Multi Permit Solution. White paper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Multi Permit Solution. White paper"

Transcriptie

1 Multi Permit Solution White paper

2 Samenvatting Organisaties in de publieke sector hebben te maken met een aantal trends, zoals individualisering van de samenleving, toenemende interconnectiviteit tussen organisaties en bezuinigingen op de budgetten. Als gevolg van deze ontwikkelingen moeten organisaties in de publieke sector meer doen met minder geld. Traditionele methoden voor bedrijfsprocessen zijn echter niet toegerust voor deze ontwikkelingen; daarvoor zijn ze te weinig wendbaar. Bij gebruik van deze methoden kost aanpassing van de systemen en applicaties eenvoudig te veel tijd en geld. Tegelijkertijd bieden deze uitdagingen ook kansen om te innoveren. Be Informed biedt de mogelijkheden om deze kansen te benutten. In plaats van te proberen een lagere complexiteit van bedrijfsprocessen en activiteiten af te dwingen, leert Be Informed publieke instellingen om te gaan met het feit dat de werkelijkheid complex is. Het verlenen van vergunningen wordt steeds complexer Omarm complexiteit om uw organisatie te vereenvoudigen Speciaal voor vergunningverlenende instellingen heeft Be Informed een Multi Permit Solution ontwikkeld waarmee elk type vergunning in één systeem kan worden verwerkt, inclusief specifieke regels en richtlijnen. Dit systeem heeft zich bewezen in een aantal zeer omvangrijke implementaties in de publieke sector in Nederland, variërend van het verstrekken van visums en verblijfsvergunningen tot milieu- en omgevingsvergunningen. Be Informed Multi Permit Solution 1

3 Inleiding Publieke instellingen over de hele wereld hebben te maken met een aantal uitdagingen: 1. Individualisering Klanten in de publieke sector zowel burgers als bedrijven verwachten een behandeling die is toegesneden op hun individuele situatie. 2. Toegenomen interconnectiviteit tussen organisaties Door ontwikkelingen op het gebied van rationalisatie en specialisatie moeten overheidsinstellingen zich tegenwoordig richten op specifieke taken; andere activiteiten worden uitbesteed aan externe organisaties. Dit leidt tot toename van de complexiteit van de huidige publieke sector, doordat het levering van diensten aan, en nauwe samenwerking tussen organisaties noodzakelijk maakt. 3. Bezuinigingen op budgetten Overheden hebben te maken met ingrijpende bezuinigingen. Publieke instellingen worden gedwongen om hun werk te doen met kleinere budgetten dan ze in het verleden gewend waren. Als gevolg van deze ontwikkelingen moeten organisaties in de publieke sector nu meer doen met minder geld. Traditionele methoden voor bedrijfsprocessen kunnen niet inspelen op deze ontwikkelingen doordat ze onvoldoende flexibel zijn. Bij deze methoden kost aanpassing van de systemen en applicaties eenvoudig te veel tijd en geld. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, moeten publieke instellingen hun activiteiten vereenvoudigen, in plaats van elke nieuwe uitdaging te behandelen als een individuele uitzondering. Ze moeten accepteren dat de werkelijkheid complex is, in plaats van te trachten elke uitzondering op te lossen. Be Informed biedt de technologie waarmee dit kan. Door de ervaring die Be Informed heeft opgedaan bij een brede variëteit aan publieke instellingen beschikken wij over diepgaand inzicht in kennisintensieve administratieve processen. We hebben vastgesteld dat vrijwel elk proces dat door deze organisaties wordt beheerd, leidt tot een beslissing over een aanvraag voor een vergunning, uitkering of subsidie. Ter ondersteuning van deze beslissingsprocessen heeft Be Informed softwareoplossingen ontwikkeld op basis van Dynamic Case Management. Mass customization vereist standaardisatie Onze zaakgerichte benadering gaat uit van de interactie tussen burgers en de overheid. De aandacht van deze benadering is gericht op verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening bij de behandeling van een levensgebeurtenis (van personen én organisaties) als uitgangspunt, waarbij gegevens slechts Be Informed Multi Permit Solution 2

4 eenmaal hoeven te worden gevraagd, en integrale afhandeling van die informatie in verschillende overheidseenheden. Deze dossiergerichte aanpak maakt het mogelijk om de interactie tussen burgers en de overheid zeer efficiënt te beheren. Deze interactie is bi-directioneel. Elke burger en elk bedrijf moet op de juiste manier worden benaderd. Dit wordt gerealiseerd door de uitzondering tot maatstaf te maken, zodat elke klantinteractie wordt behandeld als uitzondering op het normale proces. Daardoor wordt de uitzondering het normale proces. Vergelijk het met een prefab huis waarbij elk onderdeel van het huis voldoet aan de wensen van de klant, doordat de klant steeds een (beperkte) set opties wordt geboden waaruit de klant kan kiezen. Er wordt voldaan aan de specifieke wensen van de klant door het bieden van een keuze uit een beperkte set standaardopties. Indien op de juiste plaats toegepast, zorgt deze standaardisatie voor grootschalige aanpassing aan een groot aantal individuele wensen. Op basis van dit concept voor het aanvaarden van en omgaan met complexiteit heeft Be Informed een standaardoplossing ontwikkeld voor het verstrekken en handhaven van elk type vergunning, maar ook van combinaties van meerdere vergunningen. Afbeelding 1: Belangrijke onderwerpen bij regelgeving Met regelgeving beoogt de wetgever: Het vaststellen van eerlijke prijzen voor goederen en diensten; Het verstrekken van licenties en franchises; Het vaststellen van veiligheidsstandaarden voor de werkomgeving en voor vervoer; Bewaken en handhaven van regelgeving met betrekking tot discriminatie; Bescherming van het milieu. Al deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd met de Be Informed Multi Permit Solution. Afbeelding 1 laat de onderlinge relaties zien tussen de belangrijkste Be Informed Multi Permit Solution 3

