Multi Permit Solution. White paper

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Multi Permit Solution. White paper"

Transcriptie

1 Multi Permit Solution White paper

2 Samenvatting Organisaties in de publieke sector hebben te maken met een aantal trends, zoals individualisering van de samenleving, toenemende interconnectiviteit tussen organisaties en bezuinigingen op de budgetten. Als gevolg van deze ontwikkelingen moeten organisaties in de publieke sector meer doen met minder geld. Traditionele methoden voor bedrijfsprocessen zijn echter niet toegerust voor deze ontwikkelingen; daarvoor zijn ze te weinig wendbaar. Bij gebruik van deze methoden kost aanpassing van de systemen en applicaties eenvoudig te veel tijd en geld. Tegelijkertijd bieden deze uitdagingen ook kansen om te innoveren. Be Informed biedt de mogelijkheden om deze kansen te benutten. In plaats van te proberen een lagere complexiteit van bedrijfsprocessen en activiteiten af te dwingen, leert Be Informed publieke instellingen om te gaan met het feit dat de werkelijkheid complex is. Het verlenen van vergunningen wordt steeds complexer Omarm complexiteit om uw organisatie te vereenvoudigen Speciaal voor vergunningverlenende instellingen heeft Be Informed een Multi Permit Solution ontwikkeld waarmee elk type vergunning in één systeem kan worden verwerkt, inclusief specifieke regels en richtlijnen. Dit systeem heeft zich bewezen in een aantal zeer omvangrijke implementaties in de publieke sector in Nederland, variërend van het verstrekken van visums en verblijfsvergunningen tot milieu- en omgevingsvergunningen. Be Informed Multi Permit Solution 1

3 Inleiding Publieke instellingen over de hele wereld hebben te maken met een aantal uitdagingen: 1. Individualisering Klanten in de publieke sector zowel burgers als bedrijven verwachten een behandeling die is toegesneden op hun individuele situatie. 2. Toegenomen interconnectiviteit tussen organisaties Door ontwikkelingen op het gebied van rationalisatie en specialisatie moeten overheidsinstellingen zich tegenwoordig richten op specifieke taken; andere activiteiten worden uitbesteed aan externe organisaties. Dit leidt tot toename van de complexiteit van de huidige publieke sector, doordat het levering van diensten aan, en nauwe samenwerking tussen organisaties noodzakelijk maakt. 3. Bezuinigingen op budgetten Overheden hebben te maken met ingrijpende bezuinigingen. Publieke instellingen worden gedwongen om hun werk te doen met kleinere budgetten dan ze in het verleden gewend waren. Als gevolg van deze ontwikkelingen moeten organisaties in de publieke sector nu meer doen met minder geld. Traditionele methoden voor bedrijfsprocessen kunnen niet inspelen op deze ontwikkelingen doordat ze onvoldoende flexibel zijn. Bij deze methoden kost aanpassing van de systemen en applicaties eenvoudig te veel tijd en geld. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, moeten publieke instellingen hun activiteiten vereenvoudigen, in plaats van elke nieuwe uitdaging te behandelen als een individuele uitzondering. Ze moeten accepteren dat de werkelijkheid complex is, in plaats van te trachten elke uitzondering op te lossen. Be Informed biedt de technologie waarmee dit kan. Door de ervaring die Be Informed heeft opgedaan bij een brede variëteit aan publieke instellingen beschikken wij over diepgaand inzicht in kennisintensieve administratieve processen. We hebben vastgesteld dat vrijwel elk proces dat door deze organisaties wordt beheerd, leidt tot een beslissing over een aanvraag voor een vergunning, uitkering of subsidie. Ter ondersteuning van deze beslissingsprocessen heeft Be Informed softwareoplossingen ontwikkeld op basis van Dynamic Case Management. Mass customization vereist standaardisatie Onze zaakgerichte benadering gaat uit van de interactie tussen burgers en de overheid. De aandacht van deze benadering is gericht op verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening bij de behandeling van een levensgebeurtenis (van personen én organisaties) als uitgangspunt, waarbij gegevens slechts Be Informed Multi Permit Solution 2

4 eenmaal hoeven te worden gevraagd, en integrale afhandeling van die informatie in verschillende overheidseenheden. Deze dossiergerichte aanpak maakt het mogelijk om de interactie tussen burgers en de overheid zeer efficiënt te beheren. Deze interactie is bi-directioneel. Elke burger en elk bedrijf moet op de juiste manier worden benaderd. Dit wordt gerealiseerd door de uitzondering tot maatstaf te maken, zodat elke klantinteractie wordt behandeld als uitzondering op het normale proces. Daardoor wordt de uitzondering het normale proces. Vergelijk het met een prefab huis waarbij elk onderdeel van het huis voldoet aan de wensen van de klant, doordat de klant steeds een (beperkte) set opties wordt geboden waaruit de klant kan kiezen. Er wordt voldaan aan de specifieke wensen van de klant door het bieden van een keuze uit een beperkte set standaardopties. Indien op de juiste plaats toegepast, zorgt deze standaardisatie voor grootschalige aanpassing aan een groot aantal individuele wensen. Op basis van dit concept voor het aanvaarden van en omgaan met complexiteit heeft Be Informed een standaardoplossing ontwikkeld voor het verstrekken en handhaven van elk type vergunning, maar ook van combinaties van meerdere vergunningen. Afbeelding 1: Belangrijke onderwerpen bij regelgeving Met regelgeving beoogt de wetgever: Het vaststellen van eerlijke prijzen voor goederen en diensten; Het verstrekken van licenties en franchises; Het vaststellen van veiligheidsstandaarden voor de werkomgeving en voor vervoer; Bewaken en handhaven van regelgeving met betrekking tot discriminatie; Bescherming van het milieu. Al deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd met de Be Informed Multi Permit Solution. Afbeelding 1 laat de onderlinge relaties zien tussen de belangrijkste Be Informed Multi Permit Solution 3

5 onderwerpen van vergunningen. De Multi Permit Solution is gebaseerd op beproefde technologie. Die technologie wordt al met succes toegepast door onze klanten, waaronder de IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst), de NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De belangrijkste voordelen die onze klanten ervaren zijn: 1. Verlaging van de TCO (Total Cost of Ownership) door de manier waarop Be Informed omgaat met business rules en beleids- en procesregels; 2. Onze oplossing biedt een totaaloplossing voor het hele proces van het verstrekken tot het handhaven van vergunningen; 3. Verbeterde functionaliteit: met onze modulaire en open architectuur kunnen we op eenvoudige wijze extra functionaliteit beschikbaar maken. Het proces voor het uitgeven en handhaven van vergunningen Het uitgeven en het handhaven van vergunningen zijn complementaire processen. Niet omdat ze andere doeleinden nastreven, maar omdat ze verschillend van aard zijn. De uitgifte van vergunningen is een proces dat is gerelateerd aan tijd, terwijl het handhaven van vergunningen een continue activiteit is. De basiselementen van deze processen zijn weergegeven in Afbeelding 2 en Afbeelding 3. Het proces voor uitgifte van vergunningen stelt de voorwaarden waaronder handhaving kan worden afgedwongen. Uitgifte van een vergunning begint met het verstrekken van informatie aan de burger of aan het bedrijf dat een bepaalde activiteit wil uitvoeren. Bijvoorbeeld een bedrijf dat vlak bij een kruispunt een nieuwe fabriek wil opzetten. Is dit toegestaan? Het nieuwe businessplan heeft consequenties voor de natuur in dat deel van de stad. Welke gevolgen worden toegestaan, en welke niet? Een burger wil een restaurant beginnen in de oude haven mag dat? Een buitenlander wil in ons land komen werken. Aan welke eisen moet hij voldoen voordat toestemming wordt verleend? Dit zijn allemaal situaties waarin mensen activiteiten willen uitvoeren en publieke instellingen moeten raadplegen en met deze instellingen moeten samenwerken om toestemming te krijgen om hun plannen te realiseren. De Multi Permit Solution biedt een oplossing die deze samenwerking mogelijk maakt, met ondersteuning van mail, video en chat. De Be Informed Multi Permit Solution beschikt over een uitgebreide kennisbank die alle relevante informatie bevat. De aanvrager ontvangt een vragenformulier waarin hij de eigenschappen van de geplande activiteit kan beschrijven, om te bepalen of hiervoor een vergunning vereist is of dat de activiteit alleen maar moet worden gemeld. Dit vragenformulier is zo opgezet dat het begrijpelijk is voor de aanvrager, doordat het is afgestemd op diens kennis van en ervaring met het domein. Be Informed Multi Permit Solution 4

6 Wanneer de aanvrager vragen heeft met betrekking tot bepaalde aspecten van het formulier bijvoorbeeld omdat hij niet alle vragen kan beantwoorden kan hij contact opnemen met de relevante instelling via de chat- of videofunctie. Kennis en ervaringen worden door aanvragers en publieke instellingen gedeeld. Wanneer een aanvrager een vergunning aanvraagt (of als de aanvrager een activiteit alleen hoeft te melden), kan de aanvrager de eigenschappen van de activiteit opgeven waarvoor hij een vergunning wil. Deze eigenschappen worden gebruikt voor uitgifte van de gevraagde vergunning. Er wordt alleen gevraagd naar gegevens die noodzakelijk zijn. Informatie die al beschikbaar is, wordt hergebruikt. Afbeelding 2: Het basisproces voor vergunningaanvraag Nadat de vergunningaanvraag is ingediend, start het proces voor vergunningverlening. Dit proces wordt gestart door registratie van de aanvraag. De aanvraag wordt naar de relevante organisatie gestuurd, waar de daadwerkelijke afhandeling begint. De afhandeling bestaat uit drie belangrijke stappen: Registreren; Beoordelen en beslissen; Publiceren. De afhandeling wordt ondersteund door een aantal functies. De oplossing bevat verschillende rollen, zoals coördinator, behandelaar, beslisser en adviseur. Deze rollen bestaan binnen de organisatie of bevinden zich extern. In veel gevallen is aanvullende expertise vereist om te beslissen over een vergunningaanvraag. Deze expertise is niet altijd in huis aanwezig bij de overheidsinstelling die de aanvraag behandelt. Daarom zijn diensten voor gestandaardiseerde informatie-uitwisseling Be Informed Multi Permit Solution 5

7 beschikbaar waarmee de vereiste informatie tussen betrokken partijen kan worden uitgewisseld. Zodoende kan door verschillende experts advies worden verstrekt met betrekking tot de beslissing. Standaard zijn functies voor mail, chat en videoconferencing beschikbaar. Aanvragen voor vergaderingen met externe partijen kunnen worden ontvangen en verzonden. Binnenkomende en uitgaande mail wordt automatisch gearchiveerd onder het desbetreffende dossier, zodat er een volledige historie ontstaat die tijdens het beslissingproces kan worden gebruikt. Voor behandeling gelden wettelijke tijdslimieten. Als deze limiet wordt overschreden, wordt een signaal naar de desbetreffende beslissers gestuurd. Het proces kan worden bewaakt met behulp van functies op het dashboard. Afbeelding 3: Het basisproces voor behandeling van aanvragen Handhaving volgt na het proces voor uitgifte van de vergunning. Tijdens dit proces wordt de werkelijke situatie beoordeeld en vergeleken met de bindende wettelijke bepalingen die tijdens het proces voor uitgifte van de vergunning zijn vastgesteld. Handhaving kan plaatsvinden op verschillende niveaus 1 : 1 Andere activiteiten bij handhaving zijn het vastleggen van bevindingen, het instellen van boetes en het plannen van volgende controles (de lijst van activiteiten is niet volledig). Be Informed Multi Permit Solution 6

8 1. Onderhoud, zoals het verstrekken van informatie aan burgers en bedrijven over gewijzigde regelgeving en de gevolgen van deze wijzigingen voor de situatie; 2. Melden, een meldpunt dat mensen kunnen bellen (of bezoeken) om een bepaalde situatie te melden; 3. Administratieve handhaving, bestaande uit bestudering van relevante documenten, zoals externe onderzoeksrapporten; 4. Fysieke handhaving, zoals monitoring of evaluatie van de situatie terplekke. We zijn ons ervan bewust dat fysieke evaluatie zelden voor 100% kan worden gerealiseerd. Het vereiste niveau van handhaving is gebaseerd op een risicobeoordeling. Vragen zoals Wat zijn de risico s? en Wat is het effect van een fysiek bezoek? worden ondersteund door tools voor samenwerking en een kennisbank die informatie bevat over eerdere ervaringen, naast alle actuele regelgeving. De Multi-permit Solution heeft zich bij diverse openbare instanties al bewezen Aan de hand van de resultaten van het handhaven kan het huidige beleid worden gemeten. Dit helpt bij het realiseren van effectiever en efficiënter beleid. Door regelmatige evaluatie van beleidsmaatregelen worden doelstellingen gerealiseerd en ontstaat er beleid dat kosteneffectiever is. Bovendien is functionaliteit beschikbaar waarmee nieuw beleid kan worden gesimuleerd. 'Wat als'-analyses helpen beleidmakers bij het beslissen over implementatie van nieuw beleid. Het geheel van dit alles wordt Policy Management genoemd. Policy Management is gericht op het realiseren van beleid met meetbare en voorspelbare resultaten. Het Be Informed e-government platform De oplossing voor het publieke domein die Be Informed biedt is een bedrijfsprocesplatform dat verschillende applicaties voor ondersteuning van kenniswerkers omvat. Het bestaat uit een set onderdelen waarin de gemeenschappelijke functionaliteit beschikbaar is, naast een set meer specifieke, geautomatiseerde diensten die speciaal bedoeld zijn voor een bepaald beleidsdomein. Dit alles is toegankelijk via een gemeenschappelijke, intuïtieve en flexibele gebruikersinterface. In Afbeelding 4 is dit procesplatform weergegeven. Het voordeel van deze architectuur is dat onze oplossing niet op zichzelf staat. Daardoor hebben wij diverse partijen die bijdragen aan de ontwikkeling van geautomatiseerde diensten. Deze partijen kunnen ook partners zijn. Capgemini, bijvoorbeeld, levert een Multi Subsidy Solution die is gebaseerd op het Be Informed-platform. Be Informed-oplossingen bestaan uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen helpen de complexiteit te verminderen en stimuleren hergebruik, waardoor de Be Informed Multi Permit Solution 7

9 TCO (Total Cost of Ownership) wordt verlaagd. Wanneer specifieke diensten (regelgeving én technische diensten) door meerdere beleidsdomeinen worden gebruikt, kunnen we de betreffende functionaliteit algemeen beschikbaar maken. Deze algemene onderdelen bevatten diensten, functies en regelgeving die relevant kunnen zijn voor alle beleidsdomeinen. Hierbij maken we maximaal gebruik van open standaarden, zodat onze oplossing in het specifieke applicatielandschap van de klant kan worden geïntegreerd. In ons oplossingenpakket willen we ondersteuning bieden voor verschillende beleidsdomeinen. Elk domein heeft zijn eigen levenscyclus met specifieke eigenschappen, regelgeving en diensten. Vanwege deze levenscyclus worden deze beleidsdomeinen ondersteund door verschillende oplossingen. Dit levert een oplossing op met een structuur zoals hieronder weergegeven. We hebben het voorvoegsel 'multi' aan onze oplossing toegevoegd omdat we met elke oplossing meerdere, vergelijkbare processen ondersteunen. Regels veranderen en systemen moeten zich snel en efficiënt kunnen aanpassen Afbeelding 4: Ondersteuning van verschillende beleidsdomeinen Onze oplossing ondersteunt het gehele proces, van begin tot eind. In het proces voor uitgifte en handhaving van vergunningen bieden we ondersteuning aan burgers die vragen om informatie over een vergunning, aan overheidsinstellingen die beslissen over een vergunningsaanvraag, en aan externe adviseurs die advies geven over een aanvraag die wordt verwerkt. Be Informed Multi Permit Solution 8

10 Met deze architectuur beschikken we over een bewezen oplossing voor meerdere domeinen met meerdere processen, zoals (in dit geval) uitgifte en handhaving van vergunningen. Onze oplossing is bewezen omdat het concept ook wordt gebruikt in andere Be Informed-projecten. Deze implementaties hebben geleid tot hoge niveaus van klanttevredenheid. Ze ondersteunen meerdere domeinen, aangezien wij ook oplossingen hebben voor het toekennen van uitkeringen en subsidies. Drie onderscheidende factoren Voordat we verder ingaan op de oplossing, bespreken we de belangrijkste concepten die aan de basis liggen van alle Be Informed-oplossingen. Deze differentiators zijn cruciaal in het ontwerp van de oplossing. Modelgestuurd Be Informed maakt gebruik van een modelgestuurde architectuur. Deze bevat alle vereiste functionaliteit voor het bouwen van een effectief bedrijfsprocesmodel, inclusief alle vereiste onderdelen voor het beslissingsproces, dossierbeheer, registratie en interactie tussen gebruiker en systeem. Het gaat hier om standaardfunctionaliteit. Wat niet standaard is, is het gedetailleerde bedrijfsontwerp, dat in het systeem moet worden geregistreerd. Dit is voor elke organisatie anders. Daarom hebben we in onze Multi Permit Solution geen gedetailleerd ontwerp geïmplementeerd. In plaats daarvan bieden we een basis waarop uw specifieke bedrijf kan worden geïmplementeerd. Dit werk wordt verricht bij implementatie van de oplossing in uw organisatie. Deze aanpak garandeert de vereiste mate van flexibiliteit, zodat uw organisatie het vereiste specifieke ontwerp voor uw specifieke context eenvoudig kan toevoegen. Zodra dit gedetailleerde ontwerp is gedefinieerd, begint het systeem te werken. Bovendien past de Be Informed-applicatie zich Bij Be Informed stuurt het einddoel de beslissing het proces in plaats van andersom automatisch aan bij een nieuwe of gewijzigde businesscontext in uw organisatie. Daarbij wordt geen code gegenereerd; de wijzigingen worden in real-time in het systeem verwerkt. Adaptief De procesaanpak van Be Informed is doelgericht en kan worden vergeleken met een navigatiesysteem. Op basis van het opgegeven einddoel wordt er continu herberekend wat er moet worden gedaan om dat doel te bereiken, ondanks onverwachte situaties zoals wegwerkzaamheden of een bestuurder die een verkeerde afslag neemt. Het traditionele businessproces lijkt meer op een Be Informed Multi Permit Solution 9

11 routebeschrijving. Be Informed maakt gebruik van een visueel mechanisme genaamd het 'dynamische activiteitenplan'. In plaats van te beschrijven wat elke volgende stap moet zijn, toont het alle activiteiten die mogelijk zijn op basis van de op dat moment beschikbare informatie. In de oplossingen van Be Informed wordt het proces gestuurd door het dossier. Dit betekent dat de stappen die noodzakelijk zijn voor het afronden van het dossier (het bereiken van het doel) worden bepaald door de specifieke eigenschappen van het dossier, die in de loop der tijd kunnen veranderen. Een van de einddoelen van de Be Informed Multi Permit Solution is het besluit om een vergunning te verlenen. Afbeelding 5: De procesaanpak van Be Informed kan worden vergeleken met een navigatiesysteem De Be Informed Multi Permit Solution biedt een geavanceerd proces dat het hele traject van het verlenen van vergunningen ondersteunt. Dit houdt in dat de oplossing een reeks processtappen levert die samen een baseline vormen, die vervolgens kan worden aangepast aan de vereisten van de klant. Deze processtappen zijn gericht op het maken van een weloverwogen beslissing over het verlenen van de uiteindelijke vergunning. Als het in de loop van het proces duidelijk wordt dat het niet mogelijk is om de vergunning te verlenen of een vergunning niet nodig is, wordt het proces automatisch beëindigd. Dat voorkomt dat de gebruiker (een aanvrager of vergunningverlener) de overige processtappen overbodig doorloopt. Dit is zelfs van invloed op afzonderlijke vragen die door de aanvrager moeten worden ingevuld. Het voordeel hiervan is dat gebruikers niet worden geconfronteerd met een uitgebreid proces vol voorzieningen die niet relevant zijn voor uw organisatie. Het geavanceerde proces kan met slechts beperkte aanpassingen geheel worden afgestemd op uw organisatie. Door-en-door semantisch Be Informed is door-en-door semantisch. Een andere naam voor semantiek is betekenisleer. En betekenis is in sterke mate afhankelijk van relaties. Met Be Informed modelleert u niet alleen bedrijfsregels met een rijke grammatica, maar Be Informed Multi Permit Solution 10

12 Be Informed helpt bij het structureren van beleid en voorschriften legt u ook relaties tussen die regels. Dat maakt het beheer van grote sets bedrijfsregels eenvoudiger. Dankzij de uitgebreide semantische aanpak kunnen gebruikers zichzelf zeer exact uitdrukken, zonder dat het technisch wordt. Ze kunnen wijzigingen aanbrengen aan bedrijfsregels zonder tussenkomst van IT zelfs zonder impact voor de IT. Dit is gecombineerd met een platform dat kan omgaan met alle kernprocessen binnen de organisatie, zodat IT-medewerkers een stabiel en betrouwbaar platform kunnen bouwen. Met andere woorden: business houdt zich bezig met wendbaarheid, IT met stabiliteit. Dit architectuurprincipe is van grote invloed op de governance van beleidsregels en heeft er al voor gezorgd dat klanten die gebruikmaken van de Multi Permit Solution veel minder tijd kwijt zijn aan het verwerken van veranderingen in wetten en regelgeving. En door deze responstijd te verkorten wordt hun wendbaarheid groter. Componenten van de oplossing De Be Informed Multi Permit Solution is gebaseerd op het Be Informed e- Government-platform en wordt vooraf geconfigureerd met alle noodzakelijke onderdelen voor het complete proces van vergunningverlening en -handhaving. Be Informed gebruikt een standaardweergave voor de presentatie van de modules waaruit een oplossing bestaat. We noemen dit het Target Operating Model. Het Target Operating Model (zoals weergegeven in Afbeelding 6) toont de verschillende modules in de Multi Permit Solution. Deze weergave wordt in meer detail beschreven in de Bijlage: Target Operating Model. Be Informed Multi Permit Solution 11

13 Afbeelding 6: Het Target Operating Model toont de verschillende modules in de Multi Permit Solution De oplossing is gericht op drie belangrijke doelgroepen: Burgers en bedrijven; Overheidsinstanties betrokken bij de verlening en handhaving van vergunningen; Externe partijen. Deze doelgroepen gebruiken de oplossing via een webinterface waarin alle relevante functionaliteit wordt weergegeven (zie Door een dossiergerichte aanpak maakt Be Informed een nieuwe manier van werken mogelijk in de publieke sector Afbeelding 7) en niets meer. Eindgebruikers zien alleen de informatie en functies die zij moeten gebruiken, afhankelijk van de specifieke status van het proces. Burgers en bedrijven kunnen vergunningen aanvragen, maar worden ook ondersteund met functionaliteit die het ze mogelijk maakt hun levensgebeurtenissen en kenmerken te registreren, zodat er minder handhavingsactiviteiten hoeven te worden uitgevoerd en de communicatie tussen de overheid en de aanvrager van de vergunning verbetert. Be Informed Multi Permit Solution 12

14 Afbeelding 7: Standaard 'Ready-2-Run' rijke gebruikersinterface De functionaliteit van de oplossing maakt gebruik van kennismodellen en gegevensregistraties. Omdat Be Informed modelgestuurd is, kunnen bedrijfsregelsmodellen worden toegepast voor vele doeleinden. Aan de ene kant worden ze gebruikt als ontsluitingsmodellen die een taxonomie van waarden voor een bepaald begrip bieden (zoals geïllustreerd in 8). Maar ze kunnen ook worden gebruikt voor procesautomatisering, waarbij ze bepalen welke activiteiten relevant zijn op welk moment, gezien de actuele context van het proces. Het voordeel hiervan is naadloze integratie van gegevens- en bedrijfsregels. Afbeelding 8: Model voor een opzoektaxonomie Be Informed Multi Permit Solution 13

15 Op deze manier worden de bedrijfsregels in de Be Informed Multi Permit Solution in elke gewenste structuur gehandhaafd. De structuur kan worden ingedeeld naar type kennisregel (zoals bedrijfsspecifieke regels, beleidsregels of wettelijke voorschriften) of naar organisatielijn (door bijvoorbeeld onderscheid te maken tussen de lokale en centrale overheid). De registraties die worden ondersteund door de Be Informed Multi Permit Solution zijn gebaseerd op de nationale registraties van personen, bedrijven, en adressen en objecten. Dit zijn basisregistraties die worden gebruikt voor de uitwisseling van informatie tussen overheidsinstanties, waardoor de informatieuitwisseling beter verloopt. Naast deze basiscomponenten hebben we ook een groot aantal technische services geïntegreerd in de Be Informed Multi Permit Solution. Deze technische services ondersteunen het kernproces. Voordelen ervan zijn een betaalservice (Ogone), geografische informatie variërend van eenvoudige integratie met Google Maps tot complexere geografische informatiesystemen, en ondersteuning voor documentbeheer. De Multi Permit Solution heeft een open, modulaire architectuur Voordelen De Be Informed Multi Permit Solution biedt vele voordelen voor overheidsinstanties die de oplossing hebben geïmplementeerd. Verschillende niveaus bieden verschillende voordelen. Een specifiek voordeel van de Multi Permit Solution is de unieke combinatie van voorzieningen. Burgers en organisaties krijgen informatie over de vergunningen die ze nodig hebben voor hun activiteiten, en daarbij zijn hun activiteiten de focus van het proces, niet de vergunning zelf. Ze hoeven niet langer langs verschillende instanties om aan de wet te voldoen, maar kunnen terecht bij één loket. Voor de instantie die aan de andere kant van het loket de aanvragen afhandelt, bieden we het voordeel van een integrale oplossing voor vergunningverlening en -handhaving. Het is niet nodig om verschillende systemen te beheren voor beide processen, omdat de correcte en complete uitwisseling van informatie van deze processen onderdeel uitmaakt van het systeem. Het Be Informed-platform zelf biedt ook voordelen. Deze hebben betrekking op de manier waarop we omgaan met bedrijfsregels, waardoor de wendbaarheid van organisaties toeneemt. In onze oplossing werken we met drie verschillende typen regels: wettelijke regels, beleidsregels en procesregels. Bij het extraheren van alle regels die impliciet in een proces worden toegepast, vereenvoudigen we de processen zelf en vergroten we de aanpasbaarheid ervan. Dit noemen we de scheiding van de 'know' en de 'flow'; deze scheiding maakt systemen wendbaarder, waardoor de total costs of ownership worden verlaagd. Be Informed Multi Permit Solution 14

16 Onze systemen zijn modulair opgebouwd. Businessfuncties en registraties worden behandeld als afzonderlijke modules die op elkaar inwerken. Het resultaat is een ecosysteem van modules, elke met een eigen verantwoordelijkheid, eigenaar en levenscyclus. Die specifieke verantwoordelijkheid resulteert in een enkele bron van waarheid binnen het systeem centrale registers tonen hun informatie aan alle modules die de gegevens nodig hebben. Door afzonderlijke eigenaars en levenscycli is er minder onderhoud nodig en is het systeem zeer toekomstbestendig. Modules kunnen eenvoudig worden vervangen door nieuwere versies met verbeterde functionaliteit. De Multi Permit Solution biedt één loket voor vergunningen, waar het project van de burger centraal staat Er zijn meer voordelen mogelijk, doordat in onze oplossingen het dossier centraal staat. Het dossier bevat verschillende typen informatie en biedt een compleet beeld van vergunningaanvragen of klanten. Ongeacht hun activiteiten binnen het proces werken alle betrokken partijen met dezelfde informatie, die wordt verschaft wanneer ze die nodig hebben. Be Informed Multi Permit Solution 15

17 Bijlage: Target Operating Model In deze bijlage wordt het Target Operating Model van de Be Informed Multi Permit Solution beschreven. Het Target Operating Model biedt een fundamenteel beeld van de methodologie van Be Informed. Het geeft de uiteindelijke oplossing weer en de verschillende beschikbare categorieën. We gebruiken deze categorieën om een compleet beeld van de oplossing te bieden. Het Target Operating Model van de Be Informed Multi Permit Solution ziet er als volgt uit: Webportals Webportals zijn webgebaseerde, logische componenten die functionaliteit en services bieden aan de eindgebruiker. Voor elke gebruikersdoelgroep bieden we een webportal die geheel is afgestemd op de taken van die specifieke groep. Be Informed Multi Permit Solution 16

18 De webportals zijn geconfigureerd volgens de standaard 'Ready-2-run' rijke gebruikersinterface van Be Informed. Deze interface biedt verschillende gebruiksvriendelijke en intuïtieve voorzieningen voor dossiergerelateerde toepassingen. Deze voorzieningen omvatten een contextgevoelige helpfunctie, ondersteunde procesnavigatie, weergave van dossiereigenschappen en een zoeken filterfunctie. De gebruikersinterface kan worden aangepast naar gelang de vereisten van de gebruiker. Afbeelding 9: Standaard 'Ready-2-run' rijke gebruikersinterface De algemene kenmerken van webportals in een oplossing van Be Informed zijn: Gepersonaliseerde interface Gebruikers zien alleen de dossiers en informatie die relevant zijn voor hun werkzaamheden. De presentatie en gebruikte taal zijn aangepast op de behoeften en het ervaringsniveau van de gebruiker. Selfservice, ondersteuning voor de besluitvorming De gebruikersinterface is intuïtief, waardoor klanten vele taken kunnen uitvoeren zonder dat ze ondersteuning of tussenkomst van een andere partij nodig hebben. In plaats daarvan worden ze ondersteund met tools voor advies en eenvoudigere besluitvorming Samenwerking Gebruikers kunnen veranderingen in relevante dossiers volgen en samenwerken met andere werknemers die dossiers afhandelen. Be Informed Multi Permit Solution 17

19 Binnen de Be Informed Multi Permit Solution bestaan webportals voor drie specifieke doelgroepen: Klanten: de burgers en bedrijven die vergunningen aanvragen waarover overheidsinstellingen moeten beslissen. Werknemers: coördinatoren en werknemers die dossiers afhandelen en die verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van vergunningaanvragen, beslissingen nemen en de regels met betrekking tot de vergunningen handhaven. Beleidsmakers: deze doelgroep kan gebruikmaken van de werknemersportal of de portal voor externe belanghebbenden, afhankelijk van de positie van de beleidsmakers. Applicatie- en regelbeheer: governance is een belangrijke taak die kan worden bereikt via de werknemersportal. Deze portal biedt governancefunctionaliteit met betrekking tot voorschriften en beleidsregels. Externe belanghebbenden: deze doelgroep is ook geïnteresseerd in de details van specifieke dossiers, maar volgen het gehele proces van vergunningverlening en handhaving. Ze hebben dus behoefte aan informatie die is afgestemd op leidinggevenden. Kanalen Kanalen worden gebruikt voor communicatie en zijn de schakel tussen de functionaliteit en de buitenwereld. Een kanaal kan worden gebruikt in een portal (scannen of afdrukken), maar kan ook een verbinding met een ander systeem zijn. In dat opzicht is een portal geen kanaal, maar een geconfigureerde set kanalen en businessfuncties. Het Be Informed e-government platform omvat de volgende kanalen: Documenten scannen Dossiers bevatten vaak (gescande) elektronische documenten. Dit kanaal biedt standaardfunctionaliteit voor het toevoegen van documenten, bijvoegen van metagegevens en het opslaan van deze documenten in dossiers. In zijn eenvoudigste vorm kan deze functionaliteit worden gebruikt voor het uploaden van gescande documenten; in de complexere variant kan deze worden gebruikt om een ingewikkelde scancomponent te integreren met andere scansystemen. Be Informed Multi Permit Solution 18

20 Afdrukken Documenten op het scherm kunnen worden afgedrukt, maar er kan ook een complexere publicatiecomponent worden gebruikt om afdrukken te plannen bij een afzonderlijke grafische afdeling. Elektronische post Moderne organisaties kunnen niet functioneren zonder communicatie met hun klanten, partners of werknemers. Uitgaande s worden automatisch gegenereerd. De standaardfunctionaliteit omvat het versturen van berichten vanuit het systeem. Inkomende s worden behandeld als documenten, krijgen metatags en worden opgeslagen in het systeem. Elektronische gegevensuitwisseling Contextuele systemen vereisen uitwisseling van elektronische gegevensformaten. Be Informed omvat standaard ondersteuning voor op SOAP gebaseerde informatie-uitwisseling met XML-berichten. Daarnaast bieden we ondersteuning voor protocollen en berichtformaten die zijn gebaseerd op open standaarden. Voorbeelden daarvan zijn standaarden voor bankafschriften (in bijvoorbeeld FEP-formaat), of de import van en export naar een externe, publieke database (van de belastingdienst of centraal registratiekantoor van de overheid). Mobiele apparaten De e-government-oplossing ondersteunt meerdere mobiele platformen. Deze kunnen zowel online als offline zijn. Ook worden checkin-checkoutmechanismen geboden voor bepaalde typen dossiers. Deze modules maken deel uit van het generieke Be Informed e-government platform 2.0. Businessfuncties Businessfuncties vertegenwoordigen het proces dat uiteindelijk resulteert in de levering van een product of dienst aan de aanvrager van de vergunning. Ze dragen direct bij aan de primaire processen van de organisatie. Samen bieden deze functies algemene proces- en besluitvormingsondersteuning voor alle aspecten van het verlenen en handhaven van vergunningen. Ze worden Be Informed Multi Permit Solution 19

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

De zakelijke voordelen van rijke internetapplicaties

De zakelijke voordelen van rijke internetapplicaties White Paper De zakelijke voordelen van rijke internetapplicaties Samenvatting Adobe kan buigen op een jarenlange ervaring in het leveren van technologieën die de manier waarop mensen met ideeën en informatie

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

Framework van standaarden

Framework van standaarden Framework van standaarden Geonovum datum 10 december 2007 versie 2.0 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006-02 1.0 Eerste versie voor discussie gemaakt door

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Geen SOA zonder business case

Geen SOA zonder business case Geen SOA zonder business case Piet Jan Baarda Senior Informatie Architect Sogeti Nederland B.V. pietn.baarda@sogeti.nl Versie 1.1 7 november 2008 De laatste ren is er enorm veel belangstelling voor Service-Oriented

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement GEMMA 2.0 Tactisch Gegevensmanagement Auteur KING Versie 1.0 Datum donderdag 1 januari 2015 2 Versie historie Versie Datum Omschrijving 1.0 1 januari 2015 Initiële versie 3 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Plaatsbepaling

Nadere informatie

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Voorwoord Graag laten wij u kennismaken met VeRA: de Veiligheidsregio Referentie Architectuur. Veiligheidsregio s zijn relatief jonge

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie