Praktijkvoorbeelden opleiden in algemene competenties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkvoorbeelden opleiden in algemene competenties"

Transcriptie

1 Praktijkvoorbeelden opleiden in algemene competenties Kennis en wetenschap Maatschappelijk handelen

2 Praktijkvoorbeelden opleiden in algemene competenties MMV-CanBetter (zie verzamelt praktijkvoorbeelden van het opleiden in de algemene competenties. Deze praktijkvoorbeelden zijn bedoeld om te inspireren. Ze zijn wellicht niet allemaal toepasbaar in uw situatie, maar brengen u mogelijk wel op ideeën voor opleidingsactiviteiten die wél geschikt zijn in uw situatie. Laaghangend fruit Opleiden in de algemene competenties hoeft geen extra tijd te kosten. U kunt bestaande taken zo inzetten dat een gewone werksituatie een waardevol opleidingsmoment wordt. Voorbeelden hiervan zijn: Aios levert actieve bijdrage aan multidisciplinair overleg Aios neemt deel aan project over patiëntveiligheid Ouderejaars aios pakt rol als voorzitter bij patiëntoverdrachten Taak geschikt als opleidingsmoment? Dat kunt u beoordelen met deze structuur: Wat is de precieze taak? Wat moet er opgeleverd worden? Welke basiskennis moet aanwezig zijn? (inschatting niveau) Welke competenties kan een aios hiermee ontwikkelen? Past de taak bij de leerdoelen van de aios? Welk staflid kan deze taak begeleiden? Aan te raden is om aios en supervisor een actieplan te laten opstellen (wie, wat, in welke periode, wijze van superviseren en randvoorwaarden). Praktijkvoorbeelden gezocht! Heeft u zelf een praktijkvoorbeeld van een opleidingsactiviteit voor aios om de algemene competenties te ontwikkelen? Mail MMV-CanBetter op Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. Dit kaartje is onderdeel van een serie, die voortdurend wordt uitgebreid. Alle kaartjes vindt u op Op deze website leest u ook meer over CanBetter, het project dat deze praktijkvoorbeelden voor u verzamelt. Meer praktijkvoorbeelden op

3 Aios neemt deel aan vakgroepvergadering Opleiden in de algemene competenties, hoe doe je dat? Op dit kaartje vindt u een praktijkvoorbeeld. Doel Aios leren dat er vele organisatorische, logistieke en financiële zaken spelen die het werk van specialisten kunnen beïnvloeden. Ze leren daarover mee te denken en te adviseren en zijn daardoor beter voorbereid op alle facetten van het medische specialisme. Kennis en wetenschap Maatschappelijk handelen PRAKTIJKVOORBEELD OPLEIDEN IN ALGEMENE COMPETENTIES

4 Aios neemt deel aan vakgroepvergadering Werkwijze Aios wonen de vakgroepvergaderingen bij, waar het medisch beleid wordt besproken en organisatorische of logistieke ontwikkelingen die behandeltrajecten of de inhoud van het werk kunnen beïnvloeden. Aios worden geacht om actief deel te nemen. De voorzitter van de vergadering zorgt ervoor dat alle deelnemers aan het woord komen, ook de aios. Als er vervolgens beleidsthema s uitgewerkt moeten worden, krijgen aios daar een rol in. Bijvoorbeeld door samen met een vakgroeplid een protocol op te stellen. Of door deel te nemen aan een werkgroep en bij te dragen aan adviezen richting de directie. Voorbereiding De aios krijgen van tevoren alle stukken toegestuurd, net als de vakgroepleden. Toepasbaarheid Geschikt voor ouderejaars aios. Tips Bespreek van tevoren met aios wat er van hen wordt verwacht, zowel voor wat betreft hun inhoudelijke bijdrage als de vertrouwelijkheid van de vergaderingen. Laat aios het liefst een volledige beleidscyclus meemaken, zodat ze niet alleen meepraten en luisteren over een kwestie, maar ook het vervolg en de afloop zien. Aan te raden is dan ook om niet elke vakgroepvergadering een andere aios te laten deelnemen. Heeft een vakgroep grote aantallen aios, dan zouden ze ervoor kunnen kiezen om alleen de ouderejaars te laten deelnemen. Lees meer over dit praktijkvoorbeeld in het interview met revalidatiearts Annette van Kuijk op p Opleiden in algemene competenties. Dit kaartje is onderdeel van een serie, die voortdurend wordt uitgebreid. Alle kaartjes vindt u op Op deze website leest u ook meer over CanBetter, het project dat deze praktijkvoorbeelden voor u verzamelt. Meer praktijkvoorbeelden op

5 Aios beschrijft visie op verschil van inzicht Opleiden in de algemene competenties, hoe doe je dat? Op dit kaartje vindt u een praktijkvoorbeeld. Doel De aios leert omgaan met problemen of conflicten, leert een probleem te bezien vanuit meerdere perspectieven en leert een beargumenteerd en logisch opgebouwd verhaal te schrijven. Daarnaast leert hij samen te werken met andere specialismen, waardoor de kwaliteit van zorg verbetert. Kennis en wetenschap Maatschappelijk handelen PRAKTIJKVOORBEELD OPLEIDEN IN ALGEMENE COMPETENTIES

6 Aios beschrijft visie op verschil van inzicht Werkwijze Als er op de OK een verschil van inzicht tussen specialismen is ontstaan over de zorg voor een patiënt, wordt aan één van de aios gevraagd om een brief te schrijven aan de collegae van de andere vakgroep. In deze brief beschrijft de aios zijn visie op het verschil van inzicht. Aan de brief voegt hij eventuele literatuurbronnen of andere bronnen van informatie toe. De brief wordt eerst binnen de eigen vakgroep besproken en eventueel voorzien van aanvullende argumenten. De vakgroep bepaalt of de brief daadwerkelijk wordt verstuurd naar de collegae van de andere vakgroep. Is dat het geval, dan is dat een beslissing van het opleidingsteam. Rol opleider: Aios coachen bij het verwoorden van visie Eventueel: multi-perspectief aandragen Met opleidingsteam bepalen hoe er op het geschil wordt gereageerd. Toepasbaarheid Geschikt voor alle aios. Dit kaartje is onderdeel van een serie, die voortdurend wordt uitgebreid. Alle kaartjes vindt u op Op deze website leest u ook meer over CanBetter, het project dat deze praktijkvoorbeelden voor u verzamelt. Meer praktijkvoorbeelden op

7 Veiligheidsbewustzijn van aios vergroten Opleiden in de algemene competenties, hoe doe je dat? Op dit kaartje vindt u een praktijkvoorbeeld. Doel Door actief deel te nemen aan de MIP-commissie (MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg) krijgt de aios een groter veiligheidsbewustzijn. Hij leert incidenten systematisch te analyseren, ziet de essentie in van onderlinge samenwerking en leert omgaan met contrasterende belangen. Kennis en wetenschap Maatschappelijk handelen PRAKTIJKVOORBEELD OPLEIDEN IN ALGEMENE COMPETENTIES

8 Veiligheidsbewustzijn van aios vergroten Werkwijze De aios meldt zich aan als lid van de MIPcommissie. Aios en opleider bespreken deelname aan de commissie goed door (zie Voorbereiding). Tijdens de MIPbijeenkomst levert de aios een actieve bijdrage: hij neemt een aantal taken op zich en draagt bij tot besluitvorming. Na de MIP-bijeenkomst bespreken opleider (of een ander lid van het team dat aanwezig was) de rol van de aios aan de hand van vooraf vastgestelde aandachtspunten. Voorbereiding Belangrijk is dat deelname aan de MIP-commissie goed wordt voorbereid. Aios en opleider bespreken wat er van de aios wordt verwacht. De aios geeft aan wat hij van deze activiteit wil leren; aios en opleider leggen deze aandachtspunten van tevoren vast. Zo nodig gaat de aios op zoek naar informatie over het onderwerp dat binnen de commissie wordt besproken ((literatuur, rapporten). Toepasbaarheid Geschikt voor alle aios. Tip Nog een praktijkvoorbeeld om het veiligheidsbewustzijn van aios te vergroten: bekijk de video VIM-bijeenkomst op p Opleiden in algemene competenties. Dit kaartje is onderdeel van een serie, die voortdurend wordt uitgebreid. Alle kaartjes vindt u op Op deze website leest u ook meer over CanBetter, het project dat deze praktijkvoorbeelden voor u verzamelt. Meer praktijkvoorbeelden op

9 Samen leren van incidenten: multidisciplinaire VIM-bijeenkomst Opleiden in de algemene competenties, hoe doe je dat? Op dit kaartje vindt u een praktijkvoorbeeld. Kennis en wetenschap Maatschappelijk handelen Doel Voor de aios wordt zichtbaar dat elke schakel in het zorgtraject een cruciale rol speelt, niet alleen in de zorg voor patiënten maar ook bij leren van en het voorkomen van incidenten. PRAKTIJKVOORBEELD OPLEIDEN IN ALGEMENE COMPETENTIES

10 Samen leren van incidenten: multidisciplinaire VIM-bijeenkomst Werkwijze Elke twee weken wordt een VIM-bijeenkomst georganiseerd (VIM staat voor Veilig Incidenten Melden). Bij deze bijeenkomst zijn alle disciplines aanwezig, dus niet alleen de specialisten en aios, maar ook de verpleegkundigen, polimedewerksters en alle andere schakels in het zorgtraject. Ook coassistenten, anios en verpleegkundigen in opleiding zijn welkom, vanuit de gedachte: hoe eerder je veiligheidsdenken integreert in je werk, hoe vanzelfsprekender het wordt. Van alle aanwezigen wordt een actieve bijdrage verwacht in het voorkomen van incidenten. De bespreking vindt plaats tijdens de lunch, zodat in principe iedereen aanwezig kan zijn. De bespreking wordt aangekleed met broodjes, melk en fruit, om het nuttige met het aangename te verenigen. Belangrijk is dat er een veilige sfeer wordt gecreëerd, waarin incidenten blame-free kunnen worden besproken. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om iemand de zwarte piet toe te spelen, maar om samen te leren van incidenten en ervoor te zorgen dat het in de toekomst niet nog een keer gebeurt. Een actieve rol van opleiders en supervisoren is essentieel: het is van belang dat zij zelf laten zien dat niemand onfeilbaar is, door ook incidenten te melden waar zij zelf bij betrokken waren. Voorbereiding Vooraf wordt een selectie gemaakt van VIM-meldingen die interessant zijn om tijdens de bijeenkomst te bespreken. Toepasbaarheid Geschikt voor alle aios. Tip Bekijk de video VIM-bijeenkomst op p Opleiden in algemene competenties, waarin gynaecoloog Marion Heres uit het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis inspirerend vertelt over dit praktijkvoorbeeld. Dit kaartje is onderdeel van een serie, die voortdurend wordt uitgebreid. Alle kaartjes vindt u op Op deze website leest u ook meer over CanBetter, het project dat deze praktijkvoorbeelden voor u verzamelt. Meer praktijkvoorbeelden op

11 In retrospectie Opleiden in de algemene competenties, hoe doe je dat? Op dit kaartje vindt u een praktijkvoorbeeld. Doel Binnen de opleidingsgroep een sfeer creëren waarin open praten over fouten normaal is. Bij In retrospectie gaat het niet om de schuldvraag. Het gaat erom hoe de hele vakgroep iets van de casus kan leren om herhaling te voorkomen. Kennis en wetenschap Maatschappelijk handelen PRAKTIJKVOORBEELD OPLEIDEN IN ALGEMENE COMPETENTIES

12 In retrospectie Werkwijze In retrospectie wordt eens per maand gehouden en duurt ongeveer veertig minuten. Bij de bespreking zijn de aios, de internisten en de coassistenten aanwezig. Aios en internisten brengen bij toerbeurt een casus in. De voorzitter opent de bespreking. Zijn of haar taak is vooral: een veilige sfeer scheppen. De voorzitter geeft het woord aan de aios of het staflid, die een patiënt van zichzelf inbrengt waarbij iets niet goed is gegaan. Dat kan zijn een fout, een onnauwkeurigheid of een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De inbrenger van de casus legt, aan de hand van een presentatie, uit wat er is misgegaan. Aan het einde van de presentatie geeft de inbrenger aan waar volgens hem de oorzaak van het voorval ligt en hoe herhaling kan worden voorkómen. Daarna wordt de casus binnen de groep besproken. Komen daar punten uit naar voren die structurele verbeteringen in de organisatie behoeven, dan gaat een kleine groep van afgevaardigden in gesprek met de kwaliteitsfunctionaris. Voorbereiding Aios en internisten brengen bij toerbeurt een casus in. Toepasbaarheid Geschikt voor alle aios. Tips Het succes valt of staat met deelname door de vakgroep zelf; zij moeten laten zien dat fouten maken menselijk is, ook als je al jaren in het vak zit. Lees meer over dit praktijkvoorbeeld in het interview met Joost Hoekstra, hoogleraar interne geneeskunde en opleider in het AMC: p Opleiden in algemene competenties. Dit kaartje is onderdeel van een serie, die voortdurend wordt uitgebreid. Alle kaartjes vindt u op Op deze website leest u ook meer over CanBetter, het project dat deze praktijkvoorbeelden voor u verzamelt. Meer praktijkvoorbeelden op

13 Aios kijkt mee met counselinggesprek van supervisor Opleiden in de algemene competenties, hoe doe je dat? Op dit kaartje vindt u een praktijkvoorbeeld. Kennis en wetenschap Maatschappelijk handelen Doel Leren van gericht meekijken en gestructureerd feedback geven. PRAKTIJKVOORBEELD OPLEIDEN IN ALGEMENE COMPETENTIES

14 Aios kijkt mee met counselinggesprek van supervisor Werkwijze Aios kijken en luisteren mee met de counselinggesprekken van hun supervisoren. Aansluitend geeft de aios een mondelinge KPB aan de supervisor. Een gestructureerde werkwijze is essentieel. Vooraf bepalen opleider/supervisor en aios aan welke (aspecten van) competenties de aios nog moet werken. Dat zijn ook de punten waarop hij of zij specifiek gaat letten tijdens het counselinggesprek van zijn supervisor. Tijdens het counselinggesprek zit de aios naast de supervisor en observeert hij supervisor en patiënt op basis van de afgesproken aandachtspunten. Na het counselinggesprek komen supervisor en aios in een feedbackgesprek terug op de afgesproken aandachtspunten. Voorbereiding Opleider/supervisor en aios bepalen samen welke (aspecten van) de competenties en de aios nog verder moet ontwikkelen. Op deze aspecten gaat de aios specifiek letten tijdens het counselinggesprek van zijn supervisor. Toepasbaarheid Beginnende aios. Tips Laat aios niet alleen meekijken met medische handelingen, maar ook met gesprekken. Het vergt lef van beide kanten, maar het levert veel op. Lees meer over dit praktijkvoorbeeld in het interview met Hanne Meijers-Heijboer, opleider klinische genetica in VU medisch centrum: p Opleiden in algemene competenties. Dit kaartje is onderdeel van een serie, die voortdurend wordt uitgebreid. Alle kaartjes vindt u op Op deze website leest u ook meer over CanBetter, het project dat deze praktijkvoorbeelden voor u verzamelt. Meer praktijkvoorbeelden op

15 Maatschappelijk handelen in het ochtendrapport Opleiden in de algemene competenties, hoe doe je dat? Op dit kaartje vindt u een praktijkvoorbeeld. Doel De positie van medisch specialisten staat in de huidige maatschappij geregeld onder druk. Voor aios is het leerzaam om met oudere, meer ervaren vakgenoten van gedachten te wisselen over maatschappelijke thema s. Het maakt hen bewust van hun eigen handelen en de invloed daarvan op de maatschappij. Kennis en wetenschap Maatschappelijk handelen PRAKTIJKVOORBEELD OPLEIDEN IN ALGEMENE COMPETENTIES

16 Maatschappelijk handelen in het ochtendrapport Werkwijze Na het bespreken van de dienst staat het ochtendrapport verder in het teken van de competentie maatschappelijk handelen. Daarbij wordt ingegaan op de actualiteit van alledag: wat staat er in de krant over medisch specialisten, wat vinden de aanwezigen daarvan en zou dat moeten leiden tot aanpassing van het handelen? Een ander thema kan zijn: wat kosten veelgebruikte medicamenten en zijn er wellicht goedkopere alternatieven? Voorbereiding Aios houden de actualiteit bij en brengen onderwerpen in. Toepasbaarheid Geschikt voor alle aios. Tips Pak de krant of Medisch Contact en selecteer een pittig actueel onderwerp. Dat is de meest simpele manier om ermee te beginnen. Lees meer over dit praktijkvoorbeeld in het interview met Marcel Daniëls, opleider cardiologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch: p Opleiden in algemene competenties. Dit kaartje is onderdeel van een serie, die voortdurend wordt uitgebreid. Alle kaartjes vindt u op Op deze website leest u ook meer over CanBetter, het project dat deze praktijkvoorbeelden voor u verzamelt. Meer praktijkvoorbeelden op

17 De gekleurde muis Opleiden in de algemene competenties, hoe doe je dat? Op dit kaartje vindt u een praktijkvoorbeeld. Doel Aios stimuleren om de actualiteit rondom hun specialisme te volgen, hen te leren om een visie te formuleren en deze visie uit te dragen via media en andere belangrijke ingangen. Met als doel een maatschappelijk probleem op de kaart te zetten, de publieke opinie te beïnvloeden of de politiek en andere organisaties in beweging te krijgen om een maatschappelijk probleem aan te pakken. Kennis en wetenschap Maatschappelijk handelen PRAKTIJKVOORBEELD OPLEIDEN IN ALGEMENE COMPETENTIES

18 De gekleurde muis Werkwijze Samen met aios zijn onderwijsprogramma s over maatschappelijk handelen ontwikkeld. Elk programma bestaat uit een kennistoets in quiz-vorm en een debat aan de hand van stellingen. Daarnaast is er een korte voordracht, eveneens met maatschappelijk handelen als uitgangspunt. De voordracht kan bijvoorbeeld gaan over het beïnvloeden van de publieke opinie: hoe doe je dat en wat is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van specialisten daarin? Aan het eind van het programma wordt een gekleurde muis uitgereikt. Onder het motto geen grijze muizen maar geef jezelf kleur is dit een portfoliotrofee voor de aios die zich op alle onderdelen het beste heeft gepresenteerd. Voorbereiding Elke aios levert één vraag aan voor de kennistoets en één stelling voor het debat. Vragen en stellingen moeten een maatschappelijke component hebben, ze mogen dus niet alleen over medisch-inhoudelijke zaken gaan. Toepasbaarheid Geschikt voor alle aios. Tips Een trofee werkt stimulerend. Elk specialisme kan een eigen trofee bedenken. Lees meer over dit praktijkvoorbeeld in het interview met Jan Lavrijsen, voormalig hoofd van de vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde in Nijmegen: p Opleiden in algemene competenties. Met dank aan dr. Jan Lavrijsen voor de foto van de gekleurde muis Dit kaartje is onderdeel van een serie, die voortdurend wordt uitgebreid. Alle kaartjes vindt u op Op deze website leest u ook meer over CanBetter, het project dat deze praktijkvoorbeelden voor u verzamelt. Meer praktijkvoorbeelden op

19 Feedback op poli s van aios én opleider Opleiden in de algemene competenties, hoe doe je dat? Op dit kaartje vindt u een praktijkvoorbeeld. Doel Aios gaan (beter) communiceren met patiënten en leren heldere, oprechte feedback te geven en te ontvangen. Ook de opleider heeft profijt van dit praktijkvoorbeeld: van gerichte feedback kun je blijven leren, ook als je al jaren in het vak zit. Kennis en wetenschap Maatschappelijk handelen PRAKTIJKVOORBEELD OPLEIDEN IN ALGEMENE COMPETENTIES

20 Feedback op poli s van aios én opleider Werkwijze Zowel de poligesprekken van de aios als die van de opleider worden opgenomen op video. Opleider en aios selecteren allebei een poligesprek waarin iets goed ging en iets niet zo goed ging. Daarna geeft de opleider feedback aan de aios én de aios geeft feedback aan de opleider. Voor veel opleiders is het ongebruikelijk om op deze wijze een kijkje in eigen keuken te geven. Of zoals opleider Paetrick Netten het verwoordt: Ja, het is best griezelig, je stelt jezelf kwetsbaar op. De voordelen wegen daar echter tegenop: het is een geweldige manier om de competentie communiceren verder te ontwikkelen. Zowel voor de aios als voor mij. Voorbereiding Zorg dat de videoapparatuur tijdig goed staat opgesteld, zodat de patiënt er geen hinder van ondervindt. Toepasbaarheid Geschikt voor alle aios. Tip Bekijk de video met Paetrick Netten, opleider interne geneeskunde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, over dit praktijkvoorbeeld op p Opleiden in algemene competenties. Dit kaartje is onderdeel van een serie, die voortdurend wordt uitgebreid. Alle kaartjes vindt u op Op deze website leest u ook meer over CanBetter, het project dat deze praktijkvoorbeelden voor u verzamelt. Meer praktijkvoorbeelden op

21 Medisch-ethische conferentie Opleiden in de algemene competenties, hoe doe je dat? Op dit kaartje vindt u een praktijkvoorbeeld. Doel Aan de hand van praktijkcasuïstiek reflecteren op het zorgproces. Opleidingsdoel is om aios bewust te maken van het feit dat eigen normen, waarden, ervaringen en vooroordelen onbewust een rol kunnen spelen bij de beoordeling en behandeling van patiënten. Doordat de aios zélf casuïstiek inbrengen gaan de thema s voor hen leven en wordt de medischethische conferentie praktisch toepasbaar en relevant voor het alledaagse werk. Kennis en wetenschap Maatschappelijk handelen PRAKTIJKVOORBEELD OPLEIDEN IN ALGEMENE COMPETENTIES

22 Medisch-ethische conferentie Werkwijze Eens per maand brengt een aios een ethische casus in die binnen één van de vier medisch-ethische pijlers * valt. Deze aios en enkele stafleden discussiëren over de casus. De andere aios zitten er als publiek omheen en krijgen na minuten gelegenheid om deel te nemen aan het gesprek. Ter afsluiting volgt een korte toelichting op de ethische achtergrond van het onderwerp met verwijzing naar literatuur. *De vier medisch-ethische pijlers : Keuzes in de zorg & omgaan met schaarse middelen Zinloos en zinvol medisch handelen Omgaan met de autonomie van de patiënt Ethiek en Wetenschappelijk onderzoek Rol opleider en aios De opleider organiseert de bijeenkomst en draagt met de supervisoren bij aan een klimaat waarin op een respectvolle wijze met elkaar gesproken kan worden over de ingebrachte casuïstiek en ieders waarden en normen. De aios brengt casuïstiek in uit eigen praktijk. Voorbereiding Vooraf dienen de participanten getraind te worden in het houden van een medisch-ethische conferentie. Samen met een supervisor wordt de casuïstiek voorbereid. Toepasbaarheid Ouderejaars aios Tip Lees meer over dit praktijkvoorbeeld in het interview met prof. dr. R.O.B. Gans op p Opleiden in algemene competenties. Dit kaartje is onderdeel van een serie, die voortdurend wordt uitgebreid. Alle kaartjes vindt u op Op deze website leest u ook meer over CanBetter, het project dat deze praktijkvoorbeelden voor u verzamelt. Meer praktijkvoorbeelden op

23 Intervisie voor aios Opleiden in de algemene competenties, hoe doe je dat? Op dit kaartje vindt u een praktijkvoorbeeld. Doel Intervisie leert aios naar zichzelf te kijken en het effect van hun gedrag op anderen te herkennen. Ook maakt intervisie lastige casuïstiek bespreekbaar. Kennis en wetenschap Maatschappelijk handelen PRAKTIJKVOORBEELD OPLEIDEN IN ALGEMENE COMPETENTIES

24 Intervisie voor aios Werkwijze Eens in de zes tot acht weken komen alle aios en anios van de betreffende vakgroep bij elkaar. Zij kunnen problemen inbrengen waar zij tijdens hun werk tegenaan lopen. Samen met een onafhankelijke procesbegeleider zoeken de aios naar oplossingen. Leden van de opleidingsgroep zijn er niet bij, zodat aios en anios zich veilig voelen. Intervisiebijeenkomsten kunnen worden opgehangen aan een thema. Bijvoorbeeld: moeilijke patiënten hoe maak je knelpunten bespreekbaar met je opleider hoe houd je voldoende afstand tot patiënten die je erg raken Vragen die tijdens de intervisie aan bod komen zijn bijvoorbeeld: wat is voor jou een moeilijke patiënt? Wat doet dat met je, herken je je eigen valkuil? En hoe kun je daar heel praktisch mee omgaan? Er worden verschillende communicatiestrategieën toegelicht waarmee aios gaan oefenen in de vorm van een rollenspel. Daarbij kan het voor de aios zeer leerzaam zijn om de rol van zijn of haar eigen moeilijke patiënt te spelen. Voorbereiding De aios verzamelt eigen praktijkproblemen die hij kan inbrengen tijdens de intervisie. Toepasbaarheid Geschikt voor alle aios. Tips Betrek de vakgroep medische psychologie erbij, die aios praktische adviezen kunnen geven over het omgaan met lastige situaties of mensen en zo nodig individuele coaching aan aios kunnen bieden. Lees meer over dit praktijkvoorbeeld in het interview met Marike Lub, klinisch psycholoog/ psychotherapeut in Medisch Centrum Haaglanden. Zie p Opleiden in algemene competenties. Dit kaartje is onderdeel van een serie, die voortdurend wordt uitgebreid. Alle kaartjes vindt u op Op deze website leest u ook meer over CanBetter, het project dat deze praktijkvoorbeelden voor u verzamelt. Meer praktijkvoorbeelden op

Workshop: Lokaal opleidingsplan

Workshop: Lokaal opleidingsplan Workshop: Lokaal opleidingsplan 9 oktober 2009 Dr. Paetrick M. Netten, internist opleider Prof. Dr. Rijk. O.B. Gans, internist opleider en voorzitter van de werkgroep modernisering CCMS Workshop: Lokaal

Nadere informatie

PDCA in de praktijk: de rol van de AIOS?

PDCA in de praktijk: de rol van de AIOS? R1 PDCA in de praktijk: de rol van de AIOS? drs. Samara Guillen, AIOS Interne Geneeskunde, Ikazia ziekenhuis dr. Rob Oostenbroek, oud-opleider Heelkunde en decaan, ASz dr. Adrienne Zandbergen, opleider

Nadere informatie

De opleidingen tot medisch specialist

De opleidingen tot medisch specialist Intervisie voor aios verbetert communicatie, samenwerking en professionaliteit De vergeten competenties Chris B.T. Rietmeijer, huisarts-supervisor/coach Marcel Soesan, internist, Slotervaartziekenhuis,

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2 Medisch Leiderschap Prof.dr. Margriet Schneider Loes Nissen, aios MDL Jessica Vogel, Bedrijfsleider MDL Judith Voogt, student geneeskunde, onderzoeker V & V Project CanBetter Patiëntveiligheid Doelmatigheid

Nadere informatie

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Wat vindt u? Het portfolio: Lasten? Lusten? Wat is het portfolio? Portare = dragen

Nadere informatie

Hup AIOS Hup. Hoe bevorder je een actief leerproces?

Hup AIOS Hup. Hoe bevorder je een actief leerproces? Hup AIOS Hup Hoe bevorder je een actief leerproces? Voorstellen Lia Fluit Onderwijskundige Radboudumc Marijn Janssen Aios interne geneeskunde, Radboudumc 15 december 2015 Hup AIOS Hup 2 Disclosure belangen

Nadere informatie

De aios als supervisor:

De aios als supervisor: workshop De aios als supervisor: see one do one teach one Suzanne Wever Paetrick Netten Laima Nadery - Siddiqi Margriet Schneider Opzet Wat wilt u van ons? Wat willen wij van jullie: aios en opleiders?

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

SPELVARIANTEN. Heb je vragen, feedback of wil je op weg geholpen worden, neem contact met ons op. info@talentengenerator.nl.

SPELVARIANTEN. Heb je vragen, feedback of wil je op weg geholpen worden, neem contact met ons op. info@talentengenerator.nl. SPELVARIANTEN Je ontdekt meer in een uur spelen dan in een jaar converseren Plato Het klinkt zo simpel we gaan bouwen aan het vertrouwen maar is het wel zo simpel? Zomaar vanuit het niets het thema vertrouwen

Nadere informatie

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst bestaat uit de twaalf competenties van de collectieve belangenbehartiger met daarbij steeds vier stellingen. Per stelling kunt u

Nadere informatie

REFLECTIEVERSLAG POP ANIO Afdeling Cardiologie

REFLECTIEVERSLAG POP ANIO Afdeling Cardiologie REFLECTIEVERSLAG POP ANIO Afdeling Cardiologie Naam: Besproken met opleider: Periode: Betreft de 7 competenties in het algemeen: 1. Medisch handelen -Wat ging goed: 2. Communicatie -Wat ging goed: 3. Samenwerken

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Paul Brand Kinderarts Amalia kinderafdeling Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMC Groningen 1

Paul Brand Kinderarts Amalia kinderafdeling Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMC Groningen 1 Opleiden in de klinische praktijk Paul Brand Kinderarts Amalia kinderafdeling Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMC Groningen 1 Leerdoelen Aan het einde van deze middag: Kent u de principes

Nadere informatie

Psychologie in het vertrouwenswerk

Psychologie in het vertrouwenswerk Donderdag 18 januari 2018 9.30-16.00 uur Aristo Accommodaties, Utrecht Psychologie in het vertrouwenswerk Conferentie voor vertrouwenspersonen in het mbo Psychologie in het vertrouwenswerk Psychologische

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken?

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken? Intervisie Wat is het? Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in,

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

SPELVARIANTEN. Je ontdekt meer in een uur spelen dan in een jaar converseren Plato

SPELVARIANTEN. Je ontdekt meer in een uur spelen dan in een jaar converseren Plato SPELVARIANTEN Je ontdekt meer in een uur spelen dan in een jaar converseren Plato Inleiding Het klinkt zo simpel we gaan bouwen aan het vertrouwen maar is het wel zo simpel? Zomaar vanuit het niets het

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Intervisie. in het AMC. Freerk van der Meulen Marco Philipoom. Teach the Teacher

Intervisie. in het AMC. Freerk van der Meulen Marco Philipoom. Teach the Teacher Intervisie in het AMC 13 12 2010 Freerk van der Meulen Marco Philipoom Overzicht intervisie verhaal Verandering in de opleiding Wat is het? Achtergrond Hoe werkt het? Waarvóór intervisie? Voorwaarden Intervisie

Nadere informatie

Video on the job. Jan Wouda Harry van de Wiel. Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen

Video on the job. Jan Wouda Harry van de Wiel. Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen Video on the job Jan Wouda Harry van de Wiel Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen CanMEDS competenties Samenwerking Communicatie Organisatie Medisch handelen Professionaliteit Maatschappij

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek

Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek Gegevens organisatie Branche Gezondheidszorg Overige gegevens WEP Korte titel functie/wep Onderzoeker/projectleider Overdracht Vestigingsplaats WEP Groningen Ervaring

Nadere informatie

Beeldcoaching in het onderwijs

Beeldcoaching in het onderwijs Beeldcoaching in het onderwijs Leren coachen met video V i s i e I n B e e l d H u z a r e n l a a n 2 4 7 2 1 4 e c E p s e Gebruik van video is de duidelijkste en snelste manier om te reflecteren op

Nadere informatie

1 Leren op de werkplek

1 Leren op de werkplek 1 Leren op de werkplek Wat is leren op de werkplek? Om dit te verduidelijken onderscheiden we in dit hoofdstuk twee vormen van leren: formeel en informeel leren. Ook laten we zien welke vormen van leren

Nadere informatie

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus Samen naar een individueel opleidingsplan Anouk Straus Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan. Het individueel opleidingsplan in de praktijk Oefenen met IOP gesprek tussen aios en opleider Aan

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

1. Doel en werkwijze intervisie

1. Doel en werkwijze intervisie 1. Doel en werkwijze intervisie Doel leren leren van elkaar. de groep gebruiken als oefensituatie themagerichte situaties bespreken de groep mee laten denken over een probleem en/of praktijksituatie experimenteren

Nadere informatie

Beoordeling en feedback door supervisoren van de communicatieve competentie van aios

Beoordeling en feedback door supervisoren van de communicatieve competentie van aios Beoordeling en feedback door supervisoren van de communicatieve competentie van aios Jan Wouda Harry van de Wiel Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen Waarom nodig? communicatie is

Nadere informatie

Produced by WEMA VERGADEREN

Produced by WEMA VERGADEREN VERGADEREN VERGADEREN? - Lang bij elkaar zitten en praten over actuele onderwerpen? - Discussies voeren en meningen uitwisselen? Veel mensen krijgen na verloop van tijd een hekel aan vergaderen. Er wordt

Nadere informatie

IN DE VERVOLGOPLEIDING

IN DE VERVOLGOPLEIDING TOPLAAG VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK: Mastertrajecten patiëntveiligheid Ambassadeur gedachtegoed worden door aansluiting te zoeken bij bestaande ambassadeursgroep Contact met safety-expert binnen instelling

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Scherpbier 2.0. Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier

Scherpbier 2.0. Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier Scherpbier 2.0 Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier Scherpbier 1.0 Interne QA Externe QA Continue QA monitoring gebaseerd op systematische verzameling in PDA cyclus Periodieke

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) Belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL De huidige arbeidsmarkt ziet er heel anders uit dan die van vroeger: we veranderen vaker van baan of de inhoud ervan verandert, banen zijn minder zeker en de groei

Nadere informatie

Training. Dienstoverdrachte. Estafette in het ziekenhuis. Optimaliseren Dienstoverdra. Competenties. Arts-assistenten

Training. Dienstoverdrachte. Estafette in het ziekenhuis. Optimaliseren Dienstoverdra. Competenties. Arts-assistenten Training Optimaliseren Dienstoverdra Training Competenties Dienstoverdrachte Arts-assistenten Estafette in het ziekenhuis Dienstoverdracht: training voor arts-assistenten Dienstoverdracht: training voor

Nadere informatie

Een situatie kan lastig worden indien. - voor de bedrijfsarts als arts sommige waarden zwaarder wegen dan voor de bedrijfsarts als adviseur

Een situatie kan lastig worden indien. - voor de bedrijfsarts als arts sommige waarden zwaarder wegen dan voor de bedrijfsarts als adviseur Inleiding Sociaal Medisch Overleg (SMO) is een gestructureerd en multidisciplinair overleg over individuele casuïstiek tussen het management en diens adviseur(s) aangaande verzuim en re-integratie. Deelnemers

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl Begeleiden van pabostudenten Dit stuk geeft je handvatten bij de begeleiding van een pabostudent. Als

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Richtlijn multisource feedback voor de aios

Richtlijn multisource feedback voor de aios Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, april 2010 Vol. 29, nr. 2, Suppl. 1, p. 1-52 Richtlijn multisource feedback voor de aios M.A. Horsman, Th.J. ten Cate Voorwoord De opdracht tot het ontwerpen van een

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

SPELVARIANTEN. Bonus: Ondertussen oefen je met het geven en ontvangen van feedback en bouw je aan het vertrouwen in jouw team.

SPELVARIANTEN. Bonus: Ondertussen oefen je met het geven en ontvangen van feedback en bouw je aan het vertrouwen in jouw team. SPELVARIANTEN Wil jij weten waar je in jouw huidige werk goed in bent? Hoe jij communiceert en je gedraagt en vooral hoe de ander dat ziet? En wil jij dit graag uitwisselen met je teamgenoten zodat jullie

Nadere informatie

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach Nieuw-Vennep, 6 juni 2012 Bijscholing Visie Coachtraining Gezondheidscoach Aan de hand van training in gesprekstechnieken en zelfbewustzijn coacht de Diëtiste, Voedingsdeskundige, Gewichtsconsulente mensen

Nadere informatie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie Leerplan profileringsstage kinderneurologie Inleiding Tijdens de stage algemene kindergeneeskunde in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in neurologische stoornissen bij kinderen en in de

Nadere informatie

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011 Opbouw van de opleiding tot internist Landelijk opleidingsplan regionaal opleiden Waar leg je wat vast? Prof. Dr. Jacqueline de Graaf, internist Opleider Interne Geneeskunde Opleidingsdirecteur Vervolgopleidingen

Nadere informatie

Verwacht niveau in de co-schappen

Verwacht niveau in de co-schappen Verwacht niveau in de co-schappen Het gehele co-schap is verdeeld in vier fasen. Enerzijds verschillende deze fasen inhoudelijk van elkaar omdat ze bij verschillende afdelingen en specialismen plaatsvinden,

Nadere informatie

Verbeterde effectiviteit van de medische overdracht door gebruik te maken van narratieve elementen. C. Brumsen

Verbeterde effectiviteit van de medische overdracht door gebruik te maken van narratieve elementen. C. Brumsen Verbeterde effectiviteit van de medische overdracht door gebruik te maken van narratieve elementen C. Brumsen over de overdracht in het ziekenhuis 1. Introductie 2. Inventarisatie problemen (groep) 3.

Nadere informatie

HOERA, een meisje Ondertitel: Analyseren

HOERA, een meisje Ondertitel: Analyseren HOERA, een meisje Ondertitel: Analyseren 1. Inleiding Aan de hand van een concept cartoon verdiepen leerlingen zich in de vraag hoe het komt dat een meisje een meisje is. Een concept cartoon is een visuele

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Welke middelen kan een docent tijdens zijn les gebruiken / hanteren om leerlingen van havo 4 op het Sophianum meer te motiveren? Motivatie

Nadere informatie

Peer review in de praktijk

Peer review in de praktijk Rotterdam, maart 2013 Gwen de Bruin Susan van Geel Karel Kans Inhoudsopgave Inleiding Vormen van peer review Wat is er nodig om te starten met peer review? Wat levert peer review op? Succesfactoren Inleiding

Nadere informatie

Voorbereiding op de studiekeuzecheck 1. Lees aandachtig het meegezonden artikel. 2. Maak hiervan een samenvatting van 10 regels. 3.

Voorbereiding op de studiekeuzecheck 1. Lees aandachtig het meegezonden artikel. 2. Maak hiervan een samenvatting van 10 regels. 3. Welkom Voorbereiding op de studiekeuzecheck 1. Lees aandachtig het meegezonden artikel. 2. Maak hiervan een samenvatting van 10 regels. 3. Onderstreep de woorden waarvan je de betekenis niet weet en zoek

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

PROGRAMMA BASISCURSUS ZIEKENHUISMANAGEMENT. Open inschrijving. 14 en 21 januari 2016

PROGRAMMA BASISCURSUS ZIEKENHUISMANAGEMENT. Open inschrijving. 14 en 21 januari 2016 PROGRAMMA BASISCURSUS ZIEKENHUISMANAGEMENT Open inschrijving 14 en 21 januari 2016 Academie voor Medisch Specialisten Orteliuslaan 750 3528 BB UTRECHT Postbus 8153 3503 RD UTRECHT (030) 247 4197 info@academiems.nl

Nadere informatie

Leren van je eigen mores Spreken over waarden en normen met verpleegkundigen

Leren van je eigen mores Spreken over waarden en normen met verpleegkundigen Nurse Academy lustrumcongres 2014 Leren van je eigen mores Spreken over waarden en normen met verpleegkundigen Amersfoort, 17 november 2014 Jos de Munnink, gespreksleider moreel beraad GGNet Contact: j.demunnink@ggnet.nl

Nadere informatie

Vrijwillig Incident Melden: werkt het? Een kijkje in de keuken van azm en Atrium MC

Vrijwillig Incident Melden: werkt het? Een kijkje in de keuken van azm en Atrium MC Vrijwillig Incident Melden: werkt het? Een kijkje in de keuken van azm en Atrium MC Start op twee manieren Atrium: Start: januari 2007 Geleidelijke uitrol Pér afdeling VIM-cie Communicatie via afdelingen,

Nadere informatie

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen.

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Inspirerend kennis overdragen ''Arjan weet een veilige sfeer te creëren waardoor ik me vrij voel om ook echt te oefenen en te delen wat ik

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen

Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen UMC UTRECHT Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen 1. Huisartsgeneeskunde 2. Arts voor verstandelijk gehandicapten 3. Specialisten ouderen geneeskunde Sanders-van

Nadere informatie

Medisch leiderschap in de vervolgopleiding

Medisch leiderschap in de vervolgopleiding Talenten Ook voor getalenteerde aios komen steeds meer mogelijkheden om zich door te ontwikkelen op het gebied van medisch leiderschap. Op het inspiratiekaartje Talentontwikkeling staan voorbeelden. Inspiratiekaartjes

Nadere informatie

Begeleiden en coachen. Wanneer welke begeleidingsvorm? B. De Leede R. Schmitz

Begeleiden en coachen. Wanneer welke begeleidingsvorm? B. De Leede R. Schmitz Begeleiden en coachen Wanneer welke begeleidingsvorm? B. De Leede R. Schmitz Doelen Bewustwording verschillende rollen bij opleiden Verschillen in leervraag aios herkennen Verschillende vormen van begeleiding

Nadere informatie

Spelregels voor de kaarten Beroepskwaliteiten en Leerpunten. Het Beroepskwaliteitenspel

Spelregels voor de kaarten Beroepskwaliteiten en Leerpunten. Het Beroepskwaliteitenspel Het Beroepskwaliteitenspel Het Beroepskwaliteitenspel is een leermiddel voor de loopbaanoriëntatie van mensen in de leeftijd van twaalf jaar en ouder. Het spel heeft als doel de speler bewust te maken

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Workshop DOELMATIG OPLEIDEN. Prof dr Peter de Leeuw, internist, hoofdredacteur NtvG dr Ton Hoofwijk, chirurg, opleider Orbis MC

Workshop DOELMATIG OPLEIDEN. Prof dr Peter de Leeuw, internist, hoofdredacteur NtvG dr Ton Hoofwijk, chirurg, opleider Orbis MC Workshop DOELMATIG OPLEIDEN Prof dr Peter de Leeuw, internist, hoofdredacteur NtvG dr Ton Hoofwijk, chirurg, opleider Orbis MC Workshop DOELMATIG OPLEIDEN Korte prikkelende- inleiding Alles interactief

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Groei door professionele verbinding

Groei door professionele verbinding Groei door professionele verbinding Afstemming Verwachtingen uitspreken http://nl.padlet.com/k_gehrels/workshop Beginsituatie Z O R G & W E L Z I J N Het professionaliseren van het SAW opleidingsteam aan

Nadere informatie

Snelle en uitstekende fertiliteitspreservatie

Snelle en uitstekende fertiliteitspreservatie Snelle en uitstekende fertiliteitspreservatie Aan vrouwelijke patiënten 40 jaar met een oncologische aandoening Regio zuidwest Nederland Datum 22 mei 2015 Auteur Prof. dr. J.S.E. Laven, Erasmus MC Dr.

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

3.1 Persoonsgerichte werkvormen: leren van ervaringen, supervisie en intervisie

3.1 Persoonsgerichte werkvormen: leren van ervaringen, supervisie en intervisie 3.1 Persoonsgerichte werkvormen: leren van ervaringen, supervisie en intervisie Reflectie op het eigen handelen is voor de AVG een noodzakelijk element van zijn beroepsattitude (competentiegebied professionaliteit).

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Handleiding Vergadertechnieken

Handleiding Vergadertechnieken Handleiding Vergadertechnieken Zelfstudie en rapporteren Bij OGO leer je niet alleen via het actief deelnemen aan groepsdiscussies, maar ook via het individueel uitvoeren van zelfstudieopdrachten (ZSO).

Nadere informatie

Intervisiemethodes. Methode 1: Incidentenmethode

Intervisiemethodes. Methode 1: Incidentenmethode Intervisiemethodes Methode 1: Incidentenmethode Bij de incidentmethode wordt een gebeurtenis uit de werksituatie van een van de deelnemers op gestructureerde wijze besproken. Stap 1 Introductie van het

Nadere informatie

Presenteren & Promoveren 2014

Presenteren & Promoveren 2014 Presenteren & Promoveren 2014 Een training voor promovendi De dissertatie is af. Het was een klus, maar de manuscriptcommissie heeft haar goedkeuring gegeven. De datum voor de promotie is al weken bekend.

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

Visitatie van de opleiding informatie voor aios

Visitatie van de opleiding informatie voor aios Visitatie van de opleiding informatie voor aios introductie Visitatie van de opleiding: informatie voor aios Kwaliteit staat bij de medische vervolgopleidingen hoog in het vaandel. Om de kwaliteit te bewaken

Nadere informatie

Intervisie voor de VPM 2013 Workshop Intervisie VPM 2013 Xtensys HRM-consultancy & training

Intervisie voor de VPM 2013 Workshop Intervisie VPM 2013 Xtensys HRM-consultancy & training Intervisie voor de VPM 2013 Wat is intervisie? Intervisie is een manier om met collega s te sparren over inhoudelijke thema's en over persoonlijke dilemma s in het werk. De frequentie voor de intervisie

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris II

Leergang Ambtelijk Secretaris II Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

wat betekent dit voor jou?

wat betekent dit voor jou? CONGRES INDIVIDUALISERING OPLEIDINGSDUUR: wat betekent dit voor jou? DONDERDAG 26 MEI 2016 15.30 21.00 UUR FORT VOORDORP, GROENEKAN Op donderdag 26 mei 2016 organiseert de Federatie Medisch Specialisten

Nadere informatie

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt Instructie 1 De relatie met je cliënt Heb jij je voelsprieten uitstaan? Met behulp van dit werkblad onderzoek je of je je voelsprieten hebt uitstaan naar de cliënt. Kies een cliënt en vul met die cliënt

Nadere informatie

Haeren, R. DBC/DOT kennis en verrichtingenregistratie in de opleiding tot specialist

Haeren, R. DBC/DOT kennis en verrichtingenregistratie in de opleiding tot specialist Haeren, R. DBC/DOT kennis en verrichtingenregistratie in de opleiding tot specialist SAMENVATTING 1) Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings-

Nadere informatie

Project CanBetter. Pa$ëntveiligheid. Doelma$gheid Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 13-12-13 2

Project CanBetter. Pa$ëntveiligheid. Doelma$gheid Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 13-12-13 2 Medisch Leiderschap Prof.dr. Margriet Schneider Dr. Jolien Bueno de Mesquita Astrid Pulles, aios interne geneeskunde Loes Nissen, aios MDL Judith Voogt, student geneeskunde, onderzoeker V&V Dr. Liesbeth

Nadere informatie

POENS.NL. Onomatopeespel. Spelvarianten deel 1. Onomatopeespel - spelvarianten deel 1 - www.poens.nl - Jeroen Knevel

POENS.NL. Onomatopeespel. Spelvarianten deel 1. Onomatopeespel - spelvarianten deel 1 - www.poens.nl - Jeroen Knevel POENS.NL Onomatopeespel Spelvarianten deel 1 1 Onomatopee Het auditief beeld als expressief coaching instrument Jezelf beter leren kennen, de ander beter leren kennen, beter zicht krijgen op het samenwerken,

Nadere informatie

Cursushandleiding. Tja, wat zal ik zeggen, met cliënten in gesprek over spiritualiteit

Cursushandleiding. Tja, wat zal ik zeggen, met cliënten in gesprek over spiritualiteit Cursushandleiding Tja, wat zal ik zeggen, met cliënten in gesprek over spiritualiteit N.a.v. het gelijknamige boek van Elizabeth Johnston Taylor, in het Nederlands hertaald onder redactie van Peterjan

Nadere informatie

KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs. Editie

KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs. Editie KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs Editie 2011-2012 Onderwijscommunicatie ontwikkelt zich Communicatie is een belangrijk thema geworden binnen het onderwijs. Schooldirecties

Nadere informatie

Ethisch management. Prof Dr. Annick Willem Jens De Rycke. ALM Antwerpen 29/04/2014

Ethisch management. Prof Dr. Annick Willem Jens De Rycke. ALM Antwerpen 29/04/2014 Ethisch management Prof Dr. Annick Willem Jens De Rycke ALM Antwerpen 29/04/2014 Decreet Gemiddelde score's per thema 4,16 4,11 4,33 4,47 3,98 3,77 Rechten vh Kind Inclusie Diversiteit Fairplay Integriteit

Nadere informatie

Gezin en systeemtherapeut in ontwikkeling

Gezin en systeemtherapeut in ontwikkeling Gezin en systeemtherapeut in ontwikkeling Basiscursus Systeemtherapie 132 uur Draaiboeknummer, verstrekt door bureau NVRG: D1118D (of als er gedeeltes gevolgd worden de nummers D11118B en D11118C) Docenten

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie