Veiligheids- en milieuopleiding contractanten. Date 6/17/2015 Aperam 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheids- en milieuopleiding contractanten. Date 6/17/2015 Aperam 1"

Transcriptie

1 Veiligheids- en milieuopleiding contractanten Date 6/17/2015 Aperam 1

2 Veiligheids- en milieuopleiding contractanten Introductie Date 6/17/2015 Aperam 2

3 Introductie Beste contractant, Aan de hand van deze presentatie wensen wij jullie op de hoogte te brengen van de algemene veiligheids- en milieurichtlijnen die gelden op Aperam. Indien er vragen of opmerkingen zijn, kan je steeds terecht bij de Veiligheidsdienst op de nummers 089/ of 089/ of via mail naar of Dienst Veiligheid & Milieu

4 Veiligheids- en milieuopleiding contractanten Opleiding Date 6/17/2015 Aperam 4

5 Inhoud van deze presentatie 1. Algemeen geldende verbodsregels 2. Aanmelding & registratie 3. Documenten: Werkvergunning Meldingslijst Siteplan LMRA 4. Bijzondere vergunningen: Vuurvergunning/Gebruik rolbrug/besloten ruimte 5. Regels voor intern transport 6. Val- en struikelgevaar 7. Persoonlijke beschermingsmiddelen 8. Werken onder inbeslagname 9. Werken op hoogte: hoogwerker / Stelling / Ladder 10. Gebruik van gasflessen 11. Gebruik van slijpmachines 12. Samen oog voor veiligheid 13. Algemene milieuvoorschriften 14. Wat bij ongeval of verzorging? 15. Wat te doen bij een noodsituatie? 16. Wat bij een evacuatie? 17. Zones met verhoogde waakzaamheid: Slakkenpark/schrootpark/plakkenpark

6 Algemene verbodsregels op onze site Het is verboden u te begeven op een andere dan de contractueel vastgelegde werkplaats een ander werk uit te voeren dan er op uw werkvergunning vermeld staat te roken op onze site ( behalve in rookruimtes of open lucht) te fotograferen en te filmen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie alcoholische en/of bedwelmende middelen te gebruiken wapens te dragen privé-handel te drijven privé-bezoek te ontvangen drukwerken te verspreiden en inzamelingen te houden kansspelen te houden en er aan deel te nemen

7 Aanmelding & registratie Welke documenten breng je mee? Aanmelden in het wachtlokaal van de Koudwals (ingang 2) in het bezit van volgende documenten: Nationaliteit firma Nationaliteit werknemer Documenten die wachter controleert Belgisch Belg Identiteitskaart Belgisch EG (niet Belg) Identiteitskaart SAMEN MET Geldige verblijfsvergunning indien werknemer in België woont Belgisch Niet EG Geldig Belgisch vreemdelingenpaspoort OF Geldige arbeidskaart (periode, land) SAMEN MET Geldige verblijfsvergunning indien in België woonachtig EG (niet Belgisch) Belg Identiteitskaart en E101 (E102 bij verlenging) EG (niet Belgisch) EG (niet Belg) E101 (E102 bij verlenging) en eventueel ander identificatiebewijs + LIMOSA 1 EG (niet Belgisch) Niet EG E101 en andere geldige arbeidskaart (periode, land) + LIMOSA 1 Zwitserland, San Marino, Joegoslavië, Polen, Turkije, Algerije, Marokko, Israël, Tunesië, Oostenrijk, USA en Canada Attest van detachering (te vergelijken met E101) + LIMOSA 1 Andere landen Geldige arbeidskaart (periode, land) + LIMOSA 1

8 Aanmelding & registratie Bijzondere gevallen Groot vervoer (vrachtwagens, kraanwagens e.d.) Aanmelden in weeglokaal ingang 1 (ingang vrachtverkeer) In het bezit van: Boorddocumenten Wettelijk verplichte, in België geldige keuringsbewijzen (ook voor hijstoestellen en toebehoren) U doet beroep op een onderaannemer Breng uw contactpersoon hiervan tijdig op de hoogte. De werknemers van uw onderaannemer krijgen een aparte werkvergunning, maar worden beschouwd als personeel van u. Uitzondering: meerdere onderaannemers onder één hoofdaannemer voor hetzelfde werk.

