ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG"

Transcriptie

1 Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012

2 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door: BRANDWEER: Naam Adres Plaats Afdeling G8iflt:enle 8raraJweer Oen Helder ontvangen 2 3 Ij - 2tJi 2. '",.. o,i.,.. d osster 11> ; ' L i ' -'.: beantwoord,z) ' ft goedgekeurd behandeld R.N.J. van 'tent \ door: Medewerker Preventie I Hierbij verklaar ik het ontruimingsplan volgens NEN 8112:2010 getoetst te hebben, en teken ik voor akkoord: Datum:.... Naam:.... Stempel en paraaf:.... Bij aanpassingen dient dit ontruimingsplan opnieuw bij de brandweer te worden aa ngeboden.,~, (.;; Ontruimingsplan sporthal De Brug

3 ONTRUIMINGSPLAN Instelling : Sporthal De Brug Naam : Marine Sportvereniging Zeemacht Straat : J. A. Prinsstraat 46 Postcode + Plaats : 1785 BC Den Helder Telefoonnummer secretariaat Telefoonnummer sporthal : : De beheerder ontruimingsplan: Naam : A.W.Q. Mensink Telefoonnummer : Hierbij verklaart het bestuur op de hoogte te zijn met de inhoud van het ontruimingsplan en de daarbij behorende instructies, en tekenen voor akkoord, Datum :.... g.. ~.. Ó.. 7:.~9. t :L Handtekeningen: J.J. Gatowmas-Biomberg algemeen voorzitter A.W.Q. Mensink commissaris beheer... ~ Ontruimingsplan sporthal De Brug

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding en toelichting 2 2. Tekeningen (plattegrond/ligging sporthal) 3 3. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens 3.1 Gebouw Installatiegegevens Organisatiegegevens 5 4. Alarmeringsprocedure intern en extern 4.1 Interne alarmering Externe alarmering 6 5. Stroomschema alarmering 7 6. Onruimingsorganisatie en wijze van ontruimen Melding Maatregelen Ontruimen 8 7. Taken bij een ontruiming of een ontruimingsalarm 7.1 Personeel Meldpunt alarmeringen Leidinggevende Bestuur Ontruimingsplattegronden Begane grond sporthal 8.2 Verdieping sporthal 9. Logboek ontruimingsplan Bijlagen 13 A. Belangrijke telefoonnummers B. Gedragsregels personeel C. Hoe te handelen bij ontdekking van brand D. Openen van deuren E. De brandslanghaspel F. De poederblusser G. De koolzuursneeuwblusser H. Blusdekens I. Formulier ontvangen brandmelding J. Formulier ontvangen bommelding Ontruimingsplan sporthal De Brug 1

5 1. Inleiding en toelichting Om gebouwen te mogen gebruiken, dient een gebruiksvergunning te worden aangevraagd. Dit moet gebeuren bij de gemeente waarbinnen het gebouw staat. Om voor een dergelijke gebruiksvergunning in aanmerking te komen moet het gebouw aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals b.v.: noodverlichting, nooduitgangen, vluchtroutes, bewegwijzering, brandvoorzieningen, ontruimingsinstallatie en andere zaken. Een andere eis is dat er voor het gebouw een ontruimingsplan opgesteld moet zijn. Dit plan zal worden gebuikt wanneer zich calamiteiten voordoen, zoals daar zijn: brand; explosiegevaar; bommelding; persoonlijke ongevallen ( bijv. struikelen, vallen, elektrocutie e.d.); externe gebeurtenissen (bijv. natuurrampen). Dit plan wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De commissaris beheer van dit bestuur zal dit plan beheren. Het bestuur, bar- en kantoorpersoneel, de technische dienst en de trainers/vrijwilligers van de afdelingen dienen op de hoogte te zijn van dit plan zodat in geval van calamiteiten de ontruiming geordend en zonder paniek kan verlopen. Om een eventuele ontruiming in goede banen te leiden en om zeker te stellen dat alle mensen de sporthal hebben verlaten, is het nodig de maatregelen en eventuele acties, maar ook een taakverdeling vast te leggen in het ontruimingsplan. Een ieder wordt gevraagd dit ontruimingsplan goed door te lezen, zodat iedereen weet wat hij of zij moet doen bij brand of ontruiming. Als iedereen weet wat hij of zij moet doen is hij of zij ook in staat om bezoekers, die op het moment van de calamiteit in de sporthal zijn en geen kennis hebben van het ontruimingsplan, terzijde te staan en mee te nemen naar buiten. Het ontruimingsplan zal worden geplaatst op de website van de vereniging. Tevens zullen afschriften van het plan beschikbaar zijn achter de bar van de kantine, op het kantoor en in de dojo. Tevens beschikt de commissaris beheer over enkele exemplaren ter kennisname door de verschillende groepen. Ontruimingsplan sporthal De Brug 2

6 2. Tekeningen (plattegrond/ligging sporthal) Sporthal de Brug bevindt zich in de wijk De Schooten en is gelegen aan de Jan Aarjensz Prinsstraat, nabij sportpark De Schooten. Sporthal De Brug Brandweerkazerne Hoofdingang Verzamelplaats bij ontruiming Verdere informatie omtrent de bereikbaarheid en ingangen is te vinden in de plattegronden welke zijn opgenomen in hoofdstuk 8. Ontruimingsplan sporthal De Brug 3

7 3. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens 3.1 Gebouw De openingstijden van de sporthal zijn dagelijks van 07.00u tot 01.00u. Deze tijden kunnen variëren. Dit is afhankelijk van het gebruik door de afdelingen en de verhuur van de sporthal. Het gemiddelde aantal aanwezige personen is moeilijk aan te geven. Overdag op weekdagen zullen ongeveer 30 tot 50 personen aanwezig zijn. Dit is afhankelijk van de organisatie waaraan de sporthal is verhuurd. In de avonduren zal dit ongeveer gelijk zijn, maar kan, in verband met toeschouwers tijdens wedstrijden, oplopen tot ongeveer 200 personen. In de weekenden kan dit aantal ook overdag en s avonds aanwezig zijn. Hoewel de sporthal aangepast is voor rolstoelgebruik, zijn er momenteel geen leden die hiervan gebruik maken. De vereniging beschikt over portofoons die bij grotere toernooien of wedstrijden kunnen worden ingezet. Sporthal De Brug bestaat uit een entree waar het kantoor zich bevindt, de grote sportzaal met daarnaast een dojo (noordzijde) en de Drs. G.J. v.d. Bosch-hal (zuidzijde). In deze laatste hal worden de sporten boksen, handboogsport en schermen bedreven. Hieraan grenst de bergruimte met daarin de werkplaats. Aan de oostzijde bevinden zich de kleedkamers. Daarboven bevindt zich de verdieping, waar de kantine met keuken, bestuurskamer, ketelruimte en de toiletten zijn gesitueerd. 3.2 Installatiegegevens De entree van de hoofdingang is voorzien van elektrisch sluitende deuren. Bij een brandalarm zullen deze deuren niet automatisch open of dicht gaan. Het gebouw beschikt over een brandmeldinstallatie die zich na de entree aan de linkerkant naast de deur naar het kantoor bevindt. Deze is aangesloten op de meldkamer van Alert Services. De meterkast bevindt zich op de begane grond. Na de entree direct links is het na de trapjes de rechter deur. Met de hoofdschakelaar wordt het gehele gebouw van de normale stroomvoorziening afgesloten De hoofdafsluiter voor het gas bevindt zich op de begane grond. Na de entree direct links is het na de trapjes de linker deur Met de hoofdschakelaar wordt het gehele gebouw van de gastoevoer afgesloten. De hoofdafsluiter van de waterleiding bevindt zich in de put bij de entree. In de hal bij de trap naar de eerste verdieping is een plateaulift geïnstalleerd. De omroepinstallatie bevindt zich in de kantine achter de bar. De microfoon naast deze installatie wordt gebruikt om de aanwezigen in het gebouw te alarmeren. Luidsprekers van deze installatie bevinden zich in de kantine, dojo, de grote zaal en in de G.J. v.d. Bosch-hal. In de bergruimte staat een gele chemiekast. Hierin bevinden zich gasflessen en brandbare stoffen. Ontruimingsplan sporthal De Brug 4

8 3.3 Organisatiegegevens Sporthal de Brug is eigendom van de msv Zeemacht, waarvan het bestuur de sporthal beheerd. Het dagelijkse beheer berust bij de commissaris beheer van dit bestuur. Dit is tevens de veiligheidscoördinator binnen de organisatie. Het kantoor- en barpersoneel is in loondienst, de verdere werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. De sportafdelingen gebruiken de sporthal voor hun trainingen onder leiding van een sportbegeleider of trainer. De sporthal wordt ook verhuurd aan externe gebruikers en organisaties die hier competities spelen of hun sport bedrijven. Ontruimingsplan sporthal De Brug 5

9 4. Alarmeringsprocedure intern en extern 4.1 Interne alarmering Zodra er brand uitbreekt in de sporthal zal door de ontstane rook één of meerdere rookmelders geactiveerd worden waardoor het brandalarm gaat klinken. Mocht bij uitbreken van brand het brandalarm niet geactiveerd worden, dient een vrijwilliger die de brand constateert, met een van de aanwezige handmelders alarm te maken. Dit alarmsignaal is voor personeel, trainers/vrijwilligers in de sporthal het sein om te gaan ontruimen. Verdere alarmering en instructies over de ontruiming zullen d.m.v. de geluidsinstallatie worden gegeven. 4.2 Externe alarmering De brandmeldinstallatie is aangesloten op de meldkamer van Alert Services. Deze zal na een melding telefonisch contact opnemen en daarna de brandweer alarmeren. Alarmering van de hulpdiensten zal ook telefonisch worden gedaan. Hierbij dient de navolgende informatie te worden doorgegeven: De exacte locatie van de brand. Aard en omvang van de brand. Zijn er slachtoffers? Is de brandmeldinstallatie in werking Ontruimingsplan sporthal De Brug 6

10 5. Stroomschema alarmering Ontruimingsplan sporthal De Brug 7

11 6. Ontruimingsorganisatie en wijze van ontruimen Er is niet één bepaald persoon die het sein tot ontruiming geeft, omdat wanneer een brandalarm wordt gehoord of gegeven, er direct actie genomen dient te worden. Hiertoe krijgen het personeel en de vrijwilligers instructie hoe te handelen. De commissaris beheer of een van de andere bestuursleden zal, wanneer aanwezig, altijd de leiding nemen. Afhankelijk van de omvang van de brand zal een gedeeltelijke of volledige ontruiming worden uitgevoerd. Er bevinden zich diverse nooduitgangen en vluchtwegen in de sportzaal, dojo, v.d. Bosch-hal en kantine. Deze zijn met de daarvoor voorgeschreven aanduidingen aangegeven. Via de calamiteitenomroep van de geluidsinstallatie zal de vorm van ontruiming worden aangekondigd. Wanneer een personeelslid of vrijwilliger alleen is, kan er worden gekozen voor een totale ontruiming bij een brandalarm zonder eerst na te gaan of het een kleine of een grote brand en/of andere calamiteit is. Wanneer men met meerderen is zal een de brandweer alarmeren en de ander zich naar de locatie van de brand begeven. Hierna zal worden besloten welke vorm van ontruiming wordt toegepast. Bij een gedeeltelijke ontruiming zal het personeelslid/vrijwilliger die bij de locatie van de brand is de verantwoording hiervoor nemen. Bij een totale ontruiming zal dit personeelslid/vrijwilliger tevens controleren of alle aanwezigen de sporthal hebben verlaten. Ontruimingsplan sporthal De Brug 8

12 7. Taken bij een ontruiming of een ontruimingsalarm 7.1 Personeel/vrijwilligers Het personeel en de vrijwilligers dienen zich te realiseren dat bezoekers en/of op bezoek zijnde sporters niet op de hoogte zijn van de omstandigheden en maatregelen in de sporthal. Om die reden dienen zij zich te realiseren dat zij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van deze personen Ontdekken van een brand Naast de zorg voor een snelle melding en de veiligheid van werknemers en bezoekers dient er bij brand als volgt gehandeld te worden. Hieronder worden alle taken beschreven. Wanneer met meerdere personeelsleden of vrijwilligers dienen deze taken te worden verdeeld. Meld de brand. Controleer of de brandmeldinstallatie is geactiveerd, anders handmatig activeren. Bel 112 en geef door: o De juiste locatie van sporthal en de brand; o Aard en omvang van de brand; o Zijn er slachtoffers/vermisten Waarschuw personen in de omgeving van de brand. Sluit deuren en eventueel ramen of geef hier opdracht toe. Blus indien mogelijk met aanwezige kleine blusmiddelen. Zorg wel voor eigen veiligheid. Volg altijd de instructies op van veiligheidsfunctionaris of brandweer Breng personen die gevaar lopen in veiligheid. Bepaal of er ontruimd dient te worden. Bepaal tevens of dit een volledige of beperkte ontruiming dient te zijn. Bij een beperkte ontruiming personen:. o achter brand- rookwerende deuren laten gaan o van de verdieping naar begane grond laten gaan (lift niet gebruiken) Bij een volledige ontruiming personen de kortste vluchtroute/dichtstbijzijnde nooduitgang wijzen. Schakel aanwezige elektrische apparatuur uit of laat dit doen Ga naar de ingang van de sporthal. Laat geen personen meer toe en houdt de ingang vrij. Geef de bevelvoerder korte en duidelijke informatie bij aankomst van de brandweer Een ontruimingsalarm Wanneer er via de geluidsinstallatie of andere wijze opdracht wordt gegeven tot volledige ontruiming dienen aanwezige personen zo snel mogelijk via de aangegeven vluchtroutes naar de nooduitgangen te worden geleid. Als verzamelplaats na de ontruiming is de parkeerplaats tegenover de tennisaccommodatie aangewezen. Bij een beperkte ontruiming dienen aanwezige personen op afstand van de calamiteit te worden geleid Een ongeval Wanneer er een ongeval plaats vindt in de sporthal blijft u bij het slachtoffer. Bel 112 ter alarmering van de hulpdiensten en roep zo mogelijk om assistentie. Bij grotere toernooien en evenementen zal altijd via het Rode Kruis ingeroepen EHBO aanwezig zijn. Ook kunnen leden van de vereniging die over een EHBO diploma beschikken hiervoor worden ingezet. Ontruimingsplan sporthal De Brug 9

13 7.1.4 Overheidsalarm Sluit deuren en ramen en zet de ventilatie af. Zet de TV aan op TV Noord- Holland of op het kanaal van de LOS Den Helder. Ook de radio afstemmen op een van deze omroepen. 7.2 Meldpunt alarmeringen Wanneer een mondelinge of telefonische brandmelding of een andere calamiteit wordt ontvangen dient de ontvanger de dichtstbijzijnde handmelder te activeren. Deze handmelder zal de brandmeldinstallatie in werking stellen. Verdere acties worden genomen zoals beschreven in Veiligheidscoördinator De veiligheidscoördinator zal zo spoedig mogelijk worden gewaarschuwd wanneer hij zich niet in de sporthal bevindt. Wanneer hij zich in de sporthal bevindt zal hij direct de leiding van de calamiteitsbestrijding op zich nemen. U wordt gewaarschuwd middels de telefoon. Begeef u naar de ingang en informeer waar de brandmelding vandaan komt (controleer ook het paneel van de brandmeldinstallatie). Alarmeer, indien dit nog niet is gedaan, afhankelijk van de aard van het incident de brandweer en/of politie/ambulance of laat deze alarmeren. Begeef u naar de brandlocatie (gebruik geen lift). Beslis of er geheel of gedeeltelijk moet worden ontruimd. Geef leiding aan de ontruiming. Begin indien van toepassing en mogelijk met brandbestrijding. Informeer de bevelvoerder van de brandweer bij zijn aankomst. 7.4 Voorzitter/Bestuursleden Bij afwezigheid van de veiligheidscoördinator zal een van de overige bestuursleden zijn taken en verantwoordelijkheden op zich nemen. Ontruimingsplan sporthal De Brug 10

14 8. Ontruimingsplattegronden Bij dit ontruimingsplan zijn de twee plattegronden opgenomen. De eerste plattegrond geeft de begane grond weer en de tweede de verdieping. Ontruimingsplan sporthal De Brug 11

15 Plattegrond M.S. V. Zeemacht- Begane grond H H - Uo::.cde-~TC:l'l (OJ!bcnt;.tç!lllt e\'ulemen:cn) H DOJO H H " RENVOOI ==> U bevindt zich hier -,. Vluchtweg /:: Koolzuursneeuwblusser +--- Brandslanghaspel [RI Blusdeken Jt Schakelbord r EHBO-trommel Doc.-0.-AW.Q. Vet&le:.f 24 tnult 2012

16 Plattegrond M.S. V. Zeemacht- Verdieping D J KANTlNE ' KANTINE JUI SPORTZAIIL RENVOOI =:> U bevindt zich hier ~-,.. Vluchtweg Ir\ Koolzuursneeuwblusser -$-- Brandslanghaspel lêj Blusdeken ~ Schakelbord E EHBO-trommel Doo.-Do-A.W.Q. Verlle: 4 24 rnujrt 2012

17 9. Logboek ontruimingsplan Dit ontruimingsplan is een dynamisch document. Aangezien het actueel dient te zijn zullen er wijzigingen in worden aangebracht. Hieronder zullen deze wijzigingen met de datum van wijziging worden weergegeven. REDEN VAN DE WIJZIGING DATUM Ontruimingsplan sporthal De Brug 12

18 Bijlagen A. Alarmnummers 1.1 Alarmnummers 112 en (politie) Veiligheidsfunctionaris en commissaris beheer: Naam : dhr. A.W.Q. Mensink Tel. Privé : Mobiel : Plaatsvervanger: Aanwezig personeel, bestuurslid of sportbegeleider Voorzitter: Secretaris: Naam : mevr. J.J. Gatowinas Naam : dhr. P.H. Verploegh Tel. Privé : Tel. Privé : Mobiel : Mobiel : Penningmeester: Commissaris algemeen: Naam : dhr. G. Kaper Naam : dhr. A.M.H. Sewalt Tel. Privé : Tel. Privé : Mobiel : Mobiel : Commissaris algemeen: Naam : dhr. M. van Komen Tel. Privé : Mobiel : Bedrijfshulpverleners (inventarisatie onder de leden wordt momenteel gedaan): Naam : dhr. J. de Longte Tel. Privé : Naam : mw. E. Bas Tel. Privé : Naam : Tel. Privé : Naam : Tel. Privé : Ontruimingsplan sporthal De Brug 13

19 Alarmnummers hulpverleningsdiensten Algemeen alarmnummer : 112 Bij calamiteit met lagere prioriteit politie : ambulancedienst : Huisarts Arbeidsinspectie : Spoedgevallen indien geen ambulance nodig Gezondheidscentrum Huisartsenpost (na en weekend en feestdagen) : Arbeidsinspectie regio Noordwest Radarweg 60, 1043 RT Amsterdam Tel , Fax Gasbedrijf : MainEnergie Waterleidingbedrijf : PWN Elektriciteitsbedrijf : MainEnergie Storingen gas en elektra : Liander Ontruimingsplan sporthal De Brug 14

20 B. Gedragsregels personeel Stel u regelmatig op de hoogte van: de plaats en bediening van de brandmeldinstallatie en/of handbrandmelders; de ligging van de vluchtwegen; de plaats en de bediening van de juiste blusapparatuur. Brand en rookwerende deuren mogen nooit in geopende stand worden vastgezet en/of geblokkeerd anders dan met magneetsluitingen. Plaats nooit obstakels zodanig, dat zij het zicht op en directe bruikbaarheid van blusen meldingsapparatuur belemmeren. Houd alle ruimten vrij van onnodig afval of emballage. Brandbare vloeistoffen dienen zo min mogelijk op de afdelingen te verblijven. Werkzaamheden met open vuur (lassen, solderen, verf afbranden, e.d.) zijn alleen toegestaan na overleg met de technisch medewerker. Let op met kooktoestellen, broodroosters en ovens op de afdelingen. Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw. Lees regelmatig de instructies kleine blusmiddelen. Te allen tijde dient erop toegezien te worden dat alle in, uit en doorgangen (vluchtwegen, zoals gangen, nooduitgangen en trappenhuizen) vrijgehouden worden van obstakels. Buitendeuren dienen door iedereen van binnenuit gemakkelijk te openen te zijn. De vloeren van vluchtwegen mogen nooit door welke oorzaak ook glad zijn. Vloermatten dienen zodanig aangebracht te zijn dat zij niet kunnen verschuiven en in geen enkel opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen veroorzaken. In en om de ruimte van de centrale verwarmingsinstallatie mag geen opslag plaatsvinden van materialen die niet tot de installatie behoren. Onder trappen, in trappenhuizen en in gangen mogen nooit goederen worden opgeslagen. In het gebouw, mogen geen brandgevaarlijke stoffen op andere dan de voorgeschreven wijze aanwezig / opgeslagen zijn. Voor elektrische aansluitingen mogen geen andere dan goedgekeurde stekkers of contacten gebruikt worden. Leiding en personeel dienen bekend te zijn met het ontruimingsplan. Ontruimingsplan sporthal De Brug 15

21 C. Hoe te handelen bij ontdekking van brand 1. Meld de brand! Bel brandweer via 112 Bij de melding vermeldt u: het juiste adres met de plaatsnaam wat er brand of er slachtoffers zijn. 2. Waarschuw personen in de omgeving: door roepen en kloppen door telefoneren via omroepinstallatie 3. Doe deuren achter u dicht dit om verspreiding van rook en hitte te voorkomen 4. Breng personen die gevaar lopen in veiligheid achter rook en brandwerende deuren bij grote branden via de trap naar de begane grond 5. Blus indien mogelijk met de aanwezige kleine blusmiddelen lees de gebruiksaanwijzing blus op afstand 6. Zorg voor eigen veiligheid vermijd blootstelling aan rook en hitte indien ingesloten: a. maak kenbaar waar u bent (telefoon, roepen, kloppen) b. blijf laag bij de grond c. dicht deuren af met natte doeken. 5. Zorg voor opvang brandweer/politie Geef informatie over: o Wat brandt er? o Waar brandt het? o Is er ontruimd? o Zijn er vermisten? o Zijn er speciale gevaren, bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen? o Zijn er bouwkundige gegevens over het pand beschikbaar? Ontruimingsplan sporthal De Brug 16

22 D. Openen van deuren Wanneer u een brand kunt verwachten in ruimte achter een gesloten deur, moet u de deur niet zomaar openen. Men moet altijd rekening houden met heet feit dat er een fikse brand achter de deur woedt of dat er door het plotseling openen van de deur te veel zuurstof wordt toegevoerd en een smeulbrand explosief tot ontbranding komt (flash over). Controleer eerst of de deur warm is. Dit doet men door de vlakke hand hoog op de deur en vervolgens op de klink te voelen. Wanneer de deur warm is moet u ervan uitgaan dat er een flinke brand achter de deur woedt en zal het geen zin hebben om me een draagbaar blusapparaat naar binnen te gaan. Wat moet u dan wel doen als de deur warm is? De deur dicht laten. De persoenen in de omgeving waarschuwen. Branduitbreiding zien te voorkomen door de deur te koelen met water (brandhaspel). Als de deur niet warm is waar u de brand vermoedt kunt u de deur voorzichtig openen. U moet er wel rekening mee houden dat er achter de deur een smeulbrand kan zijn, die ervoor kan zorgen dat er bij zuurstof toetreding een steekvlam kan ontstaan. Als u nu op de juist wijze de deur opent is er weinig kans op verwondingen. Het openen van een deur gaat als volgt in zijn werk: Kijk waar de scharnieren zitten: Zitten deze aan uw kant dan draait de deur naar u toe, en kunt u bescherming achter de deur zoeken. Zijn de scharnieren niet zichtbaar dan draait de deur van u af. Zoek dan bescherming aan de kant van de klink naast de deur. Blijf altijd laag door te knielen. Vervolgens opent u de deur een stukje en houdt u de klink vast. Bij een hevige brand of rookontwikkeling sluit u meteen weer de deur en ontruimt u de omgeving. Bij een beginnende brand neemt u neemt u een klein blusmiddel mee en probeert u deze te blussen. Denk aan zuurstoftoetreding en rookverspreiding. Bij het benaderen van een brandhaard moet u onderstaande punten in acht nemen: kies het juiste blusmiddel; wees voorzichtig met deuren, volg de juiste deurprocedure; blijf laag bij de grond, hier hangt de minste rook en is het minst warm; voorkom uitbreiding, sluit ramen en deuren; blus op afstand; geef anderen duidelijke instructies. Bij het benaderen van een brandhaard en het ondernemen van een bluspoging moet u altijd uw eigen veiligheid in acht nemen, en deze onder geen voorwaarde in gevaar brengen. Ontruimingsplan sporthal De Brug 17

23 E. De Brandslanghaspel De brandslanghaspel komt op verschillende locaties in het gebouw voor. De slanghaspel is over het algemeen een rode ronde schijf met een daarop gewonden volrubber slang die op de waterleiding is aangesloten. Direct onder of boven de slanghaspel bevindt zich in de voedingpijp een afsluiter die normaal dicht dient te staan. Aan het einde van de slang bevindt zich een afsluitbare straalpijp die ook nog in de zogeheten sproeistraal en in een gebonden straal gezet kan worden. De lengte van de slang kan variëren van 20 tot 30 meter. U zult dus goed moeten kunnen beoordelen welke afstand naar de brandhaard afgelegd moet worden. De worplengte van het water uit de slanghaspel is ongeveer 5 meter. 111B A Alvorens de slanghaspel te gebruiken: rol de slang ongeveer 2 meter van de haspel af; open de hoofdafsluiter in de voedingspijp: controleer of er water uit komt door even de straalpijp open en weer dicht te zetten; loop de slang uit in de richting van e brand; straalpijp openen in de juist stand (meestal de sproeistraal). Bij het gebruik van een slanghaspel altijd laag bij de grond blijven. Branden die beslist niet met water geblust mogen worden: Olie en vet De temperatuur van brandende vetten is hoger dan die van water. Water is zwaarder dan olie en zal bij het opbrengen hiervan gaan zinken in de olie. Door de hoge temperatuur van de olie zal het water zeer snel gaan verdampen en 1700 keer vergroten, zodat de stoom de olie alle kanten opduwt met als gevolg dat de brandt zich zeer snel uitbreidt. (Denk aan het kopje water in de frituurpan.) Elektriciteit Elektriciteit brandt niet, maar kan wel een ontstekingsbron zijn. Bij een brand zullen in de meeste gevallen de isolatoren branden. Water heeft door verontreiniging een zeer hoog geleidend vermogen waardoor heel gevaarlijke situaties kunnen ontstaan bij een waterblussing. De nadelen van blussen met water zijn: het geeft nogal veel nevenschade; het is elektrisch geleidend; het is vorstgevoelig. Ontruimingsplan sporthal De Brug 18

24 F. De Poederblusser De poederblussers hebben een groot blussend vermogen, zijn handzaam en gemakkelijk door één persoon te bedienen. Draagbare poederblussers zijn er in verschillende uitvoeringen. De maten kunnen variëren (2 12 kg) en de soorten poeder varieert (3 soorten). ABC poeder voor vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. BC poeder voor vloeistoffen en gassen. D poeder voor metalen. Hoe ze in werking gesteld moeten worden staat erop, maar bij alle poederblussers moet eerst de verzegeling worden verbroken waarna de borgpen verwijderd kan worden. Alle poederblussers zijn voorzien van een afsluiter, zodat u zelf de hoeveelheid poeder kunt regelen en met kleine stootjes kunt blussen. Dit is nodig omdat de poeder krachtig uit de blusser komt en u het zicht op de brand zal ontnemen. Gebruik van de poederblusser: Activeer de blusser. Houd deze schuin van u af, totdat er druk op staat (is hoorbaar). Nader de brand niet te dicht. 3 tot 5 meter geeft de meest optimale werking van de poederwolk. Richt deze op de plaats, waar de vlammen uittreden. Laat de wolk voor u uitlopen. Doe dit bij vloeistoffen met de wind in de rug en met ononderbroken straal met heenen weergaande bewegingen in de breedte. Bij vaste stof branden, stootsgewijs blussen. De spuitduur varieert van 5 tot 20 seconden. De werkdruk van het apparaat is 15 bar. De blussende werking van poeder berust op het principe van een negatief katalytisch effect. Dat wil zeggen dat het poeder het verbrandingsproces onderbreekt. Het breekt als het ware de vlammen af. Ontruimingsplan sporthal De Brug 19

25 G. De Koolzuursneeuwblusser CO 2 blussers (kooldioxide of koolzuursneeuwblussers) vindt u op plaatsen waar andere blusmiddelen óf onnodig veel schade geven óf gevaar voor de gebruiker opleveren. De CO 2 blusser is direct te herkennen aan de expansiekoker (bluskoker). Kooldioxide wordt onder druk en tot vloeistof verdicht in een stalen drukhouder opgeslagen. De druk in de cilinder bedraagt bij 20 graden Celsius 58.5 bar. Aangezien bij verhitting van de cilinder de druk snel zal oplopen is de drukhouder voorzien van een overdrukventiel. In de hals bevindt zich een schroefspindel of hevelafsluiter met daaraan geschroefd een expansiekoker, al dan niet verbonden met een slang. De meest voorkomende draagbare CO 2 blussers zijn variërend van 1 t/m 7 kg. Werking van de CO 2 blusser Bij het openen van de afsluiter zal via de stijgbuis vloeibare kooldioxide door de druk van de eigen dampspanning in de expansiekoker worden geperst. Hierop volgt een snelle verdamping. De warmte die hiervoor nodig is wordt onttrokken aan de ruimte in de koker. Hierdoor koelt het uitstromende koolzuur tot circa 80 graden Celsius. De blussende werking van CO 2 is gebaseerd op het verdrijven van zuurstof (verstikken). Door toevoer van gasvormige CO 2 tot circa 30% à 50% wordt het zuurstofgehalte in de lucht verlaagd. Aangezien CO 2 een kleur,geur en smaakloos gas is moet u erop bedacht zijn dat het voor mens en dier gevaarlijk kan zijn bij hoge concentraties. Bij minder dan 12% zuurstof in de lucht is het dodelijk! Deze blusser nooit voor het blussen van personen gebruiken Gebruik van de CO 2 blusser Open de afsluiter volledig. Houd de handgreep op de juiste plaats vast in verband met bevriezing. Laat de ruimte vollopen met CO 2. Nadelen: Voordelen: Het verwaait buiten snel. Het richt geen nevenschade aan. Zware cilinders, moeilijk te hanteren. Het niet elektrisch geleidend. Het werkt verstikkend bij hoge concentraties. Het is niet vorstgevoelig. Het wekt door wrijving statische elektriciteit op. Geen worplengte, men moet de brandhaard erg dicht benaderen. Ontruimingsplan sporthal De Brug 20

26 H. Blusdekens Een blusdeken is vervaardigd van een dicht geweven onbrandbare stof. Het meest gangbare formaat is 180 cm x 180 cm. Een formaat dat berekend is om iemand die geheel in brand staat te kunnen inwikkelen. Men dient een persoon die in brand staat geheel in de deken te wikkelen met uitzondering van het hoofd, waarbij men de deken bij de hals en nek goed afsluit. Zo voorkomt men het effect van een schoorsteen. Blusdekens zijn echter ook uitermate geschikt voor het blussen van kleine vloeistofbrandjes of te gebruiken als bescherming om langs een vuurhaard te vluchten. Een blusdeken kan na reiniging vaker worden gebruikt. het gebouw bevinden de blusdekens zich in de kantine. Ontruimingsplan sporthal De Brug 21

27 I. Formulier brandmelding Datum Tijd Brand gemeld via: : :. rook en/of branddetectie handbrandmelder telefonisch door..locatienummer.. anders nl. Locatie van de brand: kleedkamers sportzaal kelder kantine bergruimte/werkplaats G.J. v.d. Bosch hal Zijn er vermisten : ja/nee vermoedelijk aantal:. Zijn er slachtoffers : ja/nee vermoedelijk aantal:. Toestand van het slachtoffer :.. Ontruimingsplan in werking : ja / nee gedeeltelijk : ja / nee Na opdracht van de beheerder, bel de alarmcentrale van de brandweer middels het nummer 112 en geef bovenstaande gegevens door aan de centralist(e). Bericht doorgegeven aan Bijzonderheden Formulier doorgezonden aan Bericht opgenomen door : : : : Ontruimingsplan sporthal De Brug 22

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Ontruimingsplan Molen Kyck over den Dyck. Instructie voor vrijwilligers

Ontruimingsplan Molen Kyck over den Dyck. Instructie voor vrijwilligers M o l e n K y c k o v e r d e n D y c k Datum: 16-04-2006 Pagina 1 van 19 w w w. m o l e n - d o r d r e c h t. n l Ontruimingsplan tijdens brand of andere calamiteiten Ontruimingsplan Molen Kyck over

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN Om in de Regio Rotterdam Rijnmond tot een uniforme lay-out van het ontruimingsplan te komen verdient het aanbeveling om de volgorde van de onderdelen zoals hier onder vermeld aan te houden. * voorblad

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin Inleiding: Alle medewerkers van Arduin hebben van het bedrijf T.S.A. een brandveiligheidtraining gehad. Het doel hiervan was, dat een ieder binnen Arduin weet wat hij/zij wel of beter niet kan doen in

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog 2015-2016 Weesmolenstraat 10 3257 XM Ooltgensplaat 20-05-2012 Pagina 1 1. Inhoudsopgave blz. 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding en algemene veiligheidsinstructie 3

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Esdoornlaan 32 4254 AV Sleeuwijk Postadres: Tienhont 3, 4254 CL Sleeuwijk Tel.nr: 0183-301865 Datum : april 2006. Versie : 2010.1.20 Auteur : Ton van Dalen Inhoud

Nadere informatie

Brandbestrijding. Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde:

Brandbestrijding. Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Brandbestrijding Onderwerp Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Beperken en bestrijden van een beginnende brand Blusmiddelen Ontruiming Definities

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES?

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 15 oktober 2013 WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 1. BRAND 2. BRAND OP EEN COLLEGAWINWERKTUIG 3. EXPLOSIEGEVAAR 4. ONGEVAL / LETSEL 5. DRENKELING 6. VERONTREINGING VAN OPPERVLAKTEWATER 7.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Vossemeren Dortmundstraat AV Nieuw Vossemeer

Ontruimingsplan. Vossemeren Dortmundstraat AV Nieuw Vossemeer BEM1501383 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking Ontruimingsplan d.d. nr.(s) 01-07-2015 ZK14000857 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen Vossemeren Dortmundstraat 8 4681 AV Nieuw

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

Calamiteitenplan tijdelijk evenement

Calamiteitenplan tijdelijk evenement Calamiteitenplan tijdelijk evenement jvl1 Organisatie Soort festiviteit Naam organisator Straat Postcode en plaats Telefoonnummer ( vast ) Telefoonnummer ( mobiel ) jvl2 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom een

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918 Goedkeuring Brandweer 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 2.1Van het plan moeten op de hoogte zijn

Nadere informatie

MFC De Klaproos Calamiteitenplan

MFC De Klaproos Calamiteitenplan MFC De Klaproos Calamiteitenplan Jong Nederland ruimte Calamiteitenplan MFC Siebengewald Versie: 0 Blz: 1 ONTRUIMING en HULPVERLENING algemene gegevens Calamiteitenplan naam organisatie : MFC de Klaproos

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Brandbestrijding. Basisopleiding BHV. Inhoudsopgave

Brandbestrijding. Basisopleiding BHV. Inhoudsopgave Brandbestrijding Basisopleiding BHV Brandbestrijding 1. brand en de gevaren 2. taak BHV er Selecteer een hoofdstuk naar keuze B Brand en de gevaren 1. brand 2. branddriehoek 3. gevaren 4. soorten branden

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III Ontruimingsplan Scoutinggebouw DILLENBURG Van de Willem de Zwijgergroep III Augustus 2002 INHOUD INLEIDING... 3 1. INFORMATIEBLAD... 4 1.1. ADRES:... 4 1.2. ONTRUIMINGSCOMMISSIE:... 4 1.3. AANWEZIGEN:...

Nadere informatie

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV Digitaal ontruimingsplan Precare BV Ontruimingsplan. Opmerking [A1]: Hier geeft u aan op welk (deel van het) bouwwerk dit plan van toepassing is. Let op: verwijder de puntjes ( ); de haakjes worden niet

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven

Ontruimingsplan. Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven Ontruimingsplan Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting... 3 3. Situatietekening... 4 4.1 Gebouw gegevens... 5 4.2 Openingstijden / aantal aanwezigen...

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

PROCEDURE BOMMELDING

PROCEDURE BOMMELDING PROCEDURE BOMMELDING MELDING INFORMATIE ALGEMEEN Een bommelding (dreiging) kan op verschillende manieren bij een bedrijf of instelling binnenkomen. In verreweg de meeste gevallen zal de bedreiging rechtstreeks

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland T.B.V. Goedkeuring directie

ONTRUIMINGSPLAN. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland T.B.V. Goedkeuring directie ONTRUIMINGSPLAN T.B.V. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland Goedkeuring directie Inhoud ontruimingsplan 1. Inhoud 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekening ( ligging

Nadere informatie

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Er zijn de laatste tijd veel nieuwe blusstoffen ontwikkeld. De

Nadere informatie

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN8112 16-08-2016 ABS Het DOK Rustenburgerpad 2 2342 BT Oegstgeest Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Toelichting 3 2

Nadere informatie

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V.

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V. 1 Calamiteitenplan Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Voorwoord Een noodsituatie (calamiteit) kan zich overal en te allen tijde voordoen. Een calamiteit is ook altijd onverwacht! Om een onverwachte

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

Format Veiligheidsplan (incl. calamiteitenplan) Gemeente Lingewaal

Format Veiligheidsplan (incl. calamiteitenplan) Gemeente Lingewaal Format Veiligheidsplan (incl. calamiteitenplan) Gemeente Lingewaal Inleiding Dit format is verplicht indien u bij vraag 2f van het aanvraagformulier evenementen, hebt aangegeven dat er meer dan 200 bezoekers/deelnemers

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Brand en explosiegevaar

Brand en explosiegevaar Brand en explosiegevaar Door brand en explosie tijdens werkzaamheden vallen er jaarlijks tientallen doden en gewonden. Dus moet je brand en explosies zien te voorkomen. Mede doordat deze zeer onvoorspelbaar

Nadere informatie

C.V. ruimte. Receptie. Brandweer Gemeente Buren / Culemborg

C.V. ruimte. Receptie. Brandweer Gemeente Buren / Culemborg G C.V. ruimte P 7 P 2 6 2 0 Receptie INHOUD PAGINA Inleiding 1 1. Ontruimingsplan algemeen 2 2. Opstellen ontruimingsplan 3 2.1. Algemene richtlijnen voor de uitvoering 3 2.2. Het voorblad 3 2.3. Taakverdeling

Nadere informatie

Voor monumenten heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg informatiebladen beschikbaar. Aan de helpdesk van VROM kunnen vragen worden voorgelegd.

Voor monumenten heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg informatiebladen beschikbaar. Aan de helpdesk van VROM kunnen vragen worden voorgelegd. Onderwerp : Brandveiligheid en ontruiming kerkgebouw Datum : mei 2008 Bron : Kerkrentmeesterlijk beheer Auteur :- Nummer : NotSt76-011 REGELGEVING De problematiek van brandveiligheid van kerkelijke gebouwen

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Naam : Adres : Postcode / plaats : Contactpersoon : Controleur(s) : Datum afgifte gebruiksvergunning : Controlefrequentie : Datum controle : Archiefnummer : Handleiding De

Nadere informatie

BHV - Instructie. Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding HZ Zeewolde

BHV - Instructie. Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding HZ Zeewolde BHV - Instructie Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding 27 3892 HZ Zeewolde Opgesteld door: PROV Integrale Veiligheid Botnische Golf 9a 3446 CN Woerden T: (0348) 416 960 F: (0348) 481 862 Datum: 10-01-2013

Nadere informatie

Wat te doen bij een incident?

Wat te doen bij een incident? Wat te den bij een incident?. Waarschuw de BHV~er Bel de receptie (testel..) 2. Vlg de Instructles van de BHV'er p Als de BHV'er niet reageert ~L~ bij brand druk een handbrandrneider in Iet p eigen veiligheid

Nadere informatie

Veiligheid Tata Steel Orkest

Veiligheid Tata Steel Orkest Veiligheid Tata Steel Orkest 1 Veiligheid Tata Steel Orkest De veiligheid en gezondheid van iedereen die voor of met het Tata Steel Orkest muziek maakt of daarbij ondersteuning verleent, is onze hoogste

Nadere informatie

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Obs De Springplank Burgemeester Sloblaan 14 4231 AB Meerkerk 0183-351788 BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN obs De Springplank Algemene gegevens 3 Alarmnummers

Nadere informatie