukkelijke toestemming van verantwoordelijke Milieu-incidenten steeds melden aan contactpersoon

38 Wat bij ongeval of verzorging? Elk ongeval en elke verzorging moet gemeld worden aan de Veiligheidsdienst Elk ernstig ongeval of ongeval met verlet dient bovendien onmiddellijk gesignaleerd te worden aan de Veiligheidsdienst Voor een verzorging kan je beroep doen op onze Medische Dienst (24u/24u verpleegkundigen aanwezig) Ligging Medische dienst (zie plan): Medische Dienst Koudwals : ingang 2, tegenover wachtlokaal Medische Dienst Staalfabriek: ingang poort H04

39 Wat bij ongeval of verzorging? Medische dienst Koudwals Medische dienst Staalfabriek

40 Wat te doen bij een noodsituatie? Zorg dat je vóór de aanvang van de werken weet waar er zich een telefoontoestel bevindt! Deze zijn herkenbaar aan onderstaand pictogram

41 Wat te doen bij een noodsituatie? Te volgen procedure Zwaar ongeval Milieu-incident Brand Bel noodnummer 4444 of Meld: Wat er gebeurd is (brand, slachtoffers,...)? Waar het gebeurd is (poortnummer)? Wie je bent? Beantwoord eventueel bijkomende vragen

42 Wat bij evacuatie? Vraag vóór u begint aan uw werkleider waar de evacuatieplaats is

43 Wat bij evacuatie? Wanneer evacueren? Alarmsignaal = Luid geluidssignaal en/of flitslicht (bij twijfel contacteer contactpersoon) Bij weerklinken alarmsignaal onmiddellijk naar juiste evacuatieplaats begeven! Evacuatieplaats? Aanduiding dmv pictogram Verzamelplaats is afhankelijk van de afdeling (zie verder siteplan) Blijf kalm Laat de werkzone veilig achter (o.a. gasflessen dichtdraaien)

44 Zones met verhoogde waakzaamheid: Slakkenpark en schrootpark /plakkenpark Werkzaamheden in het bereik slakkenpark of schrootpark/ plakkenpark Deze zones zijn niet vrij te betreden. Men dient zich aan te melden bij de werfverantwoordelijke van Harsco of Tube City. Aanmelden in de burelen van Harsco of Tube City via interne telefoon: * Slakkenpark 2458 of 0474/ * Schrootpark 0474/ * Plakkenpark 2677 (weegmeester) Bijzondere veiligheidsinstructies worden ter plaatse gegeven (o.a. brildraagplicht, dragen fluovestje,...)

45 Veiligheids- en milieuopleiding contractanten Slotwoord Date 6/17/2015 Aperam 45

46 Slotwoord Beste contractant, In de voorgaande presentatie hebben we je geïnformeerd over de algemene veiligheids- en milieurichtlijnen die bij ons gelden. Aan de hand van 5 korte vragen zal gecontroleerd worden of u deze richtlijnen voldoende begrepen hebt. In functie van het resultaat van deze korte test (minimum 4 correcte antwoorden) zal al dan niet de toegang tot het bedrijf verleend worden (badge geldig voor 3 jaar). Indien je de eerste keer faalt, zal je een herkansing krijgen. Indien je bij de tweede poging opnieuw faalt zal je niet toegelaten worden op het bedrijfsterrein. Na een half jaar kan er eventueel een nieuwe test afgelegd worden. Succes!

Veiligheids- en milieuopleiding contractanten 2012. Date 1/14/2014 Aperam 1

Veiligheids- en milieuopleiding contractanten 2012. Date 1/14/2014 Aperam 1 Veiligheids- en milieuopleiding contractanten 2012 Date 1/14/2014 Aperam 1 Veiligheids- en milieuopleiding contractanten 2012 Introductie Date 1/14/2014 Aperam 2 Introductie Beste contractant, Aan de hand

Nadere informatie

INEOS ChlorVinyls Tessenderlo site Algemene veiligheidsvoorschriften. Veiligheid voor iedereen, DOOR IEDEREEN

INEOS ChlorVinyls Tessenderlo site Algemene veiligheidsvoorschriften. Veiligheid voor iedereen, DOOR IEDEREEN INEOS ChlorVinyls Tessenderlo site Algemene veiligheidsvoorschriften DAGELIJKSE OPVOLGING Veilig werken is de voorwaarde om op de site Tessenderlo te MOGEN werken. VEILIGHEID IS EEN MUST VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Welkom bij Umicore Precious Metals Refining