9 Aanmelding & registratie U ontvangt 4 documenten Een werkvergunning Een meldingslijst Een plan van onze site Last Minute Risk Analysis (Take-2-minutes)

10 Documenten: Werkvergunning De werkvergunning bevat veiligheidsinformatie specifiek voor uw werk Gegevens contactpersoon Noodnummers Toestemming voertuigen Voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen Werken in besloten ruimte Inbeslagname nodig? Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Toestemming voor gebruik van hittepunt

11 Documenten: Meldingslijst De meldingslijst dien je aan het begin en einde van iedere werkdag te laten aftekenen door uw contactpersoon. De meldingslijst is een controlemiddel zodat de contactpersoon bij een eventuele evacuatie weet welke contractanten op welke plaatsen aanwezig zijn. De meldingslijst vind je op de achterkant van het siteplan.

12 Documenten : Siteplan Je ontvangt bij aanmelding een siteplan. Elke hal wordt aangeduid met een eigen kleur en letter, zoals weergegeven op dit plan.

13 Documenten: Siteplan Op het terrein duiden wegwijzers (met overeenstemmende kleur en letter) de te volgen route aan naar de desbetreffende hallen. Iedere poortaanduiding is genummerd in de kleur van de afdeling. Voor ieder nummer staat de letter van de afdeling Voorbeeld: C Koudwals 1 C.03 Poort 3 Koudwals 1

14 Documenten: Last Minute Risk Analysis (Take 2 minutes) elke dag, bij de aanvang van de werken op de werkplaats bij wijzigende werkomstandigheden om zeker te zijn dat men niets over het hoofd ziet indien rubriek NOK: contactpersoon aanspreken!

15 Bijzondere vergunning Vuurvergunning Vuurvergunning = toestemming voor gebruik van een hittepunt (zie werkvergunning) Voorwaarden voor een vuurvergunning Uw werkgunning dient uitdrukkelijk toestemming te bevatten voor het gebruik van een hittepunt U dient de directe omgeving en omliggende bereiken brandvrij te maken CO2 blusser bij de hand houden Optioneel: permanente brandwacht bluslijn aanleggen gebruik maken van lasdekens Controle op smeulende plaatsen na de werken (nazorg). Voer nooit werken uit met een hittepunt op eigen initiatief! Contacteer uw contactpersoon, hij kan toestemming verstrekken en eventueel een vuurvergunning uitschrijven.

16 Bijzondere vergunning Gebruik rolbrug Voorwaarden voor gebruik rolbrug Medisch attest voor het uitoefenen van een veiligheidsfunctie Instructies ontvangen van uw contactpersoon over het gebruik (manipulaties) en de bediening van de rolbrug De afgesproken manipulaties respecteren Formulier Instructies bij gebruik van peer of radiobestuurde rolbruggen door externe ondernemingen ondertekenen

17 Bijzondere vergunning Gebruik rolbrug Aandachtspunten ingeval gebruik van of werken in de buurt van een rolbrug Werken op hoogte (bv. met een hoogwerker) binnen het bereik van een rolbrug : Laat uw contactpersoon de rolbrugbestuurder verwittigen Laat het bereik waar moet gewerkt worden uit dienst nemen of laat de volledige brug uit dienst nemen (inbeslagname). Werken op hoogte in de nabijheid van de stroombaren van een rolbrug: Opgelet elektrocutiegevaar : laat de stroombaren spanningsloos maken (inbeslagname)! Werken met een personenkooi: Formele goedkeuring nodig door de Aperam contactpersoon

18 Bijzondere vergunning Gebruik rolbrug Verplaatsing naar of werken op een rolbrug: Altijd beveiligen (collectief of individueel) : valharnas bevestigen aan vast punt bij de werkplek of via levenslijn (loopweg)

19 Bijzondere vergunning Gebruik rolbrug Ga nooit onder of op een hangende last staan! Hou een veilige afstand in acht!

20 Bijzondere vergunning Gebruik rolbrug Veiligheidskegel Leidraad om veilige afstand in acht te nemen bij hijsen last rolbrug/kraan Hangende lasten: veilige afstand in acht nemen: vuistregel: afstand = hoogte. Sturen/begeleiden van lasten: manueel enkel als last stabiel is en laag bij de grond hangt, anders afstand nemen en hulpmiddel gebruiken. Uitzonderingsgevallen: enkel na geschreven risico-analyse!

21 Bijzondere vergunning werken in besloten ruimte Definitie besloten ruimte Ruimte met: beperkte toegangsmogelijkheden beperkte ventilatie risico op gevaarlijke atmosfeer (verstikking, intoxicatie, brand, explosie) Voorwaarden voor werken in besloten ruimte: Enkel na overleg met uw contactpersoon Uw werkgunning dient uitdrukkelijk toestemming te bevatten voor het werk in besloten ruimte Procedures dienen strikt gevolgd te worden (formulieren invullen) Inbeslagname laten uitvoeren (contactpersoon Aperam): * Alle leidingen afsluiten (blindflens) * Aandrijvingen in beslag nemen * Elektrische voedingen afsluiten De ruimte zuiver maken Luchttoevoer verzekeren (meten atmosfeer en ventileren) Een persoon op wacht voorzien! Persoon mag geen enkele uitvoerende activiteit doen. De persoon moet continu de veiligheid bewaken van de collega s die zich in de besloten ruimte bevinden.

22 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dienen door de contractant voorzien te worden! Verplicht op de hele site zijn: Helm Veiligheidsschoenen Werkkledij : lange broek + lange mouwen

23 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Andere PBM zijn afhankelijk van de plaats en het werk (zie werkvergunning en pictogrammen op de werkplaats) Voorbeelden Staalfabriek Veiligheidsbril Schrootpark + slakkenpark Fluovest + veiligheidsbril Beitslijnen (aanwezigheid zuren/basen) Panoramische overzetbril/veiligheidsbril Zuurbestendige pakken Zuurbestendige handschoenen Plaatselijk: Gehoorbescherming

24 Regels voor intern transport Algemeen Op onze site gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg Voertuigen zijn enkel te gebruiken door eigen personeel, tenzij expliciete toelating hiervoor verleend wordt door de contactpersoon. Snelheidsbeperkingen: Maximum snelheid Personenwagens 50 km/u Groot vervoer (vrachtwagens, kraanwagens e.d.) 30 km/u Fietsers binnen de gebouwen 10 km/u Industriële voertuigen binnen de gebouwen 10 km/u

25 Regels voor intern transport Voorrangsvoertuigen Spoorvoertuigen Kress Slakkentransport (Kress) Schroottransport (Kamag) Kamag Ziekenwagen Brandweerwagen

26 Val- en struikelgevaar Afbakeningen & signalisatie Putten, kuilen en openingen welke niet door een permanente leuning beveiligd zijn, moeten of dichtgelegd worden (met platen met voldoende draagkracht) of voorzien worden van een tijdelijke leuning Tijdelijke leuningen bovenleuning op 1 tot 1,2 m hoogte - plint van 15 cm hoog mag ook met nadarhekken (voldoende afstand!) Valgevaar > 1,8 m: harnas verplicht! Signaleren van gevaarlijke locaties voor kortere periodes mbv rood-wit afbakeningslint min. 2 meter van opening of rand verwijderd informatietekst: aard risico/contactpersoon: naam + tel. / einddatum afbakeningslint wijst op aanwezigheid van risico: geen doorgang (enkel voor personen die werken uitvoeren binnen de zone) wanneer risico niet meer aanwezig is lint verwijderen doorgang versperd door afbakening omleidingsweg aanduiden (ook voor voetgangers!) slecht verlichte plaatsen werfsignalisatielampen weggenomen roosters/leuningen zo snel mogelijk terug plaatsen!

27 Regels voor intern transport Fietsers uiterst rechts van de rijweg met beide handen aan het stuur niet naast elkaar Voetgangers wandelen links van de weg gebruiken binnen de hallen de aangeduide voetpaden, trappen, loopplatformen e.d., tenzij ze deze voor het werk moeten verlaten gebruiken de leuning op een trap Betreden fabrieksgebouw: via de deur! Uitzondering: wanneer men groot materiaal draagt en veilige doorgang verzekerd is Regels bij parkeren Verboden parkeren vóór in- of uitgangen van gebouwen blus- of andere veiligheidsinrichtingen Let op bij het parkeren: minstens 5 meter verwijderd blijven van treinsporen Parkeer bij voorkeur op een parkeerplaats. Indien er geen voorhanden is, parkeer je aan de rechterkant van de weg of op een grasperk Parkeer bij voorkeur achterwaarts!

28 Werken onder inbeslagname Inbeslagname: Om bepaalde werken veilig te laten verlopen dienen onderdelen of machines elektrisch en/of mechanisch energievrij gemaakt te worden Hoe wordt een inbeslagname aangeduid? door middel van een label Opgelet! Schakel nooit een installatie in of uit op eigen initiatief!

29 Werken onder inbeslagname Inbeslagnameformulier Indien een machine gedeeltelijk of volledig in beslag genomen werd, dient u in te tekenen op het inbeslagnameformulier vóór aanvang van de werken. Ofwel tekent iedere medewerker apart in van de buitenfirma, ofwel tekent 1 persoon in, verantwoordelijk voor alle medewerkers van de buitenfirma. Dit dient duidelijk aangegeven te worden. Tekenen voor uitbeslagname Bij het einde van de werken, opgelet: enkel tekenen voor uitbeslagname indien u om geen enkele reden nog moet terugkeren naar de werkplek. IDENTIFICATIE UITVOERDERS WERKZAAMHEDEN Omschrijving werk (Dienst Datum/uur Datum/uur Klaar voor uitbeslagname uitvoering) Aanvang werken Einde werken Een persoon van een buitenfirma die de uitbeslagname tekent is verantwoordelijk dat ALLE collega s de risico-zone verlaten hebben en dat de machine mag opgestart worden.

30 Werken onder inbeslagname restrisico s Dit zijn niet direct waarneembare risico s Zoals bijvoorbeeld Stoom Restenergie Vloeibaar staal Ontploffingen met staalspatten CO CO 2 Gevaarlijke producten Laserstralen

31 Werken op hoogte: hoogwerker Het is verplicht om een veiligheidsharnas te dragen in een hoogwerker (ook tijdens rijden met kooi laag) Bij gebruik hoogwerker moet er steeds een tweede persoon beneden in de buurt zijn die de noodbediening kan doen. Bedienen hoogwerker = veiligheidsfunctie Dit betekent dat men een geldig attest moet kunnen voorleggen! ( = opleiding genoten + medisch geschikt bevonden)!

32 Werken op hoogte Stellingen Stellingen en platformen moeten voldoen aan de Belgische wetgeving Bouw van een stelling: enkel door een bevoegd persoon, gevolgd door controle en geldig label. Let op: bij iedere wijziging aan een stelling dient deze opnieuw gekeurd te worden Een bevoegd persoon is een werknemer die een opleidingsattest kan voorleggen dat hij competent is om stellingen te bouwen. Stellingen van Aperam mogen enkel betreden worden na toestemming van een Aperam verantwoordelijke en nadat je de stelling zelf hebt nagezien (stelling voorzien van geldig label)!

33 Werken op hoogte: ladders Ladder technisch in orde Jaarlijkse keuring nodig (herkenbaar aan label met datum) Goede toestand: ladderschoenen, sporten, stijlen Ernstige schade: ladder buiten dienst stellen Gebruik Algemeen: ladder dient om een hoogteverschil tussen 2 niveaus te overbruggen Uitzonderlijk mag men bepaalde werken uitvoeren Welke? werk korte duur + beperkte omvang + stabiele positie (evt harnas) ladder bovenaan fixeren of tweede persoon laten vasthouden steeds Take-2-minutes Altijd verboden: slijpen, lassen, piqueren,. werktuig met voedingskabel Algemeen Hoogte > 5m: ander hulpmiddel of specifieke risico-analyse Opstelling: ± 75 Signalisatie/afbakening veilige zone rond ladder Opletten voor uitglijden: ladderschoenen + schoenzolen

34 Gebruik van gasflessen Aantal gasflessen ter plaatse beperken tot minimum (dagvoorraad) Gasflessen steeds rechtop plaatsen en vastleggen (ook lege) Slangen/koppelingen dienen in goede staat te zijn

35 Gebruik van slijpmachines Slijpmachine moet technisch in orde zijn Afschermkap 2 handgrepen Bij voorkeur nieuwe machines gebruiken met dodemansfunctie, geremd, herstartbeveiliging Gebruik Steeds 2 handen aan de handgrepen Bij kleine slijpschijf, indien dit onmogelijk is, enkel toegelaten na overleg met uw contactpersoon + formele take-2-minutes Panoramische overzetbril of nauwsluitende veiligheidsbril + gelaatsscherm bij slijpen boven schouderhoogte Steeds handschoenen, lange mouwen, gehoorbescherming Slijpschijf correct monteren (draairichting, toerental, geschikte schijf, ) Let op: snijschijf niet gebruiken als afbraamschijf Vergunning gebruik hittepunt verplicht

36 Samen oog voor veiligheid Tijdens het uitvoeren van bepaalde taken is het niet steeds evident alle risico s correct in te schatten Mensen zijn geen machines en kunnen fouten maken Daarom is het aangewezen dat we waken over elkaars veiligheid Hou er rekening mee dat iedereen jou kan en mag aanspreken over een onveilige handeling/situatie en bedenk hierbij dat dit constructief bedoeld is, om je eigen veiligheid te bevorderen Ook van jou wordt verwacht dat je uitkijkt voor de veiligheid van jezelf en deze van je naaste medewerkers

37 Algemene milieuvoorschriften Gebruik van gevaarlijke producten: MSDS-fiche dient steeds op de werf aanwezig te zijn Indien grote hoeveelheden (> 100 kg) vooraf melden aan Milieudienst, fiches vooraf bezorgen voor goedkeuring! Industriële afvalstoffen zelf opruimen/meenemen (zie contract) Etensresten in huisvuilcontainers Werkomgeving opruimen op einde van de werkdag Verboden vloeistoffen te lozen Aftappen van voorzieningen (water, stroom, perslucht, ) enkel na uitdrukkelijke toestemming van verantwoordelijke Milieu-incidenten steeds melden aan contactpersoon

38 Wat bij ongeval of verzorging? Elk ongeval en elke verzorging moet gemeld worden aan de Veiligheidsdienst Elk ernstig ongeval of ongeval met verlet dient bovendien onmiddellijk gesignaleerd te worden aan de Veiligheidsdienst Voor een verzorging kan je beroep doen op onze Medische Dienst (24u/24u verpleegkundigen aanwezig) Ligging Medische dienst (zie plan): Medische Dienst Koudwals : ingang 2, tegenover wachtlokaal Medische Dienst Staalfabriek: ingang poort H04

39 Wat bij ongeval of verzorging? Medische dienst Koudwals Medische dienst Staalfabriek

40 Wat te doen bij een noodsituatie? Zorg dat je vóór de aanvang van de werken weet waar er zich een telefoontoestel bevindt! Deze zijn herkenbaar aan onderstaand pictogram

41 Wat te doen bij een noodsituatie? Te volgen procedure Zwaar ongeval Milieu-incident Brand Bel noodnummer 4444 of Meld: Wat er gebeurd is (brand, slachtoffers,...)? Waar het gebeurd is (poortnummer)? Wie je bent? Beantwoord eventueel bijkomende vragen

42 Wat bij evacuatie? Vraag vóór u begint aan uw werkleider waar de evacuatieplaats is

43 Wat bij evacuatie? Wanneer evacueren? Alarmsignaal = Luid geluidssignaal en/of flitslicht (bij twijfel contacteer contactpersoon) Bij weerklinken alarmsignaal onmiddellijk naar juiste evacuatieplaats begeven! Evacuatieplaats? Aanduiding dmv pictogram Verzamelplaats is afhankelijk van de afdeling (zie verder siteplan) Blijf kalm Laat de werkzone veilig achter (o.a. gasflessen dichtdraaien)

44 Zones met verhoogde waakzaamheid: Slakkenpark en schrootpark /plakkenpark Werkzaamheden in het bereik slakkenpark of schrootpark/ plakkenpark Deze zones zijn niet vrij te betreden. Men dient zich aan te melden bij de werfverantwoordelijke van Harsco of Tube City. Aanmelden in de burelen van Harsco of Tube City via interne telefoon: * Slakkenpark 2458 of 0474/ * Schrootpark 0474/ * Plakkenpark 2677 (weegmeester) Bijzondere veiligheidsinstructies worden ter plaatse gegeven (o.a. brildraagplicht, dragen fluovestje,...)

45 Veiligheids- en milieuopleiding contractanten Slotwoord Date 6/17/2015 Aperam 45

46 Slotwoord Beste contractant, In de voorgaande presentatie hebben we je geïnformeerd over de algemene veiligheids- en milieurichtlijnen die bij ons gelden. Aan de hand van 5 korte vragen zal gecontroleerd worden of u deze richtlijnen voldoende begrepen hebt. In functie van het resultaat van deze korte test (minimum 4 correcte antwoorden) zal al dan niet de toegang tot het bedrijf verleend worden (badge geldig voor 3 jaar). Indien je de eerste keer faalt, zal je een herkansing krijgen. Indien je bij de tweede poging opnieuw faalt zal je niet toegelaten worden op het bedrijfsterrein. Na een half jaar kan er eventueel een nieuwe test afgelegd worden. Succes!

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden Pagina : 1 van 4 1. Te volgen veiligheids- en milieuvoorschriften 1. Bij het binnenkomen van het bedrijf dient men zich de eerste dag, aan de receptie aan te melden. De verantwoordelijken waar de werkzaamheden

Nadere informatie

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter 1. Een werkvergunning is een document: a) dat het overleg moet bevorderen tussen iedereen die met het werk te maken heeft. b) waarin de voorwaarden hoe gewerkt moet worden, vastgelegd zijn c) dat toestemming

Nadere informatie

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Nyrstar Sites BALEN/OVERPELT AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Herziening 6 van 30 juli 2014 (wijzingen t.o.v. vorige herziening zijn blauw gemarkeerd) pg 1/54 Inhoud 1 INLEIDING... 8 1.1 Inhoud... 8 1.2

Nadere informatie

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL)

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) HOOFDSTUK 1: WETGEVING 1. Aan wie legt de welzijnswetgeving verplichtingen op? a. Aan de werkgever en aan de werknemers. b. Alleen aan de werkgever.

Nadere informatie

Veilig werken en zich verplaatsen bij de

Veilig werken en zich verplaatsen bij de Veilig werken en zich verplaatsen bij de WOORD VOORAF Dit boekje is geen reglement. Het is een instrument om praktische informatie inzake veiligheid en gezondheid te verstrekken aan de werknemers van

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

Te bekijken onderwerpen. maatregelen. Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen

Te bekijken onderwerpen. maatregelen. Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen Te bekijken onderwerpen Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen Motiveren van alle betrokkenen : Opdrachtgever Werfdirectie Studieburau Aannemers arbeiders Orde en netheid op de werf

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische Inhoud ALGEMEEN... 4 Kampvuur vuurwerk.... 4 Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 4 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 4 Mag ik vuurwerk afsteken?...

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB Bundel Nr 119 Het gebruik van ladders en steigers tijdens de afwerkingsfase Inhoud Inleiding... 3 Derde trimester 2008 Bundel Nr 119 Het gebruik

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel Opdrachtgever : De Regie der Gebouwen Gulder Vlieslaan 87 bus 2 1060 Bruxel JPN Projects

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13 Naam kandidaat: Examen: VOL-VCA Evenementcode: Proefexamen_VOL VCA Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan

Nadere informatie

De D feest s gid i s

De D feest s gid i s De feestgids voorwoord 1. Inleiding 1.1. het aanspreekpunt p. 4 1.2. enkele uitgangspunten p. 4 1.3. de feestbox p. 5 1.4. materiaal p. 5 1.5. begroting p. 6 2. Spelregels 2.1. het feestcharter en het

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be INHOUD 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? 3 2. Mag ik als student werken met een uitzendcontract? 3 3. Moet ik een contract

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

I. Intern noodplan. 1. Doel:

I. Intern noodplan. 1. Doel: I. Intern noodplan 1. Doel: Een uitgewerkt plan om in crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken. 2. Inhoud:

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2006 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERK OP HET KPE-TERREIN

UITVOEREN VAN WERK OP HET KPE-TERREIN Bladzijde: 1 van 15 UITVOEREN VAN WERK OP HET KPE-TERREIN Geldig vanaf: 01 september 2008 Auteur: Beoordeeld door: Beoordeeld door: Goedgekeurd door: Functie Project Engineer Supervisor Security Werkgroep

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg?

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Land- en tuinbouwvoertuigen: hoe komt u er veilig mee op de openbare weg? Als verzekeraar en gespecialiseerd financieel dienstverlener in

Nadere informatie

Werk- en veiligheidsvoorschriften

Werk- en veiligheidsvoorschriften Werk- en veiligheidsvoorschriften Werken in opdracht van SDW Versie 1.0: 04-12-2013 1. Inleiding Als werkgever is SDW verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de Arbowet. SDW

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de Jeugddienst: T 03 685 19 18, F 03 680 23 59 jeugddienst@schoten.be Sint-Cordulastraat 10 2900 Schoten Inhoud: Inhoud Art.

Nadere informatie

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012 BEWONERS REGLEMENT Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie