Hoe HR meerwaarde levert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe HR meerwaarde levert"

Transcriptie

1 Hoe HR meerwaarde levert 1

2 Het leveren van meerwaarde aan de business: 6 tips Zorg dat HR meer is dan een administratief orgaan HR is meer dan een administratieve verantwoordelijkheid in de vorm van salarisadministratie en personeelsdossiers. Als je je daartoe beperkt, dan zal de organisatie en de directie de meerwaarde van HR te weinig zien. Zorg daarom dat je naast deze basistaken, een extra bijdrage levert aan de organisatie en stel je op als business partner. Wees proactief en signaleer organisatiebreed Het is belangrijk om niet te wachten tot er een vraag naar HR komt en dan pas actie te ondernemen. Zorg ervoor dat je proactief bent, signaleer wat er binnen de organisatie gebeurt (ook vanuit andere organisatie-onderdelen) en geef hier feedback op. Dit betekent dat je moet weten wat er in en om de organisatie speelt zodat je kunt meepraten over de business. Zorg voor actuele stuurinformatie Moderne HR-software zorgt dat tijdrovende administratieve processen verdampen, waardoor je als HR-afdeling tijd overhoudt voor het ondersteunen en adviseren van de organisatie. Om goed te kunnen adviseren heb je stuurinformatie nodig. Denk daarbij aan verzuimanalyses en cijfers over in-, door- en uitstroom. 2

3 Zorg voor efficiënte HR-processen Door HR-processen te stroomlijnen gaat minder tijd en informatie verloren. Daar plukken zowel HR, de business als medewerkers de vruchten van. Software helpt hierbij doordat HRinformatie op ieder moment inzichtelijk is. Efficiëntere processen verminderen het aantal ad-hoc vragen en zo kan de HR-afdeling tijd vrijmaken voor andere zaken. Om een volwaardige HRafdeling met gestroomlijnde processen te zijn, is software de belangrijkste enabler. Faciliteer talentontwikkeling Door het faciliteren van talentontwikkeling van zowel de directie, managers als medewerkers, levert HR meerwaarde aan organisaties. Talentontwikkeling leidt namelijk tot hogere medewerkers tevredenheid en - productiviteit, gemotiveerd personeel en een lager uitstroompercentage. Verhoog de kwaliteit van medewerkers Als HR-afdeling verhoog je de kwaliteit van medewerkers door medewerkers aan te nemen die perfect passen binnen een team en de waarden en normen van de organisatie. Door medewerkers allerlei HR-zaken zelf te laten regelen, krijgen zij een gevoel van vertrouwen. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een verlofdag of het indienen van een declaratie via een self-serviceportal. Dit leidt tot een hoge mate van betrokkenheid, productiviteit en bevlogenheid. 3

4 inhoudsopgave voorwoord Om toegevoegde waarde te leveren, moet je de business snappen De directie en HR op een lijn, hoe doe je dat? HR als verbindingsfactor tussen de verschillende disciplines 16 Help de business ondernemend te kunnen zijn: faciliteer, faciliteer faciliteer Hoe automatisering kan bijdragen aan de meerwaarde van HR Tot slot 4

5 voorwoord Uit de praktijk blijkt dat organisaties vaak hun vraagtekens zetten bij de meerwaarde van de HR-afdeling, zeker in financieel lastige tijden. Vaak resulteert dit in bezuinigingen op HRM, waardoor de afdeling meer moet doen met minder. Dit leidt volgens Onderzoeksrapport: Ken- en Stuurgetallen voor HR vrijwel altijd tot een averechts effect: organisaties die weinig effort in HR steken, hebben meestal te kampen met een hoog ziekteverzuim, personeelsverloop en ontevreden medewerkers. Volgens de onderzoekers wordt budgetverlaging veroorzaakt doordat HR-afdelingen onvoldoende in staat zijn om hun toegevoegde waarde inzichtelijk te maken. Hierdoor worden vraagtekens gezet bij de meerwaarde van HR. Deze vraagtekens worden niet alleen door Nederlandse organisaties gezet, zo blijkt uit een internationale survey onder 235 CEO s. Meer dan een derde van de ondervraagden betwijfelt of HR genoeg strategische kennis heeft en stelt dat HR de business onvoldoende begrijpt. Het is dus hoog tijd voor een ommekeer; hoe zorg je dat HR waarde toevoegt en dat organisaties HR als onmisbare schakel gaan zien? Om uit eerste hand te horen wat directeuren en HR Managers verstaan onder de meerwaarde van HR en hoe je deze meerwaarde levert, interviewden we directeuren en HR Managers over hun visie op dit vraagstuk. Ook laten we zien hoe automatisering een rol kan spelen in het leveren van toegevoegde waarde aan de business. Deze whitepaper biedt inzicht en inspiratie, en beantwoordt de vraag hoe je als HR-afdeling meerwaarde levert aan de organisatie. Het geeft HR Managers handvatten die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. 5

6 "Om toegevoegde waarde te leveren, moet je de business snappen" Wat zijn de belangrijkste speerpunten voor de HR-afdeling? Zoals in veel organisaties moeten ook wij met minder mensen verder. Dit betekent dat we goed moeten sturen op loonkosten, vertelt Ellen. Ook moeten we hierdoor extra goed naar de kwaliteit van de mensen kijken: ervoor zorgen dat medewerkers de juiste kwalificaties hebben en dat de juiste mensen zich op de juiste plek in de organisatie bevinden. Talent Management speelt dus een cruciale rol. Een ander speerpunt is het zo goed mogelijk begeleiden van reorganisaties. Belangrijk hierbij is het maken en aanscherpen van sociale plannen. Wat is de meerwaarde van HR? Ellen: Dit ligt naar mijn idee op diverse vlakken. Hierbij gaat het om zaken als het begrijpen van de business, sparren over een stijl van leidinggeven die binnen de organisatie past en het begeleiden van medewerkers tijdens bijvoorbeeld veranderprocessen. Maar daarbij hoort ook het waken voor de cultuur van de organisatie en zorgen dat opleiding en training afgestemd zijn op wat de organisatie echt nodig heeft. Heeft de directie andere verwachtingen wat betreft de meerwaarde van HR? Volgens Ellen zijn de verwachtingen van HR vanuit de directie en wat HR levert, redelijk goed op elkaar afgestemd. Het begint bij de financiële doelstelling van de organisatie. Op basis daarvan maakt iedere discipline een jaarplan, dat we aan elkaar presenteren. Iedere discipline krijgt budget voor de uit te voeren aspecten waar het MT achter staat. Deze afstemming vindt ieder jaar plaats. Omdat dit een continu proces is, zijn de verwachtingen vanuit de directie niet in strijd met onze perceptie over de meerwaarde van HR. Ellen van Vianen Met meer dan 20 jaar ervaring in het HR-vak, geeft Ellen Vianen een kijkje in de keuken van haar HR-afdeling. Ze vertelt wat zij verstaat onder de meerwaarde van HR, hoe de directie de HR-afdeling beschouwt en hoe ze ervoor zorgt dat de organisatie HR waardeert. 6

7 HR draagt bij aan de weg naar de omzet Ellen: Als HR manager praat het makkelijker met een directie die mensen belangrijk vindt, dan met een directie die daar minder waarde aan hecht. Maar waar iedereen denk ik mee worstelt, is het aantoonbaar maken van de meerwaarde van HR. Het uitdrukken van de meerwaarde van HR in cijfers blijft erg lastig. Je draagt wel bij aan de omzet, maar alleen op de lange termijn. HR heeft indirect invloed op de omzet die de organisatie genereert. Het meetbaar maken van de meerwaarde van HR is volgens Ellen lastig. Mag de directie dat dan vragen van HR? Een directie kan naar mijn mening niet vragen om direct bij te dragen aan de omzet. HR draagt wel bij aan de weg naar de omzet. Zo speelt HR een grote rol in het zorgen dat medewerkers goed in hun vel zitten, productief zijn en uiteindelijk de gewenste prestatie leveren. HR levert dus niet direct een bijdrage, maar wel indirect. Het begint bij de financiële doelstelling van de organisatie 7

8 Hoe kijkt de directie tegen de HR-afdeling aan? Ellen: Omdat wij een goede bijdrage aan de business leveren, kijkt de directie positief tegen ons aan. Wanneer er bijvoorbeeld een vergadering met clustermanagers is (die ieder een vijftal filiaalmanagers aansturen), wordt HR vaak gevraagd om aan te sluiten voor advies. Ze vinden het prettig dat er ook meegedacht wordt vanuit niet-commercieel, meer menselijk, perspectief. Bijvoorbeeld vanuit de klant. Daarin is het overigens wel van belang dat je als HR de business begrijpt. Internationaal onderzoek van onder andere de Human Resources Professionals Association (HRPA) bekrachtigt dit: een grote meerderheid van de ondervraagde CEO s noemt het van wezenlijk belang dat de HR-afdeling grondige kennis heeft van de business en HR-programma s ontwikkelt die echt belangrijk zijn voor de organisatie als geheel. Samen met het management sparren we daarnaast over de manier waarop we een omgeving creëren waarin medewerkers mogen zijn wie ze zijn, vertelt Ellen verder. Zo hoeven verkopers niet op een vaste manier te verkopen, als ze het verkoopvak maar leuk vinden en op klanten af durven te stappen. Doordat iedereen zichzelf mag zijn, wordt vertrouwen gecreëerd. Dit leidt tot beter functioneren van medewerkers, wat van toegevoegde waarde is voor de organisatie. Is de HR Manager werkelijk in control om de meerwaarde te bewijzen? Ellen: We bevinden ons midden in een uitdagende cultuuromslag. Momenteel heerst er een cultuur waarbij medewerkers het liefst opdrachten krijgen en die uitvoeren. We willen echter naar een cultuur waarbij we meer initiatief en eigenaarschap van onze medewerkers vragen. Het is voor ons een uitdaging hoe we deze omslag kunnen maken. Een tweede uitdaging heeft te maken met opleiding en training vertelt Ellen verder. Het is belangrijk dat je niet alleen maar traint om te trainen, maar inzichtelijk maakt wat het uiteindelijk oplevert. En dat is erg lastig. Om de meerwaarde van opleiding en training inzichtelijk te maken, gaan we nu met een pilot werken waarbij we een heel winkelteam wordt getraind. De vraag is dan of het getrainde team tot betere omzetresultaten komt dan teams die niet getraind zijn. Krijgen jullie waardering vanuit de directie voor jullie werkzaamheden? Ellen: We krijgen absoluut waardering vanuit de directie. Dit merken we onder andere door de vertrouwensband die we hebben met de directeur. Hij vertrouwt erop dat we waarmaken wat we zeggen en hij daar niet steeds achteraan hoeft. Ook zijn we vorig jaar uitgeroepen tot beste afdeling van de organisatie. Ondanks dat we te maken hadden met lastige zaken als reorganisatie en ontslag, kwam HR als beste afdeling het beste uit de bus. HR heeft indirect invloed op de omzet de organisatie genereert. 8

9 Zo levert HR een bijdrage aan de organisatie Zorg dat je de business en de processen begrijpt Wees betrokken bij wat zich in de organisatie afspeelt. Verdiep je in het commerciële spel en in de andere disciplines. Zorg bijvoorbeeld dat je zicht hebt op Finance en waar Marketing mee bezig is. Daarnaast is het van belang dat je zicht hebt op hoe de processen lopen. Alleen dan kun je meepraten. Denk mee vanuit niet-commercieel perspectief Wees proactief en signaleer organisatiebreed Je moet niet afwachten tot er een vraag vanuit de organisatie of de directie en dan pas in actie komen. Zorg dat je proactief bent, signaleert wat er binnen de organisatie gebeurt (ook vanuit andere disciplines) en hier feedback op geeft. Door breder te kijken dan HR, kun je toegevoegde waarde leveren. HR kan een mooie verbindingsfactor zijn tussen alle disciplines. Het is belangrijk om ook vanuit niet-commercieel perspectief en vanuit de klant mee te denken. Indien er intern een idee leeft waar iedereen enthousiast over is, maar waarbij je twijfels bij hebt, uit dit dan. Deze kritische blik is van toegevoegde waarde in bijvoorbeeld de ontwikkeling van producten en diensten. 9

10 De directie en HR op één lijn, hoe doe je dat? Financieel en juridische dienstverlener DAS is een mooi voorbeeld van een organisatie waarbij de directie en HR Manager duidelijk op één lijn liggen over de toegevoegde waarde van HR. Eric Pouw -CEO bij DAS- en Guy van Doremalen -HR Directeur bij DAS-, geven hun kijk op de rol van HR en hoe je ervoor zorgt dat de directie het belang van HR inziet. Wat is de verantwoordelijkheid van HR? Omdat DAS een professionele organisatie is, rust er op de schouders van HR een belangrijke verantwoordelijkheid voor wat betreft het werven van talent, vertelt Eric. Zo legt HR veel contacten met potentiële kandidaten door nauw contact met de universitaire wereld te onderhouden en door het organiseren van events voor potentiële werknemers. Jaarlijks krijgt DAS veel sollicitanten (vorig jaar meer dan 1000) en HR moet hier de beste kandidaten uit zien te halen. Bovendien is HR verantwoordelijk voor het boeien en binden van de professionals in de organisatie. Bij welke zaken heeft de organisatie HR nodig? De organisatie leunt volgens de directie sterk op HR wat betreft de administratievoering, ook wel de back bone van de organisatie genoemd. Zaken als salarisadministratie en het op orde hebben van personeelsdossiers, liggen aan de basis van het goed functioneren van de HR-afdeling. Een andere belangrijke rol van HR is het monitoren en invoeren van (nieuwe) wet- en regelgeving. Wanneer er bijvoorbeeld een wet is gewijzigd omtrent pensioenregelingen, dan pakt HR dit op. Dit is van cruciaal belang voor de beheersbaarheid van de organisatie, aldus Eric. Van welke instrumenten maakt HR gebruik om de meerwaarde van HR aan te tonen? Volgens Guy is de managementinformatie, die online beschikbaar wordt gesteld over bijvoorbeeld ziekteverzuim en in-, door- en uitstroom van medewerkers, het meest zichtbare hulpmiddel om te beoordelen of datgene wat de organisatie wil realiseren, werkelijk gerealiseerd wordt. Daarnaast worden er onderzoeken naar medewerkerstevredenheid uitgevoerd, waaruit je kunt herleiden of medewerkers tevreden zijn over bijvoorbeeld opleidingen en werksfeer. HR is hiervoor uiteraard niet alleen verantwoordelijk, maar is wel in de lead, vult Eric aan. HR is verantwoordelijk voor het boeien en binden van de professionals in de organisatie. 10

11 Top tips voor het leveren van meerwaarde Stel je op als businesspartner Zorg dat HR meer is dan een administratief apparaat Als je rolopvatting alleen de administratieve verantwoordelijkheid betreft en je jezelf beperkt tot de salarisadministratie en de personeelsdossiers, dan zal de directie de meerwaarde van HR te weinig zien. Zorg daarom dat je naast deze verwachtte taken, extra input levert. Zorg er als HR Manager voor dat je samen met andere managers kijkt welke problemen zich (kunnen) voortdoen en lever een bijdrage aan het beleid om hierop te anticiperen. Stel je dus op als business partner. Dit betekent ook dat je moet weten wat er in de organisatie speelt en kunt meepraten met de business. 11

12 De effectiviteit van HR meten: prioriteit van HR Managers Ook PwC deed onderzoek naar de rol van HR. Daaruit blijkt dat het meten van de effectiviteit van HR en het meten van de bijdrage die HR aan de business levert, uitdaging nummer 3 en 4 zijn van hedendaagse HR Managers. Verandermanagement en leiderschapsontwikkeling staan op de eerste en tweede plaats. Zoals in vele andere disciplines neemt ook bij HR Managers de druk toe om de effectiviteit van HR inzichtelijk te maken, zo blijkt uit het onderzoek. Niet alleen de effectiviteit van de HR-activiteiten, maar ook het resultaat daarvan op de organisatie. En vooral dit laatste is nieuw: waar HR-afdelingen van oudsher vaak al wel gericht waren op hun eigen effectiviteit, ligt de focus steeds het meten van de ROI van HR en de bijdrage die HR levert aan bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsresultaat. Deze ontwikkeling is volgens de onderzoekers het begin van een verschuiving binnen HR: van louter administratieve functie naar strategische partner binnen de organisatie. HR draagt bij aan de route naar de winst. Naar aanleiding van het eerder genoemde onderzoeksrapport Ken- en Stuurgetallen voor HR vult Johan van Dam aan: Door de specifieke resultaten van HR beter meetbaar en uitlegbaar te maken voor de eigen organisatie, zal HR niet enkel als kostenpost worden gezien, maar als logische investering. 12

13 Wordt HR betrokken in vraagstukken van andere MT-leden die HR niet direct betreffen? HR wordt sterk betrokken bij het meedenken over bijvoorbeeld interne verandertrajecten, maar ook over samenwerkings-, ontwikkelings- en marktvraagstukken, aldus Eric. Volgens Guy kan HR zich uitstekend in de positie van de klant verplaatsen en daarmee bijvoorbeeld de commerciële collega s helpen bij het leveren van de juiste producten en diensten. Van dit inlevingsvermogen van HR wordt door de gehele organisatie volop gebruik gemaakt. Volgens Eric functioneert HR als een soort smeerolie binnen de organisatie: Omdat HR zo sterk in contact staat met collega s van verschillende disciplines, zorgen zij ervoor dat de machine goed blijft lopen. HR is een verbindende factor. In hoeverre moet HR bijdragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie? Volgens Eric moet HR heel wezenlijk bijdragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Ieder jaar formuleert de directie een strategisch plan, waaraan HR bij diverse projecten een ondersteunende bijdrage levert. Denk aan zaken als kostenbeheersing van arbeidsvoorwaarden tot aan het kwalitatief goed bemensen van de afdelingen. HR speelt daarnaast een belangrijke rol in het bedenken van de strategie en de uitvoering daarvan. Guy voegt daaraan toe dat het uitdragen van de strategie binnen de organisatie ook een belangrijke taak van HR is: Met het bedenken en ontwikkelen van de strategie is de eerste stap gezet. Vervolgens is het van cruciaal belang dat iedereen in de organisatie ook weet wat de koers van de onderneming is. Uiteraard is uiteindelijk iedereen in de organisatie verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak voor de richting die we samen op willen, maar HR zet instrumenten in om dit te ondersteunen. In hoeverre moet HR bijdragen aan de winst van de organisatie? HR moet volgens Eric absoluut bijdragen aan de winst van de organisatie. Het is niet zoals bijvoorbeeld bij een salesmedewerker dat HR aan de hand van targets de omzet direct inzichtelijk krijgt. Bij HR gaat het om afgeleide zaken. Eric voegt daaraan toe dat zeker bij de grotere organisaties, de directie een afdeling nodig heeft die ondersteuning biedt op het personele vlak. Als je daar als organisatie niet in investeert, ben je uiteindelijk duurder uit. Maar hoeveel duurder is lastig hard te maken. Guy beaamt dit en geeft aan dat het moeilijk is om de bijdrage van HR aan de winst te meten: HR draagt bij aan de route naar de winst. Omdat HR zo sterk in contact staat met collega s van verschillende disciplines, zorgen zij ervoor dat de machine goed blijft lopen. HR is een verbindende factor. 13

14 HR als verbindingsfactor tussen de verschillende disciplines De uitdaging om ervoor te zorgen dat HR niet het ondergeschoven kindje in de organisatie is, krijgt een extra dimensie wanneer het om een organisatie gaat die in meerdere landen gevestigd is. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je de Nederlandse visie op HR waarborgt, maar tegelijkertijd de internationale visie niet uit het oog verliest? Met ruime ervaring wat betreft HR in zowel overheids-, gemeente- als bedrijfsinstanties, geeft Tony Tiemens -HR Manager bij Frank s International- zijn visie op dit vraagstuk. Is er een verschil in HR-beleid tussen de landen waarin de organisatie actief is? Binnen Frank s International is dit in zekere mate geval, vertelt Tony. Zo is er in andere Europese landen en in de Verenigde Staten een duidelijke control- en beheervisie aanwezig. Nederland is daarentegen meer gericht op het ontwikkelen van talent. Ook is het HR-beleid in de andere landen meer gericht op structuur en procedures gericht, en in Nederland vooral op cultuur. Op deze manier vullen we elkaar goed aan. In een internationaal bedrijf is het naar mijn mening belangrijk om altijd de lokale HR-visie in gedachten houden, aan je eigen visie vast te houden maar om ook naar internationaal vlak kijken. Hoe een Nederlandse HR-afdeling meerwaarde leveren? Volgens Tony levert HR in Nederland op diverse manieren meerwaarde aan de organisatie. Zo sturen wij op talentontwikkeling en op het benutten van talent. Bovendien is de kwaliteit van medewerkers erop vooruit gegaan. De selectie van medewerkers vindt nu namelijk plaats op grond van persoonlijkheid, gedrag, ambitie en talent. Er wordt minder sterk gekeken naar functie-eisen. Vaardigheden kun je tenslotte aanleren. Ook zorgen we ervoor dat er mensen worden aangenomen die passen binnen het team en bij de waarden en normen van de organisatie. Daarnaast geven we de medewerkers een gevoel van vertrouwen, doordat zij zelf zaken als ziekteverzuim en verlof kunnen regelen. Dit uit zich in hogere mate van betrokkenheid, productiviteit en bevlogenheid. Wat uiteraard van meerwaarde is voor de organisatie. Uitgangspunt bij de selectie van medewerkers en het Nederlandse HR-beleid in het algemeen, is de koers die we als organisatie willen varen, vertelt Tony. Maar ook wat en wie de organisatie nodig heeft en de ontwikkelingen in de markt. HR begrijpt de business en draagt op deze manier bij aan de behoeftes vanuit de organisatie. Waar veel HR-afdelingen bij organisaties op een eigen eilandje beleid maken, is HR Nederland bij Frank s International ondersteunend en faciliterend aan zowel management als medewerkers. Daarnaast levert HR Nederland meerwaarde door te focussen op cultuur en daarmee op de lange termijn. De organisatie bevindt zich namelijk in een dynamische 14

15 markt waarin je met je mensen moet kunnen meebewegen. Door de organisatiecultuur en talentonwikkeling van medewerkers centraal te stellen, ben je hiertoe in staat. Tot slot levert HR volgens Tony een bijdrage doordat de samenwerking tussen de verschillende afdelingen en HR is verbeterd. Zo zie je maar dat HR een mooie verbindingsfactor kan zijn tussen de verschillende disciplines in de organisatie. HR en de directie: hoe krijg je de neuzen dezelfde kant op? Tony: In Nederland liggen de verwachtingen van HR en de verwachtingen van de directie op één lijn, omdat we verwachting en uitvoering goed op elkaar afstemmen. Iedere maand vindt er een overleg met het MT plaats, waarin we plannen aan elkaar bespreken en waar nodig bijsturen. Op die manier wordt draagvlak bij het MT gecreëerd en staan alle neuzen dezelfde kant op. Internationaal gezien zal er sprake zijn van een verschil. Zoals ik eerder benoemde, ligt de focus van het HR-beleid in Nederland op talentontwikkeling en cultuur. De andere landen zijn meer gericht op beheer, control en structuur. De directeur in de VS heeft daarom wel eens een andere verwachting dan wat hier in Nederland op HR-vlak plaatsvindt. Door dit verschil in visie kun je elkaar goed aanvullen en van elkaar leren. Krijgt HR waardering vanuit de organisatie? Zowel van het management als de medewerkers krijgt HR absoluut waardering, vertelt Tony. Zo hoor ik regelmatig dat de sfeer in de organisatie beter is geworden en dat medewerkers het prettig vinden om zaken zelf te regelen. Ook is de verbinding met elkaar sterker geworden. Dit is een groot compliment. Zo maak je de meerwaarde van HR inzichtelijk Hoewel dit in de basis lastig is, zijn er een aantal punten waarop de meerwaarde van HR volgens Tony wordt aangetoond. Omdat medewerkers nu zelf zaken als ziekteverzuim en verlof regelen, heeft er een afname van aantal HR-medewerkers plaatsgevonden. Dit heeft zich geuit in een kostenbesparing in personeelskosten. Ook werkten we in het verleden in vast dienstverband samen met de een Arbodienst, waar we een bepaald bedrag per jaar voor betaalden. Nu huren we de arbodienst alleen in wanneer nodig, waardoor ook deze kosten zijn gedaald. Zo maak ik de meerwaarde van HR toch op bepaalde aspecten inzichtelijk. Je moet altijd proberen om de meerwaarde van HR in cijfers uit te drukken. Dit moet echter niet de overhand krijgen. De cijfers moeten de praktijk ondersteunen en niet andersom, aldus Tony. Zowel van het management als de medewerkers krijgt HR absoluut waardering 15

16 Help de business ondernemend te zijn: faciliteer, faciliteer, faciliteer In veel organisaties leeft niet het idee dat een succesvolle organisatie valt of staat met een goed opererende HR-afdeling. Hoe zorg je voor een ommezwaai, zodat de organisatie HR wél als onmisbare afdeling ziet? Met ervaring in zowel HR als diverse bestuursfuncties werpt Diana Monissen -Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Friesland Zorgverzekeraar- haar blik om dit onderwerp. Op welke wijze levert HR verder meerwaarde aan de organisatie? HR levert volgens Diana op diverse manieren meerwaarde aan de organisatie. Allereerst heeft HR een ondersteunende en faciliterende rol bij grote trajecten. Zo heeft HR een dag georganiseerd waarop alle medewerkers betrokken werden in het opstellen van het strategische jaarplan en input konden leveren. Daarnaast opereert HR als business partner voor de organisatie. Zo ondersteunen zij managers bij het behalen van hun personeelsdoelstellingen en adviseert HR managers bij complexe vraagstukken over bijvoorbeeld individuele medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de ontwikkeling van een medewerker of ontevredenheid over functioneren. Deze adviserende rol wordt als erg waardevol ervaren. Bovendien heeft HR een zogenaamde bewaakfunctie. Eén van taken is het bewaken van uniformiteit binnen de organisatie wat betreft HR-gerelateerde zaken. Denk aan uniformiteit rondom functiebenaming, beoordelingssystematiek en ontwikkelplannen van medewerkers. En uiteraard levert HR meerwaarde door de beheerstaken op orde te hebben, maar dit behoort naar mijn idee tot de basis. HR is bij ons veel meer dan beheerder alleen: ze ondersteunen bij zowel strategisch en tactische vraagstukken, als bij operationele vragen van managers over individuele medewerkers. In hoeverre is het uitdrukken van de meerwaarde van HR in cijfers belangrijk? Diana: Om te kunnen sturen op resultaten zijn cijfers uiteraard van belang. Wanneer ik gesprekken voer met managers binnen de organisatie, zorgt HR ervoor dat ik bepaalde stuurinformatie ontvang. Ik vind cijfers wel belangrijk, maar denk niet dat alles in cijfers uitgedrukt kan worden. We proberen te stimuleren dat er onderlinge dialogen in de organisatie plaatsvinden. 16

17 Het eerste punt waar HR aan bijdraagt, is de verandering naar een klantgericht businessmodel, vertelt Diana. Een aantal jaren geleden stelden we de visie op om processen zoveel mogelijk rondom de klant te organiseren. Op basis daarvan pasten we ons businessmodel aan. HR heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan dit proces. Zo heeft HR meegedacht en mee geformuleerd hoe alle business units in de organisatie dat klantgerichte besturingsmodel kunnen toepassen. Aspecten waar HR aan bijdraagt Een ander aspect binnen de Friesland Zorgverzekeraar is de manier waarop we omgaan met leiderschap. In dit kader vinden we creative interchange erg belangrijk. We proberen te stimuleren dat er onderlinge dialogen in de organisatie plaatsvinden. Denk aan de dialoog tussen leidinggevende en medewerkers, maar ook tussen medewerkers onderling. HR speelt een belangrijke ondersteunende rol in dit traject. Zo heeft HR een leiderschapstraject mee opgezet, waaraan in totaal ruim 70 collega s vanuit alle lagen in de organisatie hebben meegedaan. Op deze manier heeft HR een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten binnen de organisatie. 17

18 Automatisering is dus een must voor het naar een hoger niveau tillen van HR. 18

19 Op welke HR-cijfers wordt zoal gestuurd? Er wordt onder andere gekeken naar het percentage ziekteverzuim, het aantal verlofuren per medewerker en het aantal medewerkers dat een groeiplan heeft, aldus Diana. De HR Manager moet bovendien cijfers laten zien omtrent het HR-budget, de ontwikkeling van medewerkers en het succes van de Friesland Academie. Hier krijgen medewerkers de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Deze cijfers worden maandelijks gerapporteerd en daarop kunnen we sturen. Welke rol speelt automatisering in het leveren van meerwaarde vanuit HR? Diana: Automatisering is wat mij betreft speerpunt nummer 1 voor HR. Het draagt bij aan het gemak, de inrichting van de processen en de hygiëne van HR aan de beheerskant. Het is toch fantastisch dat wanneer iemand een verlofdag wil opnemen, je daar automatisch een alert van krijgt. En dan heb ik het nog niet eens over het inregelen van zaken als salarisstroken en ziekteverzuim. Bovendien kun je door middel van automatisering de processen meer Lean inrichten. Niet alleen de processen binnen HR, maar ook de processen met andere organisatie-onderdelen en in de organisatie als geheel. Automatisering is dus een absolute must voor het naar een hoger niveau tillen van de HR-afdeling. Automatisering is wat mij betreft speerpunt nummer 1 voor HR. 19

20 Hoe automatisering kan bijdragen aan de meerwaarde van HR Uit de serie interviews die AFAS hield met directeuren en HR managers komt duidelijk naar voren dat je als HR-afdeling meerwaarde aan de organisatie wilt leveren en dat HR meer moet zijn dan een administratief orgaan. Ook moet HR proactief zijn, weten wat er in de organisatie speelt en meepraten met de business. De meerwaarde van HR spitst zich steeds meer toe op het leveren van een strategische bijdrage aan de organisatie. HR moet een volwaardige business partner zijn en automatisering kan hierbij helpen. ISteeds meer organisaties beseffen dat automatisering van toegevoegde waarde is voor zowel de HR-afdeling als de rest van de organisatie. Dit wordt bevestigd de toename in populariteit van HR-software, wat blijkt uit een internationale studie onder HR-professionals. Ondanks de vaak economisch zware tijden bij organisaties, is 57% van de onderzochte bedrijven van plan om de HRsoftware te vernieuwen in het komende anderhalf jaar. Hieronder vallen ook complete ehrm-oplossingen. HR-software draagt op verschillende manieren bij aan het leveren van meerwaarde aan de organisatie en het zijn van een strategische business partner. Zo worden recources bespaart, is actuele managementinformatie inzichtelijk en neemt de betrokkenheid van medewerkers toe. Door efficiëntere processen meer tijd om te profileren als business partner Als HR-informatie op ieder moment digitaal te raadplegen valt en processen zijn geautomatiseerd, verlopen de processen efficiënter. Zo hoeft informatie maar één keer in het systeem te worden vastgelegd, vindt er een automatische verwerking van mutaties plaats na akkoord en is er een vermindering van het aantal ad-hoc vragen. Daarnaast krijgen managers automatische alerts over belangrijke gebeurtenissen of acties. Zo kunnen zij een alert krijgen wanneer een medewerker een verlofdag heeft aangevraagd of zich heeft ziek gemeld. Interne processen verlopen nu efficiënter en HR heeft meer tijd om zich te profileren als business partner. Besparen op resources die elders in de organisatie inzetbaar zijn Door automatisering van de personeels- en salarisadministratie, kunnen van oorsprong tijdsintensieve HR-processen volledig of gedeeltelijk digitaal worden uitgevoerd. Dit leidt uiteraard tot tijdwinst, maar ook tot enorme kostenbesparingen. Bovendien zijn hierdoor minder medewerkers op de HRafdeling nodig, wat een besparing in personeelskosten met zich meebrengt. Zo bespaart HR op resources die elders in de organisatie kunnen worden ingezet. Inzicht in processen door actuele (management)informatie De basis voor het maken van gedegen beleid is het hebben van inzicht in de processen. Met de inzet van HR-software voor personeels- en salarisadministratie, zijn diverse analyses en rapportages inzichtelijk. Denk hierbij aan verzuimanalyses, een sociale cockpit en een 20

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE Een pioniersstad. Zo kun je Almere wel noemen. Zo n veertig jaar geleden werden de eerste huizen er gebouwd. Inmiddels wonen er meer dan 200.000

Nadere informatie

Human Resource Management. Investeer in strategisch HRM en stel uw medewerkers centraal

Human Resource Management. Investeer in strategisch HRM en stel uw medewerkers centraal Human Resource Management Investeer in strategisch HRM en stel uw medewerkers centraal Ondersteuning voor waardevol HR-beleid Al uw medewerkers komen in aanraking met HRM. Manager of magazijnbediende,

Nadere informatie

Vijf concrete voordelen van ehrm

Vijf concrete voordelen van ehrm Vijf concrete voordelen van ehrm Waarom het optimaliseren van HR processen loont Een Visma whitepaper Samenvatting De invoering van ehrm levert veel meer op dan enkel kostenbesparing. Doordat werknemers

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit de zakelijke markt Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE?

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? IN SAMENWERKING MET Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verzuimbegeleiding... 4 2.1 Hoe is de verzuimbegeleiding georganiseerd?... 4 2.2 Wat willen organisaties verbeteren

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

HR moet taal van Finance leren

HR moet taal van Finance leren HR moet taal van Finance leren Inhoudsopgave Interview > HR moet taal van finance leren Onderzoeksrapport > Kosten van HRM Onderzoeksrapport > Personeelskosten en out- of pocketkosten Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Professionalisering van uw HR-afdeling

Professionalisering van uw HR-afdeling Professionalisering van uw HR-afdeling 2 Professionalisering van uw HR-afdeling Heeft u: HR-professionals die werken in lijn met de eisen en wensen van uw business? HR-professionals met het juiste profiel

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Zes manieren waarop e-hrm de werkdruk verlaagt

Zes manieren waarop e-hrm de werkdruk verlaagt Zes manieren waarop e-hrm de werkdruk verlaagt Efficiënter werken dankzij het optimaliseren van HR-processen Een Visma-whitepaper Samenvatting De invoering van e-hrm zorgt er op een aantal manieren voor

Nadere informatie

Meten is leren: Hoe eff

Meten is leren: Hoe eff Meten is leren: Hoe eff De kwaliteit van uw werkgeverschap in De ziekenhuiswereld kent van oudsher een goed ontwikkeld HR-instrumentarium. Opleidingsmogelijkheden zijn voorhanden, de cao is veelomvattend,

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De salarispraktijk vraagt om een nieuwe aanpak. Onze efficiënte verwerking en kostenbesparende oplossingen bieden volop mogelijkheden voor de toekomst.

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Boosting HR - Expert in data, verstand van HR Voorwoord Inhoudsopgave Hierbij presenteren we de voorbeeldrapportage van onze dienst Reporting. 0. Samenvatting 1. Bedrijfsvoering

Nadere informatie

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023 ORGANISEREN IN 2023 DE VISIE VAN GENERATIE Y OP ORGANISATIES EN (E-)HRM IN DE TOEKOMST Door Geert Boon & Suzanne van de Schraaf Uit onderzoek van Peperclip in opdracht van AFAS Software en HRcommunity

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Whitepaper Pluk de vruchten van HR Automation Van digitaliseren naar automatiseren

Whitepaper Pluk de vruchten van HR Automation Van digitaliseren naar automatiseren Whitepaper Pluk de vruchten van HR Automation Van digitaliseren naar automatiseren Introductie HR Automation. Waarom eigenlijk? De wereld en organisaties veranderen in hoog tempo. Automatisering speelt

Nadere informatie

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief.

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Praktijkcase Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Jordy Kool CEO / Sheila Sponselee HR-manager Infotheek digitaliseert talentmanagement en performance

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Wat gebeurt er Martien Plasmeijer en Robert Portielje 27 mei 2010

Wat gebeurt er Martien Plasmeijer en Robert Portielje 27 mei 2010 Wat gebeurt er Martien Plasmeijer en Robert Portielje 27 mei 2010 De Oak Group - Intentie: Mensen in organisaties vanuit de context echt verantwoordelijkheid te zien nemen. Zodat ze nog betekenisvoller

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

HRM-so ware voor mens en organisa e

HRM-so ware voor mens en organisa e HRM-so ware voor mens en organisa e Wat biedt Prinsys mij? HRM (Digitale) Medewerkerdossiers Werving en selectie Verlof- en verzuim Afspraken maken Salarisverhogingsrondes Reorganisaties Rapportage Procesbewaking

Nadere informatie

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN.

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. MULTI CARE SYSTEMS Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. INHOUDSOPGAVE DE PROCESSEN 34 KEUZE VOOR FULL- TIME AFAS BEHEER INLEIDING 3 ERVARING

Nadere informatie

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 HRM-scorecard HRM SCORECARD PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 Een korte introductie Wat doet WATCH-Consultancy op het gebied van HRM-Consultancy?

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen U regelt een goede bak koffie voor uw mensen Wij regelen de rest www.hlbvandaal-hrservices.nl klik op het huisje om terug te gaan naar dit menu klik op elk kopje voor meer informatie OVER HLB VAN DAAL

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Anytime, anyplace, anywhere

Anytime, anyplace, anywhere Anytime, anyplace, anywhere Talent & Salaris de software voor Human Resource Management Self Service Overal om ons heen is Self Service een bekend begrip. Van internet bankieren en online vakanties boeken

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

Interne audits, het rendement

Interne audits, het rendement Interne audits, het rendement HKZ Kwaliteitsdag Olav Kloek 8 april 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Strategie van de organisatie Herontwerp van organisaties, door: Nieuw financieringsstelsel Zelfsturende/zelfregulerende

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen.

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Relatie finance & sales - onderzoek Credit Expo en Graydon 2014 Graydon Nederland 2014 Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Voorwoord Graydon Nederland 2014 Sturen op

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips

verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips Hoe kun je op een snelle manier je financiële resultaten aanzienlijk verbeteren? Welke ingangen kun je daarvoor zoal gebruiken? financiële eindcijfers op zich

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Bedrijfsscan Visie & Strategie DI-beleid

Bedrijfsscan Visie & Strategie DI-beleid BEDRIJFSSCAN Visie & Strategie 1. Er is een duidelijke missie/visie en doelstelling geformuleerd ten aanzien van duurzame inzetbaarheid nu en in de nabije toekomst 2. Er is goed zicht op interne en externe

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen?

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Competentiemanagement Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Vragen die door de praktijkervaringen van de afgelopen jaren

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets Curriculum Vitae Naam:!! Jolanda Sappelli Geboortedatum:! 11 juni 1963 Adres:!! Johan van Oldenbarneveltlaan 48!!! 2582 NV Den Haag Telefoon privé:! 070 3226470 Telefoon mobiel:! 06 51334137 E-mail:!!

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman Iedereen wordt er beter van Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman De Gelderse gemeente Beuningen omarmt EVC, het erkennen van eerder verworven

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Digitale informatievoorziening is de cruciale factor EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET ICT in perspectief > EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Het gaat vandaag niet over de techniek, maar over de

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1 Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 2 Matchcare MEER RENDEMENT UIT HR DOOR INNOVATIEVE OPLOSSINGEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN WERVING EN SELECTIE, EMPLOYABILITY

Nadere informatie

Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking

Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking 5 goede redenen Papierloze administratie Altijd en overal beschikbaar Manager & Employee Self Service (ESS/MSS) Waterdichte beveiliging

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

WHITEPAPER KOSTENBEWUST PLANNEN. 10 L1NDA Tips voor kostenbesparende personeelsplanning. december 2013. Pagina 1 van 6

WHITEPAPER KOSTENBEWUST PLANNEN. 10 L1NDA Tips voor kostenbesparende personeelsplanning. december 2013. Pagina 1 van 6 WHITEPAPER KOSTENBEWUST PLANNEN 10 L1NDA Tips voor kostenbesparende personeelsplanning december 2013 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 10 L1NDA Tips voor kostenbesparende personeelsplanning...

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer. Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman

Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer. Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Haarlemmermeer is gestart met een nieuwe koers. Een koers waarbij klantgerichtheid

Nadere informatie

Hoe HRM bijdraagt aan betere teams

Hoe HRM bijdraagt aan betere teams WHITEPAPER Hoe HRM bijdraagt aan betere teams De kracht van Belbin Hoe HRM bijdraagt aan betere teams De kracht van Belbin Hoe komt het toch dat veel teams zich wel een team noemen, maar nauwelijks echt

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Berg en Dalseweg 127, 6522 BE Nijmegen Telefoon 024 3277571 www.gitp.

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Berg en Dalseweg 127, 6522 BE Nijmegen Telefoon 024 3277571 www.gitp. Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Berg en Dalseweg 127, 6522 BE Nijmegen Telefoon 024 3277571 www.gitp.nl > Profiel Kenmerk > WS.2014.0033/14.103 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel

Nadere informatie

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Management Drives? Management Drives is het bedieningspaneel en

Nadere informatie

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee SYNERGY HRM 3.0 Henke Willemsen Justus van Hoegee Trends in HRM Strategische rol Robotics Talent Management Vermindering van back office Cloud computing HR Analytics E-Recruitment HR als Business Partner

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Werkgroep. Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers. Inventarisatie en start bijeenkomst

Werkgroep. Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers. Inventarisatie en start bijeenkomst Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers Inventarisatie en start bijeenkomst Dinsdagmiddag 2 september van 13.00 17.00 uur Bosweg 15 te Zwolle. Lean Innovation

Nadere informatie

Iets voor u! Combineer de Bedrijfsscan met de andere instrumenten van Duurzame Inzetbaarheid

Iets voor u! Combineer de Bedrijfsscan met de andere instrumenten van Duurzame Inzetbaarheid Wilt u succesvol werken aan de inzetbaarheid van uw medewerkers? De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid brengt in kaart waar in uw bedrijf de kansen liggen. Direct toepasbaar! Iets voor u! Wij hebben deze

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt Organisaties hebben steeds meer behoefte aan een HR business partner: een partij die meedenkt

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie