verhuiskosten; buitenlandse reiskosten; verblijfkosten tijdens dienstreizen; cursussen, opleidingen, conferenties en congressen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verhuiskosten; buitenlandse reiskosten; verblijfkosten tijdens dienstreizen; cursussen, opleidingen, conferenties en congressen."

Transcriptie

1 Bestuurskosten De Rijksoverheid gaat verantwoord met belastinggeld om en houdt haar uitgaven goed controleerbaar. Daarom maakt de Rijksoverheid met ingang van januari 203 de bestuurskosten van bewindspersonen en ambtelijke top openbaar. Bestuurskosten zijn uitgaven die zij maken om hun werk goed te kunnen doen. Overzicht bestuurskosten per maand Elke maand maakt de Rijksoverheid de rekeningen, bonnen en declaraties van iedere minister, staatssecretaris, secretaris-generaal, directeur-generaal en overige leden van de zgn. Topmanagementgroep (TMG) van het Rijk openbaar. Alleen de kosten die samenhangen met de functie worden openbaar gemaakt. Denk hierbij o.a. aan kosten voor vakliteratuur, voor verblijf tijdens dienstreizen in binnen- en buitenland en verhuiskosten. Recht op bepaalde vergoedingen Het Voorzieningenbesluit beschrijft de voorzieningen die ministers en staatssecretarissen nodig hebben voor hun werk. Hierin staat bijvoorbeeld dat zij recht hebben op vergoeding van: verhuiskosten; buitenlandse reiskosten; verblijfkosten tijdens dienstreizen; cursussen, opleidingen, conferenties en congressen. De leden van de TMG hebben op minder voorzieningen recht dan ministers en staatssecretarissen. Niet alle kosten openbaar De Rijksoverheid maakt een aantal kosten niet openbaar: bedrijfsvoeringskosten: kosten van zaken waar alle andere overheidswerknemers ook over beschikken (bijvoorbeeld werkkamer en computer op de werkplek of kantoorbenodigdheden); uitgaven die ministers, staatssecretarissen en topambtenaren betalen uit hun ambtstoelage of privé-uitgaven die zij zelf betalen; beveiligingskosten (om de veiligheid van een functionaris te beschermen). Hieronder vallen ook de kosten voor dienstvervoer en van tijdelijke huisvesting. Kostenoverzicht per functionaris Rekeningen, bonnen, declaratieformulieren met bijlagen en creditcardafschrijvingen treft u per functionaris aan. Verzamelen van de gegevens kost enige tijd. Daarom vindt u de gegevens over elke maand aan het eind van de daaropvolgende maand.

2 Bestu urskosten Periode Mei 204 Functionaris R~H.A. Plasterk Departement Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Totaalbedrag 48,95

3 AD NEUWSMED A BV DelftsepIein AA ROTTERDAM T 088/ BTW NL B0 KvK lbannr NL7A8NA Bicnr ABNANL2A ~22~~J2~ - 3 FACTUU R-H-AD Rotterdam, 25/04/204 Retouradres: Postbus 8984,3009 TO Rotterdam Financiele Administratie DCB/BO Postbus EA S-GRAVENHAGE Leveringsadres: D r. R. Plasterk IIIIIIIIiiIIiIIIiIIiiIiIiiIIiiIIiiIIiiIIiiII Beste abonnee, Hieronder treft u een gespecificeerde factuur aan van uw abonnement. Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigde bedrag binnen 8 dagen aan ons over te maken. Heeft u nog vragen over deze factuur, neem dan contact op met de afdeling Lezersservice via tel (ma. t/m vr. tussen en 7.00 uur). Bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet, AD NieuwsMedia Û Bedrag exclusief BTW (EUR) BTW 6% (EUR) Totaal bedrag mcl. BTW (EUR) Uw abonneenummer: Startdatum 7 mei 204, 77 kranten Uw betalingskenmerk: 77,78 4,67 82,45 Op uw abonnement zijn de leveringsvoorwaarden van AD van toepassing. U kunt deze opvragen via de afdeling Lezersservice, tel of via Gelieve bij elektronische overschrijving steeds deze strook niet meezencten Acceptgöro ~ het volledige betalingskenmerk te vermelden :::~v. formulier met blauwe of zwarte inkt invullen 82)~ bij betaling uw IBAN invullen Financiele Administratie DCB/BO Abonnementsnr: handta~taning Postbus EA S-GRAVENHAGE op rekening NL7 ABNA AD Nieuwsmedia BV Postbus TD Rotterdam voor gcbruiksaanwijzin0 Y.o.z. J NL7ABNA AD Nieuwsmedia BV Postbus 8984, 3009 TD Rotterdam oprekening van nadruk verboden lxi betalingskenmerk de S837 Acceptgiro ruimte hieronder niet beschrijven euro ct lxi Q Bv. niet vouwen BlC ] naar BAN Xi f~

4 fl C ~ ~ 2 nrchandelsblad> nrc next> nrc.nb> NRC Media BV 00 NP Amsterdam Posibus 20642, KvK BIC:INGBNL2A D~o t-tq~~ Ministerie van Binnenlandse zaken Afd. Fin.Admirijstratie DCB/BO Postbus EA S-GRAVENHAGE T nrc.nhlservlce Factuur Factuumummer: Datum: Relatienummer: iiiiuiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iii 24april204 Amsterdam, 24 april 204 Geachte heerlmevrouw, Hierbij ontvangt u de acceptgiro voor het abonnement op nrc.next. Hiermee verzekert Dhr. R. Plasterk zich weer van een krant die scherp selecteert en zo in korte tijd meer relevante inzichten biedt. Next kijkt vooruit en biedt heldere, verrassende verhalen die de onderstroom van onze tijd zichtbaar maken. Wij danken u beiden voor uw vertrouwen in onze krant. Met vragen kunt u contact opnemen met onze Klantenservice. Deze is telefonisch bereikbaar op (op werkdagen van uur). Wij verzoeken u vriendelijk om 66,50 te betalen voor 5 mei 204. Een specificatie van uw abonnement vindt u op de achterzijde van deze brief. Indien u gebruik maakt van betaling via intemet, neem dan het betalingskenmerk van de acceptgiro over. Kiest u voor het gemak van betaling door middel van automatische incasso, dan bespaart u 5,00 per betalingsperiode. Namens iedereen bij NRC hartelijk dankl Met vriendelijke groet, PS Neem ook eens een kijkje op voor boeken, film, muziek, wijn, reizen en kunst in de cultuur webwinkel van NRC Handelsblad en nrc.next. 5& ~ deze strook niet meezeriden BTW bedrag: 3,76 Abonnement: nrc.next van t]m Acceptgiro over te schrijv~n ~ ~.,ro ct vsn ban!re~c2nin~ U3AN) formulier met blauwe of zwarte inkt invullen 66) bij betaling uw IBAN invullen z~i, e~a od ~brieten ~n~e~ld? van toor L~T OP voo, QUI ZflAW.U op rekening NL39INGB NRC MEDIABV POSTBUS 20659, 00 NR Amsterdam IiC voor gebruiksaanwijzing z.o.z. flas ITI Ministerie van Binnenlandse zaken adres Afcj. Fin.Administratje DCBIBO pl~nts Postbus 200 )~ 5<~, NL39 INGB NRC MEDIA BV POSTBUS 20659, 00 NR Amsterdam op rekening van nadrok VOrkodOn xl handtekening betalinaskenmerk do n~imte hic,ond~, riet beartrrijverr euro ct Xl S740!P Acceptgiro BV. niet vormen BIC- naar IbAN Xl [~

5 Bestuurskosten Periode Mei 204 Functionaris S.A. Blok Departement Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kon inkrij ksrelaties Totaalbedrag 98,60

6 ~2OS2~4~e~Q6 3 - BV Nieuwspoort Lange Poten 0 25 CL Den Haag T (+3) ~ UM~J?u~Rr INTERNATIONAAL PERSCENTRUM Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v. DCB / BO Financiele Afdeling /7 r. S.A. Blok Postbus EA s-gravenhage Datum FACT~U~ Factuurnr. Debiteu Omschrijving Bedrag Restaurantnota april 20.4 C 98,60 s& BTW 6,00 % over 55,36 = 9,32 BTW 2,00 % over 28,03 = BTW 5,89 POORTERSPAS LOONT Korting administratiekosten 4,00 Plus korting op deze factuur 0,40 Totaal 98,60 Gelieve het totaalbedrag binnen 4 dagen over te maken op één van de onderstaande rekeningen ten name van 8V Perscentrum ~ieuwspoort en onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer. NL2I INGB NL47 INGB NL3I ABNA BTWnr.: NL OI K.v.K.Den Haas

7 Bestuurskosten Periode Functionaris Departement DGBK BZK Totaalbedrag 39,80

8 Declaratie algemeen Mtt itlerie ràtt Alrcctie Peísoneel ed i)ryaflisatis L,/,L{.L! tt.\ uerryl i /.. ilï v'r i3n qràk Wa - Ë.- -Ë _ -c**- c rolaáb?dí6g WbÁ LLtr-rr-L-TLLLL fl'*[lfl-r-u- LLLL fulï3ll.nc2,,,/,í r j,u LLLLLLLLLL [:fll e "t LLLL LLLLLLLI i LL e LLLL Iï lí- fr tr r\ àéè.rbqd,èg Otur.,{trng ffftïlr-r-r- Ë.{ïfu-L.r-Lflïïïï*L=r I ïlff [l-r-rï-fl Lr- fr L- r--r-l-l-l- LlL t-- LL LLLLLLL t- L L LLLL,LLLLT -LL L l!tlttrírtr LLI--LLLLLLLL LILLLLL-LI LL"-I-LLLLLLLLL tilttlrtttr.lu_llllli_i*_.-l_t I L-LLLLi r..;al Oatunr Éi F6,a6í vrrifirálb --r--ê-f-d-è-ëj- -fi'-(-a- -Èr_----Éi-Ê -_-* Eerslê iï/e6 bbd6a Ícfi u\^! fiflan6ièi? rdnillliètretle, ladtsi blêd voor!w elgén Bdminlstrrtjo? AFn?ffï[ 5{' r0'o03

9 Bestu u rskosten Periode Mei 204 Functionaris Directeur Generaal Wonen en Bouwen Departement BZK Totaalbedrag 6.76,56

10 Declaratie dienstreis buitenland 2 /S ij Ic /5o HBDS2 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrljksrelaties Directie Personeel en Organisatie Declarant Naam in voörlöttör(s) (Post)bankrekenIngnuriö, onadres OndêrdeeUdlenst Plaata tewerkstelllng &codefaiïs Maanden jaar TeteToon (werk) en kamernummer Verblijfs gegevens reîsgadeeite 3 ralsgodaelte Land en plaats bestemming &rikericid / fl+hqn. Vek.t 9 DQn-K Gereisd per voertuig Aanvang reisgedeelte (plaats) / 20/4. Specifrcntie kosten (C) relsverk,op Datum j 4. raisgedeelta 2,elsged..lte 4 kosten in vreemde valuta (not&s bifroagen) Tijdstip o.oo 4 Einde reisgedeelte (plaats) ft 4 Den i4 Totaal Datum bedrag omschnfrlng Tijdstip Koers Duur van het reisgedeelte L?O /3Ie5? / Totaal te declareren C Specificatie kosten (0) Vergoedingsfactoren (A) omschrijving Aantal uren x.5 rslsgedeelte 2 reisgedeelte relsg.deelt. 3 ralsgedeelte 4 kosten in Nederlandse valuta (nota s bijveegen) omschifjvlng 47,26 ) Ontbijt(en) Vliegtuig Lunch(es) 2 Treinkoaten - bedrag 20V 3 Buskosten Diner(s) Totaal vergoecllngstactoren 67 j 25 4 (Trein)taxikosten Vaste vergoeding per etmaal 5 Totaal vergoeding 6 Koers 7, ci Te declarerer Totaal te declareren (ltim4) Logies (B) omschrijving A J +c 8 5c,5Q reisgedselte + Totaal te declareren 0 flecapituiatie (A, 8, C, 0) reisgedeelte 2 reisgedeelte 3 i,5-o- J reisgedeelie 4 Bedrag van Aantal overnachtingen inclusief ontbijt Aantal overnachtingen exclusief ontbijt Kosten logies! Bedrag van B 48 Bedrag van 48 Bedrag van Koers Totaal Kosten logies ( t/m 4) (noteis bijvoegen) Id 206,50 se I4 6K

11 Persorts/AToia : Departure/AvaXcipqrnl : 25/04/4 Netherlands ArrivaI/Apiq 24/04/4 Le Haye Room No.IAp. wpaiiou : Mr. Date/HpEpopqvia25-APR-4 Page No./!ÂiÖa: lof INVOICE /AflOAEIEH flapoxh! YflHPEZIQN No: HOTEL E tl.ll infi.u n,iaihcn.splu:a.gr AGREE THAT MV LIABILITY FOR t CP.itl : i..l E.40/fVQ i.,ti..l.e. FLV EB SITE Tili. KEVTPO (0 2/ V 489,0I/B.W c 7038 E.IPl BLrl,IEQ2 re2prloy.l 2. /05 64,.ieilv.i EVO4O.ElK. & ToPISTIKJI Erll, ElPilElS Bi/WfK02..E these charges betere dep.irturc. bcfore ettteineut, tiiis to pay for any part er the full UflioLit 0 j toe to irouô wtô t &utn auti. i.tciipiit i opyrivieiô; aupitxi.iiiei v Please return our keyc.ird Pleasc check your bill he held personally liable in the c ciii ih.ii the indicated person. eompany er association IinttsoL itou to ttpouvalpq)olevo urolo. T9V (LV(t/U)L0I tiv rôlp?9oi. i.3tini OtL C4LLIL apoowati.u i)al)ouvo otilv ris?iciiisupra (LLL. i.jlt(t to?.oycii(lolo GU ltliv ThIS BILL IS NOT WAVLD and aioec to TO AOAPIAZMO AVTO IIAPAMLN[I kui II itjit i.tiûii i;ltiari:i,ti: lclplzicz?.oûlr. a).i yëti: Ystih)flNÇ2 OTI II VTOXPlOll MOV IA TotaIsIûvoJiu VATICIflA 23% VATIflA 3% VAT/ØIA 6,5% Munlc. TaxltSrliioT.cD000c VAT/cPflA 0% Guest SignatureIYwoypacpi fleâtq Net AmounU Vat Amountl EUR BalancelYrrôAoiwo Tot. Not Amnt!Kaoaprj Aa Tot. mci. VAT/MEncr6 voao 37.3 EUR 0.00 EUR TotaIIvoAo EUR EUR Rest.Breakiflpww.Eor.3% CHECK# /04/4 Arrangement / iaiovi /04/4 MasterCard EIJR DatelHpEpop. DescriptionIflEplypaq ChargesIXptaEIç CreditsIflaoiciiç ATHEN S PLAZA Ei-

12 22-7)L)L5 f]. VCK Travel B.V. Laan GN DEN HAAG Tel: Fax: Intemet: Bank: (Rabobank) IBAN: NL04RAB BIC: RABONL2U K.v.K BTW: NL Financiële administratie: Tel: Business Travel Government Travel Marine Travel Corporate Events Cruises The Personal Touch BZK kern administratie Postbus EA DEN HAAG FACTLJLJR c Factuurnr.: Relatienr.: Dossiernr.: Factuurdatum: Vluchtgegevens: Amsterdam - Boston :0-2:59 Boston - Amsterdam Z :8-08:0 Reiziger: * Vliegticket 2.608,00 * Luchthavenbelastingeri 467,24 Geboekt door: Kostenplaats:BDGWi!I,_ Subtotaal: 3.075,24 Reiziger: * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (.64 ton klimaatimpact) 4,56 Geboekt door: Kostenplaats: BDGWWI * Reserveringskosten per factuur 4,63 BTW % Bedrag Basis Subtotaal: EUR 0 % 0, , Totaal: EUR 3.095,76 2 %,33 6,32 BTW: 3.094,43,33 Uwbetaling dient uiterlijk bij ons binnen te zijn. Nog te voldoen: EUR 3.095,76 De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is,64 ton. De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen (4,56. Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via GreenSeat S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden. Op alle diensten zijn de ANVR 828 Voorwaarden van toepasstn. U kunt deze roadpienen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hier.,an aan u toegestuurd. VCKGROUP

13 Teunisse - Bentvelsen, Anneke Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Harvard Kennedy School Executive Education Invoice Payable Upon Receipt HARVARD KennedySchooL Executive Education Harvard Kennedy School Executive Education Invoice Payable Upon Receipt Bill To Ministzy of The Inerior POBox200I The Hague 2500 EA Netherlands Invoice Invoice Number Invoice Date 29 Apr 204 U.S.$Due P.O. Number Program Program Participant U.S. $ Diie Senior Managers in Government iu Aug204 Payment Procedures (Payable in U.S. Dollars Only) Harvard Tax II) Number: We do not accept Cash as a payment option. Credit Card (Visa. Master Card, or American Express) Please Do not send credit card payment details via . Onhne Pay by credit card online Cali the Execttive Education Finance office at to remit payment. Fax this invoice with the credit card number and expiration date to Card #: Expiration Date: _J Secunty Code:

14 Bestuurskosten Periode Functionaris Departement G. van Maanen Ministerie van BZK Totaalbedrag.66,3

15 Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris Ministerie van BZK G. van Maanen Datum Type bestuurskosten Dienstreis Bedrag.66,3 Datum Paraaf

16 - - Bedrag Declaratie dienstreis buitenland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninknjksrelaties Directie Personeel er Organisatie Declarant zc 7 I/aj ;I 2û/i [icatie kosten (C) rei.wedoop reisgedeelte ssgdelte 2 relsgedeefte 3 relsgedeelte 4 Land en plaats bestemming f 4 fri9/vicl y I Gerelsd per voertuig / / Datum TIjdstip q dïee(ie (plaats) 5 kosten in vreemde valuta (nota s bijvoegen omschrijving bedrag 2rIvgtI 4) Datum / t - TijdstIp Duur van het reisgedeelte Vergoedingsfactoren (A).2.2, o 0 Totaal Koers Totaal te declareren C Specificatie kosten (0) omschrijving reisglte reisgedeelte 2 Aantal uren x,5 Ontbijt(en) i7 3) - reisgedeelte 3 reisgedselte 4 kosten in Nederlandse valuta (nota s brjuoegen) omschrijving bedrag Vliegtuig Lunch(es) Diner(s) Totaal vergoedingsfactoren Vaste vergoeding per etmaal Totaal vergoeding Koers oc7)5 LL.cL/oI, 33 2 Treinkosten 3 Buskosten 4 (Treln)taxikosten 5 6 I Te declareren e Totaal te declareren ( tlm 4) Alt L/O, 3 Totaaltedeclareren oe Logies (8) Recapitulatie (A, B, C, D) omschdjvng re!sgedeelle rebgedeelle 2 reisgedeelte 3 Aantal overnachtingen inclusief ontbijt Aantal overnachtingen exclusief ontbijt Kosten logies Koers Kosten logies ( tlm 4) 8 (nota s bijvoegen) reisgedeelte 4 Bedrag van A (/0, 3!) Bedrag van 8 Bedrag van c 6p, Pû van Totaal Voorschot o I

17 756 Pia z Tour Eiffei Date émis. : 26/04/204 Page Facture N : Mr / Mme : VAN MAANEN GERARD Personne(s) ArFivée Départ 23/04/204 26/04/204 DATE LIBELLE P.U H.T MONTANT TTC 23/04/4 24/04/4 25/04/4 26/04/4 Visa/Mastercard SR4, fl ) Total prestations (*) Total réglé SOLDE (EuRo) 0.00 Tx (%) : 0.00(A) 20.00(8) 0.00(XZ) TVA HT : Prix nets TVA acquittée sur les débits. Cette note est payabile jourde sarsqiqation Lol n92/442 du 3/2)92 La presente facture est payabte réception, En cas de non régtement dans [es 30 jours toute somme non payée est susceptibte de porter intêrêt 6 un taux LégaL 6 une fois et derni te taux d intérêt tégal. Le signataire de te présonte facture déctare expressément avoir récupéré La totatité des v&eurs qu LL a déposé dans te coffre mis 6 dispositton dans sa chambro. Nom... - Signature 32, rue Greuze - Paris. Té : 33 (0) Fax 33 (0) Réservations SAS CAGNOTTE - au capitat de euros - RCS Paris B SIRET APE 550 C - N TVA Intracommurrautaire - FR

18 p CARTE RANCAIRE EMV MASTERCARD LE 26/04/4 A 0:30:40 CAGNOTTE 75 PARIS 6 MONTANT 584,00 EUR Pour inforrnation 3830,79 FRF DEBIT TICKET CLIENT A CONSERVER MERCI ET A BIENTOT

19 RLRIN ET UN BON RPPETIT UOUS SOUNRITE LR SJENUENUE ET RRPEGE O.CD.E NRTION T.U.R 20.FJU 7.67 i T.U.R , UENDREOI :25:59 (RESTRU 2 ) M COHPTE MXM)UXXXX / 00 Cle 7-Serv.: 8-CRISSE IR NOTE 00002/ TOTFL CRSH CRISSEB.CRSH 0.00 CRRTES BPNCRIRE UNE REMRRQUE UN COMMENTRIRE CRTERINGIPOECEJ.ORG HT TUR TTC

20 AANWEZIGHEID OP HET PERRON 2 MIN VOOR VERTREK VERTREK > AANKOMST KLASSE CIV 84 THALYS j e 2QLË ff. 4 kj Gebrulksvoorwaarden: PRIjS EUR NO FLEX GEEN OMBOEKINGTERLJCBETALING VERVOERDERS DUO TREIN 9322 TGH * T * * * * BI LIET + RESERVATION 0 VOLWASSENE NIET ROKEN GANG OVENSTER Op deze vervoerovereenkomst zijn van toepassing; de EU Verordening De voorwaarden zijn te raadplegen via wwwnshispeed.nhlvoorwaarden of bij de Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en Dit vervoerbewijs is alleen geldig voor het traject, trein, datum en de klasse die op het vervoerbewijs wordt vermeld, tenzij anders aangegeven bij de betreffende Bent u in het buitenland en wilt u uw reis wijzigen, neem dan contact op met NS Dit vervoerbewijs moet worden bewaard tot bij de uitgang van het station van zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tariafvoorwaarden. Reizigersrechten, de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de van toepassing 23/04 k8u58 ROTTERDAM C. -> PARIS NORD 23/04 u38 2 verkooppunten. vervoerovereenkomst. Specifiek voor vervoorovereenkomsten waarbij gebruik wordt gemaakt van zogeheten homeprint tickets, gelden de onderstaande aanvullende U heeft deze voorwaarden aanvaard bij de totstandkoming van deze ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretformaat. voorwaarden: een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart. PPO6AD THBXNF IV DNR:PNBSNQC Ref:NSINT tariefvoorwaarden. Dit vervoerbewijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig in combinatie met 8X Selfservice u50 79t6C IOEAL IDEAL / TWUIYL 9ESC TWUIYL (heen en terug) kunnen tonen. Um vrijdag van uur en zaterdag van uur. Hispeed Customer Care op telefoonnummer Bereikbaar; maandag In geval van een verplicht retour moet de reiziger bij controle beide vervoerbewijzen bestemming. ongeldig beschouwd. Als de bovenvermelde regels niet worden nageleefd, dan wordt dit vervoerbewijs als IIllUIhll II H hifi ll hii hfiz fiuy wjrs bow CJEVTQ CNR: SXIG BRHGJK SHADEG 23 OA 2QI4NLPTCFRPN v;: 4 van M33 O4 9f 4. jm4 T n 2O nm3t.-jj T Nt W4 4 t v*qm :Oi 30I4J.RÏ. M?2,.i4 LRtr * -%ii Gvn.Ma NLR W4QGv»rLMa :3 0420k4NLRTCFP 0 «;Ma!3 O420 Gvn!.3Ø4 20tN - VERVOERBEWIJS + RESERVERING van Maanen,Gerrlt

21 SITWAW -. P. Gebrulksvoorwaarden: *#*Q*** TREIN 938 TGH NIET ROKEN GANG OVENSTER NO FLEX GEEN OMSOEKINGÎTERUGBETALING VERVOERDERS DUO * * * (9 AANWEZIGHEID OP HET PERRON 2 MIN VOOR VERTREK EE) VERTREK > AANKOMST KLASSE VERVOERBEWJS + RESERVERING van Maanen 4R$4 2&,Qt, 0 4FPPONLRîC Gerrlt Bent u in het buitenland en wilt u uw reis wijzigen, neem dan contact op met NS Als de bovenvermelde regels niet worden nageleefd, dan wordt dit vervoerbewijs als BILLET + RESERVATION 0 VOLWASSENE CIV 84 THALYS Dit vervoerbewijs moet worden bewaard tot bij de uitgang van het station van vervoerbewijs wordt vermeld, tenzij anders aangegeven bij de betreffende tariefvoorwaarden. verkooppunten. Reizigersrechten, de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de van toepassing gemaakt van zogeheten homeprint tickets, gelden de onderstaande aanvullende 26/04 9u25 PARIS NORD -> ROTTERDAM C. 6/04 2u02 2 zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tariefvoorwaarden. vervoerovereenkomst. Specifiek voor vervoerovereenkomsten waarbij gebruik wordt De voorwaarden zijn te raadplegen via of bij de ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretfomlaat. voorwaarden: een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, Identiteitskaart. U heeft deze voorwaarden aanvaard bij de totstandkoming van deze Dit vervoerbewijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig in combinatie met PPO6AD THBXNF IV DNR:PNBSNQC ReFNSINT Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het In goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en TWIJIYL 9EBC TW(JIYL tlm vnjdag van uur en zaterdag van uur. BX 5800 Selfservice 6024 l8uso 79EBC IDEAL IDEAL / Dit vervoerbewijs is alleen geldig voor het traject, trein, datum en de klasse die op het (heen en terug) kunnen tonen. Op deze vervoerovereenkomst zijn van toepassing; de EU Verordening In geval van een verplicht retour moet de reiziger bij controle beide vervoerbewijzen Hispeed Customer Care op telefoonnummer Bereikbaar; maandag ongeldig beschouwd. bestemming. n Ma.a l4 0j R f4o,.u 6 Barcocle(s) niet vouwen a.u.b. rpde zsek fdce psi hiillhfl IIll IIII IIllI U IH hiii CNR: JIHC BQWKYD YADEOP OI4FRPr4ONLRT.nMa..U4 2 r t,a G ianm* 04 20i4 NRrCCnj4a G iaiim 033R RTC-Gvan M 04 0I4Ç.PNONLRT t h4a26. * t PRIJS EUR 5800

22 t t U kunt dit formulier indienen bij het Reisbureau opm 303 i. Dienstonderdeel i.6 Vervaldatum paspoort. ie voornaam als In paspoort*.2 Achternaam als in paspoorl* Ç, ()ci2i/.3 Nationaliteit.4 Gebourtedatum.5 Paspoortnummer.7 Geslacht.8 Ministerie.0 Toestelnummer. Mobiele nummer.i 2 E.mailadres * BeLngrijk is datde namen overeenkomen met de namen ks het paspoort. Komende namen niet overeen, dan kunt u 2. Gewenst 2.2 Valutasoort 2.3 Rekeningnummer 2.4 Kosten t.l.v. vi te vullen door medewerker Reisbureau 3. Maximale logieskosten 3.2 Overige kosten 3 DeclaratFe vergoedingen 2 Voorschot problemen krijgen tijdens de reis. Bij getrouwde vrouwen staat vaak de meisjesnaam in het paspoort. Ijveni F3 7 of 8ZK DVenl Man OVrouw Gegevens aanvrager Dienstreis buitenland Aanvraag

23 2 van 3 jr4ucht Datum 4 %cjc4l 23/Li Reisgegevens Vin_RLcL4A iz Naar Vaektd Aanknnno4d t t t Vejvoer/vlucht Datum Van Naar Vertrektild * Akemsttijd L Van Naar Veitrektijd Aarikomsttlid ** Vergeet u niet bij het aanvragen van een treinrels de t4den te vermelden. Zo weten wij direct of u voordeel krijgt met uw NS of kortingskaart. 4. Kaartsoort 4.2 Klasse 4.3 Nummer 44 Traject (alleen bij 0V jaarkaart): Bent o in het bezit van een NS-jaar (uagect) kaart of een kortingskaars. zo ja welke? 0 seklas a(z c,elcc-u Xue klas 5 Hotelreservering (indien te reserveren door reisbureau) t Plaatsnaam Indien ueen voorkeur heejt graag htt adres invullen waar unobljwltavornochten zlf 8&tøac(,evo sevoorkaur fl kamer 5.3 Date in 5.4 Date Out 6. Locatie, waar op te halen 6 Dag Maand Jaar Dag Maand w Dag Maand Jaar Dag Maand Jaar [ Huurauto 6.2 Locatie, waarin te leveren 6.3 Hnofdbestuurd 64 Spedale wensen 7 Doel van de dienstreis (agenda prog bij oegen) 8 Toelichting/extra wensen/medereiziger

24 - - Aanvraag Dienstreis buitenland 3 van 3 9 9, Ondertekening aanvrager Datum ga Ondertekening opdrachtgever Ondertekening Naam vo vooviers t /fl &A.. - Q.A.- Dag Maand Jaar i Naam en voovleners o4[.2..o C bi 0. u & / 4 Handtekening Datum g. OndertekenirvgSG of DG voor Wggheideniustine Datum 94 Ondertekening Budgethouder voorbzjc Datum Werkbudgetregel wipchi voor BZX 0. Planonnummer 0.2 Datum 0.3 Paraaf 0 Dag Maand Jaar Naam en voortetwa Dag Maana Jaar [o[oîo Intevullen door medewerker Reisbureau Dag Maeasd Jaar [ Y Handtekening Zonder alle handteeninqen nemen wij uw aonvroa niet in behandeling? MInIster van Ojinenlandse Zaken en Koninkrelatiex UectIe Pernoneel. Regie. ICT en Orgarlinatie Schedeidoelrshaven 200 Z500EA Dart Haag Mi&sterie van Vei69heid en Juetitie Directie Bedrfsvoerrngen Onderstaunk Beatuuradepartement Schedeldoekshaven ex Den Haag T

25 Bestuurskosten Periode Functionaris Departement R.M. van Erp-Bruinsma Ministerie van BZK Totaalbedrag 286,65

26 4., Type bestuurskosten Datum Departement Ministerie van BZK Functionaris R.M. van Erp - Bruinsma Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Bedrag 286,65 Datum -?.-.2 y Paraaf

27 Declaratie dienstreis buitenland MinisterIe van Binnenlandse Zaken en KonInkncsrelatIes Directie Personeel en Organisatie /Ç5L/ 9,99 o5 (Post)bankzskenlngnLenmer Onderdeel/dienst Plaats tewerkalellng Maand en ar : LA?î )o l/ ul dûj.rr acf )j_ Specificatie kosten (C) reisvado Land en plaats bestemming Gerelsd per voertuig Aanvang reîsgedeelte (jlaats) Datum Tijdstip reisgedeelte risgadee7 2 r&salll r&adire4 erl JCab4j& E ii Ct-( 2JL{ çdec(. : rctca 2oa- Declarant Naam en voodetter(a) Postcode en woonplaats Telefoon-(werk)enkamer- Verblijisgegevens kosten In vreemde valuta (nota s bijvoegen) omschrijving 4 bedrag Einde reisgedeelte (plaats) Datum Tijdstip Duur van het reisgedeelle Vergoedingsiactoren (A) 6 5 Totaal Koers Totaal te declareren C Specificatie kosten (D) omsch,ijinng relsgadeelte 4 kosten In Nederlandse valuta (nota s buvoagen) Aantal uren x,5 Ontbijt(en) Lunch(es) Diner(s) Totaal vergoedingsfactoren Vaste vergoeding per etmaal Totaal vergoeding Koers omschrijving Vliegtuig 2 Treinkosten 3 Buskosten 4 (Trein)taiclkosten bedrag ( ii Te declareren Totaal te declareren ( t/m 4) Logies (8) omschr4*ig Aantal overnachttngen inclusief ontbijt Aantal overnachtingen exclusief ontbijt Kosten logies Koers Kosten logies ( t/m 4) (nota s blivoegen) reisgedeelte r&sgedeelie 2 mlsqedeelte 3 8 Totaal te declareren 0 Recapitulatie (A, B, C, D) Bedrag van Bedrag van Bedrag van Bedrag van Totaal Voorschot A tqaa 8 l642) 0-4

28 Mrs ROOS BRUINSMA No Travel Insurance? Maybe you should add You must check-in online and print your boarding pass on an individual A4 page for presentation at both airport security and at the boarding gate. You can check-in online from 5 days up to 4 hours prior to your scheduled flight departure. f you have a query about our services or policies please check our Freciuently Asked Questions. What is cabin baggage allowance? 2. How do check-in onhne? 3. Can change a flight date, time, route? PAYMENT DETAILS Total Fare, Taxes, Fees & Charges Reserved Seating Checked Bag(s) Credit Card Fee EL.JR 0.00 EUR EUR 2.34 EUR Payment method Account name Card number Payment amourit MC R M van Em Bruinsma Total paid 9.32 EUR 9.32 EUR AIRPORT TRANSFERS ook now AIRPORT CARPARK cok now.- Vy LCfrC± 0H 2 ScxvyotCl ry CLCU& c20 j32_ 2

29 University Arms, Cambridge R.M Van Erp-Bruinsma Great Britain Group Name Company Name Room No. Arrval Date Departure Date Cashier Page /03/4 5/03/4 0fl 5/03/ Date Description INVOICE as of l5-mar-4 Charges VAT Registration No Payments /03/4 Accommodation Charge /03/4 Mastercard VAT Breakdown Net VAT Gross 7.5% % % % VAT Exempi Total Total Balance Due 0.00 University Arms, TEL: Regent Street, Cambridge, CB2 AD FAX: CUA Hotel Ltd, Registered in England & Wales, Registered No , Registered Office 25 Harley Street, London WiG 9BR

rmu1ier bestuurskosten

rmu1ier bestuurskosten Interdepartementaal i rmuier bestuurskosten Departement Functionaris Datum VWS SG Mei23 Type bestuurskosten Bedrag 82,3 Toelichting 3 w C) -r rr ) D. 3 (3 - Di 2. t. 3 LL Jm -T. b 5 cj fl :? u j M \J)

Nadere informatie

Bestu u rskosten. Periode Augustus 2015 Functionaris. R.H.A. Plasterk

Bestu u rskosten. Periode Augustus 2015 Functionaris. R.H.A. Plasterk Bestu u rskosten Periode Augustus 2015 Functionaris R.H.A. Plasterk Departement Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Totaalbedrag 307,95 1cc & cd s bujhouc /c S Pagina 1 van Dagba (ict

Nadere informatie

Aan: SG. Via :directeurbo

Aan: SG. Via :directeurbo Aan: SG Via :directeurbo Hierbij treft u aan de set over de openbaar te maken bestuurskosten over de maand oktober 2017 van de bewindspersonen SZW en de leden van de Bestuursraad SZW. Graag uw paraaf voor

Nadere informatie

Bestuurskosten. Periode Februari 2016. Financiën Totaalbedrag 690,50

Bestuurskosten. Periode Februari 2016. Financiën Totaalbedrag 690,50 Bestuurskosten Periode Februari 2016 Functionaris Minister Departement Ministerie van Financiën Totaalbedrag 690,50 INTERNATIONAAL PERSCENTRUM Stichting Nieuwspoort Lange Poten 10 2511 CL Den Haag T (+31)

Nadere informatie

Bestuurskosten. Periode Januari 2016 Functionaris. Minister-president. Departement Algemene Zaken Totaalbedrag 284,35

Bestuurskosten. Periode Januari 2016 Functionaris. Minister-president. Departement Algemene Zaken Totaalbedrag 284,35 Bestuurskosten Periode Januari 2016 Functionaris Minister-president Departement Algemene Zaken Totaalbedrag 284,35 FACTUUR Postbus 20001 Drs. M. Rutte C www.nieuwspoort.nl F (+31) 070-3642380 T(+31) 070-3469440

Nadere informatie

Secretarissen-generaal en directeuren-generaal hebben op minder voorzieningen recht dan ministers en staatssecretarissen.

Secretarissen-generaal en directeuren-generaal hebben op minder voorzieningen recht dan ministers en staatssecretarissen. Bestuurskosten De Rijksoverheid gaat verantwoordelijk met belastinggeld om en maakt haar uitgaven controleerbaar. Daarom maakt de Rijksoverheid met ingang van 1 januari 2013 de bestuurskosten van bewindspersonen

Nadere informatie

Datum: Para oo akkoord:

Datum: Para oo akkoord: Aan: SG Via : directeur BO Hierbij treft u aan de set over de openbaar te maken bestuurskosten over de maand november 2017 van de bewindspersonen SZW en de leden van de Bestuursraad SZW. Graag uw paraaf

Nadere informatie

Bestu u rskosten. Periode Januari 2017 Functionaris. Minister-president. Departement Algemene Zaken Totaalbedrag ,75

Bestu u rskosten. Periode Januari 2017 Functionaris. Minister-president. Departement Algemene Zaken Totaalbedrag ,75 Bestu u rskosten Periode Januari 2017 Minister-president Departement Algemene Zaken Totaalbedrag 11.274,75 ( _PJ J t i 31 i7 11?r j360-1 1 ai StkhL6g Lange Poten 10 2511 CL Den Haag T(+31)070-3469440 -.

Nadere informatie

Openbaarmaking bestuurskosten

Openbaarmaking bestuurskosten Minister Periode Oktober 216 Totaal bedrag,- Staatssecretaris Periode Oktober 216 Totaal bedrag 231,31 Brussel VCK Travel B.V. Laan 2 2512 GN DEN HAAG Tel: +31 737 5555 Fax: +31 7 37 5556 Internet: www.vcktravei.ni

Nadere informatie

Bestuurskosten. Periode maart Ploumen. Departement BUZA Totaalbedrag 8.382,67

Bestuurskosten. Periode maart Ploumen. Departement BUZA Totaalbedrag 8.382,67 Bestuurskosten Periode maart 2016 Functionaris Minister, drs. E.M.J. Ploumen Departement BUZA Totaalbedrag 8.382,67 De factuur heeft betrekking op 2 reizigers. Het aandeel van de Minister bedraagt 356,95

Nadere informatie

is ( tf( i Openbaarmaking Bestuurskosten Departement Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Functionaris Minister Periode Oktober 2014

is ( tf( i Openbaarmaking Bestuurskosten Departement Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Functionaris Minister Periode Oktober 2014 Functionaris Minister Totaal bedrag 220,71 Datum: is ( tf( i Paraaf: Milan Reiziger: ASSCHER/LODEWIJK MR Ticket, [ VCK Travel B.V. Laan 20 2512 GN DEN HAAG Tel: ±31 70 370 5555 Fax: ±31 70 370 5556 Internet:

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Type bestuurskosten Reis- en verblijfkosten Datum februari 2015 Functionaris minister Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Toelichting Bedrag 1.470,31 Departement VWS LORbNA Ministerie VWS/factuuradministratie

Nadere informatie

Openbaarmaking Eestuurskosten

Openbaarmaking Eestuurskosten Aan: SG Hierbij treft u de set de openbaar te maken bestuurskosten over de maanden november 216 t/m januari 217 aan van de bewindspersonen SZW en de MT-leden SZW. Graag uw paraaf voor publicatie. Datum:

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris VWS Minister Datum december 215 Type bestuursko sten Reis- en verblijfkosten Bedrag 157,91 Toelichting 16, 22, 6,C 5 NOV NH ATLANTA

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten. Departement Functionaris. Datum juni 2015 Type bestuurskosten. Bedrag 10.298,91.

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten. Departement Functionaris. Datum juni 2015 Type bestuurskosten. Bedrag 10.298,91. Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris VWS Minister Datum juni 2015 Type bestuurskosten Reis- en verblijfkosten Bedrag 10.298,91 Toelichting Schipho Group Factuur Ministerie

Nadere informatie

Bestuurskosten Juli 2014

Bestuurskosten Juli 2014 Bestuurskosten Juli 2014 Functionaris Minister Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 1181,15 Servicepunt IFAD 2502 EN Den Haag 5 ; Ministerie van Veiligheid en Justitie Postbus 18580 Postbus 7501,

Nadere informatie

Bestuurskosten. Periode September Ploumen. Departement BUZA Totaalbedrag 1.516,66

Bestuurskosten. Periode September Ploumen. Departement BUZA Totaalbedrag 1.516,66 Bestuurskosten Periode September 2015 Functionaris Minister, drs. E.M.J. Ploumen Departement BUZA Totaalbedrag 1.516,66 VCK Travel B.V. Laan 20 2512 GN DEN HAAG IBAN: BIG: K.V.K. Tel: Fax: Internet: NL004854159B01

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris VWS staatssecretaris Datum juni 2016 Type bestuurskosten Reis- en verblijfkosten Bedrag 1768,74 Toelichting Factuur datum Reiziger

Nadere informatie

Bestuurskosten November/December 2014

Bestuurskosten November/December 2014 Bestuurskosten November/December 2014 Functionaris Minister Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 3.617,66 . NE1TO 01. BCD Travel Nederland BV. Phone Ministerie van Veiligheid en Justitie Fax Lange

Nadere informatie

Bestu u rskosten. Periode December 2013 Functionaris. Minister-president. Departement Algemene Zaken Totaalbedrag 3.568,50

Bestu u rskosten. Periode December 2013 Functionaris. Minister-president. Departement Algemene Zaken Totaalbedrag 3.568,50 Bestu u rskosten Periode December 2013 Functionaris Minister-president Departement Algemene Zaken Totaalbedrag 3.568,50 Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris Algemene

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris VWS DGCZ Datum December 2016 Type bestuurskosten Bedrag Reis-, verblijf- en opleidingskosten 10.768,16 Toelichting NSOB. 1 Nederlandse

Nadere informatie

Bestuurskosten juli - augustus 2016

Bestuurskosten juli - augustus 2016 Bestuurskosten juli - augustus 2016 Functionaris Minister Departement Veifigheid en Justitie Bedrag 517,15 . NETTO BCD Travel Nederland B.V... Ministerie van Veiligheid en Justitie Fax 8CD t ravel gg Vestigingsadres:

Nadere informatie

~fl. Medewerker: B[.WFE~ Kaart 009 Tafel 103/1 Gasten: 1 Gebied. Tota~J Lid. Hiilen, dhr. drs 4565 00 betalen. BedanL ~ voor uw bezoek

~fl. Medewerker: B[.WFE~ Kaart 009 Tafel 103/1 Gasten: 1 Gebied. Tota~J Lid. Hiilen, dhr. drs 4565 00 betalen. BedanL ~ voor uw bezoek ~fl 2oiZ 0 K1~n L 13cm ~-GRAVENH~GE Kassanr~ Winkel BoekingmPeIiOde 21S? Referentie MASTERCARD MASTERCARD Pas: Pasnr: ~i. BETALING Datum: 15,R6,2812 11:59 Auth. code: Totaal: 174,50 EUR U HEEFT BETAALD

Nadere informatie

Bestu u rskosten. Periode September 2017 Functionaris. Minister. Departement Ministerie van Financiën Totaalbedrag 9.950,00

Bestu u rskosten. Periode September 2017 Functionaris. Minister. Departement Ministerie van Financiën Totaalbedrag 9.950,00 Bestu u rskosten Periode September 2017 Functionaris Minister Departement Ministerie van Financiën Totaalbedrag 9.950,00 NL-2500 EC DEN HMG Postbus 20104 Directie Bedrijfsvoering / FDC Ministerie van Financiën

Nadere informatie

verhuiskosten; buitenlandse reiskosten; verblijfkosten tijdens dienstreizen; cursussen, opleidingen, conferenties en congressen.

verhuiskosten; buitenlandse reiskosten; verblijfkosten tijdens dienstreizen; cursussen, opleidingen, conferenties en congressen. Bestuurskosten De Rijksoverheid gaat verantwoord met belastinggeld om en houdt haar uitgaven goed controleerbaar. Daarom maakt de Rijksoverheid met ingang van januari 203 de bestuurskosten van bewindspersonen

Nadere informatie

Bestuurskosten april 2016. Bedrag 0,-

Bestuurskosten april 2016. Bedrag 0,- Bestuurskosten april 2016 Functionaris Minister Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 0,- 1. Bestuurskosten april 2016 Functionaris Staatssecretaris Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 986,38

Nadere informatie

FACTUURDATUM : 28/06/2013 CREDrrNOTA: 3167262

FACTUURDATUM : 28/06/2013 CREDrrNOTA: 3167262 Customer Vertrek 30/4666 62778 ONTVANGEN 2 8.06.3 Corporate Travel Consultant CBS T.a.v. Crediteurenadministratie Kamer P' NL- Uw BTW nummer; NL824.83.297.B0 FACTUURDATUM : 28/06/203 CREDrrNOTA: 367262

Nadere informatie

September 2013 Description of activities and transactions School

September 2013 Description of activities and transactions School September 2013 Description of activities and transactions Twinfield @ School Transactions September Twinfield@School 1-10 Activities for the month of September Receiving of two orders Forwarding the two

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bestuurskosten jan-mrt 2014. Bedrag 2.449,85

Bestuurskosten jan-mrt 2014. Bedrag 2.449,85 Bestuurskosten jan-mrt 2014 Functionaris Minister Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 2.449,85 323o BCD Travel Nederland BV.. Ministerie van Veiligheid en Justitie Fax 8CD traie 1 Phone Lange Kleiweg

Nadere informatie

New York Marriott Marquis & The Westin Charlotte à 2.095,- per persoon Toeslag 1-persoonskamer à 925,-.

New York Marriott Marquis & The Westin Charlotte à 2.095,- per persoon Toeslag 1-persoonskamer à 925,-. INSCHRIJFFORMULIER / PRIJSOVERZICHT I. Reisarrangement Ondergetekende bevestigt hierbij de deelname van de volgende persoon/personen aan de groepsreis naar de National Funeral Directors Association (NFDA)

Nadere informatie

Bestuurskosten september t/m. oktober 2017

Bestuurskosten september t/m. oktober 2017 credit facturen i.v.m. afgezegde reizen buitenland Negatief bedrag i.v.m. aantal Bedrag -/- 362,38 Departement Veiligheid en Justitie Functionaris Staatssecretaris oktober 2017 Bestuurskosten september

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Interdeparternentaai invulformulier b estuuskc sten

Interdeparternentaai invulformulier b estuuskc sten Type bestuurskozten Reiskosten Datum Mei 214 Functionaris DGV Interdeparternentaai invulformulier b estuuskc sten Toelichting Bedrag 947,1 Departement VWS 2SOOBB DenI-laag Postbus 1656 tav Code 2149-1966-42732

Nadere informatie

Bestuurskosten. Periode Oktober 2015. Departement Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Totaalbedrag 1111,27

Bestuurskosten. Periode Oktober 2015. Departement Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Totaalbedrag 1111,27 Bestuurskosten Periode Oktober 2015 Functionaris R.H.A. Plasterk Departement Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Totaalbedrag 1111,27 T *31(0)20 592 85 55 Het FinanceIe Oagbtad F +31(0)20

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bestuurskosten augustus 2015. Nederlandse Zorgautoriteit

Bestuurskosten augustus 2015. Nederlandse Zorgautoriteit Bestuurskosten augustus 2015 Nederlandse Zorgautoriteit Declaratie overigen NZa Nederlandse Zorgautoriteit Afhandeling in contanten: O kasopname O kasstorting van: 0 geld 0 waardebonnen Afhandeling via

Nadere informatie

Openbaarmaking bestuurskosten februari. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Periode Februari 2015 Totaal bedrag 5.815,46

Openbaarmaking bestuurskosten februari. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Periode Februari 2015 Totaal bedrag 5.815,46 Openbaarmaking bestuurskosten februari Departement Ministerie van Infrastructuur en Milieu Functionaris Minister Periode Februari 2015 Totaal bedrag 5.815,46 Brusels VCK Travel B.V. Laan 20 2512 GN OEN

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

_ B/CFD SSC Factuurverwerking Boekstuknr. g áootboekrim kostensegment. Paraat F1 datum. Paraat B datum

_ B/CFD SSC Factuurverwerking Boekstuknr. g áootboekrim kostensegment. Paraat F1 datum. Paraat B datum Geodan 27112012 331 _ B/CFD SSC verwerking - EEN WERELD VAN GEO-INFORMATIE, Logistteknr Belastingdienst/Oost T a v Crediteurenadministr Postbus 5105 7600 VL ALMELO g áootboekrim kostensegment Paraat F1

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris VWS DGCZ Datum juli en augustus 2015 Type bestuurskosten Reis- en restaurantkosten Bedrag 662,18 Toelichting _-g;np: \ \ ju2 \

Nadere informatie

Corporate ONTVANGEN 2 5. (W. 13 «lil Travel

Corporate ONTVANGEN 2 5. (W. 13 «lil Travel 30/405985 09/06/203 ONTVANGEN 2 5. (W. 3 «lil Travel T.a v. Crediteurenadministratie Kamer Al-07 FACTUURDATUM : 25/04/203 FACTUUR: 306273 Airline 35975769/ KHPJOG Kl.93 Kl.932 i 0*Oi-2O3 2«Sr20t3 69.09

Nadere informatie

Naam bestuurslid: M.W.L van Vroonhoven

Naam bestuurslid: M.W.L van Vroonhoven Naam bestuurslid: M.W.L van Vroonhoven Betreft: Buitenlandse reis- en verblijfskosten m.b.t. dienstreizen Periode: 01-01-2016 tot en met 30-06-2016 Reisnummer Vertrekdatum Retourdatum Bestemming Reden

Nadere informatie

Naam bestuurslid: T.F. Kockelkoren

Naam bestuurslid: T.F. Kockelkoren Naam bestuurslid: T.F. Kockelkoren Betreft: Buitenlandse reis- en verblijfskosten m.b.t. dienstreizen Periode: 0-07-205 tot en met 3-2-205 Reisnummer datum Retourdatum Bestemming Reden reis/doel Soort

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Tariefvoorwaarden Intercity direct treintickets

Tariefvoorwaarden Intercity direct treintickets Tariefvoorwaarden Intercity direct treintickets Tariefvoorwaarden voor uw reis met de Intercity direct Wij willen u graag zo goed mogelijk informeren over uw reis met de Intercity direct tussen Amsterdam

Nadere informatie

Bestuurskosten maart april

Bestuurskosten maart april Bestuurskosten maart april 2017 Functionaris Minister Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 3.808,96 1700 MANAGEMENT BOEK VestrWsadres Jan van Galenstraat 7 - Postadres Postbus 731-3115 JO Shiedam

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

BEVESTIGING Beste klant,

BEVESTIGING Beste klant, Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Sg2 maan maart 20 2:35 fnaangagzi 2 fw^ev^ging^aam: I vertrekdatum: 30/03/20 skingscode: MSRGDMZ, Goedemiddag, Hierbij uw treinbevestiging, Mvg boekingscode: MSRGDMZ, vertrekdatum:

Nadere informatie

Handleiding DigiForms Einddeclaratie Buitenlandse Dienstreis en voorschot Versie 4.0

Handleiding DigiForms Einddeclaratie Buitenlandse Dienstreis en voorschot Versie 4.0 Handleiding DigiForms Einddeclaratie Buitenlandse Dienstreis en voorschot Versie 4.0 Van: noreply@tudelft.nl [mailto:noreply@tudelft.nl] Verzonden: vrijdag 21 januari 2011 0:02 Aan: M. van Edewerker Onderwerp:

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

ECB Governing & General Council, Afscheid Bini Smaghi en Stark, ESRB nee verblijfkosten 220,00 reiskosten 1.187,39 Totaal 19 1.

ECB Governing & General Council, Afscheid Bini Smaghi en Stark, ESRB nee verblijfkosten 220,00 reiskosten 1.187,39 Totaal 19 1. Som van Transactiebedrag Naam dir.lid/partner reisnumme datum bestemming reden reis partner mee cash EUR soort uitgaven Totaal Knot 1 6-7 juli Frankfurt ECB Governing Council nee verblijfkosten 252,00

Nadere informatie

Bestuurskosten januari - februari 2017

Bestuurskosten januari - februari 2017 Bestuurskosten januari - februari 2017 Functionaris Staatssecretaris Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 1.399,66 . 8CD travel BCD Travel Nederland BV. Phone Eeropalaan 400 E-Mail cfc-noreply@bcdtravel.ni

Nadere informatie

Check-in bevestiging. Algemene instructies 1. Het inchecken is voltooid. U bent ingecheckt voor alle hieronder weergegeven vluchten. 2.

Check-in bevestiging. Algemene instructies 1. Het inchecken is voltooid. U bent ingecheckt voor alle hieronder weergegeven vluchten. 2. internet check-in Check-in bevestiging pagina Luchthaveninstructies 1 Instapkaart /24FEB ROVERS/HENNY 2 Instapkaart /24FEB ROVERS/HILDEGARD 3 Instapkaart /24FEB ROVERS/JUDITH 4 Instapkaart /24FEB ROVERS/RENE

Nadere informatie

Openbaarmaking bestuurskosten. Ministerie van Infrastructuur en Milieu Functionaris. Minister Periode Juni 2015 Totaal bedrag 1.

Openbaarmaking bestuurskosten. Ministerie van Infrastructuur en Milieu Functionaris. Minister Periode Juni 2015 Totaal bedrag 1. Openbaarmaking bestuurskosten Departement Ministerie van Infrastructuur en Milieu Functionaris Minister Periode Juni 2015 Totaal bedrag 1574,70 t, La 0 0 0 0 0 La 01 La e 0 pj CD D) CD Toegangskaart 7th

Nadere informatie

Kalverkamp,Just 5 VOLWASSENEN CIV 1184 ALLEEN GELDIG VOOR DE OP DIT VERVOERBEWIJS VERMELDE DATUM/TREINEN DNR:CNFQDCX

Kalverkamp,Just 5 VOLWASSENEN CIV 1184 ALLEEN GELDIG VOOR DE OP DIT VERVOERBEWIJS VERMELDE DATUM/TREINEN DNR:CNFQDCX DNR: CNFQDCX ID:2 VERVOERBEWIJS IC/EC BILLET Kalverkamp,Just 5 VOLWASSENEN CIV 1184 Geldig:15/07/2016 07 NL:38 VERTREK VIA -> AANKOMST KLASSE Utrecht Centraal -> Berlin Bad Bentheim(Gr)(15.07.2016)BBnthmG

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 T 070-456 0000 F 070-456 1111 Contactpersoon Infrastructuur en Milieu Ministerie van ningen gevolgd ter voorbereiding

Nadere informatie

verhuiskosten; buitenlandse reiskosten: verblijfkosten tijdens dienstreizen; cursussen, opleidingen, conferenties en congressen.

verhuiskosten; buitenlandse reiskosten: verblijfkosten tijdens dienstreizen; cursussen, opleidingen, conferenties en congressen. Bestu u rskosten De Rijksoverheid gaat verantwoord met belastinggeld om en houdt haar uitgaven goed controleerbaar. Daarom maakt de Rijksoverheid met ingang van 1 januari 2013 de bestuurskosten van bewlndspersonen

Nadere informatie

Bestu u rskosten. Periode. September/oktober 2017 Minister-president. Functionaris. Departement Algemene Zaken Totaalbedrag 5.

Bestu u rskosten. Periode. September/oktober 2017 Minister-president. Functionaris. Departement Algemene Zaken Totaalbedrag 5. Bestu u rskosten Periode Functionaris September/oktober 2017 Minister-president Departement Algemene Zaken Totaalbedrag 5.107,05 Toronto 2500 EA DEN HAAG Postbus 20001 T.a.v. Administratief Service Center

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Alles over Traject Vrij. Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement

Alles over Traject Vrij. Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement Alles over Traject Vrij Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement Omdat NS overstapt op de OV-chipkaart, bieden wij vanaf 9 juli het Maand- of Jaartrajectabonnement niet meer aan. Er is een alternatief

Nadere informatie

Bestuurskosten jan-mrt 2014

Bestuurskosten jan-mrt 2014 Bestuurskosten jan-mrt 2014 Functionaris Secretaris-Generaal Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 869,95 Ministerie van veiligheid en justitie T.a.v. Servicepunt IFAD 2502 EN DEN HAAG Voorburg,16

Nadere informatie

verhuiskosten; buitenlandse reiskosten; verblijfkosten tijdens dienstreizen; cursussen, opleidingen, conferenties en congressen.

verhuiskosten; buitenlandse reiskosten; verblijfkosten tijdens dienstreizen; cursussen, opleidingen, conferenties en congressen. Bestuurskosten De Rijksoverheid gaat verantwoord met belastinggeld om en houdt haar uitgaven goed controleerbaar. Daarom maakt de Rijksoverheid met ingang van 1 januari 2013 de bestuurskosten van bewindspersonen

Nadere informatie

( ( Paraaf: Openbaarmaking Bestuurskosten. Departement Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Functionaris Minister Periode November 2015

( ( Paraaf: Openbaarmaking Bestuurskosten. Departement Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Functionaris Minister Periode November 2015 Openbaarmaking Bestuurskosten Departement Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Functionaris Minister Periode November 2015 Totaal bedrag 1140,90 Datum: \ ( ( Paraaf: Mlnisterle van Bultenlandse

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 1200 TV HILVERSUM Contactpersoon Postbus 15016 Postbus 20901 Journalist RTL Nieuws Den Haag Plesmanweg 1-6 René Lukassen Infrastructuur en Milieu Ministerie van > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

1 nterdepartementaal invulformulier b estuursko sten. Departement VWS. Functionaris DGV. Type bestuurskosten Abonnement en reiskosten.

1 nterdepartementaal invulformulier b estuursko sten. Departement VWS. Functionaris DGV. Type bestuurskosten Abonnement en reiskosten. Type bestuurskosten Abonnement en reiskosten Datum Maart2014 Functionaris DGV 1 nterdepartementaal invulformulier b estuursko sten Toelichting Bedrag 5717,52 Departement VWS t,.,a &f_ 1 Ministerie van

Nadere informatie

Onderhands bod. Ondergetekende. Object. Bod * [bedrag] [In Tekst]

Onderhands bod. Ondergetekende. Object. Bod * [bedrag] [In Tekst] t.a.v. Mw. E. (Evelien) Ravesteijn E-mailadres: kantoren@ooms.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr. [voornamen] [naam] geboren [datum] te [plaats] Telefoonnummer: E-mailadres: namens rechtspersoon

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

EUROPEES MILIEUBELEID EN

EUROPEES MILIEUBELEID EN P:\10\1020701\infopackage final Cursus EUROPEES MILIEUBELEID EN DE NEDERLANDSE PROVINCIES georganiseerd door het Europees Instituut voor Bestuurskunde i.s.m. de nederlandse provincies Cursus EUROPEES MILIEUBELEID

Nadere informatie

Openbaarmaking bestuurskosten

Openbaarmaking bestuurskosten Openbaarmaking bestuurskosten Departement Ministerie van Infrastructuur en Milieu Functionaris Minister Periode februari 2017 Totaal bedrag 722,08 (îf % Stichting Nieuwspoort Lange Pten 10 2511 CL Den

Nadere informatie

biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor t.a.v. mr. M.R.H. Krans Faxnummer: 088-188 00 01 E-mailadres: veiling@vdstap.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr. [voornamen] [naam] geboren [datum] te [plaats] Telefoonnummer: E-mailadres: namens

Nadere informatie

Bestuurskosten september t/m oktober 2017

Bestuurskosten september t/m oktober 2017 Bestuurskosten september t/m oktober 2017 Functionaris Minister Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 2.412,32 2502 EN S-GRAVENHAGE POSTBUS 18580 Factuur nr: 4590327 T.A.V.: KAMER N23 BTW nr Klant:

Nadere informatie

This is your camper rental voucher. Dear Sir/Madam,

This is your camper rental voucher. Dear Sir/Madam, This is your camper rental voucher Dear Sir/Madam, Below you will find your camper rental voucher. You will need this document when you pick up your rental camper. We kindly ask you to check the information

Nadere informatie

EUROPEES MILIEUBELEID EN DE NEDERLANDSE PROVINCIES

EUROPEES MILIEUBELEID EN DE NEDERLANDSE PROVINCIES Cursus PROGRAMMA Donderdag, 25 oktober 2007 09.00 Welkom en introductie Christoph Demmke, Professor, Europees Instituut voor Bestuurskunde, Maastricht Ed Eggink, Provincie Limburg, Maastricht 09.30 Europese

Nadere informatie

BZK. Lidmaatschappen en contributies

BZK. Lidmaatschappen en contributies BZK Lidmaatschappen en contributies Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ( V BZK) INTERNATIONAAL PERSCENTRUM Stichting Nieuwspoort Lange Poten 10 251 I CL Oen Haag T (+31)070-346 94 40

Nadere informatie

Januari 2009 Beschrijving activiteiten en boekstukken N.B. boek alles in voor het jaar 2009

Januari 2009 Beschrijving activiteiten en boekstukken N.B. boek alles in voor het jaar 2009 Januari 2009 Beschrijving activiteiten en boekstukken N.B. boek alles in voor het jaar 2009 p1/10 1. Activiteiten tijdens de maand januari Oprichting van de onderneming en inschrijving van de onderneming

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Totaal te betalen 151,23. Openstaand saldo 0,00 Pakket 1 oktober t/m 31 oktober 52,50 Verbruikskosten 98,73 Totaalbedrag 151,23

Totaal te betalen 151,23. Openstaand saldo 0,00 Pakket 1 oktober t/m 31 oktober 52,50 Verbruikskosten 98,73 Totaalbedrag 151,23 Mijn factuur Ziggo Postbus 320, 8200 AH Lelystad 1200 (gratis) www.ziggo.nl ziggo.nl/uitlegfactuur Saldo informatielijn 0800-2233444 (gratis) KvK 62393944 BTW NL854800748.B01 IBAN NL98INGB0000845745 BIC

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

TRIP SUMMARY AND RECEIPT

TRIP SUMMARY AND RECEIPT TRIP SUMMARY AND RECEIPT Confirmation number:kl H4PXSD E-ticket issue date:03mar Issued by:nl KLM NETHERLANDS Be sure to take the Trip Summary And Receipt with you. Some airports require a Trip Summary

Nadere informatie

Administratie, Informatievoorziening en Control. Declaratiereglement werknemers Hogeschool Rotterdam (versie september 2016)

Administratie, Informatievoorziening en Control. Declaratiereglement werknemers Hogeschool Rotterdam (versie september 2016) Administratie, Informatievoorziening en Control Declaratiereglement werknemers Hogeschool Rotterdam (versie september 2016) Instituut/Dienst Administratie, Informatievoorziening en Control / Onderwijs

Nadere informatie

Bestuurskosten mei - juni

Bestuurskosten mei - juni Bestuurskosten mei - juni 2016 Functionaris Minister Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 3.081,22 Schiphol Group Factuur Ministerie van Veiligheid en Justitie Amsterdam Airport Schiphol Servicepunt

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Bestuurskosten. Periode Juli Functionaris. R.H.A. Plasterk. Departement BZK. Totaalbedrag 2.872,95

Bestuurskosten. Periode Juli Functionaris. R.H.A. Plasterk. Departement BZK. Totaalbedrag 2.872,95 Bestuurskosten Periode Juli -2016 Functionaris R.H.A. Plasterk Departement BZK Totaalbedrag 2.872,95 Van: O Datum: 23-06-2016 In uw opdracht uitgevoerd met de Challenger 605 over de maand april 2016 Doorkiesnummer:

Nadere informatie

Aangifteformulier SOS Schade

Aangifteformulier SOS Schade Toelichting Dit formulier volledig ook de binnen en achterzijde en in LOKLETTERS invullen. Vergeet niet uw rekeningnummer in te vullen. Stuur altijd (een kopie van) uw polis mee. Indien er op het formulier

Nadere informatie

U kunt zich uitsluitend online aanmelden (www.flux-alliance.eu). Stap 1: Paspoort gegevens

U kunt zich uitsluitend online aanmelden (www.flux-alliance.eu). Stap 1: Paspoort gegevens Dit is een overzicht van de FLUX online aanmelding. Veldnamen met een * zijn verplichte velden die moeten worden ingevuld. In dit overzicht is tevens vermeld voor wie specifieke informatie nodig is (USA)

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie

Om de overname spoedig te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Om de overname spoedig te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende: Geachte heer/mevrouw, Bedankt voor uw interesse in een contractovername bij Yes Telecom. Om de overname spoedig te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende: - Verzend de formulieren volledig

Nadere informatie

tsse,crois -r--- * vcxosctjp Ministerie van I&M, STAS SSO/F&I Postbus 20906 2500 EX S-GRAVENIfAGE FACTUUR

tsse,crois -r--- * vcxosctjp Ministerie van I&M, STAS SSO/F&I Postbus 20906 2500 EX S-GRAVENIfAGE FACTUUR tsse,crois VCK Travel B.V. Calliopestraat 10 B 2511 GH DEN HAAG Tel: +31 70 370 5555 Fax: +31 70370 5556 Internet www.vcktravel.nl Bank: 12.8137177 (Rabobank) IBAN: NLO4R.AB00128137177 BIC: RABONL2IJ icv.k,

Nadere informatie

AANMANING. Aanmaning gemeente Den Haag. Aanmaning gemeente Leeuwarden. Aanmaning gemeente Leiden. Aanmaning Breda (komt nog)

AANMANING. Aanmaning gemeente Den Haag. Aanmaning gemeente Leeuwarden. Aanmaning gemeente Leiden. Aanmaning Breda (komt nog) Aanmaning gemeente Den Haag Aanmaning gemeente Leeuwarden Aanmaning gemeente Leiden Aanmaning Breda (komt nog) Gemeente 's-gravenhage Gemeentelijke Belastingdienst gemeentelijke belastingen Internet: www.denhaag.ij/bclastingdienst

Nadere informatie

Maart 2006 Beschrijving activiteiten en boekstukken

Maart 2006 Beschrijving activiteiten en boekstukken Maart 2006 Beschrijving activiteiten en boekstukken p1/9 1. Activiteiten tijdens de maand maart Het nemen van een abonnement op de Ondernemersservice. Leden van de Ondernemersservice kunnen voor telefonisch

Nadere informatie

Op uw verzoek is de procedure rond declaraties van het college van B&W tegen het licht gehouden.

Op uw verzoek is de procedure rond declaraties van het college van B&W tegen het licht gehouden. Memo declaraties bestuurders d.d. 14 januari 2014 Op uw verzoek is de procedure rond declaraties van het college van B&W tegen het licht gehouden. Geconstateerd is dat er: 1. Op dit moment is er voor het

Nadere informatie

School Opdrachtenboek

School Opdrachtenboek Twinfield @ School Opdrachtenboek Boekstukken februari Publicatie informatie Auteursrecht 2000 2017 - Twinfield International N.V. Dit materiaal is ontwikkeld, geschreven en samengesteld door Wolters Kluwer

Nadere informatie

verhuiskosten; buitenlandse reiskosten; verblijfkosten tijdens dienstreizen; cursussen, opleidingen, conferenties en congressen.

verhuiskosten; buitenlandse reiskosten; verblijfkosten tijdens dienstreizen; cursussen, opleidingen, conferenties en congressen. Bestuurskosten De Rijksoverheid gaat verantwoord met belastinggeld om en houdt haar uitgaven goed controleerbaar. Daarom maakt de Rijksoverheid met ingang van 1 januari 2013 de bestuurskosten van bewindspersonen

Nadere informatie