Kwartaalverslag 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwartaalverslag 2007"

Transcriptie

1 Q1 Kwartaalverslag 2007

2 Inhoudstafel BLIKVANGERS 3 KERNCIJFERS 4 FINANCIEEL VERSLAG 5 TUSSENTIJDSE FINANCIËLE INFORMATIE 16 KWARTAALOVERZICHT 23 ALGEMENE INFORMATIE 25 Resultaten Belgacom januari maart

3 Blikvangers Op jaarbasis zijn de opbrengsten van de Belgacom Groep gestegen met 0,5% tot miljoen EUR, de ebitdamarge bereikt een niveau van 35,4%. De nettowinst van Belgacom is gestegen met 27% tot 319 miljoen EUR hoofdzakelijk te danken aan de meerwaarden die resulteerden uit de verkoop van participaties. De winst per aandeel (EPS) is gestegen van 0,63 EUR naar 0,95 EUR. De vrije kasstroom 1 is geëvolueerd van een negatief saldo in het eerste trimester van 2006 (door de overname van Telindus) naar een positief saldo van 467 miljoen EUR in het eerste trimester van Bij de Vastelijndiensten (FLS) werden de dalende opbrengsten uit de traditionele spraakproducten gecompenseerd door de opbrengstenstijging uit internetproducten. In het algemeen zijn de opbrengsten van FLS lichtjes gestegen op jaarbasis met 0,8%, de ebitda is gestegen met 2,5% tot 284 miljoen EUR. Belgacom heeft nieuwe tv-klanten geworven, beïnvloed door de stopzetting van het Try & Buy- aanbod, maar nog steeds op een niveau dat vergelijkbaar is met het eerste trimester vorig jaar, en bereikt aldus een totaal aantal Belgacom TV-klanten van De opbrengsten van de Mobiele Communicatiediensten (MCS) zijn gedaald met 2,8%. Indien geen rekening wordt gehouden met de impact van de verlaging van de mobiele terminatietarieven, zou dit echter beperkt zijn gebleven tot 0,4%. De daling van de mobiele terminatietarieven en de strategie van klantenwinning zijn de voornaamste factoren voor de evolutie van de EBITDA (241 miljoen EUR). Eind maart 2007, telde Proximus actieve klanten wat op jaarbasis een stijging betekent van klanten. De klantenportefeuille werd aangevuld met additionele postpaid klanten. De opbrengsten van de Internationale Carrierdiensten (ICS) zijn gestegen met 6,7% vergeleken met het eerste trimester 2006 en de ebitdamarge is gestegen van 2,7% naar 6,1%. In zijn ontwerp van beslissing van 6 april 2007 heeft de Belgische regelgever een nieuw stappenplan voor de mobiele terminatietarieven voorgesteld dat tegen midden 2008 zal leiden tot een volledige symmetrie met Mobistar en het verschil met BASE zal inperken tot 10%. De jaarlijkse algemene vergadering van 11 april 2007 heeft een gewoon dividend van 1,6 EUR goedgekeurd dat werd uitbetaald op 17 april 2007, dit bovenop het interim-dividend van 0,29 EUR. De buitengewone algemene vergadering van 11 april 2007 heeft de vernietiging goedgekeurd van eigen aandelen en een hernieuwing van het mandaat om eigen aandelen in te kopen tot een maximum van 10%. 1 Kasstroom vóór financieringsactiviteiten Resultaten Belgacom januari maart

4 Kerncijfers Resultatenrekening (in miljoen EUR) Totale opbrengsten EBITDA (1) Afschrijvingen Bedrijfswinst (EBIT) Netto financiële opbrengsten (kosten) 5 54 Winst voor belastingen Belastingen Minderheidsbelangen 36 0 Nettowinst (aandeel van de Groep) Kasstroom en Investeringen (in miljoen EUR) Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen Netto kasstroom gegenereerd uit / (besteed in) andere investeringsactiviteiten Vrije kasstroom (2) Netto kasstroom besteed in financieringsactiviteiten Netto toename / (afname) van kas en kasequivalenten Per 31 maart Balans (in miljoen EUR) Totaal balans Vaste activa Beleggingen, kas en kasequivalenten Eigen vermogen (aandeel van de groep) Minderheidsbelangen Schulden voor pensioenen, andere vergoedingen na uitdiensttreding en beëindigingsvoordelen Netto financiële positie Gegevens per aandeel Gewone winst per aandeel (in EUR) 0,63 0,95 Verwaterde winst per aandeel (in EUR) 0,63 0,95 Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen Gegevens over het personeel Personeelsbestand (aantal voltijdse equivalenten) Gemiddeld personeelsbestand over de periode Totale opbrengsten per werknemer (in EUR) EBITDA (1) per werknemer (in EUR) (1) Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization. (2) Kasstroom voor financieringsactiviteiten. Resultaten Belgacom januari maart

5 Financieel verslag Belgacom Groep Opbrengsten Vergeleken met het eerste trimester 2006 zijn de totale opbrengsten van de Belgacom Groep lichtjes gestegen met 0,5% tot miljoen EUR. Onder de totale opbrengsten zijn de andere bedrijfsopbrengsten gestegen van 16 miljoen EUR naar 23 miljoen dankzij de verkoop van gebouwen Variatie (in miljoen EUR) (%) (in miljoen EUR) (%) Vastelijndiensten % % 0,8% Mobiele Communicatiediensten % % -2,8% Internationale Carrierdiensten % % 6,7% Eliminaties tussen de segmenten % -96-6% -4,7% Totaal % % 0,5% Bedrijfswinst vóór afschrijvingen (ebitda) De ebitda van de Groep is op jaarbasis gedaald met 1,7% tot 536 miljoen EUR. (in miljoen EUR) Variatie Vastelijndiensten % % 2,5% Mobiele Communicatiediensten % % -8,6% Internationale Carrierdiensten 5 1% 11 2% 139,8% Totaal ,7% Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gedaald van 196 miljoen EUR in het eerste trimester 2006 naar 189 miljoen EUR in het eerste trimester Netto financiële opbrengsten De netto financiële opbrengsten zijn op jaarbasis gestegen van 5 miljoen naar 54 miljoen EUR in het eerste trimester 2007 dankzij de winst gerealiseerd op de verkoop van de resterende belangen in Mobistar en Eutelsat Communications. Deze winst compenseert ruimschoots de hogere rentelast die voortvloeit uit de stijging van de netto financiële schuld. Belastingen De fiscale uitgaven zijn gedaald tot 83 miljoen EUR in het eerste trimester 2007, wat neerkomt op een effectieve aanslagvoet van 21% vergeleken met de effectieve aanslagvoet van 29% in het eerste trimester De daling van de effectieve aanslagvoet is hoofdzakelijk te danken aan de belastingvrijgestelde meerwaarden die resulteerden uit de verkoop van participaties gerealiseerd in het eerste trimester Resultaten Belgacom januari maart

6 Nettowinst (aandeel van de Groep) Na de overname van het minderheidsbelang van Vodafone in Belgacom Mobile eind 2006, zijn de minderheidsbelangen voor Mobiele Communicatiediensten geëlimineerd in 2007, terwijl het aandeel van de minderheidsbelangen in de netto-opbrengsten nog 36 miljoen EUR bedroeg in het eerste trimester De nettowinst is gestegen tot 319 miljoen EUR, een stijging van 27% in vergelijking met het eerste kwartaal vorig jaar. Investeringen (in miljoen EUR) Variatie Vastelijndiensten 74 61% 90 74% 22,4% Mobiele Communicatiediensten 46 39% 32 26% -31,9% Internationale Carrierdiensten 0 0% 1 0% 164,7% Totaal % % 1,6% Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar zijn de investeringsuitgaven van de Vastelijndiensten tijdens de eerste drie maanden van 2007 gestegen met 22,4% tot 90 miljoen EUR. De stijging vloeit hoofdzakelijk voort uit een afwijking van de timing voor IT-gebonden investeringen. Bovendien omvatten de investeringen van FLS 23 miljoen EUR m.b.t. Broadway en 21 miljoen EUR voor TV. De investeringen van de Mobiele Communicatiediensten zijn gedaald met 32%, vooral door de dalende investeringen in UMTS (3G) aangezien een zeer groot deel van de populatie reeds 3G-dekking heeft. In het eerste trimester 2007 bedroegen de 3G-investeringen 11,2 miljoen EUR, ten opzichte van 21,5 miljoen EUR in dezelfde periode vorig jaar. Kasstroom Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen Netto kasstroom gegenereerd uit / (besteed in) andere investeringsactiviteiten Kasstroom voor financieringsactiviteiten of "vrije kasstroom" Netto kasstroom besteed in financieringsactiviteiten Netto toename / (afname) van kas en kasequivalenten De kasstroom uit operationele activiteiten is gedaald van 495 miljoen EUR in het eerste trimester 2006 naar 333 miljoen in het eerste trimester 2007 ten gevolge van de vervroegde afbetaling van inkomstenbelastingen (in januari dit jaar, versus juli vorig jaar) en door afwijkingen van de timing voor het bedrijfskapitaal. Op jaarbasis zijn de investeringen eerder stabiel gebleven. De andere investeringsactiviteiten vorig jaar hebben een aanzienlijk cashbedrag opgeslorpt door de overname van Telindus Groep, terwijl er tijdens het eerste trimester 2007 een aanzienlijk cashbedrag werd voortgebracht dankzij de verkoop van de resterende belangen in Mobistar en Eutelsat Communications. Het gevolg is dat de kasstroom vóór financiële activiteiten of "vrije kasstroom" geëvolueerd is van een negatief saldo van 213 miljoen EUR in het eerste trimester 2006 naar een positief saldo van 467 EUR miljoen in het eerste trimester Balans en eigen vermogen De andere participaties op de balans zijn gedaald van 234 miljoen EUR op 31 december 2006 tot 1 miljoen EUR na de verkoop van het aandeel in Mobistar en Eutelsat Communications. Resultaten Belgacom januari maart

7 Het eigen vermogen steeg in het eerste trimester 2007 dankzij een nettowinst van 319 miljoen EUR, wat hoger is dan de afboeking van de herwaardering naar reële waarde (65 miljoen EUR) die voortvloeide uit de verkoop van Mobistar en Eutelsat Communications. Personeel Op jaarbasis is het aantal werknemers van de Groep gedaald met 251 voltijdse equivalenten (FTE's) naar FTE's. De daling van het personeelsbestand vloeit voort uit herstructureringsprogramma's (-109 FTE's) en natuurlijke afvloeiing (-142 FTE's). Vooruitzicht Vastelijndiensten De financiële resultaten van het eerste trimester vertonen een positieve evolutie dankzij de verkoop van gebouwen en een daling van de kosten verbonden aan de verkoop van producten. Bijgevolg houdt Belgacom vast aan de verwachtingen voor het volledige jaar voor FLS met een geraamde daling van de opbrengsten van 1% tot 2% en een vrij stabiele ebitdamarge. Wat Belgacom TV betreft, verwacht Belgacom op jaarbasis evenveel klanten te kunnen aantrekken als in 2006, met een ARPU van 15 EUR. Mobiele Communicatiediensten De daling van de opbrengsten in het eerste trimester 2007 omvat de inperking van de MTR sinds november Het voorstel van beslissing van de Belgische regelgever van 6 april 2007 voorziet een nieuwe inperking van 20% op 1 mei In hetzelfde voorstel wordt ook bepaald dat de asymmetrie tussen Proximus en Mobistar tegen midden 2008 dient te verdwijnen en het verschil met BASE nog slechts 10% zal mogen bedragen. De sterke concurrentie en de verhoogde inspanningen om het Marktleiderschapsprogramma aan te houden en te ondersteunen zullen tot gevolg hebben dat de opbrengsten dalen met 1 tot 3%. Bijgevolg, blijft Belgacom bij haar verwachtingen voor het volledige jaar voor MCS met een geraamde daling van 5 tot 7% van de totale mobiele opbrengsten, rekening houdend met een -4% impact ten gevolge van de daling van mobiele terminatietarieven. De ebitdamarge wordt verwacht uit te komen op ongeveer 45%. Proximus blijft bij de stelling dat er geen impact zal zijn in 2007 van de regelgeving voor roaming retail. Resultaten Belgacom januari maart

8 Vastelijndiensten (FLS) Opbrengsten van het segment Gedurende de eerste drie maanden van 2007 zijn de totale opbrengsten van FLS gestegen met 0,8% tot 916 miljoen EUR, vergeleken met hetzelfde trimester vorig jaar. Voor het eerst werd de daling van het traditionele spraakverkeer gecompenseerd door de groei van de opbrengsten uit internetproducten en diensten. De verkoop van gebouwen in het eerste trimester 2007 heeft geleid tot een lichte algemene groei van de opbrengsten (6 miljoen EUR). Bedrijfswinst van het segment vóór afschrijvingen (ebitda) De ebitda van de Vastelijndiensten is gestegen met 2,5% tot 284 miljoen EUR. Deze verbetering is te danken aan de verlaging van de mobiele terminatietarieven sinds november 2006, waardoor de kosten verbonden aan de opbrengsten dalen. De daling van de kosten verbonden aan de opbrengsten werd echter volledig geneutraliseerd door de hogere personeels- en bedrijfskosten. De stijging van de personeelskosten valt hoofdzakelijk te verklaren door de indexering en jaarlijkse stijging van de lonen, de stijging van de beëindigingsvoordelen en de hogere kosten voortvloeiend uit de winstdeling. De gestegen ebitdaresultaten leiden tot een lichte groei van de ebitdamarge van FLS tot 31%. Bedrijfswinst van het segment (ebit) De ebit van FLS is gestegen met 9 miljoen EUR of 6%, hoofdzakelijk dankzij een hogere ebitda op jaarbasis. Vastelijndiensten (FLS) (in miljoen EUR) Variatie TOTAAL SEGMENT OPBRENGSTEN ,8% Kosten van verkochte materialen en diensten ,9% Personeelskosten en pensioenen ,7% Andere bedrijfskosten ,0% TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN vóór afschrijvingen ,0% TOTAAL SEGMENT RESULTAAT (1) ,5% Marge segment resultaat 30,5% 31,0% 0,5p.p. Afschrijvingen ,4% BEDRIJFSWINST ,1% (1) Bedrijfswinst vóór afschrijvingen Resultaten Belgacom januari maart

9 Gedetailleerde opbrengsten van het segment in miljoen EUR Variatie % Variatie Spraaktoegang ,6% -3 Spraakverkeer ,5% -9 Internet ,6% 13 Data ,7% -7 Toestellen ,3% -1 Telindus ,3% 6 Belgacom TV ,9% 6 National Wholesale ,0% -3 Andere* ,0% 6 Totale opbrengsten ,8% 7 * Andere: omzet uit internationale activiteiten, telefoongidsen, andere vastelijnfilialen en andere bedrijfsopbrengsten uit alle vaste entiteiten. De opbrengsten uit spraaktoegang en -verkeer zijn gedaald met 3,4% versus een daling van 7,7% in dezelfde periode vorig jaar. Die gunstige evolutie is vooral te danken aan de indexering van de prijzen van spraaktoegang en -verkeer en de impact van hogere opbrengsten uit de forfaits in De indexering vanaf 1 januari 2007 resulteerde in een ARPU voor spraaktoegang van 14,5 EUR, meer bepaald een stijging van 1,7%. Dit hogere opbrengstenresultaat weegt echter niet helemaal op tegen de daling door een toegenomen verlies op de spraaktoegangslijnen ( lijnequivalenten Q1 07). De ARPU voor spraakverkeer is gedaald wegens het aanhoudende succes van innovatieve prijsbundels en de uitbreiding met een bundel voor internationaal verkeer. Dankzij de indexering bleef de daling van de ARPU beperkt tot 1,3%, wat resulteerde in 13,1 EUR. De groei van de internetopbrengsten op jaarbasis bedraagt 11,6%, zowel dankzij de hogere volumes als de stijging van de ADSL ARPU tot 31,5 EUR (+ 2,8%). De inkomsten zijn tevens positief beïnvloed door de indexering van de tarieven en een stijging van de indirecte opbrengsten. Ondanks de scherpe concurrentie op de breedbandmarkt uitgaande van kabel- en mobileoperatoren heeft FLS, in het eerste trimester 2007, retail breedbandlijnen meer genoteerd, wat neerkomt op een totaal van breedbandlijnen eind maart 2007, of een groei van 13% op jaarbasis. Data (niet-internet gerelateerd) is gedaald met 12,7% in vergelijking met vorig jaar. Dit valt te verklaren door de overdracht van de activiteiten inzake integratiediensten van Belgacom naar Telindus, wat de Telindus opbrengsten uit diensten deed stijgen. Wat connectiviteit betreft, zijn de opbrengsten uit data nagenoeg stabiel gebleven doordat de daling van de gehuurde lijnen werd gecompenseerd door voornamelijk de groei van de DSL-oplossingen. De andere opbrengsten stegen vooral dankzij de hogere winsten uit de verkoop van gebouwen in het eerste trimester van 2007, terwijl voor 2006 dergelijke winsten later in het jaar werden gerealiseerd. Tijdens het eerste trimester 2007 heeft Belgacom TV additionele klanten aangetrokken tegenover klanten in het eerste trimester Het aantal nieuwe tv-klanten werd beïnvloed door de hogere churn die voortvloeide uit het Try & Buy-aanbod dat liep van april 2006 tot eind januari Eind maart 2007 had Belgacom tv-klanten die goed waren voor een ARPU van 13,4 EUR. De totale opbrengsten uit Belgacom TV zijn gestegen met 6 miljoen EUR, zowel dankzij de hogere volumes ( vergeleken met eind Q1 2006) als de hogere ARPU. Resultaten Belgacom januari maart

10 De opbrengsten van National Wholesale dalen in vergelijking met 2006 omwille van de lagere mobiele terminatietarieven, wat een impact had op de opbrengsten uit het mobiele transitverkeer. Operationele cijfers (retail) Variatie Aantal toegangskanalen (in duizenden) Residentieel PSTN ,2% ISDN ,1% ADSL, VDSL ,6% Totaal ,1% Business PSTN ,7% ISDN ,3% ADSL, VDSL ,5% Totaal ,8% Verkeer (in miljoenen minuten) Residentieel Nationaal ,5% Vast naar Mobiel ,3% Internationaal ,4% Totaal ,1% Business Nationaal ,3% Vast naar Mobiel ,1% Internationaal ,9% Totaal ,9% ARPU (in EUR) ARPU Spraaktoegang 14,2 14,5 1,7% ARPU Spraakverkeer 13,3 13,1-1,3% ARPU ADSL Residentieel 30,7 31,5 2,8% Netto ARPU Belgacom TV 11,9 13,4 12,3% (1) De ARPU voor spraaktoegang is gelijk aan de totale opbrengsten uit spraaktoegang, verminderd met de opbrengsten uit activeringen, gedeeld door het gemiddelde aantal spraaktoegangskanalen voor de betrokken periode, gedeeld door het aantal maanden in diezelfde periode. (2) De ARPU voor spraakverkeer is gelijk aan de totale opbrengsten uit spraakverkeer, verminderd met de opbrengsten uit het verkeer via betaaltelefoons, gedeeld door het gemiddelde aantal spraaktoegangskanalen voor de betrokken periode, gedeeld door het aantal maanden in diezelfde periode. (3) De ARPU voor residentiële ADSL is gelijk aan de totale opbrengsten uit ADSL gedeeld door het gemiddelde aantal ADSL-lijnen voor de betrokken periode, gedeeld door het aantal maanden in diezelfde periode, voor het residentiële segment. (4) Netto-ARPU voor Belgacom TV: omvat enkel klantgerelateerde opbrengsten en houdt rekening met promotieaanbiedingen. Resultaten Belgacom januari maart

11 Mobiele Communicatiediensten (MCS) Opbrengsten van het segment In vergelijking met het eerste trimester 2006 zijn de totale opbrengsten van MCS gedaald met 2,8%. Met uitsluiting van de impact van de verlaging van de mobieleterminatietarieven (MTR) die werd toegepast vanaf november 2006, bleef de daling van de opbrengsten beperkt tot 0,4%. De netto-opbrengsten uit diensten daalden met 2,4%. De MTR-inperking vormt een belangrijke factor in de evolutie van de opbrengsten uit spraakdiensten (-4,6%) en neutraliseert de positieve impact van het gestegen klantenbestand en de verbeterde klantenportfolio volledig. De datadiensten - vóór aftrek van het gratis verkeer - groeien met bijna 26% en vertegenwoordigen zowat 23% van de totale MCS-opbrengsten. Het sms-verkeer is gevoelig gestegen sinds de lancering van tariefplannen zoals 'Pay&Go Generation' en de campagne 'Bonus for Life'. De groei van de datadiensten valt ook te verklaren door het succes van geavanceerde datadiensten in het postpaid segment, vooral mobiele oplossingen (Mobile intranet/internet, Mobile connect card, Blackberry ), en van de netwerkdiensten (SMS voting, logo, beltonen ). Het succes van de nieuwe tariefplannen heeft zowel in het postpaid als prepaid segment een hoge impact gehad op het niveau van de kredieten en kortingen toegestaan op spraak- en datadiensten. De opbrengsten uit toestellen liggen 20% onder het eerste trimester 2006, dit ten gevolge van lagere volumes en gemiddelde tarieven. Tijdens het eerste trimester heeft Proximus zijn strategie van klantenwinning verdergezet en het aantal actieve klanten nog verhoogd met klanten tot 4,346 miljoen, met een nog sterkere postpaid/prepaid ratio van 48/52 en de handhaving van de churn op een laag niveau van 15,9%. De MCS gemengde ARPU is gedaald met 1,2% tot 39,3 EUR ten gevolge van de daling van de MTR en het succes van de nieuwe tariefplannen voor het postpaid segment. De netto-arpu is, rekening houdend met de impact van hogere kredieten en kortingen, gedaald met 4,4% tot 35,5 EUR. Bedrijfswinst van het segment vóór afschrijvingen (ebitda) De ebitda van MCS is gedaald tot 241 miljoen EUR, een daling van 8,6% in vergelijking met het eerste kwartaal vorig jaar. Dit resulteert in een ebitdamarge van 47,1%. De kosten verbonden aan de opbrengsten zijn gestegen met 3,8% ten gevolge van hogere commissies, contentvergoedingen en terminatiekosten, welke gedeeltelijk geneutraliseerd werden door de lagere kosten voor roaming en toestellen. De lichte stijging van de andere uitgaven valt hoofdzakelijk te verklaren door de hogere personeelskosten verbonden aan de normale loonindexering. Bedrijfswinst van het segment (ebit) De bedrijfswinst van MCS is met 9,6% gedaald tot 189 miljoen EUR ten gevolge van de daling van de ebitda, wat gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de gunstige evolutie van de afschrijvingskosten. Resultaten Belgacom januari maart

12 Mobiele Communicatiediensten (MCS) (in miljoen EUR) Variatie TOTAAL SEGMENT OPBRENGSTEN ,8% Kosten van verkochte materialen en diensten ,8% Personeelskosten en pensioenen ,7% Andere bedrijfskosten ,0% TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN vóór afschrijvingen ,9% TOTAAL SEGMENT RESULTAAT (1) ,6% Marge segment resultaat 50,0% 47,1% -3,0p.p. Afschrijvingen ,9% BEDRIJFSWINST ,6% (1) Bedrijfswinst vóór afschrijvingen Gedetailleerde opbrengsten van het segment in miljoen EUR Variatie % Variatie Spraakdiensten ,6% -21 Datadiensten ,9% 24 Kredieten en kortingen ,4% -16 Netto-opbrengsten ,4% -12 uit diensten Toestellen ,1% -4 Andere opbrengsten ,9% 2 Totale opbrengsten ,8% Inclusief roaming-in Resultaten Belgacom januari maart

13 Operationele cijfers Variatie Aantal actieve klanten 1 (in duizenden) ,0% Prepaid ,3% Postpaid ,7% Actieve klanten als percentage van het totaal aantal klanten 2 98,2% 98,2% 0,0 pp Geannualiseerde churn rate 3 (gemengd - variatie in p.p.) 15,6% 15,9% 0,3 pp ARPU 4 (in EUR) Prepaid 18,3 19,8 8,1% Postpaid 69,3 61,4-11,4% Gemengd 39,8 39,3-1,2% Gemengd spraak 32,9 30,7-6,5% Gemengd data 6,9 8,6 24,2% Netto ARPU 5 (in EUR) Prepaid 17,1 16,5-3,2% Postpaid 64,8 57,0-12,0% Gemengd 37,2 35,5-4,4% Marktaandeel van actieve klanten 6 Prepaid 46,3% 41,8% -4,5 pp Postpaid 50,1% 49,0% -1,1 pp Totaal 47,9% 45,0% -2,9 pp UoU 7 (eenheden) 208,6 232,6 11,5% MoU 8 (min) 160,6 163,2 1,6% SMS 9 (eenheden) 48,0 69,4 44,6% (1) Actieve klanten zijn klanten die de voorbije drie maanden ten minste één oproep hebben verstuurd of ontvangen of één sms hebben verstuurd of ontvangen. (2) Percentage gebaseerd op het totale aantal SIM-kaarten van Belgacom Mobile in omloop. (3) De geannualiseerde churn verwijst naar het totale aantal SIM-kaarten op jaarbasis die van het netwerk van Belgacom Mobile zijn ontkoppeld (inclusief het totale aantal port-outs als gevolg van de mobielenummeroverdraagbaarheid), gedurende de betrokken periode, gedeeld door het gemiddelde aantal klanten gedurende dezelfde periode. (4) De ARPU werd berekend op basis van de maandelijkse gemiddelden voor de vermelde periode. De maandelijkse gemengde ARPU omvat de totale opbrengsten uit diensten, exclusief opbrengsten uit inkomende roaming en activering, gedeeld door het totaal aantal actieve postpaid- en prepaidklanten van Belgacom Mobile voor die periode. (5) De netto-arpu is gelijk aan de ARPU min kredieten en kortingen. (6) De cijfers voor 2007 zijn ramingen voor Belgacom Mobile. (7) UoU (Units of Use): spraakminuten in gebruik + SMS (waarbij 1 sms overeenstemt met 1 minuut) per actieve klant en per maand. (8) MoU (Minutes of Use): totale duur in minuten van gesprekken van en naar Proximus, per actieve klant en per maand. (9) SMS: maandelijks aantal sms en per actieve klant Resultaten Belgacom januari maart

14 Internationale carrierdiensten (ICS) Opbrengsten van het segment De opbrengsten van ICS zijn in vergelijking met het eerste trimester van vorig jaar met 6,7% toegenomen. De opbrengstengroei uit spraakdiensten bij ICS is hoofdzakelijk te danken aan de aanzienlijke volumestijging van het transitverkeer voor mobiele operatoren met kwalitatieve functionaliteiten die hogere eenheidsmarges bieden, en als een gevolg van de overeenkomst met MTN 2. De groei van de opbrengsten uit data hangt samen met de opbrengsten uit mobiele dataproducten (vooral signaleringsproducten en SMS transitverkeer). Bedrijfswinst van het segment vóór afschrijvingen (ebitda) Eind maart 2007 valt er een stijging waar te nemen van de ebitda van ICS ten belope van 6,5 miljoen EUR. Na aftrek van de lasten op de opbrengsten bedraagt de volumegebonden opbrengstengroei 4,9 miljoen EUR van de groei op jaarbasis. De personeelskosten en andere bedrijfskosten zijn op jaarbasis gedaald met 1,6 miljoen EUR doordat de synergieën gecreëerd door de joint venture 3 vruchten afwerpen. De ebitdamarge is positief geëvolueerd tot 6,1% dankzij de rendabele productmix van spraak- en nietspraakproducten. Bedrijfswinst van het segment (ebit) De bedrijfsopbrengsten van ICS zijn gestegen met een bedrag van 9 miljoen EUR tot 7 miljoen EUR, daar waar de EBIT vorig jaar nog -2 miljoen EUR was. De ebitda doet het niet alleen beter, de afschrijvingskosten zijn ook lager aangezien in 2006 de afschrijvingskosten geïmpacteerd werden door de aanpassing van de nuttige levensduur van bepaalde activa om de nieuwe technologieën te weerspiegelen. 2 In februari 2006 heeft MTN Group, een belangrijke leverancier van mobiele en communicatiediensten in Afrika een outsourcingovereenkomst gesloten met BICS m.b.t. het internationale spraak- en dataverkeer van MTN. 3 Met ingang van 1 juli 2005 heeft Swisscom Fixnet AG zijn internationale carrieractiviteiten overgeheveld naar Belgacom International Carrier Services nv (BICS), in ruil voor een participatie van 28% en medezeggenschap in de Belgacom Groep. Sinds die datum werden de opbrengsten en kosten van het ICS-segment proportioneel geconsolideerd op 72%. Resultaten Belgacom januari maart

15 Internationale Carrierdiensten (ICS) (in miljoen EUR) Variatie TOTAAL SEGMENT OPBRENGSTEN ,7% Kosten van verkochte materialen en diensten ,3% Personeelskosten en pensioenen ,2% Andere bedrijfskosten ,2% TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN vóór afschrijvingen ,0% TOTAAL SEGMENT RESULTAAT (1) ,8% Marge segment resultaat 2,7% 6,1% 3,4p.p. Afschrijvingen ,2% BEDRIJFSWINST (1) Bedrijfswinst vóór afschrijvingen Gedetailleerde opbrengsten van het segment in miljoen EUR Variatie Spraak ,3% Niet-spraak ,5% Totale opbrengsten ,7% Operationele cijfers in miljard minuten Variatie TOTAAL 2,87 3,30 14,9% Totaal vast 1,55 1,58 1,8% Totaal mobiel 1,31 1,72 31,0% Resultaten Belgacom januari maart

16 Tussentijdse financiële informatie Tussentijdse verkorte financiële informatie Deze tussentijdse financiële informatie werd niet onderworpen aan controle door de onafhankelijke auditor. De tussentijdse verkorte financiële informatie werd opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals ze zijn aangenomen voor gebruik in de Europese Unie, alsook in overeenstemming met IAS 34, Tussentijdse Financiële Verslaggeving. Dezelfde boekhoudkundige grondslagen en methodes zijn van toepassing als die welke werden gebruikt voor de geconsolideerde jaarrekening opgemaakt op 31 december 2006, met dien verstande dat de Groep alle nieuwe normen, interpretaties, revisies en verbeteringen die vanaf 1 januari 2007 verplicht van toepassing zijn op de Belgacom Groep, heeft aangenomen. In de eerste drie maanden van 2007 verwierf noch verkocht de Belgacom Groep belangrijke filialen, joint ventures of verbonden ondernemingen. Resultaten Belgacom januari maart

17 Geconsolideerde resultatenrekening ( in miljoen EUR) Netto opbrengsten Andere bedrijfsopbrengsten TOTALE OPBRENGSTEN Kosten van verkochte materialen en diensten Personeelskosten en pensioenen Andere bedrijfskosten TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN vóór afschrijvingen BEDRIJFSWINST vóór afschrijvingen Afschrijvingen BEDRIJFSWINST Financiële opbrengsten Financiële kosten Netto financiële opbrengsten / (kosten) 5 54 WINST VOOR BELASTINGEN Belastingen NETTOWINST Minderheidsbelangen 36 0 Nettowinst ( Aandeel van de Groep) Gewone winst per aandeel 0,63 EUR 0,95 EUR Verwaterde winst per aandeel 0,63 EUR 0,95 EUR Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen voor verwaterde winst per aandeel Resultaten Belgacom januari maart

18 Geconsolideerde balans Per 31 maart Per 31 december Per 31 maart (in miljoen EUR) ACTIVA VASTE ACTIVA Goodwill Immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur Materiële vaste activa Andere deelnemingen Uitgestelde belastingvorderingen Pensioenactiva Andere vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Handelsvorderingen Terug te vorderen belastingen Andere vlottende activa Beleggingen Kas en kasequivalenten TOTALE ACTIVA PASSIVA EIGEN VERMOGEN Eigen vermogen (aandeel van de groep) Geplaatst kapitaal Eigen aandelen Wettelijke reserves Herwaardering naar de reële waarde Vergoedingen in aandelen Overgedragen winsten Omrekeningsverschillen Minderheidsbelangen LANGETERMIJNSCHULDEN Rentedragende schulden Schulden voor pensioenen, andere vergoedingen na uitdiensttreding en beëindigingsvoordelen Voorzieningen Uitgestelde belastingschulden Andere langetermijnschulden KORTETERMIJNSCHULDEN Rentedragende schulden Handelsschulden Belastingschulden Andere kortetermijnschulden TOTALE SCHULDEN EN EIGEN VERMOGEN Resultaten Belgacom januari maart

19 Geconsolideerde financieringstabel (in miljoen EUR) Kasstroom uit operationele activiteiten Nettowinst Aanpassingen voor: Minderheidsbelangen 36 0 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Stijging van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa 1 0 Stijging van voorzieningen 4 4 Uitgestelde belastinglasten Herwaardering naar de reële waarde van financiële instrumenten -8-2 Winst uit de verkoop van andere deelnemingen en ondernemingen gewaardeerd volgens de vermogensmutatiem Winst uit de verkoop van materiële vaste activa -1-6 Andere niet-kasbewegingen 1 1 Kasstroom uit operationele activiteiten Toename van voorraden 0-20 Daling van handelsvorderingen Daling van de terug te vorderen belastingen 8 1 Toename van andere vlottende activa Daling van handelsschulden Toename / (daling) van belastingschulden Toename van andere korte termijnschulden Daling van nettoschuld voor pensioenen, andere vergoedingen na uitdiensttreding en beëindigingsvoordelen Daling van andere langetermijn schulden en voorzieningen -4-2 Daling / (toename) van het bedrijfskapitaal, netto van aanschaffingen en verkopen van filialen Nettokasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Aankoop van immateriële en materiële vaste activa Geldmiddelen betaald voor aanschaffing van dochterondernemingen, na aftrek van verworven geldmiddelen Geldmiddelen uit de verkoop van immateriële en materiële vaste activa 3 12 Geldmiddelen uit de verkoop van andere deelnemingen en ondernemingen gewaardeerd volgens vermogensmutatiemethode en transacties op andere vaste activa Nettokasstroom gegenereerd uit / (besteed in) investeringsactiviteiten Kasstroom voor financieringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto verkoop van eigen aandelen 0 1 Aankoop van geldbeleggingen -2-1 Netto aflossing van kortetermijnschulden Nettokasstroom besteed in financieringsactiviteiten Netto toename / (afname) van kas en kasequivalenten Kas en kasequivalenten op het begin van de periode Kas en kasequivalenten op het einde van de periode Resultaten Belgacom januari maart

20 Mutatieoverzicht van het geconsolideerde eigen vermogen (in miljoen EUR) Geplaatst kapitaal Eigen aandelen Wettelijke reserve Herwaardering naar de reële waarde Vergoedin gen in aandelen Vergoedingen in aandelen Overgedragen winst Eigen Minder- vermogen heids- belangen (aandeel van de groep) Totaal vermogen Saldo op 31 december Aan de reële waarde herwaardering van "voor verkoop Wijzigingen aan het eigen vermogen niet opgenomen in Nettowinst Totaal baten en lasten Aanwerving minderheidsbelangen Opties op aandelen In resultaatneming van uitgestelde vergoedingen in aa Totaal transacties met aandeelhouders en minderhe Saldo op 31 maart Saldo op 31 december Herwaardering aan reële waarde van "voor verkoop beschikbare financiële activa" Wijzigingen aan het eigen vermogen niet opgenomen in Nettowinst Totaal baten en lasten Eigen aandelen Uitoefening van opties op aandelen Opties op aandelen In resultaatneming van uitgestelde vergoedingen in aa Totaal transacties met aandeelhouders en minderhe Saldo op 31 maart Resultaten Belgacom januari maart

21 Voorwaardelijke verplichtingen In de eerste drie maanden van 2007 hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de voorwaardelijke verplichtingen vermeld in toelichting 35 van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december Gebeurtenissen na balansdatum De jaarvergadering van aandeelhouders heeft op 11 april 2007 de uitkering van een gewoon dividend van 1,6 EUR per aandeel goedgekeurd bovenop het interim-dividend dat werd uitbetaald in december De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 11 april 2007 heeft de vernietiging goedgekeurd van ingekochte eigen aandelen en een hernieuwing van het mandaat om eigen aandelen in te kopen tot een maximum van 10%. De vernietiging van eigen aandelen en de uitoefening van een aantal opties tot 11 april 2007 resulteren in de aandeelhoudersstructuur weergegeven in de onderstaande tabel. Aandeelhoudersstructuur aandelen % van aantal aandelen Belgische staat % Belgacom eigen aandelen % Free-float % TOTAL % Resultaten Belgacom januari maart

22 Segmentinformatie 2006 (in miljoen EUR) Vastelijndiensten Internationale Carrier-diensten Eliminaties tussen de segmenten Netto opbrengsten Andere operationele opbrengsten Inter-segment opbrengsten TOTAAL SEGMENT OPBRENGSTEN Totaal Kosten van verkochte materialen en diensten Personeelskosten en pensioenen Andere bedrijfskosten TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN vóór afschrijvingen TOTAAL SEGMENT RESULTAAT (1) BEDRIJFSWINST vóór afschrijvingen Afschrijvingen BEDRIJFSWINST Financiële opbrengst (netto) 5 Belastingen -103 NETTO WINST 251 Minderheidsbelangen 36 Nettowinst ( Aandeel van de Groep) 215 (1) Bedrijfswinst vóór afschrijvingen en niet-terugkerende kosten en opbrengsten Segmentinformatie (in miljoen EUR) Mobiele Communicatiediensten Vastelijndiensten 2007 Mobiele Communicatiediensten Internationale Carrier-diensten Eliminaties tussen de segmenten Netto opbrengsten Andere operationele opbrengsten Inter-segment opbrengsten TOTAAL SEGMENT OPBRENGSTEN Totaal Kosten van verkochte materialen en diensten Personeelskosten en pensioenen Andere bedrijfskosten TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN vóór afschrijvingen TOTAAL SEGMENT RESULTAAT (1) BEDRIJFSWINST vóór afschrijvingen Afschrijvingen BEDRIJFSWINST Financiële opbrengst (netto) 54 Belastingen -83 NETTO WINST 319 Minderheidsbelangen 0 Nettowinst ( Aandeel van de Groep) 319 (1) Bedrijfswinst vóór afschrijvingen en niet-terugkerende kosten en opbrengsten Resultaten Belgacom januari maart

23 Kwartaaloverzicht FLS opbrengsten Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 miljoen EUR Spraaktoegang Spraakverkeer Internet Data Toestellen Telindus Belgacom TV National Wholesale Andere Totale opbrengsten FLS operationele cijfers Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Aantal toegangskanalen (in duizenden) Residentieel PSTN ISDN ADSL, VDSL Totaal Business PSTN ISDN ADSL, VDSL Totaal Verkeer (in miljoenen minuten) Residentieel Nationaal Vast naar Mobiel Internationaal Totaal Business Nationaal Vast naar Mobiel Internationaal Totaal ARPU (in EUR) ARPU Spraaktoegang 14,2 14,3 14,2 14,2 14,2 14,5 14,5 ARPU Spraakverkeer 13,3 13,0 12,5 13,0 13,0 13,1 13,1 ARPU ADSL Residentieel 30,7 31,8 31,8 31,7 31,6 31,5 31,5 Netto ARPU Belgacom TV 11,9 10,1 12,4 12,6 12,0 13,4 13,4 Resultaten Belgacom januari maart

24 MCS opbrengsten Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 in miljoen EUR Spraakdiensten (1) Datadiensten (1) Kredieten en kortingen Netto-opbrengsten uit diensten Toestellen Andere opbrengsten Totale opbrengsten (1) Inclusief roaming-in MCS operationele cijfers Q1 Q2 Q3 Q4 Q Aantal actieve klanten (in duizenden) Prepaid Postpaid Actieve klanten als percentage van het totaal aantal klant 98,2% 97,9% 97,9% 98,7% 98,2% 98,2% 98,2% Geannualiseerde churn rate (gemengd - variatie in p.p.) 15,6% 15,1% 16,7% 16,2% 15,8% 15,9% 15,9% ARPU (in EUR) Prepaid 18,3 20,2 20,0 20,0 19,6 19,8 19,8 Postpaid 69,3 69,7 69,7 65,1 68,4 61,4 61,4 Gemengd 39,8 41,5 41,9 40,3 40,9 39,3 39,3 Gemengd spraak 32,9 34,3 34,1 31,7 33,2 30,7 30,7 Gemengd data 6,9 7,2 7,8 8,7 7,6 8,6 8,6 Netto ARPU (in EUR) Prepaid 17,1 17,9 18,4 16,8 17,6 16,5 16,5 Postpaid 64,8 65,0 65,4 60,3 63,8 57,0 57,0 Gemengd 37,2 38,2 39,1 36,4 37,7 35,5 35,5 Marktaandeel van actieve klanten Prepaid 46,3% 46,0% 45,2% 43,0% 43,0% 41,8% 41,8% Postpaid 50,1% 48,9% 47,9% 48,8% 48,8% 49,0% 49,0% Totaal 47,9% 47,3% 46,4% 45,5% 45,5% 45,0% 45,0% UoU (eenheden) 208,6 218,6 211,9 230,7 218,9 232,6 232,6 MoU (min) 160,6 169,1 160,3 164,3 164,1 163,2 163,2 SMS (eenheden) 48,0 49,5 51,6 66,4 54,8 69,4 69,4 ICS opbrengsten Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 in miljoen EUR Spraak Niet Spraak Totale opbrengsten ICS operationele cijfers Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 in miljard minuten TOTAAL 2,87 2,92 3,18 3,24 12,21 3,30 3,30 Totaal vast 1,55 1,47 1,50 1,58 6,10 1,58 1,58 Totaal mobiel 1,31 1,45 1,68 1,66 6,11 1,72 1,72 Resultaten Belgacom januari maart

25 Algemene informatie Investor relations Contactpersonen bij Investor Relations: Ingvild van Lysebetten Nancy Goossens Ann Maes Website: Aandeel genoteerd op Euronext Brussel Maatschappelijke zetel Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht Hoofdzetel: Koning Albert II-laan 27 B-1030 Brussel, België Tel.: BTW BE Rechtspersonenregister te Brussel HR Brussel Oprichtingsdatum - juridische vorm De omvorming van Belgacom tot een naamloze vennootschap van publiek recht werd uitgevoerd bij Koninklijk Besluit van 16 december 1994, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 december 1994 en trad diezelfde dag in werking. Resultaten Belgacom januari maart

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

financieel verslag 2007

financieel verslag 2007 financieel verslag 2007 Kerncijfers Boekjaar afgesloten op 31 december Resultatenrekening (in miljoen EUR) 2005 2006 2007 Totale opbrengsten voor niet-terugkerende elementen 5.458 6.100 6.065 Niet-terugkerende

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Inhoud. Belgacom resultaat januari maart

Inhoud. Belgacom resultaat januari maart Inhoud Markante feiten 3 Kerncijfers 4 Financiële resultaten 5 Belgacom Groep 5 Opbrengsten 5 Bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) 5 Investeringen 5 Kasstroom 6 Evolutie personeelsbestand 6 Vastelijndiensten

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

financieel verslag 08

financieel verslag 08 financieel verslag 08 Financiële kerncijfers Boekjaar afgesloten op 31 december Resultatenrekening (in miljoen EUR) 2007 2008 Totale opbrengsten vóór niet-terugkerende items 6.065 5.978 Totale opbrengsten

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

Resultatenrekening (in miljoen EUR) Kasstroom en Investeringen (in miljoen EUR) Balans (in miljoen EUR)

Resultatenrekening (in miljoen EUR) Kasstroom en Investeringen (in miljoen EUR) Balans (in miljoen EUR) financieel verslag 56 > Kerncijfers 57 > Beheersverslag 73 > Geconsolideerde jaarrekeningen 112 > Verslag van de onafhankelijke bedrijfsrevisor 113 > Uittreksel uit de niet-geconsolideerde enkelvoudige

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Interim H1 rapport 2007

Interim H1 rapport 2007 H1 Interim rapport 2007 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL 2 MARKANTE FEITEN 3 KERNCIJFERS 4 EVOLUTIE VAN DE ACTIVITEITEN 5 FINANCIEEL VERSLAG 16 TUSSENTIJDSE FINANCIËLE INFORMATIE 27 INFORMATIE VOOR DE AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Kerncijfers. Drie maanden afgesloten op 31 maart

Kerncijfers. Drie maanden afgesloten op 31 maart Kerncijfers Resultatenrekening (in miljoen EUR) 2009 2010 Totale opbrengsten vóór niet-terugkerende items 1.492 1.641 Niet-terugkerende opbrengsten 0 436 Totale opbrengsten 1.492 2.077 EBITDA (1) voor

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS EERSTE TOEPASSING VAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS a) Inleiding Sinds 1 januari 2005

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2007

JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2007 JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2007-1 - Niet geauditeerde geconsolideerde kerncijfers Resultatenrekening (in miljoen euro) 30/06/2007 30/06/2006 Wijziging 6M 6M Opbrengsten 106,5 86,1 23,62% Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Voor onmiddellijke publicatie (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie)

Voor onmiddellijke publicatie (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie) OPTION ZET STERKE 3 de KWARTAALCIJFERS NEER Voor onmiddellijke publicatie (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie) Leuven, België 28 Oktober 2004 Option N.V. (EURONEXT Brussels: OPTI), de vernieuwer

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming :

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : 21 maart 2007 IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/1-1080 Brussel Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : IMMOBEL PERSMEDEDELING Bedrijfsresultaat van

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP

AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP 1 I. INTRODUCTIE De geconsolideerde financiële staten van de NMBS-Groep per 31 december 2015 werden opgemaakt met inachtneming van de

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Groei vertraagt door verhuur van meer goedkopere terminals en door de opstart van de activiteiten in Duitsland

Groei vertraagt door verhuur van meer goedkopere terminals en door de opstart van de activiteiten in Duitsland PERSBERICHT 24 augustus 2017 20:00 uur Groei vertraagt door verhuur van meer goedkopere terminals en door de opstart van de activiteiten in Duitsland Brussel, België 24 augustus 2017 Keyware (EURONEXT

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2013

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2013 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2013 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 3,9 % ten opzichte van dezelfde periode vorig

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 1.1 Geconsolideerde balans Voor de periode eindigend op 30 juni 2011 31 december 2010 ACTIVA Vaste Activa... 1.194 1.253

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE NMBS GROEP 2016

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE NMBS GROEP 2016 AV 31 mei 2017 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE NMBS GROEP 2016 De geconsolideerde financiële staten van de NMBS-Groep per 31 december 2016 werden opgemaakt met inachtneming van de op die datum gepubliceerde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Persbericht HY

Persbericht HY Persbericht 25 november 2016, Huizingen, België GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Persbericht HY 2016-2017 (Resultaten voor het halfjaar eindigend op 30 september 2016) Groei in beide segmenten leidt tot 9,5%

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2012 een geconsolideerde

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort geconsolideerd

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL 2 BLIKVANGERS 3 KERNCIJFERS 4 EVOLUTIE VAN DE ACTIVITEITEN 5 FINANCIEEL VERSLAG 7 TUSSENTIJDSE FINANCIËLE INFORMATIE 26

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL 2 BLIKVANGERS 3 KERNCIJFERS 4 EVOLUTIE VAN DE ACTIVITEITEN 5 FINANCIEEL VERSLAG 7 TUSSENTIJDSE FINANCIËLE INFORMATIE 26 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL 2 BLIKVANGERS 3 KERNCIJFERS 4 EVOLUTIE VAN DE ACTIVITEITEN 5 FINANCIEEL VERSLAG 7 TUSSENTIJDSE FINANCIËLE INFORMATIE 26 INFORMATIE OVER HET BELGACOM-AANDEEL 38 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 De verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester, afgesloten op 2012, evenals de bijhorende toelichtingen

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2009 2010 evolutie Q4 2009 Q4 2010 evolutie niet Omzet 2.755 2.948 7,0% 735 806 9,7% Kostprijs van verkopen (1.869) (1.950) 4,3% (491) (545)

Nadere informatie