5 onderwerpen van vergunningen. De Multi Permit Solution is gebaseerd op beproefde technologie. Die technologie wordt al met succes toegepast door onze klanten, waaronder de IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst), de NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De belangrijkste voordelen die onze klanten ervaren zijn: 1. Verlaging van de TCO (Total Cost of Ownership) door de manier waarop Be Informed omgaat met business rules en beleids- en procesregels; 2. Onze oplossing biedt een totaaloplossing voor het hele proces van het verstrekken tot het handhaven van vergunningen; 3. Verbeterde functionaliteit: met onze modulaire en open architectuur kunnen we op eenvoudige wijze extra functionaliteit beschikbaar maken. Het proces voor het uitgeven en handhaven van vergunningen Het uitgeven en het handhaven van vergunningen zijn complementaire processen. Niet omdat ze andere doeleinden nastreven, maar omdat ze verschillend van aard zijn. De uitgifte van vergunningen is een proces dat is gerelateerd aan tijd, terwijl het handhaven van vergunningen een continue activiteit is. De basiselementen van deze processen zijn weergegeven in Afbeelding 2 en Afbeelding 3. Het proces voor uitgifte van vergunningen stelt de voorwaarden waaronder handhaving kan worden afgedwongen. Uitgifte van een vergunning begint met het verstrekken van informatie aan de burger of aan het bedrijf dat een bepaalde activiteit wil uitvoeren. Bijvoorbeeld een bedrijf dat vlak bij een kruispunt een nieuwe fabriek wil opzetten. Is dit toegestaan? Het nieuwe businessplan heeft consequenties voor de natuur in dat deel van de stad. Welke gevolgen worden toegestaan, en welke niet? Een burger wil een restaurant beginnen in de oude haven mag dat? Een buitenlander wil in ons land komen werken. Aan welke eisen moet hij voldoen voordat toestemming wordt verleend? Dit zijn allemaal situaties waarin mensen activiteiten willen uitvoeren en publieke instellingen moeten raadplegen en met deze instellingen moeten samenwerken om toestemming te krijgen om hun plannen te realiseren. De Multi Permit Solution biedt een oplossing die deze samenwerking mogelijk maakt, met ondersteuning van mail, video en chat. De Be Informed Multi Permit Solution beschikt over een uitgebreide kennisbank die alle relevante informatie bevat. De aanvrager ontvangt een vragenformulier waarin hij de eigenschappen van de geplande activiteit kan beschrijven, om te bepalen of hiervoor een vergunning vereist is of dat de activiteit alleen maar moet worden gemeld. Dit vragenformulier is zo opgezet dat het begrijpelijk is voor de aanvrager, doordat het is afgestemd op diens kennis van en ervaring met het domein. Be Informed Multi Permit Solution 4

6 Wanneer de aanvrager vragen heeft met betrekking tot bepaalde aspecten van het formulier bijvoorbeeld omdat hij niet alle vragen kan beantwoorden kan hij contact opnemen met de relevante instelling via de chat- of videofunctie. Kennis en ervaringen worden door aanvragers en publieke instellingen gedeeld. Wanneer een aanvrager een vergunning aanvraagt (of als de aanvrager een activiteit alleen hoeft te melden), kan de aanvrager de eigenschappen van de activiteit opgeven waarvoor hij een vergunning wil. Deze eigenschappen worden gebruikt voor uitgifte van de gevraagde vergunning. Er wordt alleen gevraagd naar gegevens die noodzakelijk zijn. Informatie die al beschikbaar is, wordt hergebruikt. Afbeelding 2: Het basisproces voor vergunningaanvraag Nadat de vergunningaanvraag is ingediend, start het proces voor vergunningverlening. Dit proces wordt gestart door registratie van de aanvraag. De aanvraag wordt naar de relevante organisatie gestuurd, waar de daadwerkelijke afhandeling begint. De afhandeling bestaat uit drie belangrijke stappen: Registreren; Beoordelen en beslissen; Publiceren. De afhandeling wordt ondersteund door een aantal functies. De oplossing bevat verschillende rollen, zoals coördinator, behandelaar, beslisser en adviseur. Deze rollen bestaan binnen de organisatie of bevinden zich extern. In veel gevallen is aanvullende expertise vereist om te beslissen over een vergunningaanvraag. Deze expertise is niet altijd in huis aanwezig bij de overheidsinstelling die de aanvraag behandelt. Daarom zijn diensten voor gestandaardiseerde informatie-uitwisseling Be Informed Multi Permit Solution 5

7 beschikbaar waarmee de vereiste informatie tussen betrokken partijen kan worden uitgewisseld. Zodoende kan door verschillende experts advies worden verstrekt met betrekking tot de beslissing. Standaard zijn functies voor mail, chat en videoconferencing beschikbaar. Aanvragen voor vergaderingen met externe partijen kunnen worden ontvangen en verzonden. Binnenkomende en uitgaande mail wordt automatisch gearchiveerd onder het desbetreffende dossier, zodat er een volledige historie ontstaat die tijdens het beslissingproces kan worden gebruikt. Voor behandeling gelden wettelijke tijdslimieten. Als deze limiet wordt overschreden, wordt een signaal naar de desbetreffende beslissers gestuurd. Het proces kan worden bewaakt met behulp van functies op het dashboard. Afbeelding 3: Het basisproces voor behandeling van aanvragen Handhaving volgt na het proces voor uitgifte van de vergunning. Tijdens dit proces wordt de werkelijke situatie beoordeeld en vergeleken met de bindende wettelijke bepalingen die tijdens het proces voor uitgifte van de vergunning zijn vastgesteld. Handhaving kan plaatsvinden op verschillende niveaus 1 : 1 Andere activiteiten bij handhaving zijn het vastleggen van bevindingen, het instellen van boetes en het plannen van volgende controles (de lijst van activiteiten is niet volledig). Be Informed Multi Permit Solution 6

8 1. Onderhoud, zoals het verstrekken van informatie aan burgers en bedrijven over gewijzigde regelgeving en de gevolgen van deze wijzigingen voor de situatie; 2. Melden, een meldpunt dat mensen kunnen bellen (of bezoeken) om een bepaalde situatie te melden; 3. Administratieve handhaving, bestaande uit bestudering van relevante documenten, zoals externe onderzoeksrapporten; 4. Fysieke handhaving, zoals monitoring of evaluatie van de situatie terplekke. We zijn ons ervan bewust dat fysieke evaluatie zelden voor 100% kan worden gerealiseerd. Het vereiste niveau van handhaving is gebaseerd op een risicobeoordeling. Vragen zoals Wat zijn de risico s? en Wat is het effect van een fysiek bezoek? worden ondersteund door tools voor samenwerking en een kennisbank die informatie bevat over eerdere ervaringen, naast alle actuele regelgeving. De Multi-permit Solution heeft zich bij diverse openbare instanties al bewezen Aan de hand van de resultaten van het handhaven kan het huidige beleid worden gemeten. Dit helpt bij het realiseren van effectiever en efficiënter beleid. Door regelmatige evaluatie van beleidsmaatregelen worden doelstellingen gerealiseerd en ontstaat er beleid dat kosteneffectiever is. Bovendien is functionaliteit beschikbaar waarmee nieuw beleid kan worden gesimuleerd. 'Wat als'-analyses helpen beleidmakers bij het beslissen over implementatie van nieuw beleid. Het geheel van dit alles wordt Policy Management genoemd. Policy Management is gericht op het realiseren van beleid met meetbare en voorspelbare resultaten. Het Be Informed e-government platform De oplossing voor het publieke domein die Be Informed biedt is een bedrijfsprocesplatform dat verschillende applicaties voor ondersteuning van kenniswerkers omvat. Het bestaat uit een set onderdelen waarin de gemeenschappelijke functionaliteit beschikbaar is, naast een set meer specifieke, geautomatiseerde diensten die speciaal bedoeld zijn voor een bepaald beleidsdomein. Dit alles is toegankelijk via een gemeenschappelijke, intuïtieve en flexibele gebruikersinterface. In Afbeelding 4 is dit procesplatform weergegeven. Het voordeel van deze architectuur is dat onze oplossing niet op zichzelf staat. Daardoor hebben wij diverse partijen die bijdragen aan de ontwikkeling van geautomatiseerde diensten. Deze partijen kunnen ook partners zijn. Capgemini, bijvoorbeeld, levert een Multi Subsidy Solution die is gebaseerd op het Be Informed-platform. Be Informed-oplossingen bestaan uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen helpen de complexiteit te verminderen en stimuleren hergebruik, waardoor de Be Informed Multi Permit Solution 7

9 TCO (Total Cost of Ownership) wordt verlaagd. Wanneer specifieke diensten (regelgeving én technische diensten) door meerdere beleidsdomeinen worden gebruikt, kunnen we de betreffende functionaliteit algemeen beschikbaar maken. Deze algemene onderdelen bevatten diensten, functies en regelgeving die relevant kunnen zijn voor alle beleidsdomeinen. Hierbij maken we maximaal gebruik van open standaarden, zodat onze oplossing in het specifieke applicatielandschap van de klant kan worden geïntegreerd. In ons oplossingenpakket willen we ondersteuning bieden voor verschillende beleidsdomeinen. Elk domein heeft zijn eigen levenscyclus met specifieke eigenschappen, regelgeving en diensten. Vanwege deze levenscyclus worden deze beleidsdomeinen ondersteund door verschillende oplossingen. Dit levert een oplossing op met een structuur zoals hieronder weergegeven. We hebben het voorvoegsel 'multi' aan onze oplossing toegevoegd omdat we met elke oplossing meerdere, vergelijkbare processen ondersteunen. Regels veranderen en systemen moeten zich snel en efficiënt kunnen aanpassen Afbeelding 4: Ondersteuning van verschillende beleidsdomeinen Onze oplossing ondersteunt het gehele proces, van begin tot eind. In het proces voor uitgifte en handhaving van vergunningen bieden we ondersteuning aan burgers die vragen om informatie over een vergunning, aan overheidsinstellingen die beslissen over een vergunningsaanvraag, en aan externe adviseurs die advies geven over een aanvraag die wordt verwerkt. Be Informed Multi Permit Solution 8

10 Met deze architectuur beschikken we over een bewezen oplossing voor meerdere domeinen met meerdere processen, zoals (in dit geval) uitgifte en handhaving van vergunningen. Onze oplossing is bewezen omdat het concept ook wordt gebruikt in andere Be Informed-projecten. Deze implementaties hebben geleid tot hoge niveaus van klanttevredenheid. Ze ondersteunen meerdere domeinen, aangezien wij ook oplossingen hebben voor het toekennen van uitkeringen en subsidies. Drie onderscheidende factoren Voordat we verder ingaan op de oplossing, bespreken we de belangrijkste concepten die aan de basis liggen van alle Be Informed-oplossingen. Deze differentiators zijn cruciaal in het ontwerp van de oplossing. Modelgestuurd Be Informed maakt gebruik van een modelgestuurde architectuur. Deze bevat alle vereiste functionaliteit voor het bouwen van een effectief bedrijfsprocesmodel, inclusief alle vereiste onderdelen voor het beslissingsproces, dossierbeheer, registratie en interactie tussen gebruiker en systeem. Het gaat hier om standaardfunctionaliteit. Wat niet standaard is, is het gedetailleerde bedrijfsontwerp, dat in het systeem moet worden geregistreerd. Dit is voor elke organisatie anders. Daarom hebben we in onze Multi Permit Solution geen gedetailleerd ontwerp geïmplementeerd. In plaats daarvan bieden we een basis waarop uw specifieke bedrijf kan worden geïmplementeerd. Dit werk wordt verricht bij implementatie van de oplossing in uw organisatie. Deze aanpak garandeert de vereiste mate van flexibiliteit, zodat uw organisatie het vereiste specifieke ontwerp voor uw specifieke context eenvoudig kan toevoegen. Zodra dit gedetailleerde ontwerp is gedefinieerd, begint het systeem te werken. Bovendien past de Be Informed-applicatie zich Bij Be Informed stuurt het einddoel de beslissing het proces in plaats van andersom automatisch aan bij een nieuwe of gewijzigde businesscontext in uw organisatie. Daarbij wordt geen code gegenereerd; de wijzigingen worden in real-time in het systeem verwerkt. Adaptief De procesaanpak van Be Informed is doelgericht en kan worden vergeleken met een navigatiesysteem. Op basis van het opgegeven einddoel wordt er continu herberekend wat er moet worden gedaan om dat doel te bereiken, ondanks onverwachte situaties zoals wegwerkzaamheden of een bestuurder die een verkeerde afslag neemt. Het traditionele businessproces lijkt meer op een Be Informed Multi Permit Solution 9

11 routebeschrijving. Be Informed maakt gebruik van een visueel mechanisme genaamd het 'dynamische activiteitenplan'. In plaats van te beschrijven wat elke volgende stap moet zijn, toont het alle activiteiten die mogelijk zijn op basis van de op dat moment beschikbare informatie. In de oplossingen van Be Informed wordt het proces gestuurd door het dossier. Dit betekent dat de stappen die noodzakelijk zijn voor het afronden van het dossier (het bereiken van het doel) worden bepaald door de specifieke eigenschappen van het dossier, die in de loop der tijd kunnen veranderen. Een van de einddoelen van de Be Informed Multi Permit Solution is het besluit om een vergunning te verlenen. Afbeelding 5: De procesaanpak van Be Informed kan worden vergeleken met een navigatiesysteem De Be Informed Multi Permit Solution biedt een geavanceerd proces dat het hele traject van het verlenen van vergunningen ondersteunt. Dit houdt in dat de oplossing een reeks processtappen levert die samen een baseline vormen, die vervolgens kan worden aangepast aan de vereisten van de klant. Deze processtappen zijn gericht op het maken van een weloverwogen beslissing over het verlenen van de uiteindelijke vergunning. Als het in de loop van het proces duidelijk wordt dat het niet mogelijk is om de vergunning te verlenen of een vergunning niet nodig is, wordt het proces automatisch beëindigd. Dat voorkomt dat de gebruiker (een aanvrager of vergunningverlener) de overige processtappen overbodig doorloopt. Dit is zelfs van invloed op afzonderlijke vragen die door de aanvrager moeten worden ingevuld. Het voordeel hiervan is dat gebruikers niet worden geconfronteerd met een uitgebreid proces vol voorzieningen die niet relevant zijn voor uw organisatie. Het geavanceerde proces kan met slechts beperkte aanpassingen geheel worden afgestemd op uw organisatie. Door-en-door semantisch Be Informed is door-en-door semantisch. Een andere naam voor semantiek is betekenisleer. En betekenis is in sterke mate afhankelijk van relaties. Met Be Informed modelleert u niet alleen bedrijfsregels met een rijke grammatica, maar Be Informed Multi Permit Solution 10

12 Be Informed helpt bij het structureren van beleid en voorschriften legt u ook relaties tussen die regels. Dat maakt het beheer van grote sets bedrijfsregels eenvoudiger. Dankzij de uitgebreide semantische aanpak kunnen gebruikers zichzelf zeer exact uitdrukken, zonder dat het technisch wordt. Ze kunnen wijzigingen aanbrengen aan bedrijfsregels zonder tussenkomst van IT zelfs zonder impact voor de IT. Dit is gecombineerd met een platform dat kan omgaan met alle kernprocessen binnen de organisatie, zodat IT-medewerkers een stabiel en betrouwbaar platform kunnen bouwen. Met andere woorden: business houdt zich bezig met wendbaarheid, IT met stabiliteit. Dit architectuurprincipe is van grote invloed op de governance van beleidsregels en heeft er al voor gezorgd dat klanten die gebruikmaken van de Multi Permit Solution veel minder tijd kwijt zijn aan het verwerken van veranderingen in wetten en regelgeving. En door deze responstijd te verkorten wordt hun wendbaarheid groter. Componenten van de oplossing De Be Informed Multi Permit Solution is gebaseerd op het Be Informed e- Government-platform en wordt vooraf geconfigureerd met alle noodzakelijke onderdelen voor het complete proces van vergunningverlening en -handhaving. Be Informed gebruikt een standaardweergave voor de presentatie van de modules waaruit een oplossing bestaat. We noemen dit het Target Operating Model. Het Target Operating Model (zoals weergegeven in Afbeelding 6) toont de verschillende modules in de Multi Permit Solution. Deze weergave wordt in meer detail beschreven in de Bijlage: Target Operating Model. Be Informed Multi Permit Solution 11

