ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG"

Transcriptie

1 Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012

2 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door: BRANDWEER: Naam Adres Plaats Afdeling G8iflt:enle 8raraJweer Oen Helder ontvangen 2 3 Ij - 2tJi 2. '",.. o,i.,.. d osster 11> ; ' L i ' -'.: beantwoord,z) ' ft goedgekeurd behandeld R.N.J. van 'tent \ door: Medewerker Preventie I Hierbij verklaar ik het ontruimingsplan volgens NEN 8112:2010 getoetst te hebben, en teken ik voor akkoord: Datum:.... Naam:.... Stempel en paraaf:.... Bij aanpassingen dient dit ontruimingsplan opnieuw bij de brandweer te worden aa ngeboden.,~, (.;; Ontruimingsplan sporthal De Brug

3 ONTRUIMINGSPLAN Instelling : Sporthal De Brug Naam : Marine Sportvereniging Zeemacht Straat : J. A. Prinsstraat 46 Postcode + Plaats : 1785 BC Den Helder Telefoonnummer secretariaat Telefoonnummer sporthal : : De beheerder ontruimingsplan: Naam : A.W.Q. Mensink Telefoonnummer : Hierbij verklaart het bestuur op de hoogte te zijn met de inhoud van het ontruimingsplan en de daarbij behorende instructies, en tekenen voor akkoord, Datum :.... g.. ~.. Ó.. 7:.~9. t :L Handtekeningen: J.J. Gatowmas-Biomberg algemeen voorzitter A.W.Q. Mensink commissaris beheer... ~ Ontruimingsplan sporthal De Brug

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding en toelichting 2 2. Tekeningen (plattegrond/ligging sporthal) 3 3. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens 3.1 Gebouw Installatiegegevens Organisatiegegevens 5 4. Alarmeringsprocedure intern en extern 4.1 Interne alarmering Externe alarmering 6 5. Stroomschema alarmering 7 6. Onruimingsorganisatie en wijze van ontruimen Melding Maatregelen Ontruimen 8 7. Taken bij een ontruiming of een ontruimingsalarm 7.1 Personeel Meldpunt alarmeringen Leidinggevende Bestuur Ontruimingsplattegronden Begane grond sporthal 8.2 Verdieping sporthal 9. Logboek ontruimingsplan Bijlagen 13 A. Belangrijke telefoonnummers B. Gedragsregels personeel C. Hoe te handelen bij ontdekking van brand D. Openen van deuren E. De brandslanghaspel F. De poederblusser G. De koolzuursneeuwblusser H. Blusdekens I. Formulier ontvangen brandmelding J. Formulier ontvangen bommelding Ontruimingsplan sporthal De Brug 1

5 1. Inleiding en toelichting Om gebouwen te mogen gebruiken, dient een gebruiksvergunning te worden aangevraagd. Dit moet gebeuren bij de gemeente waarbinnen het gebouw staat. Om voor een dergelijke gebruiksvergunning in aanmerking te komen moet het gebouw aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals b.v.: noodverlichting, nooduitgangen, vluchtroutes, bewegwijzering, brandvoorzieningen, ontruimingsinstallatie en andere zaken. Een andere eis is dat er voor het gebouw een ontruimingsplan opgesteld moet zijn. Dit plan zal worden gebuikt wanneer zich calamiteiten voordoen, zoals daar zijn: brand; explosiegevaar; bommelding; persoonlijke ongevallen ( bijv. struikelen, vallen, elektrocutie e.d.); externe gebeurtenissen (bijv. natuurrampen). Dit plan wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De commissaris beheer van dit bestuur zal dit plan beheren. Het bestuur, bar- en kantoorpersoneel, de technische dienst en de trainers/vrijwilligers van de afdelingen dienen op de hoogte te zijn van dit plan zodat in geval van calamiteiten de ontruiming geordend en zonder paniek kan verlopen. Om een eventuele ontruiming in goede banen te leiden en om zeker te stellen dat alle mensen de sporthal hebben verlaten, is het nodig de maatregelen en eventuele acties, maar ook een taakverdeling vast te leggen in het ontruimingsplan. Een ieder wordt gevraagd dit ontruimingsplan goed door te lezen, zodat iedereen weet wat hij of zij moet doen bij brand of ontruiming. Als iedereen weet wat hij of zij moet doen is hij of zij ook in staat om bezoekers, die op het moment van de calamiteit in de sporthal zijn en geen kennis hebben van het ontruimingsplan, terzijde te staan en mee te nemen naar buiten. Het ontruimingsplan zal worden geplaatst op de website van de vereniging. Tevens zullen afschriften van het plan beschikbaar zijn achter de bar van de kantine, op het kantoor en in de dojo. Tevens beschikt de commissaris beheer over enkele exemplaren ter kennisname door de verschillende groepen. Ontruimingsplan sporthal De Brug 2

6 2. Tekeningen (plattegrond/ligging sporthal) Sporthal de Brug bevindt zich in de wijk De Schooten en is gelegen aan de Jan Aarjensz Prinsstraat, nabij sportpark De Schooten. Sporthal De Brug Brandweerkazerne Hoofdingang Verzamelplaats bij ontruiming Verdere informatie omtrent de bereikbaarheid en ingangen is te vinden in de plattegronden welke zijn opgenomen in hoofdstuk 8. Ontruimingsplan sporthal De Brug 3

7 3. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens 3.1 Gebouw De openingstijden van de sporthal zijn dagelijks van 07.00u tot 01.00u. Deze tijden kunnen variëren. Dit is afhankelijk van het gebruik door de afdelingen en de verhuur van de sporthal. Het gemiddelde aantal aanwezige personen is moeilijk aan te geven. Overdag op weekdagen zullen ongeveer 30 tot 50 personen aanwezig zijn. Dit is afhankelijk van de organisatie waaraan de sporthal is verhuurd. In de avonduren zal dit ongeveer gelijk zijn, maar kan, in verband met toeschouwers tijdens wedstrijden, oplopen tot ongeveer 200 personen. In de weekenden kan dit aantal ook overdag en s avonds aanwezig zijn. Hoewel de sporthal aangepast is voor rolstoelgebruik, zijn er momenteel geen leden die hiervan gebruik maken. De vereniging beschikt over portofoons die bij grotere toernooien of wedstrijden kunnen worden ingezet. Sporthal De Brug bestaat uit een entree waar het kantoor zich bevindt, de grote sportzaal met daarnaast een dojo (noordzijde) en de Drs. G.J. v.d. Bosch-hal (zuidzijde). In deze laatste hal worden de sporten boksen, handboogsport en schermen bedreven. Hieraan grenst de bergruimte met daarin de werkplaats. Aan de oostzijde bevinden zich de kleedkamers. Daarboven bevindt zich de verdieping, waar de kantine met keuken, bestuurskamer, ketelruimte en de toiletten zijn gesitueerd. 3.2 Installatiegegevens De entree van de hoofdingang is voorzien van elektrisch sluitende deuren. Bij een brandalarm zullen deze deuren niet automatisch open of dicht gaan. Het gebouw beschikt over een brandmeldinstallatie die zich na de entree aan de linkerkant naast de deur naar het kantoor bevindt. Deze is aangesloten op de meldkamer van Alert Services. De meterkast bevindt zich op de begane grond. Na de entree direct links is het na de trapjes de rechter deur. Met de hoofdschakelaar wordt het gehele gebouw van de normale stroomvoorziening afgesloten De hoofdafsluiter voor het gas bevindt zich op de begane grond. Na de entree direct links is het na de trapjes de linker deur Met de hoofdschakelaar wordt het gehele gebouw van de gastoevoer afgesloten. De hoofdafsluiter van de waterleiding bevindt zich in de put bij de entree. In de hal bij de trap naar de eerste verdieping is een plateaulift geïnstalleerd. De omroepinstallatie bevindt zich in de kantine achter de bar. De microfoon naast deze installatie wordt gebruikt om de aanwezigen in het gebouw te alarmeren. Luidsprekers van deze installatie bevinden zich in de kantine, dojo, de grote zaal en in de G.J. v.d. Bosch-hal. In de bergruimte staat een gele chemiekast. Hierin bevinden zich gasflessen en brandbare stoffen. Ontruimingsplan sporthal De Brug 4

8 3.3 Organisatiegegevens Sporthal de Brug is eigendom van de msv Zeemacht, waarvan het bestuur de sporthal beheerd. Het dagelijkse beheer berust bij de commissaris beheer van dit bestuur. Dit is tevens de veiligheidscoördinator binnen de organisatie. Het kantoor- en barpersoneel is in loondienst, de verdere werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. De sportafdelingen gebruiken de sporthal voor hun trainingen onder leiding van een sportbegeleider of trainer. De sporthal wordt ook verhuurd aan externe gebruikers en organisaties die hier competities spelen of hun sport bedrijven. Ontruimingsplan sporthal De Brug 5

9 4. Alarmeringsprocedure intern en extern 4.1 Interne alarmering Zodra er brand uitbreekt in de sporthal zal door de ontstane rook één of meerdere rookmelders geactiveerd worden waardoor het brandalarm gaat klinken. Mocht bij uitbreken van brand het brandalarm niet geactiveerd worden, dient een vrijwilliger die de brand constateert, met een van de aanwezige handmelders alarm te maken. Dit alarmsignaal is voor personeel, trainers/vrijwilligers in de sporthal het sein om te gaan ontruimen. Verdere alarmering en instructies over de ontruiming zullen d.m.v. de geluidsinstallatie worden gegeven. 4.2 Externe alarmering De brandmeldinstallatie is aangesloten op de meldkamer van Alert Services. Deze zal na een melding telefonisch contact opnemen en daarna de brandweer alarmeren. Alarmering van de hulpdiensten zal ook telefonisch worden gedaan. Hierbij dient de navolgende informatie te worden doorgegeven: De exacte locatie van de brand. Aard en omvang van de brand. Zijn er slachtoffers? Is de brandmeldinstallatie in werking Ontruimingsplan sporthal De Brug 6

10 5. Stroomschema alarmering Ontruimingsplan sporthal De Brug 7

11 6. Ontruimingsorganisatie en wijze van ontruimen Er is niet één bepaald persoon die het sein tot ontruiming geeft, omdat wanneer een brandalarm wordt gehoord of gegeven, er direct actie genomen dient te worden. Hiertoe krijgen het personeel en de vrijwilligers instructie hoe te handelen. De commissaris beheer of een van de andere bestuursleden zal, wanneer aanwezig, altijd de leiding nemen. Afhankelijk van de omvang van de brand zal een gedeeltelijke of volledige ontruiming worden uitgevoerd. Er bevinden zich diverse nooduitgangen en vluchtwegen in de sportzaal, dojo, v.d. Bosch-hal en kantine. Deze zijn met de daarvoor voorgeschreven aanduidingen aangegeven. Via de calamiteitenomroep van de geluidsinstallatie zal de vorm van ontruiming worden aangekondigd. Wanneer een personeelslid of vrijwilliger alleen is, kan er worden gekozen voor een totale ontruiming bij een brandalarm zonder eerst na te gaan of het een kleine of een grote brand en/of andere calamiteit is. Wanneer men met meerderen is zal een de brandweer alarmeren en de ander zich naar de locatie van de brand begeven. Hierna zal worden besloten welke vorm van ontruiming wordt toegepast. Bij een gedeeltelijke ontruiming zal het personeelslid/vrijwilliger die bij de locatie van de brand is de verantwoording hiervoor nemen. Bij een totale ontruiming zal dit personeelslid/vrijwilliger tevens controleren of alle aanwezigen de sporthal hebben verlaten. Ontruimingsplan sporthal De Brug 8

12 7. Taken bij een ontruiming of een ontruimingsalarm 7.1 Personeel/vrijwilligers Het personeel en de vrijwilligers dienen zich te realiseren dat bezoekers en/of op bezoek zijnde sporters niet op de hoogte zijn van de omstandigheden en maatregelen in de sporthal. Om die reden dienen zij zich te realiseren dat zij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van deze personen Ontdekken van een brand Naast de zorg voor een snelle melding en de veiligheid van werknemers en bezoekers dient er bij brand als volgt gehandeld te worden. Hieronder worden alle taken beschreven. Wanneer met meerdere personeelsleden of vrijwilligers dienen deze taken te worden verdeeld. Meld de brand. Controleer of de brandmeldinstallatie is geactiveerd, anders handmatig activeren. Bel 112 en geef door: o De juiste locatie van sporthal en de brand; o Aard en omvang van de brand; o Zijn er slachtoffers/vermisten Waarschuw personen in de omgeving van de brand. Sluit deuren en eventueel ramen of geef hier opdracht toe. Blus indien mogelijk met aanwezige kleine blusmiddelen. Zorg wel voor eigen veiligheid. Volg altijd de instructies op van veiligheidsfunctionaris of brandweer Breng personen die gevaar lopen in veiligheid. Bepaal of er ontruimd dient te worden. Bepaal tevens of dit een volledige of beperkte ontruiming dient te zijn. Bij een beperkte ontruiming personen:. o achter brand- rookwerende deuren laten gaan o van de verdieping naar begane grond laten gaan (lift niet gebruiken) Bij een volledige ontruiming personen de kortste vluchtroute/dichtstbijzijnde nooduitgang wijzen. Schakel aanwezige elektrische apparatuur uit of laat dit doen Ga naar de ingang van de sporthal. Laat geen personen meer toe en houdt de ingang vrij. Geef de bevelvoerder korte en duidelijke informatie bij aankomst van de brandweer Een ontruimingsalarm Wanneer er via de geluidsinstallatie of andere wijze opdracht wordt gegeven tot volledige ontruiming dienen aanwezige personen zo snel mogelijk via de aangegeven vluchtroutes naar de nooduitgangen te worden geleid. Als verzamelplaats na de ontruiming is de parkeerplaats tegenover de tennisaccommodatie aangewezen. Bij een beperkte ontruiming dienen aanwezige personen op afstand van de calamiteit te worden geleid Een ongeval Wanneer er een ongeval plaats vindt in de sporthal blijft u bij het slachtoffer. Bel 112 ter alarmering van de hulpdiensten en roep zo mogelijk om assistentie. Bij grotere toernooien en evenementen zal altijd via het Rode Kruis ingeroepen EHBO aanwezig zijn. Ook kunnen leden van de vereniging die over een EHBO diploma beschikken hiervoor worden ingezet. Ontruimingsplan sporthal De Brug 9

13 7.1.4 Overheidsalarm Sluit deuren en ramen en zet de ventilatie af. Zet de TV aan op TV Noord- Holland of op het kanaal van de LOS Den Helder. Ook de radio afstemmen op een van deze omroepen. 7.2 Meldpunt alarmeringen Wanneer een mondelinge of telefonische brandmelding of een andere calamiteit wordt ontvangen dient de ontvanger de dichtstbijzijnde handmelder te activeren. Deze handmelder zal de brandmeldinstallatie in werking stellen. Verdere acties worden genomen zoals beschreven in Veiligheidscoördinator De veiligheidscoördinator zal zo spoedig mogelijk worden gewaarschuwd wanneer hij zich niet in de sporthal bevindt. Wanneer hij zich in de sporthal bevindt zal hij direct de leiding van de calamiteitsbestrijding op zich nemen. U wordt gewaarschuwd middels de telefoon. Begeef u naar de ingang en informeer waar de brandmelding vandaan komt (controleer ook het paneel van de brandmeldinstallatie). Alarmeer, indien dit nog niet is gedaan, afhankelijk van de aard van het incident de brandweer en/of politie/ambulance of laat deze alarmeren. Begeef u naar de brandlocatie (gebruik geen lift). Beslis of er geheel of gedeeltelijk moet worden ontruimd. Geef leiding aan de ontruiming. Begin indien van toepassing en mogelijk met brandbestrijding. Informeer de bevelvoerder van de brandweer bij zijn aankomst. 7.4 Voorzitter/Bestuursleden Bij afwezigheid van de veiligheidscoördinator zal een van de overige bestuursleden zijn taken en verantwoordelijkheden op zich nemen. Ontruimingsplan sporthal De Brug 10

14 8. Ontruimingsplattegronden Bij dit ontruimingsplan zijn de twee plattegronden opgenomen. De eerste plattegrond geeft de begane grond weer en de tweede de verdieping. Ontruimingsplan sporthal De Brug 11

15 Plattegrond M.S. V. Zeemacht- Begane grond H H - Uo::.cde-~TC:l'l (OJ!bcnt;.tç!lllt e\'ulemen:cn) H DOJO H H " RENVOOI ==> U bevindt zich hier -,. Vluchtweg /:: Koolzuursneeuwblusser +--- Brandslanghaspel [RI Blusdeken Jt Schakelbord r EHBO-trommel Doc.-0.-AW.Q. Vet&le:.f 24 tnult 2012

16 Plattegrond M.S. V. Zeemacht- Verdieping D J KANTlNE ' KANTINE JUI SPORTZAIIL RENVOOI =:> U bevindt zich hier ~-,.. Vluchtweg Ir\ Koolzuursneeuwblusser -$-- Brandslanghaspel lêj Blusdeken ~ Schakelbord E EHBO-trommel Doo.-Do-A.W.Q. Verlle: 4 24 rnujrt 2012

17 9. Logboek ontruimingsplan Dit ontruimingsplan is een dynamisch document. Aangezien het actueel dient te zijn zullen er wijzigingen in worden aangebracht. Hieronder zullen deze wijzigingen met de datum van wijziging worden weergegeven. REDEN VAN DE WIJZIGING DATUM Ontruimingsplan sporthal De Brug 12

18 Bijlagen A. Alarmnummers 1.1 Alarmnummers 112 en (politie) Veiligheidsfunctionaris en commissaris beheer: Naam : dhr. A.W.Q. Mensink Tel. Privé : Mobiel : Plaatsvervanger: Aanwezig personeel, bestuurslid of sportbegeleider Voorzitter: Secretaris: Naam : mevr. J.J. Gatowinas Naam : dhr. P.H. Verploegh Tel. Privé : Tel. Privé : Mobiel : Mobiel : Penningmeester: Commissaris algemeen: Naam : dhr. G. Kaper Naam : dhr. A.M.H. Sewalt Tel. Privé : Tel. Privé : Mobiel : Mobiel : Commissaris algemeen: Naam : dhr. M. van Komen Tel. Privé : Mobiel : Bedrijfshulpverleners (inventarisatie onder de leden wordt momenteel gedaan): Naam : dhr. J. de Longte Tel. Privé : Naam : mw. E. Bas Tel. Privé : Naam : Tel. Privé : Naam : Tel. Privé : Ontruimingsplan sporthal De Brug 13

19 Alarmnummers hulpverleningsdiensten Algemeen alarmnummer : 112 Bij calamiteit met lagere prioriteit politie : ambulancedienst : Huisarts Arbeidsinspectie : Spoedgevallen indien geen ambulance nodig Gezondheidscentrum Huisartsenpost (na en weekend en feestdagen) : Arbeidsinspectie regio Noordwest Radarweg 60, 1043 RT Amsterdam Tel , Fax Gasbedrijf : MainEnergie Waterleidingbedrijf : PWN Elektriciteitsbedrijf : MainEnergie Storingen gas en elektra : Liander Ontruimingsplan sporthal De Brug 14

20 B. Gedragsregels personeel Stel u regelmatig op de hoogte van: de plaats en bediening van de brandmeldinstallatie en/of handbrandmelders; de ligging van de vluchtwegen; de plaats en de bediening van de juiste blusapparatuur. Brand en rookwerende deuren mogen nooit in geopende stand worden vastgezet en/of geblokkeerd anders dan met magneetsluitingen. Plaats nooit obstakels zodanig, dat zij het zicht op en directe bruikbaarheid van blusen meldingsapparatuur belemmeren. Houd alle ruimten vrij van onnodig afval of emballage. Brandbare vloeistoffen dienen zo min mogelijk op de afdelingen te verblijven. Werkzaamheden met open vuur (lassen, solderen, verf afbranden, e.d.) zijn alleen toegestaan na overleg met de technisch medewerker. Let op met kooktoestellen, broodroosters en ovens op de afdelingen. Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw. Lees regelmatig de instructies kleine blusmiddelen. Te allen tijde dient erop toegezien te worden dat alle in, uit en doorgangen (vluchtwegen, zoals gangen, nooduitgangen en trappenhuizen) vrijgehouden worden van obstakels. Buitendeuren dienen door iedereen van binnenuit gemakkelijk te openen te zijn. De vloeren van vluchtwegen mogen nooit door welke oorzaak ook glad zijn. Vloermatten dienen zodanig aangebracht te zijn dat zij niet kunnen verschuiven en in geen enkel opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen veroorzaken. In en om de ruimte van de centrale verwarmingsinstallatie mag geen opslag plaatsvinden van materialen die niet tot de installatie behoren. Onder trappen, in trappenhuizen en in gangen mogen nooit goederen worden opgeslagen. In het gebouw, mogen geen brandgevaarlijke stoffen op andere dan de voorgeschreven wijze aanwezig / opgeslagen zijn. Voor elektrische aansluitingen mogen geen andere dan goedgekeurde stekkers of contacten gebruikt worden. Leiding en personeel dienen bekend te zijn met het ontruimingsplan. Ontruimingsplan sporthal De Brug 15

21 C. Hoe te handelen bij ontdekking van brand 1. Meld de brand! Bel brandweer via 112 Bij de melding vermeldt u: het juiste adres met de plaatsnaam wat er brand of er slachtoffers zijn. 2. Waarschuw personen in de omgeving: door roepen en kloppen door telefoneren via omroepinstallatie 3. Doe deuren achter u dicht dit om verspreiding van rook en hitte te voorkomen 4. Breng personen die gevaar lopen in veiligheid achter rook en brandwerende deuren bij grote branden via de trap naar de begane grond 5. Blus indien mogelijk met de aanwezige kleine blusmiddelen lees de gebruiksaanwijzing blus op afstand 6. Zorg voor eigen veiligheid vermijd blootstelling aan rook en hitte indien ingesloten: a. maak kenbaar waar u bent (telefoon, roepen, kloppen) b. blijf laag bij de grond c. dicht deuren af met natte doeken. 5. Zorg voor opvang brandweer/politie Geef informatie over: o Wat brandt er? o Waar brandt het? o Is er ontruimd? o Zijn er vermisten? o Zijn er speciale gevaren, bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen? o Zijn er bouwkundige gegevens over het pand beschikbaar? Ontruimingsplan sporthal De Brug 16

22 D. Openen van deuren Wanneer u een brand kunt verwachten in ruimte achter een gesloten deur, moet u de deur niet zomaar openen. Men moet altijd rekening houden met heet feit dat er een fikse brand achter de deur woedt of dat er door het plotseling openen van de deur te veel zuurstof wordt toegevoerd en een smeulbrand explosief tot ontbranding komt (flash over). Controleer eerst of de deur warm is. Dit doet men door de vlakke hand hoog op de deur en vervolgens op de klink te voelen. Wanneer de deur warm is moet u ervan uitgaan dat er een flinke brand achter de deur woedt en zal het geen zin hebben om me een draagbaar blusapparaat naar binnen te gaan. Wat moet u dan wel doen als de deur warm is? De deur dicht laten. De persoenen in de omgeving waarschuwen. Branduitbreiding zien te voorkomen door de deur te koelen met water (brandhaspel). Als de deur niet warm is waar u de brand vermoedt kunt u de deur voorzichtig openen. U moet er wel rekening mee houden dat er achter de deur een smeulbrand kan zijn, die ervoor kan zorgen dat er bij zuurstof toetreding een steekvlam kan ontstaan. Als u nu op de juist wijze de deur opent is er weinig kans op verwondingen. Het openen van een deur gaat als volgt in zijn werk: Kijk waar de scharnieren zitten: Zitten deze aan uw kant dan draait de deur naar u toe, en kunt u bescherming achter de deur zoeken. Zijn de scharnieren niet zichtbaar dan draait de deur van u af. Zoek dan bescherming aan de kant van de klink naast de deur. Blijf altijd laag door te knielen. Vervolgens opent u de deur een stukje en houdt u de klink vast. Bij een hevige brand of rookontwikkeling sluit u meteen weer de deur en ontruimt u de omgeving. Bij een beginnende brand neemt u neemt u een klein blusmiddel mee en probeert u deze te blussen. Denk aan zuurstoftoetreding en rookverspreiding. Bij het benaderen van een brandhaard moet u onderstaande punten in acht nemen: kies het juiste blusmiddel; wees voorzichtig met deuren, volg de juiste deurprocedure; blijf laag bij de grond, hier hangt de minste rook en is het minst warm; voorkom uitbreiding, sluit ramen en deuren; blus op afstand; geef anderen duidelijke instructies. Bij het benaderen van een brandhaard en het ondernemen van een bluspoging moet u altijd uw eigen veiligheid in acht nemen, en deze onder geen voorwaarde in gevaar brengen. Ontruimingsplan sporthal De Brug 17

23 E. De Brandslanghaspel De brandslanghaspel komt op verschillende locaties in het gebouw voor. De slanghaspel is over het algemeen een rode ronde schijf met een daarop gewonden volrubber slang die op de waterleiding is aangesloten. Direct onder of boven de slanghaspel bevindt zich in de voedingpijp een afsluiter die normaal dicht dient te staan. Aan het einde van de slang bevindt zich een afsluitbare straalpijp die ook nog in de zogeheten sproeistraal en in een gebonden straal gezet kan worden. De lengte van de slang kan variëren van 20 tot 30 meter. U zult dus goed moeten kunnen beoordelen welke afstand naar de brandhaard afgelegd moet worden. De worplengte van het water uit de slanghaspel is ongeveer 5 meter. 111B A Alvorens de slanghaspel te gebruiken: rol de slang ongeveer 2 meter van de haspel af; open de hoofdafsluiter in de voedingspijp: controleer of er water uit komt door even de straalpijp open en weer dicht te zetten; loop de slang uit in de richting van e brand; straalpijp openen in de juist stand (meestal de sproeistraal). Bij het gebruik van een slanghaspel altijd laag bij de grond blijven. Branden die beslist niet met water geblust mogen worden: Olie en vet De temperatuur van brandende vetten is hoger dan die van water. Water is zwaarder dan olie en zal bij het opbrengen hiervan gaan zinken in de olie. Door de hoge temperatuur van de olie zal het water zeer snel gaan verdampen en 1700 keer vergroten, zodat de stoom de olie alle kanten opduwt met als gevolg dat de brandt zich zeer snel uitbreidt. (Denk aan het kopje water in de frituurpan.) Elektriciteit Elektriciteit brandt niet, maar kan wel een ontstekingsbron zijn. Bij een brand zullen in de meeste gevallen de isolatoren branden. Water heeft door verontreiniging een zeer hoog geleidend vermogen waardoor heel gevaarlijke situaties kunnen ontstaan bij een waterblussing. De nadelen van blussen met water zijn: het geeft nogal veel nevenschade; het is elektrisch geleidend; het is vorstgevoelig. Ontruimingsplan sporthal De Brug 18

24 F. De Poederblusser De poederblussers hebben een groot blussend vermogen, zijn handzaam en gemakkelijk door één persoon te bedienen. Draagbare poederblussers zijn er in verschillende uitvoeringen. De maten kunnen variëren (2 12 kg) en de soorten poeder varieert (3 soorten). ABC poeder voor vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. BC poeder voor vloeistoffen en gassen. D poeder voor metalen. Hoe ze in werking gesteld moeten worden staat erop, maar bij alle poederblussers moet eerst de verzegeling worden verbroken waarna de borgpen verwijderd kan worden. Alle poederblussers zijn voorzien van een afsluiter, zodat u zelf de hoeveelheid poeder kunt regelen en met kleine stootjes kunt blussen. Dit is nodig omdat de poeder krachtig uit de blusser komt en u het zicht op de brand zal ontnemen. Gebruik van de poederblusser: Activeer de blusser. Houd deze schuin van u af, totdat er druk op staat (is hoorbaar). Nader de brand niet te dicht. 3 tot 5 meter geeft de meest optimale werking van de poederwolk. Richt deze op de plaats, waar de vlammen uittreden. Laat de wolk voor u uitlopen. Doe dit bij vloeistoffen met de wind in de rug en met ononderbroken straal met heenen weergaande bewegingen in de breedte. Bij vaste stof branden, stootsgewijs blussen. De spuitduur varieert van 5 tot 20 seconden. De werkdruk van het apparaat is 15 bar. De blussende werking van poeder berust op het principe van een negatief katalytisch effect. Dat wil zeggen dat het poeder het verbrandingsproces onderbreekt. Het breekt als het ware de vlammen af. Ontruimingsplan sporthal De Brug 19

25 G. De Koolzuursneeuwblusser CO 2 blussers (kooldioxide of koolzuursneeuwblussers) vindt u op plaatsen waar andere blusmiddelen óf onnodig veel schade geven óf gevaar voor de gebruiker opleveren. De CO 2 blusser is direct te herkennen aan de expansiekoker (bluskoker). Kooldioxide wordt onder druk en tot vloeistof verdicht in een stalen drukhouder opgeslagen. De druk in de cilinder bedraagt bij 20 graden Celsius 58.5 bar. Aangezien bij verhitting van de cilinder de druk snel zal oplopen is de drukhouder voorzien van een overdrukventiel. In de hals bevindt zich een schroefspindel of hevelafsluiter met daaraan geschroefd een expansiekoker, al dan niet verbonden met een slang. De meest voorkomende draagbare CO 2 blussers zijn variërend van 1 t/m 7 kg. Werking van de CO 2 blusser Bij het openen van de afsluiter zal via de stijgbuis vloeibare kooldioxide door de druk van de eigen dampspanning in de expansiekoker worden geperst. Hierop volgt een snelle verdamping. De warmte die hiervoor nodig is wordt onttrokken aan de ruimte in de koker. Hierdoor koelt het uitstromende koolzuur tot circa 80 graden Celsius. De blussende werking van CO 2 is gebaseerd op het verdrijven van zuurstof (verstikken). Door toevoer van gasvormige CO 2 tot circa 30% à 50% wordt het zuurstofgehalte in de lucht verlaagd. Aangezien CO 2 een kleur,geur en smaakloos gas is moet u erop bedacht zijn dat het voor mens en dier gevaarlijk kan zijn bij hoge concentraties. Bij minder dan 12% zuurstof in de lucht is het dodelijk! Deze blusser nooit voor het blussen van personen gebruiken Gebruik van de CO 2 blusser Open de afsluiter volledig. Houd de handgreep op de juiste plaats vast in verband met bevriezing. Laat de ruimte vollopen met CO 2. Nadelen: Voordelen: Het verwaait buiten snel. Het richt geen nevenschade aan. Zware cilinders, moeilijk te hanteren. Het niet elektrisch geleidend. Het werkt verstikkend bij hoge concentraties. Het is niet vorstgevoelig. Het wekt door wrijving statische elektriciteit op. Geen worplengte, men moet de brandhaard erg dicht benaderen. Ontruimingsplan sporthal De Brug 20

26 H. Blusdekens Een blusdeken is vervaardigd van een dicht geweven onbrandbare stof. Het meest gangbare formaat is 180 cm x 180 cm. Een formaat dat berekend is om iemand die geheel in brand staat te kunnen inwikkelen. Men dient een persoon die in brand staat geheel in de deken te wikkelen met uitzondering van het hoofd, waarbij men de deken bij de hals en nek goed afsluit. Zo voorkomt men het effect van een schoorsteen. Blusdekens zijn echter ook uitermate geschikt voor het blussen van kleine vloeistofbrandjes of te gebruiken als bescherming om langs een vuurhaard te vluchten. Een blusdeken kan na reiniging vaker worden gebruikt. het gebouw bevinden de blusdekens zich in de kantine. Ontruimingsplan sporthal De Brug 21

27 I. Formulier brandmelding Datum Tijd Brand gemeld via: : :. rook en/of branddetectie handbrandmelder telefonisch door..locatienummer.. anders nl. Locatie van de brand: kleedkamers sportzaal kelder kantine bergruimte/werkplaats G.J. v.d. Bosch hal Zijn er vermisten : ja/nee vermoedelijk aantal:. Zijn er slachtoffers : ja/nee vermoedelijk aantal:. Toestand van het slachtoffer :.. Ontruimingsplan in werking : ja / nee gedeeltelijk : ja / nee Na opdracht van de beheerder, bel de alarmcentrale van de brandweer middels het nummer 112 en geef bovenstaande gegevens door aan de centralist(e). Bericht doorgegeven aan Bijzonderheden Formulier doorgezonden aan Bericht opgenomen door : : : : Ontruimingsplan sporthal De Brug 22

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

MODEL CALAMITEITENPLAN

MODEL CALAMITEITENPLAN MODEL CALAMITEITENPLAN Leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Brandweer Buren / Culemborg Toelichting op de leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Het model

Nadere informatie

Artist impression van de vernieuwde Hiswa-stand van de KNMC en het Verbond Nederlandse Motorbootsport

Artist impression van de vernieuwde Hiswa-stand van de KNMC en het Verbond Nederlandse Motorbootsport KNMC, Dukatenburg 90-11/6, 3437 AE Nieuwegein www.knmc.nl Artist impression van de vernieuwde Hiswa-stand van de KNMC en het Verbond Nederlandse Motorbootsport Evenementen HISWA 2007 De Hiswa is door de

Nadere informatie

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Bouwbesluit 2012 CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Contactgegevens Brandweer Voor u ligt de handige checklist van brandweer Brabant-Noord. De Woningwet legt de verantwoordelijkheid voor een brandveilig

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

Brand aan boord van visserschip Johanna Maria. Versie: 1.3, 16 februari 2015

Brand aan boord van visserschip Johanna Maria. Versie: 1.3, 16 februari 2015 Brand aan boord van visserschip Johanna Maria Versie: 1.3, 16 februari 2015 Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl Colofon Contactpersoon: Rijk

Nadere informatie

CALAMITEITEN Voorbereid zijn op calamiteiten, zorgt er voor dat medewerksters rustiger en doordachter met onverwachte, gevaarlijke en onveilige situaties om kunnen gaan. Ons doel is kinderen de grootst

Nadere informatie

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische Inhoud ALGEMEEN... 4 Kampvuur vuurwerk.... 4 Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 4 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 4 Mag ik vuurwerk afsteken?...

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Schade aan voorwerpen Diefstal, vermoeden van diefstal Gaslek Stroomstoring Waterschade Medische noodsituaties Brand Overval Bommelding Aanslag met zuur / schadelijke stoffen Calamiteitenwijzer: voor wie

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES?

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 15 oktober 2013 WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 1. BRAND 2. BRAND OP EEN COLLEGAWINWERKTUIG 3. EXPLOSIEGEVAAR 4. ONGEVAL / LETSEL 5. DRENKELING 6. VERONTREINGING VAN OPPERVLAKTEWATER 7.

Nadere informatie

Handboek HOST. cursief. Datum: 1 november 2012 Status: DEFINITIEF Versie: 2012-2.0 Bestandnaam: Handboek HOST

Handboek HOST. cursief. Datum: 1 november 2012 Status: DEFINITIEF Versie: 2012-2.0 Bestandnaam: Handboek HOST Handboek HOST cursief Datum: 1 november 2012 Status: DEFINITIEF Versie: 2012-2.0 Bestandnaam: Handboek HOST Auteurs: Martin Pheifer Robert Bril Leon Schmidt Martijn Leenart Michiel van der Lip Stefan Meijering

Nadere informatie

In de brand, uit de brand

In de brand, uit de brand In de brand, uit de brand In de brand, uit de brand April 2010 Inhoud 1 Hoe kun je brand voorkomen?...5 1.1 Rondom het gebouw...5 1.2 Maatregelen in en aan het gebouw...7 1.3 Checklist preventief...13

Nadere informatie

I. Intern noodplan. 1. Doel:

I. Intern noodplan. 1. Doel: I. Intern noodplan 1. Doel: Een uitgewerkt plan om in crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken. 2. Inhoud:

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker?

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker? Koelinstallaties Wat moet ik weten als gebruiker? 2 Koelinstallaties, wat moet ik weten als gebruiker? 1 Informatie voor de gebruikers van koel- en vriesinstallaties Gebruikt u binnen uw organisatie een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 model 2013 1 wijzigingen voorbehouden SOPHIES REGLEMENT INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 4 VOORDEUR 4 SLEUTELS 4 TUSSENDEUREN 4 GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK 5 LIFT 5

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting 18 november 2008 Geschreven door Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten i.s.m. gemeente Oss en Koninklijke

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda januari 2008 SSC P&O Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten agressiebeleid 3 3. Definitie,

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie