Agenda. Delegatie van taken Hygiëne Welzijn op het werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda. Delegatie van taken Hygiëne Welzijn op het werk"

Transcriptie

1 Farmanager Kwaliteitshandboek Les 2: personeel Apr. Jo Segers Agenda Delegatie van taken Hygiëne Welzijn op het werk 1

2 Delegatie van taken: doelstellingen Aan de (adjunct-)apotheker of vervanger de nodige informatie verschaffen om de vervanging in optimale omstandigheden te verzekeren. Voordelen: Tijdsbesparing Zekerheid voor titularis voor vlot verloop bij afwezigheid Ook niet courante informatie is raadpleegbaar Werkwijze De apotheker-titularis delegeert de taken die behoren tot zijn verantwoordelijkheid en het toezicht op het apotheekteam gedurende zijn aanwezigheid aan.., adjunct-apotheker/apothekervervanger (schrappen wat niet past) De adjunct-apotheker/vervanger verbindt er zich toe het in de officina van kracht zijnde kwaliteitssysteem te eerbiedigen en te werken volgens deze principes 2

3 Voorbeeld: inlichtingenfiche Deze fiche informeert de adjunct-apotheker en/of de apotheker-vervanger over de verantwoordelijkheden van de verschillende leden van het apotheekteam, de plaats van de farmaceutische producten of elke andere informatie die nuttig kan zijn. Bewaring van de sleutels van de apotheek Opening van de apotheek Bestellingen: - Doorgeven - Ontvangst - Wegzetten - Teruggave - Onthaal vertegenwoordigers Magistrale / officinale bereidingen Aflevering Verdovende middelen: - Bestelling - Aflevering - Afdrukken voorschriften Taak Voorbeeld: inlichtingenfiche Substitutiebehandeling: - Magistrale bereiding - Aflevering Nazicht: - Koude keten - Weegschalen Beheer van producten die niet mogen worden afgeleverd Onderhoud: - Uitrusting en bereidingsmateriaal - Verhuur materiaal - Lokalen Nazicht voorschriften Tarifering Informatica back-up Uithangen van wachtdienstregeling Kassa Sluiting van de apotheek 3

4 Plaats Voorbeeld: inlichtingenfiche Plaats Alarm Sleutels: - Apotheek - Kasten Opbergen van: - Verdovende middelen - Grondstoffen - Voorschriftplichtige geneesmiddelen - OTC - Medische hulpmiddelen - Reserves - Niet af te leveren producten - Flesjes - Etiketten Brandblusapparaten Item Plaats Voorbeeld: inlichtingenfiche Papier: - Printers - Rollen Bancontact - Bons verdovende middelen - Voorschriften - Bestelbons - Leveringsbons - Facturen - Wachtdienstregeling Schakelaars: - Verlichting - Uithangbord Elektriciteitskast Gebruiksaanwijzing uitrusting Gegevens: - Personeel - Herstellers - Groothandels - Artsen en andere zorgverstrekkers Administratieve inlichtingen Kleingeld 4

5 Voorbeeld: inlichtingenfiche Andere Taak Informatica: - Inschakelen - Uitzetten - Back-up - Update - Patiëntenhistoriek - Voorschot - Beloofd - Bestelling Hygiëne Belangrijk! = een totaal van samenhangende maatregelen microbiologische kwaliteit van de grondstoffen de bereidingsapparatuur de werkwijze de ruimtelijke voorzieningen de persoonlijke hygiëne 5

6 Algemeen voorkomen en persoonlijke hygiëne Algemeen voorkomen Verzorgd en net voorkomen Respecteren van orde en netheid Professioneel voorkomen (geen piercings, hinderende juwelen, ) Op herkenbare wijze functie aangeven(badge) Algemeen voorkomen en persoonlijke hygiëne Gezondheid en verwondingen Wonde eerst reinigen en ontsmetten en volledig bedekken met een waterdicht verband. Handhygiëne: Handen en nagels zijn steeds proper en verzorgd. 6

7 Algemeen voorkomen en persoonlijke hygiëne Wanneer handen wassen? 1. Alvorenshetwerkaantevatten; 2. Voorennaelkebereiding; 3. Onmiddellijk na toiletgebruik; 4. Naelkepauze; 5. Telkens na een handeling waardoor de handen bevuild geraakten (bv. verhandelen van beschimmelde of bedorven producten, legen van afvalcontainers, manipulatie van vuil verpakkingsmateriaal, bestellingen uitpakken,...); 6. Na het gebruik van een zakdoek of na hoesten of niezenindehand 7

8 Algemeen voorkomen en persoonlijke hygiëne Eten, drinken, roken en kauwgom in de daarvoor voorziene lokalen of zones Persoonlijke zaken in daartoe voorziene ruimte en/of kast Welzijn op het werk Een geheel van factoren met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden waarin het werk wordt uitgevoerd: Veiligheid op het werk Bescherming van de gezondheid van de WN Ergonomie Arbeidshygiëne. Zowel fysische als psychosociale aspecten HiervoorkanerberoepgedaanwordenopeenExterne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. bv.: IDEWE, SECUREX, PREMED,. 8

9 Welzijn op het werk Veiligheid op het werk 1. Brandgevaar:liever een warmwaterbad gebruiken of een kookplaat i.p.v. bunsenbrander Wat te doen bij brand? 1.alarmeren 2. indien mogelijk: 1 X proberen te blussen 3. indien poging lukt: blijf bij brandhaard om eventuele heropflakkering van het vuur te voorkomen 4. indien poging niet lukt: zo vlug mogelijk zelf evacueren Veiligheidsaspecten Bewaring ontvlambare producten Vb. bewaring ether: Link:http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/dutch.html EHBO-kastje 9

10 Veiligheidsaspecten Blusdeken blusdeken bij de hoeken vastpakken, en gedeeltelijk om de eigen handen wikkelen, zodat het vuur dat bestreden wordt de handen niet kan verwonden. bij gebruik van blusdeken om vloeistofbrand te blussen: deken minimum een half uur laten liggen (door zuurstoftoevoer kan vloeistof opnieuw ontbranden) Veiligheidsaspecten Blusapparaten schuimblusser of waterschuim-blusser poederblusser CO2-blusser (voor blussen elektrische apparaten) (voor blussen elektrische apparaten) NOOIT op mensen gebruiken 10

11 Veiligheidsaspecten Gebruik brandblussers: borgpen wegtrekken voor CO2-blusser: trechter STEEDS bij het handvat vastnemen, koolzuur is zeer koud waardoor kans op bevriezing bestaat spuitstuk richten knijpkraan indrukken! werking brandblusapparaat beperkt tot 15 à 30 seconden! Opgelet: spuit eerst heel kort in de lucht, alvorens naar de brandhaard te gaan, om na te gaan of het toestel behoorlijk werkt. 11

12 Pictrogrammen Reddingsborden Brandbestrijding 12

13 Veiligheidsaspecten Belangrijke telefoonnummers Noodnummers Medische spoeddienst 100 of 112 (GSM steeds 112) Brandweer 100 of 112 (GSM steeds 112) Politie 101 Antigifcentrum 070 / Brandwondencentrum 03 / Veiligheidsaspecten 2. Etikettering gevaarlijke stoffen: betekenis kennen van R-en S-zinnen waarbij R-zinnen duiden op het gevaar van de stof en de S-zinnen de veiligheidsaanbevelingen weergeven Voorbeeld: S 1 /2 R 61 keep locked up and out of reach of children May cause harm to the unborn child 13

14 pictogrammen Giftig (bv. arseentrioxide, chloor,..) Schadelijk ( bv. Oxiderend (bv.: kaliumpermanganaat,..) Ontplofbaar ( bv. gasvormige zuurstof, ) Irriterend (bv. ammonia, ) Licht ontvlambaar( bv.: ether, aceton,..) Corrosief (bv.: zoutzuur, ) Bedankt voor uw aandacht 14

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Wetgeving mbt brand : overzicht 3. ARAB art 52 opgeheven? 4. Het KB van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

I. Intern noodplan. 1. Doel:

I. Intern noodplan. 1. Doel: I. Intern noodplan 1. Doel: Een uitgewerkt plan om in crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken. 2. Inhoud:

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2009 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

5 jaar lang onbezorgd genieten van uw lederen zitcomfort dankzij Peau sur Peau. Omnium ledercontract

5 jaar lang onbezorgd genieten van uw lederen zitcomfort dankzij Peau sur Peau. Omnium ledercontract 5 jaar lang onbezorgd genieten van uw lederen zitcomfort dankzij Peau sur Peau Omnium ledercontract Zekerheid, dat is wat u nodig heeft indien u 5 jaar lang onbezorgd wilt genieten van uw lederen zitcomfort.

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2006 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 Datum: - REACH) 14/05/2012 bladzijde: 1/7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 - IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5.1 Instellingen thermostaat... 99 6. GEBRUIK VAN HET TOESTEL... 100

Inhoudsopgave. 5.1 Instellingen thermostaat... 99 6. GEBRUIK VAN HET TOESTEL... 100 Inhoudsopgave 1. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID... 92 2. ZORG VOOR HET MILIEU... 94 3. BESTEMD GEBRUIK VAN DE KOELKAST... 95 4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 96 4.1 Leggers... 97 4.2 Lade voor groenten

Nadere informatie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie Ingreep of onderzoek onder anesthesie Mevrouw, Mijnheer, Binnenkort wordt u bij ons opgenomen*. In deze brochure vindt u belangrijke aanvullende informatie. Om uw opname vlot te laten verlopen vragen we

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037)

Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037) Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037) Foto recthen BoerenBond Colofon Deze brochure kwam tot stand in kader van het demonstratieproject Vlot op weg met de sectorgids

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL)

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) HOOFDSTUK 1: WETGEVING 1. Aan wie legt de welzijnswetgeving verplichtingen op? a. Aan de werkgever en aan de werknemers. b. Alleen aan de werkgever.

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

MEDICATIEMANAGEMENT IN RVT s: KNELPUNTEN EN UITDAGINGEN

MEDICATIEMANAGEMENT IN RVT s: KNELPUNTEN EN UITDAGINGEN MEDICATIEMANAGEMENT IN RVT s: KNELPUNTEN EN UITDAGINGEN Dr. Apr. Veerle Foulon Onderzoekscentrum voor Farmaceutische Zorg en Farmaco-economie, K.U.Leuven Overzicht 1. Observaties PHEBE studie 2. Toelichting

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

13 Ergonomie. 1 Inleiding

13 Ergonomie. 1 Inleiding DC 13 Ergonomie 1 Inleiding Ergonomie gaat over fysieke en sociale omstandigheden en je gezondheid. In feite gaat ergonomie over alle situaties, ook die bij je thuis. In dit thema hebben we het echter

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens

De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Inhoud I. Vóór de opstart van uw bedrijf

Nadere informatie