Welkom bij Umicore Precious Metals Refining Welkom bij Umicore Precious Metals Refining - Voorwoord - Gevaarlijke producten - Pictogrammen - Persoonlijke Beschermingsmiddelen - Toegang aanmelden - Vergunningen - Installaties machines - Noodplan

Nadere informatie

Veiligheidsvoorschriften voor contractanten

Veiligheidsvoorschriften voor contractanten AMDSBNL_BP_HS_I_047.0 Veiligheidsschriften Veiligheidsschriften Inhoudsopgave 1. DOEL...3 2. BELEIDSVERKLARING....3 3. ALGEMENE VERPLICHTINGEN...3 4. VERBODEN OP ONZE TERREINEN...4 5. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN...5

Nadere informatie

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7)

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Onderwerp Algemene veiligheidsvoorschriften. Het gebruik van de rolsteiger

Nadere informatie

Preventietoolbox Onthaal van aannemers Werken met Derden Tijdelijke & Mobiele Bouwplaats

Preventietoolbox Onthaal van aannemers Werken met Derden Tijdelijke & Mobiele Bouwplaats Welkom op de werf :... Werfleider :... tel.... Veiligheid op deze werf is van groot belang. Daarom een opsomming van enkele veiligheidsregels welke gelden op deze werf. Voor een volledige beschrijving

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies site BASF Antwerpen

Veiligheidsinstructies site BASF Antwerpen Veiligheidsinstructies site BASF Antwerpen Welkom Op onze site is veiligheid prioriteit. Met een doorgedreven preventiebeleid willen we elk ongeval vermijden. Deze veiligheidscultuur wordt door iedereen

Nadere informatie

Infosessie contractors. februari 2014

Infosessie contractors. februari 2014 Infosessie contractors februari 2014 ONZE WAARDEN VEILIGHEID KWALITEIT MILIEU 2 februari 2014 OHSAS18001 OHSAS 18001 Sedert 2005 Act Plan Check Do 3 februari 2014 SAFETY FIRST ONZE VISIE Elk ongeval is

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE YARD DEN HELDER

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE YARD DEN HELDER S7 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE YARD DEN HELDER HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Zeg WIE u bent / WAT

Nadere informatie

Checklist. Last Minute Risk Assessment

Checklist. Last Minute Risk Assessment Checklist Last Minute Risk Assessment Opgemaakt door Controle door Goedgekeurd door Naam Demey Bruno Vermaete Christophe Smismans Ronny Datum 09/04/2013 31/07/2013 Functie EHS Officer EHS Officer Director

Nadere informatie

Brandwacht (AV-011) (inclusief: Blussen met kleine blusmiddelen (AV-012)) Versie UCvD

Brandwacht (AV-011) (inclusief: Blussen met kleine blusmiddelen (AV-012)) Versie UCvD Min. aantal vragen Wetgeving en VCA 3 De kandidaat kent de wettelijke vereisten en/of regels van goede praktijk waaraan de brandbestrijdingsmiddelen dienen te voldoen. 3 De kandidaat kan het doel, de opbouw

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Type functie DMC code 34 : elektromecanicien

Type functie DMC code 34 : elektromecanicien Type functie DMC code 34 : elektromecanicien o.a.: onderhoudstechnicus van technische installaties (industriële machines, thermische installaties, koelinstallaties), koeltechnicus, liftentechnicus, garagehouder

Nadere informatie

Toolboxfiche /2017

Toolboxfiche /2017 Toolboxfiche 2041 09/2017 Hoogwerker met mobiel hefplatform (hoogwerker, schaarlift) In vele gevallen zijn hoogwerkers een veilig arbeidsmiddel om werken uit te voeren op moeilijk bereikbare plaatsen.

Nadere informatie

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter 1. Een werkvergunning is een document: a) dat het overleg moet bevorderen tussen iedereen die met het werk te maken heeft. b) waarin de voorwaarden hoe gewerkt moet worden, vastgelegd zijn c) dat toestemming

Nadere informatie

We kennen de regels en procedures en volgen die op.

We kennen de regels en procedures en volgen die op. Voorwoord Inhoud Oiltanking streeft ernaar alle zakelijke activiteiten op een veilige en efficiënte manier uit te voeren. Wij hebben ons tot doel gesteld alle ongevallen, letsels en beroepsziekten te voorkomen

Nadere informatie

Veiligheidsvoorlichting

Veiligheidsvoorlichting Veiligheidsvoorlichting Iedereen die bij en voor E.ON Benelux werkt moet er alles aan doen om alle ongevallen en dus letsel en schade te voorkomen moet er alles aan doen om milieu-incidenten en dus schade

Nadere informatie

Veiligheidsvoorlichting

Veiligheidsvoorlichting Veiligheidsvoorlichting Iedereen die bij en voor E.ON Benelux werkt: moet er alles aan doen om alle ongevallen en dus letsel en schade te voorkomen moet er alles aan doen om milieu-incidenten en dus schade

Nadere informatie

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV Verkeersreglement E.M. Treur en Zn. BV Versie 1 Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doel/toepassingsgebied 2. Definities 3. Verantwoordelijkheden 4. Maatregelen 4.1 Algemeen 4.2 Toelating tot het besturen van

Nadere informatie

Slotconferentie Contracteranto

Slotconferentie Contracteranto Slotconferentie Contracteranto Getuigenissen uit de bouwsector Christian Depue Vaststellingen p. 2 Vaststellingen Communicatie Bouwvakkers op een werf zijn vaak van verschillende afkomst en er worden veel

Nadere informatie

Best Practice - Life Saving Rules Chemelot Site

Best Practice - Life Saving Rules Chemelot Site Best Practice - Life Saving Rules Chemelot Site Doelstelling Best Practice Life Saving Rules Chemelot Site Hulpmiddel voor het lijnmanagement van de site bewoners op de Chemelot Site Bedoeld om de Life

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Bij het uitvoeren van werken op hoogte moet men steeds rekening houden met het valgevaar. Geïntegreerde veiligheid,

Nadere informatie

HSE guidelines. Sapril 2017 WERKEN OP HOOGTE

HSE guidelines. Sapril 2017 WERKEN OP HOOGTE HSE guidelines Sapril 2017 WERKEN OP HOOGTE Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Werken met hoogwerker en vorkheftruck. Maandthema maart 2014

Werken met hoogwerker en vorkheftruck. Maandthema maart 2014 Werken met hoogwerker en vorkheftruck Maandthema maart 2014 Werken met hoogwerker en vorkheftruck is een risicotaak Doordat je anderen in gevaar kan brengen is deze taak een veiligheidsfunctie en zijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Bijlage Safety Flash - 2017 / 03 VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Ik zorg ervoor dat mijn werkpost proper en ordelijk is. Ik zet alles na gebruik terug op zijn plaats. Ik hou alle doorgangen vrij en ik

Nadere informatie

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. In deze fiche vind je de een aantal algemene preventiemaatregelen en een veiligheidsmaatregelen verbonden aan specifieke arbeidsmiddelen voor

Nadere informatie

Welkom bij Evonik Antwerpen.

Welkom bij Evonik Antwerpen. pagina 1 van 30 1. Welkom Welkom bij Evonik Antwerpen. Evonik Antwerpen is een chemisch bedrijf, behorend tot een wereldconcern. Jouw en onze veiligheid zijn zeer belangrijk, daarom gelden er voorschriften

Nadere informatie

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden Pagina : 1 van 4 1. Te volgen veiligheids- en milieuvoorschriften 1. Bij het binnenkomen van het bedrijf dient men zich de eerste dag, aan de receptie aan te melden. De verantwoordelijken waar de werkzaamheden

Nadere informatie

Werken met zelfrijdende hoogwerker (IS-005) (inclusief: Werken met schaarlift (AV-003)) Versie TC-K 2011-06-09

Werken met zelfrijdende hoogwerker (IS-005) (inclusief: Werken met schaarlift (AV-003)) Versie TC-K 2011-06-09 Versie TC-K 0-06-09 Doelgroep Medewerkers die op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen, magazijnen, zich verplaatsen en werkzaamheden in de hoogte verrichten met behulp van een zelfrijdende

Nadere informatie

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar

Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar Bijlage 3 Werkvergunning Aanvraag werkzaamheden (in te vullen door opdrachtgever) Locatie: Afdeling: Verzamelplaats: Omschrijving van het werk: Werkwijze: O monteren/demonteren

Nadere informatie

VRAGENLIJST CONTRACTORVEILIGHEID

VRAGENLIJST CONTRACTORVEILIGHEID VRAGENLIJST CONTRACTORVEILIGHEID [1] Waartoe dient de badge die je ontvangt? 1. om je identiteit te bewijzen 2. om je aanwezigheid te registreren en je gepresteerde uren bij te houden 3. om automatisch

Nadere informatie

Hawkinsstraat 21 7207 RR Zutphen telefoon: 0575-545100 www.adaptconsultants.nl info@adaptconsultants.nl

Hawkinsstraat 21 7207 RR Zutphen telefoon: 0575-545100 www.adaptconsultants.nl info@adaptconsultants.nl TEST 3. Vragen les 10 t/m 13 en hetgeen bekend dient te zijn. 49. Wat is verplicht bij gebruik van een uitschuifbare ladder die toegang biedt tot een dak? a. deze ladder moet aan de bovenzijde worden vastgezet

Nadere informatie

Workshop infodag contactpersonen & directie

Workshop infodag contactpersonen & directie Werken in een besloten ruimte. Workshop infodag contactpersonen & directie 1 Problematiek: Probleemstelling Personeel + leerlingen klagen over geurhinder in de toiletten. De preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer

Nadere informatie

Type functie : elektromecanicien

Type functie : elektromecanicien Type functie : elektromecanicien Omschrijving : onderhoudstechnicus van technische installaties (industriële machines, thermische installaties, koelinstallaties), koeltechnicus, liftentechnicus, garagehouder

Nadere informatie

Algemene veiligheidsen milieuvoorschriften.

Algemene veiligheidsen milieuvoorschriften. Algemene veiligheidsen milieuvoorschriften. Geachte bezoeker/chauffeur/ aannemer/leverancier, Hartelijk welkom op deze locatie van Linde Gas Benelux! Veiligheid is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

HSE guidelines november 2013 WERKEN OP HOOGTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines november 2013 WERKEN OP HOOGTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines november 2013 WERKEN OP HOOGTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

WELKOM IN CHEMPARK DORMAGEN

WELKOM IN CHEMPARK DORMAGEN WELKOM IN CHEMPARK DORMAGEN Veiligheidsinstructies Lees deze veiligheidsinstructies door, voor u het CHEMPARK binnengaat en neem ze in acht tijdens uw verblijf! Hartelijk dank! 1. VERKEERSREGELS Binnen

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Golden Rules of Safety. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Golden Rules of Safety. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met Golden Rules of Safety VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Golden Rules of Safety Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid

Nadere informatie

Overeenkomst met derden

Overeenkomst met derden Sectie : Veiligheid Pagina : 1 / 11 Overeenkomst met derden Deze overeenkomst is van toepassing op alle externe ondernemingen en/of zelfstandigen, hierna genoemd derden, welke prestaties leveren of werken

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

Gedragsregels voor derden (GVD)

Gedragsregels voor derden (GVD) Gedragsregels voor derden (GVD) Deze GVD zijn van toepassing in de GROEP VERBIST vestigingen. Pagina 1 van 9 Deze voorschriften zijn bindend conform de Welzijnswet van 4/8/1996 ART 7, ART 8, ART 9, ART

Nadere informatie

Stellingvergunning. BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4. Stellingvergunning (S-vergunning)

Stellingvergunning. BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4. Stellingvergunning (S-vergunning) Documenten KWM - Stellingvergunning (S-vergunning) (revisie 5, 30/04/2009 09:40:01) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel:

Nadere informatie

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Toolbox-meeting: Veiligheids- & gezonheidssignalering

Nadere informatie

RICHTLIJNEN: WERKEN MET DERDEN 1. VOORWOORD 2. BASISPRINCIPES EN WETGEVING: Versie feb 2016 1/7

RICHTLIJNEN: WERKEN MET DERDEN 1. VOORWOORD 2. BASISPRINCIPES EN WETGEVING: Versie feb 2016 1/7 1. VOORWOORD Dit document geeft een overzicht van enkele basisprincipes en regels die van toepassing zijn voor derden die werken uitvoeren in de vestigingen van Heli nv. Elke aannemer van buitenaf die

Nadere informatie

The Life Saving Rules Air Liquide Benelux Industries

The Life Saving Rules Air Liquide Benelux Industries The Life Saving Rules Air Liquide Benelux Industries Veiligheidsregels Welke zijn ze? Ik werk niet onder invloed van drugs of alcohol Ik rook niet buiten de daarvoor voorziene zones Ik draag de Persoonlijke

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan het werken

Nadere informatie

Veilig werken & doen veilig werken

Veilig werken & doen veilig werken Veilig werken & doen veilig werken Inhoud Wettelijke aspecten dhr. Tom Vermeersch, R.D. TWW Oost-Vlaanderen: Veiligheids- en gezondheidsplan (veiligheidscoördinatie) Contract hoofdaannemer/onderaannemer/nevenaannemers,.

Nadere informatie

augustus 2009 WERKEN OP HOOGTE VGWM Veiligheid Welzijn A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

augustus 2009 WERKEN OP HOOGTE VGWM Veiligheid Welzijn A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! WERKEN OP VGWM augustus 2009 HOOGTE A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Leer de situatie op de installatie waar

Nadere informatie

Noodplanning INEOS ChlorVinyls Tessenderlo. Opfrissing noodplan contractoren Juni 2013

Noodplanning INEOS ChlorVinyls Tessenderlo. Opfrissing noodplan contractoren Juni 2013 Noodplanning INEOS ChlorVinyls Tessenderlo Opfrissing noodplan contractoren Juni 2013 Wat als het misgaat - principe is onveranderd Melden 5555 Verzamelalarm Verzamelplaats Crisiscentrum Rampterrein 2

Nadere informatie

Volledige golfterrein (huidig 9-holes)

Volledige golfterrein (huidig 9-holes) Informatie-uitwisseling met contractor (aannemer) m.b.t. Welzijn, Milieu en Duurzaamheid Inrichting/locatie: Golf Puyenbroeck Opdrachtgever Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Doel van de informatie-uitwisseling:

Nadere informatie

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 Kick-off STOPS Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 1 Programma kick-off STOPS 2015 Algemene zaken Stop regels Firmapresentatie: BOUMAN Veiligheidsbarometer 2014 VG&M plan (veiligheid, gezondheid

Nadere informatie

Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention

Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention Opbouw van de code Besloten ruimtes Risico s Aanpak Maatregelen Praktisch Toezicht en Redding Besloten ruimtes 3 Wat is een besloten ruimte? Regelgeving?

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016

TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016 Titel: Van : Aan: Werf : Gegeven door: Datum: ASB A Extra toolboxmeeting ABMS ProFix TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016 Werfnr.: Aanwezigen :

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINTRODUCTIE BASF Antwerpen NV

VEILIGHEIDSINTRODUCTIE BASF Antwerpen NV VEILIGHEIDSINTRODUCTIE BASF Antwerpen NV Deze geschreven voorlichting verloopt volledig automatisch. Enkel de alarmsignalen zullen akoestisch weergegeven worden. Hiervoor dient u de koptelefoon te gebruiken.

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

Afspraken PBM s Tessenderlo site

Afspraken PBM s Tessenderlo site Afspraken PBM s Tessenderlo site PBM s Standaard PBM s PBM-matrix Copyright@INEOS 2011 PBM-zones INEOS ChlorVinyls Tessenderlo Copyright@INEOS 2011 GELE ZONE Van toepassing na passeren gele lijnen aan

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Bijlage 1: Procedure. Brandgevaarlijke Werkzaamheden & Buiten bedrijf stellen brandbeveiligingsinstallaties. Huishoudelijk reglement Versie 5.

Bijlage 1: Procedure. Brandgevaarlijke Werkzaamheden & Buiten bedrijf stellen brandbeveiligingsinstallaties. Huishoudelijk reglement Versie 5. Bijlage 1: Procedure Brandgevaarlijke Werkzaamheden & Buiten bedrijf stellen brandbeveiligingsinstallaties INLEIDING World Trade Center Amsterdam is voorzien van diverse brandveiligheidinstallaties. Indien

Nadere informatie

Datum laatste wijziging: 09 maart 15 Aard laatste wijziging: wijzigingen in blauwe tekst

Datum laatste wijziging: 09 maart 15 Aard laatste wijziging: wijzigingen in blauwe tekst Datum laatste wijziging: 09 maart 15 Aard laatste wijziging: wijzigingen in blauwe tekst 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Vereisten werkwijze... 2 4.1.1 Laag

Nadere informatie

Risico s op vallen, struikelen, uitglijden, De praktijk. 19.10.2015 Filiep Coucke - Voorzitter Prebes Werkgroep Documenten

Risico s op vallen, struikelen, uitglijden, De praktijk. 19.10.2015 Filiep Coucke - Voorzitter Prebes Werkgroep Documenten Risico s op vallen, struikelen, uitglijden, De praktijk 19.10.2015 Filiep Coucke - Voorzitter Prebes Werkgroep Documenten Methodiek: - Checklist - Gebeurde ongevallen - Per afdeling Methodiek: - Checklist

Nadere informatie

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 Intern transport Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 MiVeDi bvba Ignaas Crombez Preventiedeskundige - milieucoördinator Tel 32-50-816244 - Fax 32-50-816312 Email ignaas.crombez@mivedi.be inhoud Intern verkeer

Nadere informatie

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Risico s bij bekistingswerken Vallen van hoogte; Val van voorwerpen; Gebruik van hijswerktuigen Rugbelasting (moeilijke werkhouding); Gebruik van draagbare machines;

Nadere informatie

Veilig afdalen. in kelders, putten, schachten en collectoren

Veilig afdalen. in kelders, putten, schachten en collectoren Veilig afdalen in kelders, putten, schachten en collectoren Procedure veilig afdalen in rioolinfrastructuur Aquafin werd opgericht in 1990 en zuivert in opdracht van het Vlaamse gewest het afvalwater dat

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Aluchemie Rotterdam. Module Besloten ruimten. Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013

Aluchemie Rotterdam. Module Besloten ruimten. Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013 Aluchemie Rotterdam Module Besloten ruimten Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013 1 2 Een besloten ruimte is: Iedere ruimte die, onder normale omstandigheden, (grotendeels) van de omgeving is

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 6 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

www.bradyeurope.com Verbod VEILIGHEIDSSIGNALERING

www.bradyeurope.com Verbod VEILIGHEIDSSIGNALERING Het verbodsteken is een veiligheidsteken dat een handeling waardoor gevaar zou kunnen ontstaan, verbiedt. Het verbodsteken is altijd cirkelvormig en heeft een rode rand met een rode dwarsstreep. De achtergrond

Nadere informatie

Toolboxmeeting. Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging

Toolboxmeeting. Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging INLEIDING Volgens de Arbo-wet is 2,5 meter de kritische hoogte. Zodra er boven deze hoogte gewerkt moet worden, zijn maatregelen vereist en een ieder dient

Nadere informatie

Veiligheid in de maakindustrie. 16 Life Saving Rules

Veiligheid in de maakindustrie. 16 Life Saving Rules Veiligheid in de maakindustrie 16 Life Saving Rules Doel van deze presentatie Inzicht geven in het veiligheidsbeleid van Heras aan de hand van De 16 Levensreddende Regels. 1. Veiligheid van onderaannemers

Nadere informatie

Vopak Fundamentals on Safety

Vopak Fundamentals on Safety Vopak Fundamentals on Safety Inleiding Iedereen die op een Vopak-lokatie werkt moet aan het eind van de werkdag naar huis kunnen gaan zonder op enigerlei wijze schade ondervonden of veroorzaakt te hebben.

Nadere informatie

Veiligheidswacht besloten ruimte (IS-007) Versie TC-K 2011-11-15

Veiligheidswacht besloten ruimte (IS-007) Versie TC-K 2011-11-15 Doelgroep Medewerkers die als buitenwacht instaan voor het veiligheidstoezicht op werknemers die een besloten ruimte betreden en er werkzaamheden verrichten en die in geval van nood instaan voor de uitvoering

Nadere informatie

Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling.

Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling. GEBRUIK VAN IONISERENDE STRALING. Blz. : 1 van 5 1. ONDERWERP Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling. 2. DOEL 2.1. Het vastleggen van de verantwoordelijkheden en het bepalen van

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

Rol van de preventieadviseur bij onderhoud. 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager

Rol van de preventieadviseur bij onderhoud. 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager Rol van de preventieadviseur bij onderhoud 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager Voorstelling SPIE Belgium: activiteiten en markten Integrator van multitechnische

Nadere informatie

Specificatieblad Steigercontroleur NL HSA

Specificatieblad Steigercontroleur NL HSA Fax: +3 (0) 9 368.80.8 SPECIFICATIEBLAD OPLEIDING Steigercontroleur (AV-0) Versie TC-K 00--5 DOELGROEP Medewerkers, die steigers (vaste steigers, rolsteigers, hangsteigers, ) op een doeltreffende manier

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

Steigercontroleur (AV-022) Versie TC-K 2010-12-15

Steigercontroleur (AV-022) Versie TC-K 2010-12-15 Steigercontroleur (AV-0) Versie TC-K 00--5 Doelgroep Medewerkers, die steigers (vaste steigers, rolsteigers, hangsteigers, ) op een doeltreffende manier op veiligheid kunnen controleren. De steigercontroleur

Nadere informatie

Toolboxfiche U011 09/2016

Toolboxfiche U011 09/2016 Toolboxfiche U011 09/2016 Gebruik van een rolsteiger Onjuist gebruik van rolsteigers ligt aan de basis van ernstige ongevallen! 1 Risico s Om rolsteigers gemakkelijk hanteerbaar te houden, worden deze

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.1.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 5 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE Onderwerp: Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE WERVEN & WERKPLAATS SEPTEMBER 1. WAT ZIJN VEILIGEHEID EN GEZONDHEIDSSIGNALERINGEN: Definitie: SIGNALERING

Nadere informatie

Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling.

Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling. GEBRUIK VAN IONISERENDE STRALING. Blz. : 1 van 6 1. ONDERWERP Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling. 2. DOEL 2.1. Het vastleggen van de verantwoordelijkheden en het bepalen van

Nadere informatie

LAST- MINUTE RISICOANALYSE

LAST- MINUTE RISICOANALYSE LAST- MINUTE RISICOANALYSE LMRA PERSOONLIJKE RISICOANALYSE Naam uitvoerder : Functie : LAST-MINUTE RISICOANALYSE PERSOONLIJKE RISICOANALYSE SAMEN STREVEN NAAR EEN VEILIGERE WERKPLEK Bij Stork zijn we persoonlijk

Nadere informatie

Deze diavoorstelling duurt 6 minuten

Deze diavoorstelling duurt 6 minuten Deze diavoorstelling duurt 6 minuten Welkom op RWZI Garmerwolde Waarom deze instructie? Een Riool Water ZuiveringInstallatie (RWZI) herbergt gevaren. Deze instructie is opgezet om u te informeren over

Nadere informatie

HANDBOEK ARBEIDSVEILIGHEID VOOR DE MENGVOEDERSECTOR

HANDBOEK ARBEIDSVEILIGHEID VOOR DE MENGVOEDERSECTOR HANDBOEK ARBEIDSVEILIGHEID VOOR DE MENGVOEDERSECTOR Versie 1.0 Uitgevoerd in opdracht van BEMEFA door VEKMO nv Met de steun van IWT Dit handboek is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

FV nr. 18: Datum : Revisie : 3 VERKEERSREGLEMENT Blz. : 1 van 7

FV nr. 18: Datum : Revisie : 3 VERKEERSREGLEMENT Blz. : 1 van 7 VERKEERSREGLEMENT Blz. : 1 van 7 1. DOEL. Het verzekeren van een veilig en vlot verkeer binnen de omheining van de LO-fabriek. 2. BEPALINGEN. 2.1. Fabriekswegen. De fabriekswegen zijn met volle lijn weergegeven

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 : FUNDERINGEN pagina 1/5

HOOFDSTUK 4 : FUNDERINGEN pagina 1/5 SAMENVATTENDE BIJ FUNDERINGSWERKEN 1. Diepfundering 11 : val personen van hoger vlak : - het betreden van de werf - het instappen van de machine - het bedienen van de machine 21: grondverzakking : - door

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

Checklist inrichting werkplek

Checklist inrichting werkplek Checklist inrichting werkplek Opstelling: 1. stabiele en vaste opstelling 2. voldoende ruimte rondom arbeidsmiddel 3. uitsteeksels goed aangegeven en verlicht 4. geen gevaar van andere arbeidsmiddelen

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.9.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B: GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 5 : FUNDERINGEN pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B: GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 5 : FUNDERINGEN pagina 1 DEEL B - HOOFDSTUK 5 : FUNDERIN 1. Diepfundering 11 : val personen van hoger vlak : - het betreden van de werf - het instappen van de machine - het bedienen van de machine 1: grondverzakking : - door te

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE WELKOM BIJ...

ONTHAALBROCHURE WELKOM BIJ... ONTHAALBROCHURE WELKOM BIJ.... 1 In deze bundel vind je tips en informatie om de werking van onze onderneming wat beter te leren kennen. VOORSTELLING ONDERNEMING Naam van onze onderneming:.. Straat:..

Nadere informatie