IOS Mapper V2.5. Inspectie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IOS Mapper V2.5. Inspectie"

Transcriptie

1 IOS Mapper V2.5 IOS International nv Wetenschapspark 5 B-3590 Diepenbeek Tel Fax

2 Welkom IOS Mapper is een unieke dynamische risicobeheers-applicatie die bestaat uit verschillende modules zoals brandinterventie en -evacuatie, fysieke beveiliging, milieuvergunning, enz. die u toelaten uw risico's te inventariseren en rapporten te genereren Met behulp van de IOS extensie is het mogelijk om die geïnventariseerde objecten te inspecteren of controleren. Deze documentatie biedt u informatie aan over hoe u gebruik kan maken van IOS Mapper v2.5, meer bepaald hoe men een inspectieronde opmaakt en uitvoert, en welke rapporten men kan creëren. Bemerking Per module is er een aparte handleiding voorzien, met uitleg over de verschillende rapporten en de bibliotheek van objecten - zie bijvoorbeeld IOS Mapper Brandveiligheid Handleiding en IOS Mapper Fysieke beveiliging Handleiding enz. Tip Indien u nog verdere vragen of bemerkingen heeft, kan u steeds contact opnemen met IOS International. IOS International nv tel fax Wetenschapspark 5 -B-3590 Diepenbeek - Het IOS platform biedt een geïntegreerde oplossing voor alle huidige èn toekomstige risicobeheersnoden. IOS International nv Ref. V25-INSP-NL-0812 Pag. 2/12

3 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INSPECTIERONDE AANMAKEN EN UITVOEREN 4 HOOFDSTUK 2 INSPECTIEHISTORIEK 7 HOOFDSTUK 3 INSPECTIERAPPORTERING INSPECTIERONDE INSPECTIEVERSLAG VERSLAG SHE-MATTERS CONTROLE INSPECTIEHISTORIEK 12 IOS International nv Ref. V25-INSP-NL-0812 Pag. 3/12

4 IOS Mapper bevat verscheidene modules, zoals Brandinterventie, Evacuatie, Sleutelbeheer enzovoort, om de overeenkomstige risico s te inventariseren. Daarnaast heeft IOS Mapper ook de mogelijkheid om deze geïnventariseerde objecten te inspecteren of controleren, met behulp van de IOS Mapper extensie. Voor de inspectie extensie kan u 2 vensters openen binnen een module (bv. Brandinterventie). U opent deze vensters via het menu Venster Beeld : historiek Hoofdstuk 1 ronde aanmaken en uitvoeren Vooraleer men een controle of inspectie kan uitvoeren, dient men eerst een inspectieronde aan te maken via het venster. 1. Klik op de knop Inspecteer niets om de standaard selectie te annuleren. 2. Vervolgens stelt u een eigen selectie/afbakening op volgens: o Tijdsspanne: tussen datum x en datum y te inspecteren (gebaseerd op de datum van de laatste inspectie en het inspectietype) o type: bijvoorbeeld jaarlijkse controle, maandelijkse controle, trimestriële controle o Type: het type object dat u wenst te controleren, bijvoorbeeld draagbare CO 2 -blusser, brandhaspel, deur met brandweerstand o Locatie: afbakening van locatie, bijvoorbeeld verdieping en lokaal De volgende inspectietypes zijn mogelijk: Maandelijkse controle o S,H & E Bord o Werkpost Jaarlijkse controle o Blustoestel o Brandhaspel o Deur met brandweerstand o Draagbare CO 2 -blusser o Draagbare waterblusser o Haspel axiale voeding o Nooduitgang IOS International nv Ref. V25-INSP-NL-0812 Pag. 4/12

5 Tip Via de knop Reset filter kan u de selectie van de locatie annuleren en wordt de tijdsspanne teruggezet naar vandaag tot +1maand. 3. Klik op de knop Filterlijst om het resultaat te zien van bovenstaande selectie. Tip Via de knop Reset filter en inspecteer volgens status kan u de filter resetten (zie hierboven) en terug de standaardlijst tonen van bv. alle draagbare CO 2 -blussers die deze maand een jaarlijkse controle nodig hebben. 4. In de lijst kan u dan handmatig één of meerdere objecten selecteren, door de kolom Inspecteren aan te vinken. U kan ook de volledige lijst selecteren via de knop Inspecteer alles en de lijstselectie annuleren via de knop Inspecteer niets. Tip U kan zo ook meerdere selecties uitvoeren en telkens een aantal objecten selecteren. Zo kan u bijvoorbeeld de blussers selecteren voor lokaal 125, en vervolgens een nieuwe selectie maken voor lokaal 126 en al deze blussers ook selecteren. Zo creëert u een inspectieronde voor meerdere locaties. 5. Klik op de knop project aanmaken. Er verschijnt een dialoog voor meer informatie. Geef het inspectieproject een Naam, Omschrijving en geef de Bestemming aan. Voor de bestemming kan u best opteren het inspectieproject op te slaan als een project binnen de huidige workspace. 6. Sluit het IOS Mapper project af, door onderaan het verkenner-venster te klikken op Project sluiten. 7. In het verkenner-venster verschijnt in de lijst van projecten het desbetreffende inspectieproject. Open dit inspectieproject door te dubbelklikken op de naam of kies via rechtermuisknop het menu Activeer project. 8. In de boomstructuur van het verkenner-venster ziet u enkel de geselecteerde objecten met daarbij een vraagteken. Door gebruik te maken van de knop kan u de volledige boom tonen. IOS International nv Ref. V25-INSP-NL-0812 Pag. 5/12

6 9. Selecteer telkens een object en open de vragenlijst door te dubbelklikken of door het rechtermuismenu Openen te kiezen. De inspectie-vragenlijst van dit object verschijnt. Vul deze vragenlijst aan en klik op de knop Afgewerkt, waarna het vraagteken verdwijnt. Tip In de tweede tab ziet u de vragenlijst van het object volgens de geselecteerde module en de derde tab bevat de inspectie details (zie verder). 10. Zodra de vragenlijsten van alle objecten ingevuld zijn, kan u de inspectieronde afsluiten. Sluit hiervoor het project. Selecteer in het verkenner-venster het inspectieproject en klik op de knop ronde afsluiten. Tip U kan het project zonder meer sluiten en achteraf terug openen, zelfs indien de inspectieronde nog niet voltooid is. Enkel wanneer alle objecten geïnspecteerd zijn, dient u de inspectieronde af te sluiten. 11. De inspectieronde is nu afgerond en de gegevens werden opgenomen in het eigenlijke IOS Mapper project. IOS International nv Ref. V25-INSP-NL-0812 Pag. 6/12

7 Hoofdstuk 2 historiek Als de controle of inspectie uitgevoerd is, kan men de historiek van de inspectierondes opvragen via het venster historiek. Er verschijnt een lijst met inspectierondes. Per inspectieronde staan alle geïnspecteerde objecten opgelijst, met het objecttype en de status. Klik op het plus-teken voor de inspectieronde en de lijst verschijnt. Als men de vragenlijst van een geïnspecteerd object opent, door te dubbelklikken op de objectnaam in de boomstructuur, kan men zien dat de tweede tab Inspection Details aangevuld is. Per inspectieronde wordt er een kolom aangemaakt, met de naam van de inspectieronde en de datum, en daaronder vervolgens de vastgestelde gebreken voor dat object. Indien er geen gebreken zijn vastgesteld blijft deze ruimte leeg. IOS International nv Ref. V25-INSP-NL-0812 Pag. 7/12

8 Hoofdstuk 3 rapportering Op eenvoudige en snelle wijze kan u de nodige rapporten creëren en up-to-date houden. De volgende rapporten kunnen in deze inspectie extensie aangemaakt worden: ronde verslag Verslag SHE-matters controle historiek U kan deze rapporten aanmaken vanuit de volgende IOS locaties: Site Zone Gebouw Sector Verdieping Sectie Lokaal rapporten X X X X X X Wanneer u een rapport maakt, helpt een wizard u met het samenstellen van uw rapport. De wizard leidt u langs een aantal schermen die toelaten om de nodige informatie uit het project te kiezen om het rapport samen te stellen. Met de knoppen Volgende en Terug kan u vooruit of achteruit gaan in de wizardschermen. In de laatste stap van de wizard Bewaar selecties kan u aangeven of u het rapport onmiddellijk wenst te openen en kan u uw selecties opslaan. Wanneer u Open document aanvinkt, dan opent het rapport na het genereren automatisch in MS Word of OpenOffice. Wanneer u Bewaar selecties aanvinkt, dan verschijnt het rapport in de rapportenlijst. U kan dezelfde selectie dan later opnieuw gebruiken. U wordt dan gevraagd de naam van het rapport (verplicht) en een omschrijving (optioneel) in te geven. Opgelet U kan rapporten genereren in een inspectieproject, maar deze rapportselecties gaan verloren bij het afsluiten van de inspectie. De definitieve rapporten worden dus best in het basisproject gecreëerd. IOS International nv Ref. V25-INSP-NL-0812 Pag. 8/12

9 3.1. ronde Het rapport ronde geeft de lijst van te inspecteren objecten weer. De volgende wizardvragen worden getoond: Kies de eigenaar van de site of het gebouw. Kies inspectieronde. Bewaar selecties. Output: Inhoud: tabel Verdieping Toestel: pictogram om het objecttype weer te geven Code: naam van het object Type inspectie (jaarlijks, maandelijks, ) Ingebruikname: vraag installatiedatum bij de blustoestellen Hoofding: o Links: naam van de zetel o Midden: verslag en de naam van het rapport o Rechts: naam van de site of het gebouw en de datum van de inspectieronde Voettekst: o Links: datum van het rapport o Rechts: pagina IOS International nv Ref. V25-INSP-NL-0812 Pag. 9/12

10 3.2. verslag Het rapport verslag geeft het resultaat van een inspectieronde weer. De volgende wizardvragen worden getoond: Kies de eigenaar van de site of het gebouw. Kies inspectieronde. Bewaar selecties. Output: Inhoud: tabel Verdieping Toestel: pictogram om het objecttype weer te geven Code: naam van het object Type inspectie (jaarlijks, maandelijks, ) Opmerkingen: de vastgestelde gebreken Hoofding: o Links: naam van de zetel o Midden: verslag en de naam van het rapport o Rechts: naam van de site of het gebouw en de datum van de inspectieronde Voettekst: o Links: datum van het rapport o Rechts: pagina IOS International nv Ref. V25-INSP-NL-0812 Pag. 10/12

11 3.3. Verslag SHE-matters controle Het rapport Verslag SHE-matters controle is een specifieke template van het inspectieverslag voor inspectierondes van SHE-borden (Center Parcs specifiek). De volgende wizardvragen worden getoond: Kies de eigenaar van de site of het gebouw. Kies inspectieronde. Bewaar selecties. Output: Inhoud: tabel ID: plaats van het SHE-bord Verdieping Lokaal Plaats Afgetekend: inspectievraag Is het bord dagelijks afgetekend voor gebruik? Actie: inspectievraag Is er binnen de 14 dagen actie of antwoord op de afwijkingen? DM: inspectievraag Is de opvolging gedaan door de Department Manager? SM: inspectievraag Is de maandelijkse opvolging gedaan door de Sectormanager? Score: de totaalsom van de vorige 4 vragen (met de veronderstelling dat elk ja -antwoord 25% telt) Er wordt hier dan ook met de kleuren groen en oranje gewerkt, opdat duidelijk opvalt welke borden extra aandacht nodig hebben. Hoofding: o Links: naam van de zetel o Midden: Verslag SHE-matters controle en de naam van het rapport o Rechts: naam van de site of het gebouw en de datum van de inspectieronde Voettekst: o Links: datum van het rapport o Rechts: pagina IOS International nv Ref. V25-INSP-NL-0812 Pag. 11/12

12 3.4. historiek Het rapport historiek geeft een overzicht weer van alle inspectieresultaten uit alle uitgevoerde inspectierondes. De volgende wizardvragen worden getoond: Kies de eigenaar van de site of het gebouw. Bewaar selecties. Output: Inhoud: o Inhoudsopgave (dient men nog manueel in Word open te klappen) o Per locatie een overzicht van de geïnspecteerde objecten (pictogram en naam), met telkens een tabel met informatie per inspectieronde: type (jaarlijks, maandelijks, ) Naam van de inspectieronde Datum van uitvoering Vastgestelde gebreken Hoofding: o Links: naam van de zetel o Midden: historiek o Rechts: naam van de site of het gebouw Voettekst: o Links: datum o Rechts: pagina IOS International nv Ref. V25-INSP-NL-0812 Pag. 12/12

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

CRM Contact Relations Management

CRM Contact Relations Management CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 1.2. Wings CRM Concept 5 WINGS GEBRUIKERS 2.1. Wings: opstarten

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Leer KineQuick gebruiken in 10 eenvoudige stappen!

Leer KineQuick gebruiken in 10 eenvoudige stappen! Agenda Handleiding Leer KineQuick gebruiken in 10 eenvoudige stappen! Welkom in de korte handleiding van KineQuick. In tien stappen leggen we u het gebruik van de agenda uit. Een methode die u toelaat

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

2 Pagina s binnen TYPO3

2 Pagina s binnen TYPO3 2 Pagina s binnen TYPO3 Als u links onder de module Web klikt op de submodule Pagina krijgt u aan de rechterzijde het volgende scherm: Afbeelding 2.2 (frontend) Afbeelding 2.1 (backend) De gele, blauwe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

IBP-catalogus. Gebruikshandleiding

IBP-catalogus. Gebruikshandleiding IBP-catalogus Gebruikshandleiding Inhoudstafel Inleiding... 1 Vereisten...2 Toegangsaanvraag...2 De catalogus...4 1. De filters...4 2. Resultaat van de filteractie...5 3. Laatste bijzonderheden...7 Updaten

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding Website beheersysteem

Handleiding Website beheersysteem Handleiding Website beheersysteem Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen...4 3. De startpagina...5 3.1. Startpagina menu...5 3.2. Bovenbalk...6 4. Menu en Pagina's...7 4.1. Een nieuwe pagina toevoegen...8

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Backup Zeker V1.3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.0 Backup Zeker - Installatie... 4 1.1 Systeemeisen... 4 1.2 Setup / Installatie... 4 1.3 Eerste start - Registratie

Nadere informatie

Portal Handleiding voor de klant 4.8

Portal Handleiding voor de klant 4.8 o Portal Handleiding voor de klant 4.8 Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de klant binnen de MobiDM Portal. Version: x.x MOBIDM Klant Handleiding Pagina 1 Index Introductie Help- bestanden

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

bpost Shipping Manager

bpost Shipping Manager bpost Shipping Manager bpost packet & express oplossingen Gebruikershandleiding Versie 0.5 Inhoudsopgave. Inleiding.... Hoe de Shipping Manager openen?.... Algemene beschrijving van het programma... 4

Nadere informatie

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 van 29 Inhoudsopgave 1 Introductie...3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding OpusFlowCRM binnen een NT Netwerk en/of Terminal Server DEZE HANDLEIDING IS NIET BEDOELD VOOR INSTALLATIE OP LATOPS/OFFLINE WERKSTATIONS! OpusFlowCRM is een product van: OpusFlow

Nadere informatie

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001 PATS-W Versie 3 Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6-3526 AA Utrecht Postbus 7023-3502 KA Utrecht Tel. : 030-288 13 11 (algemeen)

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

INSTALLATIE CRM Wings CRM Contact Relations Management

INSTALLATIE CRM Wings CRM Contact Relations Management INSTALLATIE CRM Wings CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat INSTALLATIE Wings CRM Contact Relations Management Ga in Windows als volgt tewerk: Plaats de eerste

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Computerprogramma voor de boekhouding diensten en omhalingen op de parochies voor het jaar 2014

Computerprogramma voor de boekhouding diensten en omhalingen op de parochies voor het jaar 2014 Computerprogramma voor de boekhouding diensten en omhalingen op de parochies voor het jaar 2014 Bisdom Brugge, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge, 050/33 59 05 kerkfabrieken.bisdom.brugge@kerknet.be Vereiste

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Handleiding. Je ziet resultaat

Handleiding. Je ziet resultaat Handleiding Je ziet resultaat Inhoudsopgave 1. Versiebeheer... 3 2. Definities... 3 3. Werken met E-View... 5 4. Inloggen... 6 5. Menuopties... 7 6. Boomstructuur... 8 7. De grafiek... 9 8. Mijn account...

Nadere informatie