Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit. Coalitie Erbij. Juli TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga. TNS Nipo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit. Coalitie Erbij. Juli 2012. TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga. TNS Nipo"

Transcriptie

1 Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit Coalitie Erbij Juli 2012 TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga

2 Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Fysieke en digitale contacten 10 3 Het gevoel deur uitkomen 18 4 Belemmeringen om de deur uit te 22 komen 5 Bijlage: Onderzoeksverantwoording 25

3 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Eenzame mensen ondernemen minder activiteiten dan niet eenzamen. Een groot aandeel van hen zou wel vaker activiteiten willen ondernemen zoals een weekendje weg, een avondje uit of op visite bij vrienden of familie. Eenzame mensen zijn ook vaker dan niet eenzame mensen hele dagen thuis. Vier op de tien eenzamen zit minimaal drie dagen per week de hele dag thuis. Mensen zelf zijn de grootste stimulator om zelf de deur uit te gaan en activiteiten te ondernemen zoals een wandelingetje. Daarnaast spelen directe naasten zoals de partner, familie en vrienden een belangrijke rol. Eenzame mensen ondernemen minder activiteiten dan mensen die niet eenzaam zijn, maar zouden dat wel graag vaker willen. Er is dus zeker een behoefte zichtbaar bij mensen om vaker de deur uit te gaan en dus een belangrijk onderwerp voor Coalitie Erbij om zich voor in te (blijven) zetten. Mensen zien zichzelf duidelijk als grootste stimulator om de deur uit te gaan. Maar blijkbaar hebben ze hier wel een handreiking bij nodig. Grijp het thema Kom de deur uit aan om mensen duidelijk te maken dat ze zelf iets kunnen doen. Zeker aangezien ze het willen en hierbij dus nog wat sturing kunnen gebruiken. 3

4 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Ongeveer tweederde van zowel de eenzamen als niet eenzamen, maken gebruik van social media. Eenzamen maken hier intensiever gebruik van, zij zijn hier gemiddeld meer uren per dag mee bezig. Zowel eenzamen als niet eenzamen gebruiken social media en internet vooral om sociale contacten te onderhouden. Eenzame mensen geven relatief vaker aan dat social media hen het idee geeft dat ze erbij horen leven staan Zij gebruiken het tevens vaker met het doel om nieuwe mensen te ontmoeten. Toch hebben eenzamen aanzienlijk minder vaak contact met anderen via de telefoon of computer. Social media en internet spelen een belangrijke rol in het leven van eenzame mensen. Dit is dus een goed kanaal om hen te bereiken. Eenzamen zijn er intensiever mee bezig dan anderen en gebruiken het ook vaker met het doel contacten met anderen op te doen. Het geeft hen het gevoel erbij te horen aangezien ze nog steeds eenzaam zijn, lijkt het hen weinig of geen waardevolle contacten op te leveren. Het is interessant om mogelijkheden te onderzoeken hoe dit platform hen hier meer en beter bij kan helpen. 4

5 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Over het algemeen heeft men positieve associaties bij de gedachte aan buiten de deur zijn, zoals ontspanning, plezier en gezelligheid. Ook voor eenzamen levert buiten de deur zijn vooral ontspanning. Daarnaast is afleiding voor hen een sterke component. Naast de positieve gevoelens levert buiten de deur zijn, bij eenzamen ook gevoelens van druk, spanning en eenzaamheid op. De Nederlandse bevolking noemt voordehand liggende aspecten als slecht weer, geen zin, geen tijd en geen geld als argumenten om niet naar buiten te gaan. Belemmeringen die bij eenzamen een belangrijke rol spelen, liggen daarnaast meer op het sociale vlak. Zij hebben geen mensen om mee weg te gaan, niemand die hen vraagt, zij durven anderen ook niet goed te vragen. Ze vinden het ook lastig om te bedenken wat ze dan moeten doen en waarover ze moeten praten. Voor eenzame mensen is het buiten de deur zijn ontspanning en een belangrijke afleiding in het dagelijks leven. Het is wel belangrijk te beseffen dat het voor een deel van hen ook een hele stap kan zijn en het druk of spanning oplevert. Hier hoeft geen focus op gelegd te worden, maar het is wel belangrijk om te beseffen en voor deze mensen de drempel zo laag mogelijk te maken. Geld is voor eenzamen een belangrijke belemmering om niet buiten de deur te komen. Dit argument kan snel als excuus gebruikt worden, maar het is goed om hier rekening mee te houden bij het stimuleren en aanbieden van activiteiten. Eenzamen kunnen duidelijk nog hulp gebruiken bij het buiten de deur komen. Anderen moeten gestimuleerd worden hen vaker te vragen. Daarnaast kunnen zij geholpen worden hun eigen te verbeteren en zo meer zelfvertrouwen op te bouwen en ideeën op te doen om zelf het initiatief te nemen en anderen te benaderen. 5

6 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6

7 Inleiding Coalitie Erbij Coalitie Erbij initieert, faciliteert en stimuleert samenwerking tussen leden en met derden die zich bezighouden met eenzaamheid. Coalitie Erbij steunt door samenwerking van haar leden, mensen die zich eenzaam voelen en maakt de samenleving bewust van de betekenis en voorkomen van eenzaamheid. Coalitie Erbij heeft een meerjarenplan opgesteld en de missie is uitgewerkt in de volgende drie doelstellingen: Het versterken van de lokale samenwerking bij het tegengaan of verminderen van eenzaamheid zodat meer concrete resultaten worden geboekt;; Het vergroten van het bewustzijn van Nederlanders ten aanzien van de betekenis en het voorkomen van eenzaamheid zodat mensen eerder in actie komen als ze zelf dreigen te vereenzamen en/of eerder eenzaamheid in hun eigen omgeving signaleren en contact maken/versterken;; Kennis delen en vergroten van de aanpak van eenzaamheid zodat effectieve activiteiten worden ontplooid en opgeschaald. Jaarlijks organiseert Coalitie Erbij de Week tegen Eenzaamheid. Een actieweek waarin de samenleving wordt aangezet tot actie. 7

8 Inleiding Week tegen Eenzaamheid: Kom de deur uit De Week tegen Eenzaamheid wordt dit jaar georganiseerd van 26 september tot en met 5 oktober. Op donderdag 27 september wordt een congres georganiseerd waar professionals samenkomen om kennis en ideeën uit te wisselen ten aanzien van het verminderen van eenzaamheid in Nederland. Het congres ondernemen van activiteiten buitenshuis. Mensen die zich eenzaam voelen hebben vaak weinig sociale contacten, komen de deur niet uit en/of vinden het moeilijk om nieuwe contacten te leggen. Door de deur uit te komen ontmoet men andere mensen waardoor men het sociale netwerk kan vergroten of versterken. Ook kan het men een gevoel van nut, verantwoordelijkheid of plezier geven. Coalitie Erbij De Week tegen Eenzaamheid richt zich specifiek op de volgende drie doelgroepen: Mensen die zich eenzaam voelen. Zij worden opgeroepen de deur uit te komen en zo verantwoordelijk te nemen voor de eigen situatie. Het algemeen publiek. Hen wordt gevraagd de deur uit te komen en mensen uit te nodigen die een extra duwtje kunnen gebruiken. Organisaties, verenigingen en bedrijven in de zorg- en welzijnssector en vrijetijdssector. Hen wordt gevraagd om het aantrekkelijker voor eenzamen te maken om de deur uit te komen, door hen de hand te reiken en een actieve houding aan te nemen. 8

9 Onderzoeksdoel Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de Nederlandse bevolking rondom het thema Welke activiteiten onderneemt men, zowel fysiek als digitaal? Welk gevoel levert het buiten de deur zijn men op? Welke belemmeringen zijn er die mensen ervan weerhouden de deur uit te komen? Naast de resultaten van de Nederlandse bevolking als geheel, bekijken we specifiek de verschillen tussen eenzamen en niet eenzame mensen. Deze indeling is gemaakt op basis van de eenzaamheidsschaal van Prof. dr. De Jong Gierveld. 9

10 2 Fysieke en digitale contacten 10

11 Eenzame mensen ondernemen minder activiteiten en doen dat ook minder frequent Men gaat vooral vaak bij anderen op visite, een avondje uit of een dagje weg naar een pretpark of museum. Alle voorgelegde activiteiten worden beduidend minder vaak ondernomen door eenzame mensen. Zij komen duidelijk minder vaak de deur uit. In de grafiek is per activiteit aangegeven welk percentage dit minimaal jaarlijks onderneemt. Vraag: Hoe vaak gaat een of meerdere keren een of meerdere keren per jaar visite familie/buren/vrienden avondje uit (restaurant, bios) dagje uit (pretpark, museum) strand/bos/duin weekendje weg/op vakantie vereniging/club werk wandelingetje maken vrijwilligerswerk school 14* * * 96 92* 80 87* 74* 68* 78 84* 75 62* 74 79* 73 61* 72 81* 67 51* 58 62* 56 42* 64 69* 60 54* 61 66* 57 49* totaal niet eenzaam matig eenzaam (zeer) sterk eenzaam 11

12 Eenzame mensen zouden graag vaker iets ondernemen Circa de helft van de mensen zou vaker op vakantie of een avondje uit willen gaan. Dit geldt in nog sterkere mate voor eenzamen. Alle voorgelegde activiteiten zouden zij graag vaker willen ondernemen. De behoefte om vaker de deur uit te komen is zeker aanwezig. Ongeveer de helft van de eenzamen zou ook graag vaker meer eenvoudige activiteiten ondernemen, als naar het bos of op visite gaan. weekendje weg/op vakantie avondje uit (restaurant, bios) strand/bos/duin dagje uit (pretpark, museum) visite familie/buren/vrienden vereniging/club wandelingetje maken vrijwilligerswerk de buurt in (park/buurtcentrum/etc) internet/social media 5* * 16 12* * 12* 21* 26* 25* 30* * 35* * * 54 68* * 46* 51* 51* 49* totaal niet eenzaam matig eenzaam (zeer) sterk eenzaam Vraag: Welke van onderstaande activiteiten zou u graag vaker willen ondernemen dan u nu doet? 12

13 Eenzame mensen vaker hele dagen thuis Ruim vier op de tien eenzamen zitten minimaal drie dagen per week de hele dag thuis. Onder nieteenzamen is dit slechts een op de zes. Er is dus zeker ruimte om de eenzamen te stimuleren vaker de deur uit te komen. totaal niet eenzaam 5* 11* 31* 46* 8 matig eenzaam 11* 14 39* 30* 6 (zeer) sterk eenzaam 18* 25* 35 21* 2* 5 of meer dagen in de week 3 a 4 dagen in de week 1 a 2 dagen in de week heel af en toe nooit Vraag: Zijn er wel eens dagen dat u de hele dag thuis bent? Geeft u hieronder aan hoe vaak dit voorkomt in een gemiddelde week 13

14 Mensen worden het meest door zichzelf gestimuleerd om de deur uit te komen Men zorgt er vooral zelf voor dat ze de deur uitkomen voor activiteiten. Daarnaast wordt men gestimuleerd door mensen die dichtbij staan zoals de partner, vrienden en familie. Door (sterk) eenzame mensen worden alle antwoordcategorieën minder vaak genoemd dan gemiddeld. In totaal zijn er dus minder mensen die hen stimuleren. Echter zorgt ook bij de eenzamen dezelfde kring van mensen voor stimulatie en ook onder deze groep is het eigen initiatief de grootste motivator (75%). ik zelf 89 partner 51 vrienden 42 kinderen 32 familie 29 ouders 18 buren 10 lokale initiaven maatschappelijke organisaties niemand Vraag: Door wie of door wat wordt u gestimuleerd om zelf de deur uit te komen voor activiteiten als een wandelingetje, dagje uit, sporten etc.? 14

15 Eenzamen intensiever bezig met social media Ongeveer tweederde is op een dag door de week bezig met social media, zowel mensen die eenzaam zijn als mensen die niet eenzaam zijn. Opvallend is dat eenzame mensen hier wel meer uren per dag aan besteden. Ook in het weekend is ongeveer tweederde bezig met social media. Ook dan besteden eenzamen hier meer uren aan dan niet eenzame mensen. Op een dag door de week totaal niet eenzaam 32 46* 18 4 matig eenzaam (zeer) sterk eenzaam * 42 27* Op een dag in het weekend totaal niet eenzaam matig eenzaam (zeer) sterk eenzaam < 2 uur > 2 uur weet niet Vraag: Hoeveel uur per dag bent u ongeveer bezig met social media? Aantal uur op een dag door de week/in het weekend. 15

16 Gebruik social media en internet vooral om contacten te onderhouden Social media en internet worden vooral gebruikt om contacten te onderhouden, op de hoogte te blijven van belangrijke dingen en om verhalen en filmpjes van vrienden te bekijken. Eenzame mensen geven vaker aan er gebruik van te maken omdat het een gevoel geeft erbij te horen leven te staan Ook hebben zij vaker het doel nieuwe mensen te ontmoeten. om contacten met anderen te onderhouden om op de hoogte te blijven van wat belangrijk is nieuwsgierig naar verhalen, filmpjes en foto's van vrienden/kennissen om verhalen/foto's en filmpjes online te zetten het geeft me een goed gevoel dat ik erbij hoor/ in het leven sta ik ben nieuwsgierig naar anderen, ook al ken ik hen niet om nieuwe mensen te ontmoeten * * 12 10* 13 20* 8 6* 8 18* 56 61* 52* totaal niet eenzaam matig eenzaam (zeer) sterk eenzaam Vraag: Waarvoor gebruikt u internet of social media vooral? Het gaat hierbij om uw privé situatie, denkt u hierbij niet aan uw school of werk (antwoorden in grafiek door minimaal door 5% genoemd) 16

17 Eenzame mensen hebben aanzienlijk minder vaak contact met anderen via telefoon of computer Onder niet eenzamen heeft ruim de helft (61%) (bijna) dagelijks contact met anderen via telefoon of computer. Onder (zeer) sterk eenzamen is dit veel lager, 37%. Ze gebruiken deze middelen dus intensiever, maar het levert hen minder contact op. Van de mensen die bijna iedere dag of een paar keer week contacten onderhouden, doet ongeveer driekwart dat minder dan twee uur per dag en ongeveer een kwart meer dan twee uur per dag. Zowel op een gemiddelde dag door de week als in het weekend. We zien hierbij geen verschillen tussen eenzamen en niet eenzamen. totaal niet eenzaam 61* 19* 6 4* 5 6* matig eenzaam 45* 26* (zeer) sterk eenzaam 37* 26 11* * (bijna) iedere dag een paar keer per week ongeveer een keer per week een paar keer per maand een keer per maand of minder nooit Vraag: Met (mobiele) telefoons en computers kunt u op allerlei manieren met anderen contact hebben. Denk aan en s sturen, skypen of gewoon bellen. Of contact via social media als Hyves of Facebook. Hoe vaak gebruikt u deze manieren ongeveer om contact met andere mensen te hebben? 17

18 3 18

19 Mensen krijgen een positief gevoel bij gedachte aan buiten de deur komen We hebben mensen in een open vraag voorgelegd welk gevoel het hen geeft als ze buitenshuis zijn. Men geeft aan dat het vooral een goed gevoel is (lekker, positief, prima). Men voelt zich ontspannen, aangenaam. Het is gezellig en men voelt zich vrij van verplichtingen. Vrolijk Opgelucht Gezellig Leuk Goed Ontspannen Positief Vrij Niks moeten Actief Fijn Relaxed Prima Aangenaam Geen verplichtingen Opgewekt Sociaal leven Genieten Tijd voor jezelf Vraag: Als u buitenshuis bent voor een wandelingetje, visite, een dagje uit, sporten, et cetera, hoe voelt u zich daar dan bij? Welke gevoelens komen er in u op? Laat u uw werk en school hierbij buiten beschouwing. (Open vraag) 19

20 Naar buiten gaan is voor eenzamen vooral ontspanning en afleiding, maar roept ook negatieve gevoelens op Na de open vraag over het gevoel van naar buiten gaan, is ook een aantal aspecten voorgelegd en is gevraagd welke aspecten op hen van toepassing zijn. Ontspanning, plezier, gezelligheid, vrijheid en afleiding worden door ruim de helft van de mensen in verband gebracht met het gevoel dat men heeft wanneer men activiteiten buiten de deur onderneemt. Dit komt sterk overeen met de spontane associaties die men eerder noemde. We zien dat naar buiten gaan voor eenzamen een sterk gevoel van ontspanning en afleiding geeft. Tevens valt op dat het voor eenzamen relatief vaker negatieve gevoelens oproept van druk, spanning en eenzaamheid. Vraag: Kunt u van onderstaande aspecten aangeven of deze op u van toepassing zijn wanneer u buiten de deur bent? Wat voelt als u activiteiten buiten de deur onderneemt? Het gaat hier om activiteiten als een wandelingetje, visite, dagje uit, sporten, et cetera. Laat uw werk en school hierbij buiten beschouwing. ontspanning plezier gezelligheid vrijheid afleiding energie in het leven staan verbondenheid verplichting opwinding druk spanning geborgenheid eenzaamheid angst 15* 11 7* 15* * 7 17* 7 4* 8 17* * * 27* * 47 51* * 57 53* 60* 56 52* 59 64* 66* 83 87* 82 70* 73 77* * 71 totaal niet eenzaam matig eenzaam (zeer) sterk eenzaam 20

21 Eenzamen krijgen in mindere mate een positieve impuls van activiteiten buiten de deur Als men een activiteit buiten de deur heeft ondernomen geeft men dat over het algemeen een positieve impuls en kan men daar van nagenieten. Ook de meerderheid van de eenzamen krijgen een positieve impuls van buiten de deur zijn. Maar bijna een op de vijf geeft aan dat ze zich eigenlijk juist extra eenzaam voelen als ze dan weer thuis zijn. Als ik een activiteit buiten de deur heb ondernomen totaal niet eenzaam 8* 92* matig eenzaam (zeer) sterk eenzaam 16* 22* 62* dan voel ik me eigenlijk extra eenzaam als ik weer thuis ben (1-3) neutraal (4) dan geeft me dat een positieve impuls en kan ik daar van nagenieten (5-7) 21

22 4 Belemmeringen om de deur uit te komen 22

23 Vooral slecht weer, andere verplichtingen en slechte gezondheid weerhoudt men ervan naar buiten te gaan Het slechte weer, te druk (andere verplichtingen) en een slechte gezondheid worden spontaan het meest genoemd als redenen om niet de deur uit te gaan. Huishoudelijke taken Kost teveel energie Handicap Geen tijd Slecht weer Kosten Moe Zorg voor anderen Te druk Geen zin Angst Slechte gezondheid Geen gezelschap Vraag: Wat zijn redenen voor u om de deur niet uit te komen? Wat houdt u tegen, welke belemmeringen ervaart u? Het gaat hier weer om activiteiten als een wandelingetje, visite, dagje uit, sport etcetera. (Open vraag) 23

24 Eenzamen missen mensen om mee naar buiten te gaan, worden minder gevraagd en hebben moeite anderen te vragen Van de voorgelegde aspecten, worden geen zin geen tijd geen meest genoemd als redenen (en deels waarschijnlijk ook als excuses) om de deur niet uit te gaan. Onder de eenzamen lijken geld en gezondheid een grotere belemmering te zijn. We zien ook dat eenzamen minder mensen om zich heen hebben om mee naar buiten te gaan en men wordt minder gevraagd. Het sociale netwerk is kleiner. Eenzamen ervaren duidelijk drempels om anderen te benaderen. Men heeft moeite anderen mee te vragen en weet niet wat te doen of waarover te praten. Vraag: Als u naar onderstaand rijtje kijkt, wat zijn voor u redenen die u ervan weerhouden de deur uit te gaan? geen zin tijd geld gezondheid geen gezelschap om mee te gaan weet niet wat ik moet doen niemand die me vraagt heb moeite mensen mee te vragen weet niet waarover ik moet praten een handicap gevoel van onveiligheid schaamte 1* 2* 2* 3* 5* * 6 4* 8* 11* 3 1* 4 8* 2 0* 2 11* 14 17* * * 18 26* * 28* 33* 33* * 37* 39* totaal niet eenzaam matig eenzaam (zeer) sterk eenzaam 24

25 5 Bijlage: Onderzoeksverantwoording 25

26 Onderzoeksverantwoording Doelgroep: De Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. De steekproef is getrokken uit TNS NIPObase, een database met ruim respondenten. Methode: Online onderzoek. De respondenten kregen een toegestuurd met hierin een unieke link naar de vragenlijst. Veldwerkperiode: De respondenten konden de vragenlijst van 21 juni t/m 1 juli 2012 invullen. Vragenlijst: De gemiddelde invultijd van de vragenlijst bedroeg 8 minuten. Respons: De behaalde respons is 79%. Er zijn mensen benaderd voor deelname aan het onderzoek, respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. Weging: De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, huishoudgrootte, sociale klasse en regio. 26

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Juli TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Eenzaamheid in Nederland 9 3 Kennis: bekendheid

Nadere informatie

Eenzaamheid en vrijwilligerswerk. Rapport. Eenzaamheid en vrijwilligerswerk

Eenzaamheid en vrijwilligerswerk. Rapport. Eenzaamheid en vrijwilligerswerk Rapport Inhoud 1 Achtergrond 7 2 Huidig gedrag 11 3 Motieven voor vrijwilligerswerk 15 4 Barrières en handreikingen 25 5 Achtergrond 30 2 Samenvatting en conclusies Het merendeel van de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Samenvatting Eenzaamheidsonderzoek Coalitie Erbij

Samenvatting Eenzaamheidsonderzoek Coalitie Erbij Samenvatting Eenzaamheidsonderzoek Coalitie Erbij Door TNS/NIPO oktober/november 2008 1. Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en treft veel Nederlanders direct in hun welzijn. Het

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Factsheet. Eenzaamheid. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen

Factsheet. Eenzaamheid. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen Gelderland-Zuid Factsheet Eenzaamheid Onderzoek onder volwassenen en ouderen Onderzoek naar eenzaamheid De Volwassenen- en ouderenmonitor is eind 2012 onder ruim 22.000 zelfstandig wonende inwoners van

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid Kom Erbij Meer dan een miljoen Nederlanders sterk eenzaam Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot en leidt

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste resultaten Belangrijkste resultaten Schadelijkheid roken en meeroken algemeen Totale groep Nederlanders 12+ Rokers Roken Nagenoeg iedereen ziet de schadelijkheid in van roken op de gezondheid: 93% (waarvan 65% erg

Nadere informatie

Onderzoek voor de KNOV

Onderzoek voor de KNOV Onderzoek voor de KNOV Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17 1 Samenvatting Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Vertrouwen in media in Nederland De rol van magazines

Vertrouwen in media in Nederland De rol van magazines Vertrouwen in media in Nederland 2017 De rol van magazines Gebruiksfrequentie media Kan je aangeven hoe vaak je deze activiteiten doet? (n=1.014) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dagelijks Meerdere dagen

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Inhoudsopgave 1 Opzet onderzoek 5 2 Buitenspelen 7 3 Favoriete speelplekken en spellen 13 4 Geschiktheid buurt voor buitenspelen 18 5 Wat maakt buitenspelen

Nadere informatie

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Index 1. Onderzoeksverantwoording en begrippenlijst 2. Print 3. Online en Kabelkrant 4. Totaaloverzicht Texelse Media BV Bereiksonderzoek Texelse Media BV 2011 TNS

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer,

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 4 februari

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek Het oplossend vermogen van de openbare ruimte

Rapportage. Onderzoek Het oplossend vermogen van de openbare ruimte Rapportage Onderzoek Het oplossend vermogen van de openbare ruimte In opdracht van: CROW en Elba Media Datum: december 0 Projectnummer: 06 Auteur: Els Griffioen Index Achtergrond van het onderzoek Conclusies

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapport Kor-relatie- monitor

Rapport Kor-relatie- monitor Rapport Kor-relatie- monitor Voor: Door: Publicatie: mei 2009 Project: 81595 Korrelatie, Leida van den Berg, Directeur Marianne Bank, Mirjam Hooghuis Klantlogo Synovate 2009 Voorwoord Gedurende een lange

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording enquête

Onderzoeksverantwoording enquête Onderzoeksverantwoording enquête Steekproef Voor de gegevensverzameling ten behoeve van de grootschalige enquête is gebruik gemaakt van de steekproefbron TNS NIPObase. Dit is een database van huishoudens

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Gebruik en behoefte telefooncellen

Gebruik en behoefte telefooncellen Gebruik en behoefte telefooncellen Natascha.Biervliet & Mireille Koomen F2417 juli 2008 Ministerie van Economische Zaken M. van Mens, directie Telecommarkt H. van Boetzelaer, directie Communicatie Gebruik

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

Rapportage Opiniepeiling nationale slaapweek maart 2015

Rapportage Opiniepeiling nationale slaapweek maart 2015 Rapportage Opiniepeiling nationale slaapweek maart 2015 In opdracht van: Hersenstichting Datum: Maart 2015 Projectnummer: 2015019 Auteurs: Els van der Velden & Rik Wester Inhoud 1 Achtergrond & opzet 3

Nadere informatie

Resultaten Connectivity Onderzoek. 3 maart 2009 Marketing Intelligence

Resultaten Connectivity Onderzoek. 3 maart 2009 Marketing Intelligence Resultaten Connectivity Onderzoek 3 maart 2009 Marketing Intelligence Resultaten TIJDSBESTEDING Connectivity onderzoek Wave 1 / Tijdsbesteding Voorkeur tijdsbesteding doordeweeks -> uitgesplitst naar landen

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording 3. Samenvatting 4. Resultaten 5. Bijlagen (open antwoorden,

Nadere informatie

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Armoedebeleving College voor de Rechten van de Mens GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Management Summary GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 1 Management summary Doelstelling onderzoek Kenmerken

Nadere informatie

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch Nieuwsbrief december 2016 Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch In deze Nieuwsbrief Eskil aan het woord Partners van... Movie night Stichting specsavers Sociale vaardingsheids training Vrijwilliger

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrienden & Relaties

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrienden & Relaties MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Vrienden & Relaties s Avonds en in het weekend zit ik vaak alleen thuis. Ik bel dan wel eens met mijn vrienden, maar ze bellen me nooit terug. Ik heb verkering,

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Imago onderzoek monumentale molens

Imago onderzoek monumentale molens Inhoudsopgave 1 Bekendheid 5 2 Bezoek van monumentale 7 3 Mening over behoud monumentale 4 Toekomstbestendigheid van de vrijwilliger 5 Bijlage Onderzoeksverantwoording 9 12 18 2 Inleiding Jullie vraagstuk

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Inventarisatielijst oorzaken eenzaamheid

Inventarisatielijst oorzaken eenzaamheid Inventarisatielijst oorzaken eenzaamheid Naam patiënt: Geboortedatum patiënt: Datum afname: Geslacht: o Man o Vrouw Naam verpleegkundige/ ouderenadviseur: 1 Woonomgeving De volgende vragen gaan over leven

Nadere informatie

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U?

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? Nadine Köhle, MSc. Contactdag Stichting Olijf 3 oktober 2015 Garderen EVEN VOORSTELLEN ACHTERGROND KANKER HEB JE NIET ALLEEN! 4 ACHTERGROND IMPACT VAN DE

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Inventarisatie behoeften van

Inventarisatie behoeften van Inventarisatie behoeften van werkenden met een chronisch ziekte overzicht behoeften In dit deel van het onderzoek brengen we de behoefte aan praktische ondersteuning in kaart van werkenden met een chronische

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Ontdek de 14 geheime sleutels tot geluk.

Ontdek de 14 geheime sleutels tot geluk. Ontdek de 14 geheime sleutels tot geluk. Met onderstaande 14 sleutels tot geluk kun je het volgende doen: Doorlezen en denken wat moet ik hier nu weer mee!! Er een notitie van maken en dit gebruiken als

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM Gemeente Hilversum Juni/juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Mexicaanse griep Geen nationale paniek,

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij Nederlandse landbouw en visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO Gemeente Veenendaal Juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Aanleiding De gemeente Assen en Stuurgroep CJG willen de komende periode meer zicht krijgen op de wensen en behoeftes van jongeren uit Assen als het gaat om

Nadere informatie

Vrijetijdsbesteding en -behoeften van Brusselse jeugd met een handicap. Roeland Janssen Joris Van Puyenbroeck Dirk Smits

Vrijetijdsbesteding en -behoeften van Brusselse jeugd met een handicap. Roeland Janssen Joris Van Puyenbroeck Dirk Smits Vrijetijdsbesteding en -behoeften van Brusselse jeugd met een handicap Roeland Janssen Joris Van Puyenbroeck Dirk Smits Doelgroep Kinderen met een functiebeperking (6-12 jaar) en hun ouders Nederlandstalig

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANELVEENENDAAL PEILING

RAPPORT BURGERPANELVEENENDAAL PEILING RAPPORT BURGERPANELVEENENDAAL PEILING 1 2014 "HULP/ONDERSTEUNING & PUBLIEKSEVENEMENTEN" GEMEENTE VEENENDAAL APRIL/MEI 2014 '.i,.:.t: Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie