Checklist veiligheid bij evenementen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Checklist veiligheid bij evenementen"

Transcriptie

1 Datum: Nr.: 1. Verantwoordelijkheid a. Alle partijen zijn aantoonbaar op hun resp. verantwoordelijkheid gewezen. b. Zijn er coördinatieverantwoordelijken aangesteld? 2. Vergunning/toestemming a. Het houden van evenementen staat in de milieu- of gebruiksvergunning of -melding van de locatie. b. Het houden van evenementen staat niet in de milieu- of gebruiksvergunning of - melding van de locatie; er is een evenementenvergunning van de gemeente vereist, aangevraagd en verkregen. c. De gebouwbeheerder heeft toestemming gegeven. 3. Vrijhouden terrein a. Aanrijroutes voor externe hulpverleningsdiensten worden vrijgehouden. b. Opstelplaatsen voor hulpverleningsvoertuigen worden vrijgehouden. c. Brandkranen, -hydranten en bluswaterwinplaatsen worden vrijgehouden. 4. Vluchtwegen en nooduitgangen a. Ontruimingsplattegronden zijn zichtbaar opgehangen. b. Vluchtwegen en nooduitgangen zijn en blijven vrij van obstakels. c. Vluchtwegen en nooduitgangen hebben minimumafmetingen van 85 cm breedte en 2,3 m hoogte.

2 2 d. De totale uitgangsbreedte van alle nooduitgangen is berekend op het maximumaantal bezoekers: 10 cm per 9 personen (minimum is 85 cm, zie: c). e. Elke nooduitgangdeur waarop 100 bezoekers zijn aangewezen is voorzien van een panieksluiting. f. Nooduitgangdeuren zijn niet afgesloten. g. Nooduitgangdeuren draaien in de vluchtrichting open. h. Er is voldoende vrije uitloopruimte aan de buitenzijde van de (nood) uitgangen. i. De vrije uitloopruimte aan de buitenzijde van de (nood)uitgangen is verlicht. 5. Transparanten en noodverlichting a. Transparanten en noodverlichting zijn vrij van stoffering, versiering en decor. b. Transparanten zijn permanent verlicht. c. Noodverlichting is op functioneren gecontroleerd en goedgekeurd. 6. Brandblusmiddelen a. Brandslanghaspels en kleine blusmiddelen zijn zichtbaar geplaatst en/of gemarkeerd met een pictogram (1 bluseenheid/150 m 2 ). b. Brandslanghaspels en kleine blusmiddelen zijn gecontroleerd en goedgekeurd (onderhoudssticker). c. Brandslanghaspels en kleine blusmiddelen zijn en blijven vrij van obstakels. Er worden extra brandblussers ter beschikking gesteld en het externe cateringbedrijf heeft ook één extra bij zich.

3 3 7. Stoffering/versiering en decors a. De versiering is niet gemakkelijk ontvlambaar. b. Het impregneren met brandvertragende middelen is ten minste 24 uur voor de aanvang van het evenement gereed. c. Versiering hangt op minimaal 2,50 m boven de vloer. d. Horizontale versiering is onderspannen met metaaldraad op een onderlinge afstand van ten hoogste 35 cm of onderspannen met metaaldraad in twee richtingen met een maaswijdte van ten hoogste 70 cm. e. Stoffering en versiering worden vrijgehouden van warmte en hitteafgevende apparatuur. f. Gordijnen en andere verticale stoffering wordt 10 cm van de vloer gehouden. g. Gordijnen in of voor een ingang of (nood)uitgang zijn zodanig aangebracht dat deze met de deuren meedraaien en het openen van de deuren niet belemmeren. h. Ballonnen zijn of worden gevuld met een onbrandbaar gas. i. Vloerbedekking is zodanig aangebracht dat zij niet kan verschuiven, omkrullen of oprollen. j. Vloerbedekking veroorzaakt geen gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen. 8. Opstellingsplan a. Tussen de rijen met stoelen is een vrije loopruimte van ten minste 40 cm. b. Stoelen zijn zodanig gekoppeld of aan de vloer bevestigd dat deze t.g.v. gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen. c. Een rij zitplaatsen die slechts aan één zijde te verlaten is heeft niet meer dan 8 zitplaatsen.

4 4 d. Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt bevat ten hoogste: - 16 zitplaatsen, als de vrije ruimte tussen de rijen < 45 cm is; - 32 zitplaatsen, als de vrije ruimte tussen de rijen > 45 cm is; - 50 zitplaatsen, als de vrije ruimte tussen de rijen > 45 cm is en er bovendien aan beide einden van de rijen een uitgang met een breedte van minimaal 1,10 m aanwezig is. e. De ruimte is zo ingericht dat minimaal: - 0,25 m 2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor geen zitplaats is; - 0,30 m 2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen; - 0,50 m 2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die ten gevolge van gedrang wel kan verschuiven of omvallen. f. Indien de vrije vloeroppervlakte per persoon minder is dan 0,50 m 2 zijn alle voorwerpen zo aangebracht dat zij ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen. 9. Stands/Kramen/Schappen/Podia en andere inrichtingselementen a. Voor stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen zijn uitsluitend onbrandbare materialen gebruikt en/of hout, hardboard, triplex, multiplex, spaanplaat, etc. met een minimale dikte van 3,5 mm. b. Gangpaden tussen stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen zijn ten minste 1,10 m breed. Het externe horecabedrijf krijgt de nodige info en dit m.b.t. de procedure vuurvergunning + checklist. Een friteuse en een gasfornuis worden gebruikt.

5 5 c. Voor een (nood)uitgang in een ruimte met stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen moet er een vrije vloeroppervlakte met een lengte en een breedte van ten minste de breedte van deze (nood)uitgang beschikbaar zijn. Alle drie de externe bedrijven kregen de nodige info en dit m.b.t. Werken met derden 10. Afval a. Afvalbakken en/of papierbakken zijn van onbrandbaar materiaal vervaardigd. b. Afval wordt verzameld in veilig opgestelde goed afsluitbare containers van moeilijk brandbaar materiaal. c. Afvalbakken worden regelmatig geleegd. 11. Elektra a. Elektrische voorzieningen worden door een vakbekwaam persoon aangelegd en zijn gezekerd. b. Kabels en snoeren die op de vloer liggen zijn met goed hechtend kleefband zodanig vastgeplakt dat struikel- en/of valgevaar wordt voorkomen. c. Er worden uitsluitend goedgekeurde (CE gemarkeerde) apparatuur en installaties gebruikt. d. Wettelijke keuringen van elektriciteit zijn in orde. 12. Gasflessen a. Gasflessen staan vast (ook koolzuur!). 13. Open vuur a. Het gebruik van open vuur, waaronder waxinelichtjes, is verboden. b. Als kaarsen worden uitsluitend elektrische imitaties gebruikt. c. Barbecues worden buiten het gebouw opgesteld in het vrije veld (minimaal 5 m van gebouwen).

6 6 d. In de nabijheid van de barbecue(s) is een geschikt brandblusmiddel (bijv. nat zand/water) beschikbaar. e. Alle verwarmingstoestellen die op het gas- of het elektriciteitsnet zijn aangesloten mogen uitsluitend op ijzeren tafels of op andere nietbrandbare onderstellen geplaatst worden en op ten minste 30 cm van elke brandbare scheidingswand of meubel. f. Frituurpannen worden best vermeden. Indien deze wel aanwezig zijn, moet het personeel instructies krijgen hoe deze veilig te gebruiken en wat te doen bij een mogelijke brand. g. In de nabijheid van frituurpannen moet een brandvrije deken voorhanden zijn om bij een brand v/d frituurpan de vlammen te doven. h. Een CO2-blusser in de nabijheid van het kookvuur is een noodzaak. i. Barbecue en kookvuren onder voortdurend toezicht van een meerderjarige persoon. j. Binnen een straal van 5 m van de kookvuren en/of barbecue mogen er zich geen andere brandbare goederen bevinden. k. De barbecue moet opgesteld worden op een stabiele ondergrond. l. Er mogen geen aanmaakvloeistoffen (wel aanmaakgels) gebruikt worden bij de opstart. m. Houtskool blijft urenlang nagloeien, zorg ervoor dat alles goed dooft. Gebruik, indien nodig, zand of water bij het doven. Ruim de as pas op als de barbecue helemaal afgekoeld is. n. Bij een gasgestookte barbecue, moet ten minste een poederblusser of schuimblusser aanwezig zijn van minimaal 6 kilogram. Dit blusmiddel moet geschikt zijn voor het blussen van B-branden (vloeistoffen) en C-branden (gassen).

7 7 o. Voor gasgestookte barbecues geldt ook: Een gasslang moet van een goedgekeurd type zijn en mag niet ouder zijn dan 2 jaar (datum in de slang aanwezig) en de te gebruiken drukregelaar mag niet ouder zijn dan 5 jaar. p. Steek de gasbarbecue direct aan op het moment dat het gas wordt opengedraaid en sluit de gas meteen weer af wanneer u klaar bent met barbecueën. 14. EHBO a. Op alle telefoons is het alarmnummer aangebracht. b. Er zijn voldoende EHBO ers aanwezig. Het aantal is afhankelijk van de risico s. Voor buitenactiviteiten geldt als richtlijn minimaal 1 per 50 aanwezigen. c. Het personeel/de EHBO ers zijn op de hoogte van het ontruimingsplan. d. Het personeel/de EHBO ers hebben geoefend met het ontruimingsplan. e. Het personeel/de EHBO ers weten waar de verzamelplaats is. f. Er is een EHBO-post aanwezig. g. Er is een duidelijke bewegwijzering naar de EHBO-post. h. Er zijn voldoende EHBO-middelen. 15. Orde en netheid a. De ruimte(n) is (zijn) zowel voor als na het evenement opgeruimd en schoon. b. Er zijn geen losse elementen waardoor struikel- en/of valgevaar kan ontstaan. c. Er is geen brandbaar materiaal, achter decors, onder het podium etc. aanwezig. d. N a afloop van het evenement vindt er een nacontrole plaats op het in goede staat achterlaten van de locatie.

8 8 16. Bijzondere risico s a. In een ruimte die tijdens het gebruik verduisterd wordt zijn zodanige voorzieningen getroffen dat tijdens de verduistering een redelijke oriëntatie mogelijk is. b. Het gebruik van gevaarlijke stoffen, alle vormen van straling en biologische agentia is alleen toegestaan in overleg met en na toestemming van de gebouwbeheerder. c. Jeugdigen hebben toegang onder begeleiding van een volwassene. d. Beschrijf hier andere bijzondere risico s met de daarvoor getroffen maatregelen. Uw veiligheid, onze zorg. Baloise Belgium nv Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr met FSMA-nr A Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België Tel.: Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België Tel.: RPR Antwerpen BTW BE IBAN: BE BIC: KREDBEBB Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv. B8086.MAR.06.15

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken.

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken. Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Bouwbesluit 2012 CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Contactgegevens Brandweer Voor u ligt de handige checklist van brandweer Brabant-Noord. De Woningwet legt de verantwoordelijkheid voor een brandveilig

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Besluit van 26 juli 2008 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit het oogpunt van brandveiligheid (Besluit brandveilig gebruik bouwwerken) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Feestversiering? Het kan en moet veilig!

Feestversiering? Het kan en moet veilig! 18 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Feestversiering? Het kan en moet veilig! Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op Internet www.brandweer.nl BRANDVEILIG

Nadere informatie

118 brandveiligheids. Feestversiering? Het kan en moet veilig! Brandveilig feestvieren INFO

118 brandveiligheids. Feestversiering? Het kan en moet veilig! Brandveilig feestvieren INFO 118 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Feestversiering? Het kan en moet veilig! Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op Internet www.brandweer.nl

Nadere informatie

Artist impression van de vernieuwde Hiswa-stand van de KNMC en het Verbond Nederlandse Motorbootsport

Artist impression van de vernieuwde Hiswa-stand van de KNMC en het Verbond Nederlandse Motorbootsport KNMC, Dukatenburg 90-11/6, 3437 AE Nieuwegein www.knmc.nl Artist impression van de vernieuwde Hiswa-stand van de KNMC en het Verbond Nederlandse Motorbootsport Evenementen HISWA 2007 De Hiswa is door de

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

LIVE WILL NEVER BE THE SAME

LIVE WILL NEVER BE THE SAME LIVE WILL NEVER BE THE SAME INHOUD 1. Algemene informatie 1 2. Black Box 3 3. Beat Box 7 4. Entree/ Foyer 10 5. Match Box 12 6. Balkon 13 7. Backstage gebied 14 8. Beveiliging & Veiligheid 18 9. Bijlage

Nadere informatie

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting 18 november 2008 Geschreven door Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten i.s.m. gemeente Oss en Koninklijke

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Belangrijke algemene informatie & huishoudelijk reglement

Belangrijke algemene informatie & huishoudelijk reglement Belangrijke algemene informatie & huishoudelijk reglement 1. Data, openingstijden en entreeprijzen: 1.1. De Taart&Trends beurs wordt gehouden in de Americahal, Laan van Erica 50 te Apeldoorn. Data: vrijdag

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15)

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) (Gerichte samenvatting op basis van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - juli 2005) Ten geleide Voor Nederland geldt

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL WIT = ingevuld te bezorgen aan Baloise Insurance binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval ROZE = exemplaar voor de getroffene GEEL = ingevuld

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid thuis

Controlelijst brandveiligheid thuis 11 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Controlelijst brandveiligheid thuis Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op Internet www.brandweer.nl Elk jaar

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

CALAMITEITEN Voorbereid zijn op calamiteiten, zorgt er voor dat medewerksters rustiger en doordachter met onverwachte, gevaarlijke en onveilige situaties om kunnen gaan. Ons doel is kinderen de grootst

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg 01.01 - middel Arbozorg Bekendheid - Zijn de Arbo-doelstellingen door de onderneming duidelijk en op een bij de onderneming passende wijze bekend gemaakt? - De Arbo-doelstellingen binnen de onderneming

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische Inhoud ALGEMEEN... 4 Kampvuur vuurwerk.... 4 Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 4 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 4 Mag ik vuurwerk afsteken?...

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Omnium Plus Algemene Voorwaarden

Omnium Plus Algemene Voorwaarden Omnium Plus Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Omnium Plus Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de. Wij raden u aan beide aandachtig te lezen. Voorwerp

Nadere informatie

17 brandveiligheids. Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! INFO

17 brandveiligheids. Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! INFO 17 brandveiligheids INFO Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Ook

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

Werk- en veiligheidsvoorschriften

Werk- en veiligheidsvoorschriften Werk- en veiligheidsvoorschriften Werken in opdracht van SDW Versie 1.0: 04-12-2013 1. Inleiding Als werkgever is SDW verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de Arbowet. SDW

Nadere informatie