13 Afbeelding 6: Het Target Operating Model toont de verschillende modules in de Multi Permit Solution De oplossing is gericht op drie belangrijke doelgroepen: Burgers en bedrijven; Overheidsinstanties betrokken bij de verlening en handhaving van vergunningen; Externe partijen. Deze doelgroepen gebruiken de oplossing via een webinterface waarin alle relevante functionaliteit wordt weergegeven (zie Door een dossiergerichte aanpak maakt Be Informed een nieuwe manier van werken mogelijk in de publieke sector Afbeelding 7) en niets meer. Eindgebruikers zien alleen de informatie en functies die zij moeten gebruiken, afhankelijk van de specifieke status van het proces. Burgers en bedrijven kunnen vergunningen aanvragen, maar worden ook ondersteund met functionaliteit die het ze mogelijk maakt hun levensgebeurtenissen en kenmerken te registreren, zodat er minder handhavingsactiviteiten hoeven te worden uitgevoerd en de communicatie tussen de overheid en de aanvrager van de vergunning verbetert. Be Informed Multi Permit Solution 12

14 Afbeelding 7: Standaard 'Ready-2-Run' rijke gebruikersinterface De functionaliteit van de oplossing maakt gebruik van kennismodellen en gegevensregistraties. Omdat Be Informed modelgestuurd is, kunnen bedrijfsregelsmodellen worden toegepast voor vele doeleinden. Aan de ene kant worden ze gebruikt als ontsluitingsmodellen die een taxonomie van waarden voor een bepaald begrip bieden (zoals geïllustreerd in 8). Maar ze kunnen ook worden gebruikt voor procesautomatisering, waarbij ze bepalen welke activiteiten relevant zijn op welk moment, gezien de actuele context van het proces. Het voordeel hiervan is naadloze integratie van gegevens- en bedrijfsregels. Afbeelding 8: Model voor een opzoektaxonomie Be Informed Multi Permit Solution 13

15 Op deze manier worden de bedrijfsregels in de Be Informed Multi Permit Solution in elke gewenste structuur gehandhaafd. De structuur kan worden ingedeeld naar type kennisregel (zoals bedrijfsspecifieke regels, beleidsregels of wettelijke voorschriften) of naar organisatielijn (door bijvoorbeeld onderscheid te maken tussen de lokale en centrale overheid). De registraties die worden ondersteund door de Be Informed Multi Permit Solution zijn gebaseerd op de nationale registraties van personen, bedrijven, en adressen en objecten. Dit zijn basisregistraties die worden gebruikt voor de uitwisseling van informatie tussen overheidsinstanties, waardoor de informatieuitwisseling beter verloopt. Naast deze basiscomponenten hebben we ook een groot aantal technische services geïntegreerd in de Be Informed Multi Permit Solution. Deze technische services ondersteunen het kernproces. Voordelen ervan zijn een betaalservice (Ogone), geografische informatie variërend van eenvoudige integratie met Google Maps tot complexere geografische informatiesystemen, en ondersteuning voor documentbeheer. De Multi Permit Solution heeft een open, modulaire architectuur Voordelen De Be Informed Multi Permit Solution biedt vele voordelen voor overheidsinstanties die de oplossing hebben geïmplementeerd. Verschillende niveaus bieden verschillende voordelen. Een specifiek voordeel van de Multi Permit Solution is de unieke combinatie van voorzieningen. Burgers en organisaties krijgen informatie over de vergunningen die ze nodig hebben voor hun activiteiten, en daarbij zijn hun activiteiten de focus van het proces, niet de vergunning zelf. Ze hoeven niet langer langs verschillende instanties om aan de wet te voldoen, maar kunnen terecht bij één loket. Voor de instantie die aan de andere kant van het loket de aanvragen afhandelt, bieden we het voordeel van een integrale oplossing voor vergunningverlening en -handhaving. Het is niet nodig om verschillende systemen te beheren voor beide processen, omdat de correcte en complete uitwisseling van informatie van deze processen onderdeel uitmaakt van het systeem. Het Be Informed-platform zelf biedt ook voordelen. Deze hebben betrekking op de manier waarop we omgaan met bedrijfsregels, waardoor de wendbaarheid van organisaties toeneemt. In onze oplossing werken we met drie verschillende typen regels: wettelijke regels, beleidsregels en procesregels. Bij het extraheren van alle regels die impliciet in een proces worden toegepast, vereenvoudigen we de processen zelf en vergroten we de aanpasbaarheid ervan. Dit noemen we de scheiding van de 'know' en de 'flow'; deze scheiding maakt systemen wendbaarder, waardoor de total costs of ownership worden verlaagd. Be Informed Multi Permit Solution 14

16 Onze systemen zijn modulair opgebouwd. Businessfuncties en registraties worden behandeld als afzonderlijke modules die op elkaar inwerken. Het resultaat is een ecosysteem van modules, elke met een eigen verantwoordelijkheid, eigenaar en levenscyclus. Die specifieke verantwoordelijkheid resulteert in een enkele bron van waarheid binnen het systeem centrale registers tonen hun informatie aan alle modules die de gegevens nodig hebben. Door afzonderlijke eigenaars en levenscycli is er minder onderhoud nodig en is het systeem zeer toekomstbestendig. Modules kunnen eenvoudig worden vervangen door nieuwere versies met verbeterde functionaliteit. De Multi Permit Solution biedt één loket voor vergunningen, waar het project van de burger centraal staat Er zijn meer voordelen mogelijk, doordat in onze oplossingen het dossier centraal staat. Het dossier bevat verschillende typen informatie en biedt een compleet beeld van vergunningaanvragen of klanten. Ongeacht hun activiteiten binnen het proces werken alle betrokken partijen met dezelfde informatie, die wordt verschaft wanneer ze die nodig hebben. Be Informed Multi Permit Solution 15

17 Bijlage: Target Operating Model In deze bijlage wordt het Target Operating Model van de Be Informed Multi Permit Solution beschreven. Het Target Operating Model biedt een fundamenteel beeld van de methodologie van Be Informed. Het geeft de uiteindelijke oplossing weer en de verschillende beschikbare categorieën. We gebruiken deze categorieën om een compleet beeld van de oplossing te bieden. Het Target Operating Model van de Be Informed Multi Permit Solution ziet er als volgt uit: Webportals Webportals zijn webgebaseerde, logische componenten die functionaliteit en services bieden aan de eindgebruiker. Voor elke gebruikersdoelgroep bieden we een webportal die geheel is afgestemd op de taken van die specifieke groep. Be Informed Multi Permit Solution 16

18 De webportals zijn geconfigureerd volgens de standaard 'Ready-2-run' rijke gebruikersinterface van Be Informed. Deze interface biedt verschillende gebruiksvriendelijke en intuïtieve voorzieningen voor dossiergerelateerde toepassingen. Deze voorzieningen omvatten een contextgevoelige helpfunctie, ondersteunde procesnavigatie, weergave van dossiereigenschappen en een zoeken filterfunctie. De gebruikersinterface kan worden aangepast naar gelang de vereisten van de gebruiker. Afbeelding 9: Standaard 'Ready-2-run' rijke gebruikersinterface De algemene kenmerken van webportals in een oplossing van Be Informed zijn: Gepersonaliseerde interface Gebruikers zien alleen de dossiers en informatie die relevant zijn voor hun werkzaamheden. De presentatie en gebruikte taal zijn aangepast op de behoeften en het ervaringsniveau van de gebruiker. Selfservice, ondersteuning voor de besluitvorming De gebruikersinterface is intuïtief, waardoor klanten vele taken kunnen uitvoeren zonder dat ze ondersteuning of tussenkomst van een andere partij nodig hebben. In plaats daarvan worden ze ondersteund met tools voor advies en eenvoudigere besluitvorming Samenwerking Gebruikers kunnen veranderingen in relevante dossiers volgen en samenwerken met andere werknemers die dossiers afhandelen. Be Informed Multi Permit Solution 17

19 Binnen de Be Informed Multi Permit Solution bestaan webportals voor drie specifieke doelgroepen: Klanten: de burgers en bedrijven die vergunningen aanvragen waarover overheidsinstellingen moeten beslissen. Werknemers: coördinatoren en werknemers die dossiers afhandelen en die verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van vergunningaanvragen, beslissingen nemen en de regels met betrekking tot de vergunningen handhaven. Beleidsmakers: deze doelgroep kan gebruikmaken van de werknemersportal of de portal voor externe belanghebbenden, afhankelijk van de positie van de beleidsmakers. Applicatie- en regelbeheer: governance is een belangrijke taak die kan worden bereikt via de werknemersportal. Deze portal biedt governancefunctionaliteit met betrekking tot voorschriften en beleidsregels. Externe belanghebbenden: deze doelgroep is ook geïnteresseerd in de details van specifieke dossiers, maar volgen het gehele proces van vergunningverlening en handhaving. Ze hebben dus behoefte aan informatie die is afgestemd op leidinggevenden. Kanalen Kanalen worden gebruikt voor communicatie en zijn de schakel tussen de functionaliteit en de buitenwereld. Een kanaal kan worden gebruikt in een portal (scannen of afdrukken), maar kan ook een verbinding met een ander systeem zijn. In dat opzicht is een portal geen kanaal, maar een geconfigureerde set kanalen en businessfuncties. Het Be Informed e-government platform omvat de volgende kanalen: Documenten scannen Dossiers bevatten vaak (gescande) elektronische documenten. Dit kanaal biedt standaardfunctionaliteit voor het toevoegen van documenten, bijvoegen van metagegevens en het opslaan van deze documenten in dossiers. In zijn eenvoudigste vorm kan deze functionaliteit worden gebruikt voor het uploaden van gescande documenten; in de complexere variant kan deze worden gebruikt om een ingewikkelde scancomponent te integreren met andere scansystemen. Be Informed Multi Permit Solution 18

20 Afdrukken Documenten op het scherm kunnen worden afgedrukt, maar er kan ook een complexere publicatiecomponent worden gebruikt om afdrukken te plannen bij een afzonderlijke grafische afdeling. Elektronische post Moderne organisaties kunnen niet functioneren zonder communicatie met hun klanten, partners of werknemers. Uitgaande s worden automatisch gegenereerd. De standaardfunctionaliteit omvat het versturen van berichten vanuit het systeem. Inkomende s worden behandeld als documenten, krijgen metatags en worden opgeslagen in het systeem. Elektronische gegevensuitwisseling Contextuele systemen vereisen uitwisseling van elektronische gegevensformaten. Be Informed omvat standaard ondersteuning voor op SOAP gebaseerde informatie-uitwisseling met XML-berichten. Daarnaast bieden we ondersteuning voor protocollen en berichtformaten die zijn gebaseerd op open standaarden. Voorbeelden daarvan zijn standaarden voor bankafschriften (in bijvoorbeeld FEP-formaat), of de import van en export naar een externe, publieke database (van de belastingdienst of centraal registratiekantoor van de overheid). Mobiele apparaten De e-government-oplossing ondersteunt meerdere mobiele platformen. Deze kunnen zowel online als offline zijn. Ook worden checkin-checkoutmechanismen geboden voor bepaalde typen dossiers. Deze modules maken deel uit van het generieke Be Informed e-government platform 2.0. Businessfuncties Businessfuncties vertegenwoordigen het proces dat uiteindelijk resulteert in de levering van een product of dienst aan de aanvrager van de vergunning. Ze dragen direct bij aan de primaire processen van de organisatie. Samen bieden deze functies algemene proces- en besluitvormingsondersteuning voor alle aspecten van het verlenen en handhaven van vergunningen. Ze worden Be Informed Multi Permit Solution 19

Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk. Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed

Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk. Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed Ton van Leeuwen is executive business consultant bij Atos Consulting. Hij heeft bijna vijftien

Nadere informatie

Bouwen met regels (INDiGO) Arnold de Leeuw - IND 15 januari 2014

Bouwen met regels (INDiGO) Arnold de Leeuw - IND 15 januari 2014 Bouwen met regels (INDiGO) Arnold de Leeuw - IND 15 januari 2014 Wat doet de IND? De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is dé toelatingsorganisatie van Nederland. De IND is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Vanaf Planon Accelerator 6.0 en Planon Software Suite Release 2014 Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMSdomein Een partner die

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone PLANON APPS Voor Facility - en Service Management op uw smartphone Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMS-domein Een partner die door Gartner wordt erkend als marktleider Integraal

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Het betaalbare integratieplatform voor al uw Business-to-Business Integratie en Applicatie Integratie Volledig geautomatiseerde afhandeling van elektronisch

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software ICT oplossing voor gemeenten krachtige én complete WMO software WMO HET SPEELVELD Het doel van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling is om zo veel mogelijk mensen mee laten doen in de samenleving. Bepaalde

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Be Informed Introductie. White Paper

Be Informed Introductie. White Paper Be Informed Introductie White Paper Inleiding Administratieve processen worden steeds kennisintensiever. Er zijn meer externe regels waaraan moet worden voldaan, klanten stellen meer eisen en de levensduur

Nadere informatie

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening?

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening? De en de Dienstenrichtlijn Deze factsheet behandelt de Dit is een middel om te kunnen vertrouwen op berichten en transacties. Op 28 december 2009 moet in alle EU-lidstaten de Dienstenrichtlijn zijn ingevoerd.

Nadere informatie

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen CASE STUDY 01-2016 EFFICIËNTIESLAG BIJ jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen DE WSG DOOR bij het ontwikkelen en opstellen INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE Een aantal ontwikkelingen

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Payproces voor een betere afstemming tussen Inkoop en Finance Uw

Nadere informatie

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software,

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, Wij geloven dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan betere & veiligere zorg. The Patient Safety Company TPSC levert al meer

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control Subsidie Aanvraag Planning en Control Een subsidie adviseur verzorgt subsidie aanvragen voor bedrijven. Subsidie aanvragen zijn complex en veranderen

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

MELDINGEN & VERGUNNINGEN

MELDINGEN & VERGUNNINGEN BEHEER / AFHANDELING / TOEZICHT Optimaal procesmanagement bij werkzaamheden aan kabels en leidingen Efficiënte verwerking van administratieve processen bij meldingen en vergunningen Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Ready to go Pagina 1 van 12 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van 12 perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd.

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

KNMG flexibel en klantgericht met Dynamics CRM en SharePoint

KNMG flexibel en klantgericht met Dynamics CRM en SharePoint Als landelijke artsenfederatie behartigt de KNMG de belangen van alle artsen en studenten geneeskunde. Tot voor kort werden de gegevens over artsen en specialisten in diverse databronnen opgeslagen, waaronder

Nadere informatie

COMBINEER BETROUWBAARHEID MET ONGEËVENAARDE BESPARINGEN

COMBINEER BETROUWBAARHEID MET ONGEËVENAARDE BESPARINGEN COMBINEER BETROUWBAARHEID MET ONGEËVENAARDE BESPARINGEN Nedap Luxon maakt ledverlichting nog zuiniger en echt duurzaam Slim licht brandt alleen wanneer het nodig is Wanneer u denkt aan energiebesparing

Nadere informatie

FileFrame Integratie emailcampagne management

FileFrame Integratie emailcampagne management FileFrame Integratie emailcampagne management 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Fileframe integratie emailcampagne management Onderdeel van campagne management Inhoud

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Voor integrale ondersteuning van de volledige keten van klantvraag, backoffice en medewerkers in het werkveld

Voor integrale ondersteuning van de volledige keten van klantvraag, backoffice en medewerkers in het werkveld PLANON mobile field services Voor integrale ondersteuning van de volledige keten van klantvraag, backoffice en medewerkers in het werkveld Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMS

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Productbeschrijving. Arco Mail Manager. Productbeschrijving. Inhoud

Productbeschrijving. Arco Mail Manager. Productbeschrijving. Inhoud Inhoud 1 Arco Mail Manager Algemene beschrijving... 2 1.1 Doelstelling... 2 1.2 Concept... 2 1.3 Infrastructuur... 3 1.4 Voordelen... 3 2 Arco Mail Manager Workflow... 4 2.1 De Gebruikersinterface... 4

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

AXI PUBLIC SOFTWARE SOLUTIONS

AXI PUBLIC SOFTWARE SOLUTIONS AXI PUBLIC SOFTWARE SOLUTIONS voor de overheid, door de overheid infosessie 24 april 2014 agenda Public AXI specialisaties Software referenties Solutions #Case Management concept framework demo klanten

Nadere informatie

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking MijnOverheid voor Ondernemers Visie, uitvoering en samenwerking Geef me inzicht Maak het simpel en overzichtelijk Bedien me waar ik ben, stuur me niet naar tig plaatsen om zaken te regelen Ondernemer Geef

Nadere informatie

GEEN ZIN IN OVERTYPEN?

GEEN ZIN IN OVERTYPEN? GEEN ZIN IN OVERTYPEN? VERSNEL UW BUSINESS DOOR: AUTOMATISCHE DATA INVOER W ORKFLOW VOOR GOEDKEURING TIJDENS HET INKOOPPROCES DIGITAAL DOCUMENT ARCHIEF DOCUMENT CAPTURE Document Capture voor Dynamics NAV

Nadere informatie

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management Case study DEKRA DEKRA Als wereldwijde leider in de automotive dienstverlening is DEKRA voortdurend actief bezig

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Inleiding Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend.

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva blue id & Top control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva Blue ID & Top Control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Nooit eerder waren gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Kernwaarden versus principes Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Enkele definities van architectuurprincipes: Fundamentele organisatiespecifieke keuzes Richtinggevende afspraken Regels en richtlijnen

Nadere informatie

Factsheet Mozard Geometrie

Factsheet Mozard Geometrie Het belang van geometrie voor de moderne organisatie Geometrie is een steeds belangrijker wordend onderdeel van de dienstverlening van de moderne (overheid)organisatie. Met behulp van positiebepaling (gps)

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Regisseur

Functioneel ontwerp. Regisseur Functioneel ontwerp Regisseur Datum: Woensdag 2 maart 2005 Auteur: L. Kuunders Versie: 0.3 E-mail: leon@kuunders.info Functioneel Ontwerp Regisseur Pagina: 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 FUNCTIONALITEIT

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Exam Scheduler Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Optimaliseer de examenervaring van uw studenten met de software Exam Scheduler van Scientia. Examenplanning in het hoger en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Onze Project oplossing

Onze Project oplossing 1 SalesManager Online Onze Project oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE. Portaal voor het Sociaal Domein. (Mijn Inkomen en Mijn Regie)

PRODUCTINFORMATIE. Portaal voor het Sociaal Domein. (Mijn Inkomen en Mijn Regie) PRODUCTINFORMATIE Portaal voor het Sociaal Domein (Mijn Inkomen en Mijn Regie) Versie: 1.4 Datum: december 2015 Auteur: Niels van der Plas, productmanager Afdeling: Werk, Inkomen en Zorg Inhoudsopgave

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

CaseMaster RP ResellerProfiling

CaseMaster RP ResellerProfiling CaseMaster RP ResellerProfiling ResellerProfiling Het verzamelen van reseller informatie is een zeer belangrijke stap in het proces om bij te blijven in de huidige tijd. De performance van de resellers

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

SOCIAL INFORMATION SYSTEM

SOCIAL INFORMATION SYSTEM De SIS is een tool die oplossingen biedt voor uitdagingen en vragen in de wijk. Het product is vooral sterk in het verbinden van belangen. Zo stelt het organisaties in staat makkelijk en efficiënt met

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Op dit moment vindt er wereldwijd een technologie gebaseerde bedrijfsrevolutie plaats die op het eerste gezicht geen grenzen kent. Met zeer grote snelheid worden

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

COMMUNICATIONS ASSISTANT BROCHURE

COMMUNICATIONS ASSISTANT BROCHURE COMMUNICATIONS ASSISTANT BROCHURE VERBETER TEAM- SAMENWERKING Panasonic Communication Assistant is een reeks productiviteit verhogende UC-toepassingen (Unified Communication) waarbij zakelijke telefonie

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeren

Het nieuwe verzekeren Het nieuwe verzekeringssoftware Het nieuwe Ongebonden door plaats en tijd, zonder menselijk handelen met elkaar verbonden door de digitale wereld. Verzekerden, intermediairs en verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Haal het maximale uit uw aansluiting met Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH): de makkelijkste en snelste digitale weg tussen hypotheekverstrekker

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Preekbeurten Regelen. Eenvoudig, Efficient en Online

Preekbeurten Regelen. Eenvoudig, Efficient en Online Preekbeurten Regelen Eenvoudig, Efficient en Online Agenda Doel en voordelen webapplicatie Mogelijkheden preekafspraken Toegang webapplicatie Applicatie in algemeen Procedures & Functionaliteit Inzicht

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie