Product fiche: SynPeople voor tijdregistratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Product fiche: SynPeople voor tijdregistratie"

Transcriptie

1 Product fiche: SynPeople voor tijdregistratie SynPeople tijdregistratie software biedt u een volledige oplossing voor het tijdsbeheer van uw medewerkers. De SynPeople e-hr modules voor employee self services kunnen volledig geïntegreerd worden met SynPeople. SynPeople is een volledig web gebaseerde oplossing op basis van de nieuwste Web 2.0 concepten. Daardoor kan deze applicatie zowel onder licentie als onder ASP, SaaS model aangeschaft worden. Met de SynPeople software haalt u maximale gebruiksvriendelijkheid en gebruiksgemak in huis. Daarenboven is ze ook toegankelijk met uw favoriete web browser. SynPeople staat voor tijdregistratie en omvat het beheren van variabele werktijden, glijtijden, flexibel werken, ziekte- en afwezigheids- beheer en dit volgens management by exception principes. SynPeople e-hr staat voor extra e-hr self service modules die toelaten dat het volledige aanafwezigheids beheer gedecentraliseerd kan worden naar uw managers en naar de medewerkers. Via een configureerbare workflow krijgt elke manager/medewerker direct zicht op zijn informatie en eventueel te ondernemen acties. SynPeople is een globale oplossing die perfect schaalbaar is en via zijn flexibiliteit gemakkelijk aan uw noden aangepast kan worden. Bij zulk een uitgebreid pakket hoort uiteraard de beste registratie apparatuur. Wij stellen dan ook onze SynTime als moderne Tijdregistratie lezer en Informatiestation voor. Onze Virtuele badgelezers en onze Track&Trace lezers zijn inzetbaar voor de mobiele werknemers. Verder staat onze jarenlange ervaring in dienstverlening ter beschikking. In het domein van tijd en toegang kunnen we u helpen om van uw project een succes te maken. Syntegro nv Research Campus Hasselt (RCH2) Kempische Steenweg 305 bus 13 B-3500 Hasselt versie 1.04 Pag: 1

2 Enkele voordelen Product fiche Eén globaal concept perfect schaalbaar op uw maat. Technologie ten dienste van gebruiksgemak (Web 2.0 concepten). Toegang via uw favoriete web browser waarbij elke gebruiker enkel ziet wat hij mag en moet zien. Beheer van de applicatie door management by exception principes. Krachtige rule engine waardoor SynPeople, via parametrisatie, uw CAO regels en bedrijfsregels kan implementeren. En zo volledig automatisch de juiste prestaties, lunch cheques, enz. genereert. Automatische controle op bedrijfsregels en aanwezigheidsrechten. Eén oplossing voor zowel bedienden, arbeiders, thuiswerken, project werken en mobiel werken. Krachtige rapportering met BI concepten Mogelijke decentralisatie via de e-hr modules Krachtige workflow voor het in goede banen leiden van alle aanvragen, procedures binnen uw bedrijf. Empowerment van uw managers en medewerkers. Brengt uniforme beslissingen Generatie van actuele informatie op elk niveau (werknemer, managers, HR-dienst) Krachtige badgelezers die als vensters op de applicatie fungeren dank zij een perfecte integratie. Integratie mogelijk met SynGuard oplossing voor toegangscontrole Koppeling of integratie met uw bedrijfssystemen Syntegro nv Research Campus Hasselt (RCH2) Kempische Steenweg 305 bus 13 B-3500 Hasselt versie 1.04 Pag: 2

3 Duidelijk licentiemodel SynPeople: Software De SynPeople software werd ontwikkeld op een open registratieplatform. Naast tijdregistratie zijn er e-hr employee modules beschikbaar. En kan de oplossing uitgebreid worden met een volledig geïntegreerde toegangcontrole (SynGuard) bezoekersregistratie enz. Software 100% Web gebaseerd Gebruikers SynPeople is een volledig web gebaseerde software applicatie. Dit wil zeggen dat u via uw favoriete web browser kan surfen naar de applicatie. Er is geen software installatie of installatie van plug-ins nodig op uw werkstation. Met SynPeople komen de gebruikers dus direct terecht in een vertrouwde omgeving met hoge gebruiksvriendelijkheid en een lage instapdrempel. Een aardig neveneffect is de lage kost van extra gebruikersposten (geen installatie, Citrix etc. nodig). Veilig: dankzij SSL encryptie over TCP/IP is deze oplossing 100% beveiligd. Laat toe gebruikers van de software te definiëren met hun gebruikersrol en dataprofiel. Na het inloggen, komen deze gebruikers dan automatisch terecht in schermen die rekening houden met de opgelegde beperkingen. Men ziet enkel de schermen, tabs en data waarvoor men toestemming heeft gekregen. Gebruikersrol: Bepaalt het type gebruiker met zijn mogelijkheden bv. beheerder, receptie, supervisor, etc. Syntegro nv Research Campus Hasselt (RCH2) Kempische Steenweg 305 bus 13 B-3500 Hasselt versie 1.04 Pag: 3

4 Actieprofiel: Bepaalt de acties, schermen, tabs, rapporten die deze gebruiker mag gebruiken Dataprofiel: Bepaalt welke data hij mag zien en beheren. Het aantal gelijktijdige gebruikers van de software hangt af van de capaciteit van de server. Personeelsgegevens Foto s SynPeople bevat vooraf gedefinieerde datavelden. Snelle ingaven van uw personeelsdata is mogelijk via uw web browser. Tijdens de installatie kan de persoonlijke data snel ingelezen worden via bv. een Excel bestand. Mogelijk uw personeelsfoto s te importeren en te visualiseren op bepaalde schermen of zelfs op de SynTime badgelezer. Vrije definieerbare velden U kunt zelf datavelden aanmaken in het door u gewenste dataformaat. Zo kunt u deze extra informatie velden gebruiken in combinatie met aan-/afwezigheid en andere functies in het SynPeople pakket. Integratie van de eid kaart (optie) Met een eid lezer kan u bepaalde persoonsgegevens ook snel inlezen van het elektronische paspoort inclusief de foto. Na het insteken van de eid kaart in de lezer volstaat het om te klikken op het eid icoontje om de data in te lezen in de applicatie. Syntegro nv Research Campus Hasselt (RCH2) Kempische Steenweg 305 bus 13 B-3500 Hasselt versie 1.04 Pag: 4

5 Organisatie Bedrijf Hiërarchische organisatie Organiseer uw bedrijf, bestuur volgens de gewenste hiërarchie in sites, afdelingen, subafdelingen enz. Feestdagen en speciale dagen Alle feestdagen, sluitingsdagen en speciale bedrijfsdagen kunnen onbeperkt in de tijd ingegeven worden. U kunt bepaalde feestdagen groeperen en deze groepen gebruiken in de werkplanning. Zo beheert u op een eenvoudige manier voor alle groepen op voorhand de werkplanning op deze speciale dagen. Organisatie Resultaten Dag resultaten Met SynPeople definieert u zelf de codes (dagresultaten) die u wenst. Deze codes kunnen zowel prestaties voorstellen als aanwezigheden of afwezigheden. Lunch cheques of andere resultaatcodes die u wenst te beheren. U kunt codes presenteren in uren:minuten, in aantallen, in dagdelen of zelfs in enz. En u kunt bepaalde codes een snel herkenbare kleur toekennen. (bv. rood voor codes die een actie van u vragen). Groepen codes: Codes kunnen vrijelijk gegroepeerd in groepen van codes. Zo kunt u bv. alle aanwezigheden of afwezigheden, ziektes of studies groeperen. En u kunt gaandeweg nieuwe groepen maken volgens behoeften. Groepengroepen: Als u veel groepen wenst op te volgen kan dit extra beheersinstrument u helpen de organisatie toch nog eenvoudig te houden. Syntegro nv Research Campus Hasselt (RCH2) Kempische Steenweg 305 bus 13 B-3500 Hasselt versie 1.04 Pag: 5

6 Periode resultaten Excepties Deze periode resultaten of tellers houden alle totalen bij die u wenst over de periodes dat u wenst. U bepaalt zelf welke dag resultaten of welke rekenregels (zie rule engine) deze periode resultaten zullen beïnvloeden. De mogelijkheden van deze tellers zijn haast onbeperkt. Men kan zowel dagresultaten als teller- waarden als input van rekenregels over alle mogelijke periodes gaan gebruiken. Ook bij deze periodetotalen wordt het beheer vereenvoudigd door groepen en groepengroepen van tellers. Doel van SynPeople is dat je deze kan beheren door management by exception. Om de excepties 100% helder te maken zijn deze ook definieerbaar. Idem als bij de dagresultaten kan je hier codes, tekst en kleur zelf bepalen. En ook hier kunt u de excepties onderbrengen in groepen in geval u bepaalde excepties enkel wenst te bekijken over bepaalde groepen van medewerkers. Organisatie roosters en werkplanning Dagroosters In SynPeople kan men een onbeperkt aantal dagroosters definiëren. Via een grafische interface kan men deze roosters snel samenstellen. Elk rooster wordt gekoppeld aan een rooster rekenregelsysteem. Daar worden alle rekenregels die van toepassing zijn op dat rooster geconfigureerd (zie rule engine). Dank zij dit flexibel instelbaar systeem is SynPeople gewapend om alle uitdagingen op gebied van CAO s en werkafspraken aan te gaan. Syntegro nv Research Campus Hasselt (RCH2) Kempische Steenweg 305 bus 13 B-3500 Hasselt versie 1.04 Pag: 6

7 Roosters kunnen ook over middernacht worden gedefinieerd indien vereist. Werkplan Met behulp van de werkplanning maakt men de planningscyclus naar wens. Of dit nu een normaal door de weeks rooster is of een ploegensysteem over 6 weken met invoegpunten voor 6 ploegen. Het kan allemaal eenvoudig via een grafische user interface geconfigureerd worden. De roosters worden afgebeeld in de kleur zoals gedefinieerd zodanig men in een oogopslag het type rooster kan herkennen. Ook de werkplanning heeft een koppeling met specifieke rekenregels (ruletree). Zo kan men ook over de planning heen berekeningen/controles uitvoeren (bvb. maximum en minimum saldo over de week controleren). Syntegro nv Research Campus Hasselt (RCH2) Kempische Steenweg 305 bus 13 B-3500 Hasselt versie 1.04 Pag: 7

8 Rule Engine Ruletree SynPeople beschikt over een krachtig wapen om alle resultaten, excepties, boekingssequenties, tellers, periodes, lunch-cheques enz te berekenen, controleren. Deze rule engine is ontworpen om alle CAO s en interne bestuurs-, bedrijfsafspraken te automatiseren. Zodanig uw systeem maximaal uw afspraken, procedures ondersteunt. Zodanig u onmiddellijk ( Management By Exception ) geïnformeerd wordt als ingestelde grenzen overschreden worden. Dank zij deze Rule Engine kunnen nieuwe afspraken geconfigureerd worden of wordt er in uitzonderlijke gevallen een nieuwe rekenregel ingeplugd in de engine. Deze rekenregel boomstructuur bevat alle rekenregels die van toepassing zijn op een rooster, planning of op een periode. Via de ruletree gekoppeld aan een rooster kan men volgende resultaten berekenen, beïnvloeden, of meldingen genereren: Initialisatie regels zoals begin saldo, overdrachten tijden, enz. Registratie gebaseerde regels zoals. in-, uit- sequenties, boekingen afronden of verschuiven, excepties genereren zoals te laat, te vroeg Prestatie berekeningen zoals normale prestatie, overuren, meeruren, pauze, extra vergoedingen, standaard tijd, Dagexcepties zoals vergeten te boeken, te veel/weinig prestatie, saldo s in min/plus Enz. Syntegro nv Research Campus Hasselt (RCH2) Kempische Steenweg 305 bus 13 B-3500 Hasselt versie 1.04 Pag: 8

9 Aan de werkplanning is een ruletree gekoppeld waar men vooral de resultaten over de planning kan controleren zoals het opbouwen van saldo s t.b.v. recuperaties, afsnijding van te veel gewerkt, op te bouwen recuperatie, enz.. Voor alle andere periodes kan men rekenregels gaan definiëren op de perioderesultaten of tellers. Daar heeft men de keuze uit elke gewenste periode t.e.m. manueel ingegeven periodes. U definieert de tellers die u wenst en verwerkt die over de periodes die u wenst dank zij deze krachtige rule engine. Dagelijkse werking Kalenders Eenmaal het systeem geconfigureerd op uw behoefte is de dagelijkse werking en interface het belangrijkste. We hebben dan ook een bijzondere inspanning gedaan om uw gegevens zo duidelijk mogelijk te presenteren en hebben daarom gekozen voor kalenders waarvan u zelf kiest over welke periode ze gaan. Hoe dieper u inzoomt des te meer informatie u zult zien (detail boekingen, meldingen, etc.) Als u uitzoomt naar bv. een jaarkalender dan krijgt u een globaal overzicht. Volgende periodes zijn beschikbaar: Dag, werkweek, week, 2 weken, maand, trimester, semester en jaar. Op de kalenders zelf kunt u onmiddellijk correcties uitvoeren op de werknemers u toegewezen. En indien u SynPeople e-hr modules heeft kunnen zelfs de aanvragen gevisualiseerd en behandeld worden vanuit deze kalenders. Syntegro nv Research Campus Hasselt (RCH2) Kempische Steenweg 305 bus 13 B-3500 Hasselt versie 1.04 Pag: 9

10 Planning Dezelfde kalendervormen kunnen gebruikt worden om planningsoverzichten te genereren van uw afdeling. Ook in deze afdelingsoverzichten kan men een aantal correcties op uitvoeren. Bv. een roosterwissel of de invoer van een afwezigheid. Analoog als in de kalenders zal er meer detail te zien zijn naarmate je inzoomt. Rapportering Standaard meegeleverde rapporten SynPeople beschikt over configureerbare rapporten die u in eigen stijl en volgens eigen parametrisatie kan uitdraaien. Deze rapporten zijn opvraagbaar in verschillende HTML stijlen of in de vorm van een Excel output voor eventueel verdere verwerking. Syntegro stelt u de basisrapporten ter beschikking met een open parametrisatie die u naar uw eigen hand kan zetten en bewaren voor dagelijks gebruik. Export & Import SynPeople staat open voor zowel import van data als export van data. Via deze weg kan men data exporteren naar andere applicaties t.b.v. verdere rapportering. Dataformaten kunnen o.a. XML, CSV, TAB zijn. Syntegro nv Research Campus Hasselt (RCH2) Kempische Steenweg 305 bus 13 B-3500 Hasselt versie 1.04 Pag: 10

11 Beheer Om het beheer van de oplossing eenvoudig te maken werden de meeste beheersfuncties in de applicatie ingebouwd. Back-up & restore U kunt een volledige back-up van de database manueel maken of de back-ups automatiseren naar een back-up systeem van uw keuze. Ingebouwde veiligheid De SynTime badgelezers zijn 100% geïntegreerd met SynPeople en houden steeds de laatste events van het badgelezer netwerk bij. Samen met de laatste back-up van de database bent u verzekerd tegen dataverlies. Uitbreidingen Syntegro software heeft een zeer eenvoudig licentiemodel en kan zowel aangekocht worden als gehuurd in ASP/SaaS vorm. Badgelezer netwerk & uitbreidingen SynTime De SynTime badgelezers zijn 100% geïntegreerd met de applicatie. Ze zijn zeker een aanrader als tijdregistratie terminal. Zie Product fiche: SynTime Toegangscontrole: SynGuard voor toegangscontrole kan perfect, zowel hardware als software, geïntegreerd worden met SynPeople. Zie Product fiche: SynTime en SynGuard. Syntegro nv Research Campus Hasselt (RCH2) Kempische Steenweg 305 bus 13 B-3500 Hasselt versie 1.04 Pag: 11

Product fiche: Software SynGuard voor toegangscontrole

Product fiche: Software SynGuard voor toegangscontrole Product fiche: Software SynGuard voor toegangscontrole SynGuard biedt een volledige oplossing voor uw bedrijf voor toegangscontrole en bezoekersregistratie. De applicatie SynGuard is perfect schaalbaar

Nadere informatie

Varkensmarkt 1/3 2850 Boom Tel : 03/844.35.23 Fax : 03/844.35.24 E-mail : info@dotsys.be Website : www.dotsys.be

Varkensmarkt 1/3 2850 Boom Tel : 03/844.35.23 Fax : 03/844.35.24 E-mail : info@dotsys.be Website : www.dotsys.be 1 TimeManager voor Windows De moderne manager kan niet meer zonder een tijdregistratiesysteem. TimeManager voor Windows is een modern en gebruiksvriendelijk pakket waarmee u de efficiëntie van uw werkplaats

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

Beheers de complexiteit

Beheers de complexiteit Beheers de complexiteit Voor KMO s. Door een KMO. Bij de ontwikkeling van het Dave concept houden we vooral de KMO voor ogen. We streven naar een betaalbare oplossing die kan meegroeien met de evolutie

Nadere informatie

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche?

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Dan is ArtWin professional dé oplossing! ArtWin Software is al meer dan 25 jaar de standaard software binnen veel entertainment- en evenementenbureaus. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

Een webshop, een must!

Een webshop, een must! Een webshop, een must! BlueWebshop, niet zomaar een webshop! Altijd up to date! Veilig en betrouwbaar! Volledige integratie met fysieke winkelvloer! Nieuwste ontwikkeltechnieken! Voor iedereen te leren!

Nadere informatie

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor 11-12 DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor Beheer Dossierbeheer p.06 Contactbeheer p.09 Elektronisch documentbeheer (EDM) p.12 Time management p.18

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

When time is the issue

When time is the issue www.dotsys.eu TIMEMANAGER TimePresence HR Management Aan- en afwezigheidsopvolging Time@Work Projectopvolging Nacalculatie en facturatie Berekening productiviteit, rentabiliteit en efficiëntie TimeAccess

Nadere informatie

Informatieset. Informatieset. Act! CRM

Informatieset. Informatieset. Act! CRM Informatieset Act! CRM Een relatiedatabase toegespitst op uw bedrijfsomgeving, die overzichtelijk en eenvoudig in gebruik is en altijd en overal benaderbaar, waar u ook bent. Dat is de wens van velen.

Nadere informatie

Offertes & Orders maken Snel en gemakkelijk - Bespaar tijd

Offertes & Orders maken Snel en gemakkelijk - Bespaar tijd Offertes & Orders maken Snel en gemakkelijk - Bespaar tijd De flexibele opbouw van het systeem maakt het voor gebruikers mogelijk om op een eenvoudige wijze een calculatie voor een offerte of opdracht

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

Verlofbeheersysteem. Projectdossier

Verlofbeheersysteem. Projectdossier Navision Verlofbeheersysteem Project aangeboden door Goerlandt Frederik voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Verlofbeheersysteem Projectdossier Voorwoord

Nadere informatie

Fidelio Suite8. Gastvrijheid is een kunst, ondersteund door baanbrekende technologie

Fidelio Suite8. Gastvrijheid is een kunst, ondersteund door baanbrekende technologie Automatiseer. Integreer. Dirigeer. Soft en hardware voor HoReCazaken Fidelio Suite8 Tegemoet komen aan de verwachtingen van de gast en méér, is cruciaal in de weg naar succes. MICROS-Fidelio Suite8 legt

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl oaltijd n l ien n overal e g eactuele b o u gebouweninformatie we n b e h e e r Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55

Nadere informatie

Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen

Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen 1 OP RAPPORT 02 Voorwoord Hartelijk dank voor uw interesse in itslearning! itslearning is al jaren een toonaangevende partij in het Nederlandse

Nadere informatie

KYOCERA SOLUTIONS EFFICIENCY OMHOOG, KOSTEN OMLAAG COUNT ON US.

KYOCERA SOLUTIONS EFFICIENCY OMHOOG, KOSTEN OMLAAG COUNT ON US. KYOCERA SOLUTIONS EFFICIENCY OMHOOG, KOSTEN OMLAAG COUNT ON US. U wilt natuurlijk een perfecte workflow in uw bedrijf. Dan heeft u printers en multifunctionals nodig die naadloos integreren in elke werkomgeving

Nadere informatie

Het innovatieve CRM-pakket dat uw leven - en dat van uw klanten - verandert

Het innovatieve CRM-pakket dat uw leven - en dat van uw klanten - verandert Het innovatieve CRM-pakket dat uw leven - en dat van uw klanten - verandert Hoe pakt u het aan om uw klant op zijn wenken te bedienen? Hoe geeft u hem het gevoel dat u hem door en door kent, dat u inspeelt

Nadere informatie

Kiki koning. Irenestraat 62 6707 CX Wageningen Tel: +31(0)612266623 KvK: 11061326 BTW: NL081151780B01

Kiki koning. Irenestraat 62 6707 CX Wageningen Tel: +31(0)612266623 KvK: 11061326 BTW: NL081151780B01 In de cloud, het nieuwe werken Is uw bedrijf ook toe aan werken in de cloud? Bent u het beu dat programma s, data en bedrijfsdocumenten zich overal en nergens bevinden? ItsCloud neemt al deze zorgen van

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Veel gebruikers van Microsoft Dynamics NAV (voorheen: Navision) geven aan hun informatievoorziening te willen verbeteren. Na de invoering

Nadere informatie

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering Oculus Suite Oog voor uw automatisering Inhoud Oculus De standaardoplossing van Pantheon 5 Oculus Suite 7 Oculus Portal 8 Oculus i Opener 9 Oculus ERP 11 Oculus CRM 17 Oculus WMS 18 Oculus DMS 19 Oculus

Nadere informatie

GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker

GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker Gebouwbeheer met Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker Het beheer van het klimaat in een gebouw is steeds

Nadere informatie

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal BIBIS Library Portal, is ontwikkeld om de medewerkers van een modern informatiecentrum optimaal te ondersteunen bij hun dagelijkse

Nadere informatie

HortiMaX Synopta Uw persoonlijke dashboard voor doeltreffend inzicht en maximale kassturing

HortiMaX Synopta Uw persoonlijke dashboard voor doeltreffend inzicht en maximale kassturing HortiMaX Synopta Uw persoonlijke dashboard voor doeltreffend inzicht en maximale kassturing Alle technologie overzichtelijk in één dashboard Ongeëvenaarde mogelijkheden Meest gebruiksvriendelijke automatiseringsoplossing

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies)

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies) Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies) Just Software bvba - Tel 02/567 21 71 - Fax 02/567 14 17 - www.justsoftware.be

Nadere informatie

ECM ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT. Krachtiger, eenvoudiger. www.m-files.com

ECM ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT. Krachtiger, eenvoudiger. www.m-files.com ECM ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT Krachtiger, eenvoudiger INHOUDSOPGAVE HOOGWAARDIGE ECM BEGINT MET DE JUISTE BASIS, WAARONDER EEN SYSTEEM DAT ZO EENVOUDIG MOGELIJK TE GEBRUIKEN IS PAGINA 3 VOORUITGANG

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie