Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura gebieden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden"

Transcriptie

1 Bijlage C. Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura gebieden Waddenzee Habitat H1110A H1140A Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) Slik- en zandplaten, (getijdengebied) Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) H1320 Slijkgrasvelden H1330A H1330B Schorren en zilte graslanden (buitendijks) Schorren en zilte graslanden (binnendijks) Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit H2110 Embryonale duinen H2120 Witte duinen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) H2130B Grijze duinen (kalkarm) Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit H2160 Duindoornstruwelen H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) Habitatsoort H1014 Nauwe korfslak Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud H1095 Zeeprik Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding H1099 Rivierprik Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding H1103 Fint Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding H1364 Grijze zeehond Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud H1365 Gewone zeehond Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding Pagina 165 van 181

2 Broedvogels A034 Lepelaar Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste 430 A063 Eider Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste A081 Bruine kiekendief Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste 30 A082 Blauwe kiekendief Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste 3 A132 Kluut Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste A137 Bontbekplevier Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste 60 A138 Strandplevier Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste 50 A183 Kleine mantelmeeuw Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste A191 Grote stern Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste A193 Visdief Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste A194 Noordse stern Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste A195 Dwergstern Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste 200 A222 Velduil Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste 5 A005 Fuut Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld 310 A017 Aalscholver Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A034 Lepelaar Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld 520 A037 Kleine zwaan Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld vogels (seizoensmaximum) Pagina 166 van 181

3 A039 Toendrarietgans Behoud omvang en kwaliteit leefgebied A043 Grauwe gans Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A045 Brandgans Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A046 Rotgans Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A048 Bergeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A050 Smient Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A051 Krakeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld 320 A052 Wintertaling Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A053 Wilde eend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A054 Pijlstaart Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A056 Slobeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld 750 A062 Topper Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van A063 Eider Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van vogels (midwinter-aantallen) A067 Brilduiker Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld Middelste zaagbek Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld 150 A070 Grote zaagbek Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld 70 A103 Slechtvalk Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld 40 vogels (seizoensmaximum) A130 Scholekster Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van A132 Kluut Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een Pagina 167 van 181

4 draagkracht voor een van gemiddeld A137 Bontbekplevier Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A140 Goudplevier Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A141 Zilverplevier Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A142 Kievit Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A143 Kanoet Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A144 Drieteenstrandloper Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A147 Krombekstrandloper Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld vogels (seizoensmaximum) A149 Bonte strandloper Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A156 Grutto Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A157 Rosse grutto Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld Enige afname in relatie tot herstel van schelpdierbanken is aanvaardbaar A160 Wulp Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A161 Zwarte ruiter Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A162 Tureluur Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A164 Groenpootruiter Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A169 Steenloper Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van A197 Zwarte stern Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld vogels (seizoensmaximum) Pagina 168 van 181

5 Noordzeekustzone Habitat H1110B H1140B Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) Slik- en zandplaten (getijdengebied) Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) H1310B H1330A Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) Schorren en zilte graslanden (buitendijks) H2110 Embryonale duinen H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) Habitatsoort H1095 Zeeprik Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding H1099 Rivierprik Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding H1103 Fint Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding H1351 Bruinvis Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud H1364 Grijze zeehond Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud H1365 Gewone zeehond Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud Broedvogels A137 Bontbekplevier Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste 20 A138 Strandplevier Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste 30 A195 Dwergstern Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste 20 A001 Roodkeelduiker Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud A002 Parelduiker Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud A017 Aalscholver Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld vogels (seizoensmaximum) A048 Bergeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld 520 vogels (seizoensmaximum) A062 Topper Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud A063 Eider Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld vogels (midwinteraantallen) A065 Zwarte zee-eend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld vogels (midwinteraantallen) A130 Scholekster Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor Pagina 169 van 181

6 een van gemiddeld vogels (seizoensmaximum) A132 Kluut Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld 120 vogels (seizoensmaximum) A137 Bontbekplevier Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld 510 vogels (seizoensmaximum) A141 Zilverplevier Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld vogels (seizoensmaximum) A143 Kanoet Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld 560 vogels (seizoensmaximum) A144 Drieteenstrandloper Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld A149 Bonte strandloper Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld vogels (seizoensmaximum) A157 Rosse grutto Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld vogels (seizoensmaximum). A160 Wulp Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld 640 vogels (seizoensmaximum) A169 Steenloper Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van gemiddeld 160 A177 Dwergmeeuw Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud Duinen Schiermonnikoog Habitattypen H2120 Witte duinen * H2130A Grijze duinen, kalkrijk * H2130B Grijze duinen, kalkarm Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit * H2130C Grijze duinen, heischraal Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit H2140B Duinen met kraaihei, droog H2160 Duindoornstruwelen H2170 Kruipwilgstruweel H2180A Duinbossen, droog Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit H2180B Duinbossen, vochtig Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit H2180C Duinbossen, binnenduinrand Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit H2190A Vochtige duinvalleien, open water Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit H2190B Vochtige duinvalleien, kalkrijk Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit H2190C Vochtige duinvalleien, ontkalkt H2190D Vochtige duinvalleien, hogere moerasplanten H6410 Blauwgraslanden Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit * Prioritaire habitattypen Habitatrichtlijnsoorten H1903 Groenknolorchis Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud Pagina 170 van 181

7 Broedvogels A021 Roerdomp Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste 3 A063 Eider Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste 200 A081 Bruine kiekendief Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste 25 A082 Blauwe kiekendief Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste 10 A222 Velduil Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste 2 paar A275 Paapje Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste 10 A277 Tapuit Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een van ten minste 30 Pagina 171 van 181

8 Pagina 172 van 181

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bekendmaking aanwijzingsbesluiten Natura 2000 in het Waddengebied

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bekendmaking aanwijzingsbesluiten Natura 2000 in het Waddengebied STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38 25 februari 2009 Bekendmaking aanwijzingsbesluiten Natura 2000 in het Waddengebied De Minister van Landbouw, Natuur

Nadere informatie

Hoofdzaken. Beheerplan Natura 2000 Schiermonnikoog. Informatiebijeenkomst juni 2014. (handout)

Hoofdzaken. Beheerplan Natura 2000 Schiermonnikoog. Informatiebijeenkomst juni 2014. (handout) Hoofdzaken Beheerplan Natura 2000 Schiermonnikoog Informatiebijeenkomst juni 2014 (handout) Informatieavond Natura 2000 Schiermonnikoog Beheerplan Natura 2000 Schiermonnikoog 3 juni 2014 Programma van

Nadere informatie

Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1

Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1 Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1 In en in de ruimere omgeving van het plangebied zijn verschillende Natura 2000-gebieden gelegen. Binnen het plangebied zijn geen ontwikkelingen voorzien in de Natura

Nadere informatie

Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1

Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1 Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1 Natura 2000 Binnen het plangebied en in de omgeving daarvan zijn verschillende Natura 2000-gebieden gelegen (zowel in Nederland als in Vlaanderen). Op grond van

Nadere informatie

10 Wettelijke toetsingskaders natuur

10 Wettelijke toetsingskaders natuur MER Windpark Bouwdokken 133 10 Wettelijke toetsingskaders natuur 10.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de effecten op de natuur, zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk, getoetst aan het beleid en

Nadere informatie

Bijlagen van Plan-MER windenergie Dordrecht. Opdrachtgever:

Bijlagen van Plan-MER windenergie Dordrecht. Opdrachtgever: Bijlagen van Plan-MER windenergie Dordrecht Opdrachtgever: Bijlagen van Plan-MER windenergie Dordrecht 5 juni 2015 Auteurs: Drs. Ing. Jeroen Dooper Steven Velthuijsen Msc. Bosch & Van Rijn Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

De Marne. Bestemmingsplan Lauwersoog e.o. Bijlage 4. Voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet

De Marne. Bestemmingsplan Lauwersoog e.o. Bijlage 4. Voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet De Marne Bestemmingsplan Lauwersoog e.o. Bijlage 4 Voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1. Inleiding 1.1. Aanleiding en doel voortoets Het voorliggende beheersbestemmingsplan voorziet in

Nadere informatie

Programma publieke avond 26 januari 2012

Programma publieke avond 26 januari 2012 Informatie avond Beheerplan Natura2000 Ameland 26 januari 2012 1.Piet op t Hof 2.Sies Krap DLG Natura 2000 26 januari 2012 Programma publieke avond 26 januari 2012 1. Opening,Piet Dijkstra (DLG) 2. Presentatie

Nadere informatie

UITBREIDING GASSTATION ZUIDWENDING NATUURASPECTEN NUON ZUIDWENDING GASUNIE ZUIDWENDING. 18 september 2009 B01053/CE9/075/300023/ws

UITBREIDING GASSTATION ZUIDWENDING NATUURASPECTEN NUON ZUIDWENDING GASUNIE ZUIDWENDING. 18 september 2009 B01053/CE9/075/300023/ws NATUURASPECTEN NUON ZUIDWENDING GASUNIE ZUIDWENDING 18 september 2009 B01053/CE9/075/300023/ws Inhoud 1 Inleiding 3 2 Huidige milieutoestand Natuur 4 2.1 Inkadering mogelijke effecten 4 2.2 Aanwezige natuurwaarden

Nadere informatie

Nederlandse Aardoliemaatschappij bv T.a.v.: dhr. J.P. van de Water Postbus 28000 9400 HH ASSEN. Leeuwarden, 23 december 2010 Verzonden,

Nederlandse Aardoliemaatschappij bv T.a.v.: dhr. J.P. van de Water Postbus 28000 9400 HH ASSEN. Leeuwarden, 23 december 2010 Verzonden, Nederlandse Aardoliemaatschappij bv T.a.v.: dhr. J.P. van de Water Postbus 28000 9400 HH ASSEN Leeuwarden, 23 december 2010 Verzonden, Ons kenmerk : 00922510 Afdeling : Landelijk Gebied Beleid Behandeld

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek

Natura 2000 gebied 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek Natura 2000 gebied 101 Duinen Goeree & Kwade Hoek (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Duinen Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site code: NL9801079 + NL2000006 Beschermd natuurmonument:

Nadere informatie

HARLINGEN WILLEMSHAVEN PLAN-/PROJECTMER

HARLINGEN WILLEMSHAVEN PLAN-/PROJECTMER HARLINGEN WILLEMSHAVEN PLAN-/PROJECTMER PLAN-/PROJECTMER WILLEMSHAVEN CODE 131903 / 12-03-15 BIJLAGE 7 PASSENDE BEOORDELING PASSENDE BEOORDELING CODE 1789000 / 12-03-15 GEMEENTE HARLINGEN 1789000 /

Nadere informatie

Voortoets Natuurbeschermingswet Planstudie Projectplan en Legger Terschelling. Documentcode: 14M3041.RAP001.AC

Voortoets Natuurbeschermingswet Planstudie Projectplan en Legger Terschelling. Documentcode: 14M3041.RAP001.AC Voortoets Natuurbeschermingswet Planstudie Projectplan en Legger Terschelling Documentcode: 14M3041.RAP001.AC Voortoets Natuurbeschermingswet Planstudie Projectplan en Legger Terschelling Documentcode:

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 4 Duinen Terschelling

Natura 2000 gebied 4 Duinen Terschelling Natura 2000 gebied 4 Duinen Terschelling 004_gebiedendocument_Duinen Terschelling_maart 2007.doc (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Duinen Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Natura 2000-gebieden

Achtergrondinformatie Natura 2000-gebieden BIJLAGE 1 Achtergrondinformatie Natura 2000-gebieden Toelichting op bijlage In deze bijlage per Natura 2000-gebied achtergrond informatie weergegeven die is gebruikt om de effectbeoordelingen te kunnen

Nadere informatie

Instandhoudingsdoelstellingen Hollands Diep en Haringvliet, doelen beschermde natuurmonumenten

Instandhoudingsdoelstellingen Hollands Diep en Haringvliet, doelen beschermde natuurmonumenten BIJLAGE 5 Instandhoudingsdoelstellingen Hollands Diep en Haringvliet, doelen beschermde natuurmonumenten Hollands Diep Habitattypen SVI Landelijk Opp.vl. Kwal. H6430B Ruigten en zomen (harig - = = wilgenroosje)

Nadere informatie

Gemeente Den Helder. Structuurvisie Den Helder bijlage V Passende beoordeling Structuurvisie Den Helder

Gemeente Den Helder. Structuurvisie Den Helder bijlage V Passende beoordeling Structuurvisie Den Helder Gemeente Den Helder Structuurvisie Den Helder bijlage V Passende beoordeling Structuurvisie Den Helder INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. TOETSINGSKADER 3 3. HUIDIGE SITUATIE 5 3.1. Noordzeekustzone

Nadere informatie

Natura 2000-doelen in de Waddenzee Van instandhoudingsdoelstellingen naar opgaven voor natuurbescherming

Natura 2000-doelen in de Waddenzee Van instandhoudingsdoelstellingen naar opgaven voor natuurbescherming Natura 2000-doelen in de Waddenzee Van instandhoudingsdoelstellingen naar opgaven voor natuurbescherming Datum 2 november 2011 / actualisatie 2 december 2014 Status Eindrapport Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Beoordeling ganzenbeheermaatregelen en externe werking: analyse van acht Natura 2000- gebieden in Noord-Holland

Beoordeling ganzenbeheermaatregelen en externe werking: analyse van acht Natura 2000- gebieden in Noord-Holland 1 Beoordeling ganzenbeheermaatregelen en externe werking: analyse van acht Natura 2000- gebieden in Noord-Holland Opdrachtgever Referentie Provincie Noord-Holland Bruinzeel L.W. & R.M.G van der Hut 2015.

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 122 Westerschelde & Saeftinghe

Natura 2000 gebied 122 Westerschelde & Saeftinghe Natura 2000 gebied 122 Westerschelde & Saeftinghe (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Noordzee, Waddenzee en Delta Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site code: NL9803061 + NL9802026/NL1000019

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 2 Duinen en Lage Land Texel

Natura 2000 gebied 2 Duinen en Lage Land Texel Natura 2000 gebied 2 Duinen en Lage Land Texel (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 landschap: Duinen Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site code: NL2003060 + NL9802001 Beschermd natuurmonument:

Nadere informatie

Het belang van Griend voor de Waddenzee A&W-rapport 2088

Het belang van Griend voor de Waddenzee A&W-rapport 2088 Het belang van Griend voor de Waddenzee A&W-rapport 2088 in opdracht van Het belang van Griend voor de Waddenzee A&W-rapport 2088 A. Brenninkmeijer E. van der Zee Foto Voorplaat Griend in 2010, luchtfoto

Nadere informatie

De plaatsing van een demontabel strandpaviljoen op het Noordzeestrand van Vlieland; een ecologische beoordeling. P.J.Zumkehr.

De plaatsing van een demontabel strandpaviljoen op het Noordzeestrand van Vlieland; een ecologische beoordeling. P.J.Zumkehr. De plaatsing van een demontabel strandpaviljoen op het Noordzeestrand van Vlieland; een ecologische beoordeling. P.J.Zumkehr. ZUMKEHR ECOLOGISCH ADVIESBUREAU Midsland Terschelling Juni 2012 1 Colofon.

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

! " #! " "$ % &'%&()#" & )+&, %!, )* -$)* $, . )*/ ))) & )2 &, " & ") * '34( '5+(! "'!2%( && % &5" )+ & "&" "$& "&& ) * % " " 5" & "$)* & )!

!  #!  $ % &'%&()# & )+&, %!, )* -$)* $, . )*/ ))) & )2 &,  & ) * '34( '5+(! '!2%( && % &5 )+ & & $& && ) * %   5 & $)* & )! ! #! $ % '%(# '$(* +, %!, * -$* $,. */ 0,-1* $ 2, * '34( '5+(! '!2%( % 5 + $ * % 5 * $*! 62 7*$ 8 97$ : ; * < = ; 5345+!2%* 5 %!, * $ % 7 $ 5'!2>( '!>(* < $ 1 # *$! * / $

Nadere informatie

De rustende grote meeuwen zijn deze keer niet op de parkeerplaats te vinden. Het ziet er heel verlaten uit.

De rustende grote meeuwen zijn deze keer niet op de parkeerplaats te vinden. Het ziet er heel verlaten uit. 14 december 2010 Ons traditionele eindejaar dagtripje naar Zeeland met een groepje (8 tal) vogelliefhebbers van IVN Oirschot vogelgroep. We vertrekken al in het donker om op tijd tussen de vogels te zitten

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Zaaknummer Ons Kenmerk Datum 00454979 ODH-2017-00009473 - 2 FEB. 2017 omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070)21 899 02 E vergunningen@odh.nl

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Bijlage II: Lijst Groninger soorten en habitats

Bijlage II: Lijst Groninger soorten en habitats Bijlage II: Lijst Groninger soorten en habitats Soortgroep Nederlandse naam Amfibieën Bruine kikker 3,0 bijla Bern 1 1 Amfibieën Gewone pad 3,9 bijla Bern 1 1 Amfibieën Heikikker 2,1 IV, ANLB, Natte As,

Nadere informatie

Effectenanalyse FBP Noord-Holland 2009 2013. Natura 2000-gebieden. Oktober 2009

Effectenanalyse FBP Noord-Holland 2009 2013. Natura 2000-gebieden. Oktober 2009 Effectenanalyse FBP Noord-Holland 2009 2013 Natura 2000-gebieden Oktober 2009 2 3 4 INLEIDING...7 1 INHOUD VAN DE ANALYSE...8 2 NATURA 2000-GEBIEDEN IN NOORD-HOLLAND...9 3 MOGELIJKE EFFECTEN OP HABITATTYPEN

Nadere informatie

Natura 2000 in het habitatrichtlijngebied Eems-Dollard

Natura 2000 in het habitatrichtlijngebied Eems-Dollard Natura 2000 in het habitatrichtlijngebied Eems-Dollard Een overzicht van status en doelstellingen M.J. Baptist & S.C.V. Geelhoed IMARES Rapport C054/16 Natura 2000 in het habitatrichtlijngebied Eems-Dollard

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 1 - Waddenzee

Natura 2000 gebied 1 - Waddenzee Natura 2000 gebied 1 - Waddenzee (Zie leeswijzer) Kenschets 001_gebiedendocument_Waddenzee_maart 2007.doc Natura 2000 Landschap: Noordzee, Waddenzee en Delta Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 85 Zwanenwater & Pettemerduinen

Natura 2000 gebied 85 Zwanenwater & Pettemerduinen Natura 2000 gebied 85 Zwanenwater & Pettemerduinen (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Duinen Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site code: NL3000016 + NL9910002 Beschermd natuurmonument:

Nadere informatie

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Bijlagen bij Passende Beoordeling, Plan Milieueffectrapport en Strategische Milieubeoordeling Notities reikwijdte en detailniveau Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 88 Kennemerland-Zuid

Natura 2000 gebied 88 Kennemerland-Zuid Natura 2000 gebied 88 Kennemerland-Zuid (Zie leeswijzer) Kenschets 088_gebiedendocument_Kennemerland-Zuid_november 2006 Natura 2000 Landschap: Duinen Status: Habitatrichtlijn Site code: NL1000012 Beschermd

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Natura 2000-doelen in de Noordzeekustzone. Van doelen naar opgaven voor natuurbescherming. Robbert Jak, Jacqueline Tamis

IMARES Wageningen UR. Natura 2000-doelen in de Noordzeekustzone. Van doelen naar opgaven voor natuurbescherming. Robbert Jak, Jacqueline Tamis Natura 2000-doelen in de Noordzeekustzone Van doelen naar opgaven voor natuurbescherming Robbert Jak, Jacqueline Tamis Rapport C050/11 IMARES Wageningen UR Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies

Nadere informatie

De Branding en Strandhotel

De Branding en Strandhotel De Branding en Strandhotel Quickscan flora- en faunawet tevens Voortoets Natuurbeschermingswet identificatie planstatus projectnummer: datum: 031553.008982.00 06-03-2012 projectleider: opdrachtgever: ir.

Nadere informatie

Ecologische toetsing dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

Ecologische toetsing dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl ing dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl Waterschap Noorderzijlvest 4 november 2014 Definitief rapport BD3193 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. RIVERS, DELTAS & COASTS Chopinlaan 12 Postbus 8064 9702 KB Groningen

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Symposium Op reis op de Boschplaat, 30 mei 2017 Over (broed)vogels in veranderende landschappen

Symposium Op reis op de Boschplaat, 30 mei 2017 Over (broed)vogels in veranderende landschappen Symposium Op reis op de Boschplaat, 30 mei 2017 Over (broed)vogels in veranderende landschappen Kees Koffijberg Sovon Vogelonderzoek Nederland 2 / 23 Boschplaat op reis, 30.05.2017 Vogels zijn belangrijke

Nadere informatie

PASSENDE BEOORDELING STRUCTUURVISIE BUISLEIDINGEN

PASSENDE BEOORDELING STRUCTUURVISIE BUISLEIDINGEN PASSENDE BEOORDELING STRUCTUURVISIE BUISLEIDINGEN MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 1 mei 2012 076275493:A - Definitief B02023.000112.0300 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en 5 1.2 Werkwijze 5

Nadere informatie

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011 Routekaart 2011 Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Welkom op het Frysk Fûgelpaad 2011 Deze vogelspotwandeling wordt gehouden in Nationaal

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Waddenzee. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Natura 2000-gebied Waddenzee. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Directie Regionale Zaken 1 DRZO/2008-001 Natura 2000-gebied Waddenzee De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG

Nadere informatie

Nieuw plan voor Nationaal Park Schiermonnikoog

Nieuw plan voor Nationaal Park Schiermonnikoog Nationaal Park Schiermonnikoog Beheer en Inrichtingsplan plus 2011-2022 Nieuw plan voor Nationaal Park Schiermonnikoog In juni 2011 heeft het Overlegorgaan een nieuw plan goedgekeurd voor beheer en inrichting

Nadere informatie

Bijlage 2. NAM- EPE-S-HD december-2005-1 -

Bijlage 2. NAM- EPE-S-HD december-2005-1 - Bijlage 2 Monitoringplan behorend bij de vergunningaanvragen Natuurbeschermingswet 1998 met betrekking tot gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. 1. Inleiding Dit monitoringplan

Nadere informatie

Natuureffectenstudie bij de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer Deel II

Natuureffectenstudie bij de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer Deel II Natuureffectenstudie bij de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer Deel II Loes de Jong Natuureffectenstudie bij de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer Deel II toetsing aan

Nadere informatie

Natura 2000 gebied Markiezaat

Natura 2000 gebied Markiezaat Natura 2000 gebied 127 - Markiezaat (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Noordzee, Waddenzee en Delta Status: Vogelrichtlijn Site code: NL3009015 Beschermd natuurmonument: Markiezaatsmeer

Nadere informatie

PASSENDE BEOORDELING BAGGERWERKZAAMHEDEN SLIJKGAT

PASSENDE BEOORDELING BAGGERWERKZAAMHEDEN SLIJKGAT PASSENDE BEOORDELING BAGGERWERKZAAMHEDEN SLIJKGAT GEMEENTE GOEREE-OVERFLAKKEE 6 januari 2015 078184510:0.12 - Definitief C03041.002038.0100 Inhoud 1 Inleiding... 6 1.1 Het Slijkgat in de monding van het

Nadere informatie

VOORTOETS NATUURBESCHERMINGSWET IN VERBAND MET DE AANLEG VAN EEN RESTSTOFFEN ENERGIECENTRALE TE HARLINGEN

VOORTOETS NATUURBESCHERMINGSWET IN VERBAND MET DE AANLEG VAN EEN RESTSTOFFEN ENERGIECENTRALE TE HARLINGEN VOORTOETS NATUURBESCHERMINGSWET IN VERBAND MET DE AANLEG VAN EEN RESTSTOFFEN ENERGIECENTRALE TE HARLINGEN G:\BBPROJECT\Tekst\P06115 Industriehaven Harlingen\rapport\rapport 25 sept.doc 25 september 2007

Nadere informatie

Notitie vogels en Duitse Natura 2000-gebieden

Notitie vogels en Duitse Natura 2000-gebieden Notitie vogels en Duitse Natura 2000-gebieden Ing. J.R. Offereins, Buro Bakker 6 december 2012 Inleiding Deze notitie behandelt de beoordeling van doelsoorten vogels voor Duitse Natura 2000- gebieden in

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Wösten juridisch advies

Wösten juridisch advies Wösten juridisch advies Postbus 11721 wosten@ xs4all.nl Tel (070) 322 8859 2502 AS 's-gravenhage postbanknr 5241855 Fax (070) 322 6655 Aan: Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak t.a.v. I.H.M. van

Nadere informatie

Checklist van de vastgestelde vogelsoorten binnen Blokkersdijk

Checklist van de vastgestelde vogelsoorten binnen Blokkersdijk Checklist van de vastgestelde vogelsoorten binnen Blokkersdijk Gegevens bijgewerkt tot 12.12.2008 1. Toelichting Lijst A: alle soorten, uitgenomen die van Lijst B Lijst B: soorten die mogelijk, waarschijnlijk

Nadere informatie

Concept BP N2000 Schiermonnikoog mei 2014. 1. Inleiding pag. 1 t/m 9. 2. Instandhoudingsdoelen pag. 9 t/m 28

Concept BP N2000 Schiermonnikoog mei 2014. 1. Inleiding pag. 1 t/m 9. 2. Instandhoudingsdoelen pag. 9 t/m 28 Concept BP N2000 Schiermonnikoog mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 1 t/m 9 2. Instandhoudingsdoelen pag. 9 t/m 28 3. Ecologische gebiedsbeschrijving pag. 1 t/m 80 4. Plannen, beleid en huidige activiteiten

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Passende beoordeling mechanische winning van pieren door VOF Zeeaashandel Arenicola op de Vlakte van Kerken (Waddenzee)

Passende beoordeling mechanische winning van pieren door VOF Zeeaashandel Arenicola op de Vlakte van Kerken (Waddenzee) Passende beoordeling mechanische winning van pieren door VOF Zeeaashandel Arenicola op de Vlakte van Kerken (Waddenzee) Frouke Fey Hofstede en Cor J. Smit Rapport C112/09 Foto: René Pop IMARES Wageningen

Nadere informatie

Vogelwaarnemingen op De Beer door Kees van Leeuwen in 1951. Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 7

Vogelwaarnemingen op De Beer door Kees van Leeuwen in 1951. Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 7 Vogelwaarnemingen op De Beer door Kees van Leeuwen in 1951 Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 7 Vogelwaarnemingen op De Beer door Kees van Leeuwen in 1951 Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer

Nadere informatie

Lepelaar vrij schaars klein aantal klein aantal

Lepelaar vrij schaars klein aantal klein aantal Sectie cursisten In de "nieuwe zakgids vogels" wordt bij veel vogelsoorten helaas verkeerde informatie weergegeven over hun voorkomen in Nederland. In de tabel hieronder vind je de juiste gegevens. Broedvogels

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voortoets Natuurbeschermingswet Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Sluis. Gemeente Sluis

Voortoets Natuurbeschermingswet Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Sluis. Gemeente Sluis Voortoets Natuurbeschermingswet Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Sluis Gemeente Sluis Voortoets Natuurbeschermingswet Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Sluis Gemeente Sluis Rapportnummer: 211x06517.075751_1

Nadere informatie

Ontwerp-Nb-wetvergunning; Afsluitdijk; Waddenzee en IJsselmeer

Ontwerp-Nb-wetvergunning; Afsluitdijk; Waddenzee en IJsselmeer Overwegingen Ontwerp-Nb-wetvergunning; Afsluitdijk; Waddenzee en IJsselmeer Directoraat-generaal Agro en Behandeld door ing. R.M. Ravesteijn T 06 38825337 F 070 378 6146 r.m.ravesteijn@minez.nl Bijlage

Nadere informatie

Pondera Consult t.a.v. mw. M. de Sain Nooitgedacht AN Zeist. met opdracht, d.d. 12 april 2017

Pondera Consult t.a.v. mw. M. de Sain Nooitgedacht AN Zeist.  met opdracht, d.d. 12 april 2017 Ecologie & landschap BEHOORT BIJ BESLUIT W2016-0674 datum besluit: 29-9-2017 medewerker: lknops NOTITIE Pondera Consult t.a.v. mw. M. de Sain Nooitgedacht 2 3701 AN Zeist DATUM: 9 mei 2017 ONS KENMERK:

Nadere informatie

Natura 2000-doelen in de Waddenzee

Natura 2000-doelen in de Waddenzee 3 Versie 24 juni 2011 Natura 2000-doelen in de Waddenzee Van instandhoudingsdoelen naar opgaven voor natuurbescherming Datum 2 novembber 2011 Status Eindconcept Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Noordzeekustzone. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Natura 2000-gebied Noordzeekustzone. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Directie Regionale Zaken 1 DRZO/2008-007 Natura 2000-gebied Noordzeekustzone De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting over

Nadere informatie

Big Days Groot-Amsterdam

Big Days Groot-Amsterdam Fuut 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Roodhalsfuut x 1 Geoorde Fuut 1-2 x 2 Dodaars 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Aalscholver 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Roerdomp 4 1 Groene Reiger 2-3 1 Kleine Zilverreiger 4 1 Grote

Nadere informatie

Sluis. 1 e herziening Buitengebied. Voortoets concept vastgesteld. ir. C.A. Louws. mw. drs. L.M.

Sluis. 1 e herziening Buitengebied. Voortoets concept vastgesteld. ir. C.A. Louws. mw. drs. L.M. Sluis 1 e herziening Buitengebied Voortoets identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 00000.00000.00 28-08-2012 concept vastgesteld projectleider: ir. C.A. Louws auteur: mw. drs. L.M. de Ruijter

Nadere informatie

Weekendje Texel oktober 2016

Weekendje Texel oktober 2016 Weekendje Texel 14 17 oktober 2016 Terwijl een deel van onze vogelwerkgroep de vogels van Andalusië aan het ontdekken was, nam een gezellig groepje van 6 van onze leden deel aan het inmiddels traditionele

Nadere informatie

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal 160 records Middelpunt < 1km2 Middelpunt 1km2-5km2 Middelpunt > 5km2 Vlak schaal 1 : 5000 Zoekvraag Soort Soortgroep Wet en Beleid Periode Bronhouder Zoekgebied Alle Vaatplanten Vogels Zoogdieren Amfibieën

Nadere informatie

PASSENDE BEOORDELING BAGGERWERKZAAMHEDEN SLIJKGAT

PASSENDE BEOORDELING BAGGERWERKZAAMHEDEN SLIJKGAT PASSENDE BEOORDELING BAGGERWERKZAAMHEDEN SLIJKGAT 4 augustus 2014 077751627:0.56 - Definitief C05054.000027.0100 Inhoud 1 Inleiding... 7 1.1 Het slijkgat in de monding van het Haringvliet... 7 2 Wettelijk

Nadere informatie

PlanMER Bestemmingsplan Landelijk Gebied Gemeente Schagen Passende beoordeling in het kader van de natuurbeschermingswet 1998, artikel 19j

PlanMER Bestemmingsplan Landelijk Gebied Gemeente Schagen Passende beoordeling in het kader van de natuurbeschermingswet 1998, artikel 19j PlanMER Bestemmingsplan Landelijk Gebied Gemeente Schagen Passende beoordeling in het kader van de natuurbeschermingswet 1998, artikel 19j projectnr 243078 versie 1 6 november 2012 auteur Martijn Korthorst

Nadere informatie

Reimerswaal. Jachthaven Yerseke. Voortoets definitief. ir. H.G. van der Aa. mw. drs. L.M. de Ruijter

Reimerswaal. Jachthaven Yerseke. Voortoets definitief. ir. H.G. van der Aa. mw. drs. L.M. de Ruijter Reimerswaal Jachthaven Yerseke Voortoets identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 0703.009140.00 05-12-2012 definitief projectleider: ir. H.G. van der Aa auteur: mw. drs. L.M. de Ruijter

Nadere informatie

Projectnummer: C Opgesteld door: drs. A.J.J. Schoenmakers. Ons kenmerk: :0.4. Kopieën aan:

Projectnummer: C Opgesteld door: drs. A.J.J. Schoenmakers. Ons kenmerk: :0.4. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Mercatorplein 1 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Quickscan natuurwetgeving Jachthaven Servicecentrum, Beach Resort

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Directie Regionale Zaken DRZO/2008-101 De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Ecologische beoordeling van bouwlocaties voor een nieuwe campus op Terschelling

Ecologische beoordeling van bouwlocaties voor een nieuwe campus op Terschelling Ecologische beoordeling van bouwlocaties voor een nieuwe campus op Terschelling A&W-rapport 1557 in opdracht van Enno Zuidema Stedebouw Ecologische beoordeling van bouwlocaties voor een nieuwe campus op

Nadere informatie

is uitgevoerd, wordt volstaan met

is uitgevoerd, wordt volstaan met 17 Zeetrek in de eerste helft van 1989 bij Bloemendaal aan Zee Inleiding Voorjaar 1989 is voor de derde maal in successie de vogeltrek over zee op systematische wijze geregistreerd vanaf de Bloemendaalse

Nadere informatie

PASSENDE BEOORDELING Convenant Vaarrecreatie

PASSENDE BEOORDELING Convenant Vaarrecreatie PASSENDE BEOORDELING Convenant Vaarrecreatie LOCATIEBEPALING 1. Waar vindt het door u voorgenomen plan of project precies plaats? Het Convenant Vaarrecreatie strekt zich uit tot de gehele Waddenzee, inclusief

Nadere informatie

Texel. voorjaar op vogeleiland

Texel. voorjaar op vogeleiland voorjaar op vogeleiland Texel Van oudsher staat het Waddeneiland Texel bekend om zijn rijkdom aan vogels. Meer dan 350 verschillende soorten zijn al op het eiland waargenomen en daarvan broeden er iets

Nadere informatie

JURIDISCHE RISICOANALYSE BELEIDSBESLUIT SCHELPDIERVISSERIJ MET HET OOG OP TOETSING AAN DE VOGEL- EN HABITATRICHTLIJN

JURIDISCHE RISICOANALYSE BELEIDSBESLUIT SCHELPDIERVISSERIJ MET HET OOG OP TOETSING AAN DE VOGEL- EN HABITATRICHTLIJN JURIDISCHE RISICOANALYSE BELEIDSBESLUIT SCHELPDIERVISSERIJ 2005-2020 MET HET OOG OP TOETSING AAN DE VOGEL- EN HABITATRICHTLIJN PROF.MR. J.M. VERSCHUUREN CENTRUM VOOR WETGEVINGSVRAAGSTUKKEN TILBURG, 11

Nadere informatie

Vogels in Zuid-West-Vlaanderen 2011. Alle foto s zijn genomen in onze regio in 2011 en geplukt van vwgzwv.waarnemingen.be bij de fotografen

Vogels in Zuid-West-Vlaanderen 2011. Alle foto s zijn genomen in onze regio in 2011 en geplukt van vwgzwv.waarnemingen.be bij de fotografen Vogels in Zuid-West-Vlaanderen 2011 Alle foto s zijn genomen in onze regio in 2011 en geplukt van vwgzwv.waarnemingen.be bij de fotografen Bonte Kraai 02/01/2011, Kooigem foto: Yves De Bosscher Toendrarietgans

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Wintertelling 2012/13 voor de Vogelatlas in Noord Holland Noord en Zuid

Wintertelling 2012/13 voor de Vogelatlas in Noord Holland Noord en Zuid Wintertelling 2012/13 voor de Vogelatlas in Noord Holland Noord en Zuid Tussen 1 december 2012 en 1 maart 2013 zijn tientallen tellers in Noord Holland Noord en Zuid druk geweest met de wintertellingen

Nadere informatie

Voortoets mudcrawl Mokbaai Texel (N2000 Waddenzee en Duinen en Lage land Texel)

Voortoets mudcrawl Mokbaai Texel (N2000 Waddenzee en Duinen en Lage land Texel) (N2000 Waddenzee en Duinen en Lage land Texel) Bureau Meervelt in opdracht van Dienst Vastgoed Defensie West Ministerie van Defensie Bureau Meervelt, Ecologisch onderzoek en advies (N2000 Waddenzee en

Nadere informatie

Evaluatie Natura 2000-beheerplan Voordelta 2008-2014. Ontwikkelingen in natuur en gebruik Publiekssamenvatting

Evaluatie Natura 2000-beheerplan Voordelta 2008-2014. Ontwikkelingen in natuur en gebruik Publiekssamenvatting Evaluatie Natura 2000-beheerplan Voordelta 2008-2014 Ontwikkelingen in natuur en gebruik Publiekssamenvatting Plankaart Natura 2000-beheerplan Voordelta (juli 2008) Royal HaskoningDHV in opdracht van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone. Deelrapport cumulatie

IMARES Wageningen UR. Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone. Deelrapport cumulatie Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone Deelrapport cumulatie R.H. Jongbloed (IMARES), J.E. Tamis (IMARES) & B.J.H. Koolstra (ARCADIS) IMARES Rapport C174/11 ARCADIS Rapport

Nadere informatie

PASSENDE BEOORDELING Verruimen van de zandige primaire kering op Terschelling

PASSENDE BEOORDELING Verruimen van de zandige primaire kering op Terschelling PASSENDE BEOORDELING Verruimen van de zandige primaire kering op Terschelling Op verzoek van: Lievense - CSO Opgesteld door: Romke Aukema & Dirk Heijkers Projectnummer:16-083 Datum: 21 juni 2016 N A T

Nadere informatie

Voortoets Wet natuurbescherming

Voortoets Wet natuurbescherming BK Ingenieurs B.V. Voortoets Wet natuurbescherming projectnummer 170730 Westervoortsedijk 73 Arnhem Postbus 264 1970 AG IJmuiden 088 321 25 60 info@bkingenieurs.nl www.bkingenieurs.nl BANK NL12ABNA0580551261

Nadere informatie

Consortium Windkracht Wieringermeer Nuon Windpark Wieringermeer B.V. (in oprichting) T.a.v. M.S. Deimel Hoekenrode DC AMSTERDAM

Consortium Windkracht Wieringermeer Nuon Windpark Wieringermeer B.V. (in oprichting) T.a.v. M.S. Deimel Hoekenrode DC AMSTERDAM POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Consortium Windkracht Wieringermeer Nuon Windpark Wieringermeer B.V. (in oprichting) T.a.v. M.S. Deimel Hoekenrode 8 1009 DC AMSTERDAM Windcollectief Wieringermeer B.V. T.a.v.

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Duurzaam beheer van de Waddenzee

Duurzaam beheer van de Waddenzee Duurzaam beheer van de Waddenzee door een ecologische bril Katja Philippart Waddenacademie, Koninklijk NIOZ & Universiteit Utrecht Waddencafé, Hippolytushoef, 16 november 2015 Waddenzee In 2009 NL deel

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Wat. Gedeputeerde Staten van Flevoland afdeling Gebiedsprogramma's en Europa Mevrouw M.F.A. Haselager.

PROVINCIE FLEVOLAND. Wat. Gedeputeerde Staten van Flevoland afdeling Gebiedsprogramma's en Europa Mevrouw M.F.A. Haselager. PROVINCIE FLEVOLAND Postbus 55 8200 AB Lelystad Gedeputeerde Staten van Flevoland afdeling Gebiedsprogramma's en Europa Mevrouw M.F.A. Haselager Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Telefoon (0320)-265265 Fax (0320)-265260

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Voortoets visserij effecten Noordzeekustzone

IMARES Wageningen UR. Voortoets visserij effecten Noordzeekustzone Voortoets visserij effecten Noordzeekustzone Kwalitatieve analyse van visserijeffecten op Natura 2000 instandhoudingsdoelen t.b.v. het Beheerplan Noordzeekustzone Geactualiseerde versie R.H. Jongbloed,

Nadere informatie

VOORTOETS RADARTOREN NOORDLAND- BUITEN (NEELTJE JANS)

VOORTOETS RADARTOREN NOORDLAND- BUITEN (NEELTJE JANS) VOORTOETS RADARTOREN NOORDLAND- BUITEN (NEELTJE JANS) RIJKSWATERSTAAT ZEELAND 18 december 2012 076806253:0.15 Definitief, vertrouwelijk B02043.000133.0200 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Passende Beoordeling voor Mosselzaadinvang (MZI) in Nederlandse kustwateren

IMARES Wageningen UR. Passende Beoordeling voor Mosselzaadinvang (MZI) in Nederlandse kustwateren Passende Beoordeling voor Mosselzaadinvang (MZI) in Nederlandse kustwateren W.A. Wiersinga, J.E. Tamis, C.J. Smit, A.G. Brinkman & R.H. Jongbloed Rapport C089/09 IMARES Wageningen UR IMARES - Institute

Nadere informatie

Bij de brief van 10 januari 2006 hebben wij de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Bij de brief van 10 januari 2006 hebben wij de ontvangst van uw aanvraag bevestigd. Comité Visserijdagen T.a.v.: dhr. P. Kwast Postbus 132 8860 AC HARLINGEN Leeuwarden, 14 april 2006 Verzonden, Ons kenmerk : 637552 Afdeling : Landelijk Gebied Telefoon : 058-2925042 / G. van der Burg Uw

Nadere informatie

PASSENDE BEOORDELING IN HET KADER VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET IN VERBAND MET DE AANLEG VAN EEN MULTI-FUEL ENERGIECENTRALE IN DE EEMSHAVEN.

PASSENDE BEOORDELING IN HET KADER VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET IN VERBAND MET DE AANLEG VAN EEN MULTI-FUEL ENERGIECENTRALE IN DE EEMSHAVEN. PASSENDE BEOORDELING IN HET KADER VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET IN VERBAND MET DE AANLEG VAN EEN MULTI-FUEL ENERGIECENTRALE IN DE EEMSHAVEN. G:\BBPROJECT\Tekst\P06022 NBwet centrale Eemshaven\passende beoordeling.doc

Nadere informatie

Bestemmingsplan 'Buitengebied Noord' Bergen op Zoom Passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet

Bestemmingsplan 'Buitengebied Noord' Bergen op Zoom Passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet Bestemmingsplan 'Buitengebied Noord' Bergen op Zoom Passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, artikel 19j projectnummer 257591 revisie 1.0 April 2013 Opdrachtgever Gemeente Bergen

Nadere